Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (aikaisemmin YTV) ylläpitää ja päivittää kerran vuodessa tietoja pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista osana Seudullista perusrekisteri SePeä. Keväällä 2009 näistä tiedoista julkaistiin laaja pääkaupunkiseudun yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, sijoittumista ja 2000-luvun muutostrendejä kuvaava Pääkaupunkiseudun yritysraportti (YTV:n julkaisuja 10/2009). Vastaavan tyyppinen laaja perusanalyysi on tarkoitus tuottaa muutaman vuoden välein. Harvoin ilmestyvän yritysraportin rinnalle HSY kokoaa vuosittain suppeamman katsauksen kulloinkin tuoreimmista saatavilla olevista yritys- ja toimipaikkoja kuvaavista perustiedoista. Katsaukseen sisällytetään myös vaihtuvalla teemalla laadittu ajankohtaisanalyysi. Tämä julkaisu on nyt järjestyksessä toinen ajankohtaiskatsaus pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Nyt kuvataan vuoden 2008 perustietoja. Ajankohtaisteemana nostetaan tarkasteluun uusien yritysten perustaminen vuosina Tänä aikana seudulle syntyi ennätysmäärä uusia yrityksiä. Lisäksi tarkastellaan pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kasvualueita. Katsauksessa keskitytään pelkästään yritysten toimintaan eli raportissa ei tarkastella julkisyhteisöjen kuten valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimintaa. Työpaikkoina arvioiden julkisyhteisöjen osuus on noin neljännes. Katsauksessa kuvataan pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineiden yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista sekä vuosina näissä tapahtuneita muutoksia. Pääasiallisena aineistona käytetään HSY Seututiedon Seudullista perusrekisteri SePeä varten ylläpitämiä ja vuosittain päivitettäviä Pääkaupunkiseudun yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Vuonna 2008 seudulla toimi yli yritystä noin toimipaikassa. Yrityssektori työllisti tällöin seudulla henkilötyövuosina laskettuna runsaat henkeä. Tämä vastaa noin kolmea pääkaupunkiseudun neljästä työpaikasta. Pääkaupunkiseudulla toimivilla yrityksillä on suuri merkitys alueen kuntataloudelle sekä asukkaiden työllisyydelle ja toimeentulolle. Julkinen hallinto ja viranomaiset luovat perusedellytykset yritysten menestykselle. Siksi ne tarvitsevat suunnittelua ja päätöksentekoa varten hyvät ja ajantasaiset perustiedot yrityksistä ja niiden toiminnasta. SePe:ssä ylläpidetään koko seudulta yritys- ja toimipaikkatietoja, jotka kuvaavat mm. yritysten ja niiden toimipaikkojen ja henkilöstön määrää sekä toimialarakennetta ja sijaintia. Pääkaupunkiseudun yritystoiminnassa tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia. Vuosina pääkaupunkiseudulle perustettiin ennätysmäärä uusia yrityksiä ja niiden toimipaikkoja. Kolmen vuoden kuluessa seudulle perustettiin yhteensä runsaat uutta toimipaikkaa. Jos tämän lukumäärän suhteuttaa vuoden 2008 toimipaikkamäärään, se tarkoittaa joka viidettä seudun toimipaikkaa. Katsauksessa tarkastellaan näiden uusien yritysten toimialajakautumaa sekä sijoittumista seudun aluerakenteessa. Yritystoiminnan muutokset pääkaupunkiseudulla heijastuvat yksittäisten yritysten ja toimipaikkojen tasolta seudun ja koko maan tasolle. Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden muutosta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, jotka ilmestyvät neljä kertaa vuodessa.

3 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 3 Yritystoiminnan tunnuslukuja 2008 Pääkaupunkiseutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Alueella asuu 19 prosenttia koko maan väestöstä ja sijaitsee 21 prosenttia maassa toimivien yritysten toimipaikoista ja 28 prosenttia henkilöstöstä. Pääkaupunkiseudulla syntyy 39 prosenttia maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Vuonna 2008 pääkaupunkiseudulla toimi yritystä lähes toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu pääkaupunkiseudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Näistä valtaosalla (62 %) on toimipaikka Helsingissä, Espoon ja Vantaan toimipaikkaosuudet olivat suunnilleen yhtä suuret eli noin vajaa viidennes. Kauniaisten osuus oli 0,3 prosenttia. Toimipaikan keskikoko vuonna 2008 oli koko seudulla 6,6 henkilöä. Vantaalla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko oli suurempi, sillä alueella sijaitsee suuria logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Espoossa ja Helsingissä sijaitsevat yritysten toimipaikat ovat seudun keskiarvoa hieman pienempiä. Kauniaisten yritystoiminta painottuu alle viiden hengen mikroyrityksiin. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 153 miljardia euroa. Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 2,2 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kaupungeissa, sillä alueella toimii liikevaihdoltaan suuria elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan yrityksiä. Yritysten toimialajakauma Pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erityispiirre on palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. Uuden TOL toimialaluokituksen pohjalta tarkasteltuna jalostusalojen osuus pääkaupunkiseudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 20 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 80 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Palvelusektorin sisällä suurimat yksittäiset päätoimialat olivat tukku- ja vähittäiskauppa (G) sekä palvelut liike-elämälle (L-N). Molempien osuus pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten henkilöstöstä oli 19 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat päätoimialat olivat palvelut kotitalouksille (P-S) sekä informaatio ja viestintä (J). Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuudessa (C), energiahuollossa (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (luokka O ilman julkisia yhteisöjä) toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan kiinteistöalan toiminnassa (L), ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M), muussa palvelutoiminnassa (S) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (kyseisen toimialan yritykset eli luokka Q ilman julkisia yhteisöjä) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna Yritykset (voittoa tavoittelevat ja voittoa tavoittelemattomat) PKS yhteensä Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö yhteensä Henkilöstö/Toimipaikka 6,6 6,3 6,4 2,6 8 Liikevaihto yhteensä (milj. ) Liikevaihto/Toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/Henkilöstö (1000 ) Lähde: HSY, pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineistot 2008; Liikevaihtotiedot: Tilastokeskus, yritysrekisteri 2008 Luvut eroavat hieman Tilastokeskuksen Yritystilaston luvuista. Erot johtuvat mm. siitä, että Tilastokeskuksen tilastoissa eivät ole mukana voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

4 4 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna Toimiala (TOL 2008) Toimipaikkojen lukumäärä % Henkilöstömäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous 421 0, ,2 B Kaivostoiminta ja louhinta 38 0, ,1 C Teollisuus , ,7 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 63 0, ,5 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 89 0, ,2 F Rakentaminen , ,2 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,0 H Kuljetus ja varastointi , ,6 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,2 J Informaatio ja viestintä , ,1 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,5 L Kiinteistöalan toiminta , ,5 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,7 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 113 0, ,3 P Koulutus , ,9 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,7 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,8 S Muu palvelutoiminta , ,8 T-X Muu ja tuntematon Kaikki toimialat A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö, kaasu ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 0,2 % Henkilöstö Toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna % 20 % Alkutuotanto A Jalostus B-F Tukku- ja vähittäiskauppa G 19 % 6 % 10 % 4 % 9 % 19 % Kuljetus ja varastointi H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Infomaatio ja viestintä J Rahoitus- ja vakuutustoiminta K Palvelut liike-elämälle L-N Palvelut kotitalouksille P-S Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%).

5 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 5 Suurimmat vuonna 2008 toimineet yritykset Suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli pääkaupunkiseudun yritystoiminnassa. Vähintään 100 henkeä vuonna 2008 pääkaupunkiseudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 622 ja ne toimivat yhteensä toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät yli puolet (53 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli kuusi prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 toimineet suurimmat yritykset olivat Itella Oyj, Finnair Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy sekä Stockmann Oyj Abp. Itella Oyj on säilyttänyt viimevuotisen kärkipaikkansa seudun suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli seudulla yhteensä henkeä 65 toimipaikassa. Nokia Oyj on vuonna 2008 pudonnut pari pykälää edellisestä vuodesta sijalle neljä. Vielä vuonna 2006 se oli seudun suurin yritystyönantaja, jonka palveluksessa oli yli henkilöä. Nyt määrä on pudonnut alle henkilöön. Nokialla on seudulla edelleen seitsemän toimipaikkaa. Uutena yrityksenä 20 suurimman listalle on noussut työvoimanvuokrausta harjoittava Seure henkilöstöpalvelut Oy. Yritys löytyi vuonna 2008 sijalta 17. Vuotta aiemmin sijoitus oli 23. ja vuonna 2006 se oli sijalla 26. Suurista yrityksistä Fazer Amica Oy:llä on pääkaupunkiseudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2008 henkilöstö- ja laitosruokailua 301 toimipaikassa seudulla. Pääkaupunkiseudun 20 suurinta yritystä vuonna 2008 suuruusjärjestyksessä. Nimi Toimiala (TOL 2008) Yrityksen henkilöstö PKS:lla Toimipaikkojen lukumäärä PKS:lla Sijoitus ed. vuonna 1 ITELLA OYJ Postin yleispalvelu FINNAIR OYJ Lentoliikenne NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus STOCKMANN OYJ ABP Tavaratalot HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Vähittäiskauppa ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattorien ja muuntajien valmistus YLEISRADIO OY Radio- ja TV-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous TELIASONERA FINLAND OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut FAZER AMICA OY Henkilöstö- ja laitosruokalat LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous SAMPO PANKKI OYJ Pankkitoiminta YIT RAKENNUS OY Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen VR OSAKEYHTIÖ Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne SEURE Henkilöstöpalvelut Oy Työvoiman vuokraus ELISA OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat

6 6 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Yritystoiminnan sijoittuminen seudun aluerakenteessa Yritysten toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulla hyvin voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin: ydinkeskustasta Ruoholahteen, Töölöön ja Meilahteen sekä Hakaniemestä Sörnäisten ja Vallilan kautta Pasilaan ja edelleen Käpylään. Kantakaupungin lisäksi yritykset suosivat liikenteen pääväylien solmukohdissa ja raideliikenteen asemanseuduilla sijaitsevia työpaikka-alueita. Huomattavan laajoja yrityskeskittymiä Helsingin kantakaupungin ulkopuolella ovat Pitäjänmäki Länsi- Helsingissä ja Aviapoliksen alue Vantaalla Helsingin lentoaseman tuntumassa. Helsingissä yritystoiminta keskittyy lisäksi Lauttasaareen sekä Itäväylän ja metron tuntumaan Herttoniemestä Itäkeskukseen. Espoon vahvimmat työpaikkavyöhykkeet sijoittuvat Otaniemen-Keilaniemen-Tapiolan alueelle Länsiväylän suunnassa sekä Leppävaara-Kilo-vyöhykeelle Turunväylän, Kehä II:n ja rantaradan tuntumaan. Vantaalla nopeasti kasvaneen Aviapoliksen työpaikkavyöhyke levittäytyy Kehä III:sta pitkin länteen aina Martinlaaksoon ja Petikkoon asti. Lentoaseman itäpuolella yritykset ovat hakeutuneet Tikkurilaan sekä Lahden väylän varteen. Suurten työpaikkavyöhykkeiden lisäksi pääkaupunkiseudulla on monia pienempiä yrityskeskittymiä, kuten Malmi pääradan varressa ja Espoon keskus rantaradan varressa sekä lukuisia pieniä pistemäisiä kasautumia. Työpaikkakeskittymissä, joiden pinta-ala kattaa 5 % seudun maa-alasta, työskentelee noin neljä viidesosaa yritysten henkilöstöstä. Sen sijaan noin yksi viidennes yritysten toimipaikoista on aluskasvillisuuden tapaan levittäytynyt lähes koko seudulle. Sellaiset karttaruudut oheisella kartalla, missä henkilöstömäärä on vähintään yksi, muodostavat 43 prosenttia seudun maapinta-alasta. Erityisesti logistiikka ja varastointi tarvitsevat suuria maa-alueita, joissa henkilöstömäärät ovat kuitenkin melko pieniä suhteessa maa-alaan. Henkilöstötihentymät Laskennallinen henkilöstömäärä/100m X 100m alue Lähde: HSY:n toimipaikka-aineisto Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 075/2009 Yrityssektorin toimipaikkojen tihentymät pääkaupunkiseudulla v (henkilöstön lukumäärän mukaan) Tarkastelu sisältää yritysten ja ei-voittoa tuottavien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja.

7 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 7 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Pääkaupunkiseudun yritystoiminta kasvoi nopeasti vuosina 2006 ja 2007, mutta kehitys alkoi vuoden 2008 aikana kääntyä laskuun maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Seudulla toimintaa harjoittaneiden yritysten kasvu oli erityisen voimakasta vuosina Yritysten liikevaihto kasvoi tänä aikana yhteensä 23 prosentilla ja toimipaikkojen määrä kasvoi 16 prosentilla. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (10 %). Tarkastelukaudella syntyi paljon pieniä yrityksiä niin, että pääkaupunkiseudun toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Muutospiirteitä alueittain Yritystoiminnan muutosta vuosina ja sen alueellista kohdistumista henkilömäärinä on kuvattu seuraavan sivun kartassa, jossa ympyröiden koko kuvaa muutoksen (oranssi kasvu, turkoosi vähentyminen) absoluuttista määrää tilastoalueittain ja alueen väri kuvaa suhteellista muutosta kahden vuoden aikana. Yritysten henkilöstömäärän suurin määrällinen kasvu on suuntautunut jo ennestäänkin suosituille työpaikka-alueille: kantakaupunkiin, Aviapoliksen alueelle sekä Espoon keskeisille työpaikkavyöhykkeille. Suurin kasvu on kohdistunut Helsinki-Vantaan lentokentän alueelle (lisäys työpaikkaa ja 83,5 prosenttia) ja sen lisäksi henkilöstömäärät ovat kasvaneet muualla Aviapoliksen vyöhykkeellä Veromiehessä, Pakkalassa ja Viinikkalassa. Merkittävimmät kantakaupungin kasvualueet ovat Kampinmalmissa, jossa lisäystä selittää Kampin kauppakeskus, sekä Vallilan alue. Pienempiä kasvukeskittymiä on muualla kantakaupungissa, Pitäjänmäellä, Viikissä sekä metron varressa. Espoossa kasvu painottuu Otaniemen-Keilaniemen alueelle sekä Kilon-Karakallion alueelle. Kasvua on myös Tapiolan, Mankkaan ja Olarin suunnalla. Kaikilla näillä alueilla kasvu on ollut merkittävää myös alueen henkilöstömäärään suhteutettuna. Suurimmat henkilöstön vähenemät ovat kohdistuneet myös merkittäville työpaikka-alueille: Lauttasaareen, jossa on tyhjentynyt vanhoja teollisuustiloja, sekä Leppävaaraan, jossa Nokia on vähentänyt toimintaansa ja toisaalta Sellon alueella ei ollut kasvua tällä jaksolla. Myös mm. Töölössä, Pukinmäessä, Oulunkylässä ja Myyrmäessä henkilöstömäärät ovat vähentyneet. Yritysten henkilöstömäärän muutokset kahden vuoden aikana vuodesta 2006 vuoteen 2008 ovat vahvistaneet yritystoiminnan keskittymistä pääkaupunkiseudun suurimpiin ja jo ennestään henkilöstöltään tiheimpiin työpaikka-alueisiin ja -vyöhykkeisiin. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yrityksistä* vuosina 2005, 2006, 2007 ja PKS yhteensä 2005 muutos % 2006 muutos % 2007 muutos % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,7-1,5 6,6-1,5 6,5-3,1 6,3 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) Lähde: Tilastokeskus * ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä , , , , , ,2 366

8 8 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Lähde: HSY:n toimipaikka-aineisto Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 075/2009 Yritysten toimipaikkojen henkilöstömäärän muutos alueittain vuosina Ympyrät kuvaavat alueen henkilöstömäärien lukumääräistä muutosta ja alueen väri suhteellista muutosta prosentteina (tarkastelu ei sisällä julkisen sektorin toimipaikkoja).

9 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 9 Tunnuslukuja vuosina perustetuista uusista yrityksistä Pääkaupunkiseudulle perustettiin vuosina yhteensä yritystä. Toimipaikkoja näillä uusilla yrityksillä oli yhteensä , mikä on 18 prosenttia pääkaupunkiseudun toimipaikoista vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä oli yhteensä , mikä vastaa 8,5 prosenttia pääkaupunkiseudun toimipaikkojen henkilöstömäärästä vuonna Uusien toimipaikkojen keskikoko oli 3,1 eli se oli noin puolet pienempi kuin pääkaupunkiseudun kaikkien toimipaikkojen keskikoko vuonna Lukumääräisesti eniten uusia toimipaikkoja vuosina perustettiin seuraaville päätoimialoille (TOL 2008): ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M), rakentaminen (F) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (G). Henkilöstömäärältään eniten kasvaneita toimialoja (TOL 2008) olivat: teollisuus (C), hallinto ja tukipalvelutoiminta (N), rakentaminen (F) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (G). Uuden yrityksen määrittely Katsauksen taulukoissa ja kuvioissa on uusien yritysten toimipaikkojen joukko rajattu niihin yrityksiin, jotka on perustettu vuosina On kuitenkin huomattava, että suuri osa näistä jatkaa toisen yrityksen aikaisempaa liiketoimintaa. Kartta-analyysissä uusien yritysten toimipaikkojen joukko on rajattu niihin yrityksiin, jotka on perustettu v sekä sen lisäksi niiden toimipaikka on perustettu v Aineistosta on poistettu joitakin suuria toimipaikkoja, joista on ollut tiedossa, että yritys on uusi yritysjärjestelyn seurauksena, mutta toiminta on jatkunut samassa toimipaikassa ja aikaisemmalla henkilöstöllä. Analyysiin rajattujen toimipaikkojen henkilöstön määränä on esitetty vuoden 2008 henkilöstömäärä. A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö, kaasu ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Toimipaikkojen lkm Vuosina perustettujen yritysten toimipaikkojen lukumäärä pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 päätoimialoittain (TOL 2008). A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö, kaasu ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstö Vuosina perustettujen yritysten toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 päätoimialoittain (TOL 2008).

10 10 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Uusien ( ) toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö pääkaupunkiseudulla Toimiala (TOL 2008) Toimipaikkojen lukumäärä % Henkilöstömäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous 55 0,4 20 0,1 0,4 B Kaivostoiminta ja louhinta 14 0, ,9 25,5 C Teollisuus 307 2, ,8 26 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 10 0, ,5 20,1 13 0,1 10 0,0 1,1 F Rakentaminen , ,6 2,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,8 2,7 H Kuljetus ja varastointi 581 4, ,3 4,8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 553 4, ,1 2,8 J Informaatio ja viestintä 904 7, ,7 2,4 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 340 2, ,3 2,6 L Kiinteistöalan toiminta 575 4, ,3 0,9 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,8 1,4 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta 966 7, ,7 5,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 4 P Koulutus 149 1, ,9 5 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 570 4, ,4 2,3 R Taiteet, viihde ja virkistys 402 3, ,1 1 S Muu palvelutoiminta 634 5, ,5 0,9 T-X Muu ja tuntematon 1 Kaikki toimialat , ,0 3,1 Henkilöstö / toimipaikka

11 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS 11 Uuden yritystoiminnan sijoittuminen seudun aluerakenteessa Vuosina käynnistetyn uuden yritystoiminnan sijoittumista pääkaupunkiseudulle on havainnollistettu kartalla. Sen mukaan uudet yritykset ovat erittäin vahvasti hakeutuneet Helsingin ydinkeskustaan sekä muutamaan muuhun suureen työpaikkakeskittymään seudulla. Uutta yritystoimintaa vetivät eniten puoleensa Helsingin päärautatieaseman ympärillä olevat Kluuvin ja Kampin alueet. Kyseisen yritystoiminnan keskittymän suurimpia uusia yrityksiä olivat mm. henkilöstövuokrausyritykset, pankkiiriliikkeet sekä muutamat hotellit ja ravintolat. Muutoin keskustan, kuten muidenkin alueiden, uudet yritykset olivat pääasiassa pieniä alle viisi henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Helsingin ydinkeskustan lisäksi uudet yritykset sijoittuivat myös muualle kantakaupunkiin, joka houkutteli kokonaisuudessaan eniten uutta yritystoimintaa. Pasilassa oli selkeästi nähtävissä uusien yritysten keskittymä. Munkkiniemessä keskittymän aiheutti uusi yritysrypäs. Espoossa houkuttelevia alueita uudelle yritystoiminnalle olivat Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola alue sekä Leppävaara. Leppävaaran kokonaistyöpaikkamäärä vähentyi (vrt. kartta Yritysten toimipaikkojen henkilöstömäärän muutos alueittain vuosina ), mutta alue houkutteli siitä huolimatta paljon uutta yritystoimintaa. Myös Vantaan Aviapoliksen alueelle lentokentän tuntumaan sijoittui uusia yrityksiä, vaikka alueen kasvu tulee pääasiassa vakiintuneiden, jo pidempään toimineiden yritysten työpaikkamäärien kasvusta ja muuttamisesta alueelle. Uusien yritysten sijoittuminen painottui vahvasti Helsingin ydinkeskustaan ja muutamiin keskuksiin. Tämän lisäksi on merkille pantavaa, että uusien alle viisi henkilöä työllistävien mikroyritysten toimipaikkoja sijoittui erittäin hajautuneesti pääkaupunkiseudun kaikkiin osiin sekä asunto- että työpaikka-alueille. Henkilöstötihentymät Laskennallinen henkilöstömäärä/100m X 100m alue Uusien vuosina perustettujen yritysten henkilöstömäärän sijoittuminen v Lähde: HSY:n toimipaikka-aineisto Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 075/2009

12 Tietolähteet ja käsitteet Katsauksen pääasiallisena lähteenä on käytetty HSY:n yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa ylläpitämää toimipaikka-aineistoa 2008 (tilastoaineisto). Näiden tietojen alkuperäinen lähde on Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Selvitys perustuu vuoden 2008 aineistoon, joka on muodostettu siten, että se vastaa Tilastokeskuksen vuosittaisen toimipaikkatilaston sisältöä. Aineistossa ovat mukana vain aidosti taloudellista toimintaa harjoittavat voittoa tavoittelevat yritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. HSY:n toimipaikka-aineistosta tuotetut tiedot pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikoista ja henkilöstömääristä eroavat hieman Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston luvuista. Erot johtuvat pääasiassa siitä, että Tilastokeskuksen tilastoissa eivät ole mukana voittoa tuottamattomat yhteisöt. Yrityssektori käsittää kotimaiset talousyksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto. Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ovat esimerkiksi terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet ja työntekijäjärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt ja valtionkirkot. Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Näitä ovat mm. valtion- ja kunnanhallin- to, kuntayhtymähallinto, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot. (Tilastokeskus, Sektoriluokitus) Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva yksikkö ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka. Yritystä kutsutaan monitoimipaikkaiseksi, jos sillä on useita toimipaikkoja. Yrityksen liikevaihto perustuu yleensä tuloslaskelmaan. Eräiden toimialojen yrityksille ei ole liikevaihtoa. Merkittävin näistä aloista on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät (Tilastokeskus, Yritysrekisteri). Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella. Keskeiset käsitteet sekä henkilöstötihentymäkarttojen teko ja metodit on esitelty kattavasti Pääkaupunkiseudun yritysraportissa (YTV 10/2009). Tekijät: Kaupunkitutkimus TA Oy, Päivi Kilpeläinen ja Seppo Laakso HSY Seututieto, Vilja Tähtinen HSY 2010 Kannen kuva: HSY/Hannu Bask HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2007 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV julkaisi keväällä 2009 pääkaupunkiseudun yritysraportin (Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Paikkatiedot yritystoiminnan sijoittumisen analyysissä Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä 25 % väestöstä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenteen tutkimukset osana HLJ 2015:tä HSL ylläpitää Helsingin seudun liikenne-ennustemallia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 21.1.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2013* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2014 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työpaikat

Toimintaympäristö: Työpaikat Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 14.11.2008 Janne Vainikainen lkm 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yhteiskunnalliset palvelut 31,9 % Rahoitus-,

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset 17.4.2012

Toimintaympäristö: Yritykset 17.4.2012 Toimintaympäristö: Yritykset 17.4.2012 Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 17.4.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Yritykset T A M P E R E E N K A U P U N K I

Yritykset T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Yritykset 4.5.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 4.5.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005

YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005 YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005 Kaupunkitutkimus TA Oy Seppo Laakso Päivi Kilpeläinen Espoon kaupunki Kehittämis- ja tutkimusryhmä Elokuu 2007 2 Sisällys Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla Palvelualojen osuus kaikista työpaikoista oli 72,9 prosenttia vuonna 2010. Osuus pysyi samalla

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin. henkilöstötiedonkeruuseen. Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus

Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin. henkilöstötiedonkeruuseen. Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin huomiot OKM:n toimipisteja henkilöstötiedonkeruuseen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus OKM:n tiedonkeruu yliopistojen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2009, 2. vuosineljännes Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan Aloittaneiden

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa Kehitetty yhteistyössä

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS SISÄLTÖ YRITYKSET JA NIIDEN MÄÄRÄN KEHITYS... 1 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset... 2 YRITYSTEN TOIMIPAIKAT, HENKILÖSTÖ JA LIIKEVAIHTO... 4 Yritystoiminta toimialoittain... 6

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot