JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011"

Transkriptio

1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) AIKA Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 4 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 6 5 TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT 7 6 UUDEN YHTYMÄN MARKKINOINTINIMI (DOMAIN) 8 7 YHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 9 8 KUNTAYHTYMÄN AMMATILLISEN PERUS- JA 10 AIKUISKOULUTUKSEN ALOITUSPAIKAT VUONNA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOIMIELIN OPETUSHALLITUKSEN LINJAUKSET AMMATILLISEN 12 KOULUTUKSEN LAATUTYÖHÖN 11 TULOKSELLISUUSRAHOITUS UUDISTUI VUODELLE TILASTOKESKUKSEN VIIMEISIN JULKAISTU 14 AMMATILLISTA KOULUTUSTA KOSKEVA RAPORTTI 13 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 15 ARVIONTINEUVOSTON PALAUTERAPORTTI VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA UUDEN 16 YHTYMÄN RAKENTAMISEKSI 15 OPETUS - JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE 17 VANKIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIAAN 16 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 18 YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS 17 RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, SEURAAVA KOKOUS, VALITUSOSOITUS 20

2 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Brax Anna-Leena 13:00-15:52 jäsen Grekula Maarit 13:00-15:52 2. varapj. Hokkanen Riitta 13:00-15:52 jäsen Lehtosaari Jukka 13:00-15:52 jäsen Luukkonen Jouko 13:00-15:52 jäsen Perttu Kai 13:00-15:52 jäsen Puoskari Jukka 13:00-14:30 1.varapj Tieva Raimo 13:00-15:52 jäsen Valtanen Kari 13:00-15:52 puheenjohtaja Veteläinen Maija-Liisa 13:00-15:52 jäsen Latukka Juhani 13:00-15:52 valtuuston 3.varapj. Perkkiö Kaija-Maija 13:00-15:52 valtuuston pj. Yli-Olli Heikki 13:00-15:52 yhtymäjohtaja kky. Rajaniemi Markku 13:00-15:52 talous-ja Kalajokilaakson kky. hallintojohtaja Juola Erkki 13:00-15:52 yhtymäjohtaja Siika-Pyhäjokialueen kky. Korhonen Sirpa - kehittämispäällikkö Kalajokilaakson kky ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Kari Valtanen Pöytäkirjanpitäjä Markku Rajaniemi KÄSITELLYT ASIAT 1-18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maarit Grekula Riitta Hokkanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Yhtymähallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Suoritettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 2 Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä. Kutsuttiin Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Markku Rajaniemi pöytäkirjan pitäjäksi.

5 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 3 Valitaan kaksi tarkastusvuorossa olevaa jäsentä ja yksi varajäsen sil tä varalta, että valittu pöytäkirjantarkastaja on esteellinen. Pöytäkirja tarkastetaan lähettämällä se postitse kiertämään. (Kalajokilaakson kky:n käytäntö). Valittiin Maarit Grekula ja Riitta Hokkanen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Jukka Lehtosaari.

6 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 4 Yhtymähallituksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nivalan ammattiopistolla, toimistosihteerin huoneessa, tar kas tus ta seu raa van kuu kau den vii mei se nä maa nan taina klo osoitteessa Ma lisky län tie 2 Nivala. Päätettiin yllä mainitulla tavalla.

7 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT 5 Yhtymäjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. 1. Softshell-ulkoilutakkien hankinta kuntayhtymän henkilöstölle. (yhtymäjohtajan viranhaltijapäätös 4/ ) 2. Kevään 2011 yhteisvalintatilanneraportti 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen (Dnro 1/500/2011). Merkittiin asiat ja asiakirjat tiedoksi.

8 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) UUDEN YHTYMÄN MARKKINOINTINIMI (DOMAIN) 6 koulutusyhtymää koskeva markkinoinnin nimikilpailu järjestettiin yhtymien opiskelijoille ja henkilöstölle liitteessä kuvatulla tavalla. Nimiasia on syytä ratkaista pikaisesti, jotta yhtymän graafinen ilme, web-sivut ja sähköpostiosoitteet voidaan saattaa työn alle. Yhtymälle jo varatut domainit ovat: jkky, jokky, jedu, jokia, joet. Asiaa on käsitelty myös yhtymien yhteisissä palavereissa. Yhtymäjohtajan esitys: annetaan kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta Päätös. Yhtymäjohtaja esitti markkinointinimeksi JEDU. Muita esityksiä ei ollut ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) YHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 7 Hallituksen puheenjohtajan esitys: Uuden yhtymän perustamisen käytännön järjestelyiden vuoksi on hyvä päättää yhtymän nimenkirjoitusoikeudesta vuoden 2011 osalta ennen hallinto- ym. johtosääntöjen valmistumista. Yhtymäjohtajalla on yhtymää koskeva nimenkirjoitusoikeus hallintosäännön hyväksymiseen saakka. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

10 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) KUNTAYHTYMÄN AMMATILLISEN PERUS- JA AIKUISKOULUTUKSEN ALOITUSPAIKAT VUONNA Ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat vuodelle 2012 tulevat päätettäväksi uuden yhtymän tarjontaesitettä varten. Esitteen tulee olla valmiina opinto-ohjaajien jaettavaksi alueen yläkoulujen päättäville luokille syyslukukauden alussa. Yhtymäjohtajat esittelevät omat aloituspaikkansa. Yhtymäjohtajan esitys Hyväksytään tehty esitys. Yhtymäjohtajat esittelivät valmistelun pohjaksi opiskelijamäärät, joissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Yhtymäjohtaja Yli-Olli esitti että viimeistelty päätösesitys tulee seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin uusi esitys.

11 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOIMIELIN 9 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin on lakisääteinen yhtymää sitova toimielin ja se toimii arvosanojen oikaisuelimenä. Ammattiosaamisen näytöt ovat keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä. Tästä työstä yhtymissä vastaavat henkilöt ovat kokoontuneet Liitteenä on kokouksen ehdotus jatkotoimenpiteiksi. Yhtymäjohtajan esitys: Hyväksytään liitteessä oleva toimintamalli. Hyväksyttiin esitys.

12 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) OPETUSHALLITUKSEN LINJAUKSET AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖHÖN 10 Koulutuksen järjestäjien arviointitehtävä on säädetty koulutusta ohjaavassa lainsäädännössä. Järjestäjien tulee arvioida toteuttamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Opetushallitus on julkaissut suosituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta, jossa korostetaan koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista toimintaa strategisesta suunnittelusta toimintojen tuloksiin. EFQM kriteeristö on yleisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen käyttöön ottama itsearvioinnin ja kokonaisvaltaisen laadunhallinnan menetelmä. Sirpa Korhonen esittelee taustaa EFQM mallin käytöstä ja soveltamisesta mm. koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten strategisessa suunnittelussa ja laatutyössä. Yhtymäjohtajan esitys: Merkitään saatu selvitys tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

13 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) TULOKSELLISUUSRAHOITUS UUDISTUI VUODELLE koulutuskuntayhtymän hyväksytyssä perustamissuunnitelmassa hyväksyttiin toimintaa ohjaaviksi kriteereiksi opetustoimen rahoituslaissa (1705/ ) ja -asetuksessa (1766/ ) mainitut tuloksellisuusrahoituksen mittarit. Nykykäytännön mukaan kaikilta järjestäjiltä vähennetään laskelmassa 3%, joka sitten jaetaan tulosindeksien perusteella takaisin tulosten mukaisesti. On odotettavissa, että tuloksellisuusrahoituksen osuus kasvaa tulevaisuudessa. Järjestelmä uudistuu jonkin verran vuonna Sirpa Korhonen esittelee uudistunutta mittaristoa sekä tulosindeksin kehitystä. Yhtymäjohtajan esitys Merkitään saatu esitys tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

14 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) TILASTOKESKUKSEN VIIMEISIN JULKAISTU AMMATILLISTA KOULUTUSTA KOSKEVA RAPORTTI 12 Tuloksellisuusrahoituksessa suuri painoarvo on henkilöiden työllistymisellä ja jatkokoulutuksella. Tilastokeskuksen viimeisin asiaa koskeva aineisto kuvaa aikajaksoa Yhtymäjohtaja esittelee aineiston. Yhtymäjohtajan esitys: Merkitään saatu selvitys tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

15 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ARVIONTINEUVOSTON PALAUTERAPORTTI Koulutuksen arviointineuvosto järjesti Helsingissä koulutuksen järjestäjille palautepäivän vuoden 2006 jälkeen tehdyistä kansallisista arvioinneista. Sirpa Korhonen esittelee saatuja palautteita. Yhtymäjohtajan esitys: Merkitään saatu selvitys tiedoksi Jukka Puoskari poistui ennen päätöksen tekoa kello Merkittiin palauteraportti tiedoksi.

16 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA UUDEN YHTYMÄN RAKENTAMISEKSI 14 Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymät saivat kuluvalle vuodelle harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta. Tämä resurssi on tarkoitettu uuden kokonaisuuden valmistelutyöhön. Liitteenä on alustava yhtymäjohtajan valmistelema luonnos tarvittavista toimenpiteistä. Yhtymäjohtajan esitys: Hallitus käy keskustelua esityksestä ja linjaa toimintasuunnitelmaa. Lisättiin keskustelun aikana kohdat 23 ja 24. Hyväksyttiin suunnitelma toimenpiteiden ja aikataulun pohjaksi.

17 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) OPETUS - JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VANKIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIAAN 15 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähestynyt molempia koulutuskuntayhtymiä vankilakoulutusta koskevalla päivätyllä 14/591/2011 kirjeellä koskien strategiatyön jatkotoimenpiteitä. Siika-Pyhäjokialueen yhtymäjohtaja Erkki Juola pitää tilannekatsauksen asiasta. Yhtymäjohtajan esitys: Merkitään saatu tilannekatsaus tiedoksi. Merkittiin yhtymäjohtaja Erkki Juolan katsaus tiedoksi.

18 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS 16 Yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisten antama tunnus (Y-tunnus), joka tarvitaan esimerkiksi verottajan kanssa asiointiin. Verohallinto on antanut ohjeen vuonna 2008, jonka mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhdistymistilanteissa suositellaan valitsevan suurimman kunnan tai kuntayhtymän Y-tunnus uudelle perustettavalle kunnalle tai kuntayhtymälle. Yhtymäjohtajan esitys: Päätetään hakea koulutuskuntayhtymän Y-tunnukseksi , joka on Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän tunnus. Samalla päätetään hakea nimenmuutos yhteisötunnukselle Hyväksyttiin esitys.

19 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN 17 Korkeakoulukenttää koskeva rakenteellinen kehittämistyö koskettaa myös koulutuskuntayhtymän aluetta. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä on ollut mukana ns. Botnia alueen verkostoyhteistyössä. Seminaari asian tiimoilta järjestettiin Kokkolassa Liitteenä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hyväksymä sopimusmalli yhteistyön syventämiseksi. Yhtymäjohtaja pitää tilannekatsauksen asiasta. Yhtymäjohtajan esitys: Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, SEURAAVA KOKOUS, VALITUSOSOITUS 18 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Liitetään oheen kuntalain mukainen valitusosoitus ja muutoksenhakuohje. Seuraava koulutuskuntayhtymän hallituksen kokous pidetään keskiviikkona kello 9.00 alkaen Kalajoen ammattiopisto Artemassa.

21 KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ ( 21 ) Liite nro 18.1 JOKILAAKSOJEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Pykälä Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteemistelua tai täytäntöönpanoa. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val- Pykälät 1-5, 8-15, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 6, 7, 16 Hallintolain/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. -aika Pl 162 (Maliskyläntie 2) NIVALA Pykälät 6, 7, 16 Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomai-nen ja valitusaika Valituskirja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL OULU puh faksi Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus (hakemusosoitus liitteenä) Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika 14 päivää Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot