FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

2

3 FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2004

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Irmeli Rinta-Keturi ja Seppo Auvinen, EDI Management Finland Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa. Tiivistelmä Infolaituri-projektin tavoitteena oli kehittää liikenteen solmukohtiin, kuten erityisesti aluksiin ja satamiin sijoitettavan kuljettajien informaatiopalvelun sovellusmalli määrittelyineen, kustannusselvityksineen ja toteutusvaihtoehtoineen. Tavoitteena oli myös tuottaa palvelun sisältöä ja rakennetta havainnollistava prototyyppi. Palveluiden käyttäjätarpeiden ja sisällön määrittelemiseksi suoritettiin yritysten ja ammattikuljettajien haastattelut yhteistyössä varustamojen ja satamien kanssa. Keskeisimmät tarpeet olivat kartta- ja reittipalvelut, sää- ja kelitiedot, rajoitukset ja poikkeamatilanteet ajoreittien varrella, osoite- ja palveluaikatiedot, aikataulutiedot, ohjeet satamassa asiointiin, tiedot rajanylityspaikoista ja tullauksesta sekä kuljettajien lepopaikat, rekkaparkit ja niiden palvelut. Palvelun perusperiaate on, että kaikki tarvittava tieto on jossain olemassa. Infolaituri tarjoaa yhden, yhtenäisen käyttöliittymän, josta tieto on käytettävissä. Vaikka tieto on olemassa, sen hyödyntämiseen liittyy ongelmia, kuten eri toimijoiden oma sisältö on hyvin erilaista ja eri tasoista, informaation saatavuus on yleensä vain muutamalla kielellä (suomi, ruotsi, englanti) sekä kaupallisten palvelujen tiedon saantiin liittyvät taloudelliset tekijät. Hankkeen tavoitteena oli myös löytää Suomesta taho, jolla on selkeä kiinnostus jatkokehittää palvelua ja tuottaa siitä kaupallisesti toimiva palvelu. Infomedia Suomi Oy:llä on jo Suomessa maan kattava informaatiopalvelu suomi-info.net, jonka rinnalle Infolaituria on luontevaa jatkokehittää. Infolaituri projektin toteutusvaihe alkaa kolmen pilotin toteutuksella. Piloteissa yhdistetään järjestelmän perusinfrastruktuurin ja keskeisten palveluiden (kartat, opasteet ym.) rakentaminen pilottikohtaisten tarpeiden mukaan. Konkreettisina ilmenemismuotoina ovat vuoden 2003 aikana syntyvä infolaituri verkko- ja extranetpalvelu, matkapuhelinpalvelut sekä citytoteemit. Pilottivaiheen toteuttaa Infomedia Suomi Oy. Avainsanat (asiasanat) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 38/2004 Kokonaissivumäärä 42 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Irmeli Rinta-Keturi & Seppo Auvinen, EDI Management Finland Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication InfoQuay Abstract The main objectives of the project Infolaituri InfoQuay were to define the concept to provide an information service to truckers (both domestic and international), including the description and contents of the service, the cost analysis, the earnings logic for the operator as well as to develop a prototype of the service. The user requirements and service concept were defined by interviewing truckers in co-operation with the shipping lines and ports. Map and routing services, weather and road conditions, traffic limitations, address and service time information, schedules, service guides and procedures at ports, at border crossing places and at customs as well as truckers services were the most essential content requirements for the InfoQuay. The basis of the service was that all the information does exist in several different Internet services, but the InfoQuay will provide one single access point to that information. One of the goals in the project was to identify the organisation in Finland, who would be interested in developing the service for a commercial information service. A Finnish company, Infomedia Suomi Oy, already provides a country-wide service suomi.info.net, which would be a natural platform for InfoQuay as well. The implementation of the InfoQuay starts with a pilot phase where 3 local pilots will be implemented. The basic infrastructure of the system and the main services (maps, guides etc.) will be implemented by the local needs and requirements. The result of the pilots will be the InfoQuay internet and extranet service, mobile service and the local information boards, called City Totems. The pilot phase will be implemented by Infomedia Suomi Oy. Keywords Miscellaneous Serial name and number FITS publications 38/2004 Pages, total 42 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 SISÄLTÖ 1 YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUS Projektin taustaa Projektin tavoitteet ja vaiheistus Osallistujat Toteutus INFORMAATIOPALVELUN MÄÄRITTELY Käyttäjäryhmien profilointi Raskas liikenne satamissa Transitoliikenne Matkustajaliikenne Käyttäjätarpeet Raskaan liikenteen kuljettajien informaatiotarpeet Kuljettajien suhtautuminen Infolaituri-malliin Liikenteen ajojärjestelijöiden tarpeet Matkustajaliikenteen tarpeet Palvelun sisältö Tiedontuottajat Julkisyhteisöjen tiedontuotannon rooli Kaupalliset tiedontuottajat Satamat Varustamot SKAL JÄRJESTELMÄKUVAUS Lähtökohdat Ominaisuuskuvaus Tekninen arkkitehtuuri Palvelinratkaisu Käyttöliittymäversiot ja käytettävyys Käyttäjäkohtaisuus Kieliversiot Prototyypin toiminnallisuus Työasemavaatimukset Palvelinvaatimukset Prototyypin www-palvelin Hosting-palvelut

8 Esimerkki: palvelin -prototyyppivaiheessa Ohjelmistot Ylläpito Valvonta Tietoliikenne Varmuuskopiointi Laitetilat Nimipalvelu Palvelimen käyttöönotto Perusnäkymä ALUSTAVA LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA TOTEUTUSSUUNNITELMA Yleistä Missio, visio Kohderyhmät Palvelun tuotteistaminen ja toteuttamisstrategia Kustannukset Kustannusten kattaminen Markkinointi ja myynti/ansaintalogiikka Organisaatio, omistajuus PALVELUN ENSIMMÄISEN VAIHEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA Toteutuksen vaiheet

9 1 YHTEENVETO Prosessi sinänsä Yleisesti ottaen pidettiin perusideaa hyvänä eli asetettua tavoitetta luoda yhden luukun sähköinen asiointipiste ammattiautoilijoille. Prosessissa on pidetty 2 3 tunnin työkokoukset kaikissa satamissa ja varustamoissa, haastateltu kuljettajia Viking Linen Tallinnan ja Tukholman linjalla sekä Superfastin Rostockin linjalla, tavattu tiedontuottajia ja testattu ideaa muutamalla muulla taholla kuten Rostockin satama ja Superfastin paikallinen agentti sekä Varovan ajonjärjestely Sompasaaressa. Verrattain nopeasti jo alkusyksyllä 2002 tunnistettiin kuljettajan tarvitsemat keskeisimmät palvelut ja se realismi, mikä vaikuttaa näiden palvelujen todelliseen käyttöön. Jatkoprosessi on vahvistanut tätä kuvaa ja konkretisoinut keskeisimpiä havaintoja. Liiketoimintamalli Koko hankkeen onnistumisen kannalta keskeistä on tunnistaa se taho (organisaatio), jolla on halu lähteä kehittämään ja operoimaan luotavaa Infolaituri-palvelua. Infomedia Suomi on toiminut Suomessa kuusi vuotta ja kehittänyt pääsääntöisesti kunnille ja kaupungeille (yli 200) palvelun, joka on käytettävissä Internetissä ja lisäksi yli 500 valotaulussa. Palvelu rahoittaa tällä hetkellä itse itsensä mainostuloilla, joka saadaan alueellisilta ilmoittajilta eri pisteissä ja joka vuosimaksu osapuolta kohden on kohtuullinen. Saman tyypin malli toimisi Infolaiturin realisaatiossa ja Infomedia Suomen nykyinen asiakaskanta ja tapa toimia luo sille hyvät edellytykset. Operaattorin kannalta on kuitenkin tärkeää (edellytys) saada myös matkailu mukaan palveluun, jota kautta saadaan volyymia potentiaaliseen käyttäjäkuntaan. Tällä hetkellä Suomen Kuorma-autoliitolla (SKAL) on oma informaatiopalvelu (SKALNET), jossa on lähinnä suomalaisia kuljetusyrityksiä palvelevaa informaatiota. Liitolla on vahva rooli Suomen maantieliikenteessä, joten SKAL:in mukana olo Infolaiturin realisaatiovaiheessa on suositeltava ainakin tiedontuottajana ja uuden kartta- ja reittitietopalvelun kehittäjänä. Peruspalvelun investointiin ja alkuvaiheen käyttökuluihin tarvitaan operaattorin tueksi rahoitusta sekä Infolaiturin nykyiseltä ryhmältä (täydennettynä muilla) että julkiselta sektorilta. Päämäärä on kuitenkin se, että viimeistään kolmen vuoden kuluttua vastuu koko palvelun kehittämisestä ja rahoituksesta siirtyy operaattorille. 7

10 Palvelun sisältö Tavoitejärjestelmän palvelun sisällössä on huomioitava erilaiset käyttäjäryhmät, joille luodaan erilaiset liittymät palveluun. Samoin palvelun ensimmäinen sivu voidaan tuottaa päätteen sijoituspaikkakohtaisesti (satama, laiva, terminaali, muu paikka). Rekkaliikenteessä tarpeet ovat erilaisia suhteessa siihen onko kyseessä säännöllinen tai epäsäännöllinen liikenne ja onko kyseessä ulkomaan tai kotimaan liikenne. Palvelun sisältö voidaan jakaa kolmeen osaan informatiivinen sisältö, jossa on tietoa eri osapuolten asiointiohjeista, sijaintipaikoista, aukioloajoista, huoltopisteistä ja usein hyvin käytännönläheisistä arkiasioista. Tämä sisältö on luonteeltaan staattista (harvoin muuttuvaa). operatiivinen sisältö, jolla on merkitystä kuljettajan tai edustamansa yhtiön operatiiviseen työhön eli tarkat optimaaliset ajoreitit, laivojen tarkat lähtö-, saapumis- ja purkaus- sekä lastausajat, poikkeamatilanteiden hallinta (säätila, tiestö, rajoitukset, juhlapyhät jne.) yleinen osa eli liittymät (linkit) muihin palveluihin. Palvelun perusperiaate on se, että kaikki tarvittava tieto on jossain olemassa ja Infolaiturin roolina on toimia kuljettajan apuna siten, että tämä tieto on mahdollisimman vaivattomasti saatavilla hänelle. Vaikka tieto on olemassa, sen hyödyntämiseen liittyy ongelmia kuten esimerkiksi eri toimijoiden oma sisältö on hyvin erilaista ja eri tasoista informaation saatavuus on yleensä vain muutamalla kielellä (suomi, ruotsi, englanti) kaupallisten palvelujen tiedon saantiin liittyvät taloudelliset tekijät Tämän vuoksi on kiinnitettävä huomio tiedon laatuun ja yhtenäisyyteen. Käyttöpaikka Ulkomaan liikenteessä ehdottomasti keskeisin paikka Infolaituri-päätteelle sen tyypistä riippumatta on laiva ja sen kuljettajille varatut tilat. Yleinen havainto käydystä haastatteluprosessista oli se, että satamissa, terminaaleissa ja muissa satama-alueen tiloissa ei kuljettajia ole ajateltu. Heille ei yleensä ole varattu omia asiointi- tai sosiaalitiloja. Luonnollinen sijoituspaikka olisi sataman lähelle sijoittuva oma rekkaparkki, jossa olisi erilaisia majoitus-, huolto-, ruokailu- ja muita palveluja tarjolla. Tällaisen paikan tulee toimia kaupallisen periaattein, jolloin siihen tarvitaan sekä matkailijoita että ammattiautoilijoita palvelevia yrittäjiä. E18-hankkeessa on suunnitteilla tämän tyypin palvelualueita ensimmäisenä sijaintipaikkana Valtatie 1 Hotellin läheisyyteen sijoittuva matkailijoita palveleva alue. Tämän tyypin hankkeisiin olisi syytä päästä mukaan, jolloin kuljettajien omat tarpeet voidaan huomioida (mahdollinen, oma alue, huone). 8

11 Infolaiturin yksi käyttöpaikka nyt ja tulevaisuudessa on luonnollisesti ajoneuvo itse. Tällä alueella tapahtuva kehitys on huomioitava Infolaiturin jatkokehityksessä. Satamaalueella toimivien muiden palveluyritysten omissa tiloissa saattaa olla pisteitä (kahvitilat), jossa kuljettavat asioivat ja hetkeksi pysähtyvät. Tällaisessa tilassa voisi myös olla Infolaituri pääte. Yksittäisenä esimerkkinä Varovan konttorissa on tällainen pieni kuljettajille avoin kahvitila. Luonnollisia käyttöpaikkoja on erityisesti laajennettuna matkailijoiden palveluina huoltoasemat, hotellit ja muut matkailun kannalta keskeiset paikat. Yhden huoltoasemaketjun kanssa on ollut alustavia yhteyksiä ja Infolaiturin toteutusvaiheessa on syytä saada ainakin yksi ketju mukaan. Lisäksi mahdollisina sijoituspaikkoina hyviä olisivat Merimieskirkot Euroopassa suomalaisille kuljettajille. Ratkaisun teknologia Ratkaisun teknologia on kuvattu laajasti tekstissä. Nykyajan ratkaisuissa keskeisiä vaatimuksia on luonnollisesti pitäytyminen avoimiin, standardeihin ja koettuihin kehitysvälineisiin ja ympäristöihin. Tämä on ratkaisun ydin myös Infolaiturissa. Prototyyppi Prototyyppi on valmistunut vasta hieman ennen hankkeen loppupalaveria. Nykyisessä versiossa on jo runsaammin näkymiä ja sen avulla Infolaiturin osapuolilta toivotaan edelleen palautetta. Käytännön olosuhteet Kuljettajahaastatteluissa tuli esiin vahvasti vastakkain asettelu sähköisen maailman ja reaalimaailman välillä. Monet totesivat, että Euroopassa useimmissa maissa käytännön olosuhteet kuten taukopaikat, rekkaparkit, peseytymis- ja muut tilat, informaatiopalvelut (opastetaulut) ovat Suomeen verrattuna korkealla tasolla. Suomi on heidän mukaansa näissä asioissa lapsenkengissä. Siksi usein keskustelut sähköisistä palveluista kohtasi ymmärrettävän vasta-argumentin eli ensin perusasiat kuntoon sitten sähköinen maailma. Toteutusprojekti Hankkeen toteuttamista varten perustetaan vapaamuotoinen kehitysryhmä, joka on käynnistysvaiheen (korkeintaan kolme vuotta) aikana neuvottelukumppani ja johtoryhmä operaattorille. Perusratkaisu kehitetään yhdessä pilottien kanssa vuonna 2003 siten, että se on tuotannossa syksyllä Perusratkaisun investoinnin rahoittavat kehitysryhmän jäsenet ja julkinen sektorin sovittavalla jaolla. Ansaintalogiikkaan liittyvien mainostulojen kasvaessa, kokonaisvastuu siirtyy vaiheittain operaattorille. 9

12 2 PROJEKTIN TOTEUTUS 2.1 Projektin taustaa Infolaituri projekti käynnistettiin satamien aloitteesta kesällä 2002 tarkoituksenaan satamien ja varustamoiden tiedotuspalveluiden kehittäminen erityisesti kuljettajia ja liikennettä ajatellen. Projektin avulla haluttiin pyrkiä parantamaan satamien liikenteen sujuvuutta ja kuljettajien työoloja. Liikenteen tiedotuspalveluiden kehittäminen kuljettajan näkökulmasta vaikuttaa koko toimitusketjun toimintaan osana satamien ja varustamoiden telematiikan kehittämistä. Lisäksi liikenteen tiedotuspalveluiden kehittäminen satamissa ja aluksilla tähtää joukkoliikenteen ja matkailijapalveluiden tiedotuksen parantamiseen. Kuljettajien informaatiopalvelujen kehittäminen liikenteen solmukohdissa, kuten satamissa, on osa liikenteen tiedotuspalveluiden ja häiriönhallinnan kehittämistä. Näiden tiedotuspalveluiden tarjoamisella esimerkiksi jo maahan saapuvilla aluksilla, voidaan kuljettajille välittää tietoa liikennetilanteesta ja liikennepalveluista reitin suunnittelua varten ennen matkan alkua ja kuormittamatta ajoneuvon kuljettajaa ajon aikana. Lisäksi kuljettajilla ja matkustajilla on aluksilla ja satamissa aikaa keskittyä reitti- ja liikennetiedon hankkimiseen. Informaatiopalvelun kehittämisen lähtökohdaksi otettiin tavaraliikenteen ammattikuljettajan näkökulma. Kuljettajien tiedontarpeiden määritteleminen liikenteen solmukohdissa, kuten satamissa, asetti rajat palvelun sisällölle. Perusoletuksena palvelun toteutukselle oli keskittyä kuljettajalle olennaisen tiedon tarjoamiseen sekä kaupallisista, että eikaupallisista lähteistä. Lähtökohtana palvelulle on yhdistää ja muokata useista erilaisista ja -tasoisista lähteistä peräisin oleva tieto kuljettajan tarpeisiin sopivaksi ajatellen satamaa lähtöpisteenä. Kuljettajalle tärkeää on tiedon oikeellisuus, ajantasaisuus, tarkkuus ja helppo saavutettavuus. Informaatiopalvelun suunnittelussa onkin keskitytty ensisijaisesti tiedon laatuun sekä tiedonvälityslaitteiden helppoon käyttöön ja saavutettavuuteen. Informaatiopalvelun kehittämisessä aiheen käsittely rajattiin lähtökohtaisesti tavaraliikenteeseen ja matkustajaliikenteeseen näiden liikennemuotojen erilaisista tarpeista johtuen. Projektin fokus oli kuitenkin ensisijaisesti ammattimaisessa tavaraliikenteessä. 10

13 2.2 Projektin tavoitteet ja vaiheistus Projektin päätavoitteeksi asetettiin suunnitteluvaiheessa kehittää liikenteen solmukohtiin, kuten erityisesti aluksiin ja satamiin sijoitettavan kuljettajien informaatiopalvelun toteuttamiskelpoinen sovellusmalli määrittelyineen, kustannusselvityksineen ja toteutusvaihtoehtoineen. Tavoitteena on myös tuottaa palvelun sisältöä ja rakennetta havainnollistava prototyyppi. Osatavoitteiksi ja projektin vaiheiksi asetettiin seuraavat aiheet: määritellä kuljettajien informaatiotarpeet määritellä liikenteen solmukohtien (terminaalien, satamien jne.) erityisolosuhteet määritellä informaatiotarpeiden perusteella palvelun sisältö selvittää palvelun sisällön tuottaminen ja yhteistyömahdollisuudet sisällönhankinnassa määritellä palvelun tekniset ominaisuudet ja vaatimukset määritellä palvelun käyttäjäystävällinen rakenne laatia palvelun toteutuksen kustannusselvitys ja hyötyanalyysi esittää palvelun toteutussuunnitelma eri vaihtoehdot huomioiden luoda toimiva prototyyppi palvelun havainnollistamiseksi ja jatkokehityksen pohjaksi. Näiden tavoitteiden perusteella suunnitteluprojekti jaksotettiin seuraavasti: 1. Palvelun potentiaalisten käyttäjien määritteleminen 2. Käyttäjien tarpeiden määrittely haastatteluin ja palvelun oleellisimman sisällön määritteleminen 3. Palvelulle tarpeellisen informaation hankintaehtojen ja mahdollisten partnereiden selvittäminen 4. Palvelun sisällön ja rakenteen lopullinen määrittely 5. Palvelun teknisen ratkaisumallin kuvaaminen 6. Kannattavuuslaskelma 7. Prototyypin tuottaminen Kuvio 1. Infolaituri-projektin vaiheet 11

14 2.3 Osallistujat Projektin rahoitusryhmän muodostavat seuraavat yritykset ja organisaatiot: Helsingin Satama Turun Satama Hangon Satama Hangö Stevedoring Superfast Ferries Viking Line Transfennica Liikenne- ja viestintäministeriö SKAL Pilottiratkaisun tekijänä hankkeessa on toiminut Ambientia Ltd ja palvelun potentiaalisena operaattorina Infomedia Suomi. Tiedon tuottajista projektissa on selvitetty Keltaiset Sivut Foreca Tielaitos PTV Muita haastateltuja tahoja prosessissa ovat olleet Kiitosimeon Oy Varova Oy Rostockin satama Kotkan satama Haminan satama Steveco Oy Finnsteve Oy 2.4 Toteutus Projektin toteutuksesta vastasi EDI Management Finland, jossa projektiin osallistuivat Seppo Auvinen, Pekka Koskinen, Juha Levo ja Irmeli Rinta-Keturi. Ambientia Ltd:n päävastuuhenkilö on ollut Jaakko Kankaanpää ja Infomedia Suomen puolelta Mauri Lehojärvi. 12

15 3 INFORMAATIOPALVELUN MÄÄRITTELY 3.1 Käyttäjäryhmien profilointi Raskas liikenne satamissa Satamien luonne raskaan liikenteen solmukohtina, johtaa raskaan liikenteen keskittymiseen niihin eri muodoissaan. Tämän projektin sisältämien satamien erikoistuminen vaikuttaa niiden raskaan liikenteen jakautumiseen erityyppisiin kuljetuksiin. Kullakin satamalla on seuraavat erityispiirteensä raskaan liikenteen jakautumisessa: Hangossa kuorma-auto- ja traileriliikenne on kontteja merkittävämpää, lauttaliikenteestä johtuen. Transitoliikenne on vahvassa kasvussa. Helsinki on volyymeiltään Suomen suurin yksikköliikenteen satama. Transitoliikenteen kasvu selittyy suurilta osin laivojen syöttöliikenteestä eikä täten vaikuta kokonaisuudessaan raskaan liikenteen määriin satamissa. Turun liikenne on erittäin merkittävästi lauttaliikenteeseen keskittynyttä kuormaauto- ja traileriliikennettä. Transito ei ole niin merkittävässä osassa kuin projektin muissa satamissa. Turussa korostuu Skandinavian liikenne ja tiheät lauttayhteydet. Huomattavaa on, että alkuvuoden 2002 aikana transitoliikenne on jatkanut kasvuaan kaikissa satamissa. Vienti ei alkuvuoden aikana ole muuten kasvanut merkittävästi, mutta Hangon liikenne on lisääntynyt vuodesta 2001 Superfast Ferriesin otettua liikenteeseen toisen aluksen vuoden 2001 lopulla. Seuraavassa taulukossa on kuvattu näiden satamien liikenteen jakaantumista eri raskaan liikenteen muotoihin. Taulukossa on esitetyt luvut ovat sataman läpimenevää liikennettä kuvaavia ja sisältävät siten sekä viennin että tuonnin yhteen laskettuna. Taulukko 1. Kontit, kuorma-autot ja trailerit satamissa 2001 Kontit, kuorma-autot (KA) ja trailerit satamissa 2001 Kaikki kontit KA:t ja trailerit Hanko Helsinki Turku (Lähde: Merenkulkulaitos: Martina 2001) 13

16 Satamissa käyvän raskaan liikenteen määrät on arvioitu teoksessa Satamien maakuljetukset Suomessa nykytila ja kehitystarpeet (Kajander ym. 2000). Päivittämällä teoksessa arvioidut raskaan liikenteen käyntimäärät satamissa vuoden 2001 liikennemäärillä voidaan arvioida raskaan liikenteen käyntimäärien olleen projektin sisältämissä satamissa seuraavan taulukon mukaiset. Vuodelle 2002 merkittäviä muutoksia on tapahtunut lähinnä Hangon osalta, jossa liikenne on kasvanut huomattavasti alkuvuoden aikana. Taulukko 2. Arvioidut raskaan liikenteen käyntien määrät eri satamissa Arvioidut raskaan liikenteen käyntien määrät eri satamissa 2001 vuosi kk vko Hanko Helsinki Turku (Lähteet: Satamien maakuljetukset Suomessa, 2000 ja Merenkulkulaitos: Martina, 2001) Transitoliikenne Transitoliikenteen osalta merkittäviä satamia Hamina, Kotka ja Helsinki. Hangon rooli transitossa kasvanee, mikäli säännöllinen lauttaliikenne kehittyy edelleen suotuisasti. Raskaan liikenteen osalta voidaan karkealla tasolla määritellä ulkomaalaisen kaluston määrää satamissa vertaamalla transiton volyymejä kokonaisvolyymeihin. Näin arvioituna 33 % Haminan ja lähes 40 % Kotkan satamien raskaasta liikenteestä olisi ulkomaisella kalustolla suoritettua. Transito on näissä satamissa vahvasti Venäjälle suuntautuvaa, mikä saattaa edelleen lisätä ulkomaisten ajoneuvojen osuutta niiden ajaessa toiseen suuntaan tyhjänä. Karkealla tasolla arvioidut transitoliikenteen raskaan liikenteen käynnit satamissa on esitetty seuraavassa taulukossa. Vuoden 2002 alun aikana transito on jatkanut kasvuaan muuta liikennettä nopeammin, mikä on vaikuttanut suhteellisesti eniten Hangossa ulkomaisen raskaan liikenteen määriin. 14

17 Taulukko 3. Transitoliikenteen osuus kaikista käynneistä 2001 Transitoliikenteen osuus kaikista käynneistä 2001 vuosi kk vko % kaikista Hanko Helsinki Turku (Lähde: Merenkulkulaitos: Martina, 2001) Matkustajaliikenne Matkustajaliikenteen tarkastelu on tässä tutkimuksessa rajoitettu Hankoon, Helsinkiin ja Turkuun. Näissä satamissa Infolaiturin potentiaalisia käyttäjiä ovat sekä autoilijat että julkisen liikenteen käyttäjät. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilö- ja linja-autojen sekä matkustajien määrät eri satamissa. Taulukko 4. Henkilö- ja linja-autot sekä matkustajamäärät eri satamissa 2001 Liikennemäärät matkustajasatamissa 2001 Henkilöautot Linja-autot Matkustajia Hanko Helsinki Turku (Lähteet: Merenkulkulaitos: Martina 2001; Satamaliitto 2002) 3.2 Käyttäjätarpeet Käyttäjätarpeiden selvittämistä varten projektin puitteissa suoritettiin ammattikuljettajien haastattelut yhteistyössä varustamojen ja satamien kanssa. Haastatteluja toteutettiin laivalinjoilla Helsinki Tallinna Helsinki, Helsinki Tukholma, Tukholma Turku ja Hanko Rostock Hanko. Käyttäjätarpeita kartoitettiin myös satamakohtaisissa seminaareissa Helsingissä, Turussa ja Hangossa. Lisäksi haastateltiin ajonjärjestelijöitä Varova Oy:ssä ja Kiitosimeon Oy:ssä. Varustamoista haastateltiin Viking Linen ja Superfast Ferriesin edustajat. Konseptia esiteltiin myös Rostockin satamassa Superfastin agentin (Sartori & Berger) ja sataman kehitysyhtiön (Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbh) edustajille. 15

18 Kuljettajahaastattelut tehtiin henkilökohtaisina syvähaastatteluina syys-joulukuun 2002 aikana Raskaan liikenteen kuljettajien informaatiotarpeet Raskaan liikenteen kuljettajien informaatiotarpeet vaihtelevat haastattelujen perusteella kohdemaan, kuljettajan kokemuksen ja iän, kansallisuuden sekä harjoitettavan liikenteen säännöllisyyden mukaan. Yleisesti voidaan todeta informaatiotarpeiden olevan suurimmillaan epäsäännöllisessä kansainvälisessä liikenteessä ja toisaalta pienimmillään säännönmukaisessa, kotimaisessa ja yhteen satamaan keskittyvässä liikenteessä. Haastatelluissa korostuivat seuraavat seikat: Suomalaiset kuljettajat ovat kiinnostuneimpia ulkomaan karttapalveluista, tieverkon tilanteesta ja säästä. Ulkomaiset kuljettajat ovat kiinnostuneita Suomen tarkoista kartoista, liikenteeseen liittyvien palveluiden tarkoista tiedoista (esim. aukioloajat), tullipaikoista ja niiden tiedoista sekä säätilasta (ennuste ja tiesää). Vanhemmat ja kokeneemmat kuljettajat kokevat muita vähemmän tarvitsevansa informaatiota ja luottavat sen sijaan kokemukseensa Kuljettajien suhtautuminen Infolaituri-malliin Yleinen suhtautuminen Infolaituri-malliin oli erittäin positiivinen. Vanhemmat kuljettajat kokevat tietokoneet kuitenkin hieman hankaliksi käyttää ja toivovatkin suunniteltavan laitteen olevan mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Nuoremmat kuljettajat sen sijaan olivat jo käyttäneet vastaavia palveluja Internetissä ja pitivät ajatusta tietopäätteestä erittäin hyvänä. Ulkomaisten kuljettajien rajoitettu kielitaito puoltaa mahdollisimman monen kielen sisällyttämistä palveluun, sillä haastatellut itäeurooppalaiset kuljettajat haluaisivat nimenomaan yksityiskohtaisia tietoja omalla kielellään. Infolaiturin käyttöhalukkuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä on päätteen sijainti. Palvelun on löydyttävä sieltä, missä kuljettajilla on aikaa sitä käyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa laivaa ja sen kuljettajille tarkoitettua tilaa sekä asiointitiloja satamissa. Erilaisilla mobiilipäätteillä kuljettajat eivät palvelua juurikaan ole valmiita käyttämään. Kuljettajat kokevat kosketusnäytön toimivaksi käyttöliittymäksi. Infolaituriin tarvitaan myös tulostusmahdollisuus, koska erityisesti ajoreitit ja kartat tarvitaan paperilla mukaan. Kuljettajien mukaan tiedon tulee olla tarkistettavissa matkan edetessä tai tiedot unohtuvat. 16

19 3.2.3 Liikenteen ajojärjestelijöiden tarpeet Satamien liikenneolosuhteiden jatkuvasti muuttuessa tärkeitä toimijoita ovat myös kuljetusyhtiöiden ajojärjestelijät, jotka ohjeistavat kuljettajia. Infolaituri-konseptia olisi mahdollista hyödyntää erityisesti alusten aikatauluista ja sataman liikenneolosuhteiden muutoksista ja poikkeuksista tiedottamisessa ajojärjestelijöille, jotka edelleen voisivat määritellä mikä tiedosta on hyödyllistä kullekin kuljettajalle. Muita ajojärjestelijöille olennaisia muuttuvia tietoja ovat laivojen, varastojen, terminaalien ja konttialueiden sijainnit sekä sataman ahtausajat esim. juhlapyhinä, niiden aattoina tms. poikkeavina ajankohtina. Satamien liikenneolosuhteista tiedottaminen vaatii kuitenkin satamilta vastuuhenkilöt ja toimivan julkaisujärjestelmän. Ajojärjestelijät palvelevat kuljettajia työnsä ohessa myös esimerkiksi antamalla ajoohjeita ja tulostamalla tai kopioimalla karttoja, joten jos Infolaiturin karttapalvelut ovat kuljettajien käytössä jo laivalla, se helpottaa myös ajojärjestelijän työtä Matkustajaliikenteen tarpeet Jotta Infolaiturille saavutetaan riittävä käyttäjäkunta ajatellen palvelun kattamista yritysten ja yhteisöjen näkymisellä (vrt. mainostajat/ilmoittajat), käyttäjäryhmää tulisi laajentaa ammattiautoilijoista myös yksityisiin matkailijoihin. Tarpeet näillä käyttäjäryhmillä ovat samansuuntaiset, myös yksityisautoilijat tarvitsevat kartta-, reitti- ja osoitetietoja sekä sää- ja kelitietoja niin Suomesta kuin kohdemaistakin. Lisäksi yksityisautoilijat tarvitsevat ammattiautoilijoita enemmän tietoja majoitus- ja muista palveluista sekä nähtävyyksistä ja tapahtumista reitin varrella. 3.3 Palvelun sisältö Haastattelujen pohjalta määriteltiin Infolaituri-palvelun sisältö. Haastatteluissa esiin tulleet sekä spontaanit että autetut vastaukset sisällöstä voidaan jakaa tietojen sisällön ja käyttötarkoituksen mukaan seuraaviin ryhmiin: Karttapalvelut Sää- ja kelitiedot Rajoitukset ja poikkeamatilanteet Osoitetiedot ja palveluajat Kalenteri Lepopaikat, rekkaparkit ja niiden palvelut Aikataulutiedot Satamassa asiointi Rajanylitykset ja tullaus Muut 17

20 Karttapalvelut Tärkeimmäksi palvelun sisällöksi on määritelty erilaiset kartta- ja reitinsuunnittelupalvelut sekä tiedottaminen erilaisista poikkeamatilanteista suunnitellun ajoreitin varrella. Karttapalveluista erityisesti kaupunkien, teollisuusalueiden ja satamien kartat sekä osoitehaku kartalla koettiin tarpeellisiksi. Reitinsuunnittelu nähtiin tärkeäksi erityisesti silloin, kun joudutaan poikkeamaan totutusta tai suunnitellusta reitistä jonkin poikkeustilanteen vuoksi. Sää- ja kelitiedot Sää- ja kelitietoja tarvitsevat erityisesti ulkomaiset kuljettajat tullessaan Suomeen. Suomalaiset kuljettajat tarvitsevat sää- ja kelitietoja lähinnä varautumiseen ajoaikojen pitenemisen tai tarvittaessa uuden reitin hakemiseen. Rajoitukset ja poikkeamatilanteet Tiedon saaminen erilaisista rajoituksista ja poikkeamatilanteista suunnitellun reitin varrella koettiin erittäin hyödylliseksi. Näitä tietoja ovat mm. ajo-rajoitukset, tietyöt, liikenneruuhkat, poikkeavat sääolosuhteet, laivojen ja rekkajunien aikataulujen muutokset ja rajanylityspaikkojen ruuhkatilanteet. Osoitetiedot ja palveluajat Tarkkoja osoite- ja palveluaikatietoja toivottiin esimerkiksi tullitoimipaikoista, lepo- ja rekkaparkeista, lentokentistä, satamista ja niissä toimivista yrityksistä, tiemaksujen maksupaikoista sekä huoltoasema- ja korjaamopalveluista. Kalenteri Loma- ja yleiset vapaapäivät eri maissa ja eri osavaltioissa (lähinnä Saksa) koettiin tarpeelliseksi koota yhtenäiseen kalenteriin, josta löytyisi myös niiden aiheuttamat rajoitukset liikenteelle, aikatauluihin ja eri palvelu- ja aukioloaikoihin. Lepopaikat, rekkaparkit ja niiden palvelut Tieto turvallisista lepopaikoista ja rekkaparkeista nähtiin tarpeelliseksi. Tämä koski erityisesti Suomea, jossa ei ole keskieurooppalaiseen tapaan kattavaa lepopaikkamäärää. Tietoa haluttiin myös näissä paikoissa tarjottavista palveluista, niissä hyväksytyt maksuvälineet sekä niiden välimatkat satamista. Aikataulutiedot Aikataulutiedoista tarpeellisia olivat alusten aikataulutiedot ja erityisesti poikkeamat aikatauluihin. Lisäksi mainittiin Itävallan rekkajunien aikataulut ja niiden aikataulupoikkeamat. 18

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.04.2003 Rekkakuski Unohdettu logistiikan toimija - vai onko?! 9.5.2003 2 Visio Parantaa satamien liikenteen sujuvuutta

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa ISBN 951-723-899-1 FITS-julkaisuja

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen 1 Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys Tutkimusotos: suuret huolinta- ja kuljetusyritykset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut Liikenteen ja kuljetusten seuranta Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut 15.03.2001 Taustaa Liikenteen hallinnan toimintalinjat Peruspalvelut joukkotiedotus häiriön hallinta Painopiste ajantasainen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa

Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Diplomityöseminaariesitys 20.8.2002 Mika Laurell Aihe Aihe: toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Valvoja: prof. Seppo J. Halme, Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali Reijo Kinnunen Kirjava kana Oy reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 LVM Joukkoliikenneportaalin tavoitteet Tavoite parantaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.5.0

Tekniset vaatimukset Tikon 6.5.0 Toukokuu 2015 1 (23) Tekniset vaatimukset Toukokuu 2015 2 (23) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Ohje Hosted.fi SharePoint

Ohje Hosted.fi SharePoint Ohje Hosted.fi SharePoint Käyttöönotto 09.05.2011 Anvia Hosting Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki Puhelin 0207 7682 00 Fax 0207 7682 01 Y-tunnus 1666661-6 Kotipaikka: Helsinki www.anvia.fi Dokumentin

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Tietokannasta palveluiksi ajoneuvonavigointi ja palveluhaku

Tietokannasta palveluiksi ajoneuvonavigointi ja palveluhaku Tietokannasta palveluiksi ajoneuvonavigointi ja palveluhaku Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Sami Rapo Suomen Oy, Verkkomedia tarjoaa: Ostotapahtumaa edeltävä tiedonhankinta ajasta ja paikasta riippumatta

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Keskitymme sinun toimintoihisi HotSoft 8 on monipuolinen ja kokonaisvaltainen tilojenvarausjärjestelmä, joka sopii koko hotelli- ja ravintola-alalle retkeilymajoista

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta

Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta 25.8.2004, Kaksi tärkeää käyttäjä-alkuista sanaa Käyttäjätunnistus ( todennus, Authentication ) Välttämätöntä nykyisissä järjestelmissä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

PrettyBitServer Tuote-esite

PrettyBitServer Tuote-esite PrettyBitServer Tuote-esite www.prettybit.fi PrettyBitServer: www-liittymä PrettyBitServer-palvelinohjelmisto toimii wwwliittymänä :n muihin tuotteisiin. Näitä tuotteita ovat mm. PrettyLibkirjastojärjestelmä

Lisätiedot

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä 8.3.2016 Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Johdanto TOIMEKSIANTO LVM 2015/11: Toteutettavuusselvitys Digitaalinen Itämeri hankkeen aloittamiseksi Hankkeen

Lisätiedot