TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje"

Transkriptio

1 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N FI VERSIO G PAINOS 31MAR15

2 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC UTC Building & Industrial Systems -yhtiötä, joka on United Technologies Corporationin tytäryhtiö. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä ohjeessa käytetyt tuotteiden nimet voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Interlogix 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC USA Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa: UTC Climate Controls & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Alankomaat Yhteystiedot Versio Sertifiointi Ohjelmiston lisenssisopimus Yhteystiedot löytyvät verkkosivustolta tai Tämä asiakirja koskee seuraavaa: TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3. N4131 Tärkeää: Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ( sopimus ) on UTC:n ja käyttäjän välinen laillinen sopimus. Jos käyttäjä lataa, asentaa, kopioi tai käyttää tätä ohjelmistoa muulla tavalla, hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, hän ei saa ladata, asentaa, kopioida tai käyttää ohjelmistoa, ja käyttäjä saa palauttaa ohjelmiston kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ja pyytää lisenssin maksuhyvitystä. 1. Määritelmät. Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä: UTC tarkoittaa UTC Fire & Security Inc.:iä, joka on Delawaresta käsin toimiva yritys. Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai tahoa, joka sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, henkilön tai tahon työntekijöitä ja kolmannen osapuolen urakoitsijoita, jotka toimittavat palveluita kyseiselle henkilölle tai taholle. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistotuotteita, jotka lisensoidaan käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisesti sekä kaikkia käyttäjälle tässä myönnetyn lisenssin ehtojen voimassa ollessa toimitettuja ohjelmiston version parannuksia, muokattuja versioita, päivityksiä, lisäyksiä ja kopioita. Asiakas tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota tai sen emäyhtiötä tai tytäryhtiötä, joka käyttää ohjelmistoa sen käyttötarkoituksessa. Asiakkaita eivät ole jakelijat, valtuutetut jälleenmyyjät,

3 jatkojalostusjälleenmyyjät ja alkuperäislaitteiden valmistajat. Asiakasta voidaan nimittää käyttäjäksi huolimatta siitä, onko tämä henkilö vai jonkinlainen liikeyritys. Kone tarkoittaa tietokonetta, työasemaa, päätettä tai muuta laitteistotuotetta, jolle ohjelmisto on asennettu. 2. Lisenssi. Käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon lisenssi, ei sen omistusoikeutta. UTC pidättää kaikki oikeudet lisensoituun tuotteeseen tai siinä olevat oikeudet, mukaan lukien muun muassa kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, jotka sisältyvät lisensoituihin tuotteisiin. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin ilman oikeutta alilisensoida, asentaa ja käyttää ohjelmiston konekielistä koodausversiota sikäli kuin käyttäjän lisenssimaksun (jos sellainen on) maksu sen sallii ja ainoastaan maassa, jossa ohjelmisto hankittiin. Ellei lisensoituja kopioita ole useita, käyttäjä ei saa asentaa kuin yhden ohjelmiston kopion enintään yhdelle koneelle. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin tehdä yksi koneella luettavissa oleva kopio ohjelmistosta pelkästään varmuuskopiointia tai arkistointia varten. Käyttäjä suostuu olemaan a. siirtämättä tai jakelematta ohjelmistoa sähköisessä muodossa tai muutoin b. tallentamatta ohjelmistoa palvelimelle käytettäväksi useamman kuin yhden päätteen kautta c. myymättä, vuokraamatta, liisaamatta tai alilisensoimatta ohjelmistoa d. kopioimatta tai muokkaamatta ohjelmistoa missään tarkoituksessa. 3. Voimassaolo. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen poistamalla kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen kaikilta koneilta ja palauttamalla ohjelmisto UTC:lle. UTC voi irtisanoa tämän

4 sopimuksen, jos käyttäjä rikkoo jotain näistä ehdoista ja määräyksistä. Kun käyttäjä irtisanoo mistä tahansa syystä tämän sopimuksen, käyttäjä suostuu välittömästi poistamaan kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen ja palauttamaan ohjelmiston UTC:lle. Kaikki tämän sopimuksen määräykset, jotka koskevat (i) takuiden vastuusvapauslauseketta; (ii) vastuun, oikeuskeinojen ja vahingonkorvauksen rajoitusta ja (iii) UTC:n omistusoikeuksia, jäävät voimaan tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen. 4. Takaisinmallinnus. Ohjelmisto toimitetaan ainoastaan konekielisesti koodattuna. Käyttäjä ei saa muuttaa, yhdistää, mukauttaa, kääntää, kääntää takaisin, purkaa, takaisinmallintaa tai muutoin pelkistää ohjelmistoa ihmisen luettavissa olevaan muotoon. 5. Rajoitettu takuu. UTC takaa, että yhden (1) vuoden ajan lisensoidun tuotteen toimittamisesta (ohjelmiston takuuaika) ohjelmistoon sisältyvät toiminnot soveltuvat niiden käyttötarkoitukseen siten kuin ohessa olevissa ohjeissa kuvataan ja että ne vastaavat kaikissa oleellisissa suhteissa tällaisissa ohjeissa mainittuja teknisiä tietoja. UTC ei takaa, että ohjelmiston toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Käyttäjän ainoa oikeuskeino tämän rajoitetun takuun nojalla määräyksiä täyttämättömästä ohjelmistosta on ohjelmiston korjaaminen tai vaihtaminen, mikä on pelkästään UTC:n harkinnassa. Jos käyttäjä haluaa korjata tai vaihtaa määräyksiä täyttämättömän ohjelmiston, hänen on otettava yhteys suoraan Interlogic-jälleenmyyjään tai meihin verkko-osoitteessa ohjelmiston takuun aikana. LUKUUN OTTAMATTA EDELTÄVÄÄ NIMENOMAISTA RAJOITETTUA TAKUUTA, SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, UTC TOIMITTAA OHJELMISTON ILMAN MITÄÄN MINKÄÄNTYYPPISIÄ NIMENOMASIIA, EPÄSUORIA TAI LAKIMÄÄRÄISIÄ TAKUITA. UTC KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. 6. Vastuunrajoitus. UTC:n ainoa velvoite tai vastuu tämän sopimuksen nojalla on määräyksiä täyttämättömän ohjelmiston ja/tai viallisen tietovälineen korjaaminen tai vaihto edellä kuvatun rajoitetun takuun mukaisesti. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, UTC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN

5 MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MINKÄÄN VASTUUPERIAATTEEN MUKAISESTI, HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO NE SOPIMUS-, RIKKOMUS- TAI HUOLIMATTOMUUSPERUSTEISIA, TUOTEVASTUUSEEN PERUSTUVIA TAI MUUHUN PERUSTEESEEN POHJAUTUVIA. KOSKA JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ. UTC:N VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MAHDOLLISTA LISENSSIMAKSUA, JONKA KÄYTTÄJÄ MAKSAA TÄMÄN MUKAISESTI LISENSOIDUSTA OHJELMISTOSTA. EDELLÄ KUVATTU RAJOITUS ON VOIMASSA SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO UTC:LLE ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI VAIKKA MAHDOLLISET OIKEUSKEINOT EIVÄT TÄYTTÄISI NIIDEN OLEELLISTA TARKOITUSTA. 7. Yleistä. Käyttäjälle toimitettua materiaalia, mukaan lukien ohjelmisto, ei saa viedä tai jälleenviedä, mikäli se tällainen toiminta loukkaa jotain Yhdysvaltain tai jonkin muun soveltuvan oikeustoimialueen vientimääräyksiä. Kaikki yritykset alilisensoida, luovuttaa tai siirtää jokin tämän mukainen oikeus, velvollisuus tai velvoite ovat mitättömiä. Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakeja joiden mukaan sitä myös tulkitaan huolimatta lakikollisiosäännöksistä. Täten käyttäjä hyväksyy Kalifornian Costa Mesan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimen yksinomaisen oikeustoimivallan ratkaista kaikki tämän sopimuksen mukaisesti tai siihen liittyen syntyvät kiistat. 8. Rajoitettujen oikeuksien selite. Lisensoitu tuote toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Mikäli Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen virastolle myönnetään lisenssi, siihen sovelletaan seuraavia lisäehtoja: rajoitettu tietokoneohjelmisto siten kuin määritellään liittovaltion hankintasäännöksen Commercial Computer Software Restricted Rights -lausekkeessa ja sen momenteissa (c)(1) ja (c)(2) määritellyissä rajoituksissa; ja, kuten tulee kyseeseen, valtionhallinnon oikeus käyttää, muokata, toisintaa, julkaista,

6 suorittaa, näyttää tai paljastaa ohjelmistoa on myös rajoitettu siten kuin lainkohdan DFARS Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program -lausekkeen momenteissa (b)(2) ja (b)(3) määritetään. 9. Hyväksyntä. Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen ja sitoutuvansa sen ehtoihin. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että tämä sopimus on täydellinen ja yksinomainen esitys käyttäjän ja UTC:n välisestä sopimuksesta ja että se ohittaa kaikki ehdotukset tai aiemmat sopimukset, niin suulliset kuin kirjallisetkin, ja kaiken muun tämän sopimuksen aihealuetta koskevan kirjeenvaihdon. Käyttötarkoitus Tätä tuotetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Lisätietoja on tuotetiedoissa ja käyttöohjeissa. Saat uusimmat tuotetiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivustolla

7 Sisältö Luku 1 Yleiskuvaus 1 Työasemaohjelmiston vaatimukset 5 Työasemien laitteisto-ohjeet 6 Palvelimen ohjelmistovaatimukset 8 Palvelimen laitteisto-ohjeet 9 Luku 2 Asennus 12 Arkkitehtuuri 12 Asennusvaihtoehdot 12 Kielet 13 Asennus erillismalli 13 Asennus monen työaseman malli 16 Päivitys 21 Ensimmäinen sisäänkirjautuminen 27 Asennuksen poisto 29 Network Time Protocol (NTP) -palvelu 32 Windows 7 ja Vista paikallinen ajoituspalvelu 33 Navigatorin asentaminen Windows 8 -järjestelmään 35 Luku 3 Käyttö 37 Yhden laitteen lisääminen 37 Device Management (Laitehallinta) -työkalu 40 Kameroiden lisääminen etsintätyökalulla 42 TruVision 360 -kameran lisääminen 44 Osoitekirjan tuominen 44 Navigatorin järjestely 46 Videon etsiminen ja vieminen 48 TruVision Navigator Player 52 Näkymät 54 PTZ-ohjaus 57 Digitaalinen zoomaus 59 Häirinnän valvonta 59 Laitteen määrittely 60 Kameran määrittely 63 Laitteen ominaisuudet 65 Laitteen levyn analyysi 66 Laiteohjelmiston lataus 67 Kamerahaku 68 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje i

8 Luku 4 TruVision Navigatorin asetukset 70 Käyttäjähallinta ja Client-ohjelmiston toimituksen yleiskuvaus 79 Täysin automaattinen työasemaohjelmiston toimitus 80 Osittain automaattinen työasemaohjelmiston toimitus 84 Poista käyttäjän aktivointi 86 Ei-aktiivisen käyttäjän palauttaminen 86 Käyttäjän nollaus lukituksen jälkeen 89 Ryhmänhallinta 89 Yhteysprioriteetti 90 Palvelut 92 Ilmoitukset ja ilmoitusohjelma 94 Kunnonmääritys 97 Laiteraportti 99 Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus 100 Ohje 101 Lisensointi 102 Liite A Laitetiedot 103 DVMRe/StoreSafe (DVR) 104 SymDec / SymSafe (DVR) 108 DVSRxU (DVR) 113 TruVision TVR10 (DVR) 117 TruVision TVR11 / TVR 12 (DVR) 120 TruVision TVR20 (DVR) 124 TruVision TVR30 (DVR) 127 TruVision TVR31 (DVR) 132 TruVision TVR40 (DVR) 136 TruVision TVR41 / TVR42 (DVR) 140 TruVisionin yleiset TVR- ja TVN-laitteet 144 TruVision TVR60 (hybridi-dvr) 147 TruVision TVN10/20/21/50 (NVR) 152 TruVision TVN40 (NVR) 158 TruVision Software Video Recorder (SVR) 172 Platform Out of Box Experience (OOBE) 174 Liite B Microsoft IIS -asennus 179 Microsoft IIS -asennus 179 ii TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

9 Luku 1 Yleiskuvaus TruVision Navigator on videonhallintaohjelmisto, jonka avulla turvallisuusalan työntekijät voivat kerätä helposti ja etänä videotodisteita, valvoa reaaliaikaisesti tilanteita ja määrittää ja ylläpitää videovalvontajärjestelmää, joka koostuu UTC:n digitaalisista videotallentimista (laitteista), analogisista videokameroista, verkkovideotallentimista ja IP-kameroista. TruVision Navigator tarjoaa intuitiivisemman tavan etsiä ja tuottaa oleellista videosisältöä. Kuvassa 1 näkyy TruVision Navigatorin pääikkuna. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 1

10 Luku 1: Yleiskuvaus Kuva 1: TruVision Navigator pääikkuna 1 Navigator-ruutu 2 Viewer-ruutu 3 Collector-ruutu 4 Tasks (Tehtävät) -ruutu 5 Settings (Asetukset) -valintaikkuna 6 Help (Ohje) -valintaikkuna 7 Notifier (Ilmoitusohjelma) -valintaikkuna 8 Services (Palvelut) -valintaikkuna 9 Controller (Ohjainyksikkö) -ruutu ja työkalurivi TruVision Navigator koostuu 5 ruudusta ja useista päävalintaikkunoista, jotka on lueteltu yllä. Ruutujen kokoa voi muuttaa vetämällä vasemman tai oikean puolen pystypalkista. Ruutujen nimien viereiset nuolikuvakkeet mahdollistavat piilottaa ruutu ja tuoda se esiin. Tämä mahdollistaa sovelluksen näkymän mukauttamisen suoritettavien toimintojen 2 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

11 Luku 1: Yleistä mukaan. TruVision Navigator muistaa mukautetun näkymän uloskirjautumisen yhteydessä ja palauttaa käyttäjän samaan kohtaan kirjauduttaessa takaisin. Navigator-ruutu on ohjelmiston keskushallinta-alue. Sen avulla voit hakea ja avata nopeasti minkä tahansa järjestelmän laitteen tai kameran. Navigatorissa kameroita tai laitteita voi katsella kokonaan kaksoisnapsautus- tai vedä ja tiputa -toiminnoilla. Kun painat hiiren kakkospainiketta Navigatorissa, ohjelmisto esittää useita toimintoja, jotka voi suorittaa kohteelle. Näitä ovat kunnonmääritys, laitteen konfigurointi, levyn analysointi, ominaisuudet, haku, laiteohjelmiston päivitykset ja monet muut. Tämä ruutu perustuu oikeuksiin, joten jos sinulla ei ole oikeuksia suorittaa tiettyjä toimintoja, et näe niitä. Viewer-ruudussa eli katselualueella voit katsella sekä reaaliaikaista että tallennettua videokuvaa mistä tahansa järjestelmän videolähteestä ja tarkistaa sisällön sekä toimia sen perusteella. Ruudussa on reaaliaikaisia tai tallennettuja videoita, jotka voi käynnistää Notifier (Ilmoitusohjelma) -sovelluksesta, Navigatorista tai Collectorista. Käyttäjät voivat valita useista ruutuasetteluista järjestellessään videolähteitä. Perusruutuasetteluja ovat 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 ja 5 5. Lisäksi tuemme mukautettua ruutuasettelua, jossa on 1 suuri ruutu ja 7 pienempää ympärysruutua, mikä lisää joustavuutta. Kun kaksoisnapsautat mitä tahansa yksittäistä ruutua, sen sisältämä video tulee näkyviin koko näytölle. Jos kaksoisnapsautat videota uudelleen, video palautetaan edelliseen ruutuasetteluun. Lisäksi voit avata itse videoruudusta pikatoiston napsauttamalla Instant Replay (Pikatoisto) -kuvaketta. Jos järjestelmäsi sisältää PTZ (ohjattavia ja käännettäviä) -kameroita, Viewer-ruudussa voi aktivoida PTZ-ominaisuuksia hiirellä videoruudun sisältä. Paina hiiren ykköspainiketta ja siirrä hiiren osoitinta vasemmalle, oikealle, ylös ja alas kääntääksesi kameraa. Paina hiiren kakkospainiketta ja siirrän hiiren osoitinta ylös ja alas, jolloin kameran objektiivi lähentää ja loitontaa. Controller-ruudussa eli ohjainyksikköruudussa voit hallita videota, kun se on ladattu Viewer-sovellukseen. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksessa on työkalurivi, aikajana, toistopainikkeet ja streamin vaihtotoimintoja. Kun tietty videoruutu valitaan (sininen reunaviiva videoruudun ympärillä), Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen toiminnot vaikuttavat kyseiseen ruutuun. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen työkalurivillä voit valita kaikki katseluohjelman ruudut, lähentää ja loitontaa aikajanaa, keskittää aikajanan, avata PTZ-ohjauspaletin, suorittaa Go To (Siirry kohtaan) -haun ja asettaa videon reaaliaikaiseen tai toistotilaan. Snapshot (Pikakuva) -painikkeella voit ottaa valitun videoruudun nykyhetkestä kuvan ja lähettää sen Collector-sovellukselle vientiä varten. Video-painikkeella voit lähettää TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 3

12 Luku 1: Yleiskuvaus haluamasi videon osan (vihreillä ja punaisilla ilmaisimilla merkityltä ajanjaksolta) Collector-sovellukselle vientiä varten. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen aikajanan avulla käyttäjät voivat hakea videosta tiettyjä ajankohtia. Jos kaksoisnapsautat jossain aikajanan kohdassa, valittu video toistetaan automaattisesti kyseiseltä päivältä ja kellonajalta. Nykyistä reaaliaikaisen katselun ja toiston osoitinta (näkyy sinisenä hakukolmiona) käyttämällä voit hakea ja toistaa videota mistä tahansa aikajanan kohdasta. Voit merkitä haluamasi videon osan alun ja lopun vihreällä ja punaisella kolmiokuvakkeella. Aikajanan alla olevilla toistopainikkeilla voit käsitellä lisää toistettavaa videota. Collector-ruudussa ovat kaikki asiaankuuluvat videon osat, pikakuvat ja paikalliset tallenteet, jotka voi viedä. Tästä voit valita haluamasi sisällön viedäksesi sen kiintolevyllesi joko välittömästi tai aikataulun mukaan. Jos haluat avata videoleikkeen uudelleen lisäanalyysiä varten, kaksoisnapsauta kuvaketta, niin video käynnistyy Viewer-sovelluksessa. Tämän jälkeen voit käsitellä aikajanaa ja tarkentaa leikettä sekä lähettää sen takaisin Collector-sovellukselle. Jos haluat poistaa videoleikkeitä Collector-sovelluksesta, napsauta pikkukuvan viereistä poistokuvaketta. Nimeä pikakuvat uudelleen, tulosta ne tai lähetä ne sähköpostilla painamalla hiiren kakkospainiketta kuvakkeessa. Tasks (Tehtävät) -ruutu on keskitetty paikka, jossa voit valvoa järjestelmään luotuja ja ajoitettuja tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat videon vienti, laiteohjelmiston päivitykset, joukkokonfiguroinnit, tietokannan varmuuskopiointi ja tietokannan palautus. Tasks (Tehtävät) -ruudussa näkyy jonossa olevien tehtävien reaaliaikainen tila ja syy, mikäli tehtävä on epäonnistunut. Settings (Asetukset) -valintaikkunassa voit konfiguroida useita asetuksia sovelluksen sisällä. Näitä ovat työaseman ja palvelimen asetukset, ilmoitukset ja kunnonmääritys. Työaseman asetukset koskevat jokaista työasemaa. Näitä asetuksia ovat suorittimen raja-arvon ohjaus, myyntipistetekstien aktivointi, kuvasuhde- ja kaistanleveyden asetukset videovalvontaa varten sekä äänten aktivointi. Tässä voit ottaa käyttöön suorittimen enimmäisraja-arvon, joka estää suoritinta saavuttamasta 100 %:a videon toiston aikana. Kuten kaikkien sovelluksien kanssa, prosessorin 100% kuormitus hidastaa ja estää sovellusten suorittamisen. Ota hälytysäänet käyttöön, kun TruVision Navigatorin Notifier (Ilmoitusohjelma) - sovelluksessa vastaanotetaan ilmoitus laitteelta. Ota kuvasuhde käyttöön Viewer-sovelluksen reaaliaikaista katselua ja videon toistoa varten. Palvelinasetuksia ovat SMTP-palvelimen asteukset, käyttöoikeusasetukset, mukautetun ohjelinkin asetukset ja palvelimen/työaseman URL-tiedot. 4 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

13 Luku 1: Yleistä Ilmoitusasetuksia ovat verkkoasetukset, jotka tarvitaan tapahtumien vastaanottamiseen kustakin laitteesta. Lisäksi tässä valikossa voi määrittää sähköposti-ilmoitusasetukset sekä tiettyjen ilmoitustyyppien suodatuksen. Kunnonmäärityksen asetuksia ovat vastaanotettavien vianmääritysten suodatin sekä sähköpostiasetukset, jotka määrittävät vianmääritystietojen ilmoitusten vastaanoton asetukset. Tästä valikosta voi myös ajoittaa automaattisen diagnostiikkapollauksen. Help (Ohje) -valintaikkunasta voi aktivoida helppokäyttöisen ohjetoiminnon, josta saa tarkempia tietoja järjestelmän toiminnasta. Lisäksi siitä saa TruVision Navigatorin versiotiedot, tekijänoikeudet ja loppukäyttäjän lisenssisopimuksen tiedot. Organisaatiot voivat lisätä tähän oman mukautetun Help (Ohje)- tai koulutuslinkkinsä tuotteen käyttöönoton helpottamiseksi. Tämä valikko toimii myös TruVision SVR -tallentimen lisensointinäkymänä. Katso lisätietoja lisensoinnista TruVision SVR -käyttöoppaasta. Notifier (Ilmoitusohjelma) -valintaikkunassa voit kerätä ja hallita laitteiden lähettämiä ilmoituksia. Voit valita hälytyksen Notifier (Ilmoitusohjelma) -ruudusta ja katsella siihen liittyviä tallenteita Viewer-ruudussa. Sinun on konfiguroitava laitteesi näiden ilmoitusten lähettämiseksi verkon kautta TCP- tai SMTP-protokollalla TruVision Navigator Sever - koneen IP-osoitteeseen. Lisäksi sinun on määritettävä TruVision Navigator Server - koneen palomuuri hyväksymään nämä verkkoilmoitukset. Näitä ilmoituksia voivat olla Alarm (Hälytys), Video Loss (Videokatkos), Motion (Liiketunnistus), Fan Failed (Tuuletinvika), Disk Failed (Levyvirhe), User Locked at Device (Käyttäjä lukittu laitteessa), Video Erased (Video pyyhitty), Disk Full (Levy täynnä), Device Powered Up (Laitteeseen kytketty virta) ja monet muut laitteen mallin mukaan vaihdellen. Services (Palvelut) -valintaikkunassa näkyy yleisiä tietoja kaikista TruVision Navigator - palveluista, mukaan lukien Network Time Protocol (NTP), Diagnostic Polling (Diagnostiikkapollaus) ja Notification Service (Ilmoituspalvelu). Tämä käsittää palvelun nimen, sijainnin, tilan ja mahdollisuuden käynnistää, pysäyttää tai poistaa palvelu käytöstä. Jos kyseessä on erillisasennus, tässä valintaikkunassa näkyy vain NTPpalvelu, koska muut palvelut ovat Settings (Asetukset) -valikossa. Työasemaohjelmiston vaatimukset TruVision Navigator tukee kaikkia seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmiston komponentteja. Taulukko 1: Työasemaohjelmiston vaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Pro SP3 TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 5

14 Luku 1: Yleiskuvaus Komponentti Versio Huomautukset Microsoft Windows Vista SP1, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 7, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 8, 32-/64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-/64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPCAP on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä käytettäessä) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Työasemien laitteisto-ohjeet PC-teollisuus kehittää koko ajan tuotteiden suorituskykyä ja kokoonpanoja alentaen samalla tuotteiden hintoja. Niinpä olemme listanneet muutamien PC-työasemien teknisiä tietoja TruVision Navigatorille näyttääksemme, mitä on kaupallisesti saatavissa vuoden 2013 elokuussa. Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti tehokkaammilla tai pienempi tehoisilla tietokoneilla.. Tarkista taulukon alaosasta Odotettu suorituskyky -tiedoista, mikä kokoonpanoista vastaa tarpeitasi. Sen perusteella voit päättää ostettavan tietokoneen. Taulukko 2: PC-työasemien laitteistotiedot Komponentti Vähintään Suositeltu Korkea Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (Dual Core, 3,30 GHz, 3 Mt, HD2500- näytönohjain) 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz), HD2500- näytönohjain 3. sukupolven Intel Core i suoritin (8 Mt, 3,4 GHz), HD4000- näytönohjain Suoritinteho liittyy suoraan sovelluksen suorituskykyyn käsitellä ja toistaa videoita. Mitä parempi suoritin on, sitä paremmin sovelluksesi toimii. 6 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

15 Luku 1: Yleistä Komponentti Vähintään Suositeltu Korkea Huomautukset Muisti 4 Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM Kiintolevy 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Näytönohjain Intel Integrated Graphic, yksi HDMI/VGA 6 Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD 7470 Resoluutio 1024 x x x 768 Verkko Integroitu PCIE 10/100/1000 Integroitu PCIE 10/100/1000 Integroitu PCIE 10/100/1000 RAM liittyy siihen, kuinka montaa sovellusta voidaan käyttää samanaikaisesti, sekä siihen, kuinka monta eri toimintoa TruVision Navigator voi suorittaa yhdellä kertaa. Mitä suurempi RAM-muisti on, sitä parempi suorituskyvyn voi odottaa olevan. Valinnainen: TruVision Navigatorin asentamiseksi tarvitaan noin 880 Mt. Jos haluat tallentaa videomateriaalia koneellesi, saatat tarvita lisää tallennustilaa. Näytönohjain liittyy suoraan TruVision Navigatorin suorituskykyyn toistaa videoita. Mitä parempi videokortti on, sitä parempi suorituskyky toistaa videoita on. Verkkokortti on suorituskyvyn pullonkaula sen mukaan, mikä kortin teho on. Jos kortin teho alittaa tulevan streamauksen määrän, seurauksena on suorituskykyongelmia. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 7

16 Luku 1: Yleiskuvaus Palvelimen ohjelmistovaatimukset TruVision Navigator tukee kaikkia seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmiston komponentteja. Taulukko 3: Palvelimen ohjelmistovaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestel mä Microsoft Windows XP Pro SP3 Microsoft Windows Vista SP1, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 7, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 8, 32-/64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-/64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPCAP on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä) (Windows 8:aan on asennettava SQL-ohjaimet ennen Navigatorin asennusta) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Web-palvelu Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 tai uudempi Cassini TruVision Navigatorin latauksen edellytys Sisältyy asennuspakettiin Tietokanta Microsoft SQL 2008 Microsoft SQL Express 2008 R2 Microsoft SQL Express 2008 R2 sisältyy asennuspakettiin. Erillisasennuksessa ei tarvita Microsoft SQL:ää. Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Muu WinPCAP Sisältyy asennuspakettiin 8 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

17 Luku 1: Yleistä Palvelimen laitteisto-ohjeet Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti tehokkaammilla tai pienempi tehoisilla tietokoneilla. Taulukko 4 luetteloi suositeltujen palvelinlaitteistojen tekniset tiedot. Taulukko 4: Palvelinlaitteiston tekniset tiedot Komponentti Suositeltu Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz), HD2500-näytönohjain Muisti Kiintolevy Näytönohjainkort ti Verkko 1024 x Gt, NON-ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD 7470 Integroitu PCIE 10/100/1000 Valinnainen: tämä tallennustilavaatimus vaihtelee laajalti useiden tekijöiden mukaan, joita ovat muun muassa se, isännöidäänkö tietokantaa palvelimella, mikä on todellinen tietokannan koko ja haluatko tallentaa videot palvelimelle. Valinnainen: vaihtelee sen mukaan, haluatko katsella videokuvaa työasemasta tällä koneella. Tuetut videotallentimet Taulukossa 6 esitetään tuetut laitteet ja niiden liittyvät laiteohjelmistoversiot. Taulukko 5: Tuetut tallentimet UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision NVR20* 2.0h TruVision NVR50* 1.0m TruVision TVN TruVision TVR20* TruVision TVN21(P) 2.0 TruVision DVR TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 9

18 Luku 1: Yleiskuvaus UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision DVR41* 1.0 TruVision DVR TruVision NVR40 (TVN40)* Changelist TruVision DVR60 (TVR60) 4.0 TruVision DVR40 (TVR40)* V3.0 build TruVision DVR31* 8000 TruVision DVR30 (TVR30)* TruVision DVR10 (TVR10)* 2.0 Build ja 2.2 Build TruVision DVR11 (TVR11c)* 1.0m TruVision DVR11 (TVR11)* 1.0k TruVision SVR* SymDec 16 plus 4* 1.46r, 1.47k, 1.51e, 1.52b ja 1.53 SymDec 4* 1.47e ja 1.48a SymDec 1* 1.47e ja 1.48a SymSafe Pro -tuotesarja* 1.27b, 1.28i, 1.30b, 1.31.b ja 1.32 SymSafe Basic -tuotesarja* 1.27b, 1.28i, 1.30b, 1.31.b ja 1.32 DVSRxU* V2.3 build (V2.31S) DVMRE CT (Triplex) -tuotesarja* 5.68a, 5.69, 5.71 ja 5.72 DVMRE CT II -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 DVMRE PRO -tuotesarja* 5.68a, 5.69 ja 5.71 DVMRE ezt -tuotesarja* 5.68a, 5.69 ja 5.71 DVMRE CS -tuotesarja* 5.21 DVMRE CD -tuotesarja* 3.24 StoreSafe-tuotesarja* 5.68a, 5.69, 5.71 ja 5.72 StoreSafe Pro II -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 StoreSafe Advanced -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 DSR* 2.23d ja 2.24a 10 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

19 Luku 1: Yleistä UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio DVSE-tuotesarja* 1.20g, 1.41w ja 3.04 * Nämä mallit ovat elinkaarensa lopussa, eikä niitä tueta aktiivisesti. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 11

20 Luku 2 Asennus Arkkitehtuuri TruVision Navigator koostuu kolmesta osasta: työasema palvelut tietokanta. TruVision Navigator -arkkitehtuuri on joustava, joten kaikki nämä kolme osaa voivat olla käytössä samalla tietokoneella (esim. yhdellä Windows 7 -tietokoneella) pienissä ympäristöissä. Lisäksi TruVision Navigatorissa on mahdollisuus käyttää näitä kolmea osaa erillisillä koneilla (esim. virtuaalipalvelin palvelut-osaa varten, tietokantaosalle varattu tietokantatietokone ja useita verkkoon liitettyjä tietokoneita, jotka isännöivät työasemia), jos sitä halutaan käyttää suuremmissa hajautetuissa ympäristöissä. Asennusvaihtoehdot TruVision Navigatorin asentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: Standalone Model (or Direct Database Connection) (Erillismalli (tai suora tietokantayhteys): Tämä asennusvaihtoehto mahdollistaa työaseman, tietokannan ja palvelujen olemisen samalla koneella. Tämän asennusvaihtoehdon ainoa rajoitus on se, että muut verkossa olevat työasemat eivät voi muodostaa yhteyttä tämän tietokoneen tietokantaan. Tästä syystä tämä vaihtoehto sopii erinomaisesti pienille järjestelmille. Multi-Client Model (or Traditional Client/Server) (Monen työaseman malli (tai perinteinen työasema-palvelin)): Tämä asennusvaihtoehto mahdollistaa työaseman, tietokannan ja palvelujen olemisen samalla koneella tai eri koneilla. Tämä vaihtoehto edellyttää Web-palvelua (joko Microsoftin Internet Information Services (IIS) tai Cassini), joka tarvitaan työasemien ja jaetun tietokannan väliseen tiedonsiirtoon. Tämä 12 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje

TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje TruVision Navigator 6.0:n käyttöohje P/N 1064107 REV I ISS 08OCT15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC Climate Controls

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas

Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS:

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9356506 Issue 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. NOKIA MODEM OPTIONSIN ASENTAMINEN...1 3. NOKIA 6600:N YHDISTÄMINEN PC-TIETOKONEESEEN...2

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot