1. Yhdessä olemme vaikuttaneet Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3. 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5. 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLTÖ 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet 3 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen 5 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö 6 4. Työ nuorten reviireillä 7 5. Etsivä Nettityö kohtasi 429 nuorta 8 6. Tytöt Toimii Iisalmi ja Pielavesi 9 7. Tukihenkilötoiminta 9 8. Hyvinvointityötä kumppaneiden kanssa Jäsenmäärä väheni edelleen Koulutustoiminta Jäsentiedotus siirtyi someen päin Tavallinen Kasvatus Kannattaa Leirimajalle on pitkä matka Lähialuetyö Kokeilu- ja kehittämistoiminta kaupallisissa kasvuympäristöissä Toiminnan raportointi ja seuranta sekä talouden toteutuminen TULOS ja TASE

3 1. Yhdessä olemme vaikuttaneet Viime vuonna Nuorten Palvelu ry:n toiminta sai kaksi näkyvää tunnustusta tehdystä projektityöstä. Raha-automaattiyhdistys myönsi Vaikuttavaa! palkinnon ABC kohtaa nuoria -hankkeelle. Palkintoperusteissa mainittiin, että hanke oli hyvin suunniteltu ja toteutettu etenkin yritysyhteistyön osalta. Projektin tuotokset ja tulokset olivat suunnitellun mukaisia ja vaikuttavuutta oli lisännyt hankkeen saama myönteinen julkisuus. Suomen kauppakeskusyhdistys myönsi puolestaan Kauppakeskusten nuoret -hankkeelle tunnustuksen Lahdessa tehdystä työstä. Hankkeessa paneuduttiin etenkin vartijoiden rooliin nuoria kohtaavina aikuisina. Työn tuloksiakin ehdittiin raportoida mm. vähentyneinä nuorten ja vartijoiden välisinä konflikteina ja nuorten ulosajoina. Se, että kumppanit ja ulkopuoliset tahot huomioivat työtämme, tekemistämme ja tekijöitämme, tuntuu palkitsevalta. Tunnustukset ovat merkkejä toiminnan osuvuudesta, ajankohtaisuudesta ja ennen kaikkea siitä, että osaavat tekijät osaavat asiansa valtakunnallisestikin tarkastellen kiinnostavasti. 407 vapaaehtoista, 3735 nuorta, 2165 aikuista ovat puolestaan lukuja keskustoimiston seurantatiedoista. Luvut eivät valehtele, mutta tässä tapauksessa ne eivät myöskään anna kuvaa toiminnan koko laajuudesta. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan laajuutta ilmentää paremmin sen kuvaaminen ajankäyttönä. Moni vapaaehtoinen käyttää aikaansa kymmeniä ja jopa satoja tunteja vuoden aikana. Kaikkia osallistujia ei tietenkään voida kirjata mukaan lukuihin myöskään tilaisuuksista, joissa ollaan itse mukana tai yhteistyökumppaneina. Niin ikään katselukertaa nettisivuillamme viestii kiinnostuksesta, mutta on vaikea arvioida kiinnostuksen laatua. Lukuisat mediaosumat lehdissä ja sähköisissä tiedotusvälineissä vuoden mittaan ovat merkinneet näkyvyyttä asiallemme nuorten hyvinvoinnin puolesta. Nuorten Palvelu ry:n motto Yhdessä olemme vahvoja voisi olla myös Yhdessä teemme vaikutuksia. Tärkein yhdessä tehty vaikutus on vaikutus nuoreen, joka tarvitsee apua ja tukea omassa elämäntilanteessaan. Silloin kun nuori on saanut kavereita tai olemme omalla panoksellamme edistäneet nuoren ottamaa seuraavaa askelta, on oikea vaikutus saatu aikaan. Tottahan yhteiskunnallista vaikutusta on saatu aikaan, jos valtakunnallisesti merkittävät yhteistyökumppanit kehittävät toimintaansa nuorten kohtaamisen näkökulmasta. Ei ole aivan pieni juttu, jos kaupalliset toimijat ottavat huomioon entistä enemmän heidän tiloissaan viihtyvät nuoret ja panostavat heidän vastuulliseen kohtaamiseensa. Nuorten 3

4 Palvelu ry:n palkkalistoilla on ollut hyvää porukkaa ja kokonaisuudessaan hyvää työtä on tehty yhdessä mistä kiitos kaikille. Toimintakertomus kuvaa suurimman osan viime vuoden toiminnasta. Kaikkea se ei kuitenkaan kuvaa ja monet tapahtumat ja projekteissa tehty mittava työ jää kuvaamatta. Joka tapauksessa työtä nuorten hyvinvoinnin eteen toiminta-ajatuksen mukaisesti ja strategian suuntaisesti on tehty. Useimmat asetetuista tavoitteista saavutettiin, mutta myös parannettavaa jäi. Jäsentoimintaan on paneuduttava ja kansalaisjärjestötyön ytimen on virkistyttävä, jotta edellytykset tulevaisuuden järjestötoiminnalle vahvistuisivat. Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja 4

5 2. Toimintaympäristön muutokset ja strategian toteutuminen Vuosi 2014 oli toimintastrategian kuudes toimeenpanovuosi. Oheisessa taulukossa on kuvattu strategian toteutuminen painopistealueitten mukaan. Toimintaympäristö oli edellisten vuosien tapaan turbulenssissa. Nuorten ajankäytössä netin merkitys kasvoi, niin myös siihen liittyvät kysymykset ja mahdollisuudet. Kunnissa organisaatioiden taloudellinen tilanne näkyi niukkuutena ja jatkuvana organisaatiomuutospuheena. Lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista oppilashuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset heijastuivat kentälle lievänä sekavuutena. Nuorisotakuun toimeenpano näkyi puolestaan huomattavan laajana julkisuutena etenkin viranomaistoiminnassa. Yhteistyön ja tekemisen meininkiä saatiin aikaan, mutta nuorten työttömyystilanne pysyi edelleen yleisesti ottaen melko vaikeana. Vuodelle asetetut strategian mukaiset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Ainoastaan uusien vapaaehtoisten määrästä jäätiin jälkeen edellisten vuosien tapaan. Laadukasta vapaaehtoistyötä tehtiin tukihenkilö- ja löytäjätoiminnassa. Painopistealue toteutussuunnitelman kohta toteutuminen Nuorisokasvatus ja ehkäisevä työ Sosiaalinen vahvistaminen ja monialainen etsivä työ koulutus- ja tapahtumatyö, kampanjatyö, ehkäisevä päihdetyö tytöt toimii, etsivä nettityö, tukihenkilötoiminta toteutui suunnitellusti (tärkeimpänä kasvatus kannattaa toiminta Kuopion alueella) toteutui suunniteltua laajempana tukihenkilötoiminnan osalta Kansalaisjärjestötyö ja vapaaehtoistyö Kokeilu ja kehittämistyö Kansainvälinen toiminta jäsenhankinta ja aluetoiminta, kevät- ja syyspäivät, koulutus- ja ohjaus Kauppakeskusten nuoret, Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin, Nuorten Reviireillä Lähialuetyö Luoteis-Venäjällä toteutui osittain, jäi toteutumatta jäsenmäärän ja jäsenhankinnan osalta toteutui tavoitteita laajemmin ja laadukkaammin toteutui suunnitellusti (AHIC -hanke) Kestävä talous Jatkuva talousseuranta ja kulujen pysyminen tulojen puitteissa, positiivinen vuositulos, uusia ansainta/tulomuotoja Taloudellinen tulos lievästi positiivinen Uusia tulomuotoja ei kehittynyt. Koulutustulot kehittyivät positiivisesti. 5

6 3. Hallituksen työskentely ja henkilöstö Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja hallituksen nimeämä työvaliokunta kerran. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenenä Anne Laari. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran Hallituksen jäsenet vuonna 2014 läsnä Karhu Petri, puheenjohtaja (Iisalmi) 4/4 Seppälä Leila, varapuheenjohtaja (Jämsä) 4/4 Väisänen Ville (Iisalmi) 4/4 Paavola Päivi (Raahe) 4/4 Luhanko Anita (Joensuu) 2/4 Laari Anne (Helsinki) 4/4 Toikka Jenna (Imatra) 2/4 Virstajärvi Kaisa (Jämsä) 4/4 Pylkkö Nelli (Lappeenranta) 1/4 Varajäsenet Niemelä Arto (Iisalmi) 3/4 Kayander Igor (Kaipola) 1/4 Roivas Mari (Joensuu) 2/4 Vuonna 2014 järjestössä työskentelivät (13 htv) toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen toimistosihteeri Vuokko Husso järjestöagentti Riitta Rönkkö nuorisoagentti Helmi Korhonen tyttötyön ohjaaja Mirva Matkaniemi projektipäällikkö/projektivastaava Mikko Leppävuori projektikoordinaattori Henriikka Strengell (31.3. saakka) projektivastaava/asiantuntija Pauliina Lampela projektityöntekijä Nina Könönen projektityöntekijä Eija Anttila projektityöntekijä Antti Syrjäläinen (1.7. alkaen) iltaohjaaja Jani-Markus Heinola iltaohjaaja Jaana Hakulinen 6

7 Vuonna 2014 eri oppilaitoksissa opiskeleville tarjottiin harjoittelupaikkoja laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Yhteensä 48 nuorta mm. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Savonia ammattikorkeakoulusta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja Diakonia ammattikorkeakoulusta. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelivat 30 tunnista 7:n viikkoon. Yhteisiä henkilöstöasioita käsiteltiin vuoden aikana henkilöstöpäivissä, joita järjestettiin 16.6 ja Edellisten vuosien tapaan päivien aikana esityslistalla oli sekä asiaa että virkistystä. Molemmissa kokouksissa käsiteltiin työn organisointia, työhyvinvointia ja johtamista. Etsivän Nettityön tekijöille järjestettiin työnohjaus kerran kuukaudessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja (lääkärintodistus) kertyi yhteensä 75 päivää (2013: 60 päivää), joka oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vähemmän kuin sitä edellisenä. Vuoden aikana toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa. Työntekijät osallistuivat lyhyt- ja täydennyskoulutuksiin tehtävän mukaisen tarpeen mukaisesti. 4. Työ nuorten reviireillä Varallisuuden ja kulutuskyvyn erot ovat voimistuneet viime vuosina taloudellisesta taantumasta huolimatta. Ne joilla on varaa, voivat valita niin yksityiset kuin julkiset palvelunsa mielensä mukaan ja ne, joilla ei ole varaa, tyytyvät siihen mitä on olemassa. Lapsia ja nuoria koskevissa tutkimuksissa on huolta kannettu siitä, että kokemusmaailmat eriytyvät varhain. Erot tarkoittavat käytännössä vähävaraisten itseohjautuvaa eristymistä sieltä missä muut ovat ja milloin muut ovat liikkeellä. Järjestön perustehtävänä on ollut toimia edelleen julkisilla toreilla ja kaduilla, kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla, netissä ja sosiaalisessa mediassa sekä tukea ja auttaa yksittäisiä nuoria. 7

8 Perinteinen katupäivystys ei tänä päivänä kohtaa suuria säännöllisesti kokoontuvia joukkoja toisin kuin vuosikymmenet sitten. Edelleen kauniina koulujen päättymisviikonloppuna voi nuoria nähdä liikkeellä, mutta aikuisten saaminen mukaan menoon on ollut haasteellista. Sen sijaan kauppakeskuksissa ja liikenneasemilla nuoria liikkuu ja shoppailijoiden ja piipahtelijoiden lisäksi hengailevia nuoria on liikkeellä. Kun neljä vuotta sitten ennustimme käsimedian merkityksen korostuvan nuorten ajankäytössä, on kehitys ollut ennustettuakin nopeampaa. Nuorten elämä on todella muuttunut tässä ja nyt - pirstaleisten merkitysten maailmaksi jossa ollaan tässä ja nyt, sekä livenä että realitynä. 5. Etsivä Nettityö kohtasi 429 nuorta Etsivään Nettityöhön nuoret ottivat vuoden aikana yksittäisiä kontakteja 1669 kertaa. Etsivällä Nettityöllä tavoitettiin edelleen niitä nuoria, jotka pyörivät netissä iltaisin ja öisin. Etsivä Nettityö päivysti koko vuoden ma-ke klo , Facebookissa, IRC- Galleriassa, KikMessengerissä, Ask.fm:ssä, WhatsAppissa, Skypessä ja Twitterissä sekä sähköpostitse. Tavoitetut nuoret olivat vuotiaita. Etsivä Nettityö ohjasi nuoria mm. työvoimatoimistoon, terveydenhoitajille, lääkärille, psykologille, lasten- ja nuorten auttava puhelimeen, a-klinikalle, poliisille, turvakotiin, nuoren oman kaupungin etsiville ja harrastuksiin Päivystystunnit (t.) Kohdatut nuoret (hlöä) Autettuja nuoria (hlöä) Toimenpiteisiin ohjattuja (hlöä) Vuodelle saatu rahoitus Ohessa muutamia lukuja, jotka antavat viitteitä toiminnan laajuudesta somessa: Twitter-tili perustettiin IRC-Gallerian profiililla kavereita 848kpl ja Etsivä Nettityö-yhteisössä 110 jäsentä, Skypessä 127 kontaktia, Facebookin yhteisösivulla 554 tykkääjää, Twitterissä 386 seuraajaa, Ask FM.ssä 27 seuraajaa ja 582 vastausta. Vuoden loppupuolisko oli haastava edellisen vuoden tapaan nuorten vaikeiden tilanteiden vuoksi. Elämäntilanteet liittyivät mielenterveyskysymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin, muihin terveyskysymyksiin, päihteisiin, koulutukseen tai työssäkäyntiin. Jo toista vuotta peräkkäin nuoria ohjattiin eniten mielenterveyspalveluiden piiriin, sitten päihdepalveluiden, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutuksen piiriin. Edellisen vuoden tapaan Etsivästä Nettityöstä hyötyivät nuoret, joiden on ollut hankala puhua asioistaan kasvotusten. 8

9 Vapaaehtoista Löytäjä-toimintaa varten järjestettiin 2 koulutusta (palaute kiitettävää), joissa koulutettiin 32 uutta Löytäjää (ed. vuonna 26). LöytäjäChat iltoja 84 (vuonna ), joissa päivystyksiä 234. LöytäjäChateissa kontakteja yhteensä 491 kpl. Vuoden aikana Löytäjinä toimi 34 (ed. vuonna 29) henkilöä. 6. Tytöt Toimii Iisalmi ja Pielavesi P&S Sohlbergin säätiön tuen avulla pidettiin Tyttöjen tahtotilaa auki vuonna 2014 Iisalmen keskustassa Pohjolankadulla. Toiminnan ytimen muodostivat 13 pienryhmää, joista yksi oli maahanmuuttajataustaisille tytöille suunnattu ryhmä. Tyttöryhmät, joissa oli 59 eri tyttöä, kokoontuivat säännöllisesti vuoden mittaan ja kävijämääräkertoja kertyi 574. Tahtotilaa pidettiin auki yhteensä 285 tuntia ja vuoden aikana tilan käyttöastetta kuvaa 1100 käyntikertaa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Iisalmessa kasva aikuiseksi (208 nuorta) ja hupia radan (224 nuorta) toteuttamisessa. Kesällä twist kesätyöllistämistoimintaan osallistui 6 nuorta. Tyttöjen pienryhmissä käsiteltiin monia tyttöjä askarruttavia arkisia asioita, kuten ryhmään kuulumista, kotitilanteita ja koulumotivaation puuttumista. Naiseksi kasvamiseen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset nousivat myös esille. Pielavedellä kokoontui maanantaisin tyttöryhmä kevään ajan, yhteensä 20 kertaa (4-7 tyttöä/kokoontuminen). Ohjaamisesta vastasivat Mirella Mikkonen ja Mari Nousiainen Ryhmiä (lkm) Tyttöjä (hlöä) Tapaamiskertoja (krt) Yksilötapaamisia (krt) 7 1 Kasva aikuiseksi ja hupia rata (osall. hlöä) Lahjoitukset toimintaan (euroa) Tukihenkilötoiminta Tukihenkilötoiminta on vastannut jatkuvasti nuoren tarpeeseen saada henkilökohtaista tukea ja apua omaan elämäntilanteessa. Vuoden 2014 aikana 63 nuoren ja 56 tukihenkilön toiminnassa. Vuoden aikana koulutettiin 34 tukihenkilöä, joista osa sai tukisuhteen nuoreen vuoden aikana. Vuoden aikana tukihenkilötoiminnan perusprosessia selkeytettiin ja tukiverkoston toimintaa vakiinnutettiin edelleen. Kuopion alueella tukihenkilötoiminta toteutettiin yhteistyössä Savon ammatti- ja 9

10 aikuisopiston TATU hankkeen, Kuopion ev.lut. seurakuntien erityisnuorisotyön sekä seurakunnan hallinnoiman Tukipari-hankkeen kanssa. Iisalmessa tukihenkilötoimintaa tehtiin yhteistyössä Iisalmen Nuorison tuki ry:n kanssa ja TATU -hankkeen kanssa sekä Varkaudessa TATU -hankkeen ja kaupungin erityisnuorisotyön kanssa. Kuopiossa järjestettiin syksyllä perehdytyskoulutus Savon ammatti- ja aikuisopiston kuraattoreille ja opoille. Tavoitteena oli, että he voisivat vetää tukisuhteen aloituspalaverin itsenäisesti nuoren ja tukihenkilön kanssa. Mutta ainakaan vielä aika ei ollut kypsä tälle ajatukselle. Tukipari-hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen päätöspäivässä Nuorten Akatemialla Helsingissä järjestöagentti oli esittelemässä tukihenkilötoiminnan toteutusta Kuopiossa yhdessä seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan kanssa. Päivässä oli mukana toimijoita ympäri Suomea ja Nuorten Palvelu ry:n malli toteuttaa tukihenkilötoimintaa oli kaikista laajin. Tukipari-hankkeen avulla pystyimme tukemaan nuorten ja tukihenkilöiden harrastustoimintaa 300 euron kokoisena kertatukena. Uusien lahjoitusten turvin pystymme hieman pienemmillä summilla jatkamaan harrastustoiminnan tukemista. Pidetyt koulutukset onnistuivat palautteen mukaan jälleen hyvin ja ne saivat koulutettavilta kiitettävän arvosanan. Vuoden aikana tukihenkilöitä ohjattiin henkilökohtaisesti sekä puhelimitse ja toimistokäynneillä. Vuoden aikana toteutui 45 tukisuhteen aloitus- ja seuranta palaveria, joissa kaikissa oli yhdistyksen työntekijä mukana Tukihenkilökoulutuskursseilla koulutettavia Tapaamiskerrat 1900 (arvio tukiparit) 64 Tukihenkilötapaamisia/ohjauskäyntejä 35 (84) 7 (61 krt) (krt) Tuettavia nuoria (hlöä) Paikkakunnat Kuopio, Varkaus, Iisalmi Kuopio, Varkaus Tukihenkilötoimintaprosessia kehitettiin vuoden aikana laadullisesti tiedotuksen ja rekrytoinnin, koulutuksen ja valmennuksen, koordinoinnin ja välityksen, yhteydenpidon, ohjauksen, tuen ja virkistyksen osalta sekä tukisuhteen päättymisen osalta. Järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen osallistui loppuvuoden aikana tukihenkilötoimintaan lisäten toiminnan varmuutta ja mahdollistaen toiminnan laajentamisen. 10

11 8. Hyvinvointityötä kumppaneiden kanssa Nuorten Palvelu ry järjesti Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa Kuopiossa alueen nuorisotyöntekijöille päihteidenkäyttöön, etenkin kannabikseen keskittyvän koulutuspäivän Ryyppäämällä ryhmäksi, pössyttelemällä porukaksi Iso-Valkeisen hotellisssa. Päivän sisällöstä vastasi Nuorten Palvelu ja muista järjestelyistä Aluehallintovirasto. 64 osallistujaa antoivat hyvän palautteen ja tilaisuudesta tehtiin YLE Savoon radiojuttu ja Savon Sanomiin lehtijuttu. Edellisenä vuonna alkanut yhteistyö Itä- Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoiman "Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias (AHIC)" hankkeen kanssa jatkui Hanke edisti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa. Nuorten Palvelu ry teki koulutyötä Lieksan keskuskoululla ja Joensuun Niittylahden koululla. AHIC:issa Response tunteja pidettiin 5 ja vanhempainiltoja 4, aiheina mediakäyttätyminen, lepo ja valvominen, ystävyysssuhteet, kiusaaminen ja koulupaineet. AHIC -oppitunneille 6.-luokkalaisia osallistui Suomessa 93 oppilasta ja 25 vanhempaa (Lieksan keskuskoulu, Niittylahden koulu) ja Venäjällä 54 oppilasta ja 24 vanhempaa (Pushkinin Lyseo Kontupohja ja Koulu nro 42 Petroskoi). Kännilaseja vuokrattiin vuoden aikana 58 kertaa (edell. vuonna 60 kertaa). Kännilasien lainaajat käyttivät laseja yleensä ehkäisevän päihdetyön tilaisuuksissa, joihin osallistui satoja eri-ikäisiä nuoria. Nuorisoagentti Helmi Korhonen osallistui Oslossa European Conference on Outreach Work esityksellään Out of reach in the streets: Introduction and discussion on doing outreach work online among risk populations. Helmin esitys sai kiitosta asiantuntemuksellaan. Nuorten Palvelu ry:n tekemä Etsivä Nettityö ilta- ja yöaikaan on ainutlaatuinen työmuoto, joka herättää kiinnostusta alan työntekijöissä Suomea laajemmin. Nuorten Palvelu ry toteutti suomalaisten etsivän nuorisotyön tekijöiden keskuudessa kyselyn, jossa tiedusteltiin tällä kertaa sosiaalisen median käyttöä työssä sekä palkkausta ja työsuhteen pysyvyyttä. Kyselyssä saatiin 116 vastausta. 11

12 9. Jäsenmäärä väheni edelleen Vuosi 2014 oli edellisen vuoden tapaan laskusuhdanteinen uusien jäsenten suhteen. Vaikka vapaaehtoisia koulutettiin paljon aiempaa enemmän, ei se näkynyt uusien jäsen sitoutumisena. Yhdistyksen hallitus vahvisti vain 30 uutta henkilöjäsentä (44 vuonna 2013). Edes kaikki tukihenkilöt eivät koe haluavansa liittyä järjestön jäseniksi. Vuoden lopussa henkilöjäseniä oli 179. Yhteisellä jäsenistön talkoilla olikin merkitystä yhteishengen luomisessa ja mukavien yhteisten muistojen kertymisessä. Talkoisiin osallistui jäseniä Lappeenrannasta, Jämsästä, Iisalmesta, Sonkajärveltä ja Kuopiosta. Leirimajan talkoissa kesäkuun alussa jatkettiin edellisen kesän saunan kunnostusta. Osa talkoolaisista siivosi päärakennusta, osa teki saunapuita talveksi. Lopputuloksena oli entistä ehompi yhteinen leirimaja ja mukavat muistot. Jäsenjärjestöt Paikkakunnat ja toimipaikat Uudet jäsenet Iisalmen Nuorison Tuki ry (Iisalmi) Jämsänjokilaakson Nuorten Palvelu ry (Jämsä) Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry (Lappeenranta) Savitaipaleen Nuorison Tuki ry (Savitaipale) Kuusamo (Reiliin liittyvä vapaaehtoistyö) Kiuruvesi (Lukiolaisten tukari) Kuopio (tukihenkilötoiminta, katupäivystystoiminta) Pielavesi (tytöt toimii ja kahvilatoiminta) Pieksämäki (kahvilatoiminta) Sonkajärvi (katupäivystys, tyttötyö, ryhmäkoulutus) Varkaus (tukihenkilötoiminta) hallituksen hyväksymää uutta henkilöjäsentä, (edellisenä vuonna 44 henkilöä) Nuorten Palvelu ry ei ole ainoa järjestö, jonka jäsenmäärä on laskenut viime vuosina. Viime vuonna asia otettiin erityistehtäväksi, mutta se ei tuottanut merkittävää tulosta. Tulosta on pidettävä heikkona ja suoritusta vaatimattomana. Jos ilmiöön ei päästä käsiksi, on perusteltua tehdä vahvoja uudistuksia toimintaan ja ennakkoluulottomia työtapoja. Nuorten Palvelu ry:n Järjestökysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä ajalla Kyselyyn vastasi yhteensä 66 (n=66) kun vastaavan kyselyn vastaajamäärä vuonna 2012 oli vain 19 (kasvua 247 %). Järjestökysely 2014 on hyvä aloituspiste Nuorten Palvelu ry:n uuden strategian hahmotteluun vuosille Vaikka toimintamuotojen tärkeys osana järjestön toimintaa ei ole muutaman vuoden ajanjakson aikana juurikaan muuttunut, ovat järjestökyselyyn vastaajien näkemykset muuttuneet kysyttäessä mihin jatkossa toimintaa tulisi suunnata. Erityisen tärkeänä nähdään toiminnan suuntaaminen ehkäisemään 12

13 nuorten syrjäytymistä sekä lisäämään nuorten arkista hyvinvointia. Lisäksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen, uusien työmuotojen kehittäminen nuorisotyön kentälle sekä nuorten kohtaamisen tukeminen ja tiedon levittäminen ovat kyselyyn vastanneiden mukaan Nuorten Palvelu ry:n tulevaisuuden toimintaa, johon järjestön tuli entistä enemmän keskittyä. Osa toimintaa on osallistua erilaisiin yhteistyötahojen kanssa pidettäviin tapahtumiin. Osana järjestötyötä keskusjärjestön työntekijät osallistuivat vuoden aikana lukuisiin verkostoihin: Allianssi ry:n vuosikokous, Allianssin järjestämä Nuori 2013, Allianssi: nuorisotakuun taustaryhmä, HUMAK/Prenventiimitapaamiset, HUMAK Preventiimin tulevaisuusryhmä, Iisalmen tyttötyöryhmä, Kuopion kaupungin monialainen työryhmä, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön hallitus ja kumppanuusryhmätoiminta, Kuopion kaupunginhallituksen Lasten ja nuorten saaristo ryhmä, Lapin aluehallintoviraston sisäisen turvallisuuden ohjelma, LSKL vuosikokoukset ja LSKL varhaiskasvatuksen ja ehkäisevän lastensuojelun työryhmätyöhön, Rautavaaran Metsäkartanon hallitustyö, Lapin alueen sisäisen turvallisuuden ohjelmatyökokoukset, SOSTE järjestämään järjestöjohdonpäiviin ja elämänkaariryhmään, Vamos Kuopion ohjausryhmään sekä HUMAKin nuorisoalan opiskelijavalintaan 10. Koulutustoiminta Koulutus, kurssitus, ohjaus ja valmentaminen ovat kaikki tärkeitä työmuotoja järjestössä. Vuonna 2014 järjestettiin vapaaehtoiskoulutusta yhdessä kuopiolaisten järjestöjen kanssa ja Valikko verkon kanssa sekä Riistavedellä vapaaehtoisten nuoristyössä toimivien kanssa. Tukihenkilökoulutusta ja toimintaan liittyvää kuraattoreiden ja muiden yhteistyöjäsenten perehdytystä järjestettiin Kuopiossa ja Iisalmessa. Lisäksi Pielavedellä järjestettiin kaverikoulutus ja Kuopiossa ANTI -festivaalien vapaaehtoisille nuorisokahvilakoulutus. Lisäksi kehittämishankkeissa toteutettiin koulutuksia, joissa nuorten asiakasnäkökulma oli keskeinen paitsi sisällön, myös koulutuksiin osallistuvien kokemusasiantuntijanuorten kannalta. Jämsässä järjestetyt kevätpäivät vetivät hyvin väkeä paikalle. Kuopiossa järjestettyjen syyspäivien koulutus kiinnosti jäseniä Vapaaehtoiskoulutus (hlöä) 5 (46 hlöä) 0 Ryhmäohjaajakoulutus (hlöä) 1 (7 hlöä) 0 Katu- ja huoltopäivystys (hlöä) 1 (4) 27 Löytäjäkoulutus (netti) NPolling Sosiaalinen media (verkkoohjaaja) Kevät/syyspäivät (hlöt) 2 (36) 1 (12) 5 (159) 52/

14 11. Jäsentiedotus siirtyi someen päin SähköSanomat jaettiin 8 kertaa vuodessa 428 vastaanottajalle, joista ka. 34% avaa uutiskirjeen lukeakseen sen sisällön. Lukijoiden määrä laski kesän ja alkusyksyn aikana. Viestintäkanavien kokonaisuutta päivitettiin viestintäsuunnitelman päivityksen yhteydessä loppuvuodesta. Syksyllä tiedotuksen painopistettä siirrettiin some painoitteiseen viestintään. änpeen Sanomat lähetettiin kevät- ja syyspäivien yhteydessä (sähköisen jäsenkirjeen muodossa). Netin saavutettavuutta ja näkyvyyttä on vaikea vangita. Seuraava kuvaus on seurantatiedoista. Sen mukaan Nuorten Palvelu ry:n facebookin yhteisösivulla on tykkääjiä 431 (joista uusia 172) päivityksiä 237, katselukertoja Etsivä Nettityö -yhteisösivun osalta tykkääjiä 537, (joista uusia 177) päivityksiä 254, katselukertoja Reili-Ruka yhteisösivulla tykkääjiä 638 (joista uusia 98) päivityksiä 193, katselukertoja Ylläs yhteisösivulla tykkääjiä 216 (joista uusia 89) päivityksiä 220, katselukertoja Nuorten Palvelu ry:n Slidesharessa on jaettu järjestön toimintaan liittyviä julkaisuja ja esittelyjä (power point -esitykset, pdf-julkaisut). Vuonna 2014 tässä palvelussa oli diaesityksiä 60, katselukertoja yht , joista vuonna Nettisivustolla katselut , erillisiä kävijöitä ip-osoitteen mukaan sivuilla Nettisivustoille on vuoden 2014 aikana ostettu domaineja (mm. nuortenreviireilla.fi ja etsivanettityo.fi) joiden kävijämääriä voidaan seurata. Nuorten Palvelu ry:n twitter -tilillä seuraajia 611 kpl, tili lisätty 12 eri listalle seurattavaksi. SähköSanomat: Sähkösanomia lähetetty vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa. Postituslistalla 440 osoitetta, joista n. 30 % avaa sähköpostin (alin: 26 % SähköSanomat 5, ylin: 49 % SähköSanomat 1) änpeen Sanomat 2 x 290 kpl 2 x 300 kpl Kasvatus kannattaa (kpl) 984 Kuukausitiedote (krt) 8x440 (3.520) 4x492 (1.968) 14

15 12. Tavallinen Kasvatus Kannattaa Kasvatus Kannattaa julistetetyöskentelyä jatkettiin 2014 aikana kuopiolaisissa yläkouluissa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila jakoi viidelle eniten ääniä saaneelle nuorten tekijäryhmälle palkinnot hienoista tavallinen kasvatus kannattaa tulkinnoista. Vuoden aikana oppilaat työstivät kuvia kuudella suurella yläkoululla. Oppilaita osallistui toimintaan yli 60 työllä ja vanhempainilloissa osallistujia oli 341. Lisäksi vanhempainilloissa ja kouluilla opettajat osallistuivat aktiivisesti tapahtuman järjestämiseen. Tavallinen Kasvatus Kannattaa oli yhteistyöprojekti ja sitä tehtiin yhdessä Kuopion ev.lut seurakuntien nuorisotyön, Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden sekä painotalo Offset Tuovinen ky:n kanssa. Työt olivat kesäkuussa nähtävillä Kuopion keskustan kaduilla. Kasvatus Kannattaa -kampanjaa toteutettiin myös etätyön muodoin. Käytännössä tämä tarkoitti materiaalien tuottamista ja toimittamista muutamille paikkakunnille. Kampanja sai myös paikallisissa tiedotusvälineissä palstatilaa (verkkojulkaisut 3 kpl, 2 Savon Sanomat -artikkelia, 1 Yle Savo). 13. Leirimajalle on pitkä matka Enontekiön leirimajan käyttö lisääntyi kesäkuussa järjestettyjen talkoiden ansiosta. Leirimajalle kertyi majoitusvuorokausia yhteensä 156. Vuoden aikana kunnostettiin saunan sisäkatto, lauteet ja ulkoeteinen. Saunan alahirret kengitettiin ja sisäänkäynnin eteen rakennettiin pieni patio. Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry:n talkooporukka muodosti talkooväen ytimen kesäkuun talkoissa. Leirimajaa siivottiin ja talven varalle tehtiin polttopuita lähimetsistä. Talvikaudeksi leirimajan lämmitystä säädettiin siten, että sähkökuluja saatiin pienennettyä edellisvuoden tapaan Majoitusvuorokausia Nettotulos euroa

16 Vuonna 2014 Sopentuvan leirikeskuksella kävi 56 Nuorten Palvelu ry:n Petroskoilaista nuorta. Tämän laajan nuorisoleirin yöpymismäärä kohosi 280:een. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui Sopentupaa koskeviin kokouksiin Kajaanissa ja Iisalmessa. Nuorten Palvelu ry ylläpiti Sopentuvan nettisivuja ja edisti fb sivuston leviämistä. 14. Lähialuetyö Huhtikuun viimeisenä päivänä toiminnanjohtaja pyöräili tapaamaan pitkäaikaista lähialuetyön kumppania Aleksia Svetsogorskiin. Luontevaa yhteistyötä jatkettiin eri muodoissa. Edelleen Petroskoi tyttötyötä ja työpajatyötä tuettiin ja, Viipurissa etsivän työn toimijoita Aleksia ja Aleijaa tuettiin eri keinoin. Petroskoissa yhteistyötä jatkettiin Alternativan kanssa, jossa Natalia Uhanovan johdolla järjestettiin leiri Sopentuvalla, johon osallistui 56 nuorta. Nuorten Palvelu ry osallistui järjestettyyn AHIC -hankkeen loppuseminaariin Polvijärvellä. NP posteri oli seminaarissa (90 osallistujaa) Seminaarin yhteydessä, käytiin neuvotteluja Petroskoin lastensairaalan kanssa jatkotoiminnasta ja yhteistyöstä. AHIC -oppitunneille osallistui 6.-luokkalaisia Venäjällä 54 oppilasta ja 24 vanhempaa (Pushkinin Lyseo Kontupohja ja Koulu nro 42 Petroskoi). 16

17 15. Kokeilu- ja kehittämistoiminta kaupallisissa kasvuympäristöissä Kauppakeskuksen nuoret hanke päättyi maaliskuussa Kuopion ja Iisalmen keskustojen alueella suoritettiin katukysely, jolloin 69 Kuopiossa ja 74 Iisalmessa haastateltiin toukokuun lopussa. Vuoden aikana hankkeessa tavoitettiin kartoituksissa yhteensä 161, joista 74 oli tyttöjä ja 87 poikia. 91,6 % nuorista oli vuotiaita. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana tavoitettiin 943 nuorta. Hankkeen tärkeitä tuloksia olivat nuorten hengailua koskevat jäsennykset. Kauppakeskuksen nuoret ja ABC kohtaa nuoria projektit jatkuivat Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamassa Nuorten Reviireillä -hankkeessa, joka aloitti toimintansa Projektin tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa ja kehittää aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä ja eri osapuolten välistä yhteistyötä. Nuorten reviireillä -projektissa jatkettiin kartoitusten tekemistä nuorten kaupallisissa kasvuympäristöissä. Projektihenkilöstön voimin kartoitettiin vuonna 2014 kaksi 17

18 kauppakeskusta kohdaten yhteensä 57 nuorta. Tämän lisäksi projekti koordinoi Espoon kaupungin nuorisopalveluiden kesätyöntekijöiden toteuttamaa neljän kauppakeskuksen kartoitusta, joissa kohdattiin yhteensä 40 nuorta. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat projektin toimeksiannosta nuorten hengailua kahdella marketilla tavoittaen yhteensä 45 nuorta. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kehittämistyötä yhteensä 23 kohteessa: Espoo (kauppakeskus Espoontori, kauppakeskus Iso Omena kauppakeskus Lippulaiva), Helsinki (kauppakeskus Arabia, kauppakeskus Columbus, kauppakeskus Itis), Imatra (ABC Imatra), Jyväskylä (kauppakeskus Forum, kauppakeskus Jyväskeskus), Kuopio (ABC Pitkälahti, Savon ammatti- ja aikuisopisto, turvallisuusala), Lahti (kauppakeskus Trio), Mikkeli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, S-market Peitsari, S- market Rantakylä), Oulu (kauppakeskus Valkea), Vantaa kaupunkikeskusta Kivistö (asiantuntijaryhmän kautta), Vantaa (kauppakeskus Tikkuri), Vaasa (ABC Kivihaka, ABC Kiitokaari) ja Varkaus ABC Varkaus. Projekti on saanut valtakunnallista kiinnostusta mediassa. Lehtijuttuja julkaistiin yhteensä 9; Helsingin Sanomat 2 kpl, Savon Sanomat, Yle Oulu 1 kpl, Etelä- Suomen Sanomat 1 kpl, Länsiväylä 1 kpl, Riskienhallinta &Turvallisuus-lehti 1 kpl, kauppa.fi 1 kpl). Radiojuttuja tehtiin 4 kpl (mm. Radio Oulu, YleX, Radio Savo, Radio Valo, Yle Häme). Tiedotteita julkaistu 4 kpl (mm. epressi, noodls). GRESB kansainvälinen yritysvastuullisuus benchmarking valitsi Cityconin kanssa tehdyn yhteistyön esiteltäväksi Internet-sivuillaan yhtenä kahdestakymmenestä sosiaalisesta innovaatiosta ympäri maailman. Tunturikeskukset nuorten silmin -hanke Vuosi 2014 oli aktiivinen toimintavuosi Tunturikeskukset nuorten silmin -hankkeessa. Lasten ja nuorten järjestölähtöisen tuen ja päihteiden riskikäytön ehkäisyn kehittämistä tehtiin lähinnä Kuusamossa ja Kolarissa, osin myös Kittilässä. Projektissa on hankevuonna 2014 ollut neljä teemaa: Rukan Reilitilatoiminta, tapahtumatoiminta, kartoitustoiminta sekä verkostotyö. Matalan kynnyksen Reili-toiminta sai positiivisen sysäyksen, kun Kauppakeskus Kumpareesta vapautui sopiva tila keväällä Reili sekä projektityöntekijän toimisto siirtyi uusiin tiloihin keskelle Rukan kylää keväällä Reili on ainutlaatuinen paikka hiihtokeskusympäristössä. Siellä nuorten on mahdollista viettää aikaa omilla ehdoillaan ja omalla tavallaan. Reilissä on myös seuraa ja toimintaa myös yksinäisille nuorille. Tämä on todettu tärkeäksi osaksi toimintaa. Reili on myös ollut oiva paikka kartoittaa ja kysyä nuorten mielipiteitä sekä itse tilasta, että Rukan alueen tarjonnasta. Kartoitustyö on ollut olennainen osa Länsi-Lapin toimintaa vuonna Ylläksellä ja Levillä teetettiin laaja kartoitus nuorten parissa, jonka avulla selvitettiin hiihtokeskusten palveluita ja toimintaa nuorten silmin. Kolarissa, Kittilässä ja 18

19 Muoniossa on teetetty paikallisten nuorten parissa vapaa-ajan käyttöä selvittävä kartoitus sekä Kolarilaisten 8-9- luokkalaisten vapaa-ajankäyttöön nettikäyttäytymiseen liittyvä kysely. Lisäksi Ylläksen alle 29-vuotiailta sesonkityöntekijöiltä kysyttiin heidän vapaa-ajanvietostaan hiihtokeskuksessa keväällä Hanketta on esitelty Rukalla ja Ylläksellä alueen kausihenkilökunnalle suunnatuissa alueperehdytystilaisuuksissa. Kartoitustyön ansioista avattiin uusi tiedottamiskanava Facebookiin nimeltä Nuorten Palvelu ry/levi. Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen on ollut tärkeässä osassa Ylläksellä koko hankkeen ajan ja Levin sivuille odotetaan samaa suosiota. Nuoret ja nuoret aikuiset vapaaehtoiset ovat olleet toiminnassa mukana vuoden 2014 aikana. Nuoria oli auttamassa tilan muutossa toukokuussa sekä nuoret ovat suunnitelleet ja toteuttaneet uuden Reili-tilan ikkunan syksyllä Hanke oli myös mukana osallistavassa projektissa etsivän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön nuorten kanssa toteuttamassa portaikkomaalausta Rukan kylän parkkihalliin keväällä Tapahtumien järjestäminen on tärkeä osa hankkeen toimintaa Ylläksellä. Monipuolisten tapahtumien ja kokeilujen kautta on pystytty selvittämään toimivia malleja alueella. Tapahtumia on suunnattu sekä nuorille, että varhaisnuorille, koska nämä kaksi kohderyhmää ovat ne joille toimintaa ei ole. Esimerkkinä uudesta toimintamuodosta Ylläkselle kehiteltiin Jalansia-työpaja yhteistyössä MLL Kolarin paikallisosaston kanssa. Työpajojen sisältö rakennetaan nuorten toiveiden mukaisesti. Ohjelmassa on ollut mm. skeittausta, graffiteja ja hip hop-tanssia. Vuonna 2014 projektityöntekijät ottivat työkseen selvittää nuorten parissa olevan mökkibileilmiön laajuutta ja riskejä. Mökki- ja huoneistobileet ovat yleisiä hiihtokeskuksen läheisyydessä ja aiheuttavat huolta mm. mökkien välittäjille. Ilmiön laajuuden ja riskien selvittäminen oli ensimmäinen vaihe mahdollisten toimintamallien pohjan luomiselle. Aiheesta kysyttiin sekä toisen asteen kouluilla, yläkouluilla sekä mökkienvälitys- ja huolitsijayrityksissä. Kyselyiden kautta selvisi, että yli puolet hankepaikkakuntien nuorista ovat käyneet mökkibileissä ja, että niissä joskus on ongelmia kuten ylimääräisiä vieraita. Mökkienvälittäjät kohtaavat vuosittain muutamia tapauksia, joihin on pitänyt puuttua. Nämä ovat useimmiten koskeneet meluamista, ylimääräisiä vieraita tai tavaroiden rikkomista. Tämän teeman käsittely saa jatkoa vuoden 2015 aikana kun Kuusamon toisen asteen kouluilla järjestetään mökkien vuokraamisesta infotilaisuus. Verkostotyö on molemmilla paikkakunnilla oleellinen osa toimintaa. Verkoston avulla jaetaan tietoa, järjestetään yhdessä tapahtumia sekä kehitetään tulevia toimintamalleja. Yhteistyötä tehdään hiihtokeskusalueen yritysten, kunnallisen nuorisotoiminnan sekä alueen järjestöjen kanssa. 19

20 Nuorten lähiasiointiopas hanketta tehtiin projektityöntekijän voimin. Projekti alkoi ja hankkeessa jatkotyöstettiin työntekijän opasta nuorten kanssa asiointiin. Myös kirjastojen työntekijöille suunnattua opasta alettiin muokata. Lisäksi hanketyöntekijä haastatteli kirjastohenkilökuntaa ja nuoria kirjastossa seuraavilla paikkakunnilla: Kuopio, Mikkeli, Joensuu, Oulu, Jyväskylä, Juva, Turku ja Espoo. Kartoituksissa kohdattiin yhteensä 151 nuorta. Kartoituksesta tehtiin koonti, jonka otoksia hyödynnetään kirjastoväelle suunnatuissa koulutuksissa. Yhteistyötä tehtiin em. kirjastopaikkakuntien edustajien, Mikkelin Kirjavaa! hankkeen sekä Espoon nuorten osallisuushankkeen kanssa. Hankkeessa avusti harjoittelija Maaria Pokkula. 16. Toiminnan raportointi ja seuranta sekä talouden toteutuminen Viime vuoden tapaan vuosikertomus ja hallitukselle välitettävät kausitiedot toiminnasta perustuvat koko vuoden aikana tapahtuvaan seurantaan. Seurantataulukkoon jokainen työntekijä merkitsee neljä kertaa vuodessa oman työnsä kannalta keskeiset tuotokset ja tulokset. Määrällisinä seurantatietoina jokaisesta toiminnosta kerätään a) kuinka monta vapaaehtoista toimintaan on ottanut osaa, b) kuinka monta nuorta toimintaan on liittynyt ja c) kuinka monta aikuista toimintaan on osallistunut. Esimerkiksi Tavallinen kasvatus kanttaa kampanjassa tehtiin yläkouluissa kuvaamataitotunneilla piirustuksia ja järjestettiin vanhempainiltoja. Lisäksi voittajakuvat julkaistiin kadunvarsimainoksina. Kyseisestä toiminnasta raportoitiin nuorten määrät, tehtyjen kuvien määrä, vanhempainilloissa osallistuneiden aikuisten määrät. Sen sijaan katunäkyvyyttä ei arvioitu, eikä raportoitu. 20

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla

Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla 20.11.2015 Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla Suunnitelmissa lukio Roope Salmisen juonnoilla yli 500 nuorta kokoontui Pieksämäen veturitorille suunnittelemaan polkuja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 13.9.2012 Mitä on palokuntanuorisotoiminta?

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Sivu 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 0 YLEISTÄ Vuosi 2001 oli :n 26. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta nojasi edellisen vuoden mukaiseen ja toimintasuunnitelmassa mainittuihin toimintatapoihin. Päätehtävänä

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö

Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö Ylä-Savon yhteinen kulttuurin kehittämistyö Ylä-Savo kartalla Kumppanit Iisalmi, kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin- Kainulainen Keitele, kirjastonjohtaja Sirpa Tyni Kiuruvesi, kulttuurisihteeri Heidi

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

SuoMat -akatemia. Turku

SuoMat -akatemia. Turku SuoMat -akatemia Turku 11.10.2016 Leila Hurtig (Lapin matkailuopisto), Airi Leino ( Ekami), Heli Luhtaniemi ( KAO), Sini Nuorgam ( Haaga-Perho), Esko Hentilä ( Tavastia), Anu Nylund ( Helmi), Suvi-Riikka

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot