1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)"

Transkriptio

1 sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus PL KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin , Laitoksen yhteyshenkilö: Hannu Messo, puhelin , 1.2 Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö (koordinaatit , ) Savon Voima Lämpö Oy:n Toivalan kotimaisia polttoaineita käyttävä lämpökeskus (biolämpökeskus) on osoitteessa Takojantie 12. Lämpökeskus on Siilinjärven kunnan omistuksessa olevasta Toivalan kylän tilasta Hietalanpelto 13:86 vuokratulla alueella (6 830 m 2 ). Alueen vuokraoikeus on voimassa saakka. Biolämpökeskus rakennetaan tontilla vuonna 2007 rakennetun raskasta polttoöljyä polttavan Toivalan lämpökeskuksen viereen. Biolämpökeskus on vahvistetun asemakaavan korttelissa 7510/1, joka on energiahuoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (EN-1). Keskuksen piha-alue on tasolla Lähin kiinteistö on noin 65 metrin päässä. 1.3 Laitoksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Toivalan biolämpökeskus on suunniteltu valmistuvan marraskuussa Toivalan biolämpökeskuksella tuotetaan Vuorelan ja Toivalan alueen kaukolämpö, noin MWh vuodessa. Tontilla oleva raskasta polttoöljyä polttava lämpökeskus jää huippu- ja varalämpökeskukseksi. Myös Vuorelan 4 MW lämpökeskus on varalämpökeskus. Toivalan biolämpökeskus on toiminnassa noin tuntia ja öljylämpökeskus tuntia vuodessa. Vuorelan lämpökeskus on toiminnassa alle tuntia vuodessa Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: POLTTOAINE MÄÄRÄ TEHOLLINEN TUHKAPITOISUUS KOSTEUS (%) (m3/vuosi ) LÄMPÖARVO (MJ/kg) (%) Jyrsinturve Puuperäinen polttoaine Kasvisperäinen polttoaine YHTEENSÄ

2 sivu 2 Kotimaisten polttoaineiden rikkipitoisuus on alle 0,02 %. Polttoaine varastoidaan kolmessa 250 m 3 siilossa, alueen itäosassa. Kaukolämpöverkoston vesi pehmennetään eli siitä poistetetaan ns. kovuussuolat (kalsium ja magnesium). Kaukolämpöverkoston veteen lisätään korroosionestokemikaalia (Avantage K-350 A/B) noin 0,1 0,3 dl/m 3. Lämpökeskus kuluttaa sähköä noin 400 MWh vuodessa Prosessit Toivalan biolämpökeskus on Wärtsilä BE 6 IFT lämpökeskus. Lämpökeskuksen nimellisteho on 6 MW, polttoaineteho 6,9 MW ja käyttöalue on 1,5 6 MW. Kattila on arinakattila. Keskus toimii automaattisesti ja on miehittämätön Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), energiatehokkuus ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Uusi Wärtsilä bioenergy kattilalaitos edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Laitoksella on sähkösuodatin; hiukkaspäästö on alle 100 mg/mj (250 mg/nm 3 ). Lämpökeskuksilla käytettävien polttoaineiden laatu ja savukaasunpuhdistimet varmistavat, että keskuksen hiukkas- ja rikkidioksidipäästöt ovat alle BAT-raja-arvojen. Keskuksen keskimääräinen hyötysuhde on 86,4 %. Savon Voima Lämpö Oy:llä, joka on Savon Voima Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, ei ole sertifioitua ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Ympäristöasioiden hallinta perustuu Savon Voima Oy:n hyväksymään ympäristöpolitiikkaan. Savon Voima Lämpö Oy:n ympäristöasioista vastaavat toimitusjohtaja Juha Venäläinen ja ympäristöinsinööri Eero Kuusela. 1.4 Ympäristökuormitus, sen rajoittaminen ja vaikutukset ympäristöön Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Lämpökeskus liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Kaukolämpöverkostoon lisätään verkostovettä noin 250 m³ vuodessa. Toiminnassa ei synny jätevesiä. Biolämpökeskus on raskasta polttoöljyä polttavan lämpökeskuksen kanssa samalla alueella. Kestopäällystetyn öljynpurkausalueen sadevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta laitosalueen eteläpuolen avo-ojaan. Toiminnasta ei synny päästöjä vesistöön Päästöt ilmaan Lämpökeskusten savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella, jonka erotusaste on %. Lämpökeskusten päästöt ovat seuraavat:

3 sivu 3 PÄÄSTÖ VUOSIPÄÄSTÖ (tonnia) SUURIN TUNTIPÄÄSTÖ (kg/h) OMINAISPÄÄSTÖ (mg/mj) Rikkidioksidi 15,4 3,1 1) Hiukkaset 9,4 2) 2, ) Typenoksidit 18,1 4,4 200 (typpidioksidina) Hiilidioksidi ) polttoaineesta puolet on puuta, puolet turvetta. Puun ominaispäästö on 26 mg/mj, turpeen 300 mg/mj ja öljyn 439 mg/mj. 2) pienhiukkasia (PM10) % 3) takuuarvo alle 140 mg/nm3 (alle 60 mg/mj). Lämpökeskuksen savukaasut johdetaan 40 metriä korkean piipun kautta ilmaan. Piipun suu on tasolla +146,90. Savukaasujen virtausnopeus piipun suulla on noin 20 m/s. Savukaasujen lämpötila piipun suulla on 200 o C. Kattila nuohotaan noin käyttötunnin välein, tarvittaessa useammin. Lämpökeskuksen ilmapäästöt kulkeutuvat taajaman yli verraten laajalle alueelle samalla laimentuen aiheuttamatta välitöntä haittaa asutukselle ja luonnolle. Savon Voima Lämpö Oy oli teettämässä Ilmatieteen laitoksella Siilinjärven alueen vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen leviämisselvitystä (kts. kohta 3.1) Melu ja tärinä Polttoaine tuodaan täysperävaunurekoilla, joista polttoaine puretaan polttoainevarastoon. Polttoainekuljetuksia on noin 300 vuodessa pääasiallisesti arkipäivinä. Polttoöljykuljetuksia on noin 5 10 vuodessa. Käytönvalvontaan liittyvä liikenne on yleensä henkilö- ja pakettiautoliikennettä ja se tapahtuu yleensä arkisin normaalina työaikana. Laitoksen aiheuttama ulkomelu ei ylitä 50 dba 50 metrin päässä laitoksen seinästä. Laitoksen käytöstä aiheutuvat melutasot ovat alle valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettujen meluntason ohjearvojen Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Pääosa lämpökeskuksella syntyvistä jätteistä, noin 300 tonnia vuodessa on savukaasupuhdistimen erottamaa lentotuhkaa, arinatuhkaa ja nuohouksesta tulevaa nuohoustuhkaa. Tuhka kerätään tuhkakonttiin ja toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön. Mikäli hyötykäyttöä ei löydy, toimitetaan tuhka Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n tai Jätekukko Oy:n kaatopaikalle. Kiinteät ja nestemäiset öljyjätteet (noin 500 kg/vuosi) varastoidaan lämpökeskuksella. Kiinteä öljyjäte kerätään tontilla olevaan noin 200 litran kannelliseen jäteastiaan ja nestemäinen öljyjäte kerätään suljettuihin noin 200 litran tynnyreihin. Iisalmen Keräysöljy Oy vie öljyjätteet Riihimäen ongelmajätelaitokselle tarvittaessa, noin kaksi kertaa vuodessa.

4 sivu 4 Muut ongelmajätteet kerätään Harjamäen varastolle ja toimitetaan eteenpäin. Sekalaista kiinteistöjätettä syntyy erittäin vähän. Jäte kerätään noin 200 litran kannelliseen jäteastiaan, jonka Jätekukko Oy tyhjentää tarvittaessa Päästöt maaperään Normaalitoiminnasta ei synny päästöjä maaperään. 1.5 Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Käyttötarkkailu ja raportointi Lämpökeskus on miehitetty ainoastaan normaaleina työpäivinä tarkastus- ja huoltokäyntien ajan. Tarkastuskäynnin toimenpiteitä ovat mm. palamisen silmämääräinen tarkastus, savukaasujen lämpötilan ja tummuuden tarkastus, savukaasupuhdistimen toiminnan varmistaminen, tulipesän ja palamisilman paineen tarkistus ja palamisilman paine-eron tarkistus. Polttimen toimintaa tarkistetaan tarvittaessa, vähintään 2 kertaa vuodessa mittaamalla savukaasun jäännöshappi (hiilidioksidi CO 2 /happi O 2 ). Lämpökeskuksella pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan normaalien käyttötapahtumien lisäksi ympäristön kannalta merkitykselliset tapahtumat. Lämpökeskuksella syntyvien jätteiden ja ongelmajätteiden laadusta, määrästä, käsittely- ja hyödyntämistavasta sekä ongelmajätekuljetusten toimituspäivämääristä pidetään kirjaa jätelain vaatimusten mukaisesti Päästötarkkailu Lämpökeskusten hiukkas- (suuremmat kuin hengitettävät hiukkaset PM 10 ), rikkidioksidi ja typen oksidipäästöt mittaa ulkopuolinen mittaaja 3 vuoden välein. 1.6 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen sekä toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana Lämpökeskus on suunniteltu ja hyväksytty miehittämättömään käyttöön. Lämpökeskuksen suunnittelussa on otettu huomioon korkea käytettävyys ja käyttövarmuus, jotka osaltaan vähentävät häiriötilanteita. Tämä varmistetaan jatkuvalla ympärivuorokautisella varallaolojärjestelmällä. Häiriötilanteiden aiheuttamia potentiaalisia riskejä toiminnallisille häiriöille ja onnettomuuksille on minimoitu viranomaismääräysten mukaisin vähimmäisvaatimuksin. Lämpökeskuksen mahdollisia riskitekijöitä ovat polttoprosessin häiriöt, nokipäästöt, savukaasupuhdistimen häiriöt, kattilavauriot,

5 sivu 5 putkistovauriot, sähkökatkot, tulipalo, lämmön tuotantokatkon aiheuttamat häiriöt, säätö- ja mittauslaitteiden vikaantumiset sekä kone- ja laiterikot. Oleellisimmat käyttö- ja tuotantohäiriöt aiheuttavat hälytyksen. Lämpökeskuksen hälytyskeskus on akkuvarmennettu. Hälytykset ohjautuvat summahälytyksenä valvomoon, jossa on jatkuva päivystys. Päivystäjä kutsuu varallaolijan poistamaan häiriön. Ilmanlaatuun vaikuttavia, toiminnallisia ja hälytyksen aiheuttavia häiriöitä ovat poltinhäiriö, palamisilman painevahti, savukaasupuhaltimen pyörimisvahti, savukaasuntummuusvahti, sähkömoottoreiden lämpörelelaukaisut sekä lämpötilahälytykset. Hälytykset tilastoidaan ATK-järjestelmään, jossa ilmanlaatuun vaikuttavat hälytykset erotetaan omaksi ryhmäkseen. 1.8 Liitteet päivätty ympäristölupahakemus on laadittu Kattilalaitosten ympäristölupahakemuslomakkeelle (lomake 6012/ ). Hakemuksen liitteet ovat päivätty Toivalan KPA-lämpökeskuksen ympäristölupahakemus (liite 1) ilmapäästöjen prosessikaavio kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liite 6012a lomake yhteenveto Simpantien 6 MW ja 4 MW lämpökeskusten toiminnasta vuonna 2006 Vuorelan ja Toivalan lämpökeskuksen sijainti peruskartalla Toivalan asemakaavan muutos (korttelit 7510 ja 7516 sekä virkistys- ja suojaviheralueet) päivätty Toivalan lämpökeskuksen asemapiirustus kopio Savon Voima Oy:n allekirjoittamasta kaukolämpöalan energiansäästösopimukseen liittymisestä raskaan polttoöljyn (HiFuel ECO 180) tuotetiedote 2004/01 kevyen polttoöljyn (HiLight, kesälaatu) tuotetiedote 2004/01 raskaan polttoöljyn (Teboil HiFuel, HIFuel ECO, HIFuel ECO+, HIFuel ECO 100, HIFuel ECO 150, HIFuel ECO 180, HIFuel ECO 380, HIFuel E-4, HIFuel F-5) päivätty käyttöturvallisuustiedote korroosionestoaineen (Avantage-K350 A, B, D) päivätty käyttöturvallisuustiedote

6 sivu 6 Ilmatieteen laitoksen päivätty raportti Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen ja Kuopion vuoden 2005 autoliikenteen hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ympäristöpäällikön lähettämään sähköpostiin perustuen hakijan edustaja korjasi sähköpostilla hakemuksen liitteenä olevaa kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liite 6012a lomakkeessa ilmoitettuja ilmaan johdettavien päästöjen ominaispäästöarvoja. 2 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 2.1 Asian vireille tulo Hakemus on jätetty (asianumero 315). Hakija täydensi hakemusta asemapiirroksella ja rajanaapureita koskevalla selvityksellä. Hakija korjasi hakemuksen liitteenä olevassa kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liite 6012a lomakkeessa ilmoitettuja ilmaan johdettavien päästöjen ominaispäästöarvoja. Hakemusta koskevat täydennykset ja korjaukset sisältyvät kohdassa 1 esitettyyn. 2.2 Lupahakemuksesta tiedottaminen Savon Voima Lämpö Oy:n Toivalan biolämpökeskuksen ympäristölupaa koskevat hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kunnan ympäristötoimistossa. Asiakirjojen nähtävillä pitoa koskeva kuulutus oli Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla Ilmoitus kuulutuksen julkaisemisesta oli paikallislehti Uutis-Jousessa Erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta annettiin naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähettämällä kopio asiakirjojen nähtävillä pitoa koskevasta kuulutuksesta. 2.3 Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. 2.4 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. 2.5 Luvan hakemisen peruste Toivalan biolämpökeskus on uusi laitos. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa (YsL 28 1 momentti). Luvanvaraisuus on määritelty em. lain kohdassa ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä. Asetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 3b mukaan ympäristölupa on oltava öljyä, puuta, turvetta tai muuta polttoainetta käyttävällä voimalaitoksella, kattilalaitoksella tai muulla laitoksella, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 megawattia tai jossa käytettävän polttoaineen energiamäärä on vuodessa vähintään 54 terajoulea. 2.6 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomaisten toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulain 5 luvussa ja

7 sivu 7 asetuksen 2 luvussa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee asetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 3 mukaan öljyä, puuta, turvetta tai muuta poltettavaa ainetta käyttävän voimalaitoksen, kattilalaitoksen tai muun laitoksen, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 ja alle 50 megawattia tai jossa käytettävän polttoaineen energiamäärä on vuodessa vähintään 54 terajoulea koskevat lupa-asiat. 3 SELVITYKSIÄ 3.1 Ympäristön tila ja laatu Leviämislaskelmien (Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen ja Kuopion vuoden 2005 autoliikenteen hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat, Ilmatieteen laitos ) mukaan Toivala Vuorela alueella hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pitoisuuden vuosikeskiarvo on alle 13 µg/m 3, valtatien 5 lähellä µg/m 3. PM 10 -raja-arvo on 40 µg/m 3 (VNa 711/2001). Huomattavin vaikutus hengitysvyöhykkeen PM 10 -pitoisuuksiin on autoliikenteen päästöillä, vaikka suurimmat hiukkaspäästöt aiheutuvat pistemäisistä lähteistä kuten Savon Sellu Oy:n tehtailta (77 tonnia vuonna 2005) ja Savon Voima Lämpö Oy:n Simpantien lämpökeskuksesta (0,7 tonnia vuonna 2005). Selvityksen korkein vuosikeskiarvo Siilinjärven alueella oli 19 µg/m 3, mistä autoliikenne muodosti 7,0 µg/m 3, kiinteistökohtainen lämmitys 0,3 µg/m 3, teollisuuslaitokset ja kaukolämmitys yhteensä 0,2 µg/m 3. Loppuosa oli taustapitoisuutta. Selvitykseen eivät sisältyneet Toivalan nykyisen lämpökeskuksen eivätkä nyt käsiteltävänä olevan lämpökeskuksen hiukkaspäästöt. Lämpökeskus ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lämpökeskuksen alueelta valumavedet ohjautuvat Iso-Jälään. Oja-yhteys lämpökeskusalueelta Iso-Jälän Suininlahteen laskevaan puroon on noin 2,1 km. Iso-Jälä on kirkasvetinen, karujärvi (Pohjois-Savon järvien vedenlaatukartoitus, Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 49, 2004). 3.2 Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Toivalan biolämpökeskus rakennetaan Toivalan teollisuusalueelle. Lähimmät asunnot ovat keskuksen luoteispuolella, noin 220 metrin päässä Riistapolun varressa. Asunnot ovat tasolla Lähin asuntoalue on Vuorelassa, laitoksen länsipuolella. Noin 400 metrin päässä sijaitsevan Vuorelan taajaman ja lämpökeskuksen välisellä alueella on Savon rata, moottoritietasoinen valtatie 5 ja Vuorelantie. Lämpökeskuksen koillispuolella, noin 600 metrin päässä on Hietalan asuntoalue. 3.3 Melu, liikenne ja muu kuor mitus alueella Toivala Vuorela -alueen ilmanlaatuun vaikuttavat Kuopion pohjoisosassa, Sorsasalossa sijaitsevan Savon Sellu Oy:n toiminnat, Savon Voima Lämpö Oy:n Toivalan ja Vuorelan alueella sijaitsevat lämpökeskukset sekä kiinteistökohtainen lämmitys ja tieliikenne. Alueen meluolosuhteisiin vaikuttavat erityisesti tie- ja raideliikenne.

8 sivu Vuorelan ja Toivalan alueen kaukolämmöntuotannon ilmapäästöt Vuorelan taajaman tarvitsema kaukolämpö (noin MW/vuosi) tuotettiin vuonna 2006 kokonaan Vuorelan lämpökeskuksella (osoite Simpantie 3). Lämpökeskuksella oli 6 MW ja 4 MW kattilat, joissa poltettiin raskasta polttoöljyä. Vuonna 2007 valmistui Toivalan lämpökeskus (osoite Takojantie 12). Samalla yhdistettiin Vuorelan ja Toivalan kaukolämpöverkot. Viime vuosina Toivalan teollisuusalueelle rakennettujen kiinteistöjen kaukolämmöntuotantoa varten perustetut pienet, kevyttä polttoöljyä polttavat laitokset Toivalan teollisuusalueella jäivät pois käytöstä. Toivalan lämpökeskuksella on kaksi 4 MW kattilaa ja niissä poltetaan raskasta polttoöljyä. Toivalan lämpökeskuksella on ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa. Lämpökeskuksen piippu on 30 metriä korkea. Toivalan lämpökeskuksen valmistuttua Vuorelan lämpökeskukselle jäi 4 MW kattila. Kun Toivalan mm. puuperäisiä polttava biolämpökeskus (osoite Takojantie 12) valmistuu, Vuorelan ja Toivalan raskasta polttoöljyä polttavat lämpökeskukset jäävät vara- ja huippulämpökeskuksiksi. Vuorela-Toivala alueen kaukolämmöntarve on noin MW vuodessa. Kaukolämpöhuollon uudelleen järjestelyissä ilman hiukkaspäästöt kasvavat. Muutosta on tarkasteltu seuraavassa taulukossa, jossa ovat Vuorelan ja Toivalan kaukolämmön tuotannon ilmapäästöt vuonna 2006 ja vuosien 2007 ja 2009 ilmapäästöjä koskevat arviot. Vuosien 2007 ja 2009 laskelmat perustuvat ympäristölupien määräyksiin ja nyt vireillä olevaan ympäristölupahakemukseen. Huomattavaa on, että lämpökeskusten hiukkaspäästöt ovat lähtökohtaisesti alempia kuin ympäristölupien määräyksissä edellytetyt. ILMAN PÄÄSTÖMÄÄRÄ (tonnia) EPÄPUHTAUS ) ) ) Hiukkaset4) 0,7 3,2 9,5 Rikkidioksidi 33,5 34,5 20,3 Typen oksidit 15,3 15,7 20,4 (typpidioksidina) Hiilidioksidi ) Vuorelan lämpökeskuksen (4 + 6 MW; yhteensä käyttötuntia) päästöt. Päästöihin eivät sisälly Toivalan teollisuusalueella olleiden kevytpolttoöljylaitosten päästöt. 2) Teoreettiset Toivalan (4 + 4 MW; käyttötuntia) ja Vuorelan (4 MW; käyttötuntia) raskasta polttoöljyä polttavien lämpökeskusten päästöt. 3) Arvio Toivalan biolämpökeskuksen (8 000 käyttötuntia) sekä raskasta polttoöljyä polttavien Toivalan (3 000 käyttötuntia) ja Vuorelan (1 000 käyttötuntia) lämpökeskusten päästöistä. 4) Vuoden 2006 hiukkaspäästöt ovat laskettu ko. vuonna tehtyihin savukaasun hiukkasmittauksiin perustuen; 4 MW:n kattilan hiukkaspäästö 6 mg/mj, 6 MW:n kattilan hiukkaspäästö 14 mg/mj. Ympäristöluvan 3/2002 mukaan 6 MW:n lämpökeskuksen hiukkaspäästö saa olla enintään 40 mg/mj ja 4 MW:n lämpökeskusten hiukkaspäästö saa olla enintään 60 mg/mj. Vuosien 2007 hiukkaspäästöt ovat laskettu ympäristöluvan määräyksiin perustuen (Toivalan lämpökeskusten hiukkaspäästö on 40 mg/mj, Vuorelan lämpökeskuksen 60 mg/mj). Vuoden 2009 hiukkaspäästöt ovat laskettu kuten vuonna 2007 lisättynä Toivalan biolämpökeskuksen ympäristölupahakemuksen mukaisella hiukkaspäästöllä (100 mg/mj).

9 sivu Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne Toivalan hyväksytyssä asemakaavassa korttelin 7510 rakennuspaikka 1 on varattu energiahuollon korttelialueeksi, jolle saa rakentaa kaukolämpökeskuksen (EN-1).

10 sivu 10 4 ASIAN RATKAISU 4.1 Ratkaisu Siilinjärven ympäristölautakunta myöntää Savon Voima Lämpö Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Toivalan biolämpökeskuksen toimintaa varten. 4.2 Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Luvan saajan on toiminnassaan noudatettava hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi: Päästöt ilmaan Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,20 painoprosenttia. Biolämpökeskuksen hiukkaspäästö saa olla enintään 100 mg/mj, typen oksidien päästö enintään 200 mg/mj ja rikkidioksidipäästö enintään 300 mg/mj. Lupamääräyksen mukainen päästöraja katsotaan saavutetuksi, kun kohdassa esitettyjen määräysten mukaisessa mittauksessa kolmen lyhytaikaisen mittauksen tulosten keskiarvo alittaa päästörajan. (YsL 43, VNa 766/2000) Päästöt maaperään sekä pohja- ja pintaveteen Biolämpökeskuksen öljyt, muut vaaralliset aineet sekä ongelmajätteet ja jätteet on kerättävä, varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu maaperän tai pintaja pohjavesien pilaantumisvaaraa (YsL 43 ja 47, JäteL 4, 6 kohdat 4, 6 ja 8) Melu ja tärinä Lämpökeskuksen toiminnasta aiheutuva keskiäänitaso (L Aeq ) ei saa asuinkiinteistöjen pihalla ylittää tasoa 50 dba. (YsL 43 ) Jätteet ja jätteiden hyödyntäminen Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava, kerättävä ja varastoitava asianmukaisesti. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä. Jätteet tulee käsitellä tai hyödyntää sellaisessa paikassa tai toiminnassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat tai jätelain vaatimukset täyttävä hyväksyntä. Ongelmajätteet on pidettävä erillään, ne on pakattava tiiviisiin ja kestäviin pakkauksiin, jotka on merkittävä. Ongelmajätteet on varastoitava lukitussa, katetussa sekä vettä läpäisemättömällä pinnoitteella maaperästä eristetyssä ja reunakorokkeilla varustetussa tilassa niin, etteivät ne pääse sekoittumaan keskenään tai muihin jätteisiin ja niin, että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan talteen. Pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Ongelmajätteiksi luokiteltujen jätteiden kuljetusta varten on laadittava siirtoasiakirja, joka on oltava mukana jätteen siirron aikana. Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen käsittelypaikkaan, ellei pidempään varastointiin ole

11 erityistä syytä. sivu 11 (YsL 45 :n 1 momentti, JäteL 3, 6, 15, 19, JäteA 3a, 5, 6 ; VNa 1129/2001, VNp 659/96, VNp 101/97) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Mahdollisista häiriötilanteista, poikkeuksellisista ilmapäästöistä sekä onnettomuuksista, joista voi aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä ympäristölautakunnalle. Ympäristövahinkojen torjuntatoimet on aloitettava välittömästi (YsL 43, 46, 62, YsA 30, JäteL 22 1 momentti ja 55 1 momentti) Tarkkailu- ja raportointimääräykset Polttoaineen palamisen ja ilmapäästöjen seurannassa on jatkuvatoimisesti mitattava savukaasun happipitoisuus ja lämpötila. Mittarit on huollettava ja kalibroitava vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Lämpökeskusten hiukkaspäästö ja typen oksidien päästö on mitattava 3 vuoden välein. Ensimmäiset ilmapäästömittaukset on tehtävä ensimmäisen toimintavuoden aikana. Mittaukset tulee tehdä kolmella lämpökeskuksen käyttämällä tehotasolla siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin kattilan normaalia toimintaa. Manuaalisessa hiukkasmittauksessa kussakin ajotilanteessa kolmen mittauksen (EN ) keskiarvo on ko. tehoa vastaava hiukkaspitoisuus. Typenoksidien päästö on mittava jatkuvatoimisella mittalaitteella. Mittaajalla tulee olla käyttämiensä mittausmenetelmien (CEN / ISO / muu vastaava kansallisesti tai muuten hyväksytty menetelmä) akkreditointi. Mittaustulokset on esitettävä kirjallisessa raportissa. Raportissa on tarkasteltava mittaustulosten edustavuutta ja mittaustuloksia on verrattava luvan määräyksiin. Mittausraportissa on esitettävä kattilan käyttötunnit edellisestä nuohouksesta. Mittaustulokset on toimitettava heti niiden valmistuttua ympäristölautakunnalle. Lento- ja arinatuhkan laatua on seurattava jatkokäsittelyn (hyötykäyttö, loppusijoitus) edellyttämällä tavalla. Lämpökeskuksella tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. 1. lämpökeskuksen valvontaa koskevat tiedot. 2. polttoaineiden kulutus- ja laatutiedot (alkuperä, kosteus, lämpöarvo, rae- tai palakoko, rikkipitoisuus sekä turpeen arseeni-, kadmium-, koboltti-, kromi-, nikkeli-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet). 3. palamisolosuhteiden seurantatiedot (happi ja lämpötila). 4. laitteistojen toimintaa koskevat tiedot ja huoltotiedot (kattila, erotinlaitteet, mahdolliset erotinlaitteiden ohitukset). 5. mittalaitteiden huollot ja kalibroinnit. 6. tehdyt mittaukset ja niiden tulokset sekä niihin liittyvät dokumentit. 7. poikkeukselliset tilanteet, syyt ja korjaustoimenpiteet. 8. laitokselle tehdyt sen ympäristönsuojelutoimia koskevat valitukset.

12 sivu ilmoitukset valvontaviranomaisille. Laitoksen ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista on laadittava vuosittain yhteenveto, jossa on vähintään 1. käytettyjen polttoaineiden määrä- ja laatutiedot. 2. käyttötunnit ja tuotantotiedot. 3. kattiloiden laskennalliset hiukkas-, rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt. Päästöjen laskennassa on käytettävä mm. päästömittaustietoja. Päästöihin on sisällytettävä myös häiriöiden aikaiset päästöt. 4. laitoksella syntyneet jätteet ja ongelmajätteet sekä niiden käsittely ja toimituspaikat. 5. häiriötilanteet ja niiden johdosta tehdyt välittömät toimenpiteet, joilla on pyritty estämään tai vähentämään häiriöiden esiintymistä. 6. annettujen päästörajojen ylitykset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. 7. mittauslaitteiden huolloissa ja kalibroinneissa ilmenneet poikkeamat. 8. laitoksella tehdyt ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa. Yhteenveto on toimitettava ympäristölautakunnalle toimintavuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhteenvetotietojen toimittamisessa on ensisijaisesti käytettävä ns. VAHTI-järjestelmää. Luvan saajan on osallistuttava Siilinjärven kunnan alueella järjestettyyn ilmanlaadun seurantaan ja siitä aiheutuviin kustannuksiin erikseen sovittavalla tavalla. Tark kailusta päätetään tarvittaessa erikseen. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava ympäristölautakunnalle. Luvan saajan on ilmoitettava ympäristölautakunnalle viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamisesta sekä esitettävä suunnitelma maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toimista. (YsL 5, 43, 46, JäteL 6, 51 3 momentti ja 52 1 momentti, VNa 591/2006, VNp 861/1997) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YsL 56 ) 5 RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

13 sivu terveyshaittaa 2. merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 3. maaperän tai pohjaveden pilaantumista 4. erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 5. eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon: 1. toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski 2. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset 3. muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. (YsL 6-8 ja 42 ). 5.1 Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Etelä-Siilinjärven kaukolämpöhuolto perustuu Toivalan teollisuusalueelle rakennettavaan biolämpökeskukseen. Järjestelyt ovat ratkaistu Simpan vahvistetussa asemakaavassa ja hyväksytyssä Toivalan asemakaavassa. Kaukolämpöhuollon uudelleen järjestelyissä kaukolämpöhuollon aiheuttamat ilman hiukkaspäästöt kasvavat (kts. kohta 3.4). Biolämpökeskus on teollisuusalueen korkeimmalla kohdalla. Lämpökeskusta lähellä ei ole korkeita rakennuksia tai muita leviämiseen vaikuttavia esteitä. Hakemuksen mukainen keskuksen piipun korkeus (40 m) on riittävä lämpökeskuksen savukaasujen laimenemiselle. Vaikka hiukkaspäästöjen leviämisselvitykseen ei sisältynytkään Toivalan lämpökeskuksia, tehdyn leviämisselvityksen perusteella voidaan arvioida, että ko. lämpökeskusten hiukkaspäästöt eivät merkittävästi heikennä Toivala Vuorela alueen ilmanlaatua. Lupaharkinnassa on otettu huomioon, että laitos on uusi. Savukaasupäästöjen rajoittamisessa on edellytetty käytettävän keskuksen kokoluokka ja polttoaine huomioon parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Referenssiaineistona lupaharkinnassa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen julkaisua 649 (Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa, 2003). Kun otetaan huomioon toiminnalle asetetut päästöjä ehkäisevät ja rajoittavat määräykset, biolämpökeskuksen toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa

14 sivu 14 tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää myös jätelaissa jätehuollon järjestämiselle asetetut vaatimukset. Siten Savon Voima Lämpö Oy:lle voidaan myöntää ympäristölupa rakennettavan biolämpökeskuksen toimintaa varten. 5.2 Lupamääräysten perustelut Kohdassa annettavilla määräyksillä estetään ympäristön pilaantumista ja savukaasujen aiheuttamia terveyshaittoja. Kyseessä on uusi laitos ja ilmapäästöjen raja-arvot ovat saavutettavissa käyttämällä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Päästömittaukset ovat tarpeen hiukkaspäästörajan toteutumisen varmistamiseksi (kohta ja 4.2.6). Kohdassa annettavalla määräyksellä ehkäistään maaperän sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen. Kohdassa annettavalla määräyksellä varmistetaan, että lämpökeskuksen toiminnasta aiheutuva melu ei aiheuta terveydellistä haittaa lähiympäristön asutukselle. Melutasoa koskeva rajoitus on asetettu yöaikaa koskevan melutason ohjearvon perusteella, koska laitoksen toiminnan aiheuttama melutaso päivä- ja yöaikaan on sama. Vaadittu melutaso on hakemuksessa esitetty. Ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelypaikkaan ja helpotetaan valvontaa. Valtioneuvoston päätöksessä öljyjätehuollosta edellytetään, että öljyjäte on hyödynnettävä ensisijaisesti uudistamalla. (kohta 4.2.4) Erilaisten häiriötilanteiden ja onnettomuuksien aikaiset päästöt ovat usein merkittäviä ympäristövaikutusten (terveyshaitta, ilman pilaantuminen, maaperän saastuminen) ja laitoksen kokonaispäästöjen kannalta. Tämän vuoksi tällaisista häiriötilanteista ja niissä syntyvistä päästöistä ja jätteistä on tarpeen ilmoittaa erikseen. Häiriö- ja onnettomuustilanteista ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat haitat voidaan rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi, kun torjuntatoimet aloitetaan viivytyksettä. (kohta 4.2.5) Kohdissa ja annetut määräykset ovat tarpeen toiminnan päästöjen valvomiseksi sekä päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutusten tarkkailemiseksi. Lämpökeskuksella syntyvän tuhkan laatu on varmistettava, jos tuhka käytetään maanrakentamisessa (VNa 591/2006), sellaisenaan lannoitevalmisteena (maa- ja metsätalousministeriön asetus 12/2007) tai jos tuhka loppusijoitetaan kaatopaikalle (VNp 861/1997) Kirjanpidon ja raportoinnin avulla myös toiminnanharjoittaja voi seurata toiminnassa syntyviä päästöjä ja arvioida niiden ympäristövaikutuksia. Asetuksen noudattamisesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa.

15 sivu 15 6 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä mennessä. (YsL 55 ) 7 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toivalan bioämpökeskuksen toiminta voidaan aloittaa, kun ympäristölupa on lainvoimainen. 8 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristölupahakemuksen käsittelystä peritään euroa sekä kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuvat kulut erillisen laskun mukaisesti. Maksu on Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukainen. 9 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 9.1 Päätöksen antaminen Lupapäätös on annettu Päätöksen lähettäminen Päätös on lähetetty postitse Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Siilin-järven kunnanhallitukselle, rakennuslautakunnalle ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. 9.3 Tieto päätöksestä Päätöksen antamisesta on ilmoitettu lähettämällä kopio ympäristölupapäätöksen julkipanoa koskevasta kuulutuksesta niille, joille on erikseen lähetetty tieto hakemuksen vireilläolosta. 9.4 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla kunnan ilmoitustaululla ja julkaisemalla ilmoituksen Uutis-Jousessa. 10 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Valitus on toimitettava Siilinjärven ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä. 11 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YsL) 4-5, 7-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 72, 76, 81, 83, 90, 96-97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (YsA) 1 :n 1 momentin kohta 3b, 7 :n 1 momentin

16 sivu 16 kohta 3, 16-19, 30 Jätelaki (JL) 3, 4, 6, 12, 15, 19, 22, 51-52, 54, 55 Jäteasetus (JA) 3a, 5-7 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) Valtioneuvoston asetus 766/2000 (raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus) Valtioneuvoston päätös 993/1992 (melutason ohjearvot) Ympäristöministeriön päätös 867/1996 (yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo) Valtioneuvoston päätös 659/1996 (ongelmajätteistä annettavat tiedot sekä ongelmajätteiden pakkaaminen ja merkitseminen) Valtioneuvoston päätös 101/1997 (öljyjätehuolto) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Valtioneuvoston asetus 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa) Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 3 / liitteen 1 kohta Energiantuotanto, 4 Arja Saarelainen ympäristöpäällikkö

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Helsinki No YS 232

Helsinki No YS 232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 588 111 No YS 232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2008 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen lupahakemus, joka koskee Helsingin Energian

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS annettu julkipanon jälkeen 17.6.2009 Dnro ESA-2008-Y-252-111 ASIA LUVAN HAKIJA LAITOS Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös koskee Suur-Savon Sähkö Oy:n varalämpökeskuksen

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS KUOPION ENERGIAN KELLONIEMEN LÄMPÖKESKUKSELLE

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS KUOPION ENERGIAN KELLONIEMEN LÄMPÖKESKUKSELLE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-75-111 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2007 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS KUOPION ENERGIAN KELLONIEMEN LÄMPÖKESKUKSELLE 1 ASIA 2 LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2002 Y

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2002 Y Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 9.9.2008 PIR 2002 Y 372 119 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka

Lisätiedot

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO PÄÄTÖS 25.9.2017 POSELY/2217/2015 Pohjois-Savo ASIA SAAJA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n 3 mom. mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pudasjärven kaupungin Törrönkankaan kaukolämpökeskuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 16/2004 ( , Dnro LAP 2003 Y ).

Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 16/2004 ( , Dnro LAP 2003 Y ). YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16/2006 11.8.2006 LAP 2003 Y 224 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Kemin Energia Oy:n Karjalahden lämpökeskuksen

Lisätiedot