Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisy ja niihin reagoiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisy ja niihin reagoiminen"

Transkriptio

1 Sisäilmaongelmien ennalta ehkäisy ja niihin reagoiminen Työturvallisuusseminaari Kiinteistöpäällikkö RI FMA Mikko Viitala

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuulijoiden odotukset Sisäilmaongelmat Osapuolten vastuut ja reagointi Rakennuksen elinkaari Ylläpidon tehtävät ja ongelmien ehkäisy Ulkoalueet Sisätilat Koneet ja laitteet Mikko Viitala

3 Sisäilmaongelmat Sisäilma on laadullisesti hyvää, kun tilaa käyttävät ovat sisäilmaan tyytyväisiä eikä siitä aiheudu terveyshaittaa. Ongelma havaitaan liian myöhään kun käyttäjän oireilevat ja ovat tyytymättömiä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Mikko Viitala

4 Laadukas sisäympäristö Mikko Viitala

5 Sisäilmahaitat Veto Alhainen huonelämpötila Korkea huonelämpötila Vaihteleva huonelämpötila Kylmä lattia Kuiva ilma Melu Tunkkaisuus Hajut muista asunnoista ja tiloista Kosteuden tiivistyminen pinnoille (myös ikkunoiden huurtuminen) Epämiellyttävä haju. Syy: viemäri, home, huonolaatuinen rakennus- tai sisustusmateriaali, kosteusvaurion aiheuttama materiaaliemissio ja materiaalin hajoaminen Oireilu Paloaseman lähteet: Autojen pakokaasut, kumi, Uuden kaluston materiaali emissiot Toiminta varustus, letkut, varusteet, liuottimet, runsas veden käyttö Mikko Viitala

6 Sisäilman epäpuhtauksia Hiukkaset Mikrobit Pölypunkit Orgaaniset kaasut Formaldehydi Ammoniakki Styreeni Radon Hiilimonoksidi Mikko Viitala

7 Vaikutukset terveyteen WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants WHO guidelines for indoor air quality : dampness and mould 1. Vesi 2. Kasvualusta 3. Lämpö 4. Haitta-aineet 5. Altistus 6. Oireet 7.Terveyshaitta Mikko Viitala

8 Sisäilmaan liittyvät vastuut ja laki Kunnossapidon vastuurajat pohjautuvat lainsäädäntöön, mutta kunnossapitovastuuta voidaan siirtää laajastikin osapuolten välisillä sopimuksilla. Asunto- ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiöissä osakkaan ja yhtiön väliset vastuita ohjaa Asunto-osakeyhtiölaki Maankäyttö- ja rakennuslaissa ( /132) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Lain muutos on parhaillaan vireillä. Työpaikkojen työturvallisuustoimintaa säännellään työturvallisuuslailla ( /738). Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Mikko Viitala

9 KUNNOSSAPIDON VASTUURAJAT Asuin- tai liikehuoneiston vuokrauksessa vuokranantaja on vastuussa kunnossapidosta ellei muuta ole sovittu Mahdollisuus siirtää kunnossapitovastuuta vuokralaiselle erillisellä sopimuksella Vuokralaisen velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti ja ilmoittaa yhtiön kunnossapitovastuulla olevien rakennusosien vaurioista tai puutteista. Asumisoikeusasunnoissa kunnossapitovastuu pääperiaatteessa sama kuin huoneiston vuokrauksessa. Omistuskiinteistöissä kunnossapitovastuu luonnollisesti omistajalla Mikko Viitala

10 Ongelmiin reagointi tilahallinto Mikko Viitala

11 Ongelmiin reagointi Mikko Viitala

12 Rakennuksen elinkaari Kunnossapito jaksot yleensä rahoitetaan vuokrasta saadulla tulolla. Vaikutus vuokran suuruuteen vähäisempi. Investoinnit rahoitetaan erikseen ja vaikuttaa vuokran hintaa paljon. Mikko Viitala

13 Mikko Viitala

14 SE-5 projektin loppuraportti Yli 35 %:ssa kunnista, joissa korjausvelka oli vähentynyt jonkin verran tai selvästi, oli sisäilmaongelmien määrä kuitenkin lisääntynyt selvästi. Yhdessäkään kunnassa, missä korjausvelka oli lisääntynyt selvästi, sisäilmaongelmien määrä ei ollut lisääntynyt selvästi. Vastaavasti 40 %:ssa kunnista, missä korjausvelan määrä oli lisääntynyt selvästi, oli kuitenkin sisäilmaongelmien määrä vähentynyt selvästi. Mikko Viitala

15 Se-5 projekti: Elinkaaren tärkein vaihe Mikko Viitala

16 Laadukkaan sisäilman tekijät elinkaaren aikana Mikko Viitala

17 SE-5 Projekti: Ennaltaehkäisyn kehittäminen Mikko Viitala

18 ENNALTAEHKÄISY Ylläpidon keinoin Kunnossapidon laatutasosta sopiminen Huoltokirjan käytön tehostaminen Automaatio laitteiden käyttö ja ajantasaistaminen Ylläpito organisaation koulutus Säännöllinen havainnointi, huolto ja hoito Vuosikorjaus tarpeiden kartoitus säännöllisesti Mikko Viitala

19 ENNALTAEHKÄISY Ylläpidon keinoin Vikojen luokittelu ja nopea korjaus Suunnittelun mukainen käyttö Siivous ( Tavoitetaso, Laatukierrokset) Viranomaiset: Työsuojelu Terveystarkastaja (Asunnot, Lapset, vanhukset) Työterveys (Työnantaja) Mikko Viitala

20 ENNALTAEHKÄISY Ylläpidon keinoin Havainnointi Tunnista_ja_tutkiriskirakenne2012.pdf Kehittäminen Rakennusten ylläpitotoiminnan kehittämisellä on nopeasti mahdollista saada selkeitä kustannussäästöjä. kiinteistönhoidon ja siivoustyön mitoituksen systematisointi Rakennuksen hoidettavuuden huomioiminen korjauksissa. Käyttäjien opastus oikeaan käyttöön Mikko Viitala

21 Ongelmien havainnointi Mikko Viitala

22 Ylläpidon tehtävät ja vaatimukset Sisäilmayhdistyksen terveelliset tilat tietopankki korjausratkaisut Huolehditaan kuivatusjärjestelmien ja vesieristyksien toiminnasta Vesivahinkojen korjaus nopeasti Kellaritilojen tarkastus Kiinteistö RYL 2009 Rakennusosittain TALO 90 Kuvaa millaiset olosuhteet tulisi olla Kertoo erityisesti huomiotavat asiat Esim. sisäkatossa ei ole homekasvustoa Hyvä työkalu käyttöön ja liitettäväksi kiinteistöhoidon ja ylläpidon palvelukuvaukseen Mikko Viitala

23 ULKOALUEET Ulkoalueilla kiinteistönhuollon tehtävät sisäilmaongelmien ehkäisyssä liittyvät pääasiassa kosteusvaurioiden ehkäisyyn. Kattovesien poisjohtaminen Kattokaivojen ja rännien säännöllinen puhdistus Kourujen ja kaivojen säännöllinen puhdistus Katteiden kunnon seuranta Pintavesien poisjohtaminen Sulamisvesien poisjohtaminen Maanpinnan muotoilu Lumien kasauspaikat Mikko Viitala

24 ULKOALUEET Pohjavedet Salaojajärjestelmän toiminnan varmistaminen Kaivojen puhdistus, putkien huuhtelu ja toiminnan seuraaminen Kiinteistönhuollon mahdollisuudet pienet jos ongelmat johtuvat rakennusvirheistä (esim. kaivojen kannet maan alla) Mikko Viitala

25 SISÄTILAT TTY:n tutkimusten perusteella Tampereella yleisimmin kosteusvaurio on: (Ympäristö ja terveys-lehti, ) Mikko Viitala

26 SISÄTILAT Kantavissa rakenteissa ei vaurioita Ulkoseinissä ei vaurioita tai märkiä kohtia Ovet ja ikkunat tiiviit Parvekkeella ja vesikatolla ei roskia ja vaurioita Sisäseinien pinnat puhtaita eikä vaurion jälkiä Pinnoitteet kiinni alustassaan Näkyvää kasvustoa ei ole missään. Mikko Viitala

27 KONEET JA LAITTEET Ilmanvaihto Riittämätön tai huonosti toimiva ilmanvaihto sisäilmaongelmien yleisin syy Ilmanvaihdon tehtävä: poistaa rakennuksen sisäilmasta epäpuhtauksia, kosteutta ja liiallista lämpöä huolehtia puhtaan korvausilman saannista Ilmanvaihdon tarve: Hiilidioksidin määrä sisäilmassa ihmisperäisten epäpuhtauksien esiintymisen indikaattori Asunnossa ilmanvaihtuvuus oltava 0,5 1/h Täyttää Asumisterveysohjeen ja RakMk:n vaatimukset Hetkellisesti ilmanvaihdon tarve voi olla suurempi: ruoanlaitto, pyykinkuivaus, asunnossa paljon ihmisiä Mikko Viitala

28 Ilmanvaihtolaitteiston tekniikalla olennainen vaikutus huolto- ym. ylläpitotoimenpiteisiin Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä Erillis- vs. yhteiskanavajärjestelmä Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä Keskitetty järjestelmä Keskitetty yhteissäätö vs. huoneistokohtainen tarpeenmukainen säätö Hajautettu järjestelmä Mikko Viitala

29 Ilmanvaihto Ylläpidon toimet Avainasemassa suunnitelmallinen toiminta Kiinteistön huoltokirja Huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma Toiminnan tarkkailu - havaitaan järjestelmän ja laitteistojen toiminnan häiriöt ja ulkoiset vauriot Määräaikaishuollot suunnitelman mukaisesti Kunnossapitotoimet toimintakunnon palauttaminen haluttujen arvojen saavuttaminen korjaustoimenpiteiden jälkeen varmistetaan mittauksin Mikko Viitala

30 Esimerkkejä ilmanvaihtojärjestelmän osien huoltotoimenpiteistä: Järjestelmän tasapainotus Kanaviston ja hormin puhdistus, säätö- ja sulkulaitteiden toiminnan tarkastus Ulkoilma-aukkojen puhdistus lumesta, jäästä ja roskista Päätelaitteiden puhdistus Puhaltimien (huippuimurit ym.) toimintakoe, mahdolliset osien vaihdot Tulo-poistoilmanvaihtokoneen ilmansuodattimien vaihto ja koneen puhdistus Ilmanvaihtokanaviston nuohous Mikko Viitala

31 Lämmitys Lämmityslaitteet vaikuttavat monella tavoin sisäilmastoon Lämpötila, lämpötilajakauma, ilman liikkeet, ilman kosteus Esimerkkinä ylläpidon toimenpiteitä vesikiertoisen patterilämmityksen ja kaukolämmityksen osalta: Linjasulku- ja säätöventtiilien toimintatarkastukset Patteriventtiilien huolto Patteriverkoston ilmaus Kiertovesipumppujen toiminnan seuranta Energiakulutuksen, kaukolämpöveden jäähtymisen ja painehäviöiden seuranta, sekä poikkeamiin reagointi Kaukolämpölaitteiston toiminnan aistinvarainen tarkkailu, esim. vuotojen varalta Mikko Viitala

32 Yhteenveto Ongelmien synty vain ajan kysymys Toimintamallit kuntoon Moniammatillinen sisäilmatyöryhmä Hyviä kokemuksia toimivuudesta Rakennuksen käytöstä kannattaa maksaa Vähentää ongelmia ja rahantarvetta Yhteys tilahallintoon kuntoon Vikailmoitusmenettely, kuukausipalaverit Mikko Viitala

33 Kiitos mielenkiinnosta! Mikko Viitala

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat!

Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat! Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat! Onko kodilla jokin tuoksu? Hyvä ja viihtyisä sisäilma on hajutonta. Nenämme havaitsee herkästi uudet ja oudot hajut, mutta tottuu niihin nopeasti.

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

Mistä apua sisäilmaja homeongelmiin?

Mistä apua sisäilmaja homeongelmiin? Mistä apua sisäilmaja homeongelmiin? Hometta? Hajua? Ilmanvaihto ei toimi? Mistä apua sisäilma- ja homeongelmiin? Toimi ajoissa korjaaminen kannattaa Toimi heti, kun havaitset tai epäilet, että asunnossasi

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Asumisterveyshaitat syntyvät sisäilman pilaantumisen

Asumisterveyshaitat syntyvät sisäilman pilaantumisen 1 ASUMISTERVEYSHAITTOJEN VAIKUTUKSET TERVEYDELLE Asumisterveyshaitat syntyvät sisäilman pilaantumisen seurauksena. Suomessa on n. 200 000 astmaa sairastavaa henkilöä ja noin kolmanneksella väestöstä on

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/51 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1990-2010 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Sisäilma Kosteus Home Miten asut terveellisesti

Sisäilma Kosteus Home Miten asut terveellisesti Sisäilma Kosteus Home Miten asut terveellisesti Oppaan esittely Tämän oppaan tarkoituksena on asumisterveyden edistäminen suppeiden ohjeiden avulla. Sisällöstä ilmenee, että otsikko Miten asut terveellisesti

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot