Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

2 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN

3 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnanan rahoitus Tasetarkastelu Kunnan kokonaistulot ja -menot v Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 34 2 Toteutumisvertailu 2.1. Tavoitteiden toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Kaupunkistrategiaan liittyvät ohjelmat 52 2,2. Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset Investointien toteutuminen Investointiosan rakenne ja sitovuus investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Kuopion kaupungin tilinpäätöslaskelmat Kuopio-konsernin tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Liikelaitosten tilinpäätökset Kuopion Energia Kuopion Vesi Kuopion Ateria Kallaveden Työterveys Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus 7 Luettelot ja selvitykset 7.1 Luettelo vuonna 2008 käytetyistä kirjanpitokirjoista 264 Sivu 3

4 4

5 1 Toimintakertomus 5

6 1.1. Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos jäi viime vuonna 0,9 prosenttiin. Kasvu oli hitainta 1990-luvun alun laman jälkeen. Edellisinä vuosina bkt:n muutos oli 4-5 prosentin suuruusluokkaa. Kansantalous kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vielä kohtuullisesti, mutta notkahti pahoin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Finanssikriisi laajeni maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi ja saavutti Suomen, jonka vienti kohtasi voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Kansantuotteen muutos jäi jo kolmannella vuosineljänneksellä niukasti miinusmerkkiseksi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilanne synkkeni viimeisellä vuosineljänneksellä ja täytti jo kansantalouden taantuman tunnusmerkit. Kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan alkaneen vuoden aikana 3-4 %. Kuntatalous heikkeni Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan jonkin verran. Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat hieman kulutusmenojen kasvua nopeamminkin, mutta toimintatulojen menoja hitaampi kasvu sekä rahoitusmenojen ja poistojen kasvu heikensivät kuntataloutta. Kuopion kaupungin toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 6,4 %. Toimintamenojen kasvu oli noin yhden prosenttiyksikön verran kuntatalouden keskimääräistä hitaampaa. Verorahoituksen kasvussa yllettiin maan keskimääräiseen, kun Kuopion valtionosuuksien muutos oli maan keskiarvoa suurempi, mutta verotulojen kehitys jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi. Kuntatalouden yleinen trendi oli tuloslaskelman ylijäämän lievä supistuminen. Kuopion talous oli alijäämäinen, mutta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Mittavien kaupungin elinvoimaa ja palvelukykyä kohentavien investointien johdosta Kuopio velkaantui merkittävästä omaisuuden myynnistä (Teknologiakeskus Teknia Oy:n osakkeet) huolimatta. Kuopion tilikauden 2008 alijäämä on talousarviossa asetetun tavoitteen mukainen, ollen 11,6 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 30,2 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 13,5 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 38,1 milj. euron alijäämää. Kaupungin liiketoimintojen kannalta vuosi 2008 oli tavanomaista ongelmallisempi mm. energiantuotannon raaka-aineiden voimakkaan hintaturbulenssin takia. Liikelaitosten ylijäämien kaupungin tulosta kohentava vaikutus kuivui lähes kokonaan, ollen vain 0,2 milj. euroa. Myönteistä kehitys sen sijaan oli ydinkaupungin toiminnoissa, joissa alijäämäksi kirjattiin vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna 2008 alijäämä pienentyi 5,7 milj. eurolla 11,7 milj. euroon. Tämä kuvastaa toimialojen entistä tiukempaa talouskuria ja sitoutumista talouden ja toimintojen tasapainottamispyrkimykseen. Tuloksen kohentumisesta huolimatta Kuopion taloudellinen asema on selvästi alijäämäinen, jota edelleen pahentuva yleinen talouden taantuma uhkaa syventää. Kaupungin on sopeutettava aktiivisesti toimintaansa, jotta alijäämäinen talous saadaan käännettyä positiiviselle uralle yleisen taantuman kääntyessä kasvuun. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2008 kattamaan noin 68 % poistoista. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 33 % investointien omahankintamenosta. 6 Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna on kuntien keskiarvon, euroa, alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2008 viimeisenä päivänä Kuopiossa noin euroa. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin suuremmat kuin Kuopion kaupungin. Vuoden 2008 aikana kaupunkiin valmistui ennakkotietojen perusteella 524 rakennusta, joissa oli asuntoja 513 kpl. Kaupungin mittavin kehityssuunta oli Saaristokaupunki ja eteläisen Kuopion elinkeinoalueet. Saaristokadun avaaminen lyhensi sekä fyysistä että henkistä välimatkaa eri kaupunginosien välillä. Matkuksen ja sen lähialueiden kokonaisuus on muodostamassa elinkeinoaluekokonaisuuden, joka on jopa rinnasteinen merkitykseltään Saaristokaupungin asuntoaluekokonaisuuteen. Kuopion elinvoimaa turvaavat investoinnit ovat olleet kaupungille taloudellisesti hyvin mittavia, mutta niillä saavutetaan merkittävää ja vuosikymmeniä kestävää kilpailukykyhyötyä koko itäiselle Suomelle. Kaupunki myi vuoden 2008 alussa Teknologiakeskus Teknia Oy: n kiinteistöliiketoiminnat sekä alkavien yritysten hautomopalvelut Technopolis Oyj:lle. Osaamiskeskustoiminnan jatkamista varten perustettiin Kuopio Innovation Oy. Vuonna 2007 kaupunkiin syntyi 1213 uutta työpaikkaa. Vuosi 2008 piti yllä saman mittakaavan positiivista kehitystä. Työttömyys aleni edelleen vuoden 2008 aikana. Monipuolistunut elinkeinorakenne ja suotuisa viime aikojen kehitys lupaa hyvää kehitystä Kuopiolle, vaikka voimakkaasti taantuva globaali- ja kansallinen talous varmasti vaikuttaa myös paikalliseen toimintaympäristöömme. Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa oli n. 465 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 15 henkilöä. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain väheni vuodesta 2007 yhteensä 25,6 henkilötyövuotta. Vuoden 2008 alussa laadittiin, hyväksyttiin ja alettiin toteuttaa toiminnan ja talouden vakauttamisohjelmaa, jonka tavoiteasetantaa täsmennettiin huonontuvan kuntatalouden reunaehtojen mukaiseksi syksyllä. Ohjelmassa kaupunki on asettanut tavoitteekseen siirtyä uuteen asiakaslähtöiseen palvelualuepohjaiseen toimintajärjestelmään vuoden 2011 alussa. Osana tätä uudistusta kaupunki etenee ns. hyvän toiminnan periaatteiden mukaisen laatupolitiikan sisäänajossa. Vuoden 2008 aikana kaupungin toimintojen tuotteistaminen eteni lupaavasti ja työ saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2009 aikana. Karttulan ja Kuopion kuntaliitosselvitys valmistui vuoden 2007 lopussa. Käyty kuntaliitosneuvottelu päätyi sopimukseen liitoksesta, joka tulee tapahtumaan Kuntaliitossopimus hyväksyttiin valtuustoissa Syksyn aikana käynnistettiin valmistautuminen liitokseen hyväksymällä hallituksissa tavoitteet, toimenpiteet sekä niiden valmisteluvastuut liitosta edeltäville vuosille 2009 ja Syksyn 2008 aikana aloitettiin myös henkilöstön sijoitussuunnitelman laadinta, joka valmistuu kesään 2009 mennessä. Kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyen Kuopion kaupunkiseudulla edettiin monipuolistuvaan yhteistyöhön lähikuntien kanssa. Vuonna 2008 valmisteltiin Tuusniemen kanssa

7 terveyspalvelujen järjestämistä isäntäkuntamallilla Kuopion toimesta vuoden 2009 alusta lähtien. Suonenjoen kanssa linjattiin eteneminen ns. strategiseen kuntakumppanuuteen pohjautuen. Vuosi 2008 oli merkittävä kulttuurin, liikunnan ja matkailun vuosi. Erityisen huomionarvoista oli, että Tanssiteatteri Minimi valittiin vuoden teatteriksi ja myös Kuopion kaupunginteatteri oli kunniakkaasti ehdolla yhdeksi nalisteista. Haluan kiittää Kuopion kaupungin luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa siitä, että vuosi 2008 loppujen lopuksi ja monien vaiheiden jälkeen saatiin toteutumaan likipitäen suunnitelmien mukaisesti. Yhteinen sitoutumisemme mahdollisti sen, että voimakkaasti ja äkkinäisesti muuttuvassa toimintaympäristössä saavutimme varsin kiitettävästi sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Vuosi 2009 ja mitä ilmeisimmin muutama sitä seuraavakin vuosi, tulee olemaan kansantalouden ja myös kuntatalouden kannalta hyvin ongelmallinen. Kuopion kaupunki tulee tekemään parhaansa, että kaupungin palvelukyky säilyy edelleen hyvänä, joskin muutoksia negatiiviseen suuntaan on väistämättä tapahtumassa. Aika, jota nyt elämme korostaa kaupungin vastuuta asukkaidensa hyvinvoinnista, jota turvataan pitämällä huolta sekä kaupunkimme elinvoimasta ja kilpailukyvystä että kaupunkipalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä. Tiukkenevat ajat korostavat kaupunkia, sen asukkaita, päättäjiä ja henkilökuntaa, yhteisvastuullisina toimijoina. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 7

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2008 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Keskustapuolue 16 3 Sdp 15 3 Kokoomus 12 3 Vasemmistoliitto 7 1 Vihreät 6 1 KD 3 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2008: Puheenjohtaja terveydenhoitaja Leila Savolainen I varapuheenjohtaja, opettaja Jaakko Kosunen II varapuheenjohtaja näyttelijä Markku Söderström. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2008: Puheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen I varapuheenjohtaja, TtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti II varapuheenjohtaja, professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtajana Jukka Pulkkinen. Yleinen kehitys Kuopion väkiluku kasvoi runsaat 620 henkilöä vuoden 2008 aikana ja vuodenvaihteen väestönmäärä oli lähes henkilöä. Väestönkasvusta noin 200 henkilön lisäys oli luonnollista väestönkasvua ja loput yli 400 henkilöä oli muuttovoittoa. Tulomuutto Kuopioon oli lähellä viime vuosien tasoa, mutta lähtömuutto väheni selvästi. Muuttovoitosta suurin osa (70%) tuli kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja loput nettona ulkomailta. Kuopion seudulla selvää kasvua sai vuonna 2008 ainoastaan Kuopio. 8 Suomen taloustilanne muuttui merkittävästi vuoden 2008 aikana ja vuoden viimeisinä kuukausina maamme kokonaistuotanto alkoi supistua. Kuopion viime vuoden tuoreimmissa tilastoissa tilanne ei näy vielä juurikaan ja muutoinkin talouden suhdannevaihtelut heijastuvat yleensä lievempinä ja pienellä viiveellä Kuopion talousalueelle. Syksyn 2008 aikana alkoi kuitenkin näkyä jo merkkejä taloustilanteen muuttumisesta: työttömyyden alenemisvauhti hiipui ja viimeisinä kuukausina työttömyysluvut kääntyivät kasvuun. Avoimien työpaikkojen määrä väheni. Myös asuntorakentamisessa alkoi näkyä merkkejä varovaisuudesta: loka-joulukuussa asuntorakentamiseen myönnetyt luvat vähenivät selvästi edellisvuosista. Vuonna 2007 Kuopion työpaikkakehitys oli vielä hyvin myönteinen ja nettona kasvu oli noin 1200 työpaikkaa. Myös alkuvuodesta 2008 Kuopion seudun yritysten liiketoiminta kehittyi vielä hyvin. Liiketoiminnan (liikevaihto, palkkasumma ja vienti) kehitysluvut olivat positiivisia ja alkuvuoden hyvä kehitys oli etenkin teollisuuden ja kaupan ansiota. Kesää kohti kuukausittaiset teollisuuden ja viennin kehitystiedot antoivat jo kuitenkin pieniä viitteitä kehityksen kääntymisestä heikompaan suuntaan. Koko vuonna 2008 työttömien määrä oli Kuopiossa keskimäärin henkilöä kuukaudessa, joka on 10 prosenttia työvoimasta. Keskimäärin työttömien määrä väheni noin 250 henkilöä ja 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Loka- ja joulukuussa työttömiä oli enemmän kuin vuosi takaperin kuten myös muissa suurissa kaupungeissa. Joulukuussa 2008 Kuopion työttömyysaste (11,4%) oli 14 suurimman vertailukaupungin joukossa kuudenneksi alin pääkaupunkiseudun, Vaasan ja Turun jälkeen. Vastaavasti koko maan työttömyysaste oli 8,8 prosenttia. Kuopion uusista asunnoista valtaosa sijoittuu nykyisin Saaristokaupungin alueelle. Vuonna 2008 uusia asuntoja valmistui Kuopioon yhteensä runsaat 500 kpl, mikä on hyvin lähelle viime vuosien keskimääräistä tasoa. Vajaat 200 asunnoista oli kerrostaloissa, runsaat 200 omakotitaloissa ja loput noin 100 rivitaloissa. Kerrostaloista valtaosa valmistui keskustaan ja pientaloista suurin osa Savolanniemen ja Rautaniemen alueille Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos jäi viime vuonna 0,9 prosenttiin. Kasvu oli hitainta 1990-luvun alun laman jälkeen. Edellisinä vuosina bkt:n muutos oli 4-5 prosentin suuruusluokkaa. Kansantalous kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vielä kohtuullisesti, mutta notkahti pahoin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Finanssikriisi laajeni maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi ja saavutti Suomen, jonka vienti kohtasi voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Kansantuotteen muutos jäi jo kolmannella vuosineljänneksellä niukasti miinusmerkkiseksi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilanne synkkeni viimeisellä vuosineljänneksellä ja täytti jo kansantalouden taantuman tunnusmerkit. Kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan alkaneen vuoden aikana 3-4 %. Työllisyyden kehitys oli vuoden loppupuolelle saakka suotuisaa mutta kääntyi viimeisen vuosineljänneksen aikana selkeästi huonompaan suuntaan. Raju muutos näkyi erityisesti lomautettujen määrän moninkertaistumisena vuoden 2008 viimeisinä kuukausina. Vuoden 2008 keskimääräinen työttömyysaste oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 6,4 %. Muutos edelliseen vuo-

9 teen oli vuosikeskiarvona vielä + 0,5 prosenttiyksikköä. Kertomusvuoden lopun nopeaa käännettä tilanteessa kuvaa se, että tammikuun 2009 työllisyysaste oli 68,3 % (tammikuussa ,3) ja työttömyysaste 7 % (edellinen tammikuu 6,8 %). Valtiovarainministeriö arvioi tammikuun lopulla työttömyysasteen kohoavan tänä vuonna noin 8 prosentin tasolle. Inflaatio kiihtyi vuonna 2008 suurimpiin lukemiin sitten 1980-luvun lopun. Kuluttajahintaindeksin nousu oli ennakkotietojen mukaan 4,1 %. Vastaava muutos oli v noin 2,5 % ja tätä edeltävinä vuosina yhden prosentin tuntumassa. Inflaatiota ovat erityisesti kiihdyttäneet mm. elintarvikkeiden ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä mittavat palkkasopimukset, joiden myötä ansiotasoindeksi nousi yli 5 %. Inflaatio hidastui kuitenkin loppuvuodesta rajun suhdannemuutoksen myötä. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen arvioidaan jäävän alkaneena vuonna 1-1,5 prosentin suuruusluokkaan. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulon kasvu kiihtyi viime vuonna nimellisesti yli 6 % lukemiin, mutta reaalinen muutos jäi kiihtyneen inflaation myötä edellisen vuoden tasolle. Palkka- ja eläketulojen muutos oli yli 7 prosenttia ja sosiaalietuuksien muutos oli ennakkotietojen mukaan vajaat 4 %. Kotitalouksien kulutusmenot olivat hieman suuremmat kuin käytettävissä olevat tulot. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui, mutta edellistä vuotta selvästi hitaampana. Yritysten toimintaylijäämä supistui ennakkotietojen mukaan muutamalla prosentilla edellisestä vuodesta. Yrittäjätulo väheni noin 15 %. Välittömiä veroja ja veroennakoita yritykset maksoivat 6 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Kiinteät investoinnit kotimaahan lisääntyivät kuitenkin edelleen. Kasvua oli 10 prosenttia ja se kohdistui pääosin rakennusinvestointeihin. Valtionhallinnon rahoitusasema pysyi vielä ylijäämäisenä, mutta huomattavasti edellistä vuotta vähemmän. Valtiontalouden ylijäämä oli noin 1,6 mrd. euroa, kun se oli vuotta aiemmin 3,8 mrd. euroa. Valtion verotulot välillisistä veroista kasvoivat noin kaksi prosenttia, mutta välittömien verojen kasvu pysähtyi. Valtion kulutusmenot kasvoivat nimellisesti noin 7 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli yhteenlaskettuna 7,7 miljardia euroa ylijäämäinen työeläkelaitosten rahoitusylijäämän oltua liki 6 miljardia euroa. Ylijäämä oli 4,2 prosenttia kansantuotteesta. Ylijäämä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 5,2 %. Julkisyhteisöjen velka talouden muille sektoreille ja ulkomaille laski hieman ollen vuoden 2008 lopussa 62,1 miljardia euroa. Velan suhde bruttokansantuotteeseen oli 33,4 % (35,1 % v. 2007). Kuntatalous heikkeni Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan hieman. Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat hieman kulutusmenojen kasvua nopeamminkin, mutta toimintatulojen menoja hitaampi kasvu sekä rahoitusmenojen ja poistojen kasvu heikensivät kuntataloutta. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 125 % poistoista, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli 135 %. Kuntien lainakanta jatkoi positiivisesta tuloslaskelmasta huolimatta nousuaan. Kuntasektorin pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä oli vuoden 2008 lopussa 8,75 mrd. euroa. Kasvua on 0,6 mrd. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä kasvoi runsaalla sadalla eurolla ollen vuoden lopussa euroa. Kuopion talouden kehitys Kuopion kaupungin toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 6,4 %. Toimintamenojen kasvu oli noin yhden prosenttiyksikön verran kuntatalouden keskimääräistä hitaampaa. Verorahoituksen kasvussa yllettiin maan keskimääräiseen, kun Kuopion valtionosuuksien muutos oli maan keskiarvoa suurempi, mutta verotulojen kehitys jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi. Kuopion tuloslaskelman alijäämä hieman supistui kun taas kuntatalouden yleinen trendi oli tuloslaskelman ylijäämän lievä supistuminen. Lähtökohtatilanteen heikkoudesta johtuen Kuopio velkaantui mittavasta omaisuuden myynnistä (Teknian osakkeet) huolimatta yli kaksinkertaisesti maan keskiarvoa nopeammin ja tilikauden tulos jäi selkeästi maan keskimääräistä heikommaksi. Kuopion tilikauden alijäämä on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan 11,6 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 30,2 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 13,5 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 38,1 milj. euron alijäämää. Vuoden 2007 tilinpäätökseen kirjattiin liikelaitosten ylijäämiä yhteensä 3,9 milj. euroa, mikä pieneni vuoden 2008 tilinpäätöksessä 0,2 milj. euroon. Puolestaan ydinkaupungin alijäämäksi kirjattiin vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna alijäämä pienentyi 5,7 milj. eurolla 11,7 milj. euroon. Hienoisesta alijäämän pienenemisestä huolimatta Kuopion taloudellinen asema on raskaasti alijäämäinen, jota edelleen pahentuva yleinen talouden taantuma uhkaa syventää. Kaupungin on sopeutettava aktiivisesti toimintaansa mahdollisuuksien mukaan, jotta alijäämäinen talous saadaan käännettyä positiiviselle uralle yleisen taantuman kääntyessä kasvuun. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2008 kattamaan noin 68 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 125 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 33 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan noin 65 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2008 viimeisenä päivänä Kuopiossa noin euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin Kuopion kaupungin. 9

10 Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä, joista lii kelaitosten palveluksessa oli n. 465 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 15 henkilöä. Henkilöitä keskimäärin toimialoittain Tarkastustoimi 3 3 Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Atk-keskus Painatuskeskus 10 9 Ympäristökeskus Koulutuspalvelut Kansalaisopisto Sosiaali- ja terveyspalvelut Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Rakennusvalvonta Tilakeskus Ydinkaupunki yht Liikelaitokset - Kallaveden työterveys Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö - Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion kaupunki yht Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain väheni vuodesta 2007 yhteensä 25,6 henkilötyövuotta. Alla oleva taulukko ei sisällä Kuopion Energian henkilötyövuosia. Ympäristötekijät Ympäristötekijöissä ei vuoden 2008 aikana ole tapahtunut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset ja investoinnit ovat olleet samaa luokkaa kuin muinakin vuosina eikä ympäristövahinkoja ole tapahtunut. Ympäristötilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vuoden 2009 aikana laaditaan erillinen ympäristöraportti, jossa ympäristökysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kansainvälisen rahoituskriisin laajeneminen reaalitalouteen ja sen vaikutukset kuntien verorahoituksen kasvun ehtymiseen on merkittävin kaupungin palveluihin ja toimintaan vaikuttavista riskeistä. Nopeaan velkaantumiseen liittyvänä uhkana on mainittava se, että pääosa lainakannasta on lyhyisiin korkoihin sidottuja korkoherkkiä lainoja. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain Toimiala/liikelaitos Keskusvaalilautakunta 0,1 0,3 0,2 Tarkastustoimi 3,5 3,0 3,0 2,9 Hallinto- ja kehittämiskeskus 94,9 103,7 82,7 84,8 Maaseutukeskus 36,1 Yleishallinto 8,1 15,4 11,4 14,9 Hankintatoimi 13,0 12,9 12,9 14,3 Atk-keskus 44,3 44,1 49,7 43,9 Painatuskeskus 9,2 8,7 8,9 8,6 Ympäristökeskus 70,8 72,2 61,6 54,6 Koulutuspalvelut 1 082, , , ,8 Kansalaisopisto 65,6 114,7 136,8 131,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 548, , , ,4 Kulttuuripalvelukeskus 276,0 266,3 272,1 269,5 Vapaa-ajan palvelut 154,7 153,1 156,7 147,7 Tekninen virasto 369,6 364,1 355,1 356,6 Rakennusvalvonta 11,2 11,8 12,5 12,1 Tilakeskus 327,0 312,5 310,4 304,8 Kallaveden Työterveys 30,4 29,5 Kuopion Ateria 262,4 254,4 247,6 240,6 Kuopion Vesi 80,1 79,3 78,2 74,4 P-S pelastuslaitos 253,3 252,3 247,1 249,1 Yhteensä 5 711, , , ,9 10

11 Kaupungin seutuyhteistyö Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras) tuli voimaan Lain tavoitteena on edistää kehitystä, jolla luodaan elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman. Samanaikaisesti kaupungin oman suunnitelman kanssa valmisteltiin lain edellyttämä Kuopion seudun seutusuunnitelma. Seutusuunnitelman toteutumista on seurattu kolme kertaa vuoden 2008 aikana (kaudet ja sekä koko vuosi). Ministeriö on pyytänyt mennessä Kuopiolta tietoja seutusuunnitelman toteutumisesta. Syysistuntokauden 2009 alussa valtioneuvosto tekee seuduilta saaduista palautteista eduskunnalle selonteon kuntaja palvelurakenne hankkeen (Paras) etenemisestä maassa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitosselvitys Karttulan ja Kuopion kuntaliitosselvitys valmistui vuoden 2007 lopussa ja sen käsittely tapahtui vuoden 2008 alkupuolella. Tehtyjen selvitysten perusteella käyty kuntaliitosneuvottelu päätyi sopimukseen liitoksesta, joka tulee tapahtumaan Kuntaliitossopimus hyväksyttiin valtuustoissa Syksyn aikana käynnistettiin valmistautuminen liitokseen hyväksymällä hallituksissa tavoitteet, toimenpiteet sekä niiden valmisteluvastuut liitosta edeltäville vuosille 2009 ja Syksyn 2008 aikana aloitettiin myös henkilöstön sijoitussuunnitelman laadinta, joka valmistuu kesään 2009 mennessä Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin tilanne 2008 Prosessien ja prosessijohtamisen määrittely I vaihe päättyi lokakuussa 2008, jolloin palvelualueiden asiakkuudet, perustehtävät sekä alustavat prosessikartat saatiin määriteltyä. Projekti jatkui II vaiheena kaupunginhallituksen päätöksellä Projektissa täsmennetään prosessikartat, kartoitetaan palvelut sekä palveluiden nykytilanne (mittarit, tuotteistus, kehittäminen sekä prosessikuvausten tila). Projektin eteneminen on käynnistänyt hankkeen, jota kutsutaan palvelualueuudistukseksi. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asiakasryhmien palveluja yksittäisiä palveluja laajempina kokonaisuuksina. Kokonaisnäkemyksen kehittäminen uudistaa myös johtamisen toimintatapoja. Tuotteistaminen Toimialat nimesivät henkilöt, joiden tehtävänä oli laatia huhtikuun loppuun mennessä toimialakohtaiset tuotteistussuunnitelmat ja määritellä, kuinka tuotteistustyötä toteutetaan toimialalla. Tuotteistussuunnitelmien sisällöllisenä vähimmäisvaatimuksena oli kaupunkitasoinen tuotteistusviitekehys. Tuotteistus eteni toimialoilla suunnitelmien mukaisesti. Tuotteistustyö toteutuu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2009 loppuun mennessä. Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatupolitiikka-työn tilanne 2008 Laatupolitiikan määrittelyyn perustettu työryhmä sai valmiiksi laatupolitiikan (hyvän toiminnan periaatteiden) mukaisen käsikirjan, joka nimettiin hyvän toiminnan käsikirjaksi. Hyvän toiminnan periaatteet ja käsikirja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen käyttöönoton suunnittelu käynnistettiin. Toimialojen johtoryhmien koulutus järjestettiin ja hyvän toiminnan käsikirjaa esiteltiin vielä toimialojen johtoryhmissä elo-syyskuussa Käyttöönotto viivästyi loppuvuoden osalta Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin takia, koska samat henkilöt ovat mukana sekä hyvän toiminnan käsikirjan käyttöönotossa että mainitussa projektissakin. Käyttöönotto jatkuu maaliskuulle 2010, kuten alun perin käyttöönotosta on sovittukin. 11

12 12

13 1.2. Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 28,7 % 29,4 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 68,3 % 59,1 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.2.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 33,2 % 31,5 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 32,6 % 30,7 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 3,4 3,9 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 9 6 Asukasmäärä

16 1.2.3 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

17 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 62,7 % 66,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 43,1 % 40,4 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä

18 1.2.4 Kunnan kokonaistulot ja -menot Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu TULOT % % Toiminta Toimintatuotot , ,4 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,5 Korkotuotot , ,7 Muut rahoitustuotot , ,1 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot , ,3 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset , ,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0, ,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Toiminta Toimintakulut , ,4 - Valmistus omaan käyttöön 0 0 Korkokulut , ,7 Muut rahoituskulut 40 0,0 10 0,0 Satunnaiset kulut 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 144 0, ,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot ,1-5 0,0 Investoinnit Investointimenot , ,9 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 305 0, ,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 186 0,0 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus Täsmäytys v.2008: Kokonaistulot - Kokonaismenot = = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [ 8772 ] - [ 4980 ] = [ 3792 ] 18

19 1.3. Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 6 kpl Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 3 kpl Muut yhtiöt 2 kpl 1 kpl Yhdistykset 1 kpl Kuntayhtymät 6 kpl Osakkuusyhteisöt 1 kpl 7 kpl Yhteensä 18 kpl 9 kpl Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset on jätetty yhdistelemättä niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Yhdistelemättä jätettyjen yhteisöjen omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. 19

20 1.3.2 Konsernin toiminnan ohjaus Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain laadittavassa talousarvioissa tytäryhteisöille strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunginhallitus valvoo osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Kaupunginjohtajat, omistajaohjausjohtaja, toimialajohtajat ja muut viranhaltijat seuraavat konsernin osien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Yhteisön tulee raportoida aina, kun sen toiminnassa on havaittavissa olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Mahdolliset poikkeamat käsitellään konsernijohdossa ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle. Konserniyhteisöille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen: KEVAMA OY ARVIOINTIKRITEERI MITTARIT TAVOITE 2008 SEURANTA Toiminnalliset tavoitteet: Ostopalvelusopimuksen mukaiset palvelut Avotyömarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen Laadukkaat palvelut Taloudelliset tavoitteet: Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Kuntouttava työtilaisuus (työsuhteinen työtilaisuus) Tuetun työllistymisen mallin mukaiset työhönvalmentaja palvelut Kuntouttava ja valmentava toiminta Palveluiden tuotteistus Avotyömarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen Toimiva asiakaspalaute -järjestelmä Nettotulos 45 paikkaa (työsuhteinen työtilaisuus) 40 paikkaa 60 paikkaa Palvelut tuotteistettu Työllistyy vähintään 30 % Asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön Tunnusluku on positiivinen henkilöä - 26 henkilöä Työhallinto vastaa asiakkaiden ohjautumisesta palveluun - 56 henkilöä - Kevama Oy:ssä on tuotteistettu työkuntoutuspalvelut: Startti, työnhakuvalmennus,työhönvalmennus, työhönvalmentajapalvelut, kipinä, työkokeilu, työelämävalmennus avoimille työmarkkinoille työllistyi 18% - Sekä työkuntoutuja-asiakkaita että lähettäviä tahoja koskeva asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön syksyllä Asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty vuoden 2008 lopussa. - Nettotulos ,64 - Nettotulosprosentti 2,1 %

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot