LIIKETOIMINTAOSAAMINEN INNOVAATIOTOIMINNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTAOSAAMINEN INNOVAATIOTOIMINNASSA"

Transkriptio

1 Antti Hautamäki LIIKETOIMINTAOSAAMINEN INNOVAATIOTOIMINNASSA Teknologiapolitiikasta innovaatiopolitiikkaan On kuvaava että Suomessa on Valtion tiede- ja teknologianeuvosto, mutta ei innovaationeuvostoa. Tiede- ja teknologianeuvosto on ollut Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan keskeinen linjanvetäjä, josta on tullut myös esikuva monien maiden teknologiapolitiikan uudistamisessa. Vaikka innovaatio-termiä ei esiinnykään neuvoston nimessä, on se toki harjoittanut innovaatiopolitiikkaa. Silti suomalaista innovaatiopolitiikkaa vaivaa teknologiapainotteisuus. Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa, jotka omaksuivat innovaatiojärjestelmän käsitteen tiede- ja teknologiapolitiikan perustaksi. Tämä tapahtui meillä jo vuonna 1990 tiede- ja teknologianeuvoston piirissä. Innovaatiojärjestelmä kuvaa innovaatiopolitiikkaa ja siitä vastuussa olevien organisaatioiden vuorovaikutusta (Ylä-Anttila 2005). Nämä organisaatiot rahoittavat tai tukevat innovaatiotoimintaa. Budjettitaloudellisesti mitaten tärkeimpiä innovaatiojärjestelmän toimijoita ovat Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus Tekes. Tekesin tehtävänä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Innovaatiojärjestelmän käsitteen puitteissa teknologiapolitiikan rinnalla korostetaan innovaatiotoiminnan kaupallistamista ja yksityistä pääomasijoittamista. Vaikka Akatemia, Tekes, VTT ja monet muut innovaatiotoimijat painottavat nykyisin liiketoimintaosaamista, innovaatiopolitiikkamme suurimpia haasteita on edelleen puutteellinen liiketoimintaosaaminen. Innovaatioista Siirtymä teknologiapolitiikasta innovaatiopolitiikkaan on ohjelma- ja järjestelmätasolla tosiasia. Sen sijaan käytännön tasolla tutkimuslaitoksissa ja teknologiayrityksissä ymmärrys teknologisten keksintöjen ja innovaatioiden suhteesta vaatii vielä syventämistä. Innovaatiolla on kaksi puolta. Toisaalta innovaatio on resurssien kuten osaamisten, teknologioiden tai toimijoiden uusi yhdistelmä, toisaalta se on kaupallinen ja taloudellinen menestys (Miettinen 2002). Innovaatioprosessissa syntyy uusia tavaroita, palveluja ja toimintamalleja, joilla on kysyntää markkinoilla. Teknologinen huippuosaaminen on suomalaisessa arvomaailmassa korkealla sijalla. Olemme taipuvaisia uskomaan, että hyvä teknologia mark- 149

2 kinoi ja myy itsensä. Paljon vähemmän ymmärrämme markkinoiden kehitystä ja kysyntätekijöitä. Menestyvien innovaatioiden takana on niiden kyky tuoda asiakkaille sellaista lisäarvoa, jota muut tuotteet eivät tuota. Lisäarvo perustuu usein laatuun, mutta myös siihen, että tuote vastaa asiakkaan tarpeita paremmin kuin muut tuotteet laadusta riippumatta. Tätä keskustelua käydään paljon esimerkiksi Microsoftin tuotteista, jotka ovat välttämättömiä niiden yleisyyden takia. Käyttäjät tekevät innovaatiosta todellisen. Innovaatio on oikeastaan tuotteen aiheuttamat muutokset yhteiskunnallisissa käytännöissä (Tuomi 2002). Henkilöauto, televisio, puhelin ja matkapuhelin, kaukolämmitys, mikroaaltouuni ja kannettava tietokone ovat kaikki isoja innovaatiokomplekseja, jotka ovat pysyvästi muuttaneet ihmisten arkea. Liiketoimintainnovaatiot Voimme kutsua korkeaan teknologiaan perustuvia innovaatioita koviksi innovaatioiksi. Kovat innovaatiot ovat kuitenkin yksin riittämättömiä tuomaan liiketaloudellista menestystä. Niiden lisäksi ja rinnalle tarvitaan uusia tapoja palvella asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Kovat innovaatiot on siis kyettävä yhdistämään markkinoiden tarpeisiin erilaisten palvelujen ja asiakaslähtöisten tavaroiden muodossa. Tällaisen yhdistämisen saa aikaan liiketoimintainnovaatio. Tiede- ja teknologianeuvoston raportissa Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen tuodaan teknologisten innovaatioiden rinnalle sosiaaliset innovaatiot. Mielestäni olisi selkeämpää puhua liiketoimintainnovaatioista, sillä sosiaalinen innovaatio on liian epämääräinen ja väljä käsite. Liiketoimintainnovaatioihin luen mukaan myös innovatiiviset matalan teknologian kuluttajatuotteet. Esimerkiksi Fiskarsin sakset ja puutarhatyökalut, Marimekon tekstiilit ja Pentikin astiat ovat menestyviä liiketoimintainnovaatioita, jotka ovat onnistuneet rakentamaan laajasti tunnetun brandin. Niitä luonnehtii pikemminkin huippudesign kuin huipputeknologia. Ruotsalaiset, tanskalaiset ja italialaiset ovat ylivoimisia kehittämään tällaisia muotoiluvetoisia innovaatioita. Mielenkiintoisen esimerkin tarjoaa IKEA. Sen perustana ovat ihmisten arkea ja elintapoja mukailevat tuotteet. Muotoilu on vetävää ja tuotteet ovat suhteellisen halpoja. Tuotteiden hintaa on saatu alas organisoimalla myynti varastojen varaan ja siirtämällä huonekalujen kokoaminen asiakkaan harteille. Hintakilpailua saadaan suurostoilla lukuisilta alihankkijoilta ympäri maailmaa. IKEA on yhdistelmä tuotannollisia, myyntiin liittyviä, logistisia ja muotoiluun liittyviä innovaatioita. IKEAn esimerkki osoittaa, että suureen liikevaihtoon ja voittoon päädytään myös matalan teknologian alueella kun kyetään innovoimaan itse liiketoimintaa asiakkaiden ja markkinoiden näkökulmista. 150

3 Liiketoimintaosaaminen verkostoissa Liiketoimintaosaaminen nähdään liian usein myynniksi ja markkinoinniksi. Liiketoimintaosaamista voidaan lähestyä myös verkostotaloudesta käsin. Verkostot ovat hierarkkisen organisoitumisen vastakohta. Perinteiset teollisuusyritykset ovat olleet siinä mielessä itseriittoisia, että ne ovat hoitaneet monet liiketoimintaan liittyvät toiminnot itse oman organisaation puitteissa. Markkinoiden laajentuessa ja erikoistuessa on tullut entistä enemmän mahdolliseksi ulkoistaa hyvinkin eriytyneitä toimintoja. Globaaleilla markkinoilla on runsaasti tuottajia ja valinnanvaraa. Tällöin voidaan kilpailuttaa tuottajia ja hyötyä markkinoiden koosta ja eriytymisestä. Liiketoimintaosaamisen peruskysymyksiä on, mitkä toiminnot kannattaa tehdä itse ja mitkä hankkia markkinoilta. Vastausta haettaessa on otettava huomioon runsaasti erilaisia tekijöitä kuten kustannukset, laadun hallinta, toimitusten varmuus, sopimukset sekä oma osaamisen taso ja sen kehittäminen. Ulkoistamisen kustannukset ja hallintaongelmat saattavat kasvaa yllättävän suuriksi. Vaikka ulkoistaminen onkin valtatrendi, monet yritykset ovat vähentäneet ulkoistamisvauhtiaan ja vetäneet toimintoja takaisin itselleen. Verkostomaisessa toiminnassa yritys on itsekin verkosto (Castells&Ince 2003). Verkostomaista toimintaa vie eteenpäin paitsi markkinoiden kasvaminen ja erikoistuminen, myös tuotteiden ja tuotantoprosessien modulointi suhteellisen itsenäisiin osiin. Tällöin esimerkiksi matkapuhelimien osia voidaan teettää eri tuottajilla ja itse kokoonpanoprosessi voidaan ulkoistaa sopimusvalmistajalle. Matkapuhelimien suunnittelu voidaan sekin jakaa osiin ja ulkoistaa. Verkostotalouden toimintalogiikka purkaa perinteisen porterilaisen arvoketjun globaaleiksi arvoverkostoiksi, jossa verkostokumppanit saattavat olla missä päin maailmaa tahansa. Yrityksen on asemoiduttava sellaiseen arvoverkoston solmukohtaan, jossa se kykenee tuottamaan parasta mahdollista lisäarvoa muille. Arvoverkostoissa yritys elää liittoutuneena erilaisten alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa. Tällainen verkostoituminen ja sen hallinta on tullut mahdolliseksi kehittyneen tietoliikenteen ja tietojärjestelmien ansiosta (Castells&Ince 2003). Yrityksen liiketoimintaosaaminen on sen kykyä hallita verkostoitunutta tuotantoa globaaleissa arvoverkostoissa. Liiketoimintaosaaminen sisältää markkinoinnin, mutta laajasti ottaen se koskee liiketoiminnan harjoittamista olosuhteissa, jossa lähes jokainen toiminto voidaan ulkoistaa tai hoitaa kumppanien kanssa. Sattuvasti liiketoimintaosaamista on verrattu orkesterin johtamiseen. Orkestrointia ovat jo pitkään harjoittaneet elokuvatuottajat. Tällaisessa tuottaja-mallissa tuottaja hakee rahoituksen produktiolleen riskisijoittajilta, palkkaa ohjaajan ja näyttelijät, hoitaa tarvittavat tekniset järjestelyt ja käynnistää markkinointikampanjan. Produktion valmistuttua koko tiimi hajaantuu. Vaikka tällä mallilla tuskin voidaan toimia pitkäjänteisyyttä vaativassa teollisuudessa, silti se osoittaa ääriesimerkkinä, mitä verkostotalouden vaatima ja mahdollistama liiketoimintaosaaminen on. 151

4 Innovaatiopolitiikka verkostoitumisen aikakaudella Innovaatiopolitiikan ydinkysymyksiä on, miten innovaatioiden tuottaminen muuttuu verkostoitumisen aikakaudella. Eräs vastaus on ilmeinen: liiketoimintainnovaatioista tulee yhä tärkeämpiä. Jokainen keksintö, uusi teknologia, tuote tai palvelut on merkityksetön, ellei se nivelly arvoverkostoihin eli tuota lisäarvoa verkoston muille toimijoille. Hyvänä esimerkkinä on bioteknologia. Monasti bioteknologian innovaatiot ovat uusia molekyylejä. Sellaisenaan niitä ei voida käyttää, mutta yhtyneenä vaikkapa elintarvike- tai lääketeollisuuden tuotantoon ja tuotteisiin, sillä saattaa olla käänteentekevä vaikutus. Benecolin tarina kertoo tästä fuusioprosessista. Verkostoituminen tulee toisellakin tavalla osaksi innovaatiotoimintaa. Tiedon tuotanto on sekin globaalisti hajautunut ja verkottunut. Eri alojen huippuosaaminen kasautuu tiettyihin paikkoihin, joihin muodostuu osaamiskeskittymiä (Castells&Ince 2003, Hautamäki 2003). Osaamiskeskittymissä on alasta riippuen yliopistoja, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja innovatiivisia yrityksiä, jotka kehittävät tai soveltavat alueen huippuosaamista. Osaamiskeskittymät vetävät magneetin tavoin puoleensa uusia huippuosaajia, yrittäjiä ja rahoittajia. Miten osaamiskeskittymät muodostuvat, on yksi ajankohtaisimpia innovaatiopolitiikan kysymyksiä. Osaamiskeskittymät verkottuvat keskenään. Esimerkiksi ICT-osaamisen tietyt huippukeskittymät, kuten Piilaakso, Bostonin seutu ja Suomen pääkaupunkiseutu ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Osaajat tuntevat toisensa ja työskentelevät yhteisissä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Tällainen rajoja ylittyvä ja tiivis yhteistyö on olennainen osa innovaatiotoimintaa. Innovaatiot edellyttävät yhä enemmän erilaisen osaamisen yhdistämistä. Suuri tarve on rakentaa sellaisia foorumeita, joissa erilainen osaaminen kohtaa ja joissa on edellytykset kombinoida erilaisuutta. Jokaisen toimijan ja osaajan kannalta kysymys kuuluu, miten omaa osaamista voidaan täydentää toisten toimijoiden osaamisella niin, että tuloksena on uutta huippuosaamista. Tämä yhdistämisen pakko on erityisen ajankohtainen perusteollisuuden uudistamisen kannalta. Paperiteollisuus on kiinnostavasti puun ja paperin välissä. Pelkkä sellun ja paperin massatuotanto tuskin riittää suomalaiselle paperiteollisuudelle. Uusia innovaatioita voidaan hakea kuitujen käsittelytaidoista toisessa päässä ja uudenlaisten paperituotteiden kuten älykkäiden pakkausten valmistamisesta. Tämä esimerkki osoittaa, että myös yrityksen ydinosaaminen saattaa muuttua. Liiketoimintaosaamisen haasteena innovaatiotoiminnan kannalta on kyetä tunnistamaan oma osaamisensa ja löytää sellaisia osaamiskeskittymiä ja liiketoimintakumppaneita, joiden osaaminen yhdessä oman osaamisen kanssa luo pohjan innovatiivisille tuotteille. Yrityksissä ei aina jakseta arvioida, miten merkittävää osaamista niissä jää hyödyntämättä. Näistä saattaa tulla koko yrityksen tulevan menestyksen perusta tai kokonaan uutta liiketoimintaa. Liiketoimintaosaamisen merkittävä alue on yrityksen osaamispääoman arvottaminen ja hallinta. 152

5 Liiketoimintaosaamisen vahvistamisesta keskeinen haaste innovaatiopolitiikalle Innovaatiopolitiikassa on painottunut uuden teknologian luominen ja kaupallistaminen. Vähemmälle huomiolle on jäänyt asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa lähtien asiakkaiden tarpeista ja markkinoista etsitään sellaisia osaamisen yhdistelmiä, joilla näihin tarpeisiin kyetään vastaamaan kilpailukykyisesti. Meillä on jo nyt käytettävissä runsaasti teknologista ja muuta osaamista, jonka varaan voidaan rakentaa menestyvää liiketoimintaa. Aktiivinen, kokoava tekijä vain tuntuu puuttuvan. Sellainen tekijä on yrittäjä, jolla on huippuluokan liiketoimintaosaamista. Uuden innovaatiopolitiikan keskeinen haaste on vahvistaa yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista. Tätä kautta saadaan lisää kasvuhakuisia kansainvälistyviä yrityksiä, jotka kykenevät takomaan Suomelle vaurautta ja työpaikkoja sinänsä vahvasta kansallisesta osaamispohjasta. Lähteet Castells, Manuel & Ince Martin (2003) Conversations with Manuel Castells. UK: Polity. Hautamäki, Antti (2003) Kyllä Amerikka opettaa, Hyvinvointivaltio muutosten edessä. Helsinki: Edita. Miettinen, Reijo (2002) National Innovation System, Scientific Concept or Political Rhetoric. Helsinki: Edita. Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen. (2003) Valtion tiede- ja teknologianeuvosto. Helsinki. Tuomi, Ilkka (2002) Networks of Innovation, Change and Meaning in the Age of the Internet. Oxford: Oxford University Press. Ylä-Anttila, Pekka (2005) Elinkeinopolitiikka ja talouden tehokkuus. Teoksessa Jaakko Kiandes, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia & Pekka Ylä- Anttila Suomi Maailmantaloudessa. Helsinki: Edita, FT Antti Hautamäki on dosentti ja Sitran ohjelmajohtaja. Hän on ollut tutkijana Nokian tutkimuskeskuksessa ja erikoistutkijana Sosiaali- ja terveyshallituksessa ja Helsingin kaupungin tietokeskuksessa. Hautamäki on julkaissut yli 150 artikkelia, kirjaa ja raporttia aihepiirinä filosofia, kognitiotiede, innovaatiot, tietotekniikka, palvelut, johtaminen, julkishallinto ja yhteiskuntapolitiikka. Hän on monien, erityisesti innovaatioita ja luovuutta pohtivien työryhmien jäsen. 153

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Uolevi Lehtinen ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Liiketoimintaosaaminen on moni-ilmeinen ja monitulkintainen ilmiö. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että on monenlaisia liiketoimintaosaamista hyödyntäviä

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 35/2010 tiina pursula anu vaahtera mari hjelt silva paananen johanna tarvainen petra Wullings

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot