NRO Hyvinkään Konepajalla uskotaan tulevaisuuteen. s. 8 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 3 2008. Hyvinkään Konepajalla uskotaan tulevaisuuteen. s. 8 12"

Transkriptio

1 NRO Hyvinkään Konepajalla uskotaan tulevaisuuteen s. 8 12

2 Sisällys RAUTATIELÄINEN RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL Helsinki Puhelin (09) Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja Mauri Lunden Tiedottaja Jussi Päiviö Toimitussihteeri Raija Vuori-Lehkonen Toimittaja Hannu Siltala Toimitusneuvosto Esko Isokoski Kari Kemppainen Mauri Lunden Timo Tukiainen Kaupalliset ilmoitukset Ilmoituskoot ja hintatiedot Muut ilmoitukset Osastojen ilmoitukset ja kiitosilmoitukset maksuttomia, aineisto kirjallisena lehden toimitukseen 3 Pääkirjoitus 4 Yrityksissä tapahtuu 5 Piinapenkissä 6 Työeläkeote 7 JaaEi 8 Pajalla taotaan, kun rauta on kuumaa 13 Sepon Sananen 14 Uudet taukotilat 17 Biljarditurnaus 18 Hiihtoleirit 20 Pilkkikilpailut 22 Henri Kuitunen 25 Henkilöstötutkimus 26 Henkilöstörahasto 28 Hannu Taanila 29 Liikkeen ääni 30 Eläkelait ja ihminen 32 Kesäpäivät 33 Kuulumisia koulutusrintamalta 35 Radanvarrelta 36 Osastot toimivat 38 Kiitokset 38 Krypton voittajat 38 Kuolleet 39 Ristikko Ilmestyminen Kahdeksan kertaa vuodessa Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Tilaushinta vuosikerta 20,00 Irtonumeron hinta 3,00 Painopaikka Painotalo Auranen Oy, Forssa Ulkoasu Sign Design, Sanna Kallio ISSN Pilkkikisoissa jonnotettiin punnituksiin. KARI VILJAKAINEN 2 Rautatieläinen

3 Pääkirjoitus Raideliikennettä kehitetään Maan hallitus sai valmiiksi uuden liikennepoliittisen selonteon. Selonteko on todella tervetullut ja kauan odotettu. Tällaista laaja-alaista ja useamman vuoden linjausta tarvitaan niin elinkeinopolitiikan kehittämiseen, kuin alalla toimivan henkilöstön kannalta. Suunnitelmasta näkee tulevat investoinnit ja sen tahtotilan, jonka nykyiset päättäjät asettavat. Seuraavat hallitukset voivat sitä tietenkin täydentää, mutta hankkeiden suuruus sitoo rahat useiksi vuosiksi eteenpäin. Uusi piirre on rahojen hankinta ennakkoon, muualta kuin valtion kassasta. Myöhemmin ne palautetaan rahoittajalle korkoineen. Siitä ollaan oltu eri mieltä, onko sellainen raha kalliimpaa kuin valtion oma raha. Hyvää on se, että hankkeet voidaan näin aikaistaa, joskin sillä syödään tulevien vuosien liikkumavaraa. Raideliikenne on saanut selonteossa hyvän aseman. Hallitus on lunastanut lupauksensa kehittää raideliikennettä. Rautatieläisten kannalta heikoin lenkki selonteossa ovat nykyisten ratojen perusparannusrahat. Todellisuudessa ne laskevat entisestään, koska osa koreista syö tasoa alemmas. Selonteon valmistelu oli esimerkillinen, jossa kaikki osapuolet saivat olla mukana ja tuoda omat näkemyksensä valmistelijoille. Ainakin saimme kuulla miten muut liikennemuodot ja virkamiehet näkevät omat esityksemme. Linja-autoliikenne yrittikin pienellä ankalla siirtää katseet muualle väittäen VR: n hintapolitiikan vaikuttaneen kielteisesti liikennemääriin. Liikennepoliittisen selonteon loppurutistus tapahtuu puhtaasti virkamiesten valmistelemana ja poliittisilla päätöksillä eduskunnassa. Edellisen hallituksen aikana suuret investoinnit laitettiin järjestykseen erilaisilla koreilla, mutta siitä jäi rahoitus sopimatta. Uusi omistajaohjaus kertoi ensimmäisen tahtotilansa myös VR:n hallinnosta. Hallintoneuvostoa pienennettiin roimasti ja vaikutusvaltaa kavennettiin kunnolla. Hallintoneuvostojen roolin muuttamisesta saa syyttää vain hallintoneuvostoja itseään. Hallintoneuvostoista oli muodostunut poliitikoille paikka kertoa oman äänestäjäkunnan terveiset, niin aikatauluista, kuin mille asemalle pitää pysähtyä tai jatkaa lipunmyyntiä. Nämä asiat eivät kaipaa tämän tasoisia käsittelypaikkoja. Samalla poistettiin henkilöstön edustus hallintoneuvostosta. Henkilöstölle se oli enemmänkin paikka kuulla mitä poliitikot meidän työstämme tiesivät. Tärkeää oli myös kuulla heidän kehitysnäkymistään raideliikenteen tulevaisuudesta. VR-Yhtymän hallituksen muutokset ovatkin henkilöstölle paljon tärkeimpiä. Pitkäaikainen hallituksen puheenhohtaja Granholm vaihdettiin Lagerroosiin ja muutenkin tuotiin nykyisen hallituksen kavereita ja liike-elämän asiantuntijoita uusiksi päättäjiksi. Ay-liikkeen tehtäviin ei kuulu arvostella omistajien henkilövalintoja. Meille vain teot merkitsevät. Tärkeää on, että tavoitteena kaikilla on kyseisen toimialan ja yrityksen kehittäminen. Toinen pyyntö on mahdollisimman pitkäjänteinen kehittäminen. Silloin henkilöstö ehtii sopeutumaan mahdollisiin muutoksiin. Edellisen puheenjohtajan aikana tehtiin suuriakin leikkauksia, mutta henkilöstön kanssa yhteistyössä. Jäädään odottamaan tulevia linjauksia ja annetaan uusille päättäjille työrauha. Raideliikenne on saanut liikennepoliittisessa selonteossa hyvän aseman. KUN JÄÄT ELÄKKEELLE... voit saada vapaajäsenyyden oltuasi liiton jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta välittömästi ennen eläkkeelle jäämistäsi. Vapaajäsenyyttä anotaan liiton hallitukselta, joten ota yhteys ko. tilanteissa jäsenrekisteriin. JOS SAIRATUT... ja saat Kelan sairauspäivärahaa, opiskelet, suoritat ase- tai siviilipalvelua, olet erityis äitiys-, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoi to vapaalla, kuntoutustuella, kuntoutusrahalla, laitoshoidossa tai omaishoitajana etkä saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta kyseiseltä ajalta, sinulla on oikeus jäsenmaksuvapauteen (lepäävät jäsenoikeudet). Ilmoita jäsenrekis teriin ajanjakso, miltä et saa palk ka tuloa. Liiton jäsenrekisteri palvelee sinua klo , puhelin sähköposti: Rautatieläisten Liiton toimisto on kiinni perjantaina Henkilökunnan tavoittaa kiireellisissä asioissa matkapuhelimista. Hyvää Vappua toivottaa Rautatieläisten Liiton toimisto. Viime aikoina on kyselty hautausavustuksesta. Hautausavustus on poistunut Rautatieläisten Liitolta 1980-luvulla. Siitä säästöön jääneet varat käytetään eläkeläisten toimintaan sekä työssä olevien vakuutusturvaan. Työssä olevien kuoleman tapauksissa työnantaja on yleensä ottanut kollektiivisen henkivakuutuksen. Rautatieläinen

4 Yrityksissä tapahtuu Henkilöliikenteen kasvu nosti VR:n tuloksen VR-konsernin tulos vuodelta 2007 oli 66,4 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 63,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 87,1 (85,2) miljoonaa euroa. Tulos on kuluvan vuosikymmenen paras. Myönteiseen tuloskehitykseen vaikutti lähinnä henkilöliikenteen kasvu. Liikevaihtoa kertyi 1 334,1 (1 264,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Henkilöliikenteen matkojen kokonaismäärä oli 66,7 miljoonaa, joka on ennätyksellisen suuri. Kaukoliikenteen matkoja tehtiin 12,9 miljoonaa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 3,1 %. Suomen ja Venäjän välillä tehtiin junamatkaa. Kasvua oli 18,4 %. Matkojen määrä pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kasvoi 4,9 % ja oli 53,7 miljoonaa. YTV-alueen ulkopuolinen lähiliikenne kasvoi 14,6 %. Matkojen määrä oli 11,5 miljoonaa. Lähiliikenteen voimakkaaseen kasvuun vaikutti Lahden oikoradan avaaminen syyskuussa YTV-alueen matkamäärät olivat 42,3 miljoonaa, jossa oli kasvua 2,5 %. Henkilöliikenteen liikevaihto oli 370,2 (340,0) miljoonaa euroa. Venäjän tavaraliikenteen määrä laski VR Cargon kuljetusmäärä oli 40,3 (43,6) miljoonaa tonnia. Kotimaisen liikenteen osuus oli 26,2 (26,0) miljoonaa tonnia. Kansainvälisen tavaraliikenteen määrä oli 14,1 (17,6) miljoonaa tonnia. Kotimaan liikenteessä suurin tavararyhmä oli metsäteollisuuden kuljetukset, joita oli 20,1 miljoonaa tonnia. Metalliteollisuuden kuljetuksia oli 4,4 miljoonaa tonnia ja kemianteollisuuden kuljetuksia 1,6 miljoonaa tonnia. Metsäteollisuuden kuljetukset kasvoivat edellisvuodesta 2,3 %, mutta metalliteollisuuden kuljetukset laskivat 4,4 % ja kemianteollisuuden kuljetukset laskivat 0,5 %. Kansainvälisestä liikenteestä suurin osa eli 13,5 miljoonaa tonnia oli Venäjän ja Suomen välistä liikennettä. Se väheni edellisvuodesta 20,0 %. Siitä noin 40 % oli raakapuun tuontia, noin 40 % kemianteollisuuden tuotteita ja loput lähes kokonaan metalliteollisuuden tuotteita. Raakapuun tuontikuljetukset Venäjältä vähenivät runsaat 30 %. Tavaraliikenteen transitokuljetusten määrä oli 3,5 miljoonaa tonnia. Transitokuljetukset vähenivät 16,4 %. VR Cargon liikevaihto oli 340,0 (358,9) miljoonaa euroa. VR-Rata edelleen merkittävin rataurakoitsija Oy VR-Rata Ab:n liikevaihto oli 244,5 (239,2) miljoonaa euroa. Suurin asiakas oli liikenne- ja viestintäministeriön alainen Ratahallintokeskus, joka hallinnoi valtion rataverkkoa. Sen tilaamista ratatöistä VR-Radan osuus oli runsaat puolet. Suurin radan päällysrakenneurakka oli Turun ja Toijalan välillä. Muita merkittäviä päällysrakenneurakoita oli muun muassa väleillä Uimaharju Lieksa, Tampere Seinäjoki Oulu ja Kuopio Ii salmi. Ratapihaurakoista huomattavimmat olivat Helsingissä Ilmalan varikkoalueella ja Imatralla. Rautatiesuunnittelun keskeisiä kohteita olivat rataosien Seinäjoki Oulu, Toijala Turku ja Tornio Kolari perusparannusten suunnittelu. Ilmalan kalustohalli suuri investointikohde Konsernin investoinnit olivat 118,9 (110,3) miljoonaa euroa, josta VR Osakeyhtiön raideliikennekaluston osuus oli 39,2 (58,7) miljoonaa euroa. Kalustoinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa tavaravaunuihin ja henkilöliikennekaluston saneerauksiin. Helsingin varikon junakalustohallin rakennustyö Ilmalassa oli huomattava investointikohde. Hallin avulla parannetaan junien huoltoa etenkin talviaikaan. Varikon peruskunnostustyöt jatkuvat vuoteen VR:ltä valtiolle osinkoa 54,8 miljoonaa euroa VR-Yhtymä maksaa viime vuoden tuloksestaan valtiolle osinkoa 54,8 miljoona euroa. Yhtiökokous päätti asiasta Vuoden 2006 tuloksesta osinko oli 30,4 miljoonaa euroa. Samlla yhtiökokous valitsi yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi merenkulkuneuvos Antti Lagerroosin (uusi). Hallituksen jäsenet ovat diplomi-insinööri Christer Granskog (uusi), aluejohtaja Maaret Heiskari, aluepääluottamusmies Jorma Hellsten, toimitusjohtaja Antti Mäkelä (uusi), kauppaneuvos Soili Suonoja (uusi), talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma ja finanssineuvos Markku Tapio. VR:n hallintoneuvostoon nimitettiin 12 jäsentä. Aikaisemmin heitä oli 22. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Matti Ahde. Varapuheenjohtajana toimii kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä. Jäsenet ovat poliittinen sihteeri Katja Alvoittu, kansanedustaja Thomas Blomqvist (uusi), puoluesihteeri Sari Essayah (uusi), kansanedustaja Timo Korhonen (uusi), maanviljelijä Raili Myllylä, kansanedustaja Lauri Oinonen, kansanedustaja Minna Sirnö (uusi), kansanedustaja Satu Taiveaho, kansanedustaja Raija Vahasalo ja kansanedustaja Raimo Vistbacka (uusi). 4 Rautatieläinen

5 JUSSI PÄIVIÖ Piinapenkissä 1. Kerro työhistoriastasi 2. Kerro lyhyesti ammatistasi 3. Mikä työssäsi on mukavinta? 4. Mitä teet vapaa-ajallasi? Heikki Arhippainen 1. Varsinaisen palkkatyöni aloitin 1969 Wärtsilän Turun telakalla hakeuduin uusiin töihin. Yhtenä vaihtoehtona oli VR:n Turun konepaja. Samaan ajankohtaan työpaikan vaihdon kanssa koin läheisen omaisen menetyksen, joten uusi työsuhde alkoi apeissa merkeissä. Osana työhistoriaan voitaneen kytkeä luottamushenkilötoiminta. Turun konepaja oli kiinteä työyhteisö. Kuten muissakin samankaltaisissa työpaikoissa verkosto oli toimiva ammatillisesti. poliittisesti jne. Vaikka luottamustoimintaa ei luokitellakaan varsinaiseksi työksi, tuskin sitä voidaan eriyttää ja unohtaa. Turun konepajan ja koko kunnossapidon sopeuttaminen työllisti silloista osasto 3:n toimihenkilö- ja luottamusmiesporukkaa vapaaajankin. Lopputulos oli valtaapitävien tahdon mukainen, tukin mitä ympäristö antoi, ei riittänyt. Myötäelän työelämän muutosten kouriin joutuneiden ihmisten kanssa ja on helppo samaistua heidän tuskaansa. Samalla ihailen Kemijärven Sellutehtaan henkilöstön ja myös paikkakuntalaisten oikeutettua toimintaa työpaikan säilyttämisen puolesta. 2. Aloitin vaunujen muutostöissä, joka sähköistämisen myötä koski kaikkia aiemmin valmistuneita henkilövaunujen sähköistyksen muutoksia. 90- luvun puolivälistä olen suorittanut vaunujen reputuksia ja muuta, mikä liittyy henkilövaunujen huolto- ja kunnossapitotoimintaan. 3. Nykyisessä työssäni koen hyväksi olla pieni osa kuljetusjärjestelmää, jonka tavoitteet ovat yhteiskunnalliset korostaen ympäristöystävällisiä arvoja. Koen kuuluvani osaksi kiinteää Turun varikon koko kunnossapitopalvelujen huomaamatonta osatekijää koko kuljetusketjussa. Usein haastatteluissa ja julkisuudessa ruohonjuurityö unohdetaan ja sitä osaa, joka kohtaa maksavan asiakkaan, julkiskuvaa esitellään. 4. Olen ollut mukana yhteiskunnallisissa talkootöissä, minkä muulta nikkaroinnilta olen joutanut. Mieleisin harrastus, jos niin voi sanoa, on kaikenlainen rakennusnikkarointi. Matkailua harrastan käytettävissä olevan ajan ja pääoman rajoissa. Mahdollisen muun liikenevän ajan viihdyn vallan hyvin, epäsosiaalisesti yksin. Rautatieläinen

6 ISTOCKPHOTO Toukokuussa posti tuo työeläkeotteen Työeläkeote lähetetään jokaiselle Suomessa asuvalle vuotiaalle vuoden 2008 aikana. Vuosittain lähetettävästä työeläkeotteesta voit seurata eläkkeesi karttumista ja tarkistaa ansiotietosi. Eläkkeellä olevista vain osa-aikaeläkeläiset saavat työeläkeotteen. Otteita lähetetään yhteensä arviolta noin 3 miljoonaa. VR Eläkesäätiö lähettää työeläkeotteet toukokuun aikana. Otteen saavat myös ne alle 63-vuotiaat, jotka ovat erityisen eläkeiän (55, 58, 60) perusteella lisäeläketurvan mukaisella vanhuuseläkkeellä. Mikä on työeläkeote? Työeläkeotteelle on koottu tiedot yksityisen puolen työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta sekä tiedot eläkettä kartuttavista palkattomista ajoista eli sosiaalietuustiedot. Työeläkeotteella näkyy yksityisen puolen työsuhteista edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneen lakisääteisen eläkkeen määrä. Yli 50-vuotiaille henkilöille on arvioitu myös tuleva vanhuuseläkkeen määrä 63, 65 ja 68 vuoden iässä. Tarkista työeläkeotteesi tiedot Kun saat työeläkeotteen, tarkista heti tietojen oikeellisuus. Mikäli tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään. Jos tiedoissasi on korjattavaa, toimita korjatut tiedot VR Eläkesäätiöön ohjeiden mukaisesti. Eläkesäätiö selvittelee pyynnöstäsi työsuhteesi 10 vuoden ajalta. Tätä vanhempien työsuhteiden korjauspyyntöihin tulee liittää työtodistus ja palkkatodistus. Mitä tietoja työeläkeotteella ei ole? Tiedot työskentelystä julkisella puolella, kuten valtiolla tai kunnalla eivät ole vielä mukana työeläkeotteella. Suurella osalla VR:n henkilökuntaa on valtion palvelua eli eläkekarttumaa VR:n palveluksesta ajalta ennen Näitä tietoja ei siis työeläkeotteella vielä ole. Työeläkeotteella on kuitenkin merkintä julkisen puolen palveluksesta ja yhteystiedot eläkelaskelman pyyntöä varten. Julkisen puolen tiedot on arvioitu saatavan otteelle vuonna Tätä aikaisemmin ei Valtiokonttorista ole saatavissa eläkelaskelmaa, jossa olisi huomioitu vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutukset. Tiedot lisäeläkkeestä eivät ole mukana työeläkeotteella. Merkittävällä osalla VR:n henkilöstöä on VR:n yhtiöittämisen yhteydessä sovittuja lisäeläke-etuuksia, joita tietoja ei työeläkeotteella ole. Lisäturvasta ja lakisääteisistä eläkkeistä VR Eläkesäätiö antaa pyynnöstä eläkearvion noin vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä. Arviolaskelmissa on silloin huomioitu myös valtion eläkkeen osuus. Mikäli et ole saanut työeläkeotetta kesäkuun 10. päivään mennessä, ota yhteys Eläkesäätiömme. Selvitämme, miksi otetta ei ole lähetetty. Syynä voi olla mm., että osoitetiedoissa on puutteita tai että Sinulla on eläkehakemus vireillä. Pääasia on, että tarkistat yksityisen puolen työsuhteittesi tietojen oikeellisuuden. Mikäli tiedot ovat oikein, ei siis tarvitse tehdä mitään. 6 Rautatieläinen

7 Seponsananen Sopimustyöryhmien työstöö ja tilannetta Täähänny on melki kokoaikaista voimassaolevan sopimuksen läpikäyntiä näin lehrenkin puitteissa. Puhelimessa ja erilaisissa kirjeissähän tätä tulee tehtyä päivittäin. Nonnii ei muuta kun asialle. Sopimuksen yhteydessä sovittiin kuudesta erillisestä työryhmästä joiden työskentelyaika päättyy 2008 kesäkuussa, 2008 lopussa tai vuoden 2009 lopussa. Niin ja yhden työryhmän määräaika päättyi jo viime vuoden lopulla. Ei tullu viä valmista vaan jouruttiin jatkoajalle. Tästä viä tua perässä. Työryhmät on kaikki aloittaneet työskentelynsä ja tekstiäkin on rakenneltuna jo erillisiä arkkeja joten kyä ne siältä taas valmistuu. Tavoitettavissaolo korvausjärjestelmän käyttöön oton osalta, koskien kolmosliitettä, on tarkoitus saada valmiiksi niin, että järjestelmä olisi käyttöön otettavissa jo kesäkuun alusta 2008 lukien. Tässä työryhmässä on tehty laajoja selvityksiä erilaisista kustannustekijöistä sekä henkilöstöön vaikuttavista kysymyksistä. Palkkaliite 3:n osalta mm. vuosityöaikaa, työaikapankin toimivuutta ja matkatunteihin liittyviä kysymyksiä selvittävän työryhmän työskentelyaika päättyy kesäkuun lopussa Työryhmä on jo tehnyt laajoja selvityksiä eri työaikamalleihin liittyvistä asioista. Kakkosliittteen palkkausjärjestelmän kehittämistä selvittämään sovittiin sopimuksella kaksi erillistä työryhmää. Ensin selvitetään nykyisin käytössä olevan palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä erilliskysymyksiä. Mm. välirahakäytäntöön, työkohtaiseen palkkaukseen sekä henkilökohtaiseen palkanosuuteen liittyviä asioita. Tämä työryhmä on käynnistynyt ja erillisselvityksiä on tehty laajasti ja tarkasteltu myös mahdollisen kenttäkyselyn suorittamista. Toinen kakkosliitteen palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvä työryhmä aloittaa varsinaisen työskentelynsä kun edellä mainittu ryhmä on saanut valmista aikaan. Tämä toisen työryhmän toimeksiantona onkin sitten tehdä mahdollinen ehdotus kokonaan uuden palkkausjärjestelmän luomisesta. Molempien työryhmien määräaika on vuoden 2009 loppuun. Palkkaliite ykkösen osalta sopimuksella sovittiin kahdesta erillisestä työryhmästä. Toisen työryhmän tehtävänä on selvittää vuoden 2008 loppuun mennessä järjestelmän kehittämistä tuloksellisuutta ja osaamista painottavaan suuntaan. Tämä työryhmä on työskentelynsä myös aktiivisesti aloittanut. Ryhmän toimesta suoritettiin kenttäkysely; minkämoisia ongelmia on nykyjärjestelmässä ja minkälaisia kehittämistarpeita on havaittu, kun järjestelmä on nyt ollut neljä vuotta käytössä. Toisen työryhmän tehtävänä on selvittää työehtosopimuksen 14 :n neljännen kohdan muuttamisesta ja sen soveltamisohjeista. Tämän työryhmän työ piti saada valmiiksi niin, että järjestelmä olisi ollut käytettävissä jo tämän vuoden alusta lukien. Edellä mainittu työehtosopimuksen kohtahan liittyy ns. vajaiden jaksojen tuntien takaisin teettämiseen vuosilomien, koulutuksen tai sairaslomien johdosta. Samoin ns. teknisten ylitöiden poistamisesta. Pelkistetysti sanottuna, keskeytyspäiväjärjestelmän lopettamisesta. Tekstilliset osuudet, periaatteet sekä ns. soveltamisohjeet on kyä saatu valmiiksi, mutta käyttöönotto takkuaa pahemman kerran. Tekijöinä on mm. ATK- järjestelmiin liittyvät uudistushankkeet. Nykyisin käytössä oleva TAHKOjärjestelmä tullaan korvaamaan uudella summausjärjestelmällä. Tämä uusi järjestelmä tulee käyttöön 2009 alusta jolloin on myös mahdollista luoda myös sisälle keskeytyspäivien lopettamiseen liittyvät määrittelyt. Toki muutenkin nää aina aikaa ottaa nää erillisuudistukset.onhan se kai perusteltuakin, kun muutokset tarvii aina määrittelyn, testauksen ja toteutuksen. Parasta se on loppuun asti valmistella, ettei kaikki työajat sekoile, niinkun ny on näyttäny käyneen VIP:ssä.Eli virallisesti saadaan kaikki lopullisesti käyttöön ens vuoden alusta. Työryhmässä on kuitenkin yksimielisesti sovittu periaatteesta, että ns. takaisin teettämistä tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin välttää viimeiseen asti. Työryhmän toimesta tullaan erikseen vielä kirjelmöimään eri osapuolille, että asia ymmärrettäisiin koko rataverkolla. Korjausta erelliseen lehteen ja Transpointin liiton jäsenille Kauko-ohjattavista vetureista laitteet tullaan reevee 12 lisäksi asentamaan päivysveturi Dr 14 eikä reevee 16 (isoovvaaleeseen) niinkun viimeks kirjottelin. Transpointissa työskenteleville liiton jäsenille lähetettyyn jäsen kirjeeseen joka liittyi henkilöstölippuasioihin. Korjattakoon, että vuoden 2008 osalta sovittu korvaus maksetaan kesäkuun alkuun 2008 mennessä. Seppo Raiso työehtosihteeri Rautatieläinen

8 Suomessa on tehty lähes puolitoistavuosisataa junia ja vaunuja. Ammattitaito on ollut aina tärkein kilpailuvalteista niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla kilpailtaessa. Pelkästään VR:llä, entisellä Valtionrautateillä, oli Suomessa aikoinaan 13 konepajaa. Tänään niitä on jäljellä kaksi, Hyvinkää ja Pieksämäki. Vierailimme huhtikuun alussa Hyvinkään konepajalla katsomassa miten siellä syntyy uusia junia vai syntyykö enää ollenkaan. Veturiverstas korkealta ja kovaa. 8 Rautatieläinen

9 Hyvinkään pajalla taotaan, kun rauta on kuumaa Väki vähenee, bileet eivät parane Hyvinkään konepajalta lähti viimeinen omavalmisteinen uusi tuote, Sr1 veturi jo Tänään konepaja on keskittynyt vaunujen ja veturien peruskorjaamiseen. VR Osakeyhtiön Hyvinkään konepajalla korjataan ja kunnossapidetään sähkövetureita ja sähköjunia sekä matkustajavaunuja. Konepaja aloitti toimintansa vuonna 1949 Viipurin konepajan jäädessä rajan toiselle puolelle. Paja on jaettu eri alueisiin. Siellä on ainakin; moottoriverstas, laiteverstas, sähkökonekorjaamo, veturiverstas, vaunu- ja sähkömoottoriverstas, teliverstas ja tehdaspalvelu. Työntekijöitä Hyvinkään konepajalla on tällä hetkellä n 290 ja osa-aikaisia, ketkä ovat pääosin osa-aikaeläkkeellä, on Pääluottamusmies Sakari Helander valtakuntansa porteilla. noin 30, lisäksi on muutama kymmenen toimihenkilöä. Takavuosiin verrattuna henkilöstön vähennys on ollut todella rajua. Enimmillään, 1970-luvun lopulla, Hyvinkään konepajalla oli töissä jopa noin henkilöä, Sakari Helander kertaa Pajan historiaa ja toimintaa. Sakari Helander on ensimmäisen kauden pääluottamusmies. Todellinen supliikkimies. Hänen toimikautensa alkoi 2008 vuoden alusta voittoisten vaalien jälkeen. Sakari on uuden ajan luottamusmies, joka luottaa neuvottelun voimaan ja kyky lähestyä ihmisiä hänellä on ilmiömäinen, aivan kuten edeltäjällään Jukka Tapanaisella. Sakarista huokuu empaattinen olemus ja hänellä on todellista luottoa myös työnantajaan päin. Sakarin mukaan suurimmat ongelmat pajalla on vuokratyöntekijöistä käytävä keskustelu ja se, että vieläkin korostetaan liiaksi omaa tuotanto-osastoa. Vaikkakin konepaja koostuu monesta osastosta, niin liiaksi katsotaan pelkästään omaa osastoa. Työntekijöiden tulisi enemmän puhaltaa yhteen hiileen. Sen lisäksi on vieläkin näkyvissä Pasilan ja Turusta tulleiden omat ryhmät ja sitten Hyvinkään vanhojen duunareiden. Olen itsekin tullut Pasilan konepajalta tänne. Nyt jos koskaan olisi tärkeää puhaltaa yhteen hiileen, Sakari selvittää Hyvinkään konepajan tilannetta. Sakari Helander on huolissaan myös työvoiman riittävyydestä. Viime aikoina rekrytoidut nuoret eivät kiinnity. Lyhyen ajan sisällä on lähtenyt viisi vasta otettua nuorta työntekijää. Kilpailu työvoimasta käy jo nyt kovana. Alihankintaa tai oikeastaan vuokratyövoimaa Sakari ei pidä suurena peikkona, mutta vakituista työvoimaa hän kaipaisi lisää. Vuokratyövoiman käyttöä ei pidä lisätä. Minimissään pitäisi vakituistaa mahdollisimman monta ulkopuolista ammattiosaajaa VR:lle jatkuvuuden kannalta. Nuoria pitäisi houkutella uusin keinoin tänne. Tulevaisuudesta ei kannata olla huolissaan muuten kuin, että miten työvoima riittää. Tilauskirjat ovat nyt täynnä ja tulevaisuudessakin varmasti töitä riittää. Nyt on henkilöstöpula, vaikka sitä vuokratyövoimalla paikataankin, niin silti vakituisia pitäisi saada nopeasti lisää. Vanhemmat osaajat lähtevät pikkuhiljaa eläkkeelle ja vuokratyöntekijät eivät niin Rautatieläinen

10 Tuula toivoisi VR:ltä tasapuolisempaa kohtelua miesten ja naisten välillä. Juha Rajakallio kaipaa lisää nuoria pajalle töihin. kiinnity VR:ään kuin vanhat ammattilaiset, Sakari toteaa. Veturiverstaalla puhutaan isoilla kirjaimilla Veturiverstaalta tavoitimme Hyvinkään konepajan nuorisojaoston vetäjän Juha Rajakallion. Juha on uuden polven rautatieläinen, joka on ehtinyt nähdä ennen VR:lle tuloa monen moista. Hyvinkään konepajalla Juha on ollut töissä nelisen vuotta. Uusien työntekijöiden vähäinen rekrytointi saa Juhan myös mietteliääksi. Pelkona on, että osaaminen katoaa, koska uutta porukkaa ei palkata lisää. Yhtenä vaihtoehtona tilanteen parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi olisi moniosaamisen lisääminen ja töiden kierrättäminen. Juha ehdottaa. Hän tekee itse suurimmaksi osaksi MGP ruiskuja DV 12 vetureihin ja jarrulevyjä Toki palkkausjärjestelmämme kaipaa kehittämistä. Moniosaamista ei oteta huomioon riittävästi eikä työmäärää ja tehokkuutta, Juha listaa samalla kehitysideoista työehtosopimukseen. Juha on kovanluokan ammattilainen. Selkeällä esiintymisellä ja uusilla tuoreilla ajatuksilla, Juha on tulevaisuuden pelastajia myös ammattiyhdistysliikkeeseen. Juhan pitäminen toiminnassa on haaste vanhenevalle aktiiviporukalle Rautatieläisten Liiton osasto 2:lle, joka vietti tässä hiljan satavuotisjuhliaan. Kokemusta ja osaamista Valtuuston jäsen Jarmo Nordlund nostaa mäntiä pois työparinsa Seppo Olkkosen kanssa. Seppo tuli Hyvinkään konepajalle töihin jo1968. Lähes kuudenkympin iästä huolimatta yli 40 kilon mäntää Seppo käsittelee varmoin ammattimiehen ottein. Työmenetelmiä onkin kehitetty jatkuvasti, toteaa Jarmo Nordlund. Täällä jokainen kaveri on todellinen ammattimies tai nainen ja he ovat ylpeitä siitä. Siksi pajalta saattaa välillä tulla koviakin vaatimuksia työnantajan ja liiton suuntaan Jarmo linjaa. TEAM keskusteluun Nordlund haluaa ottaa kantaa sen verran, että valtuusto teki yksimielisen päätöksen tutkia mahdollista TEAM-liittoprojektia ja tutkimusta on hyvä jatkaa. Tosin tietoa hän kaipaisi enemmän tavallisille jäsenille projektista. Aktiivinen toimija Vaunukorjaamon luottamusmies Jari Velin on monessa mukana myös siviilissä. Hän istuu Hyvinkään kaupunginvaltuustossa ja toimii puheenjohtajana Hyvinkäänkylän työväenyhdistyksessä. Hän onkin tunnettu persoona koko Hyvinkäällä. Jari Velin toivoisi kasvot myös VR: n johdolle. Nykyinen VR:n johto, niin myös konepajan johto, on kasvotonta. Ei heitä juuri näy missään, Jari toteaa. Jari kantaa huolta myös tulevaisuudesta. 10 Rautatieläinen

11 Jarmo Nordlund ja Seppo Olkkonen huoltavat DV 12 moottoria. Miten voi olla ylpeä ammatistaan, kun uusia harjoittelijoita ei palkata. Vieressä on ammattikoulu, josta ei juuri työharjoittelijoita tänne tule. Miten voi olla tulevaisuutta, jos ammattitaito ajetaan alas, Jari kyselee. Toki alihankkijoita tulee ja menee ja niistä vain muutama päätyy VR:lle vakituiseen työsuhteeseen. Ammattitaito katoaa, vanhojen konkareiden jäädessä eläkkeelle, Jari toteaa. Jari ei kauaa ehdi jutella, vaan hän jatkaa SM 2 junan saneerausta. Levyjä laitetaan seinään nopealla tahdilla. Tällä hetkellä saneerauksen vauhti on kahdeksan SM 2 yksikköä vuodessa, mutta tavoitteena on nostaa määrä jopa kymmeneen. Tämä tuo Jarin mukaan muutamia ongelmia, vaikka tavarantoimittajat eivät tällä tahdillakaan näytä jatkuvasti pysyvän perässä, miten sitten käy, jos määrää vielä nostetaan. Jari toteaa. Lisäksi tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa. Mistä sitä irrotetaan, Jari kysyy. Usko tulevaisuuteen on kova Hyvinkään konepajan päällikkö Jukka Suurtala, antaa kiitosta työntekijöilleen. Nyt tulee haastava jakso, kun vuoteen 2020 mennessä pitäisi kaikki vanhat dieselveturit olla korvattuna uudella kalustolla sekä lisäksi uusia sähkövetureita on tulossa. Tarvitaan vanhaa osaamista pitkään, mutta samalla pitäisi vielä uutta väkeä saada hoitamaan uutta kalustoa. Tämä on haastava yhtälö, Suutarla toteaa. Määrä on nyt noin 30 prosenttia henkilöstöstä. Tarkoituksena ei ole sitä lisätä. nykyisestä, määrä on nyt hyvä Se Jari Velin, ammattimies työnsä ääressä. Rautatieläinen

12 Valtuuston jäsen Kari Korpela, Toivoo työnantajalta myös lisää rekrytointeja ja selkeämpää henkilöstöpolitiikkaa. Timo Lintilä on nuorenpolven luottamusmies. mahdollistaa ruuhkien tasaamisen ja uusia vakituisia löytyy sitä kautta. Saamme sieltä hyvää työvoimaa. Järjestelmä toimii molemmin puolin. Työntekijät tietävät mihin ja minkälaisiin hommiin he tulevat ja työantajalla on tuntumaa kaveriin, Suutarla vastaa kritiikkiin vuokratyövoimasta. Tulevaisuudesta Suutarlalla on myös positiiviset näkemykset. Töitä riittää tällä hetkellä hyvin. Hän on vain hieman huolissaan talouden ylikuumenemisesta koko Suomessa. Nyt on jo näkyvillä kaikki samat merkit kuin 1990-luvun alussa. Tavarantoimittajilla on pitkät toimitusajat ja nuoret hakeutuu muihin hommiin. Mutta muuten kaikki pelimerkit ovat nyt meillä. Se on meistä itsestämme kiinni, miten tulevaisuudessa Hyvinkään konepaja kehittyy ja mitä täällä tehdään, Suutarla sanoo luottavaisena. Teksti ja kuvat, Jussi Päiviö Hyvinkään konepajan päällikkö Jukka Suutarlalla on vahva usko pajan tulevaisuuteen. Työsuojeluvaltuutettu Hannu Nurminen toivoisi työnantajalta enemmän vastuuta työsuojeluasioissa ja pienempää puuttumiskynnystä vääriin työskentelytapoihin. 12 Rautatieläinen

13 Jaaei On muutoksen aika Ilmastonmuutos on tosiasia ja siitä puhutaan ympäri maailmaa. Muutoksen vaikutukset ovat ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia. Vaikutukset voivat pahimmillaan johtaa jopa sotiin tai terrorismiin. Koko ihmiskunnan on siis muutettava ajatteluaan ja käyttäytymistään. Meillä on vielä mahdollisuus korjata tilannetta vapaaehtoisesti, jatkossa olemme pakon edessä. Meillä liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin viidennes kaikista päästöistä. Tähän me kaikki voimme vaikuttaa. Liikennepolitiikan linjoja on muutettava nopealla tahdilla radikaalisti ympäristömme hyväksi. Juhannusliikennettä lukuun ottamatta Suomen ruuhkiin on vain yksi syy ja se on työmatkaliikenne. Muutoin liikenneverkolla on tilaa vaikka kuinka. Avainsanaksi nouseekin joukkoliikenne ja sen toimintaedellytysten oleellinen parantaminen. Ydinkysymys on kertalipun hinnan suhde oman auton käyttöön verrattuna. Tähän ongelmaan hallituksen esittämässä liikennepoliittisessa selonteossa on nykytukien lisäksi esitetty suurten kaupunkien 10 miljoonan joukkoliikenteen lipputukea. Se on näpertelyä. Heikosti liikkeelle lähtenyttä työsuhdematkalippuakin hallitus lupaa vain selvittää. Rautateille osoitetut lisäresurssit tullaan käyttämään vähäliikenteisille rataosuuksille mistä syystä perusradanpidon korvausinvestointeihin tarkoitetut määrärahat tulevat todellisuudessa laskemaan. Ne jäävät n. 60 miljoonaa alle tavoitetasosta. On mietittävä mihin määrärahoja kohdistetaan. Investoidaanko uusiin väyliin, vai käytetäänkö vastaavat varat yksityisautoilua vähentäviin joukkoliikenteen lipputukiin. Pidän selvänä, että rautateiden merkitys korostuu entisestään. Esimerkiksi muutama vuosi sitten vähäliikenteisiä rataosuuksia oltiin purkamassa. Eduskunta oli kuitenkin toista mieltä. Nyt tilanne on päinvastainen, puunsaannin turvaamiseksi niitä kunnostetaan. Ratahallintokeskus oli haluton jatkamaan myös ratojen sähköistämistä, mutta eduskunta päätti, että ohjelmaa tulee jatkaa ja sitä jatketaan. Erikoista on, että hallituksen kehyspäätöksessä sähköistysohjelmaa ei enää toteuteta hyötykustannus periaatteen mukaisesti. Hallitus on muuttanut edeltäjänsä linjaa ja päättänyt sähköistysinvestointien tärkeysjärjestyksen enemmän aluepoliittisin kuin liikennepoliittisin perustein. Rautateistä puhuttaessa tulisi nähdä kokonaisuuksia. Kansallisesti pääsuoni vie Helsingistä Ouluun. Suomen kansantuotteesta suurin osa tehdään kolmiossa Helsinki Tampere Turku. Tässä kolmiossa tulisi pyöriä nopeita junia. Kansainvälisesti tärkein suunta on yhteys Venäjälle. Kolmessa tunnissa Pietariin on realistinen tavoite. Hallitukselta voisi toivoa aloitteellisuutta myös siinä, että Venäjän kanssa neuvoteltaisiin siitä, miten ratayhteyksiä voitaisiin kehittää Pohjois-Suomen ja Barentsin alueen välillä. Helsingin kasvupaineet vaativat myös liikenneolosuhteiden kehittämistä. Keskusteluun tulevat tuolloin länsi-metron lisäksi rantarata ja Länsirata Espoosta Lohjalle. Kaksoisraide Karjaalle olisi omiaan lievittämään pääkaupunkiseudun liikenneruuhkia. Ilmanstonmuutoksen turjumisessa avainsanaksi nousee joukkoliikenne ja sen toimintaedellytysten parantaminen. Ydinkysymys on kertalipun hinnan suhde oman auton käyttöön verrattuna. Vaikka Länsiradan on sanottu olevan pitkässä kuusessa, niin tilanteen muuttuessa se voi toteutua nopeassakin aikataulussa. Siinä yhteydessä pitäisin tärkeänä, että voidaan huolehtia myös sujuvasta raideyhteydestä lentokentälle. Vaalikauden alkuun sopii erinomaisesti liikennepoliittinen selonteko. Tässä selonteossa on hyviä tekstiosia, mutta kirjoitetun tekstien toteuttamiseen tarvittavat määrärahat puuttuvat. Tästä syystä selonteon vaikuttavuus jää aneemiseksi. Se ei pysty vastaamaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen liikenteelle asettamiin päästöjen vähentämistavoitteisiin. Matti Saarinen, kansanedustaja, sd, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen, Lohja Rautatieläinen

NRO 6 2008. Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19

NRO 6 2008. Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19 NRO 6 2008 Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19 Sisällys RAUTATIELÄINEN 6 4.9.2008 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

NRO 4 2009. Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13. Hyvää kesää!

NRO 4 2009. Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13. Hyvää kesää! NRO 4 2009 Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13 Hyvää kesää! Sisällys RAUTATIELÄINEN 4 11.6.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija

Lisätiedot

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi 2/2008 Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi Positiivisia ajatuksia Kylmälahti valmis Pilkit ja kaukalopallot paremmuusjärjestyksessä Pääkirjoitus Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2008 VR-KONSERNIA

Lisätiedot

Edunvalvonta nousi kärkisijalle liiton järjestötutkimuksessa s.11 13

Edunvalvonta nousi kärkisijalle liiton järjestötutkimuksessa s.11 13 NRO 1 2009 Edunvalvonta nousi kärkisijalle liiton järjestötutkimuksessa s.11 13 Sisällys RAUTATIELÄINEN 1 12.2.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

NRO 3 2011. Hyvästi jää 90-vuotias Rautatieläinen s.8

NRO 3 2011. Hyvästi jää 90-vuotias Rautatieläinen s.8 NRO 3 2011 Hyvästi jää 90-vuotias Rautatieläinen s.8 Sisällys RAUTATIELÄINEN 3 17.6.2011 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

NRO 2 2011. Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat. lisää rahaa raiteille. s.24

NRO 2 2011. Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat. lisää rahaa raiteille. s.24 NRO 2 2011 Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat vaativat lisää rahaa raiteille. s.24 Helsingin liikenteenohjauskeskus on pääkaupunkiseudun rautatieliikenteen hermokeskus s.21 Sisällys RAUTATIELÄINEN

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu 3/2008 Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu Edunvalvontatyötä 110 vuotta Perusradanpidon tilanne lähes kestämätön Vetureiden radio-ohjaus Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2008 VETURIMIESTEN

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

Kansainvälisiä kuulumisia

Kansainvälisiä kuulumisia 3/2006 Kansainvälisiä kuulumisia Kesällä kisailtiin Varamiesten vaalit tulossa Uusi juna-aika ja junien lajittelu Ratarahoitus etenee Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2006 RATARAHOITUS ETENEE

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009 4 /2009 4/2009 Veturimies -lehti 100 vuotta Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan Veturimies -lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2010

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 Kotimaa kun taakse jäi s. 14 SISÄLLYS 2 2008 3 Pääkirjoitus 4 Asiantuntemusta ilmailulaitteiden ylläpidosta 6 Insta DefSec 7 SAK:n tulevaisuusblogi avattu

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kesäpäivät Seinäjoella

Kesäpäivät Seinäjoella 3/2007 Kesäpäivät Seinäjoella Toimiston väki aihtuu, Mallalla katse tulevaan Budjettiesityksen ratarahat riittämättömiä Tes- neuvottelut tulossa Kesän vapaa-aika on koonnut kisaamaan ja tapaamaan Pääkirjoitus

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Liikenneministeri Merja Kyllönen: Hymistely ei enää auta

Liikenneministeri Merja Kyllönen: Hymistely ei enää auta 1 Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL nro 2 2011 Liikenneministeri Merja Kyllönen: Hymistely ei enää auta s. 6 Liikennepoliittinen selonteko valmisteilla s. 12 Elämää suurempia junakohtauksia s. 15

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot