Teollisuusradiografia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuusradiografia"

Transkriptio

1 Teollisuusradiografia

2 DEKRA - Historia Perustettu 1925 Berliinissä: Deutscher Kraftfahrzeugs- Überwachungsverein 1970-luvulla: Autojen määräaikaistarkastukset aloitetaan 1996: Kansainvälistyminen 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen Tänään: Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti

3 DEKRA - Myynti saavutti 2 miljardin rajan 2011 orgaaninen kasvu: 4,6 % yrityskaupat: 3,2 %

4 DEKRA - Houkutteleva työnantaja

5 DEKRA - Kansainväliset toimialat DEKRA e.v. DEKRA SE AUTOMOTIVE -palvelut INDUSTRIAL -palvelut PERSONNEL -palvelut Ajoneuvotestaus Asiantuntijapalvelut Ajoneuvokatsastus Tyyppihyväksyntä Reklamaatioiden käsittely Teollisuuden palvelut Materiaalien testaus & tarkastus Tuotetestaus & -sertifiointi Järjestelmien sertifiointi Konsultointi Koulutus Pätevöinti Henkilöstövuokraus Kansainväliset toiminnot

6 DEKRA Material Testing & Inspection - Integraatio Inspection Czech Republic Finland Sweden Czech Republic Lithuania NDT/DT Germany Turkey Kazakhstan Azerbaijan Germany Germany South Africa

7 DEKRA Material Testing & Inspection - Kansainvälisyys DEKRA Industrial Tsekki Puhelin: DEKRA Industrial Suomi Puhelin: DEKRA Industrial Ranska Puhelin: DEKRA Industrial Saksa Puhelin: DEKRA Industrial Liettua Puhelin: DEKRA Industrial Ruotsi Puhelin: DEKRA Industrial Turkki Puhelin: DEKRA Raysonics in South Africa Puhelin: +27 (0)

8 DEKRA Material Testing & Inspection - Toiminnot Tarkastus Ainettarikkomaton tarkastus Rikkova testaus Vaurioanalyysi Hitsaus ja pätevöityminen Ilmoitetut laitokset painelaitteille, hisseille, koneille ja rautateille Hyväksytyt laitokset painelaitteiden huoltotarkastuksille, hisseille, nostolaitteille, koneille ja rautateille Paloturvallisuus, räjähdyssuojaus, sähköjärjestelmien tarkastus Valmistuksen nopeuttaminen ja esivalmisteet Hitsauksen valvonta, asiakirjat Radiografinen tarkastus, perinteinen ja digitaalinen Ultraäänitarkastus, perinteinen ja vaiheistettu Magneettijauhetarkastus Tunkeumanestetarkastus Pyörrevirtatarkastus Vuototestaus Silmämääräinen tarkastus Vetokoe Iskukoe Taivutuskoe Kovuuskoe Pinnankarheusmittaukset Metallografia Korroosiokokeet Valomikroskopia Elektronimikroskopia (SEM) Materiaalin alkuaineanalyysi Korroosioanalyysi Vauriomekanismianalyysi Lämpökäsittelysimulaatiot Hitsaajan pätevöinti & sertifiointi Hitsausmenetelmien hyväksyntä Hitsaustilat & koulutus Hitsausmenetelmien konsultaatio yleisesti Valmistuksen valvonta Teräsrakenteiden testaus Kovuusmittaus Toimitusvalvonta / PMI

9 DEKRA Industrial Oy Toimintaa koskevat säteilyturvallisuusmääräykset EU-direktiivit, kansainväliset sopimukset Säteilylaki ja -asetus STUK:n ST-ohjeet ja muut määräykset Yhtiön oma ohje Mahdolliset työmaakohtaiset ohjeet ja käytännöt

10 Keskeiset ST-ohjeet ST 1.1 Säteilytoiminnan turvallisuus -13 ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit -13 ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio -11 ST 1.6 Säteilyturvallisuus työpaikalla -09 ST 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus -12 ST 1.9 Säteilytoiminta ja säteilymittaukset -08 ST 1.10 Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu -11 ST 1.11 Säteilylähteiden turvajärjestelyt -13 ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa -12 ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta -07 ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu -07

11 Ohje TPK-S-7 Rtg- ja gammakuvausten turvallisuus Sisällysluettelo 1 Tarkoitus 2 Soveltaminen ja laajuus 3 Vastuu 4 Laitteiden käyttö ja kuvaajan velvollisuudet 5 Gammakuvauslaitteen tarkistus, säilytys ja lähteen vaihto 6 Gammakuvauslaitteen kuljetus 7 Toiminta gammakuvauslaitteen vauriotilanteessa 8 Kirjallisuus

12 Laitteiden käyttö ja kuvaajan velvollisuudet Kuvauspaikan ja -ajan valinta, varotoimien selvittäminen lähistöllä oleville (sulkunauhat, varoitusmerkit ja -valot jne.) Kuvaus- ja turvalaitteiden kunnon varmistaminen Annosnopeusmittarin, TL-dosimetrin ja säteilyhälyttimen käyttö Valvonta-alueen ja tarkkailtavan alueen edellyttämät toimenpiteet, kuvaajien sijoittuminen Primäärisäteilykeilan rajaus rajoittimen/kollimaattorin avulla Kuvauksiin osallistuvat henkilöt, suljettu ja avoin asennus Useamman kuvausryhmän yhteistoiminta Käyttöpaikan vastuuhenkilö (vastaava käyttäjä), koulutusvaatimukset Toimenpiteet valotuksen päättymisen jälkeen Poikkeavat tapahtumat

13 Turvallisuuslupa Oleelliset muutokset käyttöpaikoissa, laitteissa, henkilöstössä jne. on ilmoitettava kahden viikon kuluessa röntgenlaitetta - 10 gammakuvauslaitetta (2 x Se-75, 7 x Ir-192, 1 x Co-60) - 1 kalibrointilähde (Cs-137) - 1 Lixi Profiler (Gd-153, DEKRA Industrial Ab)

14 Vastuut Toimitusjohtaja, vastuu koko yrityksen toiminnasta Vastaava johtaja, säteilylaissa ja -asetuksessa sekä ST-ohjeissa määrätyt tehtävät Esimies (alue- ja projektipäällikkö, laboratorion esimies ), vastuu alaisen työturvallisuudesta, perehdyttäminen, valvonta Käyttöpaikan vastuuhenkilö (vastaava käyttäjä), vastuu omasta toiminnasta, ohjeiden noudattaminen, mahdollisten epäkohtien esille tuonti

15 Säteilyn käyttöorganisaatio

16 ST 1.8 Teollisuusradiografiassa käyttöpaikan vastuuhenkilön (vastaavan käyttäjän) on suoritettava vastaavan johtajan kuulustelu Toiminnan harjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelun täydennyskoulutusta Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden on saatava täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa osallistujaluettelo, kirjaukset koulutussuunnitelmiin ja -kortteihin sekä pätevyysluetteloon

17 Alueen rajaus (avoin asennus) Valvonta-alue - Eristettävä alue, jossa annosnopeus > 60 µsv/h - Valvottava koko kuvauksen ajan, ei oleskelua Tarkkailualue - Annosnopeus > 7,5 µsv/h - Ei työskentelyä kuvausten aikana, ohikulku sallittu Kuvaajien sijoittuminen - Annosnopeus mahdollisimman pieni (< 20 µsv/h) - Kattava alueen valvonta: toinen ohjauslaitteen ääressä, toinen varmistaa riskialttiimmalla suunnalla Huomio rajauksen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen sekä varoitusmerkintöjen havaittavuuteen (sulkunauhat, varoituskyltit, vilkkuvalot jne.)

18 Alueen rajaus (avoin asennus) Tarkkailualue > 7,5 µsv/h (< 20 µsv/h) Valvonta-alue > 60 µsv/h Ohjauspöytä Putki Ei pysyvää oleskelua Ohikulku sallittu

19 Yxlon Smart 160 kv 300 kv

20 Ryömijä

21 Ir-192/Se-75 -gammakuvauslaite

22 Ir-192 -säteilylähteen sertifikaatti

23 Co-60 -gammakuvauslaite Seite DEKRA

24 Co-60 -kuvausbunkkeri (suljettu asennus)

25 Ir-192/Se-75 -säteilylähteen vaihto Maahantuoja vastaanottaa uuden säteilylähteen siirtoastiassa Gammakuvauslaite toimitetaan säteilylähteen vaihtoon Vanha säteilylähde siirretään siirtoastiaan Maahantuoja suorittaa suojasäiliön ja muun laitteiston toiminnan tarkistuksen ja korjaa havaitut puutteet Uusi säteilylähde siirretään suojasäiliöön STUK:een selvitys lomakkeella T3.2 (liitteineen) Maahantuoja toimittaa vanhan säteilylähteen valmistajalle hävitettäväksi (kirjallisen sopimuksen mukaan) Valmistajan hävitystodistus saadaan maahantuojan kautta ja se arkistoidaan gammasäteilylähteitä koskevaan kansioon

26 Gammakuvauslaitteen tarkistuspäiväkirja Tarkistus säteilylähteen vaihdon tai muun huollon yhteydessä (maahantuoja, pöytäkirja + päiväkirja) Vuositarkistus (pöytäkirja + päiväkirja) Kuukausittainen tarkistus (päiväkirja) Päivittäinen tarkistus käyttöönoton yhteydessä

27 Gammakuvauslaitteen kuljettaminen Ajoneuvo - Paketti- tai kuorma-auto - Kuljetuslaatikko, ns. lisäpäällys - Ajoneuvon varusteet ja merkinnät Kuljettaja - ADR-ajolupa Paperit - Rahtikirja - Turvallisuusohje

28

29 Ammattiryhmien vuosiannoksia Suomessa 2012 keskiarvo 1* keskiarvo 2** suurin annos Teollisuuskuvaajat 0,6 msv 0,2 msv 6,0 msv Tutkijat 1,1 msv 0,1 msv 3,5 msv Toimenpideradiologit***10,0 msv 8,3 msv 44,7 msv Röntgenhoitajat 0,5 msv 0,0 msv 2,8 msv YVL materiaalitarkastus 1,7 msv 1,3 msv 11,0 msv YVL eristetyöt 7,7 msv 5,0 msv 14,3 msv YVL mekaaniset työt 1,9 msv 0,9 msv 11,8 msv * Kirjauskynnyksen 0,1 msv/kk ylittäneet työntekijät ** Kaikki annostarkkailussa olleet työntekijät *** Mittaus suojaimen päällä olevalla annosmittarilla (jaetaan 10 60:lla)

30 Vertailun vuoksi Suomalaisten keskimääräinen vuotuinen säteilyannos on noin 4 msv - Sisäilman radon 2 msv - Säteilyn lääketieteellinen käyttö 0,5 msv - Ulkoinen säteily maaperästä 0,5 msv - Kosminen säteily avaruudesta 0,3 msv - Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,3 msv - Radioisotoopit lääketieteessä 0,04 msv - Tshernobyl-laskeuma 0,04 msv

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2014 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2013 Riikka Pastila (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2013 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2012 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14,

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5 OHJE VAL 4 / 14.10.2008 Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset 1 Jo h d a n t o 5 2 Kannettavat mittarit säteilyvalvonnassa 5 2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa Heikkilä Piia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy

Sisältö. Kuvat: Kansikuva Anne Weltner, muut kuvat Madison Avenue Oy Sisältö Lukijalle.............................................. 1 Röntgensäteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa................. 2 Säteilysuojaus huomioitava kaikissa olosuhteissa..................

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

STUK TIEDOTTAA 1/2010. Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas

STUK TIEDOTTAA 1/2010. Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas STUK TIEDOTTAA 1/2010 Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Lain 629/2010 soveltaminen (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista)

Lain 629/2010 soveltaminen (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista) Lain 629/2010 soveltaminen (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista) Lääkintätekniikan alan koulutustilaisuus Turku 4.11.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira 1 Terveydenhuollon laite ja

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot