Integroitu markkinointiviestintä Markkinointiviestintäsuunnitelma Capricode Oy:lle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integroitu markkinointiviestintä Markkinointiviestintäsuunnitelma Capricode Oy:lle"

Transkriptio

1 Integroitu markkinointiviestintä Markkinointiviestintäsuunnitelma Capricode Oy:lle Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Jonne Ansamaa,

2 Johdanto Integroitu markkinointiviestintä on käsitteenä hyvin moniulotteinen asia. Se ulottuu organisaatiossa aina ihmisten sisäisestä viestinnästä yrityksen ulkoiseen viestintään. Ja sen täysipäinen hallinta voidaan nähdä lähes mahdottomana. Aina on yhä uusia tekijöitä, jolla voidaan vaikuttaa kuluttajiin ja henkilöstöön. Markkinointiviestintä näkee nuo tekijät mahdollisuutena ja haasteena, joita se pyrkii tutkimaan tarkemmin. Ei voida siis sanoa että markkinointiviestintä antaa vain yhdenlaisen vastauksen, vaan se voi antaa samaan ongelmaan hyvin monenlaisen vastauksen. Tästä johtuen markkinointiviestintä on lopulta aina ihmisjohtoista, vaikka sen toteuttaa yritys. Näin ollen markkinointiviestinnässä toimivat ihmiset ovat yrityksen identiteetin luojia, ja tämä tekee siitä mielestäni mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Omaksi tutkimusyrityksekseni valitsin Oululaisen Capricode Oy:n. Yritys toimii B2B-alalla, ja se olikin yksi valintaperusteluistani yritystä kohtaan. Halusin nähdä kuinka vaikea on tunnistaa markkinointiviestinnän tekijöitä yrityksestä, joka toimii B2B-ympäristössä eikä tällöin omaa kuluttajiin kohdistettua mainontaa käytännössä yhtään. Pyrin esittelemään yrityksen toimintaa realistisessa valossa jokaisen alaotsikon kohdalla, ja tämän jälkeen löytää keinoja kuinka tehostaa yrityksen toimintaa kyseisellä osa-alueella. Koska tietoja yrityksestä oli niukasti saatavilla, pyrin keinoista tekemään hieman yleismaailmallisia. Joten kovain tarkkoja ja spesifisiä markkinointiviestinnän keinoja oli hyvin vaikeaa saada luotua. Alussa esittelen myös yrityksen tärkeimmät tiedot, jotta lukijalle selviää minkä tyylinen yritys on kyseessä, koska Capricode Oy ei ole kovin tunnettu normaalille kuluttajalle.

3 Sisällys JOHDANTO... 2 SISÄLLYS CAPRICODE OY PERUSTALOUSTIEDOT TUNNUSLUKUTIIVISTELMÄ MARKKINAT MARKKINOINTIVIESTINTÄ HENKILÖKOHTAINEN MYYNTITYÖ MAINONTA MENEKINEDISTÄMINEN SUHDETOIMINTA SISÄINEN SUHDETOIMINTA ULKOINEN SUHDETOIMINTA LÄHDELUETTELO... 13

4 1. Capricode Oy Capricode Systems Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa organisaatioille CTI (Computer Telephony Integration) -ratkaisuja. Capricode Systems Oy on osa Capricode-konsernia, joka on suomalainen mobiililaitteiden (mm. älypuhelimet, PDA-laitteet) etähallinnan edelläkävijä, jonka laitehallintatuote SyncShield kattaa kaikki oleelliset toiminnot puhelimen asetuksista sovellushallintaan ja tietoturvaan. SyncShield -ohjelmisto tarjoaa yrityksille sekä palveluntarjoajille keskitetyn, etänä tapahtuvan helpon tavan vähentää älypuhelinten hallinnan aiheuttamia kustannuksia ja parantaa näin niiden turvallisuutta. SyncShield -ohjelmisto toimitetaan osana älypuhelimiin myytyä kokonaisohjelmistopakettia, johon kuuluvat myös esimerkiksi sähköposti- ja tietoturvasovellukset eri toimittajilta. Etähallintaohjelmiston avulla voidaan asennukset ja päivitykset hoitaa nopeasti ja helposti niin, ettei käyttäjän tarvitse niistä huolehtia. Etähallinnan avulla myös tärkeiden yhteystietojen säilyminen turvataan puhelimen kadotessa. 1.1 Perustaloustiedot Yritys on yksityisomisteinen, jonka pääkonttori sijaitsee Oulussa. Seuraavassa taulukossa on yrityksestä tarkempia perustaloustietoja. Yhtiömuoto Oy Lähde: Fonecta-konserni Perustamisvuosi 2002 Lähde: Fonecta-konserni Yrityksen milj. euroa Lähde: Fonecta-konserni liikevaihtoluokka Taulukko 1. Perustaloustiedot. 1.2 Tunnuslukutiivistelmä Taulukossa 2 on esitelty yrityksen tunnuslukuja. Lähde: Suomen Asiakastieto 2004/ / / / /12 Yrityksen liikevaihto (1000 ) Liikevaihdon muutos% Tilikauden tulos (1000 ) Liikevoitto% Yrityksen henkilöstömäärä Taulukko 2. Tunnusluvut

5 2. Markkinat SyncShield -ohjelmisto on saanut kiitosta käytettävyydestään ja toimintavarmuudestaan. Se toimii myös lähes kaikissa älypuhelinmalleissa. Tänä päivänä yrityskäyttöön myytävistä puhelimista jo noin 50 prosenttia on älypuhelimia, joihin tallentuu tärkeätä työhön ja yksityiselämään liittyvää tietoa, kuten asiakastietoja, sähköposteja, salasanoja ja muistiinpanoja. Älypuhelimet ovat jatkuvasti kasvava markkina-alue, jota Capricode Oy:n SyncShield ohjelmisto palvelee. Vuoden 2009 osalta älypuhelinten markkinat olivat seuraavanlaiset (Taulukko 4): Taulukko 4. Älypuhelinten markkina-alueet. Nokian toimitusjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon mukaan älypuhelinsektori tulee kasvamaan 10 prosenttia heti taantuman jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että potentiaalisten asiakkaiden määrä nousee tulevaisuudessa. Älypuhelinmarkkinat koostuvat myös useista laitevalmistajista, ja niiden operointijärjestelmistä. Yleisimmät näistä ovat mm. Symbian OS, Windows Mobile, RIM Blackberry ja Android. SyncShield -ohjelmisto tukee näistä muita, paitsi RIM Blackberryä ja Anrdoidia. Näiden lisäksi SyncShield -ohjelmisto tukee vielä Sony Ericssonin UIQ:ta. On huomioitavaa, että Capricode Oy:lla on kehitystyö käynnissä tuen saamiseksi myös Androidille. 5

6 3. Markkinointiviestintä 3.1 Henkilökohtainen myyntityö Henkilökohtainen myyntityö tarkoittaa jokaisen myyjän omaa panostaa yrityksen sisällä. Tässä tärkeänä tekijänä ovat markkinat missä yritys toimii, koska myyjien toiminta täytyy koordinoida markkinoiden mukaan. Sekä koordinoinnissa on tärkeänä ymmärtää yrityksen kilpailijat sekä kuva, jolla yritys myy itseään. Henkilökohtainen myyntityö on tärkeä tekijä, jonka suurin pääpaino on myyjien kehittämät vuorovaikutustaidot yrityksen ympäristössä. SyncShield ohjelmisto sijoittuu markkinoille, jossa on useita eri kilpailijoita sekä mahdollisuuksia. Mobiililaitteiden koko ajan kasvavan määrän vuoksi Capricode Oy:n SyncShield etähallintatuotteella on suuri tarve markkinoilla. Capricode Oy:n päämarkkina-alue on Skandinavian ja Suomen markkinat, joilla kilpailullinen tilanne ei ole yhtä tiukka kuin muualla Euroopassa. Suomen markkina-alueen jäädessä hyvin pieneksi, suurimmissa Euroopan maissa yritys tulee kohtaa lisääntyvää kilpailua. Koveneva kilpailu mahdollistaa samalla suuremmat asiakaspohjat. Pelkästään Skandinaviassa ja Suomessa toimii yhteensä 9 matkapuhelinoperaattoria, joista Capricode Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen kahden suomalaisen kanssa. Toinen näistä on TeliaSonera, jolla on toimintaa jokaisessa Skandinavian maassa. Tässä toiminnan takana on myös yhteinen yrityskulttuuritausta, joka helpottaa toimintaa Pohjoismaissa. Markkinoilla oleva kova kilpailu lisää Capricode Oy:ssä henkilökohtaisen myyntityön painetta. Myyjien täytyy pystyä luomaan yrityksestä hyvä mielikuva mahdollisille asiakkaille. Tähän Capricode Oy:n tulee panostaa selvittämällä kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta oman tuotteen myyntipuheessa voidaan hyödyntää niitä. Myös yrityksestä tehtävien esitteiden ja esityksien laatuun tulee panostaa. Näiden hallinta täytyy lähteä johdosta, jotta koko yrityksen brändikuva on myyjien ymmärryksessä. Myyjien konsultointi on siis tärkeä tehtävä, ennen kuin heidät lähetetään myyntityöhön kentälle. Voidaan nähdä myös, että Capricode Oy:lla on sekä suoraa ja epäsuoraa kilpailua. Suoraa kilpailua edustavat Mobile Device Management-teknologiatoimittajat sekä yritykset jotka toimivat samalla sektorilla kuin Capricode Oy. Mobile Device Management-teknologia-alalla suurimmat toimiajat sijaitsevat Amerikoissa ja Aasiassa. Esimerkiksi alan johtajayritys Innopath hallinoi 12 maailmanlaajuisen myyntikonttorin avulla globaaleja markkinoita. Suomessa yhdeksi suureksi kilpailijaksi voidaan nähdä Fromdistance, jonka pääkonttori sijaitsee Virossa. Sen toiminta kuitenkin pääosin painottuu laajemmalle alueelle Eurooppaan, kun taas Capricode Oy:n vahvuus on vahvassa pohjoismaisessa osaamisessa ja skandinaavisten markkinoiden ymmärtämisessä. Capricode Oy onkin jakanut henkilökohtaisen myyntityösektorinsa kolmelle eri alueelle. Myyntikonttoreita on kolme, joista yksi hoitaa Skandinaavian, toinen lopun Euroopan ja kolmas Aasian Tyynenmeren alueen. Näin henkilökohtainen myyntityö pääsee vaikuttamaan paikallisesti, ja siten asiakkaita on helpompi ymmärtää, koska myös jokainen sektori ymmärtää paremmin oman alueensa. Tässä Capricode Oy voisi henkilökohtaisen myyntityön tueksi kehittää erilaiset asiakasportfoliot. Näin ollen alueellinen segmentointi, jota yrityksessä jo harjoitetaan, pääsisi paremmin esille. Asiakasportfoliosta tulisi löytyä tärkeimpien asiakkaiden tiedot, sekä tiettyä aluetta koskevat yleiset näkemykset. Näin ollen henkilöstöä on helpompi liikutella organisaatiossa, koska uusi myyjä pystyisi tutustumaan uuden alueen toimintaansa nopeasti portofoliosta. Sekä myyntityön tueksi Capricode Oy:n olisi juuri hyvä mahdollisuuksien mukaan kierrättää ihmisiä eri kentillä, jotta saataisiin monialainen näkemys toimintaan ja uudet ideat liikkuisivat organisaatiossa uusille alueille. Suurimmalla älypuhelinten laitevalmistajalla, Nokialla on myös oma mobiililaitteiden- 6

7 hallintaohjelmisto. Ohjelmiston ongelmana on mm. riippuvuus Nokian tuotteista. Lisäksi toiminta vaatii myös erillistä Nokian teettämää hallintaohjelmaa. Capricode Oy on ratkaisut tämän asian siten, että SyncShield -ohjelmisto hallinnoi sen ohjaamia laitteita web-pohjaisella käyttöliittymällä. Käyttöliittymän avulla asiakkaiden käyttökokemukset ovat positiivisemmat, koska heidän ei tarvitse asentaa erillistä hallintaohjelmaa. Epäsuorina kilpailijoina voidaan nähdä Capricoden Oy:n partnereiden ja yhteistyökumppaneiden asiakkaat. Voidaankin siis todeta, että henkilökohtainen myyntityö on ainakin jakelukanavien osalta Capricode Oy:ssä hyvin hallinnassa. Globaalin toiminnan lähtökohta täytyy kuitenkin olla yhteiset arvot, ne täytyisi tuoda yrityksessä selkeästi esille jokaisessa toimipaikassa. 3.2 Mainonta Mainonnan tarkoitus on yrityksen tunnettavuuden, sekä sen tuotteiden ja palvelujen esilletuonti. Se pyrkii esittämään yrityksen positiivisessa valokeilassa, joka herättää positiivista assosiaatiota kuluttajan mielikuviin. Näiden positiivisten mielikuvien luomisen taustalla on ideologia, että kuluttajille herää luottamus nähtyihin tuotteisiin sekä niiden symboliikkaan. Tämä voi parhaimmillaan aiheuttaa merkkiriippuvuutta, sekä vähintäänkin laskee ostajan ostokynnystä kyseisen tuotteen kohdalla. Näin ollen tuotteen kysyntä lisääntyy, sekä silloin siitä saatavat myyntitulot lisääntyvät yritykselle. SyncShield -ohjelmiston mainostaminen tapahtuu tällä hetkellä epäsuorasti yhteistyökumppaneiden kautta. Tämä toiminta on toteutettu kuitenkin yhteistyössä niiden ja Capricode Oy:n kanssa. Capricode Oy ei siis itse mainosta tuotetta loppuasiakkaille muun median, kuin internetin välityksellä. Tärkeä tietokanava ohjelmiston mainostuksessa on yritysten välinen word-to-mouth mainonta, johon yritys ei voi vaikuttaa kuin positiivisten kokemusten kautta. Capricode Oy:n oma mainonta siis tapahtuu pääsääntöisesti internetin välityksellä, sekä osallistumalla messuihin. Tänä vuonna Capricode Oy aikoo osallistua Barcelonan Mobile World Congress tapahtumaan. Capricode Oy tarvitsee yrityksenä mainonnan kaikkia aspekteja; mediamainontaa, suoramainontaa sekä muuta mainontaa. Yritys toimii B2B-ympäristössä ja sen asiakkaat eivät ole tuotteen lopullisia käyttäjiä. Sen takia Capricode Oy:n tuleekin keskittää mainontaenergiansa siis enemmän asiakkaisiin kuin tuotteen loppukäyttäjiin. Koska Capricode Oy:n omat asiakkaat etsivät käyttäjät heidän tuotteilleen, ei heidän ole syytä etsiä niitä itse. Tällöin ei kannata myöskään tuhlata resursseja mainontaan väärälle kohderyhmälle. Tärkeimmät asiakasmainontakanavat Capricode Oy:lle ovat suoramainonta sekä muu mainonta. Suoramainonta tarkoittaa etsimällä asiakkaita suoraan itse. Se voi tapahtua esimerkiksi puhelinlähestymisellä tai sähköpostilähestymisellä. Se toimii myös osittain limittäin myyntityön kanssa. Mutta käytännössä uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen on myös samalla yrityksen viestimää suoramainontaa. Vaikka se ei saisi solmittua uusia sopimuksia, niin se silti saa luotua uusia kontakteja, sekä lisää organisaation tietoisuutta mahdollisissa asiakkaissa. Muuta mainontaa Capricode Oy harjoittaa siis osallistumalla Barcelonan messuille, mutta sen täytyy lisätä yhä kattavammin omaa osallistumispanostaan myös erilaisille muille messuille. Esimerkiksi muita messuja joihin Capricoden tulisi osallistua on CeBIT messut Hannoverissa, ja Shangain World Mobile Congress. Niiden avulla yritys pystyy harjoittamaan mainontaa yhä laajemmalle alueelle. Näillä messuilla olisi hyvä, jos yritys pystyisi tuomaan myös itseään esille mainostajan roolissa, eikä vain pelkästään osallistumalla. Pelkällä paikallaololla yritys pystyy 7

8 harjoittamaan vain word-to-mouth mainontaa, mutta osallistumalla messuosastolla Capricode Oy pystyisi kehittämään laajemman markkinaviestikuvan. Tähän liittyy osaltaan myös mainostuotteiden ostaminen ja hankinta. Messuille täytyy myös Capricode Oy:n luoda messuosastoaan varten oma Capricode -maailmansa. Eli heidän osastostaan täytyy luoda ammattimainen, luottamusta herättävä, helposti lähestyttävä sekä ystävällinen. Näin ollen koska Capricoden yrityksen pääväreinä ovat punainen ja tumman punainen, jotka viestittävät ystävällisyyttä ja intohimoa, niin voisi huomioväriksi ottaa sinisen. Sininen väri kuvastaa juuri luottamusta, sekä se toisi yhdistettynä punaisen päävärin kanssa hyvän ylimääräisen särmän. Yrityksen työntekijöiden messuvaatetus olisi hyvä olla tumma puku yhdistettynä valkoiseen aluspaitaan ja punaiseen kravattiin. Lisäksi oheistuotteina messuosastolle yrityksen on hyvä varata erilaisia esitteitä yrityksestä, sekä toimintakertomuksia että pieniä yrityslahjoja (esimerkiksi kyniä tai avaimenperiä). Lisäksi yritysten työntekijöiden tulee varustautua uusilla käyntikorteilla, johon on päivitetty sininen huomioväri myös johonkin kohtaa. Mediamainonnasta Capricode Oy:n ylivoimaisesti tärkein aspekti on internetmainonta. Tätä Capricode Oy:n on mahdollista kehittää vielä enemmän. Tällä hetkellä internet mainonta ei ole web 2.0 tasolla. Eli yritys ei tarjoa mitään sosiaalista mediaa mainonnan tueksi. Koska yritys toimii B2B markkinoilla, niin sen ei kannatakaan liikaa osallistua kaikkeen mahdolliseen. Eli esimerkiksi Facebook ja Myspace tyyliset yhteisöt tulee jättää toiminnan ulkopuolelle. Mutta esimerkiksi Wikipediaa Capricode Oy voisi käyttää toimintansa tukemiseen. Se voisi itse luoda sinne tietosivun omasta yrityksestään, jossa se käytännössä tekee kaikille avoimen yritysesityksen. Capriocde Oy:n web-sivusto myös yleisesti tarvitsee kasvojenkohotusta. Sen kehittäminen on tällä hetkellä yrityksen omissa käsissään, niin olisi hyvä antaa se kolmannen osapuolen tehtäväksi. Näin ollen Capricode Oy:n ei tarvitsisi itse käyttää siihen resursseja, ja web-sivusto saisi uuden ilmeen. Uudessa ilmeessä tulisi entistä enemmän ottaa kehityssuunnaksi helppokäyttöisyyden ja informaation nopean löytymisen suunta. Yrityksen kirjoittama blogi olisi myös hyvä erottaa nykyisestä sivustosta selvemmin esille. Tällä hetkellä se ei anna kovin dynaamista tuntua, joka voi vähentää asiakasluottamusta. Mobiilimainonta ilmenee enemmän loppuasiakkaille, jotka löytävät käyttämänsä ohjelmiston tiedot ohjelman rekisteristä. Vaikka tämä on tärkeä tapa mainostaa yritystä, silti on tärkeämpää pyrkiä mainostus kohdistamaan mahdollisille yhteistyökumppaneille kuin käyttäjille. 3.3 Menekinedistäminen Menekinedistämisen taustalla ovat ajatukset, että asiakkaat saataisiin ostamaan kerralla enemmän ja että heidän ostosyklinsä lyhentyisi. Eli käytännössä yrityksen pyrkimyksenä on oman liikevaihtonsa lisääminen nostamalla asiakkailta saatuja kassavirtoja. Sen keinot ovat enemmän psykologiset, kuin fysiologiset. Eli asiakas ei välttämättä tiedosta millään tasolla, että hänen ostokäyttäytymiseen yritetään vaikuttaa. Menekin edistämisen ilmentymiskanava on myös yrityksen oman henkilöstön panostuksessa, tämä voi ilmentyä esimerkiksi myyntikilpailuissa tai organisaatioon luodusta kannustavasta hengellisyydessä. B2B-bisneksessä asiakkaisiin vaikuttaminen suoraa on huomattavasti vaikeampaa kuin B2C-bisneksessä. Tämä johtuu siitä, että B2B-bisneksessä asiakkaita on huomattavasti vähemmän, joten niitä täytyy pyrkiä lähestymään diplomaattisemmin, kuin arkikuluttajia. Sen takia Capricode Oy:n kannattaakin pohjustaa oma menekinedistäminen ylivertaiseen tuotteeseen kilpailijoihin nähden. Näin se ollen se pystyisi luomaan kilpailuetua, joka reflektoituu asiakkaiden sitoutumisena yrityksen tuotteeseen. Loppuasiakkaiden huomioimisessa Capricode Oy panostaa tarjoamalla käyttöönotto- ja tukipalveluita. Tämä myös sen takia, jotta laadunvalvonta ja asiakastyytyväisyys olisivat hallittua. 8

9 SyncShield -ohjelmisto on mahdollista hankkia hostattuna tai kokonaan manageroituna palveluna. Jolloin palveluntarjoaja ylläpitää ja vastaa tarvittaessa esimerkiksi laitehallinasta loppuasiakkaan puolesta. Tällä apupaketilla saadaan varmistettua se, että asiakkaalle ei tule ongelmia tuotteen käyttöönotossa ja mahdollisiin ilmeneviin ongelmiin voidaan välittömästi puuttua. Onkin tärkeää, että tuotteen tilaaja pidetään tyytyväisenä, tällöin se suhtautuu ohjelmistoon hyväksyvämmin. Mitä paremmin asiakas hyväksyy ohjelman, sitä nopeammin asiakas myös omaksuu sen itselleen ja näkee sen hyödyttävänä sijoituksena. Capricode Oy:n tulisi myös tutkia onko mahdollista saada luotua tuotteestaan vielä enemmän pakettiratkaisutyylistä palvelua. Tällaisella pakettiratkaisulla voitaisiin vaikuttaa menekinedistämiseen positiivisesti, koska tuotteen helppo ostettavuus alentaa ostokynnystä asiakkaalla. Myyntivastaavan tulisi koettaa ottaa siis hallittavakseen yhdessä tuotekehitystiimin kanssa ideologia, että miten saada tuote kompaktimaan ja helpommin ymmärrettävämpään muotoon asiakkaille. Luonnollisesti tämä kompaktisuus näyttäytyy vain ulospäin, vaikka ohjelmisto itsessään voi olla moniulotteinen. Yrityksen toiminnan strateginen pääpaino tulisi kohdistaa nykyisten ja uusien asiakkaiden palvelemiseen enemmän kuin kilpailijoiden voittaminen. Näin ollen se tarkoittaa sitä, että Capricode Oy: tulee ottaa yhteyttä lisääntymässä määriin potentiaalisiin asiakkaisiinsa mm. soittamalla yrityksiin, lähettämällä sähköpostia sekä asiakastapaamisilla. Lisäksi yrityksen tulee pitää säännöllisesti yhteyttä vanhoihin asiakkaisiin, osallistumalla erilaisiin asiakasseminaareihin. Vanhoihin asiakkaisiin tulee pitää yhteyttä virallisesti asiakaskäynnein ja yhteydenotoin, sekä epävirallisesti esimerkiksi yhteisen saunaillan välityksellä. Näin Capricode Oy saisi syvennettyä yhteistoimintaa, sekä asiakastietoutta. Lisäksi asiakaspalautteet sekä asiakastarpeet täytyy ottaa mahdollisimman hyvin huomioon aina uutta versiota tuotettaessa. Niiden hallinnassa olisi hyvä olla jonkinlainen sisäverkko, jonka avulla niitä voidaan ylläpitää ja tarkastella. Yksi tällainen ratkaisu voi olla myöhemmin esiteltävä Wiki-sivusto. Yksi menekinedistämisen strategia, jota Capricode Oy:n siis kannattaa toteuttaa, on että sen tämän hetkisten ja tulevien asiakkaiden asiakastyytyväisyys pysyy mahdollisimman korkealla. Koska uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa enemmän, entä vanhoista kiinni pitäminen. Onkin siis tärkeää huolehtia etteivät nykyiset asiakkaat tule vaihtamaan tulevaisuudessakaan pois Capricode Oy:n alaisuudesta. Asiakastyytyväisyyttä tulee pitää yllä avoimella kommunikaatiolla, systemaattisella tiedonvaihdannalla, joustavuudella, luottamuksella ja kuten aiemmin jo todettiin heistä huolehtimalla.. Capricode Oy:lle on tärkeä huolehtia myös asiakkaiden jälkimarkkinoinnista, koska suhde on jatkuva prosessi. (Grönroos, 2001). Toinen strategia joka Capricode Oy:n kannattaa toteuttaa, on ISO 9001 sertifikaatin hankinta tulevaisuudessa. Sertifikaatin avulla yritys voi luoda itsestään parempaa mielikuvaa asiakkailleen luotettavana toimittajana. Inspecta Oy, sertifikaatin myöntäjä, myös sanoo, että sertifikaatin avulla henkilöstö saadaan osallistumaan aktiivisesti kehitystyöhön, tehtävien vastuut selkeytyvät, varmat ja toimivat rutiinit syntyvät, tuotteiden ja palveluiden laatu on tasaisen varma ja tulos voidaan arvioida luotettavasti etukäteen. Joten sertifikaatin saamisessa on selvät hyödyt Capricode Oy:lle. 3.4 Suhdetoiminta Moniammatillisessa yhteistyössä pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja/ tai toimivallan jakamisella jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Käsitteellä voidaan viitata organisaation sisäiseen tai organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, yhteistyön satunnaisiin ja vakiintuneisiin muotoihin sekä ammattirooleissa pitäytyvään tai uutta synteesimäistä ajattelutapaa etsivään yhteistyöhön. (Määttä, 2006). Tämä kuvastaa yhtä suhdetoiminnan ideologiaa, eli tietovirtoja joita yrityksen sisäisessä viestinnässä liikkuu. Näiden tietovirtojen tunnistaminen on 9

10 tärkeää, jotta niihin ymmärrettäisiin vaikuttaa. Toinen tietovirta joka täytyy tunnistaa, on ulospäin suuntautuva virta, eli se mitä yritystietoja Capricode Oy antaa yrityksen ulkopuolisille tahoille. Näiden hallinta ei ole aina yhtä helppoa kuin sisäisten tietojen, koska yritys ei voi välttämättä vaikuttaa siihen, mitä siitä kirjoitetaan. Kuva 1: Tunneälyn ominaisuudet Daniel Goleman esittää artikkelissaan (Goleman, 1998) johtajiin liittyviä tunneälyn ominaisuuksia. Artikkelissa todetaan myös näiden ominaisuuksien kehittämisen olevan mahdollista. Johtajan tulisikin olla mahdollisimman innostava ja pyrkiä saamaan alaisistaan irti mahdollisimman paljon. Capricode Oy:ssä onkin syytä muistaa pitää huolta myös johtaja-asemassa olevien koulutuksesta, koska nimenomaan johtajien vaikutus työntekijöiden työpanoksessa on merkittävä ja johdon vaikutus koko yrityksen menestykseen on sanomattakin tärkeä. Johtajien tulee pyrkiä toteuttamaan yrityksen arvoja ja saada alaiset työskentelemään tehokkaasti kohti yhteistä päämäärää sisäinen suhdetoiminta Capricoden Oy:n tuotekehitystiimi koostuu R&D päälliköstä ja SW-arkkitehdeistä. Työt on jaettu osaamisen ja vastuualueiden pohjalta. Henkilöstöä myös koulutetaan ja yritys osallistuu erilaisiin seminaareihin. Yritys myös kannustaa työntekijöitä laatimaan patentteja. Koska henkilöt ovat sitoutuneet tiimeihinsä, ja eivätkä juuri liiku projektien välillä, niin on yrityksen sisällä hyvä henki. Myös työmotivaatio ja työviihtyvyys ovat hyvällä tasolla. Strategiaan suhdetoiminnan osalta olisi hyvä lisätä keskitetty palkkiojärjestelmä. Se tarkoittaisi, että yrityksen työntekijöitä tulisi palkita, mikäli he työssään tekevät yritykselle hyödyllisiä innovaatioita tai myyntejä. Eli tuotekehityksen ihmiset palkittaisiin, mikäli he pystyisivät tekemään todella hyödyllisiä ja arvoa tuottavia toimintoja ohjelmistoon. Ja myyntipuolen henkilöitä palkittaisiin, mikäli he pystyisivät hankkimaan yritykselle uusia asiakkaita. Näin ollen eri alojen osaajilla, 10

11 olisivat erilaiset palkkioperusteet, mutta semmoiset jotka silti kannustaisivat kaikkia. Yrityksen formaaleihin tiedonvaihdannan keinoihin tulisi kiinnittää myös entistä tarkempaa huomiota. Dokumenttien, organisaation pöytäkirjojen ja raporttien pitäisi olla helposti ja nopeasti kaikkien saatavilla. Tähän tarkoitukseen voisi yrityksen sisälle perustaa oman Wiki-sivuston, jossa tietojen liikuttelu olisi helppoa ja nopeaa. Näin ollen jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus vaikuttaa tiedon sisältöön, sekä se voisi mahdollistaa myös tulostehokkuutta paremmalla projektinhallinnalla. Tämä voi aluksi tuntua hieman hierarkkisuutta lisäävänä tekijänä, mutta tilanne ei ole näin. Hierarkkisuuden voi nähdä myös mahdollistavana rakenteena, jonka avulla yrityksestä voi tulla helpommin ohjattava. Tämän lisäyksen voi toteuttaa esimerkiksi hypertekstiorganisaation avulla (Peltonen, 2007). Hypertekstiorganisaatio kuvaa tapaa jolla byrokratia ja joustava organisaatio voidaan yhdistää. Se koostuu kolmesta toisiinsa linkittyneestä kerroksesta, jossa päällimmäisessä projektitiimit luovat uutta tietoa. Eli se on kerros jossa luova hulluus tapahtuu ja innovatiivisuus on tärkeä elementti. Keskimmäisessä kerroksessa tapahtuvat liiketoiminnan rutiinitoiminnot. Näin ollen keskimmäinen kerros on ulospäin näkyvä osa yrityksestä. Eli luotettava kuva, jonka yritys haluaa tuoda esille. Pohjimmainen kerros on tietoalusta, jonne edellisten kerrosten tieto tallennetaan. Tämä tieto olisi hyvä olla vapaasti liikkuvaa, jotta se hyödyttäisi mahdollisimman paljon. Näin ollen Capricode Oy:n Wikia-alusta voisi toimia tietopohjana, jonka välityksellä se pystyisi hallitsemaan sisäistä viestintäänsä, projektinhallintaa sekä aiemmin esille tullutta asiakashallintaa. Näiden sisäisten suhdetoiminnan keinojen valvonta olisi hyvä tapahtua yrityksen johdosta käsin. Näin ollen voitaisiin varmistaa niiden oikeudellisuus, sekä pitää tilastoa kuinka toimivia ne ovat. Kuten Goleman toi esille, on johdon tunneäly tärkeässä tekijässä, jotta koko organisaatio saadaan kytkettyä uuteen tiedonhallintapaan. Työntekijöitä tulisi myös informoida uusista elementeistä mitä yritykseen tuodaan, jotta kaikki ymmärtävät mahdolliset palkkiot, sekä uudet tietoelimet ulkoinen suhdetoiminta Yrityksen avoimuus on hyvällä tasolla. Capricode Oy pitää web-sivuilla omaa blogiaan alan uutisista, sekä kertoo avoimesti tärkeimmät virstanpylväät yrityksen lähitulevaisuudesta. Siitä on myös tehty julkaisuja mm. Finacial Timesiin ja IT Week:iin. Nämä julkaisut eivät kuitenkaan ole kovin tuoreita enää, joten yrityksen olisi hyvä pyrkiä tuomaan itseään enemmän esille mediassa. Capricode Oy voisi tutkia mahdollisuutta, olisiko hyvää ja avointa blogia mahdollista pitää yllä jossain mobiiliteknologia-alan lehdessä. Näin ollen se saisi yhdistettyä oman laadukkaan blogitietotaidon, sekä hyvän markkinointiviestintäkanavan. Tärkeää olisi löytää juuri oikeanlainen julkaisulehti, jonka levikki kattaisi mahdollisimman monta potentiaalista asiakasta. Yksi tällainen lehti voisi olla esimerkiksi MobileMag, joka on keskittynyt täysin mobiiliteknologia-alan kehityksestä uutisoimiseen. Berry L,L:n mukaan brändipääoma koostuu yrityksen luomasta brändistä ja asiakkaan kokemuksesta yritykseen. Näihin molempiin vaikuttavat vielä ulkoiset bränditekijät, kuten mm. yrityksen julkisuus ja lehtikirjoitukset. Näistä kanavista Capricode Oy:n suurin painoarvo sijoittuu asiakkaiden kokemukseen. Esimerkiksi Capricode Oy:n luoma brändikuva jää loppuasiakkaille, eli ohjelmiston käyttäjille, vähäiseksi, koska jakelijat toimittavat tuotetta omalla nimellään. Capricode Oy:lle onkin tärkeämpää saada luotua hyvä brändikuva jakelijoilleen, yhteistyökumppaneille ja partnereille, jotta yrityksen mielikuva luotettavana toimijana pysyy mahdollisimman hyvänä. Näin ollen yrityksen on helpompi saada solmittua uusia jakelijasuhteita ja sitä kautta laajentaa toimintaansa. Brändin pääoman kehittämiseksi täytyy Capricode Oy:n luoda hyviä ja positiivisia asiakaskokemuksia SyncShield -ohjelmistosta. Tätä asiakaskokemusta tulisi parantamaan huolellisella suunnittelulla sekä keräämällä asiakaspalautetta. Suunnittelun ja 11

12 vaatimustenhallinnassa on tuotantovastaavalla tärkeä rooli. Häntä tulisi pyrkiä kouluttamaan mahdollisuuksien mukaan, sekä panostaa hänelle asiakaslähtöisen tuotekehityksen tärkeyttä. Eli, että tuote vastaisi sille asiakkaan antamia odotuksia. 12

13 4. Lähdeluettelo Berry, L. L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Academy of Marketing Scienc, 28, 1, Goleman, D. (1998). What Makes a Leader?. Harvard Business Review. Vol. 76, s Grönroos, C. (2001). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Suomi: WSOY Määttä, M. (2006). Poikkihallinnolliset ryhmät ja perheiden ongelmiin puuttuminen. Yhteiskuntapolitiikka. Stakes, 17(6). Peltonen, T. (2007). Johtaminen ja organisointi: teemoja näkökulmia ja haasteita. Keuruu, Suomi: KY-Palvelu Oy. Saraniemi, S. (2010). Integroidun markkinointiviestinnän kalvokokoelma. Suomi: Oulun yliopistopaino 3-billion/ Lainattu Lainattu Lainattu

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

School of Business A380A5000 Kandidaatintutkielma, kansainvälinen liiketoiminta Hanna Salojärvi, Katriina Lintukangas

School of Business A380A5000 Kandidaatintutkielma, kansainvälinen liiketoiminta Hanna Salojärvi, Katriina Lintukangas School of Business A380A5000 Kandidaatintutkielma, kansainvälinen liiketoiminta Hanna Salojärvi, Katriina Lintukangas Markkinointiviestinnän rooli ja toimivuus urheiluseuran ottelutapahtuman markkinoinnissa

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot