YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä"

Transkriptio

1 YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä

2 APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta APS varmistaa yrityksen jatkuvuuden APS koskee meitä kaikkia, koko henkilöstöä ja koko organisaatiota APS toteutetaan AGCO SISU POWERISSA vuonna 2010 Yhdessä rakentaen APS - Sisulla ja Sydämellä! APS - taustaa APS:n taustalla on alkujaan Toyotan luoma ja käyttöön ottama toiminnanohjausjärjestelmä, joka parantaa toimintojen tehokkuutta. Toyotan järjestelmä on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta yritysten keskuudessa ja monet yritykset ovatkin jo lähteneet luomaan omaa toiminnanohjausjärjestelmää malliin pohjautuen. Muiden suurten yritysten tapaan myös AGCO alkoi vuonna 2008 luoda omaa järjestelmäänsä nimeltä APS. Toiminnanohjausjärjestelmän ideana on valmistaa tuotteita tilausmäärien mukaan niin että hukkaprosentti pysyy Organisaatio APS -toiminnanohjausjärjestelmä koskee kaikkia AGCO:n yksiköitä ympäri maailman. APS ulottuu kaikille liiketoiminnan osa-alueille, alkaen alihankkijoista ja toimittajista aina jälkimarkkinointiin asti ja kaikkeen niiden väliltä. Konsernitasolla APS:ia ohjaa AGCO:n APS-ohjausryhmä. Jokaisella yksiköllä on oma APS-organisaationsa, jonka toimintaa johtaa APS -ohjausryhmä. Yksiköiden APS-päälliköt vastaavat APS:n etenemisestä omissa yksiköissään. mahdollisimman pienenä. Toyotan toiminnanohjausjärjestelmä painottaa jatkuvaa kehitystä ja henkilöstön sitoutumista. AGCO:n toiminnanohjausjärjestelmä (AGCO Production System eli APS) lähti liikkeelle keräämällä jo olemassa olevista kehitystyökaluista paketti, joka tunnetaan meillä Sisullakin nimellä AIM (AGCO Improvement Methods). Varsinaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä eli APS:sta alettiin tiedottaa vuoden 2009 alussa ja keväällä 2009 se lähti käyntiin ensimmäisillä AGCO:n pilottitehtailla Pohjois- Amerikassa.

3 APS:n tavoitteet: AGCO on sitotoutunut visioon ja omistautunut näkemykseen, jonka tarkoituksena on tuottaa korkean luokan maatalouskoneita niille ammattiviljelijöille, jotka kantavat vastuuta maailman ruokatuotannosta. Siksi meidän jokaisen on ehdottoman tärkeää sitoutua jatkuvasti kehittämään toimintaa, jotta saavutamme parhaan asiakastyytyväisyyden. 1. Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen 2. Työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen työkuormaa lisäämättä 3. Vuorovaikutuksen lisääminen ihmisten ja ryhmien välillä 4. Paremman kilpailukyvyn luominen 5. Tehtaiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen AGCO:n sisällä HUOMIOIMME ASIAKASVAATIMUKSET: lyhyt läpimenoaika kilpailukykyinen hinta joustavuus tuotevaihteluissa APS:n tavoitteena on muovata AGCO:n kaikista tehtaista maailman luokan tuotantolaitoksia. Päätavoitteena on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kannattava liiketoiminta. Muita tärkeitä tavoitteita ovat AGCO:n tehtaiden yhdenmukaistaminen, henkilöstön kehittäminen, innovaatioiden toteuttaminen ja viestinnän parantaminen. HUOMIOIMME AGCO:n TARPEET: pienet varastot tilauspohjainen aikataulutus vakaa ja paras mahdollinen toimitusprosessi HUOMIOIMME HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN, joka edellyttää: työn mielekkyyttä vaikutusmahdollisuuksia oman työn tekemiseen parempaa informaation kulkua ihmisten ja ryhmien kesken mahdollisuuksia kehittää itseään

4 MITEN TAVOITTEESEEN? APS TALO - toiminnanohjausjärjestelmän symboli APS-ajattelun keskeinen sisältö voidaan kuvata talomallin avulla. APS-talo rakentuu perustuksista, seinistä ja katosta. Taloa hoitavat ja ylläpitävät organisaatioon kuuluvat ihmiset. Talon eri osat kuvaavat havainnollisesti toiminnanohjausjärjestelmää: Kivijalka Talon kivijalkana, perustana on Sisun henkilöstö, joka pitää talon pystyssä. Kivijalan tehtävänä on taata kaikelle toiminnalle ja tekemiselle riittävä vakaus ja luotettavuus, jotta niiden päälle voidaan rakentaa talon muut elementit. Runko Talon runko rakentuu kehityksen työkaluista ja mittareista, jotka mahdollistavat katon pysymisen ylhäällä. Hyvä runko vaatii muun muassa kunnolliset tuotteet ja vakaat tuotantoprosessit. Sisätila Talon sisällä on tärkein asia, jatkuvasti kehittyvä organisaatio. Jotta talo pysyy koossa, tarvitaan laaja käyttäytymisen ja ajattelutavan muutos, joka pysyy. Vanhat tavat palautuvat yllättävän helposti, jolloin tulokset jäävät heikoiksi. Katto Talon kattorakenteen muodostavat ne menetelmät, joiden avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

5 MEIDÄN VISIOMME: Huippuluokan ratkaisuja maailmaa ruokkiville viljelijöille. MEIDÄN MISSIOMME: Kannattava kasvu työhön sitoutumisella, innovaatiolla, laadulla ja asiakkaan ainutlaatuisella palvelemisella.

6 Noora Vahvelainen on sisäistänyt APS:n kaltaisen toimintamallin jo koulun penkillä opiskellessaan tuotantotekniikan insinööriksi. Viimeisen parin vuoden ajan hän on ollut mukana Sisussa kehittämässä yhdessä Juha Randellin kanssa AIM-järjestelmää, joka siirtyy nyt osaksi uutta APS-mallia. APS on Suomessa uutta, mutta maailmalla jo vahvasti kyntensä näyttänyt toiminnanohjausjärjestelmä ja yrityksen sisäinen kehitysohjelma. Linnavuoressa tämä AGCO:n kaikkiin tehtaisiin istutettava toimintamalli on saanut innostuneet veturit, tukihenkilöt ja opettajat kehitysinsinööri Noora Vahvelaisesta ja kehityspäällikkö Juha Randellista. Noora ja Juha palavat APS:lle monestakin syystä. - Jos katsoo eteenpäin ja haluaa nähdä tulevaisuuden, jossa Linnavuoressa kootaan edelleenkin moottoreita menestyksekkäästi, on helppo syttyä toimintamallille, joka sen tulevaisuuden mahdollistaa. Ja varsinkin siksi, koska tämä uusi malli muuttaa työn tekemisen mielekkäämmäksi, mukavammaksi ja helpommin toteutettavaksi. APS ei vaikeuta kenenkään työtä eikä kuormita ketään lisää. Päinvastoin. - Edessämme on valtavan suuri kulttuurimuutos, suurempi kuin ehkä koskaan Linnavuoressa on koettu. APS ei tule varmasti jättämään ketään kylmäksi. Se koskettaa kaikkia meitä, koko organisaatiotamme ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Juha Randell on ehtinyt hankkia 13 Sisu-työvuoden aikana kokemuksia moottorikokoonpanijana, laatuosaston sisäisenä tarkastajana, laatujärjestelmän ylläpitäjänä ja moninaisissa kehitystehtävissä. Nyt hän toimii kehityspäällikkönä ja APS:n opastajana. - Olemme siirtymässä aivan uuteen yhdessä tekemisen aikaan. Aikaan, jossa jokainen sisulainen pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja tekemiseensä. Siirrymme toimintaan, josta hyötyy jokainen ja jokaisen kautta koko tehdas. - Perustettavat ryhmät muodostavat uuden toiminnan vahvan ytimen. Ryhmät koulutetaan ja jatkossa työntekijät vastaavat itse ryhminä omista työpisteistään ja niiden kehittämisestä. Tuotantotyöstä tulee tätä kautta entistä palkitsevampi ja innostavampi kokemus. Ryhmien sisällä tapahtuva aktiivinen ja jatkuva parantaminen on motivoivaa, toteavat Noora ja Juha.

7 APS:n myötä kaikki perinteiset toimintatavat on tarkoitus kyseenalaistaa ja tarvittavilta osin järkeistää. Päämääränä on saada muun muassa ns. löysät pois eli karsia tuotannon eri vaiheiden väleihin jäävä tuottamaton ja turhauttava aika pois. - Työn mielekkyyttä tulee lisäämään jatkossa myös se, että työpisteet muokataan mahdollisimman toimiviksi, siisteiksi yksiköiksi, joissa tarvittavat välineet löytyvät helposti ja yhtä vaivattomasti kuin kirurgin instrumentit leikkaustilanteessa, kuvaavat Noora ja Juha APS-näkyä. Noora Vahvelainen ja Juha Randell vakuuttavat, että muutospelko on APS:n kohdalla tarpeetonta ja turhaa. - On luonnollista, että jokainen kysyy, mitä minä tästä hyödyn. Ja vastaus on, että hyöty on suuri. APS vaikuttaa positiivisella tavalla ennemmin tai myöhemmin kaikkeen ja kaikkien tekemiseen. - Uskomme, että meillä on täällä Linnavuoressa tulevaisuudessa erittäin motivoitunut, kehityshaluinen, oppinut ja jatkuvasti oppiva organisaatio, jolla on käytössään todella tehokkaat toimintamallit. Parhaimmillaan maineemme taitavina taitajina kasvaa sekä asiakkaiden että konsernin silmissä. Uskomme APS:n auttavan yritystoimintaamme jatkuvuuteen. Uskomme siihen, että moottoritehtaamme on jatkossa entistä vahvempi vastaamaan jo nyt oleviin hyviin moottorimarkkinoiden näkymiin. - Tämä on meille suuri mahdollisuus, johon haastamme kaikki sisulaiset lähtemään mukaan rohkeina ja ennakkoluulottomina, myönteisellä asenteella ja hymyssä suin, toteavat Noora ja Juha. Erkki Moisio: Tehdään APSista suomalaiseen tyyliin sopiva! AGCO SISU POWERIN pääluottamusmies Erkki Moisio on seurannut kiinnostuksella APS:n rantautumista Linnavuoreen. - Näyttää siltä, että tämä uusi toiminnanohjausjärjestelmä on todellakin sellainen toimintatapa, jossa työntekijöillä on jo valmisteluvaiheessa mahdollisuus vaikuttaa järjestelmän näköön ja muotoon, ja ennen kaikkea oman työnsä sisältöön. - Meillähän on täällä Linnavuoressa jo useita itseohjautuvia soluja, joilla monet APS:ia lähellä olevat toimintamallit ovat jo käytössä. Heille muutos ei ole mitenkään äärimmäisen radikaali. - Joka tapauksessa APS tuo työhömme aikaisempaa enemmän mielekkyyttä ja samalla sillä pitäisi olla positiivinen taloudellinen merkitys koko moottoritehtaalle. Moisio pitää hyvänä, että APS:in avulla työ tulee jatkossa sujuvammaksi, kun ns. hukkatyö poistuu, odottelu ja turhan tekeminen vähenee. - Nämä ovat olleet juuri monelle stressiä aiheuttavia asioita. Eli APS ei merkitse työmäärän kasvua, vaan nimenomaan työn helpompaa sujumista. Pääluottamusmies on hyvin perillä siitä, että uusi metodi aiheuttaa aina jonkin verran vastustusta. Epäilijöitä löytyy ja pitääkin löytyä. - Kannustan kuitenkin kaikkia mukaan muutokseen. Sitä kautta jokainen voi vaikuttaa myös lopputulokseen, jonka on tarkoitus rakentua kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. - APS vaatii sitoutumista koko talolta, sekä johdolta, että meiltä kaikilta. Jos kaikki osapuolet ja tasot eivät sitoudu, tulos on huono. Sellaisestakin on esimerkkejä olemassa, toteaa Erkki Moisio. Hän haluaakin haastaa kaikki sisulaiset nyt kehittämään omaa työtään ja sitä kautta turvaamaan Linnavuoren tulevaisuutta uudessa AGCO-maailmassa. - Ja se maailma on, kuten tiedämme, erilainen kuin entinen. Tehdään APS:sta yhdessä kuitenkin suomalaiseen tyyliin sopiva järjestelmä, sanoo pääluottamusmies.

8 RYHMÄTYÖ LÄSNÄ JOKAISESSA TYÖPÄIVÄSSÄMME Oma-aloitteinen henkilöstö Menestyvä toiminnanohjausjärjestelmä vaatii henkilöstön kouluttamista. AGCO tarjoaakin nyt työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää itseään, oppia uusia taitoja ja harjoittaa oma-aloitteisuutta. Meillä Sisulla APS nähdään tilaisuutena erottua eduksemme suomalaisessa yrityskulttuurissa, jossa APS:n kaltainen toiminnanohjausjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan. Sisun henkilöstö jaetaan pieniin ryhmiin, joille laaditaan koulutussuunnitelma. Tavoitteena on APS:n perusajatusten mukaisesti kehittää henkilöstön taitoja niin, että samalla myös kilpailukykymme paranee. Haluamme olla Sisulla kauaskatseisia ja kouluttaa keskuudestamme tukihenkilöitä, jotka jatkossa pystyvät kouluttamaan APS:n saloja sisulaisille. Tukihenkilöt toimivat myös tukena uusille tiimeille. Ryhmätyö antaa vastuuta ja vapauksia. Ryhmät vastaavat itse omista työalueistaan ja niiden kehittämisestä. Näin toimimalla myös työn tehokkuus paranee ja hukkakulujen määrä vähenee. Ryhmätyön tuloksena työstä tulee entistä palkitsevampi ja innostavampi kokemus. Matti Järviniemi on GenPowexin työnopastaja ja tuntee luottumusmieskaudeltaan hyvin talonsa ja väkensä. Hän kertoo, että aggregaattipuolella APS:iin sisältyviä kehitystyökaluja on ollut käytössä jo pitkään ja tulokset ovat nähtävissä. - Niiden ansiosta koko toimintamme järkeistyi, tuottavuus parani, paikat puhdistuivat, työviihtyvyys kohosi ja hukkatunnit saatiin raivattua pois. Kannattaa tulla katsomaan, kutsuu Järviniemi. Hän myöntää, että muutos on vaatinut paljon työtä, mutta se työ on palkittu.

9 LDMS KÄYTÄNNÖSSÄ Ryhmäkulttuurin juurruttaminen on APS:n yksi tärkeä osa Ryhmän rutiinit: Vuoronavauspalaveri Oman ryhmätaulun päivitys vuoron alussa Jatkuva parantaminen ryhmän sisällä 20 avainmittarin seuranta ja päivitys Ryhmätyötaitojen kehittäminen ja hyvä yhteishenki Viikoittainen kehityspalaveri LDMS Vuoronavauspalaveri (5-8 min) Jokaisella ryhmällä oma ryhmätaulu, jota päivitetään vuoron alussa Aktiivinen jatkuva parantaminen ryhmän sisällä 20 avainmittarin seuranta ja päivitys Ryhmätyötaitojen jatkuva kehittäminen ja hyvä yhteishenki Viikottainen prosessinkehityspalaveri (1 h) AGCO SISU POWER:n business controller Seija Saarinen iloitsee siitä, että APS:ssä ei haeta muutosta kovilla työkaluilla, vaan mittareista löytyy myös ns. pehmeämpiä arvoja. - Merkittävimmin minua tässä innostaa se, että turhat ja pitkät tuotantotapahtumien hukkavälit poistuvat ja sitä kautta prosessit nopeutuvat. Aivan varmasti se tulee näkymään positiivisesti taloudessamme. Seija uskoo, että APS-ryhmien myötä motivaatio lisääntyy, rohkeus viedä yhdessä kehityshankkeita eteenpäin voimistuu ja talon väen voimavarat pääsevät paremmin näin esille.

10 20 AVAINMITTARIA 20 avainmittaria mahdollistavat oman jokapäiväisen työn vertaamisen maailmanluokan tehtaan toimintaan. Mittaristoja voidaan soveltaa kaikilla toiminnan osa-alueilla ja jokainen voi päivittää mittareitaan oman työnsä tai ryhmänsä mukaisiksi. 20 avainmittaria mahdollistavat jokaisen ryhmän seuraamaan omaa kehitystään. Tämä toimintatapa tähtää siihen, että jokapäiväistä ja arkista työtä kehittämällä AGCO SISU POWER kehittyy esimerkilliseksi maailmanluokan tehtaaksi. Mittareista 15 on AGCO:n määrittelemiä ja Sisun APS-ohjausryhmä sai määritellä lisäksi 5 omaa mittaria. Jokaista avainmittaria arvioidaan asteikolla 1-5, jossa alin taso (1) kuvaa perinteistä tapaa toimia ja paras taso (5) voittamatonta tapaa toimia. VOITTAMATON HUIPPULUOKKAA EDELLÄKÄVIJÄ OPPIVA PERINTEINEN JATKUVA PARANTAMINEN jokaisen tehtävä on parantaa omaa työtään Jatkuvassa parantamisessa korostuu pienten parannusten merkitys. Jatkuva parantaminen on parhaimmillaan koko henkilöstön yhteinen tehtävä ja asenne työn tekemiseen. Ryhmän jäsenet ovat oman työalueensa parhaita asiantuntijoita ja niinpä ryhmän sisältä syntyvät myös parhaimmat kehitysehdotukset ja ratkaisut ongelmiin. Sisulla jatkuva parantaminen on tullut jo tutuksi nimellä JP-toiminta, joka rohkaisee henkilöstöä nostamaan esiin pieniäkin parannusehdotuksia. - Olen toiminut tässä tehtaassa myös koneistajana ja siksi tiedän hyvin, miten tärkeää on, että nimenomaan varsinaisen työn tekijää kuunnellaan ja hän itse voi vaikuttaa omaan työhönsä. APS kuullostaakin siksi viisaalta järjestelmältä, sanoo uudesta kulttuurista ensi kertaa kuuleava työkaluvaraston hoitaja Aila Mäkinen. - Hyvä sekin, että toimintojen väliin jäävät hukka-ajat poistetaan. Se vähentää varmasti turhautumista. Ja ryhmänä on jatkossa varmasti helpompi viedä kehitysehdotuksia eteenpäin. Helpompi kuin yksilönä, sillä porukasta saa aina tukea, Aila toteaa.

11 APS SANASTO 5S on kehitystyökalu, jonka avulla oma työpiste organisoidaan toimivaksi. 5S auttaa pääsemään eroon turhista tavaroista ja helpottaa pitämään tarpeelliset tavarat ja koko työympäristö järjestyksessä, siistinä ja kunnossa. 7 HUKKAA kuvaa erilaisten hukkien päätyyppejä tuotantojärjestelmässä. Hukaksi määritellään kaikki, mikä kuluttaa resursseja, mutta ei jalosta tehtävää tuotetta. Hukan muodostavat mm. turhat odotusajat tai liian suuret varastomäärät. 20 AVAINMITTARIA on pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, tapa, jolla voidaan verrata yksittäisen ryhmän/tiimin toimintaa maailmanluokan toimintaan. Käytännössä valitaan 20 tärkeintä tekijää, joita verrataan maailmanluokan tasoon. Tämä suunnitelma auttaa näkemään nykyisen tason sekä löytämään ne kehityskohteet, joilla nostetaan oman toiminnan tasoa. AIM (AGCO Improvement Methods) on nimi AGCO:n valitsemille kehitystyökaluille/menetelmille. ANDON on visuaalinen kontrollointilaite tuotantotiloissa, joka useimmiten kuvaa tuotannon tilaa ja hälyttää henkilöitä paikalle epänormaaleissa tilanteissa. ARVOVIRTA-ANALYYSI on prosessin kartoitustekniikka, joka antaa selkeän kuvan siitä mitä prosessissa tapahtuu ja jakaa käytetyn ajan neljään pääryhmään; odotus-, jalostava-, kuljetus- ja tarkistusaika. IMUOHJAUS on tuotannonohjausmenetelmä. Siinä asiakkaan tilaus toimii imuna toimitusketjussa, joka lähtee asiakaskysynnästä eli asiakkaan tarpeet vetävät tuotteen koko toimitusketjun lävitse. Imuohjaus on vastakohta sille, että edetään aikaisemmin laaditun aikataulun mukaan. Imuohjauksella pyritään varastojen pienentämiseen ja tuotannon virtauttamiseen. JUURISYY tarkoittaa perimmäistä syytä sille, miksi joku ongelma on ilmaantunut. Kun juurisyy poistetaan, ongelma ei voi enää toistua. KALANRUOTOKAAVIO on ongelmanratkaisutyökalu, jonka avulla voidaan selvittää juurisyytä. LEAN on johtamisfilosofia, jossa käytetään standardoituja menetelmiä hukan poistamiseksi. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. LÄPIMENOAIKA on aikaväli tuotteen valmistuksen aloittamisesta siihen, kunnes se on valmiina lähtemään asiakkaalle. POKA-YOKE on virheenestin, joka estää esim. kokoonpanotyössä virheen tekemisen mahdollisuuden. Se sisältää sarjan tekniikoita, joilla pyritään ennakoimaan, jäljittämään ja estämään virheitä, perimmäisenä tarkoituksenaan estää virheiden tekemisen mahdollisuus kokonaan. TAHTIAIKA on asiakaskysynnän mukaan määräytyvä käytettävissä oleva aika tuotteen valmistamiseksi. Sydämensyke, joka määrää tuotannon vauhdin niin, että asiakkaat saavat tuotteet oikea-aikaisesti. VISUAALINEN JOHTAMINEN kertoo yhdellä vilkaisulla jokaiselle työntekijälle, missä ollaan ja mihin pyritään. WIP (Work In Progress) tarkoittaa keskeneräistä tuotantoa. Se mittaa tuotteiden määrää tehtaassa eri valmistusvaiheissa, lähtien raaka-aineista ja päätyen valmiiseen tuotteeseen. - Tiedän, että lähes aina kaikki uusi meitä epäilyttää, mutta tämän APS:n kohdalla uskon, että epäilykset haihtuvat nopeasti, toteaa vuorotyönjohtaja Rainier Koivunen vitoshallin vinkkelistä asiaa tarkastellessaan. - Arvelen, että edessämme on nopeastikin parantuva työilmapiiri ja entistä siistimpi ja toimivampi työympäristö. Arveluni perustan siihen, että APS antaa nyt luotaville tiimeille aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää itse työtänsä ja toimintaympäristöään. Se on olennaista, Rainier sanoo.

12 Toimitusjohtaja Eero Tomi: Olemme Suomessa edelläkävijöitä - Vaikka APS on Suomessa uutta, niin kansainvälisesti kaikki itseään kunnioittavat maailmanluokan yritykset toimivat tällä hetkellä APSajattelun suuntaisesti, tavalla taikka toisella. AGCO on päättänyt omaksua mallin myös omissa tehtaissaan ja meidän linnavuorelaisten kannalta kysymys on siis yhä vahvemmin astumisesta kansainväliseksi toimijaksi. Näin toteaa AGCO SISU POWER:n toimitusjohtaja Eero Tomi. Tomin mukaan APS:n iso merkitys on siinä, että työntekijä itse pystyy jatkossa seuraamaan ja arvoimaan omaa työtään ja työaluettaan ja sitä kautta vaikuttamaan oman alueensä toimintaan. Eli vahvoiksi vaikuttajiksi nousevat he, jotka tuntevat työalueensa paremmin kuin kukaan muu. - Vaikka tässä tehtaassamme on varsin matala organisaatio, silti APS tulee varmasti lisäämään ja parantamaan meidänkin informaation kulkua entisestään. Tiedon välittyminen ja välittäminen paranee. Myös epäkohdat ja muutettavat asiat nousevat jatkossa aikaisempaa selkeämmin esille. - Tavoitteena on APS:n avulla saada entistä paremmin esille olemassa olevat voimavaramme. Se johtaa puolestaan koko prosessin kehittymiseen, tehokkaaseen tekemiseen, hukkatyön tunnistamiseen, sen poistamiseen ja sitä kautta kilpailukykymme kohoamiseen ja parempaan ja työpaikkoja turvaavaan taloudelliseen tulokseen, Eero Tomi sanoo. Toimitusjohtajan mukaan APS vahvistaa myös agcolaisten tehtaiden tunnistettavuutta. - Projektin käynnistyttyä kaikkialla maailmassa AGCO:ssa puhutaan samaa kieltä, toimitatavat on systematisoitu saman kaltaisiksi ja tehtaat myös näyttävät monelta osin samoilta. - Se tulee helpottamaan keskinäistä keskusteluamme. Luomme ikäänkuin meidän perheen tavan toimia. -Prosessi ei varmasti tule olemaan helppo, mutta tieto siitä, että lopputulos parantaa kilpailukykyämme ja voimme säilyttää nykyiset työpaikat, toivottavasti lisätäkin niitä ja vastata edelleenkin olemassa oleviin kasvutavoitteisiimme, se antanee meille kaikille rohkeutta hypätä uuteen, sanoo Eero Tomi. - Suomessa olemme APS-järjestelmän käyttäjinä edelläkävijöitä. Tämäkin kuvaa moottoritehtaamme kansainvälistä luonnetta, Tomi toteaa. Henkilöhaastattelut ja -kuvat Ulla Aurio Taitto: Grafal Oy PK-Paino Oy 2010 YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä!

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Olli Heinonen (vas.), Juhamatti Siuvo, Jarkko Kukkola ja Timo Myllyniemi kuuluvat GenPowexin agcolaisten osaavaan joukkueeseen s.

Olli Heinonen (vas.), Juhamatti Siuvo, Jarkko Kukkola ja Timo Myllyniemi kuuluvat GenPowexin agcolaisten osaavaan joukkueeseen s. HENKILÖSTÖLEHTI N:o 2/2014 ISSN 1459-7047 Jani Komulainen voitti virittäjäkisan s. 23 Pitkiä työuria s. 21-22 Jane Liu ja Tier 4 Final s. 16 Olli Heinonen (vas.), Juhamatti Siuvo, Jarkko Kukkola ja Timo

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot