Tuottavuuden parantaminen työvaltaisilla aloilla. Kluuvin rotaryklubi Eero Suominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottavuuden parantaminen työvaltaisilla aloilla. Kluuvin rotaryklubi 14.8.2013 Eero Suominen"

Transkriptio

1 Tuottavuuden parantaminen työvaltaisilla aloilla Kluuvin rotaryklubi Eero Suominen

2 Esityksen sisältö Tuottavuus käsitteenä Tuottavuuden problematiikka Käytännön esimerkki Työprosessit ja niiden kehittäminen Johtamisen kehittäminen Oppia maailmalta Tuottavuuden mittaaminen Henkilöstön rekrytointi ja motivointi Yhteenveto Käytännön esimerkit ovat maailman toiseksi vanhimman ammatin alueelta

3

4 Kilpailukyvyn parantaminen, kannattavuuden parantaminen Kannattavuus = kaupankäynnin onnistuminen 1. Parempi hinta 2. Parempi tuottavuus (= pienemmät kustannukset) Kannattavuus on rahatermi, tuottavuus on fyysinen käsite (= resurssien tehokas käyttö) Inflaatio ei vaikuta tuottavuuteen, kannattavuuteen se vaikuttaa aina

5 Määritelmiä Tuottavuus = TUOTOS/PANOS Työn tuottavuus = Tuotos/työpanos Kansantaloudessa työn tuottavuus = bkt/ palkkasumma

6 Syntyi viisi työpaikkaa. Missä vika?

7 Mittaamisesta Vain mitattavia suureita voidaan systemaattisesti kehittää What gets measured, gets done Panostekijät on helppo mitata rahassa Tuotos muodostuu erilaisista elementeistä, joiden mittaaminen mm. laatutekijöistä johtuen on vaikeaa ja osittain subjektiivista

8 Johtopäätös Kannattavuuden mittaaminen on helppoa (myyntikate/ voitto) Tuottavuuden mittaaminen yritystasolla on vaikeaa

9 Seuraus edellisestä Kannattavuuden ollessa tyydyttävä laskee tuottavuus helposti Tämän psykologisen mekanismin kykenevät kokemukseni mukaan torjumaan vain parhaat organisaatiot/johtajat Se edellyttää tuotannon kehittämistavoitteiden irrottamista myyntikatteen kehityksestä

10 Paine tuottavuuden parantamiseen puuttui pitkään Sotien jälkeen puuttui monilla aloilla vuosikymmenien ajan paine tuottavuuden parantamiseen Rakennusalalla se johtui lähes loputtomasta kysynnästä ARAVA-tuotannon hintamekanismi vahvisti tätä kehitystä, kun hintoja automaattisesti vuosittain korotettiin inflaation verran

11 Pyrrhoksen voitto Bilateraalisen neuvostokaupan (= tavaranvaihto) vaikutus maamme kilpailukykyyn oli niin ikään merkittävä: Tilauskirjat täyttyivät ilman kovaa kansainvälistä kilpailua rahan tuloa ei voinut estää Tämän seurauksena tuottavuuden parantaminen, tuotekehitys ja markkinointi eivät kiinnostaneet yrityksiä Jäimme jälkeen naapureistamme ruotsalaisista

12 Tuotoksen mittaaminen On työvaltaisilla palvelualoilla yritystasolla mahdollista vain välillisesti Paras tapa on määritellä tuotokseen vaikuttavat indikaattorit ja sitten määräajoin mahdollisimman kattavasti arvioida niiden kehitystä, tähän palataan myöhemmin

13 Esimerkki rakennusalalta Tiilen siirto 50-luvulla

14 1950-luvulla Tiilet kannettiin selässä telineelle ns. tiilipukin avulla Letkassa oli 20 tiiltä Työaikaa kului 6 min Miehen palkka 20 mk/h

15 80-luvulla

16 1980-luvulla Torninosturi siirtää 80 kpl tiiliä telineelle 2 minuutissa Työssä mukana nosturi + Nosturinkuljettaja ja apumies Nosturin kustannus ilman kuljettajaa 60 mk/h Työntekijöiden palkka 20 mk/h

17 1970-luku 1980-luku TUOTOS 20 Tiiltä 80 Tiiltä **************************************************** * PANOS 6/60 X 20 mk/h = 2 2/60 x ( ) = 3,3 **************************************************** * TUOTTAVUUS 20/2 = 10 80/3,3 = 24 **************************************************** * TUOTTAVUUDEN NOUSU (24-10)/10x100 = 140%

18 Jos käy näin Työnsuunnittelu on heikkoa Nosturin käyttöaste jää pieneksi Nosturissa on paljon korjauksia Tämän seurauksena: Työaika tuplautuu = 4 min Nosturin tuntikustannus tuplautuu = 120 mk / h Tuottavuus laskee: Tuotos = 80 (tiiltä) Panos = 4/60 x ( ) = 10,7 Tuottavuus = 80/10,7 = 7,5 Tuottavuus laskee alle käsityönä tehdyn tason

19 Opetus Tuottavuus alenee helposti, hieno tekniikka, koneet, sofistikoidut tietojärjestelmät yms. eivät takaa korkeaa tuottavuutta Tarvitaan tehokas ohjausjärjestelmä (johtamisen työkalut), mikä edellyttää management-osaamista Ei tajuttu, että se mikä ei toimi manuaalisesti ei myöskään toimi ATK:lle siirrettynä Palvelutuotannossa, kuten rakentaminen, tuottavuus on ihmisistä kiinni, siksi on panostettava ihmisiin, tarvitaan siis leadership-osaamista

20 Tuottavuuden parantaminen

21 Työprosessien määrittely Alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen (ulkoinen tai sisäinen asiakas) Prosessien dokumentointi tarvittaessa ISO 9001-standardin mukaisesti Vastuut ja valtuudet

22 Tuottavuuden parantaminen ei ole one man show Tehokkaassa organisaatiossa: Vastuut ja valtuudet on jaettu oikein ja ne ovat kaikilla tasapainossa keskenään Omat ja muiden vastuut ja valtuudet on kaikkien tiedossa Mihin perustuu vastuiden jako?

23 Vaikea kysymys Kysymykseen mistä sinä vastaat sai työmaan vastaavalta mestarilta heti vastauksen: Vastaan tästä työmaasta Mistä esimies, työpäällikkö sitten vastaa? Tähän ei osattu vastata: Kävi täällä aamulla, toi postin, keljuili ja häipyi

24 Kuka vastaa kuka päättää?

25 Työprosessien tehostaminen (re-engineering) Tuotannonohjauksen kehittäminen = kokonaisuuden optimointi (suuri kehittämispotentiaali) Kustannusohjaus (tavoite- tilanne ennuste) Tekijöiden osallistuminen oman työnsä suunnitteluun (involvment is commitment)

26 70-luvulla vain parhaat yritykset tajusivat kehittämispotentiaalin 1.Tuottavuuskehitystä alettiin seurata 2. Johtamiskoulutus sai uutta puhtia 3. Rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen ratkaiseva merkitys kävi ilmi; henkilöstöpolitiikka muuttui

27 Management-koulutus Rakentaminen monimutkaistui uusien materiaalien, työmenetelmien, alihankinnan lisääntymisen ja talotekniikan kehityksen sekä projektien koon kasvun myötä Tarve kehittää johtamisen työkaluja oli suuri 1960-luvulla asiaa ei tajuttu ja mm. TKK:n rakentamistalouden opetus oli lapsen kengissä Kehitys lähti hitaasti eteenpäin opettajakunnan ja yritysjohdon sukupolven vaihdoksen myötä

28 Leadership-koulutus Motivaatio-ongelmia esiintyi laajalti Syynä Sirola- opiston koulutus ja itse opitut johtamistavat Management by perkele ja Management by surprise Ei ole markkaakaan kiinni näissä hommissa! Ei minulla ole kiire - yhtiöllä on kiire Yhtiö on maksavinaan palkkaa ja me ollaan tekevinämme työtä Psykologia erotettiin filosofiasta Helsingin yliopistossa omaksi oppiaineekseen v kun ensimmäiseksi psykologian professoriksi nimitettiin Kai von Fiandt Vielä 1960-luvulla TKK:n leadership- opetus, ns. työnjohtooppi, oli triviaali, hanttiaine, johon ei panostettu Vallitsi ajattelu: vain tekniikka on tärkeää

29 Paremmat johtamisen työkalut Työaikataulu Ennen Nyt Kokeneen henkilön arvio Tarkentuva, teholukuihin perustuva menettely Kiire oli lopussa Kiire jaetaan tasan koko työajalle ************************************************************************** Kustannusarvio Ennen Nyt Kokeneen henkilön arvio Resurssimenekkiin perustuva menettely, (mk/m2, mk/kg), riskivaraukset huolellinen ennakkosuunnittelu ja kyselyt ************************************************************************* Raportointi Ennen Nyt Suoritettiin toimistolla Työmaakeskeinen ja reaaliaikainen menettely, Hidas ja epäluotettava, tekijät ulkona lopputulosennuste olennainen Sun hommas menee huonosti Kuinka sun hommas menee?

30 Muutosvastarinta oli suuri Johtamisen alueella oleellista oli löytää teoreettisesti pätevät perustelut kaikille muutoksille vallitsevaan käytäntöön (vrt. autoesimerkki edellä) Perustelut tuli kyetä esittämään kansantajuisesti Vierailin paljon ulkomailla mm. maailman suurimpien rakennusliikkeiden luona saadakseni oppia ja uskon vahvistusta, kun kotimaassa törmäsin ennakkoluuloihin ja epäilyihin

31 Bechtelin kustannusohjaus

32 Kustannusohjauksen periaate Projektin kustannustavoitteet tulee asettaa riittävän yksityiskohtaisesti ennen suunnittelua ja niitä tulee suunnittelun edetessä koko ajan seurata Tämä edellyttää Bechtelin edustajien mukaan, että suunnittelu ja toteutus nukkuvat samassa sängyssä

33 Bouyguesin pääkonttori Versaillessa

34 Korkea tuottavuus on mahdollista saavuttaa erilaisin menetelmin Maailman suurimmat rakennusyritykset Bechtel ja Bouygues toimivat täysin eri konseptilla Bechtel: Suunnittelu ja projektinjohto omin resurssein, tuotanto alihankintana Bouygyes: Työntekijät ranskankielisen Afrikan maista, ammattikiltajärjestelmä, edelläkävijä henkilöstöpolitiikassa ja tietotekniikassa

35 Maaotteluhäviö Jäimme tuottavuuskehityksessä jälkeen ruotsalaisista (VTT:n tutkimus + omat havainnot) Vertailututkimus John Mattson Ab/ Rakennuskunta Haka Identtiset asuinkerrostalotyömaat Tukholmassa ja Matinkylässä Havainto: Tuottavuusero oli selvä, mutta ei näkynyt työmaan valokuvassa, se oli yksinomaan johtamisen alueella Sain toistuvasti Tukholmassa kuulla, miten johtamisen taso itään päin mennessä koko ajan laskee; en voinut väittää vastaan, kun sota-aikakin oli jo kaukana takanapäin

36 Suhdanneaallokko

37 Tuottavuuden mittaaminen Tarkka numeerinen mittaaminen yritystasolla vaikeaa Työn tuottavuutta mitattiin asuntotuotannossa aluksi vain h/m3. (työmenekki = tuottavuuden käänteisluku) Tuloksia oli helppo manipuloida mm. alihankkijoiden avulla On määriteltävä tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja arvioitava toistuvasti niiden muutosta

38 Esimerkki: Talonrakentaminen Tuotos muodostuu seuraavista tekijöistä: suunnitelmien sisältö, ajoitus, yhteensopivuus ja toteutusystävällisyys (ark. rak. talotekniikka) johdon ja työnjohdon panos (organisaation koko, selkeys, ammattitaito, kustannustietous, motivaatio, yhteistyö) työntekijöiden ammattitaito ja motivaatio kaluston soveltuvuus ja kunto sekä ylläpito työmaan hankinnat ja logistiikka

39

40

41 Ongelmallinen palkkaus Suuret palkkaerot työmaalla (amerikkalaisten kollegojen mukaan se on tyypillistä kehitysmaissa) Suuret palkkaliukumat Sekava urakkapalkkaus Monitoimiurakka oli kauan käytössä Ruotsissa, ennen kuin se saatiin Suomessa aikaan

42

43 Leadership- valmennus Loputon työsarka

44 Työntekijän motivointi

45 Toimihenkilöiden motivointi

46 Yksilön työsuoritus T T = osaaminen x olosuhteet x motivaatio Insinöörikoulutus keskittyi osaamiseen, yritysten toimenpiteet keskittyivät olosuhteisiin (kalusto, työmenetelmät), Johtamistaito oli itse opittua, motivaation olemusta ja merkitystä ei ymmärretty

47

48

49 Johtamisen kehittyminen Tapahtui laajalti, mutta oli myös poikkeuksia Mikään organisaatio ei toimi pitkää aikaa paremmin kuin sen ylin johto Yrityksen kehittäminen pysähtyy, jos on rahaa enemmän kuin ymmärrystä

50 Työn tuottavuus Arava- kerrostalotuotannossa Työmenekki/m3 pieneni = tuottavuus parani 20%/v.

51 SUMMA SUMMARUM Tuottavuuden parantaminen työvaltaisilla aloilla Prosessien ja vastuiden määrittely Prosessien analysointi ja re- engineering Tuotannonohjauksen tehostaminen (suunnittelu ja seuranta) Substanssiosaamisen kehittäminen (rekrytointi, koulutus) Motivaation ymmärtäminen ja luominen Pitkäjänteisyys On monta tietä hyviin tuloksiin, alihankinta-aste voi vaihdella yms. Kilpailutilanne lisää tuottavuutta ja korostaa laadunvalvonnan merkitystä

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Tuotannonsuunnittelun käytännöt Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Käyttötapoja, kannanottoja ja kehitysehdotuksia Pro gradu - tutkielma Tarja Mäki Joulukuu 2008 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot