Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus AIKA klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 66 YLÄ-SAVON N ESITYS EDUSAVO OY:N HALLINNOSTA 67 YHTEISTOIMINTAMENETTELYJEN KÄYNNISTÄMINEN YLÄ-SAVON SSÄ 68 YLÄ-SAVON N HENKILÖSTÖSTRATEGIA- JA SUUNNITELMA VUOSILLE PÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) AIKA klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali Läsnä Heikinmaa Matti Puheenjohtaja Isopoussu Ari Itkonen-Brilli Teija Juutinen Tiina Kainulainen Helena Kekkonen Anne Mäyrä Kaarina Nousiainen Heikki Savolainen Onni Nousiainen Olavi Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Puumalainen Kari Ky:n johtaja, esittelijä Kauppinen Matti Talousjohtaja, esittelijä Poissa Puurunen Kirsti Yhtymävaltuuston I varapj Mähönen Harri Yhtymävaltuuston II varapj ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Matti Heikinmaa Matti Kauppinen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Iisalmi Kaarina Mäyrä Heikki Nousiainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Iisalmi johdon sihteeri Mari Honkanen

3 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YHALL 62 Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yhtymähallituk sen jäse nistä enemmän kuin puolet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA YHALL 63 Aakkosjärjestyksessä ovat vuorossa Kaarina Mäyrä ja Heikki Nousiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarina Mäyrä ja Heikki Nousiainen.

5 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS YHALL 64 Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja käyvät läpi lyhyesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja tulevia asioita. Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus tarkensi loppuvuoden kokousaikataulua seuraavasti: Hallitus (oli aiemmin ) Valtuusto Syys - lokakuu Merkitään, että yhtymähallitus piti strategiakokouksen klo ja tutustui myös Savon eläinsairaala Oy:n toimitiloihin.

6 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO YHALL 65 Valmistelija: Kari Puumalainen p Yhtymävaltuuston kokous on pidetty Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: - Tilinpäätös vuodelta Arviointikertomus vuodelta Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet - Osakeyhtiön perustaminen - Ylitysoikeusesitys kone- ja metallialan irtaimiston investointihankintoihin - Ylitysoikeus Eläinsairaalan rakennuskustannuksiin. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat yhtymävaltuuston toimivaltaan ja olleet muutoinkin lainmukaisia ja että näin ollen pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Esitys hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus YLÄ-SAVON N ESITYS EDUSAVO OY:N HALLINNOSTA YHALL 66 Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan perustaa EduSavo Oy nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on toteuttaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän puolesta sellaisia koulutus- ja muiden palveluiden myyntiä, joita Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ei enää jatkossa voi toteuttaa uudistuneesta kuntalaista johtuen. Yhtymävaltuusto valtuutti viranhaltijajohdon tekemään myös perustamissopimuksen mahdolliset täydennykset sekä muut perustamiseen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asiakirjat. Yhtiön perustamiskokous on tarkoitus pitää kesäkuun lopussa Osakeyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty (osakeyhtiölaki 6 luku, 2 ) Osakeyhtiön toimitusjohtajan yleisistä tehtävistä on määrätty osakeyhtiölain 6 luvun 17 :ssä, jossa todetaan seuraavasti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Osakeyhtiön toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus (osakeyhtiölaki 6 luku, 20 ). Toimitusjohtaja on yhtiön toimielin ja hän ei ole työsuhteessa osakeyhtiöön. Toimitusjohtajalla ei myöskään ole irtisanomisaikaa tai muuta lain tuomaa turvaa kuten yhtiön työntekijöillä. Tästä syystä toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot sovitaan erikseen tehtävässä toimitusjohtajasopimuksessa. Yhtiön hallitus on tarkoitus koota siten, että siinä on edustettuna sekä luottamushenkilö- että virkamiesjohto. Tällöin omistajaohjauksen tavoitteet voidaan parhaalla mahdollisella tavalla viedä läpi myös yhtiön päivittäisessä johtamisessa. Osakeyhtiön hallinnossa toimittaessa on kuitenkin muistettava se, että hallituksen jäsenet edustavat hallituksessa toimiessaan osakeyhtiötä eivät omistaja- tai taustaorganisaatioitaan. Yksittäisten osakeyhtiön

8 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) hallitusten jäsenten juridinen vastuu tehdyistä päätöksistä on suurempi kuin kunnallisissa luottamuselimissä. Näiden riskien hallintaa varten osakeyhtiölle otetaan mahdollisimman kattava hallinnon vastuuvakuutus. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista valita alkuvaiheessa enintään neljä jäsentä, jotka edustavat sekä virkamies- että luottamushenkilöjohtoa. Samassa yhteydessä tulee huomioida tasa-arvolain mukaiset vaatimukset. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus käy asiasta keskustelun ja tekee esityksen osakeyhtiön hallituksen jäsenistä EduSavo Oy:n perustamiskokoukselle. Samalla yhtymähallitus käy omistajaohjaukseen liittyvän periaatekeskustelun yhtiön toimitusjohtajavalinnasta. Tämä omistajaohjaukseen liittyvä linjaus toimitetaan valittavalle osakeyhtiön hallitukselle. Kuntayhtymän edustajina yhtiön perustamiskokouksessa toimivat kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen ja talousjohtaja Matti Kauppinen. Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus päätti esittää ehdolle EduSavo Oy:n hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Pulkkinen, Matti Kauppinen, Teija Itkonen-Brilli ja Matti Heikinmaa. Yhtiön toimitusjohtajaksi esitetään nimettäväksi Kari Puumalainen. Toimenpiteet: pöytäkirjanote EduSavo Oy:n perustamiskokoukselle

9 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus YHTEISTOIMINTAMENETTELYJEN KÄYNNISTÄMINEN YLÄ-SAVON SSÄ YHALL 67 Valmistelija:Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän koulutustoiminnan tulorahoituksen on arvioitu pienenevän vuonna 2016 yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2015 tulorahoitukseen verrattuna. Syynä tähän ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämät ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen sekä yksikköhintojen leikkaukset. Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen vuosiopiskelijapaikkoja vähennetään vuonna 2016 vielä 60 opiskelijapaikkaa, samalla koulutukseen myönnettävän rahoituksen määrä pienenee. Vuoden 2016 valtion rahoituskehys on kuitenkin vielä lopullisesti päättämättä, joten on mahdollista, että leikkaussumma yksikköhintarahoituksen osalta voi vielä muuttua. Hallitusohjelman mukaisesti toisen asteen koulutukseen on tulossa vuosille yhteensä noin 248 miljoonan euron suuruiset leikkaukset, joiden ajallinen kohdentaminen toteutuu siten että suurimmat leikkaukset tapahtuvat vuosina Näiden leikkausten kohdentamista ei ole vielä tehty mutta on oletettavaa, että myös Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän saama valtionrahoitus tulee pienenemään merkittävästi. Tästä johtuen myös yhteistoimintaneuvottelut joudutaan käymään todennäköisesti myös vuosina 2016 ja Koulutuskuntayhtymä on perustamassa kuntalain muutoksista johtuen myös osakeyhtiön, joka jatkossa vastaa kuntayhtymän tiettyjen palvelutuotteiden toteuttamisesta. Kuntayhtymä ei jatkossa voi lain mukaan enää em. palveluita tuottaa. Tällä on vaikutusta kuntayhtymän työtehtävien sisältöihin ja toimintatapoihin. Koulutuskuntayhtymän osalta merkittävä tulorahoituksen leikkaaminen sekä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien vähentäminen edellyttää kustannusrakenteen keventämistä siten, että kuntayhtymän toimintarakenteet ja henkilöstömäärä vastaavat muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) ja sen 4 :ssä edellytetään, että yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;

10 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) 3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä 4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Lain 2 :ssä todetaan, että em. lakia sovelletaan myös kuntayhtymiin. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää käynnistää tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintalain 449/ :n mukaisen yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on toiminnan ja rakenteiden kehittäminen siten, että kuntayhtymän toimintakustannuksia vuositasolla saadaan pienennettyä noin 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tästä henkilöstökuluihin kohdistuva säästöosuus, mikäli muut säästöt saadaan toteutettua, on vuodelle 2016 on noin euroa, mikä vastaa noin 13 henkilötyövuotta laskettuna kuntayhtymän henkilöstön keskimääräisen palkkatason mukaisesti. Mikäli arvioitu järjestäjäkohtainen rahoituskehys muuttuu loppukesän aikana merkittävästi, voidaan säästötavoitetta vastaavasti muuttaa. Henkilöstökustannusten pienentämisen osalta käytetään hyväksi kaikkia käytettävissä olevia keinoja (eläköityminen, työn uudelleen organisointi, toimintaprosessien ja -rakenteiden muutokset, palvelutasojen uudelleen määrittely, toimintojen uudelleen järjestelyt, muut yksilötason ratkaisut sekä viimeisenä keinona henkilöiden mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset). Samalla yhtymähallitus päättää, että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän / työnantajan edustajina neuvotteluissa toimivat: - kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, puheenjohtaja - talousjohtaja Matti Kauppinen - koulutusjohtaja/vararehtori Kirsi Pulkkinen sekä - henkilöstöjohtaja Outi Rautiala, joka toimii myös neuvottelujen sihteerinä. Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan siten, että neuvottelut alkavat viikolla 26 annettavalla neuvottelukutsulla ja varsinaiset neuvottelut käynnistetään viikolla 33. Kuntayhtymä varautuu käymään yhteistoimintaneuvottelut myös

11 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) vuosina 2016 ja 2017, mikäli hallitusohjelmaan kirjatut valtion säästötoimenpiteet toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

12 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus YLÄ-SAVON N HENKILÖSTÖSTRATEGIA- JA SUUNNITELMA VUOSILLE YHALL 68 Valmistelija: Outi Rautiala p Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstösuunnitelman ensisijaisena tarkoituksena on tukea kuntayhtymän strategiasta johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstösuunnitelman avulla pystymme ennakoimaan henkilöstötarpeen sekä määrällisesti että osaamisen näkökulmasta. Tavoitteena on myös ennakoida ja ohjata organisaation toimintaa niin, että oikeat henkilöstöresurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Henkilöstösuunnitelmassa otetaan kantaa myös erityyppisiin periaatteellisiin kysymyksiin mm. johtamisesta, rekrytoinneista, henkilöstön kehittämisestä sekä kehittämiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta. Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on mukana merkittäviä leikkauksia sekä toiminnallisia muutoksia ammatillisen koulutuksen toimialaan. Taloudelliset leikkaukset ovat tämänhetkisten tietojen mukaan kohdentumassa siten, että vuodelta 2016 olisi leikkaantumassa noin 39 miljoonaa euroa, vuodelta 2017 noin 229 miljoonaa euroa ja vuodelta 2018 noin 248 miljoonaa euroa. Näiden leikkausten kohdentuminen järjestäjäkohtaisesti ei ole vielä tiedossa. Tämän vuoksi vuosien osalta ei tässä vaiheessa ole mahdollista tehdä tarkkaa henkilöstötarpeen mitoitusta ja vuoden 2016 osalta mitoitusmuutokset voidaan tehdä ainoastaan kuntayhtymätasolla. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategian ja suunnitelman vuodelle Esitys hyväksyttiin.

13 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT YHALL 69 Pöytäkirjat: - Viranhaltijapäätökset: Talousjohtaja Tyyppi YLEIS MONITOIMILAITTEIDEN KEVENNETTY KILPAILUTUS Kirjeet: Iisalmen kaupunki, tekninen lautakunta, asianro IIS/41/0021/ Aloite Ylä-Savon ammattiopiston tupakkapaikkojen poistamiseksi Sankariniemen urheilualueen pysäköintipaikalta OPH, Päätös dnro 21/422/2015 Valtionavustusta koskeva päätös; Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset ja kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei päätöksiä siirretä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Yhtymävaltuusto) 1 Muutoksenhakukiellot 1.1 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat päätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen piiriin kuuluvat päätökset Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Oikaisuvaatimusohjeet 1.3 Muu peruste HVAL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Viranhaltija ei kunnallisen virkaehtosopimuslain ( /669) 26 :n perusteella saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen ko. lain 2 :ssä tarkoite tussa asias sa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintorii ta-asiana käsiteltä väksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuo mioistuimessa. 2.1 Oikaisuvaatimusoikeus Kohdassa 1.2 mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimus sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun ta yhtymän jäsen kunnan jäsen. 2.2 Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymä hal li tuk selle osoit teella PL 30, Asevelikatu 4, Iisalmi. 2.3 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 2.4 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus ajan

15 PÖYTÄKIRJA 7/ (15) 3 Valitusosoitus päättymistä. 3.1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomai sen osoite on Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs), Kuopio. Va litus aika on 30 päi vää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus, pykälät: 3.2 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; pää tös, johon haetaan muutosta sekä miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka sii hen vaadi taan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. 3.3 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuis ta annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pvm Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Muulla tavoin, miten Vastaanottajan allekirjoitus

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot