TRIOplusvalmennuspäivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRIOplusvalmennuspäivä"

Transkriptio

1 TRIOplusvalmennuspäivä Hotelli Katajanokka, Helsinki Harri Jokinen

2 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

3 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin jäsenyritystä

4 Näkymät ovat entistä haastavammat maailmanlaajuisesti

5 Bruttokansantuote EU-maissa ja Suomessa on kääntynyt laskuun Vuosineljänneksittäin, muutos edellisvuotisesta, % Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat

6 Bkt euromaissa supistuu myös lähikuukausina Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi on selvästi kasvun rajan alapuolella PMI, 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Bkt, 3 kk / 3 kk, % Viimeisin tieto 10/2012. Lähde: Markit, Eurostat

7 Teknologiateollisuuden tilaukset laskussa, kannattavuus koetuksella - Liikevaihto jää vuotta aiemmasta

8 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 7/2012. Lähde: Tilastokeskus

9 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Yrityksistä 68 % raportoi uusien tilausten vähenemisestä verrattuna huhtikesäkuuhun Milj. euroa, käyvin hinnoin III,2012 / III,2011 III,2012 / II,2012 Muutos (vientiin): -23 % -7 % Muutos (kotimaahan): -7 % -27 % Muutos (yhteensä): -20 % -14 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin tieto III/

10 Yritysten välillä taloudellinen tilanne vaihtelee merkittävästi 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: / Mediaani: -7 % Keskiarvo: -10 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

11 Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa Prosenttia yrityksistä Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin tieto 10/

12 Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten näkemys kannattavuutensa kehittymisestä tulevan 6 kk:n aikana % yrityksistä Heikkenee (10/2012: 32 %) Pysyy ennallaan (10/2012: 57 %) Paranee (10/2012: 11 %) Lähde: Teknologiateollisuus ry:n alihankkijakysely, viimeisin tieto 10/

13 Teknologiateollisuuden henkilöstö Työmarkkinoilla käänne heikompaan tapahtui kesän jälkeen Lomautusjärjestelyjen piirissä noin henkilöä Suomessa Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

14 Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Teknologiateollisuuden liikevaihto ja vienti Suomessa ovat kaukana talouskriisiä edeltävästä ajasta. Uudet tilaukset ja tilauskanta ovat laaja-alaisesti laskusuunnassa. Tarjouspyynnöt ovat niin ikään vähentyneet viime kuukausina. Alan liikevaihto jää lähikuukausina alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten kannattavuus on heikkenemässä. Koko alan henkilöstön määrä Suomessa on polkenut paikallaan vuosien 2009 ja 2010 pudotuksen jälkeen, mutta kesän jälkeen tapahtui käänne heikompaan. Työpaikat ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ovat vaarassa

15 Suomen kilpailukyky rapautuu - Kustannuskehitys on karannut käsistä - Vientituloja puuttuu mrd. euroa - Talouskasvu on riittämätön valtionvelan kasvun taittamiseksi

16 Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus

17 Teollisuuden jalostusarvo, tuottavuus ja työvoimakustannukset Suomessa Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

18 Yksikkötyökustannukset teollisuudessa Työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

19 Suomen viennistä puuttuu vuositasolla miljardia euroa Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin *) Maltillinen kasvu tarkoittaa 4,6 %:n vuosikasvua, kun kasvu oli keskimäärin 9,1 % vuosina ja 5,2 % vuosina Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012 (ennakkotieto) Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki 19

20 Suomen vienti on kaukana kilpailijamaiden kehityksestä Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005,I = Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat

21 Suomen vaihtotase on vajonnut kriisimaiden tasolle Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat

22 Valtionvelka Suomessa kasvaa nopeasti Kilpailukyky ja talouskasvu eivät riitä yhteiskunnan rahoittamiseen Mrd. euroa, kuukausisaldo Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Valtiokonttori

23 Mitä opimme? Tuottavuuden lisäksi on kiinnitettävä huomiota työllisyyden kehitykseen. On pidettävä huolta myös alemman tuottavuuden yrityksistä. Kustannuskehitys on mitoitettava turvaamalla koko vientisektorin (ml. alihankkijat) kilpailukyky ja ottamalla huomioon yrityskohtaiset erot. Työaikoja, työntekomuotoja ja työehtoja on kehitettävä palvelemaan yritys- ja yksilökohtaisia tarpeita. Nykyisiä jäykkyyksiä on purettava

24 Yritysten on hyödynnettävä globaalit megatrendit Hallituksen on tuettava proaktiivisesti kasvua

25 Strategiset teemat vuosille

26 Mikä muuttuu strategiakaudesta ? Teknologiateollisuuden toimintaympäristön kilpailukyky ja yritysten kustannuskilpailukyky eivät ole kehittyneet riittävästi: Edelleen fokusta edunvalvontaan ja viestinnän tehostamiseen Teknologiateollisuus ry:n palveluiden kehittäminen (pääosin viestinnän keinoin) Liiketoiminnan kehittäminen Uuteen liiketoimintaan johtavien konseptien kehittäminen Työvoimakustannukset vientiteollisuuden kilpailukyvyn ehdoilla Koulutuksen kehittämisessä toimeenpanon varmistaminen Teollisuuspoliittisten tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden tarkentaminen Kasvuyrittäjyyden edistäminen ICT:n korostaminen mahdollistajana Toimintamallin kehittäminen: Liittoyhteistyön kehittäminen ja päällekkäisyyksien poisto Toimialojen panoksen korostaminen kannanmuodostuksessa 26

27 Teknologiateollisuus ry:n strategia Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Teollisuuspolitiikallkohtaisuudella toimintamalleilla Yritys- Osaamisesta Uusilla Teema 1 kilpailukykyä Teema 2 ja ylivoimaa Teema 3 kasvua Teema ja 3 kasvua tuottavuutta kilpailukykyä Kasvun ja menestyksen rakentaja

28 Teknologiateollisuus ry:n strategia TeknologiaSuomi nousuun! Teollisuuspolitiikalla kasvua Teollisuuspolitiikalla aikaansaadaan Suomessa ja EU-tasolla päätöksiä ja linjauksia, jotka luovat jäsenyritysten kasvulle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Laaja-alaisen edunvalvonnan painopistealueilla torjutaan uhkia ja luodaan kasvulle, investoinneille ja omistamiselle suotuisat olosuhteet. Yrityskohtaisuudella kilpailukykyä ja tuottavuutta Teknologiateollisuuden työmarkkinaratkaisut vahvistavat alan yritysten ja suomalaisen vientisektorin kilpailukykyä sekä Suomessa tehtävän työn edellytyksiä. Vientiteollisuudella on keskeinen asema työmarkkinapolitiikan määrittelyssä. Käytännön palkanmuodostus ja työehdot perustuvat ensisijaisesti yritysten ja henkilöstön tarpeisiin tavoitteena tuottavuuden, kilpailukyvyn, työllisyyden ja kannustavuuden parantaminen paikallista yhteistyötä kehittämällä. Osaamisesta ylivoimaa Kehitetään yhdessä kumppaniverkoston kanssa toimintamalleja ja konsepteja edistämään erityisesti pkyritysten strategista, kasvua ja uudistamista tukevaa osaamisen kehittämistä ja osaajien saatavuutta. Koulutus- ja innovaatiopolitiikalla aikaansaadaan päätöksiä ja linjauksia, jotka lisäävät jäsenyritysten toimintaympäristön kilpailukykyä. Edunvalvonnan painopisteenä on yliopisto- ja ammattikorkeakouluuudistusten tavoitteidemme mukainen eteneminen sekä digiosaaminen koulutuksessa ja yrityksissä. Uusilla toimintamalleilla kasvua ja kilpailukykyä Kehitetään uusia konsepteja sekä tuotetaan tietoa yritysten kasvun ja uudistamisen tueksi käyttäen hyväksi laajaa yksityisen ja julkisen sektorin partneriverkostoa. Esimerkkejä strategiakauden konsepteista ovat TRIOplus, Isot teemat, Kasvuyrittäjyys, Ennakointi ja Digitalous. Menestyksekkäät konseptit integroidaan partnerien olemassa oleviin instrumentteihin toimimaan ilman Teknologiateollisuuden rahoitusta.

29 Päämittarit strategisille teemoille 2013 Teollisuuspolitiikalla kasvua Ympäristölinjaukset ylläpitävät teollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa Energia- ja ilmastopolitiikan päätökset tukevat kasvua Verouudistuksilla Suomeen kasvun kannustimia Markkinoiden avautuminen luo liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Logistinen kilpailukyky ylläpidetään. TRIOplus: Yritysten henkilöstömäärän, kannattavuuden ja liikevaihdon kasvu Isot teemat: Verkostojen uudet vientitilaukset Teema 3 Kasvuyrittäjyys: Yritystenhenkilöstö määrän ja liikevaihdon kasvu Digitalous: Suomen sijoitus kv. Internettalousvertailuissa Yrityskohtaisuudella kilpailukykyä ja tuottavuutta Vuoden 2013 tesratkaisujen tulosten vastaavuus TT:n keskeisiin tavoitteisiin Vientisektorin linjanmääritysroolin Teema 2 vahvistuminen työmarkkinapolitiikassa Työvoimakustannuskehitys 2014 suhteessa kilpailijamaihin ja yrityskohtaisuuden osuus Laittomien lakkojen määrä 2013 Vaikuttavin suunnannäyttä jä Osaamisesta ylivoimaa AMK- ja yliopistouudistusten toteutuksen vastaavuus TT:n keskeisiin tavoitteisiin ICT:n käyttö yrityksissä Teema ja koulutuksessa suhteessa 3 kilpailijamaihin & ICT-osaajien työllistyminen Nuorten harjoittelupaikkojen määrä & nuorten ammattiosaajien työllistyminen teknologiateollisuuteen Tuotettu lisäarvo pk-yritysten kilpailukyvylle 2014 Uusilla toimintamalleilla kasvua ja kilpailukykyä = tavoitteessa / aikataulussa = hieman tavoitteesta / myöhässä = selvästi tavoitteesta / myöhässä = ei mittaustulosta / ei aloitettu = valmis

30 TRIOplus Vahvistetaan uusia keskisuuria yrityksiä Keskisuurille yrityksille tarjotaan laaja valikoima palveluja, joiden avulla yritykset etenevät kasvua luoviin kehittämishankkeisiin. Toiminta kohdistetaan nimenomaan keskisuuriin yrityksiin, joilla on tutkitusti suurin potentiaali työllistämisen ja viennin vetureina. 2. Luodaan kansainvälistyviä yritysverkostoja (Isot Teemat) Johtavat toimijat globaaleilla markkinoilla tarvitsevat yhä suurempia kumppaneita, joilla on kyky toimittaa entistä laajempia kokonaisuuksia. Tähän kysyntään vastaaminen edellyttää usean pienen ja keskisuuren toimijan yhdistymistä verkostoksi. Fasilitoidaan kymmenen kansainvälistyvän yritysverkoston muodostumista uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kärkiyritysten ympärille. 3. Jatketaan kehityskumppanuutta nykyisen asiakasjoukon kanssa toteutetussa TRIOplus-hankkeessa identifioitiin ja tehtiin kehittämissuunnitelma 290 keskisuuren yrityksen kanssa, jotka tunnistivat liikevaihdon kasvupotentiaalikseen yhteensä noin miljardi euroa. Toteutetaan seurantakäynti, jossa todennetaan kehityssuunnitelmien realisoituminen kasvuksi, sekä tarjotaan uusimpia yrityskehityspalveluja, mm. mentorointi, strategian kehitys, yritysjärjestelyt ja oman tuotteen haku.

31 -hankeperhe

32 Kiitos

33 hankeperhe

34 Kasvun ja kehittämisen toimintalinjan tulokset Toteutettu Suomen oloissa merkittävän laaja yrityskehitysohjelma 800 aktivointi- ja markkinointikäyntiä 540 perusanalyysiä 290 kehittämisohjelmaa; nämä yritykset tunnistaneet yhteensä 1 miljardin euron liikevaihdon kasvupotentiaalin 180 kehittämistoimenpidettä osana kehittämisohjelmaa ulkopuolisen konsultin kanssa hankittu em. kehityspalveluja yrityksille lähes 3 M arvosta Asiakastyytyväisyys erinomainen: Yli 95% kokee saaneensa palvelusta apua liiketoimintansa kehittämiseen hyvin tai erinomaisesti Yli 95% voi suositella palvelua toisille yrityksille

35 Jatkohankkeen tavoitteet: 1. Vahvistetaan uusia keskisuuria yrityksiä Keskisuurille yrityksille tarjotaan laaja valikoima palveluja, joiden avulla yritykset etenevät kasvua luoviin kehittämishankkeisiin. Toiminta kohdistetaan nimenomaan keskisuuriin yrityksiin, joilla on tutkitusti suurin potentiaali työllistämisen ja viennin vetureina. (Ks. palvelutarjonta Dia 1.) 2. Luodaan kansainvälistyviä yritysverkostoja (Isot Teemat) Johtavat toimijat globaaleilla markkinoilla tarvitsevat yhä suurempia kumppaneita, joilla on kyky toimittaa entistä laajempia kokonaisuuksia. Tähän kysyntään vastaaminen edellyttää usean pienemmän toimijan yhdistymistä verkostoksi. Fasilitoidaan kymmenen kansainvälistyvän yritysverkoston muodostumista uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kärkiyritysten ympärille. 3. Jatketaan kehityskumppanuutta nykyisen asiakasjoukon kanssa toteutetussa TRIOplus-hankkeessa identifioitiin ja tehtiin kehittämissuunnitelma 290 keskisuuren yrityksen kanssa, jotka tunnistivat liikevaihdon kasvupotentiaalikseen yhteensä noin miljardi euroa. Toteutetaan seurantakäynti, jossa todennetaan kehityssuunnitelmien realisoituminen kasvuksi, sekä tarjotaan uusimpia yrityskehityspalveluja, mm. mentorointi, strategian kehitys, yritysjärjestelyt.

36 Kasvun ja kehittämisen toimintalinjan ehdotettu jatko Viestintä, selvitykset, toimijoiden valmennus 70 ke 300 seuranta- ja 200 aktivointikäyntiä: 200 ke 150 perusanalyysiä: 150 ke 100 kehittämisohjelmaa: 200 ke 80 kehittämistoimea ja mentorointi: 1,07 M (sis. kymmenen kansainvälistyvän yritysverkoston muodostamisen) Budjetti yht. 1,95 M, haettava ESR-rahoitus 1,5 M Teknologiateollisuuden rahoitus 100 ke, yrityksiltä 350 ke

37 Tilanne tammikuu Kansallisen PK-hankkeeen jatko ei saanut rahoitusta Uudenmaan ELYn kautta. Kuten tunnettua PK-hanke eteni aikataulua nopeammin ja siellä on vielä varoja joita voitaneeen kululajimuutoksella siirtää uusien basic ja advanced anlyysien tekoon Manner-Suomen alueella, molempia. Muutoshakemus parin viikon sisään. 2. TRIOplus-hanke Kansallisesti tehtävät aktivointi ja seurantakäynnit on rahoitettu TT:n hallinnoimasta TRIOplus-hankkeesta. Tähän tehtiin kululajimuutos ja siten on mahdollista tehdä kansallisesti yhteensä 60 uutta aktivointija seurantakäyntiä. Ohjeistan tämän kun PK-hankkeen kululajimuutos selvillä. Molemmat kohdistetaan alueille, jossa ei vielä ole muuta hanketta tiedossa (ei Uusimaa, mahd. ei Kanta- ja Päijät-Häme)

38 Tilanne tammikuu TRIOplus Uusimaa (Jaakko) Hanke (vajaa 1 milj eur) hyväksytty MYR:ssä ja siitä neuvottelut käynnissä. Jos etenee, yrityskehittäjät kilpailutetaan uudelleen. Kehitystoimien kilpailuttamisen hoitaa yrityskehittäjä tapauskohtaisesti Tällä hetkellä 50 aktivointia, 45 seurantakäyntiä, 40 basic, 40 advanced, kehittämistoimia noin eurolla, 4 isot teemat verkostoa 2. TRIOplus Pohjois-Savo on käynnissä (Tuija Heikura) 65 aktivointia, 45 basic, 45 advanced, kehitystoimia eur 3. PooliPlus Etelä Savo käynnissä

39 Tilanne tammikuu TRIOplus Etelä-Häme Voi olla mahdollista saada hanke Päijät- ja Kanta- Hämeen sekä Forssan seudulle Innoparkin / LADECin hallinnoimana, neuvottelu ELYN kanssa torstaina 5. TRIOplus Pohjois-Suomi Hankehakemus jätettiin Digipoliksen toimesta syksyllä, mutta loppujen lopuksi ELY ilmoitti, ettei pysty rahoittamaan

40 Jatko muilla alueilla? TRIOplus palvelut tulee olla kattavasti tarjolla koko maan alueelle TT:n jäsenyrityksille ja muulle kohderyhmälle. Tekelille toiminta on tärkeä, hyvin toimiva konsepti jota verkosto voi toteuttaa samansisältöisenä koko maassa. Ollut sekä keskuksille että asiakasyrityksille hyödyllistä. Nyt jäämässä isoja maantieteellisiä aukkoja Ryhmätyö: Miten ja millä rahoituksella eri alueilla saadaan hankkeelle jatkoa Voidaanko jollain yhteisillä toimilla edistää rahoituksen saamista Onko jotain uusia aluellisia toimintamalleja joita voidaan / tulisi ottaa käyttöön Luonteva ryhmäjako ESR-suuralue, joku muu?

41 Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

42 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n komission CIP ohjelma

43 Enterprise Europe Network -verkosto Suomessa Oulu 16 asiantuntijaa verkostoa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö toimintaa rahoittavat: TEM, Tekes ja Euroopan komissio Tampere Oulu palvelut ovat maksuttomia Lappeenranta Turku Pääkaupunkiseutu Tampere Lappeenranta Turku Pääkaupunkiseutu

44 Valtakunnalliset yhteistyötahot ENTEPRISE EUROPE NETWORK -VERKOSTO SUOMESSA SEUDULLISET TOIMIJAT

45 Etsitkö?..uusia kumppaneita kansainvälisiltä markkinoilta? Tarjoamme Liiketoimintapörssi ja Teknologiapörssi Yrityskontaktimatkat ja -tapahtumat kansainvälisten messujen yhteydessä..sopivaa EU-rahoitusohjelmaa? EU-rahoitusneuvonta..tietoa EU-lainsäädännöstä tai neuvoja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa? yleinen lakineuvonta kv-asioissa yleinen kansainvälistymisneuvonta seminaarit ja uutiskirjeet..väylää antaa palautetta sisämarkkinaongelmista? pk-yritysten palautepalvelut Enterprise Europe Networkin palvelut ovat maksuttomia.

46 Liiketoiminta- ja Teknologiapörssi Online hakupalveluista voit etsiä itsellesi kumppania kaupalliseen, teknologiseen tai tutkimusyhteistyöhön esim. myyntikanavia, franchising-partnereita, alihankintaa, kumppania teknologian ostoon, myyntiin tai lisensointiin aktiivista yritysprofiilia kattavasti kaikilta toimialoilta Tehokkain kun oma strategia on selvä: mitä etsitään ja mitä itsellä on tarjolla Käy tutustumassa ja laadi oma profiilisi

47 Yrityskontaktitapahtumat ja -matkat Tehokas tapa löytää kansainvälisiä yhteistyökumppaneita! Vuosittain ympäri Eurooppaa satoja tapahtumia eri toimialoilta Etukäteen sovitut ja aikataulutetut tapaamiset Järjestetään useimmiten kansainvälisten messujen yhteydessä Mobile World Congress ja CeBIT Alihankinta jne. Lisäksi räätälöidyt yrityskontaktimatkat

48 EU-rahoitusneuvonta Tiedotusta EU-rahoitusohjelmista ja hakuajoista Apua sopivan EU-rahoitusohjelman kartoittamisessa EU-rahoitusopas pk-yrityksille verkkosivuillamme

49 Neuvonta kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa Yleinen lakineuvonta kansainvälisissä kysymyksissä EU-säädösten vaikutukset ja täytäntöönpano, eri maiden kansallinen lainsäädäntö, kv-kaupan sopimukset ja riitatilanteet, kuljetusehdot, verotus, tullit, CE-merkintä, julkiset hankinnat Yleinen kansainvälistymisneuvonta yleinen maa- ja markkinatieto yrityksen perustaminen toiseen maahan yritysten ja organisaatioiden yhteystietoja eri maissa jne.

50 Pk-yritysten palautepalvelu Välitämme komissiolle tietoa yritysten kohtaamista sisämarkkinaongelmista Jos yrityksesi joutuu EU:n sisämarkkinoilla sellaisen viranomaismenettelyn kohteeksi, joka haittaa tavaroiden tai palveluiden vapaata liikkuvuutta, voimme verkoston kautta välittää tästä tiedon komissiolle jatkotoimenpiteitä varten Esim. EU-sääntelyn virheellinen soveltaminen, kansalliset standardivaatimukset tai muut protektionistiset toimenpiteet Ota yhteyttä Helsingin seudun kauppakamariin: Yksittäistapauksiin voidaan ratkaisua hakea viranomaisneuvottelun avulla maksuttomasta Solvit -ongelmanratkaisupalvelusta

51 ASIAKKAAMME KERTOVAT Pk-yritys sai neuvoja lakimieheltä Verkkokauppias kysyi neuvoa etämyyntidirektiivin soveltamisesta erityisesti kuluttajan peruuttamisoikeuden osalta. Puhelinkeskusteluissa ja sähköpostiviestinnässä Enterprise Europe Networkin lakimiehen kanssa käytiin läpi mm. sovellettavaa lakia kuluttajakaupassa ja sitä, millä tavalla peruuttamisoikeus määräytyy eri EU-maiden paikallisessa lainsäädännössä. Etämyynnissä elinkeinonharjoittaja on Suomen lain mukaan lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan peruuttamistilanteessa palauttamisesta aiheutuneet kulut kuluttajalle. Samaa periaatetta noudatetaan myös monessa muussa EU-maassa.

52 Peliyritys Fantastec löysi kumppanin Oululaisen Fantastec Oy:n Polar Heroes - online-pelin tehtävänä on opettaa lapsille erilaisia taitoja. Tuotekehityksen pullonkaulana oli Unity 3D - sovellus, joka toimii pelin teknisenä alustana. Suomesta ei vielä löytynyt riittävästi Unity-osaamista. Uusi kumppanimme hallitsee lasten pelit ja Unitykehityksen, joten Enterprise Europe Network oli meille täysi kymppi! Toimitusjohtaja Juha Väisänen, Fantastec Oy Enterprise Europe Networkin kautta teknologiapyyntöön vastasi Englannista sopiva yhteistyökumppani Remode Studios.

53 Koko verkoston toiminta 50 maassa seminaaria, joissa kävijää asiakasta yrityskontaktitilaisuuksissa ja -matkoilla

54 Koko verkoston toiminta 50 maassa yritysprofiilia, jotka johtaneet yli yhteydenottoon 6250 yritysten välistä sopimusta

55 Alihankinta yrityskontaktitapahtuma vuonna 2012 Osallistujamäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna Tilaisuuteen rekisteröityi 90 yritystä, osallistujia 84, 16 maata, 200 tapaamista (16 osallistujaa täysin bookattuja) Palaute osallistujilta positiivista 2011: rekisteröityjä 84, osallistujia 63, 15 maata, 128 tapaamista

56 Asiakaspalautetta Osallistuimme Enterprise Europe Networkin yrityskontaktitapahtumaan syyskuussa 2012 Tampereen Alihankintamessuilla. Tapahtumassa meillä oli runsaasti ennalta sovittuja tapaamisia ja lisäksi solmimme useita hyödyllisiä kontakteja taukojen aikana. Tapasimme siis useita uusia yhteistyökumppaneita, lisäksi tapahtuma auttoi keräämään tietoa uusista alan vaatimuksista, markkinoiden kehityksestä ja kansainvälisistä trendeistä. Mielestämme Enterprise Europe Network -yrityskontaktitapahtuma oli todella ainutlaatuinen ja hyödyllinen kokemus! Mr.Vasily S. Davydov Managing Partner, Russian desk Attorney, PhD of Law DCO, LLC Russian law company St-Petersburg, Russia

57 Asiakaspalautetta Tapahtuma ylitti odotukseni, minullahan oli lopulta 11 tapaamista ja näistä suurin osa aidosti hyödyllisiä ja kiinnostavia. Lupasin selvitellä lisää kontakteja ja olla uudestaan yhteydessä monen tapaamani henkilön kanssa. Valitettavasti en ole ehtinyt vielä kaikille palata, mutta lähiaikoina vastailen ilmenneisiin kysymyksiin jne. Lisäksi sain paljon tietoa Tampereen seudun annista ja hyödyllisiä leadejä, joihin ottaa yhteyttä. Paljon on siis kerrottavaa Brasiliaankin. Tapahtuma oli minusta hyödyllinen ja uskon, että alan yrityksille tapahtumasta irtoaisi vielä enemmän, sillä harvoinhan on tilaisuutta tavata yhden päivän aikana useita potentiaalisia yhteistyökumppaneita monesta maasta. Karoliina Ala-Opas Trade Promotion and Investment Officer Brazilian Embassy

58 Palautetta vuoden 2012 Alihankinta yrityskontaktitapahtumasta Excellent Good Average Fair Poor Website Assistance before and during Location General organization Management of the meetings Meeting duration Quality of profiles Relevance of the meetings Expectations met Would you participate again?

59 Vuoden 2013 Alihankinnan yrityskontaktitapahtuma Järjestetään 26. syyskuuta Yhteistyössä mukana Alihankinta messut ja Teknologiateollisuus Avautuu helmikuun alussa Kansainväliset partnerit haussa Ideoita, toimiala painotuksia? Yhteydenotot Sirkka Siikamäki

60

61 Tilaa uutiskirje verkkosivuiltamme EnterpriseEurope.fi Yhteystiedot Miia Hänninen Varsinais-Suomen ELY-keskus Puh Enterprise Europe Network-verkkosivut:

62 TRIOplus-viestintä Marja Keränen

63 TRIoplus-viestintä 2013 TRIOplus-viestintä painottuu entistä enemmän alueelliseen viestintään alueellisten hankkeiden myötä Alueelliset mediakontaktit tervetulleita Tilaisuuksia yhteistyössä Taustalla vahva valtakunnallinen viestintä, joka tukee kokonaisuutta ja tuo medialle kokonaisnäkemystä Mediayhteyksiä vahvistetaan sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla Teknologiateollisuus nostaa viestinnässään entistä vahvemmin esille pk-yritysten mahdollisuuksia ja haasteita Ohjelmasarja Yleisradion kanssa etenee, ohjelmat esitetään televisiossa ja radiossa

64 Ajankohtaista viestinnässä TRIOplus-lehti valmisteilla Seuraava huhtikuun alussa Vuoden toinen lehti syyskuussa Alihankinta-messuille Yleisradion aluetoimitusten tapaamiset ajankohtaisia Yritysesimerkkejä tarvitaan jatkuvasti Toimialan tilanne esillä, jotta muutoksen välttämättömyys nousee esiin Hankkeiden viestintää säännöllisesti muun muassa SPEKtrin ensimmäiset caset tulossa julkisuuteen, myyntihankkeelle tehty esite Sähköiset kirjeet myös tänä vuonna Uutiskirje kerran kuukaudessa Sidosryhmäviesti 4-5 kertaa vuodessa

65 TRIOplus-lehti Seuraava lehti ilmestyy viikolla 14 Aineistopäivä Aiheita mm. LEAN: Yritysten operatiivisen toiminnan kehittäminen TRIOplussassa Venäjän mahdollisuudet: Isot teemat, yritysten näköalat TRIOplussan jatko ja alueelliset hankkeet Myynnin kehittäminen ja myyntihanke Isot teemat SPEKtri Techno GrowNow

66 Viestinnän materiaalit TRIOplus-lehti TRIOplussan verkkosivut päivitetään Uusia yritysesimerkkejä lehden aineistoista Esitteet SPEKtri Mentoripooli Myyntihanke (Techno GrowNow) Isot teemat verkkosivut päivitetään Lisäksi englanninkieliset esitysaineistot

67 Yhteisölliset työkalut Verkkokokoukset Kokouskäytäntöjen uudistaminen Aluekoordinaattoreiden yhteistyön tiivistäminen Kustannusten ja ajankäytön tehostaminen Yhteisöllisten työkalujen käytön edistäminen Omassa toiminnassa Yrityksissä Millaisia toiveita?

68 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

69 Hyvä työ Pidempi työura -hankkeen tavoitteet Yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen Työkyvyn ylläpitäminen Työelämän ja yhdessä tekemisen kehittäminen Hyvien työkalujen ja toimintamallien kehittäminen sekä levittäminen

70 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä työhyvinvointia työpaikoilla Asiantuntijaryhmä käytettävissä Projektinhallinta ja markkinointi Teknologiateollisuudessa

71 Toimintamalli yrityksissä Johdon ja henkilöstön sitoutuminen Henkilöstökysely Yksilö-tutkalla (maksuton) Tärkeimmät kehitystoimenpiteet keskustellen Työpaikka-tutkalla (maksuton) Uusintamittaus Yksilö-tutkalla noin vuoden kuluttua

72 Työhyvinvointi ja toimintaympäristö: - Yrityksessä sovitaan 1-3 kehitystoimenpidettä / työkykytalon kerros

73 Pilottivaihe 2011, laajennusvaihe AGCO Sisu Power Oy Pääluottamusmies Mika Ovaskainen: AGCO Sisu Powerilla merkittävimmäksi työhyvinvointia lisääväksi asiaksi tunnistimme me-hengen luomisen Foster Wheeler Energia Oy Henkilöstöpäällikkö Päivi Jäntti Hankkeen kautta olemme oppineet ymmärtämään työhyvinvoinnin systemaattisen johtamisen tärkeyden

74 Hankkeessa mukana 50 + Teknologia-alan yritystä Mukaan voi liittyä vuoden 2013 aikana

75 Laajennusvaihe Työhyvinvointia ovat lähteneet kehittämään esim: ATA Gears Oy, Rocla Oyj, Finn-Power Oy, Nortal Oy, Uponor Oy, Abloy Oy, Franke Oy, Kesla Oyj, Wallac Oy Perkinelmer, Helkama Bica Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy

76 Oikealla tekemisellä on saatu aikaan tuloksia! Erityisesti alle 35-vuotiaiden työntekijöiden työhyvinvointi lisääntynyt merkittävästi Suurimmat parannukset: koulutuksen riittävyys, työhön sitoutuminen, työmotivaatio, oikeudenmukainen kohtelu, esimiehen palaute ja työaikajoustot Yhteistoiminta työpaikoilla parantunut

77 Lisätietoa Hankkeen kotisivut projektipäällikkö Tiina Hartikainen p

78 Teknologiateollisuus Teräsrakenteet CE-yhteishankkeen määrittely Teknologiateollisuus ry

79 Hankkeen tausta toimintaympäristön muutos Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC). Asetus edellyttää kantavien teräsrakenteiden osalta (EN 1090) CEmerkintää mennessä. Valmistajalla tulee olla ilmoitetun laitoksen hyväksymä ja valvoma laadunvalvontajärjestelmä Suunnittelu tulee tehdä Eurokoodien mukaisesti. Valmistus tulee tehdä suunnittelijan laatiman toteutuseritelmän vaatimusten mukaisesti. Valmistuksessa tulee noudattaa harmonisoidun standardin EN vaatimuksia + viitestandardeja (176 kpl). Käytännössä teräsrakenteisiin liittyy noin 30 viitestandardia

80 Teknologiateollisuus-hankekokonaisuus 1. Hanke on koko metallisektoria hyödyttävä valmisteleva projekti. 2. Hanke selvittää metalliyritysten CE-sertifiointitarpeet alueittain. 3. Hanke tuottaa yhteiskäyttöiset ja monistettavat laadunhallinnan toteutustyökalut: FPC-laadunhallintajärjestelmän metalliteollisuudelle, FPCohjeiston Yleiskäyttöiset CE-laadunhallinnan prosessit Laadunhallinnan perusdokumentit, pöytäkirjamallit ja raporttimallit Ammatilliset pätevyysvaatimukset yritysten henkilöstölle vaativuusluokittain Laatujärjestelmän käyttöönoton ohjeistuksen Koulutusvaatimukset ja koulutustarjonnan kuvauksen Esite- ja viestintämateriaalit. 4. Laadunhallinnan työkalujen sovituksen ja toimintatapamuutosten käyttöönoton voi yritys tehdä joko itse tai ulkopuolisten konsulttien avulla. 3

81 CE-merkintään tarvittavat toimenpiteet yrityksen näkökulmasta 1 hen standardin olemassaolon tarkistus 4 FPC:n rakentaminen 5 FPC käyttöönotto 8 Vaikutusten arviointi ja jatkuva seuranta 9 Suoritustason pysyvyyden arviointi 2 Tuoteperheiden rakentaminen 3 CE-merkintään ilmoitettavat ominaisuudet, testaus 6 Suoritustasoilmoituksen laatiminen ja julkaisu 7 CE-merkinnän kiinnittäminen 4

82 Aikataulu Hanke toteutetaan alkuvuodesta 2013 Elinkeinoyhtiöiden, teknologiakeskusten ja kehitysyhtiöiden valmistautuminen voi käynnistyä heti. Yritysten kartoitus voi käynnistyä heti Yrityskohtaisia pilotteja käynnistetään heti projektin alussa Sopivien teknisten asiantuntijoiden ja konsulttien rekrytointi/houkuttelu voidaan käynnistää heti

83 Hankkeen vaikutukset ja tulokset Hanke tuottaa monistettavat työkalut, jotka soveltuvat kohdeyritysten käyttöön pienin muokkauksin. Yritys säästää näitä työkaluja käyttäessään aikaa ja kustannuksia arviolta /pk-yritys. Markkina-arvo on kustannussäästöjen osalta arviolta yhteensä 50M seuraavien 2 vuoden ajalla. Konsulttien avustuksella voidaan kotimaiset yritykset saattaa kansainvälisesti kilpailukykyiseen asemaan joka osaltaan parantaa työllistyvyyttä ja laajentaa markkinaa kotimaan ulkopuolelle

84 Hanke parantaa edustettujen yritysten mahdollisuuksia pysyä mukana kansainvälistyvässä liiketoiminnassa sekä pitää asemansa ulkomaiseen kilpailuun nähden

85 Kiitos! Lisätietoja: Juha Ekberg, Ramse Consulting Oy

86 Techno GrowNow Kansainvälistymällä kasvuun - liikkeenjohdon valmennusohjelma TRIOplus valmennuspäivä Hotelli Katajanokka, Helsinki Matti Leivo Finpro ry ja Teknologiateollisuus ry

87 Techno GrowNow - Yleistä Techno GrowNow Suomalaisten teknologia-alan pk-yritysten liikkeenjohdolle ja kansainvälistymisestä sekä viennistä vastaaville henkilöille suunnattu kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisohjelma Vahvasti yrityskohtaisesti räätälöityvä ohjelma Aikataulu Ohjelman markkinointi käynnistyi syksyllä 2012 ja ohjelma alkaa alkuvuodesta Aikataulu räätälöidään kuitenkin yritysten tarpeiden mukaan. Ohjelmaan mahtuu 20 yritystä (min 10 yritystä) Sitoutuneita yrityksiä ei ole vielä riittävästi, keskusteluja käydään n. 30 yrityksen kanssa Potentiaalisia yrityksiä haetaan edelleen! 07/01/2013 Finpro 2

88 Techno GrowNow - Rakenne ja aikataulu Yritysten rekrytointi A) Yhteiset teemapäivät - 4 päivää Neljän teeman valinta yhdessä yritysten kanssa Loppu raportti Aloitustapaaminen Päätöstapaaminen B) Yrityskohtaisesti räätälöity valmennus Perusvalmennus 5+10 päivää Yrityksen tarpeen mukaan Lisäksi 1-3 konsultointimoduulia (5+10 päivää) Syksy 2012 Syksy /01/2013 Finpro 3

89 Kustannukset pk-yritykselle Yrityskohtainen valmennusprosessi / yritys. TEM-tuen jälkeen yritykselle jää maksettavaksi Yritykselle räätälöity perusvalmennus, päivää Yhteiset teemapohjaiset tapaamiset, 4 päivää Yrityskohtaisesti räätälöity valmennus /moduuli. TEM-tuen jälkeen yritykselle jää maksettavaksi Yrityksellä on mahdollisuus syventää yrityskohtaista valmennusta näillä erikseen tilattavilla konsultointimoduuleilla, max. 3 kpl ( päivää) Konsultointimoduulin hinnoittelussa on huomioitu yrityskohtaisesti erikseen määritelty valmennus, sisältäen erikseen räätälöidyn selvityksen koti- ja ulkomaan matkakustannukset käytettävien asiantuntijoiden osalta hallinnointikulut 07/01/2013 Finpro 4

90 Lisätietoja Matti Rasimus Toimialajohtaja Finpro Petri Tulensalo Aluepäällikkö Finpro /01/2013 Finpro

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Tarjottujen profiilien läpikäynti, esimerkit Oman profiilin laatiminen,

109

110

111

112

113

114

115

116

117 Myynnillä kasvuun -koulutusohjelma Vuoden kestävä myynnin ja myyntijohtamisen taitojen valmennusohjelma Uudenmaan pk-yrityksille. Rahoitus valmennusohjelmalle tulee Uudenmaan ELY-keskukselta täsmäkoulutushankintana. Mukaan mahtuu 45 osallistujaa. Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa valinnat. Yrityksestä voi osallistua useampikin henkilö valmennukseen. Tavoitteena on luoda kullekin osallistujayritykselle oma myynnin käsikirja

118 Valmennus järjestetään päivän mittaisina valmennuksina kerran kuukaudessa ja ohjelma alkaa Lähikoulutuspäivien lisäksi valmennukseen sisältyy työssä oppimistehtäviä. Valmennuksen hinnat: Alle 10 hengen yritys 530,26 euroa + alv (tuki 80%) henkeä työllistävät 795,39 euroa + alv (tuli 70%) Yli 250 henkeä työllistävät, mukana pk-kumppaneita 1060,53 euroa + alv (tuki 60%)

119 Ilmoittautumiset Erkki Kivelälle Teknologiakeskus TechVillassa, tai Koulutuksesta vastaa Rema Partners Oy, yhteyshenkilö Seppo Virtanen, tai

120 SPEKtri-hanke - jatkoa TRIOplus-hankkeelle SPEKtri = Kansainvälisten kasvuyritysten aikaansaaminen pk-yrityksien yritysjärjestelyillä J.Manninen Osaamisten yhdistäjä 1

121 Mitä tarkoittaa yritysjärjestely? Usein virheellisesti ymmärretään, että yritysjärjestely on sama kuin yrityskauppa tai viestinvaihto. Edellisen sijaan oikea käsitys on: YRITYSJÄRJESTELY = YRITYSKAUPPA + LISÄARVOKONSULTOINTI J.Manninen Osaamisten yhdistäjä 2

122 SPEKtri-hankkeen tilanne Hankkeessa on 1.Luotu pk-yritysten yritysjärjestelyille toimintamalli ja siihen liittyvät työkalut. 2.Valmennettu 10 yritysjärjestelijää koko yritysjärjestelyprosessin tunteviksi asiantuntijoiksi ja hyväksytty heidät PKT-säätiön valtuuttamiksi yritysjärjestelijöiksi (VYJ). 3.Kartoitettu yritysjärjestelyn pilot-projekteja 71, joista ostajia on 36. HUOM! Uusia yritysjärjestelystä kiinnostuneita yrityksiä otetaan edelleen SPEKtriin mukaan J.Manninen Osaamisten yhdistäjä 3

123 J.Manninen Osaamisten yhdistäjä 4

124 J.Manninen Osaamisten yhdistäjä 5

125 Kiitos! Jarmo Manninen Projektijohtaja PKT-säätiö Keskuskatu 1 B FI Helsinki gsm: sähköposti: J.Manninen Osaamisten yhdistäjä 6

126 Topakka toimivaa palkitsemista pk-yrityksille Kehittämishanke

127 Miksi Palkkaus ja palkitseminen ovat tehokkaita johtamisen välineitä Toimiva palkitseminen*) parantaa henkilöstön motivaatiota ja yrityksen tuottavuutta sekä auttaa muutosten toteuttamisessa Palkitsemisen tulee tukea yrityksen strategiaa Muutostilanteissa myös palkitsemista pitää päivittää *) Palkitsemisella tarkoitetaan tässä palkitsemisen kokonaisuutta, joka sisältää yrityksen käyttämät erilaiset rahalliset ja aineettomat palkitsemistavat kuten peruspalkan, täydentävät palkkiot, edut, työaikajärjestelyt, kehittymismahdollisuudet jne

128 Mikä on Topakka-hanke Vuoden kestävä verkostomainen palkitsemisen kehittämishanke Teknologiateollisuuden yrityksille Hankkeen aikana yritys saa Kartoituksen palkitsemisen nykytilasta ja keskeisistä kehittämistarpeista Suunnitelman strategiaa tukevan palkitsemisen kehittämiseksi Tukea ensimmäisiin kehittämistoimenpiteisiin Rautaisannoksen uutta osaamista palkitsemisen jatkokehittämiseen ja ylläpitämiseen

129 Puitteet Osallistujina enintään 10 pk-yritystä (väljästi tulkittuna) Aalto-yliopiston ja Teknologiateollisuuden asiantuntijoiden palvelut Rahoittajina osallistuvat yritykset ja Työsuojelurahasto (50/50) Yrityskohtainen osuus noin alv. Tarkempi sisältö suunnitellaan osallistujien tarpeiden mukaan Osallistujat koossa 2/2013 Yhteinen käynnistysseminaari 3/2013 Tilannekartoitus yrityksissä 4-5/2013 Kehittäminen käynnistyy syksyllä Yrityskohtainen eteneminen Neljä yhteistä, valinnaista työpajaa Yhteenveto, arviointi ja jatkoevästys alkuvuodesta

130 Tilannekartoitus yrityksessä Organisaation strategia palkitsemisen perustana Johdon haastattelu (1-2 hlöä) Palkitseminen tällä hetkellä Palkitsemisvastaavan haastattelu Tutustuminen palkitsemista koskevaan dokumentaatioon 3 5 muuta haastattelua (luottamusmies, esimies, rivihenkilöitä) Sähköinen (tai paperinen) henkilöstökysely Miten hyvin nykyiset palkitsemistavat tunnetaan Ollaanko tyytyväisiä eri palkitsemistapoihin ja niiden käytäntöihin Millaisia vaikutuksia nykyisellä palkitsemisella on Kokemukset palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta Miten palkitsemista pitäisi kehittää Näistä asiantuntijat tekevät yhteenvedon ja johtopäätöksiä kehittämisen pohjaksi

131 Kehittämistoiminta syksyllä 2013 Yrityskohtainen työpaja: Tilannekartoituksen tulosten raportointi Kehittämisen suunnittelu ja organisointi Ensimmäisiä kehittämistoimenpiteitä, esim. Kehittämisryhmän valmennus Johdon ja esimiesten koulutus Palkitsemisstrategian ja palkitsemisen kokonaisuuden suunnittelu Palkitsemisen perusteiden ja mittareiden kehittäminen Eri palkitsemistapojen kehittäminen, esim. peruspalkkaus, täydentävät palkkiot Yrityskohtainen eteneminen Neljä yhteistä, valinnaista työpajaa Alkukeväästä 2014 tilanteen arviointi ja yhteenveto sekä evästys jatkokehittämiselle 6

132 Lisätietoja Aalto-yliopisto: Virpi Liinalaakso, puh Teknologiateollisuus: Elina Moisio, puh Jukka Tiihonen, 7

133 Isot Teemat

134 Isot teemat tavoittelee vähintään työpaikan synnyttämistä Isojen teemojen vaikuttavuutta on tarkasteltu vuonna 2020 syntyvien uusien työpaikkojen ja uuden liikevaihdon kautta. Käynnistyvälle hankkeelle on laskettu 1/3:n todennäköisyys päästä markkinoille. Vaikuttavuudelle on laskettu kaksi skenaariota: perusskenaario ja optimistinen skenaario. Näiden vaikuttavuus työpaikkoina ja liikevaihtona vuonna 2020 on: Perusskenaario Optimistinen skenaario Liikevaihto M M Työpaikat

135 Isot teemat vie suomalaiset pk-yritykset kansainvälisiin verkostoihin Isot teemat on uudenlainen työskentelytapa, jolla haetaan suomalaisille yritysverkostoille uutta, kansainvälistä liiketoimintaa osana globaaleja yritysverkostoja. Suomalaiset toimitusverkostot ovat muuttumassa alueellisista verkostoista globaaleiksi ja samalla toimialarajojen yli ulottuviksi. Järjestelmällisen toimintatavan avulla: haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta kootaan nopeasti yritysverkosto, joka rakentaa uskottavan tarjoaman kansainvälisille markkinoille luodaan yhteiseen tavoitteeseen pyrkivä allianssi sekä yritys, jonka ympärille toiminta rakentuu synnytetään markkinoille menoon konkreettinen tarjoama, selkeä liiketoimintasuunnitelma ja varmistetaan mukana olevien yritysten vahva tahto kansainväliseen läpimurtoon. Isot teemat -toimintatapaa on toteutettu syksystä Teema-aihoita on löydetty kymmeniä ja niistä 14 etenee jo kohti yritysvetoista liiketoimintaa. Yritykset ovat ottaneet toimintatavan innostuneesti vastaan. CleanTech-yritykset ovat toiminnassa vahvasti edustettuna, yli puolet käynnissä olevista teemoista on CleanTech-hankkeita.

136 Isot teemat kolmen vaiheen askellus Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja yritysverkostot 1. vaihe Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja analysointi Yritysten kartoittaminen ja sitouttaminen verkostoon Vaiheen budjetti % Teknologiateollisuus 50 % Tekes Kehittyneet liiketoiminta- ja tuotekonseptit 2. vaihe Markkinoiden ja asiakastarpeiden täsmentäminen Liiketoiminta- ja tuotekonseptin kuvaus Rahoituksesta erillinen päätös 50 % yritykset 50 % Tekes tai TEM Kansainvälistä kasvua ratkaisu- ja palveluliiketoiminnalla 3. vaihe 2. vaiheen suunnitelmien toteutus Tähtää nopeaan kaupalliseen menestykseen Vastuu yrityksillä Budjetti ja rahoitus vaihtelevat Harvoin julkista tai Teknologiateollisuuden rahoitusta, mutta mm. Tekesin arvoverkkorahoitus, max 10 M /hanke

137 Eri vaiheissa olevat teemat = CleanTech-hanke 3. vaiheessa olevat Ydinvoimaklusteri 2. vaiheessa olevat Kansainvälistämisoperaattori Tuulivoimaloiden napojen kehittäminen Uusi olefiinien krakkausteknologia Kelluva rakentaminen (odottaa Tekes-päätöstä) Energiatehokkuusratkaisut Kiinan teollisuudelle (odottaa Tekes-käsittelyä) Businesta bioenergiasta (jatkuu yritysvetoisena) Modulaarinen integroiva sairaalarakentaminen (odottaa Tekes-käsittelyä) 1. vaiheessa olevat Ympäristö- ja energiatekniikan ratkaisuja Saksaan Liiketoimintaa säästä Energia- ja ympäristöteknologian liiketoimintamahdollisuudet offshoreteollisuudessa Ilmailualan vientiklusterikonseptin kehittäminen Kiinan paperi ja sellu Yhdyskuntien puhdas lähienergia

138 Valmistelussa olevat teemat Valmisteluvaiheessa olevat (monet näistä ovat käynnistysvalmiita ja odottavat vain 1. vaiheen rahoituspäätöstä ) Elektroniikkajätteiden hyödyntäminen LED-klusteri Venäjän infrastruktuuri Terästehtaiden kuonavuorten hyödyntäminen Venäjän autoteollisuuden järjestelmätoimitukset Ratajärjestelmä kaivosten kuljetustarpeisiin Potentiaalin tunnistaminen ja arviointi arktisissa tulevaisuuden sovelluksissa Jäteveden puhdistaminen Venäjän viranomaishankinnat Globaali katastrofiapu Winter tech Nouseva Afrikka

139 Ydinenergia-alan toimittajat Hankkeessa on muodostettu kaksi allianssia, jotka rakentavat yhteisiä tarjoamakokonaisuuksia tuleviin ydinvoimalahankkeisiin: Teräs- ja putkistoallianssi Käyttöautomaatioallianssi. Alliansseissa on tällä hetkellä mukana yhteensä 13 yritystä Hankkeessa allianssit valmistelevat myyntiprosessia: tavoitteena on tiedottaa yhteistarjoamasta laitostoimittajille ja niiden alihankkijoille, sopia jatkotoimenpiteistä sekä yritysten keskinäisen yhteistyön periaatteista

140 Kansainvälistymisoperaattori Operaattori luo uuden kansainvälistymistä helpottavan konseptin, joka tarjoaa erilaisissa tilanteissa oleville asiakasyrityksille mahdollisimman konkreettista ja räätälöityä kansainvälistymispalvelua yhdessä jo olemassa olevien palveluntarjoajien kanssa. Operaattori luo uudenlaisen pkyrityksille soveltuvan loppuun asti konseptoidun palvelukokonaisuuden. Hankkeen veturiyritys on Hanlog ja allianssin muut yritykset ovat Antti- Teollisuus, Ekeri, Junkkari ja Veljekset Ala-Talkkari

141 Tuulivoimaloiden napojen kehittäminen Uusi lähestymistapa navan suunnittelulle, koko toimitusketjulle ja materiaaliratkaisuille Hankkeessa pyritään pidentämään tuulivoimalan napojen elinkaarta, laskemaan tuotantokustannuksia ja mahdollistamaan napojen suunnittelu uusilla konsepteilla käyttämällä uusia materiaaleja ja teknologioita. Hanke perustuu ison toiminnallisen kokonaisuuden yhtäaikaiseen suunnitteluun Napa valmistetaan omana kokonaisuutenaan muualla kuin turbiinivalmistajan tehtaalla ja toimitetaan esitestattuna suoraan pystytykseen. Hankkeessa ovat mukana: Stera Technologies Oy, Meehanite Worldwide Corporation, Ekin Muovi Oy ja Brevini Finland Oy

142 Uusi olefiinien krakkausteknologia Venäjän avaruusohjelmaan perustuvan innovaation ja teknologiaosaamisen siirtäminen Suomeen sekä soveltaminen ensin olefiinien eli öljyä muodostavien hiilivetyjen krakkaukseen ja myöhemmin öljyn- sekä biojalostamoihin. Tavoitteena on rakentaa RDRteknologian varaan uusi globaali teknologiateollisuuden toimiala Suomeen. Suunnitelmissa pilottilaitoksen rakentaminen Suomessa. Hankkeessa tässä vaiheessa ovat mukana Coolbrook, Metso ja NesteJacobs

143 Kelluva rakentaminen Hankkeen tavoitteena on luoda ensimmäinen kokonaisvaltainen rakentamis- ja palvelukonsepti kelluville rakenneratkaisuille. Yhdistämällä kapeiden osaamisalueiden teknologiaratkaisuja kyetään luomaan uniikki tarjoama markkinoilla. Konseptikehityksessä verkotetaan energia-alan teknologiayrityksiä, sekä vesien ja jätteiden käsittelyyn erikoistuneita teknologioita, että rakennusalan rakenneosien, materiaalien ja tilaelementtien toimittajia ja eri osa-alueiden suunnittelu- ja projektinjohto-osaamista. Hankkeen veturiyritys on Marinetek ja tässä vaiheessa mukana ovat Jobtek, Lämpöässä, Naps Systems, Neapo, Savcor ja Windside

144 Energiatehokkuusratkaisut Kiinan teollisuudelle Hanke kokoaa yhteistarjoamia, jotka pohjautuvat suomalaiseen osaamiseen teollisuusprosessien energiankäytön optimoinnista. Kohdemarkkina on Kiinan metsä- ja metalliteollisuus sekä voimalaitokset. Tavoitteena on Kiinassa jo hyvin etabloitunutta ESCO-konseptia (Energy Service Company) hyödyntävä toimintamalli. Yhteistarjoamien jatkotyöstämiseen on sitoutunut yhteensä noin 15 erikokoista yritystä, joukossa asiantuntijoita, suunnittelijoita sekä laiteja ratkaisutoimittajia. Avainyrityksiä Metso, Outotec ja Greenstream Network

145 Businesta bioenergiasta Eera, FECC (Finnish Environmental Cluster for China) ja Finpro rakentavat allianssia, joka lähtee toimittamaan Kiinan markkinoille pieniä tai keskisuuria biomassavoimalaitoksia sekä toteuttamaan niihin liittyviä arvoketjuja. Allianssiin on liittynyt asiantuntijoita ja tekniikkaa biomassan keräämiseen ja käsittelyyn, energiantuotantoon sekä lämmönjakeluun. Yhteistarjoamien jatkotyöstämiseen osallistuu syksyllä 2012 yhteensä noin 10 alan yritystä, avainyrityksenä MW Power

146 Modulaarinen integroiva sairaalarakentaminen Terveydenhuollon tuottavuutta parantava ja toimintaprosesseja uudistava sairaaloiden uudis-, rakentamis- ja saneerauskonsepti. Ratkaisu perustuu hoitotarpeita, käyttäjälähtöisyyttä ja potilasvirtoja luotaavaan asiantuntijaprosessiin sekä modulaarisiin integroituihin rakenneratkaisuihin, jotka mahdollistavat tilankäytön optimoinnin ja muunneltavuuden. Allianssin yritykset Halton, Merivaara sekä Neapo ja hankkeessa mukana Työterveyslaitos

147 Yhdyskuntien puhdas lähienergia Suomalaisten toimijoiden tuotteista yhdistetty lähienergiaratkaisujen kokonaistarjoama. Sisältää konseptisuunnittelua, sähkön ja lämmön tuotanto- ja jakeluratkaisuja, energian käytön hallinnan ja energian säästön ratkaisuja, ratkaisuja veden ja jäteveden käsittelyyn ja kaupallisia palveluita. Kohdemarkkinana Itä-Euroopan, Euraasian ja Kaakkois-Aasian maat. Yli kymmenen yritystä on kiinnostunutta jatkamaan tarjoaman työstöä kohti vaihetta 2. Avaintoimija Kaukomarkkinat, joka integroi suomalaisten PKT-sektorin yritysten tuotteet isommaksi tarjoamaksi

148 Green offshore - energia ja ympäristöteknologian liiketoimintamahdollisuudet offshore-teollisuudessa Kanadan ja Norjan tulevat investoinnit jäänmurtajiin sekä offshore-kalustoon tarjoavat kiristyneiden ympäristövaatimusten myötä markkinamahdollisuuden suomalaiselle vihreälle offshore-osaamiselle. Aluksissa tullaan tarvitsemaan kehittynyttä moottoriteknologiaa, ympäristötehokasta suunnitteluosaamista sekä energiatehokkaita järjestelmiä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana STX Finland Oy, Hollming works, Deltamarin, Meritaito, Technip sekä Napa

149 Ilmailualan vientiklusterikonseptin kehittäminen Suomessa on ilmailualalla varsinkin Huoltoliiketoiminnassa kansainvälisen tason erityisosaamista, jolle avautuu uusia mahdollisuuksia ilmailualan rakennemuutoksen kautta. Suomalaisten yritysten asemaa alihankinta- ketjussa halutaan nostaa lähemmäksi kansain- välisiä pääasiakkaita. Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka eivät kilpaile keskenään, rakentavat yhteensopivaa tuote- ja palvelutarjontaa globaaleille markkinoille. Yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä ovat muun muassa Galvatek, Finnsonic, Volar Plastic, Finnish Aircraft Maintenance, Tammer-Suoja sekä ALMT

150 Kiinan paperi ja sellu Kiinan uusin 5-vuotissuunnitelma edellyttää maassa toimivien paperija sellutehtaiden investoivan valmistuskapasiteetin modernisointiin 40 mrd euroa. Hankkeen avulla maksimoidaan tähän liittyvä Suomen sellu- ja paperiteknologiayritysten vienti. Hankkeeseen liittyy myös TEM:n aloitteesta syntyneen Invest in Finlandin (IIF) ja Kiinan kehityspankin (CDB) välisen yhteistoimintasopimuksen hyödyntäminen. Hankkeen ensimmäisiin työpajoihin on osallistunut yli 50 yritystä

151 Valmisteluvaiheen teemat Teema on valmisteluvaiheessa, kun liiketoimintamahdollisuus ja kysyntään sopivia suomalaisia yrityksiä on tunnistettu

152 Liiketoimintaa säästä Synnytetään suomalaisen sääosaamisen ja siihen liittyvän teknologiaosaamisen ympärille yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa merkittävää uutta kv-markkinoille suunnattua liiketoimintaa. Kehitystyö on tarkoitus aloittaa liikennesään alueelta, mutta hankkeen odotetaan tuottavan myös muita sovellusalueita. Hankkeessa ovat tässä vaiheessa mukana IBM, Vaisala ja Ilmatieteen laitos

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 22.11.2012 Keuruu

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 22.11.2012 Keuruu Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 22.11.2012 Keuruu ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK - yrityspalveluverkosto 50 maata 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n komission

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Enterprise Europe Network - verkoston palvelut pk-yrityksille

Enterprise Europe Network - verkoston palvelut pk-yrityksille Enterprise Europe Network - verkoston palvelut pk-yrityksille ENTERPRISE EUROPE NETWORK tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluja pk-yrityksille Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Euroopan

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2013 Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä työhyvinvointia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 16.11.2012 Esityksen sisältö Maailmantilanteesta Teknologiateollisuuden tilanteesta Suomen kilpailukyvystä Uudet mahdollisuudet ja

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 19.9.2012 Toimialojen ja erityisesti yritysten tilanne vaihtelee suuresti Teknologiateollisuuden yritykset ovat kehittyneet epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa

Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa 24.9.2013 Johtava asiantuntija Harri Jokinen Alihankkijat haulikkokuvan alaosassa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä

Lisätiedot

TRIOplus päättyy. Hymyileekö arvoketju pk-yrityksille ja alihankkijoille? TÄHDET, TÄHDET TRIOplussan parhaat yritykset seminaari.

TRIOplus päättyy. Hymyileekö arvoketju pk-yrityksille ja alihankkijoille? TÄHDET, TÄHDET TRIOplussan parhaat yritykset seminaari. TRIOplus päättyy Hymyileekö arvoketju pk-yrityksille ja alihankkijoille? TÄHDET, TÄHDET TRIOplussan parhaat yritykset seminaari 25.9.2013 Harri Jokinen Kumppanien rooli keskeinen Kumppanien kanssa luotiin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 2.11.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 1.11.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 Teknologiateollisuudessa 2017: - liikevaihto

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille. Salo,

Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille. Salo, Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Salo, 27.10.2016 Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pkyrityksille 3000+ 600+ ASIANTUNTIJAA ORGANISAATI OTA 60+

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Vantaalla - infotilaisuus

Julkiset hankinnat Vantaalla - infotilaisuus Tervetuloa seminaariin! Julkiset hankinnat Vantaalla - infotilaisuus 6.3.2015 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA Helsingin seudun kauppakamari Kauppakamarin missio on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella.

Lisätiedot

Enterprise Europe Network - kanava kansainvälistymiseen

Enterprise Europe Network - kanava kansainvälistymiseen Enterprise Europe Network - kanava kansainvälistymiseen Enterprise Europe Network Euroopan laajin kansainvälistymispalveluja pk-yrityksille tarjoava verkosto yli 3000 asiantuntijaa yli 50 maassa Toimintaa

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 1.11.2012 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics,

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden TRIOpluskehityshankkeen

Teknologiateollisuuden TRIOpluskehityshankkeen Teknologiateollisuuden TRIOpluskehityshankkeen tuloksia Isot Teemat hankkeen uusien teollisuustoimialojen mahdollisuuksia Finnmobile Vaikuttajafoorumi 2012 Hotelli Rantasipi Airport, Congress Center, 8.11.2012

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin

Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin Tervetuloa seminaariin! Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin 16.4.2015 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA Perinteitä kunnioittaen Kauppakamarien juuret ovat kotimaassa ja verkostot vievät maailmalle.

Lisätiedot

Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen

Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen 25.2.2010 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kansainvälistymisasiantuntija Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.2.2010 1 Miksi

Lisätiedot

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille Tukea kansainvälistymiseen EU:n rahoituskanavista ja verkostoista Maarit Vuorio, 20.3.2017 Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.4.2013

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.4.2013 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.4.2013 Talouden alamäki Euroopassa jatkuu Teollisuustuotanto on vähentynyt EU-maissa 125 120 115 2005=100 EU27-maat Suomi 110

Lisätiedot

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille Mari Kivinen Turku Science Park Mikkeli

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille Mari Kivinen Turku Science Park Mikkeli Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille 16.1.2017 Mari Kivinen Turku Science Park Mikkeli Autamme kasvuhaluisia yrityksiä kansainvälistymään maailman laajin asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

Talousnäkymät. Suomen on kurottava umpeen pitkä takamatka kasvussa. Lämpökäsittely- ja takomopäivät Jukka Palokangas, pääekonomisti

Talousnäkymät. Suomen on kurottava umpeen pitkä takamatka kasvussa. Lämpökäsittely- ja takomopäivät Jukka Palokangas, pääekonomisti Talousnäkymät Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10.10.2017 Jukka Palokangas, pääekonomisti 6.10.2017 Teknologiateollisuus 1 Suomen on kurottava umpeen pitkä takamatka kasvussa 6.10.2017 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Enterprise Europe Network Tuemme yrityksesi kansainvälistymistä yli 50 maassa

Enterprise Europe Network Tuemme yrityksesi kansainvälistymistä yli 50 maassa Enterprise Europe Network Tuemme yrityksesi kansainvälistymistä yli 50 maassa Maailman laajin kansainvälistymispalveluja pk-yrityksille tarjoava verkosto Yli 50 maata Noin 600 organisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden

Lisätiedot

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Esityksen sisältö Teknologiateollisuus ry Suhdannetilanne Uusi strategialinjaus 2010-12 Sähköajoneuvoklusteri

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Enterprise Europe Network palvelut

Enterprise Europe Network palvelut Enterprise Europe Network palvelut Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä 3.4.2014 Maija Kärkäs Helsingin seudun kauppakamari ENTERPRISE EUROPE NETWORK tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluja pk-yrityksille

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Oulu 5.9.2012 Toimitusjohtaja Jussi Järventaus 6.9.2012 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2010 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yhteensä 318 951 yritystä sisältäen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta

Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta Jorma Turunen, toimitusjohtaja Irtiotto taantumasta seminaari 22.9.2010 Alihankinta 2010 -messut Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja strategiset tavoitteet. Finnmobile Toimitusjohtaja Jorma Turunen 8.11.2012

Teknologiateollisuuden tilanne ja strategiset tavoitteet. Finnmobile Toimitusjohtaja Jorma Turunen 8.11.2012 Teknologiateollisuuden tilanne ja strategiset tavoitteet Finnmobile Toimitusjohtaja Jorma Turunen 8.11.2012 Esityksen sisältö Maailmantilanteesta Teknologiateollisuuden tilanteesta Suomen kilpailukyvystä

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 29 alapuolelle 1 Lähde: Macrobond Teollisuuden työpaikat Suomessa ovat vähentyneet lähes 1 :lla vuoden 28 jälkeen 2 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille. KANSAINVÄLISTYMISINFO Salo, Mikael Virkki

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille. KANSAINVÄLISTYMISINFO Salo, Mikael Virkki Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille KANSAINVÄLISTYMISINFO Salo, 18.9.2017 Mikael Virkki Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille 3000+

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä

Lisätiedot

Kanava kansainvälisten kumppaneiden löytämiseen. Teija Pakanen Technopolis Oyj

Kanava kansainvälisten kumppaneiden löytämiseen. Teija Pakanen Technopolis Oyj Kanava kansainvälisten kumppaneiden löytämiseen Teija Pakanen Technopolis Oyj Esityksen sisältö Mikä on Enterprise Europe Network (EEN) Mitä palveluja on tarjolla Miten palveluja pääsee hyödyntämään? ENTERPRISE

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010 2013. Työhyvinvointia ja ikävoimaa seminaari, Mänttä Tiina Hartikainen 27.10.2011

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010 2013. Työhyvinvointia ja ikävoimaa seminaari, Mänttä Tiina Hartikainen 27.10.2011 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010 2013 Työhyvinvointia ja ikävoimaa seminaari, Mänttä Tiina Hartikainen 27.10.2011 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010 2013 Työnantaja ja työntekijäliittojen

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Metallien jalostuksen tilanne ja kasvumahdollisuudet

Metallien jalostuksen tilanne ja kasvumahdollisuudet Metallien jalostuksen tilanne ja kasvumahdollisuudet Metallienjalostuspäivät 19.4.2012 Porissa Toimitusjohtaja Mika Nykänen METALLINJALOSTAJAT 1 Yleinen tilanne ja näkymät Suomessa? METALLINJALOSTAJAT

Lisätiedot

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Alihankinta ja kansainvälistyminen KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan ja viennin edistämisen rahoitustarpeet teknologiateollisuudessa

Innovaatiotoiminnan ja viennin edistämisen rahoitustarpeet teknologiateollisuudessa Innovaatiotoiminnan ja viennin edistämisen rahoitustarpeet teknologiateollisuudessa Toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuus ry 7.10.2010 Jyväskylä Esitykseni sisältö Teknologiateollisuuden rakennemuutoksesta

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 8.8.217 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 8.8.217

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas 13.11.2013

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas 13.11.2013 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 13.11.2013 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa. 20.11.2015 Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa. 20.11.2015 Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 25.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Maailmankauppa on piristynyt uudelleen 25.10.2017 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes 22.11.2011 Kasvuyritykset kiinnostuksen kohteena Suomen tulevaisuus on kasvuyrityksissä! Suuri osa uusista

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 1 13.8.215 Lähde: Macrobond Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 2 3.11.215 Lähde: Macrobond Asuntorakentamisen kasvu

Lisätiedot

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 2 25/09/2014 Finpro Finpron kansainvälinen verkosto 3 25/09/2014 Finpro Export Finlandin palvelut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Hyvä työ Pidempi työura

Hyvä työ Pidempi työura Hyvä työ Pidempi työura - hankkeen toteutus ja tulokset TEK Osaamisen kehittämisen seminaari 24.11.2011 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 80 % Suomen koko elinkeinoelämän

Lisätiedot

teknologiasuomi nousuun! Teknologiateollisuus lyhyesti

teknologiasuomi nousuun! Teknologiateollisuus lyhyesti teknologiasuomi nousuun! Teknologiateollisuus lyhyesti TEKNOLOGIATEOLLISUUS KOOSTUU VIIDESTÄ PÄÄTOIMIALASTA: Elektroniikka- ja sähköteollisuus MERKITTÄVIN ELINKEINO SUOMESSA Teknologiateollisuus työllistää

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot