Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön vaatimuksiin Tarkennus vaatimusmäärittelyn kohtaan Käyttöympäristö sivulla 32. PPSHP:ssä käytössä oleva selain: Internet Explorer 9. Selainlaajennuksista ja muista komponenteista Java on käytössä, ActiveX ei ole oletusarvoisesti sallittu. Kysymys 1: Tarjoajalla on riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus arvioida tarjoajan taloudellisia edellytyksiä mm. tarkistamalla tarjoajan tiedot ja merkinnät Asiakastiedon rekisteristä, ELY-keskuksesta tai vastaavasta tietolähteestä. Erikseen pyydettäessä tarjoajan on toimitettava kolmen (3) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kolme tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin kolme tilikautta, on tarjoajan toimitettava erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja selvitettävä vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla hankintayksikön hyväksymällä luotettavalla tavalla. Mikä on hankintayksikön hyväksymä luotettava tapa. Voiko kilpailutukseen osallistua mikäli tarjoajalla on takanaan esim. 1 tilikausi? Vastaus: Kyllä voi. Kysymys 2: Jos tuotteen valmistus tai maahantuonti lopetetaan sopimuskaudella Voiko toimittaja olla vastuussa jos teknologiatoimittaja päättää lopettaa tuotteen tai lopettaa sen maahantuonnin. Vastaus: Tarjouspyynnön ehto määrittää, kuinka toimitaan, jos tuotteen valmistus tai maahantuonti lopetetaan. Toimittaja sitoutuu hankintaan koko sopimuskaudelle.

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 3: IAM-järjestelmän on kyettävä integroitumaan myöhemmin hankittavaan essojärjestelmään. Miten voidaan vaatia kun hankittavaa esso-järjestelmää ei ole vielä tiedossa? Onko päätöstä siitä että esso:n täytyy tukea jotain tiettyä rajapintaa? Vastaus: Järjestelmätoimittajalta voidaan vaatia kykyä integroimaan tuotteensa jatkossa hankittavaan esso-järjestelmään. Päätöstä hankittavasta esso-järjestelmästä tai sen rajapinnoista ei vielä ole. Valitulla järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus vaikuttaa rajapintamäärittelyyn. Kysymys 4: PPSHP:ssa on lukuisia toissijaisia ohjelmistoja, joita ei projektin alkuvaiheessa oteta mukaan identiteetinhallintajärjestelmään. Järjestelmäluettelo täydentyy käyttöönottoprojektin aikana. Kuuluvatko nämä ohjelmistot kiinteät projektin hintaan? Vastaus: Ohjelmistojen hinnoittelussa pyydetään noudattamaan vaatimusmäärittelyn sivulla 35 esiteltyä lisensointimallia. Toissijaiset ohjelmistot liitetään identiteetinhallintajärjestelmään myöhemmin käyttöönottoprojektin jälkeen. Tällöin toissijaisille ohjelmistoille tulee määritellä hinta per liityntä. Kysymys 5: Järjestelmätoimittajan on sitouduttava käyttämään Dise DataMaster järjestelmää identiteetinhallinnan prosesseissa master-tasoisen tiedon aktiivivarastona. Mitä rajapintoja Dise DataMaster -järjestelmä tarjoaa? Vastaus: Dise DataMaster -järjestelmän rajapinnat on kuvattu vaatimusmäärittelyn kohdassa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät, sivu 27. Kysymys 6: Järjestelmästä on toimitettava tuotanto-, testi- ja koulutusympäristö. IDM-järjestelmän toimivuus testataan ennen sopimusten allekirjoittamista PPSHP:n testiympäristössä. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asennusten aloittamisesta, sopimus purkautuu. Testauksessa kiinnitetään huomiota muun muassa järjestelmän luotettavuuteen, käytettävyyteen sekä määrittelyjen ja integraatioiden toimivuuteen. Onnistuneen testauksen jälkeen järjestelmää koekäytetään 4 viikkoa sairaalan tuotantoympäristössä. Tällä varmistutaan teknisen ratkaisun ja arkkitehtuurin toimivuudesta. Järjestelmän testaus kattaa systeemi-, integrointi- ja hyväksymistestit sekä sovellusten käytettävyyden, suorituskyvyn ja tietoturvan testaukset. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, päteekö tämä vaatimus silti? Vastaus: Asennukset tehdään PPSHP:n omaan konesaliin, vaatimusmäärittelyssä kuvattuun käyttöympäristöön. PPSHP tarjoaa järjestelmää varten palvelinympäristön. Asennusten aloittaminen määritellään siitä hetkestä, kun palvelinympäristö tarjotaan järjestelmätoimittajan käyttöön IDM-järjestelmän asennuksia varten. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, ja tämä voidaan kiistattomasti osoittaa, vaatimus ei päde. Kysymys 7: Ollaanko ostamassa palvelua vai omaa järjestelmää? Teksti viittaa jälkimmäiseen mutta teksti *ankinnasta laaditaan toistaiseksi voimassa oleve sopimus, jossa noudatetaan kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa*indikoi enemmän palvelun suuntaan. Vastaus: Ollaan ostamassa omaa järjestelmää ja siihen mahdollisesti liittyvää ylläpitopalvelua. Kysymys 8: Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, myös toimittajalla tulee olla mahdollisuus irtisanomiseen. Millä ehdoilla toimittaja saa irtisanoa sopimuksen? Vastaus: Sopimuksessa noudatetaan JIT2007-ehtoja. Kysymys 9: Pilotointi, mitkä ovat pilotoinnin onnistumisen kriteetit? Mitä toiminnallisuutta vaaditaan esitettäväksi? Vaatimusmäärittelyssä todetaan testauksen tulee onnistua 4 kuukauden sisällä asennusten alkamisesta. Mitä tarkoittaa asennusten alkaminen? Kuka määrittelee mitä on asennusten aloittaminen? Vastaus: Asennukset tehdään PPSHP:n omaan konesaliin vaatimusmäärittelyssä kuvattuun käyttöympäristöön. PPSHP tarjoaa järjestelmää varten palvelinympäristön. Asennusten aloittaminen määritellään siitä hetkestä, kun palvelinympäristö tarjotaan järjestelmätoimittajan käyttöön IDM-järjestelmän asennuksia varten. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, ja tämä voidaan kiistattomasti osoittaa, vaatimus ei päde. Kun vaatimusmäärittelyssä esitellyt pakottavat IDM-järjestelmää koskevat vaatimukset täyttyvät tarjotussa järjestelmässä vaatimusmäärittelyn sivulla 33 kuvatulla tavalla, pilotti katsotaan onnistuneeksi. Kysymys 10: Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Mitä tarkoitetaan *ulutusmäärällä* Mitä tarkoittaa *orrastetusti sidottu* Vastaus: Tällä tarkoitetaan esim. lisenssin hinnan porrastamista käyttäjämääriin. Kysymys 11: Laskutushinnan on oltava samalla tarkkudella kuin tarjoushinnan. Mitä tässä tarkoittaa *amalla tarkkuudella* Vastaus: Sama desimaalitarkkuus.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 12: 4.6 sanotaan *uussa näitä hankintoja koskevassa...*mihin hankintoihin tässä viitataan kun käytetään monikkoa *äitä*eikä yksikköä *ätä* Vastaus: Kaikkia tarjouspyynnön sisältämiä osa-alueita, kuten lisenssejä, liittymiä, jne. Kysymys 13: Voidaanko näistä sopimusrikkomuspykälista tehdä molemminpuolisia, eli esim. jos ostaja olennaisesti rikkoo sopimusta myyjä voi purkaa sopimuksen ja ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle aiheutuneet välittömät kustannukset. Vastaus: Sopimuksessa noudatetaan JIT2007-ehtoja. Kysymys 14: Tuotteen valmistus ja maahantuonti ovat ei täsmällisiä ilmauksia, ja maahantuonti ohjelmiston kohdalla osittain epäselvä. Eikö PPSHP:n kannalta ole oleellisinta, että tuote on tuettu hankintakauden ajan sen valmistajan toimesta? Vastaus: Sopimustoimittaja vastaa sopimuksesta koko sen voimassaoloajan. Kysymys 15: Vaatimus korvaavan tuotteen toimittamisesta on ongelmallinen monella tavalla, se pakottaa hinnoittelemaan ko. riskin tarjoukseen ehkä jopa estää tarjoamisen, korvaavan tuotteen tuoma hyöty epäselvä, sitä ei voida vain laittaa alkuperäisen tilalle, tarvitaan myös implementointiprojekti. Voidaanko tämä vaatimus poistaa? Vastaus: ei voida poistaa. Kysymys 16: Muut ehdot, voidaanko täsmentää että valmisohjelmiston osalta noudatetaan JIT valmisohjelmistot ehtoja? Vastaus: JIT 2007 yleiset ehdot ja tähän hankintaan soveltuvat liitteet. Kysymys 17: Mikä on käyttäjien lukumäärä, 6500? Onko nuo muut luvut, pl. opiskelijat, osajoukkoja tuosta 6500:stä? Vastaus: Sisäisten käyttäjien lukumäärä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tästä luvusta työskentelee Sisäiset sijaiset (noin 630) sisältyvät tähän lukumäärään. Loput työskentelevät PPSHP:n muissa yksiköissä. Ulkopuolisia terveydenhuollon järjestelmien

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) käyttäjiä on noin OYS:an ulkopuolisten järjestelmätoimittajien käyttäjiä on noin Etäkäyttäjiä on noin 800 kpl. Kysymys 18: Onko järjestelmässä koko ajan nuo 4500 opiskelijan tunnukset vai mikä on maksi opiskelijoiden samanaikaisten tunnusten lukumäärä? Vastaus: harjoittelujaksoaan suorittavien opiskelijoiden määrä on vuosittain PPSHP:ssä noin Nämä opiskelijat voivat olla yhtä aikaa suorittamassa harjoittelujaksojaan. Kysymys 19: *arjouksessa on mainittava myo*s sitovat hinnoitteluperiaatteet muille IDMja*rjestelma*a*n integroitaville kohdeja*rjestelmille *Koskeeko vaatimus vain lisenssejä vai myös mahdollista työtä? Vastaus: Molempia. Kysymys 20: *Poistettuun rooliin liitetyista* ka*ytta*jista* ja oikeuksista on oltava kattava listaus. *Siis missä vaiheessa? Mitä tällä tavoitellaan? Vastaus: mikäli identiteetti on kuulunut jossain vaiheessa identiteetin elinkaarta johonkin tiettyyn rooliin, johon on kuulunut käyttöoikeuksia, nämä on saatava selville. Rooli on ollut peruste ko. käyttäjän oikeuksille, ja tätä perustetta tarvitaan mm. auditointitapauksissa. Lisäksi tietoa tarvitaan, jotta ylläpidossa pystytään siirtämään poistettuun rooliin kuuluneet käyttäjät uuteen, vastaavaan rooliin. Kysymys 21: *Esimies / muu hyva*ksyja* pystyy ma*a*ritta*ma*a*n itselleen sijaisen IDMja*rjestelma*a*n esim. vuosiloman ajaksi. Sihteeri tai osaston muu vastaava henkilo* pystyy ma*a*ritta*ma*a*n IDM-ja*rjestelma*a*n sijaisen esimiehelle esim. sairaustapauksissa. *Mitä sijaisen pitää pystyä tekemään? Vastaus: esimiehen sijainen voi hyväksyä käyttövaltuuspyyntöjä esimiehen puolesta. Sihteerin sijainen voi alustaa käyttövaltuuspyyntöjä sihteerin puolesta. Kysymys 22: *Ka*ytto*oikeuspyynto*jen kiireellisyyden ma*a*ritta*minen. *Koskeeko tämä siis manuaalisesti toteutettavia käyttöoikeuksia? Vastaus: Kyllä. Tämä koskee manuaalisesti toteutettavia ja osittain automatisoituja pyyntöjä, joiden järjestelmäkohtaiset roolitukset / attribuutit määritellään käsin.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 23: *Ulkopuoliset ka*ytta*ja*t voivat tehda* ka*ytto*oikeuspyynno*n ja*rjestelma*a*n verkon yli web- selaimella omalta toimipaikaltaan. *Minkä/miten ulkopuoliset? Mikä tunnus heillä on vaikka ovat ulkopuolisia? Vastaus: PPSHP tarjoaa palveluna useita eri tietojärjestelmiä ulkopuolisille käyttäjille, esim. radiologian järjestelmiä terveyskeskuslääkäreille. Kysymys 24: *Ka*ytto*oikeus voi olla monivaiheinen, esim. sisa*lta*en AD-ryhma*ja*senyyden ja kohdeja*rjestelma*n ka*ytto*oikeuden.*miksi tämä vaatimus monivaiheisuudesta (=peräkkäinen), eikö rinnakkainen ole mahdollinen? Tämä asia toistuu myös pyyntöjen ketjuttamisen vaatimuksessa. Vastaus: Rinnakkainen ei ole mahdollinen. Kysymys 25: *Joissakin tilanteissa ja*rjestelma*n / projektikansion tms. pa*a*ka*ytta*ja* toteuttaa ka*ytta*ja*lle ka*ytto*oikeudet ilman ka*ytto*oikeuspyynto*a*. Ta*ma*n toiminnallisuuden ja sen kuittaamisen IDM-ja*rjestelma*a*n tulee olla mahdollista.*millä tavalla käyttöoikeudet toteutetaan, jotta niihin voidaan reagoida muutoksesta tulee syntyä jonkinlainen järjestelmästä ulos välittyvä tieto, esim. ryhmäjäsenyys? Vastaus: Käyttöoikeudet toteutetaan tässä tapauksessa manuaalisesti. Pääkäyttäjän on voitava merkitä toteutus ja käyttäjälle annetut oikeudet manuaalisesti IDM-järjestelmään. Kysymys 26: *Rekisteröijä*Miten tieto tulee saada, aktiivisesti vai olla rekisteröijän nähtävissä/muokattavissa? Vastaus: Tiedon on oltava rekisteröijän nähtävissä ja tarvittaessa muokattavissa. Kysymys 27: Mitä lokeja tarkoitetaan *keskitetyn lokien kera*a*misen * Vastaus: Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan tarjouksessaan, mikäli tarjottava IDM-järjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Kysymys 28: Mistä kaikista järjestelmistä on kerättävä käytön aikaista lokia? Vastaus: IDM-järjestelmästä

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 29: Mitä rajapintoja on saatavilla lokien keräämiseen eri järjestelmissä? Vastaus: Tarjouksessa pyydetään kuvaamaan, mikäli tarjottava IDM-järjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Rajapinnat on kuvattu kohdassa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät. Kysymys 30: Paljonko lokeja muodostuu? EPS events per second? Vastaus: Kysymys ei ole relevantti IDM-järjestelmän tarjoukseen liittyen. Tarjouspyynnössä määritellään IDM-järjestelmää, ei lokienhallintajärjestelmää. Kysymys 31: *IDM-ja*rjestelma*ssa* ta*ytyy olla ka*ytto*liittyma* lokitietojen ka*sittelyyn. * *Kaikki ka*ytta*jien kirjautumiseen liittyva*t toimenpiteet on kirjauduttava lokitiedostoon *Kirjautumiset mihin? Jos muualle kuin IDM:ään, mitkä on lokiajapinnat? Ja lokiformaatin kuvaus? Vastaus: IDM-järjestelmään. Lokit muodostavat tietokannan, joka on saatavilla tekstimuotoisena. Järjestelmässä voi olla tämän lisäksi myös kehittyneitä visuaalisia ja ns. information intelligenceä hyödyntäviä työkaluja lokitietojen käsittelyyn. Kysymys 32: *Ma*a*ra*ajan ja*lkeen lokitiedot on poistettava asianmukaisesti. *ja *uutos- ja poistooikeutta lokitietoihin ei saa olla. * Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 33: *Federointipalvelut*Onko pääsynhallinnalle mitään muuta vaatimusta kuin federointipalvelun olemassa olo? Vastaus: Vaatimusmäärittelyssä pyydetään kuvaamaan IDM-järjestelmän tarjoama federointipalvelu. Kysymys 34: *Identiteetinhallintaja*rjestelma*n on tallennettava ka*ytta*jien tietoja*rjestelma*kohtaiset ka*ytta*ja*tunnukset ja salasanat keskitetysti vahvaa salausta ka*ytta*en. * Eikö siis haluta salasanasynkkronointia? Vastaus: Halutaan.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 35: *IAM-ja*rjestelma*n on kyetta*va* integroitumaan myo*hemmin hankittavaan essoja*rjestelma*a*n. *Jos järjestelmää ei tiedetä tai edes mahdollisia rajapintoja, vaatimus on mahdoton ja kohtuuton kuvattava. Ei voida tietää mitä teknologioita on tarjolla hankintahetkellä. Vastaus: Järjestelmätoimittajalta voidaan vaatia kykyä integroimaan tuotteensa jatkossa hankittavaan esso-järjestelmään. Päätöstä hankittavasta esso-järjestelmästä tai sen rajapinnoista ei vielä ole. Valitulla järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus vaikuttaa rajapintamäärittelyyn. Kysymys 36: *Joissakin PPSHP:n ka*yto*ssa* olevissa sovelluksissa on automaattinen pakotettu salasanan vaihtamistoiminto. IAM- ja*rjestelma*n on pysytta*va* ajan tasalla myo*s na*iden kohdeja*rjestelmien ka*ytta*ja*tunnuksista ja salasanoista. *Tarjoavatko nämä järjestelmät jotenkin tuon tiedon IAM-järjestelmälle? Muuten siitä ei voi olla tietoinen. Vastaus: Kohdejärjestelmät eivät tarjoa tätä tietoa IAM-järjestelmälle. Tämä tieto on politiikkatasoinen määritelmä. Se, miten salasanojen automaattinen pakotettu vaihtamisen synkronointi toteutetaan esson ja IDM-järjestelmän välillä, määritellään myöhemmin essojärjestelmää hankittaessa. IDM-järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus tällöin vaikuttaa rajapintamäärittelyihin. Ongelman voi ratkaista esimerkiksi siten, että IDM-järjestelmään määritellään pakotettu salasanan vaihtamistoiminto kohdejärjestelmän tietoihin. Tällöin IDM-järjestelmä huolehtii siitä, että salasana vaihdetaan automaattisesti määritellyin aikavälein ja provisioi tämän tiedon esso-järjestelmälle. Kysymys 37: Yksi käyttäjä useampi rooli, miten sovellukset tukevat tuota? Useampi tunnus? Kerrotaan jotenkin kirjauduttaessa???? s. 18 kuvattu moniroolisuus, erillinen tunnus. Onko se ok myös järjestlemien Admin-käytössä? Vastaus: IDM-järjestelmän on luotava identiteetti. Jos identiteettiin kuuluu useampia rooleja, käyttäjän on pystyttävä valitsemaan roolinsa kirjautumisen yhteydessä. Se, miten IDMjärjestelmä toteuttaa moniroolisuuden, riippuu järjestelmätoimittajasta ja tarjottavan sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista. S. 18 mallin mukaisesti administrator-tunnuksia ei voi toteuttaa. Järjestelmien administrator-käyttöä varten ei tällä hetkellä luoda erillisiä varmennekortteja. Kysymys 38: *Uuden tyo*ntekija*n palkkaaminen *Mitä tuo manuaalinen työ on? Vastaus: Kappaleessa Uuden työntekijän palkkaaminen ei ole mainintaa manuaalisesta työstä. Sivulla 15 manuaalisella palvelupyynnöllä tarkoitetaan IDM-järjestelmän lähettämää tikettiä järjestelmien pääkäyttäjille käyttöoikeuksien toteuttamiseksi.

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 39: *Tyo*ntekija* kirjautuu la*hiverkkoon varmennekortillaanppshp:n ja*rjestelmien ka*yto*n sa*a*nno*t ja ka*ytto*oikeussitoutuminen avautuu ka*ytta*ja*lle erillisessa* na*kyma*ssa*.*eikös tämä (lähiverkon kirjautuminen ja sen seuraumukset) ole AD:n hallinnassa ei IDM-järjestelmän? Toistuu useissa käyttötapauksissa. Vastaus: AD hallinnoi varmennekorttikirjautumista. PPSHP:n järjestelmien käytön säännöt ja käyttöoikeussitoutuminen on oltava IDM-järjestelmän tarjoama näkymä/palvelu. AD kutsuu tätä palvelua, kun se tunnistaa uuden käyttäjän kirjautuvan ensimmäistä kertaa PPSHP:n domainiin. Kysymys 40: *IAM-ja*rjestelma* pa*a*sta*a* ka*ytta*ja*n sa*hko*iselle tyo*po*yda*lle ja PPSHP:n tyo*asemalle. * Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 41: *Esimiehen tulee ka*yda* ja*rjestelmien ka*ytto*ehdot la*pi ennen ja*rjestelmien ka*ytto*a* (ta*ma* voidaan osin tehda* itseopiskeluna), mutta ja*rjestelmien ka*ytto* edellytta*a* kuitenkin hyva*ksynta*a* kirjautumisen yhteydessa*. *Mikä on IDM:n rooli tässä? Vastaus: Kohta löytyy otsikon huomioita alta. Kyseessä on siis yleinen huomio. IDM:n on kyettävä tarjoamaan esimiehelle näkymä järjestelmien käyttöehtoihin. Kysymys 42: *1 kk ennen tyo*suhteen pa*a*ttymista* IDM-ja*rjestelma* la*hetta*a* sa*hko*postitse palvelupyynno*n *Mitä palvelua pyydetään? Vastaus: Tässä pyydetään esimiestä tai sihteeriä kuittamaan palvelupyyntönä tullut tieto työsuhteen päättymisestä. Kysymys 43: *Ulkoisen tyo*ntekija*n tai organisaation sopimussuhteen pa*a*ttyminen *Jos organisaation suhde päättyy, miten tieto siitä välittyy ulkoisen käyttäjän tietoihin ja IDM:n käytettäväksi? Vastaus: Tieto tallennetaan ulkoisten käyttäjien datamasteriin, josta se on saatavilla IDM:n käyttöön.

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 44: *Hankittavan ja*rjestelma*n tulee tukea ainakin Windows client -pohjaisia, merkkipohjaisia, Java Applet -pohjaisia, seka* web- pohjaisia sovelluksia. *miten käyttöliittymä/tapa liittyy integroitavuuteen? Vastaus: IDM-järjestelmän on kyettävä provisioimaan käyttäjätiedot kohdejärjestelmän teknologiasta riippumatta. Kysymys 45: *Lisa*ksi ja*rjestelma*n tulee toimia Citrix-ympa*risto*ssa*. *Tarkoittaa mitä? Vastaus: Järjestelmää on pystyttävä käyttämään Citrix-ympäristössä (kuvattu vaatimusmäärittelyn sivulla 32). Kysymys 46: *Tarjouksessa on mainittava, mika*li IDM-ja*rjestelma* tukee avoimia rajapintoja. Tarjouksessa on mainittava, mika*li IDM-ja*rjestelma*a*n voidaan liitta*a* myo*s kolmannen osapuolen rakentama liittyma*, esim. PPSHP:ssa* ka*yto*ssa* olevaa InterSystemsin Ensemblea* ka*ytta*en. Liittymien rakentamiseen ja toteuttamiseen on toimitettava rajapintakuvausdokumentaatio ja annettava tarvittaessa koulutusta. * Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 47: *sko- ja Oberon-kredentiaalitietojen ta*ytyy olla yhteneva*t. * Mitä näihin katsotaan sisältyvän? Vastaus: Käyttäjätunnus ja salasana. Kysymys 48: Miten Uranuksen prosesseille välitetään tietoa? Vastaus: Oberon-liityntä määritellään käyttöönottoprojektissa erikseen. Kysymys 49: Miten selvitetään onko Oberonissa jo luotava tunnus olemassa? Vastaus: Oberon-liityntä määritellään käyttöönottoprojektissa erikseen.

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 50: Eemelistä eteenpäin lueteltujen sovellusten identiteetti-integraatioon käytettävä rajapinta? Vastaus: Rajapintatietoja ei käyttöönottoprojektissa tarvita. Esko, Oberon, AD, Exchangen ja Dise DataMaster -järjestelmä integroidaan IDM:ään käyttöönottoprojektissa. Muut vaatimusmäärittelyssä mainitut järjestelmät integroidaan myöhemmin. Kysymys 51: *Mediform ja Esko muodostavat yhdessa* niin sanotun autentikaatioryhma*n. *Mitä tällä tarkoitetaan? Vastaus: Eskoon luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla voi käyttää myös Mediformia. Kysymys 52: M2-matkalaskujärjestelmän identiteetti-integraatioon käytettävä rajapinta? Vastaus: M2-integraation rajapinta selvitetään myöhemmässä vaiheessa projektia. Kysymys 53: Mitä työtä projektissa tehdään toissijaisten ohjelmistojen suhteen? Jos tarjouksen pitää sisältää niihin liittyvää työtä, tarvitaan tieto mitä työtä ja mihin järjestelmiin. Vastaus: Muut vaatimusmäärittelyssä mainitut järjestelmät integroidaan myöhemmin. Järjestelmätoimittaja voi hinnoitella projektityön ja erikseen tilattavat lisätyöt tarjouksessaan. Tätä hinnoittelua pitää käyttää myös myöhemmin integroitavien järjestelmien integrointiin vaadittavien kustannuksien määrittelemiseen. Kysymys 54: *Ja*rjestelma*toimittajan on sitouduttava ka*ytta*ma*a*n Dise DataMaster *a*rjestelma*a* identiteetinhallinnan prosesseissa master-tasoisen tiedon aktiivivarastona.*kuka vastaa siitä että Datamaster pysyy riittävän tehokkaasti ajantasalla? Vastaus: PPSHP. Kysymys 55: *Ja*rjestelma*toimittajaa pyydeta*a*n kuvaamaan ne keinot, joilla kohdeja*rjestelmien ka*ytta*ja*tiedot ka*ytta*ja*profiileineen saadaan syo*tettya* ja*rjestelma*a*n (bottomup) *PPSHP:ta pyydetään kuvaamaan kuinka nuo tiedot ovat eri järjestelmistä saavissa? Vastaus: Riippuu järjestelmästä, esim. csv-tiedostolla. PPSHP ei kuvaa näitä tietoja julkiseen dokumenttiin, vaan myöhemmin käyttöönottoprojektin aikana.

12 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 56: *Ja*rjestelma*toimittajan on esitelta*va* tarjouksessaan role mining *yo*kalut joilla voidaan tehda* tietolouhinta kohdeja*rjestelmista* ennen kunkin kohdeja*rjestelma*n liitta*mista* ja*rjestelma*a*n. Role mining *tyo*kalut on hinnoiteltava tarjouksessa. * Mitä tietoa siis pitää kaivaa sovelluksista? Vastaus: Esimerkiksi käyttäjiä, käyttöoikeuksia, järjestelmärooleja ja muita tunnistettavia rooleja. Kysymys 57: *Tarjouksessa on esitetta*va* ka*ytta*ja*tietojen sa*ilytykseen liittyva* salausalgoritmi ja ja*rjestelma*n identiteetti- ja ka*ytta*ja*tietojen asiallinen hallinnointitapa. *Minkä tunnusten salaus? Vastaus: Kohdejärjestelmien ja IAM-järjestelmän käyttäjätietojen salausalgoritmi. Kysymys 58: *Ja*rjestelma*a*n liittyva*t mahdolliset virhetilanteet ta*ytyy olla korjattavissa keskitetysti eta*yhteyden kautta. Ja*rjestelma*toimittajaa pyydeta*a*n kuvaamaan tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niista* selvia*minen. Kaikki ja*rjestelma*n ka*yto*naikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkea*sti.. *??? Vastaus: Järjestelmään liittyvät mahdolliset virhetilanteet täytyy olla korjattavissa keskitetysti etäyhteyden kautta. Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niistä selviäminen. Kaikki järjestelmän käytönaikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkeästi. Kysymys 59: *Tyo*ntekija*lla* on oltava mahdollista muuttaa omia henkilo*tietojaan tietyilta*, erikseen ma*a*ritellyilta* osin, esim. Puhelinnumero. *Jos Datamaster on omistava järjestelmä, miten tämä toteutetaan? Vastaus: Käyttäjän on mahdollista muokata itseään koskevia, tiettyjä ennalta määriteltyjä tietokenttiä IDM-järjestelmään sisäisesti. Kysymys 60: Asennus ja ylläpito, mitä tehtäviä PPSHP on ajatellut itse suorittaa IDM-järjestelmälle? Vastaus: Käyttöönottoprojektissa ja sopimuksissa määritellään erikseen tehtävänjako toimittajan ja PPSHP:n välillä, kuten on mainittu vaatimusmäärittelyn sivulla 33.

13 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 61: *ja*rjestelma*toimittaja toimittaa PPSHP:n Tietohallinnolle asennettavat ohjelmat msipaketteina ta*ydellisesti dokumentoituina *Mitä jos laitetaan Linux alustalle? Vastaus: PPSHP:ssä ei ole käytössä Linux-työasemia. Mikäli järjestelmään kuuluu paikallisesti asennettavia ohjelmistoja, ne toimitetaan PPSHP:n tietohallinnolle MSI-paketteina. Kysymys 62: *IDM-ja*rjestelma*n toimivuus testataan ennen sopimusten allekirjoittamista PPSHP:n testiympa*risto*ssa*. *Mikä on testattava toiminnallisuus? Vastaus: Vaatimusmäärittelyssä kerrotut pakottavat ominaisuudet ja use caset. Kysymys 63: *Ja*rjestelma*n suorituskyky ei saa heikentya*, vaikka sita* ka*ytta*isi satoja yhta*aikaisia ka*ytta*jia*. *Mitä toimintoja kuvitellaan satojen yhtäaikaisten käyttäjien tekevän? Vastaus: Käyttöoikeuspyyntöjen tekemisiä, käyttöoikeuspyyntöjen toteuttamisia, käyttöoikeuspyyntöjen hyväksymisiä, lokitietojen katseluja, raportointia ja järjestelmän ylläpitotehtäviä. Kysymys 64: *uunnitelemattomat käyttökatkot*koska järjestelmä on merkittävästi riippuvainen muista PPSHP:n järjestelmistä ja infrastruktuurista, kuinka PPSHP dokumentoi niissä olevat mahdolliset pngelmat, jotta niiden vaikutus voidaan rajata pois toimittajan vastuusta? Vastaus: Järjestelmätoimittaja määrittelee järjestelmälleen sopivan teknisen alustan PPSHP:ssä käytettävien teknologioiden mukaisesti. Järjestelmätoimittaja huolehtii siitä, että valittu teknologia soveltuu IDM-järjestelmän laajaan käyttöön. Sopimuksissa määritellään erikseen vastuut toimittajan ja PPSHP:n välillä. Mikäli suunnittelemattomat käyttökatkot eivät johdu toimittajasta, ne rajataan vaatimusmäärittelyssä sivulla 34 mainitun toimittajavastuun ulkopuolelle. Kysymys 65: *..kyseiselta* kuukaudelta ei makseta ylla*pitomaksua.*ylläpitomaksu on vuotuinen maksu tarjouspohjan mukaan. Vaatimus johtaa myös maksun hinnoitteluun siten että siinä huomioidaan se että maksu voi jäädä joiltakin kuukausilta saamatta. Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään.

14 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 66: *ka*ytto*katkon kesto *.*Jos PPSHP saa tehdä järjestelmälle jotain ei järjestelmätoimittaja voi vastata tällä tavalla, koska PPSHP voi vaikuttaa itse käyttökatkon syntyyn. Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 67: *..liitynnät muihin järjestelmiin*mihin muihin järjestelmiin? Hinnoittelu ilman täsmällistä järjestelmä/rajapinta-tietoa on mahdotonta? Vastaus: PPSHP:ssä käytössä olevat järjestelmät on kuvattu kappaleessa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät. Kysymys 68: *a*rjestelma*n on sovelluttava alueelliseen toimintaan. Ta*ma* pita*a* huomioida ja*rjestelma*n ma*a*rittelyssa*. *Mitä tarkoitetaan soveleltuvuudella alueelliseen toimintaan? Vastaus: PPSHP tekee yhteistyötä PPSHP:n alueen kuntien terveyskeskusten kanssa. Lisäksi OYS-erva muodostaa merkittävän yhteistyöalueen. Järjestelmän on oltava suorituskyvyltään skaalautuva siten, että se voi palvella tarvittaessa jatkossa myös em. alueellisia yhteistyökumppaneita. Kysymys 69: *Citrix-ympa*risto*o*n rakennetut installaatiot. *Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Citrix-tuotetta PPSHP käyttää ja kuinka se liittyy IDM-ympäristöön? Tyypillisesti IDM-ratkaisujen käyttöliittymää ajetaan selaimessa, eli riittääkö että käyttöliittymä toimii selaimessa ko vaatimuksen täyttämiseen? Vastaus: Tarjouksessa pyydetään mainitsemaan tuotantokäytössä olevat kotimaiset, sairaalaympäristöön ja Citrix-ympäristöön rakennetut installaatiot. PPSHP:ssä käytössä olevat Citrix-tuotteet käyvät ilmi käyttöympäristökuvauksesta vaatimusmäärittelyn sivulla 32. Kysymys 70: *Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden ajan lukuunottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä.*mikä on hankintakausi? Ei mainita aineistossa missään? Tarjouspyynnössä puhutaan toistauseksi voimassa olevasta sopimuksesta. Vastaus: Hinnat ovat kiinteät koko sopimuksen voimassaoloajan lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä.

15 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 71: Minkä ratkaisun osan tiedot on tarkoitus syöttää riveille r. 8-21? Työ, lisenssit vai niiden summa, vai jotain muuta? Vastaus: Kaikki ratkaisun osat eriteltynä siten, että kaikki hankintayksiköltä veloitettavat kulut on yksilöity taulukkoon, ja ratkaisun kokonaishinta käy taulukosta ilmi. Taulukkoon voi tarvittaessa lisätä rivejä. Kysymys 72: r Mitkä näistä riveistä vaikuttavat vertailuhintaan ja millä mahdollisella kertoimella? Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 73: Lisenssiylläpidon huomiointi tarjouksessa, kuinka tehdään? Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 74: Voiko tarjota lisenssit vuokralisensseinä? Vastaus: Ei voi. Kysymys 75: Onko oikeampi lyhenne, jota tarjouksessa tulisi käyttää IAM eli Identity and Access Management lyhenteen IDM sijaan? Vastaus: Ei. Kysymys 76: Voiko kohdeympäristöstä ja sen arkkitehtuurista saadan kuvan/kuvia? Vastaus: Ei hankinnan tässä vaiheessa Kysymys 77: Mitä määrittelyjä ja prosessikuvauksia on jo olemassa? Vastaus: PPSHP:ssä on tehty esimäärittelyjä vuosien aikana. Kysymys 78: Voiko käyttötapaukset saada myös esitettynä esimerkiksi vuokaavioina? Vastaus: Ei.

16 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 79: Onko Person Datan laadun ylläpitoon olemassa kirjalliset prosessit ja todennettu toimintatapa? Vastaus: Kirjalliset prosessit ovat olemassa ja toimintatapa on todennettu. Kysymys 80: Onko tarkoitus käyttöönottaa IAM-järjestelmän ohella kokonaisvaltainen lokienhallintajärjestelmä koko PPSHP:n ympäristö huomoiden? Vastaus: Ei ole tässä hankinnassa. Mikäli IDM-järjestelmässä on lokienhallintaan liittyviä ominaisuuksia, järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan nämä tarjouksessaan. Kysymys 81: Yhteensopiva VRK:n terveydenhuollon varmennekorttien ja vaatimusmäärittelyssä kuvatun varmenneympäristön kanssa. Mitä tarkasti ottaen tarkoitetaan yhteensopivuudella? Vastaus: järjestelmän on kyettävä toteuttamaan esim. käyttösitoumuslomakkeen sähköinen allekirjoitus ensikirjautumisen yhteydessä. Lisäksi IDM-järjestelmän on kyettävä tallentamaan varmennekorttien tiedot käyttäjien tietoihin ja hyödyntämään niitä. Kysymys 82: Minkälaiset rajapinnat Esko- ja Oberon järjestelmät tarjoavat? Vastaus: Ks. vaatimusmäärittely s Kysymys 83: Mikäli työntekijän työsuhde joudutaan purkamaan äkillisesti, IDM-järjestelmän on kyettävä vastaamaan tilanteeseen nopealla käyttäjä- ja käyttöoikeustietojen passivoimisella. Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan, millä tavoin tämä menettely toteutetaan järjestelmässä. Miten määritellään termi nopea, eli mitä tämä aikamääre tarkoittaa? Vastaus: Passivointi on tapahduttava muutaman tunnin sisällä tapahtuneesta, mielellään välittömästi. Kysymys 84: Kun järjestelmään luodaan uusia kohdejärjestelmiä, niiden määritteleminen on oltava nopeaa ja selkeää. Miten määritellään termit nopea ja selkeä? Vastaus: Mikäli kohdejärjestelmän attribuutit ym. tiedot ovat selvillä, sen määrittelemiseen ei saa kulua pääkäyttäjältä yli 1 htp.

17 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 85: Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan menetelmät uusien kohdejärjestelmien tietojen syöttämiselle ja integraatioiden tekemiselle. Millä tasolla kuvaus pitää tehdä? Integraation tekeminen on aina järjestelmäkohtaista, eli kuvauksen tekemiseksi tarvitaan myös kuvaus kohdejärjestelmästä. Vastaus: Prosessi integraatioiden tekemiselle ja kuvaus IDM-järjestelmän ominaisuuksista kohdejärjestelmän tietojen syöttämiselle. Kysymys 86: Käyttöoikeuspyyntölomakkeen muokkaamisen ja uusien kohdejärjestelmien lisäämisen tulee olla helppoa. Muokkaamisoikeudet voidaan määritellä käyttäjäryhmäkohtaisesti. Miten määritellään termi helppoa? Vastaus: Käyttöoikeuspyyntölomakkeen muokkaamisen käyttöliittymä on oltava niin helppokäyttöinen, ettei esim. uuden kohdejärjestelmien lisäämiseen kuluu korkeintaan yksi htp. Kysymys 87: Käyttöoikeuspyyntöön voidaan merkitä järjestelmäkohtaisia muokattavia rooleja ja attribuutteja. Mitä tällä tarkoitetaan, voisiko saada esimerkin? Vastaus: PPSHP:n tietojärjestelmissä on järjestelmäkohtaisia rooleja, jotka on voitava määritellä IDM-järjestelmään. Kohdejärjestelmissä olevat erilliset käyttöoikeusattribuutit on oltava mahdollista lisätä käyttöoikeuspyyntöön / IDM-järjestelmään, jotta kokonaiskuva yksittäisen identiteetin käyttöoikeuksista olisi mahdollista, ja erillisten käyttöoikeuksien hakeminen toimisi. Kysymys 88: Käyttöoikeuspyynnön hyväksymistoiminnallisuuden on oltava vaivatonta ja nopeaa. Miten määritelllään termit vaivatonta ja nopeaa? Vastaus: Hyväksymistoiminnallisuus on voitava suorittaa esimerkiksi yhdellä napsautuksella. Kysymys 89: IDM-järjestelmän tulee tuottaa ja jaella määriteltyjä raportteja mahdollisimman automaattisesti useassa eri formaatissa ja usean eri kanavan kautta, mm. sähköpostitse ja wwwportaalilla. Kuinka monessa eri formaatissa? Kuinka monen eri kanavan kautta? Vastaus: esimerkiksi tekstiformaatissa sähköpostilla, html- tai xml-formaatissa web-sivun kautta, jne.

18 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 90: Minkälainen virheraportti? Vastaus: Järjestelmän virheistä koostuva raportti, esimerkiksi epäonnistuneet provisioinnit, virheelliset tietojen sisäänajot jne. Kysymys 91: Listaus administrator-tasoisista käyttöoikeuksista. Minkä järjestelmän/järjestelmien admin oikeudet? Vastaus: IDM-järjestelmän piiriin otettujen järjestelmien käyttöoikeuksista. Kysymys 92: Listaus työrooleista, jotka eivät ole enää käytössä. Tarkoitetaanko kokonaan järjestelmästä poistettuja vai esimerkiksi disabloituja rooleja? Vastaus: Molempia. Kysymys 93: Tarjottava järjestelmä pystyy hallinnoimaan keskitetyn lokien keräämisen. Minkälaista / kuinka laajaa lokien keräämistä tarkoitetaan? Vastaus: Toimittajaa pyydetään kuvaamaan tarjouksessaan, mikäli tarjottava IDMjärjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Kysymys 94: Kriittisten järjestelmien käyttövaltuushallintaan liittyvistä tapahtumista täytyy muodostua aukoton loki- ja muutoshistoria käyttäjäkohtaisesti. Tarkoitetaanko tällä IAM-järjestelmän kautta tapahtuvia vai suoraan kohdejärjestelmään tehtäviä tapahtumia? Vastaus: IAM-järjestelmän kautta tapahtuvia ja kohdejärjestelmiin manuaalisesti tehtäviä käyttövaltuushallinnan tapahtumia eriteltynä siten, että lokista käy ilmi, mitkä tapahtumat on tehty manuaalisesti. Kysymys 95: Identiteetinhallintajärjestelmän on tallennettava käyttäjien tietojärjestelmäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat keskitetysti vahvaa salausta käyttäen. Tarkoitetaanko tässä että IAMjärjestelmään pitää tuoda käyttäjätunnukset ja salasanat eri järjestelmistä (jos näin, miksi)? Vastaus: Tarkoitetaan.

19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 96: Tarjouksessa on mainittava, mikäli IDM-järjestelmä tukee avoimia rajapintoja. Mitä konkreettisesti tarkoitetaan? Vastaus: Avoimen rajapinnan säännöt ja määritelmät ovat julkisia ja ilmaiseksi eri toimittajien tietojärjestelmien käytettävissä. Kysymys 97: Järjestelmätoimittajaa pyydetään esittelemään, miten työ-, organisaatio- ja dynaamiset roolit hallitaan IDM-järjestelmässä (top-down). Onko ns. top-down hallintamalli päätetty ja onko roolimallinnus jo tehty? Vastaus: Roolimallinnus on aloitettu, linjaukset ovat olemassa. Lopullinen malli lienee hybridi rbac. Kysymys 98: Identiteetinhallinta on tarjotulla järjestelmällä käyttäjälle viiveetöntä ja mahdollisimman näkymätöntä. Mitä tällä tarkoitetaan? Aikaisemmin tarjouspyynnössä on käsitelty mm. itsepalvelukäyttöliittymää. Vastaus: IDM-järjestelmän käytössä ei saa esiintyä huomattavia viiveitä. Esim. sähköpostimuistutukset on voitava räätälöidä käyttäjäkohtaisesti vain niille käyttäjille, jotka niitä haluavat vastaanottaa. Kysymys 99: Järjestelmän on sovelluttava alueelliseen toimintaan. Mitä tällä tarkoitetaan konkreettisesti? Vastaus: PPSHP tekee yhteistyötä PPSHP:n alueen kuntien terveyskeskusten kanssa. Lisäksi OYS-erva muodostaa merkittävän yhteistyöalueen. Järjestelmän on oltava suorituskyvyltään skaalautuva siten, että se voi palvella tarvittaessa jatkossa myös em. alueellisia yhteistyökumppaneita. Kysymys 100: Järjestelmään liittyvät mahdolliset virhetilanteet täytyy olla korjattavissa keskitetysti etäyhteyden kautta. Mitä tarkoitetaan: keskitetysti etäyhteyden kautta Vastaus: Virhe- ja ylläpitotilanteissa voidaan toimia etäyhteydellä. Kysymys 101: Dise Datamaster: Mikä tietokanta on käytettävissä IAM-järjestelmän ja Disen jdbcintegraatiota varten? Vastaus: MySQL 5.1

20 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 102: Onko master-tasoiset tiedot tietokannassa yhdessä taulussa keskitetysti luettavissa? Vastaus: Työntekijätiedot on tallettu kahteen tauluun. Työntekijän henkilötiedot ja työntekijän työjaksotiedot Työntekijällä on vain yksi henkilötiedot -tietue. Henkilötietoihin on sidottu yksi tai useampi työjakso -tietue. Tyypillisesti työntekijällä on voimassa vain yksi työjakso -tietue, mutta niitä voi olla voimassa myös useampi esim. työntekijä voi toimia useammassa organisaatioyksikössä eri työtehtävissä ja eri esimiehen alaisuudessa samaan aikaan. Työntekijän henkilötiedoissa on talletettu henkilön perustiedot kuten etu- ja sukunimi, kutsumanimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilökuntanumero ja oletuskäyttäjätunnus. Työtekijän työjaksotiedoissa on talletettu tieto mm. työjakson alku- ja loppupäivämäärästä, organisaatioyksikön tunnus, tehtävänimikkeestä, työroolista, esimiehestä ja onko työntekijä esimiesasemassa. Ulkoisten käyttäjien tiedot on talletettu vastaavasti eli ulkoisen käyttäjän henkilötiedot on talletettu henkilötiedoksi ja ulkoisen käyttäjän työskentelyperiodi on talletettu työjaksoksi. Ulkoisiin henkilötietoihin on sidottu yksi tai useampi ulkoinen työjakso. Tyypillisesti ulkoisella käyttäjällä on voimassa vain yksi työjakso -tietue, mutta niitä voi olla joissain tilanteissa voimassa myös useampi. Ulkoisen käyttäjän henkilötiedoissa on talletettu henkilön perustiedot kuten etu- ja sukunimi, kutsumanimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilökuntanumero ja oletuskäyttäjätunnus, hänen edustamansa ulkoinen organisaatio sekä ulkoisen organisaation vastuuhenkilö ja ulkoisen henkilön uudelleenhyväksymispäivä. Ulkoisen käyttäjän työjaksotiedoissa on talletettu tieto mm. työjakson alku- ja loppupäivämäärästä, PPSHP organisaatioyksikön tunnus, tieto ulkoisesta työroolista ja PPSHP vastuuhenkilöstä. Kysymys 103: Mikä on IAM- lisenssihinnoittelussa suurin yhtäaikainen käyttäjämäärä, kun PPSHP:n omat (4600) + ulkopuoliset (2000) + ulkopuoliset järjestelmätoimittajat (1000) ja harjoittelujaksoa suorittavat (4500) lasketaan yhteen, 12100? Vastaus: Sisäisten käyttäjien lukumäärä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tästä luvusta työskentelee Sisäiset sijaiset (noin 630) sisältyvät tähän lukumäärään. Loput työskentelevät PPSHP:n muissa yksiköissä. Ulkopuolisia terveydenhuollon järjestelmien käyttäjiä on noin OYSin ulkopuolisten järjestelmätoimittajien käyttäjiä on noin Etäkäyttäjiä on noin 800kpl. Näiden lisäksi on opiskelijoita vuosittain =14800.

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen Ohje 1.0 1 (5) Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen 1. Yleistä 1.1 Perusperiaatteet Hyvä tiedonhallintatavan ja henkilötietojen suojaamisen edellyttämien

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät 26.-27.5.2009 Propentus Oy Propentus Oy on Suomen johtavin korkeateknologian ohjelmisto- ja palveluyritys, jolla on vankka kokemus käyttöoikeuksien

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 Tarjouspyyntö 2012 RUOKAPALVELUT (KALVOLA JA RENKO) Hämeenlinnan kaupunki KYSYMYS 1 Soveltuvuusperusteet (liite 8), kohta 1. 1. Tarjoajayritystä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä. Yhteystiedot. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. 3. Rekisterin nimi. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Rekisterinpitäjä. Yhteystiedot. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. 3. Rekisterin nimi. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietosuojaseloste, laatimispäivä 30.4.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Liite 5. Tietosuojaseloste

Liite 5. Tietosuojaseloste Dnro: KEHA/ Pohjois-Savo postitettu: Liite 5. Tietosuojaseloste laatimispäivä 8.6.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kallanrannantie

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Käyttöopas energiatodistusten laatijoille 12.10.2007 Tekijän nimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Sisällys 1. Energiatodistusrekisteri taustaa 2. Energiatodistusrekisteri

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin:

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin: Tietosuojaseloste, laatimispäivä 23.9 2015 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu

Lisätiedot