Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (aikaisemmin YTV) ylläpitää ja päivittää kerran vuodessa tietoja pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista osana Seudullista perusrekisteri SePeä. Keväällä 2009 näistä tiedoista julkaistiin laaja pääkaupunkiseudun yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, sijoittumista ja 2000-luvun muutostrendejä kuvaava Pääkaupunkiseudun yritysraportti (YTV:n julkaisuja 10/2009). Vastaavan tyyppinen laaja perusanalyysi on tarkoitus tuottaa muutaman vuoden välein. Harvoin ilmestyvän yritysraportin rinnalle HSY kokoaa vuosittain suppeamman katsauksen kulloinkin tuoreimmista saatavilla olevista yritys- ja toimipaikkoja kuvaavista perustiedoista. Katsaukseen sisällytetään myös vaihtuvalla teemalla laadittu ajankohtaisanalyysi. Tämä julkaisu on nyt järjestyksessä toinen ajankohtaiskatsaus pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Nyt kuvataan vuoden 2008 perustietoja. Ajankohtaisteemana nostetaan tarkasteluun uusien yritysten perustaminen vuosina Tänä aikana seudulle syntyi ennätysmäärä uusia yrityksiä. Lisäksi tarkastellaan pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kasvualueita. Katsauksessa keskitytään pelkästään yritysten toimintaan eli raportissa ei tarkastella julkisyhteisöjen kuten valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimintaa. Työpaikkoina arvioiden julkisyhteisöjen osuus on noin neljännes. Katsauksessa kuvataan pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineiden yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista sekä vuosina näissä tapahtuneita muutoksia. Pääasiallisena aineistona käytetään HSY Seututiedon Seudullista perusrekisteri SePeä varten ylläpitämiä ja vuosittain päivitettäviä Pääkaupunkiseudun yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Vuonna 2008 seudulla toimi yli yritystä noin toimipaikassa. Yrityssektori työllisti tällöin seudulla henkilötyövuosina laskettuna runsaat henkeä. Tämä vastaa noin kolmea pääkaupunkiseudun neljästä työpaikasta. Pääkaupunkiseudulla toimivilla yrityksillä on suuri merkitys alueen kuntataloudelle sekä asukkaiden työllisyydelle ja toimeentulolle. Julkinen hallinto ja viranomaiset luovat perusedellytykset yritysten menestykselle. Siksi ne tarvitsevat suunnittelua ja päätöksentekoa varten hyvät ja ajantasaiset perustiedot yrityksistä ja niiden toiminnasta. SePe:ssä ylläpidetään koko seudulta yritys- ja toimipaikkatietoja, jotka kuvaavat mm. yritysten ja niiden toimipaikkojen ja henkilöstön määrää sekä toimialarakennetta ja sijaintia. Pääkaupunkiseudun yritystoiminnassa tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia. Vuosina pääkaupunkiseudulle perustettiin ennätysmäärä uusia yrityksiä ja niiden toimipaikkoja. Kolmen vuoden kuluessa seudulle perustettiin yhteensä runsaat uutta toimipaikkaa. Jos tämän lukumäärän suhteuttaa vuoden 2008 toimipaikkamäärään, se tarkoittaa joka viidettä seudun toimipaikkaa. Katsauksessa tarkastellaan näiden uusien yritysten toimialajakautumaa sekä sijoittumista seudun aluerakenteessa. Yritystoiminnan muutokset pääkaupunkiseudulla heijastuvat yksittäisten yritysten ja toimipaikkojen tasolta seudun ja koko maan tasolle. Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden muutosta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, jotka ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.

3 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 3 Yritystoiminnan tunnuslukuja 2008 Pääkaupunkiseutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Alueella asuu 19 prosenttia koko maan väestöstä ja sijaitsee 21 prosenttia maassa toimivien yritysten toimipaikoista ja 28 prosenttia henkilöstöstä. Pääkaupunkiseudulla syntyy 39 prosenttia maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Vuonna 2008 pääkaupunkiseudulla toimi yritystä lähes toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu pääkaupunkiseudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Näistä valtaosalla (62 %) on toimipaikka Helsingissä, Espoon ja Vantaan toimipaikkaosuudet olivat suunnilleen yhtä suuret eli noin vajaa viidennes. Kauniaisten osuus oli 0,3 prosenttia. Toimipaikan keskikoko vuonna 2008 oli koko seudulla 6,6 henkilöä. Vantaalla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko oli suurempi, sillä alueella sijaitsee suuria logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Espoossa ja Helsingissä sijaitsevat yritysten toimipaikat ovat seudun keskiarvoa hieman pienempiä. Kauniaisten yritystoiminta painottuu alle viiden hengen mikroyrityksiin. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 153 miljardia euroa. Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 2,2 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kaupungeissa, sillä alueella toimii liikevaihdoltaan suuria elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan yrityksiä. Yritysten toimialajakauma Pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erityispiirre on palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. Uuden TOL toimialaluokituksen pohjalta tarkasteltuna jalostusalojen osuus pääkaupunkiseudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 20 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 80 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Palvelusektorin sisällä suurimat yksittäiset päätoimialat olivat tukku- ja vähittäiskauppa (G) sekä palvelut liike-elämälle (L-N). Molempien osuus pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten henkilöstöstä oli 19 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat päätoimialat olivat palvelut kotitalouksille (P-S) sekä informaatio ja viestintä (J). Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuudessa (C), energiahuollossa (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (luokka O ilman julkisia yhteisöjä) toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan kiinteistöalan toiminnassa (L), ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M), muussa palvelutoiminnassa (S) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (kyseisen toimialan yritykset eli luokka Q ilman julkisia yhteisöjä) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna Yritykset (voittoa tavoittelevat ja voittoa tavoittelemattomat) PKS yhteensä Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö yhteensä Henkilöstö/Toimipaikka 6,6 6,3 6,4 2,6 8 Liikevaihto yhteensä (milj. ) Liikevaihto/Toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/Henkilöstö (1000 ) Lähde: HSY, pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineistot 2008; Liikevaihtotiedot: Tilastokeskus, yritysrekisteri 2008 Luvut eroavat hieman Tilastokeskuksen Yritystilaston luvuista. Erot johtuvat mm. siitä, että Tilastokeskuksen tilastoissa eivät ole mukana voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

4 4 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna Toimiala (TOL 2008) Toimipaikkojen lukumäärä % Henkilöstömäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous 421 0, ,2 B Kaivostoiminta ja louhinta 38 0, ,1 C Teollisuus , ,7 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 63 0, ,5 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 89 0, ,2 F Rakentaminen , ,2 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,0 H Kuljetus ja varastointi , ,6 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,2 J Informaatio ja viestintä , ,1 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,5 L Kiinteistöalan toiminta , ,5 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,7 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 113 0, ,3 P Koulutus , ,9 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,7 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,8 S Muu palvelutoiminta , ,8 T-X Muu ja tuntematon Kaikki toimialat A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö, kaasu ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 0,2 % Henkilöstö Toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna % 20 % Alkutuotanto A Jalostus B-F Tukku- ja vähittäiskauppa G 19 % 6 % 10 % 4 % 9 % 19 % Kuljetus ja varastointi H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Infomaatio ja viestintä J Rahoitus- ja vakuutustoiminta K Palvelut liike-elämälle L-N Palvelut kotitalouksille P-S Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%).

5 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 5 Suurimmat vuonna 2008 toimineet yritykset Suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli pääkaupunkiseudun yritystoiminnassa. Vähintään 100 henkeä vuonna 2008 pääkaupunkiseudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 622 ja ne toimivat yhteensä toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät yli puolet (53 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli kuusi prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineet suurimmat yritykset olivat Itella Oyj, Finnair Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy sekä Stockmann Oyj Abp. Itella Oyj on säilyttänyt viimevuotisen kärkipaikkansa seudun suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli seudulla yhteensä henkeä 65 toimipaikassa. Nokia Oyj on vuonna 2008 pudonnut pari pykälää edellisestä vuodesta sijalle neljä. Vielä vuonna 2006 se oli seudun suurin yritystyönantaja, jonka palveluksessa oli yli henkilöä. Nyt määrä on pudonnut alle henkilöön. Nokialla on seudulla edelleen seitsemän toimipaikkaa. Uutena yrityksenä 20 suurimman listalle on noussut työvoimanvuokrausta harjoittava Seure henkilöstöpalvelut Oy. Yritys löytyi vuonna 2008 sijalta 17. Vuotta aiemmin sijoitus oli 23. ja vuonna 2006 se oli sijalla 26. Suurista yrityksistä Fazer Amica Oy:llä on pääkaupunkiseudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2008 henkilöstö- ja laitosruokailua 301 toimipaikassa seudulla. Pääkaupunkiseudun 20 suurinta yritystä vuonna 2008 suuruusjärjestyksessä. Nimi Toimiala (TOL 2008) Yrityksen henkilöstö PKS:lla Toimipaikkojen lukumäärä PKS:lla Sijoitus ed. vuonna 1 ITELLA OYJ Postin yleispalvelu FINNAIR OYJ Lentoliikenne NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus STOCKMANN OYJ ABP Tavaratalot HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Vähittäiskauppa ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattorien ja muuntajien valmistus YLEISRADIO OY Radio- ja TV-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous TELIASONERA FINLAND OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut FAZER AMICA OY Henkilöstö- ja laitosruokalat LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous SAMPO PANKKI OYJ Pankkitoiminta YIT RAKENNUS OY Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen VR OSAKEYHTIÖ Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne SEURE Henkilöstöpalvelut Oy Työvoiman vuokraus ELISA OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat

6 6 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Yritystoiminnan sijoittuminen seudun aluerakenteessa Yritysten toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulla hyvin voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin: ydinkeskustasta Ruoholahteen, Töölöön ja Meilahteen sekä Hakaniemestä Sörnäisten ja Vallilan kautta Pasilaan ja edelleen Käpylään. Kantakaupungin lisäksi yritykset suosivat liikenteen pääväylien solmukohdissa ja raideliikenteen asemanseuduilla sijaitsevia työpaikka-alueita. Huomattavan laajoja yrityskeskittymiä Helsingin kantakaupungin ulkopuolella ovat Pitäjänmäki Länsi- Helsingissä ja Aviapoliksen alue Vantaalla Helsingin lentoaseman tuntumassa. Helsingissä yritystoiminta keskittyy lisäksi Lauttasaareen sekä Itäväylän ja metron tuntumaan Herttoniemestä Itäkeskukseen. Espoon vahvimmat työpaikkavyöhykkeet sijoittuvat Otaniemen-Keilaniemen-Tapiolan alueelle Länsiväylän suunnassa sekä Leppävaara-Kilo-vyöhykeelle Turunväylän, Kehä II:n ja rantaradan tuntumaan. Vantaalla nopeasti kasvaneen Aviapoliksen työpaikkavyöhyke levittäytyy Kehä III:sta pitkin länteen aina Martinlaaksoon ja Petikkoon asti. Lentoaseman itäpuolella yritykset ovat hakeutuneet Tikkurilaan sekä Lahden väylän varteen. Suurten työpaikkavyöhykkeiden lisäksi pääkaupunkiseudulla on monia pienempiä yrityskeskittymiä, kuten Malmi pääradan varressa ja Espoon keskus rantaradan varressa sekä lukuisia pieniä pistemäisiä kasautumia. Työpaikkakeskittymissä, joiden pinta-ala kattaa 5 % seudun maa-alasta, työskentelee noin neljä viidesosaa yritysten henkilöstöstä. Sen sijaan noin yksi viidennes yritysten toimipaikoista on aluskasvillisuuden tapaan levittäytynyt lähes koko seudulle. Sellaiset karttaruudut oheisella kartalla, missä henkilöstömäärä on vähintään yksi, muodostavat 43 prosenttia seudun maapinta-alasta. Erityisesti logistiikka ja varastointi tarvitsevat suuria maa-alueita, joissa henkilöstömäärät ovat kuitenkin melko pieniä suhteessa maa-alaan. Henkilöstötihentymät Laskennallinen henkilöstömäärä/100m X 100m alue Lähde: HSY:n toimipaikka-aineisto Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 075/2009 Yrityssektorin toimipaikkojen tihentymät pääkaupunkiseudulla v (henkilöstön lukumäärän mukaan) Tarkastelu sisältää yritysten ja ei-voittoa tuottavien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja.

7 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 7 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Pääkaupunkiseudun yritystoiminta kasvoi nopeasti vuosina 2006 ja 2007, mutta kehitys alkoi vuoden 2008 aikana kääntyä laskuun maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Seudulla toimintaa harjoittaneiden yritysten kasvu oli erityisen voimakasta vuosina Yritysten liikevaihto kasvoi tänä aikana yhteensä 23 prosentilla ja toimipaikkojen määrä kasvoi 16 prosentilla. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (10 %). Tarkastelukaudella syntyi paljon pieniä yrityksiä niin, että pääkaupunkiseudun toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Muutospiirteitä alueittain Yritystoiminnan muutosta vuosina ja sen alueellista kohdistumista henkilömäärinä on kuvattu seuraavan sivun kartassa, jossa ympyröiden koko kuvaa muutoksen (oranssi kasvu, turkoosi vähentyminen) absoluuttista määrää tilastoalueittain ja alueen väri kuvaa suhteellista muutosta kahden vuoden aikana. Yritysten henkilöstömäärän suurin määrällinen kasvu on suuntautunut jo ennestäänkin suosituille työpaikka-alueille: kantakaupunkiin, Aviapoliksen alueelle sekä Espoon keskeisille työpaikkavyöhykkeille. Suurin kasvu on kohdistunut Helsinki-Vantaan lentokentän alueelle (lisäys työpaikkaa ja 83,5 prosenttia) ja sen lisäksi henkilöstömäärät ovat kasvaneet muualla Aviapoliksen vyöhykkeellä Veromiehessä, Pakkalassa ja Viinikkalassa. Merkittävimmät kantakaupungin kasvualueet ovat Kampinmalmissa, jossa lisäystä selittää Kampin kauppakeskus, sekä Vallilan alue. Pienempiä kasvukeskittymiä on muualla kantakaupungissa, Pitäjänmäellä, Viikissä sekä metron varressa. Espoossa kasvu painottuu Otaniemen-Keilaniemen alueelle sekä Kilon-Karakallion alueelle. Kasvua on myös Tapiolan, Mankkaan ja Olarin suunnalla. Kaikilla näillä alueilla kasvu on ollut merkittävää myös alueen henkilöstömäärään suhteutettuna. Suurimmat henkilöstön vähenemät ovat kohdistuneet myös merkittäville työpaikka-alueille: Lauttasaareen, jossa on tyhjentynyt vanhoja teollisuustiloja, sekä Leppävaaraan, jossa Nokia on vähentänyt toimintaansa ja toisaalta Sellon alueella ei ollut kasvua tällä jaksolla. Myös mm. Töölössä, Pukinmäessä, Oulunkylässä ja Myyrmäessä henkilöstömäärät ovat vähentyneet. Yritysten henkilöstömäärän muutokset kahden vuoden aikana vuodesta 2006 vuoteen 2008 ovat vahvistaneet yritystoiminnan keskittymistä pääkaupunkiseudun suurimpiin ja jo ennestään henkilöstöltään tiheimpiin työpaikka-alueisiin ja -vyöhykkeisiin. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yrityksistä* vuosina 2005, 2006, 2007 ja PKS yhteensä 2005 muutos % 2006 muutos % 2007 muutos % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,7-1,5 6,6-1,5 6,5-3,1 6,3 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) Lähde: Tilastokeskus * ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä , , , , , ,2 366

8 8 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Lähde: HSY:n toimipaikka-aineisto Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 075/2009 Yritysten toimipaikkojen henkilöstömäärän muutos alueittain vuosina Ympyrät kuvaavat alueen henkilöstömäärien lukumääräistä muutosta ja alueen väri suhteellista muutosta prosentteina (tarkastelu ei sisällä julkisen sektorin toimipaikkoja).

9 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 9 Tunnuslukuja vuosina perustetuista uusista yrityksistä Pääkaupunkiseudulle perustettiin vuosina yhteensä yritystä. Toimipaikkoja näillä uusilla yrityksillä oli yhteensä , mikä on 18 prosenttia pääkaupunkiseudun toimipaikoista vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä oli yhteensä , mikä vastaa 8,5 prosenttia pääkaupunkiseudun toimipaikkojen henkilöstömäärästä vuonna Uusien toimipaikkojen keskikoko oli 3,1 eli se oli noin puolet pienempi kuin pääkaupunkiseudun kaikkien toimipaikkojen keskikoko vuonna Lukumääräisesti eniten uusia toimipaikkoja vuosina perustettiin seuraaville päätoimialoille (TOL 2008): ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M), rakentaminen (F) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (G). Henkilöstömäärältään eniten kasvaneita toimialoja (TOL 2008) olivat: teollisuus (C), hallinto ja tukipalvelutoiminta (N), rakentaminen (F) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (G). Uuden yrityksen määrittely Katsauksen taulukoissa ja kuvioissa on uusien yritysten toimipaikkojen joukko rajattu niihin yrityksiin, jotka on perustettu vuosina On kuitenkin huomattava, että suuri osa näistä jatkaa toisen yrityksen aikaisempaa liiketoimintaa. Kartta-analyysissä uusien yritysten toimipaikkojen joukko on rajattu niihin yrityksiin, jotka on perustettu v sekä sen lisäksi niiden toimipaikka on perustettu v Aineistosta on poistettu joitakin suuria toimipaikkoja, joista on ollut tiedossa, että yritys on uusi yritysjärjestelyn seurauksena, mutta toiminta on jatkunut samassa toimipaikassa ja aikaisemmalla henkilöstöllä. Analyysiin rajattujen toimipaikkojen henkilöstön määränä on esitetty vuoden 2008 henkilöstömäärä. A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö, kaasu ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Toimipaikkojen lkm Vuosina perustettujen yritysten toimipaikkojen lukumäärä pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 päätoimialoittain (TOL 2008). A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö, kaasu ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstö Vuosina perustettujen yritysten toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 päätoimialoittain (TOL 2008).

10 10 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Uusien ( ) toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö pääkaupunkiseudulla Toimiala (TOL 2008) Toimipaikkojen lukumäärä % Henkilöstömäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous 55 0,4 20 0,1 0,4 B Kaivostoiminta ja louhinta 14 0, ,9 25,5 C Teollisuus 307 2, ,8 26 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 10 0, ,5 20,1 13 0,1 10 0,0 1,1 F Rakentaminen , ,6 2,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,8 2,7 H Kuljetus ja varastointi 581 4, ,3 4,8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 553 4, ,1 2,8 J Informaatio ja viestintä 904 7, ,7 2,4 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 340 2, ,3 2,6 L Kiinteistöalan toiminta 575 4, ,3 0,9 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,8 1,4 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta 966 7, ,7 5,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 4 P Koulutus 149 1, ,9 5 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 570 4, ,4 2,3 R Taiteet, viihde ja virkistys 402 3, ,1 1 S Muu palvelutoiminta 634 5, ,5 0,9 T-X Muu ja tuntematon 1 Kaikki toimialat , ,0 3,1 Henkilöstö / toimipaikka

11 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 11 Uuden yritystoiminnan sijoittuminen seudun aluerakenteessa Vuosina käynnistetyn uuden yritystoiminnan sijoittumista pääkaupunkiseudulle on havainnollistettu kartalla. Sen mukaan uudet yritykset ovat erittäin vahvasti hakeutuneet Helsingin ydinkeskustaan sekä muutamaan muuhun suureen työpaikkakeskittymään seudulla. Uutta yritystoimintaa vetivät eniten puoleensa Helsingin päärautatieaseman ympärillä olevat Kluuvin ja Kampin alueet. Kyseisen yritystoiminnan keskittymän suurimpia uusia yrityksiä olivat mm. henkilöstövuokrausyritykset, pankkiiriliikkeet sekä muutamat hotellit ja ravintolat. Muutoin keskustan, kuten muidenkin alueiden, uudet yritykset olivat pääasiassa pieniä alle viisi henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Helsingin ydinkeskustan lisäksi uudet yritykset sijoittuivat myös muualle kantakaupunkiin, joka houkutteli kokonaisuudessaan eniten uutta yritystoimintaa. Pasilassa oli selkeästi nähtävissä uusien yritysten keskittymä. Munkkiniemessä keskittymän aiheutti uusi yritysrypäs. Espoossa houkuttelevia alueita uudelle yritystoiminnalle olivat Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola alue sekä Leppävaara. Leppävaaran kokonaistyöpaikkamäärä vähentyi (vrt. kartta Yritysten toimipaikkojen henkilöstömäärän muutos alueittain vuosina ), mutta alue houkutteli siitä huolimatta paljon uutta yritystoimintaa. Myös Vantaan Aviapoliksen alueelle lentokentän tuntumaan sijoittui uusia yrityksiä, vaikka alueen kasvu tulee pääasiassa vakiintuneiden, jo pidempään toimineiden yritysten työpaikkamäärien kasvusta ja muuttamisesta alueelle. Uusien yritysten sijoittuminen painottui vahvasti Helsingin ydinkeskustaan ja muutamiin keskuksiin. Tämän lisäksi on merkille pantavaa, että uusien alle viisi henkilöä työllistävien mikroyritysten toimipaikkoja sijoittui erittäin hajautuneesti pääkaupunkiseudun kaikkiin osiin sekä asunto- että työpaikka-alueille. Henkilöstötihentymät Laskennallinen henkilöstömäärä/100m X 100m alue Uusien vuosina perustettujen yritysten henkilöstömäärän sijoittuminen v Lähde: HSY:n toimipaikka-aineisto Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 075/2009

12 Tietolähteet ja käsitteet Katsauksen pääasiallisena lähteenä on käytetty HSY:n yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa ylläpitämää toimipaikka-aineistoa 2008 (tilastoaineisto). Näiden tietojen alkuperäinen lähde on Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Selvitys perustuu vuoden 2008 aineistoon, joka on muodostettu siten, että se vastaa Tilastokeskuksen vuosittaisen toimipaikkatilaston sisältöä. Aineistossa ovat mukana vain aidosti taloudellista toimintaa harjoittavat voittoa tavoittelevat yritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. HSY:n toimipaikka-aineistosta tuotetut tiedot pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikoista ja henkilöstömääristä eroavat hieman Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston luvuista. Erot johtuvat pääasiassa siitä, että Tilastokeskuksen tilastoissa eivät ole mukana voittoa tuottamattomat yhteisöt. Yrityssektori käsittää kotimaiset talousyksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto. Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ovat esimerkiksi terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet ja työntekijäjärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt ja valtionkirkot. Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Näitä ovat mm. valtion- ja kunnanhallin- to, kuntayhtymähallinto, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot. (Tilastokeskus, Sektoriluokitus) Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva yksikkö ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka. Yritystä kutsutaan monitoimipaikkaiseksi, jos sillä on useita toimipaikkoja. Yrityksen liikevaihto perustuu yleensä tuloslaskelmaan. Eräiden toimialojen yrityksille ei ole liikevaihtoa. Merkittävin näistä aloista on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät (Tilastokeskus, Yritysrekisteri). Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella. Keskeiset käsitteet sekä henkilöstötihentymäkarttojen teko ja metodit on esitelty kattavasti Pääkaupunkiseudun yritysraportissa (YTV 10/2009). Tekijät: Kaupunkitutkimus TA Oy, Päivi Kilpeläinen ja Seppo Laakso HSY Seututieto, Vilja Tähtinen HSY 2010 Kannen kuva: HSY/Hannu Bask HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.)

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) KOKEILUISTA LIIKETOIMINTAA Yrittäjämäisiä kokeiluja ja katsauksia maaseudun elinkeinorakenteen ja työllistävyyden parantamiseen

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä?

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? ETLA Raportit ETLA Reports 31.10.2014 No 36 Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? Jyrki Ali-Yrkkö * Mika Pajarinen ** Petri Rouvinen *** * Etlatieto Oy, jyrki.ali-yrkko@etla.fi ** Etlatieto Oy, mika.pajarinen@etla.fi

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2010

Yrittäjyyskatsaus 2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot