Energiatekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) Markku Huhtinen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 84 ov, josta suuntautumisopintoja 10 ov PERUSOPINNOT 36 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Koulutusohjelman tavoitteet Energiatekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa yhteistyökykyisiä energiatuotantoon ja käyttöön erikoistuneita korkean ammattitaidon omaavia myös kansainvälisissä tehtävissä hyvin toimeentulevia insinöörejä. Energiatekniikan koulutusohjelma perehdyttää opiskelijat laaja-alaisesti energiatalouteen, energiatekniikkaan, sähkö- ja automaatiotekniikkaan sekä voimalaitostekniikkaan antaen näin asetuksen 213/78 voimalaitosten käytönvalvojilta vaatiman koulutuksellisen pätevyyden. Tutkinnon rakenne Insinöörien käytännön työtehtävät toteutetaan useimmiten erilaisina projekteina. Energiatekniikan koulutusohjelmassa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan nk. projektiopetusta, jossa oppiaineisiin liittyvät harjoitustyöt korvataan työelämästä hankittavilla todellisilla insinöörien työtehtävillä. Kolmantena opiskeluvuonna pyritään toteuttamaan nk. laajempi opetusprojekti, jossa eri oppiaineisiin liittyvät harjoitustyöt liittyvät samaan työelämäprojektiin. Näin opiskelijoille pyritään antamaan entistä paremmat valmiudet tulevaa työelämää varten. Kansainvälisissä tehtävissä tarvittavan käytännön kielitaidon saamiseksi osa opetuksesta järjestetään englanninkielellä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla, esim. osallistumalla yhteistyöoppilaitosten järjestämille intensiivikursseille. 72

2 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Energiatekniikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 36 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kielentaito 1 1 P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemian peruskurssi 2 2 Tekniikka ja liikenne AMMATTIOPINNOT 84 OV Koulutusohjelman yhteiset opinnot 74 ov Koulutusohjelman yleisopinnot 19 ov P Matemaattiset menetelmät käytännössä 1 1 Vaihtoehto 1 P Kone- ja energiatekniikan matemaattiset menetelmät 4 4 P Numeeriset menetelmät 1 1 Vaihtoehto 2 P Talousmatematiikka 3 3 P Tilastotieteen perusteet 2 2 P Koneosaston fysiikka 2 2 P Fysiikan laboraatiot, konetekniikka 2 2 A Tietotekniikka A Tuotantotalouden perusteet 2 2 A Johtamisoppi

3 Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov A Tekniikka Konetekniikka 17 ov A Konstruktiomateriaalit 2 2 A Valmistustekniikka I 3 3 A Rakenteiden statiikka 3 3 A Lujuusoppi I 4 4 A Kone- ja mekanisointielimet 2 2 A Tekninen piirustus 3 3 Energiatekniikka 13 ov A Energiatekniikan laboraatiot 2 2 A Dieselmoottorit 2 2 A Kattilatekniikan peruskurssi 2 2 A Termodynamiikka 2 2 A Voimalaitostekniikan peruskurssi 2 2 A Turbiinitekniikan peruskurssi 1 1 A Kylmätekniikka 2 3 Sähkö- ja automaatiotekniikka 14 ov A Automatiikka A Automatiikka A Mittaus- ja säätötekniikka 3 3 A Elektroniikka 1 1 A Sähkökoneet 2 2 A Sähkölaitostekniikka 2 2 A Sähkötekniikan laboraatiot 2 4 Voimalaitostekniikka 11 ov A Pumput ja putkistot 2 2 A Kattilatekniikan jatkokurssi 2 2 A Energiatalous 2 2 A Turbiinitekniikan jatkokurssi 2 2 A Voimalaitostekniikan jatkokurssi 1 1 A Voimalaitossimulaattoriharjoitus 2 2 Suuntaavat ammattiopinnot 10 ov Voimalaitoksen käynnissäpito 10 ov (valittava seuraavista) A Riskien hallinta 3 3 A Käynnissäpidon johtaminen ja talous 2 2 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 2 A Mekaanisten järjestelmien kunnossapito 2 2 A Sähköisten järjestelmien kunnossapito 2 2 A Käynnissäpidon harjoitustyö 3 3 Voimalaitos- ja prosessisuunnittelu 10 ov (valittava seuraavista) A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 3 A Lujuusoppi A Kone-elimet 2 2 A Teräsrakenteet 2 2 A Teollisuuden energiatekniikka 2 2 A Suunnitteluprojekti 2 2 A Voimalaitoksen CAD-suunnittelu 2 2 A Energiakatselmuksien toteutus

4 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov A Lämmönsiirto-oppi 2 2 A LVI-tekniikka 2 2 Ympäristötekniikka 10 ov (valittava seuraavista) Lukuvuoden aikana toteutettavat opintojaksot: A Ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädäntö 1 1 A Vesiensuojelu 2 3 A Ympäristöbiologia ja ekologia 2 2 Lukuvuosien ja aikana toteutettavat opintojaksot : A Vaarallisten aineiden kuljetus 2 2 A Ympäristöjohtaminen 2 2 A Päästömittauskurssi (intensiivikurssi) 3 3 Lukuvuoden aikana toteutettavat opintojaksot: A Ilmansuojelu 2 2 A Ympäristökemia ja ekotoksikologia 2 2 Tekniikka ja liikenne VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV TYÖHARJOITTELU 20 OV 20 OPINNÄYTETYÖ 10 OV A Opinnäytetyö 10 Yhteensä

5 ENERGIATEKNIIKAN OPINNOT Energiatekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: voimalaitoksen käynnissäpito voimalaitos- ja prosessisuunnittelu energian tuotannon ympäristötekniikka. Koulutusohjelma päättää suuntautumisvaihtoehtoihin valinnasta opiskelijoiden hakemuksesta ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Jos suuntautumisvaihtoehtoon hakee useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, valintaperusteena käytetään opiskelijoiden opintomenestystä. Voimalaitoksen käynnissäpidon suuntautumisvaihtoehto Voimalaitoksen käynnissäpidon suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu nimenomaan käyttöja kunnossapitotehtäviin tähtääville opiskelijoille. Suuntautumisvaihtoehto perehdyttää opiskelijat mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kunnossapitotöihin, niiden johtamiseen ja tehtävissä tarvittavien tietojärjestelmien käyttöön ja riskien hallintaan. Suuntautumisvaihtoehdon pakollinen opintokokonaisuus on voimalaitoksen käynnissäpito. Voimalaitos- ja prosessisuunnittelun suuntautumisvaihtoehto Voimalaitos- ja prosessissuunnittelun suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu energiatekniikan koulutusohjelmasta suunnittelutehtäviin tähtääville opiskelijoille. Koulutus antaa valmiudet voimalaitosten, kattilalaitosten, turbiinilaitosten, teollisuuslaitosten ja niiden prosessien suunnitteluun. Valmistuttuaan insinöörit voivat sijoittua suunittelutoimistoihin suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijatehtäviin tai alalla toimivien laitetoimittajien suunnittelu- ja valmistustehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Suuntautumisvaihtoehdon pakollinen opintokokonaisuus on voimalaitos- ja prosessisuunnittelu, joka antaa valmiudet nykyisin käytettyjen cad-ohjelmien käyttöön sekä niiden soveltamiseen voimalaitosten ja niiden prosessien ja putkistojen sekä vastaavien kohteiden suunnitteluun. Energiantuotannon ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto Nykyään ympäristöasiat on otettava huomioon myös energiatuotannossa. Yhä useammin energiainsinöörien työtehtävät liittyvät energiantuotannon päästöjen selvittämiseen, pienentämiseen tai ympäristöystävällisempien tekniikoiden kehittämiseen. Näihin työtehtäviin antaa energiantuotannon ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto hyvät valmiudet. Suuntautumisvaihtoehdon pakollinen opintokokonaisuus on ympäristötekniikka. Laboratoriot Energiatekniikan koulutusohjelman käytössä on kaksi laboratoriota. Energiatekniikan laboratorio: Laboratoriossa on energiatekniikan ja laivakonetekniikan opetuksessa tarvittavat koe- ja demonstraatiolaitteet. Lisäksi laboratoriossa sijaitsee voimalaitossimulaattorikoulutukseen varattu atk-luokka. Koululla on käytössään useampia todellisten voimalaitosten käytön opetukseen tarkoitettuja höyrykattila- ja turbiinisimulaattoreita. Päästömittauslaboratorio: Laboratoriossa on savukaasupäästöjen mittauksissa tarvittavat luotettavat mittalaitteet opetuksen, insinööritöiden ja tutkimustyön tarpeita varten. Sähkö- ja osittain automaatio-opetuksessa käytämme sekä ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelman että ammattikoulun laboratorioita. Voimalaitostekniikan opetuksessa laboratoriotöitä tehdään koulun lähellä sijaitsevilla voimalaitoksilla. 76

6 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTOJAKSOT AMMATTIOPINNOT A Mittaus- ja säätötekniikka 3 ov, III Measurement and Control Technology Tavoitteet: Antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa mittaus- ja säätötekniikkaa voimalaitos- ja prosessitekniikan alueella. Opiskelija tuntee tärkeimpien suureiden mittaustekniikan, prosessin ominaisuudet, stabiilisuustekijät, säätimien ominaisuudet ja virityksen, toimilaitteet sekä voimalaitostekniikassa käytettävät automaatiojärjestelmät. Opiskelija tuntee myös mallintamisen ja simuloinnin periaatteet ja mittaus- ja säätötekniikan dokumentaation. Sisältö: Mittaustekniikan perusteet. Mittaustarkkuus. Anturien ja lähettimien rakenne- ja toimintaperiaatteita. Prosessien säädön teoriaa. Stabiilisuuskriteerit. Säätimien ominaisuudet. Säätöpiirin analysointi ja viritys. Simulointimallit. Automaation toteutuskonseptiot. Automaatiojärjestelmät. Toimilaitteet. Dokumentaatio. Oppimateriaali: Luennot. Shinskey: Process Control Systems. Sisältö: Sähkökoneiden jako moottoreihin, generaattoreihin ja muuntajiin. Laitteiden toiminta. Käyttö- ja asennustavan valinta. Mitoitus sovellutukseen. Teho- ja mittamuuntajat. Epätahtimoottorit. Tahtikoneet. Tasavirtamoottorit. Oppimateriaali: Luennot. Sähkötekniikan käsikirja. Paavola-Lehtinen:Sähkötekniikan oppikirja. Linse: Elektrotecnik für Maschinenbauer. A Sähkölaitostekniikka Power Systems and Equipment Tavoitteet: Antaa teknistaloudelliset valmiudet sähköenergian tuotannon, jakelun ja käytön valvontaan ja kunnossapitoon. Sisältö: Vaihtovirtateorian syventäminen. Sähköenergian kehittäminen, siirto ja jakelu. Kanta- ja paikallisverkot. Kolmivaihejärjestelmät. Sähköasemat. Loistehon kompensointi. Mittaukset. Suojaukset. Katkaisijat. Erottimet. Varavoima. Oppimateriaali: Luennot. Elovaara ja Laiho: Sähkölaitostekniikan perusteet. Aura-Tonteri: Sähkölaitostekniikka. Tekniikka ja liikenne A Elektroniikka Electronics 1 ov, III Tavoitteet: Antaa perustiedot elektroniikasta, perusterminologiasta, passiivisista ja puolijohdekomponenteista, perussovelluksista, digitaalitekniikasta, logiikoista ja prosessoreista. Sisältö: Passiviset komponentit. Vastukset. Kondensaattorit. Kelat. Termistorit. LDR. VDR. Puolijohteiden fysikaaliset ja tekniset perusteet. PN-liitos. Diodit. Transistorit. Tyristorit. Muut puolijohteet. Digitaalitekniikan perusteet. Logiikat. Mikroprosessorit. Oppimateriaalii:: Luennot. Volotinen: Elektroniikka 1. A Sähkökoneet Electrical Machines 2 ov, III Tavoitteet: Antaa opiskelijoille valmiudet moottorien, generaattorien ja muuntajien valintaan kunnossapitoon ja käyttöön sekä selvittää koneiden toiminta. 77 A Sähkötekniikan laboraatiot 2 ov, IV Laboratory Course in Electrical Engineering Tavoitteet: Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojaksojen kokonaisvaltainen omaksuminen. Sähköturvallisuusajattelun sisäistyminen. Tottuminen ryhmätyöhön sekä itsenäiseen aloitteelliseen työtapaan ja lähdeaineiston käyttöön. Sisältö: Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojaksojen keskeisiltä alueilta valittuja laajoja laboratoriotöitä mm. kolmivaihejärjestelmästä, muuntajista, oikosulkuliukurengasmoottoreista, tahdistuksesta ja voimalaitos- ja prosessiautomaatiosta. Suoritustapa: Hyväksytyt laboratoriotyöt. Oppimateriaali: Laboraatioiden työohjeet. Edeltävät opinnot: A Elektroniikka. A Sähkökoneet. A Sähkölaitostekniikka. A Mittaus- ja säätötekniikka.

7 A Konehuone-simulaattoriharjoitus 1 ov, III IV Engine Room Simulator Exercises Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä kuinka laivan dieselmoottoria käytetään ja kuinka toimitaan erilaisissa käyttöhäiriöissä. Sisältö: Dieselmoottorin käynnistys ja normaalikäyttö, toiminta erityyppisissä käyttöhäiriöissä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset konehuonesimulaattorilla. Oppimateriaali: IMO Model Course for Engine Room Simulator. A Energiatekniikka Energy Technology IV Tavoitteet: Lämpövoimalaitosprosessin tunteminen. Edellytykset perehtyä alan ongelmiin ammattilehtien ja kirjallisuuden avulla. Sisältö: Polttoaineet. Polttotekniikka. Höyrykattilat. Lauhde-, vastapaine-, kaukolämpö- ja kombivoimalat. Keskipakoprosessipumput. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. A Energiatekniikan laboraatiot Energy Technology Lab Course 2 ov,, III Tavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan opittuja energiatekniikan tietoja käytännön mittauksiin. Sisältö: Energiateknisten laitteiden (pumput, puhaltimet, polttomoottorit, kylmäkoneet, kattilat, turbiinit, lämmön vaihtimet) toiminta ja mittaukset. Mittauksia koulun laboratoriossa ja lähiseudun voimalaitoksilla. Suoritustapa: Hyväksytyt laboratoriotyöselostukset. Oppimateriaali: Laboratoriotyöohjeet. A Dieselmoottorit Diesel Engines 2 ov, II Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät tiedot, jotta hän työkokemusta saatuaan pystyy vastaamaan maavoimalaitosten dieselmoottorien käytöstä, huollosta ja asennuksista. Sisältö: Dieselmoottorin toimintaperiaateet. Moottorin hyötysuhde ja häviöt sekä näihin vaikuttavat tekijät. Mäntien ja sylinterien rakenteet, voiteluun ja kulumiseen vaikuttavat tekijät. Kampikoneiston rakenteet ja ominaisuudet, Ahtaminen ja ahtimien huolto. Polttoainejärjestelmät. Moottorin pyörimisnopeuden säätöjärjestelmät. Käynnistysjärjestelmä. Kampiakselin linjaus ja koneiston kiinnitys. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Kleimola, Pohjanpalo: Dieselmoottori. Luennot. A Kattilatekniikan peruskurssi 2 ov, I Basic Course in Steam Boilers Tavoiteet: Kurssin tavoitteena on antaa alikonemestareilta vaadittava koulutuksellinen tietämys kattiloista, niiden toiminnasta, turvallisesta käytöstä ja kattiloihin liittyvistä kaukolämpö- ja höyryjärjestelmistä. Sisältö: Lämminvesikattilat, matalapainehöyrykattilat, niiden polttoaineet, polttoaineden käsittely, polttolaitteet, palaminen, hyötysuhteeseen vaikuttavat tekijät, kaukolämpökeskukset, kaukolämpöjärjestelmä, höyrylämpökeskukset, matalapainehöyryjärjestelmä. Oppimateriaali: Huovilainen, Koskelainen. Kaukolämmitys. Neste Oy. Raskaan polttoöljyn käyttöopas, Höyryopas. Huhtinen, Kettunen, Nurminen, Pekkanen: Höyrykattilatekniikka. A Pumput ja putkistot Pumps and Piping Tavoitteet: Opiskelija tuntee putkistokomponentit ja asetuksien pääsisällön sekä osaa mitoittaa putkiston komponentteineen ja valita tuottotarpeeseen ja käyttötilanteisiin soveltuvan pumpun ja tuoton säädön. Sisältö: Väliaineen statiikka ja dynamiikka. Putkiston ja komponenttien mitoitus. Virtausvastukset ja putkiston ominaiskäyrä. Massaputkistot. Pumppujen rakenne, materiaalit ja valinta. Suoritustapa: Luennot sekä hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Willi Bohl: Tekninen virtausoppi. Wirzelius: Keskipakopumput. Pumppuvalmistajien tiedotteita. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. 78

8 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Termodynamiikka Thermodynamics 2 ov, I Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää energianmuuntoprosessien termodynaamiset lainalaisuudet ja osaa laskea energiateknisiin laitteisiin ja prosesseihin liittyviä käytännönläheisiä laskuja. Sisältö: Termodynamiikan pääsäännöt. Energianmuuntoprosessien toiminta. Energiateknisten laitteiden ja prosessien laskennan harjoittelu. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja laskuharjoitukset. Oppimateriaali: Fagerholm. Termodynamiikka. Opettaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen A Kattilatekniikan jatkokurssi Advanced Course in Steam Boilers Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittavat koulutukselliset tiedot voimalaitosten höyrykattiloista. Sisältö: Polttoaineet ja niiden käsittely. Vesihöyrypiirin ratkaisut. Kattilatyypit. Polttolaitteet. Palaminen. Hyötysuhteen laskenta. Lämmönsiirtimet ja niiden mitoitus. Lämpöpintojen likaantuminen korroosio ja puhdistus. Oheislaitteet. Savukaasun puhdistus. Veden käsittely. Harjoitustyön teko. Simulaattoriharjoittelu. Oppimateriaali: Huhtinen, Kettunen, Nurminen, Pakkanen: Höyrykattilatekniikka. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. A Voimalaitostekniikan peruskurssi 2 ov, II Basic Course in Power Plant Technology Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon sekä konventionaalisten lauhdutusvoimalaitosten prosesseihin. Sisältö: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto ja siihen liittyvät voimalaitosprosessit (vastapainevoimalaitos, kaasuturbiinivoimalaitos, kombivoimalaitos, dieselvoimalaitos, konventionaalinen lauhdutusvimalaitos), niiden toimintaperiaatteet, pää- ja apujärjestelmät, säädöt ja laskenta. Oppimateriaali: Luennot. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. A Turbiinitekniikan peruskurssi. A Energiatalous Energy Economics 2 ov, IV Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijat pystyvät suorittamaan energian tuotantoon, käyttöön, myyntiin ja investointipäätöksiin liittyviä taloudellisuuslaskelmia. Lisäksi kurssilla on tavoitteena antaa kuva Suomen energiakulutuksen ja -huollon rakenteesta sekä energiavarojen riittävyydestä. Sisältö: Kannattavuuslaskelmamenetelmät. Vastapainevoimalaitoksen lämmön ja sähkön hinnoittelu. Voimalaitosten energiantuotantokustannukset. Energianmyyntitariffit. Pysyvyyskäyrät. Tuotettavan energian jakaminen eri tuotantotavoille. Suomen energian kulutus. Kulutusennusteet. Ulkolaisten polttoaineiden varat ja kauppa. Viranomaiset ja energiapolitiikka. Oppimateriaali: Luennot. Edeltävät opinnot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. A Turbiinitekniikan peruskurssi 1 ov, I Basic Course in Turbine Technology Tavoitteet: Antaa kuva turbiinien rakenteesta sekä käyttö- ja toimintaperiaatteista. Sisältö: Eri turbiinien (vesi-, höyry- ja kaasuturbiinien) rakenteet, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä hyötysuhteen määritys ja tehon laskenta. Oppimateriaali: Luennot. M. Lajunen: Höyryja kaasuturbiinit. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. A Kaukolämpötekniikan harjoitustyö 1 ov, II IV Planning of District Heating System Tavoitteet: Perehdyttää kaukolämpöjärjestelmän suunnitteluun, mitoitukseen ja toiminnan taloudellisuuden arviointiin. Tekniikka ja liikenne 79

9 Sisältö: Lämmöntarpeen määritys. Verkoston mitoitus ja suunnittelu. Lämmöntuotantovaihtoehdon valinta ja lämpökeskuksen suunnittelu. Tariffien suunnittelu ja kannattavuuden arviointi. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Huovilainen & Koskelainen: Kaukolämmitys. ETY: Kaukolämmityksen käsikirja. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. A Teollisuuden energiatekniikka Industrial Energy Technology IV Tavoitteet: Antaa perustiedot paperi- ja selluteollisuuden prosessien energiantarpeesta ja energiankehitykseen käytetyistä voimalaitoksista. Sisältö: Paperi- ja selluteollisuuden prosessit (keitto, haihdutus, kaustisointi, meesanpoltto, kuivaus). Prosessien energian tarve. Energian kehitys kuori- ja soodakattiloilla. Teollisuuden voimalaitokset. Teollisuuden höyry- ja lauhdejärjestelmät. Oppimateriaali: Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja: Puumassan valmistus II osa 2. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan jatkokurssi. Opettaja: Dipl.ins. Soile Peltonen Suunnitteluprojekti 2 ov, IV Planning Project Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija voimalaitoksen suunnittelun eri vaiheisiin ja niissä käytettäviin menetelmiin. Sisältö: Prosessin suunnittelu ja laskenta. Layout-suunnittelu. PI-kaaviot. Putkistosuunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Rakennettujen voimalaitosten piirustukset. Voimalaitostekniikan kurssien oppimateriaali. Endat Oy:n Prosim-ohjelma prosessin laskentaan. Auto-CAD layoyt-, PI-kaavio- ja isometriputkistopiirustuksiin. Oheiskirjallisuus: Modern Power Station Practice osa 1: Planning and Layout. Edeltävät opinnot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen. A Kylmätekniikka Refrigeration Technology Tavoitteet: Opiskelija tuntee kylmälaitokset ja osaa mitoittaa tarvittavat komponentit sekä pystyy omaksumaan huolto- ja ylläpitorutiinit. Sisältö: Kylmätekniikan käyttösovellutukset. Kylmälaitosten periaatteet. Kylmäaineet. Rakenne- ja säätökomponentit. Huolto, ylläpito, rakentaminen, eristeet. Kylmälaitoksen mitoitus. Suoritustapa: Luennot sekä hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Aittomäki: Kylmätekniikka. Opettaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Matti Merta. A Lämmönsiirto-oppi Heat Transfer Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää lämmönsiirtymisilmiöden perusteet ja osaa lämpöteknisesti mitoittaa tavanomaisimpia lämmönsiirtimiä. Sisältö: Stationäärinen lämmönsiirtyminen, johtuminen, konvektio, säteily, höyrystyminen, lauhtuminen, lämmön ja aineensiirron analogia, lämmönsiirtimen rakenteet, lämmönsiirtimen mitoitus. Oppimateriaali: Walter Wagner: Lämmönsiirto. Edeltävät opinnot: A Termodynamiikka. Opettaja: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. A Energiatalous (T) Energy Economics IV Tavoitteet: Opiskelija saa kuvan Suomen energiahuollosta ja sen järjestelyistä sekä teknisistä vaihtoehdoista. Sisältö: Energiatalouden peruskäsitteet. Energiahankinnan aikavaihtelu, kustannusrakenne ja tariffit. Lämpövoimalaitosten perusteet, lauhdutus- ja vastapainelaitosten kiertoprosessit ja pääominaisuudet, tärkeimmät kattilatyypit. Kaasuturbiinivoimalaitokset, ydinvoimalaitokset, vesivoimalaitokset. Energian siirtojärjestelmät. Energian kulutus, energiahuolto ja energiavarat. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Luennot. 80

10 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Energiatekniikan projektityö Project Work on Energy Technology 1-3 ov Sisältö: Erillisestä aiheesta tehty harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. A Paineastiat Pressure Vessels 2 ov Tavoitteet: Perehdyttää opiskelijat paineastioiden laskentaan, suunnitteluun ja valmistukseen. Sisältö: Paineastioiden kuten lämmönvaihtimen, säiliöiden ja putkistojen laskenta, suunnittelu ja valmistus sekä aiheesta tehty harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. A Voimalaitossimulaattoriharjoitus 1 3 ov, III Power Plant Simulator Exercises Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärtää kuinka voimalaitosprosessi toimii ja kuinka sitä säädetään. Sisältö: Voimalaitoksen käynnistys, normaalikäyttö ja toiminta häiriötilanteissa. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti esilukumateriaalista ennen simulaattoriajoa. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset oppilaitoksen simulaattorilla. Oppimateriaali: Esilukumateriaalina simulaattorin käyttöohje. Opettaja: Lab.ins Tuomo Pimiä. A Kansainvälinen kurssi 1 3 ov, III IV International Course Tavoite: Perehdyttää opiskelijat tiettyyn käsiteltävään asiakokonaisuuteen normaaliopetusta perusteellisemmin ja opettaa heitä kansainväliseen kanssakäymiseen ulkomailla. Suoritustapa: Kurssi suoritetaan osallistumalla hyväksytysti jossain ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa (esim. Fachhochschule Kiel) järjestettävään kansainväliseen kurssiin. Oppimateriaali: Järjestäjä ilmoittaa kurssilla. A Turbiinitekniikan jatkokurssi Advanced Course in Turbine Technology Tavoitteet: Syventää turbiinien toiminnan tuntemusta turbiinien sisäisen virtaustekniikan ja hydraulisten säätöjärjestemien osalta. Sisältö: Eri turbiinien (vesi-, höyry- ja kaasuturbiinien) virtaustekninen toiminta ja mitoitus. Turbiinien hydrauliset säätöjärjestelmät. Toteutus: Luentoja, harjoitustöitä ja simulaattoriharjoitus, 44 t. Oppimateriaali: F.Dietzel: Turbinen, Pumpen und Verdichter. Edeltävät opinnot: A Turbiinitekniikan peruskurssi. Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen ja DI Risto Korhonen, lab.ins. Tuomo Pimiä. A Voimalaitostekniikan jatkokurssi Advanced Course in Power Plant Technology 1 ov, III Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija ydinreaktoreilla varustettuihin lauhdutusvoimalaitoksiin. Sisältö: Ydinreaktorien toimintaperiaatteet, ydinvoimalaitosten kytkennät. Oppimateriaali: Luennot, IVO:n Loviisan voimalaitoksen käyttöhenkilökunnan koulutusmateriaali. Esitiedot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. A Uusiutuvat energialähteet ja niiden hyödyntäminen Renewable Energy Resources Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uusiutuviin energialähteisiin ja niiden hyöydyntämistekniikoihin. Sisältö: Aurinkoenergian (lämpö,sähkö), biomassan, jätteiden, tuulienergian, pienvesivoiman, vuorovesivoiman ja maalämmön hyödyntämiseen liittyvä tekniikka ja sen kannattavuus. Oppimateriaali: Luennot, Boyly: Renewable energy. Esitiedot: A Voimalaitostekniikan peruskurssi. Tekniikka ja liikenne 81

11 Opettajat: Yliopettajat Markku Huhtinen ja Pekka Suhonen. A Energiakatselmuksen toteutus Energy Auditing 2 ov,, III-IV Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää energiakatselmoinnin suorittamiseen ja energiansäätökohteiden kartoittamiseen energiaintensiivisissä kohteissa. Sisältö: Energiakatselmukset suorittamisen vaiheet, energiankulutusmittaukset, säätökohteiden analysointi. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Energiansäästöpalvelukeskuksen Motivan koulutusmateriaali. Esitiedot: A Termodynamiikka, A LVI-tekniikka, A Kattilatekniikan peruskurssi, A Voimalaitostekniikan peruskurssi. Opettaja: Yliopettajat Markku Huhtinen. A Dieselmoottorin huolto 1 ov, III-IV Maintenance of Diesel Engines Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käytännössä dieselmoottorin huoltoon. Sisältö: Dieselmoottorin huoltotyöt. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Laitevalmistajan huolto-ohjeet. Opettaja: Lab.ins Kari Ronkainen. Esitiedot: A Dieselmoottorit. A Teollisuuden energiatekniikan harjoitustyö 1 ov, III IV Planning of Steam Heating System Tavoitteet: Perehdyttää matalapainehöyryjärjestelmän suunnitteluun. Sisältö: Höyry- ja laudeputkistojen suunnittelu, komponenttien valinta. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Spirax Oy oppaat, Neste Oy Höyryopas, laitevalmistajien manuaalit. Edeltävät opinnot: A Kattilatekniikan peruskurssi. P Ympäristötekniikka 2 ov, I Introduction to Environmental Technology 82 Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ympäristön likaantumis- ja puhdistamismekanismeihin, ilman- ja veden puhdistusteknologiaan, ympäristönsuojelun hallintoon ja lainsäädäntöön sekä taloudellisiin tekijöihin. Sisältö: Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö. Ilmansuojelu: päästöt ja normit. Epäpuhtauksien syntyminen. savukaasujen puhdistustekniikat. Epäpuhtauksien kulkeutuminen, muuntuminen ja vaikutukset. Vesiensuojelu: päästöt vesistöihin, jätevesien puhdistus. Jätehuol to: jätteiden käsittely, ongelmajätteiden käsittely. Säästävä teknologia ympäristönsuojelussa. Radioaktiiviset aineet ja säteily. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Seppänen, Harri: Ympäristönsuojelutekniikan perusteet. Opettajat: DI Risto Korhonen ja TkL Kauko Mononen. A Ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädäntö 1 ov, III IV Environmental and Chemical Legislation Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ympäristönsuojelua ja vaarallisten kemikaalien varastointia koskeviin lakeihin, asetuksiin, päätöksiin, ohjeisiin ja erilaisiin lupamenettelyihin. Sisältö: Kemikaalilainsäädäntö: kemikaalilaki ja asetus, asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, valtioneuvoston päätös kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta, muut lait, asetukset ja ohjeet. Ympäristölupamenettely. Jätelaki. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Opettaja: DI Kirsi Kosunen. A Ilmansuojelutekniikka Air Quality IV Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ilmansuojelumääräyksiin, ilman epäpuhtauksien muodostumiseen, päästöjen vähentämistekniikoihin ja puhdistuslaitteiden mitoitukseen, päästöjen tarkkailuun ja mittaamiseen. Sisältö: Epäpuhtauksien muodostuminen palamisessa ja teollisuusprosesseissa. Pölyn- ja kaasumaisten epäpuhtauksien erotuslaitteet sekä niiden mitoittaminen. Päästöjen mittausmenetelmät ja mittaustulosten laskennallinen käsittely. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka. Opettaja: DI Risto Korhonen.

12 ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Vesiensuojelutekniikka Water Quality IV A Päästömittauskurssi Emission Measurement 3 ov, III IV Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat jätevesien muodostumiseen teollisuudessa ja yhdyskunnissa, jätevesien määrän vähentämiseen, jätevesien- ja jätevesilietteiden käsittelyyn. Sisältö: Veden hankinta pohja- ja pintavesistä. Vesi- ja viemäritekniikan peruskäsitteet. Puhdistusprosessien valintaperusteet, veden- ja jäteveden käsittely-yksiköt, niiden toimintaperiaatteet, yhdistäminen laitoskokonaisuuksiksi ja mitoittaminen. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot ja tunneilla ilmoitettava aineisto. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka. Opettaja: TkL Kauko Mononen. A Ympäristöbiologia ja ekologia Environmental Biology and Ecology 2 ov Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat päästömittausten teoreettisiin perusteisiin, analysaattoreiden toimintaperiaatteisiin, päästöjen mittausmenetelmiin, laitteiden käyttöön sekä mittaus-tulosten laskennalliseen käsittelyyn ja päästömittausraportin laadintaan. Sisältö: Päästömittausten teoreettiset perusteet, mittaus- ja kalibrointiharjoitukset, päästömittaukset teollisuuslaitoksella, mittaustulosten laskennallinen käsittely, päästömittausraportin laatiminen. Suoritustapa: Kirjalliset raportit. Oppimateriaali: Torvela Heikki: Päästönmittausten perusteet. Torvela Heikki: Measurement of Atmospheric Emissions. Niskanen Ville: Kaasumittaukset. Luentomonisteet. Oheismateriaali: Förstner Ulrich: Umweltschutztechnik. Standardit SFS 5624 ja SFS Opettajat: Yliopettaja Markku Huhtinen, DI Risto Korhonen. Tekniikka ja liikenne Tavoitteet: Opiskelija perehtyy elinympäristössä vallitseviin biologisiin ilmiöihin. Sisältö: Ekosysteemin vuorovaikutusten tutkiminen. Ympäristön tilan arviointi biologisin menetelmin. Oppimateriaali: Myöhemmin ilmoitettu materiaali. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka. Opettaja: Marita Söder. A Ympäristökemia ja ekotoksikologia -IV Environmental Chemistry and Ecotoxicology Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ympäristön kemiallisiin prosesseihin ja kuormitukseen sekä ympäristön tilan arviointiin kemian menetelmin. Sisältö: Vesianalytiikka, maaperän ja ilman laadun analytiikka. Kuormituksen ympäristövaikutuksia. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Myöhemmin ilmoitettu materiaali. Edeltävät opinnot: P Ympäristötekniikka (tai vastaava). Kemian perusopinnot. Opettaja: Marita Söder. A LVI-tekniikka HVAC Technology Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on selvittää lämmitysjärjestelmien, ilmastointijärjestelmien sekä vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaa, suunnittelua ja energiakulutuksen laskentaa. Sisältö: Lämmitystekniikka: Mitoitusperusteet; sisäilmastotekijät, terminen viihtyvyys ja ulkoilmastotekijät. Lämmitystehon ja lämmitysenergian tarve. Lämmöntuottojärjestelmät; kattilalaitokset, kaukolämpö, lämpöpumppu, aurinkolämpö, sähkölämmitys, kustannusvertailu. Lämmönjakojärjestelmät; vesikeskuslämmitys, ilmalämmitys, säteilylämmitys, lattialämmitys. Ilmastointitekniikka: Ilman käsittelyprosessit. Ilmanvaihdon tarve ja tehokkuus. Ilmanvaihtojärjestelmät, ilmastointijärjestelmät. Lämmön talteenotto. Ilmastoinnin äänitekniikka. Vesijohto- ja viemäritekniikka: Vesijohto- ja viemärijärjestelmien suunnittelu ja mitoittaminen. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti tai kokeet. Opettaja: DI Risto Korhonen. 83

13 OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Bachelor s Thesis 10 ov, IV Tavoite ja sisältö: Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden. Tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ammattitehtävissä esiin tulevat ongelmat. Suoritustapa: Koulutusohjelman opinnäytetyö tehdään erillisen ohjeen mukaisesti ja siitä on myös erillinen arviointiohje. Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelman keskeiset opintojaksot. Lisätietoja: Sv-vastaavat. 84

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3122 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka 216 T01 35 Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3342 Työstökoneet ja oheislaitteet

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Markku Huhtinen Risto Korhonen Tuomo Pimiä Samu Urpalainen. Voimalaitostekniikka

Markku Huhtinen Risto Korhonen Tuomo Pimiä Samu Urpalainen. Voimalaitostekniikka Markku Huhtinen Risto Korhonen Tuomo Pimiä Samu Urpalainen Voimalaitostekniikka Voimalaitostekniikka 2. tarkistettu painos Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA

INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot, EnKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopintoihin kuuluu yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kartuttavia opintoja 69 op. Yleiset teknistieteelliset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1(4) Automaatio- ja systeemitekniikan osasto 26.3.2004 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti Tutkintorakennetyöryhmä on pyytänyt osastoilta 26.3.2004

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma 29.8.2015 Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI opinnoista Arvostettu ja vaativa koulutus Avaa mahdollisuuden moniin eri tehtäviin Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

DHTrain - Development of an efficient support network and operation model for the municipal energy sector

DHTrain - Development of an efficient support network and operation model for the municipal energy sector DHTrain - Development of an efficient support network and operation model for the municipal energy sector Veli-Matti Mäkelä This project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet 21.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Fennovoima rakentaa ydinvoilaitoksen Pyhäjoelle 2 Hankkeen tavoiteaikataulu Valmistelu Kehitys Rakentaminen Käyttöönotto

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA OULUN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Pyydän hyväksymistä seuraaville tutkintovaatimuksilleni: Nimi: DI Iiro Insinööri Osoite: Iironkatu 10, 90100 Oulu Jatko-opinto-oikeus myönnetty:

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Siemens 160 vuotta Suomessa juhlaseminaari 10.12.2015 Finlandia-talo, Helsinki Hannu Reinilä Koulutuspäällikkö SeAMK SeAMK on keskisuuri ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu VERSIO 3 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu VERSIO 3 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu VERSIO 3 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 10.8.2011 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2011-2012 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat

ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat Prof. Anouar Belahcen Anouar.belahcen@aalto.fi Opetushenkilökunta Luennoitsijat: Anouar Belahcen (anouar.belahcen@aalto.fi),

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Meritekniikan opetus Aalto-yliopistossa

Meritekniikan opetus Aalto-yliopistossa Meritekniikan opetus Aalto-yliopistossa Laradin Syyspäivät 23. - 24.9.2010 Aalto-yliopisto, Sovelletun mekaniikan laitos Opettava-tutkija Heikki Remes Aalto-yliopisto 23.9.2010 Tausta ja opetuksen lähtökohta

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS Pääprosessi Osaprosessi KOULUTUS Koulutuksen suunnittelu Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Tässä ohjeistuksessa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 31.10.2012 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot