Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET"

Transkriptio

1 Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

2 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Kilpailijoiden hinnat Omakustannusarvo Hintajousta eli hintaherkkyys 4 2. TOIMIALAKOHTAISET EROT HINNOITTELUSSA Kauppa Teollisuus Palvelut Asennusliiketoiminnan hinnoittelu HINNOITTELUN VAIKUTUS KATTEESEEN Alennusten vaikutus katteeseen Hinnankorotuksen vaikutus katteeseen ja myyntimäärään Varaston kiertonopeuden vaikutus katteeseen 17 Emme vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista.

3 3 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Yrityksen tuottaman tuotteen tai palvelun hinnan määrittäminen on monivaiheinen prosessi. Viime kädessä liikeyritys yrittää asettaa hinnan siten, että yritys saavuttaa taloudelliset ja muut tavoitteensa sekä menestyä kilpailussa muita tuottajia vastaan. Tuotteen myyntihinta riippuu kysynnän suuruudesta ja markkinoilla olevista kilpailevista tuotteista eli tarjonnasta. Jos määrällinen tarjonta on niukkaa, on hinnoittelu vapaata, eikä tuotteen ominaisuuksilla on suurta merkitystä. Tarjonnan lisääntyessä kysyntä kohdistuu tuotteeseen, jossa asiakas hyötyy hinta huomioiden eniten. Huomionarvoista on, että pääsäännön mukaan kaikki ostopäätökset tehdään tunteella. Ostajalla on kuitenkin tarve pystyä järjellä perustelemaan päätöksensä sekä itselleen että muille. Tästä seuraa se, että mitä ei sanota ostoperusteeksi (=tunnetaso), onkin usein todellinen ostoperuste. Impulssi hankintaan tulee käyttötarpeesta, mutta välinetarpeet (ostajan halu kuvata itseään tuotteen kautta) ratkaisevat tuotevalinnan. Koska välinetarpeilla on ratkaiseva merkitys ostopäätökseen, on tuotekin syytä nähdä markkinoinnillisena hyödykkeenä. Hinta on vain osa hyödykettä. Seuraavassa kuitenkin keskitytään hinnan asettamiseen todellisten tuotanto- ja myyntikustannusten kautta, jotka kuitenkin pitkällä tähtäyksellä ratkaisevat yrityksen kilpailukyvyn. 1.1 Kilpailijoiden hinnat Ostotilanteessa asiakas vertailee eri tuotteiden hintoja ja ominaisuuksia, jotka torilla myytäviä perunoita (sama lajike, sama koko) lukuun ottamatta harvoin ovat suoraan vertailukelpoisia. Eri paikkakunnilla kilpailu saattaa olla hyvinkin rajoitettua, jolloin on saavutettu selkeä kilpailuetu. 1.2 Omakustannusarvo Yrityksen tuotantokustannusten hyvä tuntemus on avainasia erityisesti tiukassa hintakilpailu tilanteessa. Teollisuudessa ja rakentamisessa tiedontarve korostuu, sillä ns. kypsillä toimialoilla laatuerot ovat niin vähäiset, että hinta ja maksuehdot ratkaisevat kaupan. Kaupan toimialalla hinnoittelussa on runsaammin pelivaraa markkinoinnin ja mielikuvan ansiosta. Merkkituotteita valmistavan vaatetustehtaan on tiedettävä tuotantokustannuksensa ja pystyttävä kilpailukykyiseen tuotantoon, jotta kaupalle jää ansaintamahdollisuus markkinointikustannukset huomioiden. Kuvio: Omakustannushinnoittelun ja myyntihinnan muodostuminen MYYNTIKATE (myyntihinta omakustannearvo) OMAKUSTANNEARVO VÄLILLISET KUSTANNUKSET (toimitilat, rahoituskulut, mainonta, toimihenkilökulut, toimistokulut jne.) VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (raaka-aineet, tavarat, apuaineet, pakkaukset, rahdit, tuotantoväen palkat) MYYNTIHINTA 1.3 Hintajousto eli hintaherkkyys. Asiakkaan halua ostaa silloin, kun tuotteen hinta muuttuu, kutsutaan hintajoustoksi. Kysyntä on joustavaa, jos myynti laskee enemmän kuin mitä hintaa nostetaan. Esim. 5 %:n hinnankorotus johtaa 10 prosentin myynnin laskuun. Vastaavasti hintaa lasketaan 5 %, niin myynti kasvaakin 10 %. Asiakkaat ovat siis hyvin hintatietoisia. Neutraalissa kysyntätilanteessa hinta ja myynti kulkevat käsikädessä. Sen sijaan joustamaton kysyntä osoittaa asiakkaiden olevan huonosti hintatietoisia, jos myynti laskee prosentuaalisesti vähemmän kuin hintaa nostetaan. Kysyntä voi olla myös ristijoustavaa, eli jonkun toisen tuotteen hinta laskettaessa toisen tuotteen myynti pienenee (maito vs. mehu ja päinvastoin). Tuotteet siis korvaavat toisiaan. Kaikkia edellä mainittuja hintaherkkyysvaikutuksia on vaikea ennakoida.

4 4 2. TOIMIALAKOHTAISET HINNOITTELUEROT Eri toimialoilla hinnoittelutavat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Vähittäis- ja tukkukaupassa kustannusrakenteesta suurimman osa muodostavat myyntiä varten hankitut tuotteet, kun taas hissihuoltoja tekevässä työliikkeessä suurin kuluerä on henkilöstön palkat. Teollisessa tuotannossa määräävä kustannus voi olla työstökoneen hankintahinta. Seuraavassa perehdytään eri toimialojen kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun. 2.1 Kauppa Kauppa pitää sisällään sekä vähittäis- että tukkukaupan. Nämä ostavat valmiita tavaroita, jotka sitten myydään sellaisinaan eteenpäin. Kaupassa ainoita välittömiä kustannuksia ovat tavarakustannukset. Myyntihinta lasketaan seuraavalla kaavalla. MYYNTIHINNAN LASKENTA = 100 x välittömät kustannukset myyntikateprosentti Usein yrittäjä tekee karkean virheen hinnoitellessaan katetta alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin, niin kuin pitäisi. Jos yrittäjä olettaa, että 35 % myyntikate saadaan hintaan kertomalla välittömät kustannukset 1,35:llä, jolloin 100 tuotteen hinnaksi tulisi 135. Koska hinta lasketaan ylhäältä alaspäin kaavasta 100 x ( )/135, niin katteeksi tuleekin vain 26 %. Oikea laskutapa on (100 x 100)/(100 35), jolloin hinnaksi tulee 153,85. Rahassa ero on tuntuva. Käytännössä myyntikate vielä putoaa edellisestäkin, sillä hinnasta voidaan antaa alennusta, tuotteesta tulee reklamaatioita ja hävikkiä (myymälävarkaudet, tuotteen rikkoontuminen tai likaantuminen). Kaupan toimialasta riippuen kate vaihtelee n.15 % (autokauppa) n.60 %:iin (muotivaatteet). ESIMERKKI PC - Tarvikeliike ostaa tukkurilta 1500 kappaleen tarjouserän USB -muistitikkuja hintaan ilman arvonlisäveroa. Rahtija pakkauskulut ovat 140 ilman arvonlisäveroa. Yrittäjä päätti, että muistitikut hinnoitellaan kilpailukykyiseksi, mutta katetta olisi saatava 50 %. Lopullinen kate jää kuitenkin tuntuvasti pienemmäksi, sillä tavaraa varastetaan 4 %:a ja kaikista toimista huolimatta 10 % jäi myymättä. Millaiseksi lopullinen myyntikate muodostuu? HINNOITTELULASKELMAT Laskun summa ilman arvonlisäveroa 7500,00 Rahdit ja pakkauskulut 140,00 Välittömät kustannukset 7640,00 Myyntikate 50 % 7640,00 Myyntihinta ilman arvonlisäveroa ,00

5 5 HINNOITTELULASKELMAT Lisätään arvonlisävero 24 % 3667,20 Asiakashinta ,20 Laskennallinen myyntihinta = Asiakashinta/1500kpl 12,63 Pyöristetty myyntihinta 11,90 Myynti yhteensä 1290 kpl (hävikki 210 kpl) ,00 - josta arvonlisäveroa 2971,16 Myyntituotoksi jäi ,83 Myyntikatetta jäi koko erälle 4739,83 - jolloin myyntikateprosentiksi tulee 4739,83/12.379,83 x 100% eli 38,3 % Esimerkki osoittaa, että myyntikatteen asettamisessa on oltava huolellinen. Jos tarvikeliikkeen yrittäjä olisi hinnoitellut oikein tavoitteenaan 50 % myyntikate koko ostoerälle, olisi hintalapun täytynyt olla peräti 14, ALENNUKSET Alennukset syövät tehokkaasti katteen, jolloin muutaman prosentin hinnan lasku vaati paljon lisämyyntiä menetetyn katteen takaisin saamiseksi. Mikäli olet alalla, jossa perinteisesti annetaan alennuksia (esim. huonekalu-, autoja konekauppa) niin jätä tinkivaraa hintoihin. Periaatteena on, että asiakkaat, jotka helpottavat ja vähentävät myyntityötä, ovat oikeutettuja alennukseen. Tällaisia asiakkaita ovat mm. suuria määriä kerralla ostavat asiakkaat kanta-asiakkaat asiakkaat, jotka ostavat sesonkimyynnin ulkopuolisina aikoina (esim. kesärenkaat talvella) eivät ole reklamointi herkkiä (mm. rakennusalalla ja valmistavassa teollisuudessa vaikuttaa paljon) maksavat laskut ajallansa tai heti Alennusmyynti on tapahtuma, jossa kauppa myy loppuun tavarat, joita ei enää aio pitää valikoimassa tai tavaraa on jäljellä enää yksittäiskappaleita. Tällöinkin alennushintaisten tuotteiden menetetty myyntikate tulee saada maksuun normaalihintaisten tuotteiden myynnissä. Kampanjahintoja käytettäessä tavoitteena on pidettävä kokonaismyyntimäärien lisääntymistä ja kampanjan ohessa myytäviä normaalihintaisten tuotteiden myynnin lisääntymistä. Kampanjahinnoittelussa on usein mukana myös tavarantoimittaja antamalla lisäalennuksia kampanjaerälle HÄVIKKI Vähittäiskaupassa kärsitään aina hävikistä. Sitä aiheuttavat myymälävarkaudet, tavaran rikkoontuminen tai tuoretavarassa myyntipäivän ylittyminen. Hävikin määrä voi helposti olla 4 % koko myynnistä. Hävikki on otettava mukaan myyntihintaa määritettäessä. 2.2 Teollisuusyritykset Teollisuusyrityksen tuotehinnoittelu on selkeästi vaikeampaa kuin kaupan alalla, vaikka sielläkin käytetään usein myyntikateperusteista hinnoittelua. Ongelman tuottaa todellisen omakustannushinnan määrittäminen. Jo toiminnassa olevan yrityksen laskelman tekeminen on helppoa verrattuna siihen, että yritys aloittaa toimintansa valmistaen omia tuotteitaan joko tilauspohjaisesti tai myyden omia tuotteitaan suoraan lopulliselle käyttäjälle. Hinnoittelussa on osattava ottaa huomioon välittömien kustannusten lisäksi seuraavat tekijät, jotka kohottavat tehtävän tuotteen hintaa välillisesti. Niiden kustannukset on sijoitettava tuotteen myyntihintaan.

6 6 Ns. yleiskustannuksia ovat mm. seuraavat: kirjanpidon ja palkanlaskennan kustannus varaston, pakkaajan, lastaajan tms. työntekijän ja trukin ja/tai pakettiauton kustannus teollisuushallin kunnossapito ja piha-alueiden puhtaanapito myyntimiehen kustannus suunnittelijan kustannus koneiden huoltokustannukset tilojen lämmitys- ja sähkökulut jne. Kustannukset on siis vyörytettävä tuotteiden hintoihin. Kun kustannukset osataan vyöryttää, voidaan hinnoittelumielessä valmistaa mitä vain toimialan tuotetta. Oleellisinta on tietää, kuinka kauan tuotteen tekemiseen menee aikaa ja paljonko raaka-aineet maksaa. Seuraavassa esimerkissä tutustutaan sisustustuotteita valmistavan yrityksen hinnoitteluun omakustannushinnoitteluperiaatteella ESIMERKKI Tiina on ammattitaitoinen sisustussuunnittelija ja päättää ryhtyä valmistamaan erilaisia sisustustuotteita. Hän omaa myös käytännön työkokemusta sisustustuotteiden valmistamisesta ja myynnistä. Hän tietää alan hintatason ja tuntee tarkkaan kilpailijat sekä heidän hintansa. Niinpä hän on päättänyt perustaa oman liikkeen ja houkutellut mukaan muutamia hyvin tuntemiaan ammattitaitoisia ompelijoita. Seuraavassa laskelma uusien tuotteiden hinnoittelusta ja yrityksen kannattavuudesta. 1. Yleiskustannusten laskenta Kehitysyhtiöltä löytyy tuotantotila, jonka vuokra on vain 4 /neliö. Sadan neliön tilaan sovitetaan neljän hengen tuotanto Tiinan lisäksi. Tiina arvelee ehtivänsä tuotantoon vain neljänneksen työajastaan. Myynti ja hallinto vievät muun työajan. Koneet hankitaan käytettyinä hintaan alv 0 %. Tiina päättää, että koneet on saatava kokonaan maksetuiksi neljässä vuodessa. Työntekijäiden palkaksi on sovittu 12 /tunti. Palkkaa Suomessa pitää maksaa 2150 tunnista, ja kun lomat vähennetään, niin nettotyöajaksi jää 1750 tuntia. Itse ommellessaan Tiina ajattelee tyytyvänsä samaan palkkaan. Vuosikustannukset ovat seuraavat. työvoima 4,25 henkilöä x tuntipalkka 12 x 2150 tuntia x sotumaksut 1,35 = koska sairaustapauksia teollisuudessa on 8 % työajasta, on se huomioitava = teollisuushallin vuokra 400 x 12 kuukautta = 4800 sähkö 200 /kk x 12 kuukautta = ompelukoneiden pääomakulut lasketaan annuiteettilaskelmalla. Koroksi tulee asettaa toivottu sijoitetun pääoma tuotto 15 %, hankintahinta 35000, jälleenmyyntiarvo 0 euroa. Vuotuiseksi pääomakuluksi tulee koneet vaativat huoltoa ja varaosia, neuloja yms. Varataan 20 % pääomakuluista = lisäksi kirjanpito ja konttorikulut, palo- ja vastuuvakuutukset sekä myyntimatkojen kulut, arvio ompelijan palkan lisäksi Tiina toivoo saavansa alkuvaiheessa kuukausipalkan x 1,35 = vuodessa. ESIMERKKI YLEISKUSTANNUSTEN LASKENTA KUSTANNUSTEKIJÄ KUSTANNUS VUODESSA 1. Työntekijöiden palkat sivukuluineen Poissaolokustannukset Teollisuushallin vuokra Teollisuushallin käyttökulut Ompelukoneiden pääomakulut Koneiden ylläpitokulut 2920

7 7 7. Toimisto yms. kulut Yrittäjän palkka KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUS TYÖTUNTIA KOHDEN ON /(4,25 X 1750 TUNTIA) = 30,73 2. TUOTTEEN MYYNTIHINNAN VOI LASKEA KAHDELLA ERI TAVALLA Tiina ryhtyy laskemaan yhden vakiotuotteen omakustannehintaa kulurakenteensa mukaan. RAAKA-AINEET YKSIKKÖHINTA ALV 0 % MÄÄRÄ HUKKA-% YHTEENSÄ Kangas A 20,00 0,2 M2 3 4,12 Napit 0,10 8 KPL 0 0,8 Tuotemerkki/tuotetiedot 0,2 Työkustannukset 15 minuuttia eli 30,73 /h 7,68 Tuotteen hinta ilman voittoa 12,80 Suomalaiset yritykset tuottavat voittoa keskimäärin 4-15 %, joten Voittoa Tiina hakee 15 % jolloin myyntihinnaksi tulee 12,80 x 100/(100-15) = 15,05. SAMAN TUOTTEEN MYYNTIHINNAN LASKENTA MYYNTIKATTEELLA LASKETTUNA Valmistavan teollisuuden myyntikate tulee olla vähintään 30%, jota Tiina käyttää laskelmassaan. Laskelma näyttää seuraavalta: RAAKA-AINEET YKSIKKÖHINTA ALV 0 % MÄÄRÄ HUKKA-% YHTEENSÄ Lanka A 20,00 0,2 m2 3 4,12 Napit 0,10 8 kpl 0 0,8 Tuotemerkki/tuotetiedot 0,2 Välittömät työkustannukset 12 /h 1/4 h eli 15 min. sotukerroin 1,65 4,95 VÄLITTÖMÄT VALMISTUSKUSTANNUKSET 10,07 Kun myyntikatevaatimus oli 30 %, on hinta (100 x välittömät kustannukset)/ (100 MYYNTIKATE) eli (100 x 10,07)/(100 30) = 14,38. Katteella laskettu myyntihinta on edullisempi kuin myyntikatteen mukaan laskettuna. Tiina miettii hintaa asiakkaan kannalta sillä hän tietää vähittäiskaupan hakevan tuotteesta 50 % myyntikatetta jolloin hinta kerrotaan kahdella. Tällöin vähittäismyyntihinnaksi tulee arvonlisäveron jälkeen 35,66-36,33 eli myyntihinnaksi jällenmyyjä hinnoittelee 35, Tuotteen lopullisen hinnan määrittäminen Tuotteen lopullisen myyntihinnan määrittäminen on vaikea tehtävä. Tiinan pitää tietää, millä hinnalla vähittäiskauppa pystyy tuotteen myymään, kuinka pitkä on tuotteen elinkaari, kuinka nopeasti on löydettävä uusia tuotteita ja mitä kilpailijat tekevät. Pääkilpailija on oma työnantaja, jolla on Tiinan ansiosta hyvä jälleenmyyjäverkosto. Tiina tietää, että uuden tuotteen on oltava selkeästi parempi päästäkseen myyjän hyllyyn. Kun muut argumentit ovat alussa vähissä, kiinnittyy kauppiaan huomio hintaan.

8 SARJATUOTANNON HINNOITTELU JA VOLYYMIN VAIKUTUS TUOTTEEN HINTAAN Sarjatuotteita valmistavan yrityksen tuotevalikoima muodostuu useista erilaisista tai kokoisista, mutta samaan tuotesarjaan kuuluvista tuotteista. Sarjatuotantolaitoksen kustannustekijät ovat seuraavat: Taulu 1: Tuotantoyrityksen kustannusjakauma KUSTANNUSLAJI KUSTANNUSTEKIJÄT KUSTANNUSNIMIKE KUSTANNUSTEN KANTAJA Välittömät valmistuskulut Raaka-aineet ja osat Tuotantotyöntekijät Raaka-ainehävikki Välittömät valmistuskustannukset Tuotteiden valmistuskustannukset Hankintakustannukset Ostohenkilöstö Varastotyöt Raaka-aineiden yleiskustannuslisä Tuotteiden valmistus-kustannukset Valmistuksen yleiskustannukset Tuotantojohto Työnjohto Tuotantosuunnittelu Tuotesuunnittelu Tuotannon energiakulut Tehdaskunnossapito Tuotantovälineiden hankinta- ja ylläpitokulut Valmistuksen yleiskustannuslisä Tuotteiden valmistuskustannukset YLLÄ MAINITUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ = TUOTTEEN HINTA VALMISTEVARASTOSSA Myynnin yleiskustannukset myyntihenkilöstö markkinointikulut Myynnin yleiskustannuslisä Tuotteen myyntihinta Hallinnon yleiskustannukset Yritysjohto Taloushallinto Kiinteistöjen ja konttorin hankinta- ja ylläpitokulut Konttoritilojen energiakulut VOITTOTAVOITE Hallinnon yleiskustannuslisä Tuotteen myyntihinta KAIKKI YLLÄ MAINITUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ = TUOTTEEN MYYNTIHINTA Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan venttiileitä valmistavan tehtaan hinnoittelua. ESIMERKKI Valve Oy valmistaa LVI -venttiileitä. Koska tuotantoa tehdään sarjatyönä, on lähtökohdaksi laskettu tietty vuosittainen kapasiteetti, joka täytyy saavuttaa kokonaisliikevaihdon aikaansaamiseksi. Jos kapasiteetin käyttöaste on alhaisempi kuin laskennallinen, johtaa se vääjäämättömästi tappiolliseen lopputulokseen. Laskelmissa lähdetään varalta siitä tilanteesta, että kapasiteetista saadaan myydyksi vain 80 %. Näin varmistutaan ainakin riittävän korkeasta hinnasta. Eri asia on, saadaanko markkinoilta laskettua hintaa. Varmuusvaraa kuitenkin jää.

9 9 HINNOITTELULASKELMAT Koska tuotevariaatioita on kymmeniä, on tarpeettoman vaikeaa ryhtyä laskemaan omakustannushintaa jokaiselle erikokoiselle lämmönvaihtimelle. Valitaan laskennan perusteeksi myydyin koko, ja oletetaan valmistettavan sitä koko vuosi. Tämä on viisasta mm. siksi, että myydyin kokoluokka on luultavasti myös kilpailluin hinnaltaan. Jos tämän tuotteen myyntihinta on kilpailukykyinen, ollaan kannattavuusuralla edellyttäen, että laskennallinen kapasiteetti saadaan myytyä. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan yrityksen kustannusten ja liikevaihdon muuttumista eri käyttöasteilla. KUSTANNUKSET KÄYTTÖASTE 80 % 100 % 120 % 1. Välittömät valmistuskulut (muuttuva) - raaka-aineet ja osat tuotantotyöntekijjöiden palkat muut muuttuvat valmistuskulut Hankintakustannukset (kiinteä) osuus välittömistä valmistuskuluista = raaka-aineiden yleiskustannuslisä 5,7 % 4,5 % 3,8 % 3. Valmistuksen yleiskustannukset (kiinteä) osuus välittömistä valmistuskuluista = valmistuksen yleiskustannuslisä 10,8 % 8,6 % 7,2 % VALMISTUSKUSTANNUKSET Hallinnon yleiskustannukset osuus valmistuskustannuksista = hallinnon yleiskustannuslisä 16,9 % 13,9 % 11,8 % 5. Myynnin yleiskustannukset osuus valmistuskustannuksista = myynnin yleiskustannuslisä 18,6 % 15,3 % 13,0 % YRITYKSEN LIIKEVAIHTO Suhteellinen liikevaihto ,8 131,7 Laskentataulukko osoittaa selkeästi, kuinka suuri merkitys tuotannollisessa yrityksessä on käyttöasteella. Käyttöasteen noustessa 80 prosentista 100 prosenttiin nousee liikevaihto 15,8 prosenttia. Liikevaihtoa syntyy euroa enemmän, joka siirtyy suoraan tuloslaskelman alimmalle eli voittoriville! Tuloverotus syö osan voitosta, mutta siitäkin huolimatta merkitys on melkeinpä ratkaiseva. Käytännössä 100 % käyttöasteeseen pääseminen on lähes mahdotonta, sillä esim. sairaustapaukset verottavat tehoa. Yli 100 prosentin käyttöaste taas tarkoittaa ylitöitä tai esim. toisen työvuoron käyttöönottoa. Yksittäisen tuotteen hinnoittelu voidaan laskea em. taulukossa olevien yleiskustannusten prosenttiosuuksien avulla. Kun tunnetaan tuotteen välittömät valmistuskustannukset (raaka-aineet ja osat, tuotantotyöntekijäin palkkakulut ja muut muuttuvat valmistuskulut), voidaan tuotteen myyntihinta laskea seuraavasti: TUOTTEEN MYYNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN YLEISKUS- TANNUSLISIEN AVULLA KÄYTTÖASTE 80 % 100 % 120 % 1. Välittömät valmistuskulut 10,30 10,30 10,30 2. Raaka-aineiden yleiskustannuslisä 0,58 0,47 0,39 3. Valmistuksen yleiskustannuslisä 1,11 0,89 0,74 TUOTTEEN VALMISTUSKUSTANNUKSET 12,00 11,66 11,43 4. Hallinnon yleiskustannuslisä 2,03 1,62 1,35 5. Myynnin yleiskustannuslisä 2,24 1,79 1,49 TUOTTEEN MYYNTIHINTA ALV 0 % 16,26 15,07 14,27 Suhteellinen hinta ,7 87,8 TEOLLISESSA TOIMINNASSA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ SEURATA KÄYTTÖASTETTA ETENKIN SILLOIN, KUN HINNOITTELU ON PERUSTUNUT LÄHES 100 % KÄYTTÖASTEESEEN. JOS TILAUSKANTA OSOITTAA KÄYTTÖASTEEN LASKEVAN ALLE HINNOITTELUTASON, ON NOPEASTI LEIKATTAVA KUSTANNUKSIA JA/TAI TEHOSTETTAVA MARKKINOINTIA.

10 JAKELUKANAVAT HINNOITTELUSSA Koska ilmaista työtä ei ole (maksutonta voi kyllä olla), on tuotteen saattamisesta lopullisella käyttäjälle maksettava jotain jokaiselle välittävälle jakeluportaalle. Tällöin varsinkin kuluttajatuotteissa tuotteen vähittäismyyntihinta voi tehdashintaan nähden olla jopa viisinkertainen. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan eri asioita tavaran tuottajan kannalta. Huomioitavia seikkoja myyntikanavaa suunniteltaessa tuottajan kannalta tarkasteltuna: MYYNTIPROSESSI -VAIHTOEHDOT Tuottaja -> käyttäjä Tuottaja -> tukkukauppa -> vähittäiskauppa -> käyttäjä Tuottaja -> vähittäiskauppa -> käyttäjä Tavaran liikkuminen tuottaja -> käyttäjä 1) tuottaja -> tukkukauppa -> vähittäiskauppa -> käyttäjä 2) tuottaja -> vähittäiskauppa -> käyttäjä 1) tuottaja -> vähittäiskauppa -> käyttäjä 2) tuottaja -> käyttäjä 3) tuottaja -> käyttäjä Rahan liikkuminen käyttäjä -> tuottaja tukkukauppa -> tuottaja vähit.kauppa -> tuottaja Luottoriski tuottaja tukkukauppa vähittäiskauppa Tuottajan osuus myyntihinnasta yleensä 100 % Tavaran liikkeen mukaan 1) % 2) % 3) % Tavaran liikkeen mukaan 1) % 2) % Myyntitapahtumasta vastuussa tuottaja vähittäiskauppa vähittäiskauppa 2.3 Palveluyritykset Palveluyritys valmistaa asiakkaalleen palvelun, joita ovat esim. asianajotyöt, kirvesmiestyöt, siivous, kirjanpito, mainostoiminta jne. Yleisimmin palveluyrityksen hinnoittelu perustuu työntekijän työhön käyttämään aikaan ja työntekijälle maksettavaan palkkaan. Lisäksi veloitushinnassa otetaan huomioon työn sesonkiluontoisuus ja toiminnan käyttöaste. Vesibussiyrittäjän on kerättävä vuosiansionsa muutaman kesäviikon aikana. Kaikki sesongin ulkopuolinen myynti on ylimääräistä, jolloin sitä kannattaa myydä huonommallakin hinnalla. Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää hinnoittelussa ja palvelujen myynnissä Valtion kädenojennus palveluyrityksille on kotitalousvähennys, jolloin kotitaloudet voivat vähentää kuluja tehtävästä työstä (ei tarvikkeista eikä matkakuluista). Vähennykseen oikeuttavia töitä ovat esim. kodin kunnossapitoja perusparannustyöt, tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut, siivoustyöt ja lasten hoito. Koneiden ja laitteiden korjaus ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Palveluyrityksen pitää harjoittaa veronalaista toimintaa ja olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. KOTITALOUSVÄHENNYS 2013 Vähennyksen suuruus arvonlisäverollisesta työkorvauksesta on 45 %. Vähennyksen suuruus on korkeintaan 2000 / henkilö eli perhe voi vähentää yhteensä Vähennyksen omavastuu on 100 /henkilö. KOTITALOUSVÄHENNYS 2014 Vähennyksen suuruus arvonlisäverollisesta työkorvauksesta on 45 %. Vähennyksen suuruus on korkeintaan 2400 / henkilö eli perhe voi vähentää yhteensä Vähennyksen omavastuu on 100 /henkilö. Tuntihinnan yksinkertaisin laskusääntö: Jos yrityksellä ei ole konekantaa ja myydään pelkkää työpanosta, on arvonlisäverollinen veloitustuntihinta 3 x työntekijän tuntipalkka. Jos yrityksellä on lisäksi konekantaa ja työkaluja tai työhön kuluu jotain tarveaineita, on arvonlisäverollinen veloitustuntihinta 4 x työntekijän tuntipalkka.

11 11 ESIMERKKI Kirvesmies myy omalla toiminimellään työpanoksensa sillanrakennustyömaalle. Kirvesmiehen palkka on 16 euroa, joten urakoitsijalta laskutetaan 64 euroa tunnilta sisältäen arvonlisäveron. Urakoitsija edellyttää, että kirvesmiehen perustyökalut, mittalaitteet yms. omasta takaa. Laskutustuntihinta 4 x 16 euroa/tunti = 64 euroa/tunti sis. arvonlisäveron YHDEN HENKILÖN TYÖLIIKE Edellisessä esimerkissä veloitushinta laskettiin karkeasti yksinkertaistaen. Seuraavassa perehdytään tuntihinnan laskentaan todellisiin kustannuksiin perustuen. Laskenta kulkee seuraavasti 1) Todellisen työajan selvittäminen Tuntihintaa laskettaessa suurimmat virheet tehdään laskutukseen oikeuttavan ajan arvioinnissa. Suomalainen 8 tunnin työpäivää tekevän työntekijän todellinen työssäoloaika on 1750 tuntia, mutta palkka hänelle maksetaan 2150 tunnilta. Todellinen tehollinen työaika jää vielä huomattavasti työssäoloaikaan alhaisemmaksi ollen vain n. 70 %. Laskennan pohjana käytetään 1300 laskutustuntia vuodessa. Tällä tuntimäärällä on saatava katettua kaikki yritystoiminnan kustannukset ja saatava yrittäjälle palkka. 2) Palkkatason asettaminen Palkkatason asettamisessa on perusteltua lähteä samasta työstä työntekijälle maksettavasta palkasta. Em. paremman palkkatason tavoittelu edellyttää myös laadullista tms. eroa tavanomaiseen verrattuna. Palkka lasketaan luonnollisesti kaikille 2150 tunnille ja sosiaaliturvamaksukerroin 1,3 lisäksi. Yrittäjän palkka = ammattimiehen tuntipalkka x 2150 tuntia x 1,3 Laskelmissa vuosipalkka otetaan mukaan kiinteänä kuluna, sillä yrittäjän joutuu nostamaan itselleen palkkaa yrityksestään kaikkina vuodenaikoina työtilanteesta riippumatta. 3) Vuositason kiinteiden kulujen selvittäminen Yrityksellä on joukko kustannuksia, jotka on maksettava työtilanteesta riippumatta. Tiedot löytyvät toteutuneesta tilinpäätöksestä tai yritystoiminnan alussa laaditusta Yritystulkki YT4 Taloussuunnitelmasta. 4) Korkokulujen selvittäminen Laske ottamiesi lainojen vuotuiset korkokustannukset pankkikuluineen. Tiedot löytyvät toteutuneesta tilinpäätöksestä tai tulosennusteesta. 5) Poistojen selvittäminen Kaikki käyttöomaisuus on kuluvaa, jota on uudistettava tai korjattava määräajoin. Vuotuisten poistojen määrä on siis otettava huomioon hinnoittelussa, sillä niiden poisjättäminen merkitsee liian alhaista hintaa. Rahaa ei kerry uusintainvestointeihin tai uudistuksessa syntyvän velan maksuun. Huomaa, että poiston suuruus ei ole saman kuin lainan takaisinmaksuaika. Varsinkin liiketoiminnan alussa otetaan pitkien takaisinmaksuaikojen lainoja, jopa pitempiä, kuin mitä laitteiden kuluminen edellyttäisi. Paras tapa yrityksen talouden hallinnassa on, että lainan lyhennysaika ja koneen poistoaika ovat samanpituiset. 6) Voittotavoitteen määrittäminen Yrityksen tuotoksi ei riitä pelkkä palkka. Yrittäjä on ottanut riskiä, ehkä sijoittanut aiemmin ansaitsemiaan rahoja yritykseen, joille on saata kohtuullinen korko. Suomalaisten huippuyritysten vuosivoitto on lähes 20 %, mutta keskiarvo lienee 4 5 % vaiheilla. 7) Katetarve Edellä mainittujen kohtien yhteenlaskettu summa ilmoittaa katetarpeesi eli summan, joka sinun on yrittämisellä hankittava pysyäksesi tavoitteissasi. Palveluyrityksessä kate syntyy hinnoittelemalla laskutettavat työtunnit riittävän korkeiksi. Jos toimintaan liittyy välitettävää tai tavaroita, jotka myydään asennettuna, on niistä saatava myyntikate osaltaan vähentämässä työstä tarvittavaa katetta. Toisaalta tarvikkeiden ostaminen ja edelleen myyminen sitoo rahaa, jolle on saatava korko. 8) Palveluyrityksen arvonlisäveroton minimituntihinta = katetarve / laskutettavat tunnit

12 12 ESIMERKKI Kirvesmies Erkki Lehtinen on työskennellyt pitkään rakennusliikkeessä ja on ollut mukana tekemässä lähes kaikkia rakennustöitä. Erkki on kypsynyt ajatukseen ryhtyä itsenäiseksi rakennusyrittäjäksi, jonka toimintaajatuksena on tehdä rakennusten peruskorjauksia, vakuutusyhtiöiden kosteusvaurioremontteja ja omakotitalojen laajennuksia toimialueena oma asuinkunta. Hän suunnittelee varustavansa pakettiauton työvälineillä. Erkki ryhtyy laskemaan veloitustuntihintaa. Yksinyrittäjän ongelma on laskutettavien tuntien pitäminen riittävän korkealla tasolla. Kirvesmieheltä kuluu työaikaa hukkaan työkaluhuollossa, tilitoimistokäynneissä ja auton kunnossapidossa. Myös työmaalta toiselle siirtymiseen menee aikaa, sillä työtä ei aina voida muiden urakoitsijoiden vuoksi tehdä yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä. Tuntimittarin voi käynnistää vasta, kun on päässyt työmaalle. Kahvi- ja ruokatauotkin tuppaavat venähtämään pitkiksi tuttujen omatoimirakentajien kysellessä ammattimiehen neuvoja. KUSTANNUSLASKELMA 1. VUOSI ERKIN BRUTTOTULOTAVOITE palkan perusteena olevat vuosityötunnit vuodessa bruttotuntipalkka euroa/tunti 14 - Laitehankintoihin otetun lainan lyhennykset ja korot lainan pääoma nostohetkellä lainan vuosikorko (annuiteetti- eli tasaerälaina) 5,0 % - sovittu takaisinmaksuaika kuukausina 60 YRITYKSEN NETTOTUOTTOTAVOITE KIINTEÄT KULUT (ilman arvonlisäveroa ) Yrittäjäeläkemaksu alennusta ei huomioida hintaa vääristävänä tekijänä 23,7 % - eläkkeen perusteena oleva YEL -vuosipalkka (Yrittäjäeläkkeen ansiotaso on liian pieni) Muut vakuutukset yrittäjän tapaturmavakuutus n. 1,7 % YEL -palkasta yrittäjän henkivakuutus muut yrittäjien vakuutukset 340 Pakettiauton rahoitusleasingvuokrat (Ostettu rahoitusleasingillä eli auto on oma kolmen vuoden päästä) käytetyn auton hinta leasingin vuosikorko-% 6 % - sovittu takaisinmaksuaika kuukausina 36 Työkalut, työvaatteet 660 Tietoliikenne- ja pankkiyhteyskulut nettiliittymämaksut, postimaksut, pankkiyhteyskulut 552 Kirjanpito 480 Toimistokulut 240 Matkakulut kilometrikorvaus / km (omakustannushinta, kattaa käyttökulut esim. polttoaine, huollot, vakuutus) 0,30 Markkinointi (Paikallislehti mainos 1xkk, palveluhakemistoilmoitus. Käyntikortit painatettu ja pakettiauton teippaus) 1 100

13 13 KUSTANNUSLASKELMA 1. VUOSI Lehdet ym. sellaiset (päivälehti ja ammattilehdet) 500 Muut kulut yrittäjäjärjestön jäsenmaksut Veronmaksajat ry:n jäsenmaksu 60 - muut kulut 500 KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ MYYNTIKATETARVE = LIIKEVAIHTOTARVE Arvonlisävero 24 % KOKONAISMYYNTI / LASKUTUS jos laskutustunteja 1300 vuodessa, niin verollinen laskutustuntihinta on 51,00 (50,72 ) - jos laskutustunteja 1500 vuodessa, niin verollinen laskutustuntihinta on 44,00 (43,96 ) Laskutustuntien määrällä ratkaiseva merkitys tuntihinnan suuruuteen! PALVELUYRITYS, JOSSA ERIPALKKAISTA TYÖVOIMAA Erilaista palkkaa ansaitsevien työntekijäin hinnoittelu perustuu työllistämisajatukseen eli asiakas maksaa sen mukaan, minkä verran on kunkin työntekijän palveluita käyttänyt. Kaikki yrityksen kustannukset kohdistetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti kullekin työntekijälle. Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan tilitoimiston hinnoittelua. ESIMERKKI Tilivarma Oy on tavanomainen Suomalainen tilitoimisto. Yritys ei varsinaisesti ole erikoistunut mihinkään taloushallinnon erikoisalaan, vaan palvelee oman paikkakuntansa pienyrittäjäkuntaa ja viljelijöitä suorittamalla tavanomaisia kirjanpitotöitä ja laskemalla yritysten henkilökunnan palkkoja. Yrityksessä työskentelee omistajatoimitusjohtaja, 5 kirjanpitäjää ja yksi toimistoapulainen. Kirjanpitäjät hoitavat peruskirjanpidon ja palkanlaskennan, toimitusjohtaja valmistelee tilinpäätökset ja veroilmoitukset sekä hoitaa hallinnon. Toimistotyöntekijä huolehtii toimistorutiineista. KUSTANNUSLAJIT KUSTANNUSPAIKAT JA VUOSIKUSTANNUKSET KIRJANPITO TILINPÄÄTÖS ATK HALLINTO YHT 1. Palkat ja sotu toimitusjohtaja /80 % /20 % - 5 kirjanpitäjää /100 % - toimistotyöntekijä /100 % 2. Vuokrat ja siivous yleiststo + aulatilat / 30 m2 - toimitusjohtaja / 30 m2 - ATK ja arkisto 2160 /30m2 - kirjanpitäjät /100 m2 3. Atk-leasing ja huolto Atk-tarvikkeet Yleiskulut 660 / 30 % / 70 % Poistot /75 % 350 /25 % 1 400

14 14 KUSTANNUSLAJIT KUSTANNUSPAIKAT JA VUOSIKUSTANNUKSET KIRJANPITO TILINPÄÄTÖS ATK HALLINTO YHT YHTEENSÄ Atk-kulujen jako /85 % 1134 /15 % Kulut jaetaan 6 työntekijän kesken Hallintokulujen jako Kulut jaetaan laskutustuntien suhteessa LASKUTUSKULUT LASKUTUSTUNNIT/V tuntia 1240 tuntia 9040 h TUNTIHINNAT 31,18 /tunti 44,13 /tunti Saadut tuntihinnat tarkoittavat, että työntekijjöiden vuosilomat on laskettu mukaan veloitettavaan hintaan. Asiakkaan laskun suuruus määräytyy tehdyn työpanoksen mukaan. 2.4 Asennusliiketoiminnan hinnoittelu Tyypillistä asennusliiketoiminnassa yrityksen liikevaihto muodostuu asennustyöstä ja asennuksen yhteydessä myytävien tarvikkeiden myynnistä. Tarvikkeiden myynti poikkeaa vähittäiskaupasta siinä, että asennettavat tuotteet hankitaan asiakaskohtaisesti. Tuotteita ei vähittäiskaupan tapaan ole hyllyssä pieniä asennustarvikkeita lukuun ottamatta. Vastuu oikean tuotteen tilaamisesta on asennusliikkeellä. Tarkastellaan seuraavan esimerkin valossa asennusliikkeen hinnoittelua. ESIMERKKI KW Sähköasennus Ky on sähköasennusyritys pikkukaupungissa. Omistajayrittäjä tekee suunnitelmat, laskee urakat ja johtaa yritystä. Hänen lisäkseen muita toimihenkilöitä ovat sähköteknikko työnjohtajana ja toimisto/varastotyöntekijä hoitamassa juoksevia talousasioita, puhelinta, varastoa jne. Asentajia on kymmenen, jotka liikkuvat toimipaikalta asennuskohteisiin Sähköasennuksen pakettiautoilla. KUSTANNUSTEKIJÄT 1. Asentajien palkat + sotu 50 % edellisestä HINNOITTELULASKELMA 2. Toimitusjohtajan palkka + sotu ENSIASENNUS 70 % laskutuksesta HUOLTOTYÖ 30 % laskutuksesta josta hallinto- ja toimistotyötä 50 % josta tarjouslaskentaa ja valvontaa 50 % (100 % = ) 3. Työnjohto + sotu 50 % Toimisto/varastotyöntekijä + sotu 50 % Matka ja toimitilakustannukset Poistot koneista ja laitteista Voittotavoite 20 % sijoitetulle pääomalle 20 % x KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Hinnoittelu mitä se on käytännössä?

Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Harri I. Kulmala, VTT Hinnoittelun tausta Olipa kyseessä mikä tahansa myytäväksi aiottu tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä, hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA

HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA Kuluttaja-asiamies on laatinut nämä hintailmaisuja koskevat markkinointiohjeet yhdessä Kaupan liiton kanssa. Ohjeiden tarkoitus on selkiyttää hinnan käyttämistä markkinointikeinona.

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Tuotteistamisen perusteet

Tuotteistamisen perusteet Jari Parantainen Tuotteistamisen perusteet 1 Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi DISTE Ediste tuotteistaa asiantuntijapalveluita Suomen kokenein tuotteistaja, DI Jari Parantainen perusti ensimmäisen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op)

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) Muistiinpanoja oppikirjan (Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY) perusteella. Vastuu on lukijalla. Mielipahaa ei korvata. 1. Yrityksen talous -julkisesti

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot