1. Yhdessä olemme vaikuttaneet Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLTÖ 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Työ nuorten reviireillä 7 5. Etsivä Nettityö kohtasi 429 nuorta 8 6. Tytöt Toimii Iisalmi ja Pielavesi 9 7. Tukihenkilötoiminta 9 8. Hyvinvointityötä kumppaneiden kanssa Jäsenmäärä väheni edelleen Koulutustoiminta Jäsentiedotus siirtyi someen päin Tavallinen Kasvatus Kannattaa Leirimajalle on pitkä matka Lähialuetyö Kokeilu- ja kehittämistoiminta kaupallisissa kasvuympäristöissä Toiminnan raportointi ja seuranta sekä talouden toteutuminen TULOS ja TASE

3 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet Viime vuonna Nuorten Palvelu ry:n toiminta sai kaksi näkyvää tunnustusta tehdystä projektityöstä. Raha-automaattiyhdistys myönsi Vaikuttavaa! palkinnon ABC kohtaa nuoria -hankkeelle. Palkintoperusteissa mainittiin, että hanke oli hyvin suunniteltu ja toteutettu etenkin yritysyhteistyön osalta. Projektin tuotokset ja tulokset olivat suunnitellun mukaisia ja vaikuttavuutta oli lisännyt hankkeen saama myönteinen julkisuus. Suomen kauppakeskusyhdistys myönsi puolestaan Kauppakeskusten nuoret -hankkeelle tunnustuksen Lahdessa tehdystä työstä. Hankkeessa paneuduttiin etenkin vartijoiden rooliin nuoria kohtaavina aikuisina. Työn tuloksiakin ehdittiin raportoida mm. vähentyneinä nuorten ja vartijoiden välisinä konflikteina ja nuorten ulosajoina. Se, että kumppanit ja ulkopuoliset tahot huomioivat työtämme, tekemistämme ja tekijöitämme, tuntuu palkitsevalta. Tunnustukset ovat merkkejä toiminnan osuvuudesta, ajankohtaisuudesta ja ennen kaikkea siitä, että osaavat tekijät osaavat asiansa valtakunnallisestikin tarkastellen kiinnostavasti. 407 vapaaehtoista, 3735 nuorta, 2165 aikuista ovat puolestaan lukuja keskustoimiston seurantatiedoista. Luvut eivät valehtele, mutta tässä tapauksessa ne eivät myöskään anna kuvaa toiminnan koko laajuudesta. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan laajuutta ilmentää paremmin sen kuvaaminen ajankäyttönä. Moni vapaaehtoinen käyttää aikaansa kymmeniä ja jopa satoja tunteja vuoden aikana. Kaikkia osallistujia ei tietenkään voida kirjata mukaan lukuihin myöskään tilaisuuksista, joissa ollaan itse mukana tai yhteistyökumppaneina. Niin ikään katselukertaa nettisivuillamme viestii kiinnostuksesta, mutta on vaikea arvioida kiinnostuksen laatua. Lukuisat mediaosumat lehdissä ja sähköisissä tiedotusvälineissä vuoden mittaan ovat merkinneet näkyvyyttä asiallemme nuorten hyvinvoinnin puolesta. Nuorten Palvelu ry:n motto Yhdessä olemme vahvoja voisi olla myös Yhdessä teemme vaikutuksia. Tärkein yhdessä tehty vaikutus on vaikutus nuoreen, joka tarvitsee apua ja tukea omassa elämäntilanteessaan. Silloin kun nuori on saanut kavereita tai olemme omalla panoksellamme edistäneet nuoren ottamaa seuraavaa askelta, on oikea vaikutus saatu aikaan. Tottahan yhteiskunnallista vaikutusta on saatu aikaan, jos valtakunnallisesti merkittävät yhteistyökumppanit kehittävät toimintaansa nuorten kohtaamisen näkökulmasta. Ei ole aivan pieni juttu, jos kaupalliset toimijat ottavat huomioon entistä enemmän heidän tiloissaan viihtyvät nuoret ja panostavat heidän vastuulliseen kohtaamiseensa. Nuorten 3

4 Palvelu ry:n palkkalistoilla on ollut hyvää porukkaa ja kokonaisuudessaan hyvää työtä on tehty yhdessä mistä kiitos kaikille. Toimintakertomus kuvaa suurimman osan viime vuoden toiminnasta. Kaikkea se ei kuitenkaan kuvaa ja monet tapahtumat ja projekteissa tehty mittava työ jää kuvaamatta. Joka tapauksessa työtä nuorten hyvinvoinnin eteen toiminta-ajatuksen mukaisesti ja strategian suuntaisesti on tehty. Useimmat asetetuista tavoitteista saavutettiin, mutta myös parannettavaa jäi. Jäsentoimintaan on paneuduttava ja kansalaisjärjestötyön ytimen on virkistyttävä, jotta edellytykset tulevaisuuden järjestötoiminnalle vahvistuisivat. Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja 4

5 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen Vuosi 2014 oli toimintastrategian kuudes toimeenpanovuosi. Oheisessa taulukossa on kuvattu strategian toteutuminen painopistealueitten mukaan. Toimintaympäristö oli edellisten vuosien tapaan turbulenssissa. Nuorten ajankäytössä netin merkitys kasvoi, niin myös siihen liittyvät kysymykset ja mahdollisuudet. Kunnissa organisaatioiden taloudellinen tilanne näkyi niukkuutena ja jatkuvana organisaatiomuutospuheena. Lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista oppilashuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset heijastuivat kentälle lievänä sekavuutena. Nuorisotakuun toimeenpano näkyi puolestaan huomattavan laajana julkisuutena etenkin viranomaistoiminnassa. Yhteistyön ja tekemisen meininkiä saatiin aikaan, mutta nuorten työttömyystilanne pysyi edelleen yleisesti ottaen melko vaikeana. Vuodelle asetetut strategian mukaiset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Ainoastaan uusien vapaaehtoisten määrästä jäätiin jälkeen edellisten vuosien tapaan. Laadukasta vapaaehtoistyötä tehtiin tukihenkilö- ja löytäjätoiminnassa. Painopistealue toteutussuunnitelman kohta toteutuminen Nuorisokasvatus ja ehkäisevä työ Sosiaalinen vahvistaminen ja monialainen etsivä työ koulutus- ja tapahtumatyö, kampanjatyö, ehkäisevä päihdetyö tytöt toimii, etsivä nettityö, tukihenkilötoiminta toteutui suunnitellusti (tärkeimpänä kasvatus kannattaa toiminta Kuopion alueella) toteutui suunniteltua laajempana tukihenkilötoiminnan osalta Kansalaisjärjestötyö ja vapaaehtoistyö Kokeilu ja kehittämistyö Kansainvälinen toiminta jäsenhankinta ja aluetoiminta, kevät- ja syyspäivät, koulutus- ja ohjaus Kauppakeskusten nuoret, Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin, Nuorten Reviireillä Lähialuetyö Luoteis-Venäjällä toteutui osittain, jäi toteutumatta jäsenmäärän ja jäsenhankinnan osalta toteutui tavoitteita laajemmin ja laadukkaammin toteutui suunnitellusti (AHIC -hanke) Kestävä talous Jatkuva talousseuranta ja kulujen pysyminen tulojen puitteissa, positiivinen vuositulos, uusia ansainta/tulomuotoja Taloudellinen tulos lievästi positiivinen Uusia tulomuotoja ei kehittynyt. Koulutustulot kehittyivät positiivisesti. 5

6 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja hallituksen nimeämä työvaliokunta kerran. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenenä Anne Laari. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran Hallituksen jäsenet vuonna 2014 läsnä Karhu Petri, puheenjohtaja (Iisalmi) 4/4 Seppälä Leila, varapuheenjohtaja (Jämsä) 4/4 Väisänen Ville (Iisalmi) 4/4 Paavola Päivi (Raahe) 4/4 Luhanko Anita (Joensuu) 2/4 Laari Anne (Helsinki) 4/4 Toikka Jenna (Imatra) 2/4 Virstajärvi Kaisa (Jämsä) 4/4 Pylkkö Nelli (Lappeenranta) 1/4 Varajäsenet Niemelä Arto (Iisalmi) 3/4 Kayander Igor (Kaipola) 1/4 Roivas Mari (Joensuu) 2/4 Vuonna 2014 järjestössä työskentelivät (13 htv) toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen toimistosihteeri Vuokko Husso järjestöagentti Riitta Rönkkö nuorisoagentti Helmi Korhonen tyttötyön ohjaaja Mirva Matkaniemi projektipäällikkö/projektivastaava Mikko Leppävuori projektikoordinaattori Henriikka Strengell (31.3. saakka) projektivastaava/asiantuntija Pauliina Lampela projektityöntekijä Nina Könönen projektityöntekijä Eija Anttila projektityöntekijä Antti Syrjäläinen (1.7. alkaen) iltaohjaaja Jani-Markus Heinola iltaohjaaja Jaana Hakulinen 6

7 Vuonna 2014 eri oppilaitoksissa opiskeleville tarjottiin harjoittelupaikkoja laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Yhteensä 48 nuorta mm. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Savonia ammattikorkeakoulusta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Diakonia ammattikorkeakoulusta. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelivat 30 tunnista 7:n viikkoon. Yhteisiä henkilöstöasioita käsiteltiin vuoden aikana henkilöstöpäivissä, joita järjestettiin 16.6 ja Edellisten vuosien tapaan päivien aikana esityslistalla oli sekä asiaa että virkistystä. Molemmissa kokouksissa käsiteltiin työn organisointia, työhyvinvointia ja johtamista. Etsivän Nettityön tekijöille järjestettiin työnohjaus kerran kuukaudessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja (lääkärintodistus) kertyi yhteensä 75 päivää (2013: 60 päivää), joka oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vähemmän kuin sitä edellisenä. Vuoden aikana toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa. Työntekijät osallistuivat lyhyt- ja täydennyskoulutuksiin tehtävän mukaisen tarpeen mukaisesti. 4. Työ nuorten reviireillä Varallisuuden ja kulutuskyvyn erot ovat voimistuneet viime vuosina taloudellisesta taantumasta huolimatta. Ne joilla on varaa, voivat valita niin yksityiset kuin julkiset palvelunsa mielensä mukaan ja ne, joilla ei ole varaa, tyytyvät siihen mitä on olemassa. Lapsia ja nuoria koskevissa tutkimuksissa on huolta kannettu siitä, että kokemusmaailmat eriytyvät varhain. Erot tarkoittavat käytännössä vähävaraisten itseohjautuvaa eristymistä sieltä missä muut ovat ja milloin muut ovat liikkeellä. Järjestön perustehtävänä on ollut toimia edelleen julkisilla toreilla ja kaduilla, kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla, netissä ja sosiaalisessa mediassa sekä tukea ja auttaa yksittäisiä nuoria. 7

8 Perinteinen katupäivystys ei tänä päivänä kohtaa suuria säännöllisesti kokoontuvia joukkoja toisin kuin vuosikymmenet sitten. Edelleen kauniina koulujen päättymisviikonloppuna voi nuoria nähdä liikkeellä, mutta aikuisten saaminen mukaan menoon on ollut haasteellista. Sen sijaan kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla nuoria liikkuu ja shoppailijoiden ja piipahtelijoiden lisäksi hengailevia nuoria on liikkeellä. Kun neljä vuotta sitten ennustimme käsimedian merkityksen korostuvan nuorten ajankäytössä, on kehitys ollut ennustettuakin nopeampaa. Nuorten elämä on todella muuttunut tässä ja nyt - pirstaleisten merkitysten maailmaksi jossa ollaan tässä ja nyt, sekä livenä että realitynä. 5. Etsivä Nettityö kohtasi 429 nuorta Etsivään Nettityöhön nuoret ottivat vuoden aikana yksittäisiä kontakteja 1669 kertaa. Etsivällä Nettityöllä tavoitettiin edelleen niitä nuoria, jotka pyörivät netissä iltaisin ja öisin. Etsivä Nettityö päivysti koko vuoden ma-ke klo , Facebookissa, IRC- Galleriassa, KikMessengerissä, Ask.fm:ssä, WhatsAppissa, Skypessä ja Twitterissä sekä sähköpostitse. Tavoitetut nuoret olivat vuotiaita. Etsivä Nettityö ohjasi nuoria mm. työvoimatoimistoon, terveydenhoitajille, lääkärille, psykologille, lasten- ja nuorten auttava puhelimeen, a-klinikalle, poliisille, turvakotiin, nuoren oman kaupungin etsiville ja harrastuksiin Päivystystunnit (t.) Kohdatut nuoret (hlöä) Autettuja nuoria (hlöä) Toimenpiteisiin ohjattuja (hlöä) Vuodelle saatu rahoitus Ohessa muutamia lukuja, jotka antavat viitteitä toiminnan laajuudesta somessa: Twitter-tili perustettiin IRC-Gallerian profiililla kavereita 848kpl ja Etsivä Nettityö-yhteisössä 110 jäsentä, Skypessä 127 kontaktia, Facebookin yhteisösivulla 554 tykkääjää, Twitterissä 386 seuraajaa, Ask FM.ssä 27 seuraajaa ja 582 vastausta. Vuoden loppupuolisko oli haastava edellisen vuoden tapaan nuorten vaikeiden tilanteiden vuoksi. Elämäntilanteet liittyivät mielenterveyskysymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin, muihin terveyskysymyksiin, päihteisiin, koulutukseen tai työssäkäyntiin. Jo toista vuotta peräkkäin nuoria ohjattiin eniten mielenterveyspalveluiden piiriin, sitten päihdepalveluiden, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutuksen piiriin. Edellisen vuoden tapaan Etsivästä Nettityöstä hyötyivät nuoret, joiden on ollut hankala puhua asioistaan kasvotusten. 8

9 Vapaaehtoista Löytäjä-toimintaa varten järjestettiin 2 koulutusta (palaute kiitettävää), joissa koulutettiin 32 uutta Löytäjää (ed. vuonna 26). LöytäjäChat iltoja 84 (vuonna ), joissa päivystyksiä 234. LöytäjäChateissa kontakteja yhteensä 491 kpl. Vuoden aikana Löytäjinä toimi 34 (ed. vuonna 29) henkilöä. 6. Tytöt Toimii Iisalmi ja Pielavesi P&S Sohlbergin säätiön tuen avulla pidettiin Tyttöjen tahtotilaa auki vuonna 2014 Iisalmen keskustassa Pohjolankadulla. Toiminnan ytimen muodostivat 13 pienryhmää, joista yksi oli maahanmuuttajataustaisille tytöille suunnattu ryhmä. Tyttöryhmät, joissa oli 59 eri tyttöä, kokoontuivat säännöllisesti vuoden mittaan ja kävijämääräkertoja kertyi 574. Tahtotilaa pidettiin auki yhteensä 285 tuntia ja vuoden aikana tilan käyttöastetta kuvaa 1100 käyntikertaa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Iisalmessa kasva aikuiseksi (208 nuorta) ja hupia radan (224 nuorta) toteuttamisessa. Kesällä twist kesätyöllistämistoimintaan osallistui 6 nuorta. Tyttöjen pienryhmissä käsiteltiin monia tyttöjä askarruttavia arkisia asioita, kuten ryhmään kuulumista, kotitilanteita ja koulumotivaation puuttumista. Naiseksi kasvamiseen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset nousivat myös esille. Pielavedellä kokoontui maanantaisin tyttöryhmä kevään ajan, yhteensä 20 kertaa (4-7 tyttöä/kokoontuminen). Ohjaamisesta vastasivat Mirella Mikkonen ja Mari Nousiainen Ryhmiä (lkm) Tyttöjä (hlöä) Tapaamiskertoja (krt) Yksilötapaamisia (krt) 7 1 Kasva aikuiseksi ja hupia rata (osall. hlöä) Lahjoitukset toimintaan (euroa) Tukihenkilötoiminta Tukihenkilötoiminta on vastannut jatkuvasti nuoren tarpeeseen saada henkilökohtaista tukea ja apua omaan elämäntilanteessa. Vuoden 2014 aikana 63 nuoren ja 56 tukihenkilön toiminnassa. Vuoden aikana koulutettiin 34 tukihenkilöä, joista osa sai tukisuhteen nuoreen vuoden aikana. Vuoden aikana tukihenkilötoiminnan perusprosessia selkeytettiin ja tukiverkoston toimintaa vakiinnutettiin edelleen. Kuopion alueella tukihenkilötoiminta toteutettiin yhteistyössä Savon ammatti- ja 9

10 aikuisopiston TATU hankkeen, Kuopion ev.lut. seurakuntien erityisnuorisotyön sekä seurakunnan hallinnoiman Tukipari-hankkeen kanssa. Iisalmessa tukihenkilötoimintaa tehtiin yhteistyössä Iisalmen Nuorison tuki ry:n kanssa ja TATU -hankkeen kanssa sekä Varkaudessa TATU -hankkeen ja kaupungin erityisnuorisotyön kanssa. Kuopiossa järjestettiin syksyllä perehdytyskoulutus Savon ammatti- ja aikuisopiston kuraattoreille ja opoille. Tavoitteena oli, että he voisivat vetää tukisuhteen aloituspalaverin itsenäisesti nuoren ja tukihenkilön kanssa. Mutta ainakaan vielä aika ei ollut kypsä tälle ajatukselle. Tukipari-hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen päätöspäivässä Nuorten Akatemialla Helsingissä järjestöagentti oli esittelemässä tukihenkilötoiminnan toteutusta Kuopiossa yhdessä seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan kanssa. Päivässä oli mukana toimijoita ympäri Suomea ja Nuorten Palvelu ry:n malli toteuttaa tukihenkilötoimintaa oli kaikista laajin. Tukipari-hankkeen avulla pystyimme tukemaan nuorten ja tukihenkilöiden harrastustoimintaa 300 euron kokoisena kertatukena. Uusien lahjoitusten turvin pystymme hieman pienemmillä summilla jatkamaan harrastustoiminnan tukemista. Pidetyt koulutukset onnistuivat palautteen mukaan jälleen hyvin ja ne saivat koulutettavilta kiitettävän arvosanan. Vuoden aikana tukihenkilöitä ohjattiin henkilökohtaisesti sekä puhelimitse ja toimistokäynneillä. Vuoden aikana toteutui 45 tukisuhteen aloitus- ja seuranta palaveria, joissa kaikissa oli yhdistyksen työntekijä mukana Tukihenkilökoulutuskursseilla koulutettavia Tapaamiskerrat 1900 (arvio tukiparit) 64 Tukihenkilötapaamisia/ohjauskäyntejä 35 (84) 7 (61 krt) (krt) Tuettavia nuoria (hlöä) Paikkakunnat Kuopio, Varkaus, Iisalmi Kuopio, Varkaus Tukihenkilötoimintaprosessia kehitettiin vuoden aikana laadullisesti tiedotuksen ja rekrytoinnin, koulutuksen ja valmennuksen, koordinoinnin ja välityksen, yhteydenpidon, ohjauksen, tuen ja virkistyksen osalta sekä tukisuhteen päättymisen osalta. Järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen osallistui loppuvuoden aikana tukihenkilötoimintaan lisäten toiminnan varmuutta ja mahdollistaen toiminnan laajentamisen. 10

11 8. Hyvinvointityötä kumppaneiden kanssa Nuorten Palvelu ry järjesti Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa Kuopiossa alueen nuorisotyöntekijöille päihteidenkäyttöön, etenkin kannabikseen keskittyvän koulutuspäivän Ryyppäämällä ryhmäksi, pössyttelemällä porukaksi Iso-Valkeisen hotellisssa. Päivän sisällöstä vastasi Nuorten Palvelu ja muista järjestelyistä Aluehallintovirasto. 64 osallistujaa antoivat hyvän palautteen ja tilaisuudesta tehtiin YLE Savoon radiojuttu ja Savon Sanomiin lehtijuttu. Edellisenä vuonna alkanut yhteistyö Itä- Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoiman "Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias (AHIC)" hankkeen kanssa jatkui Hanke edisti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa. Nuorten Palvelu ry teki koulutyötä Lieksan keskuskoululla ja Joensuun Niittylahden koululla. AHIC:issa Response tunteja pidettiin 5 ja vanhempainiltoja 4, aiheina mediakäyttätyminen, lepo ja valvominen, ystävyysssuhteet, kiusaaminen ja koulupaineet. AHIC -oppitunneille 6.-luokkalaisia osallistui Suomessa 93 oppilasta ja 25 vanhempaa (Lieksan keskuskoulu, Niittylahden koulu) ja Venäjällä 54 oppilasta ja 24 vanhempaa (Pushkinin Lyseo Kontupohja ja Koulu nro 42 Petroskoi). Kännilaseja vuokrattiin vuoden aikana 58 kertaa (edell. vuonna 60 kertaa). Kännilasien lainaajat käyttivät laseja yleensä ehkäisevän päihdetyön tilaisuuksissa, joihin osallistui satoja eri-ikäisiä nuoria. Nuorisoagentti Helmi Korhonen osallistui Oslossa European Conference on Outreach Work esityksellään Out of reach in the streets: Introduction and discussion on doing outreach work online among risk populations. Helmin esitys sai kiitosta asiantuntemuksellaan. Nuorten Palvelu ry:n tekemä Etsivä Nettityö ilta- ja yöaikaan on ainutlaatuinen työmuoto, joka herättää kiinnostusta alan työntekijöissä Suomea laajemmin. Nuorten Palvelu ry toteutti suomalaisten etsivän nuorisotyön tekijöiden keskuudessa kyselyn, jossa tiedusteltiin tällä kertaa sosiaalisen median käyttöä työssä sekä palkkausta ja työsuhteen pysyvyyttä. Kyselyssä saatiin 116 vastausta. 11

12 9. Jäsenmäärä väheni edelleen Vuosi 2014 oli edellisen vuoden tapaan laskusuhdanteinen uusien jäsenten suhteen. Vaikka vapaaehtoisia koulutettiin paljon aiempaa enemmän, ei se näkynyt uusien jäsen sitoutumisena. Yhdistyksen hallitus vahvisti vain 30 uutta henkilöjäsentä (44 vuonna 2013). Edes kaikki tukihenkilöt eivät koe haluavansa liittyä järjestön jäseniksi. Vuoden lopussa henkilöjäseniä oli 179. Yhteisellä jäsenistön talkoilla olikin merkitystä yhteishengen luomisessa ja mukavien yhteisten muistojen kertymisessä. Talkoisiin osallistui jäseniä Lappeenrannasta, Jämsästä, Iisalmesta, Sonkajärveltä ja Kuopiosta. Leirimajan talkoissa kesäkuun alussa jatkettiin edellisen kesän saunan kunnostusta. Osa talkoolaisista siivosi päärakennusta, osa teki saunapuita talveksi. Lopputuloksena oli entistä ehompi yhteinen leirimaja ja mukavat muistot. Jäsenjärjestöt Paikkakunnat ja toimipaikat Uudet jäsenet Iisalmen Nuorison Tuki ry (Iisalmi) Jämsänjokilaakson Nuorten Palvelu ry (Jämsä) Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry (Lappeenranta) Savitaipaleen Nuorison Tuki ry (Savitaipale) Kuusamo (Reiliin liittyvä vapaaehtoistyö) Kiuruvesi (Lukiolaisten tukari) Kuopio (tukihenkilötoiminta, katupäivystystoiminta) Pielavesi (tytöt toimii ja kahvilatoiminta) Pieksämäki (kahvilatoiminta) Sonkajärvi (katupäivystys, tyttötyö, ryhmäkoulutus) Varkaus (tukihenkilötoiminta) hallituksen hyväksymää uutta henkilöjäsentä, (edellisenä vuonna 44 henkilöä) Nuorten Palvelu ry ei ole ainoa järjestö, jonka jäsenmäärä on laskenut viime vuosina. Viime vuonna asia otettiin erityistehtäväksi, mutta se ei tuottanut merkittävää tulosta. Tulosta on pidettävä heikkona ja suoritusta vaatimattomana. Jos ilmiöön ei päästä käsiksi, on perusteltua tehdä vahvoja uudistuksia toimintaan ja ennakkoluulottomia työtapoja. Nuorten Palvelu ry:n Järjestökysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä ajalla Kyselyyn vastasi yhteensä 66 (n=66) kun vastaavan kyselyn vastaajamäärä vuonna 2012 oli vain 19 (kasvua 247 %). Järjestökysely 2014 on hyvä aloituspiste Nuorten Palvelu ry:n uuden strategian hahmotteluun vuosille Vaikka toimintamuotojen tärkeys osana järjestön toimintaa ei ole muutaman vuoden ajanjakson aikana juurikaan muuttunut, ovat järjestökyselyyn vastaajien näkemykset muuttuneet kysyttäessä mihin jatkossa toimintaa tulisi suunnata. Erityisen tärkeänä nähdään toiminnan suuntaaminen ehkäisemään 12

13 nuorten syrjäytymistä sekä lisäämään nuorten arkista hyvinvointia. Lisäksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen, uusien työmuotojen kehittäminen nuorisotyön kentälle sekä nuorten kohtaamisen tukeminen ja tiedon levittäminen ovat kyselyyn vastanneiden mukaan Nuorten Palvelu ry:n tulevaisuuden toimintaa, johon järjestön tuli entistä enemmän keskittyä. Osa toimintaa on osallistua erilaisiin yhteistyötahojen kanssa pidettäviin tapahtumiin. Osana järjestötyötä keskusjärjestön työntekijät osallistuivat vuoden aikana lukuisiin verkostoihin: Allianssi ry:n vuosikokous, Allianssin järjestämä Nuori 2013, Allianssi: nuorisotakuun taustaryhmä, HUMAK/Prenventiimitapaamiset, HUMAK Preventiimin tulevaisuusryhmä, Iisalmen tyttötyöryhmä, Kuopion kaupungin monialainen työryhmä, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön hallitus ja kumppanuusryhmätoiminta, Kuopion kaupunginhallituksen Lasten ja nuorten saaristo ryhmä, Lapin aluehallintoviraston sisäisen turvallisuuden ohjelma, LSKL vuosikokoukset ja LSKL varhaiskasvatuksen ja ehkäisevän lastensuojelun työryhmätyöhön, Rautavaaran Metsäkartanon hallitustyö, Lapin alueen sisäisen turvallisuuden ohjelmatyökokoukset, SOSTE järjestämään järjestöjohdonpäiviin ja elämänkaariryhmään, Vamos Kuopion ohjausryhmään sekä HUMAKin nuorisoalan opiskelijavalintaan 10. Koulutustoiminta Koulutus, kurssitus, ohjaus ja valmentaminen ovat kaikki tärkeitä työmuotoja järjestössä. Vuonna 2014 järjestettiin vapaaehtoiskoulutusta yhdessä kuopiolaisten järjestöjen kanssa ja Valikko verkon kanssa sekä Riistavedellä vapaaehtoisten nuoristyössä toimivien kanssa. Tukihenkilökoulutusta ja toimintaan liittyvää kuraattoreiden ja muiden yhteistyöjäsenten perehdytystä järjestettiin Kuopiossa ja Iisalmessa. Lisäksi Pielavedellä järjestettiin kaverikoulutus ja Kuopiossa ANTI -festivaalien vapaaehtoisille nuorisokahvilakoulutus. Lisäksi kehittämishankkeissa toteutettiin koulutuksia, joissa nuorten asiakasnäkökulma oli keskeinen paitsi sisällön, myös koulutuksiin osallistuvien kokemusasiantuntijanuorten kannalta. Jämsässä järjestetyt kevätpäivät vetivät hyvin väkeä paikalle. Kuopiossa järjestettyjen syyspäivien koulutus kiinnosti jäseniä Vapaaehtoiskoulutus (hlöä) 5 (46 hlöä) 0 Ryhmäohjaajakoulutus (hlöä) 1 (7 hlöä) 0 Katu- ja huoltopäivystys (hlöä) 1 (4) 27 Löytäjäkoulutus (netti) NPolling Sosiaalinen media (verkkoohjaaja) Kevät/syyspäivät (hlöt) 2 (36) 1 (12) 5 (159) 52/

14 11. Jäsentiedotus siirtyi someen päin SähköSanomat jaettiin 8 kertaa vuodessa 428 vastaanottajalle, joista ka. 34% avaa uutiskirjeen lukeakseen sen sisällön. Lukijoiden määrä laski kesän ja alkusyksyn aikana. Viestintäkanavien kokonaisuutta päivitettiin viestintäsuunnitelman päivityksen yhteydessä loppuvuodesta. Syksyllä tiedotuksen painopistettä siirrettiin some painoitteiseen viestintään. änpeen Sanomat lähetettiin kevät- ja syyspäivien yhteydessä (sähköisen jäsenkirjeen muodossa). Netin saavutettavuutta ja näkyvyyttä on vaikea vangita. Seuraava kuvaus on seurantatiedoista. Sen mukaan Nuorten Palvelu ry:n facebookin yhteisösivulla on tykkääjiä 431 (joista uusia 172) päivityksiä 237, katselukertoja Etsivä Nettityö -yhteisösivun osalta tykkääjiä 537, (joista uusia 177) päivityksiä 254, katselukertoja Reili-Ruka yhteisösivulla tykkääjiä 638 (joista uusia 98) päivityksiä 193, katselukertoja Ylläs yhteisösivulla tykkääjiä 216 (joista uusia 89) päivityksiä 220, katselukertoja Nuorten Palvelu ry:n Slidesharessa on jaettu järjestön toimintaan liittyviä julkaisuja ja esittelyjä (power point -esitykset, pdf-julkaisut). Vuonna 2014 tässä palvelussa oli diaesityksiä 60, katselukertoja yht , joista vuonna Nettisivustolla katselut , erillisiä kävijöitä ip-osoitteen mukaan sivuilla Nettisivustoille on vuoden 2014 aikana ostettu domaineja (mm. nuortenreviireilla.fi ja etsivanettityo.fi) joiden kävijämääriä voidaan seurata. Nuorten Palvelu ry:n twitter -tilillä seuraajia 611 kpl, tili lisätty 12 eri listalle seurattavaksi. SähköSanomat: Sähkösanomia lähetetty vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa. Postituslistalla 440 osoitetta, joista n. 30 % avaa sähköpostin (alin: 26 % SähköSanomat 5, ylin: 49 % SähköSanomat 1) änpeen Sanomat 2 x 290 kpl 2 x 300 kpl Kasvatus kannattaa (kpl) 984 Kuukausitiedote (krt) 8x440 (3.520) 4x492 (1.968) 14

15 12. Tavallinen Kasvatus Kannattaa Kasvatus Kannattaa julistetetyöskentelyä jatkettiin 2014 aikana kuopiolaisissa yläkouluissa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila jakoi viidelle eniten ääniä saaneelle nuorten tekijäryhmälle palkinnot hienoista tavallinen kasvatus kannattaa tulkinnoista. Vuoden aikana oppilaat työstivät kuvia kuudella suurella yläkoululla. Oppilaita osallistui toimintaan yli 60 työllä ja vanhempainilloissa osallistujia oli 341. Lisäksi vanhempainilloissa ja kouluilla opettajat osallistuivat aktiivisesti tapahtuman järjestämiseen. Tavallinen Kasvatus Kannattaa oli yhteistyöprojekti ja sitä tehtiin yhdessä Kuopion ev.lut seurakuntien nuorisotyön, Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden sekä painotalo Offset Tuovinen ky:n kanssa. Työt olivat kesäkuussa nähtävillä Kuopion keskustan kaduilla. Kasvatus Kannattaa -kampanjaa toteutettiin myös etätyön muodoin. Käytännössä tämä tarkoitti materiaalien tuottamista ja toimittamista muutamille paikkakunnille. Kampanja sai myös paikallisissa tiedotusvälineissä palstatilaa (verkkojulkaisut 3 kpl, 2 Savon Sanomat -artikkelia, 1 Yle Savo). 13. Leirimajalle on pitkä matka Enontekiön leirimajan käyttö lisääntyi kesäkuussa järjestettyjen talkoiden ansiosta. Leirimajalle kertyi majoitusvuorokausia yhteensä 156. Vuoden aikana kunnostettiin saunan sisäkatto, lauteet ja ulkoeteinen. Saunan alahirret kengitettiin ja sisäänkäynnin eteen rakennettiin pieni patio. Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry:n talkooporukka muodosti talkooväen ytimen kesäkuun talkoissa. Leirimajaa siivottiin ja talven varalle tehtiin polttopuita lähimetsistä. Talvikaudeksi leirimajan lämmitystä säädettiin siten, että sähkökuluja saatiin pienennettyä edellisvuoden tapaan Majoitusvuorokausia Nettotulos euroa

16 Vuonna 2014 Sopentuvan leirikeskuksella kävi 56 Nuorten Palvelu ry:n Petroskoilaista nuorta. Tämän laajan nuorisoleirin yöpymismäärä kohosi 280:een. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui Sopentupaa koskeviin kokouksiin Kajaanissa ja Iisalmessa. Nuorten Palvelu ry ylläpiti Sopentuvan nettisivuja ja edisti fb sivuston leviämistä. 14. Lähialuetyö Huhtikuun viimeisenä päivänä toiminnanjohtaja pyöräili tapaamaan pitkäaikaista lähialuetyön kumppania Aleksia Svetsogorskiin. Luontevaa yhteistyötä jatkettiin eri muodoissa. Edelleen Petroskoi tyttötyötä ja työpajatyötä tuettiin ja, Viipurissa etsivän työn toimijoita Aleksia ja Aleijaa tuettiin eri keinoin. Petroskoissa yhteistyötä jatkettiin Alternativan kanssa, jossa Natalia Uhanovan johdolla järjestettiin leiri Sopentuvalla, johon osallistui 56 nuorta. Nuorten Palvelu ry osallistui järjestettyyn AHIC -hankkeen loppuseminaariin Polvijärvellä. NP posteri oli seminaarissa (90 osallistujaa) Seminaarin yhteydessä, käytiin neuvotteluja Petroskoin lastensairaalan kanssa jatkotoiminnasta ja yhteistyöstä. AHIC -oppitunneille osallistui 6.-luokkalaisia Venäjällä 54 oppilasta ja 24 vanhempaa (Pushkinin Lyseo Kontupohja ja Koulu nro 42 Petroskoi). 16

17 15. Kokeilu- ja kehittämistoiminta kaupallisissa kasvuympäristöissä Kauppakeskuksen nuoret hanke päättyi maaliskuussa Kuopion ja Iisalmen keskustojen alueella suoritettiin katukysely, jolloin 69 Kuopiossa ja 74 Iisalmessa haastateltiin toukokuun lopussa. Vuoden aikana hankkeessa tavoitettiin kartoituksissa yhteensä 161, joista 74 oli tyttöjä ja 87 poikia. 91,6 % nuorista oli vuotiaita. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana tavoitettiin 943 nuorta. Hankkeen tärkeitä tuloksia olivat nuorten hengailua koskevat jäsennykset. Kauppakeskuksen nuoret ja ABC kohtaa nuoria projektit jatkuivat Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamassa Nuorten Reviireillä -hankkeessa, joka aloitti toimintansa Projektin tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa ja kehittää aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä ja eri osapuolten välistä yhteistyötä. Nuorten reviireillä -projektissa jatkettiin kartoitusten tekemistä nuorten kaupallisissa kasvuympäristöissä. Projektihenkilöstön voimin kartoitettiin vuonna 2014 kaksi 17

18 kauppakeskusta kohdaten yhteensä 57 nuorta. Tämän lisäksi projekti koordinoi Espoon kaupungin nuorisopalveluiden kesätyöntekijöiden toteuttamaa neljän kauppakeskuksen kartoitusta, joissa kohdattiin yhteensä 40 nuorta. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat projektin toimeksiannosta nuorten hengailua kahdella marketilla tavoittaen yhteensä 45 nuorta. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kehittämistyötä yhteensä 23 kohteessa: Espoo (kauppakeskus Espoontori, kauppakeskus Iso Omena kauppakeskus Lippulaiva), Helsinki (kauppakeskus Arabia, kauppakeskus Columbus, kauppakeskus Itis), Imatra (ABC Imatra), Jyväskylä (kauppakeskus Forum, kauppakeskus Jyväskeskus), Kuopio (ABC Pitkälahti, Savon ammatti- ja aikuisopisto, turvallisuusala), Lahti (kauppakeskus Trio), Mikkeli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, S-market Peitsari, S- market Rantakylä), Oulu (kauppakeskus Valkea), Vantaa kaupunkikeskusta Kivistö (asiantuntijaryhmän kautta), Vantaa (kauppakeskus Tikkuri), Vaasa (ABC Kivihaka, ABC Kiitokaari) ja Varkaus ABC Varkaus. Projekti on saanut valtakunnallista kiinnostusta mediassa. Lehtijuttuja julkaistiin yhteensä 9; Helsingin Sanomat 2 kpl, Savon Sanomat, Yle Oulu 1 kpl, Etelä- Suomen Sanomat 1 kpl, Länsiväylä 1 kpl, Riskienhallinta &Turvallisuus-lehti 1 kpl, kauppa.fi 1 kpl). Radiojuttuja tehtiin 4 kpl (mm. Radio Oulu, YleX, Radio Savo, Radio Valo, Yle Häme). Tiedotteita julkaistu 4 kpl (mm. epressi, noodls). GRESB kansainvälinen yritysvastuullisuus benchmarking valitsi Cityconin kanssa tehdyn yhteistyön esiteltäväksi Internet-sivuillaan yhtenä kahdestakymmenestä sosiaalisesta innovaatiosta ympäri maailman. Tunturikeskukset nuorten silmin -hanke Vuosi 2014 oli aktiivinen toimintavuosi Tunturikeskukset nuorten silmin -hankkeessa. Lasten ja nuorten järjestölähtöisen tuen ja päihteiden riskikäytön ehkäisyn kehittämistä tehtiin lähinnä Kuusamossa ja Kolarissa, osin myös Kittilässä. Projektissa on hankevuonna 2014 ollut neljä teemaa: Rukan Reilitilatoiminta, tapahtumatoiminta, kartoitustoiminta sekä verkostotyö. Matalan kynnyksen Reili-toiminta sai positiivisen sysäyksen, kun Kauppakeskus Kumpareesta vapautui sopiva tila keväällä Reili sekä projektityöntekijän toimisto siirtyi uusiin tiloihin keskelle Rukan kylää keväällä Reili on ainutlaatuinen paikka hiihtokeskusympäristössä. Siellä nuorten on mahdollista viettää aikaa omilla ehdoillaan ja omalla tavallaan. Reilissä on myös seuraa ja toimintaa myös yksinäisille nuorille. Tämä on todettu tärkeäksi osaksi toimintaa. Reili on myös ollut oiva paikka kartoittaa ja kysyä nuorten mielipiteitä sekä itse tilasta, että Rukan alueen tarjonnasta. Kartoitustyö on ollut olennainen osa Länsi-Lapin toimintaa vuonna Ylläksellä ja Levillä teetettiin laaja kartoitus nuorten parissa, jonka avulla selvitettiin hiihtokeskusten palveluita ja toimintaa nuorten silmin. Kolarissa, Kittilässä ja 18

19 Muoniossa on teetetty paikallisten nuorten parissa vapaa-ajan käyttöä selvittävä kartoitus sekä Kolarilaisten 8-9- luokkalaisten vapaa-ajankäyttöön nettikäyttäytymiseen liittyvä kysely. Lisäksi Ylläksen alle 29-vuotiailta sesonkityöntekijöiltä kysyttiin heidän vapaa-ajanvietostaan hiihtokeskuksessa keväällä Hanketta on esitelty Rukalla ja Ylläksellä alueen kausihenkilökunnalle suunnatuissa alueperehdytystilaisuuksissa. Kartoitustyön ansioista avattiin uusi tiedottamiskanava Facebookiin nimeltä Nuorten Palvelu ry/levi. Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen on ollut tärkeässä osassa Ylläksellä koko hankkeen ajan ja Levin sivuille odotetaan samaa suosiota. Nuoret ja nuoret aikuiset vapaaehtoiset ovat olleet toiminnassa mukana vuoden 2014 aikana. Nuoria oli auttamassa tilan muutossa toukokuussa sekä nuoret ovat suunnitelleet ja toteuttaneet uuden Reili-tilan ikkunan syksyllä Hanke oli myös mukana osallistavassa projektissa etsivän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön nuorten kanssa toteuttamassa portaikkomaalausta Rukan kylän parkkihalliin keväällä Tapahtumien järjestäminen on tärkeä osa hankkeen toimintaa Ylläksellä. Monipuolisten tapahtumien ja kokeilujen kautta on pystytty selvittämään toimivia malleja alueella. Tapahtumia on suunnattu sekä nuorille, että varhaisnuorille, koska nämä kaksi kohderyhmää ovat ne joille toimintaa ei ole. Esimerkkinä uudesta toimintamuodosta Ylläkselle kehiteltiin Jalansia-työpaja yhteistyössä MLL Kolarin paikallisosaston kanssa. Työpajojen sisältö rakennetaan nuorten toiveiden mukaisesti. Ohjelmassa on ollut mm. skeittausta, graffiteja ja hip hop-tanssia. Vuonna 2014 projektityöntekijät ottivat työkseen selvittää nuorten parissa olevan mökkibileilmiön laajuutta ja riskejä. Mökki- ja huoneistobileet ovat yleisiä hiihtokeskuksen läheisyydessä ja aiheuttavat huolta mm. mökkien välittäjille. Ilmiön laajuuden ja riskien selvittäminen oli ensimmäinen vaihe mahdollisten toimintamallien pohjan luomiselle. Aiheesta kysyttiin sekä toisen asteen kouluilla, yläkouluilla sekä mökkienvälitys- ja huolitsijayrityksissä. Kyselyiden kautta selvisi, että yli puolet hankepaikkakuntien nuorista ovat käyneet mökkibileissä ja, että niissä joskus on ongelmia kuten ylimääräisiä vieraita. Mökkienvälittäjät kohtaavat vuosittain muutamia tapauksia, joihin on pitänyt puuttua. Nämä ovat useimmiten koskeneet meluamista, ylimääräisiä vieraita tai tavaroiden rikkomista. Tämän teeman käsittely saa jatkoa vuoden 2015 aikana kun Kuusamon toisen asteen kouluilla järjestetään mökkien vuokraamisesta infotilaisuus. Verkostotyö on molemmilla paikkakunnilla oleellinen osa toimintaa. Verkoston avulla jaetaan tietoa, järjestetään yhdessä tapahtumia sekä kehitetään tulevia toimintamalleja. Yhteistyötä tehdään hiihtokeskusalueen yritysten, kunnallisen nuorisotoiminnan sekä alueen järjestöjen kanssa. 19

20 Nuorten lähiasiointiopas hanketta tehtiin projektityöntekijän voimin. Projekti alkoi ja hankkeessa jatkotyöstettiin työntekijän opasta nuorten kanssa asiointiin. Myös kirjastojen työntekijöille suunnattua opasta alettiin muokata. Lisäksi hanketyöntekijä haastatteli kirjastohenkilökuntaa ja nuoria kirjastossa seuraavilla paikkakunnilla: Kuopio, Mikkeli, Joensuu, Oulu, Jyväskylä, Juva, Turku ja Espoo. Kartoituksissa kohdattiin yhteensä 151 nuorta. Kartoituksesta tehtiin koonti, jonka otoksia hyödynnetään kirjastoväelle suunnatuissa koulutuksissa. Yhteistyötä tehtiin em. kirjastopaikkakuntien edustajien, Mikkelin Kirjavaa! hankkeen sekä Espoon nuorten osallisuushankkeen kanssa. Hankkeessa avusti harjoittelija Maaria Pokkula. 16. Toiminnan raportointi ja seuranta sekä talouden toteutuminen Viime vuoden tapaan vuosikertomus ja hallitukselle välitettävät kausitiedot toiminnasta perustuvat koko vuoden aikana tapahtuvaan seurantaan. Seurantataulukkoon jokainen työntekijä merkitsee neljä kertaa vuodessa oman työnsä kannalta keskeiset tuotokset ja tulokset. Määrällisinä seurantatietoina jokaisesta toiminnosta kerätään a) kuinka monta vapaaehtoista toimintaan on ottanut osaa, b) kuinka monta nuorta toimintaan on liittynyt ja c) kuinka monta aikuista toimintaan on osallistunut. Esimerkiksi Tavallinen kasvatus kanttaa kampanjassa tehtiin yläkouluissa kuvaamataitotunneilla piirustuksia ja järjestettiin vanhempainiltoja. Lisäksi voittajakuvat julkaistiin kadunvarsimainoksina. Kyseisestä toiminnasta raportoitiin nuorten määrät, tehtyjen kuvien määrä, vanhempainilloissa osallistuneiden aikuisten määrät. Sen sijaan katunäkyvyyttä ei arvioitu, eikä raportoitu. 20

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2014 KUOPIO. Hotelli IsoValkeinen. - Luonnon helmassa, kaupungin kupeessa - Majaniementie 2 70420 Kuopio

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2014 KUOPIO. Hotelli IsoValkeinen. - Luonnon helmassa, kaupungin kupeessa - Majaniementie 2 70420 Kuopio Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2014 KUOPIO Hotelli IsoValkeinen - Luonnon helmassa, kaupungin kupeessa - Majaniementie 2 70420 Kuopio 22.-23.11.2014 Nuorten Palvelu ry:n Valtakunnalliset Syyspäivät 2014

Lisätiedot

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2013 JOENSUU. Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ja. hotelli Aada (Kauppakatu 32)

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2013 JOENSUU. Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ja. hotelli Aada (Kauppakatu 32) Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄT 2013 JOENSUU Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ja hotelli Aada (Kauppakatu 32) 9.-10.11.2013 Valtakunnalliset Nuorten Palvelu ry:n Syyspäivät 2013 järjestetään Joensuussa

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. Haastavuutta ja tuloksia vuonna 2013 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja

SISÄLTÖ 1. Haastavuutta ja tuloksia vuonna 2013 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja Vuosikertomus 2013 1 SISÄLTÖ 1. Haastavuutta ja tuloksia vuonna 2013 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Etsivä nettityö kohtasi

Lisätiedot

Haastavuutta ja tuloksia vuonna 2013

Haastavuutta ja tuloksia vuonna 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo... 1 Haastavuutta ja tuloksia vuonna 2013... 3 Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen... 5 Hallituksen työskentely ja henkilöstö... 6 Työ nuorten reviireillä

Lisätiedot

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄ 2017 KUOPIO. Kylpylähotelli Rauhalahti. Katiskaniementie 8, Kuopio

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄ 2017 KUOPIO. Kylpylähotelli Rauhalahti. Katiskaniementie 8, Kuopio Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄ 2017 KUOPIO Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8, Kuopio 25.11.2017 1 OHJELMA lauantaina, 25.11.2017 NUORTEN PALVELU RY:n SYYSKOKOUS 2017 (yksipäiväinen tapahtuma)

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Kartoituksista uusiin terveysoppimateriaaleihin

Kartoituksista uusiin terveysoppimateriaaleihin Bykachev Kirsi, projektipäällikkö Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias (AHIC), 2013 2014 Kartoituksista uusiin terveysoppimateriaaleihin

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Joustava koulupäivä Suomessa 19.5.2017 Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Maailma on muuttunut Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on muuttunut Oppijoiden tarpeet ovat muuttuneet Olemme

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media 2.3.2011 1 Sosiaalinen media = yhteisöllinen media Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Mari Stycz & Jaakko Ikonen

ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Mari Stycz & Jaakko Ikonen ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana Mari Stycz & Jaakko Ikonen Seurantatiedon kerääminen kannattaa Järjestöissä vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla

Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla 20.11.2015 Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla Suunnitelmissa lukio Roope Salmisen juonnoilla yli 500 nuorta kokoontui Pieksämäen veturitorille suunnittelemaan polkuja

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. Simo Kivari Etsivä nuorisotyö

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. Simo Kivari Etsivä nuorisotyö Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. Simo Kivari Etsivä nuorisotyö Simo Kivari Yhteisöpedagogi Vapaa-ajan ohjaaja Uimaopettaja

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA - TERVEYDENHOITAJANA SOSIAALISESSA MEDIASSA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA - TERVEYDENHOITAJANA SOSIAALISESSA MEDIASSA. Helsingin kaupungin terveyskeskus NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA - TERVEYDENHOITAJANA SOSIAALISESSA MEDIASSA ArctiChildren InNet-seminaari 24.1.2012 Rovaniemi Pia Tuovinen, Verkkoterkkari-hanke, Helsingin kaupungin terveyskeskus Taustaa

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Kemi 30.9.2014 Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä

Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä Eija Pietilä 16.1.2015 Oulu Yhteiskunnallinen tehtävä Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä Komiasti opintiellä -hanke Pohojalaasta kyyditystä Nuorten Ystävät järjestökonserni Valtakunnallista järjestötoimintaa ja palveluliiketoimintaa Tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä

Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Järjestötoiminta kasvatti meidät? Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Riikka Taavetti @rtaavetti vetovoimablog.com #vetovoimahanke Vetovoima-tutkimus: mitä tutkittiin ja miten? nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot