Stara pitää Stadista huolta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stara pitää Stadista huolta"

Transkriptio

1 Stara pitää Stadista huolta Amiedu Yksikönjohtaja Sami Aherva

2 Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara on rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja Luotettava ja ammattitaitoinen stadilainen ja Stadin tunteva tuottaja. Staran juuret vuoden 1878 rakennuskonttorissa, itsenäisenä virastona vuodesta 2009 alkaen.

3 Stara on osa Helsinkiä Teknisen palvelun lautakunta ohjaa ja valvoo Staraa. Lautakunta ja Stara kuuluvat kaupungin hallinnossa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtamaan rakennus- ja ympäristötoimeen. Nettobudjetoitu ja voittoa tavoittelematon virasto. Asiakkaina kaupungin virastot ja liikelaitokset.

4 Päätuotteita Katujen ja puistojen rakentaminen Katujen ja viheralueiden hoito ja kunnossapito Kiinteistöjen korjaus ja kunnossapito Luonnonmukaisten alueiden hoito metsät, pellot, niityt, merialueet Maa- ja kallioperän tutkimukset, kartoitukset ja kunnostus Logistiset palvelut 4

5 Avainluvut, talous v (2012) Liikevaihto 220 M (240) Palvelujen ostot 43 % (46) Henkilöstökulut 36 % (33) Investoinnit 3,8 M (3,7) Tulos poistojen jälkeen 1,9 M (1,7) Tulos liikevaihdosta > 0,9 % (0,7) Myynti kaupungin ja kuntayhtymän sisällä 96,5 % (95,6) 5

6 Suurimmat asiakkaat HSY 7,1 % Muut 13,9 % HKRrakennuttaja 4,0 % Tilakeskus 23,0 % HKR katu- ja puisto-osasto 52,0 % v

7 Organisaatio TOIMITUSJOHTAJA Kaupunkitekniikan rakentaminen Kaupunkitekniikan ylläpito Rakennustekniikka Ympäristönhoito Geopalvelu Logistiikka Hallinto Rakentaminen 1 Hoito 1 Rakennusprojektit Luonnonsuojelualueet Katu- ja maalaboratorio Hankinta Talous Rakentaminen 2 Hoito 2 Korjausrakentaminen Meri- ja saaristoalueet Maa- ja kalliotutkimus Korjaamo Henkilöstö Rakentaminen 3 Tekninen tuki Hoito 3 Kunnossapito 1 Kunnossapito 2 Kunnossapito 3 Konepaja Tekninen tuki Metsät Puutarhapalvelu Virkistyspellot ja niityt Pima Projektituki Itäinen mittaus Läntinen mittaus Kuljetuspalvelu Vuokraamo Viestintä Kehitys Materiaalipalvelu Päätöksenteontuki Tietohallinto Tekninen tuki Pohjoinen mittaus Toimitilat Projektimittaus alkaen

8 Avainluvut, henkilöstö 2013 (2012) Vuoden lopussa henkilöä (1 568) sesongin mukainen vaihtelu Vakinaisia 90,0 % (90,4) Keski-ikä 44,5 vuotta (44,4) Naisia 21,7 % (21,0) Lähtövaihtuvuus 70 hlöä (74), mistä eläköityminen 47 (40) Osastoittain*: Kaupunkitekniikan rakentaminen 243 Kaupunkitekniikan ylläpito 693 Rakennustekniikka 351 Ympäristönhoito 85 Geopalvelu 96 Logistiikka 146 Hallinto 134

9 Staran vahvuuksia Laaja ja kattava alihankintaverkosto, kilpailutetut puitesopimuskumppanit. In House -toiminta: luotettava kaupungin sisäinen toimija, vastuullinen harmaan talouden torjuja. Kumppanuus ja vahva paikallistuntemus. Pitkä kokemus Stadin töistä. Joustavuus ja resurssien yhteiskäyttö Starasta löytyy tekijä työhön kuin työhön ja yhteistyö pelaa.

10 Staran strategiakartta 2015 Pää- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kehittäminen Kannattava omakustanteinen toiminta Osaava julkinen hankinta Tavoitteellinen toiminta Selkeät vastuut ja tehtävät Esimiestyö ja alaistaidot hallussa Ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin Hyvin toimivat prosessit Kannustava johtaminen Ideoista ja työn kehittämisestä palkitseminen Palvelun kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa Asiakaslähtöinen toimintatapa Stara on alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä Innovatiivinen ote työhön Parhaiden käytäntöjen etsiminen ja jakaminen Asiakassuhteiden johtaminen Vahva brändi Osaava ja motivoitunut henkilöstö Verkostoituminen Yhtenäinen ilme ja näkyminen Yhtenäinen ja aktiivinen toimintatapa Vetovoimainen Stara Henkilöstötarpeen suunnittelu ja ennakointi Perehdytys ja urapolut Hyvä työilmapiiri Palkkaus ja palkitseminen

11 Staran strategia Hyvin toimivat prosessit 1. Asiakaslähtöinen toimintatapa Stara on alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä 4. Toiminnan innovatiivinen kehittäminen 2. Kilpailukyky ja vahva talous 5. Kannustava johtaminen 3. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Ulkoinen toiminta Sisäinen toiminta

12 Staran strategia 2018 Palvelun kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa Aktiivinen myynti ja asiakasviestintä Kannattava omakustanteinen toiminta Julkisen hankinnan osaaminen Kilpailukykyinen tarjoaja Ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin - avaimet käteen Alihankinta ja verkostoituminen Tehokkaat varautumisen prosessit Pää- ja tukiprosessien jatkuva kehittäminen, selkeät vastuut ja tehtävät Ympäristötehokkaat ja taloudelliset ratkaisut 6. Hyvin toimivat prosessit 1. Asiakaslähtöinen toimintatapa Stara on alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä 4. Toiminnan innovatiivinen kehittäminen Merellinen Helsinki Uusien teknologioiden ja cleantechin hyödyntäminen 2. Kilpailukyky ja vahva talous 5. Kannustava johtaminen 3. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Toimiva tiedonkulku Vetovoimainen Stara-brandi Osaamisen suunnittelu ja ennakointi Hyvä työilmapiiri, turvallinen työ Muutosvalmius ja uudistumiskyky Kannustava palkkaus ja palkitseminen Aktiivinen ja tavoitteellinen johtaminen Hyvät esimies- ja alaistaidot

13 Olisiko mahdollista rakentaa.. Älykäs ja muutoskykyinen organisaatio? Virtanen ja Stenvall: Älykkäät julkiset organisaatiot (ilmestyy 2014)

14 Älykkäiden työntekijöiden tunnuspiirteitä (Coffee ja jones: Clever) Älykkyys on keskeinen osa identiteettiä Ammattitaitoa ei ole helposti toistettavissa He tietävät arvonsa He kysyvät vaikeita kysymyksiä Ovat kykeneviä löytämään organisaatiossa oman kontekstinsa He vierastavat hierarkkisuutta He odottavat välitöntä ideoiden huomioimista He haluavat olla yhteydessä toisiin asiantuntijoihin

15 Älykkyydellä ja osaamisella tuottavuutta liiketoimintaan Stenvall 2014

16 Stara logistiikka Tuottavuutta liiketoimintaan Olemme keskitettyjen logististen ratkaisujen osaaja. Osaamisellamme autamme sinua menestymään!

17 MATERIAALI RATKAISUT KALUSTO RATKAISUT PALVELU RATKAISUT Logistiikan pääprosessit ASIAKKAAT TALOUS JA RAPORTOINTI TOIMINNAN TUKI JA KEHITTÄMINEN KALUSTON JA MATERIAALIN HALLINTA KIERRÄTYS JA POISTO HANKINTA: Julkiset hankinnat ja kilpailutus TOIMITTAJAT: Palvelut, aineet ja tarvikkeet

18 Varastomyymälä Polttoaineen myynti kalustolle Kilpipalvelu Kierrätyskeskus ja poistettavan kaluston myynti Hankintakohteen tekninen ja kaupallinen määrittely asiakkaan kanssa ja kilpailuttaminen Puitesopimuksin Erillishankinnoin Kuljettaminen Puitesopimusten hallinta (kone- ja kuljetus) Kuljetus- ja konealihankintapalveluiden koordinointi Kuljetus- ja konekaluston välitys Huoltopalvelut Korjaamopalvelut Vauriotarkastukset Varustelu Varaosapalvelut Poistolausunnot Investointien ohjelmointi Kaluston hallinta Elinkaarivuokraus Leasing Rakennuskonevuokraus Kaluston kehittäminen

19 Tärkeimmät muutostekijät logistiikan toimintaympäristössä Palveluiden tehostaminen, miten vähemmällä enemmän, riittävä palvelutaso Hallintomalliselvitykset: päätöksenteko palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta Teknologian kehittyminen Hyvän hiljaisen tiedon menettäminen 19

20 Logistiikan kilpailuetu Lisäarvo. Parempaa tuottavuutta asiakkaan toimintaan Kokonaisvaltaiset palvelut yhdestä luukusta Asioinnin helppous asiakkaalle (toimeksianto hoituu puhelulla, joustavuus, mukautuvuus) Luotettava ja vastuullinen toimittaja Kustannustehokkuus Asiakkaan tunteva, ammattitaitoinen Ajan ja rahan säästö Tuotteiden ja palvelujen laatu Ammattitaito Tuotannon lisäresurssi 20

21 Logistiikan kriittiset menestystekijät, jotta kilpailuetu toteutuu 1. Asiakkuustrategian jalkauttaminen käytäntöön 2. Tuotevalikoiman fokusointi ja kehittäminen 3. Resurssienhallinta ja käyttöasteen nostaminen 4. Kustannustehokkuus, henkilöstön kustannustietoisuus 5. Ammattitaito 6. Markkinointi 7. Asiakastarpeiden kuuntelu, asiakaslähtöisyys 8. Johtaminen Sisäinen viestintä ja tiedottaminen 9. Kulttuurin muuttaminen 10. Yhtenäiset prosessit 21

22 Osaamisen johtamisen tasot 22

23 Logistiikan ydinosaamiset Johtaminen ja esimiestyö Asiakasosaaminen Palveluratkaisuosaaminen Ammattiosaaminen 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Logistiikan keskeisimmät tehtäväroolit ja niiden osaamiset ja tavoitetasot Palvelupäällikkö Vastaava työnjohtaja Työnjohtaja Asiantuntija Tuotantotyöntekijä Asentaja Varastomies Myyjä Kuljettaja Avainasiakaspäällikkö (uusi) 28

29 Osaamisen johtamisen jatkon toimenpiteet Kehityskeskusteluvalmennus esimiehille 02/2015 Lopullinen lomakkeisto ja kehityskeskusteluissa käytettävä järjestelmä, johon asiat dokumentoidaan Viestintä henkilöstölle Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen tulosten analysointi ja vaikutukset jatkon koulutusten ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja tarjoomaan Mallin jalkauttamisen seuranta ja kokemustenvaihto Sisäinen mentorointi muille osastoille Avainasiakasratkaisujen valmennusohjelma 29

30 Pidetään Stadista huolta.

LIIKENTEEN CLEANTECH-HANKINNAT

LIIKENTEEN CLEANTECH-HANKINNAT LIIKENTEEN CLEANTECH-HANKINNAT Helsingin kaupungin ja Staran kokeiluhankkeet ja pitkän tähtäyksen suunnitelmat Logistiikka yksikönjohtaja Sami Aherva Stara logistiikka Tuottavuutta liiketoimintaan Olemme

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

STANLEY ASSURE. Etelä- ja Länsi-Suomen läänin. Hyötysuhteeltaan tehokkain vaihtoehto

STANLEY ASSURE. Etelä- ja Länsi-Suomen läänin. Hyötysuhteeltaan tehokkain vaihtoehto Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Henna Virkkunen, Hallinto- ja kuntaministeri s. 2 Kari Jääskeläinen, Suomen Yrittäjät s. 6 SISÄLLÄ Timo Martiskainen, Stara s. 8 Tapio Rautava,

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013 03/2011 Tietohallintostrategia tukee kaupungin strategian toteutumista. Tietohallintostrategia perustuu kaupunkistrategian näkökulman Toimivat palvelujen

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 1 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 2 Arvot 4 2.1 Lappilaisuus 4 2.2 Kumppanuus 4 2.3 Erinomaisuus 4 3 Missio 4 4 Visio 4 5 Hallinto 5 5.1 Turvallisuus 5 5.2 Kehittäminen 5 6 Toimintastrategia

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Varma on edelläkävijä työeläkkeissä Huolehdimme suomalaisen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös Vuosikertomus 2008 Sisältö 2 6 8 10 12 14 Yhtiö ja vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Strategian toteutuminen 24 26 Vastuullisuus ja vastuullisuus Osaavat

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

kasvukeskusten kehittäjä

kasvukeskusten kehittäjä vuosikertomus 2012 kasvukeskusten AL kehittäjä A AL Lähtökohdat kasvukeskusten kehittämiseen s. 4 kestävää kaupunkikehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa s. 24 Parhaat osaajat takaavat parhaat ratkaisut

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot