1. Yhdessä olemme vaikuttaneet Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLTÖ 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Työ nuorten reviireillä 7 5. Etsivä Nettityö kohtasi 429 nuorta 8 6. Tytöt Toimii Iisalmi ja Pielavesi 9 7. Tukihenkilötoiminta 9 8. Hyvinvointityötä kumppaneiden kanssa Jäsenmäärä väheni edelleen Koulutustoiminta Jäsentiedotus siirtyi someen päin Tavallinen Kasvatus Kannattaa Leirimajalle on pitkä matka Lähialuetyö Kokeilu- ja kehittämistoiminta kaupallisissa kasvuympäristöissä Toiminnan raportointi ja seuranta sekä talouden toteutuminen TULOS ja TASE

3 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet Viime vuonna Nuorten Palvelu ry:n toiminta sai kaksi näkyvää tunnustusta tehdystä projektityöstä. Raha-automaattiyhdistys myönsi Vaikuttavaa! palkinnon ABC kohtaa nuoria -hankkeelle. Palkintoperusteissa mainittiin, että hanke oli hyvin suunniteltu ja toteutettu etenkin yritysyhteistyön osalta. Projektin tuotokset ja tulokset olivat suunnitellun mukaisia ja vaikuttavuutta oli lisännyt hankkeen saama myönteinen julkisuus. Suomen kauppakeskusyhdistys myönsi puolestaan Kauppakeskusten nuoret -hankkeelle tunnustuksen Lahdessa tehdystä työstä. Hankkeessa paneuduttiin etenkin vartijoiden rooliin nuoria kohtaavina aikuisina. Työn tuloksiakin ehdittiin raportoida mm. vähentyneinä nuorten ja vartijoiden välisinä konflikteina ja nuorten ulosajoina. Se, että kumppanit ja ulkopuoliset tahot huomioivat työtämme, tekemistämme ja tekijöitämme, tuntuu palkitsevalta. Tunnustukset ovat merkkejä toiminnan osuvuudesta, ajankohtaisuudesta ja ennen kaikkea siitä, että osaavat tekijät osaavat asiansa valtakunnallisestikin tarkastellen kiinnostavasti. 407 vapaaehtoista, 3735 nuorta, 2165 aikuista ovat puolestaan lukuja keskustoimiston seurantatiedoista. Luvut eivät valehtele, mutta tässä tapauksessa ne eivät myöskään anna kuvaa toiminnan koko laajuudesta. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan laajuutta ilmentää paremmin sen kuvaaminen ajankäyttönä. Moni vapaaehtoinen käyttää aikaansa kymmeniä ja jopa satoja tunteja vuoden aikana. Kaikkia osallistujia ei tietenkään voida kirjata mukaan lukuihin myöskään tilaisuuksista, joissa ollaan itse mukana tai yhteistyökumppaneina. Niin ikään katselukertaa nettisivuillamme viestii kiinnostuksesta, mutta on vaikea arvioida kiinnostuksen laatua. Lukuisat mediaosumat lehdissä ja sähköisissä tiedotusvälineissä vuoden mittaan ovat merkinneet näkyvyyttä asiallemme nuorten hyvinvoinnin puolesta. Nuorten Palvelu ry:n motto Yhdessä olemme vahvoja voisi olla myös Yhdessä teemme vaikutuksia. Tärkein yhdessä tehty vaikutus on vaikutus nuoreen, joka tarvitsee apua ja tukea omassa elämäntilanteessaan. Silloin kun nuori on saanut kavereita tai olemme omalla panoksellamme edistäneet nuoren ottamaa seuraavaa askelta, on oikea vaikutus saatu aikaan. Tottahan yhteiskunnallista vaikutusta on saatu aikaan, jos valtakunnallisesti merkittävät yhteistyökumppanit kehittävät toimintaansa nuorten kohtaamisen näkökulmasta. Ei ole aivan pieni juttu, jos kaupalliset toimijat ottavat huomioon entistä enemmän heidän tiloissaan viihtyvät nuoret ja panostavat heidän vastuulliseen kohtaamiseensa. Nuorten 3

4 Palvelu ry:n palkkalistoilla on ollut hyvää porukkaa ja kokonaisuudessaan hyvää työtä on tehty yhdessä mistä kiitos kaikille. Toimintakertomus kuvaa suurimman osan viime vuoden toiminnasta. Kaikkea se ei kuitenkaan kuvaa ja monet tapahtumat ja projekteissa tehty mittava työ jää kuvaamatta. Joka tapauksessa työtä nuorten hyvinvoinnin eteen toiminta-ajatuksen mukaisesti ja strategian suuntaisesti on tehty. Useimmat asetetuista tavoitteista saavutettiin, mutta myös parannettavaa jäi. Jäsentoimintaan on paneuduttava ja kansalaisjärjestötyön ytimen on virkistyttävä, jotta edellytykset tulevaisuuden järjestötoiminnalle vahvistuisivat. Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja 4

5 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen Vuosi 2014 oli toimintastrategian kuudes toimeenpanovuosi. Oheisessa taulukossa on kuvattu strategian toteutuminen painopistealueitten mukaan. Toimintaympäristö oli edellisten vuosien tapaan turbulenssissa. Nuorten ajankäytössä netin merkitys kasvoi, niin myös siihen liittyvät kysymykset ja mahdollisuudet. Kunnissa organisaatioiden taloudellinen tilanne näkyi niukkuutena ja jatkuvana organisaatiomuutospuheena. Lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista oppilashuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset heijastuivat kentälle lievänä sekavuutena. Nuorisotakuun toimeenpano näkyi puolestaan huomattavan laajana julkisuutena etenkin viranomaistoiminnassa. Yhteistyön ja tekemisen meininkiä saatiin aikaan, mutta nuorten työttömyystilanne pysyi edelleen yleisesti ottaen melko vaikeana. Vuodelle asetetut strategian mukaiset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Ainoastaan uusien vapaaehtoisten määrästä jäätiin jälkeen edellisten vuosien tapaan. Laadukasta vapaaehtoistyötä tehtiin tukihenkilö- ja löytäjätoiminnassa. Painopistealue toteutussuunnitelman kohta toteutuminen Nuorisokasvatus ja ehkäisevä työ Sosiaalinen vahvistaminen ja monialainen etsivä työ koulutus- ja tapahtumatyö, kampanjatyö, ehkäisevä päihdetyö tytöt toimii, etsivä nettityö, tukihenkilötoiminta toteutui suunnitellusti (tärkeimpänä kasvatus kannattaa toiminta Kuopion alueella) toteutui suunniteltua laajempana tukihenkilötoiminnan osalta Kansalaisjärjestötyö ja vapaaehtoistyö Kokeilu ja kehittämistyö Kansainvälinen toiminta jäsenhankinta ja aluetoiminta, kevät- ja syyspäivät, koulutus- ja ohjaus Kauppakeskusten nuoret, Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin, Nuorten Reviireillä Lähialuetyö Luoteis-Venäjällä toteutui osittain, jäi toteutumatta jäsenmäärän ja jäsenhankinnan osalta toteutui tavoitteita laajemmin ja laadukkaammin toteutui suunnitellusti (AHIC -hanke) Kestävä talous Jatkuva talousseuranta ja kulujen pysyminen tulojen puitteissa, positiivinen vuositulos, uusia ansainta/tulomuotoja Taloudellinen tulos lievästi positiivinen Uusia tulomuotoja ei kehittynyt. Koulutustulot kehittyivät positiivisesti. 5

6 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja hallituksen nimeämä työvaliokunta kerran. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenenä Anne Laari. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran Hallituksen jäsenet vuonna 2014 läsnä Karhu Petri, puheenjohtaja (Iisalmi) 4/4 Seppälä Leila, varapuheenjohtaja (Jämsä) 4/4 Väisänen Ville (Iisalmi) 4/4 Paavola Päivi (Raahe) 4/4 Luhanko Anita (Joensuu) 2/4 Laari Anne (Helsinki) 4/4 Toikka Jenna (Imatra) 2/4 Virstajärvi Kaisa (Jämsä) 4/4 Pylkkö Nelli (Lappeenranta) 1/4 Varajäsenet Niemelä Arto (Iisalmi) 3/4 Kayander Igor (Kaipola) 1/4 Roivas Mari (Joensuu) 2/4 Vuonna 2014 järjestössä työskentelivät (13 htv) toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen toimistosihteeri Vuokko Husso järjestöagentti Riitta Rönkkö nuorisoagentti Helmi Korhonen tyttötyön ohjaaja Mirva Matkaniemi projektipäällikkö/projektivastaava Mikko Leppävuori projektikoordinaattori Henriikka Strengell (31.3. saakka) projektivastaava/asiantuntija Pauliina Lampela projektityöntekijä Nina Könönen projektityöntekijä Eija Anttila projektityöntekijä Antti Syrjäläinen (1.7. alkaen) iltaohjaaja Jani-Markus Heinola iltaohjaaja Jaana Hakulinen 6

7 Vuonna 2014 eri oppilaitoksissa opiskeleville tarjottiin harjoittelupaikkoja laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Yhteensä 48 nuorta mm. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Savonia ammattikorkeakoulusta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Diakonia ammattikorkeakoulusta. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelivat 30 tunnista 7:n viikkoon. Yhteisiä henkilöstöasioita käsiteltiin vuoden aikana henkilöstöpäivissä, joita järjestettiin 16.6 ja Edellisten vuosien tapaan päivien aikana esityslistalla oli sekä asiaa että virkistystä. Molemmissa kokouksissa käsiteltiin työn organisointia, työhyvinvointia ja johtamista. Etsivän Nettityön tekijöille järjestettiin työnohjaus kerran kuukaudessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja (lääkärintodistus) kertyi yhteensä 75 päivää (2013: 60 päivää), joka oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vähemmän kuin sitä edellisenä. Vuoden aikana toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa. Työntekijät osallistuivat lyhyt- ja täydennyskoulutuksiin tehtävän mukaisen tarpeen mukaisesti. 4. Työ nuorten reviireillä Varallisuuden ja kulutuskyvyn erot ovat voimistuneet viime vuosina taloudellisesta taantumasta huolimatta. Ne joilla on varaa, voivat valita niin yksityiset kuin julkiset palvelunsa mielensä mukaan ja ne, joilla ei ole varaa, tyytyvät siihen mitä on olemassa. Lapsia ja nuoria koskevissa tutkimuksissa on huolta kannettu siitä, että kokemusmaailmat eriytyvät varhain. Erot tarkoittavat käytännössä vähävaraisten itseohjautuvaa eristymistä sieltä missä muut ovat ja milloin muut ovat liikkeellä. Järjestön perustehtävänä on ollut toimia edelleen julkisilla toreilla ja kaduilla, kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla, netissä ja sosiaalisessa mediassa sekä tukea ja auttaa yksittäisiä nuoria. 7

8 Perinteinen katupäivystys ei tänä päivänä kohtaa suuria säännöllisesti kokoontuvia joukkoja toisin kuin vuosikymmenet sitten. Edelleen kauniina koulujen päättymisviikonloppuna voi nuoria nähdä liikkeellä, mutta aikuisten saaminen mukaan menoon on ollut haasteellista. Sen sijaan kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla nuoria liikkuu ja shoppailijoiden ja piipahtelijoiden lisäksi hengailevia nuoria on liikkeellä. Kun neljä vuotta sitten ennustimme käsimedian merkityksen korostuvan nuorten ajankäytössä, on kehitys ollut ennustettuakin nopeampaa. Nuorten elämä on todella muuttunut tässä ja nyt - pirstaleisten merkitysten maailmaksi jossa ollaan tässä ja nyt, sekä livenä että realitynä. 5. Etsivä Nettityö kohtasi 429 nuorta Etsivään Nettityöhön nuoret ottivat vuoden aikana yksittäisiä kontakteja 1669 kertaa. Etsivällä Nettityöllä tavoitettiin edelleen niitä nuoria, jotka pyörivät netissä iltaisin ja öisin. Etsivä Nettityö päivysti koko vuoden ma-ke klo , Facebookissa, IRC- Galleriassa, KikMessengerissä, Ask.fm:ssä, WhatsAppissa, Skypessä ja Twitterissä sekä sähköpostitse. Tavoitetut nuoret olivat vuotiaita. Etsivä Nettityö ohjasi nuoria mm. työvoimatoimistoon, terveydenhoitajille, lääkärille, psykologille, lasten- ja nuorten auttava puhelimeen, a-klinikalle, poliisille, turvakotiin, nuoren oman kaupungin etsiville ja harrastuksiin Päivystystunnit (t.) Kohdatut nuoret (hlöä) Autettuja nuoria (hlöä) Toimenpiteisiin ohjattuja (hlöä) Vuodelle saatu rahoitus Ohessa muutamia lukuja, jotka antavat viitteitä toiminnan laajuudesta somessa: Twitter-tili perustettiin IRC-Gallerian profiililla kavereita 848kpl ja Etsivä Nettityö-yhteisössä 110 jäsentä, Skypessä 127 kontaktia, Facebookin yhteisösivulla 554 tykkääjää, Twitterissä 386 seuraajaa, Ask FM.ssä 27 seuraajaa ja 582 vastausta. Vuoden loppupuolisko oli haastava edellisen vuoden tapaan nuorten vaikeiden tilanteiden vuoksi. Elämäntilanteet liittyivät mielenterveyskysymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin, muihin terveyskysymyksiin, päihteisiin, koulutukseen tai työssäkäyntiin. Jo toista vuotta peräkkäin nuoria ohjattiin eniten mielenterveyspalveluiden piiriin, sitten päihdepalveluiden, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutuksen piiriin. Edellisen vuoden tapaan Etsivästä Nettityöstä hyötyivät nuoret, joiden on ollut hankala puhua asioistaan kasvotusten. 8

9 Vapaaehtoista Löytäjä-toimintaa varten järjestettiin 2 koulutusta (palaute kiitettävää), joissa koulutettiin 32 uutta Löytäjää (ed. vuonna 26). LöytäjäChat iltoja 84 (vuonna ), joissa päivystyksiä 234. LöytäjäChateissa kontakteja yhteensä 491 kpl. Vuoden aikana Löytäjinä toimi 34 (ed. vuonna 29) henkilöä. 6. Tytöt Toimii Iisalmi ja Pielavesi P&S Sohlbergin säätiön tuen avulla pidettiin Tyttöjen tahtotilaa auki vuonna 2014 Iisalmen keskustassa Pohjolankadulla. Toiminnan ytimen muodostivat 13 pienryhmää, joista yksi oli maahanmuuttajataustaisille tytöille suunnattu ryhmä. Tyttöryhmät, joissa oli 59 eri tyttöä, kokoontuivat säännöllisesti vuoden mittaan ja kävijämääräkertoja kertyi 574. Tahtotilaa pidettiin auki yhteensä 285 tuntia ja vuoden aikana tilan käyttöastetta kuvaa 1100 käyntikertaa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Iisalmessa kasva aikuiseksi (208 nuorta) ja hupia radan (224 nuorta) toteuttamisessa. Kesällä twist kesätyöllistämistoimintaan osallistui 6 nuorta. Tyttöjen pienryhmissä käsiteltiin monia tyttöjä askarruttavia arkisia asioita, kuten ryhmään kuulumista, kotitilanteita ja koulumotivaation puuttumista. Naiseksi kasvamiseen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset nousivat myös esille. Pielavedellä kokoontui maanantaisin tyttöryhmä kevään ajan, yhteensä 20 kertaa (4-7 tyttöä/kokoontuminen). Ohjaamisesta vastasivat Mirella Mikkonen ja Mari Nousiainen Ryhmiä (lkm) Tyttöjä (hlöä) Tapaamiskertoja (krt) Yksilötapaamisia (krt) 7 1 Kasva aikuiseksi ja hupia rata (osall. hlöä) Lahjoitukset toimintaan (euroa) Tukihenkilötoiminta Tukihenkilötoiminta on vastannut jatkuvasti nuoren tarpeeseen saada henkilökohtaista tukea ja apua omaan elämäntilanteessa. Vuoden 2014 aikana 63 nuoren ja 56 tukihenkilön toiminnassa. Vuoden aikana koulutettiin 34 tukihenkilöä, joista osa sai tukisuhteen nuoreen vuoden aikana. Vuoden aikana tukihenkilötoiminnan perusprosessia selkeytettiin ja tukiverkoston toimintaa vakiinnutettiin edelleen. Kuopion alueella tukihenkilötoiminta toteutettiin yhteistyössä Savon ammatti- ja 9

10 aikuisopiston TATU hankkeen, Kuopion ev.lut. seurakuntien erityisnuorisotyön sekä seurakunnan hallinnoiman Tukipari-hankkeen kanssa. Iisalmessa tukihenkilötoimintaa tehtiin yhteistyössä Iisalmen Nuorison tuki ry:n kanssa ja TATU -hankkeen kanssa sekä Varkaudessa TATU -hankkeen ja kaupungin erityisnuorisotyön kanssa. Kuopiossa järjestettiin syksyllä perehdytyskoulutus Savon ammatti- ja aikuisopiston kuraattoreille ja opoille. Tavoitteena oli, että he voisivat vetää tukisuhteen aloituspalaverin itsenäisesti nuoren ja tukihenkilön kanssa. Mutta ainakaan vielä aika ei ollut kypsä tälle ajatukselle. Tukipari-hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen päätöspäivässä Nuorten Akatemialla Helsingissä järjestöagentti oli esittelemässä tukihenkilötoiminnan toteutusta Kuopiossa yhdessä seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan kanssa. Päivässä oli mukana toimijoita ympäri Suomea ja Nuorten Palvelu ry:n malli toteuttaa tukihenkilötoimintaa oli kaikista laajin. Tukipari-hankkeen avulla pystyimme tukemaan nuorten ja tukihenkilöiden harrastustoimintaa 300 euron kokoisena kertatukena. Uusien lahjoitusten turvin pystymme hieman pienemmillä summilla jatkamaan harrastustoiminnan tukemista. Pidetyt koulutukset onnistuivat palautteen mukaan jälleen hyvin ja ne saivat koulutettavilta kiitettävän arvosanan. Vuoden aikana tukihenkilöitä ohjattiin henkilökohtaisesti sekä puhelimitse ja toimistokäynneillä. Vuoden aikana toteutui 45 tukisuhteen aloitus- ja seuranta palaveria, joissa kaikissa oli yhdistyksen työntekijä mukana Tukihenkilökoulutuskursseilla koulutettavia Tapaamiskerrat 1900 (arvio tukiparit) 64 Tukihenkilötapaamisia/ohjauskäyntejä 35 (84) 7 (61 krt) (krt) Tuettavia nuoria (hlöä) Paikkakunnat Kuopio, Varkaus, Iisalmi Kuopio, Varkaus Tukihenkilötoimintaprosessia kehitettiin vuoden aikana laadullisesti tiedotuksen ja rekrytoinnin, koulutuksen ja valmennuksen, koordinoinnin ja välityksen, yhteydenpidon, ohjauksen, tuen ja virkistyksen osalta sekä tukisuhteen päättymisen osalta. Järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen osallistui loppuvuoden aikana tukihenkilötoimintaan lisäten toiminnan varmuutta ja mahdollistaen toiminnan laajentamisen. 10

11 8. Hyvinvointityötä kumppaneiden kanssa Nuorten Palvelu ry järjesti Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa Kuopiossa alueen nuorisotyöntekijöille päihteidenkäyttöön, etenkin kannabikseen keskittyvän koulutuspäivän Ryyppäämällä ryhmäksi, pössyttelemällä porukaksi Iso-Valkeisen hotellisssa. Päivän sisällöstä vastasi Nuorten Palvelu ja muista järjestelyistä Aluehallintovirasto. 64 osallistujaa antoivat hyvän palautteen ja tilaisuudesta tehtiin YLE Savoon radiojuttu ja Savon Sanomiin lehtijuttu. Edellisenä vuonna alkanut yhteistyö Itä- Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoiman "Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias (AHIC)" hankkeen kanssa jatkui Hanke edisti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa. Nuorten Palvelu ry teki koulutyötä Lieksan keskuskoululla ja Joensuun Niittylahden koululla. AHIC:issa Response tunteja pidettiin 5 ja vanhempainiltoja 4, aiheina mediakäyttätyminen, lepo ja valvominen, ystävyysssuhteet, kiusaaminen ja koulupaineet. AHIC -oppitunneille 6.-luokkalaisia osallistui Suomessa 93 oppilasta ja 25 vanhempaa (Lieksan keskuskoulu, Niittylahden koulu) ja Venäjällä 54 oppilasta ja 24 vanhempaa (Pushkinin Lyseo Kontupohja ja Koulu nro 42 Petroskoi). Kännilaseja vuokrattiin vuoden aikana 58 kertaa (edell. vuonna 60 kertaa). Kännilasien lainaajat käyttivät laseja yleensä ehkäisevän päihdetyön tilaisuuksissa, joihin osallistui satoja eri-ikäisiä nuoria. Nuorisoagentti Helmi Korhonen osallistui Oslossa European Conference on Outreach Work esityksellään Out of reach in the streets: Introduction and discussion on doing outreach work online among risk populations. Helmin esitys sai kiitosta asiantuntemuksellaan. Nuorten Palvelu ry:n tekemä Etsivä Nettityö ilta- ja yöaikaan on ainutlaatuinen työmuoto, joka herättää kiinnostusta alan työntekijöissä Suomea laajemmin. Nuorten Palvelu ry toteutti suomalaisten etsivän nuorisotyön tekijöiden keskuudessa kyselyn, jossa tiedusteltiin tällä kertaa sosiaalisen median käyttöä työssä sekä palkkausta ja työsuhteen pysyvyyttä. Kyselyssä saatiin 116 vastausta. 11

12 9. Jäsenmäärä väheni edelleen Vuosi 2014 oli edellisen vuoden tapaan laskusuhdanteinen uusien jäsenten suhteen. Vaikka vapaaehtoisia koulutettiin paljon aiempaa enemmän, ei se näkynyt uusien jäsen sitoutumisena. Yhdistyksen hallitus vahvisti vain 30 uutta henkilöjäsentä (44 vuonna 2013). Edes kaikki tukihenkilöt eivät koe haluavansa liittyä järjestön jäseniksi. Vuoden lopussa henkilöjäseniä oli 179. Yhteisellä jäsenistön talkoilla olikin merkitystä yhteishengen luomisessa ja mukavien yhteisten muistojen kertymisessä. Talkoisiin osallistui jäseniä Lappeenrannasta, Jämsästä, Iisalmesta, Sonkajärveltä ja Kuopiosta. Leirimajan talkoissa kesäkuun alussa jatkettiin edellisen kesän saunan kunnostusta. Osa talkoolaisista siivosi päärakennusta, osa teki saunapuita talveksi. Lopputuloksena oli entistä ehompi yhteinen leirimaja ja mukavat muistot. Jäsenjärjestöt Paikkakunnat ja toimipaikat Uudet jäsenet Iisalmen Nuorison Tuki ry (Iisalmi) Jämsänjokilaakson Nuorten Palvelu ry (Jämsä) Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry (Lappeenranta) Savitaipaleen Nuorison Tuki ry (Savitaipale) Kuusamo (Reiliin liittyvä vapaaehtoistyö) Kiuruvesi (Lukiolaisten tukari) Kuopio (tukihenkilötoiminta, katupäivystystoiminta) Pielavesi (tytöt toimii ja kahvilatoiminta) Pieksämäki (kahvilatoiminta) Sonkajärvi (katupäivystys, tyttötyö, ryhmäkoulutus) Varkaus (tukihenkilötoiminta) hallituksen hyväksymää uutta henkilöjäsentä, (edellisenä vuonna 44 henkilöä) Nuorten Palvelu ry ei ole ainoa järjestö, jonka jäsenmäärä on laskenut viime vuosina. Viime vuonna asia otettiin erityistehtäväksi, mutta se ei tuottanut merkittävää tulosta. Tulosta on pidettävä heikkona ja suoritusta vaatimattomana. Jos ilmiöön ei päästä käsiksi, on perusteltua tehdä vahvoja uudistuksia toimintaan ja ennakkoluulottomia työtapoja. Nuorten Palvelu ry:n Järjestökysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä ajalla Kyselyyn vastasi yhteensä 66 (n=66) kun vastaavan kyselyn vastaajamäärä vuonna 2012 oli vain 19 (kasvua 247 %). Järjestökysely 2014 on hyvä aloituspiste Nuorten Palvelu ry:n uuden strategian hahmotteluun vuosille Vaikka toimintamuotojen tärkeys osana järjestön toimintaa ei ole muutaman vuoden ajanjakson aikana juurikaan muuttunut, ovat järjestökyselyyn vastaajien näkemykset muuttuneet kysyttäessä mihin jatkossa toimintaa tulisi suunnata. Erityisen tärkeänä nähdään toiminnan suuntaaminen ehkäisemään 12

13 nuorten syrjäytymistä sekä lisäämään nuorten arkista hyvinvointia. Lisäksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen, uusien työmuotojen kehittäminen nuorisotyön kentälle sekä nuorten kohtaamisen tukeminen ja tiedon levittäminen ovat kyselyyn vastanneiden mukaan Nuorten Palvelu ry:n tulevaisuuden toimintaa, johon järjestön tuli entistä enemmän keskittyä. Osa toimintaa on osallistua erilaisiin yhteistyötahojen kanssa pidettäviin tapahtumiin. Osana järjestötyötä keskusjärjestön työntekijät osallistuivat vuoden aikana lukuisiin verkostoihin: Allianssi ry:n vuosikokous, Allianssin järjestämä Nuori 2013, Allianssi: nuorisotakuun taustaryhmä, HUMAK/Prenventiimitapaamiset, HUMAK Preventiimin tulevaisuusryhmä, Iisalmen tyttötyöryhmä, Kuopion kaupungin monialainen työryhmä, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön hallitus ja kumppanuusryhmätoiminta, Kuopion kaupunginhallituksen Lasten ja nuorten saaristo ryhmä, Lapin aluehallintoviraston sisäisen turvallisuuden ohjelma, LSKL vuosikokoukset ja LSKL varhaiskasvatuksen ja ehkäisevän lastensuojelun työryhmätyöhön, Rautavaaran Metsäkartanon hallitustyö, Lapin alueen sisäisen turvallisuuden ohjelmatyökokoukset, SOSTE järjestämään järjestöjohdonpäiviin ja elämänkaariryhmään, Vamos Kuopion ohjausryhmään sekä HUMAKin nuorisoalan opiskelijavalintaan 10. Koulutustoiminta Koulutus, kurssitus, ohjaus ja valmentaminen ovat kaikki tärkeitä työmuotoja järjestössä. Vuonna 2014 järjestettiin vapaaehtoiskoulutusta yhdessä kuopiolaisten järjestöjen kanssa ja Valikko verkon kanssa sekä Riistavedellä vapaaehtoisten nuoristyössä toimivien kanssa. Tukihenkilökoulutusta ja toimintaan liittyvää kuraattoreiden ja muiden yhteistyöjäsenten perehdytystä järjestettiin Kuopiossa ja Iisalmessa. Lisäksi Pielavedellä järjestettiin kaverikoulutus ja Kuopiossa ANTI -festivaalien vapaaehtoisille nuorisokahvilakoulutus. Lisäksi kehittämishankkeissa toteutettiin koulutuksia, joissa nuorten asiakasnäkökulma oli keskeinen paitsi sisällön, myös koulutuksiin osallistuvien kokemusasiantuntijanuorten kannalta. Jämsässä järjestetyt kevätpäivät vetivät hyvin väkeä paikalle. Kuopiossa järjestettyjen syyspäivien koulutus kiinnosti jäseniä Vapaaehtoiskoulutus (hlöä) 5 (46 hlöä) 0 Ryhmäohjaajakoulutus (hlöä) 1 (7 hlöä) 0 Katu- ja huoltopäivystys (hlöä) 1 (4) 27 Löytäjäkoulutus (netti) NPolling Sosiaalinen media (verkkoohjaaja) Kevät/syyspäivät (hlöt) 2 (36) 1 (12) 5 (159) 52/

14 11. Jäsentiedotus siirtyi someen päin SähköSanomat jaettiin 8 kertaa vuodessa 428 vastaanottajalle, joista ka. 34% avaa uutiskirjeen lukeakseen sen sisällön. Lukijoiden määrä laski kesän ja alkusyksyn aikana. Viestintäkanavien kokonaisuutta päivitettiin viestintäsuunnitelman päivityksen yhteydessä loppuvuodesta. Syksyllä tiedotuksen painopistettä siirrettiin some painoitteiseen viestintään. änpeen Sanomat lähetettiin kevät- ja syyspäivien yhteydessä (sähköisen jäsenkirjeen muodossa). Netin saavutettavuutta ja näkyvyyttä on vaikea vangita. Seuraava kuvaus on seurantatiedoista. Sen mukaan Nuorten Palvelu ry:n facebookin yhteisösivulla on tykkääjiä 431 (joista uusia 172) päivityksiä 237, katselukertoja Etsivä Nettityö -yhteisösivun osalta tykkääjiä 537, (joista uusia 177) päivityksiä 254, katselukertoja Reili-Ruka yhteisösivulla tykkääjiä 638 (joista uusia 98) päivityksiä 193, katselukertoja Ylläs yhteisösivulla tykkääjiä 216 (joista uusia 89) päivityksiä 220, katselukertoja Nuorten Palvelu ry:n Slidesharessa on jaettu järjestön toimintaan liittyviä julkaisuja ja esittelyjä (power point -esitykset, pdf-julkaisut). Vuonna 2014 tässä palvelussa oli diaesityksiä 60, katselukertoja yht , joista vuonna Nettisivustolla katselut , erillisiä kävijöitä ip-osoitteen mukaan sivuilla Nettisivustoille on vuoden 2014 aikana ostettu domaineja (mm. nuortenreviireilla.fi ja etsivanettityo.fi) joiden kävijämääriä voidaan seurata. Nuorten Palvelu ry:n twitter -tilillä seuraajia 611 kpl, tili lisätty 12 eri listalle seurattavaksi. SähköSanomat: Sähkösanomia lähetetty vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa. Postituslistalla 440 osoitetta, joista n. 30 % avaa sähköpostin (alin: 26 % SähköSanomat 5, ylin: 49 % SähköSanomat 1) änpeen Sanomat 2 x 290 kpl 2 x 300 kpl Kasvatus kannattaa (kpl) 984 Kuukausitiedote (krt) 8x440 (3.520) 4x492 (1.968) 14

15 12. Tavallinen Kasvatus Kannattaa Kasvatus Kannattaa julistetetyöskentelyä jatkettiin 2014 aikana kuopiolaisissa yläkouluissa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila jakoi viidelle eniten ääniä saaneelle nuorten tekijäryhmälle palkinnot hienoista tavallinen kasvatus kannattaa tulkinnoista. Vuoden aikana oppilaat työstivät kuvia kuudella suurella yläkoululla. Oppilaita osallistui toimintaan yli 60 työllä ja vanhempainilloissa osallistujia oli 341. Lisäksi vanhempainilloissa ja kouluilla opettajat osallistuivat aktiivisesti tapahtuman järjestämiseen. Tavallinen Kasvatus Kannattaa oli yhteistyöprojekti ja sitä tehtiin yhdessä Kuopion ev.lut seurakuntien nuorisotyön, Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden sekä painotalo Offset Tuovinen ky:n kanssa. Työt olivat kesäkuussa nähtävillä Kuopion keskustan kaduilla. Kasvatus Kannattaa -kampanjaa toteutettiin myös etätyön muodoin. Käytännössä tämä tarkoitti materiaalien tuottamista ja toimittamista muutamille paikkakunnille. Kampanja sai myös paikallisissa tiedotusvälineissä palstatilaa (verkkojulkaisut 3 kpl, 2 Savon Sanomat -artikkelia, 1 Yle Savo). 13. Leirimajalle on pitkä matka Enontekiön leirimajan käyttö lisääntyi kesäkuussa järjestettyjen talkoiden ansiosta. Leirimajalle kertyi majoitusvuorokausia yhteensä 156. Vuoden aikana kunnostettiin saunan sisäkatto, lauteet ja ulkoeteinen. Saunan alahirret kengitettiin ja sisäänkäynnin eteen rakennettiin pieni patio. Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry:n talkooporukka muodosti talkooväen ytimen kesäkuun talkoissa. Leirimajaa siivottiin ja talven varalle tehtiin polttopuita lähimetsistä. Talvikaudeksi leirimajan lämmitystä säädettiin siten, että sähkökuluja saatiin pienennettyä edellisvuoden tapaan Majoitusvuorokausia Nettotulos euroa

16 Vuonna 2014 Sopentuvan leirikeskuksella kävi 56 Nuorten Palvelu ry:n Petroskoilaista nuorta. Tämän laajan nuorisoleirin yöpymismäärä kohosi 280:een. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui Sopentupaa koskeviin kokouksiin Kajaanissa ja Iisalmessa. Nuorten Palvelu ry ylläpiti Sopentuvan nettisivuja ja edisti fb sivuston leviämistä. 14. Lähialuetyö Huhtikuun viimeisenä päivänä toiminnanjohtaja pyöräili tapaamaan pitkäaikaista lähialuetyön kumppania Aleksia Svetsogorskiin. Luontevaa yhteistyötä jatkettiin eri muodoissa. Edelleen Petroskoi tyttötyötä ja työpajatyötä tuettiin ja, Viipurissa etsivän työn toimijoita Aleksia ja Aleijaa tuettiin eri keinoin. Petroskoissa yhteistyötä jatkettiin Alternativan kanssa, jossa Natalia Uhanovan johdolla järjestettiin leiri Sopentuvalla, johon osallistui 56 nuorta. Nuorten Palvelu ry osallistui järjestettyyn AHIC -hankkeen loppuseminaariin Polvijärvellä. NP posteri oli seminaarissa (90 osallistujaa) Seminaarin yhteydessä, käytiin neuvotteluja Petroskoin lastensairaalan kanssa jatkotoiminnasta ja yhteistyöstä. AHIC -oppitunneille osallistui 6.-luokkalaisia Venäjällä 54 oppilasta ja 24 vanhempaa (Pushkinin Lyseo Kontupohja ja Koulu nro 42 Petroskoi). 16

17 15. Kokeilu- ja kehittämistoiminta kaupallisissa kasvuympäristöissä Kauppakeskuksen nuoret hanke päättyi maaliskuussa Kuopion ja Iisalmen keskustojen alueella suoritettiin katukysely, jolloin 69 Kuopiossa ja 74 Iisalmessa haastateltiin toukokuun lopussa. Vuoden aikana hankkeessa tavoitettiin kartoituksissa yhteensä 161, joista 74 oli tyttöjä ja 87 poikia. 91,6 % nuorista oli vuotiaita. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana tavoitettiin 943 nuorta. Hankkeen tärkeitä tuloksia olivat nuorten hengailua koskevat jäsennykset. Kauppakeskuksen nuoret ja ABC kohtaa nuoria projektit jatkuivat Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamassa Nuorten Reviireillä -hankkeessa, joka aloitti toimintansa Projektin tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa ja kehittää aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä ja eri osapuolten välistä yhteistyötä. Nuorten reviireillä -projektissa jatkettiin kartoitusten tekemistä nuorten kaupallisissa kasvuympäristöissä. Projektihenkilöstön voimin kartoitettiin vuonna 2014 kaksi 17

18 kauppakeskusta kohdaten yhteensä 57 nuorta. Tämän lisäksi projekti koordinoi Espoon kaupungin nuorisopalveluiden kesätyöntekijöiden toteuttamaa neljän kauppakeskuksen kartoitusta, joissa kohdattiin yhteensä 40 nuorta. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat projektin toimeksiannosta nuorten hengailua kahdella marketilla tavoittaen yhteensä 45 nuorta. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kehittämistyötä yhteensä 23 kohteessa: Espoo (kauppakeskus Espoontori, kauppakeskus Iso Omena kauppakeskus Lippulaiva), Helsinki (kauppakeskus Arabia, kauppakeskus Columbus, kauppakeskus Itis), Imatra (ABC Imatra), Jyväskylä (kauppakeskus Forum, kauppakeskus Jyväskeskus), Kuopio (ABC Pitkälahti, Savon ammatti- ja aikuisopisto, turvallisuusala), Lahti (kauppakeskus Trio), Mikkeli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, S-market Peitsari, S- market Rantakylä), Oulu (kauppakeskus Valkea), Vantaa kaupunkikeskusta Kivistö (asiantuntijaryhmän kautta), Vantaa (kauppakeskus Tikkuri), Vaasa (ABC Kivihaka, ABC Kiitokaari) ja Varkaus ABC Varkaus. Projekti on saanut valtakunnallista kiinnostusta mediassa. Lehtijuttuja julkaistiin yhteensä 9; Helsingin Sanomat 2 kpl, Savon Sanomat, Yle Oulu 1 kpl, Etelä- Suomen Sanomat 1 kpl, Länsiväylä 1 kpl, Riskienhallinta &Turvallisuus-lehti 1 kpl, kauppa.fi 1 kpl). Radiojuttuja tehtiin 4 kpl (mm. Radio Oulu, YleX, Radio Savo, Radio Valo, Yle Häme). Tiedotteita julkaistu 4 kpl (mm. epressi, noodls). GRESB kansainvälinen yritysvastuullisuus benchmarking valitsi Cityconin kanssa tehdyn yhteistyön esiteltäväksi Internet-sivuillaan yhtenä kahdestakymmenestä sosiaalisesta innovaatiosta ympäri maailman. Tunturikeskukset nuorten silmin -hanke Vuosi 2014 oli aktiivinen toimintavuosi Tunturikeskukset nuorten silmin -hankkeessa. Lasten ja nuorten järjestölähtöisen tuen ja päihteiden riskikäytön ehkäisyn kehittämistä tehtiin lähinnä Kuusamossa ja Kolarissa, osin myös Kittilässä. Projektissa on hankevuonna 2014 ollut neljä teemaa: Rukan Reilitilatoiminta, tapahtumatoiminta, kartoitustoiminta sekä verkostotyö. Matalan kynnyksen Reili-toiminta sai positiivisen sysäyksen, kun Kauppakeskus Kumpareesta vapautui sopiva tila keväällä Reili sekä projektityöntekijän toimisto siirtyi uusiin tiloihin keskelle Rukan kylää keväällä Reili on ainutlaatuinen paikka hiihtokeskusympäristössä. Siellä nuorten on mahdollista viettää aikaa omilla ehdoillaan ja omalla tavallaan. Reilissä on myös seuraa ja toimintaa myös yksinäisille nuorille. Tämä on todettu tärkeäksi osaksi toimintaa. Reili on myös ollut oiva paikka kartoittaa ja kysyä nuorten mielipiteitä sekä itse tilasta, että Rukan alueen tarjonnasta. Kartoitustyö on ollut olennainen osa Länsi-Lapin toimintaa vuonna Ylläksellä ja Levillä teetettiin laaja kartoitus nuorten parissa, jonka avulla selvitettiin hiihtokeskusten palveluita ja toimintaa nuorten silmin. Kolarissa, Kittilässä ja 18

19 Muoniossa on teetetty paikallisten nuorten parissa vapaa-ajan käyttöä selvittävä kartoitus sekä Kolarilaisten 8-9- luokkalaisten vapaa-ajankäyttöön nettikäyttäytymiseen liittyvä kysely. Lisäksi Ylläksen alle 29-vuotiailta sesonkityöntekijöiltä kysyttiin heidän vapaa-ajanvietostaan hiihtokeskuksessa keväällä Hanketta on esitelty Rukalla ja Ylläksellä alueen kausihenkilökunnalle suunnatuissa alueperehdytystilaisuuksissa. Kartoitustyön ansioista avattiin uusi tiedottamiskanava Facebookiin nimeltä Nuorten Palvelu ry/levi. Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen on ollut tärkeässä osassa Ylläksellä koko hankkeen ajan ja Levin sivuille odotetaan samaa suosiota. Nuoret ja nuoret aikuiset vapaaehtoiset ovat olleet toiminnassa mukana vuoden 2014 aikana. Nuoria oli auttamassa tilan muutossa toukokuussa sekä nuoret ovat suunnitelleet ja toteuttaneet uuden Reili-tilan ikkunan syksyllä Hanke oli myös mukana osallistavassa projektissa etsivän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön nuorten kanssa toteuttamassa portaikkomaalausta Rukan kylän parkkihalliin keväällä Tapahtumien järjestäminen on tärkeä osa hankkeen toimintaa Ylläksellä. Monipuolisten tapahtumien ja kokeilujen kautta on pystytty selvittämään toimivia malleja alueella. Tapahtumia on suunnattu sekä nuorille, että varhaisnuorille, koska nämä kaksi kohderyhmää ovat ne joille toimintaa ei ole. Esimerkkinä uudesta toimintamuodosta Ylläkselle kehiteltiin Jalansia-työpaja yhteistyössä MLL Kolarin paikallisosaston kanssa. Työpajojen sisältö rakennetaan nuorten toiveiden mukaisesti. Ohjelmassa on ollut mm. skeittausta, graffiteja ja hip hop-tanssia. Vuonna 2014 projektityöntekijät ottivat työkseen selvittää nuorten parissa olevan mökkibileilmiön laajuutta ja riskejä. Mökki- ja huoneistobileet ovat yleisiä hiihtokeskuksen läheisyydessä ja aiheuttavat huolta mm. mökkien välittäjille. Ilmiön laajuuden ja riskien selvittäminen oli ensimmäinen vaihe mahdollisten toimintamallien pohjan luomiselle. Aiheesta kysyttiin sekä toisen asteen kouluilla, yläkouluilla sekä mökkienvälitys- ja huolitsijayrityksissä. Kyselyiden kautta selvisi, että yli puolet hankepaikkakuntien nuorista ovat käyneet mökkibileissä ja, että niissä joskus on ongelmia kuten ylimääräisiä vieraita. Mökkienvälittäjät kohtaavat vuosittain muutamia tapauksia, joihin on pitänyt puuttua. Nämä ovat useimmiten koskeneet meluamista, ylimääräisiä vieraita tai tavaroiden rikkomista. Tämän teeman käsittely saa jatkoa vuoden 2015 aikana kun Kuusamon toisen asteen kouluilla järjestetään mökkien vuokraamisesta infotilaisuus. Verkostotyö on molemmilla paikkakunnilla oleellinen osa toimintaa. Verkoston avulla jaetaan tietoa, järjestetään yhdessä tapahtumia sekä kehitetään tulevia toimintamalleja. Yhteistyötä tehdään hiihtokeskusalueen yritysten, kunnallisen nuorisotoiminnan sekä alueen järjestöjen kanssa. 19

20 Nuorten lähiasiointiopas hanketta tehtiin projektityöntekijän voimin. Projekti alkoi ja hankkeessa jatkotyöstettiin työntekijän opasta nuorten kanssa asiointiin. Myös kirjastojen työntekijöille suunnattua opasta alettiin muokata. Lisäksi hanketyöntekijä haastatteli kirjastohenkilökuntaa ja nuoria kirjastossa seuraavilla paikkakunnilla: Kuopio, Mikkeli, Joensuu, Oulu, Jyväskylä, Juva, Turku ja Espoo. Kartoituksissa kohdattiin yhteensä 151 nuorta. Kartoituksesta tehtiin koonti, jonka otoksia hyödynnetään kirjastoväelle suunnatuissa koulutuksissa. Yhteistyötä tehtiin em. kirjastopaikkakuntien edustajien, Mikkelin Kirjavaa! hankkeen sekä Espoon nuorten osallisuushankkeen kanssa. Hankkeessa avusti harjoittelija Maaria Pokkula. 16. Toiminnan raportointi ja seuranta sekä talouden toteutuminen Viime vuoden tapaan vuosikertomus ja hallitukselle välitettävät kausitiedot toiminnasta perustuvat koko vuoden aikana tapahtuvaan seurantaan. Seurantataulukkoon jokainen työntekijä merkitsee neljä kertaa vuodessa oman työnsä kannalta keskeiset tuotokset ja tulokset. Määrällisinä seurantatietoina jokaisesta toiminnosta kerätään a) kuinka monta vapaaehtoista toimintaan on ottanut osaa, b) kuinka monta nuorta toimintaan on liittynyt ja c) kuinka monta aikuista toimintaan on osallistunut. Esimerkiksi Tavallinen kasvatus kanttaa kampanjassa tehtiin yläkouluissa kuvaamataitotunneilla piirustuksia ja järjestettiin vanhempainiltoja. Lisäksi voittajakuvat julkaistiin kadunvarsimainoksina. Kyseisestä toiminnasta raportoitiin nuorten määrät, tehtyjen kuvien määrä, vanhempainilloissa osallistuneiden aikuisten määrät. Sen sijaan katunäkyvyyttä ei arvioitu, eikä raportoitu. 20

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö 2015... 2 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot... 3 3. Arviointi ja seuranta 2015... 4 4. Henkilöstö... 5 5. Strategia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana NUORTEN PALVELU RY Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti Hankkeen toiminta-aika 1.5.2012-31.3.2013 KIITOKSET Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kauppakeskuksille,

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2014 Nuorten turvatalot Suomen Punainen Risti 13.2.2015 1 2 Punainen Risti ylläpitää Suomessa viittä Nuorten turvataloa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010 EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ LAPSEN EDUN JA SUOJELEMISEN NÄKÖKULMASTA Vuosituhannen toinen vuosikymmen alkoi Elämä On Parasta Huumetta ry:n uusien sääntöjen, toiminta-ajatuksen ja arvojen myötä. Kehittämisprosessi

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot