Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön vaatimuksiin Tarkennus vaatimusmäärittelyn kohtaan Käyttöympäristö sivulla 32. PPSHP:ssä käytössä oleva selain: Internet Explorer 9. Selainlaajennuksista ja muista komponenteista Java on käytössä, ActiveX ei ole oletusarvoisesti sallittu. Kysymys 1: Tarjoajalla on riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus arvioida tarjoajan taloudellisia edellytyksiä mm. tarkistamalla tarjoajan tiedot ja merkinnät Asiakastiedon rekisteristä, ELY-keskuksesta tai vastaavasta tietolähteestä. Erikseen pyydettäessä tarjoajan on toimitettava kolmen (3) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kolme tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin kolme tilikautta, on tarjoajan toimitettava erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja selvitettävä vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla hankintayksikön hyväksymällä luotettavalla tavalla. Mikä on hankintayksikön hyväksymä luotettava tapa. Voiko kilpailutukseen osallistua mikäli tarjoajalla on takanaan esim. 1 tilikausi? Vastaus: Kyllä voi. Kysymys 2: Jos tuotteen valmistus tai maahantuonti lopetetaan sopimuskaudella Voiko toimittaja olla vastuussa jos teknologiatoimittaja päättää lopettaa tuotteen tai lopettaa sen maahantuonnin. Vastaus: Tarjouspyynnön ehto määrittää, kuinka toimitaan, jos tuotteen valmistus tai maahantuonti lopetetaan. Toimittaja sitoutuu hankintaan koko sopimuskaudelle.

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 3: IAM-järjestelmän on kyettävä integroitumaan myöhemmin hankittavaan essojärjestelmään. Miten voidaan vaatia kun hankittavaa esso-järjestelmää ei ole vielä tiedossa? Onko päätöstä siitä että esso:n täytyy tukea jotain tiettyä rajapintaa? Vastaus: Järjestelmätoimittajalta voidaan vaatia kykyä integroimaan tuotteensa jatkossa hankittavaan esso-järjestelmään. Päätöstä hankittavasta esso-järjestelmästä tai sen rajapinnoista ei vielä ole. Valitulla järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus vaikuttaa rajapintamäärittelyyn. Kysymys 4: PPSHP:ssa on lukuisia toissijaisia ohjelmistoja, joita ei projektin alkuvaiheessa oteta mukaan identiteetinhallintajärjestelmään. Järjestelmäluettelo täydentyy käyttöönottoprojektin aikana. Kuuluvatko nämä ohjelmistot kiinteät projektin hintaan? Vastaus: Ohjelmistojen hinnoittelussa pyydetään noudattamaan vaatimusmäärittelyn sivulla 35 esiteltyä lisensointimallia. Toissijaiset ohjelmistot liitetään identiteetinhallintajärjestelmään myöhemmin käyttöönottoprojektin jälkeen. Tällöin toissijaisille ohjelmistoille tulee määritellä hinta per liityntä. Kysymys 5: Järjestelmätoimittajan on sitouduttava käyttämään Dise DataMaster järjestelmää identiteetinhallinnan prosesseissa master-tasoisen tiedon aktiivivarastona. Mitä rajapintoja Dise DataMaster -järjestelmä tarjoaa? Vastaus: Dise DataMaster -järjestelmän rajapinnat on kuvattu vaatimusmäärittelyn kohdassa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät, sivu 27. Kysymys 6: Järjestelmästä on toimitettava tuotanto-, testi- ja koulutusympäristö. IDM-järjestelmän toimivuus testataan ennen sopimusten allekirjoittamista PPSHP:n testiympäristössä. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asennusten aloittamisesta, sopimus purkautuu. Testauksessa kiinnitetään huomiota muun muassa järjestelmän luotettavuuteen, käytettävyyteen sekä määrittelyjen ja integraatioiden toimivuuteen. Onnistuneen testauksen jälkeen järjestelmää koekäytetään 4 viikkoa sairaalan tuotantoympäristössä. Tällä varmistutaan teknisen ratkaisun ja arkkitehtuurin toimivuudesta. Järjestelmän testaus kattaa systeemi-, integrointi- ja hyväksymistestit sekä sovellusten käytettävyyden, suorituskyvyn ja tietoturvan testaukset. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, päteekö tämä vaatimus silti? Vastaus: Asennukset tehdään PPSHP:n omaan konesaliin, vaatimusmäärittelyssä kuvattuun käyttöympäristöön. PPSHP tarjoaa järjestelmää varten palvelinympäristön. Asennusten aloittaminen määritellään siitä hetkestä, kun palvelinympäristö tarjotaan järjestelmätoimittajan käyttöön IDM-järjestelmän asennuksia varten. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, ja tämä voidaan kiistattomasti osoittaa, vaatimus ei päde. Kysymys 7: Ollaanko ostamassa palvelua vai omaa järjestelmää? Teksti viittaa jälkimmäiseen mutta teksti *ankinnasta laaditaan toistaiseksi voimassa oleve sopimus, jossa noudatetaan kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa*indikoi enemmän palvelun suuntaan. Vastaus: Ollaan ostamassa omaa järjestelmää ja siihen mahdollisesti liittyvää ylläpitopalvelua. Kysymys 8: Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, myös toimittajalla tulee olla mahdollisuus irtisanomiseen. Millä ehdoilla toimittaja saa irtisanoa sopimuksen? Vastaus: Sopimuksessa noudatetaan JIT2007-ehtoja. Kysymys 9: Pilotointi, mitkä ovat pilotoinnin onnistumisen kriteetit? Mitä toiminnallisuutta vaaditaan esitettäväksi? Vaatimusmäärittelyssä todetaan testauksen tulee onnistua 4 kuukauden sisällä asennusten alkamisesta. Mitä tarkoittaa asennusten alkaminen? Kuka määrittelee mitä on asennusten aloittaminen? Vastaus: Asennukset tehdään PPSHP:n omaan konesaliin vaatimusmäärittelyssä kuvattuun käyttöympäristöön. PPSHP tarjoaa järjestelmää varten palvelinympäristön. Asennusten aloittaminen määritellään siitä hetkestä, kun palvelinympäristö tarjotaan järjestelmätoimittajan käyttöön IDM-järjestelmän asennuksia varten. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, ja tämä voidaan kiistattomasti osoittaa, vaatimus ei päde. Kun vaatimusmäärittelyssä esitellyt pakottavat IDM-järjestelmää koskevat vaatimukset täyttyvät tarjotussa järjestelmässä vaatimusmäärittelyn sivulla 33 kuvatulla tavalla, pilotti katsotaan onnistuneeksi. Kysymys 10: Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Mitä tarkoitetaan *ulutusmäärällä* Mitä tarkoittaa *orrastetusti sidottu* Vastaus: Tällä tarkoitetaan esim. lisenssin hinnan porrastamista käyttäjämääriin. Kysymys 11: Laskutushinnan on oltava samalla tarkkudella kuin tarjoushinnan. Mitä tässä tarkoittaa *amalla tarkkuudella* Vastaus: Sama desimaalitarkkuus.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 12: 4.6 sanotaan *uussa näitä hankintoja koskevassa...*mihin hankintoihin tässä viitataan kun käytetään monikkoa *äitä*eikä yksikköä *ätä* Vastaus: Kaikkia tarjouspyynnön sisältämiä osa-alueita, kuten lisenssejä, liittymiä, jne. Kysymys 13: Voidaanko näistä sopimusrikkomuspykälista tehdä molemminpuolisia, eli esim. jos ostaja olennaisesti rikkoo sopimusta myyjä voi purkaa sopimuksen ja ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle aiheutuneet välittömät kustannukset. Vastaus: Sopimuksessa noudatetaan JIT2007-ehtoja. Kysymys 14: Tuotteen valmistus ja maahantuonti ovat ei täsmällisiä ilmauksia, ja maahantuonti ohjelmiston kohdalla osittain epäselvä. Eikö PPSHP:n kannalta ole oleellisinta, että tuote on tuettu hankintakauden ajan sen valmistajan toimesta? Vastaus: Sopimustoimittaja vastaa sopimuksesta koko sen voimassaoloajan. Kysymys 15: Vaatimus korvaavan tuotteen toimittamisesta on ongelmallinen monella tavalla, se pakottaa hinnoittelemaan ko. riskin tarjoukseen ehkä jopa estää tarjoamisen, korvaavan tuotteen tuoma hyöty epäselvä, sitä ei voida vain laittaa alkuperäisen tilalle, tarvitaan myös implementointiprojekti. Voidaanko tämä vaatimus poistaa? Vastaus: ei voida poistaa. Kysymys 16: Muut ehdot, voidaanko täsmentää että valmisohjelmiston osalta noudatetaan JIT valmisohjelmistot ehtoja? Vastaus: JIT 2007 yleiset ehdot ja tähän hankintaan soveltuvat liitteet. Kysymys 17: Mikä on käyttäjien lukumäärä, 6500? Onko nuo muut luvut, pl. opiskelijat, osajoukkoja tuosta 6500:stä? Vastaus: Sisäisten käyttäjien lukumäärä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tästä luvusta työskentelee Sisäiset sijaiset (noin 630) sisältyvät tähän lukumäärään. Loput työskentelevät PPSHP:n muissa yksiköissä. Ulkopuolisia terveydenhuollon järjestelmien

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) käyttäjiä on noin OYS:an ulkopuolisten järjestelmätoimittajien käyttäjiä on noin Etäkäyttäjiä on noin 800 kpl. Kysymys 18: Onko järjestelmässä koko ajan nuo 4500 opiskelijan tunnukset vai mikä on maksi opiskelijoiden samanaikaisten tunnusten lukumäärä? Vastaus: harjoittelujaksoaan suorittavien opiskelijoiden määrä on vuosittain PPSHP:ssä noin Nämä opiskelijat voivat olla yhtä aikaa suorittamassa harjoittelujaksojaan. Kysymys 19: *arjouksessa on mainittava myo*s sitovat hinnoitteluperiaatteet muille IDMja*rjestelma*a*n integroitaville kohdeja*rjestelmille *Koskeeko vaatimus vain lisenssejä vai myös mahdollista työtä? Vastaus: Molempia. Kysymys 20: *Poistettuun rooliin liitetyista* ka*ytta*jista* ja oikeuksista on oltava kattava listaus. *Siis missä vaiheessa? Mitä tällä tavoitellaan? Vastaus: mikäli identiteetti on kuulunut jossain vaiheessa identiteetin elinkaarta johonkin tiettyyn rooliin, johon on kuulunut käyttöoikeuksia, nämä on saatava selville. Rooli on ollut peruste ko. käyttäjän oikeuksille, ja tätä perustetta tarvitaan mm. auditointitapauksissa. Lisäksi tietoa tarvitaan, jotta ylläpidossa pystytään siirtämään poistettuun rooliin kuuluneet käyttäjät uuteen, vastaavaan rooliin. Kysymys 21: *Esimies / muu hyva*ksyja* pystyy ma*a*ritta*ma*a*n itselleen sijaisen IDMja*rjestelma*a*n esim. vuosiloman ajaksi. Sihteeri tai osaston muu vastaava henkilo* pystyy ma*a*ritta*ma*a*n IDM-ja*rjestelma*a*n sijaisen esimiehelle esim. sairaustapauksissa. *Mitä sijaisen pitää pystyä tekemään? Vastaus: esimiehen sijainen voi hyväksyä käyttövaltuuspyyntöjä esimiehen puolesta. Sihteerin sijainen voi alustaa käyttövaltuuspyyntöjä sihteerin puolesta. Kysymys 22: *Ka*ytto*oikeuspyynto*jen kiireellisyyden ma*a*ritta*minen. *Koskeeko tämä siis manuaalisesti toteutettavia käyttöoikeuksia? Vastaus: Kyllä. Tämä koskee manuaalisesti toteutettavia ja osittain automatisoituja pyyntöjä, joiden järjestelmäkohtaiset roolitukset / attribuutit määritellään käsin.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 23: *Ulkopuoliset ka*ytta*ja*t voivat tehda* ka*ytto*oikeuspyynno*n ja*rjestelma*a*n verkon yli web- selaimella omalta toimipaikaltaan. *Minkä/miten ulkopuoliset? Mikä tunnus heillä on vaikka ovat ulkopuolisia? Vastaus: PPSHP tarjoaa palveluna useita eri tietojärjestelmiä ulkopuolisille käyttäjille, esim. radiologian järjestelmiä terveyskeskuslääkäreille. Kysymys 24: *Ka*ytto*oikeus voi olla monivaiheinen, esim. sisa*lta*en AD-ryhma*ja*senyyden ja kohdeja*rjestelma*n ka*ytto*oikeuden.*miksi tämä vaatimus monivaiheisuudesta (=peräkkäinen), eikö rinnakkainen ole mahdollinen? Tämä asia toistuu myös pyyntöjen ketjuttamisen vaatimuksessa. Vastaus: Rinnakkainen ei ole mahdollinen. Kysymys 25: *Joissakin tilanteissa ja*rjestelma*n / projektikansion tms. pa*a*ka*ytta*ja* toteuttaa ka*ytta*ja*lle ka*ytto*oikeudet ilman ka*ytto*oikeuspyynto*a*. Ta*ma*n toiminnallisuuden ja sen kuittaamisen IDM-ja*rjestelma*a*n tulee olla mahdollista.*millä tavalla käyttöoikeudet toteutetaan, jotta niihin voidaan reagoida muutoksesta tulee syntyä jonkinlainen järjestelmästä ulos välittyvä tieto, esim. ryhmäjäsenyys? Vastaus: Käyttöoikeudet toteutetaan tässä tapauksessa manuaalisesti. Pääkäyttäjän on voitava merkitä toteutus ja käyttäjälle annetut oikeudet manuaalisesti IDM-järjestelmään. Kysymys 26: *Rekisteröijä*Miten tieto tulee saada, aktiivisesti vai olla rekisteröijän nähtävissä/muokattavissa? Vastaus: Tiedon on oltava rekisteröijän nähtävissä ja tarvittaessa muokattavissa. Kysymys 27: Mitä lokeja tarkoitetaan *keskitetyn lokien kera*a*misen * Vastaus: Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan tarjouksessaan, mikäli tarjottava IDM-järjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Kysymys 28: Mistä kaikista järjestelmistä on kerättävä käytön aikaista lokia? Vastaus: IDM-järjestelmästä

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 29: Mitä rajapintoja on saatavilla lokien keräämiseen eri järjestelmissä? Vastaus: Tarjouksessa pyydetään kuvaamaan, mikäli tarjottava IDM-järjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Rajapinnat on kuvattu kohdassa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät. Kysymys 30: Paljonko lokeja muodostuu? EPS events per second? Vastaus: Kysymys ei ole relevantti IDM-järjestelmän tarjoukseen liittyen. Tarjouspyynnössä määritellään IDM-järjestelmää, ei lokienhallintajärjestelmää. Kysymys 31: *IDM-ja*rjestelma*ssa* ta*ytyy olla ka*ytto*liittyma* lokitietojen ka*sittelyyn. * *Kaikki ka*ytta*jien kirjautumiseen liittyva*t toimenpiteet on kirjauduttava lokitiedostoon *Kirjautumiset mihin? Jos muualle kuin IDM:ään, mitkä on lokiajapinnat? Ja lokiformaatin kuvaus? Vastaus: IDM-järjestelmään. Lokit muodostavat tietokannan, joka on saatavilla tekstimuotoisena. Järjestelmässä voi olla tämän lisäksi myös kehittyneitä visuaalisia ja ns. information intelligenceä hyödyntäviä työkaluja lokitietojen käsittelyyn. Kysymys 32: *Ma*a*ra*ajan ja*lkeen lokitiedot on poistettava asianmukaisesti. *ja *uutos- ja poistooikeutta lokitietoihin ei saa olla. * Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 33: *Federointipalvelut*Onko pääsynhallinnalle mitään muuta vaatimusta kuin federointipalvelun olemassa olo? Vastaus: Vaatimusmäärittelyssä pyydetään kuvaamaan IDM-järjestelmän tarjoama federointipalvelu. Kysymys 34: *Identiteetinhallintaja*rjestelma*n on tallennettava ka*ytta*jien tietoja*rjestelma*kohtaiset ka*ytta*ja*tunnukset ja salasanat keskitetysti vahvaa salausta ka*ytta*en. * Eikö siis haluta salasanasynkkronointia? Vastaus: Halutaan.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 35: *IAM-ja*rjestelma*n on kyetta*va* integroitumaan myo*hemmin hankittavaan essoja*rjestelma*a*n. *Jos järjestelmää ei tiedetä tai edes mahdollisia rajapintoja, vaatimus on mahdoton ja kohtuuton kuvattava. Ei voida tietää mitä teknologioita on tarjolla hankintahetkellä. Vastaus: Järjestelmätoimittajalta voidaan vaatia kykyä integroimaan tuotteensa jatkossa hankittavaan esso-järjestelmään. Päätöstä hankittavasta esso-järjestelmästä tai sen rajapinnoista ei vielä ole. Valitulla järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus vaikuttaa rajapintamäärittelyyn. Kysymys 36: *Joissakin PPSHP:n ka*yto*ssa* olevissa sovelluksissa on automaattinen pakotettu salasanan vaihtamistoiminto. IAM- ja*rjestelma*n on pysytta*va* ajan tasalla myo*s na*iden kohdeja*rjestelmien ka*ytta*ja*tunnuksista ja salasanoista. *Tarjoavatko nämä järjestelmät jotenkin tuon tiedon IAM-järjestelmälle? Muuten siitä ei voi olla tietoinen. Vastaus: Kohdejärjestelmät eivät tarjoa tätä tietoa IAM-järjestelmälle. Tämä tieto on politiikkatasoinen määritelmä. Se, miten salasanojen automaattinen pakotettu vaihtamisen synkronointi toteutetaan esson ja IDM-järjestelmän välillä, määritellään myöhemmin essojärjestelmää hankittaessa. IDM-järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus tällöin vaikuttaa rajapintamäärittelyihin. Ongelman voi ratkaista esimerkiksi siten, että IDM-järjestelmään määritellään pakotettu salasanan vaihtamistoiminto kohdejärjestelmän tietoihin. Tällöin IDM-järjestelmä huolehtii siitä, että salasana vaihdetaan automaattisesti määritellyin aikavälein ja provisioi tämän tiedon esso-järjestelmälle. Kysymys 37: Yksi käyttäjä useampi rooli, miten sovellukset tukevat tuota? Useampi tunnus? Kerrotaan jotenkin kirjauduttaessa???? s. 18 kuvattu moniroolisuus, erillinen tunnus. Onko se ok myös järjestlemien Admin-käytössä? Vastaus: IDM-järjestelmän on luotava identiteetti. Jos identiteettiin kuuluu useampia rooleja, käyttäjän on pystyttävä valitsemaan roolinsa kirjautumisen yhteydessä. Se, miten IDMjärjestelmä toteuttaa moniroolisuuden, riippuu järjestelmätoimittajasta ja tarjottavan sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista. S. 18 mallin mukaisesti administrator-tunnuksia ei voi toteuttaa. Järjestelmien administrator-käyttöä varten ei tällä hetkellä luoda erillisiä varmennekortteja. Kysymys 38: *Uuden tyo*ntekija*n palkkaaminen *Mitä tuo manuaalinen työ on? Vastaus: Kappaleessa Uuden työntekijän palkkaaminen ei ole mainintaa manuaalisesta työstä. Sivulla 15 manuaalisella palvelupyynnöllä tarkoitetaan IDM-järjestelmän lähettämää tikettiä järjestelmien pääkäyttäjille käyttöoikeuksien toteuttamiseksi.

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 39: *Tyo*ntekija* kirjautuu la*hiverkkoon varmennekortillaanppshp:n ja*rjestelmien ka*yto*n sa*a*nno*t ja ka*ytto*oikeussitoutuminen avautuu ka*ytta*ja*lle erillisessa* na*kyma*ssa*.*eikös tämä (lähiverkon kirjautuminen ja sen seuraumukset) ole AD:n hallinnassa ei IDM-järjestelmän? Toistuu useissa käyttötapauksissa. Vastaus: AD hallinnoi varmennekorttikirjautumista. PPSHP:n järjestelmien käytön säännöt ja käyttöoikeussitoutuminen on oltava IDM-järjestelmän tarjoama näkymä/palvelu. AD kutsuu tätä palvelua, kun se tunnistaa uuden käyttäjän kirjautuvan ensimmäistä kertaa PPSHP:n domainiin. Kysymys 40: *IAM-ja*rjestelma* pa*a*sta*a* ka*ytta*ja*n sa*hko*iselle tyo*po*yda*lle ja PPSHP:n tyo*asemalle. * Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 41: *Esimiehen tulee ka*yda* ja*rjestelmien ka*ytto*ehdot la*pi ennen ja*rjestelmien ka*ytto*a* (ta*ma* voidaan osin tehda* itseopiskeluna), mutta ja*rjestelmien ka*ytto* edellytta*a* kuitenkin hyva*ksynta*a* kirjautumisen yhteydessa*. *Mikä on IDM:n rooli tässä? Vastaus: Kohta löytyy otsikon huomioita alta. Kyseessä on siis yleinen huomio. IDM:n on kyettävä tarjoamaan esimiehelle näkymä järjestelmien käyttöehtoihin. Kysymys 42: *1 kk ennen tyo*suhteen pa*a*ttymista* IDM-ja*rjestelma* la*hetta*a* sa*hko*postitse palvelupyynno*n *Mitä palvelua pyydetään? Vastaus: Tässä pyydetään esimiestä tai sihteeriä kuittamaan palvelupyyntönä tullut tieto työsuhteen päättymisestä. Kysymys 43: *Ulkoisen tyo*ntekija*n tai organisaation sopimussuhteen pa*a*ttyminen *Jos organisaation suhde päättyy, miten tieto siitä välittyy ulkoisen käyttäjän tietoihin ja IDM:n käytettäväksi? Vastaus: Tieto tallennetaan ulkoisten käyttäjien datamasteriin, josta se on saatavilla IDM:n käyttöön.

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 44: *Hankittavan ja*rjestelma*n tulee tukea ainakin Windows client -pohjaisia, merkkipohjaisia, Java Applet -pohjaisia, seka* web- pohjaisia sovelluksia. *miten käyttöliittymä/tapa liittyy integroitavuuteen? Vastaus: IDM-järjestelmän on kyettävä provisioimaan käyttäjätiedot kohdejärjestelmän teknologiasta riippumatta. Kysymys 45: *Lisa*ksi ja*rjestelma*n tulee toimia Citrix-ympa*risto*ssa*. *Tarkoittaa mitä? Vastaus: Järjestelmää on pystyttävä käyttämään Citrix-ympäristössä (kuvattu vaatimusmäärittelyn sivulla 32). Kysymys 46: *Tarjouksessa on mainittava, mika*li IDM-ja*rjestelma* tukee avoimia rajapintoja. Tarjouksessa on mainittava, mika*li IDM-ja*rjestelma*a*n voidaan liitta*a* myo*s kolmannen osapuolen rakentama liittyma*, esim. PPSHP:ssa* ka*yto*ssa* olevaa InterSystemsin Ensemblea* ka*ytta*en. Liittymien rakentamiseen ja toteuttamiseen on toimitettava rajapintakuvausdokumentaatio ja annettava tarvittaessa koulutusta. * Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 47: *sko- ja Oberon-kredentiaalitietojen ta*ytyy olla yhteneva*t. * Mitä näihin katsotaan sisältyvän? Vastaus: Käyttäjätunnus ja salasana. Kysymys 48: Miten Uranuksen prosesseille välitetään tietoa? Vastaus: Oberon-liityntä määritellään käyttöönottoprojektissa erikseen. Kysymys 49: Miten selvitetään onko Oberonissa jo luotava tunnus olemassa? Vastaus: Oberon-liityntä määritellään käyttöönottoprojektissa erikseen.

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 50: Eemelistä eteenpäin lueteltujen sovellusten identiteetti-integraatioon käytettävä rajapinta? Vastaus: Rajapintatietoja ei käyttöönottoprojektissa tarvita. Esko, Oberon, AD, Exchangen ja Dise DataMaster -järjestelmä integroidaan IDM:ään käyttöönottoprojektissa. Muut vaatimusmäärittelyssä mainitut järjestelmät integroidaan myöhemmin. Kysymys 51: *Mediform ja Esko muodostavat yhdessa* niin sanotun autentikaatioryhma*n. *Mitä tällä tarkoitetaan? Vastaus: Eskoon luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla voi käyttää myös Mediformia. Kysymys 52: M2-matkalaskujärjestelmän identiteetti-integraatioon käytettävä rajapinta? Vastaus: M2-integraation rajapinta selvitetään myöhemmässä vaiheessa projektia. Kysymys 53: Mitä työtä projektissa tehdään toissijaisten ohjelmistojen suhteen? Jos tarjouksen pitää sisältää niihin liittyvää työtä, tarvitaan tieto mitä työtä ja mihin järjestelmiin. Vastaus: Muut vaatimusmäärittelyssä mainitut järjestelmät integroidaan myöhemmin. Järjestelmätoimittaja voi hinnoitella projektityön ja erikseen tilattavat lisätyöt tarjouksessaan. Tätä hinnoittelua pitää käyttää myös myöhemmin integroitavien järjestelmien integrointiin vaadittavien kustannuksien määrittelemiseen. Kysymys 54: *Ja*rjestelma*toimittajan on sitouduttava ka*ytta*ma*a*n Dise DataMaster *a*rjestelma*a* identiteetinhallinnan prosesseissa master-tasoisen tiedon aktiivivarastona.*kuka vastaa siitä että Datamaster pysyy riittävän tehokkaasti ajantasalla? Vastaus: PPSHP. Kysymys 55: *Ja*rjestelma*toimittajaa pyydeta*a*n kuvaamaan ne keinot, joilla kohdeja*rjestelmien ka*ytta*ja*tiedot ka*ytta*ja*profiileineen saadaan syo*tettya* ja*rjestelma*a*n (bottomup) *PPSHP:ta pyydetään kuvaamaan kuinka nuo tiedot ovat eri järjestelmistä saavissa? Vastaus: Riippuu järjestelmästä, esim. csv-tiedostolla. PPSHP ei kuvaa näitä tietoja julkiseen dokumenttiin, vaan myöhemmin käyttöönottoprojektin aikana.

12 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 56: *Ja*rjestelma*toimittajan on esitelta*va* tarjouksessaan role mining *yo*kalut joilla voidaan tehda* tietolouhinta kohdeja*rjestelmista* ennen kunkin kohdeja*rjestelma*n liitta*mista* ja*rjestelma*a*n. Role mining *tyo*kalut on hinnoiteltava tarjouksessa. * Mitä tietoa siis pitää kaivaa sovelluksista? Vastaus: Esimerkiksi käyttäjiä, käyttöoikeuksia, järjestelmärooleja ja muita tunnistettavia rooleja. Kysymys 57: *Tarjouksessa on esitetta*va* ka*ytta*ja*tietojen sa*ilytykseen liittyva* salausalgoritmi ja ja*rjestelma*n identiteetti- ja ka*ytta*ja*tietojen asiallinen hallinnointitapa. *Minkä tunnusten salaus? Vastaus: Kohdejärjestelmien ja IAM-järjestelmän käyttäjätietojen salausalgoritmi. Kysymys 58: *Ja*rjestelma*a*n liittyva*t mahdolliset virhetilanteet ta*ytyy olla korjattavissa keskitetysti eta*yhteyden kautta. Ja*rjestelma*toimittajaa pyydeta*a*n kuvaamaan tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niista* selvia*minen. Kaikki ja*rjestelma*n ka*yto*naikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkea*sti.. *??? Vastaus: Järjestelmään liittyvät mahdolliset virhetilanteet täytyy olla korjattavissa keskitetysti etäyhteyden kautta. Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niistä selviäminen. Kaikki järjestelmän käytönaikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkeästi. Kysymys 59: *Tyo*ntekija*lla* on oltava mahdollista muuttaa omia henkilo*tietojaan tietyilta*, erikseen ma*a*ritellyilta* osin, esim. Puhelinnumero. *Jos Datamaster on omistava järjestelmä, miten tämä toteutetaan? Vastaus: Käyttäjän on mahdollista muokata itseään koskevia, tiettyjä ennalta määriteltyjä tietokenttiä IDM-järjestelmään sisäisesti. Kysymys 60: Asennus ja ylläpito, mitä tehtäviä PPSHP on ajatellut itse suorittaa IDM-järjestelmälle? Vastaus: Käyttöönottoprojektissa ja sopimuksissa määritellään erikseen tehtävänjako toimittajan ja PPSHP:n välillä, kuten on mainittu vaatimusmäärittelyn sivulla 33.

13 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 61: *ja*rjestelma*toimittaja toimittaa PPSHP:n Tietohallinnolle asennettavat ohjelmat msipaketteina ta*ydellisesti dokumentoituina *Mitä jos laitetaan Linux alustalle? Vastaus: PPSHP:ssä ei ole käytössä Linux-työasemia. Mikäli järjestelmään kuuluu paikallisesti asennettavia ohjelmistoja, ne toimitetaan PPSHP:n tietohallinnolle MSI-paketteina. Kysymys 62: *IDM-ja*rjestelma*n toimivuus testataan ennen sopimusten allekirjoittamista PPSHP:n testiympa*risto*ssa*. *Mikä on testattava toiminnallisuus? Vastaus: Vaatimusmäärittelyssä kerrotut pakottavat ominaisuudet ja use caset. Kysymys 63: *Ja*rjestelma*n suorituskyky ei saa heikentya*, vaikka sita* ka*ytta*isi satoja yhta*aikaisia ka*ytta*jia*. *Mitä toimintoja kuvitellaan satojen yhtäaikaisten käyttäjien tekevän? Vastaus: Käyttöoikeuspyyntöjen tekemisiä, käyttöoikeuspyyntöjen toteuttamisia, käyttöoikeuspyyntöjen hyväksymisiä, lokitietojen katseluja, raportointia ja järjestelmän ylläpitotehtäviä. Kysymys 64: *uunnitelemattomat käyttökatkot*koska järjestelmä on merkittävästi riippuvainen muista PPSHP:n järjestelmistä ja infrastruktuurista, kuinka PPSHP dokumentoi niissä olevat mahdolliset pngelmat, jotta niiden vaikutus voidaan rajata pois toimittajan vastuusta? Vastaus: Järjestelmätoimittaja määrittelee järjestelmälleen sopivan teknisen alustan PPSHP:ssä käytettävien teknologioiden mukaisesti. Järjestelmätoimittaja huolehtii siitä, että valittu teknologia soveltuu IDM-järjestelmän laajaan käyttöön. Sopimuksissa määritellään erikseen vastuut toimittajan ja PPSHP:n välillä. Mikäli suunnittelemattomat käyttökatkot eivät johdu toimittajasta, ne rajataan vaatimusmäärittelyssä sivulla 34 mainitun toimittajavastuun ulkopuolelle. Kysymys 65: *..kyseiselta* kuukaudelta ei makseta ylla*pitomaksua.*ylläpitomaksu on vuotuinen maksu tarjouspohjan mukaan. Vaatimus johtaa myös maksun hinnoitteluun siten että siinä huomioidaan se että maksu voi jäädä joiltakin kuukausilta saamatta. Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään.

14 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 66: *ka*ytto*katkon kesto *.*Jos PPSHP saa tehdä järjestelmälle jotain ei järjestelmätoimittaja voi vastata tällä tavalla, koska PPSHP voi vaikuttaa itse käyttökatkon syntyyn. Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 67: *..liitynnät muihin järjestelmiin*mihin muihin järjestelmiin? Hinnoittelu ilman täsmällistä järjestelmä/rajapinta-tietoa on mahdotonta? Vastaus: PPSHP:ssä käytössä olevat järjestelmät on kuvattu kappaleessa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät. Kysymys 68: *a*rjestelma*n on sovelluttava alueelliseen toimintaan. Ta*ma* pita*a* huomioida ja*rjestelma*n ma*a*rittelyssa*. *Mitä tarkoitetaan soveleltuvuudella alueelliseen toimintaan? Vastaus: PPSHP tekee yhteistyötä PPSHP:n alueen kuntien terveyskeskusten kanssa. Lisäksi OYS-erva muodostaa merkittävän yhteistyöalueen. Järjestelmän on oltava suorituskyvyltään skaalautuva siten, että se voi palvella tarvittaessa jatkossa myös em. alueellisia yhteistyökumppaneita. Kysymys 69: *Citrix-ympa*risto*o*n rakennetut installaatiot. *Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Citrix-tuotetta PPSHP käyttää ja kuinka se liittyy IDM-ympäristöön? Tyypillisesti IDM-ratkaisujen käyttöliittymää ajetaan selaimessa, eli riittääkö että käyttöliittymä toimii selaimessa ko vaatimuksen täyttämiseen? Vastaus: Tarjouksessa pyydetään mainitsemaan tuotantokäytössä olevat kotimaiset, sairaalaympäristöön ja Citrix-ympäristöön rakennetut installaatiot. PPSHP:ssä käytössä olevat Citrix-tuotteet käyvät ilmi käyttöympäristökuvauksesta vaatimusmäärittelyn sivulla 32. Kysymys 70: *Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden ajan lukuunottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä.*mikä on hankintakausi? Ei mainita aineistossa missään? Tarjouspyynnössä puhutaan toistauseksi voimassa olevasta sopimuksesta. Vastaus: Hinnat ovat kiinteät koko sopimuksen voimassaoloajan lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä.

15 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 71: Minkä ratkaisun osan tiedot on tarkoitus syöttää riveille r. 8-21? Työ, lisenssit vai niiden summa, vai jotain muuta? Vastaus: Kaikki ratkaisun osat eriteltynä siten, että kaikki hankintayksiköltä veloitettavat kulut on yksilöity taulukkoon, ja ratkaisun kokonaishinta käy taulukosta ilmi. Taulukkoon voi tarvittaessa lisätä rivejä. Kysymys 72: r Mitkä näistä riveistä vaikuttavat vertailuhintaan ja millä mahdollisella kertoimella? Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 73: Lisenssiylläpidon huomiointi tarjouksessa, kuinka tehdään? Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 74: Voiko tarjota lisenssit vuokralisensseinä? Vastaus: Ei voi. Kysymys 75: Onko oikeampi lyhenne, jota tarjouksessa tulisi käyttää IAM eli Identity and Access Management lyhenteen IDM sijaan? Vastaus: Ei. Kysymys 76: Voiko kohdeympäristöstä ja sen arkkitehtuurista saadan kuvan/kuvia? Vastaus: Ei hankinnan tässä vaiheessa Kysymys 77: Mitä määrittelyjä ja prosessikuvauksia on jo olemassa? Vastaus: PPSHP:ssä on tehty esimäärittelyjä vuosien aikana. Kysymys 78: Voiko käyttötapaukset saada myös esitettynä esimerkiksi vuokaavioina? Vastaus: Ei.

16 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 79: Onko Person Datan laadun ylläpitoon olemassa kirjalliset prosessit ja todennettu toimintatapa? Vastaus: Kirjalliset prosessit ovat olemassa ja toimintatapa on todennettu. Kysymys 80: Onko tarkoitus käyttöönottaa IAM-järjestelmän ohella kokonaisvaltainen lokienhallintajärjestelmä koko PPSHP:n ympäristö huomoiden? Vastaus: Ei ole tässä hankinnassa. Mikäli IDM-järjestelmässä on lokienhallintaan liittyviä ominaisuuksia, järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan nämä tarjouksessaan. Kysymys 81: Yhteensopiva VRK:n terveydenhuollon varmennekorttien ja vaatimusmäärittelyssä kuvatun varmenneympäristön kanssa. Mitä tarkasti ottaen tarkoitetaan yhteensopivuudella? Vastaus: järjestelmän on kyettävä toteuttamaan esim. käyttösitoumuslomakkeen sähköinen allekirjoitus ensikirjautumisen yhteydessä. Lisäksi IDM-järjestelmän on kyettävä tallentamaan varmennekorttien tiedot käyttäjien tietoihin ja hyödyntämään niitä. Kysymys 82: Minkälaiset rajapinnat Esko- ja Oberon järjestelmät tarjoavat? Vastaus: Ks. vaatimusmäärittely s Kysymys 83: Mikäli työntekijän työsuhde joudutaan purkamaan äkillisesti, IDM-järjestelmän on kyettävä vastaamaan tilanteeseen nopealla käyttäjä- ja käyttöoikeustietojen passivoimisella. Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan, millä tavoin tämä menettely toteutetaan järjestelmässä. Miten määritellään termi nopea, eli mitä tämä aikamääre tarkoittaa? Vastaus: Passivointi on tapahduttava muutaman tunnin sisällä tapahtuneesta, mielellään välittömästi. Kysymys 84: Kun järjestelmään luodaan uusia kohdejärjestelmiä, niiden määritteleminen on oltava nopeaa ja selkeää. Miten määritellään termit nopea ja selkeä? Vastaus: Mikäli kohdejärjestelmän attribuutit ym. tiedot ovat selvillä, sen määrittelemiseen ei saa kulua pääkäyttäjältä yli 1 htp.

17 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 85: Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan menetelmät uusien kohdejärjestelmien tietojen syöttämiselle ja integraatioiden tekemiselle. Millä tasolla kuvaus pitää tehdä? Integraation tekeminen on aina järjestelmäkohtaista, eli kuvauksen tekemiseksi tarvitaan myös kuvaus kohdejärjestelmästä. Vastaus: Prosessi integraatioiden tekemiselle ja kuvaus IDM-järjestelmän ominaisuuksista kohdejärjestelmän tietojen syöttämiselle. Kysymys 86: Käyttöoikeuspyyntölomakkeen muokkaamisen ja uusien kohdejärjestelmien lisäämisen tulee olla helppoa. Muokkaamisoikeudet voidaan määritellä käyttäjäryhmäkohtaisesti. Miten määritellään termi helppoa? Vastaus: Käyttöoikeuspyyntölomakkeen muokkaamisen käyttöliittymä on oltava niin helppokäyttöinen, ettei esim. uuden kohdejärjestelmien lisäämiseen kuluu korkeintaan yksi htp. Kysymys 87: Käyttöoikeuspyyntöön voidaan merkitä järjestelmäkohtaisia muokattavia rooleja ja attribuutteja. Mitä tällä tarkoitetaan, voisiko saada esimerkin? Vastaus: PPSHP:n tietojärjestelmissä on järjestelmäkohtaisia rooleja, jotka on voitava määritellä IDM-järjestelmään. Kohdejärjestelmissä olevat erilliset käyttöoikeusattribuutit on oltava mahdollista lisätä käyttöoikeuspyyntöön / IDM-järjestelmään, jotta kokonaiskuva yksittäisen identiteetin käyttöoikeuksista olisi mahdollista, ja erillisten käyttöoikeuksien hakeminen toimisi. Kysymys 88: Käyttöoikeuspyynnön hyväksymistoiminnallisuuden on oltava vaivatonta ja nopeaa. Miten määritelllään termit vaivatonta ja nopeaa? Vastaus: Hyväksymistoiminnallisuus on voitava suorittaa esimerkiksi yhdellä napsautuksella. Kysymys 89: IDM-järjestelmän tulee tuottaa ja jaella määriteltyjä raportteja mahdollisimman automaattisesti useassa eri formaatissa ja usean eri kanavan kautta, mm. sähköpostitse ja wwwportaalilla. Kuinka monessa eri formaatissa? Kuinka monen eri kanavan kautta? Vastaus: esimerkiksi tekstiformaatissa sähköpostilla, html- tai xml-formaatissa web-sivun kautta, jne.

18 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 90: Minkälainen virheraportti? Vastaus: Järjestelmän virheistä koostuva raportti, esimerkiksi epäonnistuneet provisioinnit, virheelliset tietojen sisäänajot jne. Kysymys 91: Listaus administrator-tasoisista käyttöoikeuksista. Minkä järjestelmän/järjestelmien admin oikeudet? Vastaus: IDM-järjestelmän piiriin otettujen järjestelmien käyttöoikeuksista. Kysymys 92: Listaus työrooleista, jotka eivät ole enää käytössä. Tarkoitetaanko kokonaan järjestelmästä poistettuja vai esimerkiksi disabloituja rooleja? Vastaus: Molempia. Kysymys 93: Tarjottava järjestelmä pystyy hallinnoimaan keskitetyn lokien keräämisen. Minkälaista / kuinka laajaa lokien keräämistä tarkoitetaan? Vastaus: Toimittajaa pyydetään kuvaamaan tarjouksessaan, mikäli tarjottava IDMjärjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Kysymys 94: Kriittisten järjestelmien käyttövaltuushallintaan liittyvistä tapahtumista täytyy muodostua aukoton loki- ja muutoshistoria käyttäjäkohtaisesti. Tarkoitetaanko tällä IAM-järjestelmän kautta tapahtuvia vai suoraan kohdejärjestelmään tehtäviä tapahtumia? Vastaus: IAM-järjestelmän kautta tapahtuvia ja kohdejärjestelmiin manuaalisesti tehtäviä käyttövaltuushallinnan tapahtumia eriteltynä siten, että lokista käy ilmi, mitkä tapahtumat on tehty manuaalisesti. Kysymys 95: Identiteetinhallintajärjestelmän on tallennettava käyttäjien tietojärjestelmäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat keskitetysti vahvaa salausta käyttäen. Tarkoitetaanko tässä että IAMjärjestelmään pitää tuoda käyttäjätunnukset ja salasanat eri järjestelmistä (jos näin, miksi)? Vastaus: Tarkoitetaan.

19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 96: Tarjouksessa on mainittava, mikäli IDM-järjestelmä tukee avoimia rajapintoja. Mitä konkreettisesti tarkoitetaan? Vastaus: Avoimen rajapinnan säännöt ja määritelmät ovat julkisia ja ilmaiseksi eri toimittajien tietojärjestelmien käytettävissä. Kysymys 97: Järjestelmätoimittajaa pyydetään esittelemään, miten työ-, organisaatio- ja dynaamiset roolit hallitaan IDM-järjestelmässä (top-down). Onko ns. top-down hallintamalli päätetty ja onko roolimallinnus jo tehty? Vastaus: Roolimallinnus on aloitettu, linjaukset ovat olemassa. Lopullinen malli lienee hybridi rbac. Kysymys 98: Identiteetinhallinta on tarjotulla järjestelmällä käyttäjälle viiveetöntä ja mahdollisimman näkymätöntä. Mitä tällä tarkoitetaan? Aikaisemmin tarjouspyynnössä on käsitelty mm. itsepalvelukäyttöliittymää. Vastaus: IDM-järjestelmän käytössä ei saa esiintyä huomattavia viiveitä. Esim. sähköpostimuistutukset on voitava räätälöidä käyttäjäkohtaisesti vain niille käyttäjille, jotka niitä haluavat vastaanottaa. Kysymys 99: Järjestelmän on sovelluttava alueelliseen toimintaan. Mitä tällä tarkoitetaan konkreettisesti? Vastaus: PPSHP tekee yhteistyötä PPSHP:n alueen kuntien terveyskeskusten kanssa. Lisäksi OYS-erva muodostaa merkittävän yhteistyöalueen. Järjestelmän on oltava suorituskyvyltään skaalautuva siten, että se voi palvella tarvittaessa jatkossa myös em. alueellisia yhteistyökumppaneita. Kysymys 100: Järjestelmään liittyvät mahdolliset virhetilanteet täytyy olla korjattavissa keskitetysti etäyhteyden kautta. Mitä tarkoitetaan: keskitetysti etäyhteyden kautta Vastaus: Virhe- ja ylläpitotilanteissa voidaan toimia etäyhteydellä. Kysymys 101: Dise Datamaster: Mikä tietokanta on käytettävissä IAM-järjestelmän ja Disen jdbcintegraatiota varten? Vastaus: MySQL 5.1

20 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 102: Onko master-tasoiset tiedot tietokannassa yhdessä taulussa keskitetysti luettavissa? Vastaus: Työntekijätiedot on tallettu kahteen tauluun. Työntekijän henkilötiedot ja työntekijän työjaksotiedot Työntekijällä on vain yksi henkilötiedot -tietue. Henkilötietoihin on sidottu yksi tai useampi työjakso -tietue. Tyypillisesti työntekijällä on voimassa vain yksi työjakso -tietue, mutta niitä voi olla voimassa myös useampi esim. työntekijä voi toimia useammassa organisaatioyksikössä eri työtehtävissä ja eri esimiehen alaisuudessa samaan aikaan. Työntekijän henkilötiedoissa on talletettu henkilön perustiedot kuten etu- ja sukunimi, kutsumanimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilökuntanumero ja oletuskäyttäjätunnus. Työtekijän työjaksotiedoissa on talletettu tieto mm. työjakson alku- ja loppupäivämäärästä, organisaatioyksikön tunnus, tehtävänimikkeestä, työroolista, esimiehestä ja onko työntekijä esimiesasemassa. Ulkoisten käyttäjien tiedot on talletettu vastaavasti eli ulkoisen käyttäjän henkilötiedot on talletettu henkilötiedoksi ja ulkoisen käyttäjän työskentelyperiodi on talletettu työjaksoksi. Ulkoisiin henkilötietoihin on sidottu yksi tai useampi ulkoinen työjakso. Tyypillisesti ulkoisella käyttäjällä on voimassa vain yksi työjakso -tietue, mutta niitä voi olla joissain tilanteissa voimassa myös useampi. Ulkoisen käyttäjän henkilötiedoissa on talletettu henkilön perustiedot kuten etu- ja sukunimi, kutsumanimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilökuntanumero ja oletuskäyttäjätunnus, hänen edustamansa ulkoinen organisaatio sekä ulkoisen organisaation vastuuhenkilö ja ulkoisen henkilön uudelleenhyväksymispäivä. Ulkoisen käyttäjän työjaksotiedoissa on talletettu tieto mm. työjakson alku- ja loppupäivämäärästä, PPSHP organisaatioyksikön tunnus, tieto ulkoisesta työroolista ja PPSHP vastuuhenkilöstä. Kysymys 103: Mikä on IAM- lisenssihinnoittelussa suurin yhtäaikainen käyttäjämäärä, kun PPSHP:n omat (4600) + ulkopuoliset (2000) + ulkopuoliset järjestelmätoimittajat (1000) ja harjoittelujaksoa suorittavat (4500) lasketaan yhteen, 12100? Vastaus: Sisäisten käyttäjien lukumäärä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tästä luvusta työskentelee Sisäiset sijaiset (noin 630) sisältyvät tähän lukumäärään. Loput työskentelevät PPSHP:n muissa yksiköissä. Ulkopuolisia terveydenhuollon järjestelmien käyttäjiä on noin OYSin ulkopuolisten järjestelmätoimittajien käyttäjiä on noin Etäkäyttäjiä on noin 800kpl. Näiden lisäksi on opiskelijoita vuosittain =14800.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot