GridWise verkkoyhtiön työkalu tuloksen tekemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GridWise verkkoyhtiön työkalu tuloksen tekemiseen"

Transkriptio

1 GridWise verkkoyhtiön työkalu tuloksen tekemiseen luotettavaa sähköistä informaatiota oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla

2 Oikea tieto oikeaan aikaan alentaa kustannuksia Kun sähkönjakeluverkon kuormitus kasvaa ja verkko ikääntyy, vika-alttius lisääntyy. Samaan aikaan viranomaisvaatimukset tiukentuvat, verkon älykkyyttä on koko ajan lisättävä, kuluttaja-asiakkaiden palveluodotukset ovat yhä korkeammat ja ulkoistetut palvelut on saatava toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Toisin sanoen: sinun on pystyttävä jakamaan sidosryhmillesi juuri heidän tarvitsemaansa tietoa yhä nopeammin ja yhä epävarmemmassa toimintaympäristössä. GridWise tietää, mitä kukin tarvitsee Tiedon GridWise on modulaarinen järjestelmä, jonka ytimenä on tehokas, vakaa teknologia-alusta. Se kerää eri liiketoimintajärjestelmistäsi tietoa, analysoi sitä, lisää siihen tarvittaessa esimerkiksi paikkatietoja, koostaa näistä uutta tietosisältöä ja julkaisee sen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla sinne, missä sitä tarvitaan: käyttöhenkilöstölle kunnossapitoon asiakaspalveluun loppuasiakkaille ulkoistuskumppaneille viranomaisille tiedotusvälineille Viranomaiset Sallittu tuotto Toimitusvarmuus Asiakkaat Palveluodotukset Älykodit Hintatietoisuus AMR SmartGrid Verkkoyhtiö Palveluntuottajat Tietojärjestelmät Uudet verkkoteknologiat Hajautettu tuotanto Jakeluverkko Ikääntyvä jakeluverkko Tieto Corporation

3 Uusia työkaluja prosessien tehostamiseen GridWise tuo ulottuvillesi uusia työkaluja tiedon jakamiseen, töiden seurantaan, prosessien mittaamiseen ja analysointiin. Se kerää informaatiota liiketoimintatiedon eri tietolähteistä ja yhdistää tietoja keskenään sekä esimerkiksi paikkatietoon. Näin muodostuu uutta tietoa ja uusia mahdollisuuksia käyttää sitä tehokkaasti hyödyksi. Paikkaan tai kohteeseen liitetty tosiaikainen tieto verkkoyhtiölle itselleen, asiakkaille ja muille sidosryhmille tukee tehtävien hallintaa toistuvia pientyöprosesseja liittymisprosessia investointiprosessia kunnossapitoprosessia häiriönselvitysprosessia itsepalveluprosesseja GridWise pohjautuu Microsoftin Silverlight-teknologiaan ja on selaimella käytettävissä. Palvelinratkaisussa käytetään ESRI ArcGIS for Server -teknologiaa. GridWisen tietolähteet ovat esimerkiksi Microsoft Bing Maps verkonhallinta- ja DMS-järjestelmät verkkoyhtiön asiakastietojärjestelmät työnohjausjärjestelmät muut tietolähteet, esim. sää- ja liikennetiedot, pelastustoimi muut standardit tietolähteet GridWise vastaa työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotuksiin toimenpiteistä, joilla tulevina vuosina parannetaan sähkönjakelun varmuutta ja lievennetään sähkökatkojen vaikutuksia sekä määritellään sähkönjakelukatkoksista kuluttajille maksettavat korvaukset. Palveluita verkkoyhtiön ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön Roolipohjaiset toiminnot ja aineistot Tiedon jaettavuus ja saatavuus Sähköinen tiedonvälitys Palvelutoimittajat Mittarit, analyysit, Asiakkaat seuranta Asiakaspalvelu Tiedottaminen Itsepalvelut Integraatio, julkaisu ja analysointi Älykkäät kodit Järjestelmän skaalautuvuus Tiedon reaaliaikaisuus Mittarit ja analyysit palveluverkostossa Erilaisten tietoaineistojen hyödyntäminen ja yhdistäminen 2012 Tieto Corporation 3

4 Modulaarisuus ja digitaalisuus alentavat verkon käyttökustannuksia Voit rakentaa oman järjestelmäsi vaiheittain juuri oman tarpeesi ja budjettisi mukaan, koska GridWise-sovellukset ovat moduulipohjaisia. Prosessit nopeutuvat ja virheiden mahdollisuus vähenee, kun tieto kulkee digitaalisessa muodossa ja reaaliajassa. Tieto saavuttaa tarvitsijansa nopeimmalla mahdollisella tavalla. GridWise hyödyntää mobiilitekniikkaa siellä missä mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Lopputuloksena hallitset verkkoasi nopealla vasteajalla ja kustannustehokkaasti. GridWise palveluna pieni alkuinvestointi ja helppo ylläpito Saat GridWise-järjestelmän halutessasi Tiedon palveluna (Solution as a Service). Alkuinvestointi jää pieneksi, ja voit olla varma, että käytössäsi ovat uusimmat versiot sekä teknologia-alustasta että valitsemistasi moduuleista. Käyttöönotto on nopeaa ja edullista, ja käytönaikaiset kustannukset ovat helposti budjetoitavissa. GridWise palveluna skaalautuu vaivattomasti tarpeen mukaan. Käyttöönoton tuki, ylläpito, tuki ja kehitys ovat Tiedon vastuulla, mutta ne tehdään yhteistyössä IT-henkilöstösi kanssa. Juuri tarpeidesi mukainen kokonaisuus Voi muokata GridWisen täsmälleen sellaiseksi kuin haluat ja rakentaa sen siinä järjestyksessä kuin haluat. Järjestelmä koostuu 17 moduulikokonaisuudesta, joista useimmat ovat asiakaskohtaisesti muokattavissa loppukäyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Verkkoyhtiö Palveluntuottaja Asiakas Víranomainen Reaaliaikainen verkon tilannekuva Paikkatietopohjainen tehtävien hallinta Maastotyökalu PGField Häiriötietojärjestelmä Itsepalvelujärjestelmä asiakkaille Maankäyttösopimusten hallinta Tuotannonohjauksen tuki Tieto Corporation

5 Esimerkkejä käytössä olevista moduuleista Reaaliaikainen tilannekuva Antaa nopean reaaliaikaisen kokonaiskuvan jakeluverkon kytkentätilanteesta, vikatilanteesta, resursseista sekä asiakastöihin liittyvistä tehtävistä. Järjestelmään voidaan kytkeä tuki-informaatiota, kuten säätietoja tai mahdollisuus esittää valokuvia kohteista. Tilannekuva voidaan esittää sekä toimisto- että mobiiliympäristössä. Tapahtumaloki auttaa jälkianalysoinnissa, ja koska käyttöliittymä on selainpohjainen, käyttäjien päätelaitteisiin ei tarvitse tehdä mitään asennuksia. Paikkatietopohjainen tehtävien hallinta Helpottaa töiden ja tehtävien hallintaa. Karttakäyttöliittymä tehostaa logistiikkaa tehtävien suorittamisessa ja resurssien ohjaamisessa esimerkiksi välittämällä tehtävän työryhmälle ja antamalla reitin kohteeseen. Tehtävät voidaan luokitella eri symbolien ja värien avulla, ja karttaan voidaan lisätä useita eri tietotasoja tarpeen mukaan. Moduuli toimii myös mobiililaitteissa, mikä nopeuttaa tehtävien jakamista ja kuittaamista. Maastotyökalu PGField Tukee verkonhallintaan liittyviä töitä ja tehtäviä maastoolosuhteissa. Käyttökarttasovelluksen avulla voidaan korvata työryhmien käyttämät paperiset verkkokartat mobiililaitteilla käsiteltäviksi sähköisiksi kartoiksi. Sovellus tukee GPS-paikannusta. Mobiilisovelluksena PGField mahdollistaa nopean tiedonvälityksen maastosta verkkotietojärjestelmään. PGField on täysin integroitu verkkoyhtiön taustajärjestelmiin, mutta toimii niistä erillään, mikä mahdollistaa sen antamisen myös ulkoistuskumppanien käyttöön sekä heidän toimintansa mittaamisen eri kriteereillä. Häiriötietojärjestelmä Loppuasiakas voi itse osoite- tai paikkatietoon nojautuen ilmoittaa häiriötilanteesta ja saada matkapuhelimeensa tai sähköpostiinsa tiedon häiriön korjauksesta. Verkkoyhtiö puolestaan saa hälytykset verkosta ja älymittareiden kautta. Järjestelmä osaa myös ennustaa tulevat vikapaikat, mikä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon. Verkkovaurioiden tarkastuksista viedään tiedot suoraan työnohjaukseen, ja korjaavia toimia voidaan tukea muista tietolähteistä, kuten säätiedoista, kelikameroista ja liikenteen sujuvuustiedoista. Tarvittaessa järjestelmä tekee ilmoituksen pelastusviranomaisille. Itsepalvelujärjestelmä asiakkaille Vikailmoitusten ja niihin liittyvän informaation lisäksi loppuasiakas voi tiedustella liittymissopimuksista ja tehdä sopimuksen GridWise-moduulin avulla. Järjestelmästä voidaan välittää kohteen tiedot linjanrakentajalle, jolle voidaan järjestelmän välityksellä tehdä myös työtilaus. Jos asiakas ottaa käyttöön itsepalvelukanavan, se vähentää verkkoyhtiön asiakaspalvelun kuormitusta ja mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen kohdennetun myynnin joko tietoverkon kautta tai mobiilisti. Maankäyttösopimusten hallinta Mahdollistaa erilaisten maankäyttöön liittyvien sopimusten tallentamisen järjestelmään. Sopimusalue kuvataan paikkatietokantaan metatiedon kanssa ja itse sopimusdokumentti arkistoidaan. Moduulin avulla voidaan hallita sopimusarkistoa paikkatietopohjaisesti poimimalla sopimukset osoitetusta sijainnista tai hakutyökaluin. Sopimuksia voidaan esittää karttapohjalla metatiedon perusteella eri tavoin. Tuotannonohjauksen tuki Luo kanavan verkonhaltijan, palveluntuottajien sekä asiakkaiden välille. Palveluntuottajille välitetään tilaukset ja tehtävään liittyvä dokumentaatio, ja saadaan raportit työn tilasta. Tehtävän tultua suoritetuksi järjestelmästä saadaan suoraan loppudokumentointi. Loppuasiakassuhteessa moduuli välittää tilaukset ja pitää molemmat osapuolet ajan tasalla työn tilasta. Moduuli parantaa verkonhaltijan operatiivista tehokkuutta ja laadunhallintaa ja mahdollistaa samalla tehokkuuden analysoinnin historiatietojen avulla Tieto Corporation 5

6 Verkonhallintasi nykyaikaan Tiedon GridWisen avulla tehostat verkkosi hallintaa samalla kun nopeutat sen käyttöä ja kunnossapitoa, vähennät kustannuksia ja parannat palveluasi. Oikea tieto kulkee oikeaan paikkaan juuri silloin kun sitä tarvitaan. Koska GridWise on modulaarinen, voit aloittaa siitä, mikä sinulle on tärkeintä. Halutessasi saat GridWisen myös palveluna, mikä nopeuttaa käyttöönottoa ja käytönaikaista budjetointia. Uusin ratkaisuin ansaitset enemmän. Kysy meiltä lisää: Pekka Kaksonen asiakkuuspäällikkö Tuomas Räsänen konsultti Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö. Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja riittävän lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet. Palveluksessamme on noin tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita palvelukokemuksia tietotekniikan alueella.

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Asiakaslehti SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Sivu 9 paikkatiedostaan Sivu 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGIS 10 - enemmän kuin paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi ON-BOARDING TOOL INCLUDED

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by 1 2 sinun tavoitteesi. poweredbycisco. Olet hankkinut asiakkaita, palkannut työntekijöitä, vastannut haasteisiin ja kehittänyt yritystäsi. Nyt

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective

Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla Solution Perspective Tämän dokumentin sisältö on yhdistelty useasta lähteestä ja kuvaa yleistä kontekstia vakuutusyhtiöissä, ei yksittäistä

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta Asiakaslehti ArcGISin käyttö kunnissa laajenee 10 Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Datajournalismi kaipaa paikkatietoanalyysejä

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot