Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska"

Transkriptio

1 Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska RAPORTTI Toimeksiannon tilaaja Iivantiiran kyläyhdistys. 2. Toimeksiannon toteuttaja Osuuskunta Kainuun Kanerva, vastuuhenkilö Pekka Ovaska Kainuun Kanerva on kajaanilainen monialaosuuskunta, joka perustettu Ovaska toimii Kanervan toimitusjohtajana ja on ollut toteuttamassa osuuskuntakoulutuksia Kainuussa ja Lapissa. Lisäksi Ovaska toimii verkostoasiantuntijana Johtamistaidon Opistossa tehtävänään liiketoimintasuunnitelmien konsultointi. 3. Toimeksiannon tavoite Selvittää onko osuuskunta Iivantiiran seudun kylille toimiva kyläyrittäjyyden muoto. Pohjana työssä on kartoituksen/esiselvityshankkeen tulokset. Lisäksi tarvittaessa selvittää osuuskunnalle vaihtoehtomalleja, kuten kattoyhdistys tai yhteistoimintaelin, osakeyhtiö, organisoituneet yhteishankinta-, lomitus- tai kotitalousringit, sosiaalinen yritys tai jokin muu muoto. 4. Toteutustapa Selvitystyön aikana käytiin keskustelut Iivantiiran kyläyhdistyksen jäsenten Marjatta Pikkaraisen ja Philip Donnerin kanssa ja projektipäällikkö Jouko Malisen kanssa Lisäksi olen tavannut kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Vesa Rantasen kanssa Iivantiiran kyläyhdistys on toimittanut oheismateriaaliksi Iivantiiran hankesuunnitelman, kylätutkimuksen sekä muuta kylä kehittämiseen liittyvää oheismateriaalia. Ulkopuolisina asiantuntijoina olen kuullut Kainuun Nuotta r.y:n puheenjohtajaa Veli-Matti Karppista, TE- keskuksen maaseutuosaston maaseutukoordinaattoria Maarit Karppista sekä työohjelmakoordinaattori Tarja Lukkaria Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksesta. Näiden henkilöiden kanssa keskusteltiin kylätoiminnan yleisistä toimintamalleista. Maaseutuyrittäjä Jouko Sormusen kanssa on keskusteltu maaseutuyrittäjien verkostoitumisesta Sotkamossa.

2 5. Yhteenveto ja suositukset Osuuskunnan perustaminen Iivantiiran on mahdollista sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan innostumaan enemmän kuin kourallinen kylän jo muutenkin aktiivisia toimijoita. Periaatteessa kylältä voi hyvinkin löytyä riittävästi niitä voimavaroja, joita hyödyntämällä osuuskunnan toiminta saadaan kannattavaksi sillä edellytyksellä, että toiminnan kulut pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. Osuuskunnan perustaminen edellyttää myös pitkäaikaista sitoutumista toimintaan ja voimakasta yrittäjähenkeä yhdistettynä osuustoiminnalliseen tai muuten yhteisölliseen ajattelutapaan. Tämän yhdistelmän avulla toiminta voidaan saadaan alkuun, ja hyvän alun jälkeen yleensä myös varovaiset maan hitaat saattavat innostua tulemaan mukaan. Riskinä on se, että toiminnan ytimessä olevat henkilöt väsyvät ja lopettavat toimintansa. Sen seurauksena osuuskunta kuihtuu hiljalleen pois. Myös muiden yritysmuotojen, kuten sosiaalisen yrityksen, osakeyhtiön tai yhdistyksen ylläpitämän liiketoiminnan toteuttaminen edellyttää samalla tavalla kannattavuusajattelua ja yhteisöllisyyttä. Itse Osuuskuntatoimintaan vihkiytyneenä henkilökohtainen suositukseni on, että jos yritystoiminta käynnistetään, on osuuskunta joustavana ja yhteisöllisenä yrityksenä Iivantiiralle paras vaihtoehto. Vaikka johtopäätökset ovat varovaisen kriittiset, olen seuraavassa analysoinut Iivantiiran kylään mahdollisesti perustettavan yrityksen liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia näkökulmana lähinnä osuuskuntayrittäminen. 6. Osuuskuntatoiminta yritysmuotona Osuuskunta on yhtäältä liiketaloudellinen ja toisaalta jäsentensä hyvinvointia tavoitteleva yhteisö. Osuuskunta perustuu näihin kahteen erilaiseen lähtökohtaan, jotka joutuvat jatkuvasti vastakkain. Osuuskunnan jäsenet määräävät ja ohjaavat organisaationsa tavoitteita. Tämä näkyy mm. siten, että jäsenillä on osuuskunnassa kaksoisrooli: he ovat sekä omistajia että asiakkaita. Jäsen voi olla myös osuuskunnan työntekijä. Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu, että toiminnan tavoitteita hallitsee jäsenten hyvinvointi, eivät muut intressit, esimerkiksi omistajien saama voitto kuten osakeyhtiössä. Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa elinkeinotoimintaa, siten että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä taikka yhteisöä tai muuta oikeushenkilö. Perustajan on oltava osuuskunnan jäsen. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa lukuun ottamatta säännöissä ehkä määrättyä lisämaksuvelvollisuutta, joka harvoin tosin toteutuu.

3 Osuuskunnalla on osuuspääoma, joka koostuu jäsenten samansuuruisista osuusmaksuista. Osuuskunnan tuottamaa voittoa ylijäämää saa jakaa jäsenille vain, jos säännöissä niin määrätään. Jako tehdään usein siinä suhteessa, kun jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita. Työosuuskunnissa on yleensä vähintään seitsemän jäsentä. Jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä taikka yhteisöjä tai muita oikeushenkilöitä. Vähimmäislukumäärä 7 johtuu siitä, että yrittäjät eivät ole työttömyyspäivärahaan oikeutettuja. Yrittämisen status syntyy, jos henkilöllä on yli 15 % omistusoikeus yritykseen, joka edellyttää enintään 6 jäsentä. Päivärahaa maksetaan niiltä päiviltä, joilta palkkatuloa ei kerry, joten työosuuskuntatoiminta on mahdollistanut joustavan tavan työllistyä ja taannut samalla mahdollisuudet kohtuulliseen perustoimeentuloon. 7. Menestyvän osuuskuntayrittämisen lähtökohtia 7.1 Taloudelliset voimavarat Kannattava liiketoiminta on kaiken yritystoiminnan lähtökohta. Vaikka osuuskunnan toiminnan tavoitteena olisikin jäsenistön elinkeinon tukeminen, myös yrityksen toiminnan täytyy olla kannattavaa. Se edellyttää vähintäänkin kassavirtaa, jolla katetaan yrityksen kiinteät kustannukset. Osuuskunnassa voittoa ei tunneta, mutta ylijäämääkin on syytä jäädä, jotta toimintoja voidaan myös kehittää. Koska osuuskuntien oma pääoma muodostuu jäsenmaksuista ja liittymismaksuista, on yleistä että omaa pääomaa kertyy vain vähän. Osuuskuntien ongelma on, että vähänkin tappiollisen tilinpäätöksen jälkeen osuuskunta on herkästi selvitystilassa, kun pienet omat pääomat on syöty. Sen vuoksi taloudenpitoon on panostettava toiminnan alusta alkaen. Nuukuus onkin valttia aloittavissa osuuskunnissa. 7.2 Kiinteät kulut etusijalla Kun osuuskunnan perustamista suunnitellaan, edellä mainitut kiinteät kulut on syytä selvittää realistisesti. Hyvin usein näitä aloitusvaiheen kustannusarvioita sävyttää vaaleanpunaiset unelmat: tuotot nousevat tähtiin ja kulut siivotaan maton alle. Tosiasiassa yrityksen kiinteitä tuloja on yllättävän paljon ja niistä suurin menoerä on kiinteät palkkakustannukset. Osuuskunnan perustamisvaiheessa onkin syytä miettiä keinoja millä alkuvaiheen investoinnit ja ennen kaikkea tarvittava käyttöpääoma katetaan. Työntekijöiden palkkaamista on syytä välttää, mikäli siihen ei saada työllistämistukea, jonka edellytyksenä on toisaalta jatkossa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Iivantiiran tilanne on siinä mielessä hyvä, että kyläyhdistys on toiminut jo niin pitkään, että sille kertynyttä omaisuutta voitaisiin lainata tai lahjoittaa alkavalle yritykselle oli sen yritysmuoto mikä tahansa. Tämä koskee ennen kaikkea toimisto ja ATK-välineistöä. Yhdistyksellä on käsittääkseni myös taloudellisia

4 mahdollisuuksia tukea osuuskuntaa, joten sen roolia yhteisöjäsenenä kannattaa vakavasti harkita, jos osuuskunta päätetään perustaa. 7.3 Fyysiset voimavarat Osuuskunnan perustamisvaiheessa tarvitaan edellä mainittuja toimisto- ja ATK-laitteita. Näitä tarvitaan organisaation pyörittämiseen ja koska kyläyhdistyksellä on käytössään toimistohotellin nimelläkin toimivat tilat, niitä voidaan käyttää myös tuloksen tekijänä. Etätyöskentely koulun yläkerrassa lienee mahdollista ja myös etäkoulutustilaisuuksien järjestäminen voidaan toteuttaa samoissa tiloissa. Alkavan osuuskunnan kannattaa mahdollisuuksiensa mukaan hyödyntää jäsentensä omistamia tuotannontekijöitä ja maksaa käytöstä käypä korvaus sen sijaan, että hankittaisiin niitä yrityksen omistukseen. Näitä tuotannontekijöitä ovat toimialasta riippuen mm. metsänhoitoon mökkitalonmiehen ja tieisännöintiin soveltuvat välineet, kuten moottori- ja raivaussahat, traktorit lisälaitteineen, kuorma-autot, moottorikelkat, mönkijät sekä timpurin työkalut. Osuuskunnan perustamisvaiheessa tuotannontekijöiden ja henkilökohtaisten tietojen ja taitojen yhdistäminen helpottaa palvelutuotteiden tuotteistamista. Näitä tuotteistettavia palveluita voisivat olla edellä mainitun mökkitalonmiehen tehtävien lisäksi metsänhoitotyöt, kuten puuston harvennus ja raivaustyöt, metsänkasvatus ja luonnonsuojeluun liittyvät tehtävät. 7.4 Henkiset voimavarat Osuuskunnan tai esimerkiksi sosiaalisen yrityksen perustaminen edellyttää sitä, että toimintaan sitoutuu aktiivisia ihmisiä riittävän paljon riittävän pitkäksi aikaa. Yleensä nämä ihmiset ovat kylien monitaitureita, jotka ovat mukana kaikissa mahdollisissa yhdistyksissä ja talkootöissä. Osuuskunnan näkökulmasta riskinä on väsyminen: jäsenyydestä voi erota milloin tahansa ja jäsenmaksu maksetaan vielä takaisin. Mitä tapahtuu kun kaksi kolmesta puuhahenkilöstä lopettaa? Mitä tapahtuu jos ydinhenkilöt muuttavat työn perässä etelään? Iivantiirassa ongelma on selvästi näkyvissä. Kylätoimintaa pyörittää aktiivinen hallitus, jossa on laaja-alaista osaamista ja ammatillista pätevyyttä yllättäviltäkin alueilta. Henkilöt ovat pääosin junan tuomia eli heidän taustansa on Kuhmon ulkopuolella. Osalla heistä on työpaikka kaukana kylän ulkopuolella. Osuuskunnan näkökulmasta heidän roolinsa olisi ensisijaisesti johtaa yritystä, mutta heidän työpanoksensa kassavirran tuojana olisi myös yhtä arvokasta. Arvo-ongelma Kesällä 2007 tehdyn kylätutkimuksen mukaan osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneita oli vain kolme vastaajaa. Kysymyksissä tosin selvitettiin halukkuutta osallistua osuuskunnan tai vastaavan toimintaan seudun ja sen

5 palveluiden kehittämiseksi. Siinä ei siis kysytty halukkuutta osallistua osuuskuntaan, joka parantaisi omaa toimeentuloa eli toisi itselle lisää liksaa. Joka tapauksessa näyttää siltä, että tällä hetkellä ei suurta innostusta aiheeseen kylällä ole. Tässä saattaa taustalla myös arvo- ja asenneongelma: asenteiden taustalla voi olla myös perinteistä kumpuavaa kielteistä asennetta osuuskunta toimintaa kohtaan. Toisaalla toimintaa saatetaan pitää hyväntahtoisena puuhasteluna, jota ei voi verrata oikeaan työntekoon. Jäsenet kunniaan Osuuskunnan perustamisen kynnyskysymys onkin riittävän ja oikeanlaisen jäsenkunnan hankkiminen. Ensiksikin tarvitaan hyviä ja innokkaita vetäjiä, jotka saavat esimerkillään sohvaperunat liikkeelle. Kuhmolaiset eivät ole tunnettuja syöksymään suin päin uusiin hankkeisiin, kuten sotkamolaiset, joilla on hiihtoputket ja katinkullat. Henkilökohtaisen esimerkin voimalla on suuri merkitys. Lisäksi tarvitaan edellä mainittuja tuloksen tekijöitä, joita voivat olla niin tekniikan tohtorit, taidemaalarit, kalatalousasiantuntijat, perhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat, Jos tätä innostusta ei saada aikaiseksi, niin osuuskunnan tai minkä tahansa muun yhteisyrityksen perustamista jättämistä kannattaa vakavasti harkita. Tässä yhteydessä on myös hyvä huomata, että jäsenyys ei ole työn tekemisen edellytys. Esimerkiksi Osuuskunta Suomussalmen Kuutamokeikoissa on vain seitsemän jäsentä, eikä yhtään ylimääräistä oteta. Silti yrityksen palveluksessa on kymmeniä työntekijöitä. Sen vuoksi osuuskunnan toiminnan kannalta ei ole tarpeen saada kaikkia kyläläisiä jäseniksi. Lisäksi naapurikylien väkeä kannattaa vilkuilla vähän sillä silmällä, josko heissä olisi myöskin potentiaalia. Ainakin matkailupuolella osaaminen on pääosin IIvantiiran ulkopuolella. 8. Miten osuuskunta toimisi Iivantiirassa 8.1 Markkinoinnin toteutus Yrityksen tärkein tehtävä on saada asiakkaansa tyytyväiseksi ja tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti siten, että asiakas ja palvelun tuottaja tai valmistaja saadaan kohtaan toisensa. Tähän vaaditaan markkinointia ja jos halutaan, että asiakas ostaa toisenkin kerran, tuotteen tulee olla myös riittävän korkealuokkainen. Jos osuuskunta perustetaan, sen markkinointi ja myynti kannatta keskittää kylätaloon. Tilausten vastaanotto ja välittäminen työntekijöille on toimiston ydintehtävä. Sen vuoksi tuotteistamiseen kuuluu olennaisesti myös myynnistä vastaavan henkilön/henkilöiden tuotekoulutus Oikea hinta takaa kannattavuuden Työn hinnoittelu toteutetaan tapauskohtaisesti. Periaatteena tulee olla, että työehtosopimukset määrittävät työpalveluiden perushinnat. Hinnoittelussa

6 tulee huomioida myös pakollisten sivukulujen, kuten työeläkevakuutusten, lakisääteisten muiden vakuutusten ja esim. lomapalkkojen osuudet. Lisäksi palvelujen myyntihinnan pitää sisältää yrityksen oman katteen. Hinnoittelun nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työntekijälle maksettava palkka kertaa kaksi on arvonlisäverollinen myyntihinta. Iivantiiran kohdalla työn hinnoittelussa pitää huomioida se, että palkkaus on viimekädessä riippuvainen työn arvostuksesta. Kaikki työ ei ole saman arvoista, joten mökkitalonmiehen saamaa palkkaa ei pidä verrata akateemiseen palkkatasoon. Lisäksi osuuskunta voi tehdä projektikohteita ja työurakoita, joiden avulla ansiot voivat nousta hyvinkin korkeiksi, mikäli hinnoittelu ja asiakkaan tarpeet kohtaavat oikealla tavalla. Toisaalta rakennusurakoissa on tullut joskus merkittäviäkin tappioita. Yrittäminen on kova laji myös osuuskuntayrittäminen. Mutta samalla hyvin mielenkiintoinen. 8.3 Toimintojen ulkoistaminen vähentää kiinteitä kuluja Yrityksen ei kannata tehdä kaikkea itse. Tällä hetkellä on vallalla toimintojen ulkoistaminen niiltä osin kun tehtävät eivät kuulu yrityksen perusliiketoimintoihin. Tästä samasta syystä myös osuuskuntien ja työn vuokrausta harjoittavien yritysten määrä on lisääntynyt. Osuuskunnan näkökulmasta sen kannattaa harkita esimerkiksi kirjanpidon ulkoistamista. Mikäli mahdollista, myös tilausten vastaanottoa ja töiden välittämistä voisi harkita annettavaksi jonkin muun organisaation tehtäväksi. Tämä tehtävä voisi kuulua vaikka osuuskunta Louhelle, jolle maksetaan korvausta toimintojen hoitamisesta. Toisaalta osuuskunnan jäsenet voivat itse hoitaa tehtävää, aina kukin vuorollaan. Ongelmaksi saattaa tällöin muodostua palvelujen saatavuus tilanteessa, jossa päivystäjä on muissa tehtävissä kiinni. Maanviljelijästä maaseutuyrittäjäksi Myös maaseutuyrittämisessä on toimintojen ulkoistamisesta saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Sotkamon Tipasojalla on jo noin seitsemän vuotta testattu toimintamallia, jossa ulkopuolinen yrittäjä on hankkinut koneketjun, jossa ajettavalla tarkkuussilppurilla ja ketjuun integroiduilla muilla koneilla vastataan tuorerehun tekemisestä aumoihin. Näin isännän ei tarvitse investoida koneisiin, joiden käyttöaika vuodessa on vain muutama viikko. Maaseutuyrittäjä voi keskittää investoinnit tilakoon kasvattamiseen, maidontuotannon tehostamiseen (lypsyrobotit) ja esimerkiksi maitokiintiöiden lisäämiseen. Lisäksi koska koneketjusta voidaan tehdä hyvin tehokas, tuorerehun tekoon kuluva aika on vain osa siitä, mitä se oli aikaisemmin. Sama koneketju pystyy tekemään nopeasti monen isännän pellot. Samalla koneyrittäjällä on usein myös paalauskoneet, joilla voidaan tehdä pienten tai kosteiden peltojen tuorerehut. Maanviljelystä onkin tulossa erikoistunutta maaseutuyrittämistä, jossa sana yrittäminen korostuu aikaisempaa voimakkaammin. Maaseutuyrittäjät ovat perinteisesti olleet myös osuuskuntien perustajia ja palvelujen käyttäjiä. Tätä perinnettä jatkaa esimerkiksi keskusosuuskunta

7 Hansu, joka on 32 pienemmän hankintaosuuskunnan yhteiselin. Sen tehtävänä on kilpailuttaa tavarantoimittajia ympäri Eurooppaa, mikä takaa osuuskunnan jäsenille markkinoiden halvimmat hinnat. Hansun vetäjänä toimii Pertti Savolainen Sonkajärveltä. Sotkamon Tipasojan kylän viljelijät ovat Hansun jäseniä oman osuuskuntansa kautta. Pohjoisilla kylillä on myös useita metsäkoneyrittäjiä, mutta heidän saamisensa mukaan osuuskuntatoimintaan voi olla hyvin vaikeaa. Metsuriyrittäjäosuuskunnasta pidettiin Kuhmossa tietoisku, joka lehtitietojen mukaan sai runsaasti kiinnostuneita mukaan ja on mahdollista, että keväällä käynnistyy metsuriosuuskuntakoulutus Kuhmossa. 9. Yrityksen paras ystävä on asiakas Iivantiiran ja sen lähikylien muodostama markkina-alue on hyvin pieni. On varsin epätodennäköistä, että tuotteiden ja palvelujen alueellinen kysyntä riittää ylläpitämään osuuskunnan tyyppistä useamman työntekijän organisaatiota. Paikallista kysyntää löytyy esimerkiksi seuraavista palveluista: Perinteiseen maanviljelyyn ollaan kylällä panostettu voimakkaasti, ja toimivien tilojen määrä on lisääntynyt. Kylällä tarvitaankin tällä hetkellä maatalouslomittajia ja koska myös lapsiperheitä kylältä joutuu tarvitaan myös perhepäivähoitajaa. Kylällä asuu kesäisin yli 200 kesämökkiläistä, joiden tarpeet pitää vielä kartoittaa. Tällä hetkellä heille voidaan tarjota mm. mökkitalonmiehen palveluita ja polttopuuhuoltoa. IIvantiiran kylältä löytyy myös sellaisia henkilöitä, joiden asiakkaat löytyvät Kajaanista, koko Suomesta, Euroopasta ja viime kädessä koko maailmasta. Nämä asiakkaat edustavat teknisiä ja taiteellisia erikoisalueita ja ovat valmiit myös maksamaan saamistaan tuotteista ja palvelusta. 10. Tuotteet ja palvelut Pääosa Iivantiiran nykyisistä tuotteista ja palveluista löytyy Kuhmon pohjoisten kylien palveluoppaasta. Ovatko palveluoppaassa mukana olevat yritykset kiinnostuneita osuuskunnan kanssa yhteistyöstä, ei ole tiedossani. Täydellisestä liikeidea-analyysistä puuttuu tarve ja hyöty asiakkaalle, mielikuva-analyysi ja kannattavuuslaskelma. Nämä voidaan lisätä myöhemmin, kun tiedetään yrityksen toimintapohjasta enemmän. Kajaanissa Pekka Ovaska

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Osuustoimintakin pääkohdat.

Osuustoimintakin pääkohdat. Pellervon Kirjasto N:o 10. Osuustoimintakin pääkohdat. Kirjoittanut J. K. Paasikivi. HELSINKI 1902 PELLERVO-SEURA Helsinki 1902 OSAKEYHTIÖ KAUPPAKIRJAPAINO 88 1513 Seuraava esitys sisältää sen esitelmän,

Lisätiedot

Yritysneuvojan osuuskuntaopas

Yritysneuvojan osuuskuntaopas Yritysneuvojan osuuskuntaopas Monet yritystoimintaa ideoivat ja suunnittelevat kääntyvät yritysneuvojien puoleen. Neuvojien kanssa mietitään suunnitelman kantavuutta sekä yrityksen toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Mia Piironen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 YRITYSIDEA... 4 2.1 Yritysidean syntyminen...

Lisätiedot