N o 1/2013 VIUHKA. Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA. Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N o 1/2013 VIUHKA. Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA. Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry"

Transkriptio

1 N o 1/2013 VIUHKA Ammattitaito on osaamisen ja kokemuksen SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry

2 Sisällysluettelo Päätoimittajan palsta... 3 Puheenjohtajalta... 3 SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry... 4 Summan jäsenluettelo... 5 Tulevat tapahtumat... 6 Huippu-uutuutena sähköstaattiset GM 5000 pistoolit Fosfatoinnin korvaavat esikäsittely menetelmät ennen jauhe- tai märkämaalia Kemiallisella Aquence- menetelmällä korroosiosuojapinnoitteen voi kovettaa yhtä aikaa jauhepinnoitteen kanssa Jauhemaalauslaitteiden seuraava sukupolvi Nitrothermspray - Typellä Tuottavuutta Messua puhtauden puolesta EuroBLECH 2012 Hannover Industrial Solutions Scandinavia Teollisuuden jauhe- ja märkämaalauslaitteet Tarvitsetko maalausta? Meillä onnistuu niin maalauksen ulkoistus kuin ruuhkahuippujen tasaus, on kovat koneet ja ripeet äijät. - Automaattilinja x x mm, 100 kg - Kammiolinja x x mm, kg - Konversio suihkupinnoitus alumiinille x x mm - Konversio upotuspinnoitus alumiinille x x 600 mm puh Haikankatu 2, RAISIO Puh

3 Päätoimittajan palsta Puheenjohtajalta Ja näin homma etenee Puolivuotta on kulunut ensimmäisen Viuhkan ilmestymisestä. Ensimmäinen numero keräsi runsaasti positiivista palautetta, mutta myös tervetullutta kritiikkiä. Lehden markkinoinnillista arvoa on yleisesti pidetty erinomaisena. Kerrankin lehti, joka on kohdennettu riittävän tarkalle segmentille. Markkinoinnin tärkeyttä aina pohditaan, mutta kyllähän se on niin, että myyntityötä pitää tehdä aina ja ikuisesti. Myyjä usein luulee tunnettavuudeltaan liikoja unohtaen että ihmiset vaihtuvat. Viuhka on maalausalan toimittajille erinomainen markkinointikanava. Lehti tavoittaa valtavan määrän teollista maalausta tekeviä yrityksiä ja jakelun peitto kasvaa jatkuvasti. Seuraavaan numeroon kootaan materiaalia jo nyt. Toimitettuun materiaaliin tullaan panostamaan erityisesti, jotta lehdestä ei tulevaisuudessakaan tule pelkkä mainoskatalogi. Lehden tekemiseen toivotaan mukaan uusia kirjoittajia. Tärkeintä on, että omaa selkeän näkemyksen asiaan josta kirjoittaa. Kaikilla on tarinoita kerrottavana ja lukijaa kiinnostavat oman alan jutut aina. Summan kotisivulle on lisätty kirjoittamista helpottava ohjeistus. Sitä kannattaa käydä vilkaisemassa, niin ei sorru turhanpäiväiseen näpräykseen ja aineistovaatimukset tulevat tutuiksi. Värikästä kevättä Erkka Pere SUMMA ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous Aika: klo 14:00 Paikka: Teknos Oy Perämatkuntie 12, Rajamäki BIORA-sali Aloitamme tutustumalla Teknos Oy:n tehtaaseen, kokouksen jälkeen iltatilaisuus Kiljavanrannassa. Kiljavanrannasta on takkahuone ja sauna varattuna, majoittuminen on varsin edullista, 1h huone 71e/hlö ja 2h huone 43e/hlö. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 asiat. Tervetuloa Summa ry:n hallitu Ensimmäinen Suomen Tuotemaalausteknisen Yhdistyksen oma painotuote VIUHKA, ilmestyi sopivasti Alihankinta 2012 messujen aluspäivinä. Lehdestä saamamme palaute niin messuilla kuin muutoinkin on ollut kiittävää ja kannustavaa. Uskonkin, että pystymme tulevissakin numeroissa tarjoamaan kiinnostavia teolliseen pintakäsittelyyn liittyviä lukuhetkiä. Messutoiminnan osalta Fintec / Pinta-messut on tarkoitus pitää edelleen ohjelmassamme. Vuoden 2014 messutapahtuman onnistumisen kannalta onkin ratkaisevaa jäsenyrityksiemme aktiivisuus osallistua messuille. Yhdistyksen omalla osastolla Alihankinta 2012 messuilla oli selkeästi myönteinen vire toimintaamme kohtaan. Niin jäsenien, kuin muidenkin osastolla vierailleiden messukävijöiden kanssa käydyt keskustelut osoittivat, että näin syntyy luontevasti keskusteluyhteys alan toimijoiden kanssa. Pintakäsittelyalan tulevien ammattilaisien osalta eivät edellä kerrotut tapahtumat näytä kuitenkaan toimivan riittävän tehokkaasti. Syyt opiskelijoiden loistamiseen poissaolollaan messuilta tai seminaareistamme liittynevät kustannuksiin ja opettajien mahdollisuuksiin toteuttaa kyseisiä matkoja. Toisaalta, Summa:lla on kiinnostusta ja halua osallistua teollisen pintakäsittelyn opetusta tarjoavien oppilaitoksien arjen toimintaan. Edellyttäen, että se oppilaitoksia kiinnostaa ja on käytännössä mahdollista järjestää. Ammattioppilaitoksien lisäksi ratkaisevaa on myös teollisia pintakäsittelijöitä tarvitsevien työnantajien kiinnostus koulutusta kohtaan. Työnantajien osallistuminen esim. työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille tarjoamalla olisi vähintäänkin toivottavaa. Tämä siksi, että kovin usein koulutusta ammattiin joudutaan järjestämään ilman ajanmukaisia välineitä ja laitteita. Edellä mainittu ongelma on ollut helppo havaita monissa tekemissäni työhönotto haastatteluissa. Mitä tehdä jos oppilaitoksiin ei ole mahdollista saada oppilaiden käyttöön ajanmukaisia välineitä koulutuksen tarpeisiin? Tulevia ammattilaisia tarvitsevilta työnantajilta uskoisin löytyvän kiinnostusta auttaa tässä ongelmassa työharjoittelupaikkojen muodossa. Omakohtaisesti voinkin vakuuttaa, että opiskelijoiden työelämään tutustumisen hyödyt ovat molemminpuolisia. TERVEISIN Martti Kukkonen puheenjohtaja VIUHKA, Su o m e n Tu o t e m a a l a u s t e k n i s e n y h d i s t y k s e n j ä s e n l e h t i PL 104, Klaukkala P ä ä t o i m i t t a j a Erkka Pere Perecolor Oy puh I l m o i t u s m y y n t i Erkka Pere puh Ta i t t o j a s i v u n v a l m i s t u s Retrotechno Oy, Pori P a i n o Brand ID Oy, Pori 3

4 SUMMA Suomen Tuotemaalaustekninen Yhdistys ry Summalaisia yritysvierailulla Stigalla Ruotsissa Suomen tuotemaalaustekninen yhdistys perustettiin vuonna Yhdistyksen tavoitteena on tuotteiden viimeistelyyn liittyvän teknisen pintakäsittelyprosessien osaamisen kartoitus, tiedon kerääminen, kehittäminen ja jakaminen jäsenistölle. SUMMA ry:n toimintaan kuuluu keskeisesti mm. seminaarit, teollisuuskäynnit Suomessa ja ulkomailla sekä messumatkat. Pienen maan on koottava resurssit oikein ja saman alan osaaminen yksiin kansiin. Suomessa teollisuuden on osattava reagoida nopeasti; sen kilpailukyky ei ole suurissa sarjoissa vaan joustavassa tuotannossa ja korkeassa laadussa. Joskus saman yrityksen on hallittava niin metallin, puun kuin muovinkin pintakäsittely. Tärkeä yhteinen huolenaihe kaikelle pintakäsittelylle ovat myös ympäristökysymykset, kuin myös EU-direktiivien ja standardien hallinta. Nämä ovat asioita, jotka yhdistävät SUMMA ry:n kaikkia jäseniä. Tehtävä Maalaamalla annetaan erilaisille tuotteille viimeinen käsittely ennen kuin ne päätyvät asiakkaille. Ulkonäkö luo ensivaikutelman ja sen antamiseen on vain yksi mahdollisuus. Pintakäsittelystä vastaavat henkilöt tietävät tämän. Tuotantoalaan katsomatta heidän ammatillisen asenteensa tulee olla sama; tarkka ja täsmällinen, monet muuttuvat tekijät huomioiva. Usein pintakäsittelyprosessien maalaustuotannon hallinta eri osa-alueiltaan on alaan katsomatta hyvin samantyyppinen. Tulevaisuus Yhdistys on onnistunut vaikuttamaan siihen, että Suomessa panostetaan omaan pintakäsittelyalan messutapahtumaan, joka kattaa myös tuotemaalauksen kaikki sektorit (puu, metalli ja muovi). Pintakäsittelyalan kokoamisella yhteen luodaan parhaat edellytykset sille, että alan toimittajat tulevat esiintymään kattavana rintamana tapahtumassa. Näin rakennetut messut palvelevat parhaiten tuotemaalausteollisuutta kokonaisuudessaan. Summa pyrkii myös jatkossa olemaan vahvasti mukana kehittämässä yhteisiä tuotemaalaukseen ja pintakäsittelyyn liittyviä tapahtumia ja seminaareja Suomessa. EU-direktiivien ja Standardien sekä ympäristökysymysten hallinta teollisuudessa on tulevaisuuden tärkeimpiä asioita. Lähes kaikki pintakäsittelyalan tämänhetkinen kehitys liittyy tavalla tai toisella ympäristöön. Esimerkkeinä tästä ovat vesiohenteisten aineiden lisääntyminen, jauhemaalien kehitys puulle ja yleensä laitos- ja laitepäästöjen sekä energian vähentämisen kehitys. Ajan henkeen kuuluu tarkentuva logistiikan valvonta, jolla pintakäsittelyketjussa on suuri merkitys. Nämä ovat sellaisia haasteita, joihin SUMMA tulee syventymään tulevissa seminaareissa ja tilaisuuksissa niin, että jäsenkunnalla on parhaat mahdolliset valmiudet tulevaisuuden varalle. 1. Pysyt paremmin mukana pintakäsittelyalan ja sen prosessien kehityksessä. 2. Summan tilaisuuksissa tapaat alan ammattilaisia ja saat heiltä viimeisintä tietoa 3. Saat vuosittain päivitetyn jäsen- ja yritysrekisterin. 4. Saat automaattisesti kutsut järjestettäviin tilaisuuksiin. 5. Saat huomattavan jäsenalennuksen osallistumis maksuihin. 6. Saat sähköposti- ja jäsentiedotteet. Kun haluat Summan jäseneksi, täytä jäsenhakemus netissä: Mikäli yrityksesi on yritysjäsenenä, täytä jokaiselle henkilölle oma hakemus. Jäsenmaksut: Henkilöjäsen 60,00 euroa Yritysjäsenyys seuraavasti: 1 20 työntekijää 170 e / tulosyksikkö työntekijää 250 e / tulosyksikkö > 100 työntekijää 350 e / tulosyksikkö Porrastamalla jäsenmaksut yrityskoon mukaan on tarkoitus selkeyttää tilannetta ja saada maksut myös oikeudenmukaisemmiksi erikokoisten yritysten kesken. Yritysjäsenmaksuun sisältyy mahdollisuus saada yhdistyksen uusitulle kotisivulta linkitys oman yrityksesi tai konsernisi www-sivuille. Yritykselläsi on myös mahdollisuus lunastaa oma logopaikka sivuston etusivulta ja mainospaikka vuosikalenteristamme, jossa on paljon tärkeää tietoa jäsenille. Yrityksellä on oikeus saada kaikki jäsenedut henkilöstölleen. Rekisteröimme enintään kolme yhteyshenkilöä yksikköä kohden. Lisätietoja: 4

5 Summan jäsenluettelo Yritys Henkilö Yritys Henkilö AA-Tekno Oy AA-Tekno Oy Abloy Oy Akateg Oy Akateg Oy Algol Chemicals Oy Algol Technics Oy Allaway Oy Alupro Oy AMI Säätiö Ari Eskola Ari s Group Oy Arwina Oy Asu-Kaluste Oy Asukaluste Oy Blaxar Oy Blaxar Oy Candor Oy CC Wizard Oy Chemetall AB Chemetall AB, Suomen sivuliike Clavis Consulting Coating Tech Oy Coating Tech Oy Coating Tech Oy Finelcomp Oy Finncont Oy Fläkt Woods Oy Fläkt Woods Oy Forssan Metallityö Oy Forssan Metallityö Oy Fostek Oy Halton Oy/ A-Tehdas Helkama Velox Oy Henkel Norden Oy/ Ab Henkel Norden Oy/Ab Hydro Aluminium Salko Oy Inlook Colortech Oy International Paint Finland Oy Itab Shop Consept Finland Oy Janavalo Oy Japoma Oy Joensuun Teollisuusmaalaamo Oy Jotun Powder Coatings (N) A/S Jotun Powder Coatings (N) AS Jyväspinta Oy Lapin Metallipinnoite Oy Leo Naumoff Levypyörä Oy Linjapinta Oy Linjateräs Oy Linjateräs Oy Maalaamo Lehikoinen Oy Maalaamo Repo Oy Maalaamosuunn. T:Mi T.Nikkari Eklund Petrik Ahtiainen Ari Gustafsson Leif Haliseva Arto Kangas Martti Viitaniemi Harri Väänänen Marko Rytkönen Jukka Salmela Vesa Ollikainen Pasi Eskola Ari Larjola Reijo Pietilä Esko Horttanainen Arttu Horttanainen Kari Kemppainen Sami Myllykoski Antero Tolvanen Jani Kinnunen Jorma Salonen Jouko Mäkeläinen Jarno Immonen Kari Sorola Kari Berg Karsten Hartwall Kajus Hirvonen Rauno Eloranta Juha Hänninen Veli-Matti Virtanen Seppo Lundström Vesa Sulka Juha Nieminen Kari Virkki Kari Markku Saarinen Harjuviita Jarmo Laitila Raimo Pajula Ville Åström Anders Linden Patrick Merisalo Ari Pekkarinen Marko Kuja-Perälä Mikko Laurila Juha Selenius Sven Arne Selenius Sven Arne ( Atte) Hoffren Ari Kursula Kari Kokko Antti Katajavuori Pekka Setälä Kari Koski Ari Lehikoinen Jorma Repo Jussi Nikkari Tapani Maarla Oy Mestariväri ky Mestariväri ky Metalli Piiroinen Oy Metalliset Oy MK-Jauhepinta Oy Motoseal Components Oy Motoseal Components Oy Mäkelä Alu Oy Nanordic Oy Neste Markkinointi Oy Nordson Finland Oy Norpe Oy Norpe Oy Norpe Oy Ojala-Yhtymä Oy Orikem Oy OY Checkmark Ltd Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Oy Lautex Ab Patria Land Systems Oy Perecolor Oy Perecolor Oy Pintaa Coatings Oy Planmeca Oy Planmeca Oy Polttoväri Oy Ponsse oyj Ponsse Oyj Ponsse Oyj Posicraft Oy Powdertch Ltd Oy Prominent Finland Oy Prominent Finland Oy Rettig Värme Ab RTV-Yhtymä Oy Sarja-Maalaamo Oy Sasmetor Oy Sentria Ammattikoulu Oy Sersale Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Spraytec Oy Suomen Levyprofiili Oy Suomen Tuotemaalaustekn. Yhdis T Control Oy Tao Turun Ammattiopistosäätiö Tao Turun Ammattiopistosäätiö Teknoma Oy Teknoma Oy Teknos Oy Jaurakkajärvi Juho Honkonen Juha-Matti Jääskeläinen Pasi Hurme Uolevi Kivistö Jukka Kukkonen Martti Elo Seppo Sulo Kari Mäkelä Petri Wilska Jaakko Ahtiainen Ari (Elina Hurskainen) Huurinainen Hannu Korkiamäki Juha Tyyskä Raimo Pekka Aatamila Ripatti Ville Pessi Timo Eriksson Torsti Välimaa Kari Ågren Ari Haapala Jari Hakola Jouni Järvinen Jussi Limnell Timo Pere Erkka Karjalainen Ari Mikkola Tomi Rantee Petri Potapoff Riku Hannu Tarvainen Honkajävi Lassi Kortelainen Jarmo Kirmanen Seppo Uusitalo Kari Puustinen Hannu Puustinen Olli Reipsar Peter Ekholm Juha-Matti Hiltunen Velipekka Sarkkinen Joni Saarela Elisa Lamminen Kimmo Högström Hans Jansson Jukka Kirsilä Pekka Saranpää Tapio Mikko Pajarinen Jokinen Lippo Korhonen Teppo Järveläinen Kari Juhala Jarno Granström Janne Markku Väänänen Harry Kouri 5

6 Yritys Henkilö Yritys Henkilö Teknos Oy Teknos Oy Teollisuustuote ja -maalaus Oy Teräselementti Oy Tikkurila Oyj Tikkurila Oyj Transtech Oy Treston Oy Ulf Koivula Lahti Tero Paronen Pekka Salminen Jorma Leppänen Jarmo Kilpinen Juha Nummela Arto Savilampi Jukka Kurppa Kalle Ulf (Uffe) Ulinco AB Vakiometalli Oy Vallox Oy Varax-Produts Oy Vimpelin Teollisuusmaalaus Oy Wagner Industrial Solutions Scandinavia WinNova Länsirannikon koulutus Oy Lejonqvist Stefan Mäki Antti Mikko Mäki Wärnö Toni Lehto Riku Holmström Sven-Erik Jokinen Isto Tulevat tapahtumat Tervetuloa SUMMA Ry:n Golf-kauden 2013 mestaruuskilpailuun torstaina Pelimuoto on henkilökohtainen pistebogey, lisäksi pelataan scratch-turnaus. Kilpailun säännöt ja peliohjeet käydään läpi infossa klo Saunat ovat lämpimänä kierroksen jälkeen. Osallistujat tuovat pienen palkinnon mukanaan. Kilpailu toimii karsintaturnauksena pelattavaan Suomi-Ruotsi maaotteluun SUMMA Ry:n ja SPF (Svenska Pulver föreningen) välillä, joka pelataan Suomessa. Maaottelu on järjestyksessään jo 15. perättäinen SPF:ää vastaan. Saunan jälkeen ruokaillaan, jaetaan palkinnot ja vietetään yhdessä iltaa. Päivän ohjelma: klo Kilpailuinfo klo Yhteislähtö klo Ruokailu + palkintojenjako + majoittuminen Ilmoittautuminen Petrik Eklundille mennessä. Puh tai Kilpailu on omakustanteinen, eli jokainen joutuu maksamaan itse kulunsa. Paikka Hartola Golf. Lämpimästi tervetuloa! SUMMA ry golfjaosto 6

7 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ZIRKONIUM / SILAANI- POHJAISET MAALAUSESIKÄSITTELYT TUOTE Korvaa rautafosfatoinnin Korvaa sinkkifosfatoinnin Soveltuu elektroforeettisen maalauksen alustaksi Tarve erilliselle rasvanpoistolle Zirca-Sil CA Kyllä Ei Kyllä Kyllä Zirca-Sil 18 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Candobond 551 Kyllä Ei Kyllä Ei E-CLPS 1980 Kyllä Kyllä Ei Kyllä E-CLPS 4600 Ei Ei Ei Kyllä TUOTE POHJAUTUU SOVELTUU KÄSITTELY Zirca-Sil CA Zr Monimetalli (Fe, Al, Mg, Zn) Kasto, Ruisku Zirca-Sil 18 Zr Monimetalli (Fe, Al, Mg, Zn) Kasto, Ruisku Candobond 551 Zr Monimetalli (Fe, Al, Zn) Kasto, Ruisku E-CLPS 1980 Silaani / Zr / F / Polymeeri Monimetalli (Fe, Al, Mg, Cu Zn) Kasto Ruisku E-CLPS 4600 Ti / F / Co / Polymeeri Al, Zn (Elektroniikkateollisuus) Kasto, Ruisku Candor Oy Puh Hiojankuja 3 Mat Espoo Fax

8 messumatka Göteborgiin Yritysvierailut ja Scandinavian Coating Tehokkuutta maalaukseen SUMMA Ry järjestää yritysvierailu - ja messumatkan Ruotsiin Matkan tarkoituksena on käydä katsomassa uusimmat uutuudet Scandinavian Coating -messuilta sekä tehdä yritysvierailut Ruotsin suurimpaan alihankintamaalaamoon (LEBA AB) ja käydä Hang Onilla kuulemassa miten ripustamisella voidaan tehostaa maalausta. Scandinavian Coating messujen yhteydessä järjestetään myös ohutlevymessut ScanPlåt Matkan ohjelma Lento Helsingistä 07:40 Göteborgiin ja siirtyminen Hillestorpiin bussilla 11:00 à Vierailu Leba Ab, Ruotsin suurin alihankintamaalaamo (assar, Pulverlack) 14:30 à Hang On Vierailu, maalaamon tehostaminen ripustus- ja suojausratkaisuilla 18:00 à Siirtyminen, majoittuminen ja illallinen Göteborg vierailu Göteborgin messuilla - messuohjelma ja seminaarit löytyvät Mahdollisuus vierailla mm. Chemetall Göteborgissa 18:00 bussikuljetus lentokentälle, lento Helsinkiin 20:20 Scandinavian Coating Fair 2013 järjestetään Göteborgissa. Matkan hinta 680 e jäsenille, ei jäsenille 780 e. Hinnat sis. lennot, siirtymiset Ruotsissa, lounaan, illallisen 29.5 sekä majoitus kahden hengen huoneissa. Toisen matkapäivän ruokailuja Summa Ry. ei kustanna. Sitovat ilmoittautumiset mennessä Paikkoja rajoitetusti! Tiedustelut Carsten Berg (Coating Tech) ja Petrik Eklund AA-Tekno Pidätämme oikeuden pieniin muutoksiin matkaohjelmassa. 8

9 HYÖDYT taloudelliset Vähemmän ruiskutussumua (jopa 30% säästöt maalin käytössä) Pienempi maalauskammion huoltotarve Pidempi suodattimien vaihtoväli Jopa 40% tuottavuuden kasvu tuottavuus Maalin siirtymistehokkuuden lisääntyminen Odotusajan eliminointi (märkä märälle) Nopeampi maalauksen valmistumisaika (25-50%) laatuu Ei appelsiinikuoripintaa Tasaisempi pinnanlaatu Vaaditun värisävyn helpompi saavutettavuus Pinnankosteuden väheneminen 100% työn hallinta ympäristö 50% pienempi liuottimien käyttö Vähemmän VOC-päästöjä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) NANORDIC Oy, Liusketie 7, Oulu, Jaakko Wilska

10 Huippuuutuutena sähköstaattiset GM 5000 pistoolit WAGNER sähköstaattiset pistoolit ovat erittäin taloudellisia pinnoitejärjestelmiä, jotka tarjoavat ratkaisevaa etua monilla eri teollisuuden aloilla. Rankka ympäristö, jatkuva käyttö, erilaiset ruiskutettavat materiaalit yms. ovat juuri sitä mihin GM sarja on suunniteltu. GM 5000 pistoolit soveltuvat metallin suojaukseen ja pintakäsittelyyn sekä muovin ja puun pintakäsittelyyn ilmailuteollisuudessa, autoteollisuuden komponen teissa tai moottoripyörien osissa. Pistoolit parantavat merkittävästi maalarin elämää kevyen ergonomisen muotoilun, liipaisimen keveyden ja erinomaisen tasapainonsa ansiosta. Vähemmän hukkaa, korkeampi hyötysuhde ja korkea turvastandardi Yhtenäisten elektrostaattisten ruiskutuslinjojen ansiosta kalvonpaksuus on erittäin tasainen. Lisäksi partikkelit, jotka ovat varattu samalla polarisaatiolla, parantavat huomattavasti atomisaatiotehoa luoden erinomaisen pinnanlaadun. Elektrostaattinen kenttä luodaan elektrodien ja maalattavan kappaleen välille. Maali, joka on pistoolissa elektrostaattisesti varattu, tarttuu maalattavan kappaleen kaikille puolille. Tämä wrap-around efekti säästää aikaa ja parantaa hyötysuhdetta jopa 65 % perinteisiin pistooleihin verrattuna. GM sarja täyttää CE ja Atex alue 1 standardit. Pistoolin maadoitusta seurataan keskusyksiköstä käyttäjän turvallisuuden maksimoimiseksi. Jos maadoitus keskeytyy, korkeajännite katkaistaan. Ohjauspaneelin asetukset ulottuvillasi Esiasetukset voidaan valita suoraan pistoolista. Tämä mahdollistaa sen että käyttäjä pystyy ruiskuttamaan materiaaleja aina optimaalisilla asetuksilla eri pinnoille. Esiasetuksiin voidaan tallentaa erilaisia materiaalivirran ja jännityksen suhteita. Oikeat arvot ovat tärkeitä maksimaalisen wraparound efektin varmistamiseksi. Vihreä LED-valo kertoo että ruiskutusolosuhteet ovat hyvät. Jos oranssi LED-valo palaa, pistooli ilmaisee, että jokin työskentelyolosuhteista pitää tarkistaa (kappaleen ympäristö, etäisyys kappaleeseen, maalin kestävyys tms). Sisäänrakennettu kytkin mahdollistaa jännitteen kytkemisen pois tai päälle turvallisen huutelun ja erikoistoimintojen aikana. 10

11 WAGNER AquaCoat helpottaa vesiohenteisten maalien käyttöönottoa Oikea yhdistelmä Airlessiä, Airspraytä ja elektrostaattista varausta yhdistettynä WAGNERin ainut laatuisella tietotaidolla tuottaa täydellisen pinnanlaadun, korkean tuottavuuden, pehmeän ruiskutuskuvion, erinomaisen wrap around - efektin sekä erittäin korkean hyötysuhteen. Airspray Teknologia Täydellinen jälki korkealuokkaisille pinnoille WAGNERin laajaa elektrostaattisten sovellusten kokemusta on sovellettu vastakehitettyyn sumutusjärjestelmään parhaan pinnanlaadun ja korkean hyötysuhteen aikaansaamiseksi. Uusi suutin ja ilmasuutin tuottavat täydellistä ruiskutus- jälkeä. Täydellisen sumutuksen ja puhalluksen säätöön on saatavilla erilaisia ilmasuuttimia erilaisille maaleille. Integroitu materiaaliventtiili vähentää huoltoaikoja koska suuttimen voi vaihtaa ilman materiaalipaineen poistamista ja huuhtelua. Kääntötoiminto mahdollistaa tarkan ja helpon värineulan säädön virtauksen nopeaan hienosäätöön. Uusi AquaCoat -järjestelmä yhdistää korkean turvallisuuden ja laadukkaan ruiskutushyötysuhteen. Järjestelmä edistyksellisine teknologioineen sekä turvallisuustekijöineen mahdollistaa erinomaiset olosuhteet käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Keskusyksikkö säätää ja valvoo kaikkia AquaCoat -järjestelmän toimintoja. Käytön aikana pääsy järjestelmään on estetty mekaanisesti. Tärkein turvallisuustekijä on kaiken mahdollisten turva-asetusten kaksinkertaistaminen käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Materiaalisäilöt jopa 60 litraan saakka vähentää huoltoaikoja ja nostaa tuottavuutta. Lisävarusteena saatava automaattinen materiaalitason seuranta sekä jatkuvat sekoitus takaavat huippuluokan pinnanlaadun. Pistoolin säilytyspaikka AquaCoatin ulkopuolella turvaa letkupakettia ja pistoolia likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Etuosan suuri käyttöovi takaa helpon pääsyn maalisäiliölle ja värinvaihdolle. Käsittelyn helpottamiseksi laitteessa on syvennykset trukkia ja mahdollista lisäkärryä varten. Keskitetty kiinnitysmekanismi letkupaketin ja pistoolin kiinnitystä varten mahdollistaa niiden vaihtamisen helposti ja nopeasti huoltoaikojen vähentämiseksi. WAGNER teknologia hyödyntää elektrostaattisen järjestelmän ominaisuuksia saavuttaakseen tehokkaan ja taloudellisen järjestelmän. Lisätietoja: Oikea ohjausyksikkö Sinun tarpeisiisi WAGNER on kehittänyt sarjan uusia ohjausyksikköjä edistyksellisen teknologian ja kokemuksen pohjalta. Yksiköt pystyvät muuttamaan, reaaliajassa, kaikki elektrostaattiset parametrit tuottaakseen parhaan lopputuloksen missä tahansa olosuhteissa. Pistoolin parhaan suorituskyvyn takaamiseksi jännitteen ja virtauksen säätö on elintärkeää. Kummatkin arvot pitää säätää materiaalin ominaisuuksien, olosuhteiden sekä käsiteltävän kappaleen kanssa linjassa. ATEX VYÖHYKE 2 yhteensopivuus mahdollistaa ohjausyksikön tuomisen lähemmäksi pistoolia. Jopa kolme erilaista jännitteen ja virtauksen ohjelmaa voidaan tallentaa. Ne voidaan ottaa käyttöön joko pistoolista tai ohjausyksiköstä. Tämä ominaisuus mahdollistaa käyttäjän valita oikeat asetukset käyttöympäristön mukaan. Hyvin yksinkertainen kaikkien toimintojen yhden nupin säätö antaa käyttäjän muuttaa asetuksia nopeasti ja helposti. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi säännöllistä huoltoväliä suositellaan. Käytettävän pistoolin käyttöaikaa voidaan seurata ja säännöllinen huoltoväli asettaa. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi myös pistoolin maadoitusta seurataan. Jos maadoitus keskeytyy, pistoolin jännite katkeaa. GM 5000 pistoolit tarjoavat täydellistä pinnanlaatua, erinomaista tartuntaa sekä nopeaa sijoitetun pääoman tuottoa. 11

12 Oikeinsäädetty Zirkoniumkäsittely muodostaa tasavärisen kalvon kylmävalssatulle teräslevylle. Fosfatoinnin korvaavat esikäsittelymenetelmät ennen jauhe- tai märkämaalia Perinteinen rauta- ja sinkkifosfatointi muodostavat metallin pinnalle oksidikerroksen. Tämä oksidikerros suojaa metallipintaa korroosiolta ja antaa hyvän tartuntapinnan maalille. Nyt tämä ympäristölle haitallinen fosfatointi pyritään korvaamaan uudella teknologialla, zirkonium- tai silaanipohjaisilla aineilla. Silaanipohjainen esikäsittely muodostaa erittäin vahvan kemiallisen sidoksen metallin ja maalin kanssa. Zirkoniumpohjainen esikäsittely reagoi metallin kanssa muodostaen pinnalle hienon amorfisen oksidikerroksen ilman haitallista fosfaattia. Tällainen kerros sopii erinomaisesti jauhe- ja märkämaalin alustaksi. Rautafosfatoinnin korvaaminen onnistuu joko silaanitai zirkoniumpohjaisella esikäsittelyllä. Sinkkifosfatoinnin korvaaminen on haasteellisempaa. Se voidaan korvata metallipinnalle muodostetulla oksidikerroksella, joka tiivistetään silaanilla. Uusi teknologia on ollut markkinoilla jo vuodesta 1997 saakka. Suosittelemme kaikkia testaamaan tuotteiden sopivuus omiin vaatimuksiin ja käyttötarpeisiin. Maali Zirgoniumoksidi Metallipinta 12

13 Zirkonium 5-vaiheinen esikäsittelylinja Kerroksen ominaisuudet: Reagoi metallin kanssa muodostaen harmaasävyisen amorfisen oksidikerroksen Kerroksen paksuus nm Edut Zirkoniumoksidikerros parantaa maalikerroksen tarttuvuutta ja korroosiosuojaa maalin alla. Kemiallinen rakenne Muodostaa metallipinnalle zirkoniuminoksidikerroksen ZrO2 Zr+2 ZrO2 Uusi teknologia: Passivointiaineet esikäsittelyyn Tehtävä Toimii märkä- tai jauhemaalin maalausalustana parantaen maalin tartuntaa ja lisää korroosiosuojaa. Muodostaa ohuen, tiiviin amorfisen pinnoitteen Hyödyt 1. Fosfaattivapaa järjestelmä. 2. Toimii huoneenlämmössä. 3. Nopea prosessi. Käsittelyaika ainoastaan sekuntia. 4. Alhaiset ylläpitokustannukset. 5. Erittäin vähäinen sakan muodostus. 6. Ei sisällä haitallisia aineita. 7. Toimii maalausalustana jauhe- tai märkämaalille. Parametrien seuranta Parametrien seuraaminen on erittäin tärkeää. Toisin kuin fosfatointi, on uusi teknologia huomattavan herkkä epäpuhtauksille. Mutta huolellisella seurannalla tuotteet ovat stabiileja ja antavat hyvän korroosiosuojan maalikerroksen alla. Ylläpito ph-seuranta Johtokyvynseuranta Titraus Rasvanpoistokylpy Ilman kunnollista puhdistusta ei saada hyvää tulosta. Kylvyn suodatus Suodattimen käyttö lisää kylvyn käyttöikää ja vähentää sakan määrää Suodatintiheys zirkonium- tai silaanikylvyissä µm Suihkutuspaine zirkonium- tai silaanikylvyissä tulee pitää alhaisena 0,8 1,0 bar Suihkutus suuttimiksi suosittelemme hollow one Passivointikylpyä edeltävän huuhtelun johtokyky tulisi olla µs/cm Candor Oy Jani Tolvanen Puhtaassa levyssä vesi ei helmeile. 13

14 Kemiallinen korroosio suojaus syrjäyttää sähkö kemialliset menetelmät t e k s t i Henkel AG & Co. KGaA k u v a t SUMMA:n arkisto Suoja-aitojen tukitolppia pinnoituksessa Aquence-linjalla. Kemiallisella Aquence- menetelmällä korroosiosuojapinnoitteen voi kovettaa yhtä aikaa jauhepinnoitteen kanssa Nykyaikaiset kemialliset korroosiosuojausmenetelmät ovat kehittyneet kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi katodiselle kastopinnoitukselle eli sähkökemialliselle pinnoitukselle. Etenkin sisäpintojen ja reunojen pinnoituksessa sekä jauhepinnoitetta käytettäessä menetelmän tehokkuus on sähkökemiallista tapaa parempi. Saksassa useat yritykset, esimerkiksi Räckers ja BBL, ovat ottaneet käyttöönsä Henkelin Aquence-pinnoitusmenetelmän. Aquence on kestävä kemiallinen pinnoite, jossa ei käytetä lainkaan vaarallisia raskasmetalleja. 14

15 Kun suunnitellaan uutta pinnoituslinjaa, on otettava huomioon yrityksen tarpeet. Vuoden 2008 lopussa Räckers päätti laajentaa toimintaansa ja lisätä tuotantotiloihinsa uuden huippulaadukkaan korroosiosuojauslinjaston. Räckersin ydinaluetta ovat hyötyajoneuvojen tekniset järjestelmät, ja sen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat niin metallintyöstö, CNC-leikkaus kuin edistykselliset vaahtoja liimaratkaisut. Ensin yritys harkitsi perinteistä sähkökemiallisen reaktion ja metallin esikäsittelyvaiheen kattavaa linjastoa, mutta valitsi lopulta Henkelin kemiallisen Aquencetekniikan ja jauhepinnoitusvaiheen yhdistävän menetelmän, joka muodostaa orgaanisen pinnoitteen. Täydellinen lopputulos pienintä kulmaa ja nurkkaa myöten Rautametallien korroosiosuojaukseen kehitetty Aquence on täysin kemiallinen menetelmä, ja sillä on monia etuja perinteiseen sähkökemialliseen toimintatapaan nähden. Yksi merkittävimmistä eduista on kyky suojata osien vaikea pääsyisetkin kohdat sataprosenttisesti. Siihen eivät sähkö kemialliset menetelmät pysty, toteaa toimitusjohtaja Claus Räckers. Aquence-menetelmä muodostaa tasaisen kalvon käsiteltävän osan kaikille pinnoille, myös muotoilultaan monimutkaisiin kohtiin, koloihin sekä teräviin kulmiin ja nurkkiin. Koska reaktio perustuu ainoastaan kemiaan, myöskään Faradayn häkki -ilmiö ei aiheuta ongelmia. Hyötyajoneuvojen osien toimittajana tuotteiden ulko- ja sisäpintojen täydellinen korroosiosuojaus on meille ja asiakkaillemme ratkaisevan tärkeää, Räckers kertoo. Siksi yritys valitsikin juuri Aquencen pinnoitusmenetelmäkseen. Räckersillä Aquence-linjastoa käytetään monimutkaisten, haastavan muotoisten ja jopa kahdeksan metriä korkeiden putkimaisten ja esiasennettujen osien kestävään korroosiosuojaukseen. Korroosiosuojaus ilman sähköä Yksi Aquencen eroista perinteiseen sähkökemialliseen korroosiosuojaukseen verrattuna on se, että se ei vaadi metalliosien esikäsittelyä eikä sähköä pinnoitteen muodostamiseen. Kastovaiheen polymeeriemulsiossa rasvattomille metallipinnoille muodostuu orgaaninen kerros kemiallisen reaktion ansiosta. Miedossa hapossa kahdenarvoiset rautaionit irtoavat metallista, yhdistyvät emulsion pinnoitehiukkasten kanssa ja kiinnittyvät takaisin käsiteltävän osan pintaan. Näin rautametallipinnoille muodostuu yhtenäinen, halutun paksuinen suojakalvo. Muoviin pinnoite ei tartu. Menetelmällä voidaan suojata paitsi monimutkaisten osien sisä- ja ulkopinnat tasaisesti, myös eri materiaaleista koostuvat kokoonpanot. Kastopinnoituslinja on nyt ollut käytössä Räckersin tehtaalla Saksan Ahaussa yli vuoden ajan, ja sen tehokkuus ja korroosiosuojauskyky on vakuuttanut Claus Räckersin: Laboratoriokokeissamme pinnoite on kestänyt 1000 tunnin neutraalisuolasumukokeen ongelmitta. Ennen pinnoitteen kovettamista pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otetut kuvat näyttävät Aquence-kastokäsittelyn jättävän yhtenäisen ja paksun kalvon myös teräväkulmaisten osien pinnalle. Seitsemän askelta täydelliseen lopputulokseen Yksinkertaisessa ja tehokkaassa Aquence-menetelmässä on vain seitsemän upotusvaihetta. Neljässä ensimmäisessä vaiheessa osat puhdistetaan ja huuhdellaan, jonka jälkeen rasvaton metallipinta pinnoitetaan kemiallisesti. Mahdolliset kemialliset jäämät poistetaan kaksivaiheisessa jälkihuuhtelussa. Sähkökemialliseen käsittelyyn verrattuna Aquencen investointikustannukset ovat noin 20 prosenttia alhaisemmat. Myös linjaston työntekijätarve on sähkökemiallista laitteistoa pienempi, koska fosfatointia ja happokäsittelyä ei tarvita ja järjestelmän uuni voi olla kooltaan paljon pienempi, sanoo Henkelin tekninen Aquencejohtaja Eric Ardourel. Ympäristöä säästävässä menetelmässä ei käytetä myrkyllisiä raskasmetalleja kuten sinkkiä tai nikkeliä. Se ei myöskään muodosta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) tai vaarallista jätettä. Näin yrityksen jätemäärät ja -kustannukset vähenevät. Yksinkertainen kovettumisprosessi Muiden etujensa lisäksi Aquence-menetelmä kuluttaa sähkö kemiallista korroosiosuojausta vähemmän energiaa. Pinnoitusvaiheen kemiallinen reaktio ei vaadi sähköä. Myös kaksivyöhykkeisen kovetusuunin alhainen käyttölämpötila säästää energiaa. Sähkökemiallisessa käsittelyssä uunin lämpötilan on oltava 190 C korkean VOC-yhdistepitoisuuden vuoksi. Kemiallisessa käsittelyssä suojatut osat voidaan kuivata ensin 60 C:ssa ja esikuumentaa sen Henkelin Aquence-menetelmä muodostaa yhtenäisen pinnoitteen osan kaikille pinnoille. 15

16 Riku Potapoff tarkastelee BBL:n pinnoittamia kappaleita Saksassa. jälkeen nopeasti 140 C:ssa. Mitä matalampi lämpötila on, sitä vähemmän osien jäähtymiseen kuluu aikaa. Näin viimeinen pinnoite päästään lisäämään entistä nopeammin, Ardourel kertoo, mainiten näin yhden Aquencen monista ainutlaatuisista eduista. Räckersin tehtaalla noin 95 prosenttia käsiteltävistä osista jauhemaalataan. Aquence-primeri ja jauhepinnoite sidostetaan samassa uunissa matalassa lämpötilassa, noin 170 C:ssa. Testit ovat osoittaneet, että erinomaisen energiatehokkuuden lisäksi menetelmän samanaikainen kovettaminen edistää aineiden kiinnittymistä toisiinsa, mikä taas parantaa korroosiosuojan toimivuutta, Ardourel kertoo yksivaiheisen kovettamisen hyödyistä. Menetelmä on tehokas myös rakenne liimoja käytettäessä. Toimintaa valvoo LineGuard -järjestelmä. Kestävä ja taloudellinen suojaustapa Teknisillä innovaatioilla ja toiminnan kehittämisellä on tärkeä rooli saksalaisen BBL Oberflächentechnikin yritysstrategiassa. BBL:n tilat sijaitsevat Rothin kaupungissa Nürnbergin eteläpuolella. Yritys on erikoistunut erilaisten asiakkaiden tuotteiden pintakäsittelyyn ja suojaukseen. Puhallusmenetelmien kuten teräshiekka-, kuivajää- ja hiekkapuhalluksen lisäksi se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia pinnoitusratkaisuja jopa 20 tonnia painaville osille. Saksan ensimmäinen Aquence-linjasto otettiin käyttöön BBL:n tehtaalla vuonna Yritys halusi täydentää olemassa olevia tuotantolinjojaan ja etsi laadukasta, ympäristölle vaaratonta korroosiosuojausmenetelmää, jossa ei hyödynnetä vaarallisia raskasmetalleja. Vaatimuksena oli myös se, ettei tekniikalla olisi sähkökemiallisen menetelmän puutteita vaan se pystyisi suojaamaan myös osien sisäpinnat täydellisesti. Nyt BBL:n Aquence-linjaston avulla pystytään pinnoittamaan jopa 500 kilogrammaa painavia teräsosia. Muita menetelmiä parempien tulosten lisäksi Aquence on vakuuttanut käyttäjät kestävyytensä ja suorituskykynsä ansiosta. Kastosäiliöiden huolto-ominaisuuksien ansiosta Aquence ei tuota lainkaan jätevettä, kertoo toimitusjohtaja Robert Lumpi. Säiliöissä käsiteltävät osat voivat olla kooltaan jopa 3000 x 1600 x 800 mm. Koska VOC-yhdistepitoisuus on alhainen, yhdisteiden polttamisesta ei tarvitse huolehtia. Myös yrityksen logistiikka hyötyy menetelmästä: kuljetus- ja varastointitarpeet vähenevät, kun linjastossa voidaan pinnoittaa valmiita kokoonpanoja. Kemiallisten aineiden annostelu on pitkälti automatisoitua, jolloin manuaalisen huollon ja seurannan tarve on pieni. Aquence on kompakti ja joustava kokonaisuus, jossa sekä primeri että jauhepinnoite kovettuvat yhtä aikaa. Tarvittaessa sillä voidaan luoda tehokkaasti uskomattoman kestävä yksikerroksinen pinnoite. Mielestämme Aquence on paras vaihtoehto myös ympäristön kannalta. Vuonna 2010 Henkel Corporationin Aquence pinnoitusmenetelmä sai arvostetun Automotive News PACE Award -palkinnon. Yhdysvaltalaisella tunnustuksella palkitaan autoteollisuuden toimittajia huippuinnovaatioista, teknisestä kehityksestä ja onnistuneesta liiketoiminnasta. Henkel toimii kaikkialla maailmassa ja tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja tekniikoita kolmella liiketoiminta-alueella: pesu- ja puhdistusaineet, kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä liimatekniikat. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on maailmanlaajuinen johtava asema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla. Henkelin tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Persil, Schwarzkopf ja Loctite. Henkel työllistää noin ihmistä. Tilivuonna 2010 yrityksen myynti oli miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto miljoonaa euroa. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX) ja yritys kuuluu Fortune Global 500 -yritysten joukkoon. Y h t e y s h e n k i l ö : Evelyn Necker P u h e l i n : S ä h k ö p o s t i : 16

17 Puh

18 Jauhemaalauslaitteiden seuraava sukupolvi värinvaihtojen nopeuttaminen ja tuotantokustannusten alentaminen Perinteisesti jauhemaalauslaitteissa jauheen siirto on tapahtunut venturipumpuilla. Tässä artikkelissa kerrotaan jauhemaalauslaitteiden kolmannesta sukupolvesta ja sen eduista, jossa venturipumppaustekniikka on korvattu HDLV (High density low velocity) pumpulla. Kyseisen uuden pumppaustekniikan on kehittänyt Nordson -yhtiö, joka on amerikkalainen pörssiyhtiö ja jonka taustat juuret mm. ovat pienien ja tarkkojen ainemäärien pumppauksessa ja annostelussa. Nordson HDLV pumppaustekniikka HDLV pumput koostuvat kahdesta vierekkäisestä kaksiosaisesta kammiosta (ala- ja yläosa), jotka täyttyvät ja tyhjenevät jauheletkuun vuoronperään. Tällöin jauheletkuun tulee aina vakiotilavuus jauhetta ja vakiotilavuus ilmaa vuorotellen. Kyseisessä pumppaustekniikassa on eliminoitu pumppujen kulumisesta johtuva jauhemäärien vaihtelu, joka on tunnusomaista venturitekniikalle. Jauhemäärän pysyessä aina vakiona HDLV pumpussa on prosessin hallinta huomattavasti helpompaa. HDLV-pumppu annostelee jauheen käyttämällä vähemmän paineilmaa, jonka johdosta ilmavirran pyörteiden ja jauheen siirtonopeus pienenevät. Näin hyödytään siitä, että jauhe saadaan liikkumaan pienemmällä ilmamäärällä ja saavutetaan mm. seuraavat edut: Parempi jauheen varautuminen ja hyötysuhde Alhaisempi nopeus letkuissa joka vähentää kulumista ja jauheen kovettumista letkuissa. Jauheen siirto tehdään letkulla jonka halkaisija on pienempi. Letkujen pienempi pinta-ala helpottaa niiden puhdistamista ja mahdollistaa nopeamman värinvaihdon paremmalla laadulla. HDLV-pumppu Tasaisen ja toistettavan kalvonpaksuuden saavuttaminen. Vaikeiden paikkojen maalattavuus paranee, esim. syvät kappaleet joihin faraday-häkki ilmiö vaikuttaa Jauhemäärä ajan kuluessa, HDLV-pumpussa jauhemäärä pysyy vakiona, venturipumpussa se muuttuu. 18

19 Prosessin hallinta sekä kustannusten pienentäminen Perinteisessä venturipumpussa jauheilma ja hajoitusilma vaikuttavat toisiinsa aikaansaaden epälineaarisen jauhemäärän ulostulon. Tätä on vaikea hallita ja se voi johtaa epätasaiseen lopputulokseen. Käytännössä venturilaitteilla joudutaan ruiskuttamaan varmuuden vuoksi enemmän jauhetta tuotteisiin jotta minimi vaatimukset pinnan paksuudelle täyttyvät. HDLV-pumpun etuja on myöskin se että se tarjoaa lineaarisen jauhemäärän ulostulon jauhepistoolista, kun ilmamäärä kaksinkertaistetaan tuplaantuu myös jauhemäärä. HDLV-pumpun lineaarinen käyttäytyminen tarjoaa prosessin hallintaa ja jauheensäästöä jauhemaalaukseen. Case Inlookin Vilnan Maalaamo Inlookin Vilnan maalaamo otti käyttöönsä Nordson HDLV jauhemaalausjärjestelmän 2011 alkuvuodesta ja he ovat olleet tyytyväisiä laitteen tuomiin etuihin. Uuden jauhemaalauskaapin hankkiminen uudella Nordson HDLV pumppaustekniikalla on osoittautunut hyväksi hankinnaksi. Erittäin nopean värinvaihdon takia olemme pystyneet nostamaan kapasiteettiamme ja jauheenkierrätys on parantunut huomattavasti ja tämän myötä myös jauheenkulutus on pienentynyt. Maalauksen tekninen laatu on moitteeton, samalla kun pulveritehokkuus on parantunut 60 % lla. Tuottavuutta on saatu parannettua automaatioasteen kasvun myötä, kertoo Anders Åström Inlookilta. Kirjoittaja on AA-Tekno Oy:n toimitusjohtaja Petrik Eklund. AA-Tekno Oy edustaa Nordsonin maalauslaitteita Suomessa ja Baltiassa. AA-Tekno Oy toimittaa maalauslinjoja ja laitteita jauhe- ja märkämaalaukseen. Kuvassa jauheen siirtopumput värikeskuksen vasemmassa seinässä. 19

20 Nitrothermspray - Typellä Tuottavuutta A l k u p e r ä i n e n t e k s t i j a k u v a t : Francesco Stucchi, Verniciatura del Legno K ä ä n n ö s : Jaakko Wilska / Nanordic Oy Nitrothermspray-järjestelmiä valmistava Eurosider on perustettu vuonna 1973 Italiassa luvulla toiminta keskittyi teollisuuskaasujen, kuten typen ja hapen tuottamiseen valmistamalla ja markkinoimalla generaattoreita kyseiseen tarkoitukseen. Nitrothermspray on pintakäsittelyteollisuuteen kehitetty kansainvälisesti patentoitu järjestelmä. Idea perustuu perinteisesti ruiskutusprosesseissa käytössä olevan paineilman korvaamisen lämmitetyllä typpikaasulla. Aikaansaadut hyödyt perustuvat typen ominaisuuksiin, kuten keveyteen ja nopeuteen verrattuna ilman vastaaviin arvoihin. Ympäristövaatimuksien-ja direktiivien kiristyessä, on yritykselle tärkeää olla kartalla uusimmista tekniikoista ja menetelmistä, joilla tehostaa toimintaa ja tehdä siitä ympäristöystävällisempää. Nitrothermspray- järjestelmä on yksi vaihtoehto pienentää maalausprosessissa käytettyjen haitallisten ohenteiden tarvetta ja samalla vähentää merkittävästi pinnoitteiden kulutusta kokonaisuudessaan. Järjestelmän käyttöönottoa helpottaa sen yksinkertaisuus, koska kaikki normaalisti käytössä olevat laitteet, maalit ja ruiskut jäävät ennalleen ja typpeä tuottava yksikkö on vain yksi lisäkomponentti tuotantolinjastossa. Suomessa laitteita välittää Oululainen Nanordic Oy, joka on toiminut markkinoilla vuodesta 2010 lähtien. Järjestelmän käyttäjiä löytyy pienistä automaalaamoista suureen ovien ja ikkunoiden valmistajaan ja teolliseen maalaamoon. Case-esimerkki Italiasta: Typpeä käyttävä pintakäsittelymenetelmä ovi-ja ikkunateollisuudessa Yritys: Ikkunoiden ja ovien valmistaja, pintakäsittelee jokaisen valmistamansa tuotteen. Tehtaalla on kaksi pintakäsittelylinjaa, yksi oville ja yksi ikkunoille. Kaikki kappaleet maalataan vesiohenteisilla materiaaleilla. Nitrothermspray- typpijärjestelmän pääyksikkö, jossa typpikaasua muodostetaan laitteeseen syötetystä ilmasta. Testaus tuotannossa: Typpikaasua käytetään ulko-ovien pintamaalin ruiskuttamiseen. Perinteisissä menetelmissä käytettävä pinnoite ruiskutetaan kappaleeseen paineistettua ilmaa hyödyntäen. Uudessa järjestelmässä ruiskuttamiseen ja maalin hajottamiseen käytetään ilman sijasta typpikaasua. Typpikaasu muodostetaan aikaisemmin käytössä olleesta paineistetusta ilmasta kuvan kaksi mukaisella suodattimella. Suodattimissa tapahtuvan erotteluprosessin jälkeen ruiskutuksessa hyödynnetään pitoisuudeltaan 99,5 % typpikaasua. Käytössä olevan laitteen koko riippuu maalausaseman yhtäaikaisesti käytössä olevien ruiskujen lukumäärästä. Laitteen pääyksikkö tuottaa typen ja vierellä oleva typpisäiliö tasaa painevaihtelut ruiskujen välillä. Käytössä oleva tek- Pääsuodatin - typen ja hapen erotteluyksikkö. 20

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600.

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. An Axalta Coating Systems Brand XTREME- VALLANKUMOUS Vallankumouksellista! Todella nopeasti kuivuva hiontaväri. Esittelemme uuden Standox VOC Xtreme Filler

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

PUHTAASTI PAREMPI PINTA

PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA HYVÄ ASIAKAS: Tarjoamme teille uudenlaista pinnoitusta tiloihinne puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä helpottamaan. Suomalaisen nanoteknologian huipputuotteilla

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee Paint with Pride Sisältö 5/2011 Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee...1 MAZ Black Erityisosaamista vaativan tuotekehityksen tulos... 2-3 Täyden palvelun Complete Coating Services... 4-5 Julkaisija:

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Xcite TM AIRMIX PISTOOLI SENSAATIOMAINEN UUTUUS UUSILLA OMINAISUUKSILLA. Asiantuntija pintakäsittely- ja pursotusratkaisuissa

Xcite TM AIRMIX PISTOOLI SENSAATIOMAINEN UUTUUS UUSILLA OMINAISUUKSILLA. Asiantuntija pintakäsittely- ja pursotusratkaisuissa Xcite TM AIRMIX PISTOOLI SENSAATIOMAINEN UUTUUS......UUSILLA OMINAISUUKSILLA Asiantuntija pintakäsittely- ja pursotusratkaisuissa Xcite TM AIRMIX PISTOOLI 86 %* SIIRTO- HYÖTYSUHDE HVLP YHTEENSOPIVA ± 2%

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

K 4 PREMIUM K 4 PREMIUM, 1.180-310.0, 2015-03-29

K 4 PREMIUM K 4 PREMIUM, 1.180-310.0, 2015-03-29 K 4 PREMIUM Painepesurissa on kestävä ja taloudellinen vesijäähdytetty moottori. Kätevä varusteiden pikakiinnitys helpottaa käyttöä. Varustukseen kuuluu 6 metrin paineletku, vario power suihkuputki, rotojet-suutin,

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa,

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa, Paint with Pride Sisältö 5/2012 Teknos vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa...1 Uudet ultranopeat INFRALIT matalapolttojauhemaalit...2 CHINA WINDPOWER 2012 -messut Pekingissä...4 TRY:n Pintakäsittelypäivä

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Taitaja9 täytti maaliskuussa 10 vuotta. Kilpailun isä, Pekka Ruokomäki sai idean kilpailusta syksyllä 2001. Espoon Matinkylässä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit T30 11/14 Bar Mäntäkompressorit Ingersoll Rand T30 on ollut luokkansa ykkönen ensiesittelystään vuonna 1929 lähtien. Se on omaa luokkaansa niin luotettavuudeltaan, tehokkuudeltaan, kestävyydeltään ja joustavuudeltaan

Lisätiedot

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np 1 14 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen LapUA/LapUA PRP.fi

Lisätiedot

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi.

dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. dmg mori LifeCycle Services dmg mori Suomi ja Baltia Palvelumme tuovat lisätehoa toimintaasi. 24/7-huoltopalvelu karapalvelu Luotettava, nopea, suora. varaosapalvelu kolme tärkeintä palvelua käyttäjille!

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT TUOTETIEDOTE 592 TUOTEKUVAUS 7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT Selemix Direct Gloss on 2-komponenttinen polyuretaani maali, joka maalataan suoraan maalattavan kohteen päälle.

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille.

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Ultra tuoteperhe Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot