11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i

2 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous 13 Oulun Tervatalot Oy:n talous 12 Oulun Tervatalot konserni 11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös 10 Tulevaisuuden näkymät 09 Hallinto 08 Henkilöstö 06 Oulun Sivakka Oy:n talous 04 Asuntojen vuokraus 05 Kiinteistöt 03 toimitusjohtajan katsaus

3 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 toimitusjohtajan katsaus 03 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2006 oli yhtiön 24. varsinainen toimintavuosi. Yhtiöön on fuusioitu useammassa vaiheessa eri yhtiöitä, joiden myötä toiminnan alku voidaan sijoittaa vuoteen Merkittävä muutos tapahtui vuonna 1992, jolloin kaupungin omistamat vuokratalot keskitettiin nykyisen Oulun Sivakka Oy:n ja Oulun Tervatalot Oy:n omistukseen ja toiminnallisen vastuun otti Oulun Sivakka Oy. Yhtiön toiminta laajeni tämän jälkeen voimakkaasti koko 1990-luvun. Samoin alkoi vanhan kiinteistökannan voimakas perusparantaminen luvulle siirryttäessä kasvu taittui ja painopiste siirtyi asuntomarkkinoiden muutoksen myötä toiminnan kehittämiseen ja uusien edellytysten luomiseen, jotta yhtiö pystyy myös tulevaisuudessa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön luomiin haasteisiin. Päättynyt tilikausi oli onnistunut ja yhtiömme selvisi haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin. Vaikka asukasvaihtuvuus edelleen lisääntyi, säilyi käyttöaste edelleen korkeana ollen 98,0 % (99,2 %). Tilikauden alhaisesta, keskimäärin hieman yli yhden prosentin, vuokrankorotuksesta huolimatta yhtiön kannattavuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä. Yhtiön keskineliövuokra oli tilikauden lopussa 7,24 euroa/m 2 /kk. Toimintavuoden aika yhtiössämme otettiin käyttöön pääomavuokrien tasaus, minkä avulla on voitu luopua sisäisestä subventiokäytännöstä ja suunnata korjausrahastoon kerättävät varat suunnitelman mukaiseen korjaustoimintaan. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjonta ylittää edelleen monilla alueilla kysynnän ja asukkailla on hyvä mahdollisuus valita vuokraasuntonsa. Vuokra-asuntojen uudistuotanto Oulussa on vähentynyt mm. Sato- ja VVO -konsernien pidättyessä rakentamisesta. Myöskin vuokra-asuntokantaa on sopeutettu vähentyneeseen kysyntään purkamalla tai muuttamalla vuokrakiinteistöjä asuntoosakeyhtiöiksi. Yhtiöllemme valmistui toimintavuonna vain yksi uudiskohde, jossa on 16 asuntoa. Olemassa olevasta asuntokannasta perusparannettiin yhteensä 18 asuntoa. Vuoden aikana jatkettiin jo v aloitettua kehitystyötä, jonka avulla tullaan kuluvana vuonna saamaan kaikilta osin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän kautta tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan kaikkia yhtiön prosesseja asukashallinnasta kiinteistöjen huoltoon ja korjaustoimintaan saakka. Risto Korpi toimitusjohtaja Päättynyt tilikausi oli onnistunut ja yhtiömme selvisi haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin.

4 04 Asuntojen vuokraus ASUNTOJEN VUOKRAUS Tilanne Oulun vuokra-asuntomarkkinoilla oli toimintavuonna vuokra-asuntojen tarjoajille haasteellinen. Oulun Sivakka Oy:n asunnoissa asukasvaihtuvuus nousi toimintavuonna reilulla prosenttiyksiköllä edellisvuodesta aravarahoitettujen kohteiden vaihtuvuuden ollessa 30,6 % (29,2 %). Vapautunutta asuntoa tarjottiin asunnon hakijoille keskimäärin 2,5 kertaa. Uuteen tietojärjestelmään kuuluvan asukasvalintaosion ja siihen integroitujen kotisivujen käyttöönoton myötä voimassa olevien asuntohakemusten määrä vakiintui noin hakemuksen tasolle. Vaikeutunut markkinatilanne ei vaikuttanut vuokrasaamisten määrään, vaan rästit saatiin pidettyä alhaisella tasolla vuokrasaamisten ollessa keskimäärin 1,0 % vuokratuotoista toimintavuoden aikana. Vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa oli 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 % (1,1 %) vuosittaisesta vuokratuotosta. Yhtiön asuntoja markkinoitiin lehtiilmoituksilla, sähköisissä hakupalveluissa, Sanomalehti Kalevan sähköisessä versiossa ja televisiomainoksella MTV3-kanavalla. Kotisivut uudistettiin osana tietojärjestelmäprojektia sekä graafisesti että toiminnallisesti. ASUKASTOIMINTA Vuoden 2006 aikana järjestettiin asukastilaisuuksia, joissa tiedotettiin yhtiötä koskevista ajankohtaisista asioista. Myös ympäristöeksperttikoulutusta jatkettiin. Kesällä 2006 toteutettiin yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa Sivakan kesätapahtuma, johon osallistui n. 800 yhtiön asukasta. Vapautunutta asuntoa tarjottiin asunnon hakijoille keskimäärin 2,5 kertaa.

5 Kiinteistöt 05 KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Oulun Sivakka Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Kiinteistöjä on yhteensä 95 kpl ja niiden pinta-ala on m 2. Vuonna 2006 Oulun Sivakalle valmistui yksi uudiskohde, missä on 16 asuntoa (Sivakka/Pääsky II). Lisäksi Oulun Sivakka Oy aloitti toimintavuonna Oulun Tervatalot Oy:n 53 asunnon uudiskohteen (Aleksanteri) rakennuttamisen. Peruskorjausmäärä pysyi edellisten vuosien tasolla. Toimintavuonna valmistui 18 peruskorjattua asuntoa Listapuistoon. Vuoden 2006 aikana käynnistettiin 36 asunnon peruskorjauskohde, Koskitoppi. Vuoden 2007 alussa aloitetaan Tiluksen ja Metsämarjan (A- ja B-talot) peruskorjaukset. Lähivuosina rakentaminen painottuu entistä enemmän korjausrakentamiseen. Oulun Sivakka Oy:n kiinteistöjen ylläpitoa ja kunnostusta on toteutettu toimintavuoden aikana peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelman PTS:n mukaisesti. Suurin yksittäinen korjaustyö oli Kalervon parvekkeiden täydellinen betoniosien uusiminen. Lisäksi uusittiin Hakkurin parvekkeiden betonikattolaatat sekä korjattiin Mäntylän 48 parveketta ja Koivumaansalvan 42 parveketta. Parvekelasitukset toteutettiin Koskipyyköseen ja Jalohaukantielle. Kiinteistöjen ikääntyminen ja asukasvaihtuvuuden kasvu aiheuttavat korjaustarpeen lisääntymistä. Tämän vuoksi asukkaita onkin kannustettu omatoimiseen remontointiin pienten asuntoremonttien osalta. Omatoimiremontissa yhtiö toimittaa tarvikkeet ja asukas tekee työn. Kokemukset toiminnasta ovat hyviä sekä asukastyytyväisyyden että asutettavuuden kannalta. Vuoden aikana kaikkiin kiinteistöihin teetettiin pelastussuunnitelmat. TAC Finland Oy:n kanssa tehtiin sopimus kiinteistöjen teknisestä tarkastuksesta, millä pyritään teknisten järjestelmien säädön ja käytön parantamiseen sekä kiinteistöjen energian ja veden kulutusten alentamiseen. Energiansäästösopimuksen mukaisesti Oulun Sivakka Oy on asettanut tavoitteeksi kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuksien alentamisen 15 % vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sähkön kulutuksen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2008 mennessä ja sen laskuun kääntäminen sen jälkeen. Kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Kaukolämpö kwh/m 3 54,2 53,6 Kiinteistösähkö kwh/m 3 5,9 5,8 Vesi l/asukas/vrk 158,6 159,5 Uuden tietohallintojärjestelmän osalta toimintavuonna toteutettiin: - kiinteistöjen perustietojen luonti tietokantaan - sähköisen huoltokirjan pilotointi kuudessa kohteessa - sähköisen muuttokatselmuslomakkeen käyttöönotto Käyttöönotto jatkuu myös tulevan vuoden aikana. Kiinteistöjen ikääntyminen ja asukasvaihtuvuuden kasvu aiheuttavat korjaustarpeen lisääntymistä.

6 06 Oulun Sivakka Oy:n talous 20 OULUN SIVAKKA OY:N TALOUS Vuokraustoiminnan liikevaihto (euroa) Hoitokate - % Konserni Oulun Sivakka -konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Sivakka Oy:n lisäksi Oulun TOP- Huolto Oy, jonka osakekannan emoyhtiö omistaa kokonaan. Tytäryhtiö tuottaa kiinteistöhuoltopalveluja sekä omistajalleen että muille Oulun alueen asuinkiinteistöjen omistajille. Konsernin tuotot nousivat 1,4 % 30,0 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (8,0) ja tilikauden voitto 1,1 miljoonaa euroa (2,7). Konsernitaseen loppusumma pysyi lähes ennallaan ollen 190,4 miljoonaan euroa (190,7). Koska konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksestä, tässä toimintakertomuksessa käsitellään jatkossa Oulun Sivakka Oy:n ja sen konsernin toimintaa emoyhtiön tilinpäätöksen lukujen perusteella. Tuloslaskelma Oulun Sivakka Oy:n liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Muut tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa eli 25,5 % edellisvuotta pienemmät. Oulun Sivakka Oy:n hoitokate oli 13,5 miljoonaa euroa eli 6,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna (14,4). Hoitokateprosentti oli 47,8 %, mikä on 4,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 11,0 % 7,2 miljoonaan euroon (6,5). Rahoitustuotot 0,4 miljoonaa euroa olivat edellisvuoden tasolla. Korko- ja muut rahoituskulut kasvoivat 9,8 % 5,2 miljoonaan euroon (4,8). Poistoeron muutos oli 0,6 miljoonaa euroa (1,3) ja asuintalovarauksen muutos 0,8 miljoonaa euroa (2,2). Oulun Sivakan liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 22,3 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 7,9 miljoonaa euroa ja 28,8 %. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,03 miljoonaa euroa (0,02). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 5,4 %, kun se edellisenä vuonna oli 14,3 % ,9 50,2 51,3 52,4 47, Kulujen yhteismäärä kasvoi 9,9 % 14,1 miljoonasta eurosta 15,4 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,3). Kiinteistön muut hoitokulut kasvoivat 10,7 % 12,6 miljoonasta eurosta 14,0 miljoonaan euroon. Hoitokuluista kasvoivat eniten korjaukset, jotka olivat 3,8 miljoonaa euroa (2,8). Kasvua edellisvuoteen oli 34,9 %. Suurimpinä erinä olivat huoneisto- ja kylpyhuonekorjaukset, lämmitysjärjestelmien korjaukset, kodinkonehankinnat ja -korjaukset, parvekekorjaukset sekä piha-alueiden ja asfaltointien korjaukset. Oulun Sivakka Oy:n liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %.

7 Oulun Sivakka Oy:n talous 07 OULUN SIVAKKA OY:N TALOUS Tase Oulun Sivakka Oy:n tase oli vuoden lopussa 189,8 miljoonaa euroa (190,1) eli 0,2 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Asunnot (kpl) Yhtiön hallitus hyväksyi toimintavuoden alussa uuden sijoitusstrategian, jonka puitteissa vuoden 2006 aikana toimittiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. 500 Asuntoneliövelka (euroa/m 2 ) Oulun Sivakan oma pääoma oli vuoden lopussa 21,6 miljoonaa euroa (21,6). Omavaraisuusaste nousi hieman ollen 14,5 % (13,9 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 7,4 miljoonaa euroa (6,0) Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 2,1 miljoonaa euroa 149,0 miljoonaan euroon. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 7,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 3,4 % eli 0,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 12 kk Euribor (365) nousi tilikaudella 1,2 prosenttiyksikköä ollen vuoden lopussa 4,1 %. Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Yhtenäislainojen osuus lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 48,7 %, pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 35,1 % ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 12,5 %. Loput lainoista jakaantuivat kiinteäkorkoisiin (3,4 %) ja peruskorkosidonnaisiin lainoihin (0,3 %). Yhtiön hallitus hyväksyi toimintavuoden alussa uuden sijoitusstrategian, jonka puitteissa vuoden 2006 aikana toimittiin.

8 08 Henkilöstö HENKILÖSTÖ Vuoden 2006 aikana jatkunut yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö ja vuokra-asuntojen nykyinen markkinatilanne sitoivat henkilöstöresursseja runsaasti. Henkilökuntaa oli keskimäärin toimintavuonna 38 eli 2 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilöstömäärä oli seuraava: Vakinainen Määräaikainen* Yhteensä * määräaikaisiin sisältyvät myös osa-aikaiset työntekijät Henkilöstölle maksettiin palkkoja 1,1 miljoonaa euroa (1,1). Oulun Sivakka Oy julkaisee henkilöstöä koskevaa tietoa laajemmin erillisessä henkilöstötilinpäätösraportissa. Henkilökuntaa oli keskimäärin toimintavuonna 38 eli 2 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

9 Hallinto 09 HALLINTO Kertomusvuoden aikana yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet : Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Forsell Markku Jääskeläinen Pekka Kauppi Rauni Kovalainen Seppo Salonen Hannu Henkilökohtaiset varajäsenet Hyvärinen Lauri Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Koskela Teresa Kinnunen Irene Kaukua Sulo pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Sivakka Oy:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Forsell Markku Jääskeläinen Pekka Kauppi Rauni Kovalainen Seppo Salonen Hannu * eronnut **eronnut Hänninen Erkki Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Puolakka Ritva* Korkeamäki Pertti Koskela Teresa** Kinnunen Irene Sallamo Tero Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 15 kertaa. Oulun Sivakka Oy:n toimitusjohtajana toimii Risto Korpi. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet : Varsinaiset tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen Paavo Komulainen (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja) Varatilintarkastajat Ernst & Young Oy, KHT Jari Karppinen KPMG Oy, KHT Antti Kääriäinen Ritva Puolakka (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja) pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Sivakka Oy:n tilintarkastajiksi valittiin: Varsinaiset tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen KHT Reijo Karppinen (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja) Varatilintarkastajat Ernst & Young Oy, KHT Jari Karppinen KPMG Oy, KHT Katri Hokkanen KHT Kaarina Rousu-Karppinen (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja)

10 10 Tulevaisuuden näkymät TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Asuntomarkkinatilanne tulee säilymään edelleen haasteellisena. Tarjonta ylittää monilla alueilla edelleen kysynnän, mistä on seurauksena voimakasta asukasvaihtuvuutta vähemmän kysytyillä alueilla. Asuntorahaston viimeisimmän tiedon mukaan asukasvaihtuvuus kilpailijoillamme on noin 30 % ja käyttöaste %.Yhtiömme osalta vaihtuvuus on sama kuin kilpailijoillamme, mutta käyttöaste 98 %. Käyttöasteen ja asukasvaihtuvuuden osalta ongelmat tulevat edelleen jatkumaan monilla alueilla, mikä aiheuttaa taloudellisia lisärasitteita kiinteistöille ja viime kädessä painetta vuokrien nousuun. Nykyisessä markkinatilanteessa uusien kohteiden aloituksia harkitaan tarkkaan. Oulun Sivakka Oy aloittaa vuoden 2007 loppupuolella Etu-Lyötyn alueelle Oulun Tervatalojen Veturi-kohteen rakennuttamisen. Kohteeseen tulee 85 asuntoa sekä liiketiloja ja se toteutetaan yhtäaikaisesti samalle tontille rakennettavien asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Kuluvan vuoden aikana tehdään päätös Toppilassa sijaitsevan Sivakka/Pöllin (110 asuntoa) mahdollisesta myynnistä ja myyntiehdoista. Kohteen myynnille on jo Asuntorahaston lupa. Yhtiön korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmassa tulee varautua vaihtoehtoisiin toimintamuotoihin normaalien perusparannus- ja korjaustoimien ohella. Käytännössä tämä tarkoittaa kohteiden käyttötarkoituksen muutoksia ja tarvittaessa kohteiden hallittua alasajoa ja purkavaa saneerausta. Yhtiön toiminnassa merkittävin toteutettava muutos on asuntojen omistuksen uudelleenjärjestely, jonka periaatteet kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa Tämän mukaisesti kaupungin vuokratalojen omistaminen keskitetään perustettavan "Sivakka" -konsernin alaisuuteen. Uudistuksella luodaan paremmat edellytykset vastata asuntomarkkinoiden muutokseen ja konsernin rahoitustarpeisiin. Muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön tulevaisuus näyttää positiiviselta. Yhtiömme hintakilpailukyky on hyvä ja toteutettu pääomavuokrien tasaus auttaa edelleen tilannetta. Myöskin suunnitteilla oleva jyvitysjärjestelmän uudistaminen helpottaa tulevaisuudessa asuntojen markkinointia. Nykyisessä markkinatilanteessa uusien kohteiden aloituksia harkitaan tarkkaan.

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 11 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,86 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,86 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,99 Liittymismaksut , ,06 Rakennukset ja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,74 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,09 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,12 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,96 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut saamiset 1 600, ,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,88 Sijoitukset yhteensä , ,95 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,15 Myyntisaamiset , ,53 Muut saamiset 0, ,17 Siirtosaamiset , ,60 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,12 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,74 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,20 Vastaavaa yhteensä , ,10 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,09 Vararahasto , ,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,98 Tilikauden voitto/tappio , ,16 Oma pääoma yhteensä , ,15 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,05 Asuintalovaraukset , ,48 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,53 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Velat saman konsernin yrityksille , ,40 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,88 Saadut ennakot , ,09 Ostovelat , ,37 Velat saman konsernin yrityksille , ,81 Muut velat , ,84 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,79 Vieras pääoma yhteensä , ,42 Vastattavaa yhteensä , ,10 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,16 Käyttökorvaukset 2 009, ,35 Liikevaihto yhteensä , ,51 Valmistus omaan käyttöön , ,91 Muut kiinteistön tuotot , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,60 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,92 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,92 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,78 Käyttö ja huolto , ,84 Ulkoalueiden huolto , ,50 Siivous , ,58 Lämmitys , ,25 Vesi ja jätevesi , ,92 Sähkö ja kaasu , ,00 Jätehuolto , ,73 Vahinkovakuutukset , ,44 Vuokrat , ,67 Kiinteistövero , ,03 Korjaukset , ,4 Muut hoitokulut , ,87 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,05 Luottotappiot , ,56 Liikevoitto , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,57 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,88 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,37 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,05 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,16 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,16 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,06 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

12 12 Oulun Tervatalot konserni Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 OULUN TERVATALOT KONSERNI Oulun Tervatalot Oy:n osakekannan omistaa Oulun kaupunki. Päättynyt tilikausi oli onnistunut ja yhtiö selvisi haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin. Vaikka asukasvaihtuvuus oli korkea, säilyi käyttöaste edelleen hyvänä ollen 98,3 % (98,1 %). Tilikauden alhaisesta, keskimäärin hieman alle yhden prosentin, vuokrankorotuksesta huolimatta yhtiön kannattavuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä. Yhtiön keskineliövuokra oli tilikauden lopussa 9,16 euroa/m 2 /kk. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjonta ylittää edelleen monilla alueilla kysynnän ja asukkailla on hyvä mahdollisuus valita vuokraasuntonsa. Vuokra-asuntojen uudistuotanto Oulussa on vähentynyt mm. Sato- ja VVO -konsernien pidättyessä rakentamisesta. Myöskin vuokra-asuntokantaa on sopeutettu vähentyneeseen kysyntään purkamalla tai muuttamalla vuokrakiinteistöjä asuntoosakeyhtiöiksi. ASUNTOJEN VUOKRAUS JA KIINTEISTÖT Oulun Tervatalot Oy:n asuntojen vaihtuvuus pieneni toimintavuonna ollen 28,0 % (31,3 %). Vapautunutta asuntoa tarjottiin asunnon hakijoille keskimäärin 2,5 kertaa. Vaikeutunut markkinatilanne ei vaikuttanut vuokrasaamisten määrään, vaan rästit saatiin pidettyä alhaisella tasolla. Vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa oli 0,05 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 % (0,8 %) vuosittaisesta vuokratuotosta. Toimintavuoden lopussa Oulun Tervatalot Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Kiinteistöjä on yhteensä 26 kpl ja niiden pinta-ala on m 2. Vuonna 2006 aloitettiin 53 asunnon uudiskohteen (Aleksanteri) rakentaminen. Kohde valmistuu kesällä Vuoden aikana kaikkiin kiinteistöihin teetettiin pelastussuunnitelmat. Kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: 2006 Kaukolämpö kwh/m 3 50,4 Kiinteistösähkö kwh/m 3 5,1 Vesi l/asukas/vrk 163,6 Vuonna 2006 aloitettiin 53 asunnon uudiskohteen (Aleksanteri) rakentaminen. Kohde valmistuu kesällä 2007.

13 Oulun Tervatalot Oy:n talous 13 OULUN TERVATALOT OY:N TALOUS Vuokraustoiminnan liikevaihto (euroa) Konserni Oulun Tervatalot -konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Tervatalot Oy:n lisäksi Oulun Remonttimylly Oy, jonka osakekannan emoyhtiö omistaa kokonaan. Tytäryhtiö tuottaa kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluja sekä omistajalleen että myös muille Oulun alueen kiinteistöjen omistajille Konsernin varsinaisen liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot nousivat 12,7 % 9,7 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (2,2) ja tilikauden voitto 1,1 miljoonaa euroa (0,9). Konsernitaseen loppusumma kasvoi hieman ollen 62,0 miljoonaa euroa (56,3). Hoitokate - % Koska konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksestä, tässä toimintakertomuksessa käsitellään jatkossa Oulun Tervatalot Oy:n ja sen konsernin toimintaa emoyhtiön tilinpäätöksen lukujen perusteella ,9 61,1 58,8 59, , Tuloslaskelma Oulun Tervatalot Oy:n liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 6,4 %. Kulujen yhteismäärä kasvoi 5,4 % 2,4 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Yhtiön hoitokate oli 3,7 miljoonaa euroa eli 7,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna (3,5). Hoitokateprosentti oli 59,8 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 11,0 % 1,4 miljoonaan euroon (1,2). Oulun Tervatalot Oy:n liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 6,4 %.

14 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous OULUN TERVATALOT OY:N TALOUS 800 Asuntoneliövelka (euroa/m 2 ) 800 Rahoitustuotot 0,4 miljoonaa euroa kasvoivat 0,1 miljoonalla eurolla. Korko- ja muut rahoituskulut kasvoivat 9,5 % 1,4 miljoonaan euroon (1,3). Poistoeron muutos oli 0,5 miljoonaa euroa (1,4) ja asuintalovarauksen muutos 0,9 miljoonaa euroa (-0,2). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 3,7 miljoonaa euroa 44,4 miljoonaan euroon. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 3,3 % eli 0,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 12 kk Euribor (365) nousi tilikaudella 1,2 % ollen vuoden lopussa 4,1 %. Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 72,1 %, lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 27,4 % ja peruskorkosidonnaisten lainojen osuus 0,5 % Oulun Tervatalojen liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 37,8 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 2,2 miljoonaa euroa ja 38,3 % Yhtiön tilikauden tulos oli 326 euroa (534). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 10,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 10,7 % Asunnot kpl 1000 Tase Oulun Tervatalot Oy:n tase oli vuoden lopussa 60,9 miljoonaa euroa (55,9) eli 9,0 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin Oulun Tervatalojen oma pääoma oli vuoden lopussa 10,2 miljoonaa euroa (10,2). Omavaraisuusaste laski 0,1 prosenttiyksikköä ollen 22,1 % (22,2 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 4,1 miljoonaa euroa (2,8). Oulun Tervatalojen liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 37,8 %.

15 Hallinto 15 HALLINTO Kertomusvuoden aikana yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet : Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Jääskeläinen Pekka Kovalainen Seppo Henkilökohtaiset varajäsenet Hyvärinen Lauri Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Kinnunen Irene pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Tervatalot Oy:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Jääskeläinen Pekka Kovalainen Seppo Henkilökohtaiset varajäsenet Hänninen Erkki Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Kinnunen Irene Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Oulun Tervatalot Oy:n toimitusjohtajana toimii Risto Korpi. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet: Varsinaiset tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen Varatilintarkastajat Ernst & Young Oy, KHT Jari Karppinen KPMG Oy, KHT Antti Kääriäinen saakka, jonka jälkeen KHT Katri Hokkanen Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.

16 16 Tulevaisuuden näkymät TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Asuntomarkkinatilanne tulee säilymään edelleen haasteellisena. Tarjonta ylittää monilla alueilla edelleen kysynnän, mistä on seurauksena voimakasta asukasvaihtuvuutta vähemmän kysytyillä alueilla. Käyttöasteen ja asukasvaihtuvuuden osalta ongelmat tulevat edelleen jatkumaan monilla alueilla, mikä aiheuttaa taloudellisia lisärasitteita kiinteistöille ja viime kädessä painetta vuokrien nousuun. Nykyisessä markkinatilanteessa uusien kohteiden aloituksia harkitaan tarkkaan. Liikkeelle on lähdössä loppuvuodesta 2007 Etu- Lyötyn alueelle uudiskohde (Veturi), joka toteutetaan yhtäaikaisesti samalle tontille rakennettavien asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Veturiin valmistuu 85 asuntoa ja liiketiloja. Muiden kohteiden rakentamisesta päätetään asuntomarkkinatilanteen mukaan. Yhtiön toiminnassa merkittävin toteutettava muutos on asuntojen omistuksen uudelleenjärjestely, jonka periaatteet kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa Tämän mukaisesti kaupungin vuokratalojen omistaminen keskitetään perustettavan "Sivakka" -konsernin alaisuuteen. Uudistuksella luodaan paremmat edellytykset vastata asuntomarkkinoiden muutokseen ja konsernin rahoitustarpeisiin. Kohteiden rakentamisesta päätetään asuntomarkkinatilanteen mukaan.

17 17 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 529,46 605,06 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 529,46 605,06 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,87 Liittymismaksut , ,70 Rakennukset ja rakennelmat , ,08 Koneet ja kalusto , ,86 Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,57 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,86 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,36 Muut osakkeet ja osuudet , ,80 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,98 Sijoitukset yhteensä , ,14 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,17 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,93 Myyntisaamiset 1 030, ,95 Siirtosaamiset , ,94 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,99 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,05 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,05 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,70 Vastaavaa yhteensä , ,76 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,75 Vararahasto , ,39 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,28 Tilikauden voitto/tappio 325,55 533,97 Oma pääoma yhteensä , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,28 Asuintalovaraukset , ,40 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,68 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Velat saman konsernin yrityksille , ,83 Siirtovelat 809,57 0,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,29 Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,23 Velat saman konsernin yrityksille , ,82 Muut velat 5 261, ,83 Siirtovelat , ,16 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,89 Vieras pääoma yhteensä , ,25 Vastattavaa yhteensä , ,76 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,39 Käyttökorvaukset 745,88 56,00 Liikevaihto yhteensä , ,39 Muut kiinteistön tuotot , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -210,46-257,16 Henkilösivukulut yhteensä -210,46-257,16 Henkilöstökulut yhteensä , ,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,85 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,65 Käyttö ja huolto , ,88 Ulkoalueiden huolto , ,15 Siivous , ,83 Lämmitys , ,43 Vesi ja jätevesi , ,38 Sähkö ja kaasu , ,09 Jätehuolto , ,28 Vahinkovakuutukset , ,65 Vuokrat , ,29 Kiinteistövero , ,40 Korjaukset , ,84 Muut hoitokulut , ,40 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,27 Luottotappiot , ,22 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,58 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,25 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,28 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 325,55 533,97 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden tulos 325,55 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

18

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 1.1. SIVAKKA-YHTYMÄ OY 3 1.2. SIVAKKA-KONSERNI 3 2. ASUNTOJEN VUOKRAUS 4 3. KIINTEISTÖT 4 4. TALOUS 6 4.1. SIVAKKA KONSERNI 6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

12 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös

12 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 5-3 1. 1 2. 2 0 0 5 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy hallitus 17 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 15 Oulun Tervatalot Oy:n talous 14

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2018 1-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot