N o 1/2013 VIUHKA. Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA. Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N o 1/2013 VIUHKA. Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA. Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry"

Transkriptio

1 N o 1/2013 VIUHKA Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry

2 Sisällysluettelo Päätoimittajan palsta... 3 Puheenjohtajalta... 3 SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry... 4 Summan jäsenluettelo... 5 Tulevat tapahtumat... 6 Huippu-uutuutena sähköstaattiset GM 5000 pistoolit Fosfatoinnin korvaavat esikäsittely menetelmät ennen jauhe- tai märkämaalia Kemiallisella Aquence- menetelmällä korroosiosuojapinnoitteen voi kovettaa yhtä aikaa jauhepinnoitteen kanssa Jauhemaalauslaitteiden seuraava sukupolvi Nitrothermspray - Typellä Tuottavuutta Messua puhtauden puolesta EuroBLECH 2012 Hannover Industrial Solutions Scandinavia Teollisuuden jauhe- ja märkämaalauslaitteet Tarvitsetko maalausta? Meillä onnistuu niin maalauksen ulkoistus kuin ruuhkahuippujen tasaus, on kovat koneet ja ripeet äijät. - Automaattilinja x x mm, 100 kg - Kammiolinja x x mm, kg - Konversio suihkupinnoitus alumiinille x x mm - Konversio upotuspinnoitus alumiinille x x 600 mm puh Haikankatu 2, RAISIO Puh

3 Päätoimittajan palsta Puheenjohtajalta Ja näin homma etenee Puolivuotta on kulunut ensimmäisen Viuhkan ilmestymisestä. Ensimmäinen numero keräsi runsaasti positiivista palautetta, mutta myös tervetullutta kritiikkiä. Lehden markkinoinnillista arvoa on yleisesti pidetty erinomaisena. Kerrankin lehti, joka on kohdennettu riittävän tarkalle segmentille. Markkinoinnin tärkeyttä aina pohditaan, mutta kyllähän se on niin, että myyntityötä pitää tehdä aina ja ikuisesti. Myyjä usein luulee tunnettavuudeltaan liikoja unohtaen että ihmiset vaihtuvat. Viuhka on maalausalan toimittajille erinomainen markkinointikanava. Lehti tavoittaa valtavan määrän teollista maalausta tekeviä yrityksiä ja jakelun peitto kasvaa jatkuvasti. Seuraavaan numeroon kootaan materiaalia jo nyt. Toimitettuun materiaaliin tullaan panostamaan erityisesti, jotta lehdestä ei tulevaisuudessakaan tule pelkkä mainoskatalogi. Lehden tekemiseen toivotaan mukaan uusia kirjoittajia. Tärkeintä on, että omaa selkeän näkemyksen asiaan josta kirjoittaa. Kaikilla on tarinoita kerrottavana ja lukijaa kiinnostavat oman alan jutut aina. Summan kotisivulle on lisätty kirjoittamista helpottava ohjeistus. Sitä kannattaa käydä vilkaisemassa, niin ei sorru turhanpäiväiseen näpräykseen ja aineistovaatimukset tulevat tutuiksi. Värikästä kevättä Erkka Pere SUMMA ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous Aika: klo 14:00 Paikka: Teknos Oy Perämatkuntie 12, Rajamäki BIORA-sali Aloitamme tutustumalla Teknos Oy:n tehtaaseen, kokouksen jälkeen iltatilaisuus Kiljavanrannassa. Kiljavanrannasta on takkahuone ja sauna varattuna, majoittuminen on varsin edullista, 1h huone 71e/hlö ja 2h huone 43e/hlö. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 asiat. Tervetuloa Summa ry:n hallitu Ensimmäinen Suomen Tuotemaalausteknisen Yhdistyksen oma painotuote VIUHKA, ilmestyi sopivasti Alihankinta 2012 messujen aluspäivinä. Lehdestä saamamme palaute niin messuilla kuin muutoinkin on ollut kiittävää ja kannustavaa. Uskonkin, että pystymme tulevissakin numeroissa tarjoamaan kiinnostavia teolliseen pintakäsittelyyn liittyviä lukuhetkiä. Messutoiminnan osalta Fintec / Pinta-messut on tarkoitus pitää edelleen ohjelmassamme. Vuoden 2014 messutapahtuman onnistumisen kannalta onkin ratkaisevaa jäsenyrityksiemme aktiivisuus osallistua messuille. Yhdistyksen omalla osastolla Alihankinta 2012 messuilla oli selkeästi myönteinen vire toimintaamme kohtaan. Niin jäsenien, kuin muidenkin osastolla vierailleiden messukävijöiden kanssa käydyt keskustelut osoittivat, että näin syntyy luontevasti keskusteluyhteys alan toimijoiden kanssa. Pintakäsittelyalan tulevien ammattilaisien osalta eivät edellä kerrotut tapahtumat näytä kuitenkaan toimivan riittävän tehokkaasti. Syyt opiskelijoiden loistamiseen poissaolollaan messuilta tai seminaareistamme liittynevät kustannuksiin ja opettajien mahdollisuuksiin toteuttaa kyseisiä matkoja. Toisaalta, Summa:lla on kiinnostusta ja halua osallistua teollisen pintakäsittelyn opetusta tarjoavien oppilaitoksien arjen toimintaan. Edellyttäen, että se oppilaitoksia kiinnostaa ja on käytännössä mahdollista järjestää. Ammattioppilaitoksien lisäksi ratkaisevaa on myös teollisia pintakäsittelijöitä tarvitsevien työnantajien kiinnostus koulutusta kohtaan. Työnantajien osallistuminen esim. työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille tarjoamalla olisi vähintäänkin toivottavaa. Tämä siksi, että kovin usein koulutusta ammattiin joudutaan järjestämään ilman ajanmukaisia välineitä ja laitteita. Edellä mainittu ongelma on ollut helppo havaita monissa tekemissäni työhönotto haastatteluissa. Mitä tehdä jos oppilaitoksiin ei ole mahdollista saada oppilaiden käyttöön ajanmukaisia välineitä koulutuksen tarpeisiin? Tulevia ammattilaisia tarvitsevilta työnantajilta uskoisin löytyvän kiinnostusta auttaa tässä ongelmassa työharjoittelupaikkojen muodossa. Omakohtaisesti voinkin vakuuttaa, että opiskelijoiden työelämään tutustumisen hyödyt ovat molemminpuolisia. TERVEISIN Martti Kukkonen puheenjohtaja VIUHKA, Su o m e n Tu o t e m a a l a u s t e k n i s e n y h d i s t y k s e n j ä s e n l e h t i PL 104, Klaukkala P ä ä t o i m i t t a j a Erkka Pere Perecolor Oy puh I l m o i t u s m y y n t i Erkka Pere puh Ta i t t o j a s i v u n v a l m i s t u s Retrotechno Oy, Pori P a i n o Brand ID Oy, Pori 3

4 SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry Summalaisia yritysvierailulla Stigalla Ruotsissa Suomen tuotemaalaustekninen yhdistys perustettiin vuonna Yhdistyksen tavoitteena on tuotteiden viimeistelyyn liittyvän teknisen pintakäsittelyprosessien osaamisen kartoitus, tiedon kerääminen, kehittäminen ja jakaminen jäsenistölle. SUMMA ry:n toimintaan kuuluu keskeisesti mm. seminaarit, teollisuuskäynnit Suomessa ja ulkomailla sekä messumatkat. Pienen maan on koottava resurssit oikein ja saman alan osaaminen yksiin kansiin. Suomessa teollisuuden on osattava reagoida nopeasti; sen kilpailukyky ei ole suurissa sarjoissa vaan joustavassa tuotannossa ja korkeassa laadussa. Joskus saman yrityksen on hallittava niin metallin, puun kuin muovinkin pintakäsittely. Tärkeä yhteinen huolenaihe kaikelle pintakäsittelylle ovat myös ympäristökysymykset, kuin myös EU-direktiivien ja standardien hallinta. Nämä ovat asioita, jotka yhdistävät SUMMA ry:n kaikkia jäseniä. Tehtävä Maalaamalla annetaan erilaisille tuotteille viimeinen käsittely ennen kuin ne päätyvät asiakkaille. Ulkonäkö luo ensivaikutelman ja sen antamiseen on vain yksi mahdollisuus. Pintakäsittelystä vastaavat henkilöt tietävät tämän. Tuotantoalaan katsomatta heidän ammatillisen asenteensa tulee olla sama; tarkka ja täsmällinen, monet muuttuvat tekijät huomioiva. Usein pintakäsittelyprosessien maalaustuotannon hallinta eri osa-alueiltaan on alaan katsomatta hyvin samantyyppinen. Tulevaisuus Yhdistys on onnistunut vaikuttamaan siihen, että Suomessa panostetaan omaan pintakäsittelyalan messutapahtumaan, joka kattaa myös tuotemaalauksen kaikki sektorit (puu, metalli ja muovi). Pintakäsittelyalan kokoamisella yhteen luodaan parhaat edellytykset sille, että alan toimittajat tulevat esiintymään kattavana rintamana tapahtumassa. Näin rakennetut messut palvelevat parhaiten tuotemaalausteollisuutta kokonaisuudessaan. Summa pyrkii myös jatkossa olemaan vahvasti mukana kehittämässä yhteisiä tuotemaalaukseen ja pintakäsittelyyn liittyviä tapahtumia ja seminaareja Suomessa. EU-direktiivien ja Standardien sekä ympäristökysymysten hallinta teollisuudessa on tulevaisuuden tärkeimpiä asioita. Lähes kaikki pintakäsittelyalan tämänhetkinen kehitys liittyy tavalla tai toisella ympäristöön. Esimerkkeinä tästä ovat vesiohenteisten aineiden lisääntyminen, jauhemaalien kehitys puulle ja yleensä laitos- ja laitepäästöjen sekä energian vähentämisen kehitys. Ajan henkeen kuuluu tarkentuva logistiikan valvonta, jolla pintakäsittelyketjussa on suuri merkitys. Nämä ovat sellaisia haasteita, joihin SUMMA tulee syventymään tulevissa seminaareissa ja tilaisuuksissa niin, että jäsenkunnalla on parhaat mahdolliset valmiudet tulevaisuuden varalle. 1. Pysyt paremmin mukana pintakäsittelyalan ja sen prosessien kehityksessä. 2. Summan tilaisuuksissa tapaat alan ammattilaisia ja saat heiltä viimeisintä tietoa 3. Saat vuosittain päivitetyn jäsen- ja yritysrekisterin. 4. Saat automaattisesti kutsut järjestettäviin tilaisuuksiin. 5. Saat huomattavan jäsenalennuksen osallistumis maksuihin. 6. Saat sähköposti- ja jäsentiedotteet. Kun haluat Summan jäseneksi, täytä jäsenhakemus netissä: Mikäli yrityksesi on yritysjäsenenä, täytä jokaiselle henkilölle oma hakemus. Jäsenmaksut: Henkilöjäsen 60,00 euroa Yritysjäsenyys seuraavasti: 1 20 työntekijää 170 e / tulosyksikkö työntekijää 250 e / tulosyksikkö > 100 työntekijää 350 e / tulosyksikkö Porrastamalla jäsenmaksut yrityskoon mukaan on tarkoitus selkeyttää tilannetta ja saada maksut myös oikeudenmukaisemmiksi erikokoisten yritysten kesken. Yritysjäsenmaksuun sisältyy mahdollisuus saada yhdistyksen uusitulle kotisivulta linkitys oman yrityksesi tai konsernisi www-sivuille. Yritykselläsi on myös mahdollisuus lunastaa oma logopaikka sivuston etusivulta ja mainospaikka vuosikalenteristamme, jossa on paljon tärkeää tietoa jäsenille. Yrityksellä on oikeus saada kaikki jäsenedut henkilöstölleen. Rekisteröimme enintään kolme yhteyshenkilöä yksikköä kohden. Lisätietoja: 4

5 Summan jäsenluettelo Yritys Henkilö Yritys Henkilö AA-Tekno Oy AA-Tekno Oy Abloy Oy Akateg Oy Akateg Oy Algol Chemicals Oy Algol Technics Oy Allaway Oy Alupro Oy AMI Säätiö Ari Eskola Ari s Group Oy Arwina Oy Asu-Kaluste Oy Asukaluste Oy Blaxar Oy Blaxar Oy Candor Oy CC Wizard Oy Chemetall AB Chemetall AB, Suomen sivuliike Clavis Consulting Coating Tech Oy Coating Tech Oy Coating Tech Oy Finelcomp Oy Finncont Oy Fläkt Woods Oy Fläkt Woods Oy Forssan Metallityö Oy Forssan Metallityö Oy Fostek Oy Halton Oy/ A-Tehdas Helkama Velox Oy Henkel Norden Oy/ Ab Henkel Norden Oy/Ab Hydro Aluminium Salko Oy Inlook Colortech Oy International Paint Finland Oy Itab Shop Consept Finland Oy Janavalo Oy Japoma Oy Joensuun Teollisuusmaalaamo Oy Jotun Powder Coatings (N) A/S Jotun Powder Coatings (N) AS Jyväspinta Oy Lapin Metallipinnoite Oy Leo Naumoff Levypyörä Oy Linjapinta Oy Linjateräs Oy Linjateräs Oy Maalaamo Lehikoinen Oy Maalaamo Repo Oy Maalaamosuunn. T:Mi T.Nikkari Eklund Petrik Ahtiainen Ari Gustafsson Leif Haliseva Arto Kangas Martti Viitaniemi Harri Väänänen Marko Rytkönen Jukka Salmela Vesa Ollikainen Pasi Eskola Ari Larjola Reijo Pietilä Esko Horttanainen Arttu Horttanainen Kari Kemppainen Sami Myllykoski Antero Tolvanen Jani Kinnunen Jorma Salonen Jouko Mäkeläinen Jarno Immonen Kari Sorola Kari Berg Karsten Hartwall Kajus Hirvonen Rauno Eloranta Juha Hänninen Veli-Matti Virtanen Seppo Lundström Vesa Sulka Juha Nieminen Kari Virkki Kari Markku Saarinen Harjuviita Jarmo Laitila Raimo Pajula Ville Åström Anders Linden Patrick Merisalo Ari Pekkarinen Marko Kuja-Perälä Mikko Laurila Juha Selenius Sven Arne Selenius Sven Arne ( Atte) Hoffren Ari Kursula Kari Kokko Antti Katajavuori Pekka Setälä Kari Koski Ari Lehikoinen Jorma Repo Jussi Nikkari Tapani Maarla Oy Mestariväri ky Mestariväri ky Metalli Piiroinen Oy Metalliset Oy MK-Jauhepinta Oy Motoseal Components Oy Motoseal Components Oy Mäkelä Alu Oy Nanordic Oy Neste Markkinointi Oy Nordson Finland Oy Norpe Oy Norpe Oy Norpe Oy Ojala-Yhtymä Oy Orikem Oy OY Checkmark Ltd Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Patria Land Systems Oy Perecolor Oy Perecolor Oy Pintaa Coatings Oy Planmeca Oy Planmeca Oy Polttoväri Oy Ponsse oyj Ponsse Oyj Ponsse Oyj Posicraft Oy Powdertch Ltd Oy Prominent Finland Oy Prominent Finland Oy Rettig Värme Ab RTV-Yhtymä Oy Sarja-Maalaamo Oy Sasmetor Oy Sentria Ammattikoulu Oy Sersale Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Suomen Levyprofiili Oy Suomen Tuotemaalaustekn. Yhdis T Control Oy Tao Turun Ammattiopistosäätiö Tao Turun Ammattiopistosäätiö Teknoma Oy Teknoma Oy Teknos Oy Jaurakkajärvi Juho Honkonen Juha-Matti Jääskeläinen Pasi Hurme Uolevi Kivistö Jukka Kukkonen Martti Elo Seppo Sulo Kari Mäkelä Petri Wilska Jaakko Ahtiainen Ari (Elina Hurskainen) Huurinainen Hannu Korkiamäki Juha Tyyskä Raimo Pekka Aatamila Ripatti Ville Pessi Timo Eriksson Torsti Välimaa Kari Ågren Ari Haapala Jari Hakola Jouni Järvinen Jussi Limnell Timo Pere Erkka Karjalainen Ari Mikkola Tomi Rantee Petri Potapoff Riku Hannu Tarvainen Honkajävi Lassi Kortelainen Jarmo Kirmanen Seppo Uusitalo Kari Puustinen Hannu Puustinen Olli Reipsar Peter Ekholm Juha-Matti Hiltunen Velipekka Sarkkinen Joni Saarela Elisa Lamminen Kimmo Högström Hans Jansson Jukka Kirsilä Pekka Saranpää Tapio Mikko Pajarinen Jokinen Lippo Korhonen Teppo Järveläinen Kari Juhala Jarno Granström Janne Markku Väänänen Harry Kouri 5

6 Yritys Henkilö Yritys Henkilö Teknos Oy Teknos Oy Teollisuustuote ja -maalaus Oy Teräselementti Oy Tikkurila Oyj Tikkurila Oyj Transtech Oy Treston Oy Ulf Koivula Lahti Tero Paronen Pekka Salminen Jorma Leppänen Jarmo Kilpinen Juha Nummela Arto Savilampi Jukka Kurppa Kalle Ulf (Uffe) Ulinco AB Vakiometalli Oy Vallox Oy Varax-Produts Oy Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy Wagner Industrial Solutions Scandinavia WinNova Länsirannikon koulutus Oy Lejonqvist Stefan Mäki Antti Mikko Mäki Wärnö Toni Lehto Riku Holmström Sven-Erik Jokinen Isto Tulevat tapahtumat Tervetuloa SUMMA Ry:n Golf-kauden 2013 mestaruuskilpailuun torstaina Pelimuoto on henkilökohtainen pistebogey, lisäksi pelataan scratch-turnaus. Kilpailun säännöt ja peliohjeet käydään läpi infossa klo Saunat ovat lämpimänä kierroksen jälkeen. Osallistujat tuovat pienen palkinnon mukanaan. Kilpailu toimii karsintaturnauksena pelattavaan Suomi-Ruotsi maaotteluun SUMMA Ry:n ja SPF (Svenska Pulver föreningen) välillä, joka pelataan Suomessa. Maaottelu on järjestyksessään jo 15. perättäinen SPF:ää vastaan. Saunan jälkeen ruokaillaan, jaetaan palkinnot ja vietetään yhdessä iltaa. Päivän ohjelma: klo Kilpailuinfo klo Yhteislähtö klo Ruokailu + palkintojenjako + majoittuminen Ilmoittautuminen Petrik Eklundille mennessä. Puh tai Kilpailu on omakustanteinen, eli jokainen joutuu maksamaan itse kulunsa. Paikka Hartola Golf. Lämpimästi tervetuloa! SUMMA ry golfjaosto 6

7 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ZIRKONIUM / SILAANI- POHJAISET MAALAUSESIKÄSITTELYT TUOTE Korvaa rautafosfatoinnin Korvaa sinkkifosfatoinnin Soveltuu elektroforeettisen maalauksen alustaksi Tarve erilliselle rasvanpoistolle Zirca-Sil CA Kyllä Ei Kyllä Kyllä Zirca-Sil 18 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Candobond 551 Kyllä Ei Kyllä Ei E-CLPS 1980 Kyllä Kyllä Ei Kyllä E-CLPS 4600 Ei Ei Ei Kyllä TUOTE POHJAUTUU SOVELTUU KÄSITTELY Zirca-Sil CA Zr Monimetalli (Fe, Al, Mg, Zn) Kasto, Ruisku Zirca-Sil 18 Zr Monimetalli (Fe, Al, Mg, Zn) Kasto, Ruisku Candobond 551 Zr Monimetalli (Fe, Al, Zn) Kasto, Ruisku E-CLPS 1980 Silaani / Zr / F / Polymeeri Monimetalli (Fe, Al, Mg, Cu Zn) Kasto Ruisku E-CLPS 4600 Ti / F / Co / Polymeeri Al, Zn (Elektroniikkateollisuus) Kasto, Ruisku Candor Oy Puh Hiojankuja 3 Mat Espoo Fax

8 messumatka Göteborgiin Yritysvierailut ja Scandinavian Coating Tehokkuutta maalaukseen SUMMA Ry järjestää yritysvierailu - ja messumatkan Ruotsiin Matkan tarkoituksena on käydä katsomassa uusimmat uutuudet Scandinavian Coating -messuilta sekä tehdä yritysvierailut Ruotsin suurimpaan alihankintamaalaamoon (LEBA AB) ja käydä Hang Onilla kuulemassa miten ripustamisella voidaan tehostaa maalausta. Scandinavian Coating messujen yhteydessä järjestetään myös ohutlevymessut ScanPlåt Matkan ohjelma Lento Helsingistä 07:40 Göteborgiin ja siirtyminen Hillestorpiin bussilla 11:00 à Vierailu Leba Ab, Ruotsin suurin alihankintamaalaamo (assar, Pulverlack) 14:30 à Hang On Vierailu, maalaamon tehostaminen ripustus- ja suojausratkaisuilla 18:00 à Siirtyminen, majoittuminen ja illallinen Göteborg vierailu Göteborgin messuilla - messuohjelma ja seminaarit löytyvät Mahdollisuus vierailla mm. Chemetall Göteborgissa 18:00 bussikuljetus lentokentälle, lento Helsinkiin 20:20 Scandinavian Coating Fair 2013 järjestetään Göteborgissa. Matkan hinta 680 e jäsenille, ei jäsenille 780 e. Hinnat sis. lennot, siirtymiset Ruotsissa, lounaan, illallisen 29.5 sekä majoitus kahden hengen huoneissa. Toisen matkapäivän ruokailuja Summa Ry. ei kustanna. Sitovat ilmoittautumiset mennessä Paikkoja rajoitetusti! Tiedustelut Carsten Berg (Coating Tech) ja Petrik Eklund AA-Tekno Pidätämme oikeuden pieniin muutoksiin matkaohjelmassa. 8

9 HYÖDYT taloudelliset Vähemmän ruiskutussumua (jopa 30% säästöt maalin käytössä) Pienempi maalauskammion huoltotarve Pidempi suodattimien vaihtoväli Jopa 40% tuottavuuden kasvu tuottavuus Maalin siirtymistehokkuuden lisääntyminen Odotusajan eliminointi (märkä märälle) Nopeampi maalauksen valmistumisaika (25-50%) laatuu Ei appelsiinikuoripintaa Tasaisempi pinnanlaatu Vaaditun värisävyn helpompi saavutettavuus Pinnankosteuden väheneminen 100% työn hallinta ympäristö 50% pienempi liuottimien käyttö Vähemmän VOC-päästöjä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) NANORDIC Oy, Liusketie 7, Oulu, Jaakko Wilska

10 Huippuuutuutena sähköstaattiset GM 5000 pistoolit WAGNER sähköstaattiset pistoolit ovat erittäin taloudellisia pinnoitejärjestelmiä, jotka tarjoavat ratkaisevaa etua monilla eri teollisuuden aloilla. Rankka ympäristö, jatkuva käyttö, erilaiset ruiskutettavat materiaalit yms. ovat juuri sitä mihin GM sarja on suunniteltu. GM 5000 pistoolit soveltuvat metallin suojaukseen ja pintakäsittelyyn sekä muovin ja puun pintakäsittelyyn ilmailuteollisuudessa, autoteollisuuden komponen teissa tai moottoripyörien osissa. Pistoolit parantavat merkittävästi maalarin elämää kevyen ergonomisen muotoilun, liipaisimen keveyden ja erinomaisen tasapainonsa ansiosta. Vähemmän hukkaa, korkeampi hyötysuhde ja korkea turvastandardi Yhtenäisten elektrostaattisten ruiskutuslinjojen ansiosta kalvonpaksuus on erittäin tasainen. Lisäksi partikkelit, jotka ovat varattu samalla polarisaatiolla, parantavat huomattavasti atomisaatiotehoa luoden erinomaisen pinnanlaadun. Elektrostaattinen kenttä luodaan elektrodien ja maalattavan kappaleen välille. Maali, joka on pistoolissa elektrostaattisesti varattu, tarttuu maalattavan kappaleen kaikille puolille. Tämä wrap-around efekti säästää aikaa ja parantaa hyötysuhdetta jopa 65 % perinteisiin pistooleihin verrattuna. GM sarja täyttää CE ja Atex alue 1 standardit. Pistoolin maadoitusta seurataan keskusyksiköstä käyttäjän turvallisuuden maksimoimiseksi. Jos maadoitus keskeytyy, korkeajännite katkaistaan. Ohjauspaneelin asetukset ulottuvillasi Esiasetukset voidaan valita suoraan pistoolista. Tämä mahdollistaa sen että käyttäjä pystyy ruiskuttamaan materiaaleja aina optimaalisilla asetuksilla eri pinnoille. Esiasetuksiin voidaan tallentaa erilaisia materiaalivirran ja jännityksen suhteita. Oikeat arvot ovat tärkeitä maksimaalisen wraparound efektin varmistamiseksi. Vihreä LED-valo kertoo että ruiskutusolosuhteet ovat hyvät. Jos oranssi LED-valo palaa, pistooli ilmaisee, että jokin työskentelyolosuhteista pitää tarkistaa (kappaleen ympäristö, etäisyys kappaleeseen, maalin kestävyys tms). Sisäänrakennettu kytkin mahdollistaa jännitteen kytkemisen pois tai päälle turvallisen huutelun ja erikoistoimintojen aikana. 10

11 WAGNER AquaCoat helpottaa vesiohenteisten maalien käyttöönottoa Oikea yhdistelmä Airlessiä, Airspraytä ja elektrostaattista varausta yhdistettynä WAGNERin ainut laatuisella tietotaidolla tuottaa täydellisen pinnanlaadun, korkean tuottavuuden, pehmeän ruiskutuskuvion, erinomaisen wrap around - efektin sekä erittäin korkean hyötysuhteen. Airspray Teknologia Täydellinen jälki korkealuokkaisille pinnoille WAGNERin laajaa elektrostaattisten sovellusten kokemusta on sovellettu vastakehitettyyn sumutusjärjestelmään parhaan pinnanlaadun ja korkean hyötysuhteen aikaansaamiseksi. Uusi suutin ja ilmasuutin tuottavat täydellistä ruiskutus- jälkeä. Täydellisen sumutuksen ja puhalluksen säätöön on saatavilla erilaisia ilmasuuttimia erilaisille maaleille. Integroitu materiaaliventtiili vähentää huoltoaikoja koska suuttimen voi vaihtaa ilman materiaalipaineen poistamista ja huuhtelua. Kääntötoiminto mahdollistaa tarkan ja helpon värineulan säädön virtauksen nopeaan hienosäätöön. Uusi AquaCoat -järjestelmä yhdistää korkean turvallisuuden ja laadukkaan ruiskutushyötysuhteen. Järjestelmä edistyksellisine teknologioineen sekä turvallisuustekijöineen mahdollistaa erinomaiset olosuhteet käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Keskusyksikkö säätää ja valvoo kaikkia AquaCoat -järjestelmän toimintoja. Käytön aikana pääsy järjestelmään on estetty mekaanisesti. Tärkein turvallisuustekijä on kaiken mahdollisten turva-asetusten kaksinkertaistaminen käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Materiaalisäilöt jopa 60 litraan saakka vähentää huoltoaikoja ja nostaa tuottavuutta. Lisävarusteena saatava automaattinen materiaalitason seuranta sekä jatkuvat sekoitus takaavat huippuluokan pinnanlaadun. Pistoolin säilytyspaikka AquaCoatin ulkopuolella turvaa letkupakettia ja pistoolia likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Etuosan suuri käyttöovi takaa helpon pääsyn maalisäiliölle ja värinvaihdolle. Käsittelyn helpottamiseksi laitteessa on syvennykset trukkia ja mahdollista lisäkärryä varten. Keskitetty kiinnitysmekanismi letkupaketin ja pistoolin kiinnitystä varten mahdollistaa niiden vaihtamisen helposti ja nopeasti huoltoaikojen vähentämiseksi. WAGNER teknologia hyödyntää elektrostaattisen järjestelmän ominaisuuksia saavuttaakseen tehokkaan ja taloudellisen järjestelmän. Lisätietoja: Oikea ohjausyksikkö Sinun tarpeisiisi WAGNER on kehittänyt sarjan uusia ohjausyksikköjä edistyksellisen teknologian ja kokemuksen pohjalta. Yksiköt pystyvät muuttamaan, reaaliajassa, kaikki elektrostaattiset parametrit tuottaakseen parhaan lopputuloksen missä tahansa olosuhteissa. Pistoolin parhaan suorituskyvyn takaamiseksi jännitteen ja virtauksen säätö on elintärkeää. Kummatkin arvot pitää säätää materiaalin ominaisuuksien, olosuhteiden sekä käsiteltävän kappaleen kanssa linjassa. ATEX VYÖHYKE 2 yhteensopivuus mahdollistaa ohjausyksikön tuomisen lähemmäksi pistoolia. Jopa kolme erilaista jännitteen ja virtauksen ohjelmaa voidaan tallentaa. Ne voidaan ottaa käyttöön joko pistoolista tai ohjausyksiköstä. Tämä ominaisuus mahdollistaa käyttäjän valita oikeat asetukset käyttöympäristön mukaan. Hyvin yksinkertainen kaikkien toimintojen yhden nupin säätö antaa käyttäjän muuttaa asetuksia nopeasti ja helposti. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi säännöllistä huoltoväliä suositellaan. Käytettävän pistoolin käyttöaikaa voidaan seurata ja säännöllinen huoltoväli asettaa. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi myös pistoolin maadoitusta seurataan. Jos maadoitus keskeytyy, pistoolin jännite katkeaa. GM 5000 pistoolit tarjoavat täydellistä pinnanlaatua, erinomaista tartuntaa sekä nopeaa sijoitetun pääoman tuottoa. 11

12 Oikeinsäädetty Zirkoniumkäsittely muodostaa tasavärisen kalvon kylmävalssatulle teräslevylle. Fosfatoinnin korvaavat esikäsittelymenetelmät ennen jauhe- tai märkämaalia Perinteinen rauta- ja sinkkifosfatointi muodostavat metallin pinnalle oksidikerroksen. Tämä oksidikerros suojaa metallipintaa korroosiolta ja antaa hyvän tartuntapinnan maalille. Nyt tämä ympäristölle haitallinen fosfatointi pyritään korvaamaan uudella teknologialla, zirkonium- tai silaanipohjaisilla aineilla. Silaanipohjainen esikäsittely muodostaa erittäin vahvan kemiallisen sidoksen metallin ja maalin kanssa. Zirkoniumpohjainen esikäsittely reagoi metallin kanssa muodostaen pinnalle hienon amorfisen oksidikerroksen ilman haitallista fosfaattia. Tällainen kerros sopii erinomaisesti jauhe- ja märkämaalin alustaksi. Rautafosfatoinnin korvaaminen onnistuu joko silaanitai zirkoniumpohjaisella esikäsittelyllä. Sinkkifosfatoinnin korvaaminen on haasteellisempaa. Se voidaan korvata metallipinnalle muodostetulla oksidikerroksella, joka tiivistetään silaanilla. Uusi teknologia on ollut markkinoilla jo vuodesta 1997 saakka. Suosittelemme kaikkia testaamaan tuotteiden sopivuus omiin vaatimuksiin ja käyttötarpeisiin. Maali Zirgoniumoksidi Metallipinta 12

13 Zirkonium 5-vaiheinen esikäsittelylinja Kerroksen ominaisuudet: Reagoi metallin kanssa muodostaen harmaasävyisen amorfisen oksidikerroksen Kerroksen paksuus nm Edut Zirkoniumoksidikerros parantaa maalikerroksen tarttuvuutta ja korroosiosuojaa maalin alla. Kemiallinen rakenne Muodostaa metallipinnalle zirkoniuminoksidikerroksen ZrO2 Zr+2 ZrO2 Uusi teknologia: Passivointiaineet esikäsittelyyn Tehtävä Toimii märkä- tai jauhemaalin maalausalustana parantaen maalin tartuntaa ja lisää korroosiosuojaa. Muodostaa ohuen, tiiviin amorfisen pinnoitteen Hyödyt 1. Fosfaattivapaa järjestelmä. 2. Toimii huoneenlämmössä. 3. Nopea prosessi. Käsittelyaika ainoastaan sekuntia. 4. Alhaiset ylläpitokustannukset. 5. Erittäin vähäinen sakan muodostus. 6. Ei sisällä haitallisia aineita. 7. Toimii maalausalustana jauhe- tai märkämaalille. Parametrien seuranta Parametrien seuraaminen on erittäin tärkeää. Toisin kuin fosfatointi, on uusi teknologia huomattavan herkkä epäpuhtauksille. Mutta huolellisella seurannalla tuotteet ovat stabiileja ja antavat hyvän korroosiosuojan maalikerroksen alla. Ylläpito ph-seuranta Johtokyvynseuranta Titraus Rasvanpoistokylpy Ilman kunnollista puhdistusta ei saada hyvää tulosta. Kylvyn suodatus Suodattimen käyttö lisää kylvyn käyttöikää ja vähentää sakan määrää Suodatintiheys zirkonium- tai silaanikylvyissä µm Suihkutuspaine zirkonium- tai silaanikylvyissä tulee pitää alhaisena 0,8 1,0 bar Suihkutus suuttimiksi suosittelemme hollow one Passivointikylpyä edeltävän huuhtelun johtokyky tulisi olla µs/cm Candor Oy Jani Tolvanen Puhtaassa levyssä vesi ei helmeile. 13

14 Kemiallinen korroosio suojaus syrjäyttää sähkö kemialliset menetelmät t e k s t i Henkel AG & Co. KGaA k u v a t SUMMA:n arkisto Suoja-aitojen tukitolppia pinnoituksessa Aquence-linjalla. Kemiallisella Aquence- menetelmällä korroosiosuojapinnoitteen voi kovettaa yhtä aikaa jauhepinnoitteen kanssa Nykyaikaiset kemialliset korroosiosuojausmenetelmät ovat kehittyneet kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi katodiselle kastopinnoitukselle eli sähkökemialliselle pinnoitukselle. Etenkin sisäpintojen ja reunojen pinnoituksessa sekä jauhepinnoitetta käytettäessä menetelmän tehokkuus on sähkökemiallista tapaa parempi. Saksassa useat yritykset, esimerkiksi Räckers ja BBL, ovat ottaneet käyttöönsä Henkelin Aquence-pinnoitusmenetelmän. Aquence on kestävä kemiallinen pinnoite, jossa ei käytetä lainkaan vaarallisia raskasmetalleja. 14

15 Kun suunnitellaan uutta pinnoituslinjaa, on otettava huomioon yrityksen tarpeet. Vuoden 2008 lopussa Räckers päätti laajentaa toimintaansa ja lisätä tuotantotiloihinsa uuden huippulaadukkaan korroosiosuojauslinjaston. Räckersin ydinaluetta ovat hyötyajoneuvojen tekniset järjestelmät, ja sen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat niin metallintyöstö, CNC-leikkaus kuin edistykselliset vaahtoja liimaratkaisut. Ensin yritys harkitsi perinteistä sähkökemiallisen reaktion ja metallin esikäsittelyvaiheen kattavaa linjastoa, mutta valitsi lopulta Henkelin kemiallisen Aquencetekniikan ja jauhepinnoitusvaiheen yhdistävän menetelmän, joka muodostaa orgaanisen pinnoitteen. Täydellinen lopputulos pienintä kulmaa ja nurkkaa myöten Rautametallien korroosiosuojaukseen kehitetty Aquence on täysin kemiallinen menetelmä, ja sillä on monia etuja perinteiseen sähkökemialliseen toimintatapaan nähden. Yksi merkittävimmistä eduista on kyky suojata osien vaikea pääsyisetkin kohdat sataprosenttisesti. Siihen eivät sähkö kemialliset menetelmät pysty, toteaa toimitusjohtaja Claus Räckers. Aquence-menetelmä muodostaa tasaisen kalvon käsiteltävän osan kaikille pinnoille, myös muotoilultaan monimutkaisiin kohtiin, koloihin sekä teräviin kulmiin ja nurkkiin. Koska reaktio perustuu ainoastaan kemiaan, myöskään Faradayn häkki -ilmiö ei aiheuta ongelmia. Hyötyajoneuvojen osien toimittajana tuotteiden ulko- ja sisäpintojen täydellinen korroosiosuojaus on meille ja asiakkaillemme ratkaisevan tärkeää, Räckers kertoo. Siksi yritys valitsikin juuri Aquencen pinnoitusmenetelmäkseen. Räckersillä Aquence-linjastoa käytetään monimutkaisten, haastavan muotoisten ja jopa kahdeksan metriä korkeiden putkimaisten ja esiasennettujen osien kestävään korroosiosuojaukseen. Korroosiosuojaus ilman sähköä Yksi Aquencen eroista perinteiseen sähkökemialliseen korroosiosuojaukseen verrattuna on se, että se ei vaadi metalliosien esikäsittelyä eikä sähköä pinnoitteen muodostamiseen. Kastovaiheen polymeeriemulsiossa rasvattomille metallipinnoille muodostuu orgaaninen kerros kemiallisen reaktion ansiosta. Miedossa hapossa kahdenarvoiset rautaionit irtoavat metallista, yhdistyvät emulsion pinnoitehiukkasten kanssa ja kiinnittyvät takaisin käsiteltävän osan pintaan. Näin rautametallipinnoille muodostuu yhtenäinen, halutun paksuinen suojakalvo. Muoviin pinnoite ei tartu. Menetelmällä voidaan suojata paitsi monimutkaisten osien sisä- ja ulkopinnat tasaisesti, myös eri materiaaleista koostuvat kokoonpanot. Kastopinnoituslinja on nyt ollut käytössä Räckersin tehtaalla Saksan Ahaussa yli vuoden ajan, ja sen tehokkuus ja korroosiosuojauskyky on vakuuttanut Claus Räckersin: Laboratoriokokeissamme pinnoite on kestänyt 1000 tunnin neutraalisuolasumukokeen ongelmitta. Ennen pinnoitteen kovettamista pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otetut kuvat näyttävät Aquence-kastokäsittelyn jättävän yhtenäisen ja paksun kalvon myös teräväkulmaisten osien pinnalle. Seitsemän askelta täydelliseen lopputulokseen Yksinkertaisessa ja tehokkaassa Aquence-menetelmässä on vain seitsemän upotusvaihetta. Neljässä ensimmäisessä vaiheessa osat puhdistetaan ja huuhdellaan, jonka jälkeen rasvaton metallipinta pinnoitetaan kemiallisesti. Mahdolliset kemialliset jäämät poistetaan kaksivaiheisessa jälkihuuhtelussa. Sähkökemialliseen käsittelyyn verrattuna Aquencen investointikustannukset ovat noin 20 prosenttia alhaisemmat. Myös linjaston työntekijätarve on sähkökemiallista laitteistoa pienempi, koska fosfatointia ja happokäsittelyä ei tarvita ja järjestelmän uuni voi olla kooltaan paljon pienempi, sanoo Henkelin tekninen Aquencejohtaja Eric Ardourel. Ympäristöä säästävässä menetelmässä ei käytetä myrkyllisiä raskasmetalleja kuten sinkkiä tai nikkeliä. Se ei myöskään muodosta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) tai vaarallista jätettä. Näin yrityksen jätemäärät ja -kustannukset vähenevät. Yksinkertainen kovettumisprosessi Muiden etujensa lisäksi Aquence-menetelmä kuluttaa sähkö kemiallista korroosiosuojausta vähemmän energiaa. Pinnoitusvaiheen kemiallinen reaktio ei vaadi sähköä. Myös kaksivyöhykkeisen kovetusuunin alhainen käyttölämpötila säästää energiaa. Sähkökemiallisessa käsittelyssä uunin lämpötilan on oltava 190 C korkean VOC-yhdistepitoisuuden vuoksi. Kemiallisessa käsittelyssä suojatut osat voidaan kuivata ensin 60 C:ssa ja esikuumentaa sen Henkelin Aquence-menetelmä muodostaa yhtenäisen pinnoitteen osan kaikille pinnoille. 15

16 Riku Potapoff tarkastelee BBL:n pinnoittamia kappaleita Saksassa. jälkeen nopeasti 140 C:ssa. Mitä matalampi lämpötila on, sitä vähemmän osien jäähtymiseen kuluu aikaa. Näin viimeinen pinnoite päästään lisäämään entistä nopeammin, Ardourel kertoo, mainiten näin yhden Aquencen monista ainutlaatuisista eduista. Räckersin tehtaalla noin 95 prosenttia käsiteltävistä osista jauhemaalataan. Aquence-primeri ja jauhepinnoite sidostetaan samassa uunissa matalassa lämpötilassa, noin 170 C:ssa. Testit ovat osoittaneet, että erinomaisen energiatehokkuuden lisäksi menetelmän samanaikainen kovettaminen edistää aineiden kiinnittymistä toisiinsa, mikä taas parantaa korroosiosuojan toimivuutta, Ardourel kertoo yksivaiheisen kovettamisen hyödyistä. Menetelmä on tehokas myös rakenne liimoja käytettäessä. Toimintaa valvoo LineGuard -järjestelmä. Kestävä ja taloudellinen suojaustapa Teknisillä innovaatioilla ja toiminnan kehittämisellä on tärkeä rooli saksalaisen BBL Oberflächentechnikin yritysstrategiassa. BBL:n tilat sijaitsevat Rothin kaupungissa Nürnbergin eteläpuolella. Yritys on erikoistunut erilaisten asiakkaiden tuotteiden pintakäsittelyyn ja suojaukseen. Puhallusmenetelmien kuten teräshiekka-, kuivajää- ja hiekkapuhalluksen lisäksi se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia pinnoitusratkaisuja jopa 20 tonnia painaville osille. Saksan ensimmäinen Aquence-linjasto otettiin käyttöön BBL:n tehtaalla vuonna Yritys halusi täydentää olemassa olevia tuotantolinjojaan ja etsi laadukasta, ympäristölle vaaratonta korroosiosuojausmenetelmää, jossa ei hyödynnetä vaarallisia raskasmetalleja. Vaatimuksena oli myös se, ettei tekniikalla olisi sähkökemiallisen menetelmän puutteita vaan se pystyisi suojaamaan myös osien sisäpinnat täydellisesti. Nyt BBL:n Aquence-linjaston avulla pystytään pinnoittamaan jopa 500 kilogrammaa painavia teräsosia. Muita menetelmiä parempien tulosten lisäksi Aquence on vakuuttanut käyttäjät kestävyytensä ja suorituskykynsä ansiosta. Kastosäiliöiden huolto-ominaisuuksien ansiosta Aquence ei tuota lainkaan jätevettä, kertoo toimitusjohtaja Robert Lumpi. Säiliöissä käsiteltävät osat voivat olla kooltaan jopa 3000 x 1600 x 800 mm. Koska VOC-yhdistepitoisuus on alhainen, yhdisteiden polttamisesta ei tarvitse huolehtia. Myös yrityksen logistiikka hyötyy menetelmästä: kuljetus- ja varastointitarpeet vähenevät, kun linjastossa voidaan pinnoittaa valmiita kokoonpanoja. Kemiallisten aineiden annostelu on pitkälti automatisoitua, jolloin manuaalisen huollon ja seurannan tarve on pieni. Aquence on kompakti ja joustava kokonaisuus, jossa sekä primeri että jauhepinnoite kovettuvat yhtä aikaa. Tarvittaessa sillä voidaan luoda tehokkaasti uskomattoman kestävä yksikerroksinen pinnoite. Mielestämme Aquence on paras vaihtoehto myös ympäristön kannalta. Vuonna 2010 Henkel Corporationin Aquence pinnoitusmenetelmä sai arvostetun Automotive News PACE Award -palkinnon. Yhdysvaltalaisella tunnustuksella palkitaan autoteollisuuden toimittajia huippuinnovaatioista, teknisestä kehityksestä ja onnistuneesta liiketoiminnasta. Henkel toimii kaikkialla maailmassa ja tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja tekniikoita kolmella liiketoiminta-alueella: pesu- ja puhdistusaineet, kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä liimatekniikat. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on maailmanlaajuinen johtava asema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää noin ihmistä. Tilivuonna 2010 yrityksen myynti oli miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto miljoonaa euroa. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX) ja yritys kuuluu Fortune Global 500 -yritysten joukkoon. Y h t e y s h e n k i l ö : Evelyn Necker P u h e l i n : S ä h k ö p o s t i : 16

17 Puh

18 Jauhemaalauslaitteiden seuraava sukupolvi värinvaihtojen nopeuttaminen ja tuotantokustannusten alentaminen Perinteisesti jauhemaalauslaitteissa jauheen siirto on tapahtunut venturipumpuilla. Tässä artikkelissa kerrotaan jauhemaalauslaitteiden kolmannesta sukupolvesta ja sen eduista, jossa venturipumppaustekniikka on korvattu HDLV (High density low velocity) pumpulla. Kyseisen uuden pumppaustekniikan on kehittänyt Nordson -yhtiö, joka on amerikkalainen pörssiyhtiö ja jonka taustat juuret mm. ovat pienien ja tarkkojen ainemäärien pumppauksessa ja annostelussa. Nordson HDLV pumppaustekniikka HDLV pumput koostuvat kahdesta vierekkäisestä kaksiosaisesta kammiosta (ala- ja yläosa), jotka täyttyvät ja tyhjenevät jauheletkuun vuoronperään. Tällöin jauheletkuun tulee aina vakiotilavuus jauhetta ja vakiotilavuus ilmaa vuorotellen. Kyseisessä pumppaustekniikassa on eliminoitu pumppujen kulumisesta johtuva jauhemäärien vaihtelu, joka on tunnusomaista venturitekniikalle. Jauhemäärän pysyessä aina vakiona HDLV pumpussa on prosessin hallinta huomattavasti helpompaa. HDLV-pumppu annostelee jauheen käyttämällä vähemmän paineilmaa, jonka johdosta ilmavirran pyörteiden ja jauheen siirtonopeus pienenevät. Näin hyödytään siitä, että jauhe saadaan liikkumaan pienemmällä ilmamäärällä ja saavutetaan mm. seuraavat edut: Parempi jauheen varautuminen ja hyötysuhde Alhaisempi nopeus letkuissa joka vähentää kulumista ja jauheen kovettumista letkuissa. Jauheen siirto tehdään letkulla jonka halkaisija on pienempi. Letkujen pienempi pinta-ala helpottaa niiden puhdistamista ja mahdollistaa nopeamman värinvaihdon paremmalla laadulla. HDLV-pumppu Tasaisen ja toistettavan kalvonpaksuuden saavuttaminen. Vaikeiden paikkojen maalattavuus paranee, esim. syvät kappaleet joihin faraday-häkki ilmiö vaikuttaa Jauhemäärä ajan kuluessa, HDLV-pumpussa jauhemäärä pysyy vakiona, venturipumpussa se muuttuu. 18

19 Prosessin hallinta sekä kustannusten pienentäminen Perinteisessä venturipumpussa jauheilma ja hajoitusilma vaikuttavat toisiinsa aikaansaaden epälineaarisen jauhemäärän ulostulon. Tätä on vaikea hallita ja se voi johtaa epätasaiseen lopputulokseen. Käytännössä venturilaitteilla joudutaan ruiskuttamaan varmuuden vuoksi enemmän jauhetta tuotteisiin jotta minimi vaatimukset pinnan paksuudelle täyttyvät. HDLV-pumpun etuja on myöskin se että se tarjoaa lineaarisen jauhemäärän ulostulon jauhepistoolista, kun ilmamäärä kaksinkertaistetaan tuplaantuu myös jauhemäärä. HDLV-pumpun lineaarinen käyttäytyminen tarjoaa prosessin hallintaa ja jauheensäästöä jauhemaalaukseen. Case Inlookin Vilnan Maalaamo Inlookin Vilnan maalaamo otti käyttöönsä Nordson HDLV jauhemaalausjärjestelmän 2011 alkuvuodesta ja he ovat olleet tyytyväisiä laitteen tuomiin etuihin. Uuden jauhemaalauskaapin hankkiminen uudella Nordson HDLV pumppaustekniikalla on osoittautunut hyväksi hankinnaksi. Erittäin nopean värinvaihdon takia olemme pystyneet nostamaan kapasiteettiamme ja jauheenkierrätys on parantunut huomattavasti ja tämän myötä myös jauheenkulutus on pienentynyt. Maalauksen tekninen laatu on moitteeton, samalla kun pulveritehokkuus on parantunut 60 % lla. Tuottavuutta on saatu parannettua automaatioasteen kasvun myötä, kertoo Anders Åström Inlookilta. Kirjoittaja on AA-Tekno Oy:n toimitusjohtaja Petrik Eklund. AA-Tekno Oy edustaa Nordsonin maalauslaitteita Suomessa ja Baltiassa. AA-Tekno Oy toimittaa maalauslinjoja ja laitteita jauhe- ja märkämaalaukseen. Kuvassa jauheen siirtopumput värikeskuksen vasemmassa seinässä. 19

20 Nitrothermspray - Typellä Tuottavuutta A l k u p e r ä i n e n t e k s t i j a k u v a t : Francesco Stucchi, Verniciatura del Legno K ä ä n n ö s : Jaakko Wilska / Nanordic Oy Nitrothermspray-järjestelmiä valmistava Eurosider on perustettu vuonna 1973 Italiassa luvulla toiminta keskittyi teollisuuskaasujen, kuten typen ja hapen tuottamiseen valmistamalla ja markkinoimalla generaattoreita kyseiseen tarkoitukseen. Nitrothermspray on pintakäsittelyteollisuuteen kehitetty kansainvälisesti patentoitu järjestelmä. Idea perustuu perinteisesti ruiskutusprosesseissa käytössä olevan paineilman korvaamisen lämmitetyllä typpikaasulla. Aikaansaadut hyödyt perustuvat typen ominaisuuksiin, kuten keveyteen ja nopeuteen verrattuna ilman vastaaviin arvoihin. Ympäristövaatimuksien-ja direktiivien kiristyessä, on yritykselle tärkeää olla kartalla uusimmista tekniikoista ja menetelmistä, joilla tehostaa toimintaa ja tehdä siitä ympäristöystävällisempää. Nitrothermspray- järjestelmä on yksi vaihtoehto pienentää maalausprosessissa käytettyjen haitallisten ohenteiden tarvetta ja samalla vähentää merkittävästi pinnoitteiden kulutusta kokonaisuudessaan. Järjestelmän käyttöönottoa helpottaa sen yksinkertaisuus, koska kaikki normaalisti käytössä olevat laitteet, maalit ja ruiskut jäävät ennalleen ja typpeä tuottava yksikkö on vain yksi lisäkomponentti tuotantolinjastossa. Suomessa laitteita välittää Oululainen Nanordic Oy, joka on toiminut markkinoilla vuodesta 2010 lähtien. Järjestelmän käyttäjiä löytyy pienistä automaalaamoista suureen ovien ja ikkunoiden valmistajaan ja teolliseen maalaamoon. Case-esimerkki Italiasta: Typpeä käyttävä pintakäsittelymenetelmä ovi-ja ikkunateollisuudessa Yritys: Ikkunoiden ja ovien valmistaja, pintakäsittelee jokaisen valmistamansa tuotteen. Tehtaalla on kaksi pintakäsittelylinjaa, yksi oville ja yksi ikkunoille. Kaikki kappaleet maalataan vesiohenteisilla materiaaleilla. Nitrothermspray- typpijärjestelmän pääyksikkö, jossa typpikaasua muodostetaan laitteeseen syötetystä ilmasta. Testaus tuotannossa: Typpikaasua käytetään ulko-ovien pintamaalin ruiskuttamiseen. Perinteisissä menetelmissä käytettävä pinnoite ruiskutetaan kappaleeseen paineistettua ilmaa hyödyntäen. Uudessa järjestelmässä ruiskuttamiseen ja maalin hajottamiseen käytetään ilman sijasta typpikaasua. Typpikaasu muodostetaan aikaisemmin käytössä olleesta paineistetusta ilmasta kuvan kaksi mukaisella suodattimella. Suodattimissa tapahtuvan erotteluprosessin jälkeen ruiskutuksessa hyödynnetään pitoisuudeltaan 99,5 % typpikaasua. Käytössä olevan laitteen koko riippuu maalausaseman yhtäaikaisesti käytössä olevien ruiskujen lukumäärästä. Laitteen pääyksikkö tuottaa typen ja vierellä oleva typpisäiliö tasaa painevaihtelut ruiskujen välillä. Käytössä oleva tek- Pääsuodatin - typen ja hapen erotteluyksikkö. 20

colorexpert Tu ot e j ä r j e st e l m ä t Vä r i t Ko u l u t u s M a r k k i n o i n t i 20 vuotta Permahyd laatua

colorexpert Tu ot e j ä r j e st e l m ä t Vä r i t Ko u l u t u s M a r k k i n o i n t i 20 vuotta Permahyd laatua colorexpert Tu ot e j ä r j e st e l m ä t Vä r i t Ko u l u t u s M a r k k i n o i n t i 20 vuotta Permahyd laatua Uusi kirkaslakka Permasolid HS pikakirkaslakka 8800. Supernopea kuivatus. MyTraining

Lisätiedot

Solmaster. Helppokäyttöiset rakennus- ja puhdistuskemikaalit NEWS. K-raudassa luotetaan Solmasterin tuotteisiin s. 26-29

Solmaster. Helppokäyttöiset rakennus- ja puhdistuskemikaalit NEWS. K-raudassa luotetaan Solmasterin tuotteisiin s. 26-29 Oy:n asiakaslehti 1-2/2008 NEWS K-raudassa luotetaan in tuotteisiin s. 26-29 Vääksyn paloasemalle uusi -lattiapinnoite s. 18-21 Helppokäyttöiset rakennus- ja puhdistuskemikaalit Puhelin (0) 780 26 Sisällys

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2012 s www.siemens.fi/teollisuus Kilpailukykyä uusista ideoista Partnerit vahvistavat toisiaan Kovaa ja turvallisesti merillä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka 2/2014 - Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Atlas Copcon vakuumiratkaisut teollisuusasiakkaile 7 Atlas Copco Rental

Lisätiedot

AMADA For Your Success

AMADA For Your Success AINA TÄYTTÄ KONEASIAA Toimituksen osoite: Hämeenpuisto 44, 33200 TAMPERE 24. vuosikerta L O K A K U U nro 8-2014 EURO 21. 25. LOKAKUUTA 2014 HANNOVERISSA, SAKSASSA AMADA For Your Success Levyteknologian

Lisätiedot

Sandvik Rammer on edelläkävijä s. 4 Solmasterin tuotteet tutuiksi Pintaväri-myymälöissä s. 8

Sandvik Rammer on edelläkävijä s. 4 Solmasterin tuotteet tutuiksi Pintaväri-myymälöissä s. 8 Solmaster Oy:n asiakaslehti 1/2007 Sandvik Rammer on edelläkävijä s. 4 Solmasterin tuotteet tutuiksi Pintaväri-myymälöissä s. 8 UUSI KOTIMAINEN SARJA PUHDISTUKSEEN Enää eivät puhdistusaineet tästä parane

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

asleh akuu 2011 kurilan asiak o 2 lok Tik nr

asleh akuu 2011 kurilan asiak o 2 lok Tik nr Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 2 lokakuu 2011 KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAKENTAMISTA PRIMULAN LEED-SERTIFIOITU HERKKUTEHDAS PRESTO R ja LUJA HIMMEÄ Tikkurilan Trendivärit 2012-2013 SISÄLTÖ 4 Ikituuri

Lisätiedot

power Viro näyttää mallia liikenteen sähköistämisessä

power Viro näyttää mallia liikenteen sähköistämisessä power 2 12 ABB Oy:n asiakaslehti Viro näyttää mallia liikenteen sähköistämisessä Aino-Kaisa Saarinen muuttaa älykkääseen kotiin 7 Huippuhiihtäjän uuteen taloon KNX-taloautomaatiotekniikkaa Fenno-Skan 2

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Tuhdit kevättarjoukset. Metos ja Mara yhteistyössä Vuoden Kokki 2013. OUTLET tarjoukset. semifinalistit. Kierroksella keittiöissä

Tuhdit kevättarjoukset. Metos ja Mara yhteistyössä Vuoden Kokki 2013. OUTLET tarjoukset. semifinalistit. Kierroksella keittiöissä Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 1/2013 Kierroksella keittiöissä Ravinteli huber, Tampere Ravintola Puro, Helsinki Ravintola Revontuli,

Lisätiedot

Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla

Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla Yhdysvaltojen rapautuvien siltojen modernisointihankkeet avaavat suomalaisille siltarakenteisiin ja siltojen monitorointiin erikoistuneille yrityksille

Lisätiedot

Virallinen Loctite -asiakaslehti 1/10. Lue lisää siitä, kuinka New Holland CR 9090 -puimuri pystyy korjaamaan 551 tonnia viljaa vain 8 tunnissa

Virallinen Loctite -asiakaslehti 1/10. Lue lisää siitä, kuinka New Holland CR 9090 -puimuri pystyy korjaamaan 551 tonnia viljaa vain 8 tunnissa Virallinen Loctite -asiakaslehti nro 1/10 Lue lisää siitä, kuinka New Holland CR 9090 -puimuri pystyy korjaamaan 551 tonnia viljaa vain 8 tunnissa Lue lisää sivuilta 8 11 Ei rajoja 12 Klassikon päivittäminen

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

Vahva peruskoulutus. osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA?

Vahva peruskoulutus. osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA? nro 1 2005 BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA? Vahva peruskoulutus osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on

Lisätiedot

AINA TÄYTTÄ KONEASIAA

AINA TÄYTTÄ KONEASIAA AINA TÄYTTÄ KONEASIAA Toimituksen osoite: Hämeenpuisto 44, 33200 TAMPERE 24. vuosikerta S Y Y S K U U nro 7-2014 Tuoretta tietoa workshopista Vaativaa hammaspyörien tekoa vakiokonein s. 10 Tsekkivalmistaja

Lisätiedot

TeollisuusSuomi. Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13. Komponenttitoimitukset kone- ja laitevalmistajille, Etiketin tuntevaa painopalvelua, s.

TeollisuusSuomi. Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13. Komponenttitoimitukset kone- ja laitevalmistajille, Etiketin tuntevaa painopalvelua, s. TeollisuusSuomi ISSN: 1458-3259 SYYSKUU 2010 GRAAFINEN, PAKKAUS, ELINTARVIKE, AUTOMAATIO AINOASTAAN TEOLLISUUTEEN SITOUTUNUT JULKAISU Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13 Etiketin tuntevaa painopalvelua,

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2014

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2014 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2014 20 12 8 38 16 32 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tikkurilan Viestin päätoimittaja vaihtui 5 «Henri Heinonen voitti matkan Sotshiin 6 «Pintakäsittelyalan

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

Asiakaslehti 1/15. Pohjustus - Valmiina - Nyt!

Asiakaslehti 1/15. Pohjustus - Valmiina - Nyt! Asiakaslehti 1/15 Pohjustus - Valmiina - Nyt! Pohjustus - Valmiina - Nyt! Maalaamot etsivät jatkuvasti uusia tapoja korjausprosessien nopeuttamiseksi, samalla vähentääkseen työn kustannuksia. Nykyaikaisissa

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Pellettituotanto laajenee

Pellettituotanto laajenee M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 8 / 2 0 0 7 4. 9. 2 0 0 7 Pellettituotanto laajenee Pellettien kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti Euroopassa.

Lisätiedot

Pirteät talvitarjoukset. Uusia koulutuksia. Kypsennysmittarin hyödyntäminen. Ammattikeittiölaitteet kierrätyksen piiriin

Pirteät talvitarjoukset. Uusia koulutuksia. Kypsennysmittarin hyödyntäminen. Ammattikeittiölaitteet kierrätyksen piiriin Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 3/ 2005 Kierroksella keittiöissä Crowne Plaza - Vltava - Ravioli Helsingin Oikeustalo - Suonenjoen keskuskeittiö

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot