Energiatekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) Markku Huhtinen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 84 ov, josta suuntautumisopintoja 10 ov PERUSOPINNOT 36 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Koulutusohjelman tavoitteet Energiatekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa yhteistyökykyisiä energiatuotantoon ja käyttöön erikoistuneita korkean ammattitaidon omaavia myös kansainvälisissä tehtävissä hyvin toimeentulevia insinöörejä. Energiatekniikan koulutusohjelma perehdyttää opiskelijat laaja-alaisesti energiatalouteen, energiatekniikkaan, sähkö- ja automaatiotekniikkaan sekä voimalaitostekniikkaan antaen näin asetuksen 213/78 voimalaitosten käytönvalvojilta vaatiman koulutuksellisen pätevyyden. Tutkinnon rakenne Insinöörien käytännön työtehtävät toteutetaan useimmiten erilaisina projekteina. Energiatekniikan koulutusohjelmassa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan nk. projektiopetusta, jossa oppiaineisiin liittyvät harjoitustyöt korvataan työelämästä hankittavilla todellisilla insinöörien työtehtävillä. Kolmantena opiskeluvuonna pyritään toteuttamaan nk. laajempi opetusprojekti, jossa eri oppiaineisiin liittyvät harjoitustyöt liittyvät samaan työelämäprojektiin. Näin opiskelijoille pyritään antamaan entistä paremmat valmiudet tulevaa työelämää varten. Kansainvälisissä tehtävissä tarvittavan käytännön kielitaidon saamiseksi osa opetuksesta järjestetään englanninkielellä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla, esim. osallistumalla yhteistyöoppilaitosten järjestämille intensiivikursseille. 72

2 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Energiatekniikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 36 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kielentaito 1 1 P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemian peruskurssi 2 2 Tekniikka ja liikenne AMMATTIOPINNOT 84 OV Koulutusohjelman yhteiset opinnot 74 ov Koulutusohjelman yleisopinnot 19 ov P Matemaattiset menetelmät käytännössä 1 1 Vaihtoehto 1 P Kone- ja energiatekniikan matemaattiset menetelmät 4 4 P Numeeriset menetelmät 1 1 Vaihtoehto 2 P Talousmatematiikka 3 3 P Tilastotieteen perusteet 2 2 P Koneosaston fysiikka 2 2 P Fysiikan laboraatiot, konetekniikka 2 2 A Tietotekniikka A Tuotantotalouden perusteet 2 2 A Johtamisoppi

3 Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov A Tekniikka Konetekniikka 17 ov A Konstruktiomateriaalit 2 2 A Valmistustekniikka I 3 3 A Rakenteiden statiikka 3 3 A Lujuusoppi I 4 4 A Kone- ja mekanisointielimet 2 2 A Tekninen piirustus 3 3 Energiatekniikka 13 ov A Energiatekniikan laboraatiot 2 2 A Dieselmoottorit 2 2 A Kattilatekniikan peruskurssi 2 2 A Termodynamiikka 2 2 A Voimalaitostekniikan peruskurssi 2 2 A Turbiinitekniikan peruskurssi 1 1 A Kylmätekniikka 2 3 Sähkö- ja automaatiotekniikka 14 ov A Automatiikka A Automatiikka A Mittaus- ja säätötekniikka 3 3 A Elektroniikka 1 1 A Sähkökoneet 2 2 A Sähkölaitostekniikka 2 2 A Sähkötekniikan laboraatiot 2 4 Voimalaitostekniikka 11 ov A Pumput ja putkistot 2 2 A Kattilatekniikan jatkokurssi 2 2 A Energiatalous 2 2 A Turbiinitekniikan jatkokurssi 2 2 A Voimalaitostekniikan jatkokurssi 1 1 A Voimalaitossimulaattoriharjoitus 2 2 Suuntaavat ammattiopinnot 10 ov Voimalaitoksen käynnissäpito 10 ov (valittava seuraavista) A Riskien hallinta 3 3 A Käynnissäpidon johtaminen ja talous 2 2 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 2 A Mekaanisten järjestelmien kunnossapito 2 2 A Sähköisten järjestelmien kunnossapito 2 2 A Käynnissäpidon harjoitustyö 3 3 Voimalaitos- ja prosessisuunnittelu 10 ov (valittava seuraavista) A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 3 A Lujuusoppi A Kone-elimet 2 2 A Teräsrakenteet 2 2 A Teollisuuden energiatekniikka 2 2 A Suunnitteluprojekti 2 2 A Voimalaitoksen CAD-suunnittelu 2 2 A Energiakatselmuksien toteutus

4 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov A Lämmönsiirto-oppi 2 2 A LVI-tekniikka 2 2 Ympäristötekniikka 10 ov (valittava seuraavista) Lukuvuoden aikana toteutettavat opintojaksot: A Ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädäntö 1 1 A Vesiensuojelu 2 3 A Ympäristöbiologia ja ekologia 2 2 Lukuvuosien ja aikana toteutettavat opintojaksot : A Vaarallisten aineiden kuljetus 2 2 A Ympäristöjohtaminen 2 2 A Päästömittauskurssi (intensiivikurssi) 3 3 Lukuvuoden aikana toteutettavat opintojaksot: A Ilmansuojelu 2 2 A Ympäristökemia ja ekotoksikologia 2 2 Tekniikka ja liikenne VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV TYÖHARJOITTELU 20 OV 20 OPINNÄYTETYÖ 10 OV A Opinnäytetyö 10 Yhteensä

5 ENERGIATEKNIIKAN OPINNOT Energiatekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: voimalaitoksen käynnissäpito voimalaitos- ja prosessisuunnittelu energian tuotannon ympäristötekniikka. Koulutusohjelma päättää suuntautumisvaihtoehtoihin valinnasta opiskelijoiden hakemuksesta ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Jos suuntautumisvaihtoehtoon hakee useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, valintaperusteena käytetään opiskelijoiden opintomenestystä. Voimalaitoksen käynnissäpidon suuntautumisvaihtoehto Voimalaitoksen käynnissäpidon suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu nimenomaan käyttöja kunnossapitotehtäviin tähtääville opiskelijoille. Suuntautumisvaihtoehto perehdyttää opiskelijat mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kunnossapitotöihin, niiden johtamiseen ja tehtävissä tarvittavien tietojärjestelmien käyttöön ja riskien hallintaan. Suuntautumisvaihtoehdon pakollinen opintokokonaisuus on voimalaitoksen käynnissäpito. Voimalaitos- ja prosessisuunnittelun suuntautumisvaihtoehto Voimalaitos- ja prosessissuunnittelun suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu energiatekniikan koulutusohjelmasta suunnittelutehtäviin tähtääville opiskelijoille. Koulutus antaa valmiudet voimalaitosten, kattilalaitosten, turbiinilaitosten, teollisuuslaitosten ja niiden prosessien suunnitteluun. Valmistuttuaan insinöörit voivat sijoittua suunittelutoimistoihin suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijatehtäviin tai alalla toimivien laitetoimittajien suunnittelu- ja valmistustehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Suuntautumisvaihtoehdon pakollinen opintokokonaisuus on voimalaitos- ja prosessisuunnittelu, joka antaa valmiudet nykyisin käytettyjen cad-ohjelmien käyttöön sekä niiden soveltamiseen voimalaitosten ja niiden prosessien ja putkistojen sekä vastaavien kohteiden suunnitteluun. Energiantuotannon ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto Nykyään ympäristöasiat on otettava huomioon myös energiatuotannossa. Yhä useammin energiainsinöörien työtehtävät liittyvät energiantuotannon päästöjen selvittämiseen, pienentämiseen tai ympäristöystävällisempien tekniikoiden kehittämiseen. Näihin työtehtäviin antaa energiantuotannon ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto hyvät valmiudet. Suuntautumisvaihtoehdon pakollinen opintokokonaisuus on ympäristötekniikka. Laboratoriot Energiatekniikan koulutusohjelman käytössä on kaksi laboratoriota. Energiatekniikan laboratorio: Laboratoriossa on energiatekniikan ja laivakonetekniikan opetuksessa tarvittavat koe- ja demonstraatiolaitteet. Lisäksi laboratoriossa sijaitsee voimalaitossimulaattorikoulutukseen varattu atk-luokka. Koululla on käytössään useampia todellisten voimalaitosten käytön opetukseen tarkoitettuja höyrykattila- ja turbiinisimulaattoreita. Päästömittauslaboratorio: Laboratoriossa on savukaasupäästöjen mittauksissa tarvittavat luotettavat mittalaitteet opetuksen, insinööritöiden ja tutkimustyön tarpeita varten. Sähkö- ja osittain automaatio-opetuksessa käytämme sekä ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelman että ammattikoulun laboratorioita. Voimalaitostekniikan opetuksessa laboratoriotöitä tehdään koulun lähellä sijaitsevilla voimalaitoksilla. 76

6 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTOJAKSOT AMMATTIOPINNOT A Mittaus- ja säätötekniikka 3 ov, III Measurement and Control Technology Tavoitteet: Antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa mittaus- ja säätötekniikkaa voimalaitos- ja prosessitekniikan alueella. Opiskelija tuntee tärkeimpien suureiden mittaustekniikan, prosessin ominaisuudet, stabiilisuustekijät, säätimien ominaisuudet ja virityksen, toimilaitteet sekä voimalaitostekniikassa käytettävät automaatiojärjestelmät. Opiskelija tuntee myös mallintamisen ja simuloinnin periaatteet ja mittaus- ja säätötekniikan dokumentaation. Sisältö: Mittaustekniikan perusteet. Mittaustarkkuus. Anturien ja lähettimien rakenne- ja toimintaperiaatteita. Prosessien säädön teoriaa. Stabiilisuuskriteerit. Säätimien ominaisuudet. Säätöpiirin analysointi ja viritys. Simulointimallit. Automaation toteutuskonseptiot. Automaatiojärjestelmät. Toimilaitteet. Dokumentaatio. Oppimateriaali: Luennot. Shinskey: Process Control Systems. Sisältö: Sähkökoneiden jako moottoreihin, generaattoreihin ja muuntajiin. Laitteiden toiminta. Käyttö- ja asennustavan valinta. Mitoitus sovellutukseen. Teho- ja mittamuuntajat. Epätahtimoottorit. Tahtikoneet. Tasavirtamoottorit. Oppimateriaali: Luennot. Sähkötekniikan käsikirja. Paavola-Lehtinen:Sähkötekniikan oppikirja. Linse: Elektrotecnik für Maschinenbauer. A Sähkölaitostekniikka Power Systems and Equipment Tavoitteet: Antaa teknistaloudelliset valmiudet sähköenergian tuotannon, jakelun ja käytön valvontaan ja kunnossapitoon. Sisältö: Vaihtovirtateorian syventäminen. Sähköenergian kehittäminen, siirto ja jakelu. Kanta- ja paikallisverkot. Kolmivaihejärjestelmät. Sähköasemat. Loistehon kompensointi. Mittaukset. Suojaukset. Katkaisijat. Erottimet. Varavoima. Oppimateriaali: Luennot. Elovaara ja Laiho: Sähkölaitostekniikan perusteet. Aura-Tonteri: Sähkölaitostekniikka. Tekniikka ja liikenne A Elektroniikka Electronics 1 ov, III Tavoitteet: Antaa perustiedot elektroniikasta, perusterminologiasta, passiivisista ja puolijohdekomponenteista, perussovelluksista, digitaalitekniikasta, logiikoista ja prosessoreista. Sisältö: Passiviset komponentit. Vastukset. Kondensaattorit. Kelat. Termistorit. LDR. VDR. Puolijohteiden fysikaaliset ja tekniset perusteet. PN-liitos. Diodit. Transistorit. Tyristorit. Muut puolijohteet. Digitaalitekniikan perusteet. Logiikat. Mikroprosessorit. Oppimateriaalii:: Luennot. Volotinen: Elektroniikka 1. A Sähkökoneet Electrical Machines 2 ov, III Tavoitteet: Antaa opiskelijoille valmiudet moottorien, generaattorien ja muuntajien valintaan kunnossapitoon ja käyttöön sekä selvittää koneiden toiminta. 77 A Sähkötekniikan laboraatiot 2 ov, IV Laboratory Course in Electrical Engineering Tavoitteet: Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojaksojen kokonaisvaltainen omaksuminen. Sähköturvallisuusajattelun sisäistyminen. Tottuminen ryhmätyöhön sekä itsenäiseen aloitteelliseen työtapaan ja lähdeaineiston käyttöön. Sisältö: Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojaksojen keskeisiltä alueilta valittuja laajoja laboratoriotöitä mm. kolmivaihejärjestelmästä, muuntajista, oikosulkuliukurengasmoottoreista, tahdistuksesta ja voimalaitos- ja prosessiautomaatiosta. Suoritustapa: Hyväksytyt laboratoriotyöt. Oppimateriaali: Laboraatioiden työohjeet. Edeltävät opinnot: A Elektroniikka. A Sähkökoneet. A Sähkölaitostekniikka. A Mittaus- ja säätötekniikka.

7 A Konehuone-simulaattoriharjoitus 1 ov, III IV Engine Room Simulator Exercises Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä kuinka laivan dieselmoottoria käytetään ja kuinka toimitaan erilaisissa käyttöhäiriöissä. Sisältö: Dieselmoottorin käynnistys ja normaalikäyttö, toiminta erityyppisissä käyttöhäiriöissä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset konehuonesimulaattorilla. Oppimateriaali: IMO Model Course for Engine Room Simulator. A Energiatekniikka Energy Technology IV Tavoitteet: Lämpövoimalaitosprosessin tunteminen. Edellytykset perehtyä alan ongelmiin ammattilehtien ja kirjallisuuden avulla. Sisältö: Polttoaineet. Polttotekniikka. Höyrykattilat. Lauhde-, vastapaine-, kaukolämpö- ja kombivoimalat. Keskipakoprosessipumput. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. A Energiatekniikan laboraatiot Energy Technology Lab Course 2 ov,, III Tavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan opittuja energiatekniikan tietoja käytännön mittauksiin. Sisältö: Energiateknisten laitteiden (pumput, puhaltimet, polttomoottorit, kylmäkoneet, kattilat, turbiinit, lämmön vaihtimet) toiminta ja mittaukset. Mittauksia koulun laboratoriossa ja lähiseudun voimalaitoksilla. Suoritustapa: Hyväksytyt laboratoriotyöselostukset. Oppimateriaali: Laboratoriotyöohjeet. A Dieselmoottorit Diesel Engines 2 ov, II Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät tiedot, jotta hän työkokemusta saatuaan pystyy vastaamaan maavoimalaitosten dieselmoottorien käytöstä, huollosta ja asennuksista. Sisältö: Dieselmoottorin toimintaperiaateet. Moottorin hyötysuhde ja häviöt sekä näihin vaikuttavat tekijät. Mäntien ja sylinterien rakenteet, voiteluun ja kulumiseen vaikuttavat tekijät. Kampikoneiston rakenteet ja ominaisuudet, Ahtaminen ja ahtimien huolto. Polttoainejärjestelmät. Moottorin pyörimisnopeuden säätöjärjestelmät. Käynnistysjärjestelmä. Kampiakselin linjaus ja koneiston kiinnitys. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Kleimola, Pohjanpalo: Dieselmoottori. Luennot. A Kattilatekniikan peruskurssi 2 ov, I Basic Course in Steam Boilers Tavoiteet: Kurssin tavoitteena on antaa alikonemestareilta vaadittava koulutuksellinen tietämys kattiloista, niiden toiminnasta, turvallisesta käytöstä ja kattiloihin liittyvistä kaukolämpö- ja höyryjärjestelmistä. Sisältö: Lämminvesikattilat, matalapainehöyrykattilat, niiden polttoaineet, polttoaineden käsittely, polttolaitteet, palaminen, hyötysuhteeseen vaikuttavat tekijät, kaukolämpökeskukset, kaukolämpöjärjestelmä, höyrylämpökeskukset, matalapainehöyryjärjestelmä. Oppimateriaali: Huovilainen, Koskelainen. Kaukolämmitys. Neste Oy. Raskaan polttoöljyn käyttöopas, Höyryopas. Huhtinen, Kettunen, Nurminen, Pekkanen: Höyrykattilatekniikka. A Pumput ja putkistot Pumps and Piping Tavoitteet: Opiskelija tuntee putkistokomponentit ja asetuksien pääsisällön sekä osaa mitoittaa putkiston komponentteineen ja valita tuottotarpeeseen ja käyttötilanteisiin soveltuvan pumpun ja tuoton säädön. Sisältö: Väliaineen statiikka ja dynamiikka. Putkiston ja komponenttien mitoitus. Virtausvastukset ja putkiston ominaiskäyrä. Massaputkistot. Pumppujen rakenne, materiaalit ja valinta. Suoritustapa: Luennot sekä hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Willi Bohl: Tekninen virtausoppi. Wirzelius: Keskipakopumput. Pumppuvalmistajien tiedotteita. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. 78

8 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Termodynamiikka Thermodynamics 2 ov, I Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää energianmuuntoprosessien termodynaamiset lainalaisuudet ja osaa laskea energiateknisiin laitteisiin ja prosesseihin liittyviä käytännönläheisiä laskuja. Sisältö: Termodynamiikan pääsäännöt. Energianmuuntoprosessien toiminta. Energiateknisten laitteiden ja prosessien laskennan harjoittelu. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja laskuharjoitukset. Oppimateriaali: Fagerholm. Termodynamiikka. Opettaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen A Kattilatekniikan jatkokurssi Advanced Course in Steam Boilers Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittavat koulutukselliset tiedot voimalaitosten höyrykattiloista. Sisältö: Polttoaineet ja niiden käsittely. Vesihöyrypiirin ratkaisut. Kattilatyypit. Polttolaitteet. Palaminen. Hyötysuhteen laskenta. Lämmönsiirtimet ja niiden mitoitus. Lämpöpintojen likaantuminen korroosio ja puhdistus. Oheislaitteet. Savukaasun puhdistus. Veden käsittely. Harjoitustyön teko. Simulaattoriharjoittelu. Oppimateriaali: Huhtinen, Kettunen, Nurminen, Pakkanen: Höyrykattilatekniikka. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. A Voimalaitostekniikan peruskurssi 2 ov, II Basic Course in Power Plant Technology Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon sekä konventionaalisten lauhdutusvoimalaitosten prosesseihin. Sisältö: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto ja siihen liittyvät voimalaitosprosessit (vastapainevoimalaitos, kaasuturbiinivoimalaitos, kombivoimalaitos, dieselvoimalaitos, konventionaalinen lauhdutusvimalaitos), niiden toimintaperiaatteet, pää- ja apujärjestelmät, säädöt ja laskenta. Oppimateriaali: Luennot. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. A Turbiinitekniikan peruskurssi. A Energiatalous Energy Economics 2 ov, IV Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijat pystyvät suorittamaan energian tuotantoon, käyttöön, myyntiin ja investointipäätöksiin liittyviä taloudellisuuslaskelmia. Lisäksi kurssilla on tavoitteena antaa kuva Suomen energiakulutuksen ja -huollon rakenteesta sekä energiavarojen riittävyydestä. Sisältö: Kannattavuuslaskelmamenetelmät. Vastapainevoimalaitoksen lämmön ja sähkön hinnoittelu. Voimalaitosten energiantuotantokustannukset. Energianmyyntitariffit. Pysyvyyskäyrät. Tuotettavan energian jakaminen eri tuotantotavoille. Suomen energian kulutus. Kulutusennusteet. Ulkolaisten polttoaineiden varat ja kauppa. Viranomaiset ja energiapolitiikka. Oppimateriaali: Luennot. Edeltävät opinnot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. A Turbiinitekniikan peruskurssi 1 ov, I Basic Course in Turbine Technology Tavoitteet: Antaa kuva turbiinien rakenteesta sekä käyttö- ja toimintaperiaatteista. Sisältö: Eri turbiinien (vesi-, höyry- ja kaasuturbiinien) rakenteet, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä hyötysuhteen määritys ja tehon laskenta. Oppimateriaali: Luennot. M. Lajunen: Höyryja kaasuturbiinit. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. A Kaukolämpötekniikan harjoitustyö 1 ov, II IV Planning of District Heating System Tavoitteet: Perehdyttää kaukolämpöjärjestelmän suunnitteluun, mitoitukseen ja toiminnan taloudellisuuden arviointiin. Tekniikka ja liikenne 79

9 Sisältö: Lämmöntarpeen määritys. Verkoston mitoitus ja suunnittelu. Lämmöntuotantovaihtoehdon valinta ja lämpökeskuksen suunnittelu. Tariffien suunnittelu ja kannattavuuden arviointi. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Huovilainen & Koskelainen: Kaukolämmitys. ETY: Kaukolämmityksen käsikirja. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. A Teollisuuden energiatekniikka Industrial Energy Technology IV Tavoitteet: Antaa perustiedot paperi- ja selluteollisuuden prosessien energiantarpeesta ja energiankehitykseen käytetyistä voimalaitoksista. Sisältö: Paperi- ja selluteollisuuden prosessit (keitto, haihdutus, kaustisointi, meesanpoltto, kuivaus). Prosessien energian tarve. Energian kehitys kuori- ja soodakattiloilla. Teollisuuden voimalaitokset. Teollisuuden höyry- ja lauhdejärjestelmät. Oppimateriaali: Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja: Puumassan valmistus II osa 2. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan jatkokurssi. Opettaja: Dipl.ins. Soile Peltonen Suunnitteluprojekti 2 ov, IV Planning Project Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija voimalaitoksen suunnittelun eri vaiheisiin ja niissä käytettäviin menetelmiin. Sisältö: Prosessin suunnittelu ja laskenta. Layout-suunnittelu. PI-kaaviot. Putkistosuunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Rakennettujen voimalaitosten piirustukset. Voimalaitostekniikan kurssien oppimateriaali. Endat Oy:n Prosim-ohjelma prosessin laskentaan. Auto-CAD layoyt-, PI-kaavio- ja isometriputkistopiirustuksiin. Oheiskirjallisuus: Modern Power Station Practice osa 1: Planning and Layout. Edeltävät opinnot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen. A Kylmätekniikka Refrigeration Technology Tavoitteet: Opiskelija tuntee kylmälaitokset ja osaa mitoittaa tarvittavat komponentit sekä pystyy omaksumaan huolto- ja ylläpitorutiinit. Sisältö: Kylmätekniikan käyttösovellutukset. Kylmälaitosten periaatteet. Kylmäaineet. Rakenne- ja säätökomponentit. Huolto, ylläpito, rakentaminen, eristeet. Kylmälaitoksen mitoitus. Suoritustapa: Luennot sekä hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Aittomäki: Kylmätekniikka. Opettaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Matti Merta. A Lämmönsiirto-oppi Heat Transfer Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää lämmönsiirtymisilmiöden perusteet ja osaa lämpöteknisesti mitoittaa tavanomaisimpia lämmönsiirtimiä. Sisältö: Stationäärinen lämmönsiirtyminen, johtuminen, konvektio, säteily, höyrystyminen, lauhtuminen, lämmön ja aineensiirron analogia, lämmönsiirtimen rakenteet, lämmönsiirtimen mitoitus. Oppimateriaali: Walter Wagner: Lämmönsiirto. Edeltävät opinnot: A Termodynamiikka. Opettaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. A Energiatalous (T) Energy Economics IV Tavoitteet: Opiskelija saa kuvan Suomen energiahuollosta ja sen järjestelyistä sekä teknisistä vaihtoehdoista. Sisältö: Energiatalouden peruskäsitteet. Energiahankinnan aikavaihtelu, kustannusrakenne ja tariffit. Lämpövoimalaitosten perusteet, lauhdutus- ja vastapainelaitosten kiertoprosessit ja pääominaisuudet, tärkeimmät kattilatyypit. Kaasuturbiinivoimalaitokset, ydinvoimalaitokset, vesivoimalaitokset. Energian siirtojärjestelmät. Energian kulutus, energiahuolto ja energiavarat. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Luennot. 80

10 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Energiatekniikan projektityö Project Work on Energy Technology 1-3 ov Sisältö: Erillisestä aiheesta tehty harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. A Paineastiat Pressure Vessels 2 ov Tavoitteet: Perehdyttää opiskelijat paineastioiden laskentaan, suunnitteluun ja valmistukseen. Sisältö: Paineastioiden kuten lämmönvaihtimen, säiliöiden ja putkistojen laskenta, suunnittelu ja valmistus sekä aiheesta tehty harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. A Voimalaitossimulaattoriharjoitus 1 3 ov, III Power Plant Simulator Exercises Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärtää kuinka voimalaitosprosessi toimii ja kuinka sitä säädetään. Sisältö: Voimalaitoksen käynnistys, normaalikäyttö ja toiminta häiriötilanteissa. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti esilukumateriaalista ennen simulaattoriajoa. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset oppilaitoksen simulaattorilla. Oppimateriaali: Esilukumateriaalina simulaattorin käyttöohje. Opettaja: Lab.ins Tuomo Pimiä. A Kansainvälinen kurssi 1 3 ov, III IV International Course Tavoite: Perehdyttää opiskelijat tiettyyn käsiteltävään asiakokonaisuuteen normaaliopetusta perusteellisemmin ja opettaa heitä kansainväliseen kanssakäymiseen ulkomailla. Suoritustapa: Kurssi suoritetaan osallistumalla hyväksytysti jossain ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa (esim. Fachhochschule Kiel) järjestettävään kansainväliseen kurssiin. Oppimateriaali: Järjestäjä ilmoittaa kurssilla. A Turbiinitekniikan jatkokurssi Advanced Course in Turbine Technology Tavoitteet: Syventää turbiinien toiminnan tuntemusta turbiinien sisäisen virtaustekniikan ja hydraulisten säätöjärjestemien osalta. Sisältö: Eri turbiinien (vesi-, höyry- ja kaasuturbiinien) virtaustekninen toiminta ja mitoitus. Turbiinien hydrauliset säätöjärjestelmät. Toteutus: Luentoja, harjoitustöitä ja simulaattoriharjoitus, 44 t. Oppimateriaali: F.Dietzel: Turbinen, Pumpen und Verdichter. Edeltävät opinnot: A Turbiinitekniikan peruskurssi. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen ja DI Risto Korhonen, lab.ins. Tuomo Pimiä. A Voimalaitostekniikan jatkokurssi Advanced Course in Power Plant Technology 1 ov, III Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija ydinreaktoreilla varustettuihin lauhdutusvoimalaitoksiin. Sisältö: Ydinreaktorien toimintaperiaatteet, ydinvoimalaitosten kytkennät. Oppimateriaali: Luennot, IVO:n Loviisan voimalaitoksen käyttöhenkilökunnan koulutusmateriaali. Esitiedot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. A Uusiutuvat energialähteet ja niiden hyödyntäminen Renewable Energy Resources Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uusiutuviin energialähteisiin ja niiden hyöydyntämistekniikoihin. Sisältö: Aurinkoenergian (lämpö,sähkö), biomassan, jätteiden, tuulienergian, pienvesivoiman, vuorovesivoiman ja maalämmön hyödyntämiseen liittyvä tekniikka ja sen kannattavuus. Oppimateriaali: Luennot, Boyly: Renewable energy. Esitiedot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. Tekniikka ja liikenne 81

11 Opettajat: Yliopettajat Markku Huhtinen ja Pekka Suhonen. A Energiakatselmuksen toteutus Energy Auditing 2 ov,, III-IV Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää energiakatselmoinnin suorittamiseen ja energiansäätökohteiden kartoittamiseen energiaintensiivisissä kohteissa. Sisältö: Energiakatselmukset suorittamisen vaiheet, energiankulutusmittaukset, säätökohteiden analysointi. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Energiansäästöpalvelukeskuksen Motivan koulutusmateriaali. Esitiedot: A Termodynamiikka, A LVI-tekniikka, A Kattilatekniikan peruskurssi, A Voimalaitostekniikan peruskurssi. Opettaja: Yliopettajat Markku Huhtinen. A Dieselmoottorin huolto 1 ov, III-IV Maintenance of Diesel Engines Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käytännössä dieselmoottorin huoltoon. Sisältö: Dieselmoottorin huoltotyöt. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Laitevalmistajan huolto-ohjeet. Opettaja: Lab.ins Kari Ronkainen. Esitiedot: A Dieselmoottorit. A Teollisuuden energiatekniikan harjoitustyö 1 ov, III IV Planning of Steam Heating System Tavoitteet: Perehdyttää matalapainehöyryjärjestelmän suunnitteluun. Sisältö: Höyry- ja laudeputkistojen suunnittelu, komponenttien valinta. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Spirax Oy oppaat, Neste Oy Höyryopas, laitevalmistajien manuaalit. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. P Ympäristötekniikka 2 ov, I Introduction to Environmental Technology 82 Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ympäristön likaantumis- ja puhdistamismekanismeihin, ilman- ja veden puhdistusteknologiaan, ympäristönsuojelun hallintoon ja lainsäädäntöön sekä taloudellisiin tekijöihin. Sisältö: Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö. Ilmansuojelu: päästöt ja normit. Epäpuhtauksien syntyminen. savukaasujen puhdistustekniikat. Epäpuhtauksien kulkeutuminen, muuntuminen ja vaikutukset. Vesiensuojelu: päästöt vesistöihin, jätevesien puhdistus. Jätehuol to: jätteiden käsittely, ongelmajätteiden käsittely. Säästävä teknologia ympäristönsuojelussa. Radioaktiiviset aineet ja säteily. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Seppänen, Harri: Ympäristönsuojelutekniikan perusteet. Opettajat: DI Risto Korhonen ja TkL Kauko Mononen. A Ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädäntö 1 ov, III IV Environmental and Chemical Legislation Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ympäristönsuojelua ja vaarallisten kemikaalien varastointia koskeviin lakeihin, asetuksiin, päätöksiin, ohjeisiin ja erilaisiin lupamenettelyihin. Sisältö: Kemikaalilainsäädäntö: kemikaalilaki ja asetus, asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, valtioneuvoston päätös kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta, muut lait, asetukset ja ohjeet. Ympäristölupamenettely. Jätelaki. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Opettaja: DI Kirsi Kosunen. A Ilmansuojelutekniikka Air Quality IV Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ilmansuojelumääräyksiin, ilman epäpuhtauksien muodostumiseen, päästöjen vähentämistekniikoihin ja puhdistuslaitteiden mitoitukseen, päästöjen tarkkailuun ja mittaamiseen. Sisältö: Epäpuhtauksien muodostuminen palamisessa ja teollisuusprosesseissa. Pölyn- ja kaasumaisten epäpuhtauksien erotuslaitteet sekä niiden mitoittaminen. Päästöjen mittausmenetelmät ja mittaustulosten laskennallinen käsittely. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka. Opettaja: DI Risto Korhonen.

12 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Vesiensuojelutekniikka Water Quality IV A Päästömittauskurssi Emission Measurement 3 ov, III IV Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat jätevesien muodostumiseen teollisuudessa ja yhdyskunnissa, jätevesien määrän vähentämiseen, jätevesien- ja jätevesilietteiden käsittelyyn. Sisältö: Veden hankinta pohja- ja pintavesistä. Vesi- ja viemäritekniikan peruskäsitteet. Puhdistusprosessien valintaperusteet, veden- ja jäteveden käsittely-yksiköt, niiden toimintaperiaatteet, yhdistäminen laitoskokonaisuuksiksi ja mitoittaminen. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot ja tunneilla ilmoitettava aineisto. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka. Opettaja: TkL Kauko Mononen. A Ympäristöbiologia ja ekologia Environmental Biology and Ecology 2 ov Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat päästömittausten teoreettisiin perusteisiin, analysaattoreiden toimintaperiaatteisiin, päästöjen mittausmenetelmiin, laitteiden käyttöön sekä mittaus-tulosten laskennalliseen käsittelyyn ja päästömittausraportin laadintaan. Sisältö: Päästömittausten teoreettiset perusteet, mittaus- ja kalibrointiharjoitukset, päästömittaukset teollisuuslaitoksella, mittaustulosten laskennallinen käsittely, päästömittausraportin laatiminen. Suoritustapa: Kirjalliset raportit. Oppimateriaali: Torvela Heikki: Päästönmittausten perusteet. Torvela Heikki: Measurement of Atmospheric Emissions. Niskanen Ville: Kaasumittaukset. Luentomonisteet. Oheismateriaali: Förstner Ulrich: Umweltschutztechnik. Standardit SFS 5624 ja SFS Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. Tekniikka ja liikenne Tavoitteet: Opiskelija perehtyy elinympäristössä vallitseviin biologisiin ilmiöihin. Sisältö: Ekosysteemin vuorovaikutusten tutkiminen. Ympäristön tilan arviointi biologisin menetelmin. Oppimateriaali: Myöhemmin ilmoitettu materiaali. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka. Opettaja: Marita Söder. A Ympäristökemia ja ekotoksikologia -IV Environmental Chemistry and Ecotoxicology Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ympäristön kemiallisiin prosesseihin ja kuormitukseen sekä ympäristön tilan arviointiin kemian menetelmin. Sisältö: Vesianalytiikka, maaperän ja ilman laadun analytiikka. Kuormituksen ympäristövaikutuksia. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Myöhemmin ilmoitettu materiaali. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka (tai vastaava). Kemian perusopinnot. Opettaja: Marita Söder. A LVI-tekniikka HVAC Technology Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on selvittää lämmitysjärjestelmien, ilmastointijärjestelmien sekä vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaa, suunnittelua ja energiakulutuksen laskentaa. Sisältö: Lämmitystekniikka: Mitoitusperusteet; sisäilmastotekijät, terminen viihtyvyys ja ulkoilmastotekijät. Lämmitystehon ja lämmitysenergian tarve. Lämmöntuottojärjestelmät; kattilalaitokset, kaukolämpö, lämpöpumppu, aurinkolämpö, sähkölämmitys, kustannusvertailu. Lämmönjakojärjestelmät; vesikeskuslämmitys, ilmalämmitys, säteilylämmitys, lattialämmitys. Ilmastointitekniikka: Ilman käsittelyprosessit. Ilmanvaihdon tarve ja tehokkuus. Ilmanvaihtojärjestelmät, ilmastointijärjestelmät. Lämmön talteenotto. Ilmastoinnin äänitekniikka. Vesijohto- ja viemäritekniikka: Vesijohto- ja viemärijärjestelmien suunnittelu ja mitoittaminen. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti tai kokeet. Opettaja: DI Risto Korhonen. 83

13 OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Bachelor s Thesis 10 ov, IV Tavoite ja sisältö: Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden. Tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ammattitehtävissä esiin tulevat ongelmat. Suoritustapa: Koulutusohjelman opinnäytetyö tehdään erillisen ohjeen mukaisesti ja siitä on myös erillinen arviointiohje. Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelman keskeiset opintojaksot. Lisätietoja: Sv-vastaavat. 84

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan TAUSTAMUISTIO 17.2.2012 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2001. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

Lisätiedot

YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013

YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013 Maatalousharjoittelu (MAAT200) 3 op 81801 Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010 TEKNOLOGIAYKSIKKÖ TERVETULOA TEKNOLOGIAYKSIKKÖÖN! Teknologiayksikkö on organisoinut toimintansa työelämän rajapintojen ja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot