PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1

2 PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 sisältö TOIMINTA-AJATUs, tehtävät 2 TALOUSMUUTOSTEN vuosi 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 TPK:N JOHTO ja organisaatio 6 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 7 HALLINTOYKSIKKÖ 8 OMISTAMISEN yksikkö 10 RAKENTAMISYKSIKKÖ 12 KAUPUNKIMITTAUS 16 MAASEUTUTOIMI 17 pysäköinninvalvonta 19 kiinteistövarallisuus 19 KATU- ja puistosuunnittelu 21 RAKENNUTTAMINEN 23 TALONSUUNNITTELU 24 KUNNALLISTEKNIIKKA 26 SATAMARAKENNUS 28 MITTAUSPALVELUT 29 PUISTOTOIMI 30 vihertietokeskus 32 TALONRAKENNUS 34 TALOTEKNIIKKA 35 konekeskus 37 ajoneuvokeskus 38 TULVASUOJELU 40 kohtaamisen paikat 41 TOIMINNAN kehittäminen 44 työhyvinvointi 45 LIIKUNTAKERho 47 työturvallisuus 48 PELASTUSSUUNNITELMA 50 viestintä 51 pitkään palvelleet 53 eläkkeelle jääneet 54 työn juhlaa 55 tilinpäätös 56 TEKNINEN PALVELUKESKUS Asiakaspalvelu YRJÖNKATU 6 B / PL 95 Palvelupiste PORINA PORI p. (02) fax (02) P. (02) Avoinna ma 8-16:30 ti-pe 9-16:30 1

3 tekninen palvelukeskus toiminta-ajatus ja tehtävät Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, TURVALLISEN ja TOIMIVAN rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä PALVELUISSA. Toimimme myös TOIMIALALLAMME seutu-kunnallisena suunnannäyttäjänä. Tekninen PALVELUKESKUS VALMISTELEE ja PANEE täytäntöön teknisen LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN kuuluvat ASIAT. Teknisen PALVELUKESKUKSEN tehtävänä on TUOTTAA, ylläpitää ja luoda PALVELUJA kaupunkilaisille ja eri hallintokunnille sekä huolehtia kaupungin omaisuudesta VALTUUSTON myöntämien resurssien puitteissa. Teknisen PALVELUKESKUKSEN TOIMINNALLISET ja TALOUdelliset TAVOITTEET ASETETAAN VUOSITTAIN TALOUSARVION ja INVESTOINTISUUNNITELMAN LAATImisen yhteydessä. TAVOITTEITA TARKENNETAAN käyttösuunnitelman ja INVESTOINTIOhjelman hyväksymisien yhteydessä. TAVOITTEIden seuran- TAA VARTEN PALVELUKESKUS ja sen yksiköt RAPORTOIVAT TOIMINNAN ja TAlouden kehittymisestä lautakunnalle. Tekninen PALVELUKESKUS on KUMPPANUUSPERIAATETTA SOVELTAVA, asiak- KAAT huomioiva, KUSTANNUSTEhokas ja KILPAILUKYKYINEN PALVELUJEN järjestäjä ja TUOTTAJA. Teknisen PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNOSSA OLEVAT henkilöstö- ja KALUSTORESURSSIT käytetään täysipainoisesti ja ensisijaisesti hyödyksi. teknisen palvelukeskuksen arvot asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys taloudellinen tasapaino osaaminen, laatu ja luovuus avoimmuus ja markkinointihenkisyys kestävä kehitys ja turvallisuus hyvinvoiva työkykyinen henkilöstö 2

4 Siirtomäärärahakäytännön lopettaminen toi suuren muutoksen sekä koko kaupungin että TPK:n taloussuunnitteluun. Tämä muutos on peräisin vuoden 1997 kirjanpitomuutoksesta, jolloin siirryttiin kameraalisesta kirjanpidosta liikekirjanpitoon. Tällöin olisi pitänyt poistaa siirtomäärärahakäytäntö, mutta jotakin vanhaa ajattelua jätettiin kuitenkin elämään. TALOUSMUUTOSTEN vuosi 2012 Tietoa lopullisesta siirtomäärärahan suuruudesta saimme odottaa toukokuuhun asti. Investoinnit oli kuitenkin pakko aloittaa ennen tämän tiedon saapumista. Tiesimme, että, asuntoalueet ja teollisuusalueet on rakennettava ja kouluja pitää saneerata. Näin jälkikäteen voi todeta, että emme tehneet vääriä investointipäätöksiä, vaikka työtä oli tehty jo hyvä kolmannes vuodesta ennen määrärahojen varmistumista. Merkittäviä määrärahoja karsittiin. Olemme tottuneet muutoksiin ja toteuttamaan sen, mikä meidän pitää tehdä. Tällä ajatuksella pääsimme vauhtiin. Kesä oli monen kohteen osalta kiireinen ja syksyllä oli töitä enemmän kuin riittävästi. Alkuvuosi oli tehty säästäen ja loppuvuosi suunniteltiin huolella. Onnistuimme. Toinen suuri talousmuutos oli taloushallinnon ohjelmistojen uudistaminen. Uudet ohjelmat valmistuivat viime hetkessä niin, että ne voitiin ottaa jotenkuten käyttöön vuotta 2013 varten. Ohjelmat olivat keskeneräisiä ja ne ovat sitä vielä pitkään. Viime vuotta keskeneräisyys ei onneksi sekoittanut. Muutokseen liittyi myös se, että TPK:ssa käytiin laskutusprosessit läpi. Meillä käsitellään vuodessa noin laskua, joista on sisäisiä laskuja, tonttivuokralaskuja ja loput ulos meneviä muita laskuja. Tavoitteeksi otettiin laskujen määrän vähentäminen varsinkin sisäisissä laskuissa. Tuleva vuosi näyttää, mihin pystymme. Kaikissa muutoksissa alku on aina hankala. Silloin esiintyy muutosvastarintaa ja yleistä hämmennystä. Pitää kuitenkin uskaltaa aloittaa uudet käytännöt ja tehdä vuosi töitä ennenkuin näemme, olemmeko päässeet eteenpäin, ja mikä tulee olemaan lopputulos. Kesken vuoden tuli muutos myös omaan käyttöön tehtävien töiden kirjaustavasta. Tämä tuntui ensin turhalta muutokselta, mutta lopputuloksena saimme kuitenkin aikaan sisäisen laskutuksen reskontran, joka helpotti kuunvaihteen tuloksen arviointia. Jukka Kotiniemi Näiden muutosten kourissa teimme positiivisen tilinpäätöksen. Olemme jo muutaman vuoden tehneet joka kuukausi edellisen kahdentoista kuukauden tilinpäätöksen ja se on auttanut taloussuunnittelussa. Vastuualueet ovat myös oppineet hallitsemaan talouttaan. Tulot ja menot pysyvät järjestyksessä. Erityisesti tämä näkyi loppuvuoden tilanteessa. Marraskuussa vaikutti siltä, että tilinpäätös ylittyy, mutta tulos oli toinen. Talousarvion pitävyydestä kiitän vastuualueita. Tämän teimme yhdessä. Jätän vuoden 2012 muut saavutukset vastuualueiden vuosikertomuksiin. Vuosi oli epävarmuustekijöistä huolimatta lopputulokseltaan hyvä. TPK on ollut hyvin toimelias vuoden 2012 aikana. Koko henkilöstö on virittäytynyt uuteen ajatteluun ja yhdessä tekemiseen. Hyvä yhteishenki vaikuttaa koko työyhteisöön ja tämän myötä työhyvinvointi paranee. Meillä pitää olla hinku kehittää TPK vielä paremmaksi. Vaikka rahalliset resurssit vähenevät, saamme kuitenkin enemmän aikaan. Kiitos kaikille talousmuutosten vuodesta

5 4 TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012

6 tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 22 kertaa ja kokouksissa merkittiin pöytäkirjaan yhteensä 554 pykälää. Päätöksistä neljännes koski kaupunginhallitukselle tehtyjä esityksiä tai lausuntojen antamista. Lautakunta on johtosääntönsä ja kaupunginhallituksen ja valtuuston päätösten mukaisesti päättänyt ja asiakirjoilla vahvistanut kiinteän omaisuuden kauppoja ja vaihtoja, tonttien ja muiden alueiden vuokrauksia sekä urakka- ja muita sopimuksia. Porin kaupunginsairaalan sairaalaosastojen peruskorjauksen suunnittelusta pidettiin kesäkuussa Teknisen lautakunnan ja Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan yhteinen kokous. Kokouksessa selvitettiin hankkeen historiaa, esiteltiin suunnitelmat ja järjestelmät ja kerrottiin sairaalan toiminnallisista muutoksista. Marraskuussa pidettiin lautakunnan ja Perusturvan investointien ohjausryhmän infotilaisuus, jossa selvitettiin Perusturvan sairaalaosastojen saneerausta. Lautakunta suoritti vuoden aikana 4 katselmusta. Vapaa-aikalautakunnan kanssa pidettiin tekojääradan Narukerätalon yhteinen katselmus. Kesäkuussa tehtiin katselmus kaupungin-puutarhurin johdolla Vierupuiston polkuun ja koira-aitauksen sijainnista. Tämän lisäksi suoritettiin punaisen asfaltin katselmus. Noormarkun alueella sijaitsevissa kohteissa ja tutustuttiin Noormarkun urheilutaloon. Lokakuussa tehtiin katselmus Pohjolantien ja Outokummuntien risteysalueelle. Toimintakauden päätteeksi lautakunnan jäsenille ja varajäsenille luovutettiin kunniakirjat aktiivisesta toiminnasta luottamushenkilönä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENET Ari Westerlund, rakennusinsinööri, opettaja, puheenjohtaja (SDP) Satu Hatanpää, KLT-kirjanpitäjä, tradenomi (KOK) Mikko Hatanpää, maanviljelijä, (KESK), kuoli Eerik Heijari, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja (KOK) Ilkka Holmlund, isännöitsijä, (KOK) Sanna Grönmark, tuottaja (VIHR) Reijo Hirvonen, pääluottamusmies (VAS) Arja Laulainen, lehtori, vararehtori (SDP) Eero Laurila, asianajaja, varatuomari (KOK) Antti Linnaimaa, maanviljelijä (KESK) Maria Santikko, kiinteistöhuoltopäällikkö (SDP) Maria Rautanen, DI, suunnitteluinsinööri (KOK) Matti Rehula, maanviljelijä, järjestökonsultti (KESK), alk. varajäsenet: Seija Gröhn yrittäjä (SDP) Mia Fagerlund, työterveyshuollon erikoislääkäri (VIHR) Jari Haapaniemi, datanomi (SDP) Tuomas Meriniemi, toiminnanjohtaja (KESK) Pertti Myllyharju, koneistaja (VAS) Mikko Pakkasela, DI, yrittäjä (KOK) Tarja Silfver, laitoshuoltaja (SDP) Minna Turpeinen, isännöitsijä (KOK) Jukka Vuorio, teknikko (KOK) Lotta-Riikka Vuorio, verhoilija, yrittäjä (KOK), asti Matti Rehulan varajäseneksi: Raija Koskiranta, emäntä (KESK) alkaen Lotta-Riikka Vuorion tilalle: Titta Blomqvist, toimitusjohtaja (KOK) alkaen Kaupunginhallituksen edustajana on kokouksiin osallistunut Elina Ahlsten ja nuorisovaltuutettuna Emilia Korkeaoja 5

7 tpk:n johto ja ORGANISAATIO TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN johtoryhmä jukka kotiniemi, johtaja, mika painilainen hallintopäällikkö, HARRI JUHOLA rakennuspäällikkö, MARKKU KOPPELOMÄKI talonrakennusinsinööri, JANI SÄDEMAA, kuljetuspäällikkö, MARKKU MÄKITALO kehittämispäällikkö, MARKKU J. LEHTONEN toimitilapäällikkö. Henkilöstön edustajat: TIMO MUUKKONEN pääluottamusmies (JHL), HEIKKI TUOMINEN varapääluottamusmies (KTN), Sihteeri, TIINA KOURUJÄRVI. johdon assistentti hallintoyksikön johtoryhmä mika painilainen hallintopäällikkö, KALLE SALONEN kaupungingeodeetti, MIKA RUISSALO maaseutupäällikkö. Henkilöstön edustajat: TARJA KUUSISTO, palveluasiantuntija (JHL), OLLI-PEKKA IHALAINEN, maanmittausteknikko(ktn) Sihteeri, TARJA HOLMSTRÖM, toimistosihteeri. omistamisen YKSIKÖN johtoryhmä HARRI JUHOLA, rakennuspäällikkö ANTTI KILKKU, kiinteistöpäällikkö MARKKU SETÄLÄ, liikenneinsinööri asti SANNA VÄLIMÄKI, liikenneinsinööri alkaen PENTTI KLEMETTI, kaupunginarkkitehti Henkilöstön edustajat KAI KLINK, rakennuttajarakennusmestari (JHL) MARKKU RANTAMÄKI, suunnitteluinsinööri (KTN) Sihteeri, PÄIVI VALKONEN, maanmittausinsinööri. rakentamisyksikön johtoryhmä MARKKU KOPPELOMÄKI, talonrakennusinsinööri ARTO ROSENHOLM, kadunrakennusinsinööri PAAVO PELTOLA, maastotyöpäällikkö JUKKA LATVA, sataman työpäällikkö RAUNO MAIJALA, keskusvarastonhoitaja ISMO AHONEN, kaupunginpuutarhuri JANI SÄDEMAA, kuljetuspäällikkö TAPIO LAIHO, lvi-huoltopäällikkö Henkilöstön edustajat ARTO JOKINEN, ympäristörakentaja (JHL) PIRJETTA SIPILÄINEN-SALO, neuvontahortonomi (KTN) Sihteeri, ANNE SNELLMAN, toimistosihteeri. tekninen Lautakunta TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMITILAT AJONEUVOKESKUS RAKENTAMISYKSIKKÖ OMISTAMISEN YKSIKKÖ HALLINTOYKSIKKÖ ORGANINSAATIO 2012 YLEISHALLINTO KAUPUNKIMITTAUS MAASEUTUTOIMI PYSÄKÖINNINVALVONTA KIINTEISTÖVARALLISUUS KATU- JA PUISTOSUUNNITTELU RAKENNUTTAMINEN TALONSUUNNITTELU KUNNALLISTEKNIIKKA SATAMARAKENNUS MITTAUSPALVELUT PUISTOTOIMI VARASTOINTIPALVELUT TALONRAKENNUS TALOTEKNIIKKA KONEKESKUS 6

8 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Työnantajan varsinaiset edustajat Markku Mäkitalo, kehittämispäällikkö, vpj Jukka Kotiniemi, TPK:n johtaja Harri Juhola, rakennuspäällikkö Markku Koppelomäki, talonrakennusinsinööri Työnantajan yleisvarajäsenet: Seppo Sairanen, apulaistalouspäällikkö Henkilöstön varsinaiset edustajat: Pirjetta Sipiläinen-Salo, neuvontahortonomi (KTN), pj Antero Kivelä, työsuojeluvaltuutettu (JHL) Merja Koivunen, kanslisti (JHL) Martti Lundén, ajojärjestelijä (JHL) Markku Rantamäki, suunnitteluinsinööri/toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu (KTN) Outi Vainikka-Majuri, suunnittelija-rakennusmestari (JHL) Henkilöstön yleisvarajäsenet: Tiina Kourujärvi, johdon assistentti (Jyty) Seppo Peltonen, kirvesmies (JHL) Muut kokouksiin kutsuttavat henkilöt: Mirva Polvi, työterveyshoitaja Ulla Roininen, työsuojelupäällikkö Sihteeri, Mika Painilainen, hallintopäällikkö Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä toimintaa. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöllä on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnalla pyritään sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistämiseen että henkilöstön työelämän laadun parantamiseen. Yhteistoiminta on Porin kaupungissa järjestetty kolmitasoiseksi: kaupunkitaso, virasto- tai laitostaso ja työpaikkataso. Teknisen palvelukeskuksen yhteistyötoimikunta edustaa yhteistoiminnassa virastotasoa. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on noudattaen kunnallisen työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden nelivuotiskautta. Yhteistyötoimikunta toimii myös TPK:n lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana. Toimintakaudella 2012 TPK:n yhteistyötoimikunta kokoontui kahdeksan kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. TPK:n taloutta ja talouden suunnitteluun liittyviä asioita sekä työohjelmaa. Lisäksi kuultiin erilaisista valtakunnallisista ja seudullisista hankkeista, joissa TPK on mukana. Yhteistyötoimikunnassa keskusteltiin myös TPK:n omaan toimintaan kohdistuvista kehittämishankkeista ja yleisesti henkilöstön työhyvinvoinnista sekä vastuualueiden laatimien työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmien toteutumisista. Vilkkaimman keskustelun kohteina olivat TPK:n henkilöstösuunnitelma ja katujen- ja puistojen kunnossapitoon kohdistuva alueurakointiesitys. Työterveyshuollon taholta kokouksiin tuotiin tietoa eri työpisteissä suoritetuista työpaikkakäynneistä ja niihin liittyvistä parannusehdotuksista. Työsuojeluun liittyvät asiat koostuivat pääasiassa työtapaturmien ja Läheltä piti tilanteiden läpikäymisistä, johdon työpaikoille tekemien turvallisuuskierrosten raportoinneista ja tupakoinnista työaikana. TPK:n yhteistyötoimikunnan kautta kaupunkitason yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi lähetettiin myös aloite, joka koski rakennuslupaa ja lupaan liittyvien toimintojen laskutuskäytännön muuttamista asiakasystävällisemmäksi ja selkeämmäksi. Yhteistyötoimikunnan jäsenille tarkoitettuun Porin kaupungin järjestämään Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää -koulutukseen osallistui 1 henkilö. 7

9 HALLINTOYKSIKKÖ TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 Hallintopäällikkö Mika Painilainen YLEISHALLINTO Mika painilainen Vastuualueen tehtävänä on valvoa Teknisen palvelukeskuksen toiminnan laillisuutta, huolehtia Teknisen palvelukeskuksen keskitetyistä talous- ja toimistopalveluista, viestinnästä, kopio-laitoksesta, arkistoinnista sekä teknisistä erityistehtävistä. Vastuualue pitää myös kaupunkilaisille suunnattua palvelupiste Porinaa. Lisäksi vastuualueen tehtävänä on yksityistielain mukaan tielautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat asiat sekä hoitaa ja ratkaista yksityistielain :issä mainitut tehtävät ja asiat. KAUPUNKIMITTAUs KALERVO SALONEN Vastuualueen tehtävänä on kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä ylläpito ja kehitys, kaupungin maaomaisuuden tiedonhallinnan konsultointi, kiinteistöjen ja paikkatietoaineistojen tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat tehtävät sekä ilmakuva- ja lakisääteisten kartta-aineistojen sekä geodeettisten taso- ja korkeusrunkopisteiden ylläpito. MAASEUTUTOIMI Mika ruissalo Vastuualueen tehtävänä on hoitaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain ( /210) mukaisia maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle kuuluvia tehtäviä sekä päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattujen määrärahojen jakamisesta. Maaseututoimen viranhaltijat toimivat yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisina. pysäköinninvalvonta Markku j. lehtonen Vastuualueen tehtävä on valvoa Porin kaupungin alueella pysäyttämistä, pysäköimistä ja seisottamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä määrätä rikkeistä pysäköintivirhemaksuja. Vastuualueen päällikkönä toimii Markku Lehtonen. 8

10 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN KOKO HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 2012 tuntipalkkaiset 279,63 JA KUUKAUSIPALKKAISET 201,33 ASIAKKAAT kuntalaiset Tekninen lautakunta Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt HENKILÖSTÖ TPK-yhteensä Yleishallinto PALVELUPISTE PORINA 2012 Palvelupiste Porinan kuudes toimintavuosi toi uutena palvelumuotona maaliskuussa alueellisten pysäköintilupien myynnin. Toiminto siirrettiin Pysäköinninvalvonnasta Porinaan, jossa kassapalvelu helpottaa asiakkaiden maksumahdollisuuksia. 20 ja 40 euron kuukausipysäköintilupia myytiinkin ensimäisen 10 kuukauden myyntijaksolla yhteensä 1878 kappaletta, eli keskimäärin 9 kpl jokaisena työpäivänä. kuntalaiset, rakentajat Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset yritykset ja yhteisöt viranomaiset TPK-yhteensä Kaupunkimittaus Porin, Luvian, Lavian, Ulvilan, Siikaisten ja Merikarvian maataloustukia hakevat viljelijät. kuntalaiset yleisten alueiden käyttäjät TPK-yhteensä Maaseututoimi Porinan kassapalveluissa kirjattiin asiakastapahtumaa. Virallisia karttoja laadittiin ja toimitettiin 658 kpl. Katukorkeuslausuntoja annettiin yhteensä 209 tontille. Sijoitus- ja katutyölupia myönnettiin 660 kohteelle. Kaapeli- ja johtokarttoja laadittiin 946 kpl joissa kaapelinäyttö välitettiin 539 työkohteeseen. TPK-yhteensä Pysäköinninvalvonta Porinan henkilöstöstä 8 oli hallintoyksikön, 2 omistamisen yksikön, 2 konsernihallinnon ja 1 ajoneuvokeskuksen palveluksessa. 9

11 OMISTAMISEN YKSIKKÖ TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 Rakennuspäällikkö Harri Juhola KIINTEISTÖVARALLISUUS ANTTI KILKKU Vastuualueen tehtävänä on maa- ja vesialueiden hankinta, hallinta, vuokraus ja myynti sekä toimitiloihin ja rakennuksiin kohdistuvat Toimitilat -taseyksikön tilaamat työt. Lisäksi vastuualue huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lunastus- ja korvausasioista. KATU- JA PUISTOSUUNNITTELU SANNA VÄLIMÄKI Vastuualueen tehtävänä on liikenneväylien ja -alueiden liikenne- ja rakennusteknillinen suunnittelu, liikenneturvallisuus sekä viher-, virkistys-, liikunta- ja yleisten alueiden maanrakennus-, vihersuunnittelu ja niihin liittyvät suunnittelijoille kuuluvat valvonnat. Lisäksi vastuualue vastaa joukkoliikenteestä tarvittavin osin maankäytön ja joukkoliikenteen suunnittelun kanssa. RAKENNUTTAMINEN HARRI JUHOLA Vastuualueen tehtävänä on vastata toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen uudis- korjaus ja kunnossapito-rakennuttamisesta, kustannuslaskennasta ja siivouspalveluiden tilaamisesta. Vastuualue voi rakennuttaa toimeksiannon perusteella myös muita kuntakonsernin tai muiden kuntien rakennushankkeita. Lisäksi vastuualue valvoo katu- ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvia töitä TALONSUUNNITTELU PENTTI KLEMETTI Vastuualueen tehtävänä on arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitelmien ja sovittavien rakennuttamisasiakirjojen laatiminen kaupungin rakennusten uudis-, muutos- ja korjaustöitä varten ja niihin liittyvät suunnittelijalle kuuluvat valvonnat. 10

12 OMISTAMISEN YKSIKKÖ 2012 ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 12/2012 yleisten alueiden käyttäjät kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt yhteistyökunnat kuntalaiset yleisten alueiden käyttäjät Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat yritykset ja yhteisöt liikennöitsijät Karhukunnat yleisten alueiden käyttäjät kuntalaiset muut hallintokunnat Rakennuttamispalveluita myytiin myös Porin ulkopuolelle esim. Harjavallan liikunta- ja uimahallin tarjouslaskenta- ja rakentamisvaiheen rakennuttamiseen Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin perusturva Palveluliikelaitos Vapaa-aikavirasto Koulutusvirasto SAMK TPK-yhteensä TPK-yhteensä TPK-yhteensä TPK-yhteensä Kiinteistövarallisuus Katu- ja puistosuunnittelu Rakennuttaminen Talonsuunnittelu Omistamisen yksikön tehtävänä toimintasäännön mukaan on isännöidä ja kehittää hallinnassaan olevia alueita sekä palveluita. Yksikkö vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta, isännöintitehtävistä ja liikenneväylistä. Yksikkö suunnittelee kaupungin liikenneväylät, viheralueet ja laatii arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja lvi-suunnitelmia sekä vastaa osaltaan kaupunkikuvan kehittämisestä. Yksikkö huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen uudiskorjaus- ja kunnossapitorakennuttamisesta sekä kustannuslaskennasta. Teknisen palvelukeskuksen vuoden 2009 alusta käyttöönotetun uuden johtamisjärjestelmämallin mukaisesti töiden teettämisessä noudatetaan kumppanuusperiaatetta. Kumppanuuden kehittäminen jatkuu edelleen mm. tuotteistamisella ja sen myötä tarkempien pelisääntöjen luomisella. Töiden teettämisessä käytetään periaatetta, jossa omat resurssit käytetään ensin ja sen yli menevä kuorma hoidetaan ulkopuolista urakointia käyttäen. Kumppanuusperiaate on useissa kunnissa käytössä olevaa tilaaja-tuottajamallia kevyempi tapa hoitaa hankkeiden teettäminen, jossa mallissa koko organisaation voimavarat hyödynnetään eikä tiukkoja reviirirajoja muodosteta. Harri Juhola 11

13 RAKENTAMISYKSIKKÖ Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 KUNNALLISTEKNIIKKA ARTO ROSENHOLM Vastuualueen tehtävänä on katujen, teiden, siltojen, raiteiden, torien ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, kunnossapito sekä torien ym. yleisten alueiden ja kaikkiin yleisiin alueisiin liittyvien katuosuuksien puhtaanapito. Lisäksi vastuualue ylläpitää kaupungin kiviainestuotantoa ja maatutkimuslaboratoriota. SATAMARAKENNUS JUKKA LATVA Vastuualueen tehtävänä on satama- ja vesirakentaminen, vuosikorjaus ja kunnossapito. Lisäksi vastuualue huolehtii kalasatamasta sekä Meri-Porin katujen ja teiden kunnossapidosta. MITTAUSPALVELUT PAAVO PELTOLA Vastuualueen tehtävänä on mittaus-, kartoitus- ja maaperätutkimustehtävien maastotyöt. PUISTOTOIMI ISMO AHONEN Vastuualueen tehtävänä on rakentaa ja kunnossapitää puisto- ja liikenneviheralueet sekä erityiskohteet. Vastuualue hankkii ja viljelee toimintaansa tarvittavan kasvimateriaalin ja toteuttaa Satakunnan Vihertietokeskuksen kautta viherneuvontapalvelun 12

14 RakenTAMISyksikön vuosi ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 12/2012 kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin Vesi, Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot Oy TPK-yhteensä Kunnallistekniikka Yksikkö rakentaa, kunnossa- ja ylläpitää kaupungin yleiset ulkoalueet, liikenneväylät ja viheralueet, valmistaa rautarakenteita sekä huolehtii materiaalitoiminnasta ja tekee maanmittausalaan liittyviä maastomittauksia sekä maaperätutkimuksia; yksikkö huolehtii kaupungin omistamien kiinteistöjen rakennus- ja taloteknisestä peruskorjauksesta, kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta olemassa olevien resurssien puitteissa. kuntalaiset Porin Satama muut kaupungin hallintokunnat TPK-yhteensä Satamarakennus Vastuualueet suoriutuivat vuoden aikana tehtävistään hyvin, vaikka taloudelliset reunaehdot aiheuttivat haasteita erityisesti kunnossapitotöissä. Vuonna 2012 Rakentamisyksikkö työllisti oman henkilöstönsä täysimääräisesti sekä runsaasti määräaikaisia työntekijöitä, koululaisia ja totta kai lukemattoman määrän aliurakoitsijoita. Rakentamisyksikön henkilöstövahvuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kesäkuukausina kokonaistyöntekijämäärä on n. 420 ja talvikuukausina n. 290 henkilöä. kuntalaiset (rakentajat) Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet Porin Vesi, Porin Satama Tulvasuojeluorganisaatio Pori Energia Sähköverkot Oy muut kaupungin hallintokunnat Luvian ja Merikarvian kunnat TPK-yhteensä Mittauspalvelut Vuoden 2012 aikana ei yksikön organisaatiossa tehty suurempia muutoksia. Vuoden 2012 aikana aloitettiin Satamarakennuksen töiden yhdistäminen Kunnallistekniikkaan ja Talonrakennukseen. Vuosi 2012 oli Rakentamisyksikön taloudellisesti paras vuosi toistaiseksi. kuntalaiset viheralueiden käyttäjät Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat yksityiset tilaajat TPK-yhteensä Puistotoimi Vuosi 2013 näyttää työllisyyden kannalta aikaisempaa haasteellisemmalta. Investointiohjelma vuodelle 2013 sisältää vähemmän omana työnä tehtäviä kohteita kuin aikaisemmin. Oman työvoiman työllisyys on silti taattu myös vuodelle Taloudellinen tilanne on aikaisempien vuosien tapaan haastava ja yksikössä on aloitettu valtuustosopimuksen toteuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelu. Markku Koppelomäki 13

15 RAKENTAMISYKSIKKÖ Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki TEKNINEN PALVELUKESKUS 2012 VARASTOINTIPALVELUT RAUNO MAIJALA Vastuualueen tehtävänä on hankkia ja varastoida materiaaleja ja tarvikkeita sekä vuokrattavia koneita ja laitteita oman hallintokunnan lisäksi myös muiden hallintokuntien tarpeisiin; vastuualue huolehtii kaupungin sisäisestä ajoneuvojen polttoainejakelusta. TALONRAKENNUS MARKKU KOPPELOMÄKI Vastuualueen tehtävänä on kaupungin toimitilojen ja rakennusten uudis-, muutos- ja korjaus- sekä rautarakennetyöt ja niihin liittyvät aliurakoitsijoiden valvonnat. TALOTEKNIIKKA TAPIO LAIHO Vastuualueen tehtävänä on tuottaa Porin kaupungin hallinnoimien toimitilojen ja kiinteistöjen talotekniikan korjaus- ja ylläpito-huoltotyöt, vuosihuoltotyöt, saneeraus-, peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt KONEKESKUS NIKO TOIVONEN Vastuualueen tehtävänä on Porin kaupungin ajoneuvojen huolto ja korjaus. 14

16 ASIAKKAAT kuntalaiset Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset ympäristökunnat HENKILÖSTÖ 12/2012 TPK-yhteensä Varastointipalvelu VARASTOINTIPALVELUT Varastointipalvelut hankkivat ja varastoivat työ- ja tarveaineita oman sekä muiden hallintokuntien tarpeisiin. Varastointipalvelut hankkivat ja vuokraavat työvälineitä ja kalustoa oman hallintokunnan lisäksi myös muille hallintokunnille sekä jonkin verran myös ulkopuolisille yrityksille. Keskusvaraston arvo oli tilivuoden lopussa ,51. Toimintavuoden myynti oli ,45. Kalustovuokria perittiin yhteensä ,58. Rakennuttamisen vastuualue Teknisen palvelukeskuksen muut yksiköt ja vastuualueet muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset Toimitilat taseyksikkö Rakennuttamisen vastuualue Talonrakennuksen vastuualue Palveluliikelaitos muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset TPK-yhteensä TPK-yhteensä Talonrakennus Talotekniikka Toimintavuosi varastointipalveluissa sujui hyvin ja odotetun mukaisesti. Varastointipalveluiden tehtäviin kuuluu hankkia ja varastoida materiaaleja ja tarvikkeita. Varastointipalvelut vuokraavat koneita ja laitteita oman hallintokunnan lisäksi muiden hallintokuntien tarpeisiin. Vastuualueen työmäärää lisää erittäin paljon kesäaikana ympäri Satakuntaa järjestettävät erilaiset kesätapahtumat. Varastopalvelut vuokraavat näihin tilaisuuksiin jo kuuluisiksi tulleitaan istuinlankkuja, joista voi koota muun muassa kokonaisia pöytäryhmiä suurinkin tilaisuuksiin esim. Pori Jazz, Porispere yms. Varastointipalvelut laajensivat kalustoarsenaaliaan hankkimalla uuden ja ensimmäisen akkukäyttöisen Skyjack -merkkisen saksilavanostimen. Ajoneuvokeskus muut kaupungin hallintokunnat muut kaupungin liikelaitokset TPK-yhteensä Konekeskus 15

17 KAUPUNKIMITTAUS Kaupunkimittaukselle kuuluvat kaupungin kartasto-, ilmakuvaus- ja niihin liittyvien mittaustöiden koordinointi, GPS -järjestelmän, tasorunkopisteiden (x,y) ja korkeuspisteiden (H) ylläpito, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät, kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä kiinteistörekisterin ylläpitäminen. Keskeisimmät TAPAhtumat ja toiminnot 2012 : Vuoden 2012 aikana on tehty merkittäviä muutoksia sekä tietokonejärjestelmien että ohjelmistojen päivittämisessä muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran suoranaisia tuotantokatkoksia, mutta erityisesti erilaisia häiriötekijöitä ja viivästyksiä palvelujen tuottamisessa. On kuitenkin muistettava, että sähköisten palvelujen laajetessa nämä muutokset ovat olleet välttämättömiä. Kuntaliitos Noormarkun kanssa näytteli edelleen merkittävää osaa kaupunkimittauksen toiminnassa käyttöönotetut uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät alkoivat vakiintua erilaisissa toiminnoissa erityisesti Porin alueella - ympäristökunnissa asia vaatii edelleen ohjausta ja yhteistyötä. Aineistojen hankinta. Merkittävin uusi aineisto oli maanmittauslaitoksen tuottama väriortoilmakuva vuodelta 2012 kuvaus kattoi koko Porin alueen, myös merisaariston sekä valtaosan ympäristökuntien alueesta ( kuvauksen tarkkuus ei täytä asemakaavan pohjakartan vaatimuksia, mutta on erittäin tärkeä pohja moniin eri toimintoihin). Pääpaino on kuitenkin ollut olemassa olevien aineistojen muokkaaminen sellaiseksi, että niitä voidaan entistä paremmin hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa - erityisesti laseraineistojen tuotteistaminen on ollut tärkeää. Mielenkiintoinen kokeilu oli myös vanhojen ilmakuvausten digitalisointi niin, että ne muunnetaan nykyisiin koordinaattijärjestelmiin. Näin kuvauksia voidaan käyttää esim. seurantaan ja kaikenlaiseen vertailuun. Täydennyksiä ja täydennysmittauksia eri aineistoihin pohjakartan ylläpitoa, rakennusten kartalle ja rekistereihin vientiä sekä kiinteistötoimitusten suorittamista varten on tehty koko Porin alueella resurssien mukaan (resurssipula on huolestuttava). Keskeisenä kumppanina on toiminut nykyisin rakentamisen yksikköön kuuluva mittauspalvelut. Uutena pienehköjen alueellisten kuvausten ja esim. laserdatan hankinnan apukeinona saatiin kokeiltua Väriortoilmakuva 2012 ns. lennokkikartoitusta. Kokeilu osoittautui hyvinkin tärkeäksi kokeilua yritetään jatkaa ja saada se yhdeksi osaksi tiedonhankintaa ja ylläpitoa varten. Osoitetiedostojen ja nimistöasioiden läpikäynti on myös ollut koko vuoden tärkeä palvelumuoto. Kiinteistörekisterin pidossa toiminta pysyi erittäin vilkkaana koko vuoden tosin painopiste näyttäisi painottuvan enemmän erilaisten selvitystyyppisten toimitusten suuntaan ( esim. rasitteet, yksityistiet, laadun muutokset, tunnusmuutokset ja hallinnat / kiinnitykset ). Perinteisten lohkomisten osuus on selkeästi vähentynyt. Yhteistyö mm. Geologian tutkimuskeskuksen, Geodeettisen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Porin yliopistokeskuksen, Satakuntaliiton, kaupunki- ja kuntakumppaneiden sekä useiden yrityskumppanien kanssa on kuluneena vuotena jonkin verran vähentynyt, mutta yhteisiäkin projekteja on pystytty osin jatkamaan. 16

18 KAUPUNKIMITTAUS, km Laseraineistoa 2012 Porin pinta-ala on 1704 km2, josta maapinta-alaa on 834 ja sisävesialuetta 25,5 km2. tonttien rekisteröinnit n. 200 kpl (sisältää tunnus- / laadunmuutokset) yleisten alueiden rekisteröinnit n. 80 kpl Rakennuspaikan merkitsemisiä 258 kpl Sijaintikatselmuksia 417 kpl Tonttijakoja n. 100 kpl ( joista 35 kpl Noormarkun alueella) MAASEUTUTOIMI Maaseututoimen tehtävänä on hoitaa laissa kunnan maaseutuelinkeinov iranomaiselle määrätyt tehtävät Porin, Ulvilan, Lavian, Luvian, Siikaisten ja Merikarvian kuntien alueella. Vastuualueen päällikkönä toimii Mika Ruissalo. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue laajenee Vuonna 2011 aloitti toimintansa Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, johon kuuluivat Lavia, Luvia Merikarvia ja Pori. Alue laajeni vuoden 2012 alusta alkaen, jolloin Siikainen ja Ulvila liittyivät Porin yhteistoiminta-alueeseen ja Porissa aloitettiin maksajavirastosopimuksen mukainen toiminta. Poriin perustettu yksikkö oli maassa ensimmäisten joukossa ja toimi pilottina maaseutuhallinnon valtakunnallisessa kehittämisessä. Maaseututoimen asiakkaat koostuvat pääosin alueen maataloustukia hakeneista viljelijöistä, mutta muiden kuin viljelijöiden osuus asiakasmäärästä lisääntyy vuosittain. Asiakkaiden kokonaismäärä on noussut kolmasosalla edellisestä vuodesta. Pori ilmoitti Maaseutuvirastolle yhteistoiminta-alueen muodostumisesta ja täytti lain vaatimukset vuoden 2012 alusta. Maksajavirastotehtävien suorittamisesta Maaseutuvirastolle annettava vuosittainen vakuutus hyväksyttiin teknisen lautakunnan käsittelyssä Toimintavuosi oli haasteellinen hallinnolle ja sateinen kasvukausi toi hankaluuksia mukanaan viljelijöille. Edellisistä vuosista poiketen maaseututoimi arvioi huomattavia määriä sato- ja tulvavahinkoja toiminta-alueellaan. Erityisesti Siikaisissa ja Merikarvialla tulvavedet tuhosivat satoa sekä vahingoittivat rakennuksia. Porissa oli myös sadonkorjuuongelmia Kokemäenjokeen rajoittuvilla pelloilla. 17

19 Toiminnan kehittäminen Maksajavirastosopimuksen mukaisesti toimintavuoden alusta otettiin maaseututoimen tehtävien jaossa käyttöön viiden henkilön eriyttäminen, jonka mukaan viranomainen ei saa vastata useammasta kuin yhdestä maataloustukirahastolta tai maaseuturahastolta veloitettavien summien hyväksymiseen, maksamiseen tai kirjanpitoon liittyvästä tehtävästä. Tämä jaottelu työllisti erityisesti hallintoviranomaista toimintavuonna, koska pääosa luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sitoumuksista tuli uusittaviksi ja myös jonolohkoista tehtiin päätökset. Eriyttämisen vaatimat tehtävät olivat hakemusten tallennus, tarkastus, maksatus, sitoumusten käsittely ja takaisinperintä. Sopimuksen mukaan Maaseutuvirasto kouluttaa yhteistoimintaalueiden maaseutuviranomaiset, jotka puolestaan pitävät koulutuksia viljelijöille ennen kevään tukihakua. Koulutustilaisuuksia on pidetty Porin Nuorisotalolla, sähköisen tukihaun osalta it-palveluiden atkluokassa ja lisäksi muiden kuntien koulujen atk-luokissa. Tavoitteena on ollut sähköisen tukihaun lisääminen sekä huolellisesti tehdyt tukihakemukset. Vuonna 2012 tukihaku päättyi ja pääosa viljelijöistä jätti hakemuksensa vielä paperisena. Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää voimassa olevia tunnuksia ja että tarvittavat lohkomuutokset on tehty kirjallisena kuntaan maaliskuun loppuun mennessä. Sähköisesti oli mahdollista palauttaa myös muutoslomakkeet kesäkuun puoliväliin mennessä. Maaseutuviranomaiset pitivät vastaanottoa Luvialla torstaisin, Laviassa pääsääntöisesti perjantaisin, Merikarvialla tarvittaessa perjantaisin ja Noormarkussa tarvittaessa. Siikaisissa aloitettiin tiistaisin ja Ulvilassa keskiviikkoisin pidettävä vastaanotto. Päätukihaun yhteydessä oli sivupisteissä useampia päivystyspäiviä kunnan hakijamäärään suhteutettuna. Porin maaseutuhallinto otti vuonna 2011 käyttöönsä yhteistoiminnassa ELY- keskuksen kanssa peltolohkojen paikannusjärjestelmän, joka helpotti merkittävästi lohkojen löytymistä laajentuneella alueella. Hyvien kokemusten mukaan käytäntöä jatkettiin vuonna 2012 ja sitä laajennetaan edelleen kattamaan myös mukaan tulevan Karvian kunnan alue vuoden 2013 alusta alkaen. Maaseututoimen tehtäväkenttä laajeni toimintavuonna. Vuoden alusta aloitettiin Porin kaupungin peltomaiden vuokraustoiminnan hoito yhteistyössä kiinteistövarallisuuden vastuualueen kanssa. Maaseutusihteeri Maria Huhtamäki siirtyi Teknisen palvelukeskuksen projektitehtäviin elokuun alusta alkaen ja yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamista varten siirrettiin vuoden alusta Ulvilan kaupungin maaseutusihteeri Porin kaupungin palvelukseen. Toimistonhoitajan virka muutettiin toimeksi. Suoritteet Korjaamatta jääneestä sadosta jätti satovahinkoilmoituksen 203 viljelijää. Tulvavahinkolain mukaisia hakemuksia jätettiin 38 ja satovahinkokorvaushakemuksia 40, näiden arviointi ja käsittely työllisti maaseutuhallintoa koko loppuvuoden. Siikaisten kunnan alueella tulvat aiheuttivat pelkästään lomarakennuksille yli euron vahingot, rakennus- ja tievahingoista pyydettiin lausunnot kuntien rakennusviranomaisilta. mika RUISSALO Maaseutuviranomaiset tekivät vuoden aikana päätöspöytäkirjaan 18 päätöstä ja antoivat 34 lausuntoa/todistusta. Hukkakauratarkastuksia tehtiin 1085 hehtaarin peltoalalle. Sitoumuspäätöksiä tehtiin 1353 ja tukihakemuspäätöksiä Saapuneita kirjeitä on kirjattu 574 kpl ja lähetettyjä 883 kpl. Maataloustuen hakijoita Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on vuonna 2012 ollut yhteensä 822 kpl jakautuen seuraavasti: Pori 282, Ulvila 147, Lavia 140, Siikainen 103, Merikarvia 96, Luvia 54. Koko yhteistoiminta-alueen sähköisten hakemusten osuus oli 39 prosenttia. Porissa maataloustukihakemuksen jätti sähköisesti 33 %, Laviassa 54 %, Merikarvialla 43 %, Siikaisissa 40 %, Luvialla 39 % ja Ulvilassa 36 % hakijoista. Maataloustukea maksettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä euroa. Tuenhakijoille maksetut summat jakaantuivat kunnittain seuraavasti: Pori euroa, Ulvila euroa, Merikarvia euroa, Lavia euroa, Siikainen euroa, Luvia euroa. 18

20 Vastuualueen tehtävä on valvoa Porin kaupungin alueella pysäyttämistä, pysäköimistä ja seisottamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä määrätä rikkeistä pysäköintivirhemaksuja. Vastuualueen päällikkönä toimii Markku Lehtonen. pysäköinninvalvonta Teknisen palvelukeskuksen hallintoyksikön pysäköinninvalvonnan vastuualue huolehti pysäköinninvalvonnasta Porissa aluehallintoviranomaisen myöntämän luvan edellyttämällä tavalla. Toimintaolosuhteet säilyivät entisellään. Työvuorot vastaavat pysäköintimittarien maksullisuusaikoja ja poikkeuksellisia ilta-ajan valvontatarpeita. Pysäköintivirheitä kirjoitettiin kappaletta. Vastalauseita virhemaksuista käsiteltiin 353 kpl. Pysäköinninvalvonnan lisäksi vas- tuualue hoiti kunnalle kuuluvat romuajoneuvojen siirtotehtävät. Edelleen pysäköinninvalvonta vuokrasi toripaikat ja valvoi niiden käyttöä sekä huolehti yleisistä käymälöistä. Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta laantui ja laki pysäköintivirhemaksusta säädettiin ilman mainintoja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Laki tuli voimaan Laki edellytti, että pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa. Tämä muutos toteutettiin vuoden kuluessa. MAAOMAISUUS 2012 KIINTEISTÖVARALLISUUS Maanhankinta keskittyi vuonna 2012 Pohjois-Poriin Hyvelän alueelle. Kaiken kaikkiaan raakamaata hankittiin noin 46 ha. Tontteja luovutettiin 89 kpl. Näistä suurin osa, eli 64 kpl, oli omakotitontteja. Asuntotarkoituksiin tontteja luovutettiin yhteensä 74 kpl, yrityskäyttöön 13 kpl ja lomatontteja 2 kpl Yyterin alueelta. Luovutetut omakotitontit keskittyivät pääasiassa Murtosenmutkan ja Tuorsniemen alueille. Asuntotonttien jakauma 2012 oli seuraava: omakotitontteja 64 kpl rivitalotontteja 8 kpl kerrostalotontteja 2 kpl Erityispiirteensä vuoteen 2012 toi Huvilajuovan huvilatonttien myynti, joita myytiin kaiken kaikkiaan 48 kpl. Tämän ostobuumin aiheutti huvilatonttien vuokra-ajan päättymisestä johtuva tulossa oleva vuokran korotus ja myyntihinnan korotus alkaen. Kiinteistövarallisuuden vastuualueella on hallinnoitavana noin vuokrasopimusta, joista kertyi maanvuokratuloja noin euroa. Eläkkeelle kiinteistövarallisuudesta jäi yksi rakennusmestari. Virkaa ei täytetty. Kiinteistövarallisuuteen palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen kiinteistöasiamies, jonka pääasiallinen tehtävä on kaupungin omistamien vanhojen rakennusten myynti. ANTTI KILKKU Vakkatien armiat 19

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

esite päivitetty

esite päivitetty esite päivitetty 10.7.2013 VUOKRATTAVAT P- JA PL- TONTIT PÄIVÄKOTITARKOITUKSIIIN Metsokangankaan ja Ritaharjun kaupunginosista Kiinteistö Pinta-ala [m²] Rakennuso Käyttötark ikeus [km²] oitus Vuosivuokra

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 07.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Monipalvelukeskuksen johtaja Carita Turusen puheenvuoro 4 8 Tilakeskuksen päällikkö Markku Iivanaisen puheenvuoro

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka

Tekninen lautakunta kesto aika paikka kurssin hinta määräraha 5487.30110 (30120) Luottamushenkilöiden koulutus 2 018 Kivisaari Pekka KOULUTUSSUUNNITELMA 2016/ TEKNINEN KESKUS Tekninen lautakunta hyväksyy alaisensa henkilökunnan koulutusohjelman ja päättää lautakunnan en koulutuksesta. Kaupunginjohtaja päättää teknisen keskuksen päällikön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. 601 JOHTO- JA TUKIPALVELUT. Tekninen johtaja Jussi Salo

Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. 601 JOHTO- JA TUKIPALVELUT. Tekninen johtaja Jussi Salo Tekninen lautakunta 422 09.12.2015 Teknisen toimen tilitositteiden hyväksyjät 2016 1273/02.06.01.01/2015 TEKLA 422 Tj vs. Lappeenrannan kaupungin taloussäännön 13 :n mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2010 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2010 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo: I TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2010 Aika: Torstaina 28.01.2010 klo 19.00-19.45 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää Susanna

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot