Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 1

2 Kannen kuva: Häme-markkinointi Hämeen liiton julkaisu V:83 Hämeenlinna 6 Painopaikka: Forssan kirjapaino, Forssa 6 2 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

3 Sisällysluettelo Päätelmät 5 Johdanto 7 Yritysten lukumäärä 9 Teollisuus 9 Rakentaminen 1 Kauppa 1 Palvelut 11 Liikevaihto 12 Teollisuus 12 Rakentaminen 14 Kauppa 14 Palvelut 15 Liikevaihtosarjojen tarkentuminen 15 Henkilöstömäärä 17 Teollisuus 17 Rakentaminen 2 Kauppa 2 Palvelut 21 Henkilöstösarjojen tarkentuminen 21 Tietoja aineistosta 23 LIITE 1 Toimialojen sisältö 25 LIITE 2 Indikaattorien määritelmät 29 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 3

4 4 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

5 Päätelmät Yleiskuva Yritysten määrä supistuu teollisuudessa ja kaupassa mutta lisääntyy palvelualoilla. Työllisyyden osalta asetelma on pääpiirteittäin sama; teollisuus supistuu, palvelut kasvavat. Tosin palvelualojen henkilöstön kasvu on Kanta-Hämeessä hidastunut. Liikevaihto kasvaa sen sijaan koko yrityskentässä pääsääntöisesti kaikilla toimialoilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yrityksiä syntyy yrityspalveluihin, rakentamiseen, henkilökohtaisiin palveluihin sekä yksityiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yritysten lukumäärien kehityksen voisi tiivistää pähkinänkuoreen siten, että teollisuudessa yritykset pääsääntöisesti vähenevät mutta palveluissa tapahtuu päinvastoin. Positiivinen poikkeus teollisuudessa on ollut perusmetalliteollisuus. Alan yritysten lukumäärissä tapahtui kaukaa 199-luvulta aina vuoden 4 tienoille saakka kasvua, mutta viimeisten parin vuoden aikana perusmetalliteollisuudenkin yritykset ovat alkaneet vähentyä. Vuoden 5 aikana pitkään jatkunut rakennusyritysten lisääntyminen on alkanut hidastua. Palveluissa yritysten lukumäärä kasvaa. Poikkeuksen näyttää palvelualoilla tekevän kauppa, jossa yritysten lukumäärä pitkällä aikavälillä hyvin hitaasti supistuu. Yritykset lisääntyvät erityisesti sellaisilla palvelualoilla kuin kiinteistö- ja yrityspalvelut, muut henkilökohtaiset palvelut sekä yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Liikevaihto kasvaa nopeimmin kone- ja laiteteollisuudessa, kiinteistö- ja yrityspalveluissa sekä yksityisissä hoivapalveluissa Yritysten liikevaihto kasvaa yleisesti ottaen useimmilla toimialoilla. Joillakin toimialoilla kasvu on kuitenkin hidasta, ellei peräti polje paikallaan. Ylipäätään vuoden 5 aikana näyttää monella toimialalla alkaneen jonkinlainen suvantovaihe. Vaikka Kanta-Hämeen koko teollisuus kasvaakin melko vauhdikkaasti, on se kesästä 5 lähtien jäänyt hieman jälkeen koko maan teollisuuden kasvuvauhdista. Myönteisesti liikevaihtoaan ovat kasvattaneet teollisuudessa kone- ja laiteteollisuus, elintarviketeollisuus ja huonekaluteollisuus. Varsinkin kone- ja laiteteollisuuden kasvu on vuodesta 3 lähtien ollut nopeaa. Tosin kausivaihtelut alan liikevaihdon muutoksissa ovat varsin rajuja ja ennakoimattomia. Perusmetalliteollisuuden kasvu jatkuu, muuta näyttää hieman hiipuneen. Sama koskee myös mekaanista puunjalostusteollisuutta, jonka liikevaihdon muutos vaihtelee kasvun ja supistumisen välillä vaihtovuosin. Rakentamisen liikevaihto on kasvanut pitkään, mutta kesän 5 jälkeen kasvussa saattaa olla näkyvissä hiipumisen merkkejä. Minkään palvelutoimialan liikevaihto ei ole supistunut, mutta matkailun alalla kasvu on melko maltillista. Kauppa on koko -luvun kasvanut tasaisesti samaa tahtia kuin koko maassa. Samaa voi sanoa liikenteen ja muiden henkilökohtaisten palvelujen kasvusta. Kasvuvauhdiltaan nopeimpia toimialoja Kanta-Hämeessä ovat jo useiden vuosien ajan olleet edellä mainitun kone- ja laiteteollisuuden lisäksi kiinteistö- ja yrityspalvelut sekä yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Viimeksi mainitun, varsin pienen toimialan kasvu tosin näyttää hiipuvan hiukan kesän 5 jälkeen. Henkilöstömäärä kasvanut nopeasti yksityisissä hoivapalveluissa, muissa palveluissa kasvu varsin hidasta Usean vuoden aikavälillä yritysten henkilöstömäärä on pääsääntöisesti supistunut teollisuudessa, mutta kasvanut palveluissa. Kaikista tässä tarkastelussa mukana olevista teollisuustoimialoista poiketen sekä perusmetalli- että kone- ja laiteteollisuus on säilyttänyt henkilöstömääränsä viimeisten kahden vuoden Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 5

6 ajan. Rakennusalan henkilöstö on kasvanut tasaisesti koko -luvun mutta voi olla, että käänne tai tasaantuminen on tapahtumassa. Vaikka palvelujen henkilöstö pitkällä aikavälillä hitaasti kasvaakin näyttää vuoden 5 kesän jälkeen tapahtuneen tasaantuminen. Palvelujen työpaikat eivät yleisesti ottaen näytä lisääntyvän -luvun puolivälin jälkeen. Jos tarkastellaan koko -lukua, voidaan työpaikkojaan kasvattaneina palvelualoina mainita kauppa, henkilökohtaiset palvelut, kiinteistö- ja yrityspalvelut sekä yksityiset hoivapalvelut. Viimeksi mainittu ala on ollut kasvussaan kaikkein vauhdikkain vaikka onkin vielä henkilöstömäärältään pieni toimiala. 6 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

7 Johdanto Kanta-Hämeen toimialakatsaus kuvaa alueen yksityisen yritystoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä toimialoittain viime vuosina. Lisäksi raportista ilmenevät yritysten lukumäärän kehitys. Aineistoa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä muutamia tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin raportissa esitetyt kuvaajat esittävät liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta vain muutosta suhteessa vuoden tilanteeseen. Nämä indeksit eivät kuvaa euro- tai henkilömäärää, vaan sitä onko esimerkiksi joku toimiala kasvanut vai supistunut. Liikevaihdoltaan tai henkilöstömäärältään pienikin toimiala saattaa kasvaa nopeasti, mikä näyttäytyy jyrkästi nousevana käyränä. Tämä taas ei välttämättä merkitse sitä, että kasvu olisi euroina tai henkilöinä mitattuna suuri. Toinen merkille pantava asia on se, että raportin tiedot kuvaavat vain yksityistä yritystoimintaa. Tämä on huomioitava erityisesti sellaisilla palvelutoimialoilla kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Julkinen palvelutoiminta on tämän raportin ulkopuolella. Kolmanneksi, viimeisten kuukausien tiedot ovat epävarmoja. Aineisto poikkeaa normaaleista tilastoista siten, että tietojen viive nykyhetkestä taaksepäin on lyhyempi vain noin 4 kuukautta. Toimialakatsaus tarjoaa siis hyvin tuoretta tietoa alueen yritystoiminnasta. Tilastojen kokoaminen ja tiedon totuudenmukaisuuden varmistaminen vie aina aikansa, normaalisti 1-2 vuotta. Käsillä olevien liiketoiminnan kuukausikuvaajien eli suhdanneindikaattoreiden tilastointia on nopeutettu, mutta tässäkin tapauksessa tiedot varmistuvat lopullisiksi faktoiksi vasta vuoden viiveellä. Aikasarjan viimeisen 6 kk tiedot eivät ole ehdottomia faktoja. Varsinkin yritysten lukumäärän kuvaajat ovat viimeisten kuukausien osalta liian pieniä. Tästä tietojen tarkentumista sekä indikaattorien määrittelyä kuvataan tarkemmin raportin lopussa luvussa Tietoja aineistosta. Tilastokeskuksesta tilattu lähdeaineisto perustuu kuuden organisaation yhteishankintaan. Varsinainen julkaisu tehdään kuitenkin erikseen Kanta-Hämeestä ja Päijät-Hämeestä. Tämän toimialakatsauksen aineistojen hankinnan Tilastokeskukselta ovat rahoittaneet seuraavat organisaatiot: Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto Hämeen TE-keskus Lahden kauppakamari LAKES Lahden alueen kehittämisyhtiö Aineistojen yhteishankinnasta on käytännössä vastannut Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus, Verkkotietokeskus, joka on osallistunut myös perustamiskustannuksiin. Toimialakatsaus on tarkoitettu kaikille alueen yritystoiminnan tilasta kiinnostuneille: alueen asukkaille, yrityksille, järjestöille, tiedostusvälineille, oppilaitoksille ja tutkijoille. Aineistoa hyödynnetään alueen yritystoiminnan kehittämisessä myös rahoittajaorganisaatioiden omassa toiminnassa sekä yhteistyöhön perustuvissa toimiala- ja klusterityöryhmissä. Lisätietoja koko aineistosta antavat yhteishankintaan osallistuneiden organisaatioiden edustajat: Jukka Ojanen ja Anja Uusitalo, Hämeen liitto Jukka Mikkonen, Päijät-Hämeen liitto Jukka Vepsäläinen, Hämeen TE-keskus Tapani Kasso, Lahden kauppakamari Antti Iso-Sipilä, LAKES Lahden alueen kehittämisyhtiö Päivi Pulkkinen ja Heli Paalamo, Verkkotietokeskus Alkuperäisen tiedon lähteenä on toiminut Tilastokeskus ja sen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Toimialakatsauksen ovat lopulliseen muotoonsa laatineet Jukka Vepsäläinen ja Joni Vainikka Hämeen TE-keskuksesta. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 7

8 8 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

9 Yritysten lukumäärä Yrityksiä on lukumääräisesti eniten palvelualoilla, missä yrityskoko on keskimäärin pieni. Myös rakennusalalla on paljon yrityksiä. Kanta-Hämeen teollisuudenaloista eniten yrityksiä on metalliteollisuudessa. Yritysten lukumäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä joulukuussa joukukuussa 5 G: Tukku ja vähittäiskauppa K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut F: Rakentaminen I: Liikenne O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 55: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 27,28: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 29: Koneiden ja laitteiden valmistus N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) 2: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarvikkeiden valmistus 361: Huonekaluteollisuus Teollisuus Teollisuusyritysten (TOL D) lukumäärä näyttää kokonaisuudessaan supistuvan Kanta-Hämeessä. Yritysten lukumäärä vähenee myös yksittäisillä toimialoilla. Jopa pitkään 199-luvulta yritysten määrää kasvattanut perusmetalliteollisuus (metallisen jalostus ja metallituotteiden valmistus) näyttää alkaneen supistua vuoden 5 aikana. Toimipaikkojen lukumääristä voidaan päätellä, että muillakin teollisuuden aloilla näyttävät yritykset yleisesti ottaen pikemminkin vähenevän kuin lisääntyvän. Kuvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että viimeisten kuukausien osalta yritysten kertymä (rekisteröityminen) tilastoon on puutteellista Teollisuusyritysten (TOL D) Teollisuusyritysten (TOL D) lukumäärä kuukausittain lukumääräkanta-hämeessä kuukausittain Kanta-Hämeessä Yrittäjäkunnan ikääntymisen seurauksena tarve yritysten sukupolvenvaihdoksiin kasvaa tulevina vuosina. Todennäköisesti kaikille teollisuusyrityksille ei löydy jatkajaa, minkä vuoksi on odotettavissa, että osa yrityksistä joko lopettaa toimintansa tai sulautuu yrityskaupan seurauksena kilpailijoihin. Toisaalta poistuvien yritysten jättämät aukot markkinoilla ovat omiaan kiihdyttämään uusyritysperustantaa. Yritysten kokonaislukumäärä tuskin kuitenkaan teollisuudessa lisääntyy. 3 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Tulevaisuudessa teollisuusyritysten lukumäärää Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 9

10 ovat omiaan vähentämään kilpailun kiristyminen, kasvavat tehokkuus ja tuottavuusvaatimukset, teknologian kiihtyvä kehitys, omistuksen keskittyminen, fuusiot, yrityskoon kasvu ja yritysten poismuutto alueelta globalisaation myötä. Arvioitaessa teollisuusyritysten lukumäärää tulevaisuudessa on vaikeaa löytää perusteita merkittäville lisäyksille. Yksittäisillä toimialoilla ja liiketoiminnan lohkoilla voi asetelma olla toki toinen. Yritysten Yritysten lukumäärä lukumäärä kuukausittain kuukausittain eräillä teollisuudenaloilla eräillä teollisuudenaloilla Kanta-Hämeessä Kanta-Hämeessä : Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 29: Koneiden ja laitteiden valmistus 2: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarviketeollisuus 361: Huonekalujen valmistus 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Rakentaminen Rakentamisen toimialalla yritysten lukumäärä on viime vuosina kasvanut Kanta-Hämeessä kaikkein eniten kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelujen toimialan ohella. Yritykset ovat lisääntyneet hyvin tasaisesti kaukaa 199-luvulta lähtien. Näyttää siltä, että vuoden 4 huippunopean yritysten määrän kasvun jälkeen kasvu on pysähtynyt vuonna 5. Rakennusalan yritysten lukumäärä Rakennusalan kuukausittain yritysten Kanta-Hämeessä lukumäärä kuukausittain Kanta-Hämeessä Kauppa 8 Kaupan toimialan (TOL G) yritykset ovat Kanta- Hämeessä hitaasti vähentyneet pitkällä aikavälillä lukuun ottamatta väliaikaista vuosien 3 ja 4 aikana tapahtunutta lukumäärän kasvua. Sittemmin vuonna 5 näyttää kauppayritysten lukumäärä jälleen supistuneen. Kaiken kaikkiaan väheneminen on melko maltillista ja kertonee alan keskittymiskehityksestä ja kauppapaikkojen yksikkökoon kasvusta /1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/ Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

11 Palvelut Kanta-Hämeessä ylivoimaisesti eniten yrityksiä on palvelutoimialoilla tosin yritykset ovat keskimäärin pieniä. Paitsi että palvelualan yrityksiä on paljon ne myös pääsääntöisesti lisääntyvät koko ajan. Näyttää siltä, että Kanta-Hämeen palvelualoilla vain matkailuyritysten (hotelli- ja ravitsemistoiminta) lukumäärä supistuu. Liikenteen (kuljetus ja varastointi) toimialalla yritysten lukumäärä pysyttelee vuodesta toiseen samalla tasolla. Sen sijaan yrityspalvelujen (TOL K), muiden henkilökohtaisten palvelujen (TOL O) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen (TOL N) yritykset lisääntyvät vauhdikkaasti. Saattaa tosin olla, että näiden toimialojen kasvu on taittumassa, koska yritykset eivät vuonna 5 enää lisääntyneet edellisten vuosien tahtia. Kauppayritysten (TOL G) lukumäärä Kauppayritysten kuukausittain (TOL Kanta-Hämeessä G) lukumäärä kuukausittain Kanta-Hämeessä Palvelutoimialoilla yritysten lukumäärä jatkanee kasvuaan pitkällä aikavälillä. Erityisesti kasvavia toimialoja lienevät yksityiset koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Viimeksi mainittujen kysyntää lisää väestön ikääntyminen. Myös henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut sekä erilaiset kulttuuriin, vapaa-aikaan ja viihtymiseen liittyvät palvelut saattavat lisääntyä tulevaisuudessa. 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Yritysten Yritysten lukumäärä lukumäärä kuukausittain kuukausittain eräillä palvelualoilla eräillä Kantapalvelualoilla Hämeessä Kanta-Hämeessä K: Liike-eläman palvelut 6-64 (I): Liikenne O: Muut henkilökohtaiset palvelut 55: Majoitus- ja ravitsemistoiminta N (yksityiset): Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 11

12 Liikevaihto Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat, jotka kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta, eivät kerro toimialan absoluuttisesta suuruudesta tai pienuudesta mitään. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen todellisiin kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovinkaan suurta merkitystä, jos toimiala on kovin pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Yksityisten Yksityisten yritystoimipaikkojen liikevaihto eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus F Rakentaminen DK Koneiden ja laitteiden valmistus K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 361 Huonekalujen valmistus 1 x Liikevaihdon euromääräisiä tietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 4 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. Kanta-Hämeessä ylivoimaisesti suurin yksityisen yritystoiminnan toimiala on kauppa. Kaupan jälkeen eniten euroja tuottavat perusmetalliteollisuus, elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä kone- ja laiteteollisuus. Teollisuus Vuonna 5 teollisuus (TOL D) jatkoi vahvaa kasvuaan Kanta-Hämeen maakunnassa. Liikevaihto kohosi vajaat 6 prosenttia vuonna 5 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 6 ensimmäiselle neljännekselle liikevaihdon kasvua kertyi yli 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuuden toimialoista ripeintä kasvua vuonna Indeksi = Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys teollisuudessa teollisuudessa (TOL D) (TOL D) Kanta-Hämeen maakunnassa Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi 12 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

13 5 esiintyi metallien jalostuksen ja metallituotteiden valmistuksessa (TOL 27-28), koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) ja elintarviketeollisuudessa (TOL DA). Metallien jalostuksen ja metallituotteiden valmistuksessa vuoden 5 kaksi ensimmäistä vuosineljännestä kehittyivät Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys elintarviketeollisuudessa (TOL DA) Kanta-Hämeen elintarviketeollisuudessa (TOL DA) Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 1 Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys sahatavaran ja sahatavaran ja puutuotteiden puutuotteiden valmistuksessa (TOL 2) valmistuksessa(tol 2) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys huonekalujen huonekalujen valmistuksessa (TOL 361) valmistuksessa (TOL 361) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 1 Indeksi = Indeksi = Liikevaihdon kehitys metallien jalostuksessa ja jametallituotteiden valmistuksessa valmistuksessa (TOL (TOL 27-28) 27-28) Kanta- Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 13

14 ripeässä yli 1 prosentin liikevaihdon kasvussa mutta nousu hidastui loppuvuodelle tultaessa. Koko vuoden 5 liikevaihto oli maakunnassa 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu hidastui entisestään pariin prosenttiin. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa kehitys oli hyvin samantyyppisesti. Vuosi 5 toisella neljänneksellä koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi peräti 24 prosenttia mutta taantui viimeiselle neljännekselle tultaessa lievään laskuun. Vuoden 6 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli pari prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kanta-Hämeen elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi vuonna 5 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Liikevaihdon kehitys piristyi vuoden 5 loppua kohden ja sama suuntaus näyttäisi jatkuvan myös vuoden 6 puolella. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto oli 6 prosenttia suurempi kuin vuoden 5 vastaavana ajanjaksona. Sahatavaran ja puutuotteiden (TOL 2) sekä huonekalujen valmistuksen (TOL 361) toimialoilla liikevaihto supistui vuonna 5 verrattuna vuoteen 4. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa liikevaihto putosi 7 ja huonekalujen valmistuksessa 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Tosin kummankin toimialan kehitys kääntyi erittäin myönteiseksi vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä, ollen sahatavaran ja puu-tuotteiden valmistuksessa 14 prosentin ja huonekalujen valmistuksessa 2 prosentin kasvussa. Rakentaminen Kanta-Hämeessä rakentamisen (TOL F) liikevaihdon kasvu kiihtyi vuonna 5 pariin edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 5 liikevaihto oli 1 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuotena, mikä on hieman nopeampaa kasvua kuin koko maan tasolla. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä rakentamisessa saavutettiin 8 prosentin lisäys, kun vastaava muutos koko maassa oli 17 prosenttia. Kauppa Kanta-Hämeen kaupan (TOL G) liikevaihto on kehittynyt vuodesta 1995 lähtien verrattain tasaisesti n. 3-5 prosentin kasvussa muutamaa nopeampaa kasvupyrähdystä lukuun ottamatta, joita tapahtui Indeksi = Liikevaihdon kehitys koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Indeksi = Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys rakentamisessa rakentamisessa (TOL F) (TOL F) Kanta-Hämeen maakunnassa Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi 14 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

15 Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys tukku- ja tukku- ja vähittäiskaupassa(tol G) vähittäiskaupassa (TOL G) Kanta- Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 1 Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys majoitus- ja majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ravitsemustoiminnassa (TOL 55) Kanta- (TOL 55) Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi vuosina 1998 (9 %), (8 %) ja 4 (7 %). Vuonna 5 liikevaihto oli 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta, kun vastaava muutos koko maassa oli 11 prosenttia. Palvelut Kanta-Hämeen majoitus- ja ravitsemistoiminnan (TOL 55) liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan. Vuoden 5 liikevaihto oli 3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuoden 6 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu hidastui vajaaseen prosenttiin. Liikenteen (TOL I) toimialan liikevaihdon vuosimuutoksissa ei ole tapahtunut suurempia muutoksia vuoden 1997 jälkeen. Vuonna 5 liikevaihto jatkoi ripeää 5 prosentin nousulla. Vuosi 6 alkoi erittäin myönteisellä 1 prosentin liikevaihdon kasvulla, kun koko maan tasolla vastaava muutos oli 5 prosenttia. Liike-elämän palveluissa (TOL K) liikevaihdon nopea kohoaminen jatkui edelleen vuonna 5, jolloin kasvua kertyi 1 prosenttia. Vuoden 6 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousu kiihtyi 16 prosenttiin. Kanta-Hämeen maakunnan muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan (TOL O) liikevaihto kääntyi vuoden 5 aikana kasvu-uralle. Koko vuodelle kasvua kertyi 4 prosenttia ja nousu kiihtyi vuoden loppua kohden. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Maakunnan yksityisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden (TOL N) liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vuotta aiemmasta. Nopea kehitys kuitenkin hidastui vuoden loppua kohden. Liikevaihtosarjojen tarkentuminen Liikevaihtotiedot ajalta 1/5 tarkentuivat jonkin verran edellisestä päivityskerrasta. Yksityisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden (TOL N) tiedot tarkentuivat ylöspäin, koska alalle on tullut paljon uusia yrittäjiä, joiden tiedot saatiin nyt mukaan. Liikenteen (TOL I) sarjat päivittyivät hieman ylöspäin kesken olleiden yrityshäiriöiden johdosta. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 15

16 Indeksi = Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon liikenteessä(tol kehitys liikenteessä I) (TOL I) Kanta-Hämeen maakunnassa Indeksi = Liikevaihdon kehitys liiike-elämän liike-elämän palveluissa(tol K) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Indeksi = Liikevaihdon kehitys yksityisissä terveydenhuolto- ja ja sosiaalipalveluissa (TOL (TOL N) N) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Indeksi = Liikevaihdon Liikevaihdon kehitys kehitys muissa muissa yhteiskunnallisissa ja ja henkilökohtaisissa palveluissa (TOL O) Kanta-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi 16 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

17 Henkilöstömäärä Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat, jotka kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta, eivät kerro toimialan absoluuttisesta suuruudesta tai pienuudesta mitään. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen todellisiin kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovinkaan suurta merkitystä, jos toimiala on kovin pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Yksityisten yritystoimipaikkojen henkilöstömäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut F Rakentaminen I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK Koneiden ja laitteiden valmistus DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 361 Huonekalujen valmistus Henkilöstömäärätietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 4 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys teollisuudessa (TOL D) teollisuudessa (TOL D) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Kanta-Hämeessä suurin yksityisen yritystoiminnan toimiala henkilöstömäärällä mitattuna on kauppa. Seuraavana tulevat suuruusjärjestyksessä: Kiinteistö- ja yrityspalvelut, rakentaminen, liikenne sekä perusmetalliteollisuus. Kaupan ja monien muidenkin palvelualojen osalta on huomattava, että työpaikkojen määrä on tässä kuvattua henkilöstömäärää suurempi, koska mainituilla aloilla on paljon osa-aikaista työvoimaa. Tämän raportin henkilöstömäärän indikaattori kuvaa itse asiassa henkilötyövuosia, ei henkilöitä tai työpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi puolipäiväistä työntekijää muodostaa tässä yhden henkilön`. Indeksi = Teollisuus Teollisuudessa (TOL D) henkilöstömäärä väheni Alkuperäinen Trendi Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 17

18 hieman (,5 %) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstö-määrä kasvoi 2,6 prosenttia. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstö-määrän kasvua oli ainoastaan marraskuussa, jolloin se oli 2 prosenttia vuoden takaisesta. Ensimmäisellä neljänneksellä (vuosi 6) kaikkien kuukausien muutosprosentit olivat positiivisia. Elintarviketeollisuudessa (TOL DA) henkilöstömäärä oli uusimmilla lasketuilla neljänneksillä hienoisessa laskussa. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pieneni prosentin ja vielä vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä hieman (,4 %) verrattuna edellisten vuosien vastaaviin ajankohtiin. Henkilöstömäärä väheni elintarviketeollisuudessa kaikilla nyt lasketuilla kuukausilla hieman, paitsi helmikuussa 6, jolloin henkilöstömäärä kasvoi 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (TOL 2) henkilöstömäärä oli uusimmilla lasketuilla neljänneksillä myös hienoisessa laskussa. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pieneni 5 prosenttia ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärän vähenemistä oli 3 prosenttia verrattuna edellisten vuosien vastaaviin ajankohtiin. Huonekalujen valmistuksessa (TOL 361) henkilöstömäärä on laskusuunnassa. Henkilöstömäärä supistui vuoden 5 kaikilla neljänneksillä. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä supistui 2 prosenttia ja 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä väheni peräti 8 prosenttia. Puuteollisuuden (tol DD, 361) henkilöstömäärä on edelleen laskussa. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui 4 prosenttia ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä 5 prosenttia vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa (TOL 27 28) henkilöstömäärä supistui vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä prosentin ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin vastaaviin ajanjaksoihin. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) henkilöstömäärä osoitti vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä hienoista kasvua (3,2 %) ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui prosentin. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilös- Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys elintarvikete elintarviketeollisuudessa (TOL DA) ollisuudessa (TOL DA) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän sahatavaran kehitys ja puutuotteiden sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa(tol valmistuksessa 2) Kanta-Hämeen (TOL 2) Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi 18 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

19 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän huonekalujen valmistuksessa kehitys huonekalujen (TOL 361) valmistuksessa Kanta-Hämeen (TOL 361) maakunnassa Kanta-Hämeen maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys puuteollisuudessa (TOL 2, 361) puuteollisuudessa (TOL 2, 361) Kanta- Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi Henkilöstömäärän kehitys metallien jalostuksessa ja jametallituotteiden valmistuksessa valmistuksessa (TOL 27-28) (TOL Kanta-Hämeen 27-28) Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys koneiden ja Henkilöstömäärän kehitys ja laitteiden laitteiden valmistuksessa (TOL 29) valmistuksessa (TOL 27-28) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain 19

20 tömäärän kasvu oli vahvimmillaan lokakuussa (9,1 %) ja marraskuussa (4,7 %) vuoden takaisesta. Metalliteollisuudessa (TOL DJ, DK) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärät kasvoivat hieman viime vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Rakentaminen Rakentamisessa (TOL F) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi ripeästi, peräti 7 prosenttia edellisvuodesta. Indeksi = Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän rakentamisessa (TOL kehitys F) rakentamisessa (TOL F) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Kauppa Tukku- ja vähittäiskaupassa (TOL 52 ) vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoivat viime vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Vuoden 5 viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi reilu 2 prosenttia ja kiihtyi vuoden 6 ensimmäiselle neljänneksellä 4 prosenttiin. Alkuperäinen Trendi Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys tukku- ja tukku- ja vähittäiskaupassa(tol G) vähittäiskaupassa (TOL G) Kanta-Hämeen Kanta-Hämeen maakunnassa maakunnassa 1 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärän kehitys majoitus- ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ravitsemistoiminnassa (TOL 55) Kanta- (TOL55) Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen maakunnassa 1 Indeksi = Indeksi = Alkuperäinen Trendi Alkuperäinen Trendi 2 Kanta-Hämeen toimialakatsaus, II / 6

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2015 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2014, joulukuu Vähittäiskaupan joulumyynti laski 1,6 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti laski joulukuussa 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lisätiedot

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkasummakuvaajat 2010, maaliskuu Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Koko talouden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 0,6 prosenttia pienempi kuin

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Laajakaista 88 prosentilla yrityksistä Laajakaistayhteys oli 88 prosentilla yrityksistä keväällä 2008. Laajakaista on edelleen

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä?

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? ETLA Raportit ETLA Reports 31.10.2014 No 36 Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? Jyrki Ali-Yrkkö * Mika Pajarinen ** Petri Rouvinen *** * Etlatieto Oy, jyrki.ali-yrkko@etla.fi ** Etlatieto Oy, mika.pajarinen@etla.fi

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Liiketoiminnan sähköistyminen Asiakkuuden hallinnan järjestelmä prosentilla yrityksistä Asiakkuuden hallintaan tarkoitettu

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot