Opas: Kuinka teen kyselyn.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas: Kuinka teen kyselyn."

Transkriptio

1 Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen.

2 Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo vuodesta Toteutimme maailman ensimmäisen sähköisen palautteenkeruuratkaisun vuonna Raportointimenetelmäämme on tutkittu lukuisissa yliopistoissa, siitä on kirjoitettu väitöskirjoja, kirja, ja se on ansainnut myös patentin USA:ssa. Omistamamme menetelmä on nimeltään Z-scored Electronical Feedback, josta myös yrityksemme nimi, ZEF, tulee. Hyödynnämme innovatiivista nelikenttä-kysymystyyppiä laajasti, ja olemme keränneet vertaansa vailla olevan osaamisen arviointialasta ja käyttäjäkokemuksesta palautteenkeruussa. Asiakaspalautteen kerääminen on yksi yrityksen tärkeimmistä keinoista, joilla mitataan toteutunutta laatua. Yksikään yritys maailmassa ei ole liian pieni tai suuri keräämään palautetta niiltä ihmisiltä, joiden tarpeiden täyttämistä varten se on olemassa. Asiakkaat joko tuovat yritykselle liikevaihdon, brandiarvon ja yleisen menestyksen, tai pahimmassa tapauksessa menevät jonnekin muualle. Tässä oppaassa kerromme helppoja vinkkejä, jotka voit heti tänään ottaa osaksi yrityksesi jatkuvaa toimintaa. Asiakaspalautteiden säännöllinen kerääminen, raportointi ja kehittyminen niiden pohjalta takaavat sen, että toiminnassanne on enemmän eteenpäin työntäviä voimia, kuin tekijöitä, jotka vastustavat menestystänne. Oppaan aluksi perustelemme lyhyesti, miksi sinun tulisi kerätä ja hyödyntää asiakaspalautetta. Tämän jälkeen kerromme, kuinka voit rakentaa yrityksellesi tehokkaan kysymyssisällön. Sitten käymme läpi parhaat keinot tavoittaa vastaajat, ja kasvattaa vastausprosenttia. Lopuksi kerromme raportoinnin hyödyntämisestä ja laadukkaiden tulosten keräämisessä olennaisista asioista. Oppaan neuvot toimivat yleisesti ottaen arviointien tekemisessä, mutta parhaiten saat hyödynnettyä niitä Arviointikoneella. Haluatko tietää lisää tästä työkalusta? Ota yhteyttä myyntiimme numerossa , tai jätä yhteydenottopyyntösi verkko-osoitteessa www. arviointikone.fi.

3 Miksi keräisit palautetta? Eikö olisikin helppoa, jos tietäisit täsmälleen mitä asiakkaat rakastavat yrityksessäsi ja mitä he haluaisivat eniten kehittää? Voisit keskittyä ainoastaan tärkeimpiin asioihin liiketoiminnan vetämisessä ja kehittämisessä, ja sinulla olisi täysi asiakkaiden mandaatti! Näin yksinkertainen on tärkein syy asiakaspalautteen keruuseen sinun kannaltasi katsottuna. Saat tietää, mitkä asiat sujuvat hyvin, ja missä olisi kehittämistä. Ennen kuin aloitat asiakaspalauteprosessin yrityksessä, sinulla on hyvin tärkeä olla vastaukset kysymyksiin Miksi kysyn? ja Keneltä kysyn?. Tarpeena voi olla esimerkiksi tietyn toiminnon kehittäminen, asiakkaiden segmentointi sen mukaan, kuinka tyytyväisiä he tällä hetkellä ovat, vai kenties vain suositteluluvun saaminen markkinoinnin käyttöön. Tarpeeksi tarkan syyn pohjalta voit asettaa tavoitteet, ja tiedät jo suurin piirtein, mikä kyselyn sisältö tulee olemaan. Kyselyn perustavanlaatuisin tehtävä on auttaa sinua johtajana tekemään helpompia ja tehokkaampia päätöksiä. Tästä saat johdettua helposti oman syysi, mihin liittyviä päätöksiä tulisi seuraavaksi tehdä. Tästä saat taas löydettyä kohdat, mitä tulee selvittää, jotta tehokas päätöksenteko onnistuu.

4 Mitä Kysyä? Edellisessä kappaleessa mainittujen asioiden selvittäminen ei kuitenkaan ole niin helposti tehty, kuin sanottu. Miksi näin? Usein ongelmat lähtevät jo kysymyssuunnittelusta. Palautteenkeruu koetaan yhä niin erityiseksi tilanteeksi, että sen suunnitteluun otetaan mukaan valtavasti henkilöstöstä, ja kyselystä tehdään näin liian massiivinen. Emme väitä etteikö olisi hyvä kuulla monia avainhenkilöitä suunnitteluvaiheessa, mutta loppupeleissä tulee olla aina yksi henkilö vastaamassa lopputuloksesta. Olemme nimenneet tuon henkilön Arviointiosaajaksi. Hän tietää, mitä kannattaa kysyä, miten kannattaa kysyä, ja kuinka saa parhaiten hyödynnettyä käytössä olevan työkalun ominaisuudet tiedonkeruussa ja -analysoinnissa. Jos arviointiprosessi on kovin hajallaan yrityksessä, on vaarana, että myös lopputuloksesta tulee sekava ja vaikeaselkoinen. Arviointiosaajan tehtävänä on vastata siitä, että koko kyselyn sisältö täyttää määritellyn tavoitteen. Mikäli kyselyn tavoitteena on löytää kantavat voimat ja tärkeimmät kehityskohteet esimerkiksi B2B -yrityksen asiakaspalveluprosesseista, ei kannata sekoittaa pakettia laittamalla mukaan kysymyspatteria myyntitoiminnoista tai viestinnästä. Monesti tärkeistä kyselyistä tulee valtavia, koska niihin panostetaan yrityksen puolelta paljon, mutta valitettavasti kyselyn vastaanottaja on se, joka kärsii vielä enemmän. Siksi suosittelemmekin, että on hyvä tehdä monta pienempää kyselyä tarpeen mukaan, kuin yrittää hoitaa kaiken palautteen kerääminen yhdellä jättiläiskyselyllä. Perustelemme tämän edempänä oppaassa.

5 Mikäli yrityksen tavoite on selvittää toimintaa perusprosesseissa, ei ole tarpeen luoda jokaisesta toiminnosta omaa laajaa kysymysjoukkiota. Esimerkiksi me käytämme Zefissä uusien asiakkaiden tyytyväisyyskyselyissä kaikkien toimintojen onnistumista yhteensä viidellä kysymyksellä. Pyrimme kaikin keinoin tekemään vastaamisesta miellyttävän ja positiivisen kokemuksen. Selvitämme myynnin toiminnan yhdellä kysymyksellä, koulutuksen toiminnan toisella, käyttöliittymän kolmannella kysymyksellä. Siinä ovat kaikki toiminnot, joihin takuulla jokainen asiakas törmää asioidessaan meidän kanssamme. Lisäksi kysymme rohkeasti Suosittelisitko meitä ystävällesi?, jonka perusteella saamme tietää niin sanotun yleisen tyytyväisyyden. Ja lopuksi, viidentenä, kysymme vapaan palautteen. Koska emme ole puuduttaneet vastaajaa kymmenillä kysymyksillä, saamme hienot määrät tekstipalautetta, joiden pohjalta on varsin helppo kohdentaa toimia ja toteuttaa asiakkaiden toiveet.

6 Kuinka kysymykset kannattaa muotoilla Luultavasti yleisin arviointitarve yrityksissä on asiakaspalautteen kerääminen. Toki, halutaan tietää mistä asioista asiakkaamme meissä tykkäävät, jotta he ovat asiakkaita jatkossakin. Asiakkaat kun maksavat palkkamme, loppupeleissä. Yleisin kysymys lieneekin Oletteko tyytyväinen saamaanne palveluun?. Asiakas laitetaan vastaamaan kysymykseen joko kyllä tai ei, joskus jopa asteikolla 1-5, jonka pitäisi kuvastaa mielipidettä siiitä, onko täysin eri mieltä vai samaa mieltä. Ja mitä tarkoittaa jos olen nelosen verran tuon kysymyksen kanssa samaa mieltä? Avoin kysymys jättää usein liikaa pohdittavaa vastaajalle. Kysymysmuotoinen tyyli kannattaakin jättää vapaapalautteisiin, siellä vastaaja saakin pohtia asioita syvällisemmin. Olen, koska ajattelen - sanoi eräs filosofi aikanaan. Ajatukset ja suhtautuminen eri asioihin ovat muovautuneet kokemuksiemme pohjalta. Olemme tottuneet omassa elämässämme saamaan erilaisin tavoin palautetta onnistumisestamme. Koulussa meillä jokaisella oli se oma osaamisalue. Saimme samanlaisia numeroita kaikista aineista, jossain saatoimme loistaakin jopa, mutta yleensä olemme aika tasapaksuja onnistujia. Palautteen saaminen työssämme on hyvin samanlaltaista, tyyli ja määrä riippuu aina pomoistamme ja työkavereistamme. Suhtautumisemme siis kysymyksiin on aina erilaista,varsinkin kun annetaan aika avoin kysymys ja vielä numeroskaala johon tulisi onnistuminen merkitä. Tämä tarkoittaa, ettei selvitykset ja palautteenkeruu ole tarpeeksi yksiselitteistä jokaiselle vastaajalle käytettäessä laajaa kysymystä ja numeroskaalaa. Siispä toinen, ja samalla toimivampi vaihtoehto, on esittää vastaajalle väite: Koen olevani tyytyväinen saamaani palveluun. Kokemuksien ja mielipiteiden kysyminen henkilökohtaisesti väittämänä, on osoittautunut parhaiten toimivaksi. Koska, kuka siellä Internetin toisessa päässä onkaan vastaamassa? Toinen ihminen, ihan kuin sinäkin. Ei yritys tai yrityksen edustaja. Riippumatta hänen asemastaan, yrityksen koosta, asiakkuustasosta, tai muustakaan, vastaaja on aina ihminen. Toki haluat palautteen mieluiten yksittäiseltä ihmiseltä, joka on tärkeä osa liiketoimintasi menestystä. Osoita siis kysymykset näille ihmisille, väittäminä, henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Kysy mielipiteitä ja kokemuksia rohkeasti, esitä heille väittämiä, joihin he voivat yhtyä tai olla eri mieltä. Lisäksi kysymysten ympärille tulee rakentaa sellainen konteksti kyselyn johdannolla ja vastausohjeilla, mikä auttaa asiakasta kohdistamaan mielipiteensä mahdollisimman hyvin.

7 Mikä on hyvä pituus kyselylle? Kyselyn pituus voidaan ajatella sekä kysymysten määränä, että kyselyyn vastaamiseen kuluvana aikana. Itse asiassa pituutta tärkeämpi asia on koettu vastaamisen helppous ja vastaajan motivaatio. Olemme nähneet kyselyitä, joissa oli yksi ainoa tärkeä kysymys: Suosittelisitko meitä ystävällesi? Toisessa ääripäässä tarjoamme esimerkiksi Arviointikoneen kyselypohjissa noin 100 kysymyksen laatuarviointisisältöjä. Tavoitteistasi käsin saat parhaiten muotoiltua juuri kohderyhmälle sopivan pituuden. Tärkein neuvomme kuitenkin on, älä kysy kaikkea, vain ne tärkeimmät, saat aina tarkennettua asioita myöhemmin. Henkilöstö on yleisesti ottaen motivoituneempaa vastaamaan oman organisaation kyselyihin kuin asiakkaat. Lyhyen hotellivierailun jälkeinen kysely kannattaisi pitää alle 10 kysymyksessä. Puolestaan suuren organisaation henkilöstökyselyt voivat olla pidempiä, toki kyselyiden frekvenssistä riippuen. Vastaajalle kokemus käytön helppoudesta on myös tärkeää. Meille kaikille tulee liikaa sähköpostia, puheluita ja kyselyitä. Siis ajan säästäminen helppouden kautta on aina mukavaa. Olemme havainneet monia tärkeitä asioita helppoutteen liittyen. Portaaton vastaamisasteikko helpottaa vastaamista ratkaisevasti, sillä asiakas voi klikata mitä tahansa kohtaa vastausskaalalla. Hänen ei tarvitse valita tiettyä pistettä esim. yhden ja viiden väliltä. Ulkoasu on tärkeä, designiä ei saa olla liikaa mutta myös liian insinöörimäinen lomake koetaan ankeaksi käyttää. Muunmuassa nämä, ja monet muut ohjelmassamme huomioidut asiat ovat aivan ratkaisevia siinä, kuinka miellyttäväksi asiakas kokee vastaamisen. Vastausprosentit ovat todistetusti korkeammat, kun vastaaminen on helppoa ja miellyttävää. Palataksemme vielä kyselyn pituuteen, nyrkkisääntönä suosittelemme, että kyselyn pituuden kannattaa olla sellainen, ettei sinun tarvitse kutsuviestissä mainita, kauanko kyselyn täyttämisessä menee aikaa. Kyselyn aihe ja muut seikat, kuten vastaajan usko hänen mielipiteensä vaikuttavuudesta yrityksessä, todennäköisesti ratkaisevat sen klikkaako hän kyselyn auki.

8 Korkean vastausprosentin metsästys Eli toisinsanoen, kuinka saisit mahdollisimmat korkeat vastaajamäärät jotta data olisi äärimmäisen tehokkaasti käytössäsi. Kun sinulla on kysymysrunko olemassa, laita kysely testikierrokselle ihan oikeanlaisena kyselynä. Kysy testiryhmältä palautetta nimenomaan kyselykutsun houkuttelevuudesta, kyselyohjeiden ymmärrettävyydestä, kysymysten ymmärrettävyydestä ja kysymysten määrästä. Ole valmis palautteen pohjalta vielä karsimaan kysymyksiä, ja muokkaamaan sitä ehkä radikaalistikin. Joukolla saatte siitä toimivan! Kun testikierros on tehty, kysely on valmis julkaistavaksi. Arviointikoneessa on monta tapaa saattaa kysely matkaan. Mitä useampaa kanavaa pitkin laitat kyselyn liikkeelle, sitä varmemmin se myös löydetään. Voit kutsua henkilökohtaisesti sähköpostilla, Arviointikone personoi sähköpostin haluamallasi tavalla, esim. lisäämällä jokaiseen sähköpostikutsuun asiakkaan oman nimen. Voit myös upottaa kyselylinkin nettisivuillesi esim. banneriin tai tehdä yhden uuden nettisivun, jolloin kyselysivua on helppo mainostaa monissa eri kanavissa. Loppupeleissä kyselyn luonne ja se, missä vastaajajoukkojen haluat törmäävän kyselyyn, ratkaisevat sijoituksen. Henkilöstökyselyä et mainostane Facebookissa, kun asiakaspalautetta tai markkinakartoitusta taas voisit mainostaa missä vain. Kyselyillä tavoitellaan korkeaa vastausprosenttia. Sitä saadaan nostettua hyvin suunnitellun kutsun, helposti löydettävien linkkien ja miellyttävän kyselyn avulla. Lisäksi kannattaa laittaa joitakin muistutusviestejä niille, jotka eivät ole vielä vastanneet. Vastaamisaika kannattaa rajata lähtökohtaisesti melko lyhyeksi, ja ajoittaa tarkasti, jotta kysely ei päädy asiakkaalla, teen tämän joskus, jos ehdin listalle. Hyvä vastausprosentti on kokemuksemme mukaan yli 60 %. Siihen kannattaa pyrkiä.

9 Kuinka raportteja tulisi lukea? Kun teet kyselyn, asetat itsesi ja yrityksesi luonnollisesti alttiiksi arvioinnille. Tulosten saaminen saattaa jopa hirvittää. Olemme vuosien saatossa törmänneet varmasti lähes kaikkiin mahdollisiin tapoihin reagoida asiakkaiden ja muiden sidosryhmien antamiin palautteisiin. Reagointitapoihin kuuluu yltiöpositiivinen absoluuttisten lukujen tulkinta Meillähän menee todella hyvin, kuten myös pelolla johtamisen ilmapiirille ominainen reagointi: Meillä menee kaikki todella huonosti, ja kaikkea on kehitettävä heti, tai emme selviä. Emme voi sanoa, mikä milloinkin oikein tai väärin, sillä se riippuu suuresti muun muassa yritys- ja johtamiskulttuurista ja yrityksen elinkaaren tilanteesta. Olemme kartuttaneet kuitenkin hyvän kokemuksen siitä, kuinka yleensä saavutetaan parhaat tulokset raporttien tulkinnasta ja kehitystoimenpiteiksi saattamisesta. Arviointikone on viritetty myös tästä näkökulmasta käsin. Näe asiakkaan motiivi Raportteja tulkittaessa kannattaa pitää mielessä se motiivi, miksi ihminen, kuten esimerkiksi sinäkin, käyttää aikaansa vastatakseen kyselyyn. Monet organisaatiot käyttävät toki palkintoja, arvontoja ja jopa pelotteita saadakseen vastauksia. Mutta lähes aina vastaajan motiivi on kuitenkin se, että hänellä on mielessään jokin keino, jolla yrityksesi voisi kehittyä paremmaksi. Kun yrityksesi on parempi, se palvelee häntä kuluttajana tai työntekijänä paremmin. Eikö ole upea motiivi vastata? Tähän nimenomaiseen motiiviin peilattuna, tulosten tulkinnassa kannattaakin lähteä liikkeelle yksinkertaisesta tosiasiasta. Miksi vastaaja kerrassaan rakastaa yritystäsi? Eli etsi tuloksista liiketoimintaasi kannattelevat voimat. Arviointikoneraportista löydät helposti sen, mitä etsitkin: Miksi asiakkaasi ovat asiakkaitasi? Miksi työntekijäsi haluavat vapaaehtoisesti joka aamu herätä ja tulla toimistolle? Miksi hallitus ja johtoryhmä uskovat visioosi? Löydettyäsi nämä voimat, sinun on huomattavasti helpompaa keskittyä näiden vahvuuksien ylläpitämiseen. Seuraava askel tulosten läpikäynnissä onkin havaita ne kohdat, jotka kenties pidättelevät yrityksesi toiminnan täyttä kukoistamista. Muista tässäkin se, että asiakkaasi kertovat sinulle, mihin keskittymällä olisit parempi yritys ja palvelisit heitä paremmin. Tai mitä muutosta tai kehitystä työntekijäsi arvostaisivat suuresti, ja näin sitoutuisivat työhönsä suuremmalla sydämellä. Mitä tällainen lähestymistapa oikeastaan onkaan? Se on tehokkaampaa päätöksentekoa. Tiedät täsmälleen mitä yrityksesi kehitykseltä toivotaan, ja voit edetä luottavaisin mielin. Ei siis kannata keskittyä negatiivisuuden kautta tulosten purkamiseen, tai pitää tuloksia omana tietonaan piilossa. Vie rohkeasti asiat kaikkien sidosryhmien tietoisuuteen, ja kiitä heitä. Kerro, kuinka aiot palvella heitä paremmin jatkossa. Heidän toiveidensa mukaisesti.

10 Laadukkaat tulokset tavoitteena Nyt tulee se kaikista tärkein juttu. Kyselyiden tulokset eivät anna tarpeeksi tukea päätöksentekoon, jos kaikki vastaukset niputetaan aritmeettiseen keskiarvoon. Me suosittelemme sinua käyttämään menetelmää, joka ottaa huomioon jokaisen vastaajan mielipiteen ja suhteuttaa sen vastauskäyttäytymiseen. Aritmeettinen keskiarvo antaa sinulle keskiarvon. Vastaajien yksittäiset mielipiteet hukkuvat massaan. Mitkään painotukset tms. toimenpiteet eivät tuo sinulle vastaavaa tulosta kuin Arviointikone. Se laskee kaiken tarkasti, ja suhteuttaa kaikki vastaajien antamat vastaukset siten, että näet Arviointikoneen suhteellisesta raportista tarkat prioriteettialueet sen mitä asiakas on oikeasti halunnut sanoa! Siksi meillä on menetelmällemme patentti. Yhteenveto Hyvässä kyselyssä saat loistavia tuloksia, kun huomioit seuraavat seikat. 1. Määrittelet tavoitteen tarkasti - Tee arvointisuunnitelma 2. Organisaatiossasi on nimitetty Arviointiosaaja vastaamaan arviointisuunnitelman toteutuksesta 3. Teet selkeän ja yksinkertaisen kyselyn 4. Määrität tavoitteen kunkin kyselyn vastaajamäärälle ja asetat kyselyn saataville tärkeimpiin kanaviin 5. Testaat kyselyn huolellisesti etkä kysy liikaa, tai epäselvästi 6. Olet kiitollinen tuloksista etkä pelkää palautetta 7. Käytät vain parasta menetelmää joka takaa sen, että teet oikeat päätökset

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland Tekijänoikeudet (c) 2011 Teemu Kinnunen, Kaikki oikeudet pidätetään Tämä dokumentti on tekijänoikeuslailla suojattu. Tekstin tai sen osan kopioiminen kaupalliseen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Lukija

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

INTERNETMARKKINOINTI.FI / TEEMU KINNUNEN / teemu.kinnunen@internetmarkkinointi.fi

INTERNETMARKKINOINTI.FI / TEEMU KINNUNEN / teemu.kinnunen@internetmarkkinointi.fi 10 syytä sille, miksi verkkosivustosi EI myy sis. ratkaisut ongelmiin! Terve ja kiitos mielenkiinnostasi raporttiani kohtaan! Nimeni on Teemu Kinnunen ja esittelen sinulle 10 ylivoimaisesti yleisintä syytä

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

Verkkokauppiaan Facebook-opas

Verkkokauppiaan Facebook-opas Verkkokauppiaan Facebook-opas Miksi kirjoitin tämän oppaan? Autan työkseni verkkokauppiaita kasvattamaan myyntiä. Keskustelen viikottain useiden eri alojen verkkokauppaiden kanssa. Riippumatta toimialasta,

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN?

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? JOHDATUS KÄYTETTÄVYYTEEN Janne Kuntola Avania Consulting www.avania.fi MITÄ TÄMÄ OPAS OPETTAA? Usein kuulee tuotteita markkinoitavan sanalla helppokäyttöinen. Mutta mitä

Lisätiedot