N o 1/2013 VIUHKA. Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA. Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N o 1/2013 VIUHKA. Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA. Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry"

Transkriptio

1 N o 1/2013 VIUHKA Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry

2 Sisällysluettelo Päätoimittajan palsta... 3 Puheenjohtajalta... 3 SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry... 4 Summan jäsenluettelo... 5 Tulevat tapahtumat... 6 Huippu-uutuutena sähköstaattiset GM 5000 pistoolit Fosfatoinnin korvaavat esikäsittely menetelmät ennen jauhe- tai märkämaalia Kemiallisella Aquence- menetelmällä korroosiosuojapinnoitteen voi kovettaa yhtä aikaa jauhepinnoitteen kanssa Jauhemaalauslaitteiden seuraava sukupolvi Nitrothermspray - Typellä Tuottavuutta Messua puhtauden puolesta EuroBLECH 2012 Hannover Industrial Solutions Scandinavia Teollisuuden jauhe- ja märkämaalauslaitteet Tarvitsetko maalausta? Meillä onnistuu niin maalauksen ulkoistus kuin ruuhkahuippujen tasaus, on kovat koneet ja ripeet äijät. - Automaattilinja x x mm, 100 kg - Kammiolinja x x mm, kg - Konversio suihkupinnoitus alumiinille x x mm - Konversio upotuspinnoitus alumiinille x x 600 mm puh Haikankatu 2, RAISIO Puh

3 Päätoimittajan palsta Puheenjohtajalta Ja näin homma etenee Puolivuotta on kulunut ensimmäisen Viuhkan ilmestymisestä. Ensimmäinen numero keräsi runsaasti positiivista palautetta, mutta myös tervetullutta kritiikkiä. Lehden markkinoinnillista arvoa on yleisesti pidetty erinomaisena. Kerrankin lehti, joka on kohdennettu riittävän tarkalle segmentille. Markkinoinnin tärkeyttä aina pohditaan, mutta kyllähän se on niin, että myyntityötä pitää tehdä aina ja ikuisesti. Myyjä usein luulee tunnettavuudeltaan liikoja unohtaen että ihmiset vaihtuvat. Viuhka on maalausalan toimittajille erinomainen markkinointikanava. Lehti tavoittaa valtavan määrän teollista maalausta tekeviä yrityksiä ja jakelun peitto kasvaa jatkuvasti. Seuraavaan numeroon kootaan materiaalia jo nyt. Toimitettuun materiaaliin tullaan panostamaan erityisesti, jotta lehdestä ei tulevaisuudessakaan tule pelkkä mainoskatalogi. Lehden tekemiseen toivotaan mukaan uusia kirjoittajia. Tärkeintä on, että omaa selkeän näkemyksen asiaan josta kirjoittaa. Kaikilla on tarinoita kerrottavana ja lukijaa kiinnostavat oman alan jutut aina. Summan kotisivulle on lisätty kirjoittamista helpottava ohjeistus. Sitä kannattaa käydä vilkaisemassa, niin ei sorru turhanpäiväiseen näpräykseen ja aineistovaatimukset tulevat tutuiksi. Värikästä kevättä Erkka Pere SUMMA ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous Aika: klo 14:00 Paikka: Teknos Oy Perämatkuntie 12, Rajamäki BIORA-sali Aloitamme tutustumalla Teknos Oy:n tehtaaseen, kokouksen jälkeen iltatilaisuus Kiljavanrannassa. Kiljavanrannasta on takkahuone ja sauna varattuna, majoittuminen on varsin edullista, 1h huone 71e/hlö ja 2h huone 43e/hlö. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 asiat. Tervetuloa Summa ry:n hallitu Ensimmäinen Suomen Tuotemaalausteknisen Yhdistyksen oma painotuote VIUHKA, ilmestyi sopivasti Alihankinta 2012 messujen aluspäivinä. Lehdestä saamamme palaute niin messuilla kuin muutoinkin on ollut kiittävää ja kannustavaa. Uskonkin, että pystymme tulevissakin numeroissa tarjoamaan kiinnostavia teolliseen pintakäsittelyyn liittyviä lukuhetkiä. Messutoiminnan osalta Fintec / Pinta-messut on tarkoitus pitää edelleen ohjelmassamme. Vuoden 2014 messutapahtuman onnistumisen kannalta onkin ratkaisevaa jäsenyrityksiemme aktiivisuus osallistua messuille. Yhdistyksen omalla osastolla Alihankinta 2012 messuilla oli selkeästi myönteinen vire toimintaamme kohtaan. Niin jäsenien, kuin muidenkin osastolla vierailleiden messukävijöiden kanssa käydyt keskustelut osoittivat, että näin syntyy luontevasti keskusteluyhteys alan toimijoiden kanssa. Pintakäsittelyalan tulevien ammattilaisien osalta eivät edellä kerrotut tapahtumat näytä kuitenkaan toimivan riittävän tehokkaasti. Syyt opiskelijoiden loistamiseen poissaolollaan messuilta tai seminaareistamme liittynevät kustannuksiin ja opettajien mahdollisuuksiin toteuttaa kyseisiä matkoja. Toisaalta, Summa:lla on kiinnostusta ja halua osallistua teollisen pintakäsittelyn opetusta tarjoavien oppilaitoksien arjen toimintaan. Edellyttäen, että se oppilaitoksia kiinnostaa ja on käytännössä mahdollista järjestää. Ammattioppilaitoksien lisäksi ratkaisevaa on myös teollisia pintakäsittelijöitä tarvitsevien työnantajien kiinnostus koulutusta kohtaan. Työnantajien osallistuminen esim. työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille tarjoamalla olisi vähintäänkin toivottavaa. Tämä siksi, että kovin usein koulutusta ammattiin joudutaan järjestämään ilman ajanmukaisia välineitä ja laitteita. Edellä mainittu ongelma on ollut helppo havaita monissa tekemissäni työhönotto haastatteluissa. Mitä tehdä jos oppilaitoksiin ei ole mahdollista saada oppilaiden käyttöön ajanmukaisia välineitä koulutuksen tarpeisiin? Tulevia ammattilaisia tarvitsevilta työnantajilta uskoisin löytyvän kiinnostusta auttaa tässä ongelmassa työharjoittelupaikkojen muodossa. Omakohtaisesti voinkin vakuuttaa, että opiskelijoiden työelämään tutustumisen hyödyt ovat molemminpuolisia. TERVEISIN Martti Kukkonen puheenjohtaja VIUHKA, Su o m e n Tu o t e m a a l a u s t e k n i s e n y h d i s t y k s e n j ä s e n l e h t i PL 104, Klaukkala P ä ä t o i m i t t a j a Erkka Pere Perecolor Oy puh I l m o i t u s m y y n t i Erkka Pere puh Ta i t t o j a s i v u n v a l m i s t u s Retrotechno Oy, Pori P a i n o Brand ID Oy, Pori 3

4 SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry Summalaisia yritysvierailulla Stigalla Ruotsissa Suomen tuotemaalaustekninen yhdistys perustettiin vuonna Yhdistyksen tavoitteena on tuotteiden viimeistelyyn liittyvän teknisen pintakäsittelyprosessien osaamisen kartoitus, tiedon kerääminen, kehittäminen ja jakaminen jäsenistölle. SUMMA ry:n toimintaan kuuluu keskeisesti mm. seminaarit, teollisuuskäynnit Suomessa ja ulkomailla sekä messumatkat. Pienen maan on koottava resurssit oikein ja saman alan osaaminen yksiin kansiin. Suomessa teollisuuden on osattava reagoida nopeasti; sen kilpailukyky ei ole suurissa sarjoissa vaan joustavassa tuotannossa ja korkeassa laadussa. Joskus saman yrityksen on hallittava niin metallin, puun kuin muovinkin pintakäsittely. Tärkeä yhteinen huolenaihe kaikelle pintakäsittelylle ovat myös ympäristökysymykset, kuin myös EU-direktiivien ja standardien hallinta. Nämä ovat asioita, jotka yhdistävät SUMMA ry:n kaikkia jäseniä. Tehtävä Maalaamalla annetaan erilaisille tuotteille viimeinen käsittely ennen kuin ne päätyvät asiakkaille. Ulkonäkö luo ensivaikutelman ja sen antamiseen on vain yksi mahdollisuus. Pintakäsittelystä vastaavat henkilöt tietävät tämän. Tuotantoalaan katsomatta heidän ammatillisen asenteensa tulee olla sama; tarkka ja täsmällinen, monet muuttuvat tekijät huomioiva. Usein pintakäsittelyprosessien maalaustuotannon hallinta eri osa-alueiltaan on alaan katsomatta hyvin samantyyppinen. Tulevaisuus Yhdistys on onnistunut vaikuttamaan siihen, että Suomessa panostetaan omaan pintakäsittelyalan messutapahtumaan, joka kattaa myös tuotemaalauksen kaikki sektorit (puu, metalli ja muovi). Pintakäsittelyalan kokoamisella yhteen luodaan parhaat edellytykset sille, että alan toimittajat tulevat esiintymään kattavana rintamana tapahtumassa. Näin rakennetut messut palvelevat parhaiten tuotemaalausteollisuutta kokonaisuudessaan. Summa pyrkii myös jatkossa olemaan vahvasti mukana kehittämässä yhteisiä tuotemaalaukseen ja pintakäsittelyyn liittyviä tapahtumia ja seminaareja Suomessa. EU-direktiivien ja Standardien sekä ympäristökysymysten hallinta teollisuudessa on tulevaisuuden tärkeimpiä asioita. Lähes kaikki pintakäsittelyalan tämänhetkinen kehitys liittyy tavalla tai toisella ympäristöön. Esimerkkeinä tästä ovat vesiohenteisten aineiden lisääntyminen, jauhemaalien kehitys puulle ja yleensä laitos- ja laitepäästöjen sekä energian vähentämisen kehitys. Ajan henkeen kuuluu tarkentuva logistiikan valvonta, jolla pintakäsittelyketjussa on suuri merkitys. Nämä ovat sellaisia haasteita, joihin SUMMA tulee syventymään tulevissa seminaareissa ja tilaisuuksissa niin, että jäsenkunnalla on parhaat mahdolliset valmiudet tulevaisuuden varalle. 1. Pysyt paremmin mukana pintakäsittelyalan ja sen prosessien kehityksessä. 2. Summan tilaisuuksissa tapaat alan ammattilaisia ja saat heiltä viimeisintä tietoa 3. Saat vuosittain päivitetyn jäsen- ja yritysrekisterin. 4. Saat automaattisesti kutsut järjestettäviin tilaisuuksiin. 5. Saat huomattavan jäsenalennuksen osallistumis maksuihin. 6. Saat sähköposti- ja jäsentiedotteet. Kun haluat Summan jäseneksi, täytä jäsenhakemus netissä: Mikäli yrityksesi on yritysjäsenenä, täytä jokaiselle henkilölle oma hakemus. Jäsenmaksut: Henkilöjäsen 60,00 euroa Yritysjäsenyys seuraavasti: 1 20 työntekijää 170 e / tulosyksikkö työntekijää 250 e / tulosyksikkö > 100 työntekijää 350 e / tulosyksikkö Porrastamalla jäsenmaksut yrityskoon mukaan on tarkoitus selkeyttää tilannetta ja saada maksut myös oikeudenmukaisemmiksi erikokoisten yritysten kesken. Yritysjäsenmaksuun sisältyy mahdollisuus saada yhdistyksen uusitulle kotisivulta linkitys oman yrityksesi tai konsernisi www-sivuille. Yritykselläsi on myös mahdollisuus lunastaa oma logopaikka sivuston etusivulta ja mainospaikka vuosikalenteristamme, jossa on paljon tärkeää tietoa jäsenille. Yrityksellä on oikeus saada kaikki jäsenedut henkilöstölleen. Rekisteröimme enintään kolme yhteyshenkilöä yksikköä kohden. Lisätietoja: 4

5 Summan jäsenluettelo Yritys Henkilö Yritys Henkilö AA-Tekno Oy AA-Tekno Oy Abloy Oy Akateg Oy Akateg Oy Algol Chemicals Oy Algol Technics Oy Allaway Oy Alupro Oy AMI Säätiö Ari Eskola Ari s Group Oy Arwina Oy Asu-Kaluste Oy Asukaluste Oy Blaxar Oy Blaxar Oy Candor Oy CC Wizard Oy Chemetall AB Chemetall AB, Suomen sivuliike Clavis Consulting Coating Tech Oy Coating Tech Oy Coating Tech Oy Finelcomp Oy Finncont Oy Fläkt Woods Oy Fläkt Woods Oy Forssan Metallityö Oy Forssan Metallityö Oy Fostek Oy Halton Oy/ A-Tehdas Helkama Velox Oy Henkel Norden Oy/ Ab Henkel Norden Oy/Ab Hydro Aluminium Salko Oy Inlook Colortech Oy International Paint Finland Oy Itab Shop Consept Finland Oy Janavalo Oy Japoma Oy Joensuun Teollisuusmaalaamo Oy Jotun Powder Coatings (N) A/S Jotun Powder Coatings (N) AS Jyväspinta Oy Lapin Metallipinnoite Oy Leo Naumoff Levypyörä Oy Linjapinta Oy Linjateräs Oy Linjateräs Oy Maalaamo Lehikoinen Oy Maalaamo Repo Oy Maalaamosuunn. T:Mi T.Nikkari Eklund Petrik Ahtiainen Ari Gustafsson Leif Haliseva Arto Kangas Martti Viitaniemi Harri Väänänen Marko Rytkönen Jukka Salmela Vesa Ollikainen Pasi Eskola Ari Larjola Reijo Pietilä Esko Horttanainen Arttu Horttanainen Kari Kemppainen Sami Myllykoski Antero Tolvanen Jani Kinnunen Jorma Salonen Jouko Mäkeläinen Jarno Immonen Kari Sorola Kari Berg Karsten Hartwall Kajus Hirvonen Rauno Eloranta Juha Hänninen Veli-Matti Virtanen Seppo Lundström Vesa Sulka Juha Nieminen Kari Virkki Kari Markku Saarinen Harjuviita Jarmo Laitila Raimo Pajula Ville Åström Anders Linden Patrick Merisalo Ari Pekkarinen Marko Kuja-Perälä Mikko Laurila Juha Selenius Sven Arne Selenius Sven Arne ( Atte) Hoffren Ari Kursula Kari Kokko Antti Katajavuori Pekka Setälä Kari Koski Ari Lehikoinen Jorma Repo Jussi Nikkari Tapani Maarla Oy Mestariväri ky Mestariväri ky Metalli Piiroinen Oy Metalliset Oy MK-Jauhepinta Oy Motoseal Components Oy Motoseal Components Oy Mäkelä Alu Oy Nanordic Oy Neste Markkinointi Oy Nordson Finland Oy Norpe Oy Norpe Oy Norpe Oy Ojala-Yhtymä Oy Orikem Oy OY Checkmark Ltd Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Patria Land Systems Oy Perecolor Oy Perecolor Oy Pintaa Coatings Oy Planmeca Oy Planmeca Oy Polttoväri Oy Ponsse oyj Ponsse Oyj Ponsse Oyj Posicraft Oy Powdertch Ltd Oy Prominent Finland Oy Prominent Finland Oy Rettig Värme Ab RTV-Yhtymä Oy Sarja-Maalaamo Oy Sasmetor Oy Sentria Ammattikoulu Oy Sersale Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Suomen Levyprofiili Oy Suomen Tuotemaalaustekn. Yhdis T Control Oy Tao Turun Ammattiopistosäätiö Tao Turun Ammattiopistosäätiö Teknoma Oy Teknoma Oy Teknos Oy Jaurakkajärvi Juho Honkonen Juha-Matti Jääskeläinen Pasi Hurme Uolevi Kivistö Jukka Kukkonen Martti Elo Seppo Sulo Kari Mäkelä Petri Wilska Jaakko Ahtiainen Ari (Elina Hurskainen) Huurinainen Hannu Korkiamäki Juha Tyyskä Raimo Pekka Aatamila Ripatti Ville Pessi Timo Eriksson Torsti Välimaa Kari Ågren Ari Haapala Jari Hakola Jouni Järvinen Jussi Limnell Timo Pere Erkka Karjalainen Ari Mikkola Tomi Rantee Petri Potapoff Riku Hannu Tarvainen Honkajävi Lassi Kortelainen Jarmo Kirmanen Seppo Uusitalo Kari Puustinen Hannu Puustinen Olli Reipsar Peter Ekholm Juha-Matti Hiltunen Velipekka Sarkkinen Joni Saarela Elisa Lamminen Kimmo Högström Hans Jansson Jukka Kirsilä Pekka Saranpää Tapio Mikko Pajarinen Jokinen Lippo Korhonen Teppo Järveläinen Kari Juhala Jarno Granström Janne Markku Väänänen Harry Kouri 5

6 Yritys Henkilö Yritys Henkilö Teknos Oy Teknos Oy Teollisuustuote ja -maalaus Oy Teräselementti Oy Tikkurila Oyj Tikkurila Oyj Transtech Oy Treston Oy Ulf Koivula Lahti Tero Paronen Pekka Salminen Jorma Leppänen Jarmo Kilpinen Juha Nummela Arto Savilampi Jukka Kurppa Kalle Ulf (Uffe) Ulinco AB Vakiometalli Oy Vallox Oy Varax-Produts Oy Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy Wagner Industrial Solutions Scandinavia WinNova Länsirannikon koulutus Oy Lejonqvist Stefan Mäki Antti Mikko Mäki Wärnö Toni Lehto Riku Holmström Sven-Erik Jokinen Isto Tulevat tapahtumat Tervetuloa SUMMA Ry:n Golf-kauden 2013 mestaruuskilpailuun torstaina Pelimuoto on henkilökohtainen pistebogey, lisäksi pelataan scratch-turnaus. Kilpailun säännöt ja peliohjeet käydään läpi infossa klo Saunat ovat lämpimänä kierroksen jälkeen. Osallistujat tuovat pienen palkinnon mukanaan. Kilpailu toimii karsintaturnauksena pelattavaan Suomi-Ruotsi maaotteluun SUMMA Ry:n ja SPF (Svenska Pulver föreningen) välillä, joka pelataan Suomessa. Maaottelu on järjestyksessään jo 15. perättäinen SPF:ää vastaan. Saunan jälkeen ruokaillaan, jaetaan palkinnot ja vietetään yhdessä iltaa. Päivän ohjelma: klo Kilpailuinfo klo Yhteislähtö klo Ruokailu + palkintojenjako + majoittuminen Ilmoittautuminen Petrik Eklundille mennessä. Puh tai Kilpailu on omakustanteinen, eli jokainen joutuu maksamaan itse kulunsa. Paikka Hartola Golf. Lämpimästi tervetuloa! SUMMA ry golfjaosto 6

7 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ZIRKONIUM / SILAANI- POHJAISET MAALAUSESIKÄSITTELYT TUOTE Korvaa rautafosfatoinnin Korvaa sinkkifosfatoinnin Soveltuu elektroforeettisen maalauksen alustaksi Tarve erilliselle rasvanpoistolle Zirca-Sil CA Kyllä Ei Kyllä Kyllä Zirca-Sil 18 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Candobond 551 Kyllä Ei Kyllä Ei E-CLPS 1980 Kyllä Kyllä Ei Kyllä E-CLPS 4600 Ei Ei Ei Kyllä TUOTE POHJAUTUU SOVELTUU KÄSITTELY Zirca-Sil CA Zr Monimetalli (Fe, Al, Mg, Zn) Kasto, Ruisku Zirca-Sil 18 Zr Monimetalli (Fe, Al, Mg, Zn) Kasto, Ruisku Candobond 551 Zr Monimetalli (Fe, Al, Zn) Kasto, Ruisku E-CLPS 1980 Silaani / Zr / F / Polymeeri Monimetalli (Fe, Al, Mg, Cu Zn) Kasto Ruisku E-CLPS 4600 Ti / F / Co / Polymeeri Al, Zn (Elektroniikkateollisuus) Kasto, Ruisku Candor Oy Puh Hiojankuja 3 Mat Espoo Fax

8 messumatka Göteborgiin Yritysvierailut ja Scandinavian Coating Tehokkuutta maalaukseen SUMMA Ry järjestää yritysvierailu - ja messumatkan Ruotsiin Matkan tarkoituksena on käydä katsomassa uusimmat uutuudet Scandinavian Coating -messuilta sekä tehdä yritysvierailut Ruotsin suurimpaan alihankintamaalaamoon (LEBA AB) ja käydä Hang Onilla kuulemassa miten ripustamisella voidaan tehostaa maalausta. Scandinavian Coating messujen yhteydessä järjestetään myös ohutlevymessut ScanPlåt Matkan ohjelma Lento Helsingistä 07:40 Göteborgiin ja siirtyminen Hillestorpiin bussilla 11:00 à Vierailu Leba Ab, Ruotsin suurin alihankintamaalaamo (assar, Pulverlack) 14:30 à Hang On Vierailu, maalaamon tehostaminen ripustus- ja suojausratkaisuilla 18:00 à Siirtyminen, majoittuminen ja illallinen Göteborg vierailu Göteborgin messuilla - messuohjelma ja seminaarit löytyvät Mahdollisuus vierailla mm. Chemetall Göteborgissa 18:00 bussikuljetus lentokentälle, lento Helsinkiin 20:20 Scandinavian Coating Fair 2013 järjestetään Göteborgissa. Matkan hinta 680 e jäsenille, ei jäsenille 780 e. Hinnat sis. lennot, siirtymiset Ruotsissa, lounaan, illallisen 29.5 sekä majoitus kahden hengen huoneissa. Toisen matkapäivän ruokailuja Summa Ry. ei kustanna. Sitovat ilmoittautumiset mennessä Paikkoja rajoitetusti! Tiedustelut Carsten Berg (Coating Tech) ja Petrik Eklund AA-Tekno Pidätämme oikeuden pieniin muutoksiin matkaohjelmassa. 8

9 HYÖDYT taloudelliset Vähemmän ruiskutussumua (jopa 30% säästöt maalin käytössä) Pienempi maalauskammion huoltotarve Pidempi suodattimien vaihtoväli Jopa 40% tuottavuuden kasvu tuottavuus Maalin siirtymistehokkuuden lisääntyminen Odotusajan eliminointi (märkä märälle) Nopeampi maalauksen valmistumisaika (25-50%) laatuu Ei appelsiinikuoripintaa Tasaisempi pinnanlaatu Vaaditun värisävyn helpompi saavutettavuus Pinnankosteuden väheneminen 100% työn hallinta ympäristö 50% pienempi liuottimien käyttö Vähemmän VOC-päästöjä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) NANORDIC Oy, Liusketie 7, Oulu, Jaakko Wilska

10 Huippuuutuutena sähköstaattiset GM 5000 pistoolit WAGNER sähköstaattiset pistoolit ovat erittäin taloudellisia pinnoitejärjestelmiä, jotka tarjoavat ratkaisevaa etua monilla eri teollisuuden aloilla. Rankka ympäristö, jatkuva käyttö, erilaiset ruiskutettavat materiaalit yms. ovat juuri sitä mihin GM sarja on suunniteltu. GM 5000 pistoolit soveltuvat metallin suojaukseen ja pintakäsittelyyn sekä muovin ja puun pintakäsittelyyn ilmailuteollisuudessa, autoteollisuuden komponen teissa tai moottoripyörien osissa. Pistoolit parantavat merkittävästi maalarin elämää kevyen ergonomisen muotoilun, liipaisimen keveyden ja erinomaisen tasapainonsa ansiosta. Vähemmän hukkaa, korkeampi hyötysuhde ja korkea turvastandardi Yhtenäisten elektrostaattisten ruiskutuslinjojen ansiosta kalvonpaksuus on erittäin tasainen. Lisäksi partikkelit, jotka ovat varattu samalla polarisaatiolla, parantavat huomattavasti atomisaatiotehoa luoden erinomaisen pinnanlaadun. Elektrostaattinen kenttä luodaan elektrodien ja maalattavan kappaleen välille. Maali, joka on pistoolissa elektrostaattisesti varattu, tarttuu maalattavan kappaleen kaikille puolille. Tämä wrap-around efekti säästää aikaa ja parantaa hyötysuhdetta jopa 65 % perinteisiin pistooleihin verrattuna. GM sarja täyttää CE ja Atex alue 1 standardit. Pistoolin maadoitusta seurataan keskusyksiköstä käyttäjän turvallisuuden maksimoimiseksi. Jos maadoitus keskeytyy, korkeajännite katkaistaan. Ohjauspaneelin asetukset ulottuvillasi Esiasetukset voidaan valita suoraan pistoolista. Tämä mahdollistaa sen että käyttäjä pystyy ruiskuttamaan materiaaleja aina optimaalisilla asetuksilla eri pinnoille. Esiasetuksiin voidaan tallentaa erilaisia materiaalivirran ja jännityksen suhteita. Oikeat arvot ovat tärkeitä maksimaalisen wraparound efektin varmistamiseksi. Vihreä LED-valo kertoo että ruiskutusolosuhteet ovat hyvät. Jos oranssi LED-valo palaa, pistooli ilmaisee, että jokin työskentelyolosuhteista pitää tarkistaa (kappaleen ympäristö, etäisyys kappaleeseen, maalin kestävyys tms). Sisäänrakennettu kytkin mahdollistaa jännitteen kytkemisen pois tai päälle turvallisen huutelun ja erikoistoimintojen aikana. 10

11 WAGNER AquaCoat helpottaa vesiohenteisten maalien käyttöönottoa Oikea yhdistelmä Airlessiä, Airspraytä ja elektrostaattista varausta yhdistettynä WAGNERin ainut laatuisella tietotaidolla tuottaa täydellisen pinnanlaadun, korkean tuottavuuden, pehmeän ruiskutuskuvion, erinomaisen wrap around - efektin sekä erittäin korkean hyötysuhteen. Airspray Teknologia Täydellinen jälki korkealuokkaisille pinnoille WAGNERin laajaa elektrostaattisten sovellusten kokemusta on sovellettu vastakehitettyyn sumutusjärjestelmään parhaan pinnanlaadun ja korkean hyötysuhteen aikaansaamiseksi. Uusi suutin ja ilmasuutin tuottavat täydellistä ruiskutus- jälkeä. Täydellisen sumutuksen ja puhalluksen säätöön on saatavilla erilaisia ilmasuuttimia erilaisille maaleille. Integroitu materiaaliventtiili vähentää huoltoaikoja koska suuttimen voi vaihtaa ilman materiaalipaineen poistamista ja huuhtelua. Kääntötoiminto mahdollistaa tarkan ja helpon värineulan säädön virtauksen nopeaan hienosäätöön. Uusi AquaCoat -järjestelmä yhdistää korkean turvallisuuden ja laadukkaan ruiskutushyötysuhteen. Järjestelmä edistyksellisine teknologioineen sekä turvallisuustekijöineen mahdollistaa erinomaiset olosuhteet käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Keskusyksikkö säätää ja valvoo kaikkia AquaCoat -järjestelmän toimintoja. Käytön aikana pääsy järjestelmään on estetty mekaanisesti. Tärkein turvallisuustekijä on kaiken mahdollisten turva-asetusten kaksinkertaistaminen käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Materiaalisäilöt jopa 60 litraan saakka vähentää huoltoaikoja ja nostaa tuottavuutta. Lisävarusteena saatava automaattinen materiaalitason seuranta sekä jatkuvat sekoitus takaavat huippuluokan pinnanlaadun. Pistoolin säilytyspaikka AquaCoatin ulkopuolella turvaa letkupakettia ja pistoolia likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Etuosan suuri käyttöovi takaa helpon pääsyn maalisäiliölle ja värinvaihdolle. Käsittelyn helpottamiseksi laitteessa on syvennykset trukkia ja mahdollista lisäkärryä varten. Keskitetty kiinnitysmekanismi letkupaketin ja pistoolin kiinnitystä varten mahdollistaa niiden vaihtamisen helposti ja nopeasti huoltoaikojen vähentämiseksi. WAGNER teknologia hyödyntää elektrostaattisen järjestelmän ominaisuuksia saavuttaakseen tehokkaan ja taloudellisen järjestelmän. Lisätietoja: Oikea ohjausyksikkö Sinun tarpeisiisi WAGNER on kehittänyt sarjan uusia ohjausyksikköjä edistyksellisen teknologian ja kokemuksen pohjalta. Yksiköt pystyvät muuttamaan, reaaliajassa, kaikki elektrostaattiset parametrit tuottaakseen parhaan lopputuloksen missä tahansa olosuhteissa. Pistoolin parhaan suorituskyvyn takaamiseksi jännitteen ja virtauksen säätö on elintärkeää. Kummatkin arvot pitää säätää materiaalin ominaisuuksien, olosuhteiden sekä käsiteltävän kappaleen kanssa linjassa. ATEX VYÖHYKE 2 yhteensopivuus mahdollistaa ohjausyksikön tuomisen lähemmäksi pistoolia. Jopa kolme erilaista jännitteen ja virtauksen ohjelmaa voidaan tallentaa. Ne voidaan ottaa käyttöön joko pistoolista tai ohjausyksiköstä. Tämä ominaisuus mahdollistaa käyttäjän valita oikeat asetukset käyttöympäristön mukaan. Hyvin yksinkertainen kaikkien toimintojen yhden nupin säätö antaa käyttäjän muuttaa asetuksia nopeasti ja helposti. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi säännöllistä huoltoväliä suositellaan. Käytettävän pistoolin käyttöaikaa voidaan seurata ja säännöllinen huoltoväli asettaa. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi myös pistoolin maadoitusta seurataan. Jos maadoitus keskeytyy, pistoolin jännite katkeaa. GM 5000 pistoolit tarjoavat täydellistä pinnanlaatua, erinomaista tartuntaa sekä nopeaa sijoitetun pääoman tuottoa. 11

12 Oikeinsäädetty Zirkoniumkäsittely muodostaa tasavärisen kalvon kylmävalssatulle teräslevylle. Fosfatoinnin korvaavat esikäsittelymenetelmät ennen jauhe- tai märkämaalia Perinteinen rauta- ja sinkkifosfatointi muodostavat metallin pinnalle oksidikerroksen. Tämä oksidikerros suojaa metallipintaa korroosiolta ja antaa hyvän tartuntapinnan maalille. Nyt tämä ympäristölle haitallinen fosfatointi pyritään korvaamaan uudella teknologialla, zirkonium- tai silaanipohjaisilla aineilla. Silaanipohjainen esikäsittely muodostaa erittäin vahvan kemiallisen sidoksen metallin ja maalin kanssa. Zirkoniumpohjainen esikäsittely reagoi metallin kanssa muodostaen pinnalle hienon amorfisen oksidikerroksen ilman haitallista fosfaattia. Tällainen kerros sopii erinomaisesti jauhe- ja märkämaalin alustaksi. Rautafosfatoinnin korvaaminen onnistuu joko silaanitai zirkoniumpohjaisella esikäsittelyllä. Sinkkifosfatoinnin korvaaminen on haasteellisempaa. Se voidaan korvata metallipinnalle muodostetulla oksidikerroksella, joka tiivistetään silaanilla. Uusi teknologia on ollut markkinoilla jo vuodesta 1997 saakka. Suosittelemme kaikkia testaamaan tuotteiden sopivuus omiin vaatimuksiin ja käyttötarpeisiin. Maali Zirgoniumoksidi Metallipinta 12

13 Zirkonium 5-vaiheinen esikäsittelylinja Kerroksen ominaisuudet: Reagoi metallin kanssa muodostaen harmaasävyisen amorfisen oksidikerroksen Kerroksen paksuus nm Edut Zirkoniumoksidikerros parantaa maalikerroksen tarttuvuutta ja korroosiosuojaa maalin alla. Kemiallinen rakenne Muodostaa metallipinnalle zirkoniuminoksidikerroksen ZrO2 Zr+2 ZrO2 Uusi teknologia: Passivointiaineet esikäsittelyyn Tehtävä Toimii märkä- tai jauhemaalin maalausalustana parantaen maalin tartuntaa ja lisää korroosiosuojaa. Muodostaa ohuen, tiiviin amorfisen pinnoitteen Hyödyt 1. Fosfaattivapaa järjestelmä. 2. Toimii huoneenlämmössä. 3. Nopea prosessi. Käsittelyaika ainoastaan sekuntia. 4. Alhaiset ylläpitokustannukset. 5. Erittäin vähäinen sakan muodostus. 6. Ei sisällä haitallisia aineita. 7. Toimii maalausalustana jauhe- tai märkämaalille. Parametrien seuranta Parametrien seuraaminen on erittäin tärkeää. Toisin kuin fosfatointi, on uusi teknologia huomattavan herkkä epäpuhtauksille. Mutta huolellisella seurannalla tuotteet ovat stabiileja ja antavat hyvän korroosiosuojan maalikerroksen alla. Ylläpito ph-seuranta Johtokyvynseuranta Titraus Rasvanpoistokylpy Ilman kunnollista puhdistusta ei saada hyvää tulosta. Kylvyn suodatus Suodattimen käyttö lisää kylvyn käyttöikää ja vähentää sakan määrää Suodatintiheys zirkonium- tai silaanikylvyissä µm Suihkutuspaine zirkonium- tai silaanikylvyissä tulee pitää alhaisena 0,8 1,0 bar Suihkutus suuttimiksi suosittelemme hollow one Passivointikylpyä edeltävän huuhtelun johtokyky tulisi olla µs/cm Candor Oy Jani Tolvanen Puhtaassa levyssä vesi ei helmeile. 13

14 Kemiallinen korroosio suojaus syrjäyttää sähkö kemialliset menetelmät t e k s t i Henkel AG & Co. KGaA k u v a t SUMMA:n arkisto Suoja-aitojen tukitolppia pinnoituksessa Aquence-linjalla. Kemiallisella Aquence- menetelmällä korroosiosuojapinnoitteen voi kovettaa yhtä aikaa jauhepinnoitteen kanssa Nykyaikaiset kemialliset korroosiosuojausmenetelmät ovat kehittyneet kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi katodiselle kastopinnoitukselle eli sähkökemialliselle pinnoitukselle. Etenkin sisäpintojen ja reunojen pinnoituksessa sekä jauhepinnoitetta käytettäessä menetelmän tehokkuus on sähkökemiallista tapaa parempi. Saksassa useat yritykset, esimerkiksi Räckers ja BBL, ovat ottaneet käyttöönsä Henkelin Aquence-pinnoitusmenetelmän. Aquence on kestävä kemiallinen pinnoite, jossa ei käytetä lainkaan vaarallisia raskasmetalleja. 14

15 Kun suunnitellaan uutta pinnoituslinjaa, on otettava huomioon yrityksen tarpeet. Vuoden 2008 lopussa Räckers päätti laajentaa toimintaansa ja lisätä tuotantotiloihinsa uuden huippulaadukkaan korroosiosuojauslinjaston. Räckersin ydinaluetta ovat hyötyajoneuvojen tekniset järjestelmät, ja sen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat niin metallintyöstö, CNC-leikkaus kuin edistykselliset vaahtoja liimaratkaisut. Ensin yritys harkitsi perinteistä sähkökemiallisen reaktion ja metallin esikäsittelyvaiheen kattavaa linjastoa, mutta valitsi lopulta Henkelin kemiallisen Aquencetekniikan ja jauhepinnoitusvaiheen yhdistävän menetelmän, joka muodostaa orgaanisen pinnoitteen. Täydellinen lopputulos pienintä kulmaa ja nurkkaa myöten Rautametallien korroosiosuojaukseen kehitetty Aquence on täysin kemiallinen menetelmä, ja sillä on monia etuja perinteiseen sähkökemialliseen toimintatapaan nähden. Yksi merkittävimmistä eduista on kyky suojata osien vaikea pääsyisetkin kohdat sataprosenttisesti. Siihen eivät sähkö kemialliset menetelmät pysty, toteaa toimitusjohtaja Claus Räckers. Aquence-menetelmä muodostaa tasaisen kalvon käsiteltävän osan kaikille pinnoille, myös muotoilultaan monimutkaisiin kohtiin, koloihin sekä teräviin kulmiin ja nurkkiin. Koska reaktio perustuu ainoastaan kemiaan, myöskään Faradayn häkki -ilmiö ei aiheuta ongelmia. Hyötyajoneuvojen osien toimittajana tuotteiden ulko- ja sisäpintojen täydellinen korroosiosuojaus on meille ja asiakkaillemme ratkaisevan tärkeää, Räckers kertoo. Siksi yritys valitsikin juuri Aquencen pinnoitusmenetelmäkseen. Räckersillä Aquence-linjastoa käytetään monimutkaisten, haastavan muotoisten ja jopa kahdeksan metriä korkeiden putkimaisten ja esiasennettujen osien kestävään korroosiosuojaukseen. Korroosiosuojaus ilman sähköä Yksi Aquencen eroista perinteiseen sähkökemialliseen korroosiosuojaukseen verrattuna on se, että se ei vaadi metalliosien esikäsittelyä eikä sähköä pinnoitteen muodostamiseen. Kastovaiheen polymeeriemulsiossa rasvattomille metallipinnoille muodostuu orgaaninen kerros kemiallisen reaktion ansiosta. Miedossa hapossa kahdenarvoiset rautaionit irtoavat metallista, yhdistyvät emulsion pinnoitehiukkasten kanssa ja kiinnittyvät takaisin käsiteltävän osan pintaan. Näin rautametallipinnoille muodostuu yhtenäinen, halutun paksuinen suojakalvo. Muoviin pinnoite ei tartu. Menetelmällä voidaan suojata paitsi monimutkaisten osien sisä- ja ulkopinnat tasaisesti, myös eri materiaaleista koostuvat kokoonpanot. Kastopinnoituslinja on nyt ollut käytössä Räckersin tehtaalla Saksan Ahaussa yli vuoden ajan, ja sen tehokkuus ja korroosiosuojauskyky on vakuuttanut Claus Räckersin: Laboratoriokokeissamme pinnoite on kestänyt 1000 tunnin neutraalisuolasumukokeen ongelmitta. Ennen pinnoitteen kovettamista pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otetut kuvat näyttävät Aquence-kastokäsittelyn jättävän yhtenäisen ja paksun kalvon myös teräväkulmaisten osien pinnalle. Seitsemän askelta täydelliseen lopputulokseen Yksinkertaisessa ja tehokkaassa Aquence-menetelmässä on vain seitsemän upotusvaihetta. Neljässä ensimmäisessä vaiheessa osat puhdistetaan ja huuhdellaan, jonka jälkeen rasvaton metallipinta pinnoitetaan kemiallisesti. Mahdolliset kemialliset jäämät poistetaan kaksivaiheisessa jälkihuuhtelussa. Sähkökemialliseen käsittelyyn verrattuna Aquencen investointikustannukset ovat noin 20 prosenttia alhaisemmat. Myös linjaston työntekijätarve on sähkökemiallista laitteistoa pienempi, koska fosfatointia ja happokäsittelyä ei tarvita ja järjestelmän uuni voi olla kooltaan paljon pienempi, sanoo Henkelin tekninen Aquencejohtaja Eric Ardourel. Ympäristöä säästävässä menetelmässä ei käytetä myrkyllisiä raskasmetalleja kuten sinkkiä tai nikkeliä. Se ei myöskään muodosta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) tai vaarallista jätettä. Näin yrityksen jätemäärät ja -kustannukset vähenevät. Yksinkertainen kovettumisprosessi Muiden etujensa lisäksi Aquence-menetelmä kuluttaa sähkö kemiallista korroosiosuojausta vähemmän energiaa. Pinnoitusvaiheen kemiallinen reaktio ei vaadi sähköä. Myös kaksivyöhykkeisen kovetusuunin alhainen käyttölämpötila säästää energiaa. Sähkökemiallisessa käsittelyssä uunin lämpötilan on oltava 190 C korkean VOC-yhdistepitoisuuden vuoksi. Kemiallisessa käsittelyssä suojatut osat voidaan kuivata ensin 60 C:ssa ja esikuumentaa sen Henkelin Aquence-menetelmä muodostaa yhtenäisen pinnoitteen osan kaikille pinnoille. 15

16 Riku Potapoff tarkastelee BBL:n pinnoittamia kappaleita Saksassa. jälkeen nopeasti 140 C:ssa. Mitä matalampi lämpötila on, sitä vähemmän osien jäähtymiseen kuluu aikaa. Näin viimeinen pinnoite päästään lisäämään entistä nopeammin, Ardourel kertoo, mainiten näin yhden Aquencen monista ainutlaatuisista eduista. Räckersin tehtaalla noin 95 prosenttia käsiteltävistä osista jauhemaalataan. Aquence-primeri ja jauhepinnoite sidostetaan samassa uunissa matalassa lämpötilassa, noin 170 C:ssa. Testit ovat osoittaneet, että erinomaisen energiatehokkuuden lisäksi menetelmän samanaikainen kovettaminen edistää aineiden kiinnittymistä toisiinsa, mikä taas parantaa korroosiosuojan toimivuutta, Ardourel kertoo yksivaiheisen kovettamisen hyödyistä. Menetelmä on tehokas myös rakenne liimoja käytettäessä. Toimintaa valvoo LineGuard -järjestelmä. Kestävä ja taloudellinen suojaustapa Teknisillä innovaatioilla ja toiminnan kehittämisellä on tärkeä rooli saksalaisen BBL Oberflächentechnikin yritysstrategiassa. BBL:n tilat sijaitsevat Rothin kaupungissa Nürnbergin eteläpuolella. Yritys on erikoistunut erilaisten asiakkaiden tuotteiden pintakäsittelyyn ja suojaukseen. Puhallusmenetelmien kuten teräshiekka-, kuivajää- ja hiekkapuhalluksen lisäksi se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia pinnoitusratkaisuja jopa 20 tonnia painaville osille. Saksan ensimmäinen Aquence-linjasto otettiin käyttöön BBL:n tehtaalla vuonna Yritys halusi täydentää olemassa olevia tuotantolinjojaan ja etsi laadukasta, ympäristölle vaaratonta korroosiosuojausmenetelmää, jossa ei hyödynnetä vaarallisia raskasmetalleja. Vaatimuksena oli myös se, ettei tekniikalla olisi sähkökemiallisen menetelmän puutteita vaan se pystyisi suojaamaan myös osien sisäpinnat täydellisesti. Nyt BBL:n Aquence-linjaston avulla pystytään pinnoittamaan jopa 500 kilogrammaa painavia teräsosia. Muita menetelmiä parempien tulosten lisäksi Aquence on vakuuttanut käyttäjät kestävyytensä ja suorituskykynsä ansiosta. Kastosäiliöiden huolto-ominaisuuksien ansiosta Aquence ei tuota lainkaan jätevettä, kertoo toimitusjohtaja Robert Lumpi. Säiliöissä käsiteltävät osat voivat olla kooltaan jopa 3000 x 1600 x 800 mm. Koska VOC-yhdistepitoisuus on alhainen, yhdisteiden polttamisesta ei tarvitse huolehtia. Myös yrityksen logistiikka hyötyy menetelmästä: kuljetus- ja varastointitarpeet vähenevät, kun linjastossa voidaan pinnoittaa valmiita kokoonpanoja. Kemiallisten aineiden annostelu on pitkälti automatisoitua, jolloin manuaalisen huollon ja seurannan tarve on pieni. Aquence on kompakti ja joustava kokonaisuus, jossa sekä primeri että jauhepinnoite kovettuvat yhtä aikaa. Tarvittaessa sillä voidaan luoda tehokkaasti uskomattoman kestävä yksikerroksinen pinnoite. Mielestämme Aquence on paras vaihtoehto myös ympäristön kannalta. Vuonna 2010 Henkel Corporationin Aquence pinnoitusmenetelmä sai arvostetun Automotive News PACE Award -palkinnon. Yhdysvaltalaisella tunnustuksella palkitaan autoteollisuuden toimittajia huippuinnovaatioista, teknisestä kehityksestä ja onnistuneesta liiketoiminnasta. Henkel toimii kaikkialla maailmassa ja tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja tekniikoita kolmella liiketoiminta-alueella: pesu- ja puhdistusaineet, kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä liimatekniikat. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on maailmanlaajuinen johtava asema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää noin ihmistä. Tilivuonna 2010 yrityksen myynti oli miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto miljoonaa euroa. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX) ja yritys kuuluu Fortune Global 500 -yritysten joukkoon. Y h t e y s h e n k i l ö : Evelyn Necker P u h e l i n : S ä h k ö p o s t i : 16

17 Puh

18 Jauhemaalauslaitteiden seuraava sukupolvi värinvaihtojen nopeuttaminen ja tuotantokustannusten alentaminen Perinteisesti jauhemaalauslaitteissa jauheen siirto on tapahtunut venturipumpuilla. Tässä artikkelissa kerrotaan jauhemaalauslaitteiden kolmannesta sukupolvesta ja sen eduista, jossa venturipumppaustekniikka on korvattu HDLV (High density low velocity) pumpulla. Kyseisen uuden pumppaustekniikan on kehittänyt Nordson -yhtiö, joka on amerikkalainen pörssiyhtiö ja jonka taustat juuret mm. ovat pienien ja tarkkojen ainemäärien pumppauksessa ja annostelussa. Nordson HDLV pumppaustekniikka HDLV pumput koostuvat kahdesta vierekkäisestä kaksiosaisesta kammiosta (ala- ja yläosa), jotka täyttyvät ja tyhjenevät jauheletkuun vuoronperään. Tällöin jauheletkuun tulee aina vakiotilavuus jauhetta ja vakiotilavuus ilmaa vuorotellen. Kyseisessä pumppaustekniikassa on eliminoitu pumppujen kulumisesta johtuva jauhemäärien vaihtelu, joka on tunnusomaista venturitekniikalle. Jauhemäärän pysyessä aina vakiona HDLV pumpussa on prosessin hallinta huomattavasti helpompaa. HDLV-pumppu annostelee jauheen käyttämällä vähemmän paineilmaa, jonka johdosta ilmavirran pyörteiden ja jauheen siirtonopeus pienenevät. Näin hyödytään siitä, että jauhe saadaan liikkumaan pienemmällä ilmamäärällä ja saavutetaan mm. seuraavat edut: Parempi jauheen varautuminen ja hyötysuhde Alhaisempi nopeus letkuissa joka vähentää kulumista ja jauheen kovettumista letkuissa. Jauheen siirto tehdään letkulla jonka halkaisija on pienempi. Letkujen pienempi pinta-ala helpottaa niiden puhdistamista ja mahdollistaa nopeamman värinvaihdon paremmalla laadulla. HDLV-pumppu Tasaisen ja toistettavan kalvonpaksuuden saavuttaminen. Vaikeiden paikkojen maalattavuus paranee, esim. syvät kappaleet joihin faraday-häkki ilmiö vaikuttaa Jauhemäärä ajan kuluessa, HDLV-pumpussa jauhemäärä pysyy vakiona, venturipumpussa se muuttuu. 18

19 Prosessin hallinta sekä kustannusten pienentäminen Perinteisessä venturipumpussa jauheilma ja hajoitusilma vaikuttavat toisiinsa aikaansaaden epälineaarisen jauhemäärän ulostulon. Tätä on vaikea hallita ja se voi johtaa epätasaiseen lopputulokseen. Käytännössä venturilaitteilla joudutaan ruiskuttamaan varmuuden vuoksi enemmän jauhetta tuotteisiin jotta minimi vaatimukset pinnan paksuudelle täyttyvät. HDLV-pumpun etuja on myöskin se että se tarjoaa lineaarisen jauhemäärän ulostulon jauhepistoolista, kun ilmamäärä kaksinkertaistetaan tuplaantuu myös jauhemäärä. HDLV-pumpun lineaarinen käyttäytyminen tarjoaa prosessin hallintaa ja jauheensäästöä jauhemaalaukseen. Case Inlookin Vilnan Maalaamo Inlookin Vilnan maalaamo otti käyttöönsä Nordson HDLV jauhemaalausjärjestelmän 2011 alkuvuodesta ja he ovat olleet tyytyväisiä laitteen tuomiin etuihin. Uuden jauhemaalauskaapin hankkiminen uudella Nordson HDLV pumppaustekniikalla on osoittautunut hyväksi hankinnaksi. Erittäin nopean värinvaihdon takia olemme pystyneet nostamaan kapasiteettiamme ja jauheenkierrätys on parantunut huomattavasti ja tämän myötä myös jauheenkulutus on pienentynyt. Maalauksen tekninen laatu on moitteeton, samalla kun pulveritehokkuus on parantunut 60 % lla. Tuottavuutta on saatu parannettua automaatioasteen kasvun myötä, kertoo Anders Åström Inlookilta. Kirjoittaja on AA-Tekno Oy:n toimitusjohtaja Petrik Eklund. AA-Tekno Oy edustaa Nordsonin maalauslaitteita Suomessa ja Baltiassa. AA-Tekno Oy toimittaa maalauslinjoja ja laitteita jauhe- ja märkämaalaukseen. Kuvassa jauheen siirtopumput värikeskuksen vasemmassa seinässä. 19

20 Nitrothermspray - Typellä Tuottavuutta A l k u p e r ä i n e n t e k s t i j a k u v a t : Francesco Stucchi, Verniciatura del Legno K ä ä n n ö s : Jaakko Wilska / Nanordic Oy Nitrothermspray-järjestelmiä valmistava Eurosider on perustettu vuonna 1973 Italiassa luvulla toiminta keskittyi teollisuuskaasujen, kuten typen ja hapen tuottamiseen valmistamalla ja markkinoimalla generaattoreita kyseiseen tarkoitukseen. Nitrothermspray on pintakäsittelyteollisuuteen kehitetty kansainvälisesti patentoitu järjestelmä. Idea perustuu perinteisesti ruiskutusprosesseissa käytössä olevan paineilman korvaamisen lämmitetyllä typpikaasulla. Aikaansaadut hyödyt perustuvat typen ominaisuuksiin, kuten keveyteen ja nopeuteen verrattuna ilman vastaaviin arvoihin. Ympäristövaatimuksien-ja direktiivien kiristyessä, on yritykselle tärkeää olla kartalla uusimmista tekniikoista ja menetelmistä, joilla tehostaa toimintaa ja tehdä siitä ympäristöystävällisempää. Nitrothermspray- järjestelmä on yksi vaihtoehto pienentää maalausprosessissa käytettyjen haitallisten ohenteiden tarvetta ja samalla vähentää merkittävästi pinnoitteiden kulutusta kokonaisuudessaan. Järjestelmän käyttöönottoa helpottaa sen yksinkertaisuus, koska kaikki normaalisti käytössä olevat laitteet, maalit ja ruiskut jäävät ennalleen ja typpeä tuottava yksikkö on vain yksi lisäkomponentti tuotantolinjastossa. Suomessa laitteita välittää Oululainen Nanordic Oy, joka on toiminut markkinoilla vuodesta 2010 lähtien. Järjestelmän käyttäjiä löytyy pienistä automaalaamoista suureen ovien ja ikkunoiden valmistajaan ja teolliseen maalaamoon. Case-esimerkki Italiasta: Typpeä käyttävä pintakäsittelymenetelmä ovi-ja ikkunateollisuudessa Yritys: Ikkunoiden ja ovien valmistaja, pintakäsittelee jokaisen valmistamansa tuotteen. Tehtaalla on kaksi pintakäsittelylinjaa, yksi oville ja yksi ikkunoille. Kaikki kappaleet maalataan vesiohenteisilla materiaaleilla. Nitrothermspray- typpijärjestelmän pääyksikkö, jossa typpikaasua muodostetaan laitteeseen syötetystä ilmasta. Testaus tuotannossa: Typpikaasua käytetään ulko-ovien pintamaalin ruiskuttamiseen. Perinteisissä menetelmissä käytettävä pinnoite ruiskutetaan kappaleeseen paineistettua ilmaa hyödyntäen. Uudessa järjestelmässä ruiskuttamiseen ja maalin hajottamiseen käytetään ilman sijasta typpikaasua. Typpikaasu muodostetaan aikaisemmin käytössä olleesta paineistetusta ilmasta kuvan kaksi mukaisella suodattimella. Suodattimissa tapahtuvan erotteluprosessin jälkeen ruiskutuksessa hyödynnetään pitoisuudeltaan 99,5 % typpikaasua. Käytössä olevan laitteen koko riippuu maalausaseman yhtäaikaisesti käytössä olevien ruiskujen lukumäärästä. Laitteen pääyksikkö tuottaa typen ja vierellä oleva typpisäiliö tasaa painevaihtelut ruiskujen välillä. Käytössä oleva tek- Pääsuodatin - typen ja hapen erotteluyksikkö. 20

Elektrostaattiset pistoolit - GM 5000. Erinomainen pinnanlaatu Suuret säästöt Viimeistelty muotoilu. Palvelemme kesällä: Industrial Solutions

Elektrostaattiset pistoolit - GM 5000. Erinomainen pinnanlaatu Suuret säästöt Viimeistelty muotoilu. Palvelemme kesällä: Industrial Solutions Industrial Solutions Palvelemme kesällä: Elektrostaattiset pistoolit - GM 5000 MANUAALIPISTOOLIT Erinomainen pinnanlaatu Suuret säästöt Viimeistelty muotoilu Täydellinen pintakäsittely, erinomainen tartunta,

Lisätiedot

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt Juha Kilpinen Sisältö Fosfatointi esikäsittelynä Rautafosfatointi Sinkkifosfatointi Korvaavat esikäsittelyt Terästyön viimeistely Suihkupuhdistus Fosfatointi

Lisätiedot

Suuri läpimurto pintakäsittelyssä

Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Bonderite NT Bonderite NanoTech vähentää prosessikustannuksia ja parantaa laatua Bonderite NT muodostaa yhtenäisen, epäorgaanisen ja hyvin tiheän pinnoitteen nanohiukkasilla.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Manuaalinen jauhemaalaus. Tehokas ja taloudellinen Joustava ja helppo käyttää Ergonominen muotoilu. Industrial Solutions

Manuaalinen jauhemaalaus. Tehokas ja taloudellinen Joustava ja helppo käyttää Ergonominen muotoilu. Industrial Solutions Industrial Solutions Manuaalinen jauhemaalaus YKSINKERTAISESTI SILEÄT PINNOITTEET UUSI X-TUOTEPERHE Tehokas ja taloudellinen Joustava ja helppo käyttää Ergonominen muotoilu Manuaalinen WAGNER 1 -pistooli

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan.

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2011 TUOTTEET Vesiohenteinen kirkaslakka D8186 Vesiohenteisen kirkaslakan kovete D8224 Ohenne T494 Vesiohenteisen kirkaslakan häivytysohenne D8449 TUOTEKUVAUS D8186 perustuu

Lisätiedot

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a)

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) 5222 Liite 1 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) Korjausmaalauksella tarkoitetaan teollista tai kaupallista maalaustoimintoa tai siihen liittyviä rasvanpoistotoimintoja, joilla

Lisätiedot

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä!

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Rolba SUPER COMBI Super Combi Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Monen vuoden kokemus ja asiakkailtamme saamamme palaute ovat tehneet

Lisätiedot

Laatua tuulilasin liimaukseen

Laatua tuulilasin liimaukseen Laatua tuulilasin liimaukseen Nopea, tehokas ja turvallinen 8289.indd 2 05.06.12 14:15 Kattava Teroson-tuulilasiliimavalikoima Tuulilasi on erittäin tärkeä osa auton runkoa. Se vastaanottaa osan kolarin

Lisätiedot

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power -tuoteohjelman jatkuvalla kehittämisellä on pitkät perinteet. Päämäärinä ovat olleet suurempi joustavuus ja parempi käyttötalous,

Lisätiedot

City Combi. Laite on valmistettu asiakkaittemme vaatimusten mukaiseksi, joten se on laadukas, monipuolinen ja luotettava.

City Combi. Laite on valmistettu asiakkaittemme vaatimusten mukaiseksi, joten se on laadukas, monipuolinen ja luotettava. Rolba City Combi City Combi Suunniteltu kaupunkialueille helpottamaan putkistojen huoltotöitä kaikenlaisissa kiinteistöissä kuten esim. ravintoloissa. Se on kompakti ulkopuolelta, mutta siinä on kuitenkin

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla.

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 TUOTEKUVAUS D8511 vaalean harmaa G1 D8515 harmaa G5 D8517 tumman harmaa G7 D8225 kovete D8718/19/20 ohenteet DP3000 on 2K hiomapohjamaalien sarja, joka sopii laajalti

Lisätiedot

DUOMIX PU 460 DUOMIX PU 280. 2-komponentti polyureajärjestelmät. Vaahtojärjestelmät

DUOMIX PU 460 DUOMIX PU 280. 2-komponentti polyureajärjestelmät. Vaahtojärjestelmät DUOMIX PU 460 2-komponentti polyureajärjestelmät DUOMIX PU 280 Vaahtojärjestelmät DUOMIX PU 460 - KAKSIKOMPONENTTINEN POLYUREALAITTEISTO kas WIWA DUOMIX PU 460 on ideaalinen laiteratkaisu polyureapinnotteiden

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

ALCUTERM RXI UUSI SUKUPOLVI EI ERILLISIÄ RUNKOLINJAVETOJA R X I

ALCUTERM RXI UUSI SUKUPOLVI EI ERILLISIÄ RUNKOLINJAVETOJA R X I LCUTRM R UUS SUKUPOLV RLLSÄ RUNKOLNJVTOJ R lcuterm konvektorit tekniset tiedot laatujärjestelmä SS - N SO - 002 lumiinin esikäsittely ja maalaus: sikäsittelynä alumiinille on keltakromatointi. se on reaktiotuotepinnoite,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin Nanoteknologiaa koneenrakentajille DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin Juha Viuhko 1 kehittää ja valmistaa älykkäitä pintaratkaisuja parantamaan asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden

Lisätiedot

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT Mekaanisesti toimiva kalvo Sähkömagneettiset LMI ROYTRONIC -sarjan pumput Maksimaalinen muunneltavuus: Uusi annostuspään rakenne - FastPrime & AutoPrime; nopea ja helppo pumpun käyttöönotto Tarkempi kemikaalien

Lisätiedot

FlyMarker PRO merkintälaite. Mark like a Professional

FlyMarker PRO merkintälaite. Mark like a Professional FlyMarker PRO merkintälaite Mark like a Professional Mark like a Professional FlyMarker PRO Mobile Kannettavan FlyMarker PRO merkintälaitteen avulla suurten, raskaiden ja vaikeasti liikuteltavien kappaleiden

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu Midea Group on myös yksi suuriista valmistajista ja ulkomaanvientiyrityksistä Kiinassa. Viimeisen vuoden aikana Midea on tehnyt laskelmia ja taktisia siirtoja muuttuvilla markkinoilla, joka on taannut

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Timanttihiomalaikat Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Kopadi Oy:n timanttihiomalaikat on suunniteltu betonin hiontaan sekä erilaisten pintamateriaalien poistamiseen kuten: tasoitteet, liimat, maalit, epoksi,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy Harry Kouri Helsinki 10.09.2014 Teknos jauhemaalin valmistajana Jauhemaalien markkinointi aloitettiin 60-luvun lopussa ja valmistus 70-luvun alussa yhteistyössä

Lisätiedot

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Auto ja muotoilu - Maailma on täynnä efektejä Muotoilluista pinnoista ja sävyistä on tullut olennainen osa autojen

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Tikkurila ProHouse. Kestävien puutalojen puolesta

Tikkurila ProHouse. Kestävien puutalojen puolesta Tikkurila ProHouse Kestävien puutalojen puolesta Mitä ProHouse on? Ekologista ja asennusvalmista pintamaalattua ulkoverhouspaneelia Viimeisintä ympäristöystävällistä maaliteknologiaa sisältävät tuotteet

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Me työskentelemme Sinun parhaaksesi!

Me työskentelemme Sinun parhaaksesi! Sa-Va Oy on kotimainen sairaalalaitteiden ja -varusteiden toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1990 ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana laadukkaiden tuotteiden toimittajana. Sa-Va Oy:n liikeidea

Lisätiedot

Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin.

Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin. Puhtaat kaivot. Ratkaisuja suihkutiloihin. Tasalattiasuihkujen suosio kasvaa. Yhä enemmän ja enemmän ihmiset haluavat saada avointa tilaa kylpyhuoneeseensa. Vähemmän esteitä - enemmän hyötyjä Tasalattiaiset

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon. by cooltrade

CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon. by cooltrade CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon by cooltrade by cooltrade CoolLine by Cooltrade CoolLine -tuotteet edustavat uuden sukupolven lamellilämmönsiirtimiä laadukkaasti, luotettavasti ja

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

PALAX KLAPIKONEMALLISTO

PALAX KLAPIKONEMALLISTO COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX KLAPIKONEMALLISTO Yhteiset ominaisuudet Poistokuljetin Yhteinen ominaisuus kaikille koneille on nyt uudistettu 4,3 m pitkä ja 0,2 m leveä taittuva

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee Paint with Pride Sisältö 5/2011 Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee...1 MAZ Black Erityisosaamista vaativan tuotekehityksen tulos... 2-3 Täyden palvelun Complete Coating Services... 4-5 Julkaisija:

Lisätiedot

Automaattiset suodattimet

Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet ViFlow on tehnyt yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Krone Filter yrityksen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Krone Filter on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Tällä yleiskäyttöisellä maalausjärjestelmällä voidaan pinnoittaa kaikki ajoneuvojen ulkopinnoissa yleisesti esiintyvät muoviosat helposti ja luotettavasti

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut 13.2.2014 2 Esityksen sisältö: Tekninen palvelu Tikkurila-opisto Tukimateriaalit Väri- ja sävypalvelut Suunnittelijansalkku Hakupalvelut Palvelut teollisuudelle 13.2.2014

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

PURISTUS. Mallien määrä. Kapasiteetti mm. Tyyppi. Sivu

PURISTUS. Mallien määrä. Kapasiteetti mm. Tyyppi. Sivu Puristustyökalut Alkuasentoon palautus varmistaa aina saman luotettavan, vedenpitävän liitoksen. Tuottavat erinomaista laatua ja kestävyyttä tukena RIDGIDin elinikäinen takuu. Mallien määrä Kapasiteetti

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

UUSI PROFIT SARJA. Ideaalinen tuote- ja teollisuusmaalauksiin Kompakti, tehokas ja taloudellinen WIWA PROFIT korkeapaine- ja Air Combi maalauslaitteet

UUSI PROFIT SARJA. Ideaalinen tuote- ja teollisuusmaalauksiin Kompakti, tehokas ja taloudellinen WIWA PROFIT korkeapaine- ja Air Combi maalauslaitteet Ideaalinen tuote- ja teollisuusmaalauksiin Kompakti, tehokas ja taloudellinen WIWA PROFIT korkeapaine- ja Air Combi maalauslaitteet UUSI PROFIT SARJA Keski- ja m atalaviskositeettisille m ateriaaleille

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

PUHTAASTI PAREMPI PINTA

PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA HYVÄ ASIAKAS: Tarjoamme teille uudenlaista pinnoitusta tiloihinne puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä helpottamaan. Suomalaisen nanoteknologian huipputuotteilla

Lisätiedot

CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen

CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri -järjestelmä CLEN ECR-Ecopesuri yhdistää painepesurin puhdistustehon ympäristölle ei-haitallisiin puhdistaviin

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Tailor-made Transportation Solutions FIN

Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions Tyllis Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan räätälöityjä rakenneratkaisuja kuljetusalalle. Yritys suunnittelee

Lisätiedot

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun P3-ansep ALU Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun KUVAUS soveltuu erityisesti alumiinipinnoille erinomaiset pesevät ominaisuudet

Lisätiedot

TEHOMET PINTAKÄSITTELY

TEHOMET PINTAKÄSITTELY TEHOMET PINTAKÄSITTELY MODERNI MAALAAMO Kangasniemellä, Tehometin valaisinpylvästehtaan vieressä sijaitseva maalaamo on yksi Suomen suurimpia. Kokonaispinta-ala on yhteensä 2 760 neliömetriä. Modernin

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Tutustu HEMPELin uusimpaan innovaatioon ja teknologiseen läpimurtoon uusi silikonipohjainen kasvillisuutta hylkivä

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

Optimoitu vaurionkorjausjärjestelmä

Optimoitu vaurionkorjausjärjestelmä Optimoitu vaurionkorjausjärjestelmä Ota homma haltuun! MIRKAn käänteentekevä Optimoitu vaurionkorjausjärjestelmä (OSP, Optimized Surface Preparation System) tekee kaikista työvaiheista maksimaalisen tehokkaita.

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon.

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. Huippuluokan teknologiaan perustuva Bodyfence-kalvo suojaa ajoneuvoasi ulkoiselta

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

WBC Onnistunutta auton viimeistelyä

WBC Onnistunutta auton viimeistelyä Tulevaisuus perustuu veteen... Mipa WBC Sekoitusjärjestelmä WBC Onnistunutta auton viimeistelyä Aika ei koskaan pysähdy Vesiperustaiset pintamaalit ovat olleet luokkansa kärkeä siitä lähtien kun VOCsäädökset

Lisätiedot

Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011

Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011 Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011 Cannus Oy (Suomi) ja Nordic Trade House - NTH (Kiina) järjestävät suomalaisille yrityksille Finland Pavilion

Lisätiedot

SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN

SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN Saumauspistoolit, 2012/2013 Huippuluokan ladattavat työkalut ammattikäyttöön SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN UUSI 4,2 Ah 14,4 V / 4,2 Ah: ENNENNÄKEMÄTÖN AKKUKAPASITEETTI TUO TEHOA TOIMINTAAN TEHOA, KÄYTÄNNÖLLISYY

Lisätiedot

Magswitchin h y ö d y t :

Magswitchin h y ö d y t : Muuttaa tapoja. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä helppoa kontrolloida erittäin tehokasta magneettia. Magswitch on kehittänyt erittäin tehokkaan magneettityökalun, joka yhtä nuppia vääntämällä on helppo

Lisätiedot