TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje"

Transkriptio

1 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N FI VERSIO G PAINOS 31MAR15

2 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC UTC Building & Industrial Systems -yhtiötä, joka on United Technologies Corporationin tytäryhtiö. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä ohjeessa käytetyt tuotteiden nimet voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Interlogix 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC USA Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa: UTC Climate Controls & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Alankomaat Yhteystiedot Versio Sertifiointi Ohjelmiston lisenssisopimus Yhteystiedot löytyvät verkkosivustolta tai Tämä asiakirja koskee seuraavaa: TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3. N4131 Tärkeää: Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ( sopimus ) on UTC:n ja käyttäjän välinen laillinen sopimus. Jos käyttäjä lataa, asentaa, kopioi tai käyttää tätä ohjelmistoa muulla tavalla, hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, hän ei saa ladata, asentaa, kopioida tai käyttää ohjelmistoa, ja käyttäjä saa palauttaa ohjelmiston kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ja pyytää lisenssin maksuhyvitystä. 1. Määritelmät. Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä: UTC tarkoittaa UTC Fire & Security Inc.:iä, joka on Delawaresta käsin toimiva yritys. Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai tahoa, joka sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, henkilön tai tahon työntekijöitä ja kolmannen osapuolen urakoitsijoita, jotka toimittavat palveluita kyseiselle henkilölle tai taholle. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistotuotteita, jotka lisensoidaan käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisesti sekä kaikkia käyttäjälle tässä myönnetyn lisenssin ehtojen voimassa ollessa toimitettuja ohjelmiston version parannuksia, muokattuja versioita, päivityksiä, lisäyksiä ja kopioita. Asiakas tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota tai sen emäyhtiötä tai tytäryhtiötä, joka käyttää ohjelmistoa sen käyttötarkoituksessa. Asiakkaita eivät ole jakelijat, valtuutetut jälleenmyyjät,

3 jatkojalostusjälleenmyyjät ja alkuperäislaitteiden valmistajat. Asiakasta voidaan nimittää käyttäjäksi huolimatta siitä, onko tämä henkilö vai jonkinlainen liikeyritys. Kone tarkoittaa tietokonetta, työasemaa, päätettä tai muuta laitteistotuotetta, jolle ohjelmisto on asennettu. 2. Lisenssi. Käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon lisenssi, ei sen omistusoikeutta. UTC pidättää kaikki oikeudet lisensoituun tuotteeseen tai siinä olevat oikeudet, mukaan lukien muun muassa kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, jotka sisältyvät lisensoituihin tuotteisiin. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin ilman oikeutta alilisensoida, asentaa ja käyttää ohjelmiston konekielistä koodausversiota sikäli kuin käyttäjän lisenssimaksun (jos sellainen on) maksu sen sallii ja ainoastaan maassa, jossa ohjelmisto hankittiin. Ellei lisensoituja kopioita ole useita, käyttäjä ei saa asentaa kuin yhden ohjelmiston kopion enintään yhdelle koneelle. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin tehdä yksi koneella luettavissa oleva kopio ohjelmistosta pelkästään varmuuskopiointia tai arkistointia varten. Käyttäjä suostuu olemaan a. siirtämättä tai jakelematta ohjelmistoa sähköisessä muodossa tai muutoin b. tallentamatta ohjelmistoa palvelimelle käytettäväksi useamman kuin yhden päätteen kautta c. myymättä, vuokraamatta, liisaamatta tai alilisensoimatta ohjelmistoa d. kopioimatta tai muokkaamatta ohjelmistoa missään tarkoituksessa. 3. Voimassaolo. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen poistamalla kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen kaikilta koneilta ja palauttamalla ohjelmisto UTC:lle. UTC voi irtisanoa tämän

4 sopimuksen, jos käyttäjä rikkoo jotain näistä ehdoista ja määräyksistä. Kun käyttäjä irtisanoo mistä tahansa syystä tämän sopimuksen, käyttäjä suostuu välittömästi poistamaan kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen ja palauttamaan ohjelmiston UTC:lle. Kaikki tämän sopimuksen määräykset, jotka koskevat (i) takuiden vastuusvapauslauseketta; (ii) vastuun, oikeuskeinojen ja vahingonkorvauksen rajoitusta ja (iii) UTC:n omistusoikeuksia, jäävät voimaan tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen. 4. Takaisinmallinnus. Ohjelmisto toimitetaan ainoastaan konekielisesti koodattuna. Käyttäjä ei saa muuttaa, yhdistää, mukauttaa, kääntää, kääntää takaisin, purkaa, takaisinmallintaa tai muutoin pelkistää ohjelmistoa ihmisen luettavissa olevaan muotoon. 5. Rajoitettu takuu. UTC takaa, että yhden (1) vuoden ajan lisensoidun tuotteen toimittamisesta (ohjelmiston takuuaika) ohjelmistoon sisältyvät toiminnot soveltuvat niiden käyttötarkoitukseen siten kuin ohessa olevissa ohjeissa kuvataan ja että ne vastaavat kaikissa oleellisissa suhteissa tällaisissa ohjeissa mainittuja teknisiä tietoja. UTC ei takaa, että ohjelmiston toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Käyttäjän ainoa oikeuskeino tämän rajoitetun takuun nojalla määräyksiä täyttämättömästä ohjelmistosta on ohjelmiston korjaaminen tai vaihtaminen, mikä on pelkästään UTC:n harkinnassa. Jos käyttäjä haluaa korjata tai vaihtaa määräyksiä täyttämättömän ohjelmiston, hänen on otettava yhteys suoraan Interlogic-jälleenmyyjään tai meihin verkko-osoitteessa ohjelmiston takuun aikana. LUKUUN OTTAMATTA EDELTÄVÄÄ NIMENOMAISTA RAJOITETTUA TAKUUTA, SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, UTC TOIMITTAA OHJELMISTON ILMAN MITÄÄN MINKÄÄNTYYPPISIÄ NIMENOMASIIA, EPÄSUORIA TAI LAKIMÄÄRÄISIÄ TAKUITA. UTC KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. 6. Vastuunrajoitus. UTC:n ainoa velvoite tai vastuu tämän sopimuksen nojalla on määräyksiä täyttämättömän ohjelmiston ja/tai viallisen tietovälineen korjaaminen tai vaihto edellä kuvatun rajoitetun takuun mukaisesti. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, UTC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN

5 MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MINKÄÄN VASTUUPERIAATTEEN MUKAISESTI, HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO NE SOPIMUS-, RIKKOMUS- TAI HUOLIMATTOMUUSPERUSTEISIA, TUOTEVASTUUSEEN PERUSTUVIA TAI MUUHUN PERUSTEESEEN POHJAUTUVIA. KOSKA JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ. UTC:N VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MAHDOLLISTA LISENSSIMAKSUA, JONKA KÄYTTÄJÄ MAKSAA TÄMÄN MUKAISESTI LISENSOIDUSTA OHJELMISTOSTA. EDELLÄ KUVATTU RAJOITUS ON VOIMASSA SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO UTC:LLE ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI VAIKKA MAHDOLLISET OIKEUSKEINOT EIVÄT TÄYTTÄISI NIIDEN OLEELLISTA TARKOITUSTA. 7. Yleistä. Käyttäjälle toimitettua materiaalia, mukaan lukien ohjelmisto, ei saa viedä tai jälleenviedä, mikäli se tällainen toiminta loukkaa jotain Yhdysvaltain tai jonkin muun soveltuvan oikeustoimialueen vientimääräyksiä. Kaikki yritykset alilisensoida, luovuttaa tai siirtää jokin tämän mukainen oikeus, velvollisuus tai velvoite ovat mitättömiä. Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakeja joiden mukaan sitä myös tulkitaan huolimatta lakikollisiosäännöksistä. Täten käyttäjä hyväksyy Kalifornian Costa Mesan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimen yksinomaisen oikeustoimivallan ratkaista kaikki tämän sopimuksen mukaisesti tai siihen liittyen syntyvät kiistat. 8. Rajoitettujen oikeuksien selite. Lisensoitu tuote toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Mikäli Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen virastolle myönnetään lisenssi, siihen sovelletaan seuraavia lisäehtoja: rajoitettu tietokoneohjelmisto siten kuin määritellään liittovaltion hankintasäännöksen Commercial Computer Software Restricted Rights -lausekkeessa ja sen momenteissa (c)(1) ja (c)(2) määritellyissä rajoituksissa; ja, kuten tulee kyseeseen, valtionhallinnon oikeus käyttää, muokata, toisintaa, julkaista,

6 suorittaa, näyttää tai paljastaa ohjelmistoa on myös rajoitettu siten kuin lainkohdan DFARS Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program -lausekkeen momenteissa (b)(2) ja (b)(3) määritetään. 9. Hyväksyntä. Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen ja sitoutuvansa sen ehtoihin. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että tämä sopimus on täydellinen ja yksinomainen esitys käyttäjän ja UTC:n välisestä sopimuksesta ja että se ohittaa kaikki ehdotukset tai aiemmat sopimukset, niin suulliset kuin kirjallisetkin, ja kaiken muun tämän sopimuksen aihealuetta koskevan kirjeenvaihdon. Käyttötarkoitus Tätä tuotetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Lisätietoja on tuotetiedoissa ja käyttöohjeissa. Saat uusimmat tuotetiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivustolla

7 Sisältö Luku 1 Yleiskuvaus 1 Työasemaohjelmiston vaatimukset 5 Työasemien laitteisto-ohjeet 6 Palvelimen ohjelmistovaatimukset 8 Palvelimen laitteisto-ohjeet 9 Luku 2 Asennus 12 Arkkitehtuuri 12 Asennusvaihtoehdot 12 Kielet 13 Asennus erillismalli 13 Asennus monen työaseman malli 16 Päivitys 21 Ensimmäinen sisäänkirjautuminen 27 Asennuksen poisto 29 Network Time Protocol (NTP) -palvelu 32 Windows 7 ja Vista paikallinen ajoituspalvelu 33 Navigatorin asentaminen Windows 8 -järjestelmään 35 Luku 3 Käyttö 37 Yhden laitteen lisääminen 37 Device Management (Laitehallinta) -työkalu 40 Kameroiden lisääminen etsintätyökalulla 42 TruVision 360 -kameran lisääminen 44 Osoitekirjan tuominen 44 Navigatorin järjestely 46 Videon etsiminen ja vieminen 48 TruVision Navigator Player 52 Näkymät 54 PTZ-ohjaus 57 Digitaalinen zoomaus 59 Häirinnän valvonta 59 Laitteen määrittely 60 Kameran määrittely 63 Laitteen ominaisuudet 65 Laitteen levyn analyysi 66 Laiteohjelmiston lataus 67 Kamerahaku 68 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje i

8 Luku 4 TruVision Navigatorin asetukset 70 Käyttäjähallinta ja Client-ohjelmiston toimituksen yleiskuvaus 79 Täysin automaattinen työasemaohjelmiston toimitus 80 Osittain automaattinen työasemaohjelmiston toimitus 84 Poista käyttäjän aktivointi 86 Ei-aktiivisen käyttäjän palauttaminen 86 Käyttäjän nollaus lukituksen jälkeen 89 Ryhmänhallinta 89 Yhteysprioriteetti 90 Palvelut 92 Ilmoitukset ja ilmoitusohjelma 94 Kunnonmääritys 97 Laiteraportti 99 Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus 100 Ohje 101 Lisensointi 102 Liite A Laitetiedot 103 DVMRe/StoreSafe (DVR) 104 SymDec / SymSafe (DVR) 108 DVSRxU (DVR) 113 TruVision TVR10 (DVR) 117 TruVision TVR11 / TVR 12 (DVR) 120 TruVision TVR20 (DVR) 124 TruVision TVR30 (DVR) 127 TruVision TVR31 (DVR) 132 TruVision TVR40 (DVR) 136 TruVision TVR41 / TVR42 (DVR) 140 TruVisionin yleiset TVR- ja TVN-laitteet 144 TruVision TVR60 (hybridi-dvr) 147 TruVision TVN10/20/21/50 (NVR) 152 TruVision TVN40 (NVR) 158 TruVision Software Video Recorder (SVR) 172 Platform Out of Box Experience (OOBE) 174 Liite B Microsoft IIS -asennus 179 Microsoft IIS -asennus 179 ii TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

9 Luku 1 Yleiskuvaus TruVision Navigator on videonhallintaohjelmisto, jonka avulla turvallisuusalan työntekijät voivat kerätä helposti ja etänä videotodisteita, valvoa reaaliaikaisesti tilanteita ja määrittää ja ylläpitää videovalvontajärjestelmää, joka koostuu UTC:n digitaalisista videotallentimista (laitteista), analogisista videokameroista, verkkovideotallentimista ja IP-kameroista. TruVision Navigator tarjoaa intuitiivisemman tavan etsiä ja tuottaa oleellista videosisältöä. Kuvassa 1 näkyy TruVision Navigatorin pääikkuna. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 1

10 Luku 1: Yleiskuvaus Kuva 1: TruVision Navigator pääikkuna 1 Navigator-ruutu 2 Viewer-ruutu 3 Collector-ruutu 4 Tasks (Tehtävät) -ruutu 5 Settings (Asetukset) -valintaikkuna 6 Help (Ohje) -valintaikkuna 7 Notifier (Ilmoitusohjelma) -valintaikkuna 8 Services (Palvelut) -valintaikkuna 9 Controller (Ohjainyksikkö) -ruutu ja työkalurivi TruVision Navigator koostuu 5 ruudusta ja useista päävalintaikkunoista, jotka on lueteltu yllä. Ruutujen kokoa voi muuttaa vetämällä vasemman tai oikean puolen pystypalkista. Ruutujen nimien viereiset nuolikuvakkeet mahdollistavat piilottaa ruutu ja tuoda se esiin. Tämä mahdollistaa sovelluksen näkymän mukauttamisen suoritettavien toimintojen 2 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

11 Luku 1: Yleistä mukaan. TruVision Navigator muistaa mukautetun näkymän uloskirjautumisen yhteydessä ja palauttaa käyttäjän samaan kohtaan kirjauduttaessa takaisin. Navigator-ruutu on ohjelmiston keskushallinta-alue. Sen avulla voit hakea ja avata nopeasti minkä tahansa järjestelmän laitteen tai kameran. Navigatorissa kameroita tai laitteita voi katsella kokonaan kaksoisnapsautus- tai vedä ja tiputa -toiminnoilla. Kun painat hiiren kakkospainiketta Navigatorissa, ohjelmisto esittää useita toimintoja, jotka voi suorittaa kohteelle. Näitä ovat kunnonmääritys, laitteen konfigurointi, levyn analysointi, ominaisuudet, haku, laiteohjelmiston päivitykset ja monet muut. Tämä ruutu perustuu oikeuksiin, joten jos sinulla ei ole oikeuksia suorittaa tiettyjä toimintoja, et näe niitä. Viewer-ruudussa eli katselualueella voit katsella sekä reaaliaikaista että tallennettua videokuvaa mistä tahansa järjestelmän videolähteestä ja tarkistaa sisällön sekä toimia sen perusteella. Ruudussa on reaaliaikaisia tai tallennettuja videoita, jotka voi käynnistää Notifier (Ilmoitusohjelma) -sovelluksesta, Navigatorista tai Collectorista. Käyttäjät voivat valita useista ruutuasetteluista järjestellessään videolähteitä. Perusruutuasetteluja ovat 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 ja 5 5. Lisäksi tuemme mukautettua ruutuasettelua, jossa on 1 suuri ruutu ja 7 pienempää ympärysruutua, mikä lisää joustavuutta. Kun kaksoisnapsautat mitä tahansa yksittäistä ruutua, sen sisältämä video tulee näkyviin koko näytölle. Jos kaksoisnapsautat videota uudelleen, video palautetaan edelliseen ruutuasetteluun. Lisäksi voit avata itse videoruudusta pikatoiston napsauttamalla Instant Replay (Pikatoisto) -kuvaketta. Jos järjestelmäsi sisältää PTZ (ohjattavia ja käännettäviä) -kameroita, Viewer-ruudussa voi aktivoida PTZ-ominaisuuksia hiirellä videoruudun sisältä. Paina hiiren ykköspainiketta ja siirrä hiiren osoitinta vasemmalle, oikealle, ylös ja alas kääntääksesi kameraa. Paina hiiren kakkospainiketta ja siirrän hiiren osoitinta ylös ja alas, jolloin kameran objektiivi lähentää ja loitontaa. Controller-ruudussa eli ohjainyksikköruudussa voit hallita videota, kun se on ladattu Viewer-sovellukseen. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksessa on työkalurivi, aikajana, toistopainikkeet ja streamin vaihtotoimintoja. Kun tietty videoruutu valitaan (sininen reunaviiva videoruudun ympärillä), Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen toiminnot vaikuttavat kyseiseen ruutuun. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen työkalurivillä voit valita kaikki katseluohjelman ruudut, lähentää ja loitontaa aikajanaa, keskittää aikajanan, avata PTZ-ohjauspaletin, suorittaa Go To (Siirry kohtaan) -haun ja asettaa videon reaaliaikaiseen tai toistotilaan. Snapshot (Pikakuva) -painikkeella voit ottaa valitun videoruudun nykyhetkestä kuvan ja lähettää sen Collector-sovellukselle vientiä varten. Video-painikkeella voit lähettää TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 3

12 Luku 1: Yleiskuvaus haluamasi videon osan (vihreillä ja punaisilla ilmaisimilla merkityltä ajanjaksolta) Collector-sovellukselle vientiä varten. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen aikajanan avulla käyttäjät voivat hakea videosta tiettyjä ajankohtia. Jos kaksoisnapsautat jossain aikajanan kohdassa, valittu video toistetaan automaattisesti kyseiseltä päivältä ja kellonajalta. Nykyistä reaaliaikaisen katselun ja toiston osoitinta (näkyy sinisenä hakukolmiona) käyttämällä voit hakea ja toistaa videota mistä tahansa aikajanan kohdasta. Voit merkitä haluamasi videon osan alun ja lopun vihreällä ja punaisella kolmiokuvakkeella. Aikajanan alla olevilla toistopainikkeilla voit käsitellä lisää toistettavaa videota. Collector-ruudussa ovat kaikki asiaankuuluvat videon osat, pikakuvat ja paikalliset tallenteet, jotka voi viedä. Tästä voit valita haluamasi sisällön viedäksesi sen kiintolevyllesi joko välittömästi tai aikataulun mukaan. Jos haluat avata videoleikkeen uudelleen lisäanalyysiä varten, kaksoisnapsauta kuvaketta, niin video käynnistyy Viewer-sovelluksessa. Tämän jälkeen voit käsitellä aikajanaa ja tarkentaa leikettä sekä lähettää sen takaisin Collector-sovellukselle. Jos haluat poistaa videoleikkeitä Collector-sovelluksesta, napsauta pikkukuvan viereistä poistokuvaketta. Nimeä pikakuvat uudelleen, tulosta ne tai lähetä ne sähköpostilla painamalla hiiren kakkospainiketta kuvakkeessa. Tasks (Tehtävät) -ruutu on keskitetty paikka, jossa voit valvoa järjestelmään luotuja ja ajoitettuja tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat videon vienti, laiteohjelmiston päivitykset, joukkokonfiguroinnit, tietokannan varmuuskopiointi ja tietokannan palautus. Tasks (Tehtävät) -ruudussa näkyy jonossa olevien tehtävien reaaliaikainen tila ja syy, mikäli tehtävä on epäonnistunut. Settings (Asetukset) -valintaikkunassa voit konfiguroida useita asetuksia sovelluksen sisällä. Näitä ovat työaseman ja palvelimen asetukset, ilmoitukset ja kunnonmääritys. Työaseman asetukset koskevat jokaista työasemaa. Näitä asetuksia ovat suorittimen raja-arvon ohjaus, myyntipistetekstien aktivointi, kuvasuhde- ja kaistanleveyden asetukset videovalvontaa varten sekä äänten aktivointi. Tässä voit ottaa käyttöön suorittimen enimmäisraja-arvon, joka estää suoritinta saavuttamasta 100 %:a videon toiston aikana. Kuten kaikkien sovelluksien kanssa, prosessorin 100% kuormitus hidastaa ja estää sovellusten suorittamisen. Ota hälytysäänet käyttöön, kun TruVision Navigatorin Notifier (Ilmoitusohjelma) - sovelluksessa vastaanotetaan ilmoitus laitteelta. Ota kuvasuhde käyttöön Viewer-sovelluksen reaaliaikaista katselua ja videon toistoa varten. Palvelinasetuksia ovat SMTP-palvelimen asteukset, käyttöoikeusasetukset, mukautetun ohjelinkin asetukset ja palvelimen/työaseman URL-tiedot. 4 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

13 Luku 1: Yleistä Ilmoitusasetuksia ovat verkkoasetukset, jotka tarvitaan tapahtumien vastaanottamiseen kustakin laitteesta. Lisäksi tässä valikossa voi määrittää sähköposti-ilmoitusasetukset sekä tiettyjen ilmoitustyyppien suodatuksen. Kunnonmäärityksen asetuksia ovat vastaanotettavien vianmääritysten suodatin sekä sähköpostiasetukset, jotka määrittävät vianmääritystietojen ilmoitusten vastaanoton asetukset. Tästä valikosta voi myös ajoittaa automaattisen diagnostiikkapollauksen. Help (Ohje) -valintaikkunasta voi aktivoida helppokäyttöisen ohjetoiminnon, josta saa tarkempia tietoja järjestelmän toiminnasta. Lisäksi siitä saa TruVision Navigatorin versiotiedot, tekijänoikeudet ja loppukäyttäjän lisenssisopimuksen tiedot. Organisaatiot voivat lisätä tähän oman mukautetun Help (Ohje)- tai koulutuslinkkinsä tuotteen käyttöönoton helpottamiseksi. Tämä valikko toimii myös TruVision SVR -tallentimen lisensointinäkymänä. Katso lisätietoja lisensoinnista TruVision SVR -käyttöoppaasta. Notifier (Ilmoitusohjelma) -valintaikkunassa voit kerätä ja hallita laitteiden lähettämiä ilmoituksia. Voit valita hälytyksen Notifier (Ilmoitusohjelma) -ruudusta ja katsella siihen liittyviä tallenteita Viewer-ruudussa. Sinun on konfiguroitava laitteesi näiden ilmoitusten lähettämiseksi verkon kautta TCP- tai SMTP-protokollalla TruVision Navigator Sever - koneen IP-osoitteeseen. Lisäksi sinun on määritettävä TruVision Navigator Server - koneen palomuuri hyväksymään nämä verkkoilmoitukset. Näitä ilmoituksia voivat olla Alarm (Hälytys), Video Loss (Videokatkos), Motion (Liiketunnistus), Fan Failed (Tuuletinvika), Disk Failed (Levyvirhe), User Locked at Device (Käyttäjä lukittu laitteessa), Video Erased (Video pyyhitty), Disk Full (Levy täynnä), Device Powered Up (Laitteeseen kytketty virta) ja monet muut laitteen mallin mukaan vaihdellen. Services (Palvelut) -valintaikkunassa näkyy yleisiä tietoja kaikista TruVision Navigator - palveluista, mukaan lukien Network Time Protocol (NTP), Diagnostic Polling (Diagnostiikkapollaus) ja Notification Service (Ilmoituspalvelu). Tämä käsittää palvelun nimen, sijainnin, tilan ja mahdollisuuden käynnistää, pysäyttää tai poistaa palvelu käytöstä. Jos kyseessä on erillisasennus, tässä valintaikkunassa näkyy vain NTPpalvelu, koska muut palvelut ovat Settings (Asetukset) -valikossa. Työasemaohjelmiston vaatimukset TruVision Navigator tukee kaikkia seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmiston komponentteja. Taulukko 1: Työasemaohjelmiston vaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Pro SP3 TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 5

14 Luku 1: Yleiskuvaus Komponentti Versio Huomautukset Microsoft Windows Vista SP1, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 7, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 8, 32-/64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-/64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPCAP on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä käytettäessä) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Työasemien laitteisto-ohjeet PC-teollisuus kehittää koko ajan tuotteiden suorituskykyä ja kokoonpanoja alentaen samalla tuotteiden hintoja. Niinpä olemme listanneet muutamien PC-työasemien teknisiä tietoja TruVision Navigatorille näyttääksemme, mitä on kaupallisesti saatavissa vuoden 2013 elokuussa. Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti tehokkaammilla tai pienempi tehoisilla tietokoneilla.. Tarkista taulukon alaosasta Odotettu suorituskyky -tiedoista, mikä kokoonpanoista vastaa tarpeitasi. Sen perusteella voit päättää ostettavan tietokoneen. Taulukko 2: PC-työasemien laitteistotiedot Komponentti Vähintään Suositeltu Korkea Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (Dual Core, 3,30 GHz, 3 Mt, HD2500- näytönohjain) 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz), HD2500- näytönohjain 3. sukupolven Intel Core i suoritin (8 Mt, 3,4 GHz), HD4000- näytönohjain Suoritinteho liittyy suoraan sovelluksen suorituskykyyn käsitellä ja toistaa videoita. Mitä parempi suoritin on, sitä paremmin sovelluksesi toimii. 6 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

15 Luku 1: Yleistä Komponentti Vähintään Suositeltu Korkea Huomautukset Muisti 4 Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM Kiintolevy 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Näytönohjain Intel Integrated Graphic, yksi HDMI/VGA 6 Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD 7470 Resoluutio 1024 x x x 768 Verkko Integroitu PCIE 10/100/1000 Integroitu PCIE 10/100/1000 Integroitu PCIE 10/100/1000 RAM liittyy siihen, kuinka montaa sovellusta voidaan käyttää samanaikaisesti, sekä siihen, kuinka monta eri toimintoa TruVision Navigator voi suorittaa yhdellä kertaa. Mitä suurempi RAM-muisti on, sitä parempi suorituskyvyn voi odottaa olevan. Valinnainen: TruVision Navigatorin asentamiseksi tarvitaan noin 880 Mt. Jos haluat tallentaa videomateriaalia koneellesi, saatat tarvita lisää tallennustilaa. Näytönohjain liittyy suoraan TruVision Navigatorin suorituskykyyn toistaa videoita. Mitä parempi videokortti on, sitä parempi suorituskyky toistaa videoita on. Verkkokortti on suorituskyvyn pullonkaula sen mukaan, mikä kortin teho on. Jos kortin teho alittaa tulevan streamauksen määrän, seurauksena on suorituskykyongelmia. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 7

16 Luku 1: Yleiskuvaus Palvelimen ohjelmistovaatimukset TruVision Navigator tukee kaikkia seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmiston komponentteja. Taulukko 3: Palvelimen ohjelmistovaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestel mä Microsoft Windows XP Pro SP3 Microsoft Windows Vista SP1, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 7, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 8, 32-/64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-/64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPCAP on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä) (Windows 8:aan on asennettava SQL-ohjaimet ennen Navigatorin asennusta) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Web-palvelu Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 tai uudempi Cassini TruVision Navigatorin latauksen edellytys Sisältyy asennuspakettiin Tietokanta Microsoft SQL 2008 Microsoft SQL Express 2008 R2 Microsoft SQL Express 2008 R2 sisältyy asennuspakettiin. Erillisasennuksessa ei tarvita Microsoft SQL:ää. Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Muu WinPCAP Sisältyy asennuspakettiin 8 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

17 Luku 1: Yleistä Palvelimen laitteisto-ohjeet Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti tehokkaammilla tai pienempi tehoisilla tietokoneilla. Taulukko 4 luetteloi suositeltujen palvelinlaitteistojen tekniset tiedot. Taulukko 4: Palvelinlaitteiston tekniset tiedot Komponentti Suositeltu Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz), HD2500-näytönohjain Muisti Kiintolevy Näytönohjainkort ti Verkko 1024 x Gt, NON-ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD 7470 Integroitu PCIE 10/100/1000 Valinnainen: tämä tallennustilavaatimus vaihtelee laajalti useiden tekijöiden mukaan, joita ovat muun muassa se, isännöidäänkö tietokantaa palvelimella, mikä on todellinen tietokannan koko ja haluatko tallentaa videot palvelimelle. Valinnainen: vaihtelee sen mukaan, haluatko katsella videokuvaa työasemasta tällä koneella. Tuetut videotallentimet Taulukossa 6 esitetään tuetut laitteet ja niiden liittyvät laiteohjelmistoversiot. Taulukko 5: Tuetut tallentimet UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision NVR20* 2.0h TruVision NVR50* 1.0m TruVision TVN TruVision TVR20* TruVision TVN21(P) 2.0 TruVision DVR TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 9

18 Luku 1: Yleiskuvaus UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision DVR41* 1.0 TruVision DVR TruVision NVR40 (TVN40)* Changelist TruVision DVR60 (TVR60) 4.0 TruVision DVR40 (TVR40)* V3.0 build TruVision DVR31* 8000 TruVision DVR30 (TVR30)* TruVision DVR10 (TVR10)* 2.0 Build ja 2.2 Build TruVision DVR11 (TVR11c)* 1.0m TruVision DVR11 (TVR11)* 1.0k TruVision SVR* SymDec 16 plus 4* 1.46r, 1.47k, 1.51e, 1.52b ja 1.53 SymDec 4* 1.47e ja 1.48a SymDec 1* 1.47e ja 1.48a SymSafe Pro -tuotesarja* 1.27b, 1.28i, 1.30b, 1.31.b ja 1.32 SymSafe Basic -tuotesarja* 1.27b, 1.28i, 1.30b, 1.31.b ja 1.32 DVSRxU* V2.3 build (V2.31S) DVMRE CT (Triplex) -tuotesarja* 5.68a, 5.69, 5.71 ja 5.72 DVMRE CT II -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 DVMRE PRO -tuotesarja* 5.68a, 5.69 ja 5.71 DVMRE ezt -tuotesarja* 5.68a, 5.69 ja 5.71 DVMRE CS -tuotesarja* 5.21 DVMRE CD -tuotesarja* 3.24 StoreSafe-tuotesarja* 5.68a, 5.69, 5.71 ja 5.72 StoreSafe Pro II -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 StoreSafe Advanced -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 DSR* 2.23d ja 2.24a 10 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

19 Luku 1: Yleistä UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio DVSE-tuotesarja* 1.20g, 1.41w ja 3.04 * Nämä mallit ovat elinkaarensa lopussa, eikä niitä tueta aktiivisesti. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 11

20 Luku 2 Asennus Arkkitehtuuri TruVision Navigator koostuu kolmesta osasta: työasema palvelut tietokanta. TruVision Navigator -arkkitehtuuri on joustava, joten kaikki nämä kolme osaa voivat olla käytössä samalla tietokoneella (esim. yhdellä Windows 7 -tietokoneella) pienissä ympäristöissä. Lisäksi TruVision Navigatorissa on mahdollisuus käyttää näitä kolmea osaa erillisillä koneilla (esim. virtuaalipalvelin palvelut-osaa varten, tietokantaosalle varattu tietokantatietokone ja useita verkkoon liitettyjä tietokoneita, jotka isännöivät työasemia), jos sitä halutaan käyttää suuremmissa hajautetuissa ympäristöissä. Asennusvaihtoehdot TruVision Navigatorin asentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: Standalone Model (or Direct Database Connection) (Erillismalli (tai suora tietokantayhteys): Tämä asennusvaihtoehto mahdollistaa työaseman, tietokannan ja palvelujen olemisen samalla koneella. Tämän asennusvaihtoehdon ainoa rajoitus on se, että muut verkossa olevat työasemat eivät voi muodostaa yhteyttä tämän tietokoneen tietokantaan. Tästä syystä tämä vaihtoehto sopii erinomaisesti pienille järjestelmille. Multi-Client Model (or Traditional Client/Server) (Monen työaseman malli (tai perinteinen työasema-palvelin)): Tämä asennusvaihtoehto mahdollistaa työaseman, tietokannan ja palvelujen olemisen samalla koneella tai eri koneilla. Tämä vaihtoehto edellyttää Web-palvelua (joko Microsoftin Internet Information Services (IIS) tai Cassini), joka tarvitaan työasemien ja jaetun tietokannan väliseen tiedonsiirtoon. Tämä 12 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje P/N 1064107 REV I ISS 08OCT15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC Climate Controls

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje P/N 1064107 REV J ISS 08Oct2016 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2016 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC Climate Controls

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2 TEHTÄVÄ 3: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM asetukset, asennustiedoston tekeminen, asennus asiakaskoneisiin ja niiden keskitetty hallinta Server 2008 käyttöjärjestelmässä Symantec Endpoint Protection

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 12.7.2017 2 (14) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON. Asennusopas

H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON. Asennusopas H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON Asennusopas 2010, Medtronic MiniMed. Kaikki oikeudet pidätetään. Paradigm, Paradigm Link ja CareLink ovat Medtronic, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet V1.10+Lokakuu 2011 Sisällysluettelo digicentral Authenticate ohjelmiston asennus Windows iin 4 digicentral Authenticaten asetuksien määrittäminen 5-6 Yrityskortin lisääminen ohjelmistoon

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TVRMobile HD V2.0 - käyttöohje

TVRMobile HD V2.0 - käyttöohje TVRMobile HD V2.0 - käyttöohje OSANRO 1072645A-FI VERSIO 1.0 PAINOS 08OCT13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix on

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

ABLOY KEYAXXESS. Asennus- ja ylläpito-ohje. An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY KEYAXXESS. Asennus- ja ylläpito-ohje. An ASSA ABLOY Group brand ABLOY KEYAXXESS Asennus- ja ylläpito-ohje An ASSA ABLOY Group brand 1 YLEISTÄ ASENNUKSESTA 2 2 OHJELMISTON ASENTAMINEN 3 2.1 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...3 2.2 JOS KONEESSA ON JO SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus Taloyhtiöliittymän käyttöönotto Taloyhtiöliittymä toteutetaan joko HomePNA- tai Ethernet-tekniikalla. Jos et tiedä, millä tekniikalla taloyhtiösi liittymä on toteutettu, tarkista asia VLP:n asiakaspalvelusta.

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

TVRMobile V2.0 - käyttöohje

TVRMobile V2.0 - käyttöohje TVRMobile V2.0 - käyttöohje OSANRO 1070644A-FI VERSIO 1.0 PAINOS 08OCT13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix on osa

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

HASP-vianetsintäopas 1

HASP-vianetsintäopas 1 1 HASP-vianetsintäopas Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. All

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014 AinaUCX Lync 2013 / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje Tämä ohje kertoo miten Lync 2013, Lync 2010 ja Lync for Mac 2011 sovellusversiot asennetaan työasemaan ja on tarkoitettu yrityksen pääkäyttäjälle

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät Uuden version asennuksessa on kaksi vaihetta: 1. SQL Server 2005 Express version asennus 2. Viljo 3.05 Praktiikka- ja

Lisätiedot