TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje"

Transkriptio

1 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N FI VERSIO G PAINOS 31MAR15

2 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC UTC Building & Industrial Systems -yhtiötä, joka on United Technologies Corporationin tytäryhtiö. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä ohjeessa käytetyt tuotteiden nimet voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Interlogix 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC USA Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa: UTC Climate Controls & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Alankomaat Yhteystiedot Versio Sertifiointi Ohjelmiston lisenssisopimus Yhteystiedot löytyvät verkkosivustolta tai Tämä asiakirja koskee seuraavaa: TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3. N4131 Tärkeää: Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ( sopimus ) on UTC:n ja käyttäjän välinen laillinen sopimus. Jos käyttäjä lataa, asentaa, kopioi tai käyttää tätä ohjelmistoa muulla tavalla, hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, hän ei saa ladata, asentaa, kopioida tai käyttää ohjelmistoa, ja käyttäjä saa palauttaa ohjelmiston kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ja pyytää lisenssin maksuhyvitystä. 1. Määritelmät. Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä: UTC tarkoittaa UTC Fire & Security Inc.:iä, joka on Delawaresta käsin toimiva yritys. Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai tahoa, joka sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, henkilön tai tahon työntekijöitä ja kolmannen osapuolen urakoitsijoita, jotka toimittavat palveluita kyseiselle henkilölle tai taholle. Ohjelmisto tarkoittaa ohjelmistotuotteita, jotka lisensoidaan käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisesti sekä kaikkia käyttäjälle tässä myönnetyn lisenssin ehtojen voimassa ollessa toimitettuja ohjelmiston version parannuksia, muokattuja versioita, päivityksiä, lisäyksiä ja kopioita. Asiakas tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota tai sen emäyhtiötä tai tytäryhtiötä, joka käyttää ohjelmistoa sen käyttötarkoituksessa. Asiakkaita eivät ole jakelijat, valtuutetut jälleenmyyjät,

3 jatkojalostusjälleenmyyjät ja alkuperäislaitteiden valmistajat. Asiakasta voidaan nimittää käyttäjäksi huolimatta siitä, onko tämä henkilö vai jonkinlainen liikeyritys. Kone tarkoittaa tietokonetta, työasemaa, päätettä tai muuta laitteistotuotetta, jolle ohjelmisto on asennettu. 2. Lisenssi. Käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon lisenssi, ei sen omistusoikeutta. UTC pidättää kaikki oikeudet lisensoituun tuotteeseen tai siinä olevat oikeudet, mukaan lukien muun muassa kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, jotka sisältyvät lisensoituihin tuotteisiin. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin ilman oikeutta alilisensoida, asentaa ja käyttää ohjelmiston konekielistä koodausversiota sikäli kuin käyttäjän lisenssimaksun (jos sellainen on) maksu sen sallii ja ainoastaan maassa, jossa ohjelmisto hankittiin. Ellei lisensoituja kopioita ole useita, käyttäjä ei saa asentaa kuin yhden ohjelmiston kopion enintään yhdelle koneelle. UTC myöntää täten käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin tehdä yksi koneella luettavissa oleva kopio ohjelmistosta pelkästään varmuuskopiointia tai arkistointia varten. Käyttäjä suostuu olemaan a. siirtämättä tai jakelematta ohjelmistoa sähköisessä muodossa tai muutoin b. tallentamatta ohjelmistoa palvelimelle käytettäväksi useamman kuin yhden päätteen kautta c. myymättä, vuokraamatta, liisaamatta tai alilisensoimatta ohjelmistoa d. kopioimatta tai muokkaamatta ohjelmistoa missään tarkoituksessa. 3. Voimassaolo. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen poistamalla kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen kaikilta koneilta ja palauttamalla ohjelmisto UTC:lle. UTC voi irtisanoa tämän

4 sopimuksen, jos käyttäjä rikkoo jotain näistä ehdoista ja määräyksistä. Kun käyttäjä irtisanoo mistä tahansa syystä tämän sopimuksen, käyttäjä suostuu välittömästi poistamaan kaikkien ohjelmiston komponenttien asennuksen ja palauttamaan ohjelmiston UTC:lle. Kaikki tämän sopimuksen määräykset, jotka koskevat (i) takuiden vastuusvapauslauseketta; (ii) vastuun, oikeuskeinojen ja vahingonkorvauksen rajoitusta ja (iii) UTC:n omistusoikeuksia, jäävät voimaan tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen. 4. Takaisinmallinnus. Ohjelmisto toimitetaan ainoastaan konekielisesti koodattuna. Käyttäjä ei saa muuttaa, yhdistää, mukauttaa, kääntää, kääntää takaisin, purkaa, takaisinmallintaa tai muutoin pelkistää ohjelmistoa ihmisen luettavissa olevaan muotoon. 5. Rajoitettu takuu. UTC takaa, että yhden (1) vuoden ajan lisensoidun tuotteen toimittamisesta (ohjelmiston takuuaika) ohjelmistoon sisältyvät toiminnot soveltuvat niiden käyttötarkoitukseen siten kuin ohessa olevissa ohjeissa kuvataan ja että ne vastaavat kaikissa oleellisissa suhteissa tällaisissa ohjeissa mainittuja teknisiä tietoja. UTC ei takaa, että ohjelmiston toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Käyttäjän ainoa oikeuskeino tämän rajoitetun takuun nojalla määräyksiä täyttämättömästä ohjelmistosta on ohjelmiston korjaaminen tai vaihtaminen, mikä on pelkästään UTC:n harkinnassa. Jos käyttäjä haluaa korjata tai vaihtaa määräyksiä täyttämättömän ohjelmiston, hänen on otettava yhteys suoraan Interlogic-jälleenmyyjään tai meihin verkko-osoitteessa ohjelmiston takuun aikana. LUKUUN OTTAMATTA EDELTÄVÄÄ NIMENOMAISTA RAJOITETTUA TAKUUTA, SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, UTC TOIMITTAA OHJELMISTON ILMAN MITÄÄN MINKÄÄNTYYPPISIÄ NIMENOMASIIA, EPÄSUORIA TAI LAKIMÄÄRÄISIÄ TAKUITA. UTC KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. 6. Vastuunrajoitus. UTC:n ainoa velvoite tai vastuu tämän sopimuksen nojalla on määräyksiä täyttämättömän ohjelmiston ja/tai viallisen tietovälineen korjaaminen tai vaihto edellä kuvatun rajoitetun takuun mukaisesti. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, UTC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN

5 MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MINKÄÄN VASTUUPERIAATTEEN MUKAISESTI, HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO NE SOPIMUS-, RIKKOMUS- TAI HUOLIMATTOMUUSPERUSTEISIA, TUOTEVASTUUSEEN PERUSTUVIA TAI MUUHUN PERUSTEESEEN POHJAUTUVIA. KOSKA JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ. UTC:N VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MAHDOLLISTA LISENSSIMAKSUA, JONKA KÄYTTÄJÄ MAKSAA TÄMÄN MUKAISESTI LISENSOIDUSTA OHJELMISTOSTA. EDELLÄ KUVATTU RAJOITUS ON VOIMASSA SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA AIHEUDU, HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO UTC:LLE ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI VAIKKA MAHDOLLISET OIKEUSKEINOT EIVÄT TÄYTTÄISI NIIDEN OLEELLISTA TARKOITUSTA. 7. Yleistä. Käyttäjälle toimitettua materiaalia, mukaan lukien ohjelmisto, ei saa viedä tai jälleenviedä, mikäli se tällainen toiminta loukkaa jotain Yhdysvaltain tai jonkin muun soveltuvan oikeustoimialueen vientimääräyksiä. Kaikki yritykset alilisensoida, luovuttaa tai siirtää jokin tämän mukainen oikeus, velvollisuus tai velvoite ovat mitättömiä. Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakeja joiden mukaan sitä myös tulkitaan huolimatta lakikollisiosäännöksistä. Täten käyttäjä hyväksyy Kalifornian Costa Mesan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimen yksinomaisen oikeustoimivallan ratkaista kaikki tämän sopimuksen mukaisesti tai siihen liittyen syntyvät kiistat. 8. Rajoitettujen oikeuksien selite. Lisensoitu tuote toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Mikäli Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen virastolle myönnetään lisenssi, siihen sovelletaan seuraavia lisäehtoja: rajoitettu tietokoneohjelmisto siten kuin määritellään liittovaltion hankintasäännöksen Commercial Computer Software Restricted Rights -lausekkeessa ja sen momenteissa (c)(1) ja (c)(2) määritellyissä rajoituksissa; ja, kuten tulee kyseeseen, valtionhallinnon oikeus käyttää, muokata, toisintaa, julkaista,

6 suorittaa, näyttää tai paljastaa ohjelmistoa on myös rajoitettu siten kuin lainkohdan DFARS Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program -lausekkeen momenteissa (b)(2) ja (b)(3) määritetään. 9. Hyväksyntä. Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen ja sitoutuvansa sen ehtoihin. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että tämä sopimus on täydellinen ja yksinomainen esitys käyttäjän ja UTC:n välisestä sopimuksesta ja että se ohittaa kaikki ehdotukset tai aiemmat sopimukset, niin suulliset kuin kirjallisetkin, ja kaiken muun tämän sopimuksen aihealuetta koskevan kirjeenvaihdon. Käyttötarkoitus Tätä tuotetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Lisätietoja on tuotetiedoissa ja käyttöohjeissa. Saat uusimmat tuotetiedot paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivustolla

7 Sisältö Luku 1 Yleiskuvaus 1 Työasemaohjelmiston vaatimukset 5 Työasemien laitteisto-ohjeet 6 Palvelimen ohjelmistovaatimukset 8 Palvelimen laitteisto-ohjeet 9 Luku 2 Asennus 12 Arkkitehtuuri 12 Asennusvaihtoehdot 12 Kielet 13 Asennus erillismalli 13 Asennus monen työaseman malli 16 Päivitys 21 Ensimmäinen sisäänkirjautuminen 27 Asennuksen poisto 29 Network Time Protocol (NTP) -palvelu 32 Windows 7 ja Vista paikallinen ajoituspalvelu 33 Navigatorin asentaminen Windows 8 -järjestelmään 35 Luku 3 Käyttö 37 Yhden laitteen lisääminen 37 Device Management (Laitehallinta) -työkalu 40 Kameroiden lisääminen etsintätyökalulla 42 TruVision 360 -kameran lisääminen 44 Osoitekirjan tuominen 44 Navigatorin järjestely 46 Videon etsiminen ja vieminen 48 TruVision Navigator Player 52 Näkymät 54 PTZ-ohjaus 57 Digitaalinen zoomaus 59 Häirinnän valvonta 59 Laitteen määrittely 60 Kameran määrittely 63 Laitteen ominaisuudet 65 Laitteen levyn analyysi 66 Laiteohjelmiston lataus 67 Kamerahaku 68 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje i

8 Luku 4 TruVision Navigatorin asetukset 70 Käyttäjähallinta ja Client-ohjelmiston toimituksen yleiskuvaus 79 Täysin automaattinen työasemaohjelmiston toimitus 80 Osittain automaattinen työasemaohjelmiston toimitus 84 Poista käyttäjän aktivointi 86 Ei-aktiivisen käyttäjän palauttaminen 86 Käyttäjän nollaus lukituksen jälkeen 89 Ryhmänhallinta 89 Yhteysprioriteetti 90 Palvelut 92 Ilmoitukset ja ilmoitusohjelma 94 Kunnonmääritys 97 Laiteraportti 99 Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus 100 Ohje 101 Lisensointi 102 Liite A Laitetiedot 103 DVMRe/StoreSafe (DVR) 104 SymDec / SymSafe (DVR) 108 DVSRxU (DVR) 113 TruVision TVR10 (DVR) 117 TruVision TVR11 / TVR 12 (DVR) 120 TruVision TVR20 (DVR) 124 TruVision TVR30 (DVR) 127 TruVision TVR31 (DVR) 132 TruVision TVR40 (DVR) 136 TruVision TVR41 / TVR42 (DVR) 140 TruVisionin yleiset TVR- ja TVN-laitteet 144 TruVision TVR60 (hybridi-dvr) 147 TruVision TVN10/20/21/50 (NVR) 152 TruVision TVN40 (NVR) 158 TruVision Software Video Recorder (SVR) 172 Platform Out of Box Experience (OOBE) 174 Liite B Microsoft IIS -asennus 179 Microsoft IIS -asennus 179 ii TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

9 Luku 1 Yleiskuvaus TruVision Navigator on videonhallintaohjelmisto, jonka avulla turvallisuusalan työntekijät voivat kerätä helposti ja etänä videotodisteita, valvoa reaaliaikaisesti tilanteita ja määrittää ja ylläpitää videovalvontajärjestelmää, joka koostuu UTC:n digitaalisista videotallentimista (laitteista), analogisista videokameroista, verkkovideotallentimista ja IP-kameroista. TruVision Navigator tarjoaa intuitiivisemman tavan etsiä ja tuottaa oleellista videosisältöä. Kuvassa 1 näkyy TruVision Navigatorin pääikkuna. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 1

10 Luku 1: Yleiskuvaus Kuva 1: TruVision Navigator pääikkuna 1 Navigator-ruutu 2 Viewer-ruutu 3 Collector-ruutu 4 Tasks (Tehtävät) -ruutu 5 Settings (Asetukset) -valintaikkuna 6 Help (Ohje) -valintaikkuna 7 Notifier (Ilmoitusohjelma) -valintaikkuna 8 Services (Palvelut) -valintaikkuna 9 Controller (Ohjainyksikkö) -ruutu ja työkalurivi TruVision Navigator koostuu 5 ruudusta ja useista päävalintaikkunoista, jotka on lueteltu yllä. Ruutujen kokoa voi muuttaa vetämällä vasemman tai oikean puolen pystypalkista. Ruutujen nimien viereiset nuolikuvakkeet mahdollistavat piilottaa ruutu ja tuoda se esiin. Tämä mahdollistaa sovelluksen näkymän mukauttamisen suoritettavien toimintojen 2 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

11 Luku 1: Yleistä mukaan. TruVision Navigator muistaa mukautetun näkymän uloskirjautumisen yhteydessä ja palauttaa käyttäjän samaan kohtaan kirjauduttaessa takaisin. Navigator-ruutu on ohjelmiston keskushallinta-alue. Sen avulla voit hakea ja avata nopeasti minkä tahansa järjestelmän laitteen tai kameran. Navigatorissa kameroita tai laitteita voi katsella kokonaan kaksoisnapsautus- tai vedä ja tiputa -toiminnoilla. Kun painat hiiren kakkospainiketta Navigatorissa, ohjelmisto esittää useita toimintoja, jotka voi suorittaa kohteelle. Näitä ovat kunnonmääritys, laitteen konfigurointi, levyn analysointi, ominaisuudet, haku, laiteohjelmiston päivitykset ja monet muut. Tämä ruutu perustuu oikeuksiin, joten jos sinulla ei ole oikeuksia suorittaa tiettyjä toimintoja, et näe niitä. Viewer-ruudussa eli katselualueella voit katsella sekä reaaliaikaista että tallennettua videokuvaa mistä tahansa järjestelmän videolähteestä ja tarkistaa sisällön sekä toimia sen perusteella. Ruudussa on reaaliaikaisia tai tallennettuja videoita, jotka voi käynnistää Notifier (Ilmoitusohjelma) -sovelluksesta, Navigatorista tai Collectorista. Käyttäjät voivat valita useista ruutuasetteluista järjestellessään videolähteitä. Perusruutuasetteluja ovat 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 ja 5 5. Lisäksi tuemme mukautettua ruutuasettelua, jossa on 1 suuri ruutu ja 7 pienempää ympärysruutua, mikä lisää joustavuutta. Kun kaksoisnapsautat mitä tahansa yksittäistä ruutua, sen sisältämä video tulee näkyviin koko näytölle. Jos kaksoisnapsautat videota uudelleen, video palautetaan edelliseen ruutuasetteluun. Lisäksi voit avata itse videoruudusta pikatoiston napsauttamalla Instant Replay (Pikatoisto) -kuvaketta. Jos järjestelmäsi sisältää PTZ (ohjattavia ja käännettäviä) -kameroita, Viewer-ruudussa voi aktivoida PTZ-ominaisuuksia hiirellä videoruudun sisältä. Paina hiiren ykköspainiketta ja siirrä hiiren osoitinta vasemmalle, oikealle, ylös ja alas kääntääksesi kameraa. Paina hiiren kakkospainiketta ja siirrän hiiren osoitinta ylös ja alas, jolloin kameran objektiivi lähentää ja loitontaa. Controller-ruudussa eli ohjainyksikköruudussa voit hallita videota, kun se on ladattu Viewer-sovellukseen. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksessa on työkalurivi, aikajana, toistopainikkeet ja streamin vaihtotoimintoja. Kun tietty videoruutu valitaan (sininen reunaviiva videoruudun ympärillä), Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen toiminnot vaikuttavat kyseiseen ruutuun. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen työkalurivillä voit valita kaikki katseluohjelman ruudut, lähentää ja loitontaa aikajanaa, keskittää aikajanan, avata PTZ-ohjauspaletin, suorittaa Go To (Siirry kohtaan) -haun ja asettaa videon reaaliaikaiseen tai toistotilaan. Snapshot (Pikakuva) -painikkeella voit ottaa valitun videoruudun nykyhetkestä kuvan ja lähettää sen Collector-sovellukselle vientiä varten. Video-painikkeella voit lähettää TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 3

12 Luku 1: Yleiskuvaus haluamasi videon osan (vihreillä ja punaisilla ilmaisimilla merkityltä ajanjaksolta) Collector-sovellukselle vientiä varten. Controller (Ohjainyksikkö) -sovelluksen aikajanan avulla käyttäjät voivat hakea videosta tiettyjä ajankohtia. Jos kaksoisnapsautat jossain aikajanan kohdassa, valittu video toistetaan automaattisesti kyseiseltä päivältä ja kellonajalta. Nykyistä reaaliaikaisen katselun ja toiston osoitinta (näkyy sinisenä hakukolmiona) käyttämällä voit hakea ja toistaa videota mistä tahansa aikajanan kohdasta. Voit merkitä haluamasi videon osan alun ja lopun vihreällä ja punaisella kolmiokuvakkeella. Aikajanan alla olevilla toistopainikkeilla voit käsitellä lisää toistettavaa videota. Collector-ruudussa ovat kaikki asiaankuuluvat videon osat, pikakuvat ja paikalliset tallenteet, jotka voi viedä. Tästä voit valita haluamasi sisällön viedäksesi sen kiintolevyllesi joko välittömästi tai aikataulun mukaan. Jos haluat avata videoleikkeen uudelleen lisäanalyysiä varten, kaksoisnapsauta kuvaketta, niin video käynnistyy Viewer-sovelluksessa. Tämän jälkeen voit käsitellä aikajanaa ja tarkentaa leikettä sekä lähettää sen takaisin Collector-sovellukselle. Jos haluat poistaa videoleikkeitä Collector-sovelluksesta, napsauta pikkukuvan viereistä poistokuvaketta. Nimeä pikakuvat uudelleen, tulosta ne tai lähetä ne sähköpostilla painamalla hiiren kakkospainiketta kuvakkeessa. Tasks (Tehtävät) -ruutu on keskitetty paikka, jossa voit valvoa järjestelmään luotuja ja ajoitettuja tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat videon vienti, laiteohjelmiston päivitykset, joukkokonfiguroinnit, tietokannan varmuuskopiointi ja tietokannan palautus. Tasks (Tehtävät) -ruudussa näkyy jonossa olevien tehtävien reaaliaikainen tila ja syy, mikäli tehtävä on epäonnistunut. Settings (Asetukset) -valintaikkunassa voit konfiguroida useita asetuksia sovelluksen sisällä. Näitä ovat työaseman ja palvelimen asetukset, ilmoitukset ja kunnonmääritys. Työaseman asetukset koskevat jokaista työasemaa. Näitä asetuksia ovat suorittimen raja-arvon ohjaus, myyntipistetekstien aktivointi, kuvasuhde- ja kaistanleveyden asetukset videovalvontaa varten sekä äänten aktivointi. Tässä voit ottaa käyttöön suorittimen enimmäisraja-arvon, joka estää suoritinta saavuttamasta 100 %:a videon toiston aikana. Kuten kaikkien sovelluksien kanssa, prosessorin 100% kuormitus hidastaa ja estää sovellusten suorittamisen. Ota hälytysäänet käyttöön, kun TruVision Navigatorin Notifier (Ilmoitusohjelma) - sovelluksessa vastaanotetaan ilmoitus laitteelta. Ota kuvasuhde käyttöön Viewer-sovelluksen reaaliaikaista katselua ja videon toistoa varten. Palvelinasetuksia ovat SMTP-palvelimen asteukset, käyttöoikeusasetukset, mukautetun ohjelinkin asetukset ja palvelimen/työaseman URL-tiedot. 4 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

13 Luku 1: Yleistä Ilmoitusasetuksia ovat verkkoasetukset, jotka tarvitaan tapahtumien vastaanottamiseen kustakin laitteesta. Lisäksi tässä valikossa voi määrittää sähköposti-ilmoitusasetukset sekä tiettyjen ilmoitustyyppien suodatuksen. Kunnonmäärityksen asetuksia ovat vastaanotettavien vianmääritysten suodatin sekä sähköpostiasetukset, jotka määrittävät vianmääritystietojen ilmoitusten vastaanoton asetukset. Tästä valikosta voi myös ajoittaa automaattisen diagnostiikkapollauksen. Help (Ohje) -valintaikkunasta voi aktivoida helppokäyttöisen ohjetoiminnon, josta saa tarkempia tietoja järjestelmän toiminnasta. Lisäksi siitä saa TruVision Navigatorin versiotiedot, tekijänoikeudet ja loppukäyttäjän lisenssisopimuksen tiedot. Organisaatiot voivat lisätä tähän oman mukautetun Help (Ohje)- tai koulutuslinkkinsä tuotteen käyttöönoton helpottamiseksi. Tämä valikko toimii myös TruVision SVR -tallentimen lisensointinäkymänä. Katso lisätietoja lisensoinnista TruVision SVR -käyttöoppaasta. Notifier (Ilmoitusohjelma) -valintaikkunassa voit kerätä ja hallita laitteiden lähettämiä ilmoituksia. Voit valita hälytyksen Notifier (Ilmoitusohjelma) -ruudusta ja katsella siihen liittyviä tallenteita Viewer-ruudussa. Sinun on konfiguroitava laitteesi näiden ilmoitusten lähettämiseksi verkon kautta TCP- tai SMTP-protokollalla TruVision Navigator Sever - koneen IP-osoitteeseen. Lisäksi sinun on määritettävä TruVision Navigator Server - koneen palomuuri hyväksymään nämä verkkoilmoitukset. Näitä ilmoituksia voivat olla Alarm (Hälytys), Video Loss (Videokatkos), Motion (Liiketunnistus), Fan Failed (Tuuletinvika), Disk Failed (Levyvirhe), User Locked at Device (Käyttäjä lukittu laitteessa), Video Erased (Video pyyhitty), Disk Full (Levy täynnä), Device Powered Up (Laitteeseen kytketty virta) ja monet muut laitteen mallin mukaan vaihdellen. Services (Palvelut) -valintaikkunassa näkyy yleisiä tietoja kaikista TruVision Navigator - palveluista, mukaan lukien Network Time Protocol (NTP), Diagnostic Polling (Diagnostiikkapollaus) ja Notification Service (Ilmoituspalvelu). Tämä käsittää palvelun nimen, sijainnin, tilan ja mahdollisuuden käynnistää, pysäyttää tai poistaa palvelu käytöstä. Jos kyseessä on erillisasennus, tässä valintaikkunassa näkyy vain NTPpalvelu, koska muut palvelut ovat Settings (Asetukset) -valikossa. Työasemaohjelmiston vaatimukset TruVision Navigator tukee kaikkia seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmiston komponentteja. Taulukko 1: Työasemaohjelmiston vaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Pro SP3 TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 5

14 Luku 1: Yleiskuvaus Komponentti Versio Huomautukset Microsoft Windows Vista SP1, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 7, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 8, 32-/64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-/64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPCAP on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä käytettäessä) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Työasemien laitteisto-ohjeet PC-teollisuus kehittää koko ajan tuotteiden suorituskykyä ja kokoonpanoja alentaen samalla tuotteiden hintoja. Niinpä olemme listanneet muutamien PC-työasemien teknisiä tietoja TruVision Navigatorille näyttääksemme, mitä on kaupallisesti saatavissa vuoden 2013 elokuussa. Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti tehokkaammilla tai pienempi tehoisilla tietokoneilla.. Tarkista taulukon alaosasta Odotettu suorituskyky -tiedoista, mikä kokoonpanoista vastaa tarpeitasi. Sen perusteella voit päättää ostettavan tietokoneen. Taulukko 2: PC-työasemien laitteistotiedot Komponentti Vähintään Suositeltu Korkea Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (Dual Core, 3,30 GHz, 3 Mt, HD2500- näytönohjain) 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz), HD2500- näytönohjain 3. sukupolven Intel Core i suoritin (8 Mt, 3,4 GHz), HD4000- näytönohjain Suoritinteho liittyy suoraan sovelluksen suorituskykyyn käsitellä ja toistaa videoita. Mitä parempi suoritin on, sitä paremmin sovelluksesi toimii. 6 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

15 Luku 1: Yleistä Komponentti Vähintään Suositeltu Korkea Huomautukset Muisti 4 Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM Kiintolevy 500 Gt kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Näytönohjain Intel Integrated Graphic, yksi HDMI/VGA 6 Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD Gt, NON- ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD 7470 Resoluutio 1024 x x x 768 Verkko Integroitu PCIE 10/100/1000 Integroitu PCIE 10/100/1000 Integroitu PCIE 10/100/1000 RAM liittyy siihen, kuinka montaa sovellusta voidaan käyttää samanaikaisesti, sekä siihen, kuinka monta eri toimintoa TruVision Navigator voi suorittaa yhdellä kertaa. Mitä suurempi RAM-muisti on, sitä parempi suorituskyvyn voi odottaa olevan. Valinnainen: TruVision Navigatorin asentamiseksi tarvitaan noin 880 Mt. Jos haluat tallentaa videomateriaalia koneellesi, saatat tarvita lisää tallennustilaa. Näytönohjain liittyy suoraan TruVision Navigatorin suorituskykyyn toistaa videoita. Mitä parempi videokortti on, sitä parempi suorituskyky toistaa videoita on. Verkkokortti on suorituskyvyn pullonkaula sen mukaan, mikä kortin teho on. Jos kortin teho alittaa tulevan streamauksen määrän, seurauksena on suorituskykyongelmia. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 7

16 Luku 1: Yleiskuvaus Palvelimen ohjelmistovaatimukset TruVision Navigator tukee kaikkia seuraavia käyttöjärjestelmiä ja muita ohjelmiston komponentteja. Taulukko 3: Palvelimen ohjelmistovaatimukset Komponentti Versio Huomautukset Käyttöjärjestel mä Microsoft Windows XP Pro SP3 Microsoft Windows Vista SP1, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 7, 32-/64-bittinen Microsoft Windows 8, 32-/64-bittinen Microsoft Windows Server 2003 R2, 32- bittinen Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-/64- bittinen TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys (WinPCAP on asennettava erikseen ja suoritettava yhteensopivuustilassa Windows 8 -järjestelmissä) (Windows 8:aan on asennettava SQL-ohjaimet ennen Navigatorin asennusta) TruVision Navigatorin latauksen edellytys TruVision Navigatorin latauksen edellytys Web-palvelu Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 tai uudempi Cassini TruVision Navigatorin latauksen edellytys Sisältyy asennuspakettiin Tietokanta Microsoft SQL 2008 Microsoft SQL Express 2008 R2 Microsoft SQL Express 2008 R2 sisältyy asennuspakettiin. Erillisasennuksessa ei tarvita Microsoft SQL:ää. Muu Microsoft.NET Framework 4.0 Sisältyy asennuspakettiin Muu WinPCAP Sisältyy asennuspakettiin 8 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

17 Luku 1: Yleistä Palvelimen laitteisto-ohjeet Näiden teknisten tietojen on tarkoitus toimia OHJEENA asiakkaalle. TruVision Navigatoria voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti tehokkaammilla tai pienempi tehoisilla tietokoneilla. Taulukko 4 luetteloi suositeltujen palvelinlaitteistojen tekniset tiedot. Taulukko 4: Palvelinlaitteiston tekniset tiedot Komponentti Suositeltu Huomautukset Suoritin 3. sukupolven Intel Core i suoritin (6 Mt, 3,2 GHz), HD2500-näytönohjain Muisti Kiintolevy Näytönohjainkort ti Verkko 1024 x Gt, NON-ECC, MHZ DDR3, 2DIMM 500GB kierr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 Mt:n välimuisti Dual 1GB AMD Radeon HD 7470 Integroitu PCIE 10/100/1000 Valinnainen: tämä tallennustilavaatimus vaihtelee laajalti useiden tekijöiden mukaan, joita ovat muun muassa se, isännöidäänkö tietokantaa palvelimella, mikä on todellinen tietokannan koko ja haluatko tallentaa videot palvelimelle. Valinnainen: vaihtelee sen mukaan, haluatko katsella videokuvaa työasemasta tällä koneella. Tuetut videotallentimet Taulukossa 6 esitetään tuetut laitteet ja niiden liittyvät laiteohjelmistoversiot. Taulukko 5: Tuetut tallentimet UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision NVR20* 2.0h TruVision NVR50* 1.0m TruVision TVN TruVision TVR20* TruVision TVN21(P) 2.0 TruVision DVR TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 9

18 Luku 1: Yleiskuvaus UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio TruVision DVR41* 1.0 TruVision DVR TruVision NVR40 (TVN40)* Changelist TruVision DVR60 (TVR60) 4.0 TruVision DVR40 (TVR40)* V3.0 build TruVision DVR31* 8000 TruVision DVR30 (TVR30)* TruVision DVR10 (TVR10)* 2.0 Build ja 2.2 Build TruVision DVR11 (TVR11c)* 1.0m TruVision DVR11 (TVR11)* 1.0k TruVision SVR* SymDec 16 plus 4* 1.46r, 1.47k, 1.51e, 1.52b ja 1.53 SymDec 4* 1.47e ja 1.48a SymDec 1* 1.47e ja 1.48a SymSafe Pro -tuotesarja* 1.27b, 1.28i, 1.30b, 1.31.b ja 1.32 SymSafe Basic -tuotesarja* 1.27b, 1.28i, 1.30b, 1.31.b ja 1.32 DVSRxU* V2.3 build (V2.31S) DVMRE CT (Triplex) -tuotesarja* 5.68a, 5.69, 5.71 ja 5.72 DVMRE CT II -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 DVMRE PRO -tuotesarja* 5.68a, 5.69 ja 5.71 DVMRE ezt -tuotesarja* 5.68a, 5.69 ja 5.71 DVMRE CS -tuotesarja* 5.21 DVMRE CD -tuotesarja* 3.24 StoreSafe-tuotesarja* 5.68a, 5.69, 5.71 ja 5.72 StoreSafe Pro II -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 StoreSafe Advanced -tuotesarja* 6.28a, 6.29, 6.31 ja 6.32 DSR* 2.23d ja 2.24a 10 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

19 Luku 1: Yleistä UTC:n laitteet Tuettu laiteohjelmistoversio DVSE-tuotesarja* 1.20g, 1.41w ja 3.04 * Nämä mallit ovat elinkaarensa lopussa, eikä niitä tueta aktiivisesti. TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje 11

20 Luku 2 Asennus Arkkitehtuuri TruVision Navigator koostuu kolmesta osasta: työasema palvelut tietokanta. TruVision Navigator -arkkitehtuuri on joustava, joten kaikki nämä kolme osaa voivat olla käytössä samalla tietokoneella (esim. yhdellä Windows 7 -tietokoneella) pienissä ympäristöissä. Lisäksi TruVision Navigatorissa on mahdollisuus käyttää näitä kolmea osaa erillisillä koneilla (esim. virtuaalipalvelin palvelut-osaa varten, tietokantaosalle varattu tietokantatietokone ja useita verkkoon liitettyjä tietokoneita, jotka isännöivät työasemia), jos sitä halutaan käyttää suuremmissa hajautetuissa ympäristöissä. Asennusvaihtoehdot TruVision Navigatorin asentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: Standalone Model (or Direct Database Connection) (Erillismalli (tai suora tietokantayhteys): Tämä asennusvaihtoehto mahdollistaa työaseman, tietokannan ja palvelujen olemisen samalla koneella. Tämän asennusvaihtoehdon ainoa rajoitus on se, että muut verkossa olevat työasemat eivät voi muodostaa yhteyttä tämän tietokoneen tietokantaan. Tästä syystä tämä vaihtoehto sopii erinomaisesti pienille järjestelmille. Multi-Client Model (or Traditional Client/Server) (Monen työaseman malli (tai perinteinen työasema-palvelin)): Tämä asennusvaihtoehto mahdollistaa työaseman, tietokannan ja palvelujen olemisen samalla koneella tai eri koneilla. Tämä vaihtoehto edellyttää Web-palvelua (joko Microsoftin Internet Information Services (IIS) tai Cassini), joka tarvitaan työasemien ja jaetun tietokannan väliseen tiedonsiirtoon. Tämä 12 TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto Asennusopas McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com TAVARAMERKIT

Lisätiedot

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

TVRMobile HD V2.0 - käyttöohje

TVRMobile HD V2.0 - käyttöohje TVRMobile HD V2.0 - käyttöohje OSANRO 1072645A-FI VERSIO 1.0 PAINOS 08OCT13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix on

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS 7.3 Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet...6 Ohjeen sisältö...6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 12 Mikä on Mirasys-ohjelmisto?...

Lisätiedot

TVRMobile V2.0 - käyttöohje

TVRMobile V2.0 - käyttöohje TVRMobile V2.0 - käyttöohje OSANRO 1070644A-FI VERSIO 1.0 PAINOS 08OCT13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix on osa

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

V / N series 4.8. Asennusohje

V / N series 4.8. Asennusohje V / N series 4.8 Asennusohje 2005-2008 Mirasys Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa jäljentää mihinkään tarkoitukseen. TUOTEMERKIT Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys N, Mirasys

Lisätiedot

TruVision 12/32 -sarjan IP-kameran määritysohje

TruVision 12/32 -sarjan IP-kameran määritysohje TruVision 12/32 -sarjan IP-kameran määritysohje P/N 1072881-FI REV B ISS 02FEB15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Sertifiointi Yhteystiedot 2015 United Technologies Corporation. Interlogix

Lisätiedot

F-Secure Elisa Tietoturvapalvelu Versio 4.51

F-Secure Elisa Tietoturvapalvelu Versio 4.51 F-Secure Elisa Tietoturvapalvelu Versio 4.51 Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Käyttöohje "F-Secure" ja kolmiosymboli ovat F-Secure Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. F-Securen tuotenimet ja symbolit tai

Lisätiedot

notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3

notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3 notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3 (sivu on taiton vuoksi tarkoituksella tyhjä) Sisällysluettelo Aloitus... 1 Yleiskatsaus... 1 Netcam Watcher Professionalin asennus... 3 Netcam Watcher Pro:n rekisteröiminen...

Lisätiedot

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus OSTOEHDOT Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä My Book Live Käyttöopas Ulkoinen työpöytä WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet... 6 Ohjeen sisältö... 6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 11 Mikä on Mirasys NVR -ohjelmisto?...

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas My Net N900 Central -reititin Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

Ohjelmiston asentaminen...2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen...8 Ilmaisinalueen kuvakkeen palauttaminen...10

Ohjelmiston asentaminen...2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen...8 Ilmaisinalueen kuvakkeen palauttaminen...10 Sisällys Aloittaminen........................................................1 Ohjelmiston asentaminen........................................2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen.......................8

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot