PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1

2 PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 sisältö TOIMINTA-AJATUs, tehtävät 2 TALOUSMUUTOSTEN vuosi 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 TPK:N JOHTO ja organisaatio 6 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 7 HALLINTOYKSIKKÖ 8 OMISTAMISEN yksikkö 10 RAKENTAMISYKSIKKÖ 12 KAUPUNKIMITTAUS 16 MAASEUTUTOIMI 17 pysäköinninvalvonta 19 kiinteistövarallisuus 19 KATU- ja puistosuunnittelu 21 RAKENNUTTAMINEN 23 TALONSUUNNITTELU 24 KUNNALLISTEKNIIKKA 26 SATAMARAKENNUS 28 MITTAUSPALVELUT 29 PUISTOTOIMI 30 vihertietokeskus 32 TALONRAKENNUS 34 TALOTEKNIIKKA 35 konekeskus 37 ajoneuvokeskus 38 TULVASUOJELU 40 kohtaamisen paikat 41 TOIMINNAN kehittäminen 44 työhyvinvointi 45 LIIKUNTAKERho 47 työturvallisuus 48 PELASTUSSUUNNITELMA 50 viestintä 51 pitkään palvelleet 53 eläkkeelle jääneet 54 työn juhlaa 55 tilinpäätös 56 TEKNINEN PALVELUKESKUS Asiakaspalvelu YRJÖNKATU 6 B / PL 95 Palvelupiste PORINA PORI p. (02) fax (02) P. (02) Avoinna ma 8-16:30 ti-pe 9-16:30 1

3 tekninen palvelukeskus toiminta-ajatus ja tehtävät Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, TURVALLISEN ja TOIMIVAN rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä PALVELUISSA. Toimimme myös TOIMIALALLAMME seutu-kunnallisena suunnannäyttäjänä. Tekninen PALVELUKESKUS VALMISTELEE ja PANEE täytäntöön teknisen LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN kuuluvat ASIAT. Teknisen PALVELUKESKUKSEN tehtävänä on TUOTTAA, ylläpitää ja luoda PALVELUJA kaupunkilaisille ja eri hallintokunnille sekä huolehtia kaupungin omaisuudesta VALTUUSTON myöntämien resurssien puitteissa. Teknisen PALVELUKESKUKSEN TOIMINNALLISET ja TALOUdelliset TAVOITTEET ASETETAAN VUOSITTAIN TALOUSARVION ja INVESTOINTISUUNNITELMAN LAATImisen yhteydessä. TAVOITTEITA TARKENNETAAN käyttösuunnitelman ja INVESTOINTIOhjelman hyväksymisien yhteydessä. TAVOITTEIden seuran- TAA VARTEN PALVELUKESKUS ja sen yksiköt RAPORTOIVAT TOIMINNAN ja TAlouden kehittymisestä lautakunnalle. Tekninen PALVELUKESKUS on KUMPPANUUSPERIAATETTA SOVELTAVA, asiak- KAAT huomioiva, KUSTANNUSTEhokas ja KILPAILUKYKYINEN PALVELUJEN järjestäjä ja TUOTTAJA. Teknisen PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNOSSA OLEVAT henkilöstö- ja KALUSTORESURSSIT käytetään täysipainoisesti ja ensisijaisesti hyödyksi. teknisen palvelukeskuksen arvot asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys taloudellinen tasapaino osaaminen, laatu ja luovuus avoimmuus ja markkinointihenkisyys kestävä kehitys ja turvallisuus hyvinvoiva työkykyinen henkilöstö 2

4 Siirtomäärärahakäytännön lopettaminen toi suuren muutoksen sekä koko kaupungin että TPK:n taloussuunnitteluun. Tämä muutos on peräisin vuoden 1997 kirjanpitomuutoksesta, jolloin siirryttiin kameraalisesta kirjanpidosta liikekirjanpitoon. Tällöin olisi pitänyt poistaa siirtomäärärahakäytäntö, mutta jotakin vanhaa ajattelua jätettiin kuitenkin elämään. TALOUSMUUTOSTEN vuosi 2012 Tietoa lopullisesta siirtomäärärahan suuruudesta saimme odottaa toukokuuhun asti. Investoinnit oli kuitenkin pakko aloittaa ennen tämän tiedon saapumista. Tiesimme, että, asuntoalueet ja teollisuusalueet on rakennettava ja kouluja pitää saneerata. Näin jälkikäteen voi todeta, että emme tehneet vääriä investointipäätöksiä, vaikka työtä oli tehty jo hyvä kolmannes vuodesta ennen määrärahojen varmistumista. Merkittäviä määrärahoja karsittiin. Olemme tottuneet muutoksiin ja toteuttamaan sen, mikä meidän pitää tehdä. Tällä ajatuksella pääsimme vauhtiin. Kesä oli monen kohteen osalta kiireinen ja syksyllä oli töitä enemmän kuin riittävästi. Alkuvuosi oli tehty säästäen ja loppuvuosi suunniteltiin huolella. Onnistuimme. Toinen suuri talousmuutos oli taloushallinnon ohjelmistojen uudistaminen. Uudet ohjelmat valmistuivat viime hetkessä niin, että ne voitiin ottaa jotenkuten käyttöön vuotta 2013 varten. Ohjelmat olivat keskeneräisiä ja ne ovat sitä vielä pitkään. Viime vuotta keskeneräisyys ei onneksi sekoittanut. Muutokseen liittyi myös se, että TPK:ssa käytiin laskutusprosessit läpi. Meillä käsitellään vuodessa noin laskua, joista on sisäisiä laskuja, tonttivuokralaskuja ja loput ulos meneviä muita laskuja. Tavoitteeksi otettiin laskujen määrän vähentäminen varsinkin sisäisissä laskuissa. Tuleva vuosi näyttää, mihin pystymme. Kaikissa muutoksissa alku on aina hankala. Silloin esiintyy muutosvastarintaa ja yleistä hämmennystä. Pitää kuitenkin uskaltaa aloittaa uudet käytännöt ja tehdä vuosi töitä ennenkuin näemme, olemmeko päässeet eteenpäin, ja mikä tulee olemaan lopputulos. Kesken vuoden tuli muutos myös omaan käyttöön tehtävien töiden kirjaustavasta. Tämä tuntui ensin turhalta muutokselta, mutta lopputuloksena saimme kuitenkin aikaan sisäisen laskutuksen reskontran, joka helpotti kuunvaihteen tuloksen arviointia. Jukka Kotiniemi Näiden muutosten kourissa teimme positiivisen tilinpäätöksen. Olemme jo muutaman vuoden tehneet joka kuukausi edellisen kahdentoista kuukauden tilinpäätöksen ja se on auttanut taloussuunnittelussa. Vastuualueet ovat myös oppineet hallitsemaan talouttaan. Tulot ja menot pysyvät järjestyksessä. Erityisesti tämä näkyi loppuvuoden tilanteessa. Marraskuussa vaikutti siltä, että tilinpäätös ylittyy, mutta tulos oli toinen. Talousarvion pitävyydestä kiitän vastuualueita. Tämän teimme yhdessä. Jätän vuoden 2012 muut saavutukset vastuualueiden vuosikertomuksiin. Vuosi oli epävarmuustekijöistä huolimatta lopputulokseltaan hyvä. TPK on ollut hyvin toimelias vuoden 2012 aikana. Koko henkilöstö on virittäytynyt uuteen ajatteluun ja yhdessä tekemiseen. Hyvä yhteishenki vaikuttaa koko työyhteisöön ja tämän myötä työhyvinvointi paranee. Meillä pitää olla hinku kehittää TPK vielä paremmaksi. Vaikka rahalliset resurssit vähenevät, saamme kuitenkin enemmän aikaan. Kiitos kaikille talousmuutosten vuodesta

5 4 TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012

6 tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 22 kertaa ja kokouksissa merkittiin pöytäkirjaan yhteensä 554 pykälää. Päätöksistä neljännes koski kaupunginhallitukselle tehtyjä esityksiä tai lausuntojen antamista. Lautakunta on johtosääntönsä ja kaupunginhallituksen ja valtuuston päätösten mukaisesti päättänyt ja asiakirjoilla vahvistanut kiinteän omaisuuden kauppoja ja vaihtoja, tonttien ja muiden alueiden vuokrauksia sekä urakka- ja muita sopimuksia. Porin kaupunginsairaalan sairaalaosastojen peruskorjauksen suunnittelusta pidettiin kesäkuussa Teknisen lautakunnan ja Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan yhteinen kokous. Kokouksessa selvitettiin hankkeen historiaa, esiteltiin suunnitelmat ja järjestelmät ja kerrottiin sairaalan toiminnallisista muutoksista. Marraskuussa pidettiin lautakunnan ja Perusturvan investointien ohjausryhmän infotilaisuus, jossa selvitettiin Perusturvan sairaalaosastojen saneerausta. Lautakunta suoritti vuoden aikana 4 katselmusta. Vapaa-aikalautakunnan kanssa pidettiin tekojääradan Narukerätalon yhteinen katselmus. Kesäkuussa tehtiin katselmus kaupungin-puutarhurin johdolla Vierupuiston polkuun ja koira-aitauksen sijainnista. Tämän lisäksi suoritettiin punaisen asfaltin katselmus. Noormarkun alueella sijaitsevissa kohteissa ja tutustuttiin Noormarkun urheilutaloon. Lokakuussa tehtiin katselmus Pohjolantien ja Outokummuntien risteysalueelle. Toimintakauden päätteeksi lautakunnan jäsenille ja varajäsenille luovutettiin kunniakirjat aktiivisesta toiminnasta luottamushenkilönä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENET Ari Westerlund, rakennusinsinööri, opettaja, puheenjohtaja (SDP) Satu Hatanpää, KLT-kirjanpitäjä, tradenomi (KOK) Mikko Hatanpää, maanviljelijä, (KESK), kuoli Eerik Heijari, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja (KOK) Ilkka Holmlund, isännöitsijä, (KOK) Sanna Grönmark, tuottaja (VIHR) Reijo Hirvonen, pääluottamusmies (VAS) Arja Laulainen, lehtori, vararehtori (SDP) Eero Laurila, asianajaja, varatuomari (KOK) Antti Linnaimaa, maanviljelijä (KESK) Maria Santikko, kiinteistöhuoltopäällikkö (SDP) Maria Rautanen, DI, suunnitteluinsinööri (KOK) Matti Rehula, maanviljelijä, järjestökonsultti (KESK), alk. varajäsenet: Seija Gröhn yrittäjä (SDP) Mia Fagerlund, työterveyshuollon erikoislääkäri (VIHR) Jari Haapaniemi, datanomi (SDP) Tuomas Meriniemi, toiminnanjohtaja (KESK) Pertti Myllyharju, koneistaja (VAS) Mikko Pakkasela, DI, yrittäjä (KOK) Tarja Silfver, laitoshuoltaja (SDP) Minna Turpeinen, isännöitsijä (KOK) Jukka Vuorio, teknikko (KOK) Lotta-Riikka Vuorio, verhoilija, yrittäjä (KOK), asti Matti Rehulan varajäseneksi: Raija Koskiranta, emäntä (KESK) alkaen Lotta-Riikka Vuorion tilalle: Titta Blomqvist, toimitusjohtaja (KOK) alkaen Kaupunginhallituksen edustajana on kokouksiin osallistunut Elina Ahlsten ja nuorisovaltuutettuna Emilia Korkeaoja 5

7 tpk:n johto ja ORGANISAATIO TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN johtoryhmä jukka kotiniemi, johtaja, mika painilainen hallintopäällikkö, HARRI JUHOLA rakennuspäällikkö, MARKKU KOPPELOMÄKI talonrakennusinsinööri, JANI SÄDEMAA, kuljetuspäällikkö, MARKKU MÄKITALO kehittämispäällikkö, MARKKU J. LEHTONEN toimitilapäällikkö. Henkilöstön edustajat: TIMO MUUKKONEN pääluottamusmies (JHL), HEIKKI TUOMINEN varapääluottamusmies (KTN), Sihteeri, TIINA KOURUJÄRVI. johdon assistentti hallintoyksikön johtoryhmä mika painilainen hallintopäällikkö, KALLE SALONEN kaupungingeodeetti, MIKA RUISSALO maaseutupäällikkö. Henkilöstön edustajat: TARJA KUUSISTO, palveluasiantuntija (JHL), OLLI-PEKKA IHALAINEN, maanmittausteknikko(ktn) Sihteeri, TARJA HOLMSTRÖM, toimistosihteeri. omistamisen YKSIKÖN johtoryhmä HARRI JUHOLA, rakennuspäällikkö ANTTI KILKKU, kiinteistöpäällikkö MARKKU SETÄLÄ, liikenneinsinööri asti SANNA VÄLIMÄKI, liikenneinsinööri alkaen PENTTI KLEMETTI, kaupunginarkkitehti Henkilöstön edustajat KAI KLINK, rakennuttajarakennusmestari (JHL) MARKKU RANTAMÄKI, suunnitteluinsinööri (KTN) Sihteeri, PÄIVI VALKONEN, maanmittausinsinööri. rakentamisyksikön johtoryhmä MARKKU KOPPELOMÄKI, talonrakennusinsinööri ARTO ROSENHOLM, kadunrakennusinsinööri PAAVO PELTOLA, maastotyöpäällikkö JUKKA LATVA, sataman työpäällikkö RAUNO MAIJALA, keskusvarastonhoitaja ISMO AHONEN, kaupunginpuutarhuri JANI SÄDEMAA, kuljetuspäällikkö TAPIO LAIHO, lvi-huoltopäällikkö Henkilöstön edustajat ARTO JOKINEN, ympäristörakentaja (JHL) PIRJETTA SIPILÄINEN-SALO, neuvontahortonomi (KTN) Sihteeri, ANNE SNELLMAN, toimistosihteeri. tekninen Lautakunta TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMITILAT AJONEUVOKESKUS RAKENTAMISYKSIKKÖ OMISTAMISEN YKSIKKÖ HALLINTOYKSIKKÖ ORGANINSAATIO 2012 YLEISHALLINTO KAUPUNKIMITTAUS MAASEUTUTOIMI PYSÄKÖINNINVALVONTA KIINTEISTÖVARALLISUUS KATU- JA PUISTOSUUNNITTELU RAKENNUTTAMINEN TALONSUUNNITTELU KUNNALLISTEKNIIKKA SATAMARAKENNUS MITTAUSPALVELUT PUISTOTOIMI VARASTOINTIPALVELUT TALONRAKENNUS TALOTEKNIIKKA KONEKESKUS 6

8 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Työnantajan varsinaiset edustajat Markku Mäkitalo, kehittämispäällikkö, vpj Jukka Kotiniemi, TPK:n johtaja Harri Juhola, rakennuspäällikkö Markku Koppelomäki, talonrakennusinsinööri Työnantajan yleisvarajäsenet: Seppo Sairanen, apulaistalouspäällikkö Henkilöstön varsinaiset edustajat: Pirjetta Sipiläinen-Salo, neuvontahortonomi (KTN), pj Antero Kivelä, työsuojeluvaltuutettu (JHL) Merja Koivunen, kanslisti (JHL) Martti Lundén, ajojärjestelijä (JHL) Markku Rantamäki, suunnitteluinsinööri/toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu (KTN) Outi Vainikka-Majuri, suunnittelija-rakennusmestari (JHL) Henkilöstön yleisvarajäsenet: Tiina Kourujärvi, johdon assistentti (Jyty) Seppo Peltonen, kirvesmies (JHL) Muut kokouksiin kutsuttavat henkilöt: Mirva Polvi, työterveyshoitaja Ulla Roininen, työsuojelupäällikkö Sihteeri, Mika Painilainen, hallintopäällikkö Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä toimintaa. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöllä on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnalla pyritään sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistämiseen että henkilöstön työelämän laadun parantamiseen. Yhteistoiminta on Porin kaupungissa järjestetty kolmitasoiseksi: kaupunkitaso, virasto- tai laitostaso ja työpaikkataso. Teknisen palvelukeskuksen yhteistyötoimikunta edustaa yhteistoiminnassa virastotasoa. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on noudattaen kunnallisen työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden nelivuotiskautta. Yhteistyötoimikunta toimii myös TPK:n lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana. Toimintakaudella 2012 TPK:n yhteistyötoimikunta kokoontui kahdeksan kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. TPK:n taloutta ja talouden suunnitteluun liittyviä asioita sekä työohjelmaa. Lisäksi kuultiin erilaisista valtakunnallisista ja seudullisista hankkeista, joissa TPK on mukana. Yhteistyötoimikunnassa keskusteltiin myös TPK:n omaan toimintaan kohdistuvista kehittämishankkeista ja yleisesti henkilöstön työhyvinvoinnista sekä vastuualueiden laatimien työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmien toteutumisista. Vilkkaimman keskustelun kohteina olivat TPK:n henkilöstösuunnitelma ja katujen- ja puistojen kunnossapitoon kohdistuva alueurakointiesitys. Työterveyshuollon taholta kokouksiin tuotiin tietoa eri työpisteissä suoritetuista työpaikkakäynneistä ja niihin liittyvistä parannusehdotuksista. Työsuojeluun liittyvät asiat koostuivat pääasiassa työtapaturmien ja Läheltä piti tilanteiden läpikäymisistä, johdon työpaikoille tekemien turvallisuuskierrosten raportoinneista ja tupakoinnista työaikana. TPK:n yhteistyötoimikunnan kautta kaupunkitason yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi lähetettiin myös aloite, joka koski rakennuslupaa ja lupaan liittyvien toimintojen laskutuskäytännön muuttamista asiakasystävällisemmäksi ja selkeämmäksi. Yhteistyötoimikunnan jäsenille tarkoitettuun Porin kaupungin järjestämään Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää -koulutukseen osallistui 1 henkilö. 7

9 HALLINTOYKSIKKÖ TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 Hallintopäällikkö Mika Painilainen YLEISHALLINTO Mika painilainen Vastuualueen tehtävänä on valvoa Teknisen palvelukeskuksen toiminnan laillisuutta, huolehtia Teknisen palvelukeskuksen keskitetyistä talous- ja toimistopalveluista, viestinnästä, kopio-laitoksesta, arkistoinnista sekä teknisistä erityistehtävistä. Vastuualue pitää myös kaupunkilaisille suunnattua palvelupiste Porinaa. Lisäksi vastuualueen tehtävänä on yksityistielain mukaan tielautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat asiat sekä hoitaa ja ratkaista yksityistielain :issä mainitut tehtävät ja asiat. KAUPUNKIMITTAUs KALERVO SALONEN Vastuualueen tehtävänä on kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä ylläpito ja kehitys, kaupungin maaomaisuuden tiedonhallinnan konsultointi, kiinteistöjen ja paikkatietoaineistojen tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat tehtävät sekä ilmakuva- ja lakisääteisten kartta-aineistojen sekä geodeettisten taso- ja korkeusrunkopisteiden ylläpito. MAASEUTUTOIMI Mika ruissalo Vastuualueen tehtävänä on hoitaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain ( /210) mukaisia maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle kuuluvia tehtäviä sekä päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattujen määrärahojen jakamisesta. Maaseututoimen viranhaltijat toimivat yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisina. pysäköinninvalvonta Markku j. lehtonen Vastuualueen tehtävä on valvoa Porin kaupungin alueella pysäyttämistä, pysäköimistä ja seisottamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä määrätä rikkeistä pysäköintivirhemaksuja. Vastuualueen päällikkönä toimii Markku Lehtonen. 8

10 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN KOKO HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 2012 tuntipalkkaiset 279,63 JA KUUKAUSIPALKKAISET 201,33 ASIAKKAAT kuntalaiset Tekninen lautakunta Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt HENKILÖSTÖ TPK-yhteensä Yleishallinto PALVELUPISTE PORINA 2012 Palvelupiste Porinan kuudes toimintavuosi toi uutena palvelumuotona maaliskuussa alueellisten pysäköintilupien myynnin. Toiminto siirrettiin Pysäköinninvalvonnasta Porinaan, jossa kassapalvelu helpottaa asiakkaiden maksumahdollisuuksia. 20 ja 40 euron kuukausipysäköintilupia myytiinkin ensimäisen 10 kuukauden myyntijaksolla yhteensä 1878 kappaletta, eli keskimäärin 9 kpl jokaisena työpäivänä. kuntalaiset, rakentajat Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset yritykset ja yhteisöt viranomaiset TPK-yhteensä Kaupunkimittaus Porin, Luvian, Lavian, Ulvilan, Siikaisten ja Merikarvian maataloustukia hakevat viljelijät. kuntalaiset yleisten alueiden käyttäjät TPK-yhteensä Maaseututoimi Porinan kassapalveluissa kirjattiin asiakastapahtumaa. Virallisia karttoja laadittiin ja toimitettiin 658 kpl. Katukorkeuslausuntoja annettiin yhteensä 209 tontille. Sijoitus- ja katutyölupia myönnettiin 660 kohteelle. Kaapeli- ja johtokarttoja laadittiin 946 kpl joissa kaapelinäyttö välitettiin 539 työkohteeseen. TPK-yhteensä Pysäköinninvalvonta Porinan henkilöstöstä 8 oli hallintoyksikön, 2 omistamisen yksikön, 2 konsernihallinnon ja 1 ajoneuvokeskuksen palveluksessa. 9

11 OMISTAMISEN YKSIKKÖ TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 Rakennuspäällikkö Harri Juhola KIINTEISTÖVARALLISUUS ANTTI KILKKU Vastuualueen tehtävänä on maa- ja vesialueiden hankinta, hallinta, vuokraus ja myynti sekä toimitiloihin ja rakennuksiin kohdistuvat Toimitilat -taseyksikön tilaamat työt. Lisäksi vastuualue huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lunastus- ja korvausasioista. KATU- JA PUISTOSUUNNITTELU SANNA VÄLIMÄKI Vastuualueen tehtävänä on liikenneväylien ja -alueiden liikenne- ja rakennusteknillinen suunnittelu, liikenneturvallisuus sekä viher-, virkistys-, liikunta- ja yleisten alueiden maanrakennus-, vihersuunnittelu ja niihin liittyvät suunnittelijoille kuuluvat valvonnat. Lisäksi vastuualue vastaa joukkoliikenteestä tarvittavin osin maankäytön ja joukkoliikenteen suunnittelun kanssa. RAKENNUTTAMINEN HARRI JUHOLA Vastuualueen tehtävänä on vastata toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen uudis- korjaus ja kunnossapito-rakennuttamisesta, kustannuslaskennasta ja siivouspalveluiden tilaamisesta. Vastuualue voi rakennuttaa toimeksiannon perusteella myös muita kuntakonsernin tai muiden kuntien rakennushankkeita. Lisäksi vastuualue valvoo katu- ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvia töitä TALONSUUNNITTELU PENTTI KLEMETTI Vastuualueen tehtävänä on arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitelmien ja sovittavien rakennuttamisasiakirjojen laatiminen kaupungin rakennusten uudis-, muutos- ja korjaustöitä varten ja niihin liittyvät suunnittelijalle kuuluvat valvonnat. 10

12 OMISTAMISEN YKSIKKÖ 2012 ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 12/2012 yleisten alueiden käyttäjät kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt yhteistyökunnat kuntalaiset yleisten alueiden käyttäjät Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat yritykset ja yhteisöt liikennöitsijät Karhukunnat yleisten alueiden käyttäjät kuntalaiset muut hallintokunnat Rakennuttamispalveluita myytiin myös Porin ulkopuolelle esim. Harjavallan liikunta- ja uimahallin tarjouslaskenta- ja rakentamisvaiheen rakennuttamiseen Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin perusturva Palveluliikelaitos Vapaa-aikavirasto Koulutusvirasto SAMK TPK-yhteensä TPK-yhteensä TPK-yhteensä TPK-yhteensä Kiinteistövarallisuus Katu- ja puistosuunnittelu Rakennuttaminen Talonsuunnittelu Omistamisen yksikön tehtävänä toimintasäännön mukaan on isännöidä ja kehittää hallinnassaan olevia alueita sekä palveluita. Yksikkö vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta, isännöintitehtävistä ja liikenneväylistä. Yksikkö suunnittelee kaupungin liikenneväylät, viheralueet ja laatii arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja lvi-suunnitelmia sekä vastaa osaltaan kaupunkikuvan kehittämisestä. Yksikkö huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen uudiskorjaus- ja kunnossapitorakennuttamisesta sekä kustannuslaskennasta. Teknisen palvelukeskuksen vuoden 2009 alusta käyttöönotetun uuden johtamisjärjestelmämallin mukaisesti töiden teettämisessä noudatetaan kumppanuusperiaatetta. Kumppanuuden kehittäminen jatkuu edelleen mm. tuotteistamisella ja sen myötä tarkempien pelisääntöjen luomisella. Töiden teettämisessä käytetään periaatetta, jossa omat resurssit käytetään ensin ja sen yli menevä kuorma hoidetaan ulkopuolista urakointia käyttäen. Kumppanuusperiaate on useissa kunnissa käytössä olevaa tilaaja-tuottajamallia kevyempi tapa hoitaa hankkeiden teettäminen, jossa mallissa koko organisaation voimavarat hyödynnetään eikä tiukkoja reviirirajoja muodosteta. Harri Juhola 11

13 RAKENTAMISYKSIKKÖ Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 KUNNALLISTEKNIIKKA ARTO ROSENHOLM Vastuualueen tehtävänä on katujen, teiden, siltojen, raiteiden, torien ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, kunnossapito sekä torien ym. yleisten alueiden ja kaikkiin yleisiin alueisiin liittyvien katuosuuksien puhtaanapito. Lisäksi vastuualue ylläpitää kaupungin kiviainestuotantoa ja maatutkimuslaboratoriota. SATAMARAKENNUS JUKKA LATVA Vastuualueen tehtävänä on satama- ja vesirakentaminen, vuosikorjaus ja kunnossapito. Lisäksi vastuualue huolehtii kalasatamasta sekä Meri-Porin katujen ja teiden kunnossapidosta. MITTAUSPALVELUT PAAVO PELTOLA Vastuualueen tehtävänä on mittaus-, kartoitus- ja maaperätutkimustehtävien maastotyöt. PUISTOTOIMI ISMO AHONEN Vastuualueen tehtävänä on rakentaa ja kunnossapitää puisto- ja liikenneviheralueet sekä erityiskohteet. Vastuualue hankkii ja viljelee toimintaansa tarvittavan kasvimateriaalin ja toteuttaa Satakunnan Vihertietokeskuksen kautta viherneuvontapalvelun 12

14 RakenTAMISyksikön vuosi ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 12/2012 kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin Vesi, Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot Oy TPK-yhteensä Kunnallistekniikka Yksikkö rakentaa, kunnossa- ja ylläpitää kaupungin yleiset ulkoalueet, liikenneväylät ja viheralueet, valmistaa rautarakenteita sekä huolehtii materiaalitoiminnasta ja tekee maanmittausalaan liittyviä maastomittauksia sekä maaperätutkimuksia; yksikkö huolehtii kaupungin omistamien kiinteistöjen rakennus- ja taloteknisestä peruskorjauksesta, kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta olemassa olevien resurssien puitteissa. kuntalaiset Porin Satama muut kaupungin hallintokunnat TPK-yhteensä Satamarakennus Vastuualueet suoriutuivat vuoden aikana tehtävistään hyvin, vaikka taloudelliset reunaehdot aiheuttivat haasteita erityisesti kunnossapitotöissä. Vuonna 2012 Rakentamisyksikkö työllisti oman henkilöstönsä täysimääräisesti sekä runsaasti määräaikaisia työntekijöitä, koululaisia ja totta kai lukemattoman määrän aliurakoitsijoita. Rakentamisyksikön henkilöstövahvuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kesäkuukausina kokonaistyöntekijämäärä on n. 420 ja talvikuukausina n. 290 henkilöä. kuntalaiset (rakentajat) Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin Vesi, Porin Satama Tulvasuojeluorganisaatio Pori Energia Sähköverkot Oy muut kaupungin hallintokunnat Luvian ja Merikarvian kunnat TPK-yhteensä Mittauspalvelut Vuoden 2012 aikana ei yksikön organisaatiossa tehty suurempia muutoksia. Vuoden 2012 aikana aloitettiin Satamarakennuksen töiden yhdistäminen Kunnallistekniikkaan ja Talonrakennukseen. Vuosi 2012 oli Rakentamisyksikön taloudellisesti paras vuosi toistaiseksi. kuntalaiset viheralueiden käyttäjät Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat yksityiset tilaajat TPK-yhteensä Puistotoimi Vuosi 2013 näyttää työllisyyden kannalta aikaisempaa haasteellisemmalta. Investointiohjelma vuodelle 2013 sisältää vähemmän omana työnä tehtäviä kohteita kuin aikaisemmin. Oman työvoiman työllisyys on silti taattu myös vuodelle Taloudellinen tilanne on aikaisempien vuosien tapaan haastava ja yksikössä on aloitettu valtuustosopimuksen toteuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelu. Markku Koppelomäki 13

15 RAKENTAMISYKSIKKÖ Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 VARASTOINTIPALVELUT RAUNO MAIJALA Vastuualueen tehtävänä on hankkia ja varastoida materiaaleja ja tarvikkeita sekä vuokrattavia koneita ja laitteita oman hallintokunnan lisäksi myös muiden hallintokuntien tarpeisiin; vastuualue huolehtii kaupungin sisäisestä ajoneuvojen polttoainejakelusta. TALONRAKENNUS MARKKU KOPPELOMÄKI Vastuualueen tehtävänä on kaupungin toimitilojen ja rakennusten uudis-, muutos- ja korjaus- sekä rautarakennetyöt ja niihin liittyvät aliurakoitsijoiden valvonnat. TALOTEKNIIKKA TAPIO LAIHO Vastuualueen tehtävänä on tuottaa Porin kaupungin hallinnoimien toimitilojen ja kiinteistöjen talotekniikan korjaus- ja ylläpito-huoltotyöt, vuosihuoltotyöt, saneeraus-, peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt KONEKESKUS NIKO TOIVONEN Vastuualueen tehtävänä on Porin kaupungin ajoneuvojen huolto ja korjaus. 14

16 ASIAKKAAT kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ympäristökunnat HENKILÖSTÖ 12/2012 TPK-yhteensä Varastointipalvelu VARASTOINTIPALVELUT Varastointipalvelut hankkivat ja varastoivat työ- ja tarveaineita oman sekä muiden hallintokuntien tarpeisiin. Varastointipalvelut hankkivat ja vuokraavat työvälineitä ja kalustoa oman hallintokunnan lisäksi myös muille hallintokunnille sekä jonkin verran myös ulkopuolisille yrityksille. Keskusvaraston arvo oli tilivuoden lopussa ,51. Toimintavuoden myynti oli ,45. Kalustovuokria perittiin yhteensä ,58. Rakennuttamisen vastuualue Teknisen palvelukeskuksen muut yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset Toimitilat taseyksikkö Rakennuttamisen vastuualue Talonrakennuksen vastuualue Palveluliikelaitos muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset TPK-yhteensä TPK-yhteensä Talonrakennus Talotekniikka Toimintavuosi varastointipalveluissa sujui hyvin ja odotetun mukaisesti. Varastointipalveluiden tehtäviin kuuluu hankkia ja varastoida materiaaleja ja tarvikkeita. Varastointipalvelut vuokraavat koneita ja laitteita oman hallintokunnan lisäksi muiden hallintokuntien tarpeisiin. Vastuualueen työmäärää lisää erittäin paljon kesäaikana ympäri Satakuntaa järjestettävät erilaiset kesätapahtumat. Varastopalvelut vuokraavat näihin tilaisuuksiin jo kuuluisiksi tulleitaan istuinlankkuja, joista voi koota muun muassa kokonaisia pöytäryhmiä suurinkin tilaisuuksiin esim. Pori Jazz, Porispere yms. Varastointipalvelut laajensivat kalustoarsenaaliaan hankkimalla uuden ja ensimmäisen akkukäyttöisen Skyjack -merkkisen saksilavanostimen. Ajoneuvokeskus muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset TPK-yhteensä Konekeskus 15

17 KAUPUNKIMITTAUS Kaupunkimittaukselle kuuluvat kaupungin kartasto-, ilmakuvaus- ja niihin liittyvien mittaustöiden koordinointi, GPS -järjestelmän, tasorunkopisteiden (x,y) ja korkeuspisteiden (H) ylläpito, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät, kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä kiinteistörekisterin ylläpitäminen. Keskeisimmät TAPAhtumat ja toiminnot 2012 : Vuoden 2012 aikana on tehty merkittäviä muutoksia sekä tietokonejärjestelmien että ohjelmistojen päivittämisessä muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran suoranaisia tuotantokatkoksia, mutta erityisesti erilaisia häiriötekijöitä ja viivästyksiä palvelujen tuottamisessa. On kuitenkin muistettava, että sähköisten palvelujen laajetessa nämä muutokset ovat olleet välttämättömiä. Kuntaliitos Noormarkun kanssa näytteli edelleen merkittävää osaa kaupunkimittauksen toiminnassa käyttöönotetut uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät alkoivat vakiintua erilaisissa toiminnoissa erityisesti Porin alueella - ympäristökunnissa asia vaatii edelleen ohjausta ja yhteistyötä. Aineistojen hankinta. Merkittävin uusi aineisto oli maanmittauslaitoksen tuottama väriortoilmakuva vuodelta 2012 kuvaus kattoi koko Porin alueen, myös merisaariston sekä valtaosan ympäristökuntien alueesta ( kuvauksen tarkkuus ei täytä asemakaavan pohjakartan vaatimuksia, mutta on erittäin tärkeä pohja moniin eri toimintoihin). Pääpaino on kuitenkin ollut olemassa olevien aineistojen muokkaaminen sellaiseksi, että niitä voidaan entistä paremmin hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa - erityisesti laseraineistojen tuotteistaminen on ollut tärkeää. Mielenkiintoinen kokeilu oli myös vanhojen ilmakuvausten digitalisointi niin, että ne muunnetaan nykyisiin koordinaattijärjestelmiin. Näin kuvauksia voidaan käyttää esim. seurantaan ja kaikenlaiseen vertailuun. Täydennyksiä ja täydennysmittauksia eri aineistoihin pohjakartan ylläpitoa, rakennusten kartalle ja rekistereihin vientiä sekä kiinteistötoimitusten suorittamista varten on tehty koko Porin alueella resurssien mukaan (resurssipula on huolestuttava). Keskeisenä kumppanina on toiminut nykyisin rakentamisen yksikköön kuuluva mittauspalvelut. Uutena pienehköjen alueellisten kuvausten ja esim. laserdatan hankinnan apukeinona saatiin kokeiltua Väriortoilmakuva 2012 ns. lennokkikartoitusta. Kokeilu osoittautui hyvinkin tärkeäksi kokeilua yritetään jatkaa ja saada se yhdeksi osaksi tiedonhankintaa ja ylläpitoa varten. Osoitetiedostojen ja nimistöasioiden läpikäynti on myös ollut koko vuoden tärkeä palvelumuoto. Kiinteistörekisterin pidossa toiminta pysyi erittäin vilkkaana koko vuoden tosin painopiste näyttäisi painottuvan enemmän erilaisten selvitystyyppisten toimitusten suuntaan ( esim. rasitteet, yksityistiet, laadun muutokset, tunnusmuutokset ja hallinnat / kiinnitykset ). Perinteisten lohkomisten osuus on selkeästi vähentynyt. Yhteistyö mm. Geologian tutkimuskeskuksen, Geodeettisen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Porin yliopistokeskuksen, Satakuntaliiton, kaupunki- ja kuntakumppaneiden sekä useiden yrityskumppanien kanssa on kuluneena vuotena jonkin verran vähentynyt, mutta yhteisiäkin projekteja on pystytty osin jatkamaan. 16

18 KAUPUNKIMITTAUS, km Laseraineistoa 2012 Porin pinta-ala on 1704 km2, josta maapinta-alaa on 834 ja sisävesialuetta 25,5 km2. tonttien rekisteröinnit n. 200 kpl (sisältää tunnus- / laadunmuutokset) yleisten alueiden rekisteröinnit n. 80 kpl Rakennuspaikan merkitsemisiä 258 kpl Sijaintikatselmuksia 417 kpl Tonttijakoja n. 100 kpl ( joista 35 kpl Noormarkun alueella) MAASEUTUTOIMI Maaseututoimen tehtävänä on hoitaa laissa kunnan maaseutuelinkeinov iranomaiselle määrätyt tehtävät Porin, Ulvilan, Lavian, Luvian, Siikaisten ja Merikarvian kuntien alueella. Vastuualueen päällikkönä toimii Mika Ruissalo. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue laajenee Vuonna 2011 aloitti toimintansa Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, johon kuuluivat Lavia, Luvia Merikarvia ja Pori. Alue laajeni vuoden 2012 alusta alkaen, jolloin Siikainen ja Ulvila liittyivät Porin yhteistoiminta-alueeseen ja Porissa aloitettiin maksajavirastosopimuksen mukainen toiminta. Poriin perustettu yksikkö oli maassa ensimmäisten joukossa ja toimi pilottina maaseutuhallinnon valtakunnallisessa kehittämisessä. Maaseututoimen asiakkaat koostuvat pääosin alueen maataloustukia hakeneista viljelijöistä, mutta muiden kuin viljelijöiden osuus asiakasmäärästä lisääntyy vuosittain. Asiakkaiden kokonaismäärä on noussut kolmasosalla edellisestä vuodesta. Pori ilmoitti Maaseutuvirastolle yhteistoiminta-alueen muodostumisesta ja täytti lain vaatimukset vuoden 2012 alusta. Maksajavirastotehtävien suorittamisesta Maaseutuvirastolle annettava vuosittainen vakuutus hyväksyttiin teknisen lautakunnan käsittelyssä Toimintavuosi oli haasteellinen hallinnolle ja sateinen kasvukausi toi hankaluuksia mukanaan viljelijöille. Edellisistä vuosista poiketen maaseututoimi arvioi huomattavia määriä sato- ja tulvavahinkoja toiminta-alueellaan. Erityisesti Siikaisissa ja Merikarvialla tulvavedet tuhosivat satoa sekä vahingoittivat rakennuksia. Porissa oli myös sadonkorjuuongelmia Kokemäenjokeen rajoittuvilla pelloilla. 17

19 Toiminnan kehittäminen Maksajavirastosopimuksen mukaisesti toimintavuoden alusta otettiin maaseututoimen tehtävien jaossa käyttöön viiden henkilön eriyttäminen, jonka mukaan viranomainen ei saa vastata useammasta kuin yhdestä maataloustukirahastolta tai maaseuturahastolta veloitettavien summien hyväksymiseen, maksamiseen tai kirjanpitoon liittyvästä tehtävästä. Tämä jaottelu työllisti erityisesti hallintoviranomaista toimintavuonna, koska pääosa luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sitoumuksista tuli uusittaviksi ja myös jonolohkoista tehtiin päätökset. Eriyttämisen vaatimat tehtävät olivat hakemusten tallennus, tarkastus, maksatus, sitoumusten käsittely ja takaisinperintä. Sopimuksen mukaan Maaseutuvirasto kouluttaa yhteistoimintaalueiden maaseutuviranomaiset, jotka puolestaan pitävät koulutuksia viljelijöille ennen kevään tukihakua. Koulutustilaisuuksia on pidetty Porin Nuorisotalolla, sähköisen tukihaun osalta it-palveluiden atkluokassa ja lisäksi muiden kuntien koulujen atk-luokissa. Tavoitteena on ollut sähköisen tukihaun lisääminen sekä huolellisesti tehdyt tukihakemukset. Vuonna 2012 tukihaku päättyi ja pääosa viljelijöistä jätti hakemuksensa vielä paperisena. Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää voimassa olevia tunnuksia ja että tarvittavat lohkomuutokset on tehty kirjallisena kuntaan maaliskuun loppuun mennessä. Sähköisesti oli mahdollista palauttaa myös muutoslomakkeet kesäkuun puoliväliin mennessä. Maaseutuviranomaiset pitivät vastaanottoa Luvialla torstaisin, Laviassa pääsääntöisesti perjantaisin, Merikarvialla tarvittaessa perjantaisin ja Noormarkussa tarvittaessa. Siikaisissa aloitettiin tiistaisin ja Ulvilassa keskiviikkoisin pidettävä vastaanotto. Päätukihaun yhteydessä oli sivupisteissä useampia päivystyspäiviä kunnan hakijamäärään suhteutettuna. Porin maaseutuhallinto otti vuonna 2011 käyttöönsä yhteistoiminnassa ELY- keskuksen kanssa peltolohkojen paikannusjärjestelmän, joka helpotti merkittävästi lohkojen löytymistä laajentuneella alueella. Hyvien kokemusten mukaan käytäntöä jatkettiin vuonna 2012 ja sitä laajennetaan edelleen kattamaan myös mukaan tulevan Karvian kunnan alue vuoden 2013 alusta alkaen. Maaseututoimen tehtäväkenttä laajeni toimintavuonna. Vuoden alusta aloitettiin Porin kaupungin peltomaiden vuokraustoiminnan hoito yhteistyössä kiinteistövarallisuuden vastuualueen kanssa. Maaseutusihteeri Maria Huhtamäki siirtyi Teknisen palvelukeskuksen projektitehtäviin elokuun alusta alkaen ja yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamista varten siirrettiin vuoden alusta Ulvilan kaupungin maaseutusihteeri Porin kaupungin palvelukseen. Toimistonhoitajan virka muutettiin toimeksi. Suoritteet Korjaamatta jääneestä sadosta jätti satovahinkoilmoituksen 203 viljelijää. Tulvavahinkolain mukaisia hakemuksia jätettiin 38 ja satovahinkokorvaushakemuksia 40, näiden arviointi ja käsittely työllisti maaseutuhallintoa koko loppuvuoden. Siikaisten kunnan alueella tulvat aiheuttivat pelkästään lomarakennuksille yli euron vahingot, rakennus- ja tievahingoista pyydettiin lausunnot kuntien rakennusviranomaisilta. mika RUISSALO Maaseutuviranomaiset tekivät vuoden aikana päätöspöytäkirjaan 18 päätöstä ja antoivat 34 lausuntoa/todistusta. Hukkakauratarkastuksia tehtiin 1085 hehtaarin peltoalalle. Sitoumuspäätöksiä tehtiin 1353 ja tukihakemuspäätöksiä Saapuneita kirjeitä on kirjattu 574 kpl ja lähetettyjä 883 kpl. Maataloustuen hakijoita Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on vuonna 2012 ollut yhteensä 822 kpl jakautuen seuraavasti: Pori 282, Ulvila 147, Lavia 140, Siikainen 103, Merikarvia 96, Luvia 54. Koko yhteistoiminta-alueen sähköisten hakemusten osuus oli 39 prosenttia. Porissa maataloustukihakemuksen jätti sähköisesti 33 %, Laviassa 54 %, Merikarvialla 43 %, Siikaisissa 40 %, Luvialla 39 % ja Ulvilassa 36 % hakijoista. Maataloustukea maksettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä euroa. Tuenhakijoille maksetut summat jakaantuivat kunnittain seuraavasti: Pori euroa, Ulvila euroa, Merikarvia euroa, Lavia euroa, Siikainen euroa, Luvia euroa. 18

20 Vastuualueen tehtävä on valvoa Porin kaupungin alueella pysäyttämistä, pysäköimistä ja seisottamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä määrätä rikkeistä pysäköintivirhemaksuja. Vastuualueen päällikkönä toimii Markku Lehtonen. pysäköinninvalvonta Teknisen palvelukeskuksen hallintoyksikön pysäköinninvalvonnan vastuualue huolehti pysäköinninvalvonnasta Porissa aluehallintoviranomaisen myöntämän luvan edellyttämällä tavalla. Toimintaolosuhteet säilyivät entisellään. Työvuorot vastaavat pysäköintimittarien maksullisuusaikoja ja poikkeuksellisia ilta-ajan valvontatarpeita. Pysäköintivirheitä kirjoitettiin kappaletta. Vastalauseita virhemaksuista käsiteltiin 353 kpl. Pysäköinninvalvonnan lisäksi vas- tuualue hoiti kunnalle kuuluvat romuajoneuvojen siirtotehtävät. Edelleen pysäköinninvalvonta vuokrasi toripaikat ja valvoi niiden käyttöä sekä huolehti yleisistä käymälöistä. Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta laantui ja laki pysäköintivirhemaksusta säädettiin ilman mainintoja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Laki tuli voimaan Laki edellytti, että pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa. Tämä muutos toteutettiin vuoden kuluessa. MAAOMAISUUS 2012 KIINTEISTÖVARALLISUUS Maanhankinta keskittyi vuonna 2012 Pohjois-Poriin Hyvelän alueelle. Kaiken kaikkiaan raakamaata hankittiin noin 46 ha. Tontteja luovutettiin 89 kpl. Näistä suurin osa, eli 64 kpl, oli omakotitontteja. Asuntotarkoituksiin tontteja luovutettiin yhteensä 74 kpl, yrityskäyttöön 13 kpl ja lomatontteja 2 kpl Yyterin alueelta. Luovutetut omakotitontit keskittyivät pääasiassa Murtosenmutkan ja Tuorsniemen alueille. Asuntotonttien jakauma 2012 oli seuraava: omakotitontteja 64 kpl rivitalotontteja 8 kpl kerrostalotontteja 2 kpl Erityispiirteensä vuoteen 2012 toi Huvilajuovan huvilatonttien myynti, joita myytiin kaiken kaikkiaan 48 kpl. Tämän ostobuumin aiheutti huvilatonttien vuokra-ajan päättymisestä johtuva tulossa oleva vuokran korotus ja myyntihinnan korotus alkaen. Kiinteistövarallisuuden vastuualueella on hallinnoitavana noin vuokrasopimusta, joista kertyi maanvuokratuloja noin euroa. Eläkkeelle kiinteistövarallisuudesta jäi yksi rakennusmestari. Virkaa ei täytetty. Kiinteistövarallisuuteen palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen kiinteistöasiamies, jonka pääasiallinen tehtävä on kaupungin omistamien vanhojen rakennusten myynti. ANTTI KILKKU Vakkatien armiat 19

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Tasekirja 2013 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 LIPERIN KUNNAN TASEKIRJA 2013 A. Tilinpäätössäännökset 3 B. Tilinpäätösasiakirjat 3 C. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009 KRISTIINANKAUPUNKI tilinpäätös 2009 KAUPUNGINHALLITUS 2010 Kristiinankaupunki Tilinpäätös 2009 3 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot