Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.2006 1.1.2006. Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO"

Transkriptio

1 Tämän Talous-Naakan tarkoituksena on kerrata, tarkentaa ja täsmentää ohjeistuksia, joita taloustoimiston kanssa asioitaessa noudatetaan. Seurakuntayhtymän taloudenhoidossa tulee noudattaa tarkasti kirkkovaltuuston vahvistamaa taloussääntöä (T:\Avoin\Säännöskokoelma\ Taloussääntö-2005), kirkkolakia ja -järjestystä sekä kirkkohallituksen antamia ohjeita, varsinkin kun otetaan huomioon seurakuntien asema julkisten verovarojen käyttäjänä. Erityisesti halutaan kiinnittää huomioita kirjanpitolainsäädännön ja verolainsäädännön asettamiin vaatimuksiin tositteille sekä palkkio-, matka- ja päivärahalaskuille. Ohjeet on laadittu kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2003 tililuettelomallin mukaan. Seurakuntayhtymän taloustarkastaja, KHT Ilkka Yli-Räisänen on tarkistanut tämän ohjeistuksen. Talous-Naakka tulee antaa jokaiselle työntekijälle. Lisäkappaleita Talous-Naakasta saa taloustoimistosta. Huomaa myös, että kotiverkosta löytyy sekä Talous-Naakka että useita taloustoimiston kanssa asioitaessa tarvittavia lomakkeita. Mikäli lomake tai lasku on puutteellinen vielä taloustoimistoon saapuessaan, se palautetaan hyväksyjälle ja näin maksaminen viivästyy. Kun jokainen hoitaa oman osuutensa maksettavien laskujen sekä saapuvien maksujen käsittelystä ohjeiden mukaisesti jo heti ensimmäisellä kerralla, suoritukset laskuista lähtevät nopeasti ja varmasti oikeille pankkitileille sekä saapuvat maksut tuloutuvat varmasti oikeille pankkitileille ja oikeille kustannuspaikoille. Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Käteisostot 1 Ennakot 1 Seurakuntayhtymän laskuun ostaminen 2 Esimerkkejä selvityksistä, joita tositepohjaan tai laskuun on kirjoitettava 2 Matkalaskuista yleensä 3 Satunnaiset koulutus, kokous ym matkat 3 Päivärahoista 4 Taksikuitit 4 Kilometrikorvaukset 4 Puhelinkorvaukset 5 Laskujen tiliöinneistä 5 Palkat ja palkkiot 5 Laskutus eli rahantulo 6 Postitus 7 Keskuskirjanpidon budjettivarojen kustannuspaikat, joita itse käytän 8 Keskuskirjanpidon budjettivarojen menotililuettelo 9 16 Testamenttirahaston kustannuspaikat, joita itse käytän 17 Testamenttirahaston tilikartta Vapaiden varojen rahaston kustannuspaikat, joita itse käytän 21 Vapaiden varojen rahaston tilikartta Yhteystietoja 25 2

3 KÄTEISOSTOT Suotavaa olisi keskittää hankintoja niin, että kerralla hankitaan tavaraa isompi erä, jolloin kannattaa hoitaa maksu liikkeen laskutuksen kautta eikä käteismaksulla. Jollei kassakuitista selkeästi ilmene, mikä ja minkä hintainen tuote on ostettu, pyydetään liikkeen kassanhoitajaa kirjoittamaan erillinen kuitti. Mikäli pieniä kaupan kassakuitteja käteishankinnoista kertyy, liitetään kuitti erilliseen tositepohjaan, joita saa esimerkiksi taloustoimistosta, seurakuntasihteereiltä, kasvatusasiainkeskuksesta, diakoniakeskuksesta, Eerikistä ja huoltokeskuksesta. Tositepohjaan ei niitata kuitteja päällekkäin eikä poikittain vaan erikseen niin monta kuin yhteen lomakkeeseen tositteelle varattuun tilaan mahtuu, jotta hankinnat on luettavissa yhdellä silmäyksellä ilman selaamisia. Tositepohjaan kirjoitetaan seuraavat tiedot: käyttöselvitykset onko saanut ostoa varten ennakkoa oman pankkitilin numero, mikäli haluaa suorituksen tililleen tilileimaan tili ja kustannuspaikkatiedot selkeillä numeroilla oma nimikirjoitus tarkastajan kohdalle Sen jälkeen tositepohja lähetetään esimiehelle hyväksyttäväksi. Tosite on maksatuskelpoinen, kun siinä on kaikki edellä mainitut tiedot. (ks. malli sivulla 26) ENNAKOT Suuria yksittäisiä hankintoja varten voi kassalta nostaa ennakkoa. Suositeltavaa on, että ostokset tehdään laskuun. Vain erikoistapauksissa annetaan alle 20 euron ennakkoja. Ennakon nostamisesta tehdään kassalla kuitti, jonka asianomainen työntekijä allekirjoittaa. Hän kirjoittaa kuittiin myös selvityksen siitä, mihin erityiseen tarkoitukseen ennakko nostetaan (esim. Muumimaailman retken sisäänpääsyliput). Ennakot on selvitettävä kassalla välittömästi kyseessä olevan menon synnyttyä eli retkeltä palaamisen jälkeen. Ennakolla suoritetun hankinnan kuitin kanssa menetellään kuten käteisostojen kanssa, mutta tositepohjaan merkitään saadun ennakon määrä. Jos ennakko on täsmälleen kuitin suuruinen, toimitetaan tositepohja selvitys, tarkastus ja hyväksymismerkinnöin kassalle. Mikäli kuitti on suurempi tai pienempi kuin nostettu ennakko, ennakon haltijan tulee henkilökohtaisesti saapua kassalle perimään lisää tai palauttamaan rahaa. Kassalta ei saa uutta ennakkoa, mikäli edellinen ennakko on selvittämättä. Yli kolme kuukautta selvittämättä olleet ennakot peritään palkasta. Seurakunnan toimintaa varten otettua ennakkoa ei saa missään tapauksessa käyttää palkkaennakkona. Omaa matkalaskua vastaan on mahdollista talous ja suunnittelujohtajan tai talouspäällikön luvalla nostaa matkalaskuennakkoa. Tämä ennakko peritään takaisin nostamista lähinnä seuraavana matkakorvausten maksupäivänä. Ennakoiden käyttöä ja käsittelyä seurataan taloustoimistossa sekä sisäisessä tarkastuksessa. Ennakoiden antaminen lopetetaan, mikäli henkilö menettelee ohjeiden vastaisesti. KASSAN AUKIOLOAIKA ON KLO

4 SEURAKUNTAYHTYMÄN LASKUUN OSTAMINEN Liikkeet eivät myy tavaraa laskuun, ellei ostaja todista olevansa oikeutettu niin tekemään. Tämä todistetaan täyttämällä seurakuntayhtymän virallinen, juoksevasti numeroitu sininen tilauslomake ja luovuttamalla se oston yhteydessä liikkeeseen. Näitä lomakkeita on taloustoimistossa pääkassanhoitajalla. Ne työntekijät, jotka toistuvasti ostavat tavaraa laskuun, voivat kuitata kassalta kokonaisen lomakevihon, jonka jokaisen lomakkeen käytöstä he vastaavat. Oston yhteydessä liike ottaa kuittauksen lähetysluetteloon (jota kutsutaan myös nimellä lähete tai kuormakirja), joista yhden kappaleen ostaja saa mukaan. Lähete on kuitattava sekä varustettava nimenselvennyksellä. Tämä lähete säilytetään itsellä, kunnes ostolasku saapuu. Liikkeelle on myös ilmoitettava laskutusosoite, merkki tms kyllin selvästi, jotta lasku osataan toimittaa yhtymän neuvonnasta oikealle henkilölle. Laskun tultua tarkastajalle lähete ja lasku liitetään yhteen ja näitä toisiinsa vertaamalla varmistetaan, että liike on laskuttanut oikean määrän, hinnan ja tuotteen. Tämä on laskun TARKAS TAJAN tärkein tehtävä ja velvollisuus. Laskujen tarkastajia voi yhtymässä olla satoja, hyväksyjiäkin kymmenittäin, mutta laskuja maksaa ja maksumääräyksiä antaa vain yksi henkilö kerrallaan, minkä johdosta kassan resurssit eivät riitä epäselvien kuittipinojen käsittelyyn. Laskua ei voida hyväksyä ilman lähetettä, joka todentaa, että tavara on kuitattu ja vastaanotettu seurakuntayhtymän tarpeita varten. Mikäli lähetettä jostakin syystä ei ole saatu, on siitä kirjoitettava laskuun selvitys. Tarkastuksen, selkeän tiliöinnin ja esimiehen hyväksymisen jälkeen lasku toimitetaan kassalle maksamista varten. Maksettavaksi ei lähetetä pelkkää lähetysluetteloa tai pelkkää maksukehotusta! Mikäli maksukehotusta vastaavaa alkuperäistä laskua ei löydy, hankinnan tehnyt henkilö pyytää liikkeeltä kopion laskusta. ESIMERKKEJÄ SELVITYKSISTÄ, JOITA TOSITEPOHJAAN TAI LASKUUN ON KIRJOITETTAVA Elintarvikelaskut tarjoiluja varten Ravintola ja kahvilalaskut Kukat, lahjat, huomionosoitukset Vapaaehtoisten muistaminen Kirjat, cd:t, videot mikä tilaisuus, koska ja missä kuinka monta henkeä oli mukana käyttämässä mikä tilaisuus, koska ja missä tarjoiluun osallistuneiden henkilöiden nimet kenelle annettu ja mistä syystä mikäli muistetaan tavaralahjalla, sen tulee olla kohtuullinen (muutama kymmenen euroa) ja lahjan valitsee aina lahjanantaja selityksenä vapaaehtoisen muistaminen (henkilön nimi on aina mainittava) ÄLÄ ANNA LAHJAKORTTIA, sillä se käsitellään palkkion luonteisesti, jolloin lahjakortin summasta suoritetaan ennakonpidätys ja maksetaan sivukulut kenen käyttöön, säilytyspaikka 2

5 Lehdet Kuljetukset Irtaimisto, koneet, kalusto kenen käyttöön ketä kuljetettu, koska, mistä minne, miksi säilytyspaikka (vastuuhenkilön nimi, mikäli hän ei ole laskun tarkastaja) Lyhyesti: Tositteesta tulee selvitä, miten hankinta liittyy seurakuntien toimintaan MATKALASKUISTA YLEENSÄ Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada korvaus virka ja työmatkasta aiheutuneista matkustuskustannuksista määrättyjen periaatteiden mukaan. Asunnon ja työpaikan väliset matkat eivät ole korvattavia. Mikäli tehtävien hoito edellyttää liikkumista seurakuntien alueella, korvataan matkat linja autotaksojen mukaisesti. Kirkkoneuvostolta voi anoa oman auton käytön laskutusoikeutta, mikäli henkilö tehtäviensä vuoksi joutuu liikkumaan paljon seurakuntien alueella. Yhtymällä on junamatkoja varten käytössä VR matkatili, jolla saa alennusta tehdyistä matkoista. Junamatkoja voi ostaa ainoastaan VR kortilla. Koulutusmatkoihin paikallisseurakuntien työntekijät, papit, kanttorit, diakonia ja nuorisotyöntekijät hakevat kortin seurakuntasihteereiltä ja kaikki muut Armi Laaksoselta. Virkamatkoja varten kortti noudetaan oman yksikön VRkortin vastuuhenkilöltä. Yksityisiä matkoja varten noudetaan VR kortti neuvonnasta Anneli Lindgreniltä ja matkan hinta peritään palkasta seuraavan palkanmaksun yhteydessä. VR kortti ja ostotosite palautetaan välittömästi ostotapahtuman jälkeen samalle henkilölle, jolta kortti on noudettu. Matka ja päivärahalaskut on tehtävä erillisellä painetulla virallisella lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa matkan tms. päättymisestä (virkaehtosopimuksen mukaan 2 kk). SATUNNAISET KOULUTUS, KOKOUS YM MATKAT Matkalaskulomakkeen kääntöpuolella on selvitetty mm. päivärahojen maksuperusteita. Matkalaskun kaikki kohdat tulee täyttää. Matkan alkamis ja päättymisajankohta sekä ruokailujen määrä ovat tärkeitä, koska sekä matkan kesto että ilmaisten ruokailujen määrä vaikuttavat päivärahan suuruuteen. Vain yksi matka matkalaskua kohden! Koulutusmatkan kohdalla kurssin ohjelma liitteeksi. Matkalaskun hyväksyjä merkitsee kustannuspaikan. Talon VR kortilla maksettujen matkojen liput eivät kuulu matkalaskun liitteeksi. Mainitse laskussa, jos olet käyttänyt omaa autoa, vaikka laskutat julkisen kulkuneuvon taksan. 3

6 PÄIVÄRAHOISTA Leiripäivärahaa suoritetaan seurakunnan järjestämiltä leireiltä ja retkiltä, joihin viranhaltija / työntekijä määrätään opetus, valvonta tai muihin tehtäviin. Leiri ja retkipäivärahoille on oma lomake ja kustannukset suoritetaan viranhaltijan / työntekijän palkanmaksukustannuspaikalta eikä toimintamäärärahasta. Ulkomaanpäivärahan maksuedellytys on luottamuselimessä tehty päätös. Kopio päätöksestä on toimitettava taloustoimistoon TAKSIKUITIT Virka ja työmatkat on pyrittävä suorittamaan mahdollisimman edullisesti ja korvaus suoritetaan julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Mikäli julkisten kulkuneuvojen tai oman auton käyttö on tilapäisesti hankalaa esimerkiksi aikatauluongelmien vuoksi, voidaan virkamatka tehdä myös taksilla. Taksikuitit liitetään tositepohjaan (ks. kohta käteisostot) ja syy taksin käyttöön on aina selvitettävä. Taksikuitteihin antaa maksumääräyksen talous ja suunnittelujohtaja. Kaikki matkakulujen korvaukset maksetaan aina palkanlaskentajärjestelmän kautta ja sen vuoksi samalle tositepohjalle taksikuittien kanssa ei saa liittää kauppakuitteja. KILOMETRIKORVAUKSET Eräille työntekijöille kirkkoneuvosto myöntää oikeuden käyttää omaa autoa liikkuessaan työmatkoillaan seurakuntien alueella. Kilometrikorvauksen nostamiseksi toimitaan näin: Ajopäiväkirjaan tulee merkitä jokaisesta työmatkasta kaikki vaadittavat tiedot selkeällä käsialalla. Ajopäiväkirjan sivut ovat itsejäljentäviä. Vähintään kahden (2) kuukauden välein irrotetaan ajopäiväkirjasta kunkin itsejäljentävän sarjan päällimmäinen sivu ja jätetään jäljennössivu itselle. Ajetut kilometrit lasketaan yhteen ja täytetään yhdistelmälomake asianmukaisesti. Ajopäiväkirjan sivut ja yhdistelmälomake toimitetaan esimiehelle hyväksyttäväksi. Parkkiliput voi liittää ajopäiväkirjasivujen liitteeksi, mutta parkkilippuja ei voi olla ilman pysäköintipaikalle saapumista. Ajopäiväkirjan perusteella maksettavien kilometrien yhteydessä ei makseta yksittäisiä taksimatkoja, vaan ne liitetään tositepohjaan (ks. kohta käteisostot). Yli kaksi kuukautta vanhoja laskuja koskevat korvaukset voidaan jättää maksamatta, mikäli viivytykselle ei ole hyväksyttävää syytä. Km korvaus vuonna 2006 on 0,42 euroa/km. 4

7 PUHELINKORVAUKSET Vahvistetun puhelinohjesäännön (T: \ Säännöskokoelma \ PUHS99) mukaan eräät henkilöstöryhmät, lähinnä hengellisessä työssä olevat sekä vahtimestarit, voivat saada käyttöönsä virkapuhelimen, josta seurakuntayhtymä maksaa perusmaksut ja eräissä tapauksissa myös osan varsinaisista puhelinmaksuista. Puhelinten hankinnoista vastaa kiinteistöosastolla isännöitsijä Leo Saarinen puh Muiden kuin paikallisseurakuntien henkilöstön virkapuhelinkulut maksetaan samalta kustannuspaikalta kuin palkka. Paikallisseurakuntien työntekijöiden puhelinkulujen maksukustannuspaikoista on kukin kirkkoherra tehnyt erillisen suunnitelman. Puhelinkulut maksetaan tililtä 4302 ja puhelinten akut, nappikuulokkeet sekä muut huoltokulut kirjataan tilille Laskuun sisältyvät yksityiset puhelut eritellään. Lankapuhelimien omat puhelut tiliöidään taseen tilille 1677 ja matkapuhelinten omat puhelut tiliöidään taseen tilille Tilillä 1677 ja tilillä 1678 ei käytetä kustannuspaikkaa. Omat puhelut peritään palkasta. LASKUJEN TILIÖINNEISTÄ Laskut ja tositteet tiliöidään ulkoisen tuloslaskelman saamiseksi oheisten tililuettelomallien mukaisesti. Tililuettelomalleja on kolme. Keskuskirjanpidon budjettivarojen tilikartta on keltainen. Testamenttirahaston tilikartta on turkoosi. Vapaiden varojen rahaston tilikartta on vihreä. Tilin lisäksi käytetään kustannuspaikkoja esimiehen ohjaamalla tavalla toimintojen erittelyjen sekä tilastotietojen saamiseksi. Tilaa omille kustannuspaikoille on keskuskirjanpidon budjettivarojen osalta sivulla 8, testamenttivarojen osalta sivulla 17 ja vapaiden varojen osalta sivulla 21. Erityisesti paikallisseurakunnissa kustannuspaikan merkitseminen oikealle työmuodolle on tärkeää, jotta toteutumavertailusta voidaan tulkita eri toimintojen todelliset menot oikein. Ei ole järkevää käyttää aina seurakuntaneuvoston kustannuspaikkaa 2x810, jos lasku aiheutuu diakoniatyöstä tai musiikkityöstä. Budjetoinnin puolella voidaan tehdä määrärahasiirtoja, mikäli tarvetta esiintyy. Määrärahojen toteutumisraportteja sekä tapahtumalistauksia voi saada seurakuntasihteereiltä (sekä kirjanpidosta). Omien määrärahojen käyttöä tulee seurata talousarviovuoden aikana säännöllisesti. PALKAT JA PALKKIOT Palkat ja palkkiot yksityishenkilöille ovat ennakonpidätyksen alaisia eli niistä suoritetaan ennakonpidätys sekä maksetaan sosiaaliturva ja eläkemaksut. Palkansaajalta tarvitaan verokortti osoitetiedot pankkitili 5

8 Palkkiolomakkeessa tulee selkeästi mainita palkkion aihe, esimerkiksi onko kyseessä muusikko, näyttelijä tai muu esiintyvä taiteilija, luento tai koulutuspalkkio tms. Tämä tieto tarvitaan sen määrittämiseksi, minkä eläkelain alainen palkkio on kyseessä. miltä ajalta palkka tai palkkio maksetaan. Tämä tieto on tärkeä konekielisessä eläkerekisteröinnissä. Mikäli työn tai palvelun suorittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, voidaan suoritus maksaa täysimääräisenä ostoreskontran kautta. Tilinumero ei tällöin koskaan ole henkilöstökulujen ryhmään kuuluva muotoa 40xx vaan palveluksen osto ja tilinä useimmiten Ennakkoperintärekisterimerkintä tulee tarkistaa internetistä osoitteesta Korvausta työsuorituksesta ei milloinkaan voi antaa lahjakorttina tai tavaralahjoituksena ( pimeästi ) eli ilman ennakonpidätystä ja sivukulujen maksamista vaan maksusta täytetään aina palkkiolaskulomake ja se toimitetaan palkanlaskentaan asianomaisesti tiliöitynä ja hyväksyttynä. Pappien ja kanttorien sijaisille maksettavien toimituspalkkioiden kohdalla on ehdottomasti merkittävä sijaisuuden syy. Vuosi ja sairauslomasijaisten sekä VESTES vapaista johtuvien sijaisten palkkionmaksuissa käytetään tilinä asianomaista palkkatiliä ja kustannuspaikkana vakituisen palkkauskustannuspaikkaa. Kustannuspaikan voi tässä tapauksessa jättää täyttämättä, koska se tulee palkanlaskentaohjelmasta. Sen sijaan esimerkiksi ylimääräisten, päällekkäisistä tilaisuuksista johtuvien kanttorien tms. palkkaus kuuluu jollekin seurakuntaneuvoston alaiselle kustannuspaikalle ja tili on 4089, Toimituspalkkiot. Kustannuspaikan määrittelee tällöin tarkastaja tai hyväksyjä. Palkkion yhteydessä maksettavan päivärahan kohdalla on myös matkan alkamis ja päättymisajankohta merkittävä. Tehdyistä työsopimuksista on välittömästi toimitettava kopio palkanlaskentaan. Työsopimukseen tulee merkitä myös kustannuspaikka. LASKUTUS ELI RAHANTULO Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että seurakunnan pankkitileille ei saa tupsahtaa rahaa, jonka alkuperästä taloustoimistossa / kassalla ei ole ennakkoon tietoa. Ainoa tapa varmistaa se, että raha tulee kirjanpidossa oikealle kustannuspaikalle, on lähettää maksajalle lasku atkjärjestelmän myyntireskontran kautta. Määrältään pieniä osallistumismaksuja on mahdollista kerätä myös käteisenä. Tällöin rahat tuodaan kassalle yhdessä osallistujaluettelon kanssa, josta ilmenee, paljonko kultakin osallistujalta on kerätty. Käteisenä kerätyt rahat on tuotava kassalle välittömästi. Laskutus on hajautettu eri osastoille seuraavasti: kasvatusasiainkeskus vastaa leirikeskusten, päiväkerhojen, retriittien ja muiden kasvatusasiainkeskuksen alaisuuteen kuuluvien asioiden laskutuksista keskusrekisteri, huoltokeskus ja hautatoimi laskuttavat omat palvelunsa muualle kuin leirikeskuksiin suuntautuvien retkien ja leirien, kiinteistötoimiston ja vapaiden varojen rahaston laskutukset sekä kaikenlaiset erittelemättömät laskutukset hoidetaan taloustoimistossa 6

9 Ainoastaan edellä mainitut osastot laskuttavat. Mikään muu osasto ei saa kirjoittaa tekstinkäsittelyllä, käsin tai muulla tavalla laskuja, joissa saajana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän pankkitili. Opintokeskukselle, oppisopimustoimistoon tms. tahoille lähetettävien tilitysten täyttämisestä tulee käydä sopimassa taloustoimistossa. Samassa yhteydessä tilityksistä otetaan kopio, johon tilityksen tekijä merkitsee kustannuspaikan, jolle suoritus otetaan vastaan. Jos olet epävarma siitä, kenen hoidettavaksi jokin laskutus kuuluu, aloita kyselykierros taloustoimistosta! Taloustoimistosta saa lomakkeita, jolla laskutusmääräys annetaan. (ks. malli sivulla 25) Laskutuspohjaan merkitään: 1. ketä laskutetaan (nimi, osoite) 2. laskutuksen aihe (leiri, retki yms. jolle osallistutaan; tavara, joka myydään) 3. laskutettava summa 4. onko laskutus arvonlisäverollista (alv %) vai arvonlisäverotonta 5. mikäli alv % on 0, pykälä, johon verottomuus perustuu 6. haluttu eräpäivä 7. tili ja kustannuspaikka, jolle tulo kohdennetaan 8. yhteystieto (henkilö, johon laskun saaja tarvittaessa voi ottaa yhteyttä) 9. päiväys ja laskutuserittelyn laatijan allekirjoitus Laskujen mukaan on mahdollisuus liittää esimerkiksi leirikirje tai muu tiedote. Mikäli jo lähteneeseen laskuun tulee muutos eli osallistuja peruuttaa, on sovittu maksuajasta, laskun summaa pitää muuttaa tai lasku on kokonaan aiheeton, tästä tulee välittömästi ilmoittaa laskuttajalle. Eräpäivän jälkeen voit laskuttajalta tiedustella, onko joku jättänyt laskunsa maksamatta. Silloin sovitaan jatkotoimista eli laskun perimismenettelystä. POSTITUS Seurakuntayhtymän postitusta hoidetaan keskitetysti taloustoimiston neuvonnassa. Postituksen sujumiseksi on tärkeää pitää mielessä seuraavat seikat: Postitettaessa on aina ehdottomasti muistettava käyttää postitustilauslomakkeita. Postittajan työ nopeutuu, kun kustannuspaikkanumero on ympäröity tai alleviivattu. Kaikkien kirjelähetysten on oltava kirjekuoressa. Kuorettomat palautetaan lähettäjälle. Varsinkin suuria kirjemääriä postitettaessa kirjekuoret tulee asettaa samansuuntaisiksi. Ulkomaille tai Ahvenanmaalle lähetettävät postit tulee pitää erillään, esimerkiksi kirjepinon päällimmäisenä. Postin tulee olla taloustoimistossa viimeistään kello ehtiäkseen saman päivän postitukseen. Suuret kirjemäärät tulee toimittaa tätä aikaisemmin. 7

10 BUDJETTIVAROJEN KUSTANNUSPAIKAT, JOITA ITSE KÄYTÄN: numero nimi 8

11 TÄSSÄ OVAT MENOTILIT, JOITA KÄYTETÄÄN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KESKUSKIRJANPIDON BUDJETTIVAROJEN KIRJANPIDOSSA. TÄMÄ LUETTELO TULEE OLLA ESILLÄ NIISSÄ PAIKOISSA, JOISSA LASKUJA TILIÖIDÄÄN. HUOM: TESTAMENTTIRAHASTOLLA JA VAPAIDEN VAROJEN RAHASTOLLA ON OMAT TILIKARTAT EIKÄ TESTAMENTTI TAI VAPAISTA VAROISTA MAKSETTAVIA LASKUJA TILIÖIDÄ TÄMÄN KELTAISEN TILILUETTELON MUKAAN. KESKUSKIRJANPIDON BUDJETTIVAROJEN TILIKARTTA ON KELTAINEN. TESTAMENTTIRAHASTON TILIKARTTA ON TURKOOSI. VAPAIDEN VAROJEN RAHASTON TILIKARTTA ON VIHREÄ. LASKUA EI VOIDA JAKAA MAKSETTAVAKSI ERI RAHASTOJEN KESKEN VAAN SE ON MAKSETTAVA YKSINOMAAN BUDJETTIVAROISTA, YKSINOMAAN TESTAMENTTIVAROISTA TAI YKSINOMAAN VAPAISTA VAROISTA. TÄMÄ TULEE HUOMIOIDA JO OSTOVAIHEESSA JA PYYTÄÄ ERILLISET LASKUT ERI VAROISTA MAKSETTAVILLE OSTOILLE. (Kursivoitu teksti: tilin sisällön selvitystä) (Pienellä kirjoitettu teksti: lisätietoja) ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT JA PALKKIOT MAKSETAAN HENKILÖILLE, JOTKA TOIMITTAVAT OMAN HENKILÖKOHTAISEN VEROKORTTINSA PALKANMAKSUA VARTEN. MIKÄLI PALKKIO MAKSETAAN TYÖN SUORITTANEEN HENKILÖN EDUSTAMALLE YRITYKSELLE, JOKA ON MERKITTY ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN, KYSEESSÄ EI OLE ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAINEN PALKKA TAI PALKKIO EIKÄ KIRJANPIDON TILINUMERO OLE SILLOIN TÄSSÄ RYHMÄSSÄ. LASKUN TARKASTAJA KÄY OSOITTEESSA VARMISTAMASSA, KUULUUKO LASKUTTAVA YRITYS ENNAKKO PERINTÄREKISTERIIN. MIKÄLI LASKUTTAVA YRITYS EI KUULU ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN, LASKUN TARKASTAJA MERKIT SEE LASKUUN TYÖN SUORITTANEEN HENKILÖN POSTIOSOITTEEN JA HENKILÖTUNNUKSEN JA VALITSEE TILIN SEURAAVALLA SIVULLA OLEVASTA PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN RYHMÄSTÄ. 9

12 ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT JA PALKKIOT: HUOM: PALKANMAKSUPÄIVÄ = MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖPÄIVÄI 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 4009 Ansionmenetyskorvaukset 4010 Viranhaltijoiden kuukausipalkat 4020 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 4030 Vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkat 4040 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat (Domcafén kesätyöntekijät, leirityöntekijät, kirkkojen oppaat, rippikoulun apuohjaajat, teologiharjoittelijat) 4042 Alv viranhaltijoiden kuukausipalkat 4050 Erilliskorvaukset (lisä, yli, sunnuntai, yötyö, ja varallaolokorvaukset, leirin johtajalisä) 4060 Sairaus, äitiys, ja vanhempainlomasijaisten palkat Huom: Kustannuspaikka sairastuneen palkanmaksukustannuspaikka 4065 Vuosiloma ja muut sijaiset (myös VES ja TES vapaapäiväsijaiset) Huom: Kustannuspaikka vakinaisen palkanmaksukustannuspaikka 4070 Vakinaisten tunti ja urakkapalkat 4071 Määräaikaisten tunti ja urakkapalkat 4072 Alv työsuhteisten kuukausipalkat 4075 Asuntoedut 4080 Asiantuntijapalkkiot (verokortin toimittanut opettaja, luennoitsija, kuvanveistäjä, taidemaalari, valokuvaaja) 4081 Työnohjaajien palkkiot 4085 Kerhonohjaajapalkkiot (muskarin lastenohjaaja, kuoron lastenhoitaja, voimistelunohjaaja) 4088 Esiintymispalkkiot (evankelista, laulaja ym. esiintyjä) Huom: Kustannuspaikka toimintamenojen kustannuspaikka 4089 Toimituspalkkiot (kanttorin tai papin muu kuin VES tai TESvapaapäiväsijainen, hartauksien säestäjä) Huom: Kustannuspaikka toimintamenojen kustannuspaikka 4091 Leiripalkkiot (myös harjoittelijat leireillä) 4097 Muut palkat ja palkkiot (pysyväisluonteiset: kuoronjohtaja, erillispalkkiot) HENKILÖSIVUKULUT: 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 4120 Eläkevakuutusmaksut/KIEL 4121 Eläkevakuutusmaksut/LEL 4122 Eläkevakuutusmaksut/TAEL 4123 Eläkevakuutusmaksut/TEL 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4170 Eläkkeet 4183 Työkalukorvaus 4185 Lahjat seurakuntayhtymän tai johonkin seurakuntayhtymään kuuluvan paikallisseurakunnan tai yhteisen työmuodon henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle (lahjaksi annetut kukat ja lahjat; myös osallistuminen merkkipäivän viettäjän osoittamaan hyväntekeväisyyskeräykseen) Huom: Henkilökuntaan kuuluu, jos on voimassa oleva työ tai virkasuhde yhtymän osastoon, ei pelkästään lahjan antajan osastoon HUOM: LAHJAKORTTEJA EI SAA ANTAA! 4189 Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut(voileipäraha,vaatteiden pesuraha) 10

13 PALVELUJEN OSTOT PALVELUJEN OSTOIHIN KUULUVAT ULKOPUOLISILTA OSTETUT PALVELUT SEKÄ PALVELUN TUOTTAJAN LASKUTTAMAT TARVIKE JA MATKAMENOT. PALVELUIDEN OSTOIHIN KUULUVAT ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN MERKITYILLE YRITYKSILLE TAI TOIMINIMILLE MAKSETUT PALKKIOT, JOISTA EI SUORITETA ENNAKONPIDÄTYSTÄ EIKÄ MAKSETA SOSIAALITURVAMAKSUA. HENKILÖSTÖLLE HANKITUT MATKUSTUS, RAVITSEMUS, SOSIAALI, TERVEYS, OPETUS JA KULTTUURIPALVELUT KIRJATAAN PALVELUJEN OSTOIHIN Postipalvelut (e kirje, jakelupalvelu, vastauslähetykset) 4302 Puhelumaksut 4303 Tietoliikennemaksut (tv luvat, radioluvat, radio ja tv aika) 4304 Teosto ja Gramex maksut 4305 Puhelinluettelon rivimaksut 4310 Painatukset ja ilmoitukset (sanomalehti ilmoitukset, kopiointimaksut kopiontiyritykselle, käyntikorttien painatus) 4321 Maksetut myyntiprovisiot 4322 Pankkipalvelut 4323 Muut toimistopalvelut (leimamerkit, Eurocardin vuosimaksu, isännöitsijäntodistukset, lainhuudatukset, tallelokerovuokra, postilokerovuokra) 4324 Kurssierot ja yli/alisuoritukset 4331 Kiinteistöhuoltoyhtiöpalvelut 4334 LVI huolto (LVISA huolto, nuohous; sopimukseen perustuva vuosihuolto) 4335 Erityislaitehuolto (hälytyslaite, sprinkler,äänentoisto, antenniverkko, kellonsoittojärjestelmä, urut) 4336 Jätehuolto 4337 Siivouspalvelut (remonttisiivous, yrityksille maksettavat vahtimestarien sijaisuudet, graffitien poisto) 4338 Kaapelitelevision vuosimaksu 4339 Vartiointipalvelut 4340 Hissihuolto ja korjauspalvelut 4349 Muut rakennusten kunnossapitopalvelut (myös ulkopuolisten ostamat tarvikkeet, maalaus, pintatyöt,tapetointi, myös rakennusten pihalla olevien välineiden korjaus, huolto ja rakentaminen) HUOM: VARMISTETTAVA, ONKO VUOSIKORJAUSTA VAI INVESTOINTIA! 4354 Muut tonttimenot (kalastuskunnan maksu, tiekunnan maksu, viranomaismaksut) 4358 Ulkoalueiden kunnossapitopalvelut (tuhoeläintorjunta, puiden leikkaus, pihan päällysteen paikkaus, soran ajo) 4360 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut (liesien ja jääkaappien korjaus ja vaihto, huoltopalvelut, valokopiokoneen huoltomaksut, auton pesettäminen) Huom: vuokrattujen valokopiokoneinen kuukausimaksut = Taide ja sakraaliesineiden korjaus ja huolto 11

14 4362 Puhelinten huoltokulut (kännyköiden akut ja kuoret, liittymien siirrot) 4370 Korvaukset henkilökunnalle julkisten kulkuneuvojen käytöstä virkamatkoilla koulutusmatkoja lukuun ottamatta (taksi, bussi, juna) Huom: Maksetaan aina palkka ajon yhteydessä. Huom: Koulutusmatkat kirjataan tilille Korvaukset muille kuin henkilökuntaan kuuluville julkisten kulkuneuvojen käytöstä (taksi,bussi,juna) 4372 Ravitsemis ja majoituspalvelut henkilökunnalle (työpaikkakokoukset, hotellimaksut muun kuin koulutusmatkan yhteydessä, henkilökunnan ryhmäkuljetukset) Huom: Koulutuksesta aiheutuneet ravitsemispalvelut kirjataan tilille Huom: Ruoka ja kahvitarjoilut muille kuin omaan henkilökuntaan kuuluville kirjataan tilille Majoituspalvelut muille kuin henkilökuntaan kuuluville (esiintyvien taiteilijoiden, urkukorjaajien tms. yöpymismaksut Turussa, vapaaehtoistyöntekijöiden ja luottamushenkilöiden majoitus matkoilla) 4374 Kilometrikorvaukset oman auton käytöstä henkilökuntaan kuuluvalle tai hänen sijaiselleen virkamatkoilla. Huom: Maksetaan aina palkka ajon yhteydessä, myös silloin kun varsinaista palkkaa ei makseta Kilometrikorvaukset oman auton käytöstä muille kuin henkilökuntaan kuuluville. Huom: Maksetaan aina palkka ajon yhteydessä, myös silloin kun varsinaista palkkaa ei makseta. Huom: Jos yhteisöt tai yritykset laskuttavat kouluttajan tai esitelmöitsijän matkakorvauksia, käytetään tällöin sitä tiliä, jolle muut asiasta johtuvat kustannukset tiliöidään (esim. asiantuntijapalvelut 4400, koulutus 4380 tai koulutus 4381) 4376 Päivärahat virkamatkoilta henkilökunnalle (myös leiripvrahat) 4377 Päivärahat muille kuin henkilökuntaan kuuluville 4378 Leiripalvelut (ulkopuolisten tahojen perimät leirimaksut) 4379 Muut kuljetus ja majoituspalvelut (seurakuntaretkien laiva ja bussikuljetukset, esitteiden jakelu, pianon siirtokuljetus, pysäköintimaksut, lähettipalvelut) 4380 Oman henkilökunnan koulutussuunnitelmaan liittyvät koulutuskustannukset (vain kurssimaksut ja osallistumismaksut) Huom: koulutussuunnitelmaan liittyvien koulutusten matka, majoitus ja ravitsemiskustannukset tilille 4383) 4381 Oman henkilökunnan muu kuin koulutussuunnitelmaan sisältyvä koulutus (neuvottelupäivien, vuosiaiheseminaarin, diakoniapäivien,kirkkopäivien ja muiden työalakokoontumisten kurssimaksut tai osanottomaksut) Huom: muuhun kuin koulutussuunnitelmaan liittyvien koulutusten matka, majoitus ja ravitsemiskustannukset tilille 4383) 4383 Koulutuksesta aiheutuvat matka, majoitus ja ravitsemispalvelut sekä päivärahat henkilökunnalle 4391 Koulutuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalle (osallistuminen kirkkopäiville, lähetysjuhlille, ym) Huom: myös osallistumiseen liittyvä matkat, ravitsemiskulut ja päivärahat 4400 Asiantuntijapalvelut (ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle tai toiminimelle maksettava: palveluksen osto, esim. korvaus ammattivalokuvaajalle kuvauksesta, konsultointi autokatsastus, rakennusvalvontamaksu, arkkitehtisuunnittelu) Huom: Myös yrityksen tai toiminimen veloittamat matkat 4401 Henkilöstön vuokraus 12

15 4402 Työharjoittelukorvaus oppilaitokselle 4403 Pesulapalvelut (vaatteiston ja liinavaatteiden pesu ja huolto, vaihtomatot, mopit) 4404 Ruoka ja kahvitarjoilut muille kuin omalle henkilökunnalle Huom: Ruoka ja kahvitarjoilut omalle henkilökunnalle kirjataan tilille Pääsyliput ja osallistumismaksut (ei koulutuksen vaan konsertin, teatterin, elokuvien ja näyttelyiden pääsyliput, osallistumismaksut kilpailuihin, kuntosaliliput, 4406 Asiantuntijapalvelut työnohjauksesta (myös työnohjaukseen liittyvät matka, päivärahat ja majoitus) 4410 Haudankaivuupalvelut 4415 Atk palvelut (atk laitteiden ja ohjelmistojen huolto, ylläpito, päivitys, nettimaksut, VRK:n suorakäyttöpalvelu) 4419 Muut erityispalvelut (valokuvien kehittäminen, pöytäkirjojen sidonta, uutisten osto juttupankista, avainten teettäminen, näyttelyn järjestämispalvelu) 4420 Palo, kiinteistö ja metsävakuutukset 4421 Liikennevakuutukset 4422 Vastuuvakuutukset 4423 Henkilövakuutukset muille kuin henkilökuntaan kuuluville 4424 Venevakuutukset 4429 Muut vakuutuspalvelut (matkavakuutukset henkilökunnalle) 4430 Korvaus toisen srk:n ylläpitämästä toiminnasta 4440 Muut sivukulut (henkilöstön työterveyshuollon maksut) 4450 Oikeudenkäyntikulut ja perintäkulut saatavista 4466 Metsänhoitopalvelut ja metsänhoitomaksut SISÄISET MENOT 4479 Sisäiset vuokrat 4480 Sisäiset ravitsemuspalvelut 4481 Sisäiset majoituspalvelut 4482 Sisäiset kopiopalvelut 4483 Sisäiset kuljetuspalvelut 4484 Sisäiset huoltopalvelut 4485 Sisäiset asiantuntijapalvelut 4486 Sisäiset koulutuspalvelut 4487 Sisäiset leirimaksut Huom: kun leiriläiselle lähetetty maksamaton leirimaksu maksetaan diakonia avustuksena vähävaraisuuden perusteella, tili on 4830 Huom: kun leiristä vastaava seurakunta joutuu maksamaan (ei diakoniaperustein vaan pakosta) leiriläiselle lähetetyn ja perimistoimenpiteistä huolimatta maksamattoman leirimaksun, tili on Muut sisäiset kustannuserät (sakkomaksut leirikeskuksille) 4489 Sisäiset kirja ym. hankinnat 4490 Sisäiset kukkahankinnat (kaikki huoltokeskuksesta hankitut kukat ja tarvikkeet) 4491 Sisäiset retkikulut 13

16 VUOKRAMENOT: 4500 Maa ja vesialueiden vuokrat 4520 Huoneistojen hoitovastikkeet 4521 Huoneistojen rahoitusvastikkeet 4525 Alv, liikehuoneistojen yhtiövastikkeet 4530 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (säännölliset) 4535 Alv, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4560 Autojen, koneiden ja laitteiden vuokrat 4589 Muut vuokrat (tilapäiset tilavuokrat kuten uima allasosasto ja voimistelusali, varusteiden vuokra kuten ensiapunukke, kirjaston kaukolainausmaksu, videoelokuvien vuokra, satamamaksut) AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT: 4600 Irtokalusteet (vuosikuluksi kirjattavat kalustehankinnat, esim. huonekalut,valaisimet, hiekka astiat, roska astiat, jääkaapit, liedet, ulkoleikkitelineet) 4602 Kirkolliset esineet (kastemaljat, alttariliinat) 4610 Atk laitteet ja tarvikkeet (pc:t, näytöt, hiiret, muistitikut) 4620 Muut koneet ja laitteet (kännykät, sanelimet, polkupyörät. kiikarit, laskukoneet, pienet soittimet, johdolliset keittiötarvikkeet kuten mikrot, kahvinkeittimet, kyntteliköt, valosarjat) 4630 Työvälineet ja kalut (imurit, lattianhoitokoneet,porakoneet, sammuttimet, sahat, lapiot, haravat, ruuvimeisselit, jakoavaimet) 4635 Keittiövälineet ja astiastot (ei johdolliset ruoan valmistus ja tarjoiluvälineet) 4636 Pienkalusto (pöytäliinat, kynttilänjalat, pöytäkoristeet, kuusenkoristeet, verhot, vahakankaat, vuodevaatteet, työsalkut, kalastusvälineet,teltat) 4637 Lelut, pelit HUOM: TILEILLE KIRJATTAVISTA HANKINNOISTA ON LASKUSSA ILMOITETTAVA MYÖS SÄILYTYSPAIKKA (TALO JA HUONE) 4640 Toimistotarvikkeet (kynät, vihot, kirjepaperit, kirjelomakkeet, muistiinpanovälineet, kalenterit, hiirimatot) 4660 Kopiointi ja monistusmateriaalit (monistuspaperit, värikasetit) 4670 Elintarvikkeet (ruoka aineet ruoanvalmistukseen, ainoastaan yhtymän leirikeskusten emännät käyttävät tätä tiliä) Huom: Kahvi ja ruokatarjoilukustannukset omalle henkilökunnalle kirjataan tilille 4372 ja henkilökuntaan kuulumattomille tilille 4404, kokkikerhojen tarvikkeet kirjataan tilille 4753, diakoniaavustuksena annetut elintarvikkeet kirjataan tilille 4830) 4675 Keittiön oheistarvikkeet (mm. kertakäyttöastiat, kahvinsuodattimet, kahvi ja ruokaliinat) 4690 Poltto ja voiteluaineet (ajoneuvoihin, koneisiin, grilliin, trangiaan, saunapuut, takkapuut) 14

17 4700 Lämmitys 4704 Sähkönkulutus 4707 Vedenkulutus 4710 Jätevesikemikaalit 4720 Rakennustarvikkeet (puutavara, maalit, naulat, ruuvit, lvi osat; yhtymän rakennusmies ostaa) 4721 Varaosat, korjaus ja huoltotarvikkeet (koneiden, kalusteiden ja laitteiden varaosat, lamput, sulakkeet, jatkojohdot, kitarankielet, kaiutinjohdot, kiuaskivet, paristot) 4722 Puutarhatarvikkeet (siemenet, lannoitteet, tuhoeläinmyrkyt, multa, parveke ja pihakukat, kukkaravinne, lintujen ruoka) 4723 Sopimusviljelytarvikkeet (kaikki hoitohaudoille vietävät tarvikkeet) 4724 Seurakunnallisten tilaisuuksien koristeet (seurakunnallisissa tilaisuuksissa poltettavat kynttilät ja elävät kukat, ulkotulet ja niiden nestekaasu, joulukuuset,ilotulitteet) 4725 Suojavaatteet (virkapuvut, siivousmekot, käsineet, kuulosuojaimet, hengityssuojaimet, työjalkineet) 4726 Vaatteisto (kirkossa käytettävät erityisvaatteet, esim.albat ja kuoropuvut) 4728 Kirjallisuus ja lehdet työntekijöille (myös nuotit, ammattilehdet, luottamushenkilöiden lehdet ja kirjat, kartat) 4729 CD levyt, videot, diasarjat ja äänitetyt musiikkikasetit HUOM: TILEILLE 4728 JA 4729 KIRJATTAVISTA OSTOKSISTA ON LASKUSSA ILMOITETTAVA MYÖS SÄILYTYSPAIKKA (TALO JA HUONE) 4730 Seurakunnallinen lahjakirjallisuus (esim varastoon ostetut vihkiraamatut, kaste ja kummitodistukset, rippikoulukirjat päiväkerholaisten ja pyhäkoululaisten lehdet, kouluille ja hoitolaitoksille tilattavat lehdet) 4731 Ehtoollistarvikkeet (ehtoollisviini ja ehtoollisleivät) 4732 Kastekynttilät 4736 Lahjaesineet ja huomionosoitukset (nimetyille henkilöille juhla tai merkkipäivänä annettavat, ei yhtymän, yhteisten työmuotojen tai paikallisseurakuntien henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle; kaikenlaiset lahjat, merkkipäivä, osanotto ja arkulle laskettavat kukat, osallistuminen merkkipäivän viettäjän ilmoittamaan keräykseen; nimikkoläheteille tilatut lehdet, muut kuin ammattilehdet) Lahjat omalle henkilökunnalle = HUOM: LAHJAKORTTEJA EI SAA ANTAA! 4751 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet (kun ostetaan omalle henkilökunnalle, tilileiman kohtaan Tunn 666, paperinenäliinat) 4752 Siivoustarvikkeet ja puhdistusaineet 4753 Kerhotarvikkeet (askartelutarvikkeet, kerhotarvikkeet, ym kuluva materiaali) 4758 Muut aineet ja tarvikkeet (jäänestoaine, sora, filmirullat, kasetit äänittämiseen ja videointiin, kankaat, myytäväksi ostettu materiaali, valokuvaajan varastosta ostetut valokuvat, palkinnot, kuluvat lavastusmateriaalit, kuluvat ikkunansomistusmateriaalit) Huom: pysyvät koriste esineet tms ovat pienkalustoa, tili Atk ohjelmat 15

18 ANNETUT AVUSTUKSET: 4800 Suomen Lähetysseura 4801 Ev lut Kansanlähetys 4802 SLEY/SLEF 4803 Ev lut Lähetysyhdistys Kylväjä 4804 Suomen Pipliaseura 4805 Sanansaattajat 4806 Palkkioita vastaavat avustukset (myös taksvärkkiläisten korvaukset) 4830 Diakonia avustukset (myös diakonisin perustein maksettavat leirien ja kerhojen vapaapaikat) 4890 Muut avustukset (esim partiolippukunnille annetut avustukset ja hautausavustukset henkilökunnalle) 4891 Avustukset saatavista (leiriläisten maksamattomat maksut, jotka leiristä vastaava seurakunta maksaa) MUUT KULUT: 4910 Kunnallisvero 4911 Kiinteistövero 4913 Dieselvero 4914 Metsänhoitomaksu 4915 Ajoneuvovero 4930 Jäsenmaksut 4964 Hautapaikan takaisinosto 4966 Vähäiset vahingonkorvaukset 4998 Laskujen viivästysseuraamukset TILILEIMAMERKINNÄT: Kohtaan Tili merkitään yllä olevasta luettelosta se 4 numeroinen menotili,joka parhaiten vastaa laskun sisältöä. Kohtaan Kp merkitään 5 numeroinen kustannuspaikka. Kustannuspaikka on tarkastajan ja hyväksyjän harkinnassa, taloustoimistossa ei sitä pääsääntöisesti päätetä. Huom: Testamenttirahastossa ja Vapaiden varojen rahastossa on omat tilit ja kustannuspaikat. Testamenttirahaston tilit ja kustannuspaikat alkavat numerolla 9. Vapaiden varojen rahaston tilit ja kustannuspaikat alkavat numerolla 1. Pyydä Testamenttirahaston ja Vapaiden varojen rahaston kustannuspaikkaluettelosi kirjanpidosta! Testamenttirahaston tilikartta ja tilaa omille kustannuspaikoille on sivuilla Vapaiden varojen rahaston tilikartta ja tilaa omille kustannuspaikoille on sivuilla

19 TESTAMENTTIRAHASTON KUSTANNUSPAIKAT, JOITA ITSE KÄYTÄN: numero nimi

20 TESTAMENTTIRAHASTO Tilikartta TCU Nimi Tilinro T U L O S L A S K E L M A TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Palvelujen myynti/ei konserni Retki matka & leiritulot Palvelujen myynti/konserni Palvelujen myynti konsernille Palvelujen myynti konsernille 22% alv Tarvikemyynti/konserni Tarvikemyynti konsernille, ei alv Tarvikemyynti konsernille 22% alv Tarvikemyynti konsernille 8% alv VUOKRATUOTOT Vuokratuotot/ei konserni Asuinhuoneistojen vuokratulot Vesimaksutulot Autopaikkojen vuokratulot Sähkömaksutulot Liikehuoneistojen vuokratulot, ei alv Liikehuoneistojen vuokratulot, alv Vuokratuotot/konserni Vuokraukset konsernille, ei alv KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot/ei konserni Lahjoitustulot Kolehtitulot TUET JA AVUSTUKSET Tuet ja avustukset/ei konserni Korvaus oppisopimustoimistolta TE keskuksen työmarkkinatuki MUUT TUOTOT Muut sekalaiset tuotot/ei konserni Perintätulot Irtaimiston & kaluston myynti Vakuutuspalautukset aikaisemmilta tilikausilta Sekalaiset tulot TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat Muut henkilöstömenot Sairausvakuutuskorvaukset PALVELUJEN OSTOT Palvelujen ostot/ei konserni Postipalvelut Telepalvelut Painatukset ja ilmoitukset Toimisto ja pankkipalvelut Huoneistojen korjaus ja huolto Kuljetuspalvelut Majoituspalvelut Retkikustannukset Leiripalvelut Ruoka ja kahvitarjoilut 18

Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO

Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO Tämän Talous-Naakan tarkoituksena on kerrata, tarkentaa ja täsmentää ohjeistuksia, joita taloustoimiston kanssa asioitaessa noudatetaan.. Seurakuntayhtymän taloudenhoidossa tulee noudattaa KV:n 3.5.2001

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI 12.5.2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 41901 KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013 1 (12) V A R S I N AI N E N T O I M I N T A TIEDOTUSTOIMINTA 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 075,00 3011 Lehden ilmoitustuotot

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Susanna Sarvanto-Hohtari Tarja Malmivirta TB 2014 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 567 000 Toiminto

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro %

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro % KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3280 KURSSI-/LUKUKAUS 42,90-42,90-100,0 42,90-42,90-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE 3455 OPETUSHALLITUS/A 18.000,00-18.000,00-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 Tämän ohjeen antaja on Suomen Golfliiton hallitus. Ohje astuu voimaan 1.6.2016 ja korvaa aiemmin 1.1.2015 annetun matkustusohjeen. Ohje koskee

Lisätiedot

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 1 LIITE 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2008 tehdään tulosyksiköittäin erillisellä web-taloussuunnitteluohjelmalla. Kunkin tulosyksikön tiedot

Lisätiedot

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Sivu 1. Rahayksikkö EURO 01/10-12/10 %/lv 01/09-12/09 %/lv

TULOSLASKELMA Sivu 1. Rahayksikkö EURO 01/10-12/10 %/lv 01/09-12/09 %/lv TULOSLASKELMA Sivu 1 MYYNTITUOTOT Kilpailutuotot 30100 Käsiohjelmat alv 9 537,82 0,7 13 052,00 0,9 30121 Pääsyliput alv 9% 12 272,80 0,9 17 330,36 1,2 30200 Kalenterit/kuvastot alv 88,61 0,0 218,03 0,0

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000 Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67 Kirjausesimerkkeihin on kerätty tyypillisimpiä kirjanpidon kirjauksia ja tilinpäätösvientejä RAHATILIT Yhdistys vie käteiskassasta 1000 euroa pankkitilille. Pankkitililtä maksetaan

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Rondoweb Tarkastajan ja hyväksyjän ohje

Rondoweb Tarkastajan ja hyväksyjän ohje Rondoweb Tarkastajan ja hyväksyjän ohje 1. Käynnistys ja oikeudet... 2 1.1. Ohjelman käynnistys... 2 1.2. Valikot... 3 1.3. Käyttäjän oikeudet... 3 1.4. Käsittelijän rooli... 4 2. Laskujen käsittely...

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust.

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. Matkailu 2012 Menot Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. 2013 taulukko Jaksotetut palkat, lomapalkkavaraus 389,03 sisältää

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot