SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS"

Transkriptio

1 SEURAKANSIO

2 SISÄLLYSLUETTELO Toiminta-ajatus...2 Yhteyshenkilöt...3 Säännöt...4 Taloudenhoito...8 Tiedotustoiminta...8 Harjoitusvuorojen haku ja vuorojen jakaminen...8 Jalkapallotoiminnan päätöksentekojärjestelmä...10 Jalkapallojunioreiden organisaatio- ja toimintaohje...10 Jalkapallotoiminnan toimihenkilöiden tehtäväkuvaukset...11 Juniorivalmennuksen yleiset periaatteet...13 Juniorivalmentajien koulutus...14 Jalkapallokoulu...14 Jalkapallokerho...14 Pelaajien kehityksen seuraaminen...15 Laajasalon palloseuran juniorivalmennuslinjaus...15 Turnausopas...16 Varusteohjeet...18 LPS:N TOIMINTA-AJATUS Seuran tavoitteena on tarjota toimivia ja laadukkaita liikuntapalveluja sekä jalkapalloon liittyviä elämyksiä omalla vihreällä saarellamme, Laajasalossa. Kehitämme edelleen jo olemassa olevia liikuntapalveluita, erityisesti jalkapallotoimintaa sekä kasvatamme aktiivisesti jäsenmääräämme. Pyrimme takaamaan edustusjoukkueelle hyvät edellytykset toimia seuran keulakuvana luomassa esimerkkiä nuoremmille pelaajillemme. Nuorille ja lapsille tarjoamme hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä jalkapallon parissa lähellä kotia. Aikuis- ja senioripelaajille tarjoamme mahdollisuuden kilpailutoimintaan tai vain kunnon ylläpitämiseen jalkapalloa pelaamalla hyvässä porukassa ja seurassa, LPS:n vihreissä väreissä. Meillä jokainen pelaaja huomioidaan yksilönä osana joukkuetta. Noudatamme SPL:n Kaikki pelaa periaatetta.

3 YHTEYSHENKILÖT Ohessa tärkeimmät yhteystiedot sekä toimihenkilöluettelo. Luettelo pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa. Tarkempi, ajantasalla oleva luettelo löytyy kotisivuiltamme osoiteesta Joukkueiden ajantasalla olevat yhteystiedot löytyvät kotisivuilta kyseessä olevan ikäluokan kohdalta. Seuran puheenjohtaja Jouko Laukkanen Varapuheenjohtaja Timo Viheriäranta Hallituksen sihteeri Minna Heikkilä Taloudenhoitaja Mia Stierncreutz Kotisivujen ylläpitäjät Jyri Metso Knipi Stierncreutz Mika Taipola Valmennuksen tukihenkilöt juniorit pojat Timo Viheriäranta juniorit tytöt Kai Pettersson Seurasihteeri Mia Stierncreutz Vuorovastaava Jyri Metso Tiedotusvastaava Knipi Stierncreutz Fanituotevastaava Mia Stierncreutz Tapahtumavastaava Leea Viheriäranta Edustusjoukkueen yhteyshenkilö Leea Viheriäranta Seuran tilinumero FI Seuran LY-tunnus

4 Laajasalon Palloseuran säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Laajasalon Palloseura LPS ry, Kotipaikka Helsinki, Seuran kieli Suomi, Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL. 2 Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista. 3 Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: - kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa - harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa; - sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa; - tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä - mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja asusteita. Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä. 4 Seuran jäsenyys Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 5 Seuran jäsenet Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Hallitus voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 4

5 6 Seurasta eroaminen Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 7 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, - toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka - syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla. 8 Liittymis- ja jäsenmaksut Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja. 9 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla ja sanomalehti-ilmoituksella seuran hallituksen määräämässä lehdessä. 10 Kevät- ja syyskokous a. kevätkokouksessa 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8 Päätetään kokous b. syyskokouksessa 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle 5

6 a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 8 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka vuosi 9 Valitaan hallituksen muut jäsenet 10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia 11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 12 Päätetään kokous 11 Seuran ylimääräinen kokous Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 12 Pöytäkirja Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 13 Äänestys Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 14 Seuran hallinto Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 3 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. 6 Hallituksen tehtävänä on erityisesti

7 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista 4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 5 Vastata seuran taloudesta 6 Pitää jäsenluetteloa 7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten 9 Luovuttaa tilit toiminnan-/tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta 10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta 14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 15 Tilivuosi Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 16 Nimenkirjoittajat Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 17 Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 18 Seuran purkaminen Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. 19 Seuran varojen luovuttaminen Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 20 Yhdistyslain noudattaminen Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. (Ennakkotarkastus suoritettu yhdistysrekisterissä -odottaa vahvistusta, ) 7

8 TALOUDENHOIDON OHJEET Laajasalon palloseuralla on olemassa talousohjesäännöt koko seuran ja joukkueiden taloudenhoitoa varten. Opas löytyy sähköisessä muodossaan seuran kotisivuilta materiaalipankista. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotusvastuu Seuran tiedotustoiminnan päävastuu on seuran hallituksella, sen puheenjohtajalla tai sen nimeämällä tiedotusvastaavalla. Internetissä olevien sivujen vastuu on nimetyillä ylläpitäjillä sekä webmasterilla. Seurasihteeri vastaa juniorijoukkueita koskevista tiedotteista ja niiden eteenpäin lähettämisestä. Jokainen joukkue vastaa omasta tiedotuksestaan. Joukkueet voivat nimetä oman tiedotusvastaavan, muussa tapauksessa tiedotuksesta vastaa joukkueenjohtaja. Kriisitiedotuksesta vastaa seuran puheenjohtaja. Puheenjohtajan estyneenä ollessa kriistiedotuksesta vastaa seuran varapuheenjohtaja. Kriisitilanteen sattuessa tapahtumien kommentointi medialle seuran edustajana on muilta toimihenkilöiltä kielletty. Eri tapahtumille voidaan valita omia tapahtumakohtaisia tiedotusvastaavia. Tiedotuskanavat Seura ja edustusjoukkue julkaisee kausijulkaisun. Lisäksi kirjoitetaan seuran toiminnasta ja tuloksista paikallisiin ilmaisjakelulehtiin. Seuralla pidetään yhteiset ja joukkueiden omat nettisivut laajasalonpalloseura.fi domainissa. Laajasalon palloseuralla on oma facebook-sivusto. Seuran sisäinen tiedotus hoidetaan nettisivuilla, sähköpostitse ja vanhempainilloissa. Jokainen joukkue voi tiedottaa toiminnastaan ja erilaisista urheilutuloksista itsenäisesti. Koko seuraa koskevasta tiedotuksesta vastaa puheenjohtaja ja hallitus tai sen nimittämä tiedotusvastaava. HARJOITUSVUOROJEN HAKU JA VUOROJEN JAKAMINEN Vuorojen hakeminen Liikuntaviraston alaisten ulkokenttien ja palloiluhallien hakuaika sekä opetusviraston koulujen liikuntapaikkojen hakuaika vaihtelee ja on nähtävissä internetissä. Vuorovastaava anoo yhteiset aikuisten ja junioreiden vuorot keskitetysti, lukuun ottamatta edustusjoukkueen ja A-junioreiden kilpavuoroja. Joukkue vastaa omien varattujen vuorojensa kustannuksista. Liikunta-ja opetusvirastojen liikuntapaikkojen ulkopuolisten harjoitustilojen hakemisen tekee joukkue/harrasteryhmä itse. Yksityisistä tiloista varauksen tekevä joukue/ harrasteryhmä sitoutuu maksamaan siitä aiheutuvat vuokrakulut. Vuorovastaava selvittelee epäsäännöllisin väliajoin yksityisten kuplahallien ja muiden kenttien vapaita vuoroja ja laittaa ehdotuksia yhteisesti kaikille joukkueenjohtajille. 8

9 Joukkueet/harrasteryhmät eivät saa itsenäisesti anoa pysyvää vuoroa liikuntavirastolta tai opetusvirastolta ennen virallista vuorojakoa (ei koske yksittäistä päivää tai esim. turnausviikonloppua). Vuorojen jaon jälkeen voi joukkue/ harrasteryhmä hakea vapaita tai peruuntuneita vuoroja haluamastaan paikasta. Saaduista vuoroista tulee ilmoittaa vuorovastaavalle ja taloudenhoitajalle. Opetusviraston (koulujen liikuntasalit) alaisten tilojen vakiovuorojen hakemisen hoitaa aina keskitetysti vuorovastaava. Vuorojen jakaminen Laajasalon palloseuran vuorovastaava jakaa saadut vakiovuorot sähköpostilla ja/ tai seuran vuorojakokokouksissa kaikkien joukkueiden kesken. Jakamisessa tulee huomioida ryhmän koko ja pelaajien ikä. Nuoremmille ikäryhmille tarjotaan aikaisempia harjoitteluaikoja ja vanhemmille myöhäisempiä. Vanhemmat ikäryhmät tarvitsevat myös suhteessa harrastajaryhmän kokoon suuremman harjoitustilan. Ulkovuoroja jaettaessa pyritään ottamaan huomioon myös piirisarjaa pelaavien joukkueiden otteluohjelmat. Joukkueet valitsevat 1-3 ensisijaisesti haluamaansa vuoroa ja ilmoittavat ne paremmuusjärjestyksessä sähköpostilla vuorovastaavalle. Vakiovuorojen jakotilaisuudessa vuorovastaava esittelee saamiensa sähköpostiilmoitusten perusteella ensimmäisen ehdotuksen vuorojaosta jossa tarjotaan kaikille joukkueille vähintään yksi harjoitusvuoro. Tämän jälkeen jakotilaisuudessa joukkueet varaavat sovittavassa järjestyksessä lisävuoroja. Lopulliset vakiovuorot vahvistetaan ja laitetaan kaikille joukkueille tiedoksi sähköpostilla. Vuorojen jakamisesta syntyneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla vuorovastaavan avustuksella. Viime kädessä riita-asiat ratkaisee Laajasalon palloseuran hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että jokainen joukkue saa käyttöönsä vuoroja tasapuolisesti. Vuorojen peruminen Jos joukkue/harrasteryhmä luopuu kokonaan vakiovuorostaan on ilmoitus tehtävä Laajasalon palloseuran vuorovastaavalle, joka tarjoaa sitä ensisijaisesti seuran toisille joukkueille käyttöön. Mikäli käyttämättömälle vakiovuorolle ei ilmaannu halukkaita ottajia, peruu vuorovastaava kyseisen vuoron opetusvirastoon tai liikuntavirastoon. Jos vuoro joudutaan perumaan alle kaksi viikkoa ennen vakiovuoron alkamisajankohtaa, perii opetusvirasto käyttäjältä varauksen mukaisen käyttömaksun ns. karenssiajalta. Jos peruutuksen viivästyminen johtuu vakiovuoron varanneen joukkueen toiminnasta, vastaa kyseinen joukkue myös kaikista vuoron kustannuksista. Mikäli kauden vakiovuoroksi varatun koulutilan jotain yksittäistä vuoroa ei käytetä, eikä varausta ole peruutettu kahta viikkoa aikaisemmin, perii opetusvirasto käyttäjältä varauksen mukaisen käyttömaksun. Joukkueenjohtajan tulee peruuttaa yksittäinen vuoro kirjallisesti tilavarauksiin: Kirjallinen peruutusilmoitus tulee säilyttää kuittina peruutuksesta kunnes vakiovuoron lasku on maksettu. Mikäli joukkue ei ehdi annetun ajan puitteissa peruuttaa yksittäistä vakiovuoroaan, tulee vapaasta vuorosta ilmoittaa vuorovastaavalle, joka tarjoaa vapaata vuoroa muiden joukkueiden käyttöön. Jos sisäliikuntavuoro annetaan kertaluonteisesti oman seuran toiselle joukkueelle, siitä ei tarvitse ilmoittaa kouluun/ liikuntavirastolle/ vuorovastaavalle. Joukkueet huolehtivat mahdollisista kustannusten tasaamisesta itsenäisesti. Kuittauskäytäntö monessa koulussa on muuttunut. Jos koulussa on kouluisäntä paikalla vuoron aikana, hän kuittaa vuoron joko käytetyksi tai käyttämättömäksi. Jos kyseessä ns. omavalvontakoulu, valmentaja tai muu joukkueen toimihenkilö kuittaa vuoron käytetyksi. Mikäli joukkue luovuttaa vuoron toiselle joukkueelle, siirtyy kuittaus- ja ilmoitusvelvollisuus omavalvontakoulussa uudelle käyttäjälle. 9

10 JALKAPALLOTOIMINNAN PÄÄTÖKSENTEKO- JÄRJESTELMÄ Joukkueet/harrasteryhmät tekevät omissa kokouksissaan esitykset joukkueidensa toimihenkilöistä, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Joukkueet/harrasteryhmät päättävät myös oman toimintansa kausimaksun suuruudesta. Kausimaksun suuruus muodostuu lisenssin hinnasta, seuralle tulevista maksuista sekä joukkueen/harrasteryhmän omaan toimintaan kerättävästä maksusta. Seuran jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Seuran syyskokous valitsee uudet jalkapallotoiminnan toimihenkilöt ja uuden hallituksen. Uusi hallitus valitsee tarvittavat työryhmät, muut apuelimet tai vastuuhenkilöt (esim. taloudenhoitaja, tiedotusvastaava, tapahtumavastaava, vuorovastaava jne.) Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje Laajasalon palloseuran joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Laajasalon palloseura (LPS) ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokoukset. Näiden välissä seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran hallitus. Hallitus ja vastuuhenkilöt valitaan seuran syyskokouksessa. Hallitus -Hallitus kokoontuu säännöllisesti, käsittelemään puheenjohtajan lähettämän asialistan pohjalta käsiteltäviä asioita. -Hallitus ratkaisee mahdolliset kiistatilanteet joukkueiden välillä sekä joukkueen toimihenkilöihin kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet. Seuran puheenjohtaja - Lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille viimeistään niin, että ne ovat heillä 7 vrk. ennen kokousta. Huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio. - Tukee ja neuvoo seuran toimihenkilöitä - On päävastuussa seuran toiminnasta, taloudesta, tukien anomisesta, pr-työstä ym. Joukkueet Varsinaisen toiminnan järjestämisestä vastaavat joukkueet seuran antamien ohjeiden mukaan. Joukkueella tulee olla valmentaja, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kilpailutoiminnassa mukana olevassa joukkueessa tulee olla myös huoltaja. Nämä toimihenkilöt valitaan aikuisjoukkueissa joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran vuodessa. Rahastonhoitaja tulee valita pääsääntöisesti kalenterivuodeksi. Muita toimihenkilöitä (mm. varustevastaava, toimintatiimi jne.) valitaan tarpeen mukaan. Joukkueiden tärkein päättävä elin on joukkuekokous. Se valitsee ja erottaa joukkueiden toimihenkilöt. Kokouksen tehtävät ovat: -Valita joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt -Hyväksyä joukkueen kausisuunnitelma ja talousarvio -Päättää vuosittain joukkueen säännöistä Juniorijoukkueilla tärkein päättävä elin on vanhempainkokous, jonka tehtävät määritelty yllä. 10

11 JALKAPALLOTOIMINNAN TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄKUVAUKSET Juniorikoordinaattori Juniorikoordinaattorin tehvänä on olla juniorijoukkueiden joukkueenjohtajien tukena toiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Juniorikoordinaattori kutsuu muut juniorijoukkueet koolle tarvittaessa, toimii tiedottajana seuran sisäisissä junioreita koskevissa asioissa sekä välittää viestejä muualta jalkapallokentältä esim. Palloliitosta. Tällä hetkellä nämä työt kuuluvat seurasihteerin toimenkuvaan. Tyttöjalkapallokoordinaattori Tyttöjalkapallokoordinaattori toimii tyttöfutiksen yhteyshenkilönä seuran, piirin ja tyttöjoukkueiden välillä. Juniorivalmennuksen tukihenkilö Juniorivalmennuksen tukihenkilön tehtävänä on olla juniorijoukkueiden valmentajien tutorina ja sparraajana tarvittaessa. Tukihenkilö kutsuu tarvittaessa koolle muut juniorijoukkueiden valmentajat ja välittää valmennuksen uusia tuulia muille joukkueille. Vuorovastaava Vuorovastaava pyytää vuorotoiveet joukkueilta, pitää huolen vuoroanomusten sisäänjätöstä ajoissa liikuntavirastoon, osallistuu palloliiton järjestämiin vuorojakopalavereihin, pyytää joukkueet koolle vuorojen jakamisen merkeissä ja jakaa vuorot tasapuolisesti hallituksen päättämän mallin mukaisesti. Näiden lisäksi vuorovastaava peruu käyttämättömät vakiovuorot liikuntavirastoon tai opetusvirastoon sekä seuraa uusien mahdollisten olosuhdehankkeiden (liikuntapaikkojen) valmistumista ja seuran mahdollisuutta saada uusista paikoista vuoroja. Tiedotusvastaava Tiedotusvastaava vastaa seuran virallisesta tiedottamisesta sekä kirjoittaa säännöllisesti LPS:n toiminnasta ja tapahtumista kotisivuille. Tapahtumavastaava Tapahtumavastaava huolehtii tarvittavan määrän järjestysmiehiä edustusjoukkueen kotiotteluihin ym. tapahtumiin ja vastaa tapahtumissa tarvittavien tavaroiden kysymisestä/hankkimisesta seuralle ja niiden kuljetuksesta sekä hyvästä säilytyksestä. Fanituotevastaava Fanituotevastaavan tehtävänä on järjestää seuran fanituotteiden myynti seuran joukkueille sekä seuran tapahtumiin. Fanituotevastaava huolehtii fanitavaran tilaamisesta ja laskutuksesta seuran hallituksen ohjeiden mukaisesti. 11

12 Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät Joukkueenjohtaja -Vastaa joukkueen toiminnan organisoimisesta -Kutsuu koolle vanhempainkokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat -Valmistelee joukkueen vuositoimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa -Vastaa joukkueensa sisäisestä tiedottamisesta -Osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin -Vastaa rahastonhoitajan kanssa joukkueensa taloudesta -Vastaa joukkueen kesken sovittavien sääntöjen valmistelusta - Ideoi ja toteuttaa yhdessä joukkueen muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa joukkuekohtaista varainhankintaa - Huolehtii joukkueen pelaajaluettelon pitämisestä ajan tasalla - Hoitaa leirivaraukset ym. erityisohjelman - Hoitaa vahinko- ja tapaturmavakuutusilmoitukset sekä pelaajien lisenssimaksut - Huolehtii uusien pelaajien ja heidän vanhempiensa vastaanottottamisesta Rahastonhoitaja -Seuran hallitus hyväksyy joukkueen rahastonhoitajan ja hänelle myönnettävät tilinkäyttöoikeudet seuran joukkuekohtaiselle tilille. -Vastaa joukkueen varoista, maksuista ja joukkueella olevista tileistä. -Toimittaa puolivuosittain joukkueen kirjanpitomateriaalin (kuitit, laskut, tiliotteet sekä muun mahdollinen kirjanpitomateriaalin) tilitoimistolle ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. -Osallistuu seuran rahastonhoitajapalavereihin Vastuuvalmentaja -Vastaa joukkueen valmennuksesta ja sen suunnittelusta. Tekee kausisuunnitelman, kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat. -Osallistuu seuran valmentajapalavereihin -Vastaa joukkueen sarja- ja muista otteluista, laatii ottelutaktiikat, johtaa pelaajien neuvonpidot ja suorittaa pelaajavalinnat otteluihin. -Vastaa valmentajien ja pelaajien kesken sovittavista säännöista Huoltaja -Avustaa harjoituksissa -Antaa ensiavun loukkaantumisissa -Vastaa joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta ja täydentämisestä Pelaajat -Noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä harjoituksissa ja joukkueen tilaisuuksissa -Hoitaa koulutyön hyvin -Muistaa edustavansa seuraa harjoituksissa ja peleissä. Pelimatkoilla käyttäytyy hyvin. -Noudattaa valmentajien ja muiden joukkueen toimihenkilöiden ohjeita -Muistaa että omatoiminen harjoittelu on välttämätöntä jos haluaa kehittyä jalkapalloilijana 12

13 Vanhemmat -KKK eli kuljettaa, kustantaa ja kannustaa -Toimia yhteistyössä seuran hyväksi -Olla innostuneita ja kiinnostuneita lapsensa harrastuksesta -Antaa valmentajalle työrauhan sekä treeneissä että peleissä -Noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä -Järjestää lapsille asian mukaiset varusteet (jalkapallokengät, säärisuojat) -Huolehtii tai pyytää lastansa huolehtimaan itse poissaoloilmoituksista valmentajalle tai joukkueenjohtajalle -Hankkii mahdollisuuksien mukaan sponsoreita joukkueelle JUNIORIVALMENNUKSEN YLEISET PERIAATTEET LAAJASALON PALLOSEURASSA Lasten oikeus valmennettuun harrastukseen ja liikunnallisuuden sekä lajitaitojen kehittymiseen Lps junioreiden toiminnan tärkein tavoite on tarjota Laajasalon sekä sen lähiympäristön lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa. Junioritoiminnan pohjana on liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Hyväksymme LPS:ssä sen tosiasian että harrastajillamme on erilaiset halut ja tarpeet. Pyrimme toiminnassa ottamaan huomioon tämän tarjoamalla innokkaille ja motivoituneille pelaajille mahdollisuuden kehittyä myös yksilönä joukkueen sisällä, kuitenkin resurssit huomioonottaen. Samoin kuin tarjoamme harrastuksen niille, jotka eivät halua harjoitella niin kovasti ja tosissaan. Yleisen liikunnallisuuden lisäämisen nykypäivän lapsille ja nuorille näemme tärkeänä osana toimintaamme. Haluamme toiminnallamme osoittaa että liikkuminen on ennenkaikkea hauskaa ja että siinä voi kehittyä. Lajitaitojen lisäksi koemme tehtäväksemme kehittää lasten yleisiä liikunnallisia kykyjä tarjoamalla toisinaan myös muuta liikkumiseen aktivoivaa toimintaa. (sählyä, pulkkamäki-iltoja, maastojuoksukilpailuja ym.) Kannustamme myös omaehtoiseen leikkiin ja harjoitteluun pallon kanssa. Kunnioitamme lapsen muita harrastuksia ja menoja. Vaikka pidämme harjoittelupäiväkirjaa, muista harrastuksista johtuvat poissaolot, eivät ole esteenä jalkapallon harrastamiselle. Painotamme harrastajillemme myös koulun käynnin tärkeyttä. Valmennuksen painopisteet eri ikäryhmissä LPS:n tavoitteena on että kaikista sen junioreista tulee pelaajia, joilla on perustaidot opetettuina. Leikkimaailman joukkueissa painotetaan ensisijaisesti henkilökohtaisten perustaitojen oppimista. Pelaajien perustaitoja ovat mm. haltuunotot, kuljetukset, laukaukset ja näitä tukevat motoriset valmiudet. Perustaitoja harjoitellaan sekä yksilösuorituksina että ryhmänä. Leikkimaailmassa tutustutaan joukkuepelaamiseen harjoittelemalla eri pelipaikoilla (myös maalivahtina). Leikkimaailmassa harjoitusmäärä on 1-3 harjoitusta viikossa. Joukkuepelaaminen eli pelipaikkojen vakiintuminen sekä pelitaktiikoiden hiominen korostuu vasta Kaverimaailman puolella. Kaverimaailmassa harjoitusten määrä on 2-4 harjoitusta viikossa. 13

14 Joukkuejako Joukkuejaon motiivi tulee olla aina opetusta ja oppimista suosivaa, ei suorituskeskeinen. Opetuksen ja oppimisen kannalta on hyvä, jos joukkueiden pelaajat ovat mahdollisimman tasaisia, jolloin koko ryhmä voi harjoitella samoja tehtäviä sekä yksin että pareissa. Harjoituksissa tämä usein tarkoittaa pienryhmien muodostamista joukkueen sisällä. Suosituksena on että kaikki saisivat harjoitella ja pelata samantasoisten ja tuttujen pelikavereiden kanssa mahdollisimman tasaisia vastustajia vastaan. JUNIORIVALMENTAJIEN KOULUTUS Laajasalon palloseuran lähivuosien tavoitteena on kehittää junioritoimintaansa. Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman laadukasta valmennusta jokaiselle pelaajallemme. Tästä syystä haluamme kannustaa kaikkia valmentajiamme kouluttamaan itseänsä aktiivisesti valmennuksen saralla. Laajasalon palloseura suosittelee että jokaisella joukkueella tulisi olla vähintään kaksi valmentajaa, joista ainakin yhdellä (vastuuvalmentajalla) olisi suoritettuna D-tason valmennuskoulutus kahden vuoden kuluttua joukkueen perustamisesta. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, niin seura on lupautunut tukemaan valmennuskoulutusta taloudellisesti maksamalla 50% D-tason juniorivalmennuskoulutuksesta. Joukkue maksaa valmentajalleen toiset 50%. Koulutustuen saaminen seuralta vaatii ilmoitusta hallitukselle ennen koulutukseen ilmoittautumista sekä seuran valmentajasopimuksen allekirjoittamista. Valmentajasopimuksessa on määritelty koulutustuen ehdot. C-tason koulutusta suositellaan niille valmentajille joille on kertynyt muutaman vuoden valmennuskokemus. Myös C-tason koulutusta seura tukee 50%:lla kustannuksista. Loppuosan kustannuksista maksaa joukkue. C-tason koulutustuen saaminen seuralta vaatii valmentajasopimuksen allekirjoittamista. Valmentajasopimuksessa on määritelty koulutustuen ehdot. B-tason koulutusta suositellaan 12v. ja sitä vanhempien pelaajien vastuuvalmentajille. Seura tukee mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutustukea voi hakea johtokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Maalivahtivalmentajille suosittelemme D-tason maalivahtikoulutusta. Seurasihteeri tiedustelee vuosittain ennen seuran talousarvion valmistumista joukkueiden vastuuvalmentajilta joukkueiden koulutustarpeita koulutussuunnitelman pohjaksi. Koulutussuunnitelma käsitellään seuran hallituksessa. JALKAPALLOKOULU Laajasalon palloseura pyrkii järjestämään kesäisin jalkapallokoulun, jossa seuran valmentajat opettavat lapsille jalkapallon perustaitoja ja tekniikkaa. Jalkapallokoululaisilla on mahdollisuus liittyä jo olemassa oleviin tai syksyllä perustettaviin LPS:n joukkueisiin. JALKAPALLOKERHO Laajasalon palloseura pyrkii järjestämään talvikaudella jalkapallokerhotoimintaa nuorimmille pelaajanaluille. Jalkapallokerho on helppo ja edullinen tapa tutustua lajiin ja kokeilla miltä säännöllinen harrastustoiminta tuntuu. 14

15 PELAAJIEN KEHITYKSEN SEURAAMINEN Pelaajien yksilöllistä kehitystä pyritään seuraamaan pitkäjänteisesti. Kehitystä voidaan seurata mm. testaamalla säännöllisin väliajoin pelaajan ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat mm. nopeus, ketteryys, kestävyys ja nopeuskestävyys. (SPL:n testit ja taitokilpailut) LAAJASALON PALLOSEURAN JUNIORIVALMEN- NUSLINJAUS 6-14 VUOTIAAT PELAAJAT Lps- juniorivalmennuslinjan pohjana on käytetty Suomen palloliiton nuorisotoimintalinjaa. Pitkäjänteinen pelaajakoulutus pitää sisällään kasvatuksellisten asioiden lisäksi seuraavat osa-alueet: 1. hyvin suunniteltu ja toteutettu harjoittelu 2. kehittymistä ja oppimista tukeva kilpailujärjestelmä 3. palautuminen ja itsestä huolehtiminen 4. oma ja ohjaajan / valmentajan jatkuva arviointi 5. Ryhmähengen luominen ja ylläpitäminen -lapsi osana joukkuetta/ seuraa Perustan luomisen vaihe 6-10 vuotiaat Ensimmäinen ja tärkein jalkapallon suunnitelmallisen pelaajakoulutuksen ikävaihe on 6 10-vuotiaat lapset. Kutsumme tätä ikävaihetta perustan luomisen vaiheeksi. Valmennuksen pääsuuntana henkilökohtaisen taidon kehitys. Harjoituksiin ja peleihin osallistumisen tulee olla lapsille vapaaehtoista. On kuitenkin toivottavaa, että lapset osallistuvat harrastustoimintaan säännöllisesti ja ilmoittavat mm. poissaoloista joukkueen sopimalla tavalla * Harjoituksen kesto alku- ja loppuosioineen minuuttia. * Toiminta on hyvin suunniteltua, kaikkia osallistujia aktivoivaa * Pyritään opettamaan pienryhmissä max 8-10 lasta/ ohjaaja. * Pelien ja leikkien osuus n % * Päähuomio on yleisessä liikunnallisessa kehittymisessä * Opetellaan lajin perustaitoja ohjatusti * Kannustetaan pelaajia omatoimiseen harjoitteluun ( kotiläksyt, testikilpailut ym.) * Pelataan paljon ja pelataan pienpelejä 2v2, 3v3 ja 4v4 * Opetetaan pelin yksinkertaiset säännöt ja Fair Play -toiminta * Ohjattu seuran toiminta 1-3 krt/vko (6-8vuotiaat), 2-4 krt/vko( 9-10 vuotiaat) * Yhtä peliä kohti on noin 2 joukkueharjoitusta Harjoitteluun opettelemisen vaihe vuotiaat * Harjoitusten kesto alku ja loppuosioineen minuuttia * Pyritään pienryhmä/henk.kohtaiseen opettamiseen. * Opetellaan harjoittelemaan ja opetellaan huolellisesti lajin perustaitoja. * Opetellaan teknis-taktisten perusasioiden lisäksi alkuverryttely, jäähdyttely, ravintoasioiden perusteet, palautumisen vaiheet ja toimenpiteet, keskittymisen ja mielikuvaharjoittelun alkeet sekä kilpailusuorituk seen tähtäävät ennakkovalmistautumiset. * Kilpailun aikana pelaajat pelaavat voittaakseen ja tekevät parhaansa, mutta päähuomio on perusasioiden opettelussa * Seura tukee pelaajan omatoimista harjoittelua. * Yhtä peliä kohti on noin 3 joukkueharjoitusta 15

16 Turnausopas Hyvin järjestetyllä turnauksella voidaan kattaa suuri osa joukkueen/joukkueiden koko vuoden menoista. Turnauksilla on myös myönteinen vaikutus joukkueen sisäiseen henkeen ja siksi niiden järjestäminen on suositeltavaa. Turnausten järjestäminen vaatii kuitenkin melko paljon työtä. Tässä lyhyessä oppaassa annetaan neuvoja tärkeimpien käytännön järjestelyjen hoitamisessa. Luvat Turnauksen järjestämiseen tarvitaan SPL:n Helsingin piirin lupa. Turnauslupahakemuksen saa kotisivujen materiaalipankista tai piirin nettisivuilta, osoitteesta: Turnausluvat haetaan seuran kautta kootusti. Turnauslupaa on haettava piiriltä viimeistään mennessä jos turnaus pidetään mennessä jos turnaus pidetään mennessä jos turnaus pidetään Lokakuun osalta lupia voidaan myöntää jo ennen aikarajan umpeutumista. Turnauslupahakemukseen tarvitaan aina myös seuran suostumus. Suostumuksen antaa seuran puheenjohtaja. Kahviotoimintaan ei tarvitse hakea erillistä myyntilupaa. Turnausmaksu Yleisin maksu yhden päivän turnauksesta on euroa per joukkue. Viikonlopputurnauksesta euroa/joukkue. Kentän varaaminen Kenttä varataan vuorovastaavan kautta Helsingin kaupungin liikuntavirastosta. Hakemuslomakkeen löytää nettisivuilta osoitteesta Tehkää varaus hyvissä ajoin (joulukuun 15. päivä mennessä seuraavan kesän turnausta varten). Kaupunki perii kentän käytöstä maksun. Kenttä tulee varata myös seuran sisäisesti. Tämä tapahtuu ilmoittamalla turnauksesta seuran puheenjohtajalle. Turnauksen mainostaminen Tärkein tehtävä turnauksen ensi vaiheen järjestelyissa on hankkia sinne joukkueet. Parhaiten tämä käy soittelemalla joukkueiden yhteyshenkilöille tai lähettämällä heille sähköpostia. Kaikki piiriin ilmoitetut turnaukset tulevat piirin nettisivujen turnauslistalle. Mainostaminen on syytä aloittaa mahdollisimman aikaisin, jo vuodenvaihteen jälkeen. Kilpailu turnausten järjestämisessä on kova ja ensin aloittanut on useimmiten etulyöntiasemassa. Tuomarit Varsinkin nuorempien ikäluokkien turnauksissa kannattaa tuomarit järjestää omasta takaa, koska ulkopuolisten tuomarien palkkiot kahdelta päivältä vievän suuren osan tuotosta. Ulkopuoliset koulutetut tuomarit voi tilata esimerkiksi erotuomarikerhosta. Yhteystiedot läytyvät heidän kotisivuiltaan osoitteesta: 16

17 Palkinnot Mitaleita voi tilata esimerkiksi Stadiumin seurasivustolta löytyvältä mitali- ja pokaalitoimittajalta Sporrongilta, Ruotsista, Palkintotukusta: Teollisuuskatu 21 (Vallila), Helsinki, p tai Merkkikeskuksesta: Nokiantie 2 C, Helsinki, p , Mitalit maksavat nauhoineen ja kaiverruksineen 2-5 euroa/kpl. Näiltä toimittajilta voi tilata/ostaa myös muita palkintoja, esim. pokaaleja ja tsempparipalkintoja. Laajasalon palloseuralla on myös oma mitalimuotti teetettynä I-korussa. I-korun yhteystiedot löytyvät heidän kotisivuiltaan osoitteesta: Kunniakirjat täytyy useinmiten tehdä/teettää itse. Arpajaiset Arpajaiset ovat turnausten suurimpia tulonlähteitä osanottomaksujen ja buffettimyynnin ohella. Jos niihin saadan ilmaiseksi hyvät ja runsaat palkinnot, voi tuotto kohota hyvinkin yli 1000 euron. Kisatoimisto tulospalvelu Kisatoimiston voi perustaa esimerkiksi kentän laidalle. Toimiston seinään tai lähialuelle olisi syytä panna kunnolliset tuloksista kertovat liuskat, isot ja isoilla kirjaimilla. Osallistuneille joukkueille kannattaa lähettää turnauksen jälkeen kaikki ottelutulokset. Jos heille jää hyvä mieli turnauksesta myös tätä kautta, he tulevat myös seuraavana vuonna. Kenttähenkilökunnan huomioiminen Kentänhoitajat ovat useimmiten erittäin avuliaita turnausten aikana käytännön järjestelyissä. Tästä heidät kannattaa palkita esimerkiksi kahvion tuotteilla tms. Myytävät Mitä turnauksissa myydään, on osittain makuasia, mutta - suolaista syötävää kannattaa varata runsaasti esim. sämpylöitä sekä hedelmiä - kylmällä ilmalla menee runsaasti makkaraa ja kahvia, kuumalla taas kylmää mehua, limua ja jäätelöä. Tunnelma Turnauksen tunnelma on tärkeä. Tunnelmaa voidaan keventää lisäohjelmalla ja ennen kaikkea leppoisalla kuulutuksella ja musiikilla. Ensiapu Jonkinlainen ensiapupiste pitäisi olla paikalla. Omasta joukosta saattaa löytyä sairaanhoitaja tai lääkäri, joka pystyy antamaan tarvittavat ensiavut tapaturman sattuessa. Lähimmän lääkäriaseman ja /tai sairaalan yhteystiedot kannattaa säilyttää esimerkiksi kisatoimistossa. 17

18 Oheisohjelma Oheisohjelmaa kannattaa järjestää resurssien mukaan. Seuran varastolta löytyy pallotutka, jota saa varata joukkueen käyttöön turnauksia varten korvauksetta. Erilaiset taito- ja temppuradat voivat olla myös hauskoja pelaajille pelien väleissä. VARUSTEOHJEET Jokainen joukkue vastaa itse omista varustehankinnoistaan. Laajasalon palloseuralla on varustesopimus Stadium teamsalesin kanssa. LPS seuramallisto löytyy seuran kotisivuilta stadiumin-logon takaa. Seuramalliston hinnat sisältävät seuralogon painatuksen. Muut painatukset laskutetaan erikseen erillisen hinnaston mukaisesti. Teamsalesista saa pyydettäessä sovituskappaleet tilattavista vaatekappaleista. Muista varata sovituskappaleet ennen niiden noutoa. Stadiumin yhteystiedot ja varusteiden tilauskaavake löytyy seurakuvaston liitteenä kotisivuiltamme. Toimitusajat ovat melko pitkiä ruuhka-aikoina, joten muistakaa tilata tarvittavat varusteet ajoissa. Peliasu Laajasalon palloseuran pelaajien peliasu on Adidaksen. Pelipaita on Adidas Tabela II ja väriltään vihreä. Pelishortsit ovat joko Adidas Parma tai Regista ja värinä musta. Pelisukat ovat joko Adidas Milano sock tai Adidas Adisock ja väriltään vihreät. Vieraspelipaidan väri on valkoinen. Tuulipuku ja muut varusteet Tuulipukuna/ edustusasuna LPS käyttää Adidas Sereno Pre suitia. Seurakuvastosta voivat joukkueet itse vapaasti valita mitä varusteita sisällyttävät omaan varustevalikoimaansa. Muita mahdollisesti tarpeellisia, juniorijoukkueelle yhteisesti hankittavia, varusteita ovat hiekkahousut, harjoituspaidat, sadetakit ja collegeasut. Nämä varusteet löytää myös seurakuvastosta osoitteesta: stadiumteamsales.fi/lps Viirit, liput ja fanitavarat Seuran fanitavaravastaavalla on viirejä ja lippuja myytävänä joukkueille. Viirin hinta joukkueelle on 3,70 euroa/kpl ja lipun 80 x 120 cm hinta 50 euroa/kpl. (vuonna 2013) Fanitavaravastaavan hommia hoitaa toistaiseksi seurasihteeri. Ilmoittakaa tarpeesta ajoissa, sillä mikäli tuotteet ovat loppu, toimitusjat ovat kolmen viikon ja kuukauden välillä. Koko pelikauden viirit kannattaa esimerkiksi ostaa heti maalis-huhtikuussa. Juniorijoukkueiden joukkueenjohtajilta voi kysyä tietoa fanitavaroiden saatavuudesta. Seuralla on myynnissä t-paitoja, lippiksiä, pipoja, kaulahuiveja, viirejä, pinssejä, kasseja ja lippuja. Fanipaidan hinta on euroa riippuen mallista, lippiksen 15 euroa, pipon 15 euroa, viirin 7/10 euroa, pinssin 3 euroa, kassin 7 euroa ja ison lipun 50 euroa (vuonna 2013). Ajankohtaiset hinta- ja saatavuustiedot löytyvät kotisivuiltamme. Uusien joukkueiden varustepaketit Uusi aloittava LPS-juniorijoukkue saa seuralta aloituspaketin. Paketti sisältää seurakansion, rahastonhoitajan kansion, liivejä, tötsiä, pallopumpun ja huoltolaukun. Varustepaketti luovutetaan aloittavalle joukkueelle viimeistään ensimmäisissä virallisissa harjoituksissa. 18

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 - Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet 2012 - 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot