Strateginen markkinointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen markkinointi"

Transkriptio

1 MARKKINOINTIMAAILMA Syksy 06 Strateginen markkinointi Markkinointivalmennus Tervetuloa menestykselliseen markkinointimaailmaan s. 2 DMW:n uusimpia panostusalueita s. 2 DMW Missio s. 3 Menestykselliseen, vetovoimaiseen markkinointiin kehitetty markkinointipalvelukonsepti s. 3 Strateginen markkinointi s. 4 Strategisten ratkaisujen merkitys liiketoimintaan s. 4 DMW:n sinisen meren strategia s. 5 DMW:n asiakasmaailmaa s. 6-7 DMW ja menestysorientoitunut liiketoiminta s. 8 What makes You special? s. 8 Kilpailukyvyn kehittäminen ja hallinta Markkinointi- ja yritysviestintä

2 DMW:N UUSIMPIA PANOSTUSALUEITA TERVETULOA MENESTYKSELLISEN MARKKI- NOINNIN MAAILMAAN Luet nyt ensimmäistä DMW- uutislehteä. Tavoitteenamme on tuoda esiin teeman mukainen ajankohtainen informaation päivitys. Kerromme myös omista kehitysratkaisuista, joilla haluamme turvata asiakkaidemme riittävän kilpailukyvyn ja kilpailuaseman sekä menestyksellisesti toimivan markkinoinnin. Yrityksemme haasteellinen päämäärä on olla arvostettu ja asiantunteva markkinointipartneri.visiomme, missiomme ja strategiamme toteuttamiseksi tapahtuva vahva kehitys tarjoaa asiakkaillemme jatkuvasti mielenkiintoisia, uusia ajan vaateiden mukaisia markkinointiin liittyviä ratkaisuja, markkinoinnin kehittämiseen, hallintaan ja toteutukseen. Mielenkiintoista ja mukavaa syksyä toivottaen Jukka Kulmala markkinointipro DMW:N UUSIMPIA PANOSTUSALUEITA DVD-TUOTANTO Elävä kuva ja ääni ovat havainnollinen tapa esittää asioita, jotka eivät ole läsnä. DVD mahdollistaa elokuvamaisen ilmaisun huippuluokan kuvan ja äänen laadulla ja tarjoaa monipuoliset sovellusmahdollisuudet viestittävän asian esittämiseen. Ammattilaisten toteuttamana DVD- materiaalia voidaan esittää jopa 6 metriä leveällä kankaalla, esimerkiksi suurissa auditorioissa. Samaa digitaalisin ammattilaittein taltioitua materiaalia voidaan hyödyntää TV- mainonnassa, DVD:llä ja internet- videoissa. Kameran takana Jari-Pekka Virtanen. SIDOSRYHMÄLEHDET Markkinointi- ja yritysviestintäkanavien moninaisuus tekee niiden käytön ratkaisut usein hankaliksi. Ratkaisut ovatkin aina tilanne-, yritys- ja toimialakohtaisia. Varteenotettavaksi viestintämuodoksi ovat nousseet suuren suosion saaneet asiakaslehdet, yritysuutiset, NEWS:it, infot. Tämä viestintämuoto antaa mahdollisuuden tuoda omat viestintätarpeet monipuolisesti esiin ja kehittää halutulla tavalla positiivista yrityskuvaa helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. DMW- markkinointimaailma pyrkii tuomaan sidosryhmilleen esiin tekijöitä ja osaamista, jotka muulla tavalla viestittyinä olisivat huomattavasti hankalampia. Tämä viestintämuoto toimii erinomaisesti sekä yritys,-että markkinointiviestinnän yhdistelmänä. Yrityslehdellä voidaan antaa vahva tuki markkinointiin nimenomaan silloin kun yrityksellä on onnistumisia takanaan. Tällöin asiakkaat voivat lehdessä kertoa omista kokemuksistaan yritysten välisestä yhteistyöstä ja hyödyistä, joita ovat yhteistyöstä saaneet. Samoin uusien innovaatioiden ja kehitystoimenpiteiden esiintuonti voidaan toteuttaa luontevasti. Sisältönä voi myös olla ammatillisia artikkeleita, joilla tuetaan oman osaamisen esiintuontia ja lisätään lehden mielenkiintoarvoa viestin vastaanottajalle. Lehteä voidaan myös hyödyntää yrityksen identiteetin vahvistamiseen, mikä usein on yksi laiminlyöty tärkeä toiminnan ja johtamisen osa-alue. DMW- markkinointimaailma pyrkii herättämään lukijalleen uusia ajatuksia oman kilpailuaseman ja markkinointitoiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisen numeron teemaksi valittu strateginen markkinointi on luonteva valinta, joka on johdettu toimintamme ydinosaamisesta. Jukka Kulmala esittelemässä toimitusjohtaja Sirpa Rissa-Anttilaiselle WTC News:in 10-vuotisjuhlanumeron asua. DMW:n tuottama Kwintet Leijona TV- mainoskampanja. DMW:n toteuttama BVQI Info. 2

3 Tarjoamme vahvaa markkinointiosaamista kilpailukyvyn kehittämisestä valmiisiin markkinointi- ja yritysviestintä ratkaisuihin. Jotta markkinointi toimisi tavoitteiden mukaisesti kaikissa suhdanteissa ja olosuhteissa, tulee markkinointia hallita kokonaisvaltaisesti. Markkinoinnin toimivuuden turvaamisen lähtökohtana on riittävä kilpailuetu ja kilpailukyvyn sekä -aseman hallinta. Markkinointikanavien ja -keinojen kirjon ollessa lähes rajattomat, tulee niiden valinta ja painotukset valita huolella. Tärkeä osa markkinoinnin toimivuutta on myös kyky osata pukea oma tarjonta vetovoimaiseksi. Kesla Oyj:n vuosikertomus Olemme kehittäneet asiakkaitamme palvelevan markkinointitoimintakonseptin nimenomaan ydinosaamisemme strategisen markkinoinnin perustalle. Näin kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme tuloksellisimmat mahdolliset markkinointi- sekä markkinointi- ja yritysviestintäratkaisut. Olemme myös panostaneet huippunykyaikaiseen digitaaliseen kuvankäsittely- ja painotekniikkaan, joka mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat, asiakkaan tarpeen mukaiset painomäärät käyntikorteista jättitulostuksiin. DMW:n vahvuutena olevaa markkinoinnin strategista osaamista ovat hyödyntäneet jo monet maailmallakin menestyneet yritykset. Kwintet Leijona Oy:n kuvasto. Teknosavo Oy:n folderi. MENESTYKSELLISEEN, VETOVOIMAISEEN MARKKINOINTIIN KEHITETTY MARKKINOINTIPALVELUKONSEPTI. asiakastutkimukset (esim. asiakastyytyväisyysmittaukset) markkinatutkimukset kilpailijatutkimukset yrityskuvatutkimukset henkilöstötutkimukset KILPAILUKYVYN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN TUTKIMUKSET MARKKINOINNIN ARVIOINNIT MARKKINOINTI- JA YRITYSVIESTINTÄ MARKKINOINNIN STRATEGINEN OSAAMINEN kilpailuetuun ja menestykselliseen markkinointiin tähtäävä valmennus MARKKINOINTIVALMENNUS yritysesittelyt www- sivut esitteet kuvastot asiakaslehdet vuosikertomukset TV- ja radiomainostuotanto DVD- tuotanto promootio- ja kuvastudiopalvelut kampanjat graafiset ohjeistukset DMW PALVELEVAA MARKKINOINTIA DMW:n missiona on auttaa menestymään kilpailussa kilpailuasemaa ja markkinointia kehittävillä ratkaisuilla. DMW MISSIO 3

4 STRATEGINEN MARKKINOINTI STRATEGINEN MARKKINOINTI Strategisella markkinointiosaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä markkinoinnin kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja markkinointikokonaisuuden hallintaa. Olemme jakaneet strategisen markkinointikokonaisuuden neljään tasoon. Käsitteen ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi. 1. taso perusajatus. 2. taso analyysitaso. Tällä tasolla selvitetään oma todellinen kilpailullinen taso sekä oman toimialan kilpailullinen kehitytaso. 3. taso hallintataso. Tällä tasolla rakennetaan oma kilpailukyky ja -asema menestyksellistä markkinointia edellyttävälle tasolle. Tavoitteena on saavuttaa kilpailuetutilanne. 4. taso toteutustaso. Tällä tasolla tehdään tarvittavat toimenpiteet toimivaan ja menestykselliseen markkinointiin. Strategisen markkinoinnin lähtökohtana on kilpailukyvyn ja -aseman sekä markkinoinnin hallinnan turvaaminen kiinnostavilla ja vetovoimaisilla asiakkaiden tarpeista johdetuilla, kilpailuedun omaavilla ratkaisuilla.nykyaikaisen, menestyksellisesti ja hallitusti toimivan markkinoinnin roolin tulee olla liiketoimintaa ohjaava. Menestyksellisesti toteutettuja ratkaisuja markkinoinnin eri osa-alueilla ei voida tarkastella erillisinä toimenpiteinä, vaan niitä tulee aina käsitellä liiketoiminnan ydinsanomaa tukien. STRATEGINEN MARKKINOINTIKENTTÄ Perusajatus Analyysitaso Strategiataso KONSEPTIRATKAISUT Toimintataso SEGMENTTIRATKAISUT HINNOITTELURATKAISUT IMAGORATKAISUT DESING MANAGEMENTRATKAISUT KANAVARATKAISUT RESURSSIRATKAISUT ORGANISAATION VALMIUS / -ASENNE STRATEGISTEN RATKAISUJEN MERKITYS LIIKE- TOIMINTAAN. On kiistaton tosiasia, ettei strategisia epäonnistumisia voi korvata ahkeralla operatiivisella toiminnalla. Tämän vuoksi myös markkinoinnin strateginen osaaminen on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Kokonaisvaltaisen markkinointiajattelun mukaisesti koko liiketoimintaa tulee tarkastella markkinoinnilli- Yrityksellä tulee menestyäkseen olla jokin ydinsanoma, joka ohjaa liiketoimintaa päämäärätietoisesti ja suuntaa organisaation ja yrityksen kaikki voimavarat kohti valittua menestyspolkua. Tämä on keskeinen liiketoimintaa ohjaava tekijä nykyaikaisessa kilpailussa menestyville organisaatioille. Miksi asiakas valitsisi juuri meidän esittämän ratkaisun on kysymys, mikä koko organisaation tulisi selkeästi sisäistää. Tärkeää pohdittaessa omaa markkinoinnillista valmiutta ja sen tasoa, on vastata kysymykseen, joudummeko myymään väkisin. Koska toimialojen kilpailullinen kehitystaso ja yritysten kilpailullinen taso omalla toimialallaan ovat kovin erilaisia, määrittää tämä mahdollisuudet oman markkinoinnillisen ja kilpailukyvyllisen aseman kehittämiseen, hallintaan ja toteuttamiseen. Usein yritykset hyödyntävät kilpailukykynsä ja -asemansa aivan liian vaatimattomasti ja tekevät näin oman mahdollisuutensa menestyä kilpailussa turhan vaikeaksi. On myös hyvin yleistä, että kuvitellaan uusimalla markkinointimateriaalia tai panostamalla muuten markkinoinnillisiin tekijöihin,voitavan vaikuttaa yrityksen kilpailulliseen menestykseen, vaikka tosiasiassa yrityksen kilpailullinen valmiustaso ei vastaa kilpailutilanteen edellyttämää tasoa. Näin lähtökohtatilanteet markkinoinnin hallitsemiseksi ovat kovin erilaisia. Ongelma piilee usein sokeutuneisuudessa omaan toimintaan ja sen suomiin mahdollisuuksiin. VISIO TAVOITTEET MISSIO TOIMIALA JA YRITYSKOHTAINEN KILPAILUN KEHITYSTASO TOIMIALAN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET MILLE PERUSTALLE MENESTYS RAKENTUU/RAKENNETAAN? ASIAKKAAT KILPAILIJAT OMA KILPAILUASEMA JA-KYKY KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: TOIMIALA OMA YRITYS FOCUS OPERATIIVINEN MARKKINOINTI YRITYS- JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ ORGANISAATION VALMIUS JA ASENNE sesta näkökulmasta. Tämän seurauksena markkinoinnin kehittämiseen liittyvät strategiset linjaukset sisältyvät yrityksen liiketoiminnan strategiaratkaisuihin, jolloin markkinoinnin strategiseen kehittämiseen vaikuttaa näkemys siitä, millaiseksi yritys jatkossa halutaan kehittää. 4

5 Monien maailmalla todellisia menestysratkaisuja löytäneiden yritysten taustalta löytyy sinisen meren strateginen malli. Tässä mallissa hypätään ulos toimialan strategisesta logiikasta ja liiketoimintamalli kyseenalaistetaan. DMW vahvistaa entisestään sinisen meren strategiaansa ja on kehittänyt palvelutarjontaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi, tavoitteena kyetä palvelemaan asiakkaitamme optimaalisesti kaikissa markkinointiosaamiseen sekä markkinointi- ja yritysviestintään liittyvissä asioissa. Olemme vahvistaneet palveluratkaisujamme kiinnittämällä huomiota entistä painokkaammin asiakkaan saamaan kokonaishyötyyn, kustannustehokkuuteen, joka ennestäänkin on ollut huippuluokkaa sekä palvelun toimivuuteen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sinisen meren strategian ratkaisevat neljä kysymystä, jotka helpottavat uuden arvokäyrän laatimista ja asiakkaan saaman arvon koostumuksen muokkaamista. Differoinnin ja kustannusten välisestä valintapakosta on helpompi irtautua, kun toimialan strategisen logiikan ja liiketoimintamallin kyseenalaistaa seuraavassa esitetyllä neljällä kysymyksellä. Oman strategiaprofiilin olemme luoneet siten, että se poikkeaa oleellisesti yleisistä markkinointi-, viestintä- ja mainosalan yritysten strategiaprofiileista. DMW:N SINISEN MEREN STRATEGIA DMW:N SINISEN MEREN STRATEGIA Kuva Temet Oy:n markkinointiviestintäaineistosta. SUPISTA Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normaalitasoon verrattuna? UUSI ARVOKÄYRÄ LUO Mitä kyseiselle toimialalle täysin uusia tekijöitä tulisi luoda? KOROSTA Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla yleensä tehdään? Arvokäyrällä ilmaistuna tehokkaalla sinisen meren strategialla on kolme toisiaan täydentävää piirrettä; painopiste, erilaisuus ja vakuuttava motto. Ellei näitä ominaisuuksia ole, yrityksen strategia on todennäköisesti sekava, lisäksi muiden yritysten strategioita muistuttava, vaikeasti viestittävä ja kustannusrakenteeltaan raskas. Strateginen arvokäyrä herättää todennäköisesti tarpeen kyseenalaistaa yrityksen nykyiset strategiat. DMW:N PALVELUJA OHJAAVA ARVOKÄYRÄ KORKEA ALHAINEN ANALYYSITASO DMW HALLINTATASO TOTEUTUSTASO TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS HINTA ASIAKASLÄHTÖISYYS POISTA Mitkä toimialalla selviöinä pidettävät tekijät tulisi eliminoida? KILPAILIJAT DMW:n asiakaspalvelua ohjaava arvokäyrä osoittaa selvästi kuinka asiakastarvepohjaiseksi toiminnan painopiste on rakennettu. 5

6 TEKNOSAVO DMW ASIAKASMAAILMAA BVQI BVQI on kansainvälisesti johtava laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifioija. BVQI on myöntänyt yli akkreditoitua sertifigaattia ympäri maailmaa. Pääkonttorimme on Lontoossa, ja edustajiamme on 60 maassa. Vuosia jatkunut yhteistyömme DMW: n kanssa erilaisissa yritys- ja markkinointiviestintään liittyvissä asioissa on edistänyt toimintamme tavoitteita vahvasti monin erilaisin markkinointiamme tukevin toimenpitein. BVQI Osastojohtaja Olli Virtanen Teknosavo on insinööritoimisto, joka on yksi maailman johtavista puu- ja paperiteollisuuden tuotantoprosessien kehittämiseen erikoistuneista yrityksistä. Yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia, aina yhtä joustavasti ja asiakastarvepohjaisesti. Milloin kilpailukyvyn kehittämiseen liittyen tai sitä tukien. DMW:n toimivien palveluratkaisujen ansiosta olemme saaneet kaikki markkinointia ja markkinointi- ja yritysviestintää tukevat palvelut samalta toimittajalta tarvitsemiemme aikataulujen puitteissa. Erityisesti arvostamme DMW:n vahvaa strategista otetta markkinoinnin sekä markkinointi- ja yritysviestinnän kehittämiseen. Teknosavo Oy Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen KESLA Kesla on dynaamisesti kehittyvä metsäkoneiden ja henkilönostimien kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin erikoistunut Helsingin Arvopaperipörssin I -listalla noteerattu yhtiö. Yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia yritys- ja markkinointiviestinnässä. Vuosikertomuksen olemme tehneet yhdessä DMW:n kanssa jo viiden vuoden ajan. Erityisesti olemme arvostaneet DMW:n palveluiden hinta-laatusuhdetta sekä venymistä tiukan aikataulun puitteissa, mikä on ehdottoman tärkeää nimenomaan vuosikertomusprojekteissa. Kesla Oyj Talous- ja henkilöstöjohtaja Marke Tyrväinen KWINTET LEIJONA Kwintet Leijona kuuluu Euroopan suurimpaan työvaatteita valmistavaan konserniin. Kwintet -konserni työllistää n henkilöä. Valitsimme vuosi sitten DMW:n lukuisten mainostoimistovaihtoehtojen joukosta, kehittämään yrityksemme markkinoinnillisia valmiuksia. Ensisijainen valinnan peruste oli DMW: n vahva markkinointistrateginen osaaminen sekä kyky vastata kustannustehokkaasti erilaisiin markkinointiviestintätarpeisiimme, kuten työvaatekuvasto, erilaiset mainosratkaisut, TVmainoskampanjan tuottaminen sekä kuvastudiopalvelut. Olemme olleet myös tyytyväisiä DMW:n joustavaan ja asiakaslähtöiseen tapaan palvella asiakasta. Kwintet Leijona Oy Toimitusjohtaja Pekka Hyttinen 6 TEMET Temet on maailman johtava väestönsuoja- ja linnoiteratkaisuihin erikoistunut yritys. DMW:n valitsimme yhteistyökumppaniksemme luottamuksellisista ja strategisen markkinointiosaamisen perustein. Yhteistyömme on jatkunut jo muutaman vuoden ajan, jonka aikana olemme saaneet vietyä läpi sekä yrityskuvan uudistamisen vastaamaan nykyistä kansainvälistäkilpailua sekä kotimaan ja viennin markkinoinnilliset kehittämistarpeet kilpailutilannetta vastaavalle tasolle.tehtyjen toimenpiteiden taustalla on tehdyt tutkimukset sekä perehtyminen kilpailutilanteen edellyttämiin tarpeisiin kehittää yrityksen markkinointia tukevia toiminnan osa-alueita. Temet Oy Myyntijohtaja Klaus Frestadius

7 WTC Helsinki on kansainvälisen kaupan, palvelun ja tiedottamisen keskus joka sijaitsee Helsingin keskeisimmällä liiketoiminta-alueella. Saman katon alla on yli 130 kansainvälisen kaupan parissa toimivaa yritystä ja organisaatiota. Miellyttävä yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia DMW: n huolehtiessa toimintamme ja kiinteistömme yritys- ja markkinointiviestinnällisistä asioista aina sovitun aikataulun sekä toimintamme tarpeiden mukaisesti. World Trade Center Helsinki Toimitusjohtaja Sirpa Rissa- Anttilainen DMW ASIAKASMAAILMAA WORLD TRADE CENTER HELSINKI VÄRILLÄ ON VÄLIÄ Päätettiin tarttua härkää sarvista ja käynnistää mittava tuotekehitysprojekti uuden sukupolven nostimien rakentamiseksi. Koneen tekniset ominaisuudet nostettiin nykypäivän tarpeita vastaavalle tasolle ja koneessa käytettävien komponenttien valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota kestävyyden, huollettavuuden ja turvallisuuden suhteen. Koneen ulkonäön haluttiin olevan moderni ja urheilullinen eli kaikkea muuta mihin työkoneissa oli perinteisesti totuttu. XS 190 Väriyhdistelmä vaalean sininen ja voimakas oranssi on shokeeraava. Se on samalla kertaa tuttu ja klassinen kombinaatio entisajan autourheilusta ja silti dynaaminen ja visuaalisesti vaikuttava kokonaisuus tästä ajasta. Nimeksi valittiin iskevä Kesla XS. Henkilönostimet ovat englanniksi access platforms, joten nimi on samalla pieni sanaleikki. XS lausutaan access. Myynti kääntyi nousuun ja tilauskirjat alkoivat täyttyä. DM World antoi merkittävää apua uuden tuotteen lanseerauksessa ja markkinoinnin kehittelyssä. Jack Silvennoinen, Sales Manager/XS products Kesla Oyj 4WDS Vuonna 2003 Kesla:n valmistamat henkilönostimet tunnettiin tuotemerkillä Scanlift. Kauppa ei käynyt toivotulla tavalla ja tuotteet olivat niin tekniikaltaan, kuin muotoilultaan vanhanaikaisia. 7

8 DMW JA MENESTYSORIENTOITUNUT LIIKETOIMINTA Aidosti menestysorientoituneen yrityksen erottaa liikkeenjohdollisesta otteesta, jolla yrityksen menestystä hallitaan. Tämän otteen taustalla näkyy vahva halu huomioida markkinointistrategisesti yrityksen menestyksen kannalta oleelliset tekijät ja myös toiminta niiden mukaisesti. Oman yrityksen toimialalta ja markkinoista, asiakkaista ja asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä Kilpailusta ja kilpailijoista Omasta kilpailuasemasta ja omista kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Markkinoinnillisten ratkaisujen, suunnitelmien ja toimenpiteiden perustana tulee olla huolellinen, totuudenmukainen ja monipuolinen informaation kerääminen, analysointi ja päätösten tekeminen. Informaatiota on kerättävä kolmelta seuraavalta toimintaan vaikuttavalta osa-alueelta: WHAT MAKES YOU SPECIAL? Tuotteet ja palvelut ovat kopioitavissa, mutta liiketoimintakonseptit eivät. Liiketoimintakonseptin uudistaminen on yhä keskeisempi keino toteuttaa muutos ja sitä kautta turvata yrityksen menestyminen. IBM:n tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista suurin osa on sitä mieltä, että innovaatioiden parhaita käynnistäjiä ovat yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Yritysten oma tutkimus ja kehitystyö on vasta kolmannella sijalla. Vaikeimmin voitettavat toiminnan kehittämisen esteet lymyävät kuitenkin organisaatioissa itsessään. Esteenä voi usein myös olla, ettei yrityksessä itsellään ole riittäviä tai oikeita työkaluja sille kertyvän informaation analysointiin ja sen hyödyntämiseen. Usein ei myöskään ole riittävästi käytettävissä sitä oikeaa totuudenmukaista informaatiota. Rakentamamme tehokas ja konkreettista hyötyä antava toimintakonsepti tarjoaa asiakkaillemme oivan kumppanuuden tähän tärkeään markkinoinnin perustaan; informaation keräämiseen, sen analysointiin ja tämän pohjalta tapahtuvaan markkinointitoiminnan kehittämiseen ja markkinoinnin hallintaan. Tämä kaikki on sitä perustyötä, minkä pohjalle menestyksellinen ja hallittu markkinointi tulisi rakentaa. Tutkimuksien, analyysien ja markkinoinnin kehittämispalveluidemme tavoitteena on antaa vastaus ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset, niin markkinoinnin kokonaisvaltaisiin kehittämistarpeisiin kuin kysymykseen; miksi asiakas valitsisi juuri meidän esittämän ratkaisun?. Tutkimuksen, analyysin ja kehittämistoimenpiteiden laajuus sovitaan asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan, tarvittavista kilpailukykyyn ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvistä palveluistamme: markkinoinnin arvioinnit tutkimukset: - markkinatutkimukset - kilpailijatutkimukset - yrityskuva- ja imagotutkimukset - asiakastutkimukset esim. asiakastyytyväisyysmittaukset - henkilöstötutkimukset - muut tarvittavat tutkimukset analyysit kilpailuetuun ja menestykselliseen markkinointiin tähtäävä valmennus markkinoinnin kehittäminen ja hallinta markkinointi- ja yritysviestinnän suunnittelu ja toteutus Palveluidemme tavoitteena on turvata oikeat markkinoinnilliset ratkaisut. Menestyksellisten markkinointiratkaisujen taustalla on aina todellisuus. PROTECTIVE SOLUTIONS Ote Temet Oy:n viennin www- sivuista. DM World Oy Iltaruskontie Pihlajalahti DMW Showroom Pohjoisesplanadi F 44 a Helsinki dmworld.net puhelin +358 (0) fax +358 (0)

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Pyhärannan strategia 2017-2021 (strategiatoimikunnan esitys 15.5.2017 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle) Pyhäranta Asukkaita 2100 + 1000 Ihode Reila Rohdainen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Strateginen markkinointi

Strateginen markkinointi Strateginen markkinointi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. JOHDANTO 2. LIIKETOIMINNAN STRATEGIATASOT 2.1. Konsernistrategiat 2.2. Liiketoimintastrategiat 2.3. Toimintostrategiat 3. STRATEGISEN SUUNNITTELUN PROSESSOINTI

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari Arto Hiltunen

MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari Arto Hiltunen MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari 16.6.2017 Arto Hiltunen Kirjaprojektit Millainen on hyvä strategia? 1. Mikä on strategia? 2. Kilpailuetu ja mistä se syntyy 3. Strategian

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

HR Next Practice 29.3.2012

HR Next Practice 29.3.2012 HR Next Practice 29.3.2012 Työ on tehtävä joukolla, kilvan ja iloisella mielellä. akateemikko Kustaa Vilkuna kirjassaan Työ ja ilonpito 1946 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tervetuloa seminaariin

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Huovinen Veikko, Havukka-Ahon ajattelija (1952). Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Huovinen Veikko, Havukka-Ahon ajattelija (1952). Copyright Kuntien Tiera Oy 0 "... Viisausopin lajit on: kaukoviisaus, jota on minulla hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot