YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä"

Transkriptio

1 YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä

2 APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta APS varmistaa yrityksen jatkuvuuden APS koskee meitä kaikkia, koko henkilöstöä ja koko organisaatiota APS toteutetaan AGCO SISU POWERISSA vuonna 2010 Yhdessä rakentaen APS - Sisulla ja Sydämellä! APS - taustaa APS:n taustalla on alkujaan Toyotan luoma ja käyttöön ottama toiminnanohjausjärjestelmä, joka parantaa toimintojen tehokkuutta. Toyotan järjestelmä on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta yritysten keskuudessa ja monet yritykset ovatkin jo lähteneet luomaan omaa toiminnanohjausjärjestelmää malliin pohjautuen. Muiden suurten yritysten tapaan myös AGCO alkoi vuonna 2008 luoda omaa järjestelmäänsä nimeltä APS. Toiminnanohjausjärjestelmän ideana on valmistaa tuotteita tilausmäärien mukaan niin että hukkaprosentti pysyy Organisaatio APS -toiminnanohjausjärjestelmä koskee kaikkia AGCO:n yksiköitä ympäri maailman. APS ulottuu kaikille liiketoiminnan osa-alueille, alkaen alihankkijoista ja toimittajista aina jälkimarkkinointiin asti ja kaikkeen niiden väliltä. Konsernitasolla APS:ia ohjaa AGCO:n APS-ohjausryhmä. Jokaisella yksiköllä on oma APS-organisaationsa, jonka toimintaa johtaa APS -ohjausryhmä. Yksiköiden APS-päälliköt vastaavat APS:n etenemisestä omissa yksiköissään. mahdollisimman pienenä. Toyotan toiminnanohjausjärjestelmä painottaa jatkuvaa kehitystä ja henkilöstön sitoutumista. AGCO:n toiminnanohjausjärjestelmä (AGCO Production System eli APS) lähti liikkeelle keräämällä jo olemassa olevista kehitystyökaluista paketti, joka tunnetaan meillä Sisullakin nimellä AIM (AGCO Improvement Methods). Varsinaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä eli APS:sta alettiin tiedottaa vuoden 2009 alussa ja keväällä 2009 se lähti käyntiin ensimmäisillä AGCO:n pilottitehtailla Pohjois- Amerikassa.

3 APS:n tavoitteet: AGCO on sitotoutunut visioon ja omistautunut näkemykseen, jonka tarkoituksena on tuottaa korkean luokan maatalouskoneita niille ammattiviljelijöille, jotka kantavat vastuuta maailman ruokatuotannosta. Siksi meidän jokaisen on ehdottoman tärkeää sitoutua jatkuvasti kehittämään toimintaa, jotta saavutamme parhaan asiakastyytyväisyyden. 1. Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen 2. Työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen työkuormaa lisäämättä 3. Vuorovaikutuksen lisääminen ihmisten ja ryhmien välillä 4. Paremman kilpailukyvyn luominen 5. Tehtaiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen AGCO:n sisällä HUOMIOIMME ASIAKASVAATIMUKSET: lyhyt läpimenoaika kilpailukykyinen hinta joustavuus tuotevaihteluissa APS:n tavoitteena on muovata AGCO:n kaikista tehtaista maailman luokan tuotantolaitoksia. Päätavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kannattava liiketoiminta. Muita tärkeitä tavoitteita ovat AGCO:n tehtaiden yhdenmukaistaminen, henkilöstön kehittäminen, innovaatioiden toteuttaminen ja viestinnän parantaminen. HUOMIOIMME AGCO:n TARPEET: pienet varastot tilauspohjainen aikataulutus vakaa ja paras mahdollinen toimitusprosessi HUOMIOIMME HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN, joka edellyttää: työn mielekkyyttä vaikutusmahdollisuuksia oman työn tekemiseen parempaa informaation kulkua ihmisten ja ryhmien kesken mahdollisuuksia kehittää itseään

4 MITEN TAVOITTEESEEN? APS TALO - toiminnanohjausjärjestelmän symboli APS-ajattelun keskeinen sisältö voidaan kuvata talomallin avulla. APS-talo rakentuu perustuksista, seinistä ja katosta. Taloa hoitavat ja ylläpitävät organisaatioon kuuluvat ihmiset. Talon eri osat kuvaavat havainnollisesti toiminnanohjausjärjestelmää: Kivijalka Talon kivijalkana, perustana on Sisun henkilöstö, joka pitää talon pystyssä. Kivijalan tehtävänä on taata kaikelle toiminnalle ja tekemiselle riittävä vakaus ja luotettavuus, jotta niiden päälle voidaan rakentaa talon muut elementit. Runko Talon runko rakentuu kehityksen työkaluista ja mittareista, jotka mahdollistavat katon pysymisen ylhäällä. Hyvä runko vaatii muun muassa kunnolliset tuotteet ja vakaat tuotantoprosessit. Sisätila Talon sisällä on tärkein asia, jatkuvasti kehittyvä organisaatio. Jotta talo pysyy koossa, tarvitaan laaja käyttäytymisen ja ajattelutavan muutos, joka pysyy. Vanhat tavat palautuvat yllättävän helposti, jolloin tulokset jäävät heikoiksi. Katto Talon kattorakenteen muodostavat ne menetelmät, joiden avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

5 MEIDÄN VISIOMME: Huippuluokan ratkaisuja maailmaa ruokkiville viljelijöille. MEIDÄN MISSIOMME: Kannattava kasvu työhön sitoutumisella, innovaatiolla, laadulla ja asiakkaan ainutlaatuisella palvelemisella.

6 Noora Vahvelainen on sisäistänyt APS:n kaltaisen toimintamallin jo koulun penkillä opiskellessaan tuotantotekniikan insinööriksi. Viimeisen parin vuoden ajan hän on ollut mukana Sisussa kehittämässä yhdessä Juha Randellin kanssa AIM-järjestelmää, joka siirtyy nyt osaksi uutta APS-mallia. APS on Suomessa uutta, mutta maailmalla jo vahvasti kyntensä näyttänyt toiminnanohjausjärjestelmä ja yrityksen sisäinen kehitysohjelma. Linnavuoressa tämä AGCO:n kaikkiin tehtaisiin istutettava toimintamalli on saanut innostuneet veturit, tukihenkilöt ja opettajat kehitysinsinööri Noora Vahvelaisesta ja kehityspäällikkö Juha Randellista. Noora ja Juha palavat APS:lle monestakin syystä. - Jos katsoo eteenpäin ja haluaa nähdä tulevaisuuden, jossa Linnavuoressa kootaan edelleenkin moottoreita menestyksekkäästi, on helppo syttyä toimintamallille, joka sen tulevaisuuden mahdollistaa. Ja varsinkin siksi, koska tämä uusi malli muuttaa työn tekemisen mielekkäämmäksi, mukavammaksi ja helpommin toteutettavaksi. APS ei vaikeuta kenenkään työtä eikä kuormita ketään lisää. Päinvastoin. - Edessämme on valtavan suuri kulttuurimuutos, suurempi kuin ehkä koskaan Linnavuoressa on koettu. APS ei tule varmasti jättämään ketään kylmäksi. Se koskettaa kaikkia meitä, koko organisaatiotamme ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Juha Randell on ehtinyt hankkia 13 Sisu-työvuoden aikana kokemuksia moottorikokoonpanijana, laatuosaston sisäisenä tarkastajana, laatujärjestelmän ylläpitäjänä ja moninaisissa kehitystehtävissä. Nyt hän toimii kehityspäällikkönä ja APS:n opastajana. - Olemme siirtymässä aivan uuteen yhdessä tekemisen aikaan. Aikaan, jossa jokainen sisulainen pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja tekemiseensä. Siirrymme toimintaan, josta hyötyy jokainen ja jokaisen kautta koko tehdas. - Perustettavat ryhmät muodostavat uuden toiminnan vahvan ytimen. Ryhmät koulutetaan ja jatkossa työntekijät vastaavat itse ryhminä omista työpisteistään ja niiden kehittämisestä. Tuotantotyöstä tulee tätä kautta entistä palkitsevampi ja innostavampi kokemus. Ryhmien sisällä tapahtuva aktiivinen ja jatkuva parantaminen on motivoivaa, toteavat Noora ja Juha.

7 APS:n myötä kaikki perinteiset toimintatavat on tarkoitus kyseenalaistaa ja tarvittavilta osin järkeistää. Päämääränä on saada muun muassa ns. löysät pois eli karsia tuotannon eri vaiheiden väleihin jäävä tuottamaton ja turhauttava aika pois. - Työn mielekkyyttä tulee lisäämään jatkossa myös se, että työpisteet muokataan mahdollisimman toimiviksi, siisteiksi yksiköiksi, joissa tarvittavat välineet löytyvät helposti ja yhtä vaivattomasti kuin kirurgin instrumentit leikkaustilanteessa, kuvaavat Noora ja Juha APS-näkyä. Noora Vahvelainen ja Juha Randell vakuuttavat, että muutospelko on APS:n kohdalla tarpeetonta ja turhaa. - On luonnollista, että jokainen kysyy, mitä minä tästä hyödyn. Ja vastaus on, että hyöty on suuri. APS vaikuttaa positiivisella tavalla ennemmin tai myöhemmin kaikkeen ja kaikkien tekemiseen. - Uskomme, että meillä on täällä Linnavuoressa tulevaisuudessa erittäin motivoitunut, kehityshaluinen, oppinut ja jatkuvasti oppiva organisaatio, jolla on käytössään todella tehokkaat toimintamallit. Parhaimmillaan maineemme taitavina taitajina kasvaa sekä asiakkaiden että konsernin silmissä. Uskomme APS:n auttavan yritystoimintaamme jatkuvuuteen. Uskomme siihen, että moottoritehtaamme on jatkossa entistä vahvempi vastaamaan jo nyt oleviin hyviin moottorimarkkinoiden näkymiin. - Tämä on meille suuri mahdollisuus, johon haastamme kaikki sisulaiset lähtemään mukaan rohkeina ja ennakkoluulottomina, myönteisellä asenteella ja hymyssä suin, toteavat Noora ja Juha. Erkki Moisio: Tehdään APSista suomalaiseen tyyliin sopiva! AGCO SISU POWERIN pääluottamusmies Erkki Moisio on seurannut kiinnostuksella APS:n rantautumista Linnavuoreen. - Näyttää siltä, että tämä uusi toiminnanohjausjärjestelmä on todellakin sellainen toimintatapa, jossa työntekijöillä on jo valmisteluvaiheessa mahdollisuus vaikuttaa järjestelmän näköön ja muotoon, ja ennen kaikkea oman työnsä sisältöön. - Meillähän on täällä Linnavuoressa jo useita itseohjautuvia soluja, joilla monet APS:ia lähellä olevat toimintamallit ovat jo käytössä. Heille muutos ei ole mitenkään äärimmäisen radikaali. - Joka tapauksessa APS tuo työhömme aikaisempaa enemmän mielekkyyttä ja samalla sillä pitäisi olla positiivinen taloudellinen merkitys koko moottoritehtaalle. Moisio pitää hyvänä, että APS:in avulla työ tulee jatkossa sujuvammaksi, kun ns. hukkatyö poistuu, odottelu ja turhan tekeminen vähenee. - Nämä ovat olleet juuri monelle stressiä aiheuttavia asioita. Eli APS ei merkitse työmäärän kasvua, vaan nimenomaan työn helpompaa sujumista. Pääluottamusmies on hyvin perillä siitä, että uusi metodi aiheuttaa aina jonkin verran vastustusta. Epäilijöitä löytyy ja pitääkin löytyä. - Kannustan kuitenkin kaikkia mukaan muutokseen. Sitä kautta jokainen voi vaikuttaa myös lopputulokseen, jonka on tarkoitus rakentua kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. - APS vaatii sitoutumista koko talolta, sekä johdolta, että meiltä kaikilta. Jos kaikki osapuolet ja tasot eivät sitoudu, tulos on huono. Sellaisestakin on esimerkkejä olemassa, toteaa Erkki Moisio. Hän haluaakin haastaa kaikki sisulaiset nyt kehittämään omaa työtään ja sitä kautta turvaamaan Linnavuoren tulevaisuutta uudessa AGCO-maailmassa. - Ja se maailma on, kuten tiedämme, erilainen kuin entinen. Tehdään APS:sta yhdessä kuitenkin suomalaiseen tyyliin sopiva järjestelmä, sanoo pääluottamusmies.

8 RYHMÄTYÖ LÄSNÄ JOKAISESSA TYÖPÄIVÄSSÄMME Oma-aloitteinen henkilöstö Menestyvä toiminnanohjausjärjestelmä vaatii henkilöstön kouluttamista. AGCO tarjoaakin nyt työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää itseään, oppia uusia taitoja ja harjoittaa oma-aloitteisuutta. Meillä Sisulla APS nähdään tilaisuutena erottua eduksemme suomalaisessa yrityskulttuurissa, jossa APS:n kaltainen toiminnanohjausjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan. Sisun henkilöstö jaetaan pieniin ryhmiin, joille laaditaan koulutussuunnitelma. Tavoitteena on APS:n perusajatusten mukaisesti kehittää henkilöstön taitoja niin, että samalla myös kilpailukykymme paranee. Haluamme olla Sisulla kauaskatseisia ja kouluttaa keskuudestamme tukihenkilöitä, jotka jatkossa pystyvät kouluttamaan APS:n saloja sisulaisille. Tukihenkilöt toimivat myös tukena uusille tiimeille. Ryhmätyö antaa vastuuta ja vapauksia. Ryhmät vastaavat itse omista työalueistaan ja niiden kehittämisestä. Näin toimimalla myös työn tehokkuus paranee ja hukkakulujen määrä vähenee. Ryhmätyön tuloksena työstä tulee entistä palkitsevampi ja innostavampi kokemus. Matti Järviniemi on GenPowexin työnopastaja ja tuntee luottumusmieskaudeltaan hyvin talonsa ja väkensä. Hän kertoo, että aggregaattipuolella APS:iin sisältyviä kehitystyökaluja on ollut käytössä jo pitkään ja tulokset ovat nähtävissä. - Niiden ansiosta koko toimintamme järkeistyi, tuottavuus parani, paikat puhdistuivat, työviihtyvyys kohosi ja hukkatunnit saatiin raivattua pois. Kannattaa tulla katsomaan, kutsuu Järviniemi. Hän myöntää, että muutos on vaatinut paljon työtä, mutta se työ on palkittu.

9 LDMS KÄYTÄNNÖSSÄ Ryhmäkulttuurin juurruttaminen on APS:n yksi tärkeä osa Ryhmän rutiinit: Vuoronavauspalaveri Oman ryhmätaulun päivitys vuoron alussa Jatkuva parantaminen ryhmän sisällä 20 avainmittarin seuranta ja päivitys Ryhmätyötaitojen kehittäminen ja hyvä yhteishenki Viikoittainen kehityspalaveri LDMS Vuoronavauspalaveri (5-8 min) Jokaisella ryhmällä oma ryhmätaulu, jota päivitetään vuoron alussa Aktiivinen jatkuva parantaminen ryhmän sisällä 20 avainmittarin seuranta ja päivitys Ryhmätyötaitojen jatkuva kehittäminen ja hyvä yhteishenki Viikottainen prosessinkehityspalaveri (1 h) AGCO SISU POWER:n business controller Seija Saarinen iloitsee siitä, että APS:ssä ei haeta muutosta kovilla työkaluilla, vaan mittareista löytyy myös ns. pehmeämpiä arvoja. - Merkittävimmin minua tässä innostaa se, että turhat ja pitkät tuotantotapahtumien hukkavälit poistuvat ja sitä kautta prosessit nopeutuvat. Aivan varmasti se tulee näkymään positiivisesti taloudessamme. Seija uskoo, että APS-ryhmien myötä motivaatio lisääntyy, rohkeus viedä yhdessä kehityshankkeita eteenpäin voimistuu ja talon väen voimavarat pääsevät paremmin näin esille.

10 20 AVAINMITTARIA 20 avainmittaria mahdollistavat oman jokapäiväisen työn vertaamisen maailmanluokan tehtaan toimintaan. Mittaristoja voidaan soveltaa kaikilla toiminnan osa-alueilla ja jokainen voi päivittää mittareitaan oman työnsä tai ryhmänsä mukaisiksi. 20 avainmittaria mahdollistavat jokaisen ryhmän seuraamaan omaa kehitystään. Tämä toimintatapa tähtää siihen, että jokapäiväistä ja arkista työtä kehittämällä AGCO SISU POWER kehittyy esimerkilliseksi maailmanluokan tehtaaksi. Mittareista 15 on AGCO:n määrittelemiä ja Sisun APS-ohjausryhmä sai määritellä lisäksi 5 omaa mittaria. Jokaista avainmittaria arvioidaan asteikolla 1-5, jossa alin taso (1) kuvaa perinteistä tapaa toimia ja paras taso (5) voittamatonta tapaa toimia. VOITTAMATON HUIPPULUOKKAA EDELLÄKÄVIJÄ OPPIVA PERINTEINEN JATKUVA PARANTAMINEN jokaisen tehtävä on parantaa omaa työtään Jatkuvassa parantamisessa korostuu pienten parannusten merkitys. Jatkuva parantaminen on parhaimmillaan koko henkilöstön yhteinen tehtävä ja asenne työn tekemiseen. Ryhmän jäsenet ovat oman työalueensa parhaita asiantuntijoita ja niinpä ryhmän sisältä syntyvät myös parhaimmat kehitysehdotukset ja ratkaisut ongelmiin. Sisulla jatkuva parantaminen on tullut jo tutuksi nimellä JP-toiminta, joka rohkaisee henkilöstöä nostamaan esiin pieniäkin parannusehdotuksia. - Olen toiminut tässä tehtaassa myös koneistajana ja siksi tiedän hyvin, miten tärkeää on, että nimenomaan varsinaisen työn tekijää kuunnellaan ja hän itse voi vaikuttaa omaan työhönsä. APS kuullostaakin siksi viisaalta järjestelmältä, sanoo uudesta kulttuurista ensi kertaa kuuleava työkaluvaraston hoitaja Aila Mäkinen. - Hyvä sekin, että toimintojen väliin jäävät hukka-ajat poistetaan. Se vähentää varmasti turhautumista. Ja ryhmänä on jatkossa varmasti helpompi viedä kehitysehdotuksia eteenpäin. Helpompi kuin yksilönä, sillä porukasta saa aina tukea, Aila toteaa.

11 APS SANASTO 5S on kehitystyökalu, jonka avulla oma työpiste organisoidaan toimivaksi. 5S auttaa pääsemään eroon turhista tavaroista ja helpottaa pitämään tarpeelliset tavarat ja koko työympäristö järjestyksessä, siistinä ja kunnossa. 7 HUKKAA kuvaa erilaisten hukkien päätyyppejä tuotantojärjestelmässä. Hukaksi määritellään kaikki, mikä kuluttaa resursseja, mutta ei jalosta tehtävää tuotetta. Hukan muodostavat mm. turhat odotusajat tai liian suuret varastomäärät. 20 AVAINMITTARIA on pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, tapa, jolla voidaan verrata yksittäisen ryhmän/tiimin toimintaa maailmanluokan toimintaan. Käytännössä valitaan 20 tärkeintä tekijää, joita verrataan maailmanluokan tasoon. Tämä suunnitelma auttaa näkemään nykyisen tason sekä löytämään ne kehityskohteet, joilla nostetaan oman toiminnan tasoa. AIM (AGCO Improvement Methods) on nimi AGCO:n valitsemille kehitystyökaluille/menetelmille. ANDON on visuaalinen kontrollointilaite tuotantotiloissa, joka useimmiten kuvaa tuotannon tilaa ja hälyttää henkilöitä paikalle epänormaaleissa tilanteissa. ARVOVIRTA-ANALYYSI on prosessin kartoitustekniikka, joka antaa selkeän kuvan siitä mitä prosessissa tapahtuu ja jakaa käytetyn ajan neljään pääryhmään; odotus-, jalostava-, kuljetus- ja tarkistusaika. IMUOHJAUS on tuotannonohjausmenetelmä. Siinä asiakkaan tilaus toimii imuna toimitusketjussa, joka lähtee asiakaskysynnästä eli asiakkaan tarpeet vetävät tuotteen koko toimitusketjun lävitse. Imuohjaus on vastakohta sille, että edetään aikaisemmin laaditun aikataulun mukaan. Imuohjauksella pyritään varastojen pienentämiseen ja tuotannon virtauttamiseen. JUURISYY tarkoittaa perimmäistä syytä sille, miksi joku ongelma on ilmaantunut. Kun juurisyy poistetaan, ongelma ei voi enää toistua. KALANRUOTOKAAVIO on ongelmanratkaisutyökalu, jonka avulla voidaan selvittää juurisyytä. LEAN on johtamisfilosofia, jossa käytetään standardoituja menetelmiä hukan poistamiseksi. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. LÄPIMENOAIKA on aikaväli tuotteen valmistuksen aloittamisesta siihen, kunnes se on valmiina lähtemään asiakkaalle. POKA-YOKE on virheenestin, joka estää esim. kokoonpanotyössä virheen tekemisen mahdollisuuden. Se sisältää sarjan tekniikoita, joilla pyritään ennakoimaan, jäljittämään ja estämään virheitä, perimmäisenä tarkoituksenaan estää virheiden tekemisen mahdollisuus kokonaan. TAHTIAIKA on asiakaskysynnän mukaan määräytyvä käytettävissä oleva aika tuotteen valmistamiseksi. Sydämensyke, joka määrää tuotannon vauhdin niin, että asiakkaat saavat tuotteet oikea-aikaisesti. VISUAALINEN JOHTAMINEN kertoo yhdellä vilkaisulla jokaiselle työntekijälle, missä ollaan ja mihin pyritään. WIP (Work In Progress) tarkoittaa keskeneräistä tuotantoa. Se mittaa tuotteiden määrää tehtaassa eri valmistusvaiheissa, lähtien raaka-aineista ja päätyen valmiiseen tuotteeseen. - Tiedän, että lähes aina kaikki uusi meitä epäilyttää, mutta tämän APS:n kohdalla uskon, että epäilykset haihtuvat nopeasti, toteaa vuorotyönjohtaja Rainier Koivunen vitoshallin vinkkelistä asiaa tarkastellessaan. - Arvelen, että edessämme on nopeastikin parantuva työilmapiiri ja entistä siistimpi ja toimivampi työympäristö. Arveluni perustan siihen, että APS antaa nyt luotaville tiimeille aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää itse työtänsä ja toimintaympäristöään. Se on olennaista, Rainier sanoo.

12 Toimitusjohtaja Eero Tomi: Olemme Suomessa edelläkävijöitä - Vaikka APS on Suomessa uutta, niin kansainvälisesti kaikki itseään kunnioittavat maailmanluokan yritykset toimivat tällä hetkellä APSajattelun suuntaisesti, tavalla taikka toisella. AGCO on päättänyt omaksua mallin myös omissa tehtaissaan ja meidän linnavuorelaisten kannalta kysymys on siis yhä vahvemmin astumisesta kansainväliseksi toimijaksi. Näin toteaa AGCO SISU POWER:n toimitusjohtaja Eero Tomi. Tomin mukaan APS:n iso merkitys on siinä, että työntekijä itse pystyy jatkossa seuraamaan ja arvoimaan omaa työtään ja työaluettaan ja sitä kautta vaikuttamaan oman alueensä toimintaan. Eli vahvoiksi vaikuttajiksi nousevat he, jotka tuntevat työalueensa paremmin kuin kukaan muu. - Vaikka tässä tehtaassamme on varsin matala organisaatio, silti APS tulee varmasti lisäämään ja parantamaan meidänkin informaation kulkua entisestään. Tiedon välittyminen ja välittäminen paranee. Myös epäkohdat ja muutettavat asiat nousevat jatkossa aikaisempaa selkeämmin esille. - Tavoitteena on APS:n avulla saada entistä paremmin esille olemassa olevat voimavaramme. Se johtaa puolestaan koko prosessin kehittymiseen, tehokkaaseen tekemiseen, hukkatyön tunnistamiseen, sen poistamiseen ja sitä kautta kilpailukykymme kohoamiseen ja parempaan ja työpaikkoja turvaavaan taloudelliseen tulokseen, Eero Tomi sanoo. Toimitusjohtajan mukaan APS vahvistaa myös agcolaisten tehtaiden tunnistettavuutta. - Projektin käynnistyttyä kaikkialla maailmassa AGCO:ssa puhutaan samaa kieltä, toimitatavat on systematisoitu saman kaltaisiksi ja tehtaat myös näyttävät monelta osin samoilta. - Se tulee helpottamaan keskinäistä keskusteluamme. Luomme ikäänkuin meidän perheen tavan toimia. -Prosessi ei varmasti tule olemaan helppo, mutta tieto siitä, että lopputulos parantaa kilpailukykyämme ja voimme säilyttää nykyiset työpaikat, toivottavasti lisätäkin niitä ja vastata edelleenkin olemassa oleviin kasvutavoitteisiimme, se antanee meille kaikille rohkeutta hypätä uuteen, sanoo Eero Tomi. - Suomessa olemme APS-järjestelmän käyttäjinä edelläkävijöitä. Tämäkin kuvaa moottoritehtaamme kansainvälistä luonnetta, Tomi toteaa. Henkilöhaastattelut ja -kuvat Ulla Aurio Taitto: Grafal Oy PK-Paino Oy 2010 YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä!

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Ilkka Kouri. Lean taskukirja

Ilkka Kouri. Lean taskukirja Ilkka Kouri Lean taskukirja Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers)

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) MITÄ HYVÄ SMART TAVOITE EDELLYTTÄÄ ÄÄ? Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) Tarpeet Fysiologiset Psykologiset Sosiaaliset

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Esimerkkejä tuottavuutta ja työelämän laatua edistävistä hankkeista. Niilo Hakonen 15.12.2011 niilo.hakonen(at)ek.fi

Esimerkkejä tuottavuutta ja työelämän laatua edistävistä hankkeista. Niilo Hakonen 15.12.2011 niilo.hakonen(at)ek.fi Esimerkkejä tuottavuutta ja työelämän laatua edistävistä hankkeista Niilo Hakonen 15.12.2011 niilo.hakonen(at)ek.fi Tuottavuuden pyöreä pöytä: Tuottavuudessa tehokkuuteen yhdistyy tuotteen tai palvelun

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju LEAN? VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju Millaisia ongelmia LEAN ratkaisee? Hidaste

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012. Anne Hyvén Työpsykologi

ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012. Anne Hyvén Työpsykologi ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012 Anne Hyvén Työpsykologi Esityksen kysymyksiä Mitä on onnellisuus? Onko työllä yhteyttä onnellisuuteen? Miksi emme usko aistejamme työn onnellisuudesta? Miksi vaivautua

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen ja toimintatapojen tarkastelu/ Utvecklande av processer och verksamhetsmetoder

Prosessien kehittäminen ja toimintatapojen tarkastelu/ Utvecklande av processer och verksamhetsmetoder SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Prosessien kehittäminen ja toimintatapojen tarkastelu/ Utvecklande av processer och verksamhetsmetoder Yhteistyökokous 26.2.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Esityksen

Lisätiedot

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS Twitter: @JuhaRiippi Juha Riippi, Vincit Oy Linkedin: fi.linkedin.com/in/juhariippi MINUSTA Töissä Vincitillä vuodesta 2009. Monta eri roolihattua: Koodari Project Lead

Lisätiedot

Ketjuauditoinnit. TEVA Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Anna Huttunen, Evira

Ketjuauditoinnit. TEVA Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Anna Huttunen, Evira Ketjuauditoinnit TEVA Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Anna Huttunen, Evira Auditointijärjestelmien tavoitteena: onko rehu- ja elintarvikelainsäädäntöön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin sääntöihin

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Paavo Voho, Mikael Haag

Paavo Voho, Mikael Haag Valmistusverkoston Leantoimintaperiaatteet ja työkalut () Paavo Voho, Mikael Haag VTT 2 Miksi? LEAN Network Lean-tuotantoajattelu on viime aikoina ollut erittäin keskeisessä asemassa suomalaisen kappaletavarateollisuuden

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

KOKEILU 1/4 Lean kiitorata kohderyhmän yrittäjille (-1 3 v.)

KOKEILU 1/4 Lean kiitorata kohderyhmän yrittäjille (-1 3 v.) KOKEILU 1/4 Lean kiitorata kohderyhmän yrittäjille (-1 3 v.) Yrityksen perustamisvaihe Nykytila Tavoitetila Yrityksen käynnistäminen Työntekijöiden palkkaus Yrityksen kehittäminen Yrityksen omistajavaihdos

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Yhtiökokous 22.3.2013

Yhtiökokous 22.3.2013 Yhtiökokous 22.3.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 22.3.2013 Componenta 1 Vuosi 2012 lukuina 22.3.2013 2 Liikevaihto ja liikevoitto laskivat 800 700 600 681 48 576 545 60 50 40 500 452 30 30 Me 400

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmä:

Laadunhallintajärjestelmä: Laadunhallintajärjestelmä: ISO 9001:2008 vs 2015 Kirsi Andersson, TTY Mitä eroa on ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015? Johtajuus korostuu Johtajuus saa uudessa standardissa enemmän painoarvoa. 2008 standardi

Lisätiedot

SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ. Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013

SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ. Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013 SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013 perustettiin 1944. Asialla olivat oululaiset yritysjohtajat, jotka halusivat huolehtia yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kasvusta

Lisätiedot

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Antti Iivari, Nurmon yläaste, Seinäjoki antti.iivari@seinajoki.fi Taustaa E-P:n yhteinen ops (17+1) Aineryhmittäin omat työryhmät (mukana

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Verkkotiedottaja työyhteisöviestinnän ja kulttuurimurroksen viestinviejänä Heli Alanko Tiedottaja, Kelan viestintä 22.-23.1.2014

Verkkotiedottaja työyhteisöviestinnän ja kulttuurimurroksen viestinviejänä Heli Alanko Tiedottaja, Kelan viestintä 22.-23.1.2014 Verkkotiedottaja työyhteisöviestinnän ja kulttuurimurroksen viestinviejänä Heli Alanko Tiedottaja, Kelan viestintä 22.-23.1.2014 Kelanetistä Sinettiin Kelassa siirrytään SharePoint-maailmaan tämän vuoden

Lisätiedot

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot