SUOMATKAILUSEMINAARI , SYÖTTEEN LUONTOKESKUS. -Tiivistelmä puheenvuoroista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMATKAILUSEMINAARI 18.-19.9.2003, SYÖTTEEN LUONTOKESKUS. -Tiivistelmä puheenvuoroista"

Transkriptio

1 SUOMATKAILUSEMINAARI , SYÖTTEEN LUONTOKESKUS -Tiivistelmä puheenvuoroista 1. Arto Ahokumpu: Tilaisuuden avaus - Tähän mennessä luontomatkailun mahdollisuuksia on tarkasteltu ja toteutettu Koillismaan alueella lähinnä tunturi- ja vaaramaisemien kannalta. Suovyöhykettä ja sen tuomia mahdollisuuksia matkailussa ei ole juurikaan vielä otettu huomioon. - Suot ovat aina olleet monenlaisessa käytössä, mm. metsätalouden ja turvetuotannon osalta. Merkittävä osa luonnontilaista suoluontoa on nykyään myös suojeltu. Nämä alueet tarjoavat paljon mahdollisuuksia virkistys- ja matkailukäytölle. Natura-alueilla on kuitenkin aina otettava huomioon alueiden luonnonsuojelullinen merkitys; suoluonnon hyödyntämisen täytyy tapahtua kestävällä tavalla. Esimerkiksi suopotkupallon kaltainen aktiviteetti ei ole Natura-alueille sopiva toimintamuoto. Hyvä on muistaa, että luontomatkailun ei välttämättä tarvitse olla ohjelmapalvelujen kautta toimivaa; myös välilliset vaikutukset, kuten palvelujen tarjonta matkailijoille on tärkeässä osassa. - Euroopan Unionin rahoittamat Life-projektit tukevat nimenomaan Natura-alueilla tehtäviä toimenpiteitä. Tällä hetkellä Koillismaan alueella on käynnissä Suometsäerämaa Life-hanke, joka toimii Litokairan, Olvassuon ja Iso Tilansuo- Housusuon Natura-alueilla. Projektin tavoitteena on mm. parantaa alueiden luonnontilaa soiden ja metsien ennallistamistoimenpiteiden avulla, sekä edistää kestävän luontomatkailun kehittymistä alueella. Luontomatkailun osalta projektin tärkein tehtävä on pohtia ja selvittää mitä mahdollisuuksia Natura-alueilla on luontomatkailun kehittämisessä. Nämä mahdollisuudet selvitetään alueittain kullekin Natura-alueelle tehtävissä Hoito- ja käyttösuunnitelmissa, jotka valmistuvat projektin loppuun mennessä vuonna Yleisenä lähestymistapana luontomatkailuun liittyvissä asioissa on Metsähallituksessa käytetty julkaisua: Ohjelma luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi. 2. Jarkko Saarinen: Luontomatkailun taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys - Luontomatkailun kehittäminen haasteellista; kustannuksista ja tuottavuudesta vielä vähän faktatietoa olemassa, lähinnä vain mielipiteitä. - Luonto on keskeinen osa Suomen matkailua, joka profiloituu nimenomaan puhtaaseen luontoon ja erämaisuuteen. Tulevaisuudessa tärkeänä lisänä luonnon ohella voisi olla myös paikallinen kulttuuriperintö. - Syrjäseuduilla luontomatkailu on keskeinen rahantuoja, ja ainoa kasvava mahdollisuus tulojen lisääjänä. Houkuttimena on luonnon vetovoima ja luonnossa tapahtuvat aktiviteetit. Tulevaisuudessa luontomatkailun osuus matkailussa yleensä on vielä arvailun varassa, mutta kaikki mahdollisuudet selvään kasvuun on olemassa. Arvioiden mukaan työpaikkojen tuplaaminen luontomatkailussa seuraavien kymmenen vuoden kuluessa on mahdollista.

2 - Tällä hetkellä maastohiihto on tärkein tulojen tuoja luontomatkailun eri muodoista. Muita suosittuja ovat mm. moottorikelkkailu (riippuen lasketaanko luontomatkailuksi), koiravaljakko- ja porosafarit, kalastus ja retkeily. Lisäksi uusia matkailumuotoja voi tulla hyvinkin nopeasti. - Tilastojen mukaan kunnissa, joissa työpaikkojen vuoto ulkopaikkakuntalaisille on pienin, luontomatkailun osuus matkailutuloissa on suurin. Luontomatkailulla on myönteinen vaikutus sosiaalisesti; se työllistää paikallisia ihmisiä tai edistää ulkopuolelta tulevien työntekijöiden muuttoa paikkakuntalaisiksi. Luontomatkailussa oleellista on paikallisen luonnon ja yleensä paikallisten olojen tuntemus. - Suuri osa matkailutuloista muodostuu välillisistä tuloista, esim. kauppapalvelut ym. - Miksi matkailua kehitetään? Matkailu tuo alueelle suoria ja epäsuoria työllisyysvaikutuksia. Epäsuorat vaikutukset parantavat alueen yleisiä palveluja, mikä hyödyntää paikallista väestöä. Matkailu tuo verotuloja; yhteisöverot, kunnallisverot, kiinteistöverot. Matkailu luo myönteistä imagoa ja mielikuvaa alueesta, mikä suuntaa työntekijöiden ja yritysten muuttoa alueelle. Tärkeä merkitys, erityisesti muuttotappioalueilla, on myös paikallisväestön itsetunnon kohottaminen. - Luontomatkailun sisällölliset tavoitteet: 1. Tulo- ja työllisyysvaikutukset 2. Sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset (jokamiesoikeudet, kysyntäpohjaisuus, paikallisten osallistuminen, paikallisten työllistyminen) 3. Ympäristövaikutukset (ekologinen kestävyys, ympäristökasvatus, valmiiden rakenteiden käytön tehostaminen) - Luontomatkailun kehittämisen haasteet syrjäseuduilla: 1. Alhainen kansainvälisyysaste (ulkomaiset matkailijat jättävät alueelle keskimäärin enemmän rahaa) 2. Puute tuotteista (ideointi ja mainostaminen keskeistä, miten saadaan tuotteistettua matkailu) 3. Sesonkiluonteisuus voimakasta - Matkailun myönteisiä trendejä on lomaosakkeiden ja mökkien kasvava määrä, sekä luontomatkailun kasvu. Viimeisten kymmenen vuoden aikana luontomatkailu on arviolta 2-3-kertaistunut. - Tärkeintä matkailun kehittämisessä on sen tarkastelu alue- ja paikallisyhteisöä kehittävänä elinkeinona, eikä päinvastoin. Näin voidaan matkailusta saada sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. - Luontomatkailun osalta pohdittavaksi tulee Natura-alueiden kehitys tulevaisuudessa; ovatko ne matkailullisesti vetovoimaisia?

3 3. Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto: Luontomatkailun mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan alueella - Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteena on omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen luottavien ihmisten maakunta: hyvinvointi, laadukas elinympäristö ja monimuotoinen luonto. Tuloksena elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta, jonka kärkenä on Oulu. - Luonnon tunnettavuutta pyritään lisäämään; tällä hetkellä tuntemus rajoittuu yksittäisiin kohteisiin, kuten Syöte. Myös yrittäjyyttä pyritään lisäämään, mikä tuo mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiselle. - Luonnonoloiltaan Pohjois-Pohjanmaa on Suomen monipuolisin maakunta. Alueella on tehty arvokkaiden luontokohteiden priorisointi, jonka pohjalta on arvioitu millä alueilla matkailua on mahdollista kehittää. Resurssien suuntaamisen kannalta priorisointi on tärkeää. Suoluonnolla on merkittävä osa priorisoiduissa kohteissa. - Moottorikelkkailureitit ovat kysyttyjä kunnissa. Kelkkareittien suunnittelu pyritään rajoittamaan alueille, joilla sillä on todellista merkitystä. Moottorikelkkailun kasvu tulevaisuudessa tuo pohtimisen aihetta mm. siihen, mikä on kelkkailun asema luontomatkailussa, vai voidaanko sitä edes pitää luontomatkailumuotona? - Matkailun ns. mega-hankealueita Pohjois-Pohjanmaalla ovat Ruka, Syöte ja Kalajoki. Vaikutus ulottuu myös näitä keskuksia laajemmalle alueelle, mikä antaa potkua luontomatkailun kehittymiselle. - Pohjois-Pohjanmaan liiton luontomatkailua tukevia selvityksiä tulossa vuonna 2004: Hiljaisten alueiden selvitys (alueita joissa mahdollista todellisesta luonnon rauhasta nauttiminen) Luontokeskusten kehittämisstrategia - Luontomatkailu on tärkeällä sijalla aluekehityksessä. Syytä on kuitenkin muistaa, että luontomatkailu vaatii todella aitoa yrittämistä asian eteen. 4. Jari Peltomäki: Lintumatkailun mahdollisuudet suometsäerämaassa - Luonto on Suomen matkailullinen vetovoima, Suomi on myös suosituimpia linturetkikohteita Euroopassa. Vuosittain Suomessa käy tuhansia lintuharrastajia ulkomailta. Tarjonta lintumatkailussa on lisääntynyt. Luonnonsuojelualueiden merkitys lintumatkailussa on merkittävä ja tulevaisuudessa vielä korostuu. - Finnature Oy on luonto- ja lintumatkailuun erikoistunut yritys. Yhteistyötä harjoitetaan eri tahojen kanssa, mm. Metsähallituksen. Yritystoiminta on alkanut 10 vuotta sitten Liminganlahdelta, ensin pääasiassa kotimaiseen kysyntään. Kehittämisessa ei ole satsattu rakenteisiin, vaan tarvittavat majoitus- ym. palvelut vuokrataan. Suurin osa asiakkaista tulee nykyään Englannista, siellä paljon lintuharrastajia. Myös italialaiset luontokuvaajat ovat tärkeä asiakasryhmä. Yrityksen oppailla täytyy olla vankka lintu- ja

4 luontotuntemus, hyvä kielitaito ja paikallistuntemus. Huippusesonki on toukokesäkuussa. - Lintumatkailua silmällä pitäen soilla tulee olla hyvät rakenteet: pitkokset ja lintutorni tarvitaan, ja näiden oikea sijoittelu on tärkeää. Lyhyillä, korkeintaan muutaman kilometrin pituisilla rakennetuilla reiteillä on eniten käyttöä. - Suon linnusto on rikas ja tarjoaa hyvät puitteet lintu- ja kuvausretkille. Haluttuja kuvauskohteita ovat esim. teeren soitimet. - Pohjois-Pohjanmaa on loistavaa aluetta lintumatkailulle. Suosituin matka on viikon reissu Oulu-Kuusamo-alueella. - Lintujen lisäksi mm. hirvi ja karhu ovat haluttuja kohteita, joita turistit haluavat nähdä ja kuvata. Karhun lisäksi muidenkin suurpetojen merkitys turistivetonauloina voisi olla merkittävä. Myös hyönteismaailma kiinnostaa luontomatkailijoita: perhoset ja sudenkorennot ovat suosittuja, ja soilla näiden lajikirjo on monipuolinen. - Tietty laji, esim. maakotka, voi siis olla ns. tuote, jota tullaan katsomaan ja kuvaamaan. - Voisiko myös metsätalouskäytössä olevia alueita hyödyntää entistä paremmin luontomatkailun tarpeisiin? 5. Liisa Tyllilä: Suoluonto matkailuyrittämisen toimintakenttänä - Tyllilän luontomatkailuyrityksessä on tavoitteena hyvän mielen luominen asiakkaille, sekä heidän luontotuntemuksensa ja luontosuhteensa parantaminen. Aitojen luontoelämysten antaminen luonnosta jo hyvinkin vieraantuneille ihmisille on tärkeää. - Yrityksessä täytyy olla erityyppistä tarjontaa, jotta kysyntää riittää myös eri vuodenaikoina. - Tyllilän yritys työllistää tällä hetkellä 3 perheen ulkopuolista työntekijää; yritykseen on palkattu luontotuntemusta ja myyntiasiantuntemusta. Lisäksi on verstas, jossa valmistetaan mm. 8 hengen kanootteja. Myös muita mielikuvituksellisia temppuvälineitä käytetään, kuten monen hengen hiihtosuksia. Moottorin voimalla liikkuvia välineitä ei käytetä. - Pääosa yrityksen asiakkaista on yritysasiakkaita (90%). Ryhmäkoot ovat vaihtelevia. Kysytyimpiä ovat lyhyet, n. 3 tunnin luontoretket. Suosituin retkimuoto on luontoon liittyvä liikunnallinen aktiviteetti, jonka päälle sauna ja ruokailu. Rajallisen ajan vuoksi retket ovat enimmäkseen rakennetussa ympäristössä. Rakenteiden turvallisuus on tärkeä asia luonnossa liikkumiseen tottumattomien turistien kanssa. - Monelle ulkomaalaiselle suo on todella elämyksellinen maisema; heille suoluonto on uusi ja vieras, jotain sellaista mitä he tulevat hakemaankin. Jokin mikä itselle on tavallista ja arkista, voikin turistille olla aivan ihmeellinen elämys.

5 - Suo on loistava mahdollisuus elämysten tarjoajana. Myyttiset tarinat suosta ovat myös tärkeä suomatkailussa hyödynnettävä elementti. - Suomatkailussa otettava huomioon, että tietyt aktiviteetit, kuten suohiihto ym. vastaava tapahtuvat tietyillä alueilla (ei suojelualueilla) ja varsinaiset luontoretket taas toisaalla. - Suoluontoretkien ohella tarjolla on myös erillisiä suohon liittyviä tuotteita, kuten turvesauna, erilaiset turpeesta valmistetut tuotteet. - Luonto-oppaan tehtävä on antaa ihmisille ajattelemisen aihetta omasta luontosuhteestaan, ja näyttää myös asiakkaille esimerkkiä luontoa kunnioittavalla käytöksellään. - Luontoyrittäjän A ja O: Täytyy pitää luonnossa liikkumisesta ja olla halu oppia tuntemaan luontoa. Täytyy myös aidosti pitää ihmisten kanssa toimimisesta, kyseessä on ennen kaikkea palveluammatti. 6. Eino Lappalainen: Suomatkailu käytännössä - Teura-Vuoman alueella suomatkailua on kehitetty aktiivisesti. Vuosina rakennettu pitkosreitti Telatie on kunnostettu uudelleen suomatkailukäyttöön. - Kunta ja kylät haluttiin saada mukaan kehittämisprojektiin: järjestettiin suomatkailuseminaari ja kyläkokouksia, joissa kartoitettiin kyläläisten odotuksia ja panostamishalukkuutta. Myös inventoitiin tilanne rakenteiden osalta. - Ideoinnissa mukaan otettiin suoluonnon lisäksi myös paikallinen historia; suoluonnon syntyhistoria ja ihmisen toiminnan historia alueella. Luontomatkailun tuotteistamisessa sekä luonto että ihmisen toiminnan historia yhdessä nähtiin keskeisenä elementtinä. Suomatkailuhanketta varten tehtiin luonto- ja kulttuuriselvityksiä ja kerättiin vanhoja tarinoita alueelta. - Kyläläisten sitouttamisen lisäksi hankkeeseen sitoutettiin valtion hallinto; Lapin ympäristökeskus ja Metsähallitus, hanke osana Keski-Lapin Life-projektia vuosina Myös Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus lähti mukaan kehittämään suomatkailun ideaa: suo-opaskoulutus, tuotekehitys ja markkinointi. Suo-opaskoulutus on eräopaskoulutusta täydentävä osa, jossa erikoistutaan suoluontoon. Keskeistä suoopaskoulutuksessa on luonnonarvojen kunnioittaminen, mikä on tärkeää liikuttaessa suojelualueilla. - Suomatkailun markkinoinnissa on yhteyksiä alueen matkailukeskuksiin. Erilaisia ohjelmapalveluja on syntynyt liittyen suon tarinoihin, myytteihin ja historiaan, kuten tervanpoltto ja luhtaniittyjen heinän korjuu perinnebiotoopeilla jokivarsissa. Myös erilaisia suohon liittyviä tuotteita on kehitetty, kuten suoyrttijuoma ja suomarjoista tehdyt hillot ja viinit ym. Tuotteistamisen mahdollisuuksia ovat myös erilaiset kurssit,

6 jotka liittyvät rauhoittumiseen ja luonnonrauhaan, esim. stressinpoistokurssi, taiteet aapasuolla jne. - Suoluonto on moninainen ympäristö, joka muodostuu vaihtelevista väreistä ja valoista. Suolla on myös oma ns. äänimaisema: kasvillisuuden äänet, linnut, myös hiljaisuus. Nämä elementit ovat hyödynnettävissä suomatkailussa. 7. Timo Helle: Luontomatkailun ja luonnonsuojelun yhdistäminen - Luontomatkailun pohja ja peruslähtökohta on luonnon kunnioittaminen. - Kestävässä matkailussa on eri kategorioita: mm. elämysmatkailu, kalastusmatkailu, lintumatkailu, seikkailumatkailu jne. - Nykypäivän matkailu on siistiytynyt paljon aiemmasta mentaliteetiltaan ja kohdealueen siisteyden suhteen; roskaantuminen on vähäisempää. Luontomatkailussa ympäristökasvatuksellinen näkökulma on tärkeää; mahdollisuus vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin. - Matkailu toisaalta rasittaa ympäristöä, toisaalta siitä on etua luonnonsuojelullisesti. Matkailupäästöt nopeuttavat ilmaston muuttumista, mutta matkailu voi myös lisätä biodiversiteettiä: esim. sademetsässä vaihtoehtona voi olla metsän hakkaaminen tai sen hyödyntäminen matkailullisessa mielessä. - Toivottavaa olisi lähimatkailun merkityksen kasvu: ekologisuus. - Ihminen on aina osaltaan vaikuttanut luontoon, esim. ihmisten muokkaamien perinnebiotooppien lajisto lisää monimuotoisuutta. Ympäristöetiikassa tunnetaan ihmiskeskeinen ja luontokeskeinen ajattelutapa. Nämä linjat ovat edelleen melko jyrkät ja jos niille ei löydy yhtymäkohtaa, on tilanne hyvin hedelmätön. Realistinen käytännön näkökulma on heikko ihmiskeskeisyys, joka ei jätä huomiotta luontoa eikä ihmistä. - Suomatkailussa huomioitavaa: Kasvillisuuden suojelu: pitkokset ovat paikoin välttämättömyys, tosin liiallista retkeilijöiden hyysäämistä vältettävä, eräretkeilyn oltava kuitenkin sananmukaista. Eläimistön suojelu: esim. lintumatkailussa syytä ottaa huomioon linnuston häirinnän vaara, paras lintuaika on myös herkintä pesimäaikaa. Sosiaalinen kantokyky: liiallinen ruuhkautuminen reiteillä heikentää kantokykyä ja erämaisuus kärsii. - Suomatkailua kehitettäessä on syytä miettiä mitä soita korostetusti nostetaan matkailukehityksen piiriin. Suoluonto on erämaaluontoa, jollaisena sen kuuluu matkailunkin saralla pysyä. Soille eivät sovi massiiviset rakenteet suuren joukon käyttöön.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä?

Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 332 Eira Railo ja Anna-Liisa Toivonen (toim.) Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä? Helsinki 2004

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Maarit Pyykkö

Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Maarit Pyykkö Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003 Maarit Pyykkö pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/matkailumarkkinointi Lapin yliopisto Kevät 2005 Lapin

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Hyvinvointia. meillä ja muualla. Salla Jutila & Maria Hakkarainen

Hyvinvointia. meillä ja muualla. Salla Jutila & Maria Hakkarainen Hyvinvointia meillä ja muualla Salla Jutila & Maria Hakkarainen Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä -hankkeessa tuotettu kehittämissuunnitelma Lappiin Hyvinvointia

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Eeva Pulkkinen Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Hossa, Kalevalapuisto ja Ystävyyden puisto Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 90 Eeva Pulkkinen Metsähallitus, Luontokeskus Petola Lentiirantie

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot