Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten kansainvälistyminen. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten kansainvälistyminen. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) www.strategy train."

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli IV Luku 6 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten kansainvälistyminen Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 6: Pk yritysten kansainvälistyminen Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Pk yritysten kansainvälistyminen Mitä termillä kansainvälistyminen tarkoitetaan? Miksi muodostaa kansainvälistymisstrategia? Mistä saan tukea kansainvälistymisstrategialleni? Kuinka otan kansainvälistymisstrategian käyttöön? Eurooppalaisten pk yritysten kansainvälistyminen Yhteenveto luvun pääkohdista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Moduuli IV Luku 6 2

3 Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 6: Pk yritysten kansainvälistyminen Luvun kuvaus Avainsanat Kansainvälistyminen, ulkomaaninvestointi, liiketoimintaverkosto, kansalliset investointitoimistot, kansainvälistymisstrategian muodostaminen, tavat laajentua ulkomaan markkinoille, kuuden kohdan malli, internet liiketoiminta, vienti, franchising, lisensointi, yhteisyritykset, standardisointi Oppimistavoite Tämän luvun tavoitteena on auttaa sinua kehittämään sellaiset johtamis ja johtajuustaidot, joiden avulla pystyt selviämään menestyksekkäästi tilanteista, jotka edellyttävät sinulta johtajuustaitoja yrityksesi laajentaessa liiketoimintojaan ulkomaan markkinoille. Luvussa keskitytään pääasiassa pk yritysten asemaan globalisoituneessa taloudessa sekä mahdollisiin vaihtoehtoihin kansainvälistymiselle. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna luvussa tarjotaan yleisiä tietoja monitahoisesta ja lupaavasta strategiasta, kansainvälistymisestä, analysoidaan kansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja kustannuksia sekä tutkitaan, kuinka voit kehittää omalle yrityksellesi sopivan strategian. Luvun tavoitteena on se, että pystyt muodostamaan paremman kokonaiskuvan yrityksesi tämänhetkisestä tilanteesta ja käytössäsi olevista vaihtoehdoista. Jos kansainvälistymisen menetelmät ja strategiat eivät ole sinulle vielä tuttuja, luku toimii hyvänä perustana oman strategiasi muodostamiselle. Mikäli jo harjoitat liiketoimintaasi ulkomaan markkinoilla, voit saamiesi tietojen perusteella organisoida investointejasi tai harkita vaihtoehtoja, joista et aikaisemmin ollut tietoinen. Lukuun käytettävä aika Luvun läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Jos pidät kansainvälistymistä hyvänä strategiana omalle yrityksellesi, kuluu kansainvälistymisstrategian pohtimiseen ja muodostamiseen vielä toiset 45 minuuttia. Johdanto Kilpailu on globaalissa taloudessa kiristynyt entisestään, ja jokainen ala on muuttunut merkittävästi nopean teknologisen kehityksen ja uusien käytäntöjen myötä. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yrityksen tuleekin harkita toimintansa kansainvälistämistä. Koska maiden väliset rajat katoavat vähitellen ja maantieteelliset etäisyydet pienenevät teknologian kehittyessä, yritykset voivat (kaupan vapauttamisen ansiosta) päästä kansainvälisille markkinoille helposti ja vapaasti. Nykyiset markkinaolosuhteet helpottavat kansainvälistä toimintaa globaalilla tasolla ja, EU markkinoiden ripeän kasvun ansiosta, etenkin EU:n sisällä. Kolme tärkeintä syytä, jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet globalisaatioprosessiin, ovat: 1. Pääoman liikkuvuuden vapauttaminen ja taloudellisen sääntelyn puuttuminen. Moduuli IV Luku 6 3

4 2. Markkinoiden entistä tehokkaampi avautuminen ulkomaiselle kaupalle ja investoinneille, jotka entisestään kiristävät kansainvälistä kilpailua. 3. Teknologian asema tietotekniikan alalla (IT ala) globaalissa taloudessa. 1 Kun kansainvälinen kilpailutilanne on nykyään entistäkin kireämpi, nämä yllä mainitut tekijät tarjoavat pk yrityksille avoimemman, kilpailuun perustuvan tavan lähestyä markkinoita. Koska päätöstentekijät ja valtioiden johtamat organisaatiot ovat entistä kiinnostuneempia pkyritysten toiminnasta, on pk yritysten otettava huomioon oma asemansa maailmanlaajuisessa liiketoimintaympäristössä. Nykyisissä markkinaolosuhteissa menestyminen edellyttää tarkkaan harkitun kansainvälistymisstrategian soveltamista sekä mikä tärkeintä kansainvälistymiseen liittyvien johtamistaitojen ja johtamistiedon kehittämistä. Näin toimimalla pystyt tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä yrityksessäsi. Tässä luvussa sinulle tarjotaan yleisiä ohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä ja muodostamaan yrityksellesi sille sopivan strategian. 6.1 Pk yritysten kansainvälistyminen Mitä termillä kansainvälistyminen tarkoitetaan? Kansainvälistyminen kattaa kaikki ne toiminnot, joita yritys tekee suhteessa kansainvälisiin markkinoihin. Termin sisältö on monipuolistunut polittisten ja taloudellisten muutosten myötä, ja nykyään sillä tarkoitetaan myös muita toimia kuin tavaroiden vientiä vieraisiin maihin. Nykyisin kansainvälistymisellä tarkoitetaan monenlaisia asioita, kuten investointia vieraaseen maahan (suora ulkomaaninvestointi), yhteisyritysten muodostamista ulkomaisten yritysten kanssa, ulkomaisten asiantuntijoiden alihankintaa, kansainvälisiin verkostoihin osallistumista ja paljon muuta. Historian näkökulmasta kansainvälistymisen voidaan sanoa alkaneen siitä, kun ihmiset alkoivat matkustella merten halki ja ylittää maiden rajoja. Termiä kansainvälistyminen voidaan tarkastella ja tulkita monista eri näkökulmista. 2 Kansainvälisellä tasolla toimivien pienyritysten lukumäärä on kasvanut hitaasti, mutta varmasti, minkä seurauksena niiden merkitys globaaliin talouteen on myös tunnistettu. Tämän johdosta pienyritysten asema potentiaalisina kauppakumppaneina on myös muuttunut. 3 Tutkijat ovat havainneet, että aika yrityksen perustamisesta sen kansainvälisen toiminnan aloittamiseen on lyhentynyt, minkä vuoksi pk yritysten on toimittava järjestelmällisesti ja oikea aikaisesti, jotta ne pystyisivät pysymään mukana talouden kehityskuluissa. 4 Niin sisään kuin ulospäin suuntautuvaan kansainväliseen toimintaan ryhtyvän pkyrityksen tulee noudattaa tiettyä toimintamallia, joka otetaan osaksi yrityksen strategiaa. Tomintamallin toiminnot muodostavat yrityksen kansainvälistymisen 1 OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD, 2005, s Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, June 2008, s OECD, Green Paper, Change in SME Internationalisation A Network Perspective, Niina Nummela, 2002, s. 3. Moduuli IV Luku 6 4

5 kehittämisstrategian. Tämän strategian tulee perustua saatavilla oleviin resursseihin, sillä resurssien puute voi heikentää merkittävästi pk yrityksen kansainvälisten toimintojen toteuttamiskelpoisuutta Miksi muodostaa kansainvälistymisstrategia? Strategia on olennainen osa yrityksesi tulevaisuutta, ja sillä on vaikutusta myös yrityksesi tavoitteisiin. Niinpä strategian laatiminen onkin erittäin tärkeää, koska yrityksen toiminnot riippuvat siitä pitkällä aikavälillä. Monissa pk yrityksissä kansainvälistymistä ei kuitenkaan ole otettu huomioon yrityksen strategiassa. Syynä tähän on se, että useimmat vasta perustettujen pk yritysten johtajista haluavat keskittyä lähimarkkinoihin, kunnes yritys on paikallisiin kilpailijoihinsa verrattuna kyllin vahva. 6 Tämä onkin järkevä lähestymistapa, sillä pk yritykset toimivat monikansallisia yrityksiä suppeammin, jolloin pk yrityksiä koskevat riskit ovat suuremmat. Korkeat kustannukset, pääoman puute ja suuret riskit ovat merkittäviä esteitä pk yritysten kansainvälistymiselle. On kuitenkin otettava huomioon myös se, että toisaalta pk yritykset saavat etua pienestä koostaan, koska ne pystyvät toimimaan joustavammin ja tehokkaammin. Tehokkuus tarjoaa hyvän pohjan kansainvälistymiskontekstissa tapahtuvalle kokemusperäiselle oppimiselle, mutta se on samalla myös voimavara, jonka avulla voidaan kompensoida resurssien puutetta. 7 Tarkkaan harkitun strategian seurauksena yrityksesi voi onnistua kansainvälistymisessä ja saada kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Alla on lueteltu tärkeimmät niistä eduista, joista yrityksesi pääsee todennäköisesti hyötymään kansainvälistymisstrategian avulla. Edut riippuvat tietenkin suunnitelmiesi ja projektiesi laajuudesta: 1. Pääsy uusille markkinoille (markkinoiden monipuolistamisen avulla) ja uusien asiakkaiden hankkiminen jo olemassa oleville tuotteille tai palveluille 2. Pääoma, joka on seurausta uusille markkinoille pääsemisestä 3. Pääsy arvokkaisiin tuotantoprosesseihin ja työvoimakustannusten minimointi 8 : halpa ja asiantunteva työvoima, raaka aineet jne. 4. Ydinosaamisten kehittäminen (teknologia, tietotaito strategisesti suuntautuneille yrityksille) 9 5. Yrityksen riskienhallinta Uusien tuotteiden saaminen kotimarkkinoille 11 kiristyneen kansainvälisen kilpailun seurauksena (mitä monipuolisempi kansainvälistymistapa on kyseessä, sitä suurempi on sen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn 12 ) 5 Edelman, L., Brush, C., Manolova, T., The impact of human and organizational resources on small firm strategy, Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, Internationalization of SMEs, maaliskuu 2008, s EU Research on Social Sciences and Humanities, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, INTERNATIONALIZATION of SMEs, maaliskuu 2008, s Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, INTERNATIONALIZATION of SMEs, maaliskuu 2008, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s. 42. Moduuli IV Luku 6 5

6 7. Verkostointi, joka toteutuu yritysten välisenä vuorovaikutuksena ja joka voi johtaa tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön sekä tutkimuksessa että tuotekehityksessä (tämä koskee monipuolisempia strategioita ja suurempia projekteja) Kun yllä mainitut edut otetaan huomioon, käy selväksi, että kansainvälistyminen on kytköksissä arvoketjuajatteluun eli tuoton maksimointiin ja kustannusten minimointiin ostoissa, tuotannossa ja myynnissä. 13 HARJOITUS: Pohdi hetken aikaa, mitkä vaihtoehdot sopisivat parhaiten omalle yrityksellesi. Merkitse muistiin mahdolliset edut, joita yrityksesi saisi, jos se laajentaisi toimintaansa ulkomaan markkinoille Mistä saan tukea kansainvälistymisstrategialleni? Tässä osiossa käydään läpi eri tekijöitä ja tukitahoja, jotka voivat olla avuksi yrityksen kansainvälistymisprosessissa. Liiketoimintaverkostot Vaikka liiketoimintaverkostoista ei ole tehty juurikaan empiiristä tutkimusta, ne voivat olla yritykselle suureksi avuksi kansainvälistymisprosessissa. 14 Liiketoimintaverkostojen avulla voit löytää yrityksellesi mahdollisia kumppaneita ja samalla mahdollisuuksia liiketoiminnan harjoittamiseen ulkomailla. Kun liityt mukaan liiketoimintaverkostoihin, saat samalla mahdollisuuden tehdä säännöllistä yhteistyötä toisten pk yritysten kanssa, oli kyseessä sitten muodollinen yhteistyö tai epämuodollisempi toiminta. 15 Internet Internet on yrityksille monissa tilanteissa elintärkeä työkalu, ja sitä pidetään yhä useamman pkyrityksen menestystekijänä. 16 Internet tarjoaa monia etuja pk yrityksille: (1) Se toimii luotettavana tietolähteenä, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa kansainvälisten markkinoiden kehittymisestä. (2) Se auttaa yritystä kommunikoimaan mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa vaivattomasti (pääasiassa viestintäverkkojen avulla). (3) Se voi kasvattaa myyntiäsi joko mainosten avulla (esim. Facebook tai Google mainokset ovat erittäin halpoja ja tehokkaita tapoja mainostaa liiketoimintaasi) tai online kaupankäynnin avulla (maksutapojen kehittyessä entistä turvallisemmiksi ja helpommiksi). Tämän lisäksi mainioita esimerkkejä kansainvälistymisestä ovat internet kaupat ja onlineliiketoiminta. Internetissä toimivien yritysten ei tarvitse huolehtia aineellisesta omaisuudesta tai ulkomaisesta henkilökunnasta, ja ne pystyvät toimimaan kansainvälisesti ja tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden tehdä ostoksia nettikaupoissa tai omilla kotisivuillaan. 13 European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s Change in SME Internationalisation A Network Perspective, Niina Nummela, 2002, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s. 38. Moduuli IV Luku 6 6

7 Kansalliset investointitoimistot (National Investment Agency; NIA) Kansalliset investointitoimistot markkinoivat omia maitaan sijoittajien sijoituskohteiksi, ja niiden kautta on mahdollista saada paljon tietoja, jos yritys haluaa esimerkiksi löytää yhteistyökumppaneita toisesta maasta. Toimistoilta voi saada yksityiskohtaisia tietoja sellaisista asioista ja eduista, joiden johdosta tietty maa voisi olla taloudellisesti suotuisa yritystoiminnalle ja täten houkutteleva kohde ulkomaaninvestoinnille. 17 Julkiset toimielimet ja toimistot Julkiset toimielimet ja toimistot tarjoavat monenlaista apua: 1. Taloudellisen avun muodossa 2. Tietolähteenä mahdollisille sijoittajille ja pk yrityksille, jotka haluvaat laajentaa toimintaansa ulkomaille 3. Tarjoamalla yhteyksiä, jotka auttavat pk yrityksiä ja tarjoavat niille hyvän kontaktiverkon 4. Myös kauppakamarit voivat tarjota tukea ja tietoja Onkin hyvä ajatus pitää silmällä eri maiden talousohjelmia ja kysyä tietoja ja apua paikallisista toimistoista ja julkisista toimielimistä. Viimeaikaisen tutkimuksen valossa 18 näyttää kuitenkin siltä, että tällaisten julkisten toimielinten tarjoamalla avulla on vain vähän merkitystä kansainvälistymiseen, sillä useimmat yritykset rahoittavat oman toimintansa itse. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä onhan selvää, että yrityksen johtaja tai omistaja tietää itse parhaiten, mikä on hänen yritykselleen kaikkein järkevintä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että julkisen sektorin ohittaminen voi johtaa menetettyihin tilaisuuksiin, sillä verkostointi on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä ja yhteistyö julkisten toimielinten kanssa voi tarjota yritykselle mahdollisuuksia solmia uusia yhteistyösopimuksia. HARJOITUS: Etsi internetistä kansallisia investointitoimistoja (National Investment Agency) ja muita hallitusten virastoja, jotka voivat tarjota yrityksesi kansainvälistymisstrategiaa koskevia arvokkaita tietoja. Muistathan, että kyseessä on paras käytössäsi olevista tietolähteistä, joten vieraile säännöllisesti internet sivuilla, jotka voivat olla kansainvälistymissuunnitelmiesi kannalta tärkeitä Kuinka otan kansainvälistymisstrategian käyttöön? Strategian muodostaminen Strategian muodostaminen on kaikkein tärkein asia, joka on otettava huomioon ennen kansainvälisille markkinoille siirtymistä. Kansainvälistymisstrategian avulla pystyt saavuttamaan tavoitteesi ja hälventämään kansainvälistymisen tapaa koskevia epäilyksiä. Pidäthän mielessä, että kansainvälistyminen ei todennäköisesti tuota toivottua tulosta, jos et ole laatinut strategista suunnitelmaa. Varmista myös, että strategiasi on selkeä ja että se perustuu realistisiin oletuksiin, joissa on otettu huomioon kaikki prosessiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät. 17 B. Banu Bozkurt, Oktay Ozdenli, Internationalisation and National Innovation System: An Investment Agency Perspective, EU Research on Social Sciences and Humanities, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s Moduuli IV Luku 6 7

8 Kansainvälistymiseen liittyy riskejä, jotka vaikuttavat merkittävästi liiketoimintastrategiasi muodostamiseen. Tämän lisäksi on olemassa monenlaisia esteitä, jotka on otettava huomioon ja poistettava. Nämä esteet liittyvät sekä ulkoisiin tekijöihin (kuten tekniset esteet ja rahoitusongelmat) että sisäisiin tekijöihin (kuten ulkomaisten markkinoiden heikko tunteminen, kyvyttömyys ottaa riskejä, vieraiden kielten taidon puute jne.) 19 Yleensä luonnollinen tapa kansainvälistyä on keskittyä ensin sisäänpäin suuntautuviin toimintoihin (tuonti) ja vasta sitten ulospäin suuntautuviin toimintoihin (vienti). 20 Ennen tällaisiin toimintoihin ryhtymistä on strategiassa kuitenkin selvitettävä, milloin ja mille markkinoille yrityksesi on laajentumassa ja miten laajentuminen toteutetaan. On myös tärkeää päättää, missä laajuudessa kansainvälisille markkinoille pyritään. Jos kansainvälistyminen tapahtuu suuressa mittakaavassa, on olennaista toimia nopeasti ja investoida laajentumiseen paljon resursseja. Jos toiminta on pienimuotoisempaa, on yrityksellä mahdollisuus tutustua markkinoihin rauhassa, koska sitä uhkaavat riskit eivät ole yhtä huomattavia. 21 Johtoryhmän täytyy laatia ennakkosuunnitelmia. Tätä työtä helpottavat markkinatietous, liiketoimintaverkostot, aikaisemmat kokemukset, johtajataidot, taloudelliset resurssit, yrityksen ikä ja koko sekä valtion toimielimiltä saatavat tiedot. 22 Vieraiden kielten hallinta on kansainvälistymisprosessin merkittävä osa. On erittäin tärkeää tarjota henkilökunnalle kielikoulutusta. Yrityksen johtajana tai omistajana sinun on myös tästä näkökulmasta valittava viisaasti se alue, johon haluat yrityksesi liiketoimintaa laajentaa. Mitä läheisempi suhde uudella maalla on omaan maahasi, sitä pienempiä kieliongelmista aiheutuvat lisäkustannukset ovat. 23 HARJOITUS: Pohdi, mitkä maat voisivat olla parhaita markkina alueita omalle yrityksellesi. Hae tietoja internetistä ja merkitse muistiin kunkin maan tarjoamat edut. Tässä vaiheessa olisi hyvä miettiä, missä järjestyksessä olisi viisasta toimia. Alla on esitetty käyttökelpoinen malli, jota voit hyödyntää tehdessäsi päätöksiä tulevista toimenpiteistä. 19 The process of Internationalization in Small and Medium Enterprises (SMEs), Kishore Kumar Bandi, Kamlesh Bhatt, Halmstad University, 2008, s Global Marketing A Decision Oriented Approach, 4th Edition, Svend Hollensen, Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, kesäkuu 2008, s Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, kesäkuu 2008, s EU RESEARCH ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s Moduuli IV Luku 6 8

9 Kuuden kohdan malli Jos haluat selkeämmän käsityksen siitä, kuinka sinun olisi hyvä kehittää kansainvälistymisstrategiaasi, voit käyttää apuna Mobergin ja Palmin kehittämää kuuden kohdan mallia. Tässä mallissa kansainvälistyminen kuvataan kuudesta tärkeästä tekijästä koostuvana prosessina. Kuuden kohdan mallia on noudatettava täsmälleen tässä järjestyksessä: 1. Tunnista omat motiivisi kansainvälistymiselle (miksi?), 2. Määritä tarkasti yrityksesi tämänhetkinen tilanne (laatimalla SWOT analyysi yrityksestäsi), 3. Päätä, mitä tuotteita tai palveluita haluat ottaa mukaan kansainvälistymisprosessiin (mitä?), 4. Valitse markkina, jolle aiot pyrkiä (minne?), 5. Valitse tapa pyrkiä markkinoille (miten?) ja 6. Päätä, mikä on oikea hetki toimia (milloin?). 24 Kuuden kohdan mallin noudattaminen on suhteellisen yksinkertaista, ja se antaa hyvän kuvan siitä, kuinka kansainvälistymisprosessissa olennaiset toimenpiteet voidaan laittaa oikeaan järjestykseen. Malli tarjoaa selkeän käsityksen niistä tekijöistä ja markkinoista, jotka ovat kansainvälistymisprosessissa olennaisia. Mikä tärkeintä, voit sen avulla päättää, kannattaako yrityksesi ylipäätään laajentua kansainvälisille markkinoille. Yksi ensimmäisistä kysymyksistä kansainvälistymisstrategiaa ja resurssien panostamista pohdittaessa koskee tapaa, jolla ulkomaan markkinoille pyritään. Olisikin viisasta miettiä, mikä olisi paras tapa siirtyä ulkomaan markkinoille ja mitä valittuun tapaan sisältyy. Seuraavassa osiossa käsitellään, mitä eri kansainvälistymistapoja voit soveltaa. Tavat pyrkiä markkinoille Yritysjohtajan tulisi kansainvälistymisstrategiaa muodostaessaan ottaa huomioon tärkeimmät tavat, joilla voidaan pyrkiä markkinoille (Mobergin ja Palmin mallin viides kohta) ja päättää, mikä niistä on omalle yritykselle kaikkein sopivin (miten?) ja mikä olisi oikea aika toimia (milloin?). Kaikkein tärkeintä strategian muodostamisessa on ajoitus, varsinkin kun yritys on pyrkimässä ulkomaan markkinoille, joka jo itsessään on erittäin merkittävä toimenpide. Ulkomaan markkinoille voidaan päästä neljällä eri tavalla, jotka ovat: (1) vienti, (2) lisensointi, (3) yhteisyritykset, (4) suorat investoinnit Vienti: Vientiä pidetään kaikkein vanhimpana kansainvälistymisen muotona. Vientiin liittyvät kustannukset ovat pääasiassa markkinointikustannuksia. Kyseessä on kaikkein turvallisin tapa päästä ulkomaan markkinoille, koska yrityksen ei tarvitse muuttaa uuteen maahan, vaan se voi valmistaa kaikki tuotteet kotimaassaan. Viennissä on kuitenkin otettava huomioon monia, pääasiassa kuljetukseen ja liikenteeseen liittyviä riskejä ja 24 Moberg and Palm (1995) Adina Letitia Negrusan teoksesta The Romanian SME s Difficulties in their Internationalisation Process, viitattu syyskuussa Moduuli IV Luku 6 9

10 kustannuksia, joista merkittävin on se, että yritys ei toimi ulkomaisen markkinan läheisyydessä (ja saa täten esimerkiksi vain epäsuoria tietoja markkinaolosuhteista). 2. Lisensointi: Lisensoinnilla tarkoitetaan virallista tai lain suomaa lupaa tehdä tai omistaa jotakin. Liiketoiminnassa lisensointi merkitsee järjestelyä, jossa yritys (lisensoija) luovuttaa oman omaisuutensa käyttöoikeuden kohdemaassa toimivalle yritykselle. Franchising on yksi tunnetuimmista lisensointitavoista, mutta franchisingissa on kyse pitkäkestoisesta suhteesta, kun taas lisensointi liittyy lyhytaikaisiin sitoumuksiin. 26 Myös lisensointia pidetään turvallisena tapana päästä markkinoille, sillä se ei aseta lisensoijalle suuria vaatimuksia. Lisensoijan tarvitsee ainoastaan luovuttaa aineettoman omaisuutensa, kuten brändin nimen, käyttöoikeus kohdemaassa toimivalle yritykselle. 3. Yhteisyritykset: Yhteisyrityksellä tarkoitetaan kahden yrityksen välistä yhteistyötä. Niinpä sinun tulee yhteisyritystä muodostaessasi löytää sopiva ulkomainen kumppani ja rakentaa tämän kanssa yhteinen strategia. Yleensä kumpikin yritys pyrkii yhteisyrityksen strategiassa saavuttamaan omat tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti. On hyvä pitää mielessä, että tässä markkinoille pääsemisen tavassa on omat riskinsä, jotka voivat ilmetä kulttuurieroina tai johtamisongelmina. On myös riski siitä, että yhteistyökumppanisi ryhtyykin kilpailemaan oman yrityksesi kanssa (eturistiriidat ja epäselvyys tuotoista). 27 Tasavertaisen yhteisyrityksen avulla saat kuitenkin suhteellisen vaivatta haltuusi yhteistyökumppanillasi olevat markkinatiedot (ja kumppanisi puolestaan omat tietosi), jolloin voitte pyrkiä saavuttamaan tavoitteenne hyödyntämällä toistenne asiantuntemusta, erilaisia kulttuureja ja paikallisia verkostoja Suorat investoinnit: OECD määrittelee suorat ulkomaaninvestoinnit (Foreign Direct Investment; FDI) yrityksen tekemiksi investoinneiksi, joiden tarkoituksena on saavuttaa pitkäkestoista etua talousalueella, jossa sijoituksen tekijä ei itse toimi. 29 Toisin sanottuna suorassa ulkomaaninvestoinnissa on kyse prosessista, jossa yhdessä maassa toimiva yritys tekee fyysisen sijoituksen toiseen maahan rakentaakseen esimerkiksi tehtaan. Lyhyesti: kyseessä on ulkomaalaisen perustama yritys. 30 Prosessissa siirretään resursseja, kuten pääomaa, teknologiaa ja henkilökuntaa, mikä tarkoittaa sitä, että tätä menetelmää noudattavan yrityksen on tehtävä suurempia investointeja. Tästä syystä suoriin investointeihin liittyy myös enemmän riskejä, ja ne myös edellyttävät suurempaa sitoutumista ja parempia johtajataitoja kuin muut tässä luvussa esitellyt menetelmät. 31 Kansainvälisille markkinoille pääsemistä koskeva strategia ei ole täydellinen ilman markkinointiohjelmaa, joten olisi hyvä alkaa miettiä, minkä strategisen toimintatavan valitset. 26 Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, June 2008, s viitattu syyskuussa Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, kesäkuu 2008, s Glossary of foreign direct investment terms and definitions, OECD, 4 th edition (http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/ pdf, viitattu syyskuussa 2009). 30 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey, s (viitattu syyskuussa 2009). Moduuli IV Luku 6 10

11 Markkinointiohjelma Kun yritykset haluavat laajentaa toimintaansa ulkomaille, niiden on harkittava, haluavatko ne standardisoida vai sopeuttaa oman markkinointiohjelmansa. Strategian näkökulmasta sopeuttamista voidaan pitää yhtenä strategian muotona, jossa yrityksen markkinointiohjelma mukautetaan ulkomaisen kohdemarkkinan mukaiseksi (hinta, paikka, jakelu). Standardisointi on puolestaan strategia, jossa yritys soveltaa samaa markkinointiohjelmaa kaikilla markkinaalueilla, joille se pyrkii laajentumaan. 32 HARJOITUS: Miten voisit päättää, kumpi tavoista sopii omalle yrityksellesi parhaiten? Palveleeko standardisointi vai sopeuttaminen juuri sinun yrityksesi tavoitteita? Markkinointiohjelmaasi muokkaavan strategian valinta riippuu monista tekijöistä, ja ennen valinnan tekemistä sinun on tehtävä jonkin verran taustatyötä onhan kyseessä strategisesti merkittävä päätös pyrkiessäsi uudelle markkina alueelle. Standardisointistrategiassa kustannukset ovat luonnollisesti alhaisemmat, koska markkinointiohjelmaan ei tarvitse tehdä muutoksia. Toisaalta on kuitenkin todettu, että sopeuttamisen avulla yritys pystyy todennäköisemmin parantamaan suorituskykyään. On myös hyvä ottaa huomioon, että markkinat eroavat toisistaan. 33 Muistathan, että kaikista kansainvälistymisprosessiin liittyvistä tapahtumista on pyrittävä saamaan jotain hyötyä. Myös epäonnistumiset tulee ottaa oppimismahdollisuuksina, sillä epäonnistumisista oppimalla voit muokata omaa strategiaasi ja välttää toistamasta samoja virheitä tulevaisuudessa Eurooppalaisten pk yritysten kansainvälistyminen Eurooppalaisten pk yritysten taloudellisen suorituskyvyn seuraaminen on ollut helpompaa joulukuusta 1992 lähtien, jolloin Euroopan yhteisö perusti Euroopan pk yritysten seurantakeskuksen. Keskus tarjoaa tietoja 30 eri maan alueella toimivista pk yrityksistä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Vuonna 2004 Euroopan pk yritysten seurantakeskus julkaisi pk yritysten kansainvälistymistä koskevan raportin 35, joka sisälsi kattavia tietoja Euroopan markkinoista. Raportin mukaan kaikkein yleisin kansainvälistymistapa Euroopassa oli ulkomaisten toimitussuhteiden solmiminen (30% eurooppalaisista pk yrityksistä), kun taas vienti oli toiseksi yleisin kansainvälistymisen muoto (viennin harjoittaminen oli yleisempää, kun yritys toimi ulkomaisen toimittajan kanssa 10% yrityksistä noudatti tätä menetelmää). Yleisin syy kansainvälistymiseen oli raportin mukaan tietotaidon ja teknologian hankinta, ja 48% pkyrityksistä kertoikin, että tämä selitti joko kokonaan tai osittain, minkä vuoksi he harjoittivat vientiä. Toinen merkittävä havainto oli se, että mitä pienempi maa ja pienemmät markkinat olivat kyseessä, sitä kansainvälistyneempiä yritykset olivat. Täten maan koko paljastui yhdeksi kansainvälistymisen tärkeimmistä tekijöistä, sillä pienillä markkinoilla toimivien pk yritysten on kyettävä laajentamaan asiakaspohjaansa. 32 Tina Nordstrand, Maria Ohman, Standardization Vs. Adaptation of the Marketing Program for International Markets, Lulea University of Technology, 2005 s Jobber D., Principle and Practice of Marketing, London: McGraw Hill Publishing, EU Research on Social Sciences and Humanities, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s Internationalisation of SMEs, European Communities, Luxemburg Moduuli IV Luku 6 11

12 Parhaat käytännöt menestyneet eurooppalaiset pk yritykset Opera Software S.A. Opera Software S.A. tarjoaa erinomaisen esimerkkitapauksen pk yrityksen kansainvälistymisestä. Yritys perustettiin Norjassa vuonna 1995, ja sen taustalla oli norjalaisen teleoperaattori Telenorin vuonna 1994 suorittama, internet selainta koskeva tutkimusprojekti. Projektin loputtua Telenor kuitenkin päätti, että se ei aio jatkaa selaimen kehitystyötä. Projektiin osallistuneet Opera Software S.A.:n perustajat kuitenkin uskoivat ideaan ja pitivät selainohjelman kehittämistä järkevänä. Telenor antoi heille mahdollisuuden jatkaa projektin ja tutkimuksensa parissa, ja järjesti heille jopa toimitilat ja konsultointipalvelua. Toiminnan tuloksena syntyi Opera niminen nettiselain vuonna Opera Software S.A. on siitä erikoinen yritys, että se ei käy juuri lainkaan kauppaa Norjassa, vaan viennin osuus yrityksen myynnistä on %. Koska yritys käy kauppaa kaikkialla maailmassa ja jakelee tuotteitaan internetissä, on se onnistunut saamaan vahvan aseman kansainvälisillä markkinoilla. 36 Yritys sovelsi kansainvälistymisstrategiassaan monia eri tapoja päästä uusille markkinoille. Aina viime aikoihin saakka yritys ei ole joutunut investoimaan merkittäviä rahamääriä tuotteidensa mainoskampanjoihin, vaan se on hyödyntänyt tuotteidensa myynnissä kotisivujaan ja levittänyt ohjelmiaan lehtien mukana myytävillä cd levyillä sekä lukuisten jälleenmyyjien avulla. 37 Yritys on solminut myös lisenssisopimuksia monikansallisten yritysten, kuten IBM:n, Sony Ericssonin ja Psionin kanssa, minkä lisäksi se on perustanut kaksi tytäryhtiötä Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. 38 Archetypon S.A. Archetypon S.A. on kansainvälinen palveluyritys, joka toimii IT alalla ja kielipalveluiden parissa. Yritys perustettiin 1988, ja se on perustamisestaan lähtien kerännyt itselleen laajaa asiakaspohjaa ja myynyt palveluitaan monikansallisille yrityksille, kuten Microsoftille, IBM:lle sekä eurooppalaisille järjestöille. Vuosien mittaan yrityksestä on muodostunut kansainvälinen markkinajohtaja ohjelmistojen globalisoinnissa ja monikielisissä käännöspalveluissa. Se tunnetaan hyvin myös korkealuokkaisista e hallinto ohjelmistoistaan. Archetypon S.A. on hyvä esimerkki kansainvälistymisestä, sillä se onnistui selviämään Kreikassa vuonna 2002 vallinneesta lamasta hyödyntämällä tutkimukseen, kehitystyöhön ja koulutukseen, toisin sanottuna koko tietopohjaansa tekemiään investointeja. Näin yritys havaitsi, että se voi aloittaa kokonaan uuden tuotteen, käännöspalveluiden, tarjoamisen. Yrityksen siirtyminen käännöspalveluiden pariin ei ainoastaan pelastanut yritystä väistämättömältä tuholta, vaan se myös takasi sille jatkuvaa tuottoa Siv Marina Flø Karlsen (2007), The Born Global Redefined. On the Determinants of SMEs Pace of Internationalization, BI Norwegian School of Management. 37 Jo Håvard Borsheim & Carl Arthur Solberg, The internationalization of born global internet firms, Norwegian School of Management, Ibid. 39 Voudouris, I. ja Dimitratos, P. (tulossa) Growth of Archetypon S.A.: exploitation of opportunities at Greek and European marketplaces. Moduuli IV Luku 6 12

13 Svalson AB 40 Bill Svenson perusti Svalson AB:n vuonna Yritys tuottaa sähköikkunoita, ikkunaovia, näyttelytelineitä, kääntöpöytiä ja liukutarjottimia, ja sen asiakkaina on esimerkiksi sairaaloita, valtion virastoja, hotelleja ja ravintoloita. Vuonna 1995 Svalson AB laati yritykselleen Internetsivut kolmella eri kielellä (ruotsi, englanti ja hollanti). Sivuista muodostui halpa ja nopea viestintäkanava, ja niiden avulla yritys pystyi mainostamaan tuotteitaan kansainvälisesti. Nykyään yrityksen myynnistä 40% menee vientiin, mutta se ei ole kuitenkaan vielä perustanut ulkomaista tytäryhtiötä, joskin tämä on suunnitelmissa. Svalson AB:n mukaan ainoat sen kohtaamat haasteet ovat liittyneet kieleen ja kulttuurieroihin sekä markkinoihin ja puuttellisiin tietoihin liittyviin riskeihin. Tästä huolimatta niin yrityksen tuotot kuin sen henkilökunnan lukumäärä ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Yhteenveto luvun pääkohdista Luvun päätteeksi olisi hyödyllistä kerrata tärkeimmät kansainvälistymistä koskevat asiat. Vaikka kansainvälistymiseen liittyykin piilokustannuksia ja riskejä, olisi globalisoiduilla markkinoilla järkevää harkita yritystoiminnan laajentamista ulkomaan markkinoille. Ulkomaan markkinat tarjoavat yrityksellesi uusia asiakkaita, useampia toimittajia sekä tietenkin uutta osaamista ja tietotaitoa. Vientiä on Euroopassa pidetty kaikkein tavallisimpana kansainvälistymistapana, ja se onkin yksinkertaisin menetelmä siirtyä ulkomaisille markkinoille. Vienti ei kuitenkaan ole ainoa tapa kansainvälistyä, joten sinun tulee harkita huolellisesti, millä tavoin pyrit laajentamaan toimintaasi ulkomaisille markkinoille, ja suunnitella heti prosessin aluksi tarkoin kansainvälistymisprosessin vaiheet välttääksesi epämiellyttävät yllätykset. Tukea kansainvälistymiselle on saatavana monista paikoista, varsinkin kansallisella tasolla. Kansalliset investointitoimistot auttavat sinua muodostamaan selkeän kuvan ulkomaan markkinoista, ja valtion tukitoimistoilta saat rahoitusohjelmiin liittyvää apua. Kaikkein sopivimman kansainvälistymisstrategian valinta ja sijoitettavista varoista päättäminen on kuitenkin täysin omalla vastuullasi, sillä tällä tavoin useimmat pk yritykset toimivat. Loppujen lopuksi kukaan muu kuin ei voi tuntea yrityksesi toimintaa paremmin kuin sinä itse. 40 The internet and SMEs internationalisation Case Studies of Swedish Manufacturing SMEs, Lu Liu Shuag Li, Moduuli IV Luku 6 13

14 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Jobber D. (2001), Principle and Practice of Marketing, London: McGraw Hill Publishing. OECD (2005), OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD Publishing. Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez (2008), Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods. OECD (2003) Green Paper. Edelman, L., Brush, C., Manolova, T. (2001), The impact of human and organizational resources on small firm strategy, Research paper. Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen (2008), Internationalization of SMEs. Kishore Kumar Bandi, Kamlesh Bhatt, (2008), The Process of Internationalization in Small and Medium Enterprises (SMEs), Halmstad University. Svend Hollensen (2007), Global Marketing; A Decision Oriented Approach, 4th Edition. Moberg and Palm (1995) in Adina Letitia Negrusa (2009) The Romanian SME s Difficulties in their Internationalisation Process. Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrin (2003), Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey. Voudouris, I. and Dimitratos, P. (forthcoming) Growth of Archetypon S.A.: exploitation of opportunities at Greek and European marketplaces, in L P. Dana, M. Han, V. Ratten and I. Welpe (Eds.), (2007), A Theory of Internationalisation for European Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar. Internet sivut Foreign Market Entry Modes, Viewed September 2009 <http://www.quickmba.com/strategy/global/marketentry> Niina Nummela, Change in SME internationalisation A Network Perspective (Revised November 2002), Viewed September 2009 < Moduuli IV Luku 6 14

15 Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, Internationalization of SMEs (March 2008), Viewed September 2009 <http://www.combifin.be/content/combifin/uploads/docs/flandersdc_internationalization_of_ sme_s%5b1%5d.pdf> OECD, Glossary of foreign direct investment terms and definitions, 4 th September 2009 <http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/ pdf> edition, Viewed Internationalisation of SMEs, European Communities (2004), Viewed September 2009 <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/analysis/doc/smes_observatory_2003_repo rt4_en.pdf> B. Banu Bozkurt, Oktay Ozdenli (2005), Internationalisation and National Innovation System: An Investment Agency Perspective, Viewed September 2009 <http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds pdf> National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, Viewed September 2009 <ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/final_report_00027_smes.pdf> Tina Nordstrand, Maria Ohman (2005), Standardization Vs. Adaptation of the Marketing Program for International Markets, Lulea University of Technology <http://epubl.ltu.se/ /2005/120/index en.html> Lu Liu Shuag Li (2004), The internet and SMEs internationalisation Case Studies of Swedish Manufacturing SMEs <http://epubl.luth.se/ /2004/053/LTU SHU EX SE.pdf> Jo Håvard Borsheim & Carl Arthur Solberg (2004), The internationalization of born global internet firms, Norwegian School of Management, Norway <http://web.bi.no/forskning/ncsb2004.nsf/23e5e39594c064ee852564ae004fa010/a6cb7066ea 59eda6c12567f30056ef4d/$FILE/Solberg&Borsheim.pdf> Siv Marina Flø Karlsen (2007), The Born Global Redefined. On the Determinants of SMEs Pace of Internationalization, BI Norwegian School of Management <http://web.bi.no/forskning/papers.nsf/349b2672a809db42c1256e620044a25f/8e32bc a2dc125729e004eeed6/$FILE/ karlsen.pdf> Moduuli IV Luku 6 15

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Since 1969 Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen edellytykset Kansainvälistyminen on yritykselle haastava askel, jonka onnistumista oikea tieto ja asiantunteva apu edistävät. Kansainvälistä

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit

Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit Tiina Tuominen, tutkimuspäällikkö BIT Tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto Selvityksen tekijät: Marja Toivonen,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälistymisen ABC Kansainvälistymisen ABC BUUSia kansainvälistymisestä 9.4.2015/Ladec Hannu Loponen Leonne Oy/Aikonet Vientitoiminnan lähtökohdat uote Syyt Liikeidea Vientipäätös Vientisuunnitelma Vientitoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä Matti Lattu Heeros Oyj

SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä Matti Lattu Heeros Oyj SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä 21.9.2017 Matti Lattu Heeros Oyj NOPEASTI KASVAVA TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska. 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman

Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska. 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman Agenda TTS-Ciptecin tausta Haasteena valloittaa Ranskan markkinat palveluliiketoiminnalla Oman organisaation valmisteleminen kv-markkinoille

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

It s a long long road... From which there is no return. Kansainvälistymisen 10 käskyä Seinäjoki 27.8.2009 Petri Rinne, Joutsenten reitti ry

It s a long long road... From which there is no return. Kansainvälistymisen 10 käskyä Seinäjoki 27.8.2009 Petri Rinne, Joutsenten reitti ry It s a long long road... From which there is no return. Kansainvälistymisen 10 käskyä Seinäjoki 27.8.2009 Petri Rinne, Joutsenten reitti ry 1. Älä ymmärrä väärin! - Väärinymmärrykset voivat heikentää Leader-ryhmän

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, Keski-Pohjanmaan 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, Keski-Pohjanmaan 13.2.217 2 13.2.217 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä 18.4.2013 Jukka Hellgren Culmentor EU-hankkeiden ja rahoituksen asiantuntija 2001: Ohjelmisto Reportronic - Projektien ja -salkkujen hallinnon ja

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Jarkko Heinonen Turun kauppakamari. Itämereltä maailmalle Itämeren talousalueen antama kasvupohja yrityksille Itämerifoorumi 19.5.

Jarkko Heinonen Turun kauppakamari. Itämereltä maailmalle Itämeren talousalueen antama kasvupohja yrityksille Itämerifoorumi 19.5. Jarkko Heinonen Turun kauppakamari Itämereltä maailmalle Itämeren talousalueen antama kasvupohja yrityksille Itämerifoorumi 19.5.2011 Itämeren talousalueen merkitys Suuryritysvetoinen hyvinvoinnin kasvun

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot