YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä"

Transkriptio

1 YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä

2 APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta APS varmistaa yrityksen jatkuvuuden APS koskee meitä kaikkia, koko henkilöstöä ja koko organisaatiota APS toteutetaan AGCO SISU POWERISSA vuonna 2010 Yhdessä rakentaen APS - Sisulla ja Sydämellä! APS - taustaa APS:n taustalla on alkujaan Toyotan luoma ja käyttöön ottama toiminnanohjausjärjestelmä, joka parantaa toimintojen tehokkuutta. Toyotan järjestelmä on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta yritysten keskuudessa ja monet yritykset ovatkin jo lähteneet luomaan omaa toiminnanohjausjärjestelmää malliin pohjautuen. Muiden suurten yritysten tapaan myös AGCO alkoi vuonna 2008 luoda omaa järjestelmäänsä nimeltä APS. Toiminnanohjausjärjestelmän ideana on valmistaa tuotteita tilausmäärien mukaan niin että hukkaprosentti pysyy Organisaatio APS -toiminnanohjausjärjestelmä koskee kaikkia AGCO:n yksiköitä ympäri maailman. APS ulottuu kaikille liiketoiminnan osa-alueille, alkaen alihankkijoista ja toimittajista aina jälkimarkkinointiin asti ja kaikkeen niiden väliltä. Konsernitasolla APS:ia ohjaa AGCO:n APS-ohjausryhmä. Jokaisella yksiköllä on oma APS-organisaationsa, jonka toimintaa johtaa APS -ohjausryhmä. Yksiköiden APS-päälliköt vastaavat APS:n etenemisestä omissa yksiköissään. mahdollisimman pienenä. Toyotan toiminnanohjausjärjestelmä painottaa jatkuvaa kehitystä ja henkilöstön sitoutumista. AGCO:n toiminnanohjausjärjestelmä (AGCO Production System eli APS) lähti liikkeelle keräämällä jo olemassa olevista kehitystyökaluista paketti, joka tunnetaan meillä Sisullakin nimellä AIM (AGCO Improvement Methods). Varsinaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä eli APS:sta alettiin tiedottaa vuoden 2009 alussa ja keväällä 2009 se lähti käyntiin ensimmäisillä AGCO:n pilottitehtailla Pohjois- Amerikassa.

3 APS:n tavoitteet: AGCO on sitotoutunut visioon ja omistautunut näkemykseen, jonka tarkoituksena on tuottaa korkean luokan maatalouskoneita niille ammattiviljelijöille, jotka kantavat vastuuta maailman ruokatuotannosta. Siksi meidän jokaisen on ehdottoman tärkeää sitoutua jatkuvasti kehittämään toimintaa, jotta saavutamme parhaan asiakastyytyväisyyden. 1. Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen 2. Työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen työkuormaa lisäämättä 3. Vuorovaikutuksen lisääminen ihmisten ja ryhmien välillä 4. Paremman kilpailukyvyn luominen 5. Tehtaiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen AGCO:n sisällä HUOMIOIMME ASIAKASVAATIMUKSET: lyhyt läpimenoaika kilpailukykyinen hinta joustavuus tuotevaihteluissa APS:n tavoitteena on muovata AGCO:n kaikista tehtaista maailman luokan tuotantolaitoksia. Päätavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kannattava liiketoiminta. Muita tärkeitä tavoitteita ovat AGCO:n tehtaiden yhdenmukaistaminen, henkilöstön kehittäminen, innovaatioiden toteuttaminen ja viestinnän parantaminen. HUOMIOIMME AGCO:n TARPEET: pienet varastot tilauspohjainen aikataulutus vakaa ja paras mahdollinen toimitusprosessi HUOMIOIMME HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN, joka edellyttää: työn mielekkyyttä vaikutusmahdollisuuksia oman työn tekemiseen parempaa informaation kulkua ihmisten ja ryhmien kesken mahdollisuuksia kehittää itseään

4 MITEN TAVOITTEESEEN? APS TALO - toiminnanohjausjärjestelmän symboli APS-ajattelun keskeinen sisältö voidaan kuvata talomallin avulla. APS-talo rakentuu perustuksista, seinistä ja katosta. Taloa hoitavat ja ylläpitävät organisaatioon kuuluvat ihmiset. Talon eri osat kuvaavat havainnollisesti toiminnanohjausjärjestelmää: Kivijalka Talon kivijalkana, perustana on Sisun henkilöstö, joka pitää talon pystyssä. Kivijalan tehtävänä on taata kaikelle toiminnalle ja tekemiselle riittävä vakaus ja luotettavuus, jotta niiden päälle voidaan rakentaa talon muut elementit. Runko Talon runko rakentuu kehityksen työkaluista ja mittareista, jotka mahdollistavat katon pysymisen ylhäällä. Hyvä runko vaatii muun muassa kunnolliset tuotteet ja vakaat tuotantoprosessit. Sisätila Talon sisällä on tärkein asia, jatkuvasti kehittyvä organisaatio. Jotta talo pysyy koossa, tarvitaan laaja käyttäytymisen ja ajattelutavan muutos, joka pysyy. Vanhat tavat palautuvat yllättävän helposti, jolloin tulokset jäävät heikoiksi. Katto Talon kattorakenteen muodostavat ne menetelmät, joiden avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

5 MEIDÄN VISIOMME: Huippuluokan ratkaisuja maailmaa ruokkiville viljelijöille. MEIDÄN MISSIOMME: Kannattava kasvu työhön sitoutumisella, innovaatiolla, laadulla ja asiakkaan ainutlaatuisella palvelemisella.

6 Noora Vahvelainen on sisäistänyt APS:n kaltaisen toimintamallin jo koulun penkillä opiskellessaan tuotantotekniikan insinööriksi. Viimeisen parin vuoden ajan hän on ollut mukana Sisussa kehittämässä yhdessä Juha Randellin kanssa AIM-järjestelmää, joka siirtyy nyt osaksi uutta APS-mallia. APS on Suomessa uutta, mutta maailmalla jo vahvasti kyntensä näyttänyt toiminnanohjausjärjestelmä ja yrityksen sisäinen kehitysohjelma. Linnavuoressa tämä AGCO:n kaikkiin tehtaisiin istutettava toimintamalli on saanut innostuneet veturit, tukihenkilöt ja opettajat kehitysinsinööri Noora Vahvelaisesta ja kehityspäällikkö Juha Randellista. Noora ja Juha palavat APS:lle monestakin syystä. - Jos katsoo eteenpäin ja haluaa nähdä tulevaisuuden, jossa Linnavuoressa kootaan edelleenkin moottoreita menestyksekkäästi, on helppo syttyä toimintamallille, joka sen tulevaisuuden mahdollistaa. Ja varsinkin siksi, koska tämä uusi malli muuttaa työn tekemisen mielekkäämmäksi, mukavammaksi ja helpommin toteutettavaksi. APS ei vaikeuta kenenkään työtä eikä kuormita ketään lisää. Päinvastoin. - Edessämme on valtavan suuri kulttuurimuutos, suurempi kuin ehkä koskaan Linnavuoressa on koettu. APS ei tule varmasti jättämään ketään kylmäksi. Se koskettaa kaikkia meitä, koko organisaatiotamme ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Juha Randell on ehtinyt hankkia 13 Sisu-työvuoden aikana kokemuksia moottorikokoonpanijana, laatuosaston sisäisenä tarkastajana, laatujärjestelmän ylläpitäjänä ja moninaisissa kehitystehtävissä. Nyt hän toimii kehityspäällikkönä ja APS:n opastajana. - Olemme siirtymässä aivan uuteen yhdessä tekemisen aikaan. Aikaan, jossa jokainen sisulainen pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja tekemiseensä. Siirrymme toimintaan, josta hyötyy jokainen ja jokaisen kautta koko tehdas. - Perustettavat ryhmät muodostavat uuden toiminnan vahvan ytimen. Ryhmät koulutetaan ja jatkossa työntekijät vastaavat itse ryhminä omista työpisteistään ja niiden kehittämisestä. Tuotantotyöstä tulee tätä kautta entistä palkitsevampi ja innostavampi kokemus. Ryhmien sisällä tapahtuva aktiivinen ja jatkuva parantaminen on motivoivaa, toteavat Noora ja Juha.

7 APS:n myötä kaikki perinteiset toimintatavat on tarkoitus kyseenalaistaa ja tarvittavilta osin järkeistää. Päämääränä on saada muun muassa ns. löysät pois eli karsia tuotannon eri vaiheiden väleihin jäävä tuottamaton ja turhauttava aika pois. - Työn mielekkyyttä tulee lisäämään jatkossa myös se, että työpisteet muokataan mahdollisimman toimiviksi, siisteiksi yksiköiksi, joissa tarvittavat välineet löytyvät helposti ja yhtä vaivattomasti kuin kirurgin instrumentit leikkaustilanteessa, kuvaavat Noora ja Juha APS-näkyä. Noora Vahvelainen ja Juha Randell vakuuttavat, että muutospelko on APS:n kohdalla tarpeetonta ja turhaa. - On luonnollista, että jokainen kysyy, mitä minä tästä hyödyn. Ja vastaus on, että hyöty on suuri. APS vaikuttaa positiivisella tavalla ennemmin tai myöhemmin kaikkeen ja kaikkien tekemiseen. - Uskomme, että meillä on täällä Linnavuoressa tulevaisuudessa erittäin motivoitunut, kehityshaluinen, oppinut ja jatkuvasti oppiva organisaatio, jolla on käytössään todella tehokkaat toimintamallit. Parhaimmillaan maineemme taitavina taitajina kasvaa sekä asiakkaiden että konsernin silmissä. Uskomme APS:n auttavan yritystoimintaamme jatkuvuuteen. Uskomme siihen, että moottoritehtaamme on jatkossa entistä vahvempi vastaamaan jo nyt oleviin hyviin moottorimarkkinoiden näkymiin. - Tämä on meille suuri mahdollisuus, johon haastamme kaikki sisulaiset lähtemään mukaan rohkeina ja ennakkoluulottomina, myönteisellä asenteella ja hymyssä suin, toteavat Noora ja Juha. Erkki Moisio: Tehdään APSista suomalaiseen tyyliin sopiva! AGCO SISU POWERIN pääluottamusmies Erkki Moisio on seurannut kiinnostuksella APS:n rantautumista Linnavuoreen. - Näyttää siltä, että tämä uusi toiminnanohjausjärjestelmä on todellakin sellainen toimintatapa, jossa työntekijöillä on jo valmisteluvaiheessa mahdollisuus vaikuttaa järjestelmän näköön ja muotoon, ja ennen kaikkea oman työnsä sisältöön. - Meillähän on täällä Linnavuoressa jo useita itseohjautuvia soluja, joilla monet APS:ia lähellä olevat toimintamallit ovat jo käytössä. Heille muutos ei ole mitenkään äärimmäisen radikaali. - Joka tapauksessa APS tuo työhömme aikaisempaa enemmän mielekkyyttä ja samalla sillä pitäisi olla positiivinen taloudellinen merkitys koko moottoritehtaalle. Moisio pitää hyvänä, että APS:in avulla työ tulee jatkossa sujuvammaksi, kun ns. hukkatyö poistuu, odottelu ja turhan tekeminen vähenee. - Nämä ovat olleet juuri monelle stressiä aiheuttavia asioita. Eli APS ei merkitse työmäärän kasvua, vaan nimenomaan työn helpompaa sujumista. Pääluottamusmies on hyvin perillä siitä, että uusi metodi aiheuttaa aina jonkin verran vastustusta. Epäilijöitä löytyy ja pitääkin löytyä. - Kannustan kuitenkin kaikkia mukaan muutokseen. Sitä kautta jokainen voi vaikuttaa myös lopputulokseen, jonka on tarkoitus rakentua kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. - APS vaatii sitoutumista koko talolta, sekä johdolta, että meiltä kaikilta. Jos kaikki osapuolet ja tasot eivät sitoudu, tulos on huono. Sellaisestakin on esimerkkejä olemassa, toteaa Erkki Moisio. Hän haluaakin haastaa kaikki sisulaiset nyt kehittämään omaa työtään ja sitä kautta turvaamaan Linnavuoren tulevaisuutta uudessa AGCO-maailmassa. - Ja se maailma on, kuten tiedämme, erilainen kuin entinen. Tehdään APS:sta yhdessä kuitenkin suomalaiseen tyyliin sopiva järjestelmä, sanoo pääluottamusmies.

8 RYHMÄTYÖ LÄSNÄ JOKAISESSA TYÖPÄIVÄSSÄMME Oma-aloitteinen henkilöstö Menestyvä toiminnanohjausjärjestelmä vaatii henkilöstön kouluttamista. AGCO tarjoaakin nyt työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää itseään, oppia uusia taitoja ja harjoittaa oma-aloitteisuutta. Meillä Sisulla APS nähdään tilaisuutena erottua eduksemme suomalaisessa yrityskulttuurissa, jossa APS:n kaltainen toiminnanohjausjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan. Sisun henkilöstö jaetaan pieniin ryhmiin, joille laaditaan koulutussuunnitelma. Tavoitteena on APS:n perusajatusten mukaisesti kehittää henkilöstön taitoja niin, että samalla myös kilpailukykymme paranee. Haluamme olla Sisulla kauaskatseisia ja kouluttaa keskuudestamme tukihenkilöitä, jotka jatkossa pystyvät kouluttamaan APS:n saloja sisulaisille. Tukihenkilöt toimivat myös tukena uusille tiimeille. Ryhmätyö antaa vastuuta ja vapauksia. Ryhmät vastaavat itse omista työalueistaan ja niiden kehittämisestä. Näin toimimalla myös työn tehokkuus paranee ja hukkakulujen määrä vähenee. Ryhmätyön tuloksena työstä tulee entistä palkitsevampi ja innostavampi kokemus. Matti Järviniemi on GenPowexin työnopastaja ja tuntee luottumusmieskaudeltaan hyvin talonsa ja väkensä. Hän kertoo, että aggregaattipuolella APS:iin sisältyviä kehitystyökaluja on ollut käytössä jo pitkään ja tulokset ovat nähtävissä. - Niiden ansiosta koko toimintamme järkeistyi, tuottavuus parani, paikat puhdistuivat, työviihtyvyys kohosi ja hukkatunnit saatiin raivattua pois. Kannattaa tulla katsomaan, kutsuu Järviniemi. Hän myöntää, että muutos on vaatinut paljon työtä, mutta se työ on palkittu.

9 LDMS KÄYTÄNNÖSSÄ Ryhmäkulttuurin juurruttaminen on APS:n yksi tärkeä osa Ryhmän rutiinit: Vuoronavauspalaveri Oman ryhmätaulun päivitys vuoron alussa Jatkuva parantaminen ryhmän sisällä 20 avainmittarin seuranta ja päivitys Ryhmätyötaitojen kehittäminen ja hyvä yhteishenki Viikoittainen kehityspalaveri LDMS Vuoronavauspalaveri (5-8 min) Jokaisella ryhmällä oma ryhmätaulu, jota päivitetään vuoron alussa Aktiivinen jatkuva parantaminen ryhmän sisällä 20 avainmittarin seuranta ja päivitys Ryhmätyötaitojen jatkuva kehittäminen ja hyvä yhteishenki Viikottainen prosessinkehityspalaveri (1 h) AGCO SISU POWER:n business controller Seija Saarinen iloitsee siitä, että APS:ssä ei haeta muutosta kovilla työkaluilla, vaan mittareista löytyy myös ns. pehmeämpiä arvoja. - Merkittävimmin minua tässä innostaa se, että turhat ja pitkät tuotantotapahtumien hukkavälit poistuvat ja sitä kautta prosessit nopeutuvat. Aivan varmasti se tulee näkymään positiivisesti taloudessamme. Seija uskoo, että APS-ryhmien myötä motivaatio lisääntyy, rohkeus viedä yhdessä kehityshankkeita eteenpäin voimistuu ja talon väen voimavarat pääsevät paremmin näin esille.

10 20 AVAINMITTARIA 20 avainmittaria mahdollistavat oman jokapäiväisen työn vertaamisen maailmanluokan tehtaan toimintaan. Mittaristoja voidaan soveltaa kaikilla toiminnan osa-alueilla ja jokainen voi päivittää mittareitaan oman työnsä tai ryhmänsä mukaisiksi. 20 avainmittaria mahdollistavat jokaisen ryhmän seuraamaan omaa kehitystään. Tämä toimintatapa tähtää siihen, että jokapäiväistä ja arkista työtä kehittämällä AGCO SISU POWER kehittyy esimerkilliseksi maailmanluokan tehtaaksi. Mittareista 15 on AGCO:n määrittelemiä ja Sisun APS-ohjausryhmä sai määritellä lisäksi 5 omaa mittaria. Jokaista avainmittaria arvioidaan asteikolla 1-5, jossa alin taso (1) kuvaa perinteistä tapaa toimia ja paras taso (5) voittamatonta tapaa toimia. VOITTAMATON HUIPPULUOKKAA EDELLÄKÄVIJÄ OPPIVA PERINTEINEN JATKUVA PARANTAMINEN jokaisen tehtävä on parantaa omaa työtään Jatkuvassa parantamisessa korostuu pienten parannusten merkitys. Jatkuva parantaminen on parhaimmillaan koko henkilöstön yhteinen tehtävä ja asenne työn tekemiseen. Ryhmän jäsenet ovat oman työalueensa parhaita asiantuntijoita ja niinpä ryhmän sisältä syntyvät myös parhaimmat kehitysehdotukset ja ratkaisut ongelmiin. Sisulla jatkuva parantaminen on tullut jo tutuksi nimellä JP-toiminta, joka rohkaisee henkilöstöä nostamaan esiin pieniäkin parannusehdotuksia. - Olen toiminut tässä tehtaassa myös koneistajana ja siksi tiedän hyvin, miten tärkeää on, että nimenomaan varsinaisen työn tekijää kuunnellaan ja hän itse voi vaikuttaa omaan työhönsä. APS kuullostaakin siksi viisaalta järjestelmältä, sanoo uudesta kulttuurista ensi kertaa kuuleava työkaluvaraston hoitaja Aila Mäkinen. - Hyvä sekin, että toimintojen väliin jäävät hukka-ajat poistetaan. Se vähentää varmasti turhautumista. Ja ryhmänä on jatkossa varmasti helpompi viedä kehitysehdotuksia eteenpäin. Helpompi kuin yksilönä, sillä porukasta saa aina tukea, Aila toteaa.

11 APS SANASTO 5S on kehitystyökalu, jonka avulla oma työpiste organisoidaan toimivaksi. 5S auttaa pääsemään eroon turhista tavaroista ja helpottaa pitämään tarpeelliset tavarat ja koko työympäristö järjestyksessä, siistinä ja kunnossa. 7 HUKKAA kuvaa erilaisten hukkien päätyyppejä tuotantojärjestelmässä. Hukaksi määritellään kaikki, mikä kuluttaa resursseja, mutta ei jalosta tehtävää tuotetta. Hukan muodostavat mm. turhat odotusajat tai liian suuret varastomäärät. 20 AVAINMITTARIA on pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, tapa, jolla voidaan verrata yksittäisen ryhmän/tiimin toimintaa maailmanluokan toimintaan. Käytännössä valitaan 20 tärkeintä tekijää, joita verrataan maailmanluokan tasoon. Tämä suunnitelma auttaa näkemään nykyisen tason sekä löytämään ne kehityskohteet, joilla nostetaan oman toiminnan tasoa. AIM (AGCO Improvement Methods) on nimi AGCO:n valitsemille kehitystyökaluille/menetelmille. ANDON on visuaalinen kontrollointilaite tuotantotiloissa, joka useimmiten kuvaa tuotannon tilaa ja hälyttää henkilöitä paikalle epänormaaleissa tilanteissa. ARVOVIRTA-ANALYYSI on prosessin kartoitustekniikka, joka antaa selkeän kuvan siitä mitä prosessissa tapahtuu ja jakaa käytetyn ajan neljään pääryhmään; odotus-, jalostava-, kuljetus- ja tarkistusaika. IMUOHJAUS on tuotannonohjausmenetelmä. Siinä asiakkaan tilaus toimii imuna toimitusketjussa, joka lähtee asiakaskysynnästä eli asiakkaan tarpeet vetävät tuotteen koko toimitusketjun lävitse. Imuohjaus on vastakohta sille, että edetään aikaisemmin laaditun aikataulun mukaan. Imuohjauksella pyritään varastojen pienentämiseen ja tuotannon virtauttamiseen. JUURISYY tarkoittaa perimmäistä syytä sille, miksi joku ongelma on ilmaantunut. Kun juurisyy poistetaan, ongelma ei voi enää toistua. KALANRUOTOKAAVIO on ongelmanratkaisutyökalu, jonka avulla voidaan selvittää juurisyytä. LEAN on johtamisfilosofia, jossa käytetään standardoituja menetelmiä hukan poistamiseksi. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. LÄPIMENOAIKA on aikaväli tuotteen valmistuksen aloittamisesta siihen, kunnes se on valmiina lähtemään asiakkaalle. POKA-YOKE on virheenestin, joka estää esim. kokoonpanotyössä virheen tekemisen mahdollisuuden. Se sisältää sarjan tekniikoita, joilla pyritään ennakoimaan, jäljittämään ja estämään virheitä, perimmäisenä tarkoituksenaan estää virheiden tekemisen mahdollisuus kokonaan. TAHTIAIKA on asiakaskysynnän mukaan määräytyvä käytettävissä oleva aika tuotteen valmistamiseksi. Sydämensyke, joka määrää tuotannon vauhdin niin, että asiakkaat saavat tuotteet oikea-aikaisesti. VISUAALINEN JOHTAMINEN kertoo yhdellä vilkaisulla jokaiselle työntekijälle, missä ollaan ja mihin pyritään. WIP (Work In Progress) tarkoittaa keskeneräistä tuotantoa. Se mittaa tuotteiden määrää tehtaassa eri valmistusvaiheissa, lähtien raaka-aineista ja päätyen valmiiseen tuotteeseen. - Tiedän, että lähes aina kaikki uusi meitä epäilyttää, mutta tämän APS:n kohdalla uskon, että epäilykset haihtuvat nopeasti, toteaa vuorotyönjohtaja Rainier Koivunen vitoshallin vinkkelistä asiaa tarkastellessaan. - Arvelen, että edessämme on nopeastikin parantuva työilmapiiri ja entistä siistimpi ja toimivampi työympäristö. Arveluni perustan siihen, että APS antaa nyt luotaville tiimeille aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää itse työtänsä ja toimintaympäristöään. Se on olennaista, Rainier sanoo.

12 Toimitusjohtaja Eero Tomi: Olemme Suomessa edelläkävijöitä - Vaikka APS on Suomessa uutta, niin kansainvälisesti kaikki itseään kunnioittavat maailmanluokan yritykset toimivat tällä hetkellä APSajattelun suuntaisesti, tavalla taikka toisella. AGCO on päättänyt omaksua mallin myös omissa tehtaissaan ja meidän linnavuorelaisten kannalta kysymys on siis yhä vahvemmin astumisesta kansainväliseksi toimijaksi. Näin toteaa AGCO SISU POWER:n toimitusjohtaja Eero Tomi. Tomin mukaan APS:n iso merkitys on siinä, että työntekijä itse pystyy jatkossa seuraamaan ja arvoimaan omaa työtään ja työaluettaan ja sitä kautta vaikuttamaan oman alueensä toimintaan. Eli vahvoiksi vaikuttajiksi nousevat he, jotka tuntevat työalueensa paremmin kuin kukaan muu. - Vaikka tässä tehtaassamme on varsin matala organisaatio, silti APS tulee varmasti lisäämään ja parantamaan meidänkin informaation kulkua entisestään. Tiedon välittyminen ja välittäminen paranee. Myös epäkohdat ja muutettavat asiat nousevat jatkossa aikaisempaa selkeämmin esille. - Tavoitteena on APS:n avulla saada entistä paremmin esille olemassa olevat voimavaramme. Se johtaa puolestaan koko prosessin kehittymiseen, tehokkaaseen tekemiseen, hukkatyön tunnistamiseen, sen poistamiseen ja sitä kautta kilpailukykymme kohoamiseen ja parempaan ja työpaikkoja turvaavaan taloudelliseen tulokseen, Eero Tomi sanoo. Toimitusjohtajan mukaan APS vahvistaa myös agcolaisten tehtaiden tunnistettavuutta. - Projektin käynnistyttyä kaikkialla maailmassa AGCO:ssa puhutaan samaa kieltä, toimitatavat on systematisoitu saman kaltaisiksi ja tehtaat myös näyttävät monelta osin samoilta. - Se tulee helpottamaan keskinäistä keskusteluamme. Luomme ikäänkuin meidän perheen tavan toimia. -Prosessi ei varmasti tule olemaan helppo, mutta tieto siitä, että lopputulos parantaa kilpailukykyämme ja voimme säilyttää nykyiset työpaikat, toivottavasti lisätäkin niitä ja vastata edelleenkin olemassa oleviin kasvutavoitteisiimme, se antanee meille kaikille rohkeutta hypätä uuteen, sanoo Eero Tomi. - Suomessa olemme APS-järjestelmän käyttäjinä edelläkävijöitä. Tämäkin kuvaa moottoritehtaamme kansainvälistä luonnetta, Tomi toteaa. Henkilöhaastattelut ja -kuvat Ulla Aurio Taitto: Grafal Oy PK-Paino Oy 2010 YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä!

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja "Nykyisin kaikki on viestintää - johtaminenkin on vain pieni osa viestintää" - Hannu Vuola, viestinnän sekatyömies jo yli 25 vuotta Sisällysluettelo Sivu 3: Olet

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Maaria Nuutinen PsT, Tutkimuspäällikkö VTT LIIDERIT Rohkeus, muutoskyky ja tuottavuus tiistai 28.10. http://www.vtt.fi/sites/aaa/ 2 Tiikerin loikka -

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Valmisteilla: Kunteko 2020

Valmisteilla: Kunteko 2020 Valmisteilla: Kunteko 2020 Liikkeelle sopimuskirjauksesta Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot