FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

2

3 FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2004

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Irmeli Rinta-Keturi ja Seppo Auvinen, EDI Management Finland Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa. Tiivistelmä Infolaituri-projektin tavoitteena oli kehittää liikenteen solmukohtiin, kuten erityisesti aluksiin ja satamiin sijoitettavan kuljettajien informaatiopalvelun sovellusmalli määrittelyineen, kustannusselvityksineen ja toteutusvaihtoehtoineen. Tavoitteena oli myös tuottaa palvelun sisältöä ja rakennetta havainnollistava prototyyppi. Palveluiden käyttäjätarpeiden ja sisällön määrittelemiseksi suoritettiin yritysten ja ammattikuljettajien haastattelut yhteistyössä varustamojen ja satamien kanssa. Keskeisimmät tarpeet olivat kartta- ja reittipalvelut, sää- ja kelitiedot, rajoitukset ja poikkeamatilanteet ajoreittien varrella, osoite- ja palveluaikatiedot, aikataulutiedot, ohjeet satamassa asiointiin, tiedot rajanylityspaikoista ja tullauksesta sekä kuljettajien lepopaikat, rekkaparkit ja niiden palvelut. Palvelun perusperiaate on, että kaikki tarvittava tieto on jossain olemassa. Infolaituri tarjoaa yhden, yhtenäisen käyttöliittymän, josta tieto on käytettävissä. Vaikka tieto on olemassa, sen hyödyntämiseen liittyy ongelmia, kuten eri toimijoiden oma sisältö on hyvin erilaista ja eri tasoista, informaation saatavuus on yleensä vain muutamalla kielellä (suomi, ruotsi, englanti) sekä kaupallisten palvelujen tiedon saantiin liittyvät taloudelliset tekijät. Hankkeen tavoitteena oli myös löytää Suomesta taho, jolla on selkeä kiinnostus jatkokehittää palvelua ja tuottaa siitä kaupallisesti toimiva palvelu. Infomedia Suomi Oy:llä on jo Suomessa maan kattava informaatiopalvelu suomi-info.net, jonka rinnalle Infolaituria on luontevaa jatkokehittää. Infolaituri projektin toteutusvaihe alkaa kolmen pilotin toteutuksella. Piloteissa yhdistetään järjestelmän perusinfrastruktuurin ja keskeisten palveluiden (kartat, opasteet ym.) rakentaminen pilottikohtaisten tarpeiden mukaan. Konkreettisina ilmenemismuotoina ovat vuoden 2003 aikana syntyvä infolaituri verkko- ja extranetpalvelu, matkapuhelinpalvelut sekä citytoteemit. Pilottivaiheen toteuttaa Infomedia Suomi Oy. Avainsanat (asiasanat) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 38/2004 Kokonaissivumäärä 42 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Irmeli Rinta-Keturi & Seppo Auvinen, EDI Management Finland Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication InfoQuay Abstract The main objectives of the project Infolaituri InfoQuay were to define the concept to provide an information service to truckers (both domestic and international), including the description and contents of the service, the cost analysis, the earnings logic for the operator as well as to develop a prototype of the service. The user requirements and service concept were defined by interviewing truckers in co-operation with the shipping lines and ports. Map and routing services, weather and road conditions, traffic limitations, address and service time information, schedules, service guides and procedures at ports, at border crossing places and at customs as well as truckers services were the most essential content requirements for the InfoQuay. The basis of the service was that all the information does exist in several different Internet services, but the InfoQuay will provide one single access point to that information. One of the goals in the project was to identify the organisation in Finland, who would be interested in developing the service for a commercial information service. A Finnish company, Infomedia Suomi Oy, already provides a country-wide service suomi.info.net, which would be a natural platform for InfoQuay as well. The implementation of the InfoQuay starts with a pilot phase where 3 local pilots will be implemented. The basic infrastructure of the system and the main services (maps, guides etc.) will be implemented by the local needs and requirements. The result of the pilots will be the InfoQuay internet and extranet service, mobile service and the local information boards, called City Totems. The pilot phase will be implemented by Infomedia Suomi Oy. Keywords Miscellaneous Serial name and number FITS publications 38/2004 Pages, total 42 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 SISÄLTÖ 1 YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUS Projektin taustaa Projektin tavoitteet ja vaiheistus Osallistujat Toteutus INFORMAATIOPALVELUN MÄÄRITTELY Käyttäjäryhmien profilointi Raskas liikenne satamissa Transitoliikenne Matkustajaliikenne Käyttäjätarpeet Raskaan liikenteen kuljettajien informaatiotarpeet Kuljettajien suhtautuminen Infolaituri-malliin Liikenteen ajojärjestelijöiden tarpeet Matkustajaliikenteen tarpeet Palvelun sisältö Tiedontuottajat Julkisyhteisöjen tiedontuotannon rooli Kaupalliset tiedontuottajat Satamat Varustamot SKAL JÄRJESTELMÄKUVAUS Lähtökohdat Ominaisuuskuvaus Tekninen arkkitehtuuri Palvelinratkaisu Käyttöliittymäversiot ja käytettävyys Käyttäjäkohtaisuus Kieliversiot Prototyypin toiminnallisuus Työasemavaatimukset Palvelinvaatimukset Prototyypin www-palvelin Hosting-palvelut

8 Esimerkki: palvelin -prototyyppivaiheessa Ohjelmistot Ylläpito Valvonta Tietoliikenne Varmuuskopiointi Laitetilat Nimipalvelu Palvelimen käyttöönotto Perusnäkymä ALUSTAVA LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA TOTEUTUSSUUNNITELMA Yleistä Missio, visio Kohderyhmät Palvelun tuotteistaminen ja toteuttamisstrategia Kustannukset Kustannusten kattaminen Markkinointi ja myynti/ansaintalogiikka Organisaatio, omistajuus PALVELUN ENSIMMÄISEN VAIHEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA Toteutuksen vaiheet

9 1 YHTEENVETO Prosessi sinänsä Yleisesti ottaen pidettiin perusideaa hyvänä eli asetettua tavoitetta luoda yhden luukun sähköinen asiointipiste ammattiautoilijoille. Prosessissa on pidetty 2 3 tunnin työkokoukset kaikissa satamissa ja varustamoissa, haastateltu kuljettajia Viking Linen Tallinnan ja Tukholman linjalla sekä Superfastin Rostockin linjalla, tavattu tiedontuottajia ja testattu ideaa muutamalla muulla taholla kuten Rostockin satama ja Superfastin paikallinen agentti sekä Varovan ajonjärjestely Sompasaaressa. Verrattain nopeasti jo alkusyksyllä 2002 tunnistettiin kuljettajan tarvitsemat keskeisimmät palvelut ja se realismi, mikä vaikuttaa näiden palvelujen todelliseen käyttöön. Jatkoprosessi on vahvistanut tätä kuvaa ja konkretisoinut keskeisimpiä havaintoja. Liiketoimintamalli Koko hankkeen onnistumisen kannalta keskeistä on tunnistaa se taho (organisaatio), jolla on halu lähteä kehittämään ja operoimaan luotavaa Infolaituri-palvelua. Infomedia Suomi on toiminut Suomessa kuusi vuotta ja kehittänyt pääsääntöisesti kunnille ja kaupungeille (yli 200) palvelun, joka on käytettävissä Internetissä ja lisäksi yli 500 valotaulussa. Palvelu rahoittaa tällä hetkellä itse itsensä mainostuloilla, joka saadaan alueellisilta ilmoittajilta eri pisteissä ja joka vuosimaksu osapuolta kohden on kohtuullinen. Saman tyypin malli toimisi Infolaiturin realisaatiossa ja Infomedia Suomen nykyinen asiakaskanta ja tapa toimia luo sille hyvät edellytykset. Operaattorin kannalta on kuitenkin tärkeää (edellytys) saada myös matkailu mukaan palveluun, jota kautta saadaan volyymia potentiaaliseen käyttäjäkuntaan. Tällä hetkellä Suomen Kuorma-autoliitolla (SKAL) on oma informaatiopalvelu (SKALNET), jossa on lähinnä suomalaisia kuljetusyrityksiä palvelevaa informaatiota. Liitolla on vahva rooli Suomen maantieliikenteessä, joten SKAL:in mukana olo Infolaiturin realisaatiovaiheessa on suositeltava ainakin tiedontuottajana ja uuden kartta- ja reittitietopalvelun kehittäjänä. Peruspalvelun investointiin ja alkuvaiheen käyttökuluihin tarvitaan operaattorin tueksi rahoitusta sekä Infolaiturin nykyiseltä ryhmältä (täydennettynä muilla) että julkiselta sektorilta. Päämäärä on kuitenkin se, että viimeistään kolmen vuoden kuluttua vastuu koko palvelun kehittämisestä ja rahoituksesta siirtyy operaattorille. 7

10 Palvelun sisältö Tavoitejärjestelmän palvelun sisällössä on huomioitava erilaiset käyttäjäryhmät, joille luodaan erilaiset liittymät palveluun. Samoin palvelun ensimmäinen sivu voidaan tuottaa päätteen sijoituspaikkakohtaisesti (satama, laiva, terminaali, muu paikka). Rekkaliikenteessä tarpeet ovat erilaisia suhteessa siihen onko kyseessä säännöllinen tai epäsäännöllinen liikenne ja onko kyseessä ulkomaan tai kotimaan liikenne. Palvelun sisältö voidaan jakaa kolmeen osaan informatiivinen sisältö, jossa on tietoa eri osapuolten asiointiohjeista, sijaintipaikoista, aukioloajoista, huoltopisteistä ja usein hyvin käytännönläheisistä arkiasioista. Tämä sisältö on luonteeltaan staattista (harvoin muuttuvaa). operatiivinen sisältö, jolla on merkitystä kuljettajan tai edustamansa yhtiön operatiiviseen työhön eli tarkat optimaaliset ajoreitit, laivojen tarkat lähtö-, saapumis- ja purkaus- sekä lastausajat, poikkeamatilanteiden hallinta (säätila, tiestö, rajoitukset, juhlapyhät jne.) yleinen osa eli liittymät (linkit) muihin palveluihin. Palvelun perusperiaate on se, että kaikki tarvittava tieto on jossain olemassa ja Infolaiturin roolina on toimia kuljettajan apuna siten, että tämä tieto on mahdollisimman vaivattomasti saatavilla hänelle. Vaikka tieto on olemassa, sen hyödyntämiseen liittyy ongelmia kuten esimerkiksi eri toimijoiden oma sisältö on hyvin erilaista ja eri tasoista informaation saatavuus on yleensä vain muutamalla kielellä (suomi, ruotsi, englanti) kaupallisten palvelujen tiedon saantiin liittyvät taloudelliset tekijät Tämän vuoksi on kiinnitettävä huomio tiedon laatuun ja yhtenäisyyteen. Käyttöpaikka Ulkomaan liikenteessä ehdottomasti keskeisin paikka Infolaituri-päätteelle sen tyypistä riippumatta on laiva ja sen kuljettajille varatut tilat. Yleinen havainto käydystä haastatteluprosessista oli se, että satamissa, terminaaleissa ja muissa satama-alueen tiloissa ei kuljettajia ole ajateltu. Heille ei yleensä ole varattu omia asiointi- tai sosiaalitiloja. Luonnollinen sijoituspaikka olisi sataman lähelle sijoittuva oma rekkaparkki, jossa olisi erilaisia majoitus-, huolto-, ruokailu- ja muita palveluja tarjolla. Tällaisen paikan tulee toimia kaupallisen periaattein, jolloin siihen tarvitaan sekä matkailijoita että ammattiautoilijoita palvelevia yrittäjiä. E18-hankkeessa on suunnitteilla tämän tyypin palvelualueita ensimmäisenä sijaintipaikkana Valtatie 1 Hotellin läheisyyteen sijoittuva matkailijoita palveleva alue. Tämän tyypin hankkeisiin olisi syytä päästä mukaan, jolloin kuljettajien omat tarpeet voidaan huomioida (mahdollinen, oma alue, huone). 8

11 Infolaiturin yksi käyttöpaikka nyt ja tulevaisuudessa on luonnollisesti ajoneuvo itse. Tällä alueella tapahtuva kehitys on huomioitava Infolaiturin jatkokehityksessä. Satamaalueella toimivien muiden palveluyritysten omissa tiloissa saattaa olla pisteitä (kahvitilat), jossa kuljettavat asioivat ja hetkeksi pysähtyvät. Tällaisessa tilassa voisi myös olla Infolaituri pääte. Yksittäisenä esimerkkinä Varovan konttorissa on tällainen pieni kuljettajille avoin kahvitila. Luonnollisia käyttöpaikkoja on erityisesti laajennettuna matkailijoiden palveluina huoltoasemat, hotellit ja muut matkailun kannalta keskeiset paikat. Yhden huoltoasemaketjun kanssa on ollut alustavia yhteyksiä ja Infolaiturin toteutusvaiheessa on syytä saada ainakin yksi ketju mukaan. Lisäksi mahdollisina sijoituspaikkoina hyviä olisivat Merimieskirkot Euroopassa suomalaisille kuljettajille. Ratkaisun teknologia Ratkaisun teknologia on kuvattu laajasti tekstissä. Nykyajan ratkaisuissa keskeisiä vaatimuksia on luonnollisesti pitäytyminen avoimiin, standardeihin ja koettuihin kehitysvälineisiin ja ympäristöihin. Tämä on ratkaisun ydin myös Infolaiturissa. Prototyyppi Prototyyppi on valmistunut vasta hieman ennen hankkeen loppupalaveria. Nykyisessä versiossa on jo runsaammin näkymiä ja sen avulla Infolaiturin osapuolilta toivotaan edelleen palautetta. Käytännön olosuhteet Kuljettajahaastatteluissa tuli esiin vahvasti vastakkain asettelu sähköisen maailman ja reaalimaailman välillä. Monet totesivat, että Euroopassa useimmissa maissa käytännön olosuhteet kuten taukopaikat, rekkaparkit, peseytymis- ja muut tilat, informaatiopalvelut (opastetaulut) ovat Suomeen verrattuna korkealla tasolla. Suomi on heidän mukaansa näissä asioissa lapsenkengissä. Siksi usein keskustelut sähköisistä palveluista kohtasi ymmärrettävän vasta-argumentin eli ensin perusasiat kuntoon sitten sähköinen maailma. Toteutusprojekti Hankkeen toteuttamista varten perustetaan vapaamuotoinen kehitysryhmä, joka on käynnistysvaiheen (korkeintaan kolme vuotta) aikana neuvottelukumppani ja johtoryhmä operaattorille. Perusratkaisu kehitetään yhdessä pilottien kanssa vuonna 2003 siten, että se on tuotannossa syksyllä Perusratkaisun investoinnin rahoittavat kehitysryhmän jäsenet ja julkinen sektorin sovittavalla jaolla. Ansaintalogiikkaan liittyvien mainostulojen kasvaessa, kokonaisvastuu siirtyy vaiheittain operaattorille. 9

12 2 PROJEKTIN TOTEUTUS 2.1 Projektin taustaa Infolaituri projekti käynnistettiin satamien aloitteesta kesällä 2002 tarkoituksenaan satamien ja varustamoiden tiedotuspalveluiden kehittäminen erityisesti kuljettajia ja liikennettä ajatellen. Projektin avulla haluttiin pyrkiä parantamaan satamien liikenteen sujuvuutta ja kuljettajien työoloja. Liikenteen tiedotuspalveluiden kehittäminen kuljettajan näkökulmasta vaikuttaa koko toimitusketjun toimintaan osana satamien ja varustamoiden telematiikan kehittämistä. Lisäksi liikenteen tiedotuspalveluiden kehittäminen satamissa ja aluksilla tähtää joukkoliikenteen ja matkailijapalveluiden tiedotuksen parantamiseen. Kuljettajien informaatiopalvelujen kehittäminen liikenteen solmukohdissa, kuten satamissa, on osa liikenteen tiedotuspalveluiden ja häiriönhallinnan kehittämistä. Näiden tiedotuspalveluiden tarjoamisella esimerkiksi jo maahan saapuvilla aluksilla, voidaan kuljettajille välittää tietoa liikennetilanteesta ja liikennepalveluista reitin suunnittelua varten ennen matkan alkua ja kuormittamatta ajoneuvon kuljettajaa ajon aikana. Lisäksi kuljettajilla ja matkustajilla on aluksilla ja satamissa aikaa keskittyä reitti- ja liikennetiedon hankkimiseen. Informaatiopalvelun kehittämisen lähtökohdaksi otettiin tavaraliikenteen ammattikuljettajan näkökulma. Kuljettajien tiedontarpeiden määritteleminen liikenteen solmukohdissa, kuten satamissa, asetti rajat palvelun sisällölle. Perusoletuksena palvelun toteutukselle oli keskittyä kuljettajalle olennaisen tiedon tarjoamiseen sekä kaupallisista, että eikaupallisista lähteistä. Lähtökohtana palvelulle on yhdistää ja muokata useista erilaisista ja -tasoisista lähteistä peräisin oleva tieto kuljettajan tarpeisiin sopivaksi ajatellen satamaa lähtöpisteenä. Kuljettajalle tärkeää on tiedon oikeellisuus, ajantasaisuus, tarkkuus ja helppo saavutettavuus. Informaatiopalvelun suunnittelussa onkin keskitytty ensisijaisesti tiedon laatuun sekä tiedonvälityslaitteiden helppoon käyttöön ja saavutettavuuteen. Informaatiopalvelun kehittämisessä aiheen käsittely rajattiin lähtökohtaisesti tavaraliikenteeseen ja matkustajaliikenteeseen näiden liikennemuotojen erilaisista tarpeista johtuen. Projektin fokus oli kuitenkin ensisijaisesti ammattimaisessa tavaraliikenteessä. 10

13 2.2 Projektin tavoitteet ja vaiheistus Projektin päätavoitteeksi asetettiin suunnitteluvaiheessa kehittää liikenteen solmukohtiin, kuten erityisesti aluksiin ja satamiin sijoitettavan kuljettajien informaatiopalvelun toteuttamiskelpoinen sovellusmalli määrittelyineen, kustannusselvityksineen ja toteutusvaihtoehtoineen. Tavoitteena on myös tuottaa palvelun sisältöä ja rakennetta havainnollistava prototyyppi. Osatavoitteiksi ja projektin vaiheiksi asetettiin seuraavat aiheet: määritellä kuljettajien informaatiotarpeet määritellä liikenteen solmukohtien (terminaalien, satamien jne.) erityisolosuhteet määritellä informaatiotarpeiden perusteella palvelun sisältö selvittää palvelun sisällön tuottaminen ja yhteistyömahdollisuudet sisällönhankinnassa määritellä palvelun tekniset ominaisuudet ja vaatimukset määritellä palvelun käyttäjäystävällinen rakenne laatia palvelun toteutuksen kustannusselvitys ja hyötyanalyysi esittää palvelun toteutussuunnitelma eri vaihtoehdot huomioiden luoda toimiva prototyyppi palvelun havainnollistamiseksi ja jatkokehityksen pohjaksi. Näiden tavoitteiden perusteella suunnitteluprojekti jaksotettiin seuraavasti: 1. Palvelun potentiaalisten käyttäjien määritteleminen 2. Käyttäjien tarpeiden määrittely haastatteluin ja palvelun oleellisimman sisällön määritteleminen 3. Palvelulle tarpeellisen informaation hankintaehtojen ja mahdollisten partnereiden selvittäminen 4. Palvelun sisällön ja rakenteen lopullinen määrittely 5. Palvelun teknisen ratkaisumallin kuvaaminen 6. Kannattavuuslaskelma 7. Prototyypin tuottaminen Kuvio 1. Infolaituri-projektin vaiheet 11

14 2.3 Osallistujat Projektin rahoitusryhmän muodostavat seuraavat yritykset ja organisaatiot: Helsingin Satama Turun Satama Hangon Satama Hangö Stevedoring Superfast Ferries Viking Line Transfennica Liikenne- ja viestintäministeriö SKAL Pilottiratkaisun tekijänä hankkeessa on toiminut Ambientia Ltd ja palvelun potentiaalisena operaattorina Infomedia Suomi. Tiedon tuottajista projektissa on selvitetty Keltaiset Sivut Foreca Tielaitos PTV Muita haastateltuja tahoja prosessissa ovat olleet Kiitosimeon Oy Varova Oy Rostockin satama Kotkan satama Haminan satama Steveco Oy Finnsteve Oy 2.4 Toteutus Projektin toteutuksesta vastasi EDI Management Finland, jossa projektiin osallistuivat Seppo Auvinen, Pekka Koskinen, Juha Levo ja Irmeli Rinta-Keturi. Ambientia Ltd:n päävastuuhenkilö on ollut Jaakko Kankaanpää ja Infomedia Suomen puolelta Mauri Lehojärvi. 12

15 3 INFORMAATIOPALVELUN MÄÄRITTELY 3.1 Käyttäjäryhmien profilointi Raskas liikenne satamissa Satamien luonne raskaan liikenteen solmukohtina, johtaa raskaan liikenteen keskittymiseen niihin eri muodoissaan. Tämän projektin sisältämien satamien erikoistuminen vaikuttaa niiden raskaan liikenteen jakautumiseen erityyppisiin kuljetuksiin. Kullakin satamalla on seuraavat erityispiirteensä raskaan liikenteen jakautumisessa: Hangossa kuorma-auto- ja traileriliikenne on kontteja merkittävämpää, lauttaliikenteestä johtuen. Transitoliikenne on vahvassa kasvussa. Helsinki on volyymeiltään Suomen suurin yksikköliikenteen satama. Transitoliikenteen kasvu selittyy suurilta osin laivojen syöttöliikenteestä eikä täten vaikuta kokonaisuudessaan raskaan liikenteen määriin satamissa. Turun liikenne on erittäin merkittävästi lauttaliikenteeseen keskittynyttä kuormaauto- ja traileriliikennettä. Transito ei ole niin merkittävässä osassa kuin projektin muissa satamissa. Turussa korostuu Skandinavian liikenne ja tiheät lauttayhteydet. Huomattavaa on, että alkuvuoden 2002 aikana transitoliikenne on jatkanut kasvuaan kaikissa satamissa. Vienti ei alkuvuoden aikana ole muuten kasvanut merkittävästi, mutta Hangon liikenne on lisääntynyt vuodesta 2001 Superfast Ferriesin otettua liikenteeseen toisen aluksen vuoden 2001 lopulla. Seuraavassa taulukossa on kuvattu näiden satamien liikenteen jakaantumista eri raskaan liikenteen muotoihin. Taulukossa on esitetyt luvut ovat sataman läpimenevää liikennettä kuvaavia ja sisältävät siten sekä viennin että tuonnin yhteen laskettuna. Taulukko 1. Kontit, kuorma-autot ja trailerit satamissa 2001 Kontit, kuorma-autot (KA) ja trailerit satamissa 2001 Kaikki kontit KA:t ja trailerit Hanko Helsinki Turku (Lähde: Merenkulkulaitos: Martina 2001) 13

16 Satamissa käyvän raskaan liikenteen määrät on arvioitu teoksessa Satamien maakuljetukset Suomessa nykytila ja kehitystarpeet (Kajander ym. 2000). Päivittämällä teoksessa arvioidut raskaan liikenteen käyntimäärät satamissa vuoden 2001 liikennemäärillä voidaan arvioida raskaan liikenteen käyntimäärien olleen projektin sisältämissä satamissa seuraavan taulukon mukaiset. Vuodelle 2002 merkittäviä muutoksia on tapahtunut lähinnä Hangon osalta, jossa liikenne on kasvanut huomattavasti alkuvuoden aikana. Taulukko 2. Arvioidut raskaan liikenteen käyntien määrät eri satamissa Arvioidut raskaan liikenteen käyntien määrät eri satamissa 2001 vuosi kk vko Hanko Helsinki Turku (Lähteet: Satamien maakuljetukset Suomessa, 2000 ja Merenkulkulaitos: Martina, 2001) Transitoliikenne Transitoliikenteen osalta merkittäviä satamia Hamina, Kotka ja Helsinki. Hangon rooli transitossa kasvanee, mikäli säännöllinen lauttaliikenne kehittyy edelleen suotuisasti. Raskaan liikenteen osalta voidaan karkealla tasolla määritellä ulkomaalaisen kaluston määrää satamissa vertaamalla transiton volyymejä kokonaisvolyymeihin. Näin arvioituna 33 % Haminan ja lähes 40 % Kotkan satamien raskaasta liikenteestä olisi ulkomaisella kalustolla suoritettua. Transito on näissä satamissa vahvasti Venäjälle suuntautuvaa, mikä saattaa edelleen lisätä ulkomaisten ajoneuvojen osuutta niiden ajaessa toiseen suuntaan tyhjänä. Karkealla tasolla arvioidut transitoliikenteen raskaan liikenteen käynnit satamissa on esitetty seuraavassa taulukossa. Vuoden 2002 alun aikana transito on jatkanut kasvuaan muuta liikennettä nopeammin, mikä on vaikuttanut suhteellisesti eniten Hangossa ulkomaisen raskaan liikenteen määriin. 14

17 Taulukko 3. Transitoliikenteen osuus kaikista käynneistä 2001 Transitoliikenteen osuus kaikista käynneistä 2001 vuosi kk vko % kaikista Hanko Helsinki Turku (Lähde: Merenkulkulaitos: Martina, 2001) Matkustajaliikenne Matkustajaliikenteen tarkastelu on tässä tutkimuksessa rajoitettu Hankoon, Helsinkiin ja Turkuun. Näissä satamissa Infolaiturin potentiaalisia käyttäjiä ovat sekä autoilijat että julkisen liikenteen käyttäjät. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilö- ja linja-autojen sekä matkustajien määrät eri satamissa. Taulukko 4. Henkilö- ja linja-autot sekä matkustajamäärät eri satamissa 2001 Liikennemäärät matkustajasatamissa 2001 Henkilöautot Linja-autot Matkustajia Hanko Helsinki Turku (Lähteet: Merenkulkulaitos: Martina 2001; Satamaliitto 2002) 3.2 Käyttäjätarpeet Käyttäjätarpeiden selvittämistä varten projektin puitteissa suoritettiin ammattikuljettajien haastattelut yhteistyössä varustamojen ja satamien kanssa. Haastatteluja toteutettiin laivalinjoilla Helsinki Tallinna Helsinki, Helsinki Tukholma, Tukholma Turku ja Hanko Rostock Hanko. Käyttäjätarpeita kartoitettiin myös satamakohtaisissa seminaareissa Helsingissä, Turussa ja Hangossa. Lisäksi haastateltiin ajonjärjestelijöitä Varova Oy:ssä ja Kiitosimeon Oy:ssä. Varustamoista haastateltiin Viking Linen ja Superfast Ferriesin edustajat. Konseptia esiteltiin myös Rostockin satamassa Superfastin agentin (Sartori & Berger) ja sataman kehitysyhtiön (Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbh) edustajille. 15

18 Kuljettajahaastattelut tehtiin henkilökohtaisina syvähaastatteluina syys-joulukuun 2002 aikana Raskaan liikenteen kuljettajien informaatiotarpeet Raskaan liikenteen kuljettajien informaatiotarpeet vaihtelevat haastattelujen perusteella kohdemaan, kuljettajan kokemuksen ja iän, kansallisuuden sekä harjoitettavan liikenteen säännöllisyyden mukaan. Yleisesti voidaan todeta informaatiotarpeiden olevan suurimmillaan epäsäännöllisessä kansainvälisessä liikenteessä ja toisaalta pienimmillään säännönmukaisessa, kotimaisessa ja yhteen satamaan keskittyvässä liikenteessä. Haastatelluissa korostuivat seuraavat seikat: Suomalaiset kuljettajat ovat kiinnostuneimpia ulkomaan karttapalveluista, tieverkon tilanteesta ja säästä. Ulkomaiset kuljettajat ovat kiinnostuneita Suomen tarkoista kartoista, liikenteeseen liittyvien palveluiden tarkoista tiedoista (esim. aukioloajat), tullipaikoista ja niiden tiedoista sekä säätilasta (ennuste ja tiesää). Vanhemmat ja kokeneemmat kuljettajat kokevat muita vähemmän tarvitsevansa informaatiota ja luottavat sen sijaan kokemukseensa Kuljettajien suhtautuminen Infolaituri-malliin Yleinen suhtautuminen Infolaituri-malliin oli erittäin positiivinen. Vanhemmat kuljettajat kokevat tietokoneet kuitenkin hieman hankaliksi käyttää ja toivovatkin suunniteltavan laitteen olevan mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Nuoremmat kuljettajat sen sijaan olivat jo käyttäneet vastaavia palveluja Internetissä ja pitivät ajatusta tietopäätteestä erittäin hyvänä. Ulkomaisten kuljettajien rajoitettu kielitaito puoltaa mahdollisimman monen kielen sisällyttämistä palveluun, sillä haastatellut itäeurooppalaiset kuljettajat haluaisivat nimenomaan yksityiskohtaisia tietoja omalla kielellään. Infolaiturin käyttöhalukkuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä on päätteen sijainti. Palvelun on löydyttävä sieltä, missä kuljettajilla on aikaa sitä käyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa laivaa ja sen kuljettajille tarkoitettua tilaa sekä asiointitiloja satamissa. Erilaisilla mobiilipäätteillä kuljettajat eivät palvelua juurikaan ole valmiita käyttämään. Kuljettajat kokevat kosketusnäytön toimivaksi käyttöliittymäksi. Infolaituriin tarvitaan myös tulostusmahdollisuus, koska erityisesti ajoreitit ja kartat tarvitaan paperilla mukaan. Kuljettajien mukaan tiedon tulee olla tarkistettavissa matkan edetessä tai tiedot unohtuvat. 16

19 3.2.3 Liikenteen ajojärjestelijöiden tarpeet Satamien liikenneolosuhteiden jatkuvasti muuttuessa tärkeitä toimijoita ovat myös kuljetusyhtiöiden ajojärjestelijät, jotka ohjeistavat kuljettajia. Infolaituri-konseptia olisi mahdollista hyödyntää erityisesti alusten aikatauluista ja sataman liikenneolosuhteiden muutoksista ja poikkeuksista tiedottamisessa ajojärjestelijöille, jotka edelleen voisivat määritellä mikä tiedosta on hyödyllistä kullekin kuljettajalle. Muita ajojärjestelijöille olennaisia muuttuvia tietoja ovat laivojen, varastojen, terminaalien ja konttialueiden sijainnit sekä sataman ahtausajat esim. juhlapyhinä, niiden aattoina tms. poikkeavina ajankohtina. Satamien liikenneolosuhteista tiedottaminen vaatii kuitenkin satamilta vastuuhenkilöt ja toimivan julkaisujärjestelmän. Ajojärjestelijät palvelevat kuljettajia työnsä ohessa myös esimerkiksi antamalla ajoohjeita ja tulostamalla tai kopioimalla karttoja, joten jos Infolaiturin karttapalvelut ovat kuljettajien käytössä jo laivalla, se helpottaa myös ajojärjestelijän työtä Matkustajaliikenteen tarpeet Jotta Infolaiturille saavutetaan riittävä käyttäjäkunta ajatellen palvelun kattamista yritysten ja yhteisöjen näkymisellä (vrt. mainostajat/ilmoittajat), käyttäjäryhmää tulisi laajentaa ammattiautoilijoista myös yksityisiin matkailijoihin. Tarpeet näillä käyttäjäryhmillä ovat samansuuntaiset, myös yksityisautoilijat tarvitsevat kartta-, reitti- ja osoitetietoja sekä sää- ja kelitietoja niin Suomesta kuin kohdemaistakin. Lisäksi yksityisautoilijat tarvitsevat ammattiautoilijoita enemmän tietoja majoitus- ja muista palveluista sekä nähtävyyksistä ja tapahtumista reitin varrella. 3.3 Palvelun sisältö Haastattelujen pohjalta määriteltiin Infolaituri-palvelun sisältö. Haastatteluissa esiin tulleet sekä spontaanit että autetut vastaukset sisällöstä voidaan jakaa tietojen sisällön ja käyttötarkoituksen mukaan seuraaviin ryhmiin: Karttapalvelut Sää- ja kelitiedot Rajoitukset ja poikkeamatilanteet Osoitetiedot ja palveluajat Kalenteri Lepopaikat, rekkaparkit ja niiden palvelut Aikataulutiedot Satamassa asiointi Rajanylitykset ja tullaus Muut 17

20 Karttapalvelut Tärkeimmäksi palvelun sisällöksi on määritelty erilaiset kartta- ja reitinsuunnittelupalvelut sekä tiedottaminen erilaisista poikkeamatilanteista suunnitellun ajoreitin varrella. Karttapalveluista erityisesti kaupunkien, teollisuusalueiden ja satamien kartat sekä osoitehaku kartalla koettiin tarpeellisiksi. Reitinsuunnittelu nähtiin tärkeäksi erityisesti silloin, kun joudutaan poikkeamaan totutusta tai suunnitellusta reitistä jonkin poikkeustilanteen vuoksi. Sää- ja kelitiedot Sää- ja kelitietoja tarvitsevat erityisesti ulkomaiset kuljettajat tullessaan Suomeen. Suomalaiset kuljettajat tarvitsevat sää- ja kelitietoja lähinnä varautumiseen ajoaikojen pitenemisen tai tarvittaessa uuden reitin hakemiseen. Rajoitukset ja poikkeamatilanteet Tiedon saaminen erilaisista rajoituksista ja poikkeamatilanteista suunnitellun reitin varrella koettiin erittäin hyödylliseksi. Näitä tietoja ovat mm. ajo-rajoitukset, tietyöt, liikenneruuhkat, poikkeavat sääolosuhteet, laivojen ja rekkajunien aikataulujen muutokset ja rajanylityspaikkojen ruuhkatilanteet. Osoitetiedot ja palveluajat Tarkkoja osoite- ja palveluaikatietoja toivottiin esimerkiksi tullitoimipaikoista, lepo- ja rekkaparkeista, lentokentistä, satamista ja niissä toimivista yrityksistä, tiemaksujen maksupaikoista sekä huoltoasema- ja korjaamopalveluista. Kalenteri Loma- ja yleiset vapaapäivät eri maissa ja eri osavaltioissa (lähinnä Saksa) koettiin tarpeelliseksi koota yhtenäiseen kalenteriin, josta löytyisi myös niiden aiheuttamat rajoitukset liikenteelle, aikatauluihin ja eri palvelu- ja aukioloaikoihin. Lepopaikat, rekkaparkit ja niiden palvelut Tieto turvallisista lepopaikoista ja rekkaparkeista nähtiin tarpeelliseksi. Tämä koski erityisesti Suomea, jossa ei ole keskieurooppalaiseen tapaan kattavaa lepopaikkamäärää. Tietoa haluttiin myös näissä paikoissa tarjottavista palveluista, niissä hyväksytyt maksuvälineet sekä niiden välimatkat satamista. Aikataulutiedot Aikataulutiedoista tarpeellisia olivat alusten aikataulutiedot ja erityisesti poikkeamat aikatauluihin. Lisäksi mainittiin Itävallan rekkajunien aikataulut ja niiden aikataulupoikkeamat. 18

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.04.2003 Rekkakuski Unohdettu logistiikan toimija - vai onko?! 9.5.2003 2 Visio Parantaa satamien liikenteen sujuvuutta

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä 8.3.2016 Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Johdanto TOIMEKSIANTO LVM 2015/11: Toteutettavuusselvitys Digitaalinen Itämeri hankkeen aloittamiseksi Hankkeen

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Bookrresurssienhallintajärjestelmä

Bookrresurssienhallintajärjestelmä Bookrresurssienhallintajärjestelmä 21.10.2013 Hartikaari 2013 Aloittanut toimintansa 1992 Hartikaari Oy Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010 Tuotteet ja palvelut Tarjoamme kokonaisvaltaisia

Lisätiedot

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla

Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla Tiedon tarpeet päätöksenteon eri portailla TransEco tutkijaseminaari Jochim Donner Toimintaympäristö Tutkimuksen ja demonstraatioiden merkitys kasvaa Kansainvälisten sitoumusten takaraja tulee vastaan

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Tietokannasta palveluiksi ajoneuvonavigointi ja palveluhaku

Tietokannasta palveluiksi ajoneuvonavigointi ja palveluhaku Tietokannasta palveluiksi ajoneuvonavigointi ja palveluhaku Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Sami Rapo Suomen Oy, Verkkomedia tarjoaa: Ostotapahtumaa edeltävä tiedonhankinta ajasta ja paikasta riippumatta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka Ghita von Gerdten projektipäällikkö Järjestelmäarkkitehtuurin fyysinen viitearkkitehtuuri Käyttöliittymä, (työasema) GUI Internet Explorer Adobe Reader Esitystapa Portaali

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka SUSE LINUX Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 KEHITYS JA HITORIA 3 3 VERSIOT 5 4 OMINAISUUDET 6 5 ASENNUS

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto Perjantai 23.5.2014 klo 9.00-12.00 CSC, Keilaniemi 14, Espoo 0 JulkICT Lab Sisällys 1 Alku 2 Prosessi 3 Roolit ja resurssit 4 Loppu 5 Sidosryhmät 6

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Golli-projektin esittely

Golli-projektin esittely Golli-projektin esittely Onnistunut projekti tapahtuma Eteläranta 10 Elina Santamäki, Head of GS1 System, GS1 Finland Oy 22.04.2016 Elina Espoo Sosionomi SOK Tytär Opinnot LUT GS1 Finland Golli GO LIVE

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin. Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus

Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin. Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus Teemat Suomenlahden alusliikenne ja alusliikennepalvelu Missä tietoa tarvitaan ja mitä tietoa välitetään merenkulkijoille?

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot