Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.2006 1.1.2006. Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO"

Transkriptio

1 Tämän Talous-Naakan tarkoituksena on kerrata, tarkentaa ja täsmentää ohjeistuksia, joita taloustoimiston kanssa asioitaessa noudatetaan. Seurakuntayhtymän taloudenhoidossa tulee noudattaa tarkasti kirkkovaltuuston vahvistamaa taloussääntöä (T:\Avoin\Säännöskokoelma\ Taloussääntö-2005), kirkkolakia ja -järjestystä sekä kirkkohallituksen antamia ohjeita, varsinkin kun otetaan huomioon seurakuntien asema julkisten verovarojen käyttäjänä. Erityisesti halutaan kiinnittää huomioita kirjanpitolainsäädännön ja verolainsäädännön asettamiin vaatimuksiin tositteille sekä palkkio-, matka- ja päivärahalaskuille. Ohjeet on laadittu kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2003 tililuettelomallin mukaan. Seurakuntayhtymän taloustarkastaja, KHT Ilkka Yli-Räisänen on tarkistanut tämän ohjeistuksen. Talous-Naakka tulee antaa jokaiselle työntekijälle. Lisäkappaleita Talous-Naakasta saa taloustoimistosta. Huomaa myös, että kotiverkosta löytyy sekä Talous-Naakka että useita taloustoimiston kanssa asioitaessa tarvittavia lomakkeita. Mikäli lomake tai lasku on puutteellinen vielä taloustoimistoon saapuessaan, se palautetaan hyväksyjälle ja näin maksaminen viivästyy. Kun jokainen hoitaa oman osuutensa maksettavien laskujen sekä saapuvien maksujen käsittelystä ohjeiden mukaisesti jo heti ensimmäisellä kerralla, suoritukset laskuista lähtevät nopeasti ja varmasti oikeille pankkitileille sekä saapuvat maksut tuloutuvat varmasti oikeille pankkitileille ja oikeille kustannuspaikoille. Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Käteisostot 1 Ennakot 1 Seurakuntayhtymän laskuun ostaminen 2 Esimerkkejä selvityksistä, joita tositepohjaan tai laskuun on kirjoitettava 2 Matkalaskuista yleensä 3 Satunnaiset koulutus, kokous ym matkat 3 Päivärahoista 4 Taksikuitit 4 Kilometrikorvaukset 4 Puhelinkorvaukset 5 Laskujen tiliöinneistä 5 Palkat ja palkkiot 5 Laskutus eli rahantulo 6 Postitus 7 Keskuskirjanpidon budjettivarojen kustannuspaikat, joita itse käytän 8 Keskuskirjanpidon budjettivarojen menotililuettelo 9 16 Testamenttirahaston kustannuspaikat, joita itse käytän 17 Testamenttirahaston tilikartta Vapaiden varojen rahaston kustannuspaikat, joita itse käytän 21 Vapaiden varojen rahaston tilikartta Yhteystietoja 25 2

3 KÄTEISOSTOT Suotavaa olisi keskittää hankintoja niin, että kerralla hankitaan tavaraa isompi erä, jolloin kannattaa hoitaa maksu liikkeen laskutuksen kautta eikä käteismaksulla. Jollei kassakuitista selkeästi ilmene, mikä ja minkä hintainen tuote on ostettu, pyydetään liikkeen kassanhoitajaa kirjoittamaan erillinen kuitti. Mikäli pieniä kaupan kassakuitteja käteishankinnoista kertyy, liitetään kuitti erilliseen tositepohjaan, joita saa esimerkiksi taloustoimistosta, seurakuntasihteereiltä, kasvatusasiainkeskuksesta, diakoniakeskuksesta, Eerikistä ja huoltokeskuksesta. Tositepohjaan ei niitata kuitteja päällekkäin eikä poikittain vaan erikseen niin monta kuin yhteen lomakkeeseen tositteelle varattuun tilaan mahtuu, jotta hankinnat on luettavissa yhdellä silmäyksellä ilman selaamisia. Tositepohjaan kirjoitetaan seuraavat tiedot: käyttöselvitykset onko saanut ostoa varten ennakkoa oman pankkitilin numero, mikäli haluaa suorituksen tililleen tilileimaan tili ja kustannuspaikkatiedot selkeillä numeroilla oma nimikirjoitus tarkastajan kohdalle Sen jälkeen tositepohja lähetetään esimiehelle hyväksyttäväksi. Tosite on maksatuskelpoinen, kun siinä on kaikki edellä mainitut tiedot. (ks. malli sivulla 26) ENNAKOT Suuria yksittäisiä hankintoja varten voi kassalta nostaa ennakkoa. Suositeltavaa on, että ostokset tehdään laskuun. Vain erikoistapauksissa annetaan alle 20 euron ennakkoja. Ennakon nostamisesta tehdään kassalla kuitti, jonka asianomainen työntekijä allekirjoittaa. Hän kirjoittaa kuittiin myös selvityksen siitä, mihin erityiseen tarkoitukseen ennakko nostetaan (esim. Muumimaailman retken sisäänpääsyliput). Ennakot on selvitettävä kassalla välittömästi kyseessä olevan menon synnyttyä eli retkeltä palaamisen jälkeen. Ennakolla suoritetun hankinnan kuitin kanssa menetellään kuten käteisostojen kanssa, mutta tositepohjaan merkitään saadun ennakon määrä. Jos ennakko on täsmälleen kuitin suuruinen, toimitetaan tositepohja selvitys, tarkastus ja hyväksymismerkinnöin kassalle. Mikäli kuitti on suurempi tai pienempi kuin nostettu ennakko, ennakon haltijan tulee henkilökohtaisesti saapua kassalle perimään lisää tai palauttamaan rahaa. Kassalta ei saa uutta ennakkoa, mikäli edellinen ennakko on selvittämättä. Yli kolme kuukautta selvittämättä olleet ennakot peritään palkasta. Seurakunnan toimintaa varten otettua ennakkoa ei saa missään tapauksessa käyttää palkkaennakkona. Omaa matkalaskua vastaan on mahdollista talous ja suunnittelujohtajan tai talouspäällikön luvalla nostaa matkalaskuennakkoa. Tämä ennakko peritään takaisin nostamista lähinnä seuraavana matkakorvausten maksupäivänä. Ennakoiden käyttöä ja käsittelyä seurataan taloustoimistossa sekä sisäisessä tarkastuksessa. Ennakoiden antaminen lopetetaan, mikäli henkilö menettelee ohjeiden vastaisesti. KASSAN AUKIOLOAIKA ON KLO

4 SEURAKUNTAYHTYMÄN LASKUUN OSTAMINEN Liikkeet eivät myy tavaraa laskuun, ellei ostaja todista olevansa oikeutettu niin tekemään. Tämä todistetaan täyttämällä seurakuntayhtymän virallinen, juoksevasti numeroitu sininen tilauslomake ja luovuttamalla se oston yhteydessä liikkeeseen. Näitä lomakkeita on taloustoimistossa pääkassanhoitajalla. Ne työntekijät, jotka toistuvasti ostavat tavaraa laskuun, voivat kuitata kassalta kokonaisen lomakevihon, jonka jokaisen lomakkeen käytöstä he vastaavat. Oston yhteydessä liike ottaa kuittauksen lähetysluetteloon (jota kutsutaan myös nimellä lähete tai kuormakirja), joista yhden kappaleen ostaja saa mukaan. Lähete on kuitattava sekä varustettava nimenselvennyksellä. Tämä lähete säilytetään itsellä, kunnes ostolasku saapuu. Liikkeelle on myös ilmoitettava laskutusosoite, merkki tms kyllin selvästi, jotta lasku osataan toimittaa yhtymän neuvonnasta oikealle henkilölle. Laskun tultua tarkastajalle lähete ja lasku liitetään yhteen ja näitä toisiinsa vertaamalla varmistetaan, että liike on laskuttanut oikean määrän, hinnan ja tuotteen. Tämä on laskun TARKAS TAJAN tärkein tehtävä ja velvollisuus. Laskujen tarkastajia voi yhtymässä olla satoja, hyväksyjiäkin kymmenittäin, mutta laskuja maksaa ja maksumääräyksiä antaa vain yksi henkilö kerrallaan, minkä johdosta kassan resurssit eivät riitä epäselvien kuittipinojen käsittelyyn. Laskua ei voida hyväksyä ilman lähetettä, joka todentaa, että tavara on kuitattu ja vastaanotettu seurakuntayhtymän tarpeita varten. Mikäli lähetettä jostakin syystä ei ole saatu, on siitä kirjoitettava laskuun selvitys. Tarkastuksen, selkeän tiliöinnin ja esimiehen hyväksymisen jälkeen lasku toimitetaan kassalle maksamista varten. Maksettavaksi ei lähetetä pelkkää lähetysluetteloa tai pelkkää maksukehotusta! Mikäli maksukehotusta vastaavaa alkuperäistä laskua ei löydy, hankinnan tehnyt henkilö pyytää liikkeeltä kopion laskusta. ESIMERKKEJÄ SELVITYKSISTÄ, JOITA TOSITEPOHJAAN TAI LASKUUN ON KIRJOITETTAVA Elintarvikelaskut tarjoiluja varten Ravintola ja kahvilalaskut Kukat, lahjat, huomionosoitukset Vapaaehtoisten muistaminen Kirjat, cd:t, videot mikä tilaisuus, koska ja missä kuinka monta henkeä oli mukana käyttämässä mikä tilaisuus, koska ja missä tarjoiluun osallistuneiden henkilöiden nimet kenelle annettu ja mistä syystä mikäli muistetaan tavaralahjalla, sen tulee olla kohtuullinen (muutama kymmenen euroa) ja lahjan valitsee aina lahjanantaja selityksenä vapaaehtoisen muistaminen (henkilön nimi on aina mainittava) ÄLÄ ANNA LAHJAKORTTIA, sillä se käsitellään palkkion luonteisesti, jolloin lahjakortin summasta suoritetaan ennakonpidätys ja maksetaan sivukulut kenen käyttöön, säilytyspaikka 2

5 Lehdet Kuljetukset Irtaimisto, koneet, kalusto kenen käyttöön ketä kuljetettu, koska, mistä minne, miksi säilytyspaikka (vastuuhenkilön nimi, mikäli hän ei ole laskun tarkastaja) Lyhyesti: Tositteesta tulee selvitä, miten hankinta liittyy seurakuntien toimintaan MATKALASKUISTA YLEENSÄ Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada korvaus virka ja työmatkasta aiheutuneista matkustuskustannuksista määrättyjen periaatteiden mukaan. Asunnon ja työpaikan väliset matkat eivät ole korvattavia. Mikäli tehtävien hoito edellyttää liikkumista seurakuntien alueella, korvataan matkat linja autotaksojen mukaisesti. Kirkkoneuvostolta voi anoa oman auton käytön laskutusoikeutta, mikäli henkilö tehtäviensä vuoksi joutuu liikkumaan paljon seurakuntien alueella. Yhtymällä on junamatkoja varten käytössä VR matkatili, jolla saa alennusta tehdyistä matkoista. Junamatkoja voi ostaa ainoastaan VR kortilla. Koulutusmatkoihin paikallisseurakuntien työntekijät, papit, kanttorit, diakonia ja nuorisotyöntekijät hakevat kortin seurakuntasihteereiltä ja kaikki muut Armi Laaksoselta. Virkamatkoja varten kortti noudetaan oman yksikön VRkortin vastuuhenkilöltä. Yksityisiä matkoja varten noudetaan VR kortti neuvonnasta Anneli Lindgreniltä ja matkan hinta peritään palkasta seuraavan palkanmaksun yhteydessä. VR kortti ja ostotosite palautetaan välittömästi ostotapahtuman jälkeen samalle henkilölle, jolta kortti on noudettu. Matka ja päivärahalaskut on tehtävä erillisellä painetulla virallisella lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa matkan tms. päättymisestä (virkaehtosopimuksen mukaan 2 kk). SATUNNAISET KOULUTUS, KOKOUS YM MATKAT Matkalaskulomakkeen kääntöpuolella on selvitetty mm. päivärahojen maksuperusteita. Matkalaskun kaikki kohdat tulee täyttää. Matkan alkamis ja päättymisajankohta sekä ruokailujen määrä ovat tärkeitä, koska sekä matkan kesto että ilmaisten ruokailujen määrä vaikuttavat päivärahan suuruuteen. Vain yksi matka matkalaskua kohden! Koulutusmatkan kohdalla kurssin ohjelma liitteeksi. Matkalaskun hyväksyjä merkitsee kustannuspaikan. Talon VR kortilla maksettujen matkojen liput eivät kuulu matkalaskun liitteeksi. Mainitse laskussa, jos olet käyttänyt omaa autoa, vaikka laskutat julkisen kulkuneuvon taksan. 3

6 PÄIVÄRAHOISTA Leiripäivärahaa suoritetaan seurakunnan järjestämiltä leireiltä ja retkiltä, joihin viranhaltija / työntekijä määrätään opetus, valvonta tai muihin tehtäviin. Leiri ja retkipäivärahoille on oma lomake ja kustannukset suoritetaan viranhaltijan / työntekijän palkanmaksukustannuspaikalta eikä toimintamäärärahasta. Ulkomaanpäivärahan maksuedellytys on luottamuselimessä tehty päätös. Kopio päätöksestä on toimitettava taloustoimistoon TAKSIKUITIT Virka ja työmatkat on pyrittävä suorittamaan mahdollisimman edullisesti ja korvaus suoritetaan julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Mikäli julkisten kulkuneuvojen tai oman auton käyttö on tilapäisesti hankalaa esimerkiksi aikatauluongelmien vuoksi, voidaan virkamatka tehdä myös taksilla. Taksikuitit liitetään tositepohjaan (ks. kohta käteisostot) ja syy taksin käyttöön on aina selvitettävä. Taksikuitteihin antaa maksumääräyksen talous ja suunnittelujohtaja. Kaikki matkakulujen korvaukset maksetaan aina palkanlaskentajärjestelmän kautta ja sen vuoksi samalle tositepohjalle taksikuittien kanssa ei saa liittää kauppakuitteja. KILOMETRIKORVAUKSET Eräille työntekijöille kirkkoneuvosto myöntää oikeuden käyttää omaa autoa liikkuessaan työmatkoillaan seurakuntien alueella. Kilometrikorvauksen nostamiseksi toimitaan näin: Ajopäiväkirjaan tulee merkitä jokaisesta työmatkasta kaikki vaadittavat tiedot selkeällä käsialalla. Ajopäiväkirjan sivut ovat itsejäljentäviä. Vähintään kahden (2) kuukauden välein irrotetaan ajopäiväkirjasta kunkin itsejäljentävän sarjan päällimmäinen sivu ja jätetään jäljennössivu itselle. Ajetut kilometrit lasketaan yhteen ja täytetään yhdistelmälomake asianmukaisesti. Ajopäiväkirjan sivut ja yhdistelmälomake toimitetaan esimiehelle hyväksyttäväksi. Parkkiliput voi liittää ajopäiväkirjasivujen liitteeksi, mutta parkkilippuja ei voi olla ilman pysäköintipaikalle saapumista. Ajopäiväkirjan perusteella maksettavien kilometrien yhteydessä ei makseta yksittäisiä taksimatkoja, vaan ne liitetään tositepohjaan (ks. kohta käteisostot). Yli kaksi kuukautta vanhoja laskuja koskevat korvaukset voidaan jättää maksamatta, mikäli viivytykselle ei ole hyväksyttävää syytä. Km korvaus vuonna 2006 on 0,42 euroa/km. 4

7 PUHELINKORVAUKSET Vahvistetun puhelinohjesäännön (T: \ Säännöskokoelma \ PUHS99) mukaan eräät henkilöstöryhmät, lähinnä hengellisessä työssä olevat sekä vahtimestarit, voivat saada käyttöönsä virkapuhelimen, josta seurakuntayhtymä maksaa perusmaksut ja eräissä tapauksissa myös osan varsinaisista puhelinmaksuista. Puhelinten hankinnoista vastaa kiinteistöosastolla isännöitsijä Leo Saarinen puh Muiden kuin paikallisseurakuntien henkilöstön virkapuhelinkulut maksetaan samalta kustannuspaikalta kuin palkka. Paikallisseurakuntien työntekijöiden puhelinkulujen maksukustannuspaikoista on kukin kirkkoherra tehnyt erillisen suunnitelman. Puhelinkulut maksetaan tililtä 4302 ja puhelinten akut, nappikuulokkeet sekä muut huoltokulut kirjataan tilille Laskuun sisältyvät yksityiset puhelut eritellään. Lankapuhelimien omat puhelut tiliöidään taseen tilille 1677 ja matkapuhelinten omat puhelut tiliöidään taseen tilille Tilillä 1677 ja tilillä 1678 ei käytetä kustannuspaikkaa. Omat puhelut peritään palkasta. LASKUJEN TILIÖINNEISTÄ Laskut ja tositteet tiliöidään ulkoisen tuloslaskelman saamiseksi oheisten tililuettelomallien mukaisesti. Tililuettelomalleja on kolme. Keskuskirjanpidon budjettivarojen tilikartta on keltainen. Testamenttirahaston tilikartta on turkoosi. Vapaiden varojen rahaston tilikartta on vihreä. Tilin lisäksi käytetään kustannuspaikkoja esimiehen ohjaamalla tavalla toimintojen erittelyjen sekä tilastotietojen saamiseksi. Tilaa omille kustannuspaikoille on keskuskirjanpidon budjettivarojen osalta sivulla 8, testamenttivarojen osalta sivulla 17 ja vapaiden varojen osalta sivulla 21. Erityisesti paikallisseurakunnissa kustannuspaikan merkitseminen oikealle työmuodolle on tärkeää, jotta toteutumavertailusta voidaan tulkita eri toimintojen todelliset menot oikein. Ei ole järkevää käyttää aina seurakuntaneuvoston kustannuspaikkaa 2x810, jos lasku aiheutuu diakoniatyöstä tai musiikkityöstä. Budjetoinnin puolella voidaan tehdä määrärahasiirtoja, mikäli tarvetta esiintyy. Määrärahojen toteutumisraportteja sekä tapahtumalistauksia voi saada seurakuntasihteereiltä (sekä kirjanpidosta). Omien määrärahojen käyttöä tulee seurata talousarviovuoden aikana säännöllisesti. PALKAT JA PALKKIOT Palkat ja palkkiot yksityishenkilöille ovat ennakonpidätyksen alaisia eli niistä suoritetaan ennakonpidätys sekä maksetaan sosiaaliturva ja eläkemaksut. Palkansaajalta tarvitaan verokortti osoitetiedot pankkitili 5

8 Palkkiolomakkeessa tulee selkeästi mainita palkkion aihe, esimerkiksi onko kyseessä muusikko, näyttelijä tai muu esiintyvä taiteilija, luento tai koulutuspalkkio tms. Tämä tieto tarvitaan sen määrittämiseksi, minkä eläkelain alainen palkkio on kyseessä. miltä ajalta palkka tai palkkio maksetaan. Tämä tieto on tärkeä konekielisessä eläkerekisteröinnissä. Mikäli työn tai palvelun suorittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, voidaan suoritus maksaa täysimääräisenä ostoreskontran kautta. Tilinumero ei tällöin koskaan ole henkilöstökulujen ryhmään kuuluva muotoa 40xx vaan palveluksen osto ja tilinä useimmiten Ennakkoperintärekisterimerkintä tulee tarkistaa internetistä osoitteesta Korvausta työsuorituksesta ei milloinkaan voi antaa lahjakorttina tai tavaralahjoituksena ( pimeästi ) eli ilman ennakonpidätystä ja sivukulujen maksamista vaan maksusta täytetään aina palkkiolaskulomake ja se toimitetaan palkanlaskentaan asianomaisesti tiliöitynä ja hyväksyttynä. Pappien ja kanttorien sijaisille maksettavien toimituspalkkioiden kohdalla on ehdottomasti merkittävä sijaisuuden syy. Vuosi ja sairauslomasijaisten sekä VESTES vapaista johtuvien sijaisten palkkionmaksuissa käytetään tilinä asianomaista palkkatiliä ja kustannuspaikkana vakituisen palkkauskustannuspaikkaa. Kustannuspaikan voi tässä tapauksessa jättää täyttämättä, koska se tulee palkanlaskentaohjelmasta. Sen sijaan esimerkiksi ylimääräisten, päällekkäisistä tilaisuuksista johtuvien kanttorien tms. palkkaus kuuluu jollekin seurakuntaneuvoston alaiselle kustannuspaikalle ja tili on 4089, Toimituspalkkiot. Kustannuspaikan määrittelee tällöin tarkastaja tai hyväksyjä. Palkkion yhteydessä maksettavan päivärahan kohdalla on myös matkan alkamis ja päättymisajankohta merkittävä. Tehdyistä työsopimuksista on välittömästi toimitettava kopio palkanlaskentaan. Työsopimukseen tulee merkitä myös kustannuspaikka. LASKUTUS ELI RAHANTULO Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että seurakunnan pankkitileille ei saa tupsahtaa rahaa, jonka alkuperästä taloustoimistossa / kassalla ei ole ennakkoon tietoa. Ainoa tapa varmistaa se, että raha tulee kirjanpidossa oikealle kustannuspaikalle, on lähettää maksajalle lasku atkjärjestelmän myyntireskontran kautta. Määrältään pieniä osallistumismaksuja on mahdollista kerätä myös käteisenä. Tällöin rahat tuodaan kassalle yhdessä osallistujaluettelon kanssa, josta ilmenee, paljonko kultakin osallistujalta on kerätty. Käteisenä kerätyt rahat on tuotava kassalle välittömästi. Laskutus on hajautettu eri osastoille seuraavasti: kasvatusasiainkeskus vastaa leirikeskusten, päiväkerhojen, retriittien ja muiden kasvatusasiainkeskuksen alaisuuteen kuuluvien asioiden laskutuksista keskusrekisteri, huoltokeskus ja hautatoimi laskuttavat omat palvelunsa muualle kuin leirikeskuksiin suuntautuvien retkien ja leirien, kiinteistötoimiston ja vapaiden varojen rahaston laskutukset sekä kaikenlaiset erittelemättömät laskutukset hoidetaan taloustoimistossa 6

9 Ainoastaan edellä mainitut osastot laskuttavat. Mikään muu osasto ei saa kirjoittaa tekstinkäsittelyllä, käsin tai muulla tavalla laskuja, joissa saajana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän pankkitili. Opintokeskukselle, oppisopimustoimistoon tms. tahoille lähetettävien tilitysten täyttämisestä tulee käydä sopimassa taloustoimistossa. Samassa yhteydessä tilityksistä otetaan kopio, johon tilityksen tekijä merkitsee kustannuspaikan, jolle suoritus otetaan vastaan. Jos olet epävarma siitä, kenen hoidettavaksi jokin laskutus kuuluu, aloita kyselykierros taloustoimistosta! Taloustoimistosta saa lomakkeita, jolla laskutusmääräys annetaan. (ks. malli sivulla 25) Laskutuspohjaan merkitään: 1. ketä laskutetaan (nimi, osoite) 2. laskutuksen aihe (leiri, retki yms. jolle osallistutaan; tavara, joka myydään) 3. laskutettava summa 4. onko laskutus arvonlisäverollista (alv %) vai arvonlisäverotonta 5. mikäli alv % on 0, pykälä, johon verottomuus perustuu 6. haluttu eräpäivä 7. tili ja kustannuspaikka, jolle tulo kohdennetaan 8. yhteystieto (henkilö, johon laskun saaja tarvittaessa voi ottaa yhteyttä) 9. päiväys ja laskutuserittelyn laatijan allekirjoitus Laskujen mukaan on mahdollisuus liittää esimerkiksi leirikirje tai muu tiedote. Mikäli jo lähteneeseen laskuun tulee muutos eli osallistuja peruuttaa, on sovittu maksuajasta, laskun summaa pitää muuttaa tai lasku on kokonaan aiheeton, tästä tulee välittömästi ilmoittaa laskuttajalle. Eräpäivän jälkeen voit laskuttajalta tiedustella, onko joku jättänyt laskunsa maksamatta. Silloin sovitaan jatkotoimista eli laskun perimismenettelystä. POSTITUS Seurakuntayhtymän postitusta hoidetaan keskitetysti taloustoimiston neuvonnassa. Postituksen sujumiseksi on tärkeää pitää mielessä seuraavat seikat: Postitettaessa on aina ehdottomasti muistettava käyttää postitustilauslomakkeita. Postittajan työ nopeutuu, kun kustannuspaikkanumero on ympäröity tai alleviivattu. Kaikkien kirjelähetysten on oltava kirjekuoressa. Kuorettomat palautetaan lähettäjälle. Varsinkin suuria kirjemääriä postitettaessa kirjekuoret tulee asettaa samansuuntaisiksi. Ulkomaille tai Ahvenanmaalle lähetettävät postit tulee pitää erillään, esimerkiksi kirjepinon päällimmäisenä. Postin tulee olla taloustoimistossa viimeistään kello ehtiäkseen saman päivän postitukseen. Suuret kirjemäärät tulee toimittaa tätä aikaisemmin. 7

10 BUDJETTIVAROJEN KUSTANNUSPAIKAT, JOITA ITSE KÄYTÄN: numero nimi 8

11 TÄSSÄ OVAT MENOTILIT, JOITA KÄYTETÄÄN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KESKUSKIRJANPIDON BUDJETTIVAROJEN KIRJANPIDOSSA. TÄMÄ LUETTELO TULEE OLLA ESILLÄ NIISSÄ PAIKOISSA, JOISSA LASKUJA TILIÖIDÄÄN. HUOM: TESTAMENTTIRAHASTOLLA JA VAPAIDEN VAROJEN RAHASTOLLA ON OMAT TILIKARTAT EIKÄ TESTAMENTTI TAI VAPAISTA VAROISTA MAKSETTAVIA LASKUJA TILIÖIDÄ TÄMÄN KELTAISEN TILILUETTELON MUKAAN. KESKUSKIRJANPIDON BUDJETTIVAROJEN TILIKARTTA ON KELTAINEN. TESTAMENTTIRAHASTON TILIKARTTA ON TURKOOSI. VAPAIDEN VAROJEN RAHASTON TILIKARTTA ON VIHREÄ. LASKUA EI VOIDA JAKAA MAKSETTAVAKSI ERI RAHASTOJEN KESKEN VAAN SE ON MAKSETTAVA YKSINOMAAN BUDJETTIVAROISTA, YKSINOMAAN TESTAMENTTIVAROISTA TAI YKSINOMAAN VAPAISTA VAROISTA. TÄMÄ TULEE HUOMIOIDA JO OSTOVAIHEESSA JA PYYTÄÄ ERILLISET LASKUT ERI VAROISTA MAKSETTAVILLE OSTOILLE. (Kursivoitu teksti: tilin sisällön selvitystä) (Pienellä kirjoitettu teksti: lisätietoja) ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT JA PALKKIOT MAKSETAAN HENKILÖILLE, JOTKA TOIMITTAVAT OMAN HENKILÖKOHTAISEN VEROKORTTINSA PALKANMAKSUA VARTEN. MIKÄLI PALKKIO MAKSETAAN TYÖN SUORITTANEEN HENKILÖN EDUSTAMALLE YRITYKSELLE, JOKA ON MERKITTY ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN, KYSEESSÄ EI OLE ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAINEN PALKKA TAI PALKKIO EIKÄ KIRJANPIDON TILINUMERO OLE SILLOIN TÄSSÄ RYHMÄSSÄ. LASKUN TARKASTAJA KÄY OSOITTEESSA VARMISTAMASSA, KUULUUKO LASKUTTAVA YRITYS ENNAKKO PERINTÄREKISTERIIN. MIKÄLI LASKUTTAVA YRITYS EI KUULU ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN, LASKUN TARKASTAJA MERKIT SEE LASKUUN TYÖN SUORITTANEEN HENKILÖN POSTIOSOITTEEN JA HENKILÖTUNNUKSEN JA VALITSEE TILIN SEURAAVALLA SIVULLA OLEVASTA PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN RYHMÄSTÄ. 9

12 ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT JA PALKKIOT: HUOM: PALKANMAKSUPÄIVÄ = MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖPÄIVÄI 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 4009 Ansionmenetyskorvaukset 4010 Viranhaltijoiden kuukausipalkat 4020 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 4030 Vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkat 4040 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat (Domcafén kesätyöntekijät, leirityöntekijät, kirkkojen oppaat, rippikoulun apuohjaajat, teologiharjoittelijat) 4042 Alv viranhaltijoiden kuukausipalkat 4050 Erilliskorvaukset (lisä, yli, sunnuntai, yötyö, ja varallaolokorvaukset, leirin johtajalisä) 4060 Sairaus, äitiys, ja vanhempainlomasijaisten palkat Huom: Kustannuspaikka sairastuneen palkanmaksukustannuspaikka 4065 Vuosiloma ja muut sijaiset (myös VES ja TES vapaapäiväsijaiset) Huom: Kustannuspaikka vakinaisen palkanmaksukustannuspaikka 4070 Vakinaisten tunti ja urakkapalkat 4071 Määräaikaisten tunti ja urakkapalkat 4072 Alv työsuhteisten kuukausipalkat 4075 Asuntoedut 4080 Asiantuntijapalkkiot (verokortin toimittanut opettaja, luennoitsija, kuvanveistäjä, taidemaalari, valokuvaaja) 4081 Työnohjaajien palkkiot 4085 Kerhonohjaajapalkkiot (muskarin lastenohjaaja, kuoron lastenhoitaja, voimistelunohjaaja) 4088 Esiintymispalkkiot (evankelista, laulaja ym. esiintyjä) Huom: Kustannuspaikka toimintamenojen kustannuspaikka 4089 Toimituspalkkiot (kanttorin tai papin muu kuin VES tai TESvapaapäiväsijainen, hartauksien säestäjä) Huom: Kustannuspaikka toimintamenojen kustannuspaikka 4091 Leiripalkkiot (myös harjoittelijat leireillä) 4097 Muut palkat ja palkkiot (pysyväisluonteiset: kuoronjohtaja, erillispalkkiot) HENKILÖSIVUKULUT: 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 4120 Eläkevakuutusmaksut/KIEL 4121 Eläkevakuutusmaksut/LEL 4122 Eläkevakuutusmaksut/TAEL 4123 Eläkevakuutusmaksut/TEL 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4170 Eläkkeet 4183 Työkalukorvaus 4185 Lahjat seurakuntayhtymän tai johonkin seurakuntayhtymään kuuluvan paikallisseurakunnan tai yhteisen työmuodon henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle (lahjaksi annetut kukat ja lahjat; myös osallistuminen merkkipäivän viettäjän osoittamaan hyväntekeväisyyskeräykseen) Huom: Henkilökuntaan kuuluu, jos on voimassa oleva työ tai virkasuhde yhtymän osastoon, ei pelkästään lahjan antajan osastoon HUOM: LAHJAKORTTEJA EI SAA ANTAA! 4189 Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut(voileipäraha,vaatteiden pesuraha) 10

13 PALVELUJEN OSTOT PALVELUJEN OSTOIHIN KUULUVAT ULKOPUOLISILTA OSTETUT PALVELUT SEKÄ PALVELUN TUOTTAJAN LASKUTTAMAT TARVIKE JA MATKAMENOT. PALVELUIDEN OSTOIHIN KUULUVAT ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN MERKITYILLE YRITYKSILLE TAI TOIMINIMILLE MAKSETUT PALKKIOT, JOISTA EI SUORITETA ENNAKONPIDÄTYSTÄ EIKÄ MAKSETA SOSIAALITURVAMAKSUA. HENKILÖSTÖLLE HANKITUT MATKUSTUS, RAVITSEMUS, SOSIAALI, TERVEYS, OPETUS JA KULTTUURIPALVELUT KIRJATAAN PALVELUJEN OSTOIHIN Postipalvelut (e kirje, jakelupalvelu, vastauslähetykset) 4302 Puhelumaksut 4303 Tietoliikennemaksut (tv luvat, radioluvat, radio ja tv aika) 4304 Teosto ja Gramex maksut 4305 Puhelinluettelon rivimaksut 4310 Painatukset ja ilmoitukset (sanomalehti ilmoitukset, kopiointimaksut kopiontiyritykselle, käyntikorttien painatus) 4321 Maksetut myyntiprovisiot 4322 Pankkipalvelut 4323 Muut toimistopalvelut (leimamerkit, Eurocardin vuosimaksu, isännöitsijäntodistukset, lainhuudatukset, tallelokerovuokra, postilokerovuokra) 4324 Kurssierot ja yli/alisuoritukset 4331 Kiinteistöhuoltoyhtiöpalvelut 4334 LVI huolto (LVISA huolto, nuohous; sopimukseen perustuva vuosihuolto) 4335 Erityislaitehuolto (hälytyslaite, sprinkler,äänentoisto, antenniverkko, kellonsoittojärjestelmä, urut) 4336 Jätehuolto 4337 Siivouspalvelut (remonttisiivous, yrityksille maksettavat vahtimestarien sijaisuudet, graffitien poisto) 4338 Kaapelitelevision vuosimaksu 4339 Vartiointipalvelut 4340 Hissihuolto ja korjauspalvelut 4349 Muut rakennusten kunnossapitopalvelut (myös ulkopuolisten ostamat tarvikkeet, maalaus, pintatyöt,tapetointi, myös rakennusten pihalla olevien välineiden korjaus, huolto ja rakentaminen) HUOM: VARMISTETTAVA, ONKO VUOSIKORJAUSTA VAI INVESTOINTIA! 4354 Muut tonttimenot (kalastuskunnan maksu, tiekunnan maksu, viranomaismaksut) 4358 Ulkoalueiden kunnossapitopalvelut (tuhoeläintorjunta, puiden leikkaus, pihan päällysteen paikkaus, soran ajo) 4360 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut (liesien ja jääkaappien korjaus ja vaihto, huoltopalvelut, valokopiokoneen huoltomaksut, auton pesettäminen) Huom: vuokrattujen valokopiokoneinen kuukausimaksut = Taide ja sakraaliesineiden korjaus ja huolto 11

14 4362 Puhelinten huoltokulut (kännyköiden akut ja kuoret, liittymien siirrot) 4370 Korvaukset henkilökunnalle julkisten kulkuneuvojen käytöstä virkamatkoilla koulutusmatkoja lukuun ottamatta (taksi, bussi, juna) Huom: Maksetaan aina palkka ajon yhteydessä. Huom: Koulutusmatkat kirjataan tilille Korvaukset muille kuin henkilökuntaan kuuluville julkisten kulkuneuvojen käytöstä (taksi,bussi,juna) 4372 Ravitsemis ja majoituspalvelut henkilökunnalle (työpaikkakokoukset, hotellimaksut muun kuin koulutusmatkan yhteydessä, henkilökunnan ryhmäkuljetukset) Huom: Koulutuksesta aiheutuneet ravitsemispalvelut kirjataan tilille Huom: Ruoka ja kahvitarjoilut muille kuin omaan henkilökuntaan kuuluville kirjataan tilille Majoituspalvelut muille kuin henkilökuntaan kuuluville (esiintyvien taiteilijoiden, urkukorjaajien tms. yöpymismaksut Turussa, vapaaehtoistyöntekijöiden ja luottamushenkilöiden majoitus matkoilla) 4374 Kilometrikorvaukset oman auton käytöstä henkilökuntaan kuuluvalle tai hänen sijaiselleen virkamatkoilla. Huom: Maksetaan aina palkka ajon yhteydessä, myös silloin kun varsinaista palkkaa ei makseta Kilometrikorvaukset oman auton käytöstä muille kuin henkilökuntaan kuuluville. Huom: Maksetaan aina palkka ajon yhteydessä, myös silloin kun varsinaista palkkaa ei makseta. Huom: Jos yhteisöt tai yritykset laskuttavat kouluttajan tai esitelmöitsijän matkakorvauksia, käytetään tällöin sitä tiliä, jolle muut asiasta johtuvat kustannukset tiliöidään (esim. asiantuntijapalvelut 4400, koulutus 4380 tai koulutus 4381) 4376 Päivärahat virkamatkoilta henkilökunnalle (myös leiripvrahat) 4377 Päivärahat muille kuin henkilökuntaan kuuluville 4378 Leiripalvelut (ulkopuolisten tahojen perimät leirimaksut) 4379 Muut kuljetus ja majoituspalvelut (seurakuntaretkien laiva ja bussikuljetukset, esitteiden jakelu, pianon siirtokuljetus, pysäköintimaksut, lähettipalvelut) 4380 Oman henkilökunnan koulutussuunnitelmaan liittyvät koulutuskustannukset (vain kurssimaksut ja osallistumismaksut) Huom: koulutussuunnitelmaan liittyvien koulutusten matka, majoitus ja ravitsemiskustannukset tilille 4383) 4381 Oman henkilökunnan muu kuin koulutussuunnitelmaan sisältyvä koulutus (neuvottelupäivien, vuosiaiheseminaarin, diakoniapäivien,kirkkopäivien ja muiden työalakokoontumisten kurssimaksut tai osanottomaksut) Huom: muuhun kuin koulutussuunnitelmaan liittyvien koulutusten matka, majoitus ja ravitsemiskustannukset tilille 4383) 4383 Koulutuksesta aiheutuvat matka, majoitus ja ravitsemispalvelut sekä päivärahat henkilökunnalle 4391 Koulutuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalle (osallistuminen kirkkopäiville, lähetysjuhlille, ym) Huom: myös osallistumiseen liittyvä matkat, ravitsemiskulut ja päivärahat 4400 Asiantuntijapalvelut (ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle tai toiminimelle maksettava: palveluksen osto, esim. korvaus ammattivalokuvaajalle kuvauksesta, konsultointi autokatsastus, rakennusvalvontamaksu, arkkitehtisuunnittelu) Huom: Myös yrityksen tai toiminimen veloittamat matkat 4401 Henkilöstön vuokraus 12

15 4402 Työharjoittelukorvaus oppilaitokselle 4403 Pesulapalvelut (vaatteiston ja liinavaatteiden pesu ja huolto, vaihtomatot, mopit) 4404 Ruoka ja kahvitarjoilut muille kuin omalle henkilökunnalle Huom: Ruoka ja kahvitarjoilut omalle henkilökunnalle kirjataan tilille Pääsyliput ja osallistumismaksut (ei koulutuksen vaan konsertin, teatterin, elokuvien ja näyttelyiden pääsyliput, osallistumismaksut kilpailuihin, kuntosaliliput, 4406 Asiantuntijapalvelut työnohjauksesta (myös työnohjaukseen liittyvät matka, päivärahat ja majoitus) 4410 Haudankaivuupalvelut 4415 Atk palvelut (atk laitteiden ja ohjelmistojen huolto, ylläpito, päivitys, nettimaksut, VRK:n suorakäyttöpalvelu) 4419 Muut erityispalvelut (valokuvien kehittäminen, pöytäkirjojen sidonta, uutisten osto juttupankista, avainten teettäminen, näyttelyn järjestämispalvelu) 4420 Palo, kiinteistö ja metsävakuutukset 4421 Liikennevakuutukset 4422 Vastuuvakuutukset 4423 Henkilövakuutukset muille kuin henkilökuntaan kuuluville 4424 Venevakuutukset 4429 Muut vakuutuspalvelut (matkavakuutukset henkilökunnalle) 4430 Korvaus toisen srk:n ylläpitämästä toiminnasta 4440 Muut sivukulut (henkilöstön työterveyshuollon maksut) 4450 Oikeudenkäyntikulut ja perintäkulut saatavista 4466 Metsänhoitopalvelut ja metsänhoitomaksut SISÄISET MENOT 4479 Sisäiset vuokrat 4480 Sisäiset ravitsemuspalvelut 4481 Sisäiset majoituspalvelut 4482 Sisäiset kopiopalvelut 4483 Sisäiset kuljetuspalvelut 4484 Sisäiset huoltopalvelut 4485 Sisäiset asiantuntijapalvelut 4486 Sisäiset koulutuspalvelut 4487 Sisäiset leirimaksut Huom: kun leiriläiselle lähetetty maksamaton leirimaksu maksetaan diakonia avustuksena vähävaraisuuden perusteella, tili on 4830 Huom: kun leiristä vastaava seurakunta joutuu maksamaan (ei diakoniaperustein vaan pakosta) leiriläiselle lähetetyn ja perimistoimenpiteistä huolimatta maksamattoman leirimaksun, tili on Muut sisäiset kustannuserät (sakkomaksut leirikeskuksille) 4489 Sisäiset kirja ym. hankinnat 4490 Sisäiset kukkahankinnat (kaikki huoltokeskuksesta hankitut kukat ja tarvikkeet) 4491 Sisäiset retkikulut 13

Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO

Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO Tämän Talous-Naakan tarkoituksena on kerrata, tarkentaa ja täsmentää ohjeistuksia, joita taloustoimiston kanssa asioitaessa noudatetaan.. Seurakuntayhtymän taloudenhoidossa tulee noudattaa KV:n 3.5.2001

Lisätiedot

Rondoweb Tarkastajan ja hyväksyjän ohje

Rondoweb Tarkastajan ja hyväksyjän ohje Rondoweb Tarkastajan ja hyväksyjän ohje 1. Käynnistys ja oikeudet... 2 1.1. Ohjelman käynnistys... 2 1.2. Valikot... 3 1.3. Käyttäjän oikeudet... 3 1.4. Käsittelijän rooli... 4 2. Laskujen käsittely...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas YT19 Yrityksen talous- ja verotusopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Verotusmuutoksia vuodelle 2015...4 2. Yrityksen rahaliikenne ja taloushallinnon perusteet...4 2.1 Perusasioita...4 2.2 Rahoituksen riskit...4

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot