Integroitu markkinointiviestintä Markkinointiviestintäsuunnitelma Capricode Oy:lle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integroitu markkinointiviestintä Markkinointiviestintäsuunnitelma Capricode Oy:lle"

Transkriptio

1 Integroitu markkinointiviestintä Markkinointiviestintäsuunnitelma Capricode Oy:lle Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Jonne Ansamaa,

2 Johdanto Integroitu markkinointiviestintä on käsitteenä hyvin moniulotteinen asia. Se ulottuu organisaatiossa aina ihmisten sisäisestä viestinnästä yrityksen ulkoiseen viestintään. Ja sen täysipäinen hallinta voidaan nähdä lähes mahdottomana. Aina on yhä uusia tekijöitä, jolla voidaan vaikuttaa kuluttajiin ja henkilöstöön. Markkinointiviestintä näkee nuo tekijät mahdollisuutena ja haasteena, joita se pyrkii tutkimaan tarkemmin. Ei voida siis sanoa että markkinointiviestintä antaa vain yhdenlaisen vastauksen, vaan se voi antaa samaan ongelmaan hyvin monenlaisen vastauksen. Tästä johtuen markkinointiviestintä on lopulta aina ihmisjohtoista, vaikka sen toteuttaa yritys. Näin ollen markkinointiviestinnässä toimivat ihmiset ovat yrityksen identiteetin luojia, ja tämä tekee siitä mielestäni mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Omaksi tutkimusyrityksekseni valitsin Oululaisen Capricode Oy:n. Yritys toimii B2B-alalla, ja se olikin yksi valintaperusteluistani yritystä kohtaan. Halusin nähdä kuinka vaikea on tunnistaa markkinointiviestinnän tekijöitä yrityksestä, joka toimii B2B-ympäristössä eikä tällöin omaa kuluttajiin kohdistettua mainontaa käytännössä yhtään. Pyrin esittelemään yrityksen toimintaa realistisessa valossa jokaisen alaotsikon kohdalla, ja tämän jälkeen löytää keinoja kuinka tehostaa yrityksen toimintaa kyseisellä osa-alueella. Koska tietoja yrityksestä oli niukasti saatavilla, pyrin keinoista tekemään hieman yleismaailmallisia. Joten kovain tarkkoja ja spesifisiä markkinointiviestinnän keinoja oli hyvin vaikeaa saada luotua. Alussa esittelen myös yrityksen tärkeimmät tiedot, jotta lukijalle selviää minkä tyylinen yritys on kyseessä, koska Capricode Oy ei ole kovin tunnettu normaalille kuluttajalle.

3 Sisällys JOHDANTO... 2 SISÄLLYS CAPRICODE OY PERUSTALOUSTIEDOT TUNNUSLUKUTIIVISTELMÄ MARKKINAT MARKKINOINTIVIESTINTÄ HENKILÖKOHTAINEN MYYNTITYÖ MAINONTA MENEKINEDISTÄMINEN SUHDETOIMINTA SISÄINEN SUHDETOIMINTA ULKOINEN SUHDETOIMINTA LÄHDELUETTELO... 13

4 1. Capricode Oy Capricode Systems Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa organisaatioille CTI (Computer Telephony Integration) -ratkaisuja. Capricode Systems Oy on osa Capricode-konsernia, joka on suomalainen mobiililaitteiden (mm. älypuhelimet, PDA-laitteet) etähallinnan edelläkävijä, jonka laitehallintatuote SyncShield kattaa kaikki oleelliset toiminnot puhelimen asetuksista sovellushallintaan ja tietoturvaan. SyncShield -ohjelmisto tarjoaa yrityksille sekä palveluntarjoajille keskitetyn, etänä tapahtuvan helpon tavan vähentää älypuhelinten hallinnan aiheuttamia kustannuksia ja parantaa näin niiden turvallisuutta. SyncShield -ohjelmisto toimitetaan osana älypuhelimiin myytyä kokonaisohjelmistopakettia, johon kuuluvat myös esimerkiksi sähköposti- ja tietoturvasovellukset eri toimittajilta. Etähallintaohjelmiston avulla voidaan asennukset ja päivitykset hoitaa nopeasti ja helposti niin, ettei käyttäjän tarvitse niistä huolehtia. Etähallinnan avulla myös tärkeiden yhteystietojen säilyminen turvataan puhelimen kadotessa. 1.1 Perustaloustiedot Yritys on yksityisomisteinen, jonka pääkonttori sijaitsee Oulussa. Seuraavassa taulukossa on yrityksestä tarkempia perustaloustietoja. Yhtiömuoto Oy Lähde: Fonecta-konserni Perustamisvuosi 2002 Lähde: Fonecta-konserni Yrityksen milj. euroa Lähde: Fonecta-konserni liikevaihtoluokka Taulukko 1. Perustaloustiedot. 1.2 Tunnuslukutiivistelmä Taulukossa 2 on esitelty yrityksen tunnuslukuja. Lähde: Suomen Asiakastieto 2004/ / / / /12 Yrityksen liikevaihto (1000 ) Liikevaihdon muutos% Tilikauden tulos (1000 ) Liikevoitto% Yrityksen henkilöstömäärä Taulukko 2. Tunnusluvut

5 2. Markkinat SyncShield -ohjelmisto on saanut kiitosta käytettävyydestään ja toimintavarmuudestaan. Se toimii myös lähes kaikissa älypuhelinmalleissa. Tänä päivänä yrityskäyttöön myytävistä puhelimista jo noin 50 prosenttia on älypuhelimia, joihin tallentuu tärkeätä työhön ja yksityiselämään liittyvää tietoa, kuten asiakastietoja, sähköposteja, salasanoja ja muistiinpanoja. Älypuhelimet ovat jatkuvasti kasvava markkina-alue, jota Capricode Oy:n SyncShield ohjelmisto palvelee. Vuoden 2009 osalta älypuhelinten markkinat olivat seuraavanlaiset (Taulukko 4): Taulukko 4. Älypuhelinten markkina-alueet. Nokian toimitusjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon mukaan älypuhelinsektori tulee kasvamaan 10 prosenttia heti taantuman jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että potentiaalisten asiakkaiden määrä nousee tulevaisuudessa. Älypuhelinmarkkinat koostuvat myös useista laitevalmistajista, ja niiden operointijärjestelmistä. Yleisimmät näistä ovat mm. Symbian OS, Windows Mobile, RIM Blackberry ja Android. SyncShield -ohjelmisto tukee näistä muita, paitsi RIM Blackberryä ja Anrdoidia. Näiden lisäksi SyncShield -ohjelmisto tukee vielä Sony Ericssonin UIQ:ta. On huomioitavaa, että Capricode Oy:lla on kehitystyö käynnissä tuen saamiseksi myös Androidille. 5

6 3. Markkinointiviestintä 3.1 Henkilökohtainen myyntityö Henkilökohtainen myyntityö tarkoittaa jokaisen myyjän omaa panostaa yrityksen sisällä. Tässä tärkeänä tekijänä ovat markkinat missä yritys toimii, koska myyjien toiminta täytyy koordinoida markkinoiden mukaan. Sekä koordinoinnissa on tärkeänä ymmärtää yrityksen kilpailijat sekä kuva, jolla yritys myy itseään. Henkilökohtainen myyntityö on tärkeä tekijä, jonka suurin pääpaino on myyjien kehittämät vuorovaikutustaidot yrityksen ympäristössä. SyncShield ohjelmisto sijoittuu markkinoille, jossa on useita eri kilpailijoita sekä mahdollisuuksia. Mobiililaitteiden koko ajan kasvavan määrän vuoksi Capricode Oy:n SyncShield etähallintatuotteella on suuri tarve markkinoilla. Capricode Oy:n päämarkkina-alue on Skandinavian ja Suomen markkinat, joilla kilpailullinen tilanne ei ole yhtä tiukka kuin muualla Euroopassa. Suomen markkina-alueen jäädessä hyvin pieneksi, suurimmissa Euroopan maissa yritys tulee kohtaa lisääntyvää kilpailua. Koveneva kilpailu mahdollistaa samalla suuremmat asiakaspohjat. Pelkästään Skandinaviassa ja Suomessa toimii yhteensä 9 matkapuhelinoperaattoria, joista Capricode Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen kahden suomalaisen kanssa. Toinen näistä on TeliaSonera, jolla on toimintaa jokaisessa Skandinavian maassa. Tässä toiminnan takana on myös yhteinen yrityskulttuuritausta, joka helpottaa toimintaa Pohjoismaissa. Markkinoilla oleva kova kilpailu lisää Capricode Oy:ssä henkilökohtaisen myyntityön painetta. Myyjien täytyy pystyä luomaan yrityksestä hyvä mielikuva mahdollisille asiakkaille. Tähän Capricode Oy:n tulee panostaa selvittämällä kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta oman tuotteen myyntipuheessa voidaan hyödyntää niitä. Myös yrityksestä tehtävien esitteiden ja esityksien laatuun tulee panostaa. Näiden hallinta täytyy lähteä johdosta, jotta koko yrityksen brändikuva on myyjien ymmärryksessä. Myyjien konsultointi on siis tärkeä tehtävä, ennen kuin heidät lähetetään myyntityöhön kentälle. Voidaan nähdä myös, että Capricode Oy:lla on sekä suoraa ja epäsuoraa kilpailua. Suoraa kilpailua edustavat Mobile Device Management-teknologiatoimittajat sekä yritykset jotka toimivat samalla sektorilla kuin Capricode Oy. Mobile Device Management-teknologia-alalla suurimmat toimiajat sijaitsevat Amerikoissa ja Aasiassa. Esimerkiksi alan johtajayritys Innopath hallinoi 12 maailmanlaajuisen myyntikonttorin avulla globaaleja markkinoita. Suomessa yhdeksi suureksi kilpailijaksi voidaan nähdä Fromdistance, jonka pääkonttori sijaitsee Virossa. Sen toiminta kuitenkin pääosin painottuu laajemmalle alueelle Eurooppaan, kun taas Capricode Oy:n vahvuus on vahvassa pohjoismaisessa osaamisessa ja skandinaavisten markkinoiden ymmärtämisessä. Capricode Oy onkin jakanut henkilökohtaisen myyntityösektorinsa kolmelle eri alueelle. Myyntikonttoreita on kolme, joista yksi hoitaa Skandinaavian, toinen lopun Euroopan ja kolmas Aasian Tyynenmeren alueen. Näin henkilökohtainen myyntityö pääsee vaikuttamaan paikallisesti, ja siten asiakkaita on helpompi ymmärtää, koska myös jokainen sektori ymmärtää paremmin oman alueensa. Tässä Capricode Oy voisi henkilökohtaisen myyntityön tueksi kehittää erilaiset asiakasportfoliot. Näin ollen alueellinen segmentointi, jota yrityksessä jo harjoitetaan, pääsisi paremmin esille. Asiakasportfoliosta tulisi löytyä tärkeimpien asiakkaiden tiedot, sekä tiettyä aluetta koskevat yleiset näkemykset. Näin ollen henkilöstöä on helpompi liikutella organisaatiossa, koska uusi myyjä pystyisi tutustumaan uuden alueen toimintaansa nopeasti portofoliosta. Sekä myyntityön tueksi Capricode Oy:n olisi juuri hyvä mahdollisuuksien mukaan kierrättää ihmisiä eri kentillä, jotta saataisiin monialainen näkemys toimintaan ja uudet ideat liikkuisivat organisaatiossa uusille alueille. Suurimmalla älypuhelinten laitevalmistajalla, Nokialla on myös oma mobiililaitteiden- 6

7 hallintaohjelmisto. Ohjelmiston ongelmana on mm. riippuvuus Nokian tuotteista. Lisäksi toiminta vaatii myös erillistä Nokian teettämää hallintaohjelmaa. Capricode Oy on ratkaisut tämän asian siten, että SyncShield -ohjelmisto hallinnoi sen ohjaamia laitteita web-pohjaisella käyttöliittymällä. Käyttöliittymän avulla asiakkaiden käyttökokemukset ovat positiivisemmat, koska heidän ei tarvitse asentaa erillistä hallintaohjelmaa. Epäsuorina kilpailijoina voidaan nähdä Capricoden Oy:n partnereiden ja yhteistyökumppaneiden asiakkaat. Voidaankin siis todeta, että henkilökohtainen myyntityö on ainakin jakelukanavien osalta Capricode Oy:ssä hyvin hallinnassa. Globaalin toiminnan lähtökohta täytyy kuitenkin olla yhteiset arvot, ne täytyisi tuoda yrityksessä selkeästi esille jokaisessa toimipaikassa. 3.2 Mainonta Mainonnan tarkoitus on yrityksen tunnettavuuden, sekä sen tuotteiden ja palvelujen esilletuonti. Se pyrkii esittämään yrityksen positiivisessa valokeilassa, joka herättää positiivista assosiaatiota kuluttajan mielikuviin. Näiden positiivisten mielikuvien luomisen taustalla on ideologia, että kuluttajille herää luottamus nähtyihin tuotteisiin sekä niiden symboliikkaan. Tämä voi parhaimmillaan aiheuttaa merkkiriippuvuutta, sekä vähintäänkin laskee ostajan ostokynnystä kyseisen tuotteen kohdalla. Näin ollen tuotteen kysyntä lisääntyy, sekä silloin siitä saatavat myyntitulot lisääntyvät yritykselle. SyncShield -ohjelmiston mainostaminen tapahtuu tällä hetkellä epäsuorasti yhteistyökumppaneiden kautta. Tämä toiminta on toteutettu kuitenkin yhteistyössä niiden ja Capricode Oy:n kanssa. Capricode Oy ei siis itse mainosta tuotetta loppuasiakkaille muun median, kuin internetin välityksellä. Tärkeä tietokanava ohjelmiston mainostuksessa on yritysten välinen word-to-mouth mainonta, johon yritys ei voi vaikuttaa kuin positiivisten kokemusten kautta. Capricode Oy:n oma mainonta siis tapahtuu pääsääntöisesti internetin välityksellä, sekä osallistumalla messuihin. Tänä vuonna Capricode Oy aikoo osallistua Barcelonan Mobile World Congress tapahtumaan. Capricode Oy tarvitsee yrityksenä mainonnan kaikkia aspekteja; mediamainontaa, suoramainontaa sekä muuta mainontaa. Yritys toimii B2B-ympäristössä ja sen asiakkaat eivät ole tuotteen lopullisia käyttäjiä. Sen takia Capricode Oy:n tuleekin keskittää mainontaenergiansa siis enemmän asiakkaisiin kuin tuotteen loppukäyttäjiin. Koska Capricode Oy:n omat asiakkaat etsivät käyttäjät heidän tuotteilleen, ei heidän ole syytä etsiä niitä itse. Tällöin ei kannata myöskään tuhlata resursseja mainontaan väärälle kohderyhmälle. Tärkeimmät asiakasmainontakanavat Capricode Oy:lle ovat suoramainonta sekä muu mainonta. Suoramainonta tarkoittaa etsimällä asiakkaita suoraan itse. Se voi tapahtua esimerkiksi puhelinlähestymisellä tai sähköpostilähestymisellä. Se toimii myös osittain limittäin myyntityön kanssa. Mutta käytännössä uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen on myös samalla yrityksen viestimää suoramainontaa. Vaikka se ei saisi solmittua uusia sopimuksia, niin se silti saa luotua uusia kontakteja, sekä lisää organisaation tietoisuutta mahdollisissa asiakkaissa. Muuta mainontaa Capricode Oy harjoittaa siis osallistumalla Barcelonan messuille, mutta sen täytyy lisätä yhä kattavammin omaa osallistumispanostaan myös erilaisille muille messuille. Esimerkiksi muita messuja joihin Capricoden tulisi osallistua on CeBIT messut Hannoverissa, ja Shangain World Mobile Congress. Niiden avulla yritys pystyy harjoittamaan mainontaa yhä laajemmalle alueelle. Näillä messuilla olisi hyvä, jos yritys pystyisi tuomaan myös itseään esille mainostajan roolissa, eikä vain pelkästään osallistumalla. Pelkällä paikallaololla yritys pystyy 7

8 harjoittamaan vain word-to-mouth mainontaa, mutta osallistumalla messuosastolla Capricode Oy pystyisi kehittämään laajemman markkinaviestikuvan. Tähän liittyy osaltaan myös mainostuotteiden ostaminen ja hankinta. Messuille täytyy myös Capricode Oy:n luoda messuosastoaan varten oma Capricode -maailmansa. Eli heidän osastostaan täytyy luoda ammattimainen, luottamusta herättävä, helposti lähestyttävä sekä ystävällinen. Näin ollen koska Capricoden yrityksen pääväreinä ovat punainen ja tumman punainen, jotka viestittävät ystävällisyyttä ja intohimoa, niin voisi huomioväriksi ottaa sinisen. Sininen väri kuvastaa juuri luottamusta, sekä se toisi yhdistettynä punaisen päävärin kanssa hyvän ylimääräisen särmän. Yrityksen työntekijöiden messuvaatetus olisi hyvä olla tumma puku yhdistettynä valkoiseen aluspaitaan ja punaiseen kravattiin. Lisäksi oheistuotteina messuosastolle yrityksen on hyvä varata erilaisia esitteitä yrityksestä, sekä toimintakertomuksia että pieniä yrityslahjoja (esimerkiksi kyniä tai avaimenperiä). Lisäksi yritysten työntekijöiden tulee varustautua uusilla käyntikorteilla, johon on päivitetty sininen huomioväri myös johonkin kohtaa. Mediamainonnasta Capricode Oy:n ylivoimaisesti tärkein aspekti on internetmainonta. Tätä Capricode Oy:n on mahdollista kehittää vielä enemmän. Tällä hetkellä internet mainonta ei ole web 2.0 tasolla. Eli yritys ei tarjoa mitään sosiaalista mediaa mainonnan tueksi. Koska yritys toimii B2B markkinoilla, niin sen ei kannatakaan liikaa osallistua kaikkeen mahdolliseen. Eli esimerkiksi Facebook ja Myspace tyyliset yhteisöt tulee jättää toiminnan ulkopuolelle. Mutta esimerkiksi Wikipediaa Capricode Oy voisi käyttää toimintansa tukemiseen. Se voisi itse luoda sinne tietosivun omasta yrityksestään, jossa se käytännössä tekee kaikille avoimen yritysesityksen. Capriocde Oy:n web-sivusto myös yleisesti tarvitsee kasvojenkohotusta. Sen kehittäminen on tällä hetkellä yrityksen omissa käsissään, niin olisi hyvä antaa se kolmannen osapuolen tehtäväksi. Näin ollen Capricode Oy:n ei tarvitsisi itse käyttää siihen resursseja, ja web-sivusto saisi uuden ilmeen. Uudessa ilmeessä tulisi entistä enemmän ottaa kehityssuunnaksi helppokäyttöisyyden ja informaation nopean löytymisen suunta. Yrityksen kirjoittama blogi olisi myös hyvä erottaa nykyisestä sivustosta selvemmin esille. Tällä hetkellä se ei anna kovin dynaamista tuntua, joka voi vähentää asiakasluottamusta. Mobiilimainonta ilmenee enemmän loppuasiakkaille, jotka löytävät käyttämänsä ohjelmiston tiedot ohjelman rekisteristä. Vaikka tämä on tärkeä tapa mainostaa yritystä, silti on tärkeämpää pyrkiä mainostus kohdistamaan mahdollisille yhteistyökumppaneille kuin käyttäjille. 3.3 Menekinedistäminen Menekinedistämisen taustalla ovat ajatukset, että asiakkaat saataisiin ostamaan kerralla enemmän ja että heidän ostosyklinsä lyhentyisi. Eli käytännössä yrityksen pyrkimyksenä on oman liikevaihtonsa lisääminen nostamalla asiakkailta saatuja kassavirtoja. Sen keinot ovat enemmän psykologiset, kuin fysiologiset. Eli asiakas ei välttämättä tiedosta millään tasolla, että hänen ostokäyttäytymiseen yritetään vaikuttaa. Menekin edistämisen ilmentymiskanava on myös yrityksen oman henkilöstön panostuksessa, tämä voi ilmentyä esimerkiksi myyntikilpailuissa tai organisaatioon luodusta kannustavasta hengellisyydessä. B2B-bisneksessä asiakkaisiin vaikuttaminen suoraa on huomattavasti vaikeampaa kuin B2C-bisneksessä. Tämä johtuu siitä, että B2B-bisneksessä asiakkaita on huomattavasti vähemmän, joten niitä täytyy pyrkiä lähestymään diplomaattisemmin, kuin arkikuluttajia. Sen takia Capricode Oy:n kannattaakin pohjustaa oma menekinedistäminen ylivertaiseen tuotteeseen kilpailijoihin nähden. Näin se ollen se pystyisi luomaan kilpailuetua, joka reflektoituu asiakkaiden sitoutumisena yrityksen tuotteeseen. Loppuasiakkaiden huomioimisessa Capricode Oy panostaa tarjoamalla käyttöönotto- ja tukipalveluita. Tämä myös sen takia, jotta laadunvalvonta ja asiakastyytyväisyys olisivat hallittua. 8

9 SyncShield -ohjelmisto on mahdollista hankkia hostattuna tai kokonaan manageroituna palveluna. Jolloin palveluntarjoaja ylläpitää ja vastaa tarvittaessa esimerkiksi laitehallinasta loppuasiakkaan puolesta. Tällä apupaketilla saadaan varmistettua se, että asiakkaalle ei tule ongelmia tuotteen käyttöönotossa ja mahdollisiin ilmeneviin ongelmiin voidaan välittömästi puuttua. Onkin tärkeää, että tuotteen tilaaja pidetään tyytyväisenä, tällöin se suhtautuu ohjelmistoon hyväksyvämmin. Mitä paremmin asiakas hyväksyy ohjelman, sitä nopeammin asiakas myös omaksuu sen itselleen ja näkee sen hyödyttävänä sijoituksena. Capricode Oy:n tulisi myös tutkia onko mahdollista saada luotua tuotteestaan vielä enemmän pakettiratkaisutyylistä palvelua. Tällaisella pakettiratkaisulla voitaisiin vaikuttaa menekinedistämiseen positiivisesti, koska tuotteen helppo ostettavuus alentaa ostokynnystä asiakkaalla. Myyntivastaavan tulisi koettaa ottaa siis hallittavakseen yhdessä tuotekehitystiimin kanssa ideologia, että miten saada tuote kompaktimaan ja helpommin ymmärrettävämpään muotoon asiakkaille. Luonnollisesti tämä kompaktisuus näyttäytyy vain ulospäin, vaikka ohjelmisto itsessään voi olla moniulotteinen. Yrityksen toiminnan strateginen pääpaino tulisi kohdistaa nykyisten ja uusien asiakkaiden palvelemiseen enemmän kuin kilpailijoiden voittaminen. Näin ollen se tarkoittaa sitä, että Capricode Oy: tulee ottaa yhteyttä lisääntymässä määriin potentiaalisiin asiakkaisiinsa mm. soittamalla yrityksiin, lähettämällä sähköpostia sekä asiakastapaamisilla. Lisäksi yrityksen tulee pitää säännöllisesti yhteyttä vanhoihin asiakkaisiin, osallistumalla erilaisiin asiakasseminaareihin. Vanhoihin asiakkaisiin tulee pitää yhteyttä virallisesti asiakaskäynnein ja yhteydenotoin, sekä epävirallisesti esimerkiksi yhteisen saunaillan välityksellä. Näin Capricode Oy saisi syvennettyä yhteistoimintaa, sekä asiakastietoutta. Lisäksi asiakaspalautteet sekä asiakastarpeet täytyy ottaa mahdollisimman hyvin huomioon aina uutta versiota tuotettaessa. Niiden hallinnassa olisi hyvä olla jonkinlainen sisäverkko, jonka avulla niitä voidaan ylläpitää ja tarkastella. Yksi tällainen ratkaisu voi olla myöhemmin esiteltävä Wiki-sivusto. Yksi menekinedistämisen strategia, jota Capricode Oy:n siis kannattaa toteuttaa, on että sen tämän hetkisten ja tulevien asiakkaiden asiakastyytyväisyys pysyy mahdollisimman korkealla. Koska uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa enemmän, entä vanhoista kiinni pitäminen. Onkin siis tärkeää huolehtia etteivät nykyiset asiakkaat tule vaihtamaan tulevaisuudessakaan pois Capricode Oy:n alaisuudesta. Asiakastyytyväisyyttä tulee pitää yllä avoimella kommunikaatiolla, systemaattisella tiedonvaihdannalla, joustavuudella, luottamuksella ja kuten aiemmin jo todettiin heistä huolehtimalla.. Capricode Oy:lle on tärkeä huolehtia myös asiakkaiden jälkimarkkinoinnista, koska suhde on jatkuva prosessi. (Grönroos, 2001). Toinen strategia joka Capricode Oy:n kannattaa toteuttaa, on ISO 9001 sertifikaatin hankinta tulevaisuudessa. Sertifikaatin avulla yritys voi luoda itsestään parempaa mielikuvaa asiakkailleen luotettavana toimittajana. Inspecta Oy, sertifikaatin myöntäjä, myös sanoo, että sertifikaatin avulla henkilöstö saadaan osallistumaan aktiivisesti kehitystyöhön, tehtävien vastuut selkeytyvät, varmat ja toimivat rutiinit syntyvät, tuotteiden ja palveluiden laatu on tasaisen varma ja tulos voidaan arvioida luotettavasti etukäteen. Joten sertifikaatin saamisessa on selvät hyödyt Capricode Oy:lle. 3.4 Suhdetoiminta Moniammatillisessa yhteistyössä pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja/ tai toimivallan jakamisella jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Käsitteellä voidaan viitata organisaation sisäiseen tai organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, yhteistyön satunnaisiin ja vakiintuneisiin muotoihin sekä ammattirooleissa pitäytyvään tai uutta synteesimäistä ajattelutapaa etsivään yhteistyöhön. (Määttä, 2006). Tämä kuvastaa yhtä suhdetoiminnan ideologiaa, eli tietovirtoja joita yrityksen sisäisessä viestinnässä liikkuu. Näiden tietovirtojen tunnistaminen on 9

10 tärkeää, jotta niihin ymmärrettäisiin vaikuttaa. Toinen tietovirta joka täytyy tunnistaa, on ulospäin suuntautuva virta, eli se mitä yritystietoja Capricode Oy antaa yrityksen ulkopuolisille tahoille. Näiden hallinta ei ole aina yhtä helppoa kuin sisäisten tietojen, koska yritys ei voi välttämättä vaikuttaa siihen, mitä siitä kirjoitetaan. Kuva 1: Tunneälyn ominaisuudet Daniel Goleman esittää artikkelissaan (Goleman, 1998) johtajiin liittyviä tunneälyn ominaisuuksia. Artikkelissa todetaan myös näiden ominaisuuksien kehittämisen olevan mahdollista. Johtajan tulisikin olla mahdollisimman innostava ja pyrkiä saamaan alaisistaan irti mahdollisimman paljon. Capricode Oy:ssä onkin syytä muistaa pitää huolta myös johtaja-asemassa olevien koulutuksesta, koska nimenomaan johtajien vaikutus työntekijöiden työpanoksessa on merkittävä ja johdon vaikutus koko yrityksen menestykseen on sanomattakin tärkeä. Johtajien tulee pyrkiä toteuttamaan yrityksen arvoja ja saada alaiset työskentelemään tehokkaasti kohti yhteistä päämäärää sisäinen suhdetoiminta Capricoden Oy:n tuotekehitystiimi koostuu R&D päälliköstä ja SW-arkkitehdeistä. Työt on jaettu osaamisen ja vastuualueiden pohjalta. Henkilöstöä myös koulutetaan ja yritys osallistuu erilaisiin seminaareihin. Yritys myös kannustaa työntekijöitä laatimaan patentteja. Koska henkilöt ovat sitoutuneet tiimeihinsä, ja eivätkä juuri liiku projektien välillä, niin on yrityksen sisällä hyvä henki. Myös työmotivaatio ja työviihtyvyys ovat hyvällä tasolla. Strategiaan suhdetoiminnan osalta olisi hyvä lisätä keskitetty palkkiojärjestelmä. Se tarkoittaisi, että yrityksen työntekijöitä tulisi palkita, mikäli he työssään tekevät yritykselle hyödyllisiä innovaatioita tai myyntejä. Eli tuotekehityksen ihmiset palkittaisiin, mikäli he pystyisivät tekemään todella hyödyllisiä ja arvoa tuottavia toimintoja ohjelmistoon. Ja myyntipuolen henkilöitä palkittaisiin, mikäli he pystyisivät hankkimaan yritykselle uusia asiakkaita. Näin ollen eri alojen osaajilla, 10

11 olisivat erilaiset palkkioperusteet, mutta semmoiset jotka silti kannustaisivat kaikkia. Yrityksen formaaleihin tiedonvaihdannan keinoihin tulisi kiinnittää myös entistä tarkempaa huomiota. Dokumenttien, organisaation pöytäkirjojen ja raporttien pitäisi olla helposti ja nopeasti kaikkien saatavilla. Tähän tarkoitukseen voisi yrityksen sisälle perustaa oman Wiki-sivuston, jossa tietojen liikuttelu olisi helppoa ja nopeaa. Näin ollen jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus vaikuttaa tiedon sisältöön, sekä se voisi mahdollistaa myös tulostehokkuutta paremmalla projektinhallinnalla. Tämä voi aluksi tuntua hieman hierarkkisuutta lisäävänä tekijänä, mutta tilanne ei ole näin. Hierarkkisuuden voi nähdä myös mahdollistavana rakenteena, jonka avulla yrityksestä voi tulla helpommin ohjattava. Tämän lisäyksen voi toteuttaa esimerkiksi hypertekstiorganisaation avulla (Peltonen, 2007). Hypertekstiorganisaatio kuvaa tapaa jolla byrokratia ja joustava organisaatio voidaan yhdistää. Se koostuu kolmesta toisiinsa linkittyneestä kerroksesta, jossa päällimmäisessä projektitiimit luovat uutta tietoa. Eli se on kerros jossa luova hulluus tapahtuu ja innovatiivisuus on tärkeä elementti. Keskimmäisessä kerroksessa tapahtuvat liiketoiminnan rutiinitoiminnot. Näin ollen keskimmäinen kerros on ulospäin näkyvä osa yrityksestä. Eli luotettava kuva, jonka yritys haluaa tuoda esille. Pohjimmainen kerros on tietoalusta, jonne edellisten kerrosten tieto tallennetaan. Tämä tieto olisi hyvä olla vapaasti liikkuvaa, jotta se hyödyttäisi mahdollisimman paljon. Näin ollen Capricode Oy:n Wikia-alusta voisi toimia tietopohjana, jonka välityksellä se pystyisi hallitsemaan sisäistä viestintäänsä, projektinhallintaa sekä aiemmin esille tullutta asiakashallintaa. Näiden sisäisten suhdetoiminnan keinojen valvonta olisi hyvä tapahtua yrityksen johdosta käsin. Näin ollen voitaisiin varmistaa niiden oikeudellisuus, sekä pitää tilastoa kuinka toimivia ne ovat. Kuten Goleman toi esille, on johdon tunneäly tärkeässä tekijässä, jotta koko organisaatio saadaan kytkettyä uuteen tiedonhallintapaan. Työntekijöitä tulisi myös informoida uusista elementeistä mitä yritykseen tuodaan, jotta kaikki ymmärtävät mahdolliset palkkiot, sekä uudet tietoelimet ulkoinen suhdetoiminta Yrityksen avoimuus on hyvällä tasolla. Capricode Oy pitää web-sivuilla omaa blogiaan alan uutisista, sekä kertoo avoimesti tärkeimmät virstanpylväät yrityksen lähitulevaisuudesta. Siitä on myös tehty julkaisuja mm. Finacial Timesiin ja IT Week:iin. Nämä julkaisut eivät kuitenkaan ole kovin tuoreita enää, joten yrityksen olisi hyvä pyrkiä tuomaan itseään enemmän esille mediassa. Capricode Oy voisi tutkia mahdollisuutta, olisiko hyvää ja avointa blogia mahdollista pitää yllä jossain mobiiliteknologia-alan lehdessä. Näin ollen se saisi yhdistettyä oman laadukkaan blogitietotaidon, sekä hyvän markkinointiviestintäkanavan. Tärkeää olisi löytää juuri oikeanlainen julkaisulehti, jonka levikki kattaisi mahdollisimman monta potentiaalista asiakasta. Yksi tällainen lehti voisi olla esimerkiksi MobileMag, joka on keskittynyt täysin mobiiliteknologia-alan kehityksestä uutisoimiseen. Berry L,L:n mukaan brändipääoma koostuu yrityksen luomasta brändistä ja asiakkaan kokemuksesta yritykseen. Näihin molempiin vaikuttavat vielä ulkoiset bränditekijät, kuten mm. yrityksen julkisuus ja lehtikirjoitukset. Näistä kanavista Capricode Oy:n suurin painoarvo sijoittuu asiakkaiden kokemukseen. Esimerkiksi Capricode Oy:n luoma brändikuva jää loppuasiakkaille, eli ohjelmiston käyttäjille, vähäiseksi, koska jakelijat toimittavat tuotetta omalla nimellään. Capricode Oy:lle onkin tärkeämpää saada luotua hyvä brändikuva jakelijoilleen, yhteistyökumppaneille ja partnereille, jotta yrityksen mielikuva luotettavana toimijana pysyy mahdollisimman hyvänä. Näin ollen yrityksen on helpompi saada solmittua uusia jakelijasuhteita ja sitä kautta laajentaa toimintaansa. Brändin pääoman kehittämiseksi täytyy Capricode Oy:n luoda hyviä ja positiivisia asiakaskokemuksia SyncShield -ohjelmistosta. Tätä asiakaskokemusta tulisi parantamaan huolellisella suunnittelulla sekä keräämällä asiakaspalautetta. Suunnittelun ja 11

12 vaatimustenhallinnassa on tuotantovastaavalla tärkeä rooli. Häntä tulisi pyrkiä kouluttamaan mahdollisuuksien mukaan, sekä panostaa hänelle asiakaslähtöisen tuotekehityksen tärkeyttä. Eli, että tuote vastaisi sille asiakkaan antamia odotuksia. 12

13 4. Lähdeluettelo Berry, L. L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Academy of Marketing Scienc, 28, 1, Goleman, D. (1998). What Makes a Leader?. Harvard Business Review. Vol. 76, s Grönroos, C. (2001). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Suomi: WSOY Määttä, M. (2006). Poikkihallinnolliset ryhmät ja perheiden ongelmiin puuttuminen. Yhteiskuntapolitiikka. Stakes, 17(6). Peltonen, T. (2007). Johtaminen ja organisointi: teemoja näkökulmia ja haasteita. Keuruu, Suomi: KY-Palvelu Oy. Saraniemi, S. (2010). Integroidun markkinointiviestinnän kalvokokoelma. Suomi: Oulun yliopistopaino 3-billion/ Lainattu Lainattu Lainattu

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja.

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalouspalveluiden avulla voidaan järjestää esim. kuluttamista, liikkumista,

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa

Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa Illallinen Teksti 1000 pöytäpaikkaa varattiin 2,7 minuutissa PakkaaIllallinen mukaan Teksti mukaan Naapurustojen ja jakamistalouden media

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen KEHITTÄJÄTIIMI_JYTA 1/09 Aika 26.10.2009 klo 12-14 Paikka Toholammin kunnantalo, khall-huone Läsnä Neuvola Inkeri Jussila Varhaiskasvatus, Terhi Elamaa Koulukuraattori Perheneuvola, Merja Heikkilä Lapsiperheiden

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Sisällys. Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016

Sisällys. Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 Sisällys Q1 2016 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 2 Q1 2016 keskeiset tapahtumat Liikevaihto kasvoi 2 % ja käyttökate

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot