Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön vaatimuksiin Tarkennus vaatimusmäärittelyn kohtaan Käyttöympäristö sivulla 32. PPSHP:ssä käytössä oleva selain: Internet Explorer 9. Selainlaajennuksista ja muista komponenteista Java on käytössä, ActiveX ei ole oletusarvoisesti sallittu. Kysymys 1: Tarjoajalla on riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus arvioida tarjoajan taloudellisia edellytyksiä mm. tarkistamalla tarjoajan tiedot ja merkinnät Asiakastiedon rekisteristä, ELY-keskuksesta tai vastaavasta tietolähteestä. Erikseen pyydettäessä tarjoajan on toimitettava kolmen (3) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kolme tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin kolme tilikautta, on tarjoajan toimitettava erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja selvitettävä vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla hankintayksikön hyväksymällä luotettavalla tavalla. Mikä on hankintayksikön hyväksymä luotettava tapa. Voiko kilpailutukseen osallistua mikäli tarjoajalla on takanaan esim. 1 tilikausi? Vastaus: Kyllä voi. Kysymys 2: Jos tuotteen valmistus tai maahantuonti lopetetaan sopimuskaudella Voiko toimittaja olla vastuussa jos teknologiatoimittaja päättää lopettaa tuotteen tai lopettaa sen maahantuonnin. Vastaus: Tarjouspyynnön ehto määrittää, kuinka toimitaan, jos tuotteen valmistus tai maahantuonti lopetetaan. Toimittaja sitoutuu hankintaan koko sopimuskaudelle.

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 3: IAM-järjestelmän on kyettävä integroitumaan myöhemmin hankittavaan essojärjestelmään. Miten voidaan vaatia kun hankittavaa esso-järjestelmää ei ole vielä tiedossa? Onko päätöstä siitä että esso:n täytyy tukea jotain tiettyä rajapintaa? Vastaus: Järjestelmätoimittajalta voidaan vaatia kykyä integroimaan tuotteensa jatkossa hankittavaan esso-järjestelmään. Päätöstä hankittavasta esso-järjestelmästä tai sen rajapinnoista ei vielä ole. Valitulla järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus vaikuttaa rajapintamäärittelyyn. Kysymys 4: PPSHP:ssa on lukuisia toissijaisia ohjelmistoja, joita ei projektin alkuvaiheessa oteta mukaan identiteetinhallintajärjestelmään. Järjestelmäluettelo täydentyy käyttöönottoprojektin aikana. Kuuluvatko nämä ohjelmistot kiinteät projektin hintaan? Vastaus: Ohjelmistojen hinnoittelussa pyydetään noudattamaan vaatimusmäärittelyn sivulla 35 esiteltyä lisensointimallia. Toissijaiset ohjelmistot liitetään identiteetinhallintajärjestelmään myöhemmin käyttöönottoprojektin jälkeen. Tällöin toissijaisille ohjelmistoille tulee määritellä hinta per liityntä. Kysymys 5: Järjestelmätoimittajan on sitouduttava käyttämään Dise DataMaster järjestelmää identiteetinhallinnan prosesseissa master-tasoisen tiedon aktiivivarastona. Mitä rajapintoja Dise DataMaster -järjestelmä tarjoaa? Vastaus: Dise DataMaster -järjestelmän rajapinnat on kuvattu vaatimusmäärittelyn kohdassa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät, sivu 27. Kysymys 6: Järjestelmästä on toimitettava tuotanto-, testi- ja koulutusympäristö. IDM-järjestelmän toimivuus testataan ennen sopimusten allekirjoittamista PPSHP:n testiympäristössä. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asennusten aloittamisesta, sopimus purkautuu. Testauksessa kiinnitetään huomiota muun muassa järjestelmän luotettavuuteen, käytettävyyteen sekä määrittelyjen ja integraatioiden toimivuuteen. Onnistuneen testauksen jälkeen järjestelmää koekäytetään 4 viikkoa sairaalan tuotantoympäristössä. Tällä varmistutaan teknisen ratkaisun ja arkkitehtuurin toimivuudesta. Järjestelmän testaus kattaa systeemi-, integrointi- ja hyväksymistestit sekä sovellusten käytettävyyden, suorituskyvyn ja tietoturvan testaukset. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, päteekö tämä vaatimus silti? Vastaus: Asennukset tehdään PPSHP:n omaan konesaliin, vaatimusmäärittelyssä kuvattuun käyttöympäristöön. PPSHP tarjoaa järjestelmää varten palvelinympäristön. Asennusten aloittaminen määritellään siitä hetkestä, kun palvelinympäristö tarjotaan järjestelmätoimittajan käyttöön IDM-järjestelmän asennuksia varten. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, ja tämä voidaan kiistattomasti osoittaa, vaatimus ei päde. Kysymys 7: Ollaanko ostamassa palvelua vai omaa järjestelmää? Teksti viittaa jälkimmäiseen mutta teksti *ankinnasta laaditaan toistaiseksi voimassa oleve sopimus, jossa noudatetaan kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa*indikoi enemmän palvelun suuntaan. Vastaus: Ollaan ostamassa omaa järjestelmää ja siihen mahdollisesti liittyvää ylläpitopalvelua. Kysymys 8: Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, myös toimittajalla tulee olla mahdollisuus irtisanomiseen. Millä ehdoilla toimittaja saa irtisanoa sopimuksen? Vastaus: Sopimuksessa noudatetaan JIT2007-ehtoja. Kysymys 9: Pilotointi, mitkä ovat pilotoinnin onnistumisen kriteetit? Mitä toiminnallisuutta vaaditaan esitettäväksi? Vaatimusmäärittelyssä todetaan testauksen tulee onnistua 4 kuukauden sisällä asennusten alkamisesta. Mitä tarkoittaa asennusten alkaminen? Kuka määrittelee mitä on asennusten aloittaminen? Vastaus: Asennukset tehdään PPSHP:n omaan konesaliin vaatimusmäärittelyssä kuvattuun käyttöympäristöön. PPSHP tarjoaa järjestelmää varten palvelinympäristön. Asennusten aloittaminen määritellään siitä hetkestä, kun palvelinympäristö tarjotaan järjestelmätoimittajan käyttöön IDM-järjestelmän asennuksia varten. Mikäli ympäristöä ei saada toimivaksi 4 kuukauden sisällä asiakkaasta johtuvista resurssisyistä, ja tämä voidaan kiistattomasti osoittaa, vaatimus ei päde. Kun vaatimusmäärittelyssä esitellyt pakottavat IDM-järjestelmää koskevat vaatimukset täyttyvät tarjotussa järjestelmässä vaatimusmäärittelyn sivulla 33 kuvatulla tavalla, pilotti katsotaan onnistuneeksi. Kysymys 10: Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Mitä tarkoitetaan *ulutusmäärällä* Mitä tarkoittaa *orrastetusti sidottu* Vastaus: Tällä tarkoitetaan esim. lisenssin hinnan porrastamista käyttäjämääriin. Kysymys 11: Laskutushinnan on oltava samalla tarkkudella kuin tarjoushinnan. Mitä tässä tarkoittaa *amalla tarkkuudella* Vastaus: Sama desimaalitarkkuus.

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 12: 4.6 sanotaan *uussa näitä hankintoja koskevassa...*mihin hankintoihin tässä viitataan kun käytetään monikkoa *äitä*eikä yksikköä *ätä* Vastaus: Kaikkia tarjouspyynnön sisältämiä osa-alueita, kuten lisenssejä, liittymiä, jne. Kysymys 13: Voidaanko näistä sopimusrikkomuspykälista tehdä molemminpuolisia, eli esim. jos ostaja olennaisesti rikkoo sopimusta myyjä voi purkaa sopimuksen ja ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle aiheutuneet välittömät kustannukset. Vastaus: Sopimuksessa noudatetaan JIT2007-ehtoja. Kysymys 14: Tuotteen valmistus ja maahantuonti ovat ei täsmällisiä ilmauksia, ja maahantuonti ohjelmiston kohdalla osittain epäselvä. Eikö PPSHP:n kannalta ole oleellisinta, että tuote on tuettu hankintakauden ajan sen valmistajan toimesta? Vastaus: Sopimustoimittaja vastaa sopimuksesta koko sen voimassaoloajan. Kysymys 15: Vaatimus korvaavan tuotteen toimittamisesta on ongelmallinen monella tavalla, se pakottaa hinnoittelemaan ko. riskin tarjoukseen ehkä jopa estää tarjoamisen, korvaavan tuotteen tuoma hyöty epäselvä, sitä ei voida vain laittaa alkuperäisen tilalle, tarvitaan myös implementointiprojekti. Voidaanko tämä vaatimus poistaa? Vastaus: ei voida poistaa. Kysymys 16: Muut ehdot, voidaanko täsmentää että valmisohjelmiston osalta noudatetaan JIT valmisohjelmistot ehtoja? Vastaus: JIT 2007 yleiset ehdot ja tähän hankintaan soveltuvat liitteet. Kysymys 17: Mikä on käyttäjien lukumäärä, 6500? Onko nuo muut luvut, pl. opiskelijat, osajoukkoja tuosta 6500:stä? Vastaus: Sisäisten käyttäjien lukumäärä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tästä luvusta työskentelee Sisäiset sijaiset (noin 630) sisältyvät tähän lukumäärään. Loput työskentelevät PPSHP:n muissa yksiköissä. Ulkopuolisia terveydenhuollon järjestelmien

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) käyttäjiä on noin OYS:an ulkopuolisten järjestelmätoimittajien käyttäjiä on noin Etäkäyttäjiä on noin 800 kpl. Kysymys 18: Onko järjestelmässä koko ajan nuo 4500 opiskelijan tunnukset vai mikä on maksi opiskelijoiden samanaikaisten tunnusten lukumäärä? Vastaus: harjoittelujaksoaan suorittavien opiskelijoiden määrä on vuosittain PPSHP:ssä noin Nämä opiskelijat voivat olla yhtä aikaa suorittamassa harjoittelujaksojaan. Kysymys 19: *arjouksessa on mainittava myo*s sitovat hinnoitteluperiaatteet muille IDMja*rjestelma*a*n integroitaville kohdeja*rjestelmille *Koskeeko vaatimus vain lisenssejä vai myös mahdollista työtä? Vastaus: Molempia. Kysymys 20: *Poistettuun rooliin liitetyista* ka*ytta*jista* ja oikeuksista on oltava kattava listaus. *Siis missä vaiheessa? Mitä tällä tavoitellaan? Vastaus: mikäli identiteetti on kuulunut jossain vaiheessa identiteetin elinkaarta johonkin tiettyyn rooliin, johon on kuulunut käyttöoikeuksia, nämä on saatava selville. Rooli on ollut peruste ko. käyttäjän oikeuksille, ja tätä perustetta tarvitaan mm. auditointitapauksissa. Lisäksi tietoa tarvitaan, jotta ylläpidossa pystytään siirtämään poistettuun rooliin kuuluneet käyttäjät uuteen, vastaavaan rooliin. Kysymys 21: *Esimies / muu hyva*ksyja* pystyy ma*a*ritta*ma*a*n itselleen sijaisen IDMja*rjestelma*a*n esim. vuosiloman ajaksi. Sihteeri tai osaston muu vastaava henkilo* pystyy ma*a*ritta*ma*a*n IDM-ja*rjestelma*a*n sijaisen esimiehelle esim. sairaustapauksissa. *Mitä sijaisen pitää pystyä tekemään? Vastaus: esimiehen sijainen voi hyväksyä käyttövaltuuspyyntöjä esimiehen puolesta. Sihteerin sijainen voi alustaa käyttövaltuuspyyntöjä sihteerin puolesta. Kysymys 22: *Ka*ytto*oikeuspyynto*jen kiireellisyyden ma*a*ritta*minen. *Koskeeko tämä siis manuaalisesti toteutettavia käyttöoikeuksia? Vastaus: Kyllä. Tämä koskee manuaalisesti toteutettavia ja osittain automatisoituja pyyntöjä, joiden järjestelmäkohtaiset roolitukset / attribuutit määritellään käsin.

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 23: *Ulkopuoliset ka*ytta*ja*t voivat tehda* ka*ytto*oikeuspyynno*n ja*rjestelma*a*n verkon yli web- selaimella omalta toimipaikaltaan. *Minkä/miten ulkopuoliset? Mikä tunnus heillä on vaikka ovat ulkopuolisia? Vastaus: PPSHP tarjoaa palveluna useita eri tietojärjestelmiä ulkopuolisille käyttäjille, esim. radiologian järjestelmiä terveyskeskuslääkäreille. Kysymys 24: *Ka*ytto*oikeus voi olla monivaiheinen, esim. sisa*lta*en AD-ryhma*ja*senyyden ja kohdeja*rjestelma*n ka*ytto*oikeuden.*miksi tämä vaatimus monivaiheisuudesta (=peräkkäinen), eikö rinnakkainen ole mahdollinen? Tämä asia toistuu myös pyyntöjen ketjuttamisen vaatimuksessa. Vastaus: Rinnakkainen ei ole mahdollinen. Kysymys 25: *Joissakin tilanteissa ja*rjestelma*n / projektikansion tms. pa*a*ka*ytta*ja* toteuttaa ka*ytta*ja*lle ka*ytto*oikeudet ilman ka*ytto*oikeuspyynto*a*. Ta*ma*n toiminnallisuuden ja sen kuittaamisen IDM-ja*rjestelma*a*n tulee olla mahdollista.*millä tavalla käyttöoikeudet toteutetaan, jotta niihin voidaan reagoida muutoksesta tulee syntyä jonkinlainen järjestelmästä ulos välittyvä tieto, esim. ryhmäjäsenyys? Vastaus: Käyttöoikeudet toteutetaan tässä tapauksessa manuaalisesti. Pääkäyttäjän on voitava merkitä toteutus ja käyttäjälle annetut oikeudet manuaalisesti IDM-järjestelmään. Kysymys 26: *Rekisteröijä*Miten tieto tulee saada, aktiivisesti vai olla rekisteröijän nähtävissä/muokattavissa? Vastaus: Tiedon on oltava rekisteröijän nähtävissä ja tarvittaessa muokattavissa. Kysymys 27: Mitä lokeja tarkoitetaan *keskitetyn lokien kera*a*misen * Vastaus: Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan tarjouksessaan, mikäli tarjottava IDM-järjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Kysymys 28: Mistä kaikista järjestelmistä on kerättävä käytön aikaista lokia? Vastaus: IDM-järjestelmästä

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 29: Mitä rajapintoja on saatavilla lokien keräämiseen eri järjestelmissä? Vastaus: Tarjouksessa pyydetään kuvaamaan, mikäli tarjottava IDM-järjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Rajapinnat on kuvattu kohdassa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät. Kysymys 30: Paljonko lokeja muodostuu? EPS events per second? Vastaus: Kysymys ei ole relevantti IDM-järjestelmän tarjoukseen liittyen. Tarjouspyynnössä määritellään IDM-järjestelmää, ei lokienhallintajärjestelmää. Kysymys 31: *IDM-ja*rjestelma*ssa* ta*ytyy olla ka*ytto*liittyma* lokitietojen ka*sittelyyn. * *Kaikki ka*ytta*jien kirjautumiseen liittyva*t toimenpiteet on kirjauduttava lokitiedostoon *Kirjautumiset mihin? Jos muualle kuin IDM:ään, mitkä on lokiajapinnat? Ja lokiformaatin kuvaus? Vastaus: IDM-järjestelmään. Lokit muodostavat tietokannan, joka on saatavilla tekstimuotoisena. Järjestelmässä voi olla tämän lisäksi myös kehittyneitä visuaalisia ja ns. information intelligenceä hyödyntäviä työkaluja lokitietojen käsittelyyn. Kysymys 32: *Ma*a*ra*ajan ja*lkeen lokitiedot on poistettava asianmukaisesti. *ja *uutos- ja poistooikeutta lokitietoihin ei saa olla. * Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 33: *Federointipalvelut*Onko pääsynhallinnalle mitään muuta vaatimusta kuin federointipalvelun olemassa olo? Vastaus: Vaatimusmäärittelyssä pyydetään kuvaamaan IDM-järjestelmän tarjoama federointipalvelu. Kysymys 34: *Identiteetinhallintaja*rjestelma*n on tallennettava ka*ytta*jien tietoja*rjestelma*kohtaiset ka*ytta*ja*tunnukset ja salasanat keskitetysti vahvaa salausta ka*ytta*en. * Eikö siis haluta salasanasynkkronointia? Vastaus: Halutaan.

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 35: *IAM-ja*rjestelma*n on kyetta*va* integroitumaan myo*hemmin hankittavaan essoja*rjestelma*a*n. *Jos järjestelmää ei tiedetä tai edes mahdollisia rajapintoja, vaatimus on mahdoton ja kohtuuton kuvattava. Ei voida tietää mitä teknologioita on tarjolla hankintahetkellä. Vastaus: Järjestelmätoimittajalta voidaan vaatia kykyä integroimaan tuotteensa jatkossa hankittavaan esso-järjestelmään. Päätöstä hankittavasta esso-järjestelmästä tai sen rajapinnoista ei vielä ole. Valitulla järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus vaikuttaa rajapintamäärittelyyn. Kysymys 36: *Joissakin PPSHP:n ka*yto*ssa* olevissa sovelluksissa on automaattinen pakotettu salasanan vaihtamistoiminto. IAM- ja*rjestelma*n on pysytta*va* ajan tasalla myo*s na*iden kohdeja*rjestelmien ka*ytta*ja*tunnuksista ja salasanoista. *Tarjoavatko nämä järjestelmät jotenkin tuon tiedon IAM-järjestelmälle? Muuten siitä ei voi olla tietoinen. Vastaus: Kohdejärjestelmät eivät tarjoa tätä tietoa IAM-järjestelmälle. Tämä tieto on politiikkatasoinen määritelmä. Se, miten salasanojen automaattinen pakotettu vaihtamisen synkronointi toteutetaan esson ja IDM-järjestelmän välillä, määritellään myöhemmin essojärjestelmää hankittaessa. IDM-järjestelmätoimittajalla on mahdollisuus tällöin vaikuttaa rajapintamäärittelyihin. Ongelman voi ratkaista esimerkiksi siten, että IDM-järjestelmään määritellään pakotettu salasanan vaihtamistoiminto kohdejärjestelmän tietoihin. Tällöin IDM-järjestelmä huolehtii siitä, että salasana vaihdetaan automaattisesti määritellyin aikavälein ja provisioi tämän tiedon esso-järjestelmälle. Kysymys 37: Yksi käyttäjä useampi rooli, miten sovellukset tukevat tuota? Useampi tunnus? Kerrotaan jotenkin kirjauduttaessa???? s. 18 kuvattu moniroolisuus, erillinen tunnus. Onko se ok myös järjestlemien Admin-käytössä? Vastaus: IDM-järjestelmän on luotava identiteetti. Jos identiteettiin kuuluu useampia rooleja, käyttäjän on pystyttävä valitsemaan roolinsa kirjautumisen yhteydessä. Se, miten IDMjärjestelmä toteuttaa moniroolisuuden, riippuu järjestelmätoimittajasta ja tarjottavan sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista. S. 18 mallin mukaisesti administrator-tunnuksia ei voi toteuttaa. Järjestelmien administrator-käyttöä varten ei tällä hetkellä luoda erillisiä varmennekortteja. Kysymys 38: *Uuden tyo*ntekija*n palkkaaminen *Mitä tuo manuaalinen työ on? Vastaus: Kappaleessa Uuden työntekijän palkkaaminen ei ole mainintaa manuaalisesta työstä. Sivulla 15 manuaalisella palvelupyynnöllä tarkoitetaan IDM-järjestelmän lähettämää tikettiä järjestelmien pääkäyttäjille käyttöoikeuksien toteuttamiseksi.

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 39: *Tyo*ntekija* kirjautuu la*hiverkkoon varmennekortillaanppshp:n ja*rjestelmien ka*yto*n sa*a*nno*t ja ka*ytto*oikeussitoutuminen avautuu ka*ytta*ja*lle erillisessa* na*kyma*ssa*.*eikös tämä (lähiverkon kirjautuminen ja sen seuraumukset) ole AD:n hallinnassa ei IDM-järjestelmän? Toistuu useissa käyttötapauksissa. Vastaus: AD hallinnoi varmennekorttikirjautumista. PPSHP:n järjestelmien käytön säännöt ja käyttöoikeussitoutuminen on oltava IDM-järjestelmän tarjoama näkymä/palvelu. AD kutsuu tätä palvelua, kun se tunnistaa uuden käyttäjän kirjautuvan ensimmäistä kertaa PPSHP:n domainiin. Kysymys 40: *IAM-ja*rjestelma* pa*a*sta*a* ka*ytta*ja*n sa*hko*iselle tyo*po*yda*lle ja PPSHP:n tyo*asemalle. * Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 41: *Esimiehen tulee ka*yda* ja*rjestelmien ka*ytto*ehdot la*pi ennen ja*rjestelmien ka*ytto*a* (ta*ma* voidaan osin tehda* itseopiskeluna), mutta ja*rjestelmien ka*ytto* edellytta*a* kuitenkin hyva*ksynta*a* kirjautumisen yhteydessa*. *Mikä on IDM:n rooli tässä? Vastaus: Kohta löytyy otsikon huomioita alta. Kyseessä on siis yleinen huomio. IDM:n on kyettävä tarjoamaan esimiehelle näkymä järjestelmien käyttöehtoihin. Kysymys 42: *1 kk ennen tyo*suhteen pa*a*ttymista* IDM-ja*rjestelma* la*hetta*a* sa*hko*postitse palvelupyynno*n *Mitä palvelua pyydetään? Vastaus: Tässä pyydetään esimiestä tai sihteeriä kuittamaan palvelupyyntönä tullut tieto työsuhteen päättymisestä. Kysymys 43: *Ulkoisen tyo*ntekija*n tai organisaation sopimussuhteen pa*a*ttyminen *Jos organisaation suhde päättyy, miten tieto siitä välittyy ulkoisen käyttäjän tietoihin ja IDM:n käytettäväksi? Vastaus: Tieto tallennetaan ulkoisten käyttäjien datamasteriin, josta se on saatavilla IDM:n käyttöön.

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 44: *Hankittavan ja*rjestelma*n tulee tukea ainakin Windows client -pohjaisia, merkkipohjaisia, Java Applet -pohjaisia, seka* web- pohjaisia sovelluksia. *miten käyttöliittymä/tapa liittyy integroitavuuteen? Vastaus: IDM-järjestelmän on kyettävä provisioimaan käyttäjätiedot kohdejärjestelmän teknologiasta riippumatta. Kysymys 45: *Lisa*ksi ja*rjestelma*n tulee toimia Citrix-ympa*risto*ssa*. *Tarkoittaa mitä? Vastaus: Järjestelmää on pystyttävä käyttämään Citrix-ympäristössä (kuvattu vaatimusmäärittelyn sivulla 32). Kysymys 46: *Tarjouksessa on mainittava, mika*li IDM-ja*rjestelma* tukee avoimia rajapintoja. Tarjouksessa on mainittava, mika*li IDM-ja*rjestelma*a*n voidaan liitta*a* myo*s kolmannen osapuolen rakentama liittyma*, esim. PPSHP:ssa* ka*yto*ssa* olevaa InterSystemsin Ensemblea* ka*ytta*en. Liittymien rakentamiseen ja toteuttamiseen on toimitettava rajapintakuvausdokumentaatio ja annettava tarvittaessa koulutusta. * Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 47: *sko- ja Oberon-kredentiaalitietojen ta*ytyy olla yhteneva*t. * Mitä näihin katsotaan sisältyvän? Vastaus: Käyttäjätunnus ja salasana. Kysymys 48: Miten Uranuksen prosesseille välitetään tietoa? Vastaus: Oberon-liityntä määritellään käyttöönottoprojektissa erikseen. Kysymys 49: Miten selvitetään onko Oberonissa jo luotava tunnus olemassa? Vastaus: Oberon-liityntä määritellään käyttöönottoprojektissa erikseen.

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 50: Eemelistä eteenpäin lueteltujen sovellusten identiteetti-integraatioon käytettävä rajapinta? Vastaus: Rajapintatietoja ei käyttöönottoprojektissa tarvita. Esko, Oberon, AD, Exchangen ja Dise DataMaster -järjestelmä integroidaan IDM:ään käyttöönottoprojektissa. Muut vaatimusmäärittelyssä mainitut järjestelmät integroidaan myöhemmin. Kysymys 51: *Mediform ja Esko muodostavat yhdessa* niin sanotun autentikaatioryhma*n. *Mitä tällä tarkoitetaan? Vastaus: Eskoon luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla voi käyttää myös Mediformia. Kysymys 52: M2-matkalaskujärjestelmän identiteetti-integraatioon käytettävä rajapinta? Vastaus: M2-integraation rajapinta selvitetään myöhemmässä vaiheessa projektia. Kysymys 53: Mitä työtä projektissa tehdään toissijaisten ohjelmistojen suhteen? Jos tarjouksen pitää sisältää niihin liittyvää työtä, tarvitaan tieto mitä työtä ja mihin järjestelmiin. Vastaus: Muut vaatimusmäärittelyssä mainitut järjestelmät integroidaan myöhemmin. Järjestelmätoimittaja voi hinnoitella projektityön ja erikseen tilattavat lisätyöt tarjouksessaan. Tätä hinnoittelua pitää käyttää myös myöhemmin integroitavien järjestelmien integrointiin vaadittavien kustannuksien määrittelemiseen. Kysymys 54: *Ja*rjestelma*toimittajan on sitouduttava ka*ytta*ma*a*n Dise DataMaster *a*rjestelma*a* identiteetinhallinnan prosesseissa master-tasoisen tiedon aktiivivarastona.*kuka vastaa siitä että Datamaster pysyy riittävän tehokkaasti ajantasalla? Vastaus: PPSHP. Kysymys 55: *Ja*rjestelma*toimittajaa pyydeta*a*n kuvaamaan ne keinot, joilla kohdeja*rjestelmien ka*ytta*ja*tiedot ka*ytta*ja*profiileineen saadaan syo*tettya* ja*rjestelma*a*n (bottomup) *PPSHP:ta pyydetään kuvaamaan kuinka nuo tiedot ovat eri järjestelmistä saavissa? Vastaus: Riippuu järjestelmästä, esim. csv-tiedostolla. PPSHP ei kuvaa näitä tietoja julkiseen dokumenttiin, vaan myöhemmin käyttöönottoprojektin aikana.

12 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 56: *Ja*rjestelma*toimittajan on esitelta*va* tarjouksessaan role mining *yo*kalut joilla voidaan tehda* tietolouhinta kohdeja*rjestelmista* ennen kunkin kohdeja*rjestelma*n liitta*mista* ja*rjestelma*a*n. Role mining *tyo*kalut on hinnoiteltava tarjouksessa. * Mitä tietoa siis pitää kaivaa sovelluksista? Vastaus: Esimerkiksi käyttäjiä, käyttöoikeuksia, järjestelmärooleja ja muita tunnistettavia rooleja. Kysymys 57: *Tarjouksessa on esitetta*va* ka*ytta*ja*tietojen sa*ilytykseen liittyva* salausalgoritmi ja ja*rjestelma*n identiteetti- ja ka*ytta*ja*tietojen asiallinen hallinnointitapa. *Minkä tunnusten salaus? Vastaus: Kohdejärjestelmien ja IAM-järjestelmän käyttäjätietojen salausalgoritmi. Kysymys 58: *Ja*rjestelma*a*n liittyva*t mahdolliset virhetilanteet ta*ytyy olla korjattavissa keskitetysti eta*yhteyden kautta. Ja*rjestelma*toimittajaa pyydeta*a*n kuvaamaan tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niista* selvia*minen. Kaikki ja*rjestelma*n ka*yto*naikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkea*sti.. *??? Vastaus: Järjestelmään liittyvät mahdolliset virhetilanteet täytyy olla korjattavissa keskitetysti etäyhteyden kautta. Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niistä selviäminen. Kaikki järjestelmän käytönaikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkeästi. Kysymys 59: *Tyo*ntekija*lla* on oltava mahdollista muuttaa omia henkilo*tietojaan tietyilta*, erikseen ma*a*ritellyilta* osin, esim. Puhelinnumero. *Jos Datamaster on omistava järjestelmä, miten tämä toteutetaan? Vastaus: Käyttäjän on mahdollista muokata itseään koskevia, tiettyjä ennalta määriteltyjä tietokenttiä IDM-järjestelmään sisäisesti. Kysymys 60: Asennus ja ylläpito, mitä tehtäviä PPSHP on ajatellut itse suorittaa IDM-järjestelmälle? Vastaus: Käyttöönottoprojektissa ja sopimuksissa määritellään erikseen tehtävänjako toimittajan ja PPSHP:n välillä, kuten on mainittu vaatimusmäärittelyn sivulla 33.

13 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 61: *ja*rjestelma*toimittaja toimittaa PPSHP:n Tietohallinnolle asennettavat ohjelmat msipaketteina ta*ydellisesti dokumentoituina *Mitä jos laitetaan Linux alustalle? Vastaus: PPSHP:ssä ei ole käytössä Linux-työasemia. Mikäli järjestelmään kuuluu paikallisesti asennettavia ohjelmistoja, ne toimitetaan PPSHP:n tietohallinnolle MSI-paketteina. Kysymys 62: *IDM-ja*rjestelma*n toimivuus testataan ennen sopimusten allekirjoittamista PPSHP:n testiympa*risto*ssa*. *Mikä on testattava toiminnallisuus? Vastaus: Vaatimusmäärittelyssä kerrotut pakottavat ominaisuudet ja use caset. Kysymys 63: *Ja*rjestelma*n suorituskyky ei saa heikentya*, vaikka sita* ka*ytta*isi satoja yhta*aikaisia ka*ytta*jia*. *Mitä toimintoja kuvitellaan satojen yhtäaikaisten käyttäjien tekevän? Vastaus: Käyttöoikeuspyyntöjen tekemisiä, käyttöoikeuspyyntöjen toteuttamisia, käyttöoikeuspyyntöjen hyväksymisiä, lokitietojen katseluja, raportointia ja järjestelmän ylläpitotehtäviä. Kysymys 64: *uunnitelemattomat käyttökatkot*koska järjestelmä on merkittävästi riippuvainen muista PPSHP:n järjestelmistä ja infrastruktuurista, kuinka PPSHP dokumentoi niissä olevat mahdolliset pngelmat, jotta niiden vaikutus voidaan rajata pois toimittajan vastuusta? Vastaus: Järjestelmätoimittaja määrittelee järjestelmälleen sopivan teknisen alustan PPSHP:ssä käytettävien teknologioiden mukaisesti. Järjestelmätoimittaja huolehtii siitä, että valittu teknologia soveltuu IDM-järjestelmän laajaan käyttöön. Sopimuksissa määritellään erikseen vastuut toimittajan ja PPSHP:n välillä. Mikäli suunnittelemattomat käyttökatkot eivät johdu toimittajasta, ne rajataan vaatimusmäärittelyssä sivulla 34 mainitun toimittajavastuun ulkopuolelle. Kysymys 65: *..kyseiselta* kuukaudelta ei makseta ylla*pitomaksua.*ylläpitomaksu on vuotuinen maksu tarjouspohjan mukaan. Vaatimus johtaa myös maksun hinnoitteluun siten että siinä huomioidaan se että maksu voi jäädä joiltakin kuukausilta saamatta. Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään.

14 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 66: *ka*ytto*katkon kesto *.*Jos PPSHP saa tehdä järjestelmälle jotain ei järjestelmätoimittaja voi vastata tällä tavalla, koska PPSHP voi vaikuttaa itse käyttökatkon syntyyn. Vastaus: Ei sisältänyt kysymystä, joten emme voi vastata mitään. Kysymys 67: *..liitynnät muihin järjestelmiin*mihin muihin järjestelmiin? Hinnoittelu ilman täsmällistä järjestelmä/rajapinta-tietoa on mahdotonta? Vastaus: PPSHP:ssä käytössä olevat järjestelmät on kuvattu kappaleessa Ohjelmistorajapinnat ja -liitännät. Kysymys 68: *a*rjestelma*n on sovelluttava alueelliseen toimintaan. Ta*ma* pita*a* huomioida ja*rjestelma*n ma*a*rittelyssa*. *Mitä tarkoitetaan soveleltuvuudella alueelliseen toimintaan? Vastaus: PPSHP tekee yhteistyötä PPSHP:n alueen kuntien terveyskeskusten kanssa. Lisäksi OYS-erva muodostaa merkittävän yhteistyöalueen. Järjestelmän on oltava suorituskyvyltään skaalautuva siten, että se voi palvella tarvittaessa jatkossa myös em. alueellisia yhteistyökumppaneita. Kysymys 69: *Citrix-ympa*risto*o*n rakennetut installaatiot. *Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Citrix-tuotetta PPSHP käyttää ja kuinka se liittyy IDM-ympäristöön? Tyypillisesti IDM-ratkaisujen käyttöliittymää ajetaan selaimessa, eli riittääkö että käyttöliittymä toimii selaimessa ko vaatimuksen täyttämiseen? Vastaus: Tarjouksessa pyydetään mainitsemaan tuotantokäytössä olevat kotimaiset, sairaalaympäristöön ja Citrix-ympäristöön rakennetut installaatiot. PPSHP:ssä käytössä olevat Citrix-tuotteet käyvät ilmi käyttöympäristökuvauksesta vaatimusmäärittelyn sivulla 32. Kysymys 70: *Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden ajan lukuunottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä.*mikä on hankintakausi? Ei mainita aineistossa missään? Tarjouspyynnössä puhutaan toistauseksi voimassa olevasta sopimuksesta. Vastaus: Hinnat ovat kiinteät koko sopimuksen voimassaoloajan lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä.

15 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 71: Minkä ratkaisun osan tiedot on tarkoitus syöttää riveille r. 8-21? Työ, lisenssit vai niiden summa, vai jotain muuta? Vastaus: Kaikki ratkaisun osat eriteltynä siten, että kaikki hankintayksiköltä veloitettavat kulut on yksilöity taulukkoon, ja ratkaisun kokonaishinta käy taulukosta ilmi. Taulukkoon voi tarvittaessa lisätä rivejä. Kysymys 72: r Mitkä näistä riveistä vaikuttavat vertailuhintaan ja millä mahdollisella kertoimella? Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 73: Lisenssiylläpidon huomiointi tarjouksessa, kuinka tehdään? Vastaus: Ks. edellinen vastaus. Kysymys 74: Voiko tarjota lisenssit vuokralisensseinä? Vastaus: Ei voi. Kysymys 75: Onko oikeampi lyhenne, jota tarjouksessa tulisi käyttää IAM eli Identity and Access Management lyhenteen IDM sijaan? Vastaus: Ei. Kysymys 76: Voiko kohdeympäristöstä ja sen arkkitehtuurista saadan kuvan/kuvia? Vastaus: Ei hankinnan tässä vaiheessa Kysymys 77: Mitä määrittelyjä ja prosessikuvauksia on jo olemassa? Vastaus: PPSHP:ssä on tehty esimäärittelyjä vuosien aikana. Kysymys 78: Voiko käyttötapaukset saada myös esitettynä esimerkiksi vuokaavioina? Vastaus: Ei.

16 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 79: Onko Person Datan laadun ylläpitoon olemassa kirjalliset prosessit ja todennettu toimintatapa? Vastaus: Kirjalliset prosessit ovat olemassa ja toimintatapa on todennettu. Kysymys 80: Onko tarkoitus käyttöönottaa IAM-järjestelmän ohella kokonaisvaltainen lokienhallintajärjestelmä koko PPSHP:n ympäristö huomoiden? Vastaus: Ei ole tässä hankinnassa. Mikäli IDM-järjestelmässä on lokienhallintaan liittyviä ominaisuuksia, järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan nämä tarjouksessaan. Kysymys 81: Yhteensopiva VRK:n terveydenhuollon varmennekorttien ja vaatimusmäärittelyssä kuvatun varmenneympäristön kanssa. Mitä tarkasti ottaen tarkoitetaan yhteensopivuudella? Vastaus: järjestelmän on kyettävä toteuttamaan esim. käyttösitoumuslomakkeen sähköinen allekirjoitus ensikirjautumisen yhteydessä. Lisäksi IDM-järjestelmän on kyettävä tallentamaan varmennekorttien tiedot käyttäjien tietoihin ja hyödyntämään niitä. Kysymys 82: Minkälaiset rajapinnat Esko- ja Oberon järjestelmät tarjoavat? Vastaus: Ks. vaatimusmäärittely s Kysymys 83: Mikäli työntekijän työsuhde joudutaan purkamaan äkillisesti, IDM-järjestelmän on kyettävä vastaamaan tilanteeseen nopealla käyttäjä- ja käyttöoikeustietojen passivoimisella. Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan, millä tavoin tämä menettely toteutetaan järjestelmässä. Miten määritellään termi nopea, eli mitä tämä aikamääre tarkoittaa? Vastaus: Passivointi on tapahduttava muutaman tunnin sisällä tapahtuneesta, mielellään välittömästi. Kysymys 84: Kun järjestelmään luodaan uusia kohdejärjestelmiä, niiden määritteleminen on oltava nopeaa ja selkeää. Miten määritellään termit nopea ja selkeä? Vastaus: Mikäli kohdejärjestelmän attribuutit ym. tiedot ovat selvillä, sen määrittelemiseen ei saa kulua pääkäyttäjältä yli 1 htp.

17 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 85: Järjestelmätoimittajaa pyydetään kuvaamaan menetelmät uusien kohdejärjestelmien tietojen syöttämiselle ja integraatioiden tekemiselle. Millä tasolla kuvaus pitää tehdä? Integraation tekeminen on aina järjestelmäkohtaista, eli kuvauksen tekemiseksi tarvitaan myös kuvaus kohdejärjestelmästä. Vastaus: Prosessi integraatioiden tekemiselle ja kuvaus IDM-järjestelmän ominaisuuksista kohdejärjestelmän tietojen syöttämiselle. Kysymys 86: Käyttöoikeuspyyntölomakkeen muokkaamisen ja uusien kohdejärjestelmien lisäämisen tulee olla helppoa. Muokkaamisoikeudet voidaan määritellä käyttäjäryhmäkohtaisesti. Miten määritellään termi helppoa? Vastaus: Käyttöoikeuspyyntölomakkeen muokkaamisen käyttöliittymä on oltava niin helppokäyttöinen, ettei esim. uuden kohdejärjestelmien lisäämiseen kuluu korkeintaan yksi htp. Kysymys 87: Käyttöoikeuspyyntöön voidaan merkitä järjestelmäkohtaisia muokattavia rooleja ja attribuutteja. Mitä tällä tarkoitetaan, voisiko saada esimerkin? Vastaus: PPSHP:n tietojärjestelmissä on järjestelmäkohtaisia rooleja, jotka on voitava määritellä IDM-järjestelmään. Kohdejärjestelmissä olevat erilliset käyttöoikeusattribuutit on oltava mahdollista lisätä käyttöoikeuspyyntöön / IDM-järjestelmään, jotta kokonaiskuva yksittäisen identiteetin käyttöoikeuksista olisi mahdollista, ja erillisten käyttöoikeuksien hakeminen toimisi. Kysymys 88: Käyttöoikeuspyynnön hyväksymistoiminnallisuuden on oltava vaivatonta ja nopeaa. Miten määritelllään termit vaivatonta ja nopeaa? Vastaus: Hyväksymistoiminnallisuus on voitava suorittaa esimerkiksi yhdellä napsautuksella. Kysymys 89: IDM-järjestelmän tulee tuottaa ja jaella määriteltyjä raportteja mahdollisimman automaattisesti useassa eri formaatissa ja usean eri kanavan kautta, mm. sähköpostitse ja wwwportaalilla. Kuinka monessa eri formaatissa? Kuinka monen eri kanavan kautta? Vastaus: esimerkiksi tekstiformaatissa sähköpostilla, html- tai xml-formaatissa web-sivun kautta, jne.

18 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 90: Minkälainen virheraportti? Vastaus: Järjestelmän virheistä koostuva raportti, esimerkiksi epäonnistuneet provisioinnit, virheelliset tietojen sisäänajot jne. Kysymys 91: Listaus administrator-tasoisista käyttöoikeuksista. Minkä järjestelmän/järjestelmien admin oikeudet? Vastaus: IDM-järjestelmän piiriin otettujen järjestelmien käyttöoikeuksista. Kysymys 92: Listaus työrooleista, jotka eivät ole enää käytössä. Tarkoitetaanko kokonaan järjestelmästä poistettuja vai esimerkiksi disabloituja rooleja? Vastaus: Molempia. Kysymys 93: Tarjottava järjestelmä pystyy hallinnoimaan keskitetyn lokien keräämisen. Minkälaista / kuinka laajaa lokien keräämistä tarkoitetaan? Vastaus: Toimittajaa pyydetään kuvaamaan tarjouksessaan, mikäli tarjottava IDMjärjestelmä pystyy hallinnoimaan myös keskitetyn lokien keräämisen kohdetietojärjestelmistä. Kysymys 94: Kriittisten järjestelmien käyttövaltuushallintaan liittyvistä tapahtumista täytyy muodostua aukoton loki- ja muutoshistoria käyttäjäkohtaisesti. Tarkoitetaanko tällä IAM-järjestelmän kautta tapahtuvia vai suoraan kohdejärjestelmään tehtäviä tapahtumia? Vastaus: IAM-järjestelmän kautta tapahtuvia ja kohdejärjestelmiin manuaalisesti tehtäviä käyttövaltuushallinnan tapahtumia eriteltynä siten, että lokista käy ilmi, mitkä tapahtumat on tehty manuaalisesti. Kysymys 95: Identiteetinhallintajärjestelmän on tallennettava käyttäjien tietojärjestelmäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat keskitetysti vahvaa salausta käyttäen. Tarkoitetaanko tässä että IAMjärjestelmään pitää tuoda käyttäjätunnukset ja salasanat eri järjestelmistä (jos näin, miksi)? Vastaus: Tarkoitetaan.

19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 96: Tarjouksessa on mainittava, mikäli IDM-järjestelmä tukee avoimia rajapintoja. Mitä konkreettisesti tarkoitetaan? Vastaus: Avoimen rajapinnan säännöt ja määritelmät ovat julkisia ja ilmaiseksi eri toimittajien tietojärjestelmien käytettävissä. Kysymys 97: Järjestelmätoimittajaa pyydetään esittelemään, miten työ-, organisaatio- ja dynaamiset roolit hallitaan IDM-järjestelmässä (top-down). Onko ns. top-down hallintamalli päätetty ja onko roolimallinnus jo tehty? Vastaus: Roolimallinnus on aloitettu, linjaukset ovat olemassa. Lopullinen malli lienee hybridi rbac. Kysymys 98: Identiteetinhallinta on tarjotulla järjestelmällä käyttäjälle viiveetöntä ja mahdollisimman näkymätöntä. Mitä tällä tarkoitetaan? Aikaisemmin tarjouspyynnössä on käsitelty mm. itsepalvelukäyttöliittymää. Vastaus: IDM-järjestelmän käytössä ei saa esiintyä huomattavia viiveitä. Esim. sähköpostimuistutukset on voitava räätälöidä käyttäjäkohtaisesti vain niille käyttäjille, jotka niitä haluavat vastaanottaa. Kysymys 99: Järjestelmän on sovelluttava alueelliseen toimintaan. Mitä tällä tarkoitetaan konkreettisesti? Vastaus: PPSHP tekee yhteistyötä PPSHP:n alueen kuntien terveyskeskusten kanssa. Lisäksi OYS-erva muodostaa merkittävän yhteistyöalueen. Järjestelmän on oltava suorituskyvyltään skaalautuva siten, että se voi palvella tarvittaessa jatkossa myös em. alueellisia yhteistyökumppaneita. Kysymys 100: Järjestelmään liittyvät mahdolliset virhetilanteet täytyy olla korjattavissa keskitetysti etäyhteyden kautta. Mitä tarkoitetaan: keskitetysti etäyhteyden kautta Vastaus: Virhe- ja ylläpitotilanteissa voidaan toimia etäyhteydellä. Kysymys 101: Dise Datamaster: Mikä tietokanta on käytettävissä IAM-järjestelmän ja Disen jdbcintegraatiota varten? Vastaus: MySQL 5.1

20 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E (38) Kysymys 102: Onko master-tasoiset tiedot tietokannassa yhdessä taulussa keskitetysti luettavissa? Vastaus: Työntekijätiedot on tallettu kahteen tauluun. Työntekijän henkilötiedot ja työntekijän työjaksotiedot Työntekijällä on vain yksi henkilötiedot -tietue. Henkilötietoihin on sidottu yksi tai useampi työjakso -tietue. Tyypillisesti työntekijällä on voimassa vain yksi työjakso -tietue, mutta niitä voi olla voimassa myös useampi esim. työntekijä voi toimia useammassa organisaatioyksikössä eri työtehtävissä ja eri esimiehen alaisuudessa samaan aikaan. Työntekijän henkilötiedoissa on talletettu henkilön perustiedot kuten etu- ja sukunimi, kutsumanimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilökuntanumero ja oletuskäyttäjätunnus. Työtekijän työjaksotiedoissa on talletettu tieto mm. työjakson alku- ja loppupäivämäärästä, organisaatioyksikön tunnus, tehtävänimikkeestä, työroolista, esimiehestä ja onko työntekijä esimiesasemassa. Ulkoisten käyttäjien tiedot on talletettu vastaavasti eli ulkoisen käyttäjän henkilötiedot on talletettu henkilötiedoksi ja ulkoisen käyttäjän työskentelyperiodi on talletettu työjaksoksi. Ulkoisiin henkilötietoihin on sidottu yksi tai useampi ulkoinen työjakso. Tyypillisesti ulkoisella käyttäjällä on voimassa vain yksi työjakso -tietue, mutta niitä voi olla joissain tilanteissa voimassa myös useampi. Ulkoisen käyttäjän henkilötiedoissa on talletettu henkilön perustiedot kuten etu- ja sukunimi, kutsumanimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilökuntanumero ja oletuskäyttäjätunnus, hänen edustamansa ulkoinen organisaatio sekä ulkoisen organisaation vastuuhenkilö ja ulkoisen henkilön uudelleenhyväksymispäivä. Ulkoisen käyttäjän työjaksotiedoissa on talletettu tieto mm. työjakson alku- ja loppupäivämäärästä, PPSHP organisaatioyksikön tunnus, tieto ulkoisesta työroolista ja PPSHP vastuuhenkilöstä. Kysymys 103: Mikä on IAM- lisenssihinnoittelussa suurin yhtäaikainen käyttäjämäärä, kun PPSHP:n omat (4600) + ulkopuoliset (2000) + ulkopuoliset järjestelmätoimittajat (1000) ja harjoittelujaksoa suorittavat (4500) lasketaan yhteen, 12100? Vastaus: Sisäisten käyttäjien lukumäärä on Oulun yliopistollisessa sairaalassa tästä luvusta työskentelee Sisäiset sijaiset (noin 630) sisältyvät tähän lukumäärään. Loput työskentelevät PPSHP:n muissa yksiköissä. Ulkopuolisia terveydenhuollon järjestelmien käyttäjiä on noin OYSin ulkopuolisten järjestelmätoimittajien käyttäjiä on noin Etäkäyttäjiä on noin 800kpl. Näiden lisäksi on opiskelijoita vuosittain =14800.

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

HR-tieto identiteetinhallinnan (IDM) avaintekijänä. Juha Kunnas, CISA Jukka-Pekka Iivarinen K2 Data Solutions Oy IT Viikko Seminaari 9.10.

HR-tieto identiteetinhallinnan (IDM) avaintekijänä. Juha Kunnas, CISA Jukka-Pekka Iivarinen K2 Data Solutions Oy IT Viikko Seminaari 9.10. HR-tieto identiteetinhallinnan (IDM) avaintekijänä Juha Kunnas, CISA Jukka-Pekka Iivarinen K2 Data Solutions Oy IT Viikko Seminaari 9.10.2008 1 HR-tieto identiteetin hallinnan (IDM) avaintekijänä Liiketoimintalähtöisyys

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 1 (6) Tietopyyntö Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 2 (6) 1 Tausta Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin analytiikkapalveluihin ja näiden hankintaan liittyviä

Lisätiedot

EmCe 365 Drive aloitusohje

EmCe 365 Drive aloitusohje 21.6.2017 Jukka Vihtkari EmCe 365 Drive aloitusohje Sisällys 1 Käyttöoikeudet... 1 1.1 EmCe ohjelman käyttäjätunnus... 1 1.2 EmCe 365 Drive käyttäjätunnus... 1 2 EmCe 365 Driven asennus... 2 2.1 Ohjelman

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: 1/ LIITE 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellista

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen Ohje 1.0 1 (5) Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen 1. Yleistä 1.1 Perusperiaatteet Hyvä tiedonhallintatavan ja henkilötietojen suojaamisen edellyttämien

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan,

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

<raikasta digitaalista ajattelua> Citrus on digitaalisten palveluiden rakentaja. Työtämme ohjaavat luova itsenäinen ajattelu ja vankka teknologiaosaaminen. Työmme tuloksena syntyy helppokäyttöisiä ja älykkäitä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU

Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU Ari Pätsi Tietohallintopäällikkö Aulikki Hautsalo Johtava tietojärjestelmäsuunnittelija Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU Terveydenhuoltopiiristä lyhyesti Terveydenhuoltopiiri (Sosteri)

Lisätiedot

Uusien työntekijöiden perehdytys

Uusien työntekijöiden perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytys ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Heidi Hakkarainen, Protacon Solutions Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Perehdytysprosessi Uuden henkilön lisääminen Kokonaisuuden hahmottaminen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät 26.-27.5.2009 Propentus Oy Propentus Oy on Suomen johtavin korkeateknologian ohjelmisto- ja palveluyritys, jolla on vankka kokemus käyttöoikeuksien

Lisätiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio Tietosuojaseloste, laatimispäivä 4.8.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki PL 3 65101 VAASA Y-tunnus 0209602-6 2. Yhteyshenkilö rekisteriä

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli (Ohjelmassa: Energiatodistusten tietojärjestelmän esittely ja käyttö) 12.10.2007 Tekijän nimi 10.3.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkottumistilaisuus Harri

Lisätiedot

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin.

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (16) Käyttöohjeen sisältö s. 1: ENSIMMÄINEN KIRJAUTUMINEN, SALASANAN VAIHTO s.2 PERUSNÄKYMÄ/ALKUNÄKYMÄ s.3 Kuva yhteyshenkilön itsepalveluliittymän näkymästä. VALIKOT s.4

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Elisa Oyj Elisa Toimisto (13)

Elisa Oyj Elisa Toimisto (13) Elisa Oyj Elisa Toimisto 365 1 (13) ELISA TOIMISTO 365 Pääkäyttäjän pikaopas Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta https://yrityksille.elisa.fi/ohjeet/office-365

Lisätiedot

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 SISÄLLYS Johdanto... 1 Uuden ARVI -tunnuksen luominen... 2 Varmista, onko käyttäjä entuudestaan Opalusermanagerissa...

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

OHJE TOIMINTARYHMILLE

OHJE TOIMINTARYHMILLE OHJE TOIMINTARYHMILLE Käyttäjätunnusten aktivointi ja oikeuksien hakeminen Pääsynhallinnassa Päivitetty 7.11.2013 Kun tietosi on tallennettu Pääsynhallintaan, saat kolme sähköpostia. 1. Uusi käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi. Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti

Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi. Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti Cloudia Oy 8.7.2016 Mikä on Tarjouspalvelu.fi ja Pienhankintapalvelu.fi? 1) Verkkopalvelu, jossa toimittajat

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Yritys nimeltä Redicom

Yritys nimeltä Redicom Kertakirjautuminen IDM projektin keihäänkärki Yritys nimeltä Redicom Redicom Oy Redicom on riippumaton konsulttitalo, joka on erikoistunut tunnistautumis-, käyttäjähallinta ( IDM ja IAM)- ja kertakirjautumisratkaisujen

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot