11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i

2 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous 13 Oulun Tervatalot Oy:n talous 12 Oulun Tervatalot konserni 11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös 10 Tulevaisuuden näkymät 09 Hallinto 08 Henkilöstö 06 Oulun Sivakka Oy:n talous 04 Asuntojen vuokraus 05 Kiinteistöt 03 toimitusjohtajan katsaus

3 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 toimitusjohtajan katsaus 03 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2006 oli yhtiön 24. varsinainen toimintavuosi. Yhtiöön on fuusioitu useammassa vaiheessa eri yhtiöitä, joiden myötä toiminnan alku voidaan sijoittaa vuoteen Merkittävä muutos tapahtui vuonna 1992, jolloin kaupungin omistamat vuokratalot keskitettiin nykyisen Oulun Sivakka Oy:n ja Oulun Tervatalot Oy:n omistukseen ja toiminnallisen vastuun otti Oulun Sivakka Oy. Yhtiön toiminta laajeni tämän jälkeen voimakkaasti koko 1990-luvun. Samoin alkoi vanhan kiinteistökannan voimakas perusparantaminen luvulle siirryttäessä kasvu taittui ja painopiste siirtyi asuntomarkkinoiden muutoksen myötä toiminnan kehittämiseen ja uusien edellytysten luomiseen, jotta yhtiö pystyy myös tulevaisuudessa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön luomiin haasteisiin. Päättynyt tilikausi oli onnistunut ja yhtiömme selvisi haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin. Vaikka asukasvaihtuvuus edelleen lisääntyi, säilyi käyttöaste edelleen korkeana ollen 98,0 % (99,2 %). Tilikauden alhaisesta, keskimäärin hieman yli yhden prosentin, vuokrankorotuksesta huolimatta yhtiön kannattavuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä. Yhtiön keskineliövuokra oli tilikauden lopussa 7,24 euroa/m 2 /kk. Toimintavuoden aika yhtiössämme otettiin käyttöön pääomavuokrien tasaus, minkä avulla on voitu luopua sisäisestä subventiokäytännöstä ja suunnata korjausrahastoon kerättävät varat suunnitelman mukaiseen korjaustoimintaan. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjonta ylittää edelleen monilla alueilla kysynnän ja asukkailla on hyvä mahdollisuus valita vuokraasuntonsa. Vuokra-asuntojen uudistuotanto Oulussa on vähentynyt mm. Sato- ja VVO -konsernien pidättyessä rakentamisesta. Myöskin vuokra-asuntokantaa on sopeutettu vähentyneeseen kysyntään purkamalla tai muuttamalla vuokrakiinteistöjä asuntoosakeyhtiöiksi. Yhtiöllemme valmistui toimintavuonna vain yksi uudiskohde, jossa on 16 asuntoa. Olemassa olevasta asuntokannasta perusparannettiin yhteensä 18 asuntoa. Vuoden aikana jatkettiin jo v aloitettua kehitystyötä, jonka avulla tullaan kuluvana vuonna saamaan kaikilta osin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän kautta tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan kaikkia yhtiön prosesseja asukashallinnasta kiinteistöjen huoltoon ja korjaustoimintaan saakka. Risto Korpi toimitusjohtaja Päättynyt tilikausi oli onnistunut ja yhtiömme selvisi haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin.

4 04 Asuntojen vuokraus ASUNTOJEN VUOKRAUS Tilanne Oulun vuokra-asuntomarkkinoilla oli toimintavuonna vuokra-asuntojen tarjoajille haasteellinen. Oulun Sivakka Oy:n asunnoissa asukasvaihtuvuus nousi toimintavuonna reilulla prosenttiyksiköllä edellisvuodesta aravarahoitettujen kohteiden vaihtuvuuden ollessa 30,6 % (29,2 %). Vapautunutta asuntoa tarjottiin asunnon hakijoille keskimäärin 2,5 kertaa. Uuteen tietojärjestelmään kuuluvan asukasvalintaosion ja siihen integroitujen kotisivujen käyttöönoton myötä voimassa olevien asuntohakemusten määrä vakiintui noin hakemuksen tasolle. Vaikeutunut markkinatilanne ei vaikuttanut vuokrasaamisten määrään, vaan rästit saatiin pidettyä alhaisella tasolla vuokrasaamisten ollessa keskimäärin 1,0 % vuokratuotoista toimintavuoden aikana. Vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa oli 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 % (1,1 %) vuosittaisesta vuokratuotosta. Yhtiön asuntoja markkinoitiin lehtiilmoituksilla, sähköisissä hakupalveluissa, Sanomalehti Kalevan sähköisessä versiossa ja televisiomainoksella MTV3-kanavalla. Kotisivut uudistettiin osana tietojärjestelmäprojektia sekä graafisesti että toiminnallisesti. ASUKASTOIMINTA Vuoden 2006 aikana järjestettiin asukastilaisuuksia, joissa tiedotettiin yhtiötä koskevista ajankohtaisista asioista. Myös ympäristöeksperttikoulutusta jatkettiin. Kesällä 2006 toteutettiin yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa Sivakan kesätapahtuma, johon osallistui n. 800 yhtiön asukasta. Vapautunutta asuntoa tarjottiin asunnon hakijoille keskimäärin 2,5 kertaa.

5 Kiinteistöt 05 KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Oulun Sivakka Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Kiinteistöjä on yhteensä 95 kpl ja niiden pinta-ala on m 2. Vuonna 2006 Oulun Sivakalle valmistui yksi uudiskohde, missä on 16 asuntoa (Sivakka/Pääsky II). Lisäksi Oulun Sivakka Oy aloitti toimintavuonna Oulun Tervatalot Oy:n 53 asunnon uudiskohteen (Aleksanteri) rakennuttamisen. Peruskorjausmäärä pysyi edellisten vuosien tasolla. Toimintavuonna valmistui 18 peruskorjattua asuntoa Listapuistoon. Vuoden 2006 aikana käynnistettiin 36 asunnon peruskorjauskohde, Koskitoppi. Vuoden 2007 alussa aloitetaan Tiluksen ja Metsämarjan (A- ja B-talot) peruskorjaukset. Lähivuosina rakentaminen painottuu entistä enemmän korjausrakentamiseen. Oulun Sivakka Oy:n kiinteistöjen ylläpitoa ja kunnostusta on toteutettu toimintavuoden aikana peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelman PTS:n mukaisesti. Suurin yksittäinen korjaustyö oli Kalervon parvekkeiden täydellinen betoniosien uusiminen. Lisäksi uusittiin Hakkurin parvekkeiden betonikattolaatat sekä korjattiin Mäntylän 48 parveketta ja Koivumaansalvan 42 parveketta. Parvekelasitukset toteutettiin Koskipyyköseen ja Jalohaukantielle. Kiinteistöjen ikääntyminen ja asukasvaihtuvuuden kasvu aiheuttavat korjaustarpeen lisääntymistä. Tämän vuoksi asukkaita onkin kannustettu omatoimiseen remontointiin pienten asuntoremonttien osalta. Omatoimiremontissa yhtiö toimittaa tarvikkeet ja asukas tekee työn. Kokemukset toiminnasta ovat hyviä sekä asukastyytyväisyyden että asutettavuuden kannalta. Vuoden aikana kaikkiin kiinteistöihin teetettiin pelastussuunnitelmat. TAC Finland Oy:n kanssa tehtiin sopimus kiinteistöjen teknisestä tarkastuksesta, millä pyritään teknisten järjestelmien säädön ja käytön parantamiseen sekä kiinteistöjen energian ja veden kulutusten alentamiseen. Energiansäästösopimuksen mukaisesti Oulun Sivakka Oy on asettanut tavoitteeksi kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuksien alentamisen 15 % vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sähkön kulutuksen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2008 mennessä ja sen laskuun kääntäminen sen jälkeen. Kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Kaukolämpö kwh/m 3 54,2 53,6 Kiinteistösähkö kwh/m 3 5,9 5,8 Vesi l/asukas/vrk 158,6 159,5 Uuden tietohallintojärjestelmän osalta toimintavuonna toteutettiin: - kiinteistöjen perustietojen luonti tietokantaan - sähköisen huoltokirjan pilotointi kuudessa kohteessa - sähköisen muuttokatselmuslomakkeen käyttöönotto Käyttöönotto jatkuu myös tulevan vuoden aikana. Kiinteistöjen ikääntyminen ja asukasvaihtuvuuden kasvu aiheuttavat korjaustarpeen lisääntymistä.

6 06 Oulun Sivakka Oy:n talous 20 OULUN SIVAKKA OY:N TALOUS Vuokraustoiminnan liikevaihto (euroa) Hoitokate - % Konserni Oulun Sivakka -konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Sivakka Oy:n lisäksi Oulun TOP- Huolto Oy, jonka osakekannan emoyhtiö omistaa kokonaan. Tytäryhtiö tuottaa kiinteistöhuoltopalveluja sekä omistajalleen että muille Oulun alueen asuinkiinteistöjen omistajille. Konsernin tuotot nousivat 1,4 % 30,0 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (8,0) ja tilikauden voitto 1,1 miljoonaa euroa (2,7). Konsernitaseen loppusumma pysyi lähes ennallaan ollen 190,4 miljoonaan euroa (190,7). Koska konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksestä, tässä toimintakertomuksessa käsitellään jatkossa Oulun Sivakka Oy:n ja sen konsernin toimintaa emoyhtiön tilinpäätöksen lukujen perusteella. Tuloslaskelma Oulun Sivakka Oy:n liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Muut tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa eli 25,5 % edellisvuotta pienemmät. Oulun Sivakka Oy:n hoitokate oli 13,5 miljoonaa euroa eli 6,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna (14,4). Hoitokateprosentti oli 47,8 %, mikä on 4,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 11,0 % 7,2 miljoonaan euroon (6,5). Rahoitustuotot 0,4 miljoonaa euroa olivat edellisvuoden tasolla. Korko- ja muut rahoituskulut kasvoivat 9,8 % 5,2 miljoonaan euroon (4,8). Poistoeron muutos oli 0,6 miljoonaa euroa (1,3) ja asuintalovarauksen muutos 0,8 miljoonaa euroa (2,2). Oulun Sivakan liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 22,3 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 7,9 miljoonaa euroa ja 28,8 %. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,03 miljoonaa euroa (0,02). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 5,4 %, kun se edellisenä vuonna oli 14,3 % ,9 50,2 51,3 52,4 47, Kulujen yhteismäärä kasvoi 9,9 % 14,1 miljoonasta eurosta 15,4 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,3). Kiinteistön muut hoitokulut kasvoivat 10,7 % 12,6 miljoonasta eurosta 14,0 miljoonaan euroon. Hoitokuluista kasvoivat eniten korjaukset, jotka olivat 3,8 miljoonaa euroa (2,8). Kasvua edellisvuoteen oli 34,9 %. Suurimpinä erinä olivat huoneisto- ja kylpyhuonekorjaukset, lämmitysjärjestelmien korjaukset, kodinkonehankinnat ja -korjaukset, parvekekorjaukset sekä piha-alueiden ja asfaltointien korjaukset. Oulun Sivakka Oy:n liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %.

7 Oulun Sivakka Oy:n talous 07 OULUN SIVAKKA OY:N TALOUS Tase Oulun Sivakka Oy:n tase oli vuoden lopussa 189,8 miljoonaa euroa (190,1) eli 0,2 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Asunnot (kpl) Yhtiön hallitus hyväksyi toimintavuoden alussa uuden sijoitusstrategian, jonka puitteissa vuoden 2006 aikana toimittiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. 500 Asuntoneliövelka (euroa/m 2 ) Oulun Sivakan oma pääoma oli vuoden lopussa 21,6 miljoonaa euroa (21,6). Omavaraisuusaste nousi hieman ollen 14,5 % (13,9 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 7,4 miljoonaa euroa (6,0) Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 2,1 miljoonaa euroa 149,0 miljoonaan euroon. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 7,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 3,4 % eli 0,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 12 kk Euribor (365) nousi tilikaudella 1,2 prosenttiyksikköä ollen vuoden lopussa 4,1 %. Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Yhtenäislainojen osuus lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 48,7 %, pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 35,1 % ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 12,5 %. Loput lainoista jakaantuivat kiinteäkorkoisiin (3,4 %) ja peruskorkosidonnaisiin lainoihin (0,3 %). Yhtiön hallitus hyväksyi toimintavuoden alussa uuden sijoitusstrategian, jonka puitteissa vuoden 2006 aikana toimittiin.

8 08 Henkilöstö HENKILÖSTÖ Vuoden 2006 aikana jatkunut yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö ja vuokra-asuntojen nykyinen markkinatilanne sitoivat henkilöstöresursseja runsaasti. Henkilökuntaa oli keskimäärin toimintavuonna 38 eli 2 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilöstömäärä oli seuraava: Vakinainen Määräaikainen* Yhteensä * määräaikaisiin sisältyvät myös osa-aikaiset työntekijät Henkilöstölle maksettiin palkkoja 1,1 miljoonaa euroa (1,1). Oulun Sivakka Oy julkaisee henkilöstöä koskevaa tietoa laajemmin erillisessä henkilöstötilinpäätösraportissa. Henkilökuntaa oli keskimäärin toimintavuonna 38 eli 2 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

9 Hallinto 09 HALLINTO Kertomusvuoden aikana yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet : Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Forsell Markku Jääskeläinen Pekka Kauppi Rauni Kovalainen Seppo Salonen Hannu Henkilökohtaiset varajäsenet Hyvärinen Lauri Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Koskela Teresa Kinnunen Irene Kaukua Sulo pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Sivakka Oy:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Forsell Markku Jääskeläinen Pekka Kauppi Rauni Kovalainen Seppo Salonen Hannu * eronnut **eronnut Hänninen Erkki Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Puolakka Ritva* Korkeamäki Pertti Koskela Teresa** Kinnunen Irene Sallamo Tero Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 15 kertaa. Oulun Sivakka Oy:n toimitusjohtajana toimii Risto Korpi. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet : Varsinaiset tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen Paavo Komulainen (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja) Varatilintarkastajat Ernst & Young Oy, KHT Jari Karppinen KPMG Oy, KHT Antti Kääriäinen Ritva Puolakka (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja) pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Sivakka Oy:n tilintarkastajiksi valittiin: Varsinaiset tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen KHT Reijo Karppinen (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja) Varatilintarkastajat Ernst & Young Oy, KHT Jari Karppinen KPMG Oy, KHT Katri Hokkanen KHT Kaarina Rousu-Karppinen (yhteishallintolain mukainen tilintarkastaja)

10 10 Tulevaisuuden näkymät TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Asuntomarkkinatilanne tulee säilymään edelleen haasteellisena. Tarjonta ylittää monilla alueilla edelleen kysynnän, mistä on seurauksena voimakasta asukasvaihtuvuutta vähemmän kysytyillä alueilla. Asuntorahaston viimeisimmän tiedon mukaan asukasvaihtuvuus kilpailijoillamme on noin 30 % ja käyttöaste %.Yhtiömme osalta vaihtuvuus on sama kuin kilpailijoillamme, mutta käyttöaste 98 %. Käyttöasteen ja asukasvaihtuvuuden osalta ongelmat tulevat edelleen jatkumaan monilla alueilla, mikä aiheuttaa taloudellisia lisärasitteita kiinteistöille ja viime kädessä painetta vuokrien nousuun. Nykyisessä markkinatilanteessa uusien kohteiden aloituksia harkitaan tarkkaan. Oulun Sivakka Oy aloittaa vuoden 2007 loppupuolella Etu-Lyötyn alueelle Oulun Tervatalojen Veturi-kohteen rakennuttamisen. Kohteeseen tulee 85 asuntoa sekä liiketiloja ja se toteutetaan yhtäaikaisesti samalle tontille rakennettavien asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Kuluvan vuoden aikana tehdään päätös Toppilassa sijaitsevan Sivakka/Pöllin (110 asuntoa) mahdollisesta myynnistä ja myyntiehdoista. Kohteen myynnille on jo Asuntorahaston lupa. Yhtiön korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmassa tulee varautua vaihtoehtoisiin toimintamuotoihin normaalien perusparannus- ja korjaustoimien ohella. Käytännössä tämä tarkoittaa kohteiden käyttötarkoituksen muutoksia ja tarvittaessa kohteiden hallittua alasajoa ja purkavaa saneerausta. Yhtiön toiminnassa merkittävin toteutettava muutos on asuntojen omistuksen uudelleenjärjestely, jonka periaatteet kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa Tämän mukaisesti kaupungin vuokratalojen omistaminen keskitetään perustettavan "Sivakka" -konsernin alaisuuteen. Uudistuksella luodaan paremmat edellytykset vastata asuntomarkkinoiden muutokseen ja konsernin rahoitustarpeisiin. Muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön tulevaisuus näyttää positiiviselta. Yhtiömme hintakilpailukyky on hyvä ja toteutettu pääomavuokrien tasaus auttaa edelleen tilannetta. Myöskin suunnitteilla oleva jyvitysjärjestelmän uudistaminen helpottaa tulevaisuudessa asuntojen markkinointia. Nykyisessä markkinatilanteessa uusien kohteiden aloituksia harkitaan tarkkaan.

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 11 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,86 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,86 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,99 Liittymismaksut , ,06 Rakennukset ja rakennelmat , ,61 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,74 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,09 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,12 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,96 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut saamiset 1 600, ,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,88 Sijoitukset yhteensä , ,95 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,15 Myyntisaamiset , ,53 Muut saamiset 0, ,17 Siirtosaamiset , ,60 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,12 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,74 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,20 Vastaavaa yhteensä , ,10 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,09 Vararahasto , ,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,98 Tilikauden voitto/tappio , ,16 Oma pääoma yhteensä , ,15 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,05 Asuintalovaraukset , ,48 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,53 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Velat saman konsernin yrityksille , ,40 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,88 Saadut ennakot , ,09 Ostovelat , ,37 Velat saman konsernin yrityksille , ,81 Muut velat , ,84 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,79 Vieras pääoma yhteensä , ,42 Vastattavaa yhteensä , ,10 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,16 Käyttökorvaukset 2 009, ,35 Liikevaihto yhteensä , ,51 Valmistus omaan käyttöön , ,91 Muut kiinteistön tuotot , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,60 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,92 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,92 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,78 Käyttö ja huolto , ,84 Ulkoalueiden huolto , ,50 Siivous , ,58 Lämmitys , ,25 Vesi ja jätevesi , ,92 Sähkö ja kaasu , ,00 Jätehuolto , ,73 Vahinkovakuutukset , ,44 Vuokrat , ,67 Kiinteistövero , ,03 Korjaukset , ,4 Muut hoitokulut , ,87 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,05 Luottotappiot , ,56 Liikevoitto , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,57 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,88 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,37 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,05 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,16 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,16 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden tulos ,06 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

12 12 Oulun Tervatalot konserni Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 OULUN TERVATALOT KONSERNI Oulun Tervatalot Oy:n osakekannan omistaa Oulun kaupunki. Päättynyt tilikausi oli onnistunut ja yhtiö selvisi haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin. Vaikka asukasvaihtuvuus oli korkea, säilyi käyttöaste edelleen hyvänä ollen 98,3 % (98,1 %). Tilikauden alhaisesta, keskimäärin hieman alle yhden prosentin, vuokrankorotuksesta huolimatta yhtiön kannattavuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä. Yhtiön keskineliövuokra oli tilikauden lopussa 9,16 euroa/m 2 /kk. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjonta ylittää edelleen monilla alueilla kysynnän ja asukkailla on hyvä mahdollisuus valita vuokraasuntonsa. Vuokra-asuntojen uudistuotanto Oulussa on vähentynyt mm. Sato- ja VVO -konsernien pidättyessä rakentamisesta. Myöskin vuokra-asuntokantaa on sopeutettu vähentyneeseen kysyntään purkamalla tai muuttamalla vuokrakiinteistöjä asuntoosakeyhtiöiksi. ASUNTOJEN VUOKRAUS JA KIINTEISTÖT Oulun Tervatalot Oy:n asuntojen vaihtuvuus pieneni toimintavuonna ollen 28,0 % (31,3 %). Vapautunutta asuntoa tarjottiin asunnon hakijoille keskimäärin 2,5 kertaa. Vaikeutunut markkinatilanne ei vaikuttanut vuokrasaamisten määrään, vaan rästit saatiin pidettyä alhaisella tasolla. Vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa oli 0,05 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 % (0,8 %) vuosittaisesta vuokratuotosta. Toimintavuoden lopussa Oulun Tervatalot Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Kiinteistöjä on yhteensä 26 kpl ja niiden pinta-ala on m 2. Vuonna 2006 aloitettiin 53 asunnon uudiskohteen (Aleksanteri) rakentaminen. Kohde valmistuu kesällä Vuoden aikana kaikkiin kiinteistöihin teetettiin pelastussuunnitelmat. Kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: 2006 Kaukolämpö kwh/m 3 50,4 Kiinteistösähkö kwh/m 3 5,1 Vesi l/asukas/vrk 163,6 Vuonna 2006 aloitettiin 53 asunnon uudiskohteen (Aleksanteri) rakentaminen. Kohde valmistuu kesällä 2007.

13 Oulun Tervatalot Oy:n talous 13 OULUN TERVATALOT OY:N TALOUS Vuokraustoiminnan liikevaihto (euroa) Konserni Oulun Tervatalot -konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Tervatalot Oy:n lisäksi Oulun Remonttimylly Oy, jonka osakekannan emoyhtiö omistaa kokonaan. Tytäryhtiö tuottaa kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluja sekä omistajalleen että myös muille Oulun alueen kiinteistöjen omistajille Konsernin varsinaisen liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot nousivat 12,7 % 9,7 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (2,2) ja tilikauden voitto 1,1 miljoonaa euroa (0,9). Konsernitaseen loppusumma kasvoi hieman ollen 62,0 miljoonaa euroa (56,3). Hoitokate - % Koska konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksestä, tässä toimintakertomuksessa käsitellään jatkossa Oulun Tervatalot Oy:n ja sen konsernin toimintaa emoyhtiön tilinpäätöksen lukujen perusteella ,9 61,1 58,8 59, , Tuloslaskelma Oulun Tervatalot Oy:n liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 6,4 %. Kulujen yhteismäärä kasvoi 5,4 % 2,4 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Yhtiön hoitokate oli 3,7 miljoonaa euroa eli 7,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna (3,5). Hoitokateprosentti oli 59,8 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 11,0 % 1,4 miljoonaan euroon (1,2). Oulun Tervatalot Oy:n liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 6,4 %.

14 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous OULUN TERVATALOT OY:N TALOUS 800 Asuntoneliövelka (euroa/m 2 ) 800 Rahoitustuotot 0,4 miljoonaa euroa kasvoivat 0,1 miljoonalla eurolla. Korko- ja muut rahoituskulut kasvoivat 9,5 % 1,4 miljoonaan euroon (1,3). Poistoeron muutos oli 0,5 miljoonaa euroa (1,4) ja asuintalovarauksen muutos 0,9 miljoonaa euroa (-0,2). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 3,7 miljoonaa euroa 44,4 miljoonaan euroon. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 3,3 % eli 0,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 12 kk Euribor (365) nousi tilikaudella 1,2 % ollen vuoden lopussa 4,1 %. Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 72,1 %, lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 27,4 % ja peruskorkosidonnaisten lainojen osuus 0,5 % Oulun Tervatalojen liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 37,8 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 2,2 miljoonaa euroa ja 38,3 % Yhtiön tilikauden tulos oli 326 euroa (534). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 10,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 10,7 % Asunnot kpl 1000 Tase Oulun Tervatalot Oy:n tase oli vuoden lopussa 60,9 miljoonaa euroa (55,9) eli 9,0 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin Oulun Tervatalojen oma pääoma oli vuoden lopussa 10,2 miljoonaa euroa (10,2). Omavaraisuusaste laski 0,1 prosenttiyksikköä ollen 22,1 % (22,2 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 4,1 miljoonaa euroa (2,8). Oulun Tervatalojen liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 37,8 %.

15 Hallinto 15 HALLINTO Kertomusvuoden aikana yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet : Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Jääskeläinen Pekka Kovalainen Seppo Henkilökohtaiset varajäsenet Hyvärinen Lauri Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Kinnunen Irene pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Tervatalot Oy:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Jääskeläinen Pekka Kovalainen Seppo Henkilökohtaiset varajäsenet Hänninen Erkki Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Kinnunen Irene Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Oulun Tervatalot Oy:n toimitusjohtajana toimii Risto Korpi. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet: Varsinaiset tilintarkastajat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen Varatilintarkastajat Ernst & Young Oy, KHT Jari Karppinen KPMG Oy, KHT Antti Kääriäinen saakka, jonka jälkeen KHT Katri Hokkanen Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.

16 16 Tulevaisuuden näkymät TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Asuntomarkkinatilanne tulee säilymään edelleen haasteellisena. Tarjonta ylittää monilla alueilla edelleen kysynnän, mistä on seurauksena voimakasta asukasvaihtuvuutta vähemmän kysytyillä alueilla. Käyttöasteen ja asukasvaihtuvuuden osalta ongelmat tulevat edelleen jatkumaan monilla alueilla, mikä aiheuttaa taloudellisia lisärasitteita kiinteistöille ja viime kädessä painetta vuokrien nousuun. Nykyisessä markkinatilanteessa uusien kohteiden aloituksia harkitaan tarkkaan. Liikkeelle on lähdössä loppuvuodesta 2007 Etu- Lyötyn alueelle uudiskohde (Veturi), joka toteutetaan yhtäaikaisesti samalle tontille rakennettavien asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Veturiin valmistuu 85 asuntoa ja liiketiloja. Muiden kohteiden rakentamisesta päätetään asuntomarkkinatilanteen mukaan. Yhtiön toiminnassa merkittävin toteutettava muutos on asuntojen omistuksen uudelleenjärjestely, jonka periaatteet kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa Tämän mukaisesti kaupungin vuokratalojen omistaminen keskitetään perustettavan "Sivakka" -konsernin alaisuuteen. Uudistuksella luodaan paremmat edellytykset vastata asuntomarkkinoiden muutokseen ja konsernin rahoitustarpeisiin. Kohteiden rakentamisesta päätetään asuntomarkkinatilanteen mukaan.

17 17 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 529,46 605,06 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 529,46 605,06 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,87 Liittymismaksut , ,70 Rakennukset ja rakennelmat , ,08 Koneet ja kalusto , ,86 Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,57 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,86 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,36 Muut osakkeet ja osuudet , ,80 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,98 Sijoitukset yhteensä , ,14 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,17 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,93 Myyntisaamiset 1 030, ,95 Siirtosaamiset , ,94 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,99 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,05 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,05 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,70 Vastaavaa yhteensä , ,76 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,75 Vararahasto , ,39 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,28 Tilikauden voitto/tappio 325,55 533,97 Oma pääoma yhteensä , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,28 Asuintalovaraukset , ,40 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,68 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Velat saman konsernin yrityksille , ,83 Siirtovelat 809,57 0,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,29 Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,23 Velat saman konsernin yrityksille , ,82 Muut velat 5 261, ,83 Siirtovelat , ,16 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,89 Vieras pääoma yhteensä , ,25 Vastattavaa yhteensä , ,76 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,39 Käyttökorvaukset 745,88 56,00 Liikevaihto yhteensä , ,39 Muut kiinteistön tuotot , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -210,46-257,16 Henkilösivukulut yhteensä -210,46-257,16 Henkilöstökulut yhteensä , ,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,85 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,65 Käyttö ja huolto , ,88 Ulkoalueiden huolto , ,15 Siivous , ,83 Lämmitys , ,43 Vesi ja jätevesi , ,38 Sähkö ja kaasu , ,09 Jätehuolto , ,28 Vahinkovakuutukset , ,65 Vuokrat , ,29 Kiinteistövero , ,40 Korjaukset , ,84 Muut hoitokulut , ,40 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,27 Luottotappiot , ,22 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,58 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,25 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,28 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 325,55 533,97 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden tulos 325,55 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

18

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

12 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös

12 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 5-3 1. 1 2. 2 0 0 5 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy hallitus 17 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 15 Oulun Tervatalot Oy:n talous 14

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Talous 04 Vuoden 2005 näkymät 05 Isännöinti 07 Rakennuttaminen 08 Asiakasdemokratia 09 Oulun Sivakka Oy: toiminta vuonna 2004 10 Oulun Tervatalot Oy:

Talous 04 Vuoden 2005 näkymät 05 Isännöinti 07 Rakennuttaminen 08 Asiakasdemokratia 09 Oulun Sivakka Oy: toiminta vuonna 2004 10 Oulun Tervatalot Oy: 4toimintakertomus Talous 04 Vuoden 2005 näkymät 05 Isännöinti 07 Rakennuttaminen 08 Asiakasdemokratia 09 Oulun Sivakka Oy: toiminta vuonna 10 Oulun Tervatalot Oy: toiminta vuonna 12 Oulun Tervatalot Oy

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot