Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 1

2 Kannen kuva: Häme-markkinointi Hämeen liiton julkaisu V:83 Hämeenlinna 6 Painopaikka: Forssan kirjapaino, Forssa 6 2 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

3 Sisällysluettelo Päätelmät 5 Johdanto 7 Yritysten lukumäärä 9 Teollisuus 9 Rakentaminen 1 Kauppa 1 Palvelut 11 Liikevaihto 12 Teollisuus 12 Rakentaminen 14 Kauppa 14 Palvelut 15 Liikevaihtosarjojen tarkentuminen 15 Henkilöstömäärä 17 Teollisuus 17 Rakentaminen 2 Kauppa 2 Palvelut 21 Henkilöstösarjojen tarkentuminen 21 Tietoja aineistosta 23 LIITE 1 Toimialojen sisältö 25 LIITE 2 Indikaattorien määritelmät 29 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 3

4 4 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

5 Päätelmät Yleiskuva Yritysten määrä supistuu teollisuudessa ja kaupassa mutta lisääntyy palvelualoilla. Työllisyyden osalta asetelma on pääpiirteittäin sama; teollisuus supistuu, palvelut kasvavat. Tosin palvelualojen henkilöstön kasvu on Kanta-Hämeessä hidastunut. Liikevaihto kasvaa sen sijaan koko yrityskentässä pääsääntöisesti kaikilla toimialoilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yrityksiä syntyy yrityspalveluihin, rakentamiseen, henkilökohtaisiin palveluihin sekä yksityiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yritysten lukumäärien kehityksen voisi tiivistää pähkinänkuoreen siten, että teollisuudessa yritykset pääsääntöisesti vähenevät mutta palveluissa tapahtuu päinvastoin. Positiivinen poikkeus teollisuudessa on ollut perusmetalliteollisuus. Alan yritysten lukumäärissä tapahtui kaukaa 199-luvulta aina vuoden 4 tienoille saakka kasvua, mutta viimeisten parin vuoden aikana perusmetalliteollisuudenkin yritykset ovat alkaneet vähentyä. Vuoden 5 aikana pitkään jatkunut rakennusyritysten lisääntyminen on alkanut hidastua. Palveluissa yritysten lukumäärä kasvaa. Poikkeuksen näyttää palvelualoilla tekevän kauppa, jossa yritysten lukumäärä pitkällä aikavälillä hyvin hitaasti supistuu. Yritykset lisääntyvät erityisesti sellaisilla palvelualoilla kuin kiinteistö- ja yrityspalvelut, muut henkilökohtaiset palvelut sekä yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Liikevaihto kasvaa nopeimmin kone- ja laiteteollisuudessa, kiinteistö- ja yrityspalveluissa sekä yksityisissä hoivapalveluissa Yritysten liikevaihto kasvaa yleisesti ottaen useimmilla toimialoilla. Joillakin toimialoilla kasvu on kuitenkin hidasta, ellei peräti polje paikallaan. Ylipäätään vuoden 5 aikana näyttää monella toimialalla alkaneen jonkinlainen suvantovaihe. Vaikka Kanta-Hämeen koko teollisuus kasvaakin melko vauhdikkaasti, on se kesästä 5 lähtien jäänyt hieman jälkeen koko maan teollisuuden kasvuvauhdista. Myönteisesti liikevaihtoaan ovat kasvattaneet teollisuudessa kone- ja laiteteollisuus, elintarviketeollisuus ja huonekaluteollisuus. Varsinkin kone- ja laiteteollisuuden kasvu on vuodesta 3 lähtien ollut nopeaa. Tosin kausivaihtelut alan liikevaihdon muutoksissa ovat varsin rajuja ja ennakoimattomia. Perusmetalliteollisuuden kasvu jatkuu, muuta näyttää hieman hiipuneen. Sama koskee myös mekaanista puunjalostusteollisuutta, jonka liikevaihdon muutos vaihtelee kasvun ja supistumisen välillä vaihtovuosin. Rakentamisen liikevaihto on kasvanut pitkään, mutta kesän 5 jälkeen kasvussa saattaa olla näkyvissä hiipumisen merkkejä. Minkään palvelutoimialan liikevaihto ei ole supistunut, mutta matkailun alalla kasvu on melko maltillista. Kauppa on koko -luvun kasvanut tasaisesti samaa tahtia kuin koko maassa. Samaa voi sanoa liikenteen ja muiden henkilökohtaisten palvelujen kasvusta. Kasvuvauhdiltaan nopeimpia toimialoja Kanta-Hämeessä ovat jo useiden vuosien ajan olleet edellä mainitun kone- ja laiteteollisuuden lisäksi kiinteistö- ja yrityspalvelut sekä yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Viimeksi mainitun, varsin pienen toimialan kasvu tosin näyttää hiipuvan hiukan kesän 5 jälkeen. Henkilöstömäärä kasvanut nopeasti yksityisissä hoivapalveluissa, muissa palveluissa kasvu varsin hidasta Usean vuoden aikavälillä yritysten henkilöstömäärä on pääsääntöisesti supistunut teollisuudessa, mutta kasvanut palveluissa. Kaikista tässä tarkastelussa mukana olevista teollisuustoimialoista poiketen sekä perusmetalli- että kone- ja laiteteollisuus on säilyttänyt henkilöstömääränsä viimeisten kahden vuoden Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 5

6 ajan. Rakennusalan henkilöstö on kasvanut tasaisesti koko -luvun mutta voi olla, että käänne tai tasaantuminen on tapahtumassa. Vaikka palvelujen henkilöstö pitkällä aikavälillä hitaasti kasvaakin näyttää vuoden 5 kesän jälkeen tapahtuneen tasaantuminen. Palvelujen työpaikat eivät yleisesti ottaen näytä lisääntyvän -luvun puolivälin jälkeen. Jos tarkastellaan koko -lukua, voidaan työpaikkojaan kasvattaneina palvelualoina mainita kauppa, henkilökohtaiset palvelut, kiinteistö- ja yrityspalvelut sekä yksityiset hoivapalvelut. Viimeksi mainittu ala on ollut kasvussaan kaikkein vauhdikkain vaikka onkin vielä henkilöstömäärältään pieni toimiala. 6 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

7 Johdanto Kanta-Hämeen toimialakatsaus kuvaa alueen yksityisen yritystoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä toimialoittain viime vuosina. Lisäksi raportista ilmenevät yritysten lukumäärän kehitys. Aineistoa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä muutamia tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin raportissa esitetyt kuvaajat esittävät liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta vain muutosta suhteessa vuoden tilanteeseen. Nämä indeksit eivät kuvaa euro- tai henkilömäärää, vaan sitä onko esimerkiksi joku toimiala kasvanut vai supistunut. Liikevaihdoltaan tai henkilöstömäärältään pienikin toimiala saattaa kasvaa nopeasti, mikä näyttäytyy jyrkästi nousevana käyränä. Tämä taas ei välttämättä merkitse sitä, että kasvu olisi euroina tai henkilöinä mitattuna suuri. Toinen merkille pantava asia on se, että raportin tiedot kuvaavat vain yksityistä yritystoimintaa. Tämä on huomioitava erityisesti sellaisilla palvelutoimialoilla kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Julkinen palvelutoiminta on tämän raportin ulkopuolella. Kolmanneksi, viimeisten kuukausien tiedot ovat epävarmoja. Aineisto poikkeaa normaaleista tilastoista siten, että tietojen viive nykyhetkestä taaksepäin on lyhyempi vain noin 4 kuukautta. Toimialakatsaus tarjoaa siis hyvin tuoretta tietoa alueen yritystoiminnasta. Tilastojen kokoaminen ja tiedon totuudenmukaisuuden varmistaminen vie aina aikansa, normaalisti 1-2 vuotta. Käsillä olevien liiketoiminnan kuukausikuvaajien eli suhdanneindikaattoreiden tilastointia on nopeutettu, mutta tässäkin tapauksessa tiedot varmistuvat lopullisiksi faktoiksi vasta vuoden viiveellä. Aikasarjan viimeisen 6 kk tiedot eivät ole ehdottomia faktoja. Varsinkin yritysten lukumäärän kuvaajat ovat viimeisten kuukausien osalta liian pieniä. Tästä tietojen tarkentumista sekä indikaattorien määrittelyä kuvataan tarkemmin raportin lopussa luvussa Tietoja aineistosta. Tilastokeskuksesta tilattu lähdeaineisto perustuu kuuden organisaation yhteishankintaan. Varsinainen julkaisu tehdään kuitenkin erikseen Kanta-Hämeestä ja Päijät-Hämeestä. Tämän toimialakatsauksen aineistojen hankinnan Tilastokeskukselta ovat rahoittaneet seuraavat organisaatiot: Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto Hämeen TE-keskus Lahden kauppakamari LAKES Lahden alueen kehittämisyhtiö Aineistojen yhteishankinnasta on käytännössä vastannut Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus, Verkkotietokeskus, joka on osallistunut myös perustamiskustannuksiin. Toimialakatsaus on tarkoitettu kaikille alueen yritystoiminnan tilasta kiinnostuneille: alueen asukkaille, yrityksille, järjestöille, tiedostusvälineille, oppilaitoksille ja tutkijoille. Aineistoa hyödynnetään alueen yritystoiminnan kehittämisessä myös rahoittajaorganisaatioiden omassa toiminnassa sekä yhteistyöhön perustuvissa toimiala- ja klusterityöryhmissä. Lisätietoja koko aineistosta antavat yhteishankintaan osallistuneiden organisaatioiden edustajat: Jukka Ojanen ja Anja Uusitalo, Hämeen liitto Jukka Mikkonen, Päijät-Hämeen liitto Jukka Vepsäläinen, Hämeen TE-keskus Tapani Kasso, Lahden kauppakamari Antti Iso-Sipilä, LAKES Lahden alueen kehittämisyhtiö Päivi Pulkkinen ja Heli Paalamo, Verkkotietokeskus Alkuperäisen tiedon lähteenä on toiminut Tilastokeskus ja sen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Toimialakatsauksen ovat lopulliseen muotoonsa laatineet Jukka Vepsäläinen ja Joni Vainikka Hämeen TE-keskuksesta. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 7

8 8 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

9 Yritysten lukumäärä Yrityksiä on lukumääräisesti eniten palvelualoilla, missä yrityskoko on keskimäärin pieni. Myös rakennusalalla on paljon yrityksiä. Kanta-Hämeen teollisuudenaloista eniten yrityksiä on metalliteollisuudessa. Yritysten lukumäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä joulukuussa joukukuussa 5 G: Tukku ja vähittäiskauppa K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut F: Rakentaminen I: Liikenne O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 55: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 27,28: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 29: Koneiden ja laitteiden valmistus N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) 2: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarvikkeiden valmistus 361: Huonekaluteollisuus Teollisuus Teollisuusyritysten (TOL D) lukumäärä näyttää kokonaisuudessaan supistuvan Kanta-Hämeessä. Yritysten lukumäärä vähenee myös yksittäisillä toimialoilla. Jopa pitkään 199-luvulta yritysten määrää kasvattanut perusmetalliteollisuus (metallisen jalostus ja metallituotteiden valmistus) näyttää alkaneen supistua vuoden 5 aikana. Toimipaikkojen lukumääristä voidaan päätellä, että muillakin teollisuuden aloilla näyttävät yritykset yleisesti ottaen pikemminkin vähenevän kuin lisääntyvän. Kuvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että viimeisten kuukausien osalta yritysten kertymä (rekisteröityminen) tilastoon on puutteellista Teollisuusyritysten (TOL D) Teollisuusyritysten (TOL D) lukumäärä kuukausittain lukumääräkanta-hämeessä kuukausittain Kanta-Hämeessä Yrittäjäkunnan ikääntymisen seurauksena tarve yritysten sukupolvenvaihdoksiin kasvaa tulevina vuosina. Todennäköisesti kaikille teollisuusyrityksille ei löydy jatkajaa, minkä vuoksi on odotettavissa, että osa yrityksistä joko lopettaa toimintansa tai sulautuu yrityskaupan seurauksena kilpailijoihin. Toisaalta poistuvien yritysten jättämät aukot markkinoilla ovat omiaan kiihdyttämään uusyritysperustantaa. Yritysten kokonaislukumäärä tuskin kuitenkaan teollisuudessa lisääntyy. 3 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Tulevaisuudessa teollisuusyritysten lukumäärää Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 9

10 ovat omiaan vähentämään kilpailun kiristyminen, kasvavat tehokkuus ja tuottavuusvaatimukset, teknologian kiihtyvä kehitys, omistuksen keskittyminen, fuusiot, yrityskoon kasvu ja yritysten poismuutto alueelta globalisaation myötä. Arvioitaessa teollisuusyritysten lukumäärää tulevaisuudessa on vaikeaa löytää perusteita merkittäville lisäyksille. Yksittäisillä toimialoilla ja liiketoiminnan lohkoilla voi asetelma olla toki toinen. Yritysten Yritysten lukumäärä lukumäärä kuukausittain kuukausittain eräillä teollisuudenaloilla eräillä teollisuudenaloilla Kanta-Hämeessä Kanta-Hämeessä : Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 29: Koneiden ja laitteiden valmistus 2: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarviketeollisuus 361: Huonekalujen valmistus 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Rakentaminen Rakentamisen toimialalla yritysten lukumäärä on viime vuosina kasvanut Kanta-Hämeessä kaikkein eniten kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelujen toimialan ohella. Yritykset ovat lisääntyneet hyvin tasaisesti kaukaa 199-luvulta lähtien. Näyttää siltä, että vuoden 4 huippunopean yritysten määrän kasvun jälkeen kasvu on pysähtynyt vuonna 5. Rakennusalan yritysten lukumäärä Rakennusalan kuukausittain yritysten Kanta-Hämeessä lukumäärä kuukausittain Kanta-Hämeessä Kauppa 8 Kaupan toimialan (TOL G) yritykset ovat Kanta- Hämeessä hitaasti vähentyneet pitkällä aikavälillä lukuun ottamatta väliaikaista vuosien 3 ja 4 aikana tapahtunutta lukumäärän kasvua. Sittemmin vuonna 5 näyttää kauppayritysten lukumäärä jälleen supistuneen. Kaiken kaikkiaan väheneminen on melko maltillista ja kertonee alan keskittymiskehityksestä ja kauppapaikkojen yksikkökoon kasvusta /1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/ Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

11 Palvelut Kanta-Hämeessä ylivoimaisesti eniten yrityksiä on palvelutoimialoilla tosin yritykset ovat keskimäärin pieniä. Paitsi että palvelualan yrityksiä on paljon ne myös pääsääntöisesti lisääntyvät koko ajan. Näyttää siltä, että Kanta-Hämeen palvelualoilla vain matkailuyritysten (hotelli- ja ravitsemistoiminta) lukumäärä supistuu. Liikenteen (kuljetus ja varastointi) toimialalla yritysten lukumäärä pysyttelee vuodesta toiseen samalla tasolla. Sen sijaan yrityspalvelujen (TOL K), muiden henkilökohtaisten palvelujen (TOL O) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen (TOL N) yritykset lisääntyvät vauhdikkaasti. Saattaa tosin olla, että näiden toimialojen kasvu on taittumassa, koska yritykset eivät vuonna 5 enää lisääntyneet edellisten vuosien tahtia. Kauppayritysten (TOL G) lukumäärä Kauppayritysten kuukausittain (TOL Kanta-Hämeessä G) lukumäärä kuukausittain Kanta-Hämeessä Palvelutoimialoilla yritysten lukumäärä jatkanee kasvuaan pitkällä aikavälillä. Erityisesti kasvavia toimialoja lienevät yksityiset koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Viimeksi mainittujen kysyntää lisää väestön ikääntyminen. Myös henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut sekä erilaiset kulttuuriin, vapaa-aikaan ja viihtymiseen liittyvät palvelut saattavat lisääntyä tulevaisuudessa. 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Yritysten Yritysten lukumäärä lukumäärä kuukausittain kuukausittain eräillä palvelualoilla eräillä Kantapalvelualoilla Hämeessä Kanta-Hämeessä K: Liike-eläman palvelut 6-64 (I): Liikenne O: Muut henkilökohtaiset palvelut 55: Majoitus- ja ravitsemistoiminta N (yksityiset): Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 11

12 Liikevaihto Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat, jotka kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta, eivät kerro toimialan absoluuttisesta suuruudesta tai pienuudesta mitään. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen todellisiin kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovinkaan suurta merkitystä, jos toimiala on kovin pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Yksityisten Yksityisten yritystoimipaikkojen liikevaihto eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus F Rakentaminen DK Koneiden ja laitteiden valmistus K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 361 Huonekalujen valmistus 1 x Liikevaihdon euromääräisiä tietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 4 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. Kanta-Hämeessä ylivoimaisesti suurin yksityisen yritystoiminnan toimiala on kauppa. Kaupan jälkeen eniten euroja tuottavat perusmetalliteollisuus, elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä kone- ja laiteteollisuus. Teollisuus Vuonna 5 teollisuus (TOL D) jatkoi vahvaa kasvuaan Kanta-Hämeen maakunnassa. Liikevaihto kohosi vajaat 6 prosenttia vuonna 5 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 6 ensimmäiselle neljännekselle liikevaihdon kasvua kertyi yli 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuuden toimialoista ripeintä kasvua vuonna Indeksi = Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys teollisuudessa teollisuudessa (TOL D) (TOL D) Kanta-Hämeen maakunnassa Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi 12 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

13 5 esiintyi metallien jalostuksen ja metallituotteiden valmistuksessa (TOL 27-28), koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) ja elintarviketeollisuudessa (TOL DA). Metallien jalostuksen ja metallituotteiden valmistuksessa vuoden 5 kaksi ensimmäistä vuosineljännestä kehittyivät Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys elintarviketeollisuudessa (TOL DA) Kanta-Hämeen elintarviketeollisuudessa (TOL DA) Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 1 Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys sahatavaran ja sahatavaran ja puutuotteiden puutuotteiden valmistuksessa (TOL 2) valmistuksessa(tol 2) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys huonekalujen huonekalujen valmistuksessa (TOL 361) valmistuksessa (TOL 361) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 1 Indeksi = Indeksi = Liikevaihdon kehitys metallien jalostuksessa ja jametallituotteiden valmistuksessa valmistuksessa (TOL (TOL 27-28) 27-28) Kanta- Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 13

14 ripeässä yli 1 prosentin liikevaihdon kasvussa mutta nousu hidastui loppuvuodelle tultaessa. Koko vuoden 5 liikevaihto oli maakunnassa 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu hidastui entisestään pariin prosenttiin. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa kehitys oli hyvin samantyyppisesti. Vuosi 5 toisella neljänneksellä koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi peräti 24 prosenttia mutta taantui viimeiselle neljännekselle tultaessa lievään laskuun. Vuoden 6 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli pari prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kanta-Hämeen elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi vuonna 5 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Liikevaihdon kehitys piristyi vuoden 5 loppua kohden ja sama suuntaus näyttäisi jatkuvan myös vuoden 6 puolella. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto oli 6 prosenttia suurempi kuin vuoden 5 vastaavana ajanjaksona. Sahatavaran ja puutuotteiden (TOL 2) sekä huonekalujen valmistuksen (TOL 361) toimialoilla liikevaihto supistui vuonna 5 verrattuna vuoteen 4. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa liikevaihto putosi 7 ja huonekalujen valmistuksessa 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Tosin kummankin toimialan kehitys kääntyi erittäin myönteiseksi vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä, ollen sahatavaran ja puu-tuotteiden valmistuksessa 14 prosentin ja huonekalujen valmistuksessa 2 prosentin kasvussa. Rakentaminen Kanta-Hämeessä rakentamisen (TOL F) liikevaihdon kasvu kiihtyi vuonna 5 pariin edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 5 liikevaihto oli 1 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuotena, mikä on hieman nopeampaa kasvua kuin koko maan tasolla. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä rakentamisessa saavutettiin 8 prosentin lisäys, kun vastaava muutos koko maassa oli 17 prosenttia. Kauppa Kanta-Hämeen kaupan (TOL G) liikevaihto on kehittynyt vuodesta 1995 lähtien verrattain tasaisesti n. 3-5 prosentin kasvussa muutamaa nopeampaa kasvupyrähdystä lukuun ottamatta, joita tapahtui Indeksi = Liikevaihdon kehitys koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Indeksi = Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys rakentamisessa rakentamisessa (TOL F) (TOL F) Kanta-Hämeen maakunnassa Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi 14 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

15 Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys tukku- ja tukku- ja vähittäiskaupassa(tol G) vähittäiskaupassa (TOL G) Kanta- Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 1 Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys majoitus- ja majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ravitsemustoiminnassa (TOL 55) Kanta- (TOL 55) Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi vuosina 1998 (9 %), (8 %) ja 4 (7 %). Vuonna 5 liikevaihto oli 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta, kun vastaava muutos koko maassa oli 11 prosenttia. Palvelut Kanta-Hämeen majoitus- ja ravitsemistoiminnan (TOL 55) liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan. Vuoden 5 liikevaihto oli 3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuoden 6 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu hidastui vajaaseen prosenttiin. Liikenteen (TOL I) toimialan liikevaihdon vuosimuutoksissa ei ole tapahtunut suurempia muutoksia vuoden 1997 jälkeen. Vuonna 5 liikevaihto jatkoi ripeää 5 prosentin nousulla. Vuosi 6 alkoi erittäin myönteisellä 1 prosentin liikevaihdon kasvulla, kun koko maan tasolla vastaava muutos oli 5 prosenttia. Liike-elämän palveluissa (TOL K) liikevaihdon nopea kohoaminen jatkui edelleen vuonna 5, jolloin kasvua kertyi 1 prosenttia. Vuoden 6 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousu kiihtyi 16 prosenttiin. Kanta-Hämeen maakunnan muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan (TOL O) liikevaihto kääntyi vuoden 5 aikana kasvu-uralle. Koko vuodelle kasvua kertyi 4 prosenttia ja nousu kiihtyi vuoden loppua kohden. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Maakunnan yksityisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden (TOL N) liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vuotta aiemmasta. Nopea kehitys kuitenkin hidastui vuoden loppua kohden. Liikevaihtosarjojen tarkentuminen Liikevaihtotiedot ajalta 1/5 tarkentuivat jonkin verran edellisestä päivityskerrasta. Yksityisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden (TOL N) tiedot tarkentuivat ylöspäin, koska alalle on tullut paljon uusia yrittäjiä, joiden tiedot saatiin nyt mukaan. Liikenteen (TOL I) sarjat päivittyivät hieman ylöspäin kesken olleiden yrityshäiriöiden johdosta. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 15

16 Indeksi = Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon liikenteessä(tol kehitys liikenteessä I) (TOL I) Kanta-Hämeen maakunnassa Indeksi = Liikevaihdon kehitys liiike-elämän liike-elämän palveluissa(tol K) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Indeksi = Liikevaihdon kehitys yksityisissä terveydenhuolto- ja ja sosiaalipalveluissa (TOL (TOL N) N) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Indeksi = Liikevaihdon Liikevaihdon kehitys kehitys muissa muissa yhteiskunnallisissa ja ja henkilökohtaisissa palveluissa (TOL O) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi 16 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

17 Henkilöstömäärä Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat, jotka kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta, eivät kerro toimialan absoluuttisesta suuruudesta tai pienuudesta mitään. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen todellisiin kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovinkaan suurta merkitystä, jos toimiala on kovin pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Yksityisten yritystoimipaikkojen henkilöstömäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut F Rakentaminen I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK Koneiden ja laitteiden valmistus DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 361 Huonekalujen valmistus Henkilöstömäärätietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 4 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys teollisuudessa (TOL D) teollisuudessa (TOL D) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Kanta-Hämeessä suurin yksityisen yritystoiminnan toimiala henkilöstömäärällä mitattuna on kauppa. Seuraavana tulevat suuruusjärjestyksessä: Kiinteistö- ja yrityspalvelut, rakentaminen, liikenne sekä perusmetalliteollisuus. Kaupan ja monien muidenkin palvelualojen osalta on huomattava, että työpaikkojen määrä on tässä kuvattua henkilöstömäärää suurempi, koska mainituilla aloilla on paljon osa-aikaista työvoimaa. Tämän raportin henkilöstömäärän indikaattori kuvaa itse asiassa henkilötyövuosia, ei henkilöitä tai työpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi puolipäiväistä työntekijää muodostaa tässä yhden henkilön`. Indeksi = Teollisuus Teollisuudessa (TOL D) henkilöstömäärä väheni Alkuperäinen Trendi Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 17

18 hieman (,5 %) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstö-määrä kasvoi 2,6 prosenttia. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstö-määrän kasvua oli ainoastaan marraskuussa, jolloin se oli 2 prosenttia vuoden takaisesta. Ensimmäisellä neljänneksellä (vuosi 6) kaikkien kuukausien muutosprosentit olivat positiivisia. Elintarviketeollisuudessa (TOL DA) henkilöstömäärä oli uusimmilla lasketuilla neljänneksillä hienoisessa laskussa. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pieneni prosentin ja vielä vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä hieman (,4 %) verrattuna edellisten vuosien vastaaviin ajankohtiin. Henkilöstömäärä väheni elintarviketeollisuudessa kaikilla nyt lasketuilla kuukausilla hieman, paitsi helmikuussa 6, jolloin henkilöstömäärä kasvoi 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (TOL 2) henkilöstömäärä oli uusimmilla lasketuilla neljänneksillä myös hienoisessa laskussa. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pieneni 5 prosenttia ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärän vähenemistä oli 3 prosenttia verrattuna edellisten vuosien vastaaviin ajankohtiin. Huonekalujen valmistuksessa (TOL 361) henkilöstömäärä on laskusuunnassa. Henkilöstömäärä supistui vuoden 5 kaikilla neljänneksillä. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä supistui 2 prosenttia ja 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä väheni peräti 8 prosenttia. Puuteollisuuden (tol DD, 361) henkilöstömäärä on edelleen laskussa. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui 4 prosenttia ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä 5 prosenttia vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa (TOL 27 28) henkilöstömäärä supistui vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä prosentin ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin vastaaviin ajanjaksoihin. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) henkilöstömäärä osoitti vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä hienoista kasvua (3,2 %) ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui prosentin. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilös- Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys elintarvikete elintarviketeollisuudessa (TOL DA) ollisuudessa (TOL DA) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän sahatavaran kehitys ja puutuotteiden sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa(tol valmistuksessa 2) Kanta-Hämeen (TOL 2) Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi 18 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

19 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän huonekalujen valmistuksessa kehitys huonekalujen (TOL 361) valmistuksessa Kanta-Hämeen (TOL 361) maakunnassa Kanta-Hämeen maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys puuteollisuudessa (TOL 2, 361) puuteollisuudessa (TOL 2, 361) Kanta- Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi Henkilöstömäärän kehitys metallien jalostuksessa ja jametallituotteiden valmistuksessa valmistuksessa (TOL 27-28) (TOL Kanta-Hämeen 27-28) Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys koneiden ja Henkilöstömäärän kehitys ja laitteiden laitteiden valmistuksessa (TOL 29) valmistuksessa (TOL 27-28) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 19

20 tömäärän kasvu oli vahvimmillaan lokakuussa (9,1 %) ja marraskuussa (4,7 %) vuoden takaisesta. Metalliteollisuudessa (TOL DJ, DK) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärät kasvoivat hieman viime vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Rakentaminen Rakentamisessa (TOL F) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi ripeästi, peräti 7 prosenttia edellisvuodesta. Indeksi = Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän rakentamisessa (TOL kehitys F) rakentamisessa (TOL F) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Kauppa Tukku- ja vähittäiskaupassa (TOL 52 ) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoivat viime vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi reilu 2 prosenttia ja kiihtyi vuoden 6 ensimmäiselle neljänneksellä 4 prosenttiin. Alkuperäinen Trendi Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys tukku- ja tukku- ja vähittäiskaupassa(tol G) vähittäiskaupassa (TOL G) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys majoitus- ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ravitsemistoiminnassa (TOL 55) Kanta- (TOL55) Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi 2 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Kanta-Hämeen toimialakatsaus, 1/2007

Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Kanta-Hämeen toimialakatsaus, 1/2007 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Kanta-Hämeen toimialakatsaus, 1/27 Hämeen liitto 27 Sisällysluettelo Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 9 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 7 13.9.7 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, I / 2008

PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, I / 2008 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Indeksi: 1976 = 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, I / 28 16 14 12 1 Arvonlisäyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki 22.04.2008 Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Tilanne 31.3.2017, julkaisuvapaa 4.7.2017 klo 10.00 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Sisältö 1. JOHDANTO... 3 Yleistä laskennasta ja sen tuloksista... 3 2. TOIMIALAKOHTAINEN SUHDANNEKUVAUS ROVANIEMEN SEUDULLA... 4 2.1 Teollisuus (TOL D)... 4 2.2 Rakentaminen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Marraskuu 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2016

Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta, kasvu keikkuen tulee. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Oulu 29.10.2009 2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Mikkeli

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Mikkeli NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Mikkeli 30.9.2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys /

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella tapahtumassa? Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 5950005 0400 644367

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.03.2008 13.03.2008 A 1 A) Budjettirahoitteinen

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Tampere 11.3.2009 11.03.2009 A 1 Jos taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Pixabay 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

2 Toimialakohtainen suhdannekuva Rovaniemen seudulla...4

2 Toimialakohtainen suhdannekuva Rovaniemen seudulla...4 SISÄLTÖ 1 Johdanto...2 1.1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus...2 1.2 Väestökehitys...2 1.3 Suhdannekehityksen yhteenveto...3 2 Toimialakohtainen suhdannekuva Rovaniemen seudulla...4 2.1 Koko ICT sektori...4 2.2

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015 Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot