PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1

2 PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 sisältö TOIMINTA-AJATUs, tehtävät 2 TALOUSMUUTOSTEN vuosi 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 TPK:N JOHTO ja organisaatio 6 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 7 HALLINTOYKSIKKÖ 8 OMISTAMISEN yksikkö 10 RAKENTAMISYKSIKKÖ 12 KAUPUNKIMITTAUS 16 MAASEUTUTOIMI 17 pysäköinninvalvonta 19 kiinteistövarallisuus 19 KATU- ja puistosuunnittelu 21 RAKENNUTTAMINEN 23 TALONSUUNNITTELU 24 KUNNALLISTEKNIIKKA 26 SATAMARAKENNUS 28 MITTAUSPALVELUT 29 PUISTOTOIMI 30 vihertietokeskus 32 TALONRAKENNUS 34 TALOTEKNIIKKA 35 konekeskus 37 ajoneuvokeskus 38 TULVASUOJELU 40 kohtaamisen paikat 41 TOIMINNAN kehittäminen 44 työhyvinvointi 45 LIIKUNTAKERho 47 työturvallisuus 48 PELASTUSSUUNNITELMA 50 viestintä 51 pitkään palvelleet 53 eläkkeelle jääneet 54 työn juhlaa 55 tilinpäätös 56 TEKNINEN PALVELUKESKUS Asiakaspalvelu YRJÖNKATU 6 B / PL 95 Palvelupiste PORINA PORI p. (02) fax (02) P. (02) Avoinna ma 8-16:30 ti-pe 9-16:30 1

3 tekninen palvelukeskus toiminta-ajatus ja tehtävät Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, TURVALLISEN ja TOIMIVAN rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä PALVELUISSA. Toimimme myös TOIMIALALLAMME seutu-kunnallisena suunnannäyttäjänä. Tekninen PALVELUKESKUS VALMISTELEE ja PANEE täytäntöön teknisen LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN kuuluvat ASIAT. Teknisen PALVELUKESKUKSEN tehtävänä on TUOTTAA, ylläpitää ja luoda PALVELUJA kaupunkilaisille ja eri hallintokunnille sekä huolehtia kaupungin omaisuudesta VALTUUSTON myöntämien resurssien puitteissa. Teknisen PALVELUKESKUKSEN TOIMINNALLISET ja TALOUdelliset TAVOITTEET ASETETAAN VUOSITTAIN TALOUSARVION ja INVESTOINTISUUNNITELMAN LAATImisen yhteydessä. TAVOITTEITA TARKENNETAAN käyttösuunnitelman ja INVESTOINTIOhjelman hyväksymisien yhteydessä. TAVOITTEIden seuran- TAA VARTEN PALVELUKESKUS ja sen yksiköt RAPORTOIVAT TOIMINNAN ja TAlouden kehittymisestä lautakunnalle. Tekninen PALVELUKESKUS on KUMPPANUUSPERIAATETTA SOVELTAVA, asiak- KAAT huomioiva, KUSTANNUSTEhokas ja KILPAILUKYKYINEN PALVELUJEN järjestäjä ja TUOTTAJA. Teknisen PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNOSSA OLEVAT henkilöstö- ja KALUSTORESURSSIT käytetään täysipainoisesti ja ensisijaisesti hyödyksi. teknisen palvelukeskuksen arvot asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys taloudellinen tasapaino osaaminen, laatu ja luovuus avoimmuus ja markkinointihenkisyys kestävä kehitys ja turvallisuus hyvinvoiva työkykyinen henkilöstö 2

4 Siirtomäärärahakäytännön lopettaminen toi suuren muutoksen sekä koko kaupungin että TPK:n taloussuunnitteluun. Tämä muutos on peräisin vuoden 1997 kirjanpitomuutoksesta, jolloin siirryttiin kameraalisesta kirjanpidosta liikekirjanpitoon. Tällöin olisi pitänyt poistaa siirtomäärärahakäytäntö, mutta jotakin vanhaa ajattelua jätettiin kuitenkin elämään. TALOUSMUUTOSTEN vuosi 2012 Tietoa lopullisesta siirtomäärärahan suuruudesta saimme odottaa toukokuuhun asti. Investoinnit oli kuitenkin pakko aloittaa ennen tämän tiedon saapumista. Tiesimme, että, asuntoalueet ja teollisuusalueet on rakennettava ja kouluja pitää saneerata. Näin jälkikäteen voi todeta, että emme tehneet vääriä investointipäätöksiä, vaikka työtä oli tehty jo hyvä kolmannes vuodesta ennen määrärahojen varmistumista. Merkittäviä määrärahoja karsittiin. Olemme tottuneet muutoksiin ja toteuttamaan sen, mikä meidän pitää tehdä. Tällä ajatuksella pääsimme vauhtiin. Kesä oli monen kohteen osalta kiireinen ja syksyllä oli töitä enemmän kuin riittävästi. Alkuvuosi oli tehty säästäen ja loppuvuosi suunniteltiin huolella. Onnistuimme. Toinen suuri talousmuutos oli taloushallinnon ohjelmistojen uudistaminen. Uudet ohjelmat valmistuivat viime hetkessä niin, että ne voitiin ottaa jotenkuten käyttöön vuotta 2013 varten. Ohjelmat olivat keskeneräisiä ja ne ovat sitä vielä pitkään. Viime vuotta keskeneräisyys ei onneksi sekoittanut. Muutokseen liittyi myös se, että TPK:ssa käytiin laskutusprosessit läpi. Meillä käsitellään vuodessa noin laskua, joista on sisäisiä laskuja, tonttivuokralaskuja ja loput ulos meneviä muita laskuja. Tavoitteeksi otettiin laskujen määrän vähentäminen varsinkin sisäisissä laskuissa. Tuleva vuosi näyttää, mihin pystymme. Kaikissa muutoksissa alku on aina hankala. Silloin esiintyy muutosvastarintaa ja yleistä hämmennystä. Pitää kuitenkin uskaltaa aloittaa uudet käytännöt ja tehdä vuosi töitä ennenkuin näemme, olemmeko päässeet eteenpäin, ja mikä tulee olemaan lopputulos. Kesken vuoden tuli muutos myös omaan käyttöön tehtävien töiden kirjaustavasta. Tämä tuntui ensin turhalta muutokselta, mutta lopputuloksena saimme kuitenkin aikaan sisäisen laskutuksen reskontran, joka helpotti kuunvaihteen tuloksen arviointia. Jukka Kotiniemi Näiden muutosten kourissa teimme positiivisen tilinpäätöksen. Olemme jo muutaman vuoden tehneet joka kuukausi edellisen kahdentoista kuukauden tilinpäätöksen ja se on auttanut taloussuunnittelussa. Vastuualueet ovat myös oppineet hallitsemaan talouttaan. Tulot ja menot pysyvät järjestyksessä. Erityisesti tämä näkyi loppuvuoden tilanteessa. Marraskuussa vaikutti siltä, että tilinpäätös ylittyy, mutta tulos oli toinen. Talousarvion pitävyydestä kiitän vastuualueita. Tämän teimme yhdessä. Jätän vuoden 2012 muut saavutukset vastuualueiden vuosikertomuksiin. Vuosi oli epävarmuustekijöistä huolimatta lopputulokseltaan hyvä. TPK on ollut hyvin toimelias vuoden 2012 aikana. Koko henkilöstö on virittäytynyt uuteen ajatteluun ja yhdessä tekemiseen. Hyvä yhteishenki vaikuttaa koko työyhteisöön ja tämän myötä työhyvinvointi paranee. Meillä pitää olla hinku kehittää TPK vielä paremmaksi. Vaikka rahalliset resurssit vähenevät, saamme kuitenkin enemmän aikaan. Kiitos kaikille talousmuutosten vuodesta

5 4 TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012

6 tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 22 kertaa ja kokouksissa merkittiin pöytäkirjaan yhteensä 554 pykälää. Päätöksistä neljännes koski kaupunginhallitukselle tehtyjä esityksiä tai lausuntojen antamista. Lautakunta on johtosääntönsä ja kaupunginhallituksen ja valtuuston päätösten mukaisesti päättänyt ja asiakirjoilla vahvistanut kiinteän omaisuuden kauppoja ja vaihtoja, tonttien ja muiden alueiden vuokrauksia sekä urakka- ja muita sopimuksia. Porin kaupunginsairaalan sairaalaosastojen peruskorjauksen suunnittelusta pidettiin kesäkuussa Teknisen lautakunnan ja Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan yhteinen kokous. Kokouksessa selvitettiin hankkeen historiaa, esiteltiin suunnitelmat ja järjestelmät ja kerrottiin sairaalan toiminnallisista muutoksista. Marraskuussa pidettiin lautakunnan ja Perusturvan investointien ohjausryhmän infotilaisuus, jossa selvitettiin Perusturvan sairaalaosastojen saneerausta. Lautakunta suoritti vuoden aikana 4 katselmusta. Vapaa-aikalautakunnan kanssa pidettiin tekojääradan Narukerätalon yhteinen katselmus. Kesäkuussa tehtiin katselmus kaupungin-puutarhurin johdolla Vierupuiston polkuun ja koira-aitauksen sijainnista. Tämän lisäksi suoritettiin punaisen asfaltin katselmus. Noormarkun alueella sijaitsevissa kohteissa ja tutustuttiin Noormarkun urheilutaloon. Lokakuussa tehtiin katselmus Pohjolantien ja Outokummuntien risteysalueelle. Toimintakauden päätteeksi lautakunnan jäsenille ja varajäsenille luovutettiin kunniakirjat aktiivisesta toiminnasta luottamushenkilönä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENET Ari Westerlund, rakennusinsinööri, opettaja, puheenjohtaja (SDP) Satu Hatanpää, KLT-kirjanpitäjä, tradenomi (KOK) Mikko Hatanpää, maanviljelijä, (KESK), kuoli Eerik Heijari, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja (KOK) Ilkka Holmlund, isännöitsijä, (KOK) Sanna Grönmark, tuottaja (VIHR) Reijo Hirvonen, pääluottamusmies (VAS) Arja Laulainen, lehtori, vararehtori (SDP) Eero Laurila, asianajaja, varatuomari (KOK) Antti Linnaimaa, maanviljelijä (KESK) Maria Santikko, kiinteistöhuoltopäällikkö (SDP) Maria Rautanen, DI, suunnitteluinsinööri (KOK) Matti Rehula, maanviljelijä, järjestökonsultti (KESK), alk. varajäsenet: Seija Gröhn yrittäjä (SDP) Mia Fagerlund, työterveyshuollon erikoislääkäri (VIHR) Jari Haapaniemi, datanomi (SDP) Tuomas Meriniemi, toiminnanjohtaja (KESK) Pertti Myllyharju, koneistaja (VAS) Mikko Pakkasela, DI, yrittäjä (KOK) Tarja Silfver, laitoshuoltaja (SDP) Minna Turpeinen, isännöitsijä (KOK) Jukka Vuorio, teknikko (KOK) Lotta-Riikka Vuorio, verhoilija, yrittäjä (KOK), asti Matti Rehulan varajäseneksi: Raija Koskiranta, emäntä (KESK) alkaen Lotta-Riikka Vuorion tilalle: Titta Blomqvist, toimitusjohtaja (KOK) alkaen Kaupunginhallituksen edustajana on kokouksiin osallistunut Elina Ahlsten ja nuorisovaltuutettuna Emilia Korkeaoja 5

7 tpk:n johto ja ORGANISAATIO TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN johtoryhmä jukka kotiniemi, johtaja, mika painilainen hallintopäällikkö, HARRI JUHOLA rakennuspäällikkö, MARKKU KOPPELOMÄKI talonrakennusinsinööri, JANI SÄDEMAA, kuljetuspäällikkö, MARKKU MÄKITALO kehittämispäällikkö, MARKKU J. LEHTONEN toimitilapäällikkö. Henkilöstön edustajat: TIMO MUUKKONEN pääluottamusmies (JHL), HEIKKI TUOMINEN varapääluottamusmies (KTN), Sihteeri, TIINA KOURUJÄRVI. johdon assistentti hallintoyksikön johtoryhmä mika painilainen hallintopäällikkö, KALLE SALONEN kaupungingeodeetti, MIKA RUISSALO maaseutupäällikkö. Henkilöstön edustajat: TARJA KUUSISTO, palveluasiantuntija (JHL), OLLI-PEKKA IHALAINEN, maanmittausteknikko(ktn) Sihteeri, TARJA HOLMSTRÖM, toimistosihteeri. omistamisen YKSIKÖN johtoryhmä HARRI JUHOLA, rakennuspäällikkö ANTTI KILKKU, kiinteistöpäällikkö MARKKU SETÄLÄ, liikenneinsinööri asti SANNA VÄLIMÄKI, liikenneinsinööri alkaen PENTTI KLEMETTI, kaupunginarkkitehti Henkilöstön edustajat KAI KLINK, rakennuttajarakennusmestari (JHL) MARKKU RANTAMÄKI, suunnitteluinsinööri (KTN) Sihteeri, PÄIVI VALKONEN, maanmittausinsinööri. rakentamisyksikön johtoryhmä MARKKU KOPPELOMÄKI, talonrakennusinsinööri ARTO ROSENHOLM, kadunrakennusinsinööri PAAVO PELTOLA, maastotyöpäällikkö JUKKA LATVA, sataman työpäällikkö RAUNO MAIJALA, keskusvarastonhoitaja ISMO AHONEN, kaupunginpuutarhuri JANI SÄDEMAA, kuljetuspäällikkö TAPIO LAIHO, lvi-huoltopäällikkö Henkilöstön edustajat ARTO JOKINEN, ympäristörakentaja (JHL) PIRJETTA SIPILÄINEN-SALO, neuvontahortonomi (KTN) Sihteeri, ANNE SNELLMAN, toimistosihteeri. tekninen Lautakunta TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMITILAT AJONEUVOKESKUS RAKENTAMISYKSIKKÖ OMISTAMISEN YKSIKKÖ HALLINTOYKSIKKÖ ORGANINSAATIO 2012 YLEISHALLINTO KAUPUNKIMITTAUS MAASEUTUTOIMI PYSÄKÖINNINVALVONTA KIINTEISTÖVARALLISUUS KATU- JA PUISTOSUUNNITTELU RAKENNUTTAMINEN TALONSUUNNITTELU KUNNALLISTEKNIIKKA SATAMARAKENNUS MITTAUSPALVELUT PUISTOTOIMI VARASTOINTIPALVELUT TALONRAKENNUS TALOTEKNIIKKA KONEKESKUS 6

8 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Työnantajan varsinaiset edustajat Markku Mäkitalo, kehittämispäällikkö, vpj Jukka Kotiniemi, TPK:n johtaja Harri Juhola, rakennuspäällikkö Markku Koppelomäki, talonrakennusinsinööri Työnantajan yleisvarajäsenet: Seppo Sairanen, apulaistalouspäällikkö Henkilöstön varsinaiset edustajat: Pirjetta Sipiläinen-Salo, neuvontahortonomi (KTN), pj Antero Kivelä, työsuojeluvaltuutettu (JHL) Merja Koivunen, kanslisti (JHL) Martti Lundén, ajojärjestelijä (JHL) Markku Rantamäki, suunnitteluinsinööri/toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu (KTN) Outi Vainikka-Majuri, suunnittelija-rakennusmestari (JHL) Henkilöstön yleisvarajäsenet: Tiina Kourujärvi, johdon assistentti (Jyty) Seppo Peltonen, kirvesmies (JHL) Muut kokouksiin kutsuttavat henkilöt: Mirva Polvi, työterveyshoitaja Ulla Roininen, työsuojelupäällikkö Sihteeri, Mika Painilainen, hallintopäällikkö Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä toimintaa. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöllä on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnalla pyritään sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistämiseen että henkilöstön työelämän laadun parantamiseen. Yhteistoiminta on Porin kaupungissa järjestetty kolmitasoiseksi: kaupunkitaso, virasto- tai laitostaso ja työpaikkataso. Teknisen palvelukeskuksen yhteistyötoimikunta edustaa yhteistoiminnassa virastotasoa. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on noudattaen kunnallisen työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden nelivuotiskautta. Yhteistyötoimikunta toimii myös TPK:n lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana. Toimintakaudella 2012 TPK:n yhteistyötoimikunta kokoontui kahdeksan kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. TPK:n taloutta ja talouden suunnitteluun liittyviä asioita sekä työohjelmaa. Lisäksi kuultiin erilaisista valtakunnallisista ja seudullisista hankkeista, joissa TPK on mukana. Yhteistyötoimikunnassa keskusteltiin myös TPK:n omaan toimintaan kohdistuvista kehittämishankkeista ja yleisesti henkilöstön työhyvinvoinnista sekä vastuualueiden laatimien työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmien toteutumisista. Vilkkaimman keskustelun kohteina olivat TPK:n henkilöstösuunnitelma ja katujen- ja puistojen kunnossapitoon kohdistuva alueurakointiesitys. Työterveyshuollon taholta kokouksiin tuotiin tietoa eri työpisteissä suoritetuista työpaikkakäynneistä ja niihin liittyvistä parannusehdotuksista. Työsuojeluun liittyvät asiat koostuivat pääasiassa työtapaturmien ja Läheltä piti tilanteiden läpikäymisistä, johdon työpaikoille tekemien turvallisuuskierrosten raportoinneista ja tupakoinnista työaikana. TPK:n yhteistyötoimikunnan kautta kaupunkitason yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi lähetettiin myös aloite, joka koski rakennuslupaa ja lupaan liittyvien toimintojen laskutuskäytännön muuttamista asiakasystävällisemmäksi ja selkeämmäksi. Yhteistyötoimikunnan jäsenille tarkoitettuun Porin kaupungin järjestämään Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää -koulutukseen osallistui 1 henkilö. 7

9 HALLINTOYKSIKKÖ TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 Hallintopäällikkö Mika Painilainen YLEISHALLINTO Mika painilainen Vastuualueen tehtävänä on valvoa Teknisen palvelukeskuksen toiminnan laillisuutta, huolehtia Teknisen palvelukeskuksen keskitetyistä talous- ja toimistopalveluista, viestinnästä, kopio-laitoksesta, arkistoinnista sekä teknisistä erityistehtävistä. Vastuualue pitää myös kaupunkilaisille suunnattua palvelupiste Porinaa. Lisäksi vastuualueen tehtävänä on yksityistielain mukaan tielautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat asiat sekä hoitaa ja ratkaista yksityistielain :issä mainitut tehtävät ja asiat. KAUPUNKIMITTAUs KALERVO SALONEN Vastuualueen tehtävänä on kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä ylläpito ja kehitys, kaupungin maaomaisuuden tiedonhallinnan konsultointi, kiinteistöjen ja paikkatietoaineistojen tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat tehtävät sekä ilmakuva- ja lakisääteisten kartta-aineistojen sekä geodeettisten taso- ja korkeusrunkopisteiden ylläpito. MAASEUTUTOIMI Mika ruissalo Vastuualueen tehtävänä on hoitaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain ( /210) mukaisia maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle kuuluvia tehtäviä sekä päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattujen määrärahojen jakamisesta. Maaseututoimen viranhaltijat toimivat yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisina. pysäköinninvalvonta Markku j. lehtonen Vastuualueen tehtävä on valvoa Porin kaupungin alueella pysäyttämistä, pysäköimistä ja seisottamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä määrätä rikkeistä pysäköintivirhemaksuja. Vastuualueen päällikkönä toimii Markku Lehtonen. 8

10 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN KOKO HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 2012 tuntipalkkaiset 279,63 JA KUUKAUSIPALKKAISET 201,33 ASIAKKAAT kuntalaiset Tekninen lautakunta Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt HENKILÖSTÖ TPK-yhteensä Yleishallinto PALVELUPISTE PORINA 2012 Palvelupiste Porinan kuudes toimintavuosi toi uutena palvelumuotona maaliskuussa alueellisten pysäköintilupien myynnin. Toiminto siirrettiin Pysäköinninvalvonnasta Porinaan, jossa kassapalvelu helpottaa asiakkaiden maksumahdollisuuksia. 20 ja 40 euron kuukausipysäköintilupia myytiinkin ensimäisen 10 kuukauden myyntijaksolla yhteensä 1878 kappaletta, eli keskimäärin 9 kpl jokaisena työpäivänä. kuntalaiset, rakentajat Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset yritykset ja yhteisöt viranomaiset TPK-yhteensä Kaupunkimittaus Porin, Luvian, Lavian, Ulvilan, Siikaisten ja Merikarvian maataloustukia hakevat viljelijät. kuntalaiset yleisten alueiden käyttäjät TPK-yhteensä Maaseututoimi Porinan kassapalveluissa kirjattiin asiakastapahtumaa. Virallisia karttoja laadittiin ja toimitettiin 658 kpl. Katukorkeuslausuntoja annettiin yhteensä 209 tontille. Sijoitus- ja katutyölupia myönnettiin 660 kohteelle. Kaapeli- ja johtokarttoja laadittiin 946 kpl joissa kaapelinäyttö välitettiin 539 työkohteeseen. TPK-yhteensä Pysäköinninvalvonta Porinan henkilöstöstä 8 oli hallintoyksikön, 2 omistamisen yksikön, 2 konsernihallinnon ja 1 ajoneuvokeskuksen palveluksessa. 9

11 OMISTAMISEN YKSIKKÖ TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 Rakennuspäällikkö Harri Juhola KIINTEISTÖVARALLISUUS ANTTI KILKKU Vastuualueen tehtävänä on maa- ja vesialueiden hankinta, hallinta, vuokraus ja myynti sekä toimitiloihin ja rakennuksiin kohdistuvat Toimitilat -taseyksikön tilaamat työt. Lisäksi vastuualue huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lunastus- ja korvausasioista. KATU- JA PUISTOSUUNNITTELU SANNA VÄLIMÄKI Vastuualueen tehtävänä on liikenneväylien ja -alueiden liikenne- ja rakennusteknillinen suunnittelu, liikenneturvallisuus sekä viher-, virkistys-, liikunta- ja yleisten alueiden maanrakennus-, vihersuunnittelu ja niihin liittyvät suunnittelijoille kuuluvat valvonnat. Lisäksi vastuualue vastaa joukkoliikenteestä tarvittavin osin maankäytön ja joukkoliikenteen suunnittelun kanssa. RAKENNUTTAMINEN HARRI JUHOLA Vastuualueen tehtävänä on vastata toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen uudis- korjaus ja kunnossapito-rakennuttamisesta, kustannuslaskennasta ja siivouspalveluiden tilaamisesta. Vastuualue voi rakennuttaa toimeksiannon perusteella myös muita kuntakonsernin tai muiden kuntien rakennushankkeita. Lisäksi vastuualue valvoo katu- ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvia töitä TALONSUUNNITTELU PENTTI KLEMETTI Vastuualueen tehtävänä on arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitelmien ja sovittavien rakennuttamisasiakirjojen laatiminen kaupungin rakennusten uudis-, muutos- ja korjaustöitä varten ja niihin liittyvät suunnittelijalle kuuluvat valvonnat. 10

12 OMISTAMISEN YKSIKKÖ 2012 ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 12/2012 yleisten alueiden käyttäjät kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt yhteistyökunnat kuntalaiset yleisten alueiden käyttäjät Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat yritykset ja yhteisöt liikennöitsijät Karhukunnat yleisten alueiden käyttäjät kuntalaiset muut hallintokunnat Rakennuttamispalveluita myytiin myös Porin ulkopuolelle esim. Harjavallan liikunta- ja uimahallin tarjouslaskenta- ja rakentamisvaiheen rakennuttamiseen Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin perusturva Palveluliikelaitos Vapaa-aikavirasto Koulutusvirasto SAMK TPK-yhteensä TPK-yhteensä TPK-yhteensä TPK-yhteensä Kiinteistövarallisuus Katu- ja puistosuunnittelu Rakennuttaminen Talonsuunnittelu Omistamisen yksikön tehtävänä toimintasäännön mukaan on isännöidä ja kehittää hallinnassaan olevia alueita sekä palveluita. Yksikkö vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta, isännöintitehtävistä ja liikenneväylistä. Yksikkö suunnittelee kaupungin liikenneväylät, viheralueet ja laatii arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja lvi-suunnitelmia sekä vastaa osaltaan kaupunkikuvan kehittämisestä. Yksikkö huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen uudiskorjaus- ja kunnossapitorakennuttamisesta sekä kustannuslaskennasta. Teknisen palvelukeskuksen vuoden 2009 alusta käyttöönotetun uuden johtamisjärjestelmämallin mukaisesti töiden teettämisessä noudatetaan kumppanuusperiaatetta. Kumppanuuden kehittäminen jatkuu edelleen mm. tuotteistamisella ja sen myötä tarkempien pelisääntöjen luomisella. Töiden teettämisessä käytetään periaatetta, jossa omat resurssit käytetään ensin ja sen yli menevä kuorma hoidetaan ulkopuolista urakointia käyttäen. Kumppanuusperiaate on useissa kunnissa käytössä olevaa tilaaja-tuottajamallia kevyempi tapa hoitaa hankkeiden teettäminen, jossa mallissa koko organisaation voimavarat hyödynnetään eikä tiukkoja reviirirajoja muodosteta. Harri Juhola 11

13 RAKENTAMISYKSIKKÖ Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 KUNNALLISTEKNIIKKA ARTO ROSENHOLM Vastuualueen tehtävänä on katujen, teiden, siltojen, raiteiden, torien ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, kunnossapito sekä torien ym. yleisten alueiden ja kaikkiin yleisiin alueisiin liittyvien katuosuuksien puhtaanapito. Lisäksi vastuualue ylläpitää kaupungin kiviainestuotantoa ja maatutkimuslaboratoriota. SATAMARAKENNUS JUKKA LATVA Vastuualueen tehtävänä on satama- ja vesirakentaminen, vuosikorjaus ja kunnossapito. Lisäksi vastuualue huolehtii kalasatamasta sekä Meri-Porin katujen ja teiden kunnossapidosta. MITTAUSPALVELUT PAAVO PELTOLA Vastuualueen tehtävänä on mittaus-, kartoitus- ja maaperätutkimustehtävien maastotyöt. PUISTOTOIMI ISMO AHONEN Vastuualueen tehtävänä on rakentaa ja kunnossapitää puisto- ja liikenneviheralueet sekä erityiskohteet. Vastuualue hankkii ja viljelee toimintaansa tarvittavan kasvimateriaalin ja toteuttaa Satakunnan Vihertietokeskuksen kautta viherneuvontapalvelun 12

14 RakenTAMISyksikön vuosi ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 12/2012 kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin Vesi, Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot Oy TPK-yhteensä Kunnallistekniikka Yksikkö rakentaa, kunnossa- ja ylläpitää kaupungin yleiset ulkoalueet, liikenneväylät ja viheralueet, valmistaa rautarakenteita sekä huolehtii materiaalitoiminnasta ja tekee maanmittausalaan liittyviä maastomittauksia sekä maaperätutkimuksia; yksikkö huolehtii kaupungin omistamien kiinteistöjen rakennus- ja taloteknisestä peruskorjauksesta, kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta olemassa olevien resurssien puitteissa. kuntalaiset Porin Satama muut kaupungin hallintokunnat TPK-yhteensä Satamarakennus Vastuualueet suoriutuivat vuoden aikana tehtävistään hyvin, vaikka taloudelliset reunaehdot aiheuttivat haasteita erityisesti kunnossapitotöissä. Vuonna 2012 Rakentamisyksikkö työllisti oman henkilöstönsä täysimääräisesti sekä runsaasti määräaikaisia työntekijöitä, koululaisia ja totta kai lukemattoman määrän aliurakoitsijoita. Rakentamisyksikön henkilöstövahvuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kesäkuukausina kokonaistyöntekijämäärä on n. 420 ja talvikuukausina n. 290 henkilöä. kuntalaiset (rakentajat) Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin Vesi, Porin Satama Tulvasuojeluorganisaatio Pori Energia Sähköverkot Oy muut kaupungin hallintokunnat Luvian ja Merikarvian kunnat TPK-yhteensä Mittauspalvelut Vuoden 2012 aikana ei yksikön organisaatiossa tehty suurempia muutoksia. Vuoden 2012 aikana aloitettiin Satamarakennuksen töiden yhdistäminen Kunnallistekniikkaan ja Talonrakennukseen. Vuosi 2012 oli Rakentamisyksikön taloudellisesti paras vuosi toistaiseksi. kuntalaiset viheralueiden käyttäjät Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat yksityiset tilaajat TPK-yhteensä Puistotoimi Vuosi 2013 näyttää työllisyyden kannalta aikaisempaa haasteellisemmalta. Investointiohjelma vuodelle 2013 sisältää vähemmän omana työnä tehtäviä kohteita kuin aikaisemmin. Oman työvoiman työllisyys on silti taattu myös vuodelle Taloudellinen tilanne on aikaisempien vuosien tapaan haastava ja yksikössä on aloitettu valtuustosopimuksen toteuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelu. Markku Koppelomäki 13

15 RAKENTAMISYKSIKKÖ Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 VARASTOINTIPALVELUT RAUNO MAIJALA Vastuualueen tehtävänä on hankkia ja varastoida materiaaleja ja tarvikkeita sekä vuokrattavia koneita ja laitteita oman hallintokunnan lisäksi myös muiden hallintokuntien tarpeisiin; vastuualue huolehtii kaupungin sisäisestä ajoneuvojen polttoainejakelusta. TALONRAKENNUS MARKKU KOPPELOMÄKI Vastuualueen tehtävänä on kaupungin toimitilojen ja rakennusten uudis-, muutos- ja korjaus- sekä rautarakennetyöt ja niihin liittyvät aliurakoitsijoiden valvonnat. TALOTEKNIIKKA TAPIO LAIHO Vastuualueen tehtävänä on tuottaa Porin kaupungin hallinnoimien toimitilojen ja kiinteistöjen talotekniikan korjaus- ja ylläpito-huoltotyöt, vuosihuoltotyöt, saneeraus-, peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt KONEKESKUS NIKO TOIVONEN Vastuualueen tehtävänä on Porin kaupungin ajoneuvojen huolto ja korjaus. 14

16 ASIAKKAAT kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ympäristökunnat HENKILÖSTÖ 12/2012 TPK-yhteensä Varastointipalvelu VARASTOINTIPALVELUT Varastointipalvelut hankkivat ja varastoivat työ- ja tarveaineita oman sekä muiden hallintokuntien tarpeisiin. Varastointipalvelut hankkivat ja vuokraavat työvälineitä ja kalustoa oman hallintokunnan lisäksi myös muille hallintokunnille sekä jonkin verran myös ulkopuolisille yrityksille. Keskusvaraston arvo oli tilivuoden lopussa ,51. Toimintavuoden myynti oli ,45. Kalustovuokria perittiin yhteensä ,58. Rakennuttamisen vastuualue Teknisen palvelukeskuksen muut yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset Toimitilat taseyksikkö Rakennuttamisen vastuualue Talonrakennuksen vastuualue Palveluliikelaitos muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset TPK-yhteensä TPK-yhteensä Talonrakennus Talotekniikka Toimintavuosi varastointipalveluissa sujui hyvin ja odotetun mukaisesti. Varastointipalveluiden tehtäviin kuuluu hankkia ja varastoida materiaaleja ja tarvikkeita. Varastointipalvelut vuokraavat koneita ja laitteita oman hallintokunnan lisäksi muiden hallintokuntien tarpeisiin. Vastuualueen työmäärää lisää erittäin paljon kesäaikana ympäri Satakuntaa järjestettävät erilaiset kesätapahtumat. Varastopalvelut vuokraavat näihin tilaisuuksiin jo kuuluisiksi tulleitaan istuinlankkuja, joista voi koota muun muassa kokonaisia pöytäryhmiä suurinkin tilaisuuksiin esim. Pori Jazz, Porispere yms. Varastointipalvelut laajensivat kalustoarsenaaliaan hankkimalla uuden ja ensimmäisen akkukäyttöisen Skyjack -merkkisen saksilavanostimen. Ajoneuvokeskus muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset TPK-yhteensä Konekeskus 15

17 KAUPUNKIMITTAUS Kaupunkimittaukselle kuuluvat kaupungin kartasto-, ilmakuvaus- ja niihin liittyvien mittaustöiden koordinointi, GPS -järjestelmän, tasorunkopisteiden (x,y) ja korkeuspisteiden (H) ylläpito, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät, kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä kiinteistörekisterin ylläpitäminen. Keskeisimmät TAPAhtumat ja toiminnot 2012 : Vuoden 2012 aikana on tehty merkittäviä muutoksia sekä tietokonejärjestelmien että ohjelmistojen päivittämisessä muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran suoranaisia tuotantokatkoksia, mutta erityisesti erilaisia häiriötekijöitä ja viivästyksiä palvelujen tuottamisessa. On kuitenkin muistettava, että sähköisten palvelujen laajetessa nämä muutokset ovat olleet välttämättömiä. Kuntaliitos Noormarkun kanssa näytteli edelleen merkittävää osaa kaupunkimittauksen toiminnassa käyttöönotetut uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät alkoivat vakiintua erilaisissa toiminnoissa erityisesti Porin alueella - ympäristökunnissa asia vaatii edelleen ohjausta ja yhteistyötä. Aineistojen hankinta. Merkittävin uusi aineisto oli maanmittauslaitoksen tuottama väriortoilmakuva vuodelta 2012 kuvaus kattoi koko Porin alueen, myös merisaariston sekä valtaosan ympäristökuntien alueesta ( kuvauksen tarkkuus ei täytä asemakaavan pohjakartan vaatimuksia, mutta on erittäin tärkeä pohja moniin eri toimintoihin). Pääpaino on kuitenkin ollut olemassa olevien aineistojen muokkaaminen sellaiseksi, että niitä voidaan entistä paremmin hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa - erityisesti laseraineistojen tuotteistaminen on ollut tärkeää. Mielenkiintoinen kokeilu oli myös vanhojen ilmakuvausten digitalisointi niin, että ne muunnetaan nykyisiin koordinaattijärjestelmiin. Näin kuvauksia voidaan käyttää esim. seurantaan ja kaikenlaiseen vertailuun. Täydennyksiä ja täydennysmittauksia eri aineistoihin pohjakartan ylläpitoa, rakennusten kartalle ja rekistereihin vientiä sekä kiinteistötoimitusten suorittamista varten on tehty koko Porin alueella resurssien mukaan (resurssipula on huolestuttava). Keskeisenä kumppanina on toiminut nykyisin rakentamisen yksikköön kuuluva mittauspalvelut. Uutena pienehköjen alueellisten kuvausten ja esim. laserdatan hankinnan apukeinona saatiin kokeiltua Väriortoilmakuva 2012 ns. lennokkikartoitusta. Kokeilu osoittautui hyvinkin tärkeäksi kokeilua yritetään jatkaa ja saada se yhdeksi osaksi tiedonhankintaa ja ylläpitoa varten. Osoitetiedostojen ja nimistöasioiden läpikäynti on myös ollut koko vuoden tärkeä palvelumuoto. Kiinteistörekisterin pidossa toiminta pysyi erittäin vilkkaana koko vuoden tosin painopiste näyttäisi painottuvan enemmän erilaisten selvitystyyppisten toimitusten suuntaan ( esim. rasitteet, yksityistiet, laadun muutokset, tunnusmuutokset ja hallinnat / kiinnitykset ). Perinteisten lohkomisten osuus on selkeästi vähentynyt. Yhteistyö mm. Geologian tutkimuskeskuksen, Geodeettisen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Porin yliopistokeskuksen, Satakuntaliiton, kaupunki- ja kuntakumppaneiden sekä useiden yrityskumppanien kanssa on kuluneena vuotena jonkin verran vähentynyt, mutta yhteisiäkin projekteja on pystytty osin jatkamaan. 16

18 KAUPUNKIMITTAUS, km Laseraineistoa 2012 Porin pinta-ala on 1704 km2, josta maapinta-alaa on 834 ja sisävesialuetta 25,5 km2. tonttien rekisteröinnit n. 200 kpl (sisältää tunnus- / laadunmuutokset) yleisten alueiden rekisteröinnit n. 80 kpl Rakennuspaikan merkitsemisiä 258 kpl Sijaintikatselmuksia 417 kpl Tonttijakoja n. 100 kpl ( joista 35 kpl Noormarkun alueella) MAASEUTUTOIMI Maaseututoimen tehtävänä on hoitaa laissa kunnan maaseutuelinkeinov iranomaiselle määrätyt tehtävät Porin, Ulvilan, Lavian, Luvian, Siikaisten ja Merikarvian kuntien alueella. Vastuualueen päällikkönä toimii Mika Ruissalo. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue laajenee Vuonna 2011 aloitti toimintansa Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, johon kuuluivat Lavia, Luvia Merikarvia ja Pori. Alue laajeni vuoden 2012 alusta alkaen, jolloin Siikainen ja Ulvila liittyivät Porin yhteistoiminta-alueeseen ja Porissa aloitettiin maksajavirastosopimuksen mukainen toiminta. Poriin perustettu yksikkö oli maassa ensimmäisten joukossa ja toimi pilottina maaseutuhallinnon valtakunnallisessa kehittämisessä. Maaseututoimen asiakkaat koostuvat pääosin alueen maataloustukia hakeneista viljelijöistä, mutta muiden kuin viljelijöiden osuus asiakasmäärästä lisääntyy vuosittain. Asiakkaiden kokonaismäärä on noussut kolmasosalla edellisestä vuodesta. Pori ilmoitti Maaseutuvirastolle yhteistoiminta-alueen muodostumisesta ja täytti lain vaatimukset vuoden 2012 alusta. Maksajavirastotehtävien suorittamisesta Maaseutuvirastolle annettava vuosittainen vakuutus hyväksyttiin teknisen lautakunnan käsittelyssä Toimintavuosi oli haasteellinen hallinnolle ja sateinen kasvukausi toi hankaluuksia mukanaan viljelijöille. Edellisistä vuosista poiketen maaseututoimi arvioi huomattavia määriä sato- ja tulvavahinkoja toiminta-alueellaan. Erityisesti Siikaisissa ja Merikarvialla tulvavedet tuhosivat satoa sekä vahingoittivat rakennuksia. Porissa oli myös sadonkorjuuongelmia Kokemäenjokeen rajoittuvilla pelloilla. 17

19 Toiminnan kehittäminen Maksajavirastosopimuksen mukaisesti toimintavuoden alusta otettiin maaseututoimen tehtävien jaossa käyttöön viiden henkilön eriyttäminen, jonka mukaan viranomainen ei saa vastata useammasta kuin yhdestä maataloustukirahastolta tai maaseuturahastolta veloitettavien summien hyväksymiseen, maksamiseen tai kirjanpitoon liittyvästä tehtävästä. Tämä jaottelu työllisti erityisesti hallintoviranomaista toimintavuonna, koska pääosa luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sitoumuksista tuli uusittaviksi ja myös jonolohkoista tehtiin päätökset. Eriyttämisen vaatimat tehtävät olivat hakemusten tallennus, tarkastus, maksatus, sitoumusten käsittely ja takaisinperintä. Sopimuksen mukaan Maaseutuvirasto kouluttaa yhteistoimintaalueiden maaseutuviranomaiset, jotka puolestaan pitävät koulutuksia viljelijöille ennen kevään tukihakua. Koulutustilaisuuksia on pidetty Porin Nuorisotalolla, sähköisen tukihaun osalta it-palveluiden atkluokassa ja lisäksi muiden kuntien koulujen atk-luokissa. Tavoitteena on ollut sähköisen tukihaun lisääminen sekä huolellisesti tehdyt tukihakemukset. Vuonna 2012 tukihaku päättyi ja pääosa viljelijöistä jätti hakemuksensa vielä paperisena. Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää voimassa olevia tunnuksia ja että tarvittavat lohkomuutokset on tehty kirjallisena kuntaan maaliskuun loppuun mennessä. Sähköisesti oli mahdollista palauttaa myös muutoslomakkeet kesäkuun puoliväliin mennessä. Maaseutuviranomaiset pitivät vastaanottoa Luvialla torstaisin, Laviassa pääsääntöisesti perjantaisin, Merikarvialla tarvittaessa perjantaisin ja Noormarkussa tarvittaessa. Siikaisissa aloitettiin tiistaisin ja Ulvilassa keskiviikkoisin pidettävä vastaanotto. Päätukihaun yhteydessä oli sivupisteissä useampia päivystyspäiviä kunnan hakijamäärään suhteutettuna. Porin maaseutuhallinto otti vuonna 2011 käyttöönsä yhteistoiminnassa ELY- keskuksen kanssa peltolohkojen paikannusjärjestelmän, joka helpotti merkittävästi lohkojen löytymistä laajentuneella alueella. Hyvien kokemusten mukaan käytäntöä jatkettiin vuonna 2012 ja sitä laajennetaan edelleen kattamaan myös mukaan tulevan Karvian kunnan alue vuoden 2013 alusta alkaen. Maaseututoimen tehtäväkenttä laajeni toimintavuonna. Vuoden alusta aloitettiin Porin kaupungin peltomaiden vuokraustoiminnan hoito yhteistyössä kiinteistövarallisuuden vastuualueen kanssa. Maaseutusihteeri Maria Huhtamäki siirtyi Teknisen palvelukeskuksen projektitehtäviin elokuun alusta alkaen ja yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamista varten siirrettiin vuoden alusta Ulvilan kaupungin maaseutusihteeri Porin kaupungin palvelukseen. Toimistonhoitajan virka muutettiin toimeksi. Suoritteet Korjaamatta jääneestä sadosta jätti satovahinkoilmoituksen 203 viljelijää. Tulvavahinkolain mukaisia hakemuksia jätettiin 38 ja satovahinkokorvaushakemuksia 40, näiden arviointi ja käsittely työllisti maaseutuhallintoa koko loppuvuoden. Siikaisten kunnan alueella tulvat aiheuttivat pelkästään lomarakennuksille yli euron vahingot, rakennus- ja tievahingoista pyydettiin lausunnot kuntien rakennusviranomaisilta. mika RUISSALO Maaseutuviranomaiset tekivät vuoden aikana päätöspöytäkirjaan 18 päätöstä ja antoivat 34 lausuntoa/todistusta. Hukkakauratarkastuksia tehtiin 1085 hehtaarin peltoalalle. Sitoumuspäätöksiä tehtiin 1353 ja tukihakemuspäätöksiä Saapuneita kirjeitä on kirjattu 574 kpl ja lähetettyjä 883 kpl. Maataloustuen hakijoita Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on vuonna 2012 ollut yhteensä 822 kpl jakautuen seuraavasti: Pori 282, Ulvila 147, Lavia 140, Siikainen 103, Merikarvia 96, Luvia 54. Koko yhteistoiminta-alueen sähköisten hakemusten osuus oli 39 prosenttia. Porissa maataloustukihakemuksen jätti sähköisesti 33 %, Laviassa 54 %, Merikarvialla 43 %, Siikaisissa 40 %, Luvialla 39 % ja Ulvilassa 36 % hakijoista. Maataloustukea maksettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä euroa. Tuenhakijoille maksetut summat jakaantuivat kunnittain seuraavasti: Pori euroa, Ulvila euroa, Merikarvia euroa, Lavia euroa, Siikainen euroa, Luvia euroa. 18

20 Vastuualueen tehtävä on valvoa Porin kaupungin alueella pysäyttämistä, pysäköimistä ja seisottamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä määrätä rikkeistä pysäköintivirhemaksuja. Vastuualueen päällikkönä toimii Markku Lehtonen. pysäköinninvalvonta Teknisen palvelukeskuksen hallintoyksikön pysäköinninvalvonnan vastuualue huolehti pysäköinninvalvonnasta Porissa aluehallintoviranomaisen myöntämän luvan edellyttämällä tavalla. Toimintaolosuhteet säilyivät entisellään. Työvuorot vastaavat pysäköintimittarien maksullisuusaikoja ja poikkeuksellisia ilta-ajan valvontatarpeita. Pysäköintivirheitä kirjoitettiin kappaletta. Vastalauseita virhemaksuista käsiteltiin 353 kpl. Pysäköinninvalvonnan lisäksi vas- tuualue hoiti kunnalle kuuluvat romuajoneuvojen siirtotehtävät. Edelleen pysäköinninvalvonta vuokrasi toripaikat ja valvoi niiden käyttöä sekä huolehti yleisistä käymälöistä. Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta laantui ja laki pysäköintivirhemaksusta säädettiin ilman mainintoja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Laki tuli voimaan Laki edellytti, että pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa. Tämä muutos toteutettiin vuoden kuluessa. MAAOMAISUUS 2012 KIINTEISTÖVARALLISUUS Maanhankinta keskittyi vuonna 2012 Pohjois-Poriin Hyvelän alueelle. Kaiken kaikkiaan raakamaata hankittiin noin 46 ha. Tontteja luovutettiin 89 kpl. Näistä suurin osa, eli 64 kpl, oli omakotitontteja. Asuntotarkoituksiin tontteja luovutettiin yhteensä 74 kpl, yrityskäyttöön 13 kpl ja lomatontteja 2 kpl Yyterin alueelta. Luovutetut omakotitontit keskittyivät pääasiassa Murtosenmutkan ja Tuorsniemen alueille. Asuntotonttien jakauma 2012 oli seuraava: omakotitontteja 64 kpl rivitalotontteja 8 kpl kerrostalotontteja 2 kpl Erityispiirteensä vuoteen 2012 toi Huvilajuovan huvilatonttien myynti, joita myytiin kaiken kaikkiaan 48 kpl. Tämän ostobuumin aiheutti huvilatonttien vuokra-ajan päättymisestä johtuva tulossa oleva vuokran korotus ja myyntihinnan korotus alkaen. Kiinteistövarallisuuden vastuualueella on hallinnoitavana noin vuokrasopimusta, joista kertyi maanvuokratuloja noin euroa. Eläkkeelle kiinteistövarallisuudesta jäi yksi rakennusmestari. Virkaa ei täytetty. Kiinteistövarallisuuteen palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen kiinteistöasiamies, jonka pääasiallinen tehtävä on kaupungin omistamien vanhojen rakennusten myynti. ANTTI KILKKU Vakkatien armiat 19

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

TEKNINEN PALVELUKESKUS 2014 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

TEKNINEN PALVELUKESKUS 2014 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT TEKNINEN PALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 Jukka-Petteri Eronen Teknisen palvelukeskuksen työntekijät viettämässä liikunnallista toimintapäivää Kirjurinluodossa. TEKNINEN PALVELUKESKUS

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta määrää laskujen hyväksyjiksi toistai seksi seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet.

Tekninen lautakunta määrää laskujen hyväksyjiksi toistai seksi seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. Tekninen lautakunta 453 17.12.2014 Teknisen toimen tilitositteiden hyväksyjät 2015 1418/02.06.01.01/2014 TEKLA 453 Tj Lappeenrannan kaupungin taloussäännön 13 :n mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 Ilkka Saarimäki Kaupungingeodeetti Kiinteistöliikelaitos Kaupunkimittauspalvelut ilkka.saarimaki@turku.fi VANHAT JÄRJESTELMÄT Turun kaupungissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 7 Asianro 89/0.00.0.0/0 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 0 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

PELTOLAMMI korttelikortit

PELTOLAMMI korttelikortit PELTOLAMMI korttelikortit 0..009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus Sisältö Lukijalle... 960-luvun asemakaava... 3 Asemakaavatilanne... 4 Asemakaavamuutokset... 5 Korttelirajat-

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. 601 JOHTO- JA TUKIPALVELUT. Tekninen johtaja Jussi Salo

Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. 601 JOHTO- JA TUKIPALVELUT. Tekninen johtaja Jussi Salo Tekninen lautakunta 422 09.12.2015 Teknisen toimen tilitositteiden hyväksyjät 2016 1273/02.06.01.01/2015 TEKLA 422 Tj vs. Lappeenrannan kaupungin taloussäännön 13 :n mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Pihlajalaakson 2. vaiheen kerros- ja rivitalotonttien vuokrausehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

169 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN (YRITYS 1610) TILAUSOIKEUDET

169 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN (YRITYS 1610) TILAUSOIKEUDET 169 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN (YRITYS 1610) TILAUSOIKEUDET 08.06.2009 Dno TRE: 1249/00.02.01/2009 Tilauksella tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden tilauksia kaupungin varastosta tai toiselta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus OPUS RINNAKKAISHANKE Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus palvelujen tuotteistus Kaupungit tarjoavat rakennuskelpoisia tontteja asumiseen ja yrittämiseen. Tontit hinnoitellaan sosiaalisesti ja tontit

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää Susanna

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö.

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö. LASKUJEN VASTAANOTTOON JA HYVÄKSYMISEEN OIKEUTETUISTA SEKÄ KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT 2015: Kh 23.1.2015/29 Vastuualue Oikeellisuuden tarkastaja Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Maa-ainesten käyttö ja hankinta ELY-keskuksissa

Maa-ainesten käyttö ja hankinta ELY-keskuksissa Maa-ainesten käyttö ja hankinta ELY-keskuksissa Tilaajan näkökulma 6.5.2010 1 Sisältö Mikä ELY? -Taustaa aluehallintouudistuksesta Hankintaprosessi Suunnittelu Uusiomateriaalit ja sivukiven käyttö Toteuttaminen

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka KOULUTUSSUUNNITELMA 2016/ TEKNINEN KESKUS Tekninen lautakunta hyväksyy alaisensa henkilökunnan koulutusohjelman ja päättää lautakunnan en koulutuksesta. Kaupunginjohtaja päättää teknisen keskuksen päällikön

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot