Ray. Kunnat. Valtiokonttori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ray. Kunnat. Valtiokonttori"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUKSEN UUSIA TUULIA / VANHUS-KASTE / KESKI-SUOMI GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS UUTTA, VANHAA VAI LAINATTUA? AILA PIKKARAINEN JAMK /KELA IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE IKKU -HANKE, Kuva: Rantala & Paavola 2007, Vilman Kämmen Oy Ikääntyneiden kuntoutujien palvelujen toteuttajat IÄKKÄIDEN KUNTOUTUS: TOIMIJAT Täydentävä rooli Kehittäminen Kela Kunnat Valtiokonttori Veteraanikuntoutus Ray Järjestöt, 3. sektori Kehittäminen Päävastuu Akuutti kuntoutus Kuntoutussuunnitelma 2 Soveltaen Piia Putkinen / Kela käyttöön. 1

2 KATTAVA PALVELU- VERKKO KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEITA JA HUOMIOITAVIA KUNTOUTUKSEN ALUEITA Yksilöllisyys SUUNNITTELU KUSTANNUS- TEHOKAS TOIMINTA Perheen tarpeet Palveluketjujen sujuvuus Asiakaslähtöiset kuntoutuspalvelut Lähellä kotia MONIPUOLISET PALVELU- MUODOT Joustavuus Nopea reagointi Asiantuntemus YHTEISTYÖ MONIAMMA- TILLISUUS Kelan aineistosta / Piispanen ja Huusko 2010 YLI 65- VUOTIAIDEN KUNTOUTUS KELASSA 2009 Kelan tilastoja / Piispanen ja Huusko 2010 Yli 65-vuotiaiden osuus (%) kaikista kuntoutetuista ja kustannukset v Me 3 % Muu kuntoutus 235 Me 97 % käyttöön. 2

3 YLI 65- VUOTIAIDEN KUNTOUTUS Kelan 65+ kuntoutujat vuonna 2009 Yhteensä n hlöä Sairausryhmä kohtainen kuntoutus 17 % Vaikeavammaisten lääkin. kuntoutus 13 % Sopeutumisvalmennuskurssit 14 % Typo-sairausryhmäkohtaiset kurssit 57 % Yksilölliset kuntoutusjaksot 7 % Kehittämistoiminnan kurssit 9 % Kelan aineistosta / Piispanen ja Huusko 2010 Lääkinnällisen kuntoutuksen keskeiset sairausryhmät: YLI 65-VUOTIAIDEN KUNTOUTUS KELASSA Aivohalvaus Neurologinen Syöpä Sydänsairaus Tules Omaishoitajat Monisairaat Reuma Hengityselin Kelan aineistosta / Piispanen ja Huusko käyttöön. 3

4 GERIATRISEN KUNTOUTUKSEN Geri -hanke KEHITTÄMINEN AVH, TULES, dementiakuntoutus Neljä osahanketta, 1200 kuntoutujaa Näyttöön perustuvat uudet kuntoutusmenetelmät Arviointi, mittaaminen ja raportointi Gerontologisen kuntoutuksen osaamisen kehittäminen Kuntoutus hoitoketjun osana Vaikuttavuustutkimus Vaativaa laaja-alaista moniammatillista kuntoutusta Kelan aineistosta / Piispanen ja Huusko 2010 Palveluntuottajat Geri-hanke KELA Kuntien terveys- ja sosiaalitoimet, sairaanhoitopiirit Tutkimus Vanhustyön keskusliitto RAY käyttöön. 4

5 GERI-HANKE Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanke IKKU Kotona asuvien dementiapotilaiden ja heidän omaistensa kuntoutushanke Painokevennetyn kävelyn ja tehostetun käden käytön kuntoutus aivohalvauksen sairastaneille Aktivoiva fysioterapia AVH potilaiden alkuvaiheen kuntoutuksessa Geri-hanke Painokevennetyn kävelyn ja tehostetun käden käytön kuntoutus ikääntyneille aivohalvauksen sairastaneille Vaativaa moniammatillista avo- ja laitoskuntoutusta Tavoitteena Arvioida kuntoutuksen tuloksellisuutta iäkkäillä aivohalvauspotilailla Ajoittaa kuntoutus varhaiseen vaiheeseen vaikuttavuuden tehostamiseksi Tiivistää verkostoyhteyksiä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa Tarkastella valittujen mittareiden soveltuvuutta kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointiin ja raportointiin käyttöön. 5

6 Painokevennetty kävely ja tehostettu käden käyttö Kohderyhmänä vuotiaat aivohalvauspotilaat Joiden toimintakyky heikentynyt halvauksen vuoksi niin, että kotona selviäminen on uhattuna Halvaantumisesta kulunut 3kk -3 v Kotiutumisesta vähintään 1 kuukausi 320 kuntoutujaa Yhteistyökumppaneina Palveluntuottajat, sairaanhoitopiirit, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, FCG Oy Painokevennetty kävely ja tehostettu käden käyttö Alustavia tuloksia ja havaintoja Mittaukset puolivälissä Kävelykuntoutukseen ohjaaminen toimii Käden kuntoutukseen ei tavoiteta kuntoutujia Palveluntuottajat tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa käyttöön. 6

7 Geri-hanke Aktivoiva fysioterapia aivohalvauspotilaiden alkuvaiheen kuntoutuksessa Toiminnallisesti suuntautuneet ja tehtäväkeskeiset harjoitteet Kuntoutujan omaan oivaltamiseen ja aktivoivaan sanalliseen ohjaukseen perustuva menetelmä Tavoitteena selvittää Voidaanko sairastumisen alkuvaiheessa aktivoivalla fysioterapialla vaikuttaa perinteistä terapiaa (manuaaliset tekniikat, ft-keskeinen) enemmän aivohalvauspotilaiden fyysiseen ja kognitiiviseen kuntoutumiseen Ketkä hyötyvät eniten aktivoivasta fysioterapiasta Keskeistä Varhainen aloitus (2-4 vkoa sairastumisesta) Asiakkaan katkeamaton kuntoutusketju terveydenhuollon ja Kelan yhteistyössä Aktivoiva fysioterapia aivohalvauspotilaiden alkuvaiheenkuntoutuksessa Kohderyhmänä alle 85-vuotiaat ensimmäisen infarktin tai aivoverenvuodon sairastaneet henkilöt sairauden seurauksena on kehittynyt oikean tai vasemman puolen halvaus ennen sairastumista kotona asuneet Itä-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueella asuvat 120 hlöä Yhteistyökumppaneina Jyväskylän yliopisto, Mikkelin AMK, Kruunupuisto Oy, Itä-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit, RAY käyttöön. 7

8 Ikääntyneiden kuntoutuksen tulevaisuuden kysymyksiä Miten väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa Kelan kuntoutukseen? Mitkä sairausryhmät istuvat Kelan kuntoutuspalettiin ikääntyvää väestöä ajatellen? Kelan kuntoutuksen ja kuntien terveydenhuollon yhteistyön muotoutuminen yhteiset asiakkaat ja verkostoyhteistyö esim. kotona selviytymisen edistäminen Kelan kuntoutuksella + kunnan ennaltaehkäisevät kotikäynnit + kunnan kotihoito? Omaishoitajien kuntoutus kehittämiskohteeksi Toimintakykyä ja jaksamista tukevaa kuntoutusta selvään tarpeeseen (STM:n Kuntoutuslaitosselvitys 2009) LOPUKSI Kelan kehittämishankkeiden avulla kehitetään ikääntyneiden kuntoutuksen Sisältöjä ja toteutusta Arviointia kuntoutustarpeen ja vaikuttavuuden näkökulmista Kuntoutuksen järjestämisen rajapintoja käyttöön. 8

9 KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISEN Kelan aineistosta / Piispanen ja Huusko 2010 TULEVAISUUDESTA? Monikanavainen, pirstoutunut vastuunjako alkaa usein jo hoitoketjun alkuvaiheessa terveydenhuollon sisällä Jos kuntoutusta halutaan kehittää, tarvitaan sopimista tavoitteista ja tuloksista Toiminnan ja laadun kehittäminen edellyttää systemaattista ja oleellisiin asioihin kohdistuvaa mittaamista Perustana on selkeä terveydenhuollon kokonaisvastuu hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuudesta. Sisältönä tuotetaan sitä, mitä tilataan. Kuntoutussuunnitelmat ovat tärkeitä tiedon välittäjiä. Seuraavaksi: Mitä on gerontologinen eli ikääntyneiden kuntoutus? Mitä se on IKKU-hankkeessa? Miten ennakoivat kotikäynnit voisivat olla yksi gerontologisen kuntoutuksen menetelmä? käyttöön. 9

10 Suomalainen yhteiskunta ja sen koulutus-, tutkimus- ja palvelurakenteet sekä historia ja taloudellinen tilanne Gerontologinen tutkimus ja kehittämistoiminta Gerontologinen hoitotyö Gerontologinen kuntoutus Gerontologinen sosiaalityö Monialainen kuntoutus Asukas ei käytä eikä tarvitse kaikkia tiloja; tai hän ei enää niihin pääse tai hänen ei anneta mennä näihin tiloihin Potentiaalinen asuminen = asumisen mahdollisuudet Ikääntyminen ja asuminen? Asukkaan yksilöllinen, todentuva asuminen KOMPENSAATIO: (A) RAKENTAMALLA? (B) PALVELUINA? (C) TEKNOLOGIALLA? (D) YHDISTELMINÄ? Asukkaan tarpeet, jotka eivät todennu tässä asunnossa tai ympäristössä Mukaillen Jyrkämä 2007/Pikkarainen 2007 käyttöön. 10

11 GERONTOLOGISEN KUNTOUTUKSEN KONTEKSTI IKKU-HANKKEESSA Ympäristö Asiakaslähtöisyys Yhteistoiminnallisuus Ihmiset Toiminta Tavoitteellisuus. Gerontologisen kuntoutusmallin kehittämishankkeen tutkimusosiot I-III käyttöön. 11

12 AMMATILLISTEN KUNTOUTUSPROSESSIEN TUTKIMUSTEHTÄVÄT (OSA II / PIKKARAINEN): 1. Kuvata nykyisen gerontologisen kuntoutuksen toteuttamistapa (menetelmät ja lähestymistavat) valituissa kunnissa ja palveluntuottajaorganisaatioissa sekä suorittaa saatujen tulosten reflektiivinen analyysi yhteistoiminnallisena prosessina kussakin kunta- ja palveluorganisaatiossa. 2. Kartoittaa ja kuvata kuntien ja palveluorganisaatioiden gerontologisen kuntoutuksen kehittämistoiminnan tavoitteet, esteet, mahdollisuudet ja resurssit yhteistoiminnallisena prosessina. AMMATILLISTEN KUNTOUTUSPROSESSIEN TUTKIMUSTEHTÄVÄT (OSA II / PIKKARAINEN): 3. Kuvata kehittämistoiminnan eteneminen organisaatio- ja yksilötasolla johtamisen, viestinnän ja resurssien näkökulmasta valituissa avo- ja laitoskuntoutuksen toteuttamiskohteissa. 4. Tutkimuksen synteesi/meta-analyysi v käyttöön. 12

13 Mentorohjausta on kertaa / tapahtumaa / kuntoutuskurssi Kerrat: Loppuyhteenveto Info - Selvitys- Koti- Perusjakso Toiminta- Verkosto- Seuranta- Koti- Seuranta- Päivä jakso käynti I päivä päivä jakso I käynti jakso II 2010, ei mentorointia A B Tutkija käy kaikissa kuntoutuslaitoksissa (A) 4 kertaa / kuntoutuskurssi ja lisäksi kahdessa kuntoutuslaitoksessa (B) 9 kertaa eli kaikissa kurssin eri vaiheissa. GERONTOLOGISEN KUNTOUTUKSEN NYKYINEN TILANNE, VAIHE I Tutkimuksen sisältö ja kohde 12 gerontologisen kuntoutuksen asiantuntijaa Vastaajia 9 seuraavista teemoista: Määritelmä ja sen perusta Asiakkuuden määrittely Menetelmät Vastuutahot Kehittämistarpeet ja tulevaisuuden haasteet Tutkimuksen eteneminen Aineiston keruu sähköisesti avoimilla kysymyksillä Analyysi Delfoi-menetelmällä Saatu I aineisto lähettiin vastaajille huhtikuussa 2010 arviointia ja syventämistä varten II aineistosta laaditaan sähköinen kysely hankkeen 20 kunnan ja 6 kuntoutuslaitoksen edustajille (III vaihe) käyttöön. 13

14 Gerontologinen kuntoutus määritellään kolmella eri painottuvalla tavalla Asiakkuus määritellään yleensä iän, sairauden, elämäntilanteen, toimintakyvyn tai palvelua antavan organisaation kautta TULOKSET A. Geriatrisesti määriteltävä gerontologinen kuntoutus ICF-luokituksen mukaan Lääketieteellinen terveydentila (Häiriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja Ruumiin rakenteet Suoritukset YKSILÖ ARJESSA Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät käyttöön. 14

15 B. Vanhuuden yksilölliseen elämänvaiheeseen perustuva gerontologinen kuntoutus ICF-luokituksen mukaan Lääketieteellinen terveydentila (Häiriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja Ruumiin rakenteet Suoritukset YKSILÖ ARJESSA Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät C. Yhteiskunnallisesti ja poliittisesti painottuva gerontologinen kuntoutus ICF-luokituksen mukaan Lääketieteellinen terveydentila (Häiriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja Ruumiin rakenteet Suoritukset YKSILÖ ARJESSA Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät käyttöön. 15

16 Leikkausalue A + B Lääketieteellinen terveydentila (Häiriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja Ruumiin rakenteet Suoritukset YKSILÖ ARJESSA Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät Leikkausalue B +C B. TAUSTA JA TUKI Kuntoutuksen historia, perinne ja tietoperusta Yhteiskunnan lainsäädäntö, rahoitus, oikeudet ja vastuut Ammatit, työnjako ja yhteistyö Tutkimus GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS A. PERUSTA JA Vanhuus elämän vaiheena LÄHTÖKOHTA Vanheneminen yhteiskunnassa/yhteisössä Vanhenemismuutokset ja yksilöllinen elämäntyyli/-tapa käyttöön. 16

17 Kysymyksiä - Mikä ihmiskäsitys? - Mikä toimintakykykäsitys? - Mitkä toimijoiden roolituksen ja tehtävät? - Millä osaamisella ja resursseilla? Toimintakyvyn ulottuvuudet Kyvyt Taidot Tehtävät Aktiivisuus Osallisuus Kuntoutuksen kohdentuminen eri elämänvaiheisiin ja suhteessa määriteltyyn toimintakyvyn laajuuteen Lapsuus Nuoruus Aikuisuus/työikä Seniorit Vanhat Hoidettavat ELÄMÄNKULKU käyttöön. 17

18 GERONTOLOGISEN KUNTOUTUKSEN LÄHESTYMISTAVAT A. Vuorovaikutus B. Yksilöllinen elämäntilanne C. Yhdessä valittu ja sovittu kuntoutusmenetelmä Kuntamme kotihoidon tehtävänä on huolehtia kotona asuvista vanhuksista, että he voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. VANHUSTYÖTÄ KYLLÄ Yhteinen tavoite ja toiminta? KUNTOUTUSTA EI KUNTOUTUSTA KYLLÄ Kuntoutuslaitoksessa me teemme kuntoutustyötä, ja siihen meillä on vankka ja pitkäaikainen kokemus. Asiakkaat tulevat kuntoutukseen erilaisilla tarpeilla ja eri tahojen maksusitoumuksella. Aila Pikkarainen/soveltaen VANHUSTYÖTÄ Huusko/Piispanen/Kela 2010 (diat Ei 1-17) käyttöön. 18

19 Mm. Terveydenhoito Lääkitys Moniammatillinen kuntoutus kuntoutuslaitoksessa Sairaanhoito Lääketiede ja tutkimukset Fysioterapia Toimintaterapia Sosiaalityö Psykologia Liikunta Vapaa-ajan toiminnat Hoito Kivut Uni Arkielämä Apuvälineet + Etuisuudet Turvallisuus Fyysinen kunto Mieliala Ihmissuhteet KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄ + Oma lääkäri Kotisairaanhoito Omaiset, läheiset, naapurit 3. sektori Kunnan kotihoito Ravitsemus Harrastukset ja mielekäs tekeminen GERONTOLOGISEN KUNTOUTUKSEN HAASTEET Historiallinen kuntoutuksen lainsäädäntö ja käytäntö? Monialaisen ja tieteisen kuntoutuksen yhteisen kehittämistoiminnan puute? Kehittymätön kuntoutuksen teoriatausta ja käsitteet? Yhdenvertaisuuden puute? käyttöön. 19

20 Gerontologinen kuntoutus kuntoutusorganisaatioiden kuvaamana ja kokemana Gerontologinen kuntoutus asiantuntijoiden kuvaama ja kokemana käyttöön. 20

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti Toimittaneet Aila Pikkarainen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen 1 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot Vahvasti vankilasta vapauteen Kuntoutus 1 2013 5 Kuntoutussäätiö SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS VEIJO NOTKOLA JA RIIKKA

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus.

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Sari Laitinen FM Jyväskylän yliopisto Musiikin laitos: Musiikkiterapia Lisensiaatintutkimus

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot