Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska"

Transkriptio

1 Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska RAPORTTI Toimeksiannon tilaaja Iivantiiran kyläyhdistys. 2. Toimeksiannon toteuttaja Osuuskunta Kainuun Kanerva, vastuuhenkilö Pekka Ovaska Kainuun Kanerva on kajaanilainen monialaosuuskunta, joka perustettu Ovaska toimii Kanervan toimitusjohtajana ja on ollut toteuttamassa osuuskuntakoulutuksia Kainuussa ja Lapissa. Lisäksi Ovaska toimii verkostoasiantuntijana Johtamistaidon Opistossa tehtävänään liiketoimintasuunnitelmien konsultointi. 3. Toimeksiannon tavoite Selvittää onko osuuskunta Iivantiiran seudun kylille toimiva kyläyrittäjyyden muoto. Pohjana työssä on kartoituksen/esiselvityshankkeen tulokset. Lisäksi tarvittaessa selvittää osuuskunnalle vaihtoehtomalleja, kuten kattoyhdistys tai yhteistoimintaelin, osakeyhtiö, organisoituneet yhteishankinta-, lomitus- tai kotitalousringit, sosiaalinen yritys tai jokin muu muoto. 4. Toteutustapa Selvitystyön aikana käytiin keskustelut Iivantiiran kyläyhdistyksen jäsenten Marjatta Pikkaraisen ja Philip Donnerin kanssa ja projektipäällikkö Jouko Malisen kanssa Lisäksi olen tavannut kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Vesa Rantasen kanssa Iivantiiran kyläyhdistys on toimittanut oheismateriaaliksi Iivantiiran hankesuunnitelman, kylätutkimuksen sekä muuta kylä kehittämiseen liittyvää oheismateriaalia. Ulkopuolisina asiantuntijoina olen kuullut Kainuun Nuotta r.y:n puheenjohtajaa Veli-Matti Karppista, TE- keskuksen maaseutuosaston maaseutukoordinaattoria Maarit Karppista sekä työohjelmakoordinaattori Tarja Lukkaria Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksesta. Näiden henkilöiden kanssa keskusteltiin kylätoiminnan yleisistä toimintamalleista. Maaseutuyrittäjä Jouko Sormusen kanssa on keskusteltu maaseutuyrittäjien verkostoitumisesta Sotkamossa.

2 5. Yhteenveto ja suositukset Osuuskunnan perustaminen Iivantiiran on mahdollista sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan innostumaan enemmän kuin kourallinen kylän jo muutenkin aktiivisia toimijoita. Periaatteessa kylältä voi hyvinkin löytyä riittävästi niitä voimavaroja, joita hyödyntämällä osuuskunnan toiminta saadaan kannattavaksi sillä edellytyksellä, että toiminnan kulut pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. Osuuskunnan perustaminen edellyttää myös pitkäaikaista sitoutumista toimintaan ja voimakasta yrittäjähenkeä yhdistettynä osuustoiminnalliseen tai muuten yhteisölliseen ajattelutapaan. Tämän yhdistelmän avulla toiminta voidaan saadaan alkuun, ja hyvän alun jälkeen yleensä myös varovaiset maan hitaat saattavat innostua tulemaan mukaan. Riskinä on se, että toiminnan ytimessä olevat henkilöt väsyvät ja lopettavat toimintansa. Sen seurauksena osuuskunta kuihtuu hiljalleen pois. Myös muiden yritysmuotojen, kuten sosiaalisen yrityksen, osakeyhtiön tai yhdistyksen ylläpitämän liiketoiminnan toteuttaminen edellyttää samalla tavalla kannattavuusajattelua ja yhteisöllisyyttä. Itse Osuuskuntatoimintaan vihkiytyneenä henkilökohtainen suositukseni on, että jos yritystoiminta käynnistetään, on osuuskunta joustavana ja yhteisöllisenä yrityksenä Iivantiiralle paras vaihtoehto. Vaikka johtopäätökset ovat varovaisen kriittiset, olen seuraavassa analysoinut Iivantiiran kylään mahdollisesti perustettavan yrityksen liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia näkökulmana lähinnä osuuskuntayrittäminen. 6. Osuuskuntatoiminta yritysmuotona Osuuskunta on yhtäältä liiketaloudellinen ja toisaalta jäsentensä hyvinvointia tavoitteleva yhteisö. Osuuskunta perustuu näihin kahteen erilaiseen lähtökohtaan, jotka joutuvat jatkuvasti vastakkain. Osuuskunnan jäsenet määräävät ja ohjaavat organisaationsa tavoitteita. Tämä näkyy mm. siten, että jäsenillä on osuuskunnassa kaksoisrooli: he ovat sekä omistajia että asiakkaita. Jäsen voi olla myös osuuskunnan työntekijä. Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu, että toiminnan tavoitteita hallitsee jäsenten hyvinvointi, eivät muut intressit, esimerkiksi omistajien saama voitto kuten osakeyhtiössä. Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa elinkeinotoimintaa, siten että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä taikka yhteisöä tai muuta oikeushenkilö. Perustajan on oltava osuuskunnan jäsen. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa lukuun ottamatta säännöissä ehkä määrättyä lisämaksuvelvollisuutta, joka harvoin tosin toteutuu.

3 Osuuskunnalla on osuuspääoma, joka koostuu jäsenten samansuuruisista osuusmaksuista. Osuuskunnan tuottamaa voittoa ylijäämää saa jakaa jäsenille vain, jos säännöissä niin määrätään. Jako tehdään usein siinä suhteessa, kun jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita. Työosuuskunnissa on yleensä vähintään seitsemän jäsentä. Jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä taikka yhteisöjä tai muita oikeushenkilöitä. Vähimmäislukumäärä 7 johtuu siitä, että yrittäjät eivät ole työttömyyspäivärahaan oikeutettuja. Yrittämisen status syntyy, jos henkilöllä on yli 15 % omistusoikeus yritykseen, joka edellyttää enintään 6 jäsentä. Päivärahaa maksetaan niiltä päiviltä, joilta palkkatuloa ei kerry, joten työosuuskuntatoiminta on mahdollistanut joustavan tavan työllistyä ja taannut samalla mahdollisuudet kohtuulliseen perustoimeentuloon. 7. Menestyvän osuuskuntayrittämisen lähtökohtia 7.1 Taloudelliset voimavarat Kannattava liiketoiminta on kaiken yritystoiminnan lähtökohta. Vaikka osuuskunnan toiminnan tavoitteena olisikin jäsenistön elinkeinon tukeminen, myös yrityksen toiminnan täytyy olla kannattavaa. Se edellyttää vähintäänkin kassavirtaa, jolla katetaan yrityksen kiinteät kustannukset. Osuuskunnassa voittoa ei tunneta, mutta ylijäämääkin on syytä jäädä, jotta toimintoja voidaan myös kehittää. Koska osuuskuntien oma pääoma muodostuu jäsenmaksuista ja liittymismaksuista, on yleistä että omaa pääomaa kertyy vain vähän. Osuuskuntien ongelma on, että vähänkin tappiollisen tilinpäätöksen jälkeen osuuskunta on herkästi selvitystilassa, kun pienet omat pääomat on syöty. Sen vuoksi taloudenpitoon on panostettava toiminnan alusta alkaen. Nuukuus onkin valttia aloittavissa osuuskunnissa. 7.2 Kiinteät kulut etusijalla Kun osuuskunnan perustamista suunnitellaan, edellä mainitut kiinteät kulut on syytä selvittää realistisesti. Hyvin usein näitä aloitusvaiheen kustannusarvioita sävyttää vaaleanpunaiset unelmat: tuotot nousevat tähtiin ja kulut siivotaan maton alle. Tosiasiassa yrityksen kiinteitä tuloja on yllättävän paljon ja niistä suurin menoerä on kiinteät palkkakustannukset. Osuuskunnan perustamisvaiheessa onkin syytä miettiä keinoja millä alkuvaiheen investoinnit ja ennen kaikkea tarvittava käyttöpääoma katetaan. Työntekijöiden palkkaamista on syytä välttää, mikäli siihen ei saada työllistämistukea, jonka edellytyksenä on toisaalta jatkossa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Iivantiiran tilanne on siinä mielessä hyvä, että kyläyhdistys on toiminut jo niin pitkään, että sille kertynyttä omaisuutta voitaisiin lainata tai lahjoittaa alkavalle yritykselle oli sen yritysmuoto mikä tahansa. Tämä koskee ennen kaikkea toimisto ja ATK-välineistöä. Yhdistyksellä on käsittääkseni myös taloudellisia

4 mahdollisuuksia tukea osuuskuntaa, joten sen roolia yhteisöjäsenenä kannattaa vakavasti harkita, jos osuuskunta päätetään perustaa. 7.3 Fyysiset voimavarat Osuuskunnan perustamisvaiheessa tarvitaan edellä mainittuja toimisto- ja ATK-laitteita. Näitä tarvitaan organisaation pyörittämiseen ja koska kyläyhdistyksellä on käytössään toimistohotellin nimelläkin toimivat tilat, niitä voidaan käyttää myös tuloksen tekijänä. Etätyöskentely koulun yläkerrassa lienee mahdollista ja myös etäkoulutustilaisuuksien järjestäminen voidaan toteuttaa samoissa tiloissa. Alkavan osuuskunnan kannattaa mahdollisuuksiensa mukaan hyödyntää jäsentensä omistamia tuotannontekijöitä ja maksaa käytöstä käypä korvaus sen sijaan, että hankittaisiin niitä yrityksen omistukseen. Näitä tuotannontekijöitä ovat toimialasta riippuen mm. metsänhoitoon mökkitalonmiehen ja tieisännöintiin soveltuvat välineet, kuten moottori- ja raivaussahat, traktorit lisälaitteineen, kuorma-autot, moottorikelkat, mönkijät sekä timpurin työkalut. Osuuskunnan perustamisvaiheessa tuotannontekijöiden ja henkilökohtaisten tietojen ja taitojen yhdistäminen helpottaa palvelutuotteiden tuotteistamista. Näitä tuotteistettavia palveluita voisivat olla edellä mainitun mökkitalonmiehen tehtävien lisäksi metsänhoitotyöt, kuten puuston harvennus ja raivaustyöt, metsänkasvatus ja luonnonsuojeluun liittyvät tehtävät. 7.4 Henkiset voimavarat Osuuskunnan tai esimerkiksi sosiaalisen yrityksen perustaminen edellyttää sitä, että toimintaan sitoutuu aktiivisia ihmisiä riittävän paljon riittävän pitkäksi aikaa. Yleensä nämä ihmiset ovat kylien monitaitureita, jotka ovat mukana kaikissa mahdollisissa yhdistyksissä ja talkootöissä. Osuuskunnan näkökulmasta riskinä on väsyminen: jäsenyydestä voi erota milloin tahansa ja jäsenmaksu maksetaan vielä takaisin. Mitä tapahtuu kun kaksi kolmesta puuhahenkilöstä lopettaa? Mitä tapahtuu jos ydinhenkilöt muuttavat työn perässä etelään? Iivantiirassa ongelma on selvästi näkyvissä. Kylätoimintaa pyörittää aktiivinen hallitus, jossa on laaja-alaista osaamista ja ammatillista pätevyyttä yllättäviltäkin alueilta. Henkilöt ovat pääosin junan tuomia eli heidän taustansa on Kuhmon ulkopuolella. Osalla heistä on työpaikka kaukana kylän ulkopuolella. Osuuskunnan näkökulmasta heidän roolinsa olisi ensisijaisesti johtaa yritystä, mutta heidän työpanoksensa kassavirran tuojana olisi myös yhtä arvokasta. Arvo-ongelma Kesällä 2007 tehdyn kylätutkimuksen mukaan osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneita oli vain kolme vastaajaa. Kysymyksissä tosin selvitettiin halukkuutta osallistua osuuskunnan tai vastaavan toimintaan seudun ja sen

5 palveluiden kehittämiseksi. Siinä ei siis kysytty halukkuutta osallistua osuuskuntaan, joka parantaisi omaa toimeentuloa eli toisi itselle lisää liksaa. Joka tapauksessa näyttää siltä, että tällä hetkellä ei suurta innostusta aiheeseen kylällä ole. Tässä saattaa taustalla myös arvo- ja asenneongelma: asenteiden taustalla voi olla myös perinteistä kumpuavaa kielteistä asennetta osuuskunta toimintaa kohtaan. Toisaalla toimintaa saatetaan pitää hyväntahtoisena puuhasteluna, jota ei voi verrata oikeaan työntekoon. Jäsenet kunniaan Osuuskunnan perustamisen kynnyskysymys onkin riittävän ja oikeanlaisen jäsenkunnan hankkiminen. Ensiksikin tarvitaan hyviä ja innokkaita vetäjiä, jotka saavat esimerkillään sohvaperunat liikkeelle. Kuhmolaiset eivät ole tunnettuja syöksymään suin päin uusiin hankkeisiin, kuten sotkamolaiset, joilla on hiihtoputket ja katinkullat. Henkilökohtaisen esimerkin voimalla on suuri merkitys. Lisäksi tarvitaan edellä mainittuja tuloksen tekijöitä, joita voivat olla niin tekniikan tohtorit, taidemaalarit, kalatalousasiantuntijat, perhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat, Jos tätä innostusta ei saada aikaiseksi, niin osuuskunnan tai minkä tahansa muun yhteisyrityksen perustamista jättämistä kannattaa vakavasti harkita. Tässä yhteydessä on myös hyvä huomata, että jäsenyys ei ole työn tekemisen edellytys. Esimerkiksi Osuuskunta Suomussalmen Kuutamokeikoissa on vain seitsemän jäsentä, eikä yhtään ylimääräistä oteta. Silti yrityksen palveluksessa on kymmeniä työntekijöitä. Sen vuoksi osuuskunnan toiminnan kannalta ei ole tarpeen saada kaikkia kyläläisiä jäseniksi. Lisäksi naapurikylien väkeä kannattaa vilkuilla vähän sillä silmällä, josko heissä olisi myöskin potentiaalia. Ainakin matkailupuolella osaaminen on pääosin IIvantiiran ulkopuolella. 8. Miten osuuskunta toimisi Iivantiirassa 8.1 Markkinoinnin toteutus Yrityksen tärkein tehtävä on saada asiakkaansa tyytyväiseksi ja tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti siten, että asiakas ja palvelun tuottaja tai valmistaja saadaan kohtaan toisensa. Tähän vaaditaan markkinointia ja jos halutaan, että asiakas ostaa toisenkin kerran, tuotteen tulee olla myös riittävän korkealuokkainen. Jos osuuskunta perustetaan, sen markkinointi ja myynti kannatta keskittää kylätaloon. Tilausten vastaanotto ja välittäminen työntekijöille on toimiston ydintehtävä. Sen vuoksi tuotteistamiseen kuuluu olennaisesti myös myynnistä vastaavan henkilön/henkilöiden tuotekoulutus Oikea hinta takaa kannattavuuden Työn hinnoittelu toteutetaan tapauskohtaisesti. Periaatteena tulee olla, että työehtosopimukset määrittävät työpalveluiden perushinnat. Hinnoittelussa

6 tulee huomioida myös pakollisten sivukulujen, kuten työeläkevakuutusten, lakisääteisten muiden vakuutusten ja esim. lomapalkkojen osuudet. Lisäksi palvelujen myyntihinnan pitää sisältää yrityksen oman katteen. Hinnoittelun nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työntekijälle maksettava palkka kertaa kaksi on arvonlisäverollinen myyntihinta. Iivantiiran kohdalla työn hinnoittelussa pitää huomioida se, että palkkaus on viimekädessä riippuvainen työn arvostuksesta. Kaikki työ ei ole saman arvoista, joten mökkitalonmiehen saamaa palkkaa ei pidä verrata akateemiseen palkkatasoon. Lisäksi osuuskunta voi tehdä projektikohteita ja työurakoita, joiden avulla ansiot voivat nousta hyvinkin korkeiksi, mikäli hinnoittelu ja asiakkaan tarpeet kohtaavat oikealla tavalla. Toisaalta rakennusurakoissa on tullut joskus merkittäviäkin tappioita. Yrittäminen on kova laji myös osuuskuntayrittäminen. Mutta samalla hyvin mielenkiintoinen. 8.3 Toimintojen ulkoistaminen vähentää kiinteitä kuluja Yrityksen ei kannata tehdä kaikkea itse. Tällä hetkellä on vallalla toimintojen ulkoistaminen niiltä osin kun tehtävät eivät kuulu yrityksen perusliiketoimintoihin. Tästä samasta syystä myös osuuskuntien ja työn vuokrausta harjoittavien yritysten määrä on lisääntynyt. Osuuskunnan näkökulmasta sen kannattaa harkita esimerkiksi kirjanpidon ulkoistamista. Mikäli mahdollista, myös tilausten vastaanottoa ja töiden välittämistä voisi harkita annettavaksi jonkin muun organisaation tehtäväksi. Tämä tehtävä voisi kuulua vaikka osuuskunta Louhelle, jolle maksetaan korvausta toimintojen hoitamisesta. Toisaalta osuuskunnan jäsenet voivat itse hoitaa tehtävää, aina kukin vuorollaan. Ongelmaksi saattaa tällöin muodostua palvelujen saatavuus tilanteessa, jossa päivystäjä on muissa tehtävissä kiinni. Maanviljelijästä maaseutuyrittäjäksi Myös maaseutuyrittämisessä on toimintojen ulkoistamisesta saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Sotkamon Tipasojalla on jo noin seitsemän vuotta testattu toimintamallia, jossa ulkopuolinen yrittäjä on hankkinut koneketjun, jossa ajettavalla tarkkuussilppurilla ja ketjuun integroiduilla muilla koneilla vastataan tuorerehun tekemisestä aumoihin. Näin isännän ei tarvitse investoida koneisiin, joiden käyttöaika vuodessa on vain muutama viikko. Maaseutuyrittäjä voi keskittää investoinnit tilakoon kasvattamiseen, maidontuotannon tehostamiseen (lypsyrobotit) ja esimerkiksi maitokiintiöiden lisäämiseen. Lisäksi koska koneketjusta voidaan tehdä hyvin tehokas, tuorerehun tekoon kuluva aika on vain osa siitä, mitä se oli aikaisemmin. Sama koneketju pystyy tekemään nopeasti monen isännän pellot. Samalla koneyrittäjällä on usein myös paalauskoneet, joilla voidaan tehdä pienten tai kosteiden peltojen tuorerehut. Maanviljelystä onkin tulossa erikoistunutta maaseutuyrittämistä, jossa sana yrittäminen korostuu aikaisempaa voimakkaammin. Maaseutuyrittäjät ovat perinteisesti olleet myös osuuskuntien perustajia ja palvelujen käyttäjiä. Tätä perinnettä jatkaa esimerkiksi keskusosuuskunta

7 Hansu, joka on 32 pienemmän hankintaosuuskunnan yhteiselin. Sen tehtävänä on kilpailuttaa tavarantoimittajia ympäri Eurooppaa, mikä takaa osuuskunnan jäsenille markkinoiden halvimmat hinnat. Hansun vetäjänä toimii Pertti Savolainen Sonkajärveltä. Sotkamon Tipasojan kylän viljelijät ovat Hansun jäseniä oman osuuskuntansa kautta. Pohjoisilla kylillä on myös useita metsäkoneyrittäjiä, mutta heidän saamisensa mukaan osuuskuntatoimintaan voi olla hyvin vaikeaa. Metsuriyrittäjäosuuskunnasta pidettiin Kuhmossa tietoisku, joka lehtitietojen mukaan sai runsaasti kiinnostuneita mukaan ja on mahdollista, että keväällä käynnistyy metsuriosuuskuntakoulutus Kuhmossa. 9. Yrityksen paras ystävä on asiakas Iivantiiran ja sen lähikylien muodostama markkina-alue on hyvin pieni. On varsin epätodennäköistä, että tuotteiden ja palvelujen alueellinen kysyntä riittää ylläpitämään osuuskunnan tyyppistä useamman työntekijän organisaatiota. Paikallista kysyntää löytyy esimerkiksi seuraavista palveluista: Perinteiseen maanviljelyyn ollaan kylällä panostettu voimakkaasti, ja toimivien tilojen määrä on lisääntynyt. Kylällä tarvitaankin tällä hetkellä maatalouslomittajia ja koska myös lapsiperheitä kylältä joutuu tarvitaan myös perhepäivähoitajaa. Kylällä asuu kesäisin yli 200 kesämökkiläistä, joiden tarpeet pitää vielä kartoittaa. Tällä hetkellä heille voidaan tarjota mm. mökkitalonmiehen palveluita ja polttopuuhuoltoa. IIvantiiran kylältä löytyy myös sellaisia henkilöitä, joiden asiakkaat löytyvät Kajaanista, koko Suomesta, Euroopasta ja viime kädessä koko maailmasta. Nämä asiakkaat edustavat teknisiä ja taiteellisia erikoisalueita ja ovat valmiit myös maksamaan saamistaan tuotteista ja palvelusta. 10. Tuotteet ja palvelut Pääosa Iivantiiran nykyisistä tuotteista ja palveluista löytyy Kuhmon pohjoisten kylien palveluoppaasta. Ovatko palveluoppaassa mukana olevat yritykset kiinnostuneita osuuskunnan kanssa yhteistyöstä, ei ole tiedossani. Täydellisestä liikeidea-analyysistä puuttuu tarve ja hyöty asiakkaalle, mielikuva-analyysi ja kannattavuuslaskelma. Nämä voidaan lisätä myöhemmin, kun tiedetään yrityksen toimintapohjasta enemmän. Kajaanissa Pekka Ovaska

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Taltioni osuuskunta. Sidosryhmätilaisuus Pekka Turunen & Jorma Jaalivaara 10.1.2012

Taltioni osuuskunta. Sidosryhmätilaisuus Pekka Turunen & Jorma Jaalivaara 10.1.2012 Taltioni osuuskunta Sidosryhmätilaisuus Pekka Turunen & Jorma Jaalivaara 10.1.2012 Agenda Osuuskunnan taustat Osuuskuntamallista Taustatyö Osuuskunnan rooli ylätasolla Osuuskunnan perustaminen Perustamisprosessi

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle seminaari Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry Yleistä 1. Nopeat

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry 1. Osuustoiminnan arvopohja ja organisoituminen Osuuskunta, osuustoiminta, arvot OSUUSKUNTA

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

Liiketoimintamallina. yhteiskunnallinen yritys / Sari Dufva 1

Liiketoimintamallina. yhteiskunnallinen yritys / Sari Dufva 1 Liiketoimintamallina yhteiskunnallinen yritys 13.2.2017 / Sari Dufva 1 Yhteiskunnallinen yritys MANNA ry Manna ry on v. 1996 perustettu kolmannen sektorin palvelujärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on

Lisätiedot

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu Siilinjärvi 11.04.2013 Veli-Matti Karppinen Lähtökohtia 1. Miten kansainvälisten hyvien käytäntöjen juurruttaminen 2. Nopeisiin verkkoihin

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Green Care toimijatreffit 21.2.2017 Ritva Kivistö Saisimmeko aikaan yhdessä enemmän? Sinun tarinasi on palvelusi. Kaipaatko kuitenkin yhteisön

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

PAlKE- Palvelukeskukset maaseutualueille kehittäminen

PAlKE- Palvelukeskukset maaseutualueille kehittäminen PAlKE- Palvelukeskukset maaseutualueille kehittäminen Ohjeusryhmän kokous Moisiovaara 17.09.2012 Veli-Matti Karppinen Palke pilottikylien sijainti Ruhtinansalmi Hossa, Selkoskylä ja Saarikylä Moisiovaara,

Lisätiedot

Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet

Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet Ilomantsi 17.11.2012 Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotta ry Taustaa Kuntatalouden tarve Kasvava palvelukysyntä ja niukkenet resurssit Kuntarakenneuudistus Pitkät

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat harrastajasarjasta ammattilaiskehään Vesa Arvonen

Vesiosuuskunnat harrastajasarjasta ammattilaiskehään Vesa Arvonen Vesiosuuskunnat harrastajasarjasta ammattilaiskehään 13.11.2017 Vesa Arvonen Vesiosuuskunnat Suomessa Vesiosuuskuntia perustettu Suomessa 110 vuoden ajan Nyt Suomen n 4800 osuuskunnasta n 1300 on vesihuoltoosuuskuntaa

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄNJAON VEROTUSTA KOSKEVIENSÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄNJAON VEROTUSTA KOSKEVIENSÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 2.6.2014 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 Helsinki E-mail Viite valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö 12.5.2014 VM047:00/2014

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto 1 Yhteenveto tunnettuus ja suhtautuminen Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut reippaasti 10 vuodessa Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista!

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! PED: kaksi esimerkkiä ja kolme ajatusta Demokratiapäivä 2015 Kuntatalo 13.10.2015 Ritva Pihlaja palvelut demokratia Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus.

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

4H ja osuustoiminta on POP

4H ja osuustoiminta on POP 4H ja osuustoiminta on POP 2 4H ja osuustoiminta. Miksi? Kosketuspintoja työelämään Osuustoiminta kasvattaa suosiotaan nuorten keskuudessa! Lähiruokapiirit, ohjelmatoimistot, musiikkipoppoot. 4H:lle oleellinen

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Ammatinharjoittajien osuuskunnat ja sote

Ammatinharjoittajien osuuskunnat ja sote Ammatinharjoittajien osuuskunnat ja sote Pienosuuskuntaforum 20.9.2017 Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja, Pellervo-Seura Osuuskunnalle voidaan antaa erilaisia tehtäviä: Jäsenet Hankinta Osk Neuvotteluvoima

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula Merkillisiä hyväntekijöitä 7.10.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen

Lisätiedot

Liikeideasta osuuskunnan perustamiseen. Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja

Liikeideasta osuuskunnan perustamiseen. Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja Liikeideasta osuuskunnan perustamiseen Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja Johdanto Osuuskunta on jäseniään varten on sekä yritys että yhteisö noudattaa jäsendemokratiaa: jäsen/ääni on taloudellista toimintaa,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014. Sivu 1. Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014. 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014. Sivu 1. Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014. 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen ROVANIEMI Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014 Sivu 1 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen Kuntalain muutosten mukaan kunnan/kuntayhtymän on annettava

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa 1 Puheenaiheena tänään Ajantasainen metsäsuunnitelma Luopujan apuväline Jatkajan työkalu Metsätila-arvio Metsän arvon määritys verottajaa

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pellervon valtuuskunnan jäsen FT Pekka Pättiniemi Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Pellervon Päivä 11.4.2007 1 Osuuskunnan johtamisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Osuuskunta yritysmuotona

Osuuskunta yritysmuotona Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale 1 3.11.2017 Osuuskunta on yritys Osuuskuntien toimintaa säätelee Suomessa osuuskuntalaki. Laki määrää omistuksesta, äänivallasta, hallinnosta ja varojen jaosta Laki

Lisätiedot

verkosto tuo lisää voimaa Veli Puttonen

verkosto tuo lisää voimaa Veli Puttonen verkosto tuo lisää voimaa 6.6.2017 Veli Puttonen KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT TUENTARVE KOTIHOITO SAIRAANHOITO SIIVOUS RUOKAHUOLTO ASIOINTIAPU ETUUSASIAT TURVAPALVELUT TALKKARIPALVELU SOSIAALISET SUHTEET

Lisätiedot