SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS"

Transkriptio

1 SEURAKANSIO

2 SISÄLLYSLUETTELO Toiminta-ajatus...2 Yhteyshenkilöt...3 Säännöt...4 Taloudenhoito...8 Tiedotustoiminta...8 Harjoitusvuorojen haku ja vuorojen jakaminen...8 Jalkapallotoiminnan päätöksentekojärjestelmä...10 Jalkapallojunioreiden organisaatio- ja toimintaohje...10 Jalkapallotoiminnan toimihenkilöiden tehtäväkuvaukset...11 Juniorivalmennuksen yleiset periaatteet...13 Juniorivalmentajien koulutus...14 Jalkapallokoulu...14 Jalkapallokerho...14 Pelaajien kehityksen seuraaminen...15 Laajasalon palloseuran juniorivalmennuslinjaus...15 Turnausopas...16 Varusteohjeet...18 LPS:N TOIMINTA-AJATUS Seuran tavoitteena on tarjota toimivia ja laadukkaita liikuntapalveluja sekä jalkapalloon liittyviä elämyksiä omalla vihreällä saarellamme, Laajasalossa. Kehitämme edelleen jo olemassa olevia liikuntapalveluita, erityisesti jalkapallotoimintaa sekä kasvatamme aktiivisesti jäsenmääräämme. Pyrimme takaamaan edustusjoukkueelle hyvät edellytykset toimia seuran keulakuvana luomassa esimerkkiä nuoremmille pelaajillemme. Nuorille ja lapsille tarjoamme hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä jalkapallon parissa lähellä kotia. Aikuis- ja senioripelaajille tarjoamme mahdollisuuden kilpailutoimintaan tai vain kunnon ylläpitämiseen jalkapalloa pelaamalla hyvässä porukassa ja seurassa, LPS:n vihreissä väreissä. Meillä jokainen pelaaja huomioidaan yksilönä osana joukkuetta. Noudatamme SPL:n Kaikki pelaa periaatetta.

3 YHTEYSHENKILÖT Ohessa tärkeimmät yhteystiedot sekä toimihenkilöluettelo. Luettelo pyritään päivittämään vähintään kerran vuodessa. Tarkempi, ajantasalla oleva luettelo löytyy kotisivuiltamme osoiteesta Joukkueiden ajantasalla olevat yhteystiedot löytyvät kotisivuilta kyseessä olevan ikäluokan kohdalta. Seuran puheenjohtaja Jouko Laukkanen Varapuheenjohtaja Timo Viheriäranta Hallituksen sihteeri Minna Heikkilä Taloudenhoitaja Mia Stierncreutz Kotisivujen ylläpitäjät Jyri Metso Knipi Stierncreutz Mika Taipola Valmennuksen tukihenkilöt juniorit pojat Timo Viheriäranta juniorit tytöt Kai Pettersson Seurasihteeri Mia Stierncreutz Vuorovastaava Jyri Metso Tiedotusvastaava Knipi Stierncreutz Fanituotevastaava Mia Stierncreutz Tapahtumavastaava Leea Viheriäranta Edustusjoukkueen yhteyshenkilö Leea Viheriäranta Seuran tilinumero FI Seuran LY-tunnus

4 Laajasalon Palloseuran säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Laajasalon Palloseura LPS ry, Kotipaikka Helsinki, Seuran kieli Suomi, Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL. 2 Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista. 3 Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: - kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa - harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa; - sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa; - tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä - mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja asusteita. Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä. 4 Seuran jäsenyys Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 5 Seuran jäsenet Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Hallitus voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 4

5 6 Seurasta eroaminen Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 7 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, - toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka - syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla. 8 Liittymis- ja jäsenmaksut Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja. 9 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla ja sanomalehti-ilmoituksella seuran hallituksen määräämässä lehdessä. 10 Kevät- ja syyskokous a. kevätkokouksessa 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8 Päätetään kokous b. syyskokouksessa 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle 5

6 a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 8 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka vuosi 9 Valitaan hallituksen muut jäsenet 10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia 11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 12 Päätetään kokous 11 Seuran ylimääräinen kokous Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 12 Pöytäkirja Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 13 Äänestys Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 14 Seuran hallinto Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 3 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. 6 Hallituksen tehtävänä on erityisesti

7 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista 4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 5 Vastata seuran taloudesta 6 Pitää jäsenluetteloa 7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten 9 Luovuttaa tilit toiminnan-/tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta 10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta 14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 15 Tilivuosi Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 16 Nimenkirjoittajat Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 17 Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 18 Seuran purkaminen Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. 19 Seuran varojen luovuttaminen Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 20 Yhdistyslain noudattaminen Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. (Ennakkotarkastus suoritettu yhdistysrekisterissä -odottaa vahvistusta, ) 7

8 TALOUDENHOIDON OHJEET Laajasalon palloseuralla on olemassa talousohjesäännöt koko seuran ja joukkueiden taloudenhoitoa varten. Opas löytyy sähköisessä muodossaan seuran kotisivuilta materiaalipankista. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotusvastuu Seuran tiedotustoiminnan päävastuu on seuran hallituksella, sen puheenjohtajalla tai sen nimeämällä tiedotusvastaavalla. Internetissä olevien sivujen vastuu on nimetyillä ylläpitäjillä sekä webmasterilla. Seurasihteeri vastaa juniorijoukkueita koskevista tiedotteista ja niiden eteenpäin lähettämisestä. Jokainen joukkue vastaa omasta tiedotuksestaan. Joukkueet voivat nimetä oman tiedotusvastaavan, muussa tapauksessa tiedotuksesta vastaa joukkueenjohtaja. Kriisitiedotuksesta vastaa seuran puheenjohtaja. Puheenjohtajan estyneenä ollessa kriistiedotuksesta vastaa seuran varapuheenjohtaja. Kriisitilanteen sattuessa tapahtumien kommentointi medialle seuran edustajana on muilta toimihenkilöiltä kielletty. Eri tapahtumille voidaan valita omia tapahtumakohtaisia tiedotusvastaavia. Tiedotuskanavat Seura ja edustusjoukkue julkaisee kausijulkaisun. Lisäksi kirjoitetaan seuran toiminnasta ja tuloksista paikallisiin ilmaisjakelulehtiin. Seuralla pidetään yhteiset ja joukkueiden omat nettisivut laajasalonpalloseura.fi domainissa. Laajasalon palloseuralla on oma facebook-sivusto. Seuran sisäinen tiedotus hoidetaan nettisivuilla, sähköpostitse ja vanhempainilloissa. Jokainen joukkue voi tiedottaa toiminnastaan ja erilaisista urheilutuloksista itsenäisesti. Koko seuraa koskevasta tiedotuksesta vastaa puheenjohtaja ja hallitus tai sen nimittämä tiedotusvastaava. HARJOITUSVUOROJEN HAKU JA VUOROJEN JAKAMINEN Vuorojen hakeminen Liikuntaviraston alaisten ulkokenttien ja palloiluhallien hakuaika sekä opetusviraston koulujen liikuntapaikkojen hakuaika vaihtelee ja on nähtävissä internetissä. Vuorovastaava anoo yhteiset aikuisten ja junioreiden vuorot keskitetysti, lukuun ottamatta edustusjoukkueen ja A-junioreiden kilpavuoroja. Joukkue vastaa omien varattujen vuorojensa kustannuksista. Liikunta-ja opetusvirastojen liikuntapaikkojen ulkopuolisten harjoitustilojen hakemisen tekee joukkue/harrasteryhmä itse. Yksityisistä tiloista varauksen tekevä joukue/ harrasteryhmä sitoutuu maksamaan siitä aiheutuvat vuokrakulut. Vuorovastaava selvittelee epäsäännöllisin väliajoin yksityisten kuplahallien ja muiden kenttien vapaita vuoroja ja laittaa ehdotuksia yhteisesti kaikille joukkueenjohtajille. 8

9 Joukkueet/harrasteryhmät eivät saa itsenäisesti anoa pysyvää vuoroa liikuntavirastolta tai opetusvirastolta ennen virallista vuorojakoa (ei koske yksittäistä päivää tai esim. turnausviikonloppua). Vuorojen jaon jälkeen voi joukkue/ harrasteryhmä hakea vapaita tai peruuntuneita vuoroja haluamastaan paikasta. Saaduista vuoroista tulee ilmoittaa vuorovastaavalle ja taloudenhoitajalle. Opetusviraston (koulujen liikuntasalit) alaisten tilojen vakiovuorojen hakemisen hoitaa aina keskitetysti vuorovastaava. Vuorojen jakaminen Laajasalon palloseuran vuorovastaava jakaa saadut vakiovuorot sähköpostilla ja/ tai seuran vuorojakokokouksissa kaikkien joukkueiden kesken. Jakamisessa tulee huomioida ryhmän koko ja pelaajien ikä. Nuoremmille ikäryhmille tarjotaan aikaisempia harjoitteluaikoja ja vanhemmille myöhäisempiä. Vanhemmat ikäryhmät tarvitsevat myös suhteessa harrastajaryhmän kokoon suuremman harjoitustilan. Ulkovuoroja jaettaessa pyritään ottamaan huomioon myös piirisarjaa pelaavien joukkueiden otteluohjelmat. Joukkueet valitsevat 1-3 ensisijaisesti haluamaansa vuoroa ja ilmoittavat ne paremmuusjärjestyksessä sähköpostilla vuorovastaavalle. Vakiovuorojen jakotilaisuudessa vuorovastaava esittelee saamiensa sähköpostiilmoitusten perusteella ensimmäisen ehdotuksen vuorojaosta jossa tarjotaan kaikille joukkueille vähintään yksi harjoitusvuoro. Tämän jälkeen jakotilaisuudessa joukkueet varaavat sovittavassa järjestyksessä lisävuoroja. Lopulliset vakiovuorot vahvistetaan ja laitetaan kaikille joukkueille tiedoksi sähköpostilla. Vuorojen jakamisesta syntyneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla vuorovastaavan avustuksella. Viime kädessä riita-asiat ratkaisee Laajasalon palloseuran hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että jokainen joukkue saa käyttöönsä vuoroja tasapuolisesti. Vuorojen peruminen Jos joukkue/harrasteryhmä luopuu kokonaan vakiovuorostaan on ilmoitus tehtävä Laajasalon palloseuran vuorovastaavalle, joka tarjoaa sitä ensisijaisesti seuran toisille joukkueille käyttöön. Mikäli käyttämättömälle vakiovuorolle ei ilmaannu halukkaita ottajia, peruu vuorovastaava kyseisen vuoron opetusvirastoon tai liikuntavirastoon. Jos vuoro joudutaan perumaan alle kaksi viikkoa ennen vakiovuoron alkamisajankohtaa, perii opetusvirasto käyttäjältä varauksen mukaisen käyttömaksun ns. karenssiajalta. Jos peruutuksen viivästyminen johtuu vakiovuoron varanneen joukkueen toiminnasta, vastaa kyseinen joukkue myös kaikista vuoron kustannuksista. Mikäli kauden vakiovuoroksi varatun koulutilan jotain yksittäistä vuoroa ei käytetä, eikä varausta ole peruutettu kahta viikkoa aikaisemmin, perii opetusvirasto käyttäjältä varauksen mukaisen käyttömaksun. Joukkueenjohtajan tulee peruuttaa yksittäinen vuoro kirjallisesti tilavarauksiin: Kirjallinen peruutusilmoitus tulee säilyttää kuittina peruutuksesta kunnes vakiovuoron lasku on maksettu. Mikäli joukkue ei ehdi annetun ajan puitteissa peruuttaa yksittäistä vakiovuoroaan, tulee vapaasta vuorosta ilmoittaa vuorovastaavalle, joka tarjoaa vapaata vuoroa muiden joukkueiden käyttöön. Jos sisäliikuntavuoro annetaan kertaluonteisesti oman seuran toiselle joukkueelle, siitä ei tarvitse ilmoittaa kouluun/ liikuntavirastolle/ vuorovastaavalle. Joukkueet huolehtivat mahdollisista kustannusten tasaamisesta itsenäisesti. Kuittauskäytäntö monessa koulussa on muuttunut. Jos koulussa on kouluisäntä paikalla vuoron aikana, hän kuittaa vuoron joko käytetyksi tai käyttämättömäksi. Jos kyseessä ns. omavalvontakoulu, valmentaja tai muu joukkueen toimihenkilö kuittaa vuoron käytetyksi. Mikäli joukkue luovuttaa vuoron toiselle joukkueelle, siirtyy kuittaus- ja ilmoitusvelvollisuus omavalvontakoulussa uudelle käyttäjälle. 9

10 JALKAPALLOTOIMINNAN PÄÄTÖKSENTEKO- JÄRJESTELMÄ Joukkueet/harrasteryhmät tekevät omissa kokouksissaan esitykset joukkueidensa toimihenkilöistä, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Joukkueet/harrasteryhmät päättävät myös oman toimintansa kausimaksun suuruudesta. Kausimaksun suuruus muodostuu lisenssin hinnasta, seuralle tulevista maksuista sekä joukkueen/harrasteryhmän omaan toimintaan kerättävästä maksusta. Seuran jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Seuran syyskokous valitsee uudet jalkapallotoiminnan toimihenkilöt ja uuden hallituksen. Uusi hallitus valitsee tarvittavat työryhmät, muut apuelimet tai vastuuhenkilöt (esim. taloudenhoitaja, tiedotusvastaava, tapahtumavastaava, vuorovastaava jne.) Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje Laajasalon palloseuran joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Laajasalon palloseura (LPS) ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokoukset. Näiden välissä seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran hallitus. Hallitus ja vastuuhenkilöt valitaan seuran syyskokouksessa. Hallitus -Hallitus kokoontuu säännöllisesti, käsittelemään puheenjohtajan lähettämän asialistan pohjalta käsiteltäviä asioita. -Hallitus ratkaisee mahdolliset kiistatilanteet joukkueiden välillä sekä joukkueen toimihenkilöihin kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet. Seuran puheenjohtaja - Lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille viimeistään niin, että ne ovat heillä 7 vrk. ennen kokousta. Huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio. - Tukee ja neuvoo seuran toimihenkilöitä - On päävastuussa seuran toiminnasta, taloudesta, tukien anomisesta, pr-työstä ym. Joukkueet Varsinaisen toiminnan järjestämisestä vastaavat joukkueet seuran antamien ohjeiden mukaan. Joukkueella tulee olla valmentaja, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kilpailutoiminnassa mukana olevassa joukkueessa tulee olla myös huoltaja. Nämä toimihenkilöt valitaan aikuisjoukkueissa joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran vuodessa. Rahastonhoitaja tulee valita pääsääntöisesti kalenterivuodeksi. Muita toimihenkilöitä (mm. varustevastaava, toimintatiimi jne.) valitaan tarpeen mukaan. Joukkueiden tärkein päättävä elin on joukkuekokous. Se valitsee ja erottaa joukkueiden toimihenkilöt. Kokouksen tehtävät ovat: -Valita joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt -Hyväksyä joukkueen kausisuunnitelma ja talousarvio -Päättää vuosittain joukkueen säännöistä Juniorijoukkueilla tärkein päättävä elin on vanhempainkokous, jonka tehtävät määritelty yllä. 10

11 JALKAPALLOTOIMINNAN TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄKUVAUKSET Juniorikoordinaattori Juniorikoordinaattorin tehvänä on olla juniorijoukkueiden joukkueenjohtajien tukena toiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Juniorikoordinaattori kutsuu muut juniorijoukkueet koolle tarvittaessa, toimii tiedottajana seuran sisäisissä junioreita koskevissa asioissa sekä välittää viestejä muualta jalkapallokentältä esim. Palloliitosta. Tällä hetkellä nämä työt kuuluvat seurasihteerin toimenkuvaan. Tyttöjalkapallokoordinaattori Tyttöjalkapallokoordinaattori toimii tyttöfutiksen yhteyshenkilönä seuran, piirin ja tyttöjoukkueiden välillä. Juniorivalmennuksen tukihenkilö Juniorivalmennuksen tukihenkilön tehtävänä on olla juniorijoukkueiden valmentajien tutorina ja sparraajana tarvittaessa. Tukihenkilö kutsuu tarvittaessa koolle muut juniorijoukkueiden valmentajat ja välittää valmennuksen uusia tuulia muille joukkueille. Vuorovastaava Vuorovastaava pyytää vuorotoiveet joukkueilta, pitää huolen vuoroanomusten sisäänjätöstä ajoissa liikuntavirastoon, osallistuu palloliiton järjestämiin vuorojakopalavereihin, pyytää joukkueet koolle vuorojen jakamisen merkeissä ja jakaa vuorot tasapuolisesti hallituksen päättämän mallin mukaisesti. Näiden lisäksi vuorovastaava peruu käyttämättömät vakiovuorot liikuntavirastoon tai opetusvirastoon sekä seuraa uusien mahdollisten olosuhdehankkeiden (liikuntapaikkojen) valmistumista ja seuran mahdollisuutta saada uusista paikoista vuoroja. Tiedotusvastaava Tiedotusvastaava vastaa seuran virallisesta tiedottamisesta sekä kirjoittaa säännöllisesti LPS:n toiminnasta ja tapahtumista kotisivuille. Tapahtumavastaava Tapahtumavastaava huolehtii tarvittavan määrän järjestysmiehiä edustusjoukkueen kotiotteluihin ym. tapahtumiin ja vastaa tapahtumissa tarvittavien tavaroiden kysymisestä/hankkimisesta seuralle ja niiden kuljetuksesta sekä hyvästä säilytyksestä. Fanituotevastaava Fanituotevastaavan tehtävänä on järjestää seuran fanituotteiden myynti seuran joukkueille sekä seuran tapahtumiin. Fanituotevastaava huolehtii fanitavaran tilaamisesta ja laskutuksesta seuran hallituksen ohjeiden mukaisesti. 11

12 Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät Joukkueenjohtaja -Vastaa joukkueen toiminnan organisoimisesta -Kutsuu koolle vanhempainkokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat -Valmistelee joukkueen vuositoimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa -Vastaa joukkueensa sisäisestä tiedottamisesta -Osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin -Vastaa rahastonhoitajan kanssa joukkueensa taloudesta -Vastaa joukkueen kesken sovittavien sääntöjen valmistelusta - Ideoi ja toteuttaa yhdessä joukkueen muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa joukkuekohtaista varainhankintaa - Huolehtii joukkueen pelaajaluettelon pitämisestä ajan tasalla - Hoitaa leirivaraukset ym. erityisohjelman - Hoitaa vahinko- ja tapaturmavakuutusilmoitukset sekä pelaajien lisenssimaksut - Huolehtii uusien pelaajien ja heidän vanhempiensa vastaanottottamisesta Rahastonhoitaja -Seuran hallitus hyväksyy joukkueen rahastonhoitajan ja hänelle myönnettävät tilinkäyttöoikeudet seuran joukkuekohtaiselle tilille. -Vastaa joukkueen varoista, maksuista ja joukkueella olevista tileistä. -Toimittaa puolivuosittain joukkueen kirjanpitomateriaalin (kuitit, laskut, tiliotteet sekä muun mahdollinen kirjanpitomateriaalin) tilitoimistolle ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. -Osallistuu seuran rahastonhoitajapalavereihin Vastuuvalmentaja -Vastaa joukkueen valmennuksesta ja sen suunnittelusta. Tekee kausisuunnitelman, kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat. -Osallistuu seuran valmentajapalavereihin -Vastaa joukkueen sarja- ja muista otteluista, laatii ottelutaktiikat, johtaa pelaajien neuvonpidot ja suorittaa pelaajavalinnat otteluihin. -Vastaa valmentajien ja pelaajien kesken sovittavista säännöista Huoltaja -Avustaa harjoituksissa -Antaa ensiavun loukkaantumisissa -Vastaa joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta ja täydentämisestä Pelaajat -Noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä harjoituksissa ja joukkueen tilaisuuksissa -Hoitaa koulutyön hyvin -Muistaa edustavansa seuraa harjoituksissa ja peleissä. Pelimatkoilla käyttäytyy hyvin. -Noudattaa valmentajien ja muiden joukkueen toimihenkilöiden ohjeita -Muistaa että omatoiminen harjoittelu on välttämätöntä jos haluaa kehittyä jalkapalloilijana 12

13 Vanhemmat -KKK eli kuljettaa, kustantaa ja kannustaa -Toimia yhteistyössä seuran hyväksi -Olla innostuneita ja kiinnostuneita lapsensa harrastuksesta -Antaa valmentajalle työrauhan sekä treeneissä että peleissä -Noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä -Järjestää lapsille asian mukaiset varusteet (jalkapallokengät, säärisuojat) -Huolehtii tai pyytää lastansa huolehtimaan itse poissaoloilmoituksista valmentajalle tai joukkueenjohtajalle -Hankkii mahdollisuuksien mukaan sponsoreita joukkueelle JUNIORIVALMENNUKSEN YLEISET PERIAATTEET LAAJASALON PALLOSEURASSA Lasten oikeus valmennettuun harrastukseen ja liikunnallisuuden sekä lajitaitojen kehittymiseen Lps junioreiden toiminnan tärkein tavoite on tarjota Laajasalon sekä sen lähiympäristön lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa. Junioritoiminnan pohjana on liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Hyväksymme LPS:ssä sen tosiasian että harrastajillamme on erilaiset halut ja tarpeet. Pyrimme toiminnassa ottamaan huomioon tämän tarjoamalla innokkaille ja motivoituneille pelaajille mahdollisuuden kehittyä myös yksilönä joukkueen sisällä, kuitenkin resurssit huomioonottaen. Samoin kuin tarjoamme harrastuksen niille, jotka eivät halua harjoitella niin kovasti ja tosissaan. Yleisen liikunnallisuuden lisäämisen nykypäivän lapsille ja nuorille näemme tärkeänä osana toimintaamme. Haluamme toiminnallamme osoittaa että liikkuminen on ennenkaikkea hauskaa ja että siinä voi kehittyä. Lajitaitojen lisäksi koemme tehtäväksemme kehittää lasten yleisiä liikunnallisia kykyjä tarjoamalla toisinaan myös muuta liikkumiseen aktivoivaa toimintaa. (sählyä, pulkkamäki-iltoja, maastojuoksukilpailuja ym.) Kannustamme myös omaehtoiseen leikkiin ja harjoitteluun pallon kanssa. Kunnioitamme lapsen muita harrastuksia ja menoja. Vaikka pidämme harjoittelupäiväkirjaa, muista harrastuksista johtuvat poissaolot, eivät ole esteenä jalkapallon harrastamiselle. Painotamme harrastajillemme myös koulun käynnin tärkeyttä. Valmennuksen painopisteet eri ikäryhmissä LPS:n tavoitteena on että kaikista sen junioreista tulee pelaajia, joilla on perustaidot opetettuina. Leikkimaailman joukkueissa painotetaan ensisijaisesti henkilökohtaisten perustaitojen oppimista. Pelaajien perustaitoja ovat mm. haltuunotot, kuljetukset, laukaukset ja näitä tukevat motoriset valmiudet. Perustaitoja harjoitellaan sekä yksilösuorituksina että ryhmänä. Leikkimaailmassa tutustutaan joukkuepelaamiseen harjoittelemalla eri pelipaikoilla (myös maalivahtina). Leikkimaailmassa harjoitusmäärä on 1-3 harjoitusta viikossa. Joukkuepelaaminen eli pelipaikkojen vakiintuminen sekä pelitaktiikoiden hiominen korostuu vasta Kaverimaailman puolella. Kaverimaailmassa harjoitusten määrä on 2-4 harjoitusta viikossa. 13

14 Joukkuejako Joukkuejaon motiivi tulee olla aina opetusta ja oppimista suosivaa, ei suorituskeskeinen. Opetuksen ja oppimisen kannalta on hyvä, jos joukkueiden pelaajat ovat mahdollisimman tasaisia, jolloin koko ryhmä voi harjoitella samoja tehtäviä sekä yksin että pareissa. Harjoituksissa tämä usein tarkoittaa pienryhmien muodostamista joukkueen sisällä. Suosituksena on että kaikki saisivat harjoitella ja pelata samantasoisten ja tuttujen pelikavereiden kanssa mahdollisimman tasaisia vastustajia vastaan. JUNIORIVALMENTAJIEN KOULUTUS Laajasalon palloseuran lähivuosien tavoitteena on kehittää junioritoimintaansa. Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman laadukasta valmennusta jokaiselle pelaajallemme. Tästä syystä haluamme kannustaa kaikkia valmentajiamme kouluttamaan itseänsä aktiivisesti valmennuksen saralla. Laajasalon palloseura suosittelee että jokaisella joukkueella tulisi olla vähintään kaksi valmentajaa, joista ainakin yhdellä (vastuuvalmentajalla) olisi suoritettuna D-tason valmennuskoulutus kahden vuoden kuluttua joukkueen perustamisesta. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, niin seura on lupautunut tukemaan valmennuskoulutusta taloudellisesti maksamalla 50% D-tason juniorivalmennuskoulutuksesta. Joukkue maksaa valmentajalleen toiset 50%. Koulutustuen saaminen seuralta vaatii ilmoitusta hallitukselle ennen koulutukseen ilmoittautumista sekä seuran valmentajasopimuksen allekirjoittamista. Valmentajasopimuksessa on määritelty koulutustuen ehdot. C-tason koulutusta suositellaan niille valmentajille joille on kertynyt muutaman vuoden valmennuskokemus. Myös C-tason koulutusta seura tukee 50%:lla kustannuksista. Loppuosan kustannuksista maksaa joukkue. C-tason koulutustuen saaminen seuralta vaatii valmentajasopimuksen allekirjoittamista. Valmentajasopimuksessa on määritelty koulutustuen ehdot. B-tason koulutusta suositellaan 12v. ja sitä vanhempien pelaajien vastuuvalmentajille. Seura tukee mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutustukea voi hakea johtokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Maalivahtivalmentajille suosittelemme D-tason maalivahtikoulutusta. Seurasihteeri tiedustelee vuosittain ennen seuran talousarvion valmistumista joukkueiden vastuuvalmentajilta joukkueiden koulutustarpeita koulutussuunnitelman pohjaksi. Koulutussuunnitelma käsitellään seuran hallituksessa. JALKAPALLOKOULU Laajasalon palloseura pyrkii järjestämään kesäisin jalkapallokoulun, jossa seuran valmentajat opettavat lapsille jalkapallon perustaitoja ja tekniikkaa. Jalkapallokoululaisilla on mahdollisuus liittyä jo olemassa oleviin tai syksyllä perustettaviin LPS:n joukkueisiin. JALKAPALLOKERHO Laajasalon palloseura pyrkii järjestämään talvikaudella jalkapallokerhotoimintaa nuorimmille pelaajanaluille. Jalkapallokerho on helppo ja edullinen tapa tutustua lajiin ja kokeilla miltä säännöllinen harrastustoiminta tuntuu. 14

15 PELAAJIEN KEHITYKSEN SEURAAMINEN Pelaajien yksilöllistä kehitystä pyritään seuraamaan pitkäjänteisesti. Kehitystä voidaan seurata mm. testaamalla säännöllisin väliajoin pelaajan ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat mm. nopeus, ketteryys, kestävyys ja nopeuskestävyys. (SPL:n testit ja taitokilpailut) LAAJASALON PALLOSEURAN JUNIORIVALMEN- NUSLINJAUS 6-14 VUOTIAAT PELAAJAT Lps- juniorivalmennuslinjan pohjana on käytetty Suomen palloliiton nuorisotoimintalinjaa. Pitkäjänteinen pelaajakoulutus pitää sisällään kasvatuksellisten asioiden lisäksi seuraavat osa-alueet: 1. hyvin suunniteltu ja toteutettu harjoittelu 2. kehittymistä ja oppimista tukeva kilpailujärjestelmä 3. palautuminen ja itsestä huolehtiminen 4. oma ja ohjaajan / valmentajan jatkuva arviointi 5. Ryhmähengen luominen ja ylläpitäminen -lapsi osana joukkuetta/ seuraa Perustan luomisen vaihe 6-10 vuotiaat Ensimmäinen ja tärkein jalkapallon suunnitelmallisen pelaajakoulutuksen ikävaihe on 6 10-vuotiaat lapset. Kutsumme tätä ikävaihetta perustan luomisen vaiheeksi. Valmennuksen pääsuuntana henkilökohtaisen taidon kehitys. Harjoituksiin ja peleihin osallistumisen tulee olla lapsille vapaaehtoista. On kuitenkin toivottavaa, että lapset osallistuvat harrastustoimintaan säännöllisesti ja ilmoittavat mm. poissaoloista joukkueen sopimalla tavalla * Harjoituksen kesto alku- ja loppuosioineen minuuttia. * Toiminta on hyvin suunniteltua, kaikkia osallistujia aktivoivaa * Pyritään opettamaan pienryhmissä max 8-10 lasta/ ohjaaja. * Pelien ja leikkien osuus n % * Päähuomio on yleisessä liikunnallisessa kehittymisessä * Opetellaan lajin perustaitoja ohjatusti * Kannustetaan pelaajia omatoimiseen harjoitteluun ( kotiläksyt, testikilpailut ym.) * Pelataan paljon ja pelataan pienpelejä 2v2, 3v3 ja 4v4 * Opetetaan pelin yksinkertaiset säännöt ja Fair Play -toiminta * Ohjattu seuran toiminta 1-3 krt/vko (6-8vuotiaat), 2-4 krt/vko( 9-10 vuotiaat) * Yhtä peliä kohti on noin 2 joukkueharjoitusta Harjoitteluun opettelemisen vaihe vuotiaat * Harjoitusten kesto alku ja loppuosioineen minuuttia * Pyritään pienryhmä/henk.kohtaiseen opettamiseen. * Opetellaan harjoittelemaan ja opetellaan huolellisesti lajin perustaitoja. * Opetellaan teknis-taktisten perusasioiden lisäksi alkuverryttely, jäähdyttely, ravintoasioiden perusteet, palautumisen vaiheet ja toimenpiteet, keskittymisen ja mielikuvaharjoittelun alkeet sekä kilpailusuorituk seen tähtäävät ennakkovalmistautumiset. * Kilpailun aikana pelaajat pelaavat voittaakseen ja tekevät parhaansa, mutta päähuomio on perusasioiden opettelussa * Seura tukee pelaajan omatoimista harjoittelua. * Yhtä peliä kohti on noin 3 joukkueharjoitusta 15

16 Turnausopas Hyvin järjestetyllä turnauksella voidaan kattaa suuri osa joukkueen/joukkueiden koko vuoden menoista. Turnauksilla on myös myönteinen vaikutus joukkueen sisäiseen henkeen ja siksi niiden järjestäminen on suositeltavaa. Turnausten järjestäminen vaatii kuitenkin melko paljon työtä. Tässä lyhyessä oppaassa annetaan neuvoja tärkeimpien käytännön järjestelyjen hoitamisessa. Luvat Turnauksen järjestämiseen tarvitaan SPL:n Helsingin piirin lupa. Turnauslupahakemuksen saa kotisivujen materiaalipankista tai piirin nettisivuilta, osoitteesta: Turnausluvat haetaan seuran kautta kootusti. Turnauslupaa on haettava piiriltä viimeistään mennessä jos turnaus pidetään mennessä jos turnaus pidetään mennessä jos turnaus pidetään Lokakuun osalta lupia voidaan myöntää jo ennen aikarajan umpeutumista. Turnauslupahakemukseen tarvitaan aina myös seuran suostumus. Suostumuksen antaa seuran puheenjohtaja. Kahviotoimintaan ei tarvitse hakea erillistä myyntilupaa. Turnausmaksu Yleisin maksu yhden päivän turnauksesta on euroa per joukkue. Viikonlopputurnauksesta euroa/joukkue. Kentän varaaminen Kenttä varataan vuorovastaavan kautta Helsingin kaupungin liikuntavirastosta. Hakemuslomakkeen löytää nettisivuilta osoitteesta Tehkää varaus hyvissä ajoin (joulukuun 15. päivä mennessä seuraavan kesän turnausta varten). Kaupunki perii kentän käytöstä maksun. Kenttä tulee varata myös seuran sisäisesti. Tämä tapahtuu ilmoittamalla turnauksesta seuran puheenjohtajalle. Turnauksen mainostaminen Tärkein tehtävä turnauksen ensi vaiheen järjestelyissa on hankkia sinne joukkueet. Parhaiten tämä käy soittelemalla joukkueiden yhteyshenkilöille tai lähettämällä heille sähköpostia. Kaikki piiriin ilmoitetut turnaukset tulevat piirin nettisivujen turnauslistalle. Mainostaminen on syytä aloittaa mahdollisimman aikaisin, jo vuodenvaihteen jälkeen. Kilpailu turnausten järjestämisessä on kova ja ensin aloittanut on useimmiten etulyöntiasemassa. Tuomarit Varsinkin nuorempien ikäluokkien turnauksissa kannattaa tuomarit järjestää omasta takaa, koska ulkopuolisten tuomarien palkkiot kahdelta päivältä vievän suuren osan tuotosta. Ulkopuoliset koulutetut tuomarit voi tilata esimerkiksi erotuomarikerhosta. Yhteystiedot läytyvät heidän kotisivuiltaan osoitteesta: 16

17 Palkinnot Mitaleita voi tilata esimerkiksi Stadiumin seurasivustolta löytyvältä mitali- ja pokaalitoimittajalta Sporrongilta, Ruotsista, Palkintotukusta: Teollisuuskatu 21 (Vallila), Helsinki, p tai Merkkikeskuksesta: Nokiantie 2 C, Helsinki, p , Mitalit maksavat nauhoineen ja kaiverruksineen 2-5 euroa/kpl. Näiltä toimittajilta voi tilata/ostaa myös muita palkintoja, esim. pokaaleja ja tsempparipalkintoja. Laajasalon palloseuralla on myös oma mitalimuotti teetettynä I-korussa. I-korun yhteystiedot löytyvät heidän kotisivuiltaan osoitteesta: Kunniakirjat täytyy useinmiten tehdä/teettää itse. Arpajaiset Arpajaiset ovat turnausten suurimpia tulonlähteitä osanottomaksujen ja buffettimyynnin ohella. Jos niihin saadan ilmaiseksi hyvät ja runsaat palkinnot, voi tuotto kohota hyvinkin yli 1000 euron. Kisatoimisto tulospalvelu Kisatoimiston voi perustaa esimerkiksi kentän laidalle. Toimiston seinään tai lähialuelle olisi syytä panna kunnolliset tuloksista kertovat liuskat, isot ja isoilla kirjaimilla. Osallistuneille joukkueille kannattaa lähettää turnauksen jälkeen kaikki ottelutulokset. Jos heille jää hyvä mieli turnauksesta myös tätä kautta, he tulevat myös seuraavana vuonna. Kenttähenkilökunnan huomioiminen Kentänhoitajat ovat useimmiten erittäin avuliaita turnausten aikana käytännön järjestelyissä. Tästä heidät kannattaa palkita esimerkiksi kahvion tuotteilla tms. Myytävät Mitä turnauksissa myydään, on osittain makuasia, mutta - suolaista syötävää kannattaa varata runsaasti esim. sämpylöitä sekä hedelmiä - kylmällä ilmalla menee runsaasti makkaraa ja kahvia, kuumalla taas kylmää mehua, limua ja jäätelöä. Tunnelma Turnauksen tunnelma on tärkeä. Tunnelmaa voidaan keventää lisäohjelmalla ja ennen kaikkea leppoisalla kuulutuksella ja musiikilla. Ensiapu Jonkinlainen ensiapupiste pitäisi olla paikalla. Omasta joukosta saattaa löytyä sairaanhoitaja tai lääkäri, joka pystyy antamaan tarvittavat ensiavut tapaturman sattuessa. Lähimmän lääkäriaseman ja /tai sairaalan yhteystiedot kannattaa säilyttää esimerkiksi kisatoimistossa. 17

18 Oheisohjelma Oheisohjelmaa kannattaa järjestää resurssien mukaan. Seuran varastolta löytyy pallotutka, jota saa varata joukkueen käyttöön turnauksia varten korvauksetta. Erilaiset taito- ja temppuradat voivat olla myös hauskoja pelaajille pelien väleissä. VARUSTEOHJEET Jokainen joukkue vastaa itse omista varustehankinnoistaan. Laajasalon palloseuralla on varustesopimus Stadium teamsalesin kanssa. LPS seuramallisto löytyy seuran kotisivuilta stadiumin-logon takaa. Seuramalliston hinnat sisältävät seuralogon painatuksen. Muut painatukset laskutetaan erikseen erillisen hinnaston mukaisesti. Teamsalesista saa pyydettäessä sovituskappaleet tilattavista vaatekappaleista. Muista varata sovituskappaleet ennen niiden noutoa. Stadiumin yhteystiedot ja varusteiden tilauskaavake löytyy seurakuvaston liitteenä kotisivuiltamme. Toimitusajat ovat melko pitkiä ruuhka-aikoina, joten muistakaa tilata tarvittavat varusteet ajoissa. Peliasu Laajasalon palloseuran pelaajien peliasu on Adidaksen. Pelipaita on Adidas Tabela II ja väriltään vihreä. Pelishortsit ovat joko Adidas Parma tai Regista ja värinä musta. Pelisukat ovat joko Adidas Milano sock tai Adidas Adisock ja väriltään vihreät. Vieraspelipaidan väri on valkoinen. Tuulipuku ja muut varusteet Tuulipukuna/ edustusasuna LPS käyttää Adidas Sereno Pre suitia. Seurakuvastosta voivat joukkueet itse vapaasti valita mitä varusteita sisällyttävät omaan varustevalikoimaansa. Muita mahdollisesti tarpeellisia, juniorijoukkueelle yhteisesti hankittavia, varusteita ovat hiekkahousut, harjoituspaidat, sadetakit ja collegeasut. Nämä varusteet löytää myös seurakuvastosta osoitteesta: stadiumteamsales.fi/lps Viirit, liput ja fanitavarat Seuran fanitavaravastaavalla on viirejä ja lippuja myytävänä joukkueille. Viirin hinta joukkueelle on 3,70 euroa/kpl ja lipun 80 x 120 cm hinta 50 euroa/kpl. (vuonna 2013) Fanitavaravastaavan hommia hoitaa toistaiseksi seurasihteeri. Ilmoittakaa tarpeesta ajoissa, sillä mikäli tuotteet ovat loppu, toimitusjat ovat kolmen viikon ja kuukauden välillä. Koko pelikauden viirit kannattaa esimerkiksi ostaa heti maalis-huhtikuussa. Juniorijoukkueiden joukkueenjohtajilta voi kysyä tietoa fanitavaroiden saatavuudesta. Seuralla on myynnissä t-paitoja, lippiksiä, pipoja, kaulahuiveja, viirejä, pinssejä, kasseja ja lippuja. Fanipaidan hinta on euroa riippuen mallista, lippiksen 15 euroa, pipon 15 euroa, viirin 7/10 euroa, pinssin 3 euroa, kassin 7 euroa ja ison lipun 50 euroa (vuonna 2013). Ajankohtaiset hinta- ja saatavuustiedot löytyvät kotisivuiltamme. Uusien joukkueiden varustepaketit Uusi aloittava LPS-juniorijoukkue saa seuralta aloituspaketin. Paketti sisältää seurakansion, rahastonhoitajan kansion, liivejä, tötsiä, pallopumpun ja huoltolaukun. Varustepaketti luovutetaan aloittavalle joukkueelle viimeistään ensimmäisissä virallisissa harjoituksissa. 18

SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN MALLISÄÄNNÖT Suomen Palloliitto 1 SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN MALLISÄÄNNÖT ry Seuran nimi 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi

Lisätiedot

Edustus STPS - Savonlinnan Seudun Palloseura ry

Edustus STPS - Savonlinnan Seudun Palloseura ry Sivu 1/7 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Edustus STPS Savonlinnan Seudun Palloseura ry Kotipaikka: Savonlinna Seuran kieli: suomi Seura kuuluu

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi 1 (7) HYVINKÄÄN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Hyvinkään Palloseura ry, perustettu 21.1.1947 Kotipaikka Hyvinkää; Seuran

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Pallokissat, Kuopio ry

Pallokissat, Kuopio ry Pallokissat, Kuopio ry SÄÄNNOT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pallokissat, Kuopio ry. Kotipaikka Kuopio Seuran kieli Suomi Seura kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Seuran säännöt SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT FOOTBALL CLUB HAKA JUNIORIT ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi,

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

>RH 1(7) PAHNTTI- J» KB(IST RIHMU1US rarnn- oa REGisiHismiEUEN

>RH 1(7) PAHNTTI- J» KB(IST RIHMU1US rarnn- oa REGisiHismiEUEN >RH PAHNTTI- J» KB(IST RIHMU1US rarnn- oa REGisiHismiEUEN 1(7) Rekisteri numero: 199. 818 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: FC Haka

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT (Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 20.3.2014) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pohjois-Espoon Ponsi ry. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry.

Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry. 1 Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta Etelä-Suomen läänissä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HANGON GOLF ry, HANGÖ GOLF rf. Seuran nimi. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on. Hangon Golf ry, Hangö Golf rf

SÄÄNNÖT. HANGON GOLF ry, HANGÖ GOLF rf. Seuran nimi. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on. Hangon Golf ry, Hangö Golf rf SÄÄNNÖT HANGON GOLF ry, HANGÖ GOLF rf Seuran nimi 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Hangon Golf ry, Hangö Golf rf Yhdistyksen kotipaikka on Hangon kaupunki/kunta Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 30. päivänä 1992

Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 30. päivänä 1992 Seinäjoen Taitoluistelijat ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Taitoluistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki Länsi-Suomen

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä 1 TOIMINTASÄÄNNÖT Salon Tennisseura ry 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Salon Tennisseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Salon kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Klaukkalan NMKY ry Maaliskuu Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

TOIMINTASÄÄNNÖT. Klaukkalan NMKY ry Maaliskuu Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Klaukkalan NMKY ry Maaliskuu 2004 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Klaukkalan NMKY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

EKS ESPOON KIEKKOSEURA RY Maantienpelto Espoo

EKS ESPOON KIEKKOSEURA RY Maantienpelto Espoo EKS ESPOON KIEKKOSEURA RY Maantienpelto 1 02650 Espoo TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Kiekkoseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Tarkoituksen toteuttaminen

SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Tarkoituksen toteuttaminen SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kangasalan Ratsastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kangasalan kunta Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun 19.

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu joulukuun 29.päivänä vuonna 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu joulukuun 29.päivänä vuonna 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kurra Hockey ry, aiempi nimi Kurra juniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun

Lisätiedot

Kuparikiekko jr ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Kuparikiekko jr ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Harjavallan kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun 3. päivänä 1995

Lisätiedot

Helsinki City Golf ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Helsinki City Golf ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Helsinki City Golf ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Helsinki City Golf ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Yhdistys on perustettu marraskuun

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

JIPPO-Juniorit ry:n säännöt

JIPPO-Juniorit ry:n säännöt JIPPO-Juniorit ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on JIPPO-Juniorit ry, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto Finlands Bollförbund

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, joista suomi on pöytäkirjakieli. Seuran toiminta-alue on Espoon kaupunki ympäristöineen.

Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, joista suomi on pöytäkirjakieli. Seuran toiminta-alue on Espoon kaupunki ympäristöineen. ESPOON TELINETAITURIT RY SÄÄNNÖT (2008) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Telinetaiturit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 7/2014 (sähköpostikokous 7.-11.9.2014).

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 7/2014 (sähköpostikokous 7.-11.9.2014). Nurmijärven Yleisurheilu ry sääntömuutosehdotus Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 7/2014 (sähköpostikokous 7.-11.9.2014). 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Yleisurheilu

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1(7)

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1(7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1(7) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Vihdin Pallo ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vihdin kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 27.

Lisätiedot

SOC Asikkala ry tarkistus 14.10.2010, lisäys 2012

SOC Asikkala ry tarkistus 14.10.2010, lisäys 2012 SOC Asikkala ry tarkistus 14.10.2010, lisäys 2012 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on SOC Asikkala ry. Yhdistyksen kotipaikka on Asikkalan kunta Etelä-Suomen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Puhallinorkesteri. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Panelian Raikas Ry: Yhdistyksen säännöt

Panelian Raikas Ry: Yhdistyksen säännöt Panelian Raikas Ry: Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Panelian Raikas Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Euran kunta Länsi-Suomen läänissä Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Työväen Mailapojat ry Toimintasäännöt 2007 Sivu 1/7. Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa asti.

Työväen Mailapojat ry Toimintasäännöt 2007 Sivu 1/7. Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa asti. Työväen Mailapojat ry Toimintasäännöt 2007 Sivu 1/7 Työväen Mailapojat ry Seuran perustamiskokous pidettiin 10.10.1932. Toimintasäännöt on hyväksytty ylimääräisissä seurakokouksissa 06.09.2007 ja 20.09.2007

Lisätiedot

SAIMAAN NORPAT URHEILUSUKELLUSSEURA Ry TOIMINTA- SÄÄNNÖT

SAIMAAN NORPAT URHEILUSUKELLUSSEURA Ry TOIMINTA- SÄÄNNÖT SAIMAAN NORPAT URHEILUSUKELLUSSEURA Ry TOIMINTA- SÄÄNNÖT Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 1 TOIMINTASÄÄNNÖT I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Suomen Taitovoimistelu Klubi r.y.

Suomen Taitovoimistelu Klubi r.y. Suomen Taitovoimistelu Klubi r.y. TOIMINTASÄÄNNÖT säännöt / Hyväksytty kevätkokokouksessa 2010 1/10 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Taitovoimistelu Klubi r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY Ry SÄÄNNÖT

KIILAT HOCKEY Ry SÄÄNNÖT KIILAT HOCKEY Ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka perustamisaika Yhdistyksen nimi on Kiilat Hockey ry ja sen kotipaikka on Haapajärvi. Yhdistys on perustettu 31.10.2014 ja siitä käytetään näissä

Lisätiedot

Club Alpin Savonlinna ry

Club Alpin Savonlinna ry 1 Club Alpin Savonlinna ry Seuran nimi TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Club Alpin Savonlinna ry Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Seuran toiminta-alueena ovat Porvoon kaupunki ja sen naapurikunnat.

Seuran toiminta-alueena ovat Porvoon kaupunki ja sen naapurikunnat. Porvoon Salibandyseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue. Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porvoon Salibandyseura ry. Seuran kotipaikka on Porvoon kaupunki.

Lisätiedot

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

3 Tarkoitustaan seura toteuttaa:

3 Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Helsingin Palloseura ry. Seura on perustettu marraskuun 29. päivänä 1917 ja sen kotipaikka on Helsinki. Seuran toimialueena on koko maa.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kirkkonummi. 2. Tarkoitus Seuran

Lisätiedot

Säännöt. Syyskokouksessa vahvistetut uudet säännöt:

Säännöt. Syyskokouksessa vahvistetut uudet säännöt: Säännöt Syyskokouksessa 30.12.2015 vahvistetut uudet säännöt: 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Meido-Kan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

5 Seuran jäsenyys muissa järjestöissä Seura noudattaa niiden liittojen, järjestöjen ja yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 Seuran jäsenyys muissa järjestöissä Seura noudattaa niiden liittojen, järjestöjen ja yhdistysten sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Tuusulan Uimaseura ry. Seuran kotipaikka on Tuusulan kunta. Seura on perustettu 27.11.2003. Seuran

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Oulunkylän Kiekko-Kerho ry ja sen kotipaikka ja toiminta-alue on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Oulunkylän Kiekko-Kerho ry ja sen kotipaikka ja toiminta-alue on Helsinki. Seuran säännöt uudistus kevätkokoukseen 23.5.2017 Oulunkylän Kiekko-Kerho ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulunkylän Kiekko-Kerho ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Seuran tarkoitus. Tarkoituksen toteuttaminen. Espoon Tapiot ry

TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Seuran tarkoitus. Tarkoituksen toteuttaminen. Espoon Tapiot ry 1 Espoon Tapiot ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Tapiot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

HIISI-GOLF RY TOIMINTASÄÄNNÖT

HIISI-GOLF RY TOIMINTASÄÄNNÖT HIISI-GOLF RY TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Hiisi-Golf ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lempäälän kunta. Yhdistys on perustettu maaliskuun 29. pnä 1996

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Uimaseura ry

Hyvinkään Uimaseura ry Hyvinkään Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Uimaseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistys

Lisätiedot