Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska"

Transkriptio

1 Osuuskunta Kainuun Kanerva Pekka Ovaska RAPORTTI Toimeksiannon tilaaja Iivantiiran kyläyhdistys. 2. Toimeksiannon toteuttaja Osuuskunta Kainuun Kanerva, vastuuhenkilö Pekka Ovaska Kainuun Kanerva on kajaanilainen monialaosuuskunta, joka perustettu Ovaska toimii Kanervan toimitusjohtajana ja on ollut toteuttamassa osuuskuntakoulutuksia Kainuussa ja Lapissa. Lisäksi Ovaska toimii verkostoasiantuntijana Johtamistaidon Opistossa tehtävänään liiketoimintasuunnitelmien konsultointi. 3. Toimeksiannon tavoite Selvittää onko osuuskunta Iivantiiran seudun kylille toimiva kyläyrittäjyyden muoto. Pohjana työssä on kartoituksen/esiselvityshankkeen tulokset. Lisäksi tarvittaessa selvittää osuuskunnalle vaihtoehtomalleja, kuten kattoyhdistys tai yhteistoimintaelin, osakeyhtiö, organisoituneet yhteishankinta-, lomitus- tai kotitalousringit, sosiaalinen yritys tai jokin muu muoto. 4. Toteutustapa Selvitystyön aikana käytiin keskustelut Iivantiiran kyläyhdistyksen jäsenten Marjatta Pikkaraisen ja Philip Donnerin kanssa ja projektipäällikkö Jouko Malisen kanssa Lisäksi olen tavannut kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Vesa Rantasen kanssa Iivantiiran kyläyhdistys on toimittanut oheismateriaaliksi Iivantiiran hankesuunnitelman, kylätutkimuksen sekä muuta kylä kehittämiseen liittyvää oheismateriaalia. Ulkopuolisina asiantuntijoina olen kuullut Kainuun Nuotta r.y:n puheenjohtajaa Veli-Matti Karppista, TE- keskuksen maaseutuosaston maaseutukoordinaattoria Maarit Karppista sekä työohjelmakoordinaattori Tarja Lukkaria Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksesta. Näiden henkilöiden kanssa keskusteltiin kylätoiminnan yleisistä toimintamalleista. Maaseutuyrittäjä Jouko Sormusen kanssa on keskusteltu maaseutuyrittäjien verkostoitumisesta Sotkamossa.

2 5. Yhteenveto ja suositukset Osuuskunnan perustaminen Iivantiiran on mahdollista sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan innostumaan enemmän kuin kourallinen kylän jo muutenkin aktiivisia toimijoita. Periaatteessa kylältä voi hyvinkin löytyä riittävästi niitä voimavaroja, joita hyödyntämällä osuuskunnan toiminta saadaan kannattavaksi sillä edellytyksellä, että toiminnan kulut pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. Osuuskunnan perustaminen edellyttää myös pitkäaikaista sitoutumista toimintaan ja voimakasta yrittäjähenkeä yhdistettynä osuustoiminnalliseen tai muuten yhteisölliseen ajattelutapaan. Tämän yhdistelmän avulla toiminta voidaan saadaan alkuun, ja hyvän alun jälkeen yleensä myös varovaiset maan hitaat saattavat innostua tulemaan mukaan. Riskinä on se, että toiminnan ytimessä olevat henkilöt väsyvät ja lopettavat toimintansa. Sen seurauksena osuuskunta kuihtuu hiljalleen pois. Myös muiden yritysmuotojen, kuten sosiaalisen yrityksen, osakeyhtiön tai yhdistyksen ylläpitämän liiketoiminnan toteuttaminen edellyttää samalla tavalla kannattavuusajattelua ja yhteisöllisyyttä. Itse Osuuskuntatoimintaan vihkiytyneenä henkilökohtainen suositukseni on, että jos yritystoiminta käynnistetään, on osuuskunta joustavana ja yhteisöllisenä yrityksenä Iivantiiralle paras vaihtoehto. Vaikka johtopäätökset ovat varovaisen kriittiset, olen seuraavassa analysoinut Iivantiiran kylään mahdollisesti perustettavan yrityksen liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia näkökulmana lähinnä osuuskuntayrittäminen. 6. Osuuskuntatoiminta yritysmuotona Osuuskunta on yhtäältä liiketaloudellinen ja toisaalta jäsentensä hyvinvointia tavoitteleva yhteisö. Osuuskunta perustuu näihin kahteen erilaiseen lähtökohtaan, jotka joutuvat jatkuvasti vastakkain. Osuuskunnan jäsenet määräävät ja ohjaavat organisaationsa tavoitteita. Tämä näkyy mm. siten, että jäsenillä on osuuskunnassa kaksoisrooli: he ovat sekä omistajia että asiakkaita. Jäsen voi olla myös osuuskunnan työntekijä. Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu, että toiminnan tavoitteita hallitsee jäsenten hyvinvointi, eivät muut intressit, esimerkiksi omistajien saama voitto kuten osakeyhtiössä. Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa elinkeinotoimintaa, siten että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä taikka yhteisöä tai muuta oikeushenkilö. Perustajan on oltava osuuskunnan jäsen. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa lukuun ottamatta säännöissä ehkä määrättyä lisämaksuvelvollisuutta, joka harvoin tosin toteutuu.

3 Osuuskunnalla on osuuspääoma, joka koostuu jäsenten samansuuruisista osuusmaksuista. Osuuskunnan tuottamaa voittoa ylijäämää saa jakaa jäsenille vain, jos säännöissä niin määrätään. Jako tehdään usein siinä suhteessa, kun jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita. Työosuuskunnissa on yleensä vähintään seitsemän jäsentä. Jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä taikka yhteisöjä tai muita oikeushenkilöitä. Vähimmäislukumäärä 7 johtuu siitä, että yrittäjät eivät ole työttömyyspäivärahaan oikeutettuja. Yrittämisen status syntyy, jos henkilöllä on yli 15 % omistusoikeus yritykseen, joka edellyttää enintään 6 jäsentä. Päivärahaa maksetaan niiltä päiviltä, joilta palkkatuloa ei kerry, joten työosuuskuntatoiminta on mahdollistanut joustavan tavan työllistyä ja taannut samalla mahdollisuudet kohtuulliseen perustoimeentuloon. 7. Menestyvän osuuskuntayrittämisen lähtökohtia 7.1 Taloudelliset voimavarat Kannattava liiketoiminta on kaiken yritystoiminnan lähtökohta. Vaikka osuuskunnan toiminnan tavoitteena olisikin jäsenistön elinkeinon tukeminen, myös yrityksen toiminnan täytyy olla kannattavaa. Se edellyttää vähintäänkin kassavirtaa, jolla katetaan yrityksen kiinteät kustannukset. Osuuskunnassa voittoa ei tunneta, mutta ylijäämääkin on syytä jäädä, jotta toimintoja voidaan myös kehittää. Koska osuuskuntien oma pääoma muodostuu jäsenmaksuista ja liittymismaksuista, on yleistä että omaa pääomaa kertyy vain vähän. Osuuskuntien ongelma on, että vähänkin tappiollisen tilinpäätöksen jälkeen osuuskunta on herkästi selvitystilassa, kun pienet omat pääomat on syöty. Sen vuoksi taloudenpitoon on panostettava toiminnan alusta alkaen. Nuukuus onkin valttia aloittavissa osuuskunnissa. 7.2 Kiinteät kulut etusijalla Kun osuuskunnan perustamista suunnitellaan, edellä mainitut kiinteät kulut on syytä selvittää realistisesti. Hyvin usein näitä aloitusvaiheen kustannusarvioita sävyttää vaaleanpunaiset unelmat: tuotot nousevat tähtiin ja kulut siivotaan maton alle. Tosiasiassa yrityksen kiinteitä tuloja on yllättävän paljon ja niistä suurin menoerä on kiinteät palkkakustannukset. Osuuskunnan perustamisvaiheessa onkin syytä miettiä keinoja millä alkuvaiheen investoinnit ja ennen kaikkea tarvittava käyttöpääoma katetaan. Työntekijöiden palkkaamista on syytä välttää, mikäli siihen ei saada työllistämistukea, jonka edellytyksenä on toisaalta jatkossa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Iivantiiran tilanne on siinä mielessä hyvä, että kyläyhdistys on toiminut jo niin pitkään, että sille kertynyttä omaisuutta voitaisiin lainata tai lahjoittaa alkavalle yritykselle oli sen yritysmuoto mikä tahansa. Tämä koskee ennen kaikkea toimisto ja ATK-välineistöä. Yhdistyksellä on käsittääkseni myös taloudellisia

4 mahdollisuuksia tukea osuuskuntaa, joten sen roolia yhteisöjäsenenä kannattaa vakavasti harkita, jos osuuskunta päätetään perustaa. 7.3 Fyysiset voimavarat Osuuskunnan perustamisvaiheessa tarvitaan edellä mainittuja toimisto- ja ATK-laitteita. Näitä tarvitaan organisaation pyörittämiseen ja koska kyläyhdistyksellä on käytössään toimistohotellin nimelläkin toimivat tilat, niitä voidaan käyttää myös tuloksen tekijänä. Etätyöskentely koulun yläkerrassa lienee mahdollista ja myös etäkoulutustilaisuuksien järjestäminen voidaan toteuttaa samoissa tiloissa. Alkavan osuuskunnan kannattaa mahdollisuuksiensa mukaan hyödyntää jäsentensä omistamia tuotannontekijöitä ja maksaa käytöstä käypä korvaus sen sijaan, että hankittaisiin niitä yrityksen omistukseen. Näitä tuotannontekijöitä ovat toimialasta riippuen mm. metsänhoitoon mökkitalonmiehen ja tieisännöintiin soveltuvat välineet, kuten moottori- ja raivaussahat, traktorit lisälaitteineen, kuorma-autot, moottorikelkat, mönkijät sekä timpurin työkalut. Osuuskunnan perustamisvaiheessa tuotannontekijöiden ja henkilökohtaisten tietojen ja taitojen yhdistäminen helpottaa palvelutuotteiden tuotteistamista. Näitä tuotteistettavia palveluita voisivat olla edellä mainitun mökkitalonmiehen tehtävien lisäksi metsänhoitotyöt, kuten puuston harvennus ja raivaustyöt, metsänkasvatus ja luonnonsuojeluun liittyvät tehtävät. 7.4 Henkiset voimavarat Osuuskunnan tai esimerkiksi sosiaalisen yrityksen perustaminen edellyttää sitä, että toimintaan sitoutuu aktiivisia ihmisiä riittävän paljon riittävän pitkäksi aikaa. Yleensä nämä ihmiset ovat kylien monitaitureita, jotka ovat mukana kaikissa mahdollisissa yhdistyksissä ja talkootöissä. Osuuskunnan näkökulmasta riskinä on väsyminen: jäsenyydestä voi erota milloin tahansa ja jäsenmaksu maksetaan vielä takaisin. Mitä tapahtuu kun kaksi kolmesta puuhahenkilöstä lopettaa? Mitä tapahtuu jos ydinhenkilöt muuttavat työn perässä etelään? Iivantiirassa ongelma on selvästi näkyvissä. Kylätoimintaa pyörittää aktiivinen hallitus, jossa on laaja-alaista osaamista ja ammatillista pätevyyttä yllättäviltäkin alueilta. Henkilöt ovat pääosin junan tuomia eli heidän taustansa on Kuhmon ulkopuolella. Osalla heistä on työpaikka kaukana kylän ulkopuolella. Osuuskunnan näkökulmasta heidän roolinsa olisi ensisijaisesti johtaa yritystä, mutta heidän työpanoksensa kassavirran tuojana olisi myös yhtä arvokasta. Arvo-ongelma Kesällä 2007 tehdyn kylätutkimuksen mukaan osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneita oli vain kolme vastaajaa. Kysymyksissä tosin selvitettiin halukkuutta osallistua osuuskunnan tai vastaavan toimintaan seudun ja sen

5 palveluiden kehittämiseksi. Siinä ei siis kysytty halukkuutta osallistua osuuskuntaan, joka parantaisi omaa toimeentuloa eli toisi itselle lisää liksaa. Joka tapauksessa näyttää siltä, että tällä hetkellä ei suurta innostusta aiheeseen kylällä ole. Tässä saattaa taustalla myös arvo- ja asenneongelma: asenteiden taustalla voi olla myös perinteistä kumpuavaa kielteistä asennetta osuuskunta toimintaa kohtaan. Toisaalla toimintaa saatetaan pitää hyväntahtoisena puuhasteluna, jota ei voi verrata oikeaan työntekoon. Jäsenet kunniaan Osuuskunnan perustamisen kynnyskysymys onkin riittävän ja oikeanlaisen jäsenkunnan hankkiminen. Ensiksikin tarvitaan hyviä ja innokkaita vetäjiä, jotka saavat esimerkillään sohvaperunat liikkeelle. Kuhmolaiset eivät ole tunnettuja syöksymään suin päin uusiin hankkeisiin, kuten sotkamolaiset, joilla on hiihtoputket ja katinkullat. Henkilökohtaisen esimerkin voimalla on suuri merkitys. Lisäksi tarvitaan edellä mainittuja tuloksen tekijöitä, joita voivat olla niin tekniikan tohtorit, taidemaalarit, kalatalousasiantuntijat, perhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat, Jos tätä innostusta ei saada aikaiseksi, niin osuuskunnan tai minkä tahansa muun yhteisyrityksen perustamista jättämistä kannattaa vakavasti harkita. Tässä yhteydessä on myös hyvä huomata, että jäsenyys ei ole työn tekemisen edellytys. Esimerkiksi Osuuskunta Suomussalmen Kuutamokeikoissa on vain seitsemän jäsentä, eikä yhtään ylimääräistä oteta. Silti yrityksen palveluksessa on kymmeniä työntekijöitä. Sen vuoksi osuuskunnan toiminnan kannalta ei ole tarpeen saada kaikkia kyläläisiä jäseniksi. Lisäksi naapurikylien väkeä kannattaa vilkuilla vähän sillä silmällä, josko heissä olisi myöskin potentiaalia. Ainakin matkailupuolella osaaminen on pääosin IIvantiiran ulkopuolella. 8. Miten osuuskunta toimisi Iivantiirassa 8.1 Markkinoinnin toteutus Yrityksen tärkein tehtävä on saada asiakkaansa tyytyväiseksi ja tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti siten, että asiakas ja palvelun tuottaja tai valmistaja saadaan kohtaan toisensa. Tähän vaaditaan markkinointia ja jos halutaan, että asiakas ostaa toisenkin kerran, tuotteen tulee olla myös riittävän korkealuokkainen. Jos osuuskunta perustetaan, sen markkinointi ja myynti kannatta keskittää kylätaloon. Tilausten vastaanotto ja välittäminen työntekijöille on toimiston ydintehtävä. Sen vuoksi tuotteistamiseen kuuluu olennaisesti myös myynnistä vastaavan henkilön/henkilöiden tuotekoulutus Oikea hinta takaa kannattavuuden Työn hinnoittelu toteutetaan tapauskohtaisesti. Periaatteena tulee olla, että työehtosopimukset määrittävät työpalveluiden perushinnat. Hinnoittelussa

6 tulee huomioida myös pakollisten sivukulujen, kuten työeläkevakuutusten, lakisääteisten muiden vakuutusten ja esim. lomapalkkojen osuudet. Lisäksi palvelujen myyntihinnan pitää sisältää yrityksen oman katteen. Hinnoittelun nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työntekijälle maksettava palkka kertaa kaksi on arvonlisäverollinen myyntihinta. Iivantiiran kohdalla työn hinnoittelussa pitää huomioida se, että palkkaus on viimekädessä riippuvainen työn arvostuksesta. Kaikki työ ei ole saman arvoista, joten mökkitalonmiehen saamaa palkkaa ei pidä verrata akateemiseen palkkatasoon. Lisäksi osuuskunta voi tehdä projektikohteita ja työurakoita, joiden avulla ansiot voivat nousta hyvinkin korkeiksi, mikäli hinnoittelu ja asiakkaan tarpeet kohtaavat oikealla tavalla. Toisaalta rakennusurakoissa on tullut joskus merkittäviäkin tappioita. Yrittäminen on kova laji myös osuuskuntayrittäminen. Mutta samalla hyvin mielenkiintoinen. 8.3 Toimintojen ulkoistaminen vähentää kiinteitä kuluja Yrityksen ei kannata tehdä kaikkea itse. Tällä hetkellä on vallalla toimintojen ulkoistaminen niiltä osin kun tehtävät eivät kuulu yrityksen perusliiketoimintoihin. Tästä samasta syystä myös osuuskuntien ja työn vuokrausta harjoittavien yritysten määrä on lisääntynyt. Osuuskunnan näkökulmasta sen kannattaa harkita esimerkiksi kirjanpidon ulkoistamista. Mikäli mahdollista, myös tilausten vastaanottoa ja töiden välittämistä voisi harkita annettavaksi jonkin muun organisaation tehtäväksi. Tämä tehtävä voisi kuulua vaikka osuuskunta Louhelle, jolle maksetaan korvausta toimintojen hoitamisesta. Toisaalta osuuskunnan jäsenet voivat itse hoitaa tehtävää, aina kukin vuorollaan. Ongelmaksi saattaa tällöin muodostua palvelujen saatavuus tilanteessa, jossa päivystäjä on muissa tehtävissä kiinni. Maanviljelijästä maaseutuyrittäjäksi Myös maaseutuyrittämisessä on toimintojen ulkoistamisesta saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Sotkamon Tipasojalla on jo noin seitsemän vuotta testattu toimintamallia, jossa ulkopuolinen yrittäjä on hankkinut koneketjun, jossa ajettavalla tarkkuussilppurilla ja ketjuun integroiduilla muilla koneilla vastataan tuorerehun tekemisestä aumoihin. Näin isännän ei tarvitse investoida koneisiin, joiden käyttöaika vuodessa on vain muutama viikko. Maaseutuyrittäjä voi keskittää investoinnit tilakoon kasvattamiseen, maidontuotannon tehostamiseen (lypsyrobotit) ja esimerkiksi maitokiintiöiden lisäämiseen. Lisäksi koska koneketjusta voidaan tehdä hyvin tehokas, tuorerehun tekoon kuluva aika on vain osa siitä, mitä se oli aikaisemmin. Sama koneketju pystyy tekemään nopeasti monen isännän pellot. Samalla koneyrittäjällä on usein myös paalauskoneet, joilla voidaan tehdä pienten tai kosteiden peltojen tuorerehut. Maanviljelystä onkin tulossa erikoistunutta maaseutuyrittämistä, jossa sana yrittäminen korostuu aikaisempaa voimakkaammin. Maaseutuyrittäjät ovat perinteisesti olleet myös osuuskuntien perustajia ja palvelujen käyttäjiä. Tätä perinnettä jatkaa esimerkiksi keskusosuuskunta

7 Hansu, joka on 32 pienemmän hankintaosuuskunnan yhteiselin. Sen tehtävänä on kilpailuttaa tavarantoimittajia ympäri Eurooppaa, mikä takaa osuuskunnan jäsenille markkinoiden halvimmat hinnat. Hansun vetäjänä toimii Pertti Savolainen Sonkajärveltä. Sotkamon Tipasojan kylän viljelijät ovat Hansun jäseniä oman osuuskuntansa kautta. Pohjoisilla kylillä on myös useita metsäkoneyrittäjiä, mutta heidän saamisensa mukaan osuuskuntatoimintaan voi olla hyvin vaikeaa. Metsuriyrittäjäosuuskunnasta pidettiin Kuhmossa tietoisku, joka lehtitietojen mukaan sai runsaasti kiinnostuneita mukaan ja on mahdollista, että keväällä käynnistyy metsuriosuuskuntakoulutus Kuhmossa. 9. Yrityksen paras ystävä on asiakas Iivantiiran ja sen lähikylien muodostama markkina-alue on hyvin pieni. On varsin epätodennäköistä, että tuotteiden ja palvelujen alueellinen kysyntä riittää ylläpitämään osuuskunnan tyyppistä useamman työntekijän organisaatiota. Paikallista kysyntää löytyy esimerkiksi seuraavista palveluista: Perinteiseen maanviljelyyn ollaan kylällä panostettu voimakkaasti, ja toimivien tilojen määrä on lisääntynyt. Kylällä tarvitaankin tällä hetkellä maatalouslomittajia ja koska myös lapsiperheitä kylältä joutuu tarvitaan myös perhepäivähoitajaa. Kylällä asuu kesäisin yli 200 kesämökkiläistä, joiden tarpeet pitää vielä kartoittaa. Tällä hetkellä heille voidaan tarjota mm. mökkitalonmiehen palveluita ja polttopuuhuoltoa. IIvantiiran kylältä löytyy myös sellaisia henkilöitä, joiden asiakkaat löytyvät Kajaanista, koko Suomesta, Euroopasta ja viime kädessä koko maailmasta. Nämä asiakkaat edustavat teknisiä ja taiteellisia erikoisalueita ja ovat valmiit myös maksamaan saamistaan tuotteista ja palvelusta. 10. Tuotteet ja palvelut Pääosa Iivantiiran nykyisistä tuotteista ja palveluista löytyy Kuhmon pohjoisten kylien palveluoppaasta. Ovatko palveluoppaassa mukana olevat yritykset kiinnostuneita osuuskunnan kanssa yhteistyöstä, ei ole tiedossani. Täydellisestä liikeidea-analyysistä puuttuu tarve ja hyöty asiakkaalle, mielikuva-analyysi ja kannattavuuslaskelma. Nämä voidaan lisätä myöhemmin, kun tiedetään yrityksen toimintapohjasta enemmän. Kajaanissa Pekka Ovaska

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Green Care toimijatreffit 21.2.2017 Ritva Kivistö Saisimmeko aikaan yhdessä enemmän? Sinun tarinasi on palvelusi. Kaipaatko kuitenkin yhteisön

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista!

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! PED: kaksi esimerkkiä ja kolme ajatusta Demokratiapäivä 2015 Kuntatalo 13.10.2015 Ritva Pihlaja palvelut demokratia Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014. Sivu 1. Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014. 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014. Sivu 1. Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014. 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen ROVANIEMI Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014 Sivu 1 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen Kuntalain muutosten mukaan kunnan/kuntayhtymän on annettava

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat... Sisältö SISÄLTÖ JOHDANTO...11 Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...14 YHTEISYRITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ...17

Lisätiedot

Esitys: Sovittaneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja osallistujat lähettävät

Esitys: Sovittaneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja osallistujat lähettävät Selkämeren kansallispuiston ystävät ry Hallituksen kokous 3.5.2016 Kokouspaikka: Sähköinen kokous sähköpostiviestein Osallistujat: Lasse Lovén, pj Asiat: Raimo Hakila Jarmo Mäntynen Pia Söderlund Juhani

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin Kepan syyskokous 23.11.2012 Täsmennykset ja/tai muutokset 4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta 8 Jäsenmaksu 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Miten yhteisö toimii verkossa?

Miten yhteisö toimii verkossa? Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke 1 Miten yhteisö toimii verkossa? Erja Saarinen Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatioseminaari, Posio 16.-17.12.2002 Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari

Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 Henri Vaarala, suunnittelija & Anne-Mari Ventelä, dosentti (TY), toimialapäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti,

Lisätiedot

Yhteisnavetan perustaminen KoneAgria 2016

Yhteisnavetan perustaminen KoneAgria 2016 Yhteisnavetan perustaminen KoneAgria 2016 ProAgria Pohjois-Savo ry, Juhani Paavilainen Verkostoitumisen = yhteistyön tasot 1. Ei yhteistyötä (vaihdantaa lukuun ottamatta) 2. Ostetaan palveluja alihankintaperiaatteella

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot