ZXDSL 931WII ja 931WIIa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZXDSL 931WII ja 931WIIa"

Transkriptio

1 ZXDSL 931WII ja 931WIIa VDSL2-modeemi Käyttöopas Versio: 3.0 ZTE CORPORATION

2 OIKEUDELLISET TIEDOT Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Tämän asiakirjan sisältö on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama. Asiakirjan tai sen osan kopiointi tai jakelu missään muodossa ilman ZTE CORPORATIONin etukäteen myöntämään kirjallista lupaa on kielletty. Lisäksi tämän asiakirjan sisältö on sopimusperusteisen salassapitovelvollisuuden suojaama. Kaikki yritysten, merkkien ja tuotteiden nimet ovat ZTE CORPORATIONin tai omistajiensa tavara- tai palvelumerkkejä tai rekisteröityjä tavara- tai palvelumerkkejä. Asiakirja toimitetaan sellaisenaan ja kaikista suorista, epäsuorista ja lakisääteisistä takuista, esityksistä ja ehdoista sanoudutaan irti, mukaan lukien ilman rajoituksia epäsuorista myytävyyttä, erityiseen tarkoitukseen sopivuutta, nimeä ja oikeuden loukkaamattomuutta koskevista takuista. ZTE CORPORATION ja sen käyttöoikeuksien myöntäjät eivät ole vastuussa asiakirjan sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. ZTE CORPORATIONilla tai sen käyttöoikeuksien myöntäjillä saattaa olla asiakirjan aihetta koskevia voimassa tai vireillä olevia immateriaaliomaisuuden oikeuksia tai niitä koskevia hakemuksia. Ellei ZTE CORPORATION tai sen käyttöoikeuksien haltija ole nimenomaisesti kirjallisessa käyttöoikeudessa näin todennut, tämän asiakirjan käyttäjä ei voi hankkia käyttöoikeutta asiakirjan sisältämään aiheeseen. ZTE CORPORATION pidättää oikeuden päivittää tuotetta tai tehdä siihen teknisiä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Lisätietoja on ZTE:n teknisen tuen sivustossa osoitteessa ZTE CORPORATION pidättää lopullisen oikeuden käyttöoppaan tulkitsemiseen. Versiohistoria Versionumero Version päivämäärä Version aihe R Ensimmäinen versio Sarjanumero: SJ Julkaisupäivämäärä: (R1.0)

3 Sisältö Tietoa oppaasta Vaatimustenmukaisuusvakuutus I I Luku 1 Varotoimet 1-1 Luku 2 Yleiskatsaus Tuotteen esittely Pakkausluettelo Tuotteen ominaisuudet Liitännät Merkkivalot Tekniset tiedot 2-4 Luku 3 Määritysten valmistelu Laitteiston liitännät TCP/IP:n määritys Laitteeseen kirjautuminen 3-4 Luku 4 Tila Laitetiedot Verkkoliitäntä ADSL-yhteys VDSL-yhteys DSL Käyttöliittymä Langaton lähiverkko (WLAN) Virtuaalilähiverkon runko (VLAN Trunk) Ethernet 4-5 Luku 5 Verkko Ulkoverkko (WAN) ADSL-yhteyden asetukset VDSL-yhteyden asetukset Porttisidokset DSL Virtuaalilähiverkon runko (VLAN Trunk) Langaton lähiverkko (WLAN) 5-18

4 n-perusmääritys Usean SSID-nimen asetukset Suojaus Käyttöoikeusluettelo Liitetyt laitteet Lähiverkko (LAN) DHCP-palvelin DHCP-sidokset DHCP-porttipalvelu Reititys Oletusyhdyskäytävä Staattinen reititys Sääntöpohjainen reititys Reititystaulukko 5-37 Luku 6 Suojaus Palomuuri IP-suodatin MAC-suodatin URL-suodatin Palvelujen hallinta 6-7 Luku 7 Sovellus Dynaaminen DNS DMZ-host UPnP UPnP-porttimääritys Porttiohjaus DNS-palvelu Verkkotunnus Isännät DNS QoS Perusmääritys Luokittelu SNTP IGMP Perusmääritys IGMP-välityspalvelin Dynaaminen reititys 7-17

5 7.11 Porttien salliminen 7-19 Luku 8 Hallinta TR Perusmääritys Varmenne Käyttäjähallinta Järjestelmänhallinta Järjestelmänhallinta Ohjelmiston päivitys Määritysten hallinta Oletusmääritysten hallinta Lokien hallinta Vianmääritys Peilauksen määritys 8-11 Kuvat I Taulukot Hakemisto Sanasto V VII IX

6 Tietoa oppaasta Tarkoitus ZXDSL 931WII ja ZXDSL 931WIIa (jatkossa ZXDSL 931WII) ovat VDSL2- tietoliikennelaitteita, jotka tukevat useita siirtomuotoja. Käyttäjät Tämä asiakirja on tarkoitettu seuraaville käyttäjille: Verkkosuunnittelijat Asennusinsinöörit Huoltoinsinöörit Verkon ylläpitäjät Järjestelmäinsinöörit Tiedonhallinnasta vastaavat. Oppaan sisältö Tässä oppaassa on seuraavat luvut: Luku Luku 1 Varotoimet Luku 2 Yleiskatsaus Luku 3 Määritysten valmistelu Luku 4 Tila Luku 5 Verkko Luku 6 Suojaus Luku 7 Sovellus Luku 8 Hallinta Yhteenveto Sisältää oppaan varotoimet Esittelee tuotteen pakkausluettelon, tuotteen ominaisuudet, liitännät ja merkkivalot sekä tekniset tiedot. Kuvaa laitteiston liitännät, TCP/IP-määrityksen ja sisäänkirjautumisen. Sisältää tietoa laitteen tilan tarkistamisesta. Kuvaa verkon määrityksen, muun muassa laajakaistan määrityksen, virtuaalilähiverkon määrityksen, osoitteiden hallinnan ja reitityksen hallinnan. Kuvaa palomuurin, IP-suodattimen, MAC-suodattimen, URLsuodattimen ja käyttöoikeuksien määrityksen. Kuvaa dynaamisen DNS:n, DMZ:n, UPnP:n, UPnP-porttimääritysten, porttiohjauksen, DNS-palvelun, QoS:n, SNTP:n, IGMP:n, dynaamisen reitityksen ja porttien sallimisen määrityksen. Kuvaa TR-069:n, käyttäjähallinnan, järjestelmänhallinnan, lokien hallinnan ja peilauksen määrityksen. Käytännöt ZTE:n asiakirjoissa noudatetaan seuraavia typografisia käytäntöjä:

7 Kirjasin Kursiivi "Lainaukset" Lihavointi ISOT KIRJAIMET Merkitys Viittaukset toisiin oppaisiin ja asiakirjoihin. Näyttöjen linkit. Valikot, valikkovaihtoehdot, toimintojen nimet, tekstikentät, valintanapit, valintaruudut, avattavat listat, valintaikkunoiden nimet ja ikkunoiden nimet. Näppäimistön näppäimet, näytön painikkeet ja yrityksen nimi. Huomautus: Antaa lisätietoja tietystä aiheesta. Tarkistuspiste: Osoittaa, että tietty vaihe on tarkistettava, ennen kuin voidaan jatkaa eteenpäin. Vihje: Antaa ehdotuksen tai vihjeen, joka helpottaa tai tehostaa laitteen käyttöä. Hiiren käyttöön liittyvät käytännöt on esitetty seuraavasti: Ohje Napsauta/Valitse Kaksoisnapsauta Napsauta hiiren kakkospainik-keella Merkitys Tarkoittaa hiiren ensisijaisen (yleensä vasemmanpuoleisen) painikkeen napsauttamista kerran. Tarkoittaa hiiren ensisijaisen (yleensä vasemmanpuoleisen) painikkeen napsauttamista kahdesti. Tarkoittaa hiiren kakkospainikkeen (yleensä oikeanpuoleisen painikkeen) napsauttamista kerran.

8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Pitääksemme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä ja ottaaksemme vastuuta elinympäristöstämme julkaisemme tämän asiakirjan virallisena vakuutuksena siitä, että ZTE CORPORATIONin valmistama ZXDSL 931WII vastaa Euroopan parlamentin direktiiviä 2002/95/EY tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa seuraavien aineiden osalta: Lyijy (Pb) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kuusiarvoinen kromi (Cr (VI)) Polybromibifenyylit (PBB) Polybromidifenyylieetterit (PBDE). ZTE CORPORATIONin valmistama ZXDSL 931WII täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset, mutta osa laitteista on mukautettu asiakkaiden määritysten mukaisiksi. Sellaisten asiakkaiden määrittämien materiaalien tai prosessien lisääminen, jotka eivät täytä direktiivin 2002/95/EY vaatimuksia, saattaa estää laitetta vastaamasta direktiivin vaatimuksia. Laitteen vaatimustenmukaisuuden takaamiseksi tarpeesta vaatimustenmukaiselle tuotteelle on ilmoitettava ZTE CORPORATIONille kirjallisesti. Tämä vakuutus vastaa tämänhetkisiä tietojamme. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, ZTE CORPORATION ei anna epäsuoria tai suoria takuita, eikä se ole vastuussa näiden tietojen käytöstä.

9 Luku 1 Varotoimet Tutustu seuraaviin varotoimiin ennen laitteen käyttämistä. ZTE ei ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat varotoimien noudattamatta jättämisestä. Lue käyttöoppaat ennen laitteen käyttämistä. Huomioi kaikki käyttöoppaissa ja laitteessa olevat varoitukset. Älä käytä tuotteeseen kuulumattomia lisävarusteita, jotta vältät palot ja tuotteen vahingoittumisen. Käytä laitteen kanssa toimitettua virtalähdettä. Älä aseta mitään laitteen päälle. Pidä laite kuivana, puhtaana ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Irrota ukkossäällä laite virtalähteestä salamaniskun välttämiseksi. Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuosta tai suihketta. Irrota virtalähde ennen laitteen puhdistamista. Pidä ilmanvaihtoaukko puhtaana. Ilmanvaihtoaukon kautta laitteeseen putoavat esineet saattavat aiheuttaa oikosulun ja laitteen vahingoittumisen tai palon. Älä päästä laitteen pinnalle nesteitä. Älä avaa laitteen koteloa erityisesti silloin, kun laitteen virta on kytketty päälle. 1-1 SJ (R1.0) 1-1

10 Sivu jätetty tarkoituksella tyhjäksi. SJ (R1.0) 1-2

11 Luku 2 Yleiskatsaus Sisällysluettelo Tuotteenesittely Pakkausluettelo Tuotteen ominaisuudet Liitännät Merkkivalot Tekniset tiedot Tuotteen esittely ZXDSL 931WII ja ZXDSL 931WIIa (jatkossa ZXDSL 931WII) ovat tilaajan VDSL2- tietoliikennelaitteita. ZXDSL 931WII -modeemilla voi käyttää laajakaista-internetiä ja yritysten verkkopalveluja nopealla ADSL-menetelmällä. ZXDSL 931WII -modeemissa on neljä 10/100Base-T Ethernet -liitäntää ja langaton käyttö, joka on IEEE 802,11.11b/g/n -standardin mukainen. Huom! Tässä manuaalissa esitetyt tekniset ominaisuudet ja käyttöliittymän ulkonäkö saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen. 2.2 Pakkausluettelo Avattuasi ZXDSL 931WII -modeemin pakkauksen varmista, että se sisältää taulukossa 2-1 luetellut osat. Taulukko 2-1 Pakkausluettelo Osan nimi Määrä Kuva ZXDSL 931WII laite TAI ZXDSL 931WIIa -laite 1 AC/DC-virtalähde 1 SJ (R1.0) 2-1

12 san nimi Määrä Kuva Jaotin 1 RJ-45 -verkkojohto 1 RJ-11 -puhelinjohto 1 Huom! Pakkauksen sisältö voi olla erilainen palveluntarjoajasta riippuen. ZXDSL 931WII VDSL2 -modeemin käyttöopas toimitetaan tuotteen mukana. Jos jokin osista on väärä, puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä tuotteen myyjään. Jos haluat vaihtaa tuotteen, pidä pakkaus ja osat tallessa. 2.3 Tuotteen ominaisuudet ZXDSL 931WII -modeemissa on seuraavien ominaisuuksien tuki: Neljä 10 Mbit/s/100 Mbit/s:n Ethernet-liitäntää Verkon määritys helppokäyttöisellä käyttöliittymällä IPSec VPN 2.4 Liitännät DHCP-palvelintoiminnot Yhteensopiva kaikkien Internet-standardeja noudattavien sovellusten kanssa Standardinmukainen ja yhteensopiva DSL-liitäntä Virtuaalipalvelin, IP-osoitesuodatin ja DMZ-toiminto Järjestelmän määritys verkkotilassa Ohjelmiston päivitys lataamalla Neljä DSL-tilaa:ADSL, ADSL2, ADSL2+ ja VDSL Huom. Tuki ADSL/ADSL2/ADSL2+ protokollille riippuu modeemin versiosta eikä välttämättä ole saatavilla. Lisätietoja saatavilla palveluntarjoajaltasi. PPPoE- IPoE- ja StaticIP-istunnot, jokainen tila tukee enintään kahdeksaa istuntoa RIP v1-, RIP v2- ja NAT-yhteyskäytännöt Langattoman lähiverkon IEEE b-, g- ja n-protokollat. Kuvassa 2-1 esitetään ZXDSL 931WII -modeemin liitännät ja painikkeet. SJ (R1.0) 2-2

13 Kuva 2-1 Liitännät ja painikkeet Taulukossa 2-2 kuvataan ZXDSL 931WII -modeemin liitännät ja painikkeet. Taulukko 2-2 Liitännät ja painikkeet Liitäntä/Painike POWER ON/OFF WPS Kuvaus Virtaliitäntä, DC 12 V Virtapainike WPS-painike, jolla WPS otetaan käyttöön. RESET Palautuspainike, jolla voi palauttaa tehdasasetukset painamalla sitä yli 10 sekunnin ajan, kun virta on kytketty. WLAN Langattoman WLAN-lähiverkon painike LAN1 LAN4 DSL Lähiverkon RJ-45-portit, joilla luodaan yhteys lähiverkkoon käyttämällä RJ- 45-verkkojohtoa. DSL DSL:n RJ-11-portti 2.5 Merkkivalot Taulukossa 2-3 kuvataan etupaneelin merkkivalot. Taulukko 2-3 Etupaneelin merkkivalot Merkkivalo Väri Tila Kuvaus Power Vihreä/Punainen POIS PÄÄLTÄ Laite on sammutettu. Punainen PÄÄLLÄ Laitteeseen on kytketty virta, mutta laite ei toimi oikein. Vihreä PÄÄLLÄ Laitteeseen on kytketty virta ja laite toimii oikein. DSL Vihreä POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ Laite on sammutettu tai linjalla ei ole signaalia. Vilkkuu DSL-yhteys testaa synkronointia ja nopeutta. PÄÄLLÄ DSL-yhteys on synkronointitilassa. SJ (R1.0) 2-3

14 Merkkivalo Väri Tila Kuvaus Internet Vihreä POIS PÄÄLTÄ Laite on POIS PÄÄLTÄ tai DSL-yhteyttä ei ole synkronoitu. Vilkkuu PÄÄLLÄ Käyttäjän laitteen kautta kulkee lähtevää tai saapuvaa tietoliikennettä. WAN-ulkoverkkoyhteys on muodostettu. WLAN Vihreä POIS PÄÄLTÄ Ei toimivaa SSID-nimeä. Vilkkuu PÄÄLLÄ Vähintään yksi SSID lähettää dataa. Vähintään yksi SSID toimii oikein. WPS Vihreä POIS PÄÄLTÄ WPS-yhteys on muodostettu. Vilkkuu hitaasti WPS-yhteyttä muodostetaan. PÄÄLLÄ WPS-yhteys toimii. Vilkkuu nopeasti WPS-yhteyden muodostaminen epäonnistui. LAN 1 LAN 4 Vihreä POIS PÄÄLTÄ Laite on sammutettu. Laitteeseen ei ole kytketty verkkojohtoa tai käyttäjäpuolen liitäntään ei ole liitettye verkkolaitetta. PÄÄLLÄ Vilkkuu Käyttäjäpuolen liitäntä on liitetty verkkolaitteeseen ja toimii oikein. Käyttäjäpuolen liitännän kautta kulkee tietoliikennettä. 2.6 Tekniset tiedot Taulukossa 2-4 kuvataan ZXDSL 931WII -modeemin tekniset tiedot. Taulukko 2-4 Tekniset tiedot Kohta Määritys Mitat Nimellisvirta Nimellisjännite Käyttölämpötila 200 mm 141 mm 40 mm (pituus leveys korkeus) 1,5 A DC 12 V 0 C 40 C Käyttöilmankosteus 20% 90% Varastointilämpötila 20 C 70 C Varastoinnin ilmankosteus 5% 95% SJ (R1.0) 2-4

15 Luku 3 Määritysten valmistelu Sisällysluettelo Laitteiston liitännät TCP/IP:n määritys Laitteeseen kirjautuminen Laitteiston liitännät Kuvassa 3-1 esitetään ZXDSL 931WII -modeemin ja muiden laitteiden kaikki liitännät. Kuva 3-1 Kaikki liitännät 1. DSL-liitäntä 3. USB-liitäntä (valinnainen) 5. Virtapainike 2. LAN-lähiverkon liitäntä 4. Palautuspainike 6. Virtaliitäntä ZXDSL 931WII -modeemin ja muiden laitteiden väliset liitännät ovat seuraavanlaiset: Kuvassa 3-2 esitetään ZXDSL 931WII -modeemin ja tietokoneen välinen yhteys. SJ (R1.0) 3-1

16 Kuva 3-2 Lähiverkkoyhteyden kytkentä Kuvassa 3-3 esitetään ZXDSL 931WII -modeemin ja jaottimen välinen kytkentä. Kuva 3-3 Jaottimen kytkentä Kuvassa 3-4 esitetään ZXDSL 931WII -modeemin ja virtalähteen välinen yhteys. SJ (R1.0) 3-2

17 Kuva 3-4 Virtalähteen kytkentä Kytke virta laitteeseen painamalla virtapainiketta kuvassa 3-5. Kuva 3-5 Virtapainikkeen painaminen Kun ZXDSL 931WII -modeemin DSL-merkkivalo on päällä, voit käyttää Internetiä. 3.2 TCP/IP:n määritys Lyhyt kuvaus Määritä TCP/IP suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Jotta varmistat sen, että laite voi muodostaa yhteyden Internetiin, määritä tietokoneen osoite samaan verkkolohkoon ZXDSL 931WII -modeemin osoitteen kanssa. ZXDSL 931WII -modeemin oletusverkkoasetukset ovat seuraavat: IP-osoite: Aliverkon peite: Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) Määritä TCP/IP seuraavasti:3 SJ (R1.0) 3-3

18 Vaiheet 1. Määritä TCP/IP. a. Valitse kohdassa Local Area Connection Properties (Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet) Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-yhteyskäytäntö (TCP/IP)). b. Avaa Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet-protokollan (TCP/IP) ominaisuudet) -valintaikkuna napsauttamalla Properties (Ominaisuudet). c. Valitse Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetyhteyskäytännön (TCP/IP) ominaisuudet) -valintaikkunassa Use the following IP address (Käytä seuraavaa IP-osoitetta). Määritä IP address (IP-osoite), Subnet mask (Aliverkon peite) ja Default gateway (Oletusyhdyskäytävä). Määritä tietokoneen IP-osoite samaan verkkolohkoon kuin laitteen osoite eli anna määritykseksi: Aliverkon peite on ja oletusyhdyskäytävä d. Napsauta OK. Huomautus: Asetukset vaihtelevat verkon vaatimusten mukaan. Suorita kuitenkin ensimmäisellä kerralla yllä kuvatut vaiheet. 2. Tarkista TCP/IP-asetukset. Voit tarkistaa tietokoneen ja laitteen välisen yhteyden ping-komennolla. Jos tietokone ei löydä laitetta, tarkista seuraavat: Laitteen ja tietokoneen välinen Ethernet-johto on kytketty oikein. Tietokoneen verkkokortin ajuriohjelma on asennettu oikein. Laitteen LAN-merkkivalo ja tietokoneen verkkokortin merkkivalo ovat PÄÄLLÄ. Tietokoneen TCP/IP-asetukset ovat oikein. Vaiheiden loppu Lopputulos TCP/IP on määritetty onnistuneesti. 3.3 Laitteeseen kirjautuminen Lyhyt kuvaus Kirjaudu laitteeseen suorittamalla nämä toimet. Edellytykset Varmista ennen toimia, että laite on liitetty oikein ja tietokone on määritetty asianmukaisesti. SJ (R1.0) 3-4

19 Ympäristö ZXDSL 931WII -modeemissa on web-pohjainen määritystila. Voit määrittää laitteen ja hallita sitä verkkoselaimen kautta. Eri käyttäjillä on erilaiset määritysoikeudet, jotka on lueteltu taulukossa 3-1. Taulukko 3-1 Käyttäjien oikeudet Rooli Käyttäjätunnus ja salasana Käyttöoikeus Administrator (Järjestelmänvalvoja) Käyttäjä Käyttäjätunnus: admin Salasana admin Käyttäjätunnus: username Salasana: username Kaikki määritysoikeudet. Käyttäjillä on vain tietojen tarkasteluoikeuksia. Kirjaudu laitteeseen seuraavasti: Vaiheet 1. Avaa Internet Explorer. 2. Kirjoita osoiteriville ja valitse Enter. Kuvassa 3-6 näkyvä kirjautumisikkuna tulee näkyviin. Kuva 3-6 Sisäänkirjautuminen 3. Kirjoita Username (Käyttäjätunnus)- ja Password (Salasana) -kenttiin käyttäjätunnus ja salasana (kumpikin on oletusarvoisesti admin). Avaa kuvassa 3-7 näkyvä pääikkuna valitsemalla Login (Kirjaudu). SJ (R1.0) 3-5

20 Kuva 3-7 Pääikkuna Pääikkuna koostuu navigointipuusta ja määritysruudusta. Vaiheiden loppu Lopputulos Olet kirjautunut laitteeseen onnistuneesti. SJ (R1.0) 3-6

21 Luku 4 Tila Sisällysluettelo Laitetiedot Verkkoliitäntä Käyttöliittymä Laitetiedot Valitse navigointipuussa Status (Tila) > Device Information (Laitetiedot). Laitetiedot näytetään oikeanpuoleisessa ruudussa kuvassa 4-1 esitetyllä tavalla. Kuva 4-1 Laitetiedot 4.2 Verkkoliitäntä Verkkoliitännän tiedoissa kuvataan seuraavat: ADSL-yhteys VDSL-yhteys DSL ADSL-yhteys Valitse navigointipuusta Status (Tila) > Network Interface (Verkkoliitäntä). ADSL Connection (ADSL-yhteys) -sivu tulee näkyviin oletusarvoisesti kuvassa 4-2 esitetyllä tavalla. Jos yhteyttä ei ole muodostettu, oikeanpuoleisessa ruudussa näkyy No connection available (Ei yhteyttä käytettävissä). SJ (R1.0) 4-1

22 Kuva 4-2 ADSL-yhteys VDSL-yhteys Valitse navigointipuusta Status (Tila) > Network Interface (Verkkoliitäntä) > VDSL Connection (VDSL-yhteys). VDSL-yhteyden tiedot näytetään oikeanpuoleisessa ruudussa kuvassa 4-3 esitetyllä tavalla. Kuva 4-3 VDSL-yhteys DSL Valitse navigointipuusta Status (Tila) > Network Interface (Verkkoliitäntä). DSLyhteyden tiedot näytetään oikeanpuoleisessa ruudussa kuvassa 4-4 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 4-2

23 Kuva 4-4 DSL 4.3 Liitännät Liitäntöjen tiedoissa kuvataan seuraavat: WLAN Virtuaalilähiverkon runko (VLAN Trunk) Ethernet Langaton lähiverkko (WLAN) Valitse navigointipuusta Status (Tila) > User Interface (Liitännät) > WLAN (Langaton lähiverkko). Langattoman WLAN-lähiverkon liitännän tiedot näytetään oikeanpuoleisessa ruudussa kuvassa 4-5 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 4-3

24 Kuva 4-5 Langaton lähiverkko (WLAN) Virtuaalilähiverkon runko (VLAN Trunk) Valitse navigointipuusta Status (Tila) > User Interface (Liitännät) > VLAN Trunk (Virtuaalilähiverkon runko). Virtuaalilähiverkon rungon tiedot näytetään oikeanpuoleisessa ruudussa kuvassa 4-6 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 4-4

25 Kuva 4-6 Virtuaalilähiverkon runko Ethernet Valitse navigointipuusta Status (Tila) > User Interface (Liitännät) > Ethernet. Ethernet-liitännän tiedot näytetään oikeanpuoleisessa ruudussa kuvassa 4-7 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 4-5

26 Kuva 4-7 Ethernet SJ (R1.0) 4-6

27 Luku 5 Verkko Sisällysluettelo WAN WLAN LAN Reititin Ulkoverkko (WAN) WAN-ulkoverkon määritys sisältää seuraavat: ADSL-yhteyden asetukset VDSL-yhteyden asetukset Porttisidokset DSL-modulaatio Virtuaalilähiverkon runko (VLAN Trunk) ADSL-yhteyden asetukset Lyhyt kuvaus Määritä ADSL-yhteys suorittamalla nämä toimet. Ympäristö ZXDSL 931WII -modeemi tukee seuraavia ADSL-yhteystyyppejä: PPPoE PPPoA Staattinen IPoE Silta PPPoE-yhteys Määritä PPPoE-yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL Conn Settings (ADSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta PPPoE avattavasta Type (Tyyppi) -valikosta kuvassa 5-1 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-1

28 Kuva 5-1 PPPoE Taulukossa 5-1 kuvataan PPPoE-yhteyden parametrit. Taulukko 5-1 PPPoE-yhteyden parametrit Parametri Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable NAT (Ota NAT käyttöön) Kuvaus Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IPosoitetta Internetissä, NAT muuttaa sisäverkon osoitteen ulkoverkon WAN-portin yleisen verkon osoitteeksi p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. DSCP Arvoalue on VPI/VCI ATM-solun kanavanumero. Kullakin ADSL-portilla on kahdeksan PVC-kanavaa, joille voidaan määrittää eri VPIja VCI-tunnisteet. Tämän pitäisi olla verkon porttimäärityksen mukainen. SJ (R1.0) 5-2

29 Parametri New VPI/VCI (Uusi VPI/VCI) Encapsulation Type (Kapselointityyppi) Service Type (Palvelutyyppi) MTU Username/Password (Käyttäjätunnus/Salasana) Authentication Type (Todennustyyppi) Connection Trigger (Yhteyden käynnistys) Kuvaus Luo VPI/VCI. IP-pakettien kapselointityyppi. Oletusarvoisesti se on LLC. Määritä bittinopeus. Määritä suurin lähetysyksikön koko. PPPoE-käyttäjätunnus ja -salasana. Saat ne palveluntarjoajalta. Tyyppejä ovat Auto (Automaattinen), PAP ja CHAP. Oletusarvo on Auto (Automaattinen). Aina päällä. Kun laite käynnistetään, tai kun se siirtyy offline-tilaan, järjestelmä käynnistää PPPoE-yhteyden automaattisesti. 3. Valitse Create (Luo). PPPoA-yhteys Määritä PPPoA-yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL Conn Settings (ADSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta PPPoA avattavasta Type (Tyyppi) -valikosta kuvassa 5-2 esitetyllä tavalla. Kuva 5-2 PPPoA Taulukossa 5-2 kuvataan PPPoA-yhteyden parametrit SJ (R1.0) 5-3

30 Taulukko 5-2 PPPoA-yhteyden parametrit Parametri Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable NAT (Ota NAT käyttöön) VPI/VCI New VPI/VCI (Uusi VPI/VCI) Encapsulation Type (Kapselointityyppi) Service Type (Palvelutyyppi) MTU Username/Password (Käyttäjätunnus/Salasana) Authentication Type (Todennustyyppi) Connection Trigger (Yhteyden käynnistys) Kuvaus Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IPosoitetta Internetissä, NAT muuttaa sisäverkon osoitteen WAN-ulkoverkon portin yleisen verkon osoitteeksi. ATM-solun kanavanumero. Kullakin ADSL-portilla on kahdeksan PVC-kanavaa, joille voidaan määrittää eri VPIja VCI-tunnisteet. Tämän pitäisi olla verkon porttimäärityksen mukainen. Luo VPI/VCI. IP-pakettien kapselointityyppi. Oletusarvoisesti se on LLC. Määritä bittinopeus. Määritä suurin lähetysyksikön koko. PPPoA-käyttäjätunnus ja -salasana. Saat ne palveluntarjoajalta. Tyyppejä ovat Auto (Automaattinen), PAP ja CHAP. Oletusarvo on Auto (Automaattinen). Aina päällä. Kun laite käynnistetään, tai kun se siirtyy offline-tilaan, järjestelmä käynnistää PPPoE-yhteyden automaattisesti. 3. Valitse Create (Luo). Staattinen yhteys Määritä staattinen yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL Conn Settings (ADSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Type (Tyyppi) -valikosta Static (Staattinen) kuvassa 5-3 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-4

31 Kuva 5-3 Staattinen Taulukossa 5-3 kuvataan staattisen yhteyden parametrit. Taulukko 5-3 Staattisen yhteyden parametrit Parametri Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable NAT (Ota NAT käyttöön) Kuvaus Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IP-osoitetta Internetissä, NAT muuttaa sisäverkon osoitteen WAN-ulkoverkon portin yleisen verkon osoitteeksi p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. DSCP Arvoalue on VPI/VCI ATM-solun kanavanumero. Kullakin ADSL-portilla on kahdeksan PVC-kanavaa, joille voidaan määrittää eri VPI- ja VCI-tunnisteet. Tämän pitäisi olla verkon porttimäärityksen mukainen. SJ (R1.0) 5-5

32 Parametri New VPI/VCI (Uusi VPI/VCI) Encapsulation Type (Kapselointityyppi) Service Type (Palvelutyyppi) MTU IP Address (IP-osoite) Subnet Mask (Aliverkon peite) Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) DNS Server1 IP Address DNS Server3 IP Address (DNS-palvelimen 1 IP-osoite DNS-palvelimen 3 IP-osoite) Kuvaus Luo VPI/VCI. IP-pakettien kapselointityyppi. Oletusarvoisesti se on LLC. Määritä bittinopeus. Määritä suurin lähetysyksikön koko. Määritä ulkoverkossa käytettävä osoite. Määritä ulkoverkossa käytettävää osoitetta vastaava aliverkon peite. - Määritä DNS-palvelin operaattorin antaman DNSosoitteen perusteella. 3. Valitse Create (Luo). IPoE-yhteys Määritä IPoE-yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL Conn Settings (ADSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Type (Tyyppi) -listasta IPoE kuvassa 5-4 esitetyllä tavalla. Kuva 5-4 IPoE Taulukossa 5-4 kuvataan IPoE-yhteyden parametrit. SJ (R1.0) 5-6

33 Taulukko 5-4 IPoE-yhteyden parametrit Parametri Kuvaus Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable NAT (Ota NAT käyttöön) Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IP-osoitetta Internetissä, NAT muuttaa sisäverkon osoitteen WAN-ulkoverkon portin yleisen verkon osoitteeksi p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. DSCP Arvoalue on VPI/VCI New VPI/VCI (Uusi VPI/VCI) Encapsulation Type (Kapselointityyppi) Service Type (Palvelutyyppi) MTU ATM-solun kanavanumero. Kullakin ADSL-portilla on kahdeksan PVC-kanavaa, joille voidaan määrittää eri VPI- ja VCI-tunnisteet. Tämän pitäisi olla verkon porttimäärityksen mukainen. Luo VPI/VCI. IP-pakettien kapselointityyppi. Oletusarvoisesti se on LLC. Määritä bittinopeus. Määritä suurin lähetysyksikön koko. 3. Valitse Create (Luo). Siltayhteys Määritä siltayhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL Conn Settings (ADSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Type (Tyyppi) -listasta Bridge (Silta) kuvassa 5-5 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-7

34 Kuva 5-5 Silta Taulukossa 5-5 kuvataan siltayhteyden parametrit. Taulukko 5-5 Siltayhteyden parametrit Parametri Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Kuvaus Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) DSCP Arvoalue on Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. VPI/VCI New VPI/VCI (Uusi VPI/VCI) Encapsulation Type (Kapselointityyppi) Service Type (Palvelutyyppi) ATM-solun kanavanumero. Kullakin ADSL-portilla on kahdeksan PVC-kanavaa, joille voidaan määrittää eri VPI- ja VCI-tunnisteet. Tämän pitäisi olla verkon porttimäärityksen mukainen. Luo VPI/VCI. IP-pakettien kapselointityyppi. Oletusarvoisesti se on LLC. Määritä bittinopeus. 3. Valitse Create (Luo). SJ (R1.0) 5-8

35 5.1.2 VDSL-yhteyden asetukset Lyhyt kuvaus Määritä VDSL-yhteys suorittamalla nämä toimet. Ympäristö ZXDSL 931WII -modeemi tukee seuraavia VDSL-yhteystyyppejä: PPPoE Staattinen IPoE Silta PPPoE-yhteys Määritä PPPoE-yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > VDSL Conn Settings (VDSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta PPPoE avattavasta Type (Tyyppi) -valikosta kuvassa 5-6 esitetyllä tavalla. Kuva 5-6 PPPoE Taulukossa 5-6 kuvataan PPPoE-yhteyden parametrit. Taulukko 5-6 PPPoE-yhteyden parametrit Parametri Connection Name (Yhteyden nimi) Kuvaus Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. SJ (R1.0) 5-9

36 Parametri New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable NAT (Ota NAT käyttöön) Kuvaus Anna yhteydelle nimi. Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IP-osoitetta Internetiss', NAT muuttaa sisäverkon osoitteen ulkoverkon WAN-portin yleisen verkon osoitteeksi. Enable VLAN (Ota virtuaalilähiverkko käyttöön) Ota virtuaalilähiverkko käyttöön. VLAN ID (Virtuaalilähiverkon tunnus) Määritä virtuaalilähiverkon tunnus p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. DSCP Arvoalue on Username/Password (Käyttäjätunnus/Salasana) Authentication Type (Todennustyyppi) PPPoE-käyttäjätunnus ja -salasana. Saat ne palveluntarjoajalta. Tyyppejä ovat Auto (Automaattinen), PAP ja CHAP. Oletusarvo on Auto (Automaattinen). 3. Valitse Create (Luo). Staattinen yhteys Määritä staattinen yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > VDSL Conn Settings (VDSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Type (Tyyppi) -valikosta Static (Staattinen) kuvassa 5-7 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-10

37 Kuva 5-7 Staattinen Taulukossa 5-7 kuvataan staattisen yhteyden parametrit. Taulukko 5-7 Staattisen yhteyden parametrit Parametri Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Kuvaus Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Enable NAT (Ota NAT käyttöön) Enable VLAN (Ota virtuaalilähiverkko käyttöön) VLAN ID (Virtuaalilähiverkon tunnus) Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IP-osoitetta Internetissä, NAT muuttaa sisäverkon osoitteen WANulkoverkon portin yleisen verkon osoitteeksi. Ota virtuaalilähiverkko käyttöön. Määritä virtuaalilähiverkon tunnus p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) DSCP Arvoalue on Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. IP Address (IP-osoite) Määritä ulkoverkossa käytettävä osoite. SJ (R1.0) 5-11

38 Parametri Subnet Mask (Aliverkon peite) Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) DNS Server1 IP Address DNS Server3 IP Address (DNS-palvelimen 1 IPosoite DNS-palvelimen 3 IP-osoite) Kuvaus Määritä ulkoverkossa käytettävää osoitetta vastaava aliverkon peite. - Määritä DNS-palvelin operaattorin antaman DNS-osoitteen perusteella. 3. Valitse Create (Luo). IPoE-yhteys Määritä IPoE-yhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > VDSL Conn Settings (VDSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Type (Tyyppi) -listasta IPoE kuvassa 5-8 esitetyllä tavalla. Kuva 5-8 IPoE Taulukossa 5-8 kuvataan IPoE-yhteyden parametrit. SJ (R1.0) 5-12

39 Taulukko 5-8 IPoE-yhteyden parametrit Parametri Kuvaus Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable NAT (Ota NAT käyttöön) Enable VLAN (Ota virtuaalilähiverkko käyttöön) VLAN ID (Virtuaalilähiverkon tunnus) Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Kun useat lähiverkon tietokoneet käyttävät samaa IP-osoitetta Internetissä, NAT muuttaa sisäverkon osoitteen WANulkoverkon portin yleisen verkon osoitteeksi. Ota virtuaalilähiverkko käyttöön. Määritä virtuaalilähiverkon tunnus p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) DSCP Arvoalue on Valitse Create (Luo). Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. Siltayhteys Määritä siltayhteys seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > VDSL Conn Settings (VDSL-yhteyden asetukset). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Type (Tyyppi) -listasta Bridge (Silta) kuvassa 5-9 esitetyllä tavalla. Kuva 5-9 Silta Taulukossa 5-9 kuvataan siltayhteyden parametrit. SJ (R1.0) 5-13

40 Taulukko 5-9 Siltayhteyden parametrit Parametri Kuvaus Connection Name (Yhteyden nimi) New Connection Name (Yhteyden uusi nimi) Enable VLAN (Ota virtuaalilähiverkko käyttöön) VLAN ID (Virtuaalilähiverkon tunnus) Oletusarvo on Create WAN Connection (Luo ulkoverkkoyhteys). Yhteyden nimi luodaan automaattisesti. Anna yhteydelle nimi. Ota virtuaalilähiverkko käyttöön. Määritä virtuaalilähiverkon tunnus p Kun virtuaalilähiverkko on otettu käyttöön, voit muuttaa palvelun tärkeyttä asettamalla 802,1.1p-arvon. Palvelun tärkeyden arvoalue on 0 7. Enable DSCP (Ota DSCP käyttöön) DSCP Arvoalue on Tätä toimintoa käytetään yhdessä QoS-toiminnon kanssa. Määritä se tarvittaessa. 3. Valitse Create (Luo) Porttisidokset Lyhyt kuvaus Määritä porttisidokset suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Porttisidoksella lähiverkon portti sidotaan ulkoverkon porttiin. Määritä porttisidokset seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > Port Binding (Porttisidokset) 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) -listasta ulkoverkkoyhteyden tyyppi kuvassa 5-10 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-14

41 Kuva 5-10 Porttisidokset 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Porttisidos on määritetty DSL-modulaatio Lyhyt kuvaus DSL-modulaatio sisältää ADSL- ja VDSL-määrityksen. ADSL-parametrit Kuvassa 5-11 esitetään DSL -parametrien määritys ADSL-yhteydelle. SJ (R1.0) 5-15

42 Kuva 5-11 ADSL-parametrien määritys VDSL-parametrit Kuvassa 5-12 esitetään DSL-parametrien määritys VDSL-yhteydelle. Kuva 5-12 VDSL-parametrien määritys SJ (R1.0) 5-16

43 Huomautus: Ohessa esitetty määritys on tarkoitettu viitteeksi. Parametrit määritetään vaatimusten mukaan Virtuaalilähiverkon runko Lyhyt kuvaus Määritä virtuaalilähiverkon runko suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Jos ZXDSL 931WII vaihtaa merkittyjä paketteja lähiverkon käyttäjien kanssa, virtuaalilähiverkon runko on määritettävä. Määritä virtuaalilähiverkon runko seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > VLAN Trunk (Virtuaalilähiverkon runko). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Select LAN Interface (Valitse lähiverkkoyhteyden liitäntä) -listasta lähiverkkoyhteyden liitäntä. Valitse Enable Vlan Trunk (Ota virtuaalilähiverkon runko käyttöön kuvassa 5-13 esitetyllä tavalla. Kuva 5-13 Virtuaalilähiverkon runko 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu SJ (R1.0) 5-17

44 Lopputulos Virtuaalilähiverkon runko on määritetty. 5.2 Langaton lähiverkko Langattoman lähiverkon määritys sisältää seuraavat: 11n-perusmääritys Usean SSID-nimen asetukset Suojaus Käyttöoikeusluettelo Muut laitteet n-perusmääritys Lyhyt kuvaus Määritä 11n-perusparametrit suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Langattoman WLAN-lähiverkon perusmääritys sisältää seuraavat tilat: Vain IEEE b Vain IEEE g Vain IEEE n Yhdistelmä ( b g) Yhdistelmä ( b g n) Vain IEEE b -tilan, Vain IEEE g -tilan sekä 802,11.11b ja g - yhdistelmän määritysmenetelmä on sama. Esimerkkinä on Vain IEEE b -tilan määritys. Vain IEEE 802,11.11n -tilan sekä 802,11.11b, g ja n -yhdistelmän määritysmenetelmä on sama. Esimerkkinä on Vain IEEE 802,11.11b -tilan määritys. Vain IEEE b määritys Määritä Vain IEEE n -tila seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Basic(11n) (Perus (11n)). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Wireless RF Mode (Langaton radiotaajuustila) -listasta Enabled (Käytössä) tai Disabled (Pois käytöstä). Valitse IEEE 802,11.11b Only (Vain IEEE b) avattavasta Mode (Tila) - listasta kuvassa 5-14 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-18

45 Kuva 5-14 Vain IEEE b määritys Taulukossa 5-10 kuvataan Vain IEEE b -parametrit. Taulukko 5-10 Vain IEEE b -parametrit Parametri Kuvaus Enable Isolation (between SSID) (Ota eristäminen käyttöön (SSID-nimien välillä)) Ota SSID-nimien eristäminen käyttöön. Eri SSID-nimiä käyttävät tilaajat eivät voi suorittaa vierailuja. Mode (Tila) Country/Region (Maa/alue) - Määritä käyttötila langattoman verkkokortin määrityksen mukaan. Channel (Kanava) Beacon Interval (Majakkasignaali) Transmitting Power (Lähetysteho) Oletusarvo on Auto (Automaattinen). Aikaväli, jonka välein langaton laite lähettää SSID-nimen. Jätä oletusarvo ennalleen. Valitse lähetysteho tarpeen mukaan. RTS Threshold (RTS-kynnys) Määritä lähetyspyynnön (Request to Send) kynnys pakettia varten. Kun paketti ylittää tämän arvon, laite lähettää RTS-arvon kohteeseen neuvottelua varten. Oletusarvo on DTIM Interval (DTIM-väli) Arvoalue on ms ja oletusarvo on 1. Fragment Threshold (Pirstoutumiskynnys) Kun paketti ylittää pirstoutumiskynnyksen, se jaetaan useiksi paketeiksi. Pirstoutuneiden pakettien määrä saattaa vaikuttaa verkon suorituskykyyn, joten pirstoutumiskynnystä ei kannata määrittää liian suureksi. Kynnyksen arvoksi suositellaan parillista arvoa. Parittomasta arvosta poistetaan yksi, jotta saadaan parillinen arvo. Oletusarvo on SJ (R1.0) 5-19

46 3. Valitse Submit (Lähetä). Vain IEEE n -määritys Määritä Vain IEEE n -tila seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Basic(11n) (Perus (11n)). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Wireless RF Mode (Langaton radiotaajuustila) -listasta Enabled (Käytössä) tai Disabled (Pois käytöstä). Valitse IEEE 802,11 n Only (Vain IEEE n) avattavasta Mode (Tila) -listasta kuvassa 5-15 esitetyllä tavalla. Kuva 5-15 Vain IEEE n määritys Taulukossa 5-11 kuvataan Vain IEEE n -parametrit. Taulukko 5-11 Vain IEEE n -parametrit Parametri Kuvaus Enable Isolation (between SSID) (Ota eristäminen käyttöön (SSID-nimien välillä)) Mode (Tila) Ota SSID-nimien eristäminen käyttöön. Eri SSID-nimiä käyttävät tilaajat eivät voi suorittaa vierailuja. Määritä käyttötila langattoman verkkokortin määrityksen mukaan. Country/Region (Maa/alue) - Band Width (Kaistanleveys) Channel (Kanava) Beacon Interval (Majakkasignaali) Transmitting Power (Lähetysteho) Vaihtoehdot ovat 20 Mhz ja 40 Mhz. Oletusarvo on Auto (Automaattinen). Aikaväli, jonka välein langaton laite lähettää SSID-nimen. Jätä oletusarvo ennalleen. Valitse lähetysteho tarpeen mukaan. SJ (R1.0) 5-20

47 Parametri RTS Threshold (RTSkynnys) Kuvaus Määritä lähetyspyynnön (Request to Send) kynnys pakettia varten. Kun paketti ylittää tämän arvon, laite lähettää RTSarvon kohteeseen neuvottelua varten. Oletusarvo on DTIM Interval (DTIM-väli) Arvoalue on ms ja oletusarvo on 1. Fragment Threshold (Pirstoutumiskynnys) Kun paketti ylittää pirstoutumiskynnyksen, se jaetaan useiksi paketeiksi. Pirstoutuneiden pakettien määrä saattaa vaikuttaa verkon suorituskykyyn, joten pirstoutumiskynnystä ei kannata määrittää liian suureksi. Kynnyksen arvoksi suositellaan parillista arvoa. Parittomasta arvosta poistetaan yksi, jotta saadaan parillinen arvo. Oletusarvo on Valitse Submit (Lähetä) Usean SSID-nimen asetukset Lyhyt kuvaus Määritä useita SSID-nimiä suorittamalla nämä toimet. Ympäristö ZXDSL 931WII -modeemiin voi määrittää neljä SSID-nimeä ja jokaisessa SSID-nimistä on tuki enintään 32 tilaajalle. Määritä useita SSID-nimiä seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Multi- SSID Settings (Usean SSID-nimen asetukset) 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Choose SSID (Valitse SSID) -listasta SSID-nimi kuvassa 5-16 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-21

48 Kuva 5-16 Usean SSID-nimen asetukset Taulukossa kuvataan useiden SSID-nimien parametrit. Taulukko 5-12 Usean SSID-nimen parametrit Parametri Kuvaus Hide SSID (Piilota SSID) Enable SSID (Ota SSID-nimi käyttöön) Enable Isolation (between SSID) (Ota eristäminen käyttöön (SSIDnimien välillä)) Maximum Clients (Asiakkaiden enimmäismäärä) Voit piilottaa SSID-nimen luvattoman käytön estämiseksi. - Ota SSID-nimien eristäminen käyttöön. Eri SSID-nimiä käyttävät tilaajat eivät voi suorittaa vierailuja. Arvoalue on SSID Name (SSID-nimi) - 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos SSID-nimet on määritetty Suojaus Lyhyt kuvaus Määritä langattoman lähiverkon suojaus suorittamalla nämä toimet. SJ (R1.0) 5-22

49 Ympäristö ZXDSL 931WII -modeemissa on seuraavat käytön todennustavat: Avoin järjestelmä Todennusta ei tarvita. Mikä tahansa laite, jossa on langaton verkkokortti, voi muodostaa yhteyden langattomaan tukiasemaan. Tässä tavassa käytetään WEP-salausta. Jaettu avain Tässä tavassa käytetään WEP-salausta. WPA-PSK WPA-PSK on WPA:n versio. Siinä käytetään esijaettua avainta. WPA-PSK on samantyyppinen kuin WEP, mutta turvallisempi. Tiedot salataan ennen lähettämistä. WPA2-PSK Tämä on WPA-PSK:n toinen versio. WPA/WPA2 PSK Tämä on todennustapojen yhdistelmä. Avoin järjestelmä Määritä avoimen järjestelmän todennustapa seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Security (Suojaus). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta Open System (Avoin järjestelmä) avattavasta Authentication Type (Todennustyyppi) -valikosta kuvassa 5-17 esitetyllä tavalla. Kuva 5-17 Avoin järjestelmä Taulukossa 5-13 kuvataan avoimen järjestelmän todennustavan parametrit. SJ (R1.0) 5-23

50 Taulukko 5-13 Avoimen järjestelmän todennustavan parametrit Parametri Kuvaus Choose SSID (Valitse SSID) Authentication Type (Todennustyyppi) WEP Encryption (WEPsalaus) Valitse käytettävä SSID. Valitse Open System (Avoin järjestelmä). Valitse Disabled (Pois käytöstä) tai Enabled (Käytössä). 3. Valitse Submit (Lähetä). Jaettu avain Määritä jaettua avainta käyttävä todennustapa seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Security (Suojaus). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Authentication Type (Todennustyyppi) -listasta Shared Key (Jaettu avain) kuvassa 5-18 esitetyllä tavalla. Kuva 5-18 Jaettu avain Taulukossa 5-14 kuvataan jaettua avainta käyttävän todennustavan parametrit. Taulukko 5-14 Jaettua avainta käyttävän todennustavan parametrit Parametri Kuvaus WEP Encryption (WEP-salaus) WEP Encryption Level (WEPsalauksen taso) WEP Key Index (WEP-avaimet) Tämä on oletusarvoisesti käytössä. Arvo on 64-bittinen tai 128-bittinen. WEP-salauksessa on neljä avainta, jotka voidaan määrittää kohtiin WEP Key1 WEP Key4. SJ (R1.0) 5-24

51 3. Valitse Submit (Lähetä). WPA-PSK Määritä WPA-PSK-todennustapa seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Security (Suojaus). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta WPA-PSK Authentication Type (Todennustyyppi) -valikosta kuvassa 5-19 esitetyllä tavalla. Kuva 5-19 WPA-PSK Taulukossa 5-15 kuvataan WPA-PSK-todennustavan parametrit. Taulukko 5-15 WPA-PSK-todennustavan parametrit Parametri WPA Passphrase (WPAsalasana) WPA Group Key Update Interval (WPA-ryhmäavaimen päivitysväli) WPA Encryption Algorithm (WPA-salausalgoritmi) Kuvaus Arvoalue: 8 63 merkkiä Oletusasetus: 600 sekuntia TKIP: Temporal Key Integrity Protocol AES: Advanced Encryption Standard TKIP+AES: Adaptive encryption algorithm 3. Valitse Submit (Lähetä). WPA2-PSK ja WPA/WPA2-PSK WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-PSK-todennustapojen määritysmenetelmä on sama kuin WPA-PSK-todennustavassa. SJ (R1.0) 5-25

52 5.2.4 Käyttöoikeusluettelo Lyhyt kuvaus Määritä käyttöoikeusluettelo (ACL) suorittamalla nämä toimet. Ympäristö ZXDSL 931WII -modeemin ACL-toiminto on oletusarvoisesti käytössä. Määritä käyttöoikeusluettelo seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Access Control List (Käyttöoikeusluettelo. 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta SSID avattavasta Choose SSID (Valitse SSID) -listasta. Valitse Disabled (Pois käytöstä), Block (Estä) tai Permit (Salli) kuvassa 5-20 esitetyllä tavalla. Kirjoita MAC Address (MAC-osoite) - kohtaan MAC-osoite, jonka haluat sallia tai estää. Kuva 5-20 Käyttöoikeusluettelo Taulukossa 5-16 kuvataan käyttöoikeusluettelon parametrit. Taulukko 5-16 Käyttöoikeusluettelon parametrit Parametri Kuvaus Disabled (Pois käytöstä) Block (Estä) Permit (Salli) Poistaa ACL-toiminnon käytöstä. Sallii kaikki muut MAC-osoitteet paitsi syötetyn MAC-osoitteen. Estää kaikki muut MAC-osoitteet paitsi syötetyn MAC-osoitteen. SJ (R1.0) 5-26

53 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos Käyttöoikeusluettelo on määritetty Liitetyt laitteet Lyhyt kuvaus Määritä liitetyt laitteet suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Voit tarkastella SSID-nimeen liittyvän ja verkkokortin sisältävän tietokoneen MAC-osoitetta suorittamalla seuraavat vaiheet: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > WLAN (Langaton lähiverkko) > Associated Devices (Liitetyt laitteet). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta SSID avattavasta Choose SSID (Valitse SSID) -listasta. SSID-nimeen liittyvän ja verkkokortin sisältävän tietokoneen MACosoite näytetään kuvassa 5-21 esitetyllä tavalla. Kuva 5-21 Liitetyt laitteet SJ (R1.0) 5-27

54 Huomautus: Tietokoneeseen on asennettu langaton verkkokortti. Vaiheiden loppu Lopputulos Liitetyt laitteet on määritetty. 5.3 Lähiverkko Lähiverkon määritys sisältää seuraavat: DHCP-palvelin DHCP-sidokset DHCP-porttipalvelu DHCP-palvelin Lyhyt kuvaus Määritä DHCP-palvelin määrittämään dynaamisesti IP-osoitteet käyttäjien tietokoneille ja laitteille, jotka on liitetty ZXDSL 931WII -modeemiin lähiverkkoyhteyden liitännällä. Ympäristö Määritä DHCP-palvelin seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > LAN (Lähiverkko) > DHCP Server (DHCP-palvelin) 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa DHCP-palvelimen parametrit kuvassa 5-22 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-28

55 Kuva 5-22 DHCP-palvelin Taulukossa 5-17 kuvataan DHCP-palvelimen parametrit. Taulukko 5-17 DHCPpalvelimen parametrit Parametri LAN IP Address/Subnet Mask (Lähiverkon IP-osoite/Aliverkon peite) Enable Secondary IP (Ota toissijainen IP-osoite käyttöön) Kuvaus Lähiverkossa olevan laitteen IP-osoite ja aliverkon peite. Laitteen IP-osoitteen on oltava samassa verkkolohkossa DHCP-osoitejoukon kanssa. Toissijaista IP-osoitetta voi käyttää ZXDSL 931WII - modeemiin kirjautumiseen. Enable DHCP Server (Ota DHCPpalvelin käyttöön) DHCP Start IP Address/DHCP End IP Address (DHCP:n IP-osoitteiden alku/dhcp:n IP-osoitteiden loppu) DNS Server1 IP Address DNS Server3 IP Address (DNSpalvelimen 1 IP-osoite DNSpalvelimen 3 IP-osoite) Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) Ottaa DHCP-palvelimen käyttöön. DHCP-osoitejoukko. DNS-palvelimen IP-osoitteet, jotka saa palveluntarjoajalta. Tämä on yleensä laitteen lähiverkossa käyttämä IPosoite. SJ (R1.0) 5-29

56 Parametri Kuvaus Lease Time (Liisausaika) DHCP-palvelimen IP-osoitteen liisausaika. Oletusarvo on sekuntia. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos DHCP-palvelin on määritetty DHCP-sidokset Lyhyt kuvaus Määritä DHCP-sidokset suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Määritä DHCP-sidokset seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > LAN (Lähiverkko) > DHCP Binding (DHCP-sidokset) kuvassa 5-2 esitetyllä tavalla. Kuva 5-23 DHCP-sidokset 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa IP-osoite ja MAC-osoite. IP-osoite on sidottu MAC-osoitteeseen. SJ (R1.0) 5-30

57 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos DHCP-sidos on määritetty. Jatkotoimet Voit myös muokata DHCP-sidosta tai poistaa sen taulukossa 5-18 esitetyillä tavoilla. Taulukko 5-18 DHCP-sidosten toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa sidosta Poistaa sidoksen DHCP-porttipalvelu Lyhyt kuvaus Voit määrittää DHCP-porttipalvelun poistamaan DHCP-toiminnon käytöstä lähiverkkoyhteyden liitännältä, kun yleinen DHCP-toiminto on käytössä. Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että yleinen DHCP-palvelu on käytössä. Ympäristö Määritä DHCP-porttipalvelu seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > LAN (Lähiverkko) > DHCP Port Service (DHCP-porttipalvelu) kuvassa 5-4 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 5-31

58 Kuva 5-24 DHCP-porttipalvelu 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta LAN-lähiverkkoyhteyden liitäntä, jolta haluat poistaa DHCP-toiminnon. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos DHCP-porttipalvelu on määritetty. 5.4 Reititys Reitityksen määritys sisältää seuraavat: Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) staattinen reititys sääntöpohjainen reititys reititystaulukko Oletusyhdyskäytävä Lyhyt kuvaus Määritä oletusyhdyskäytävä suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Määritä oletusyhdyskäytävä seuraavasti: SJ (R1.0) 5-32

59 Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > Routing (Reititys) > Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) kuvassa 5-25 esitetyllä tavalla. Kuva 5-25 Oletusyhdyskäytävä 2. Valitse avattavasta WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) -listasta WANulkoverkkoyhteys. Huomautus: Avattavan WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) -listan vaihtoehdot voi hakea valitsemalla Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL Conn Settings (ADSL-yhteyden asetukset). 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Oletusyhdyskäytävä on määritetty Staattinen reititys Lyhyt kuvaus Määritä staattinen reititys suorittamalla nämä toimet. Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että ADSL- tai VDSL-yhteyden asetukset on määritetty valmiiksi. SJ (R1.0) 5-33

60 Ympäristö Yhdyskäytävä on määritettävä staattisen tilan liitäntää ja IPoE-tilan liitäntää varten staattisen reitityksen määrityksen yhteydessä. Yhdyskäytävää ei tarvitse määrittää PPPoA-tilan liitäntää tai PPPoE-tilan liitäntää varten staattisen reitityksen määrityksen yhteydessä. Esimerkkeinä ovat IPoE-tilan liitäntä ja PPPoE-tilan liitäntä. IPoE-tilan liitäntä Määritä staattinen reititys IPoE-tilan liitännälle seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > Routing (Reititys) > Static Routing (Staattinen reititys). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta IPoE Type (Tyyppi) -valikosta kuvassa 5-26 esitetyllä tavalla. Kuva 5-26 Staattisen reitityksen määritys IPoE-tilalle Taulukossa 5-19 kuvataan IPoE-tilan staattisen reitityksen määritysparametrit. Taulukko 5-19 IPoE-tilan staattisen reitityksen määritysparametrit Parametri WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) Network Address (Verkko-osoite) Subnet Mask (Aliverkon peite) Gateway (Yhdyskäytävä) Kuvaus Staattisen reitityksen ulkoverkkoyhteys. Kohdeverkon osoite. Aliverkon peite. Sen verkkolohkon yhdyskäytävä, johon verkkoliitäntä kuuluu. 3. Valitse Add (Lisää). SJ (R1.0) 5-34

61 PPPoE-tilan liitäntä Määritä staattinen reititys PPPoE-tilan liitännälle seuraavasti: 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > Routing (Reititys) > Static Routing (Staattinen reititys). 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta PPPoE Type (Tyyppi) valikosta kuvassa 5-27 esitetyllä tavalla. Kuva 5-27 Staattisen reitityksen määritys PPPoE-tilalle Taulukossa 5-20 kuvataan PPPoE-tilan staattisen reitityksen määritysparametrit. Taulukko 5-20 PPPoE-tilan staattisen reitityksen määritysparametrit Parametri Kuvaus WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) Network Address (Verkko-osoite) Subnet Mask (Aliverkon peite) Staattisen reitityksen ulkoverkkoyhteys. Kohdeverkon osoite. Aliverkon peite. 3. Valitse Add (Lisää). Jatkotoimet Voit myös poistaa staattisen reitityksen tiedotnapsauttamalla Sääntöpohjainen reititys Lyhyt kuvaus Määritä sääntöpohjainen reititys suorittamalla nämä toimet. SJ (R1.0) 5-35

62 Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että ADSL- tai VDSL-yhteyden asetukset on määritetty valmiiksi. Ympäristö Sääntöpohjainen reititys perustuu reitityssääntöön. Kun se on määritetty, paketit välitetään reitityssäännön perusteella. ZXDSL 931WII tukee DSCP-kenttään, IP-lähdetai -kohdeosoitteeseen, protokollaan, lähdeporttinumeroon tai MAC-lähdeosoitteeseen perustuvaa pakettiohjausta. Määritä sääntöpohjainen reititys seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > Routing (Reititys) > Policy Routing (Sääntöpohjainen reititys). 2. Valitse oikeanpuoleisen ruudun avattavasta Destination Interface (Kohdeliitäntä) -listasta liitäntä kuvassa 5-28 esitetyllä tavalla. Kuva 5-28 Sääntöpohjainen reititys Taulukossa 5-21 kuvataan sääntöpohjaisen reitityksen määritysparametrit. Taulukko 5-21 Sääntöpohjaisen reitityksen määritysparametrit Parametri Kuvaus Destination Interface (Kohdeliitäntä) Destination IP (IP-kohdeosoite) Destination Mask (Kohteen peite) Operaattorin määrittämä. IP-kohdeosoite. Kohteen verkkolohkon peite. SJ (R1.0) 5-36

63 Parametri Protocol (Protokolla) Kuvaus Valitse tarvittaessa. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos Sääntöpohjainen reititys on määritetty. Jatkotoimet Voit myös poistaa sääntöpohjaisen reitityksen tiedot napsauttamalla Reititystaulukko Valitse navigointipuusta Network (Verkko) > Routing (Reititys) >Routing Table (Reititystaulukko) kuvassa 5-29 esitetyllä tavalla. Kuva 5-29 Reititystaulukko SJ (R1.0) 5-37

64 Sivu jätetty tarkoituksella tyhjäksi. SJ (R1.0) 5-38

65 Luku 6 Suojaus Sisällysluettelo Palomuuri IP-suodatin MAC-suodatin URL-suodatin Palvelujen hallinta Palomuuri Lyhyt kuvaus Voit määrittää palomuurin estämään ulkoisesta verkosta tulevat hyökkäykset ja parantaa laitteen suojausta. Ympäristö Määritä palomuuri seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Security (Suojaus) > Firewall (Palomuuri). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa palomuurin parametrit kuvassa 6-1 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 6-1

66 Kuva 6-1 Palomuuri Taulukossa 6-1 kuvataan palomuurin parametrit. Taulukko 6-1 Palomuurin parametrit Parametri Kuvaus Enable Anti-Hacking Protection (Ota hakkeroinnin esto käyttöön) Firewall Level (High) (Palomuurin taso (korkea)) Firewall Level (High) (Palomuurin taso (matala)) Ota hakkeroinnin esto käyttöön valitsemalla valintaruutu. Se estää ping- ja SYN-komennoilla tehdyt hyökkäykset. Tämän avulla sallittu ulkoverkko voi käyttää laitetta, mutta Internetissä oleva laite ei voi lähettää ping-paketteja ZXDSL 931WII -modeemin WAN-ulkoverkkoyhteyden liitäntään. Tämän avulla sallittu ulkoverkko voi käyttää laitetta, ja Internetissä oleva laite voi lähettää ping-paketteja ZXDSL 931WII -modeemin ulkoverkkoyhteyden liitäntään. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Palomuuri on määritetty. 6.2 IP-suodatin Lyhyt kuvaus Voit määrittää IP-suodattimen, joka sallii tiettyjen IP-osoitteiden käyttää laitetta tai estää tiettyjä IP-osoitteita käyttämästä laitetta. SJ (R1.0) 6-2

67 Ympäristö Määritä IP-suodatin seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Security (Suojaus) > IP Filter (IP-suodatin). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa IP-suodattimen parametrit kuvassa 6-2 esitetyllä tavalla. Kuva 6-2 IP-suodatin Taulukossa 6-2 kuvataan IP-suodattimen parametrit. Taulukko 6-2 IP-suodattimen parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Protocol (Protokolla) Name (Nimi) Start Source IP Address/End Source IP Address (IP-lähdeosoitteiden alku/ip-lähdeosoitteiden loppu) Ota IP-suodatin käyttöön valitsemalla valintaruutu. Valitse protokolla, joka suodattaa paketit. Oletusarvoisesti se on TCP. IP-suodattimen nimi. Se ei voi olla tyhjä. Suodatinehto. Se voi olla tyhjä. SJ (R1.0) 6-3

68 Parametri Start Destination IP Address/End Destination IP Address (IPkohdeosoitteiden alku/ipkohdeosoitteiden loppu) Kuvaus Suodatinehto. Se voi olla tyhjä. Start Source Port/End Source Port (Lähdeporttien alku/lähdeporttien Start Destination Port/End Destination Port (Kohdeporttien alku/kohdeporttien loppu) Ingress/Egress (Tulo/Lähtö) Mode (Tila) Suodatinehto. Se voi olla tyhjä. Suodatinehto. Se voi olla tyhjä. Tietoliikenteen suunta. Tulon ja lähdön arvo ei voi olla sama. Jos tulo on LAN (lähiverkko) ja lähtö on ADSL, tietoliikenteen suunta on lähtevä. Jos tulo on ADSL ja lähtö on LAN (lähiverkko), tietoliikenteen suunta on saapuva. Tila voi olla Discard (Hylkää) tai Permit (Salli). 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos IP-suodatin on määritetty. Jatkotoimet Voit myös muokata IP-suodattimen määritystä tai poistaa sen taulukossa 6-3 esitetyillä tavoilla. Taulukko 6-3 IP-suodattimen toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa IP-suodattimen määritystä. Poistaa IP-suodattimen määrityksen. 6.3 MAC-suodatin Lyhyt kuvaus Voit määrittää MAC-suodattimen, joka sallii tiettyjen MAC-osoitteiden käyttää laitetta tai estää tiettyjä MAC-osoitteita käyttämästä laitetta. Ympäristö MAC-suodatin kohdistuu käyttäjäpuolen LAN-lähiverkkoon eli lähtevään tiedonsiirtoon. Määritä MAC-suodatin seuraavasti: SJ (R1.0) 6-4

69 Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Security (Suojaus) > MAC Filter (MAC-suodatin). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa MAC-suodattimen parametrit kuvassa 6-3 esitetyllä tavalla. Kuva 6-3 MAC-suodatin Taulukossa 6-4 kuvataan MAC-suodattimen parametrit. Taulukko 6-4 MAC-suodattimen parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Mode (Tila) Type (Tyyppi) Protocol (Protokolla) Source MAC Address/Destination MAC Address (MAClähdeosoite/MAC-kohdeosoite) Ota MAC-suodatin käyttöön valitsemalla valintaruutu. Tila voi olla Discard (Hylkää) tai Permit (Salli). Tyyppi voi olla Bridge (Siltaus), Route (Reititys) tai Bridge+Route (Siltaus ja reititys). Tietoliikenteen protokollatyyppi. MAC-osoite, joka suodatetaan. Se ei voi olla tyhjä. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos MAC-suodatin on määritetty. SJ (R1.0) 6-5

70 Jatkotoimet Voit myös muokata MAC-suodattimen määritystä tai poistaa sen taulukossa 6-5 esitetyillä tavoilla. Taulukko 6-5 MAC-suodattimen toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa MAC-suodattimen määritystä. Poistaa MAC-suodattimen määrityksen. 6.4 URL-suodatin Lyhyt kuvaus Voit määrittää URL-suodattimen, jolla lähiverkon käyttäjille sallitaan tai heiltä estetään tiettyjen URL-osoitteiden käyttö. Ympäristö Määritä URL-suodatin seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Security (Suojaus) > URL Filter (URL-suodatin). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa URL-suodattimen parametrit kuvassa 6-4 esitetyllä tavalla. Kuva 6-4 URL-suodatin Taulukossa 6-6 kuvataan URL-suodattimen parametrit. SJ (R1.0) 6-6

71 Taulukko 6-6 URL-suodattimen parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Mode (Tila) URL Address (URL-osoite) Ota URL-suodatin käyttöön valitsemalla valintaruutu. Tila voi olla Discard (Hylkää) tai Permit (Salli). URL-osoite, joka suodatetaan. Se ei voi olla tyhjä. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos URL-suodatin on määritetty. Jatkotoimet Voit poistaa URL-suodattimen napsauttamalla. 6.5 Palvelujen hallinta Lyhyt kuvaus Määrittämällä palvelujen hallinnan voit sallia tietyille IP-osoitteille tai estää tietyiltä IPosoitteilta laitteen käytön Telnetin, verkkosivuston tai FTP:n kautta. Ympäristö Oletusarvoisesti et voi käyttää laitetta WAN -ulkoverkkoyhteyden liitännällä Telnetin tai verkkosivuston kautta. Määritä palvelujen hallinta seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Security (Suojaus) > Service Control (Palvelujen hallinta). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa palvelujen hallinnan parametrit kuvassa 6-5 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 6-7

72 Kuva 6-5 Palvelujen hallinta Taulukossa 6-7 kuvataan palvelujen hallinnan parametrit. Taulukko 6-7 Palvelujen hallinnan parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Ingress (Tulo) Start Source IP Address/End Source IP Address (IPlähdeosoitteiden alku/iplähdeosoitteiden loppu) Mode (Tila) Service List (Palveluluettelo) Ota palvelujen hallinta käyttöön valitsemalla valintaruutu. Tiedonsiirron suunnan mukaisesti tulo voi olla jokin seuraavista: WAN lähetysyhteys LAN IP-osoitelohko, joka suodatetaan. Jos parametri on tyhjä, se viittaa kaikkiin IP-osoitteisiin. Tila voi olla Discard (Hylkää) tai Permit (Salli). Palvelulistan vaihtoehdot ovat WEB ja TELNET. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos Palvelujen hallinta on määritetty. SJ (R1.0) 6-8

73 Jatkotoimet Voit myös muokata palvelujen hallinnan määritystä tai poistaa sen taulukossa 6-8 esitetyillä tavoilla. Taulukko 6-8 Palvelujen hallinnan toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa palvelujen hallinnan määritystä. Poistaa palvelujen hallinnan määrityksen. SJ (R1.0) 6-9

74 Sivu jätetty tarkoituksella tyhjäksi. SJ (R1.0) 6-10

75 Luku 7 Application (Sovellus) Sisällysluettelo DDNS DMZ-host UPnP UPnP-porttimääritys Porttiohjaus DNS-palvelu QoS SNTP IGMP-välityspalvelin Dynaaminen reititys Porttien salliminen Dynaaminen DNS Lyhyt kuvaus Voit määrittää dynaamisen DNS-palvelun, jotta host, jolla on dynaaminen IP-osoite, voi tarjota nimipalvelun. Ympäristö Dynaaminen DDNS-host hakee IP-osoitteen PPPoE-yhteydellä tai DHCP-palvelimen dynaamisella määrityksellä ja tarjoaa nimipalvelun. Kun isännän IP-osoite muuttuu, se ei vaikuta verkkotunnuksen saatavuuteen. Määritä dynaaminen DNS seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > DDNS (Dynaaminen DNS). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa dynaamisen DNS:n parametrit kuvassa 7-1 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 7-1

76 Kuva 7-1 Dynaaminen DNS Taulukossa 7-1 kuvataan dynaamisen DNS:n parametrit. Taulukko 7-1 Dynaamisen DNS:n parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Service Type (Palvelutyyppi) Server (Palvelin) Username (Käyttäjätunnus) Password (Salasana) WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) Domain (Toimialue) Ota dynaaminen DNS-toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu. Dynaamisen DNS-palvelutyypin vaihtoehdot ovat dipc,dyndns,dtdns ja No-IP. Palvelimen osoite. Jos GNUDIPHTTP -protokolla on käytössä, palvelimen osoite on URL. Dynaamisen DNS-palvelimen käyttäjätunnus. Dynaamisen DNS-palvelimen salasana. Ulkoverkkoyhteyden tyyppi. Käyttäjää vastaava verkkotunnus. Se on voimassa vain, kun käytössä on GNUDIP-protokolla. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Dynaaminen DNS on määritetty. SJ (R1.0) 7-2

77 7.2 DMZ-host Lyhyt kuvaus Voit määrittää DMZ-isännän, jotta voit ottaa käyttöön kaikkien porttien DMZmääritystoiminnon. Lähiverkon host tarjoaa palvelut dynaamisella osoitteenmuunnoksella (DNAT). Ympäristö Kaikki portit ovat käytössä oletusarvoisesti. Määritä DMZ-host seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > DMZ Host (DMZ-host). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa DMZ-isännän parametrit kuvassa 7-2 esitetyllä tavalla. Kuva 7-2 DMZ-host Taulukossa 7-2 kuvataan DMZ-isännän parametrit. Taulukko 7-2 DMZ-isännän parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) DMZ Host IP Address (DMZ-isännän IP-osoite) Ota DMZ-hosttoiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu. Lähiverkon isännän käyttämä ulkoverkkoyhteys, jolla se tarjoaa palveluja. Lähiverkon isännän IP-osoite. SJ (R1.0) 7-3

78 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos DMZ-host on määritetty. 7.3 UPnP Lyhyt kuvaus Voit määrittää UPnP-protokollan, jotta laite voi liittyä dynaamisesti verkkoon ja hakea IP-osoitteen, ilmoittaa toiminnoistaan ja tunnistaa muiden laitteiden toimintoja. Ympäristö UPnP-toiminto tukee automaattista määritystä, helppoa verkon käyttöä ja laitetyypin automaattista havaitsemista. Määritä UPnP seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > UPnP. 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa dynaamisen UPnP:n parametrit kuvassa 7-3 esitetyllä tavalla. Kuva 7-3 UPnP SJ (R1.0) 7-4

79 Taulukossa 7-3 kuvataan dynaamisen UPnP:n parametrit. Taulukko 7-3 UPnP-parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Ota UPnP-toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu. WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) Advertisement Period (in minutes) (Mainostusaika (minuutteina) Advertisement Time To Live (in hops) (Mainoksen jäljelläoleva elinikä (hyppyinä) WAN-ulkoverkkoyhteys. Jakso, jona UPnP-laite lähettää ilmoituspaketin. Jos UPnPlaite ei lähetä ilmoituspakettia tänä ajanjaksona, että laite ei toimi. Jakso on oletusarvoisesti 30 minuuttia. TTL-arvo, jonka mukaan UPnP-laite lähettää ilmoituspaketteja eli reititysten enimmäisaika. Oletusarvo on Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos UPnP on määritetty. 7.4 UPnP-porttimääritys Lyhyt kuvaus Määritä UPnP-porttimääritys suorittamalla nämä toimet. Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että UPnP-laite on kytketty. Ympäristö Määritä UPnP-porttimääritys seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > UPnP Port Mapping (UPnP-porttimääritys). 2. Tarkista UPnP-porttimääritys oikeanpuoleisesta ruudusta. Vaiheiden loppu Lopputulos UPnP-porttimääritys tulee näkyviin. SJ (R1.0) 7-5

80 7.5 Porttiohjaus Lyhyt kuvaus Voit määrittää porttiohjauksen, jotta ulkoisessa verkossa oleva tietokone voi käyttää tlähiverkossa olevaa palvelinta asiakastilojen ulkoverkon (CPE WAN) kautta. Ympäristö Määritä porttiohjaus seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > Port Forwarding (Porttiohjaus). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa porttiohjauksen parametrit kuvassa 7-4 esitetyllä tavalla. Kuva 7-4 Porttiohjaus Taulukossa 7-4 kuvataan porttiohjauksen parametrit. Taulukko 7-4 Porttiohjauksen parametrit Parametri Kuvaus Enable (Ota käyttöön) Ottaa porttiohjauksen käyttöön. SJ (R1.0) 7-6

81 Parametri Name (Nimi) Protocol (Protokolla) WAN Host Start IP Address/WAN Host End IP Address (Ulkoverkon isännän IPosoitteiden alku/ulkoverkon isännän IPosoitteiden loppu) WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) WAN Start Port/WAN End Port (Ulkoverkon porttien alku/ulkoverkon porttien loppu) LAN Host IP Address (Lähiverkon isännän IP-osoite) LAN Host Start Port/LAN Host End Port (Lähiverkon isännän porttien alku/lähiverkon isännän porttien loppu) Kuvaus Virtuaalinen host-nimi, joka ei voi olla tyhjä. Sallittujen pakettien protokolla. TCP WAN-ulkoverkon isännän IP-osoitelohko. Ulkoverkkoyhteys. Ulkoverkon isännän porttinumeroiden alue. Lähiverkon isännän IP-osoite. Lähiverkon isännän porttinumeroiden alue. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Jatkotoimet Voit myös muokata porttiohjauksen määritystä tai poistaa sen taulukossa 7-5 esitetyillä tavoilla. Taulukko 7-5 Porttiohjauksen toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa porttiohjauksen määritystä. Poistaa porttiohjauksen määrityksen. 7.6 DNS-palvelu DNS-palvelun määritys sisältää seuraavat: Verkkotunnus Isännät DNS Verkkotunnus Lyhyt kuvaus Voit määrittää verkkonimen, jolla laite lisätään vastaavaan verkon toimialueeseen. Ympäristö Määritä verkkotunnus seuraavasti: SJ (R1.0) 7-7

82 Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > DNS Service (DNSpalvelu) > Domain Name (Verkkotunnus) kuvassa 7-5 esitetyllä tavalla. Kuva 7-5 Verkkotunnus 2. Kirjoita oikeanpuoleisen ruudun Domain Name (Verkkotunnus) - tekstikenttään verkkotunnus. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Verkkotunnus on määritetty Hostit Lyhyt kuvaus Voit määrittää host-nimen, jotta voit hallita käyttäjäpuolen host-nimen ja IP-osoitteen välistä määrityssuhdetta. Ympäristö Määritä host-nimi seuraavasti: SJ (R1.0) 7-8

83 Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > DNS Service (DNSpalvelu) > Hosts kuvassa 7-6 esitetyllä tavalla. Kuva 7-6 Isännät 2. Kirjoita oikeanpuoleisen ruudun Host Name (Host-nimi) -tekstikenttään host-nimi ja IP Address (IP-osoite) -tekstikenttään IP-osoite. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Jatkotoimet Voit myös muokata host-nimeä tai poistaa sen taulukossa 7-6 esitetyillä tavoilla. Taulukko 7-6 Hostnimen toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa host-nimeä tai IP-osoitetta. Poistaa host-nimen tai IP-osoitteen. SJ (R1.0) 7-9

84 7.6.3 DNS Lyhyt kuvaus Määritä yleiset DNS-parametrit suorittamalla nämä toimet. Ympäristö WAN-ulkoverkkoon liittyvä DNS-määritys on sidottu tiettyyn ulkoverkkoyhteyteen. Jos joitakin toimintoja ei ole määritetty ulkoverkkoyhteyteen, ne vaativat yleisen DNSohjauksen. Määritä yleiset DNS-parametrit seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > DNS Service (DNS-palvelu) > DNS kuvassa 7-7 esitetyllä tavalla. Kuva 7-7 DNS 2. Kirjoita oikeanpuoleiseen ruutuun DNS-palvelimien nimet DNS Server1 (DNSpalvelin 1)- ja DNS Server2 (DNS-palvelin 2) -tekstikenttiin. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu SJ (R1.0) 7-10

85 Lopputulos Yleiset DNS-parametrit on määritetty. 7.7 QoS QoS-määritys sisältää seuraavat: Perusasetukset Luokittelu Perusmääritys Lyhyt kuvaus Ota QoS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Ota QoS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > QoS (Palvelun laatu) > Basic (Perusmääritys) kuvassa 7-8 esitetyllä tavalla. Kuva 7-8 QoS-perusparametrit SJ (R1.0) 7-11

86 2. Ota Qos-toiminto käyttöön valitsemalla Enable QoS (Ota QoS käyttöön). Sen jälkeen voit valita Enable DSCP Re-marking (Ota DSCP-uudelleenmerkintä käyttöön)- ja Enable 802.1p Re-marking (Ota 802.1p-uudelleenmerkintä käyttöön). Vaiheiden loppu Lopputulos QoS-perusparametrit on määritetty Luokittelu Lyhyt kuvaus Määritä QoS-luokittelusäännöt suorittamalla nämä toimet. Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että QoS-perusmääritys on valmis. Ympäristö QoS on verkkoturvallisuuden mekanismi, joka käsittelee verkon tiedonsiirron viiveet ja ruuhkat. Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > QoS (Palvelun laatu) > Classification (Luokittelu). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa QoS-luokittelun parametrit kuvassa 7-9 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 7-12

87 Kuva 7-9 Luokittelu Taulukossa 7-7 kuvataan QoS-luokittelun parametrit. Taulukko 7-7 QoS-luokittelun parametrit Parametri DevIn L2-protokolla L3-protokolla Source MAC Address (MAC-lähdeosoite) Kuvaus Tiedonsiirron tulo. Arvoalue: IPV4, ARP, PPPoE Arvoalue: TCP, UDP, ICMP Lähdeisännän MAC-osoite p Arvoalue: 0 7 Source IP Address MIN (IP-lähdeosoite) IP-lähdeosoitteen arvoalue. Destination IP Address MIN (IP-kohdeosoite) IP-kohdeosoitteen arvoalue. Destination Port MIN (Kohdeportti) Arvoalue: DSCP Arvoalue: p Re-marking (802.1p-uudelleenmerkintä) Arvoalue: 0 7 DSCP Re-marking (DSCP-uudelleenmerkintä) Arvoalue: 0 63 Queue Index (Jono) Arvoalue: 1, 2, 3 SJ (R1.0) 7-13

88 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos QoS-luokittelusäännöt on määritetty. 7.8 SNTP Lyhyt kuvaus Voit määrittää SNTP-asetukset laitteen ajan synkronoimiseen palvelimen ajan kanssa. Ympäristö Määritä SNTP seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > SNTP. 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa dynaamisen SNTP-parametrit kuvassa 7-10 esitetyllä tavalla. Kuva 7-10 SNTP Taulukossa 7-8 kuvataan dynaamisen SNTP-parametrit. SJ (R1.0) 7-14

89 Taulukko 7-8 SNTP-parametrit Parametri Time Zone (Aikavyöhyke) Primary NTP Server Address (Ensisijaisen NTP-palvelimen osoite) Secondary NTP Server Address (Toissijaisen NTP-palvelimen osoite) Poll Interval (Kyselyväli) Kuvaus Aikavyöhyke. Ensisijaisen NTP-palvelimen IP-osoite. Toissijaisen NTP-palvelimen IP-osoite. Kyselyväli eli palvelimen ajan synkronointiväli. sekunti 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos SNTP on määritetty. 7.9 IGMP IGMP-määritys sisältää seuraavat: IGMP-välityspalvelin Perusmääritys Perusmääritys Lyhyt kuvaus Voit ottaa IGMP-välityspalvelimen ja IGMP-jäljityksen käyttöön. Ympäristö Ota IGMP-välityspalvelin ja IGMP-jäljitys käyttöön seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > IGMP > Basic Configuration (Perusmääritys). 2. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Enable IGMP Proxy (Ota IGMPvälityspalvelin käyttöön) ja Enable IGMP Snooping (Ota IGMP-jäljitys käyttöön) kuvassa 7-11 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 7-15

90 Kuva 7-11 Perusmääritys 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos IGMP-perusmääritys on valmis IGMP-välityspalvelin Lyhyt kuvaus Määritä IGMP-välityspalvelin suorittamalla nämä toimet. Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että ulkoverkkoyhteys on määritetty. Ympäristö Määritä IGMP-välityspalvelin seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > IGMP > IGMP Proxy (IGMP-välityspalvelin). SJ (R1.0) 7-16

91 2. Valitse WAN-ulkoverkkoyhteyden tyyppi oikeanpuoleisen ruudun avattavasta WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) -listasta kuvassa 7-12 esitetyllä tavalla. Kuva 7-12 IGMP-välityspalvelin 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos IGMP-välityspalvelin on määritetty. Jatkotoimet Voit myös poistaa sääntöpohjaisen reitityksen tiedotnapsauttamalla Dynaaminen reititys Lyhyt kuvaus Voit ottaa käyttöön RIP-protokollan dynaamisen reititystoiminnon, jotta järjestelmä luo tason 3 tietojen välityksen. SJ (R1.0) 7-17

92 Ympäristö RIP on dynaaminen reititysprotokolla, joka perustuu V-D-algoritmiin. Se vaihtaa reititystietoja UDP-datapaketeilla. RIP-protokollalla on oma reititysalgoritmi. Se mukautuu verkkotopologian muutoksiin, sillä on korkeammat järjestelmävaatimukset kuin staattisella reitityksellä ja se käyttää tiettyjä verkkoresursseja. Määritä dynaaminen reititys seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > Dynamic Routing (Dynaaminen reititys) > Basic Configuration (Perusmääritys). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa dynaamisen reitityksen parametrit kuvassa 7-13 esitetyllä tavalla. Kuva 7-13 Dynaaminen reititys Taulukossa 7-9 kuvataan dynaamisen reitityksen parametrit. Taulukko 7-9 Dynaamisen reitityksen parametrit Parametri Kuvaus Enable RIP (Ota RIP käyttöön) Ottaa RIP-protokollan käyttöön. Version (Versio) Arvoalue: RIP v1, RIP v2, RIP v1 Compatible (RIP v1 - yhteensopiva) 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu SJ (R1.0) 7-18

93 Lopputulos Dynaaminen reititys on määritetty Porttien salliminen Lyhyt kuvaus Voit määrittää portin porttien sallimista varten. Kun sovellus käyttää sallivaa porttia yhteyden luomiseen ulkoisen kanssa, laitteeseen liitetty reititin välittää ulkoisen yhteyden sisäiseen sallivaan porttiin. Ympäristö Porttien sallimista käytetään suojatuissa porteissa. Järjestelmä ottaa nämä portit käyttöön vain silloin, kun porttien salliminen on käytössä. Määritä porttien salliminen seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Application (Sovellus) > Port Trigger (Porttien salliminen). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa porttien sallimisen parametrit kuvassa 7-14 esitetyllä tavalla. Kuva 7-14 Porttien salliminen Taulukossa 7-10 kuvataan porttien sallimisen parametrit. SJ (R1.0) 7-19

94 Taulukko 7-10 Porttien sallimisen parametrit Parametri Kuvaus Enable Port Triggering (Ota porttien salliminen käyttöön) Application (Sovellus) Triggering IP Address (Salliva IP-osoite) Service Type (Palvelutyyppi) Triggering Port (Salliva portti) Connection Type (Yhteystyyppi) Start Port/End Port (Aloitusportti / Lopetusportti) Timeout (Aikakatkaisu) Ottaa porttien sallimisen käyttöön. Porttien sallimismäärityksen nimi. IP-osoite, jota laite käyttää. Palvelutyyppi Oletus: TCP Protokollan portti, jota laite käyttää. Se ei voi olla tyhjä. Ulkoisen reitittimen yhteystyyppi Oletus: TCP Porttialue, joka sallii portin määrityksen eli paketin tason 4 porttinumeron. Kun porttien salliminen on käytössä, aloitusportin ja lopetusportin palvelu on käytössä. Parametri ei voi olla tyhjä. Aloitusportin ja lopetusportin ero on väliltä 1 9. Sallimisen aikakatkaisu. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos Porttien salliminen on määritetty. SJ (R1.0) 7-20

95 Luku 8 Hallinta Sisällysluettelo TR Käyttäjähallinta Järjestelmänhallinta Lokienhallinta Vianmääritys TR-069 TR-069-määritys sisältää seuraavat: Perusasetukset Varmenne Perusmääritys Lyhyt kuvaus Määritä TR-069-perusparametrit suorittamalla nämä toimet. Ympäristö TR-069, joka tunnetaan myös asiakastilojen ulkoverkon (CPE WAN) hallintaprotokollana, on DSL-foorumin kehittämä verkonhallintajärjestelmän protokolla. Sen avulla päätelaitteita voi hallita tehokkaammin. Määritä TR-069-perusparametrit seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > TR-069 > Basic (Perusmääritys). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa TR-069-perusparametrit kuvassa 8-1 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 8-1

96 Kuva 8-1 TR-069-perusmääritys Taulukossa 8-1 kuvataan TR-069-perusparametrit. Taulukko 8-1 TR-069-perusparametrit Parametri Kuvaus WAN Connection (Ulkoverkkoyhteys) ACS URL Username/Password (Käyttäjätunnus/Salasana) Connection Request URL (Yhteyspyynnön URL) Connection Request Username/Connection Request Password (Yhteyspyynnön käyttäjätunnus/yhteyspyynnön salasana) Enable Periodic Inform (Ota jaksoittaiset ilmoitukset käyttöön) Periodic Inform Interval (Jaksoittaisten ilmoitusten aikaväli) Enable Certificate (Ota varmenne käyttöön) TR-069-palvelun ulkoverkkoyhteys. Määritä TR-069-käyttöä tukeva ulkoverkko valitsemalla Network (Verkko) > WAN (Ulkoverkko) > ADSL/VDSL Conn Settings (ADSL/VDSL-yhteyden asetukset). NMS-palvelimen URL-osoite. NMS-palvelimen käyttäjätunnus ja salasana laitteen käyttämiseen. Luodaan automaattisesti. Laitteen NMS-palvelimen käyttäjätunnus ja salasana. Ottaa jaksoittaiset ilmoitukset käyttöön. Laitteen jaksoittaisten ilmoitusten aikaväli. Ottaa TR-068-varmenteen käyttöön. Määritä varmenne valitsemalla Administration (Hallinta) > TR-069 > Certificate (Varmenne). 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu SJ (R1.0) 8-2

97 Lopputulos TR-069-perusparametrit on määritetty Varmenne Lyhyt kuvaus Määritä myöntäjävarmenne suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Ota varmenne käyttöön valitsemalla Administration (Hallinta) > TR-069 > Basic (Perusmääritys). Määritä myöntäjävarmenne seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > TR-069 > Certificate (Varmenne). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa CA-myöntäjävarmenne kuvassa 8-2 esitetyllä tavalla. Kuva 8-2 Varmenne 3. Valitse myöntäjävarmenteen tiedosto valitsemalla Browse (Selaa). Huomautus: Palveluntarjoaja toimittaa myöntäjävarmenteen päätteen käyttäjälle. Se tuodaan lähitietokoneesta. SJ (R1.0) 8-3

98 4. Valitse Import Certificate (Tuo varmenne). Vaiheiden loppu Lopputulos Myöntäjävarmenne on määritetty. 8.2 Käyttäjähallinta Lyhyt kuvaus Hallinnoi käyttäjätilejä ja käyttäjien oikeuksia suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Taulukossa 8-2 kuvataan käyttäjien oikeudet. Taulukko 8-2 Käyttäjien oikeudet Rooli Käyttäjätunnus ja salasana Käyttöoikeus Administrator (Järjestelmänvalvoja) User (Käyttäjä) Käyttäjätunnus: admin Salasana admin Käyttäjätunnus: username Salasana: username Kaikkien parametrien määritysoikeudet. Käyttäjällä on vain seuraavat oikeudet: Tietojen tarkastelu Ohjelmiston päivitys. Hallinnoi käyttäjätilejä ja käyttäjien oikeuksia seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > User Management (Käyttäjähallinta). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa käyttäjähallinnan parametrit kuvassa 8-3 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 8-4

99 Kuva 8-3 Käyttäjähallinta Taulukossa 8-3 kuvataan käyttäjähallinnan parametrit. Taulukko 8-3 Käyttäjähallinnan parametrit Parametri Kuvaus User Right (Käyttöoikeus) Username (Käyttäjätunnus) Old Password (Vanha salasana) New Password (Uusi salasana) Confirm Password (Vahvista salasana) Käyttöoikeus sisältää seuraavien oikeudet: Administrator (Järjestelmänvalvoja) User (Käyttäjä) Tätä ei voi määrittää. Oletusarvot: Järjestelmänvalvoja : admin Käyttäjä: username Oletusarvot: Järjestelmänvalvoja : admin Käyttäjä: username Käyttäjän itse määrittämä salasana. Uusi salasana uudelleen. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Käyttäjätilit ja käyttäjien oikeudet on määritetty. 8.3 Järjestelmänhallinta Järjestelmänhallinta sisältää seuraavat: SJ (R1.0) 8-5

100 Järjestelmänhallinta Ohjelmiston päivitys Määritysten hallinta Oletusmääritysten hallinta Järjestelmänhallinta Lyhyt kuvaus Käynnistä laite uudelleen tai palauta tehdasasetukset suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Käynnistä laite uudelleen tai palauta tehdasasetukset seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > System Management (Järjestelmänhallinta) > System Management (Järjestelmänhallinta) kuvassa 8-4 esitetyllä tavalla. Kuva 8-4 Järjestelmänhallinta 2. Käynnistä laite uudelleen valitsemalla Reboot (Käynnistä uudelleen). 3. Palauta tehdasasetukset valitsemalla Restore Default (Palauta oletusasetukset). Vaiheiden loppu Lopputulos Järjestelmänhallinta on suoritettu. SJ (R1.0) 8-6

101 8.3.2 Ohjelmiston päivitys Lyhyt kuvaus Päivitä ohjelmisto suorittamalla nämä toimet. Edellytykset Varmista ennen toiminnon suorittamista, että päivitystiedosto on valmiina. Ympäristö Päivitä ohjelmisto seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > System Management (Järjestelmänhallinta) > Software Upgrade (Ohjelmiston päivitys) kuvassa 8-5 esitetyllä tavalla. Kuva 8-5 Ohjelmiston päivitys 2. Valitse päivitysversion tiedosto valitsemalla Browse (Selaa). 3. Valitse Upgrade (Päivitä). Varoitus! Järjestelmä näyttää kehotteita päivityksen edetessä. Älä katkaise virtaa päivityksen aikana. Muutoin laite saattaa vahingoittua. Vaiheiden loppu SJ (R1.0) 8-7

102 Lopputulos Kun ohjelmisto on päivitetty, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen ja palaa kirjautumisikkunaan Määritysten hallinta Lyhyt kuvaus Tuo ja vie määritystiedosto suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Määritystiedosto viittaa mukautettuun määritykseen, joka perustuu tehdasasetuksiin. Jos määritystiedostoa ei viedä ja tallenneta, järjestelmä palauttaa tehdasasetukset. Hallinnoi määritystiedostoa seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > System Management (Järjestelmänhallinta) > User Configuration Management (Määritysten hallinta) kuvassa 8-6 esitetyllä tavalla. Kuva 8-6 Määritysten hallinta 2. Vie määritystiedosto valitsemalla Backup Configuration (Varmuuskopioi määritys). 3. Valitse määritystiedosto valitsemalla Browse (Selaa). 4. Tuo määritystiedosto valitsemalla Restore Configuration (Palauta määritys). SJ (R1.0) 8-8

103 Huomautus: Kun määritystiedosto on tuotu, järjestelmä käynnistyy uudelleen. Vaiheiden loppu Lopputulos Määritysten hallinta on suoritettu Oletusmääritysten hallinta Lyhyt kuvaus Tuo ja vie oletusmääritystiedosto suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Hallinnoi oletusmääritystiedostoa seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > System Management (Järjestelmänhallinta) > Default Configuration Management (Oletusmääritysten hallinta) kuvassa 8-7 esitetyllä tavalla. Kuva 8-7 Oletusmääritysten hallinta 2. Vie oletusmääritystiedosto valitsemalla Backup Configuration (Varmuuskopioi määritys). 3. Valitse oletusmääritystiedosto valitsemalla Browse (Selaa). SJ (R1.0) 8-9

104 4. Tuo oletusmääritystiedosto valitsemalla Restore Configuration (Palauta määritys). Huomautus: Kun oletusmääritystiedosto on tuotu, järjestelmä käynnistyy uudelleen. Vaiheiden loppu Lopputulos Oletusmääritysten hallinta on suoritettu. 8.4 Lokien hallinta Lyhyt kuvaus Hallinnoi lokeja suorittamalla nämä toimet. Ympäristö Hallinnoi lokeja seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > Log Management (Lokien hallinta). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa lokien hallinnan parametrit kuvassa 8-8 esitetyllä tavalla. Kuva 8-8 Lokien hallinta Taulukossa 8-4 kuvataan lokien hallinnan parametrit. SJ (R1.0) 8-10

105 Taulukko 8-4 Lokien hallinnan parametrit Parametri Kuvaus Log Enable (Ota loki käyttöön) Log Level (Lokitaso) Ottaa lokien tallennustoiminnon käyttöön. Lokitaso matalasta korkeaan. Kun lokitaso on määritetty, vain määritetyn lokitason ja sitä korkeamman tason lokit tallennetaan. 3. Valitse Submit (Lähetä). Vaiheiden loppu Lopputulos Voit tarkastella nykyisiä lokeja tekstikentässä. Jatkotoimet Voit myös päivittää, tyhjentää tai ladata lokeja taulukossa 8-5 kuvatuilla tavoilla. Taulukko 8-5 Lokien toiminnot Toiminto Refresh (Päivitä) Kuvaus Näyttää viimeisimmät 20 lokia tekstikentässä. Clear Log (Tyhjennä loki) Download Log (Lataa loki) Tyhjentää nykyiset lokit tekstikentästä. Lataa lokit lähitietokoneeseen. 8.5 Vianmääritys Tässä osassa kuvataan laitteen paikalliset vianmääritysmenetelmät Peilauksen määritys Lyhyt kuvaus Voit määrittää peilaavan portin kopioimaan paketit verkkopuolen portista käyttäjäpuolen lähiverkkoyhteyden liitäntään verkon häiriöiden määritystä ja käsittelyä varten. Ympäristö Määritä portin peilaus seuraavasti: Vaiheet 1. Valitse navigointipuusta Administration (Hallinta) > Diagnosis (Vianmääritys) > Mirror Configuration (Peilauksen määritys). 2. Määritä oikeanpuoleisessa ruudussa peilauksen parametrit kuvassa 8-9 esitetyllä tavalla. SJ (R1.0) 8-11

106 Kuva 8-9 Peilauksen määritys Taulukossa 8-6 kuvataan peilauksen määritysparametrit. Taulukko 8-6 Peilauksen määritysparametrit Parametri Kuvaus Source (Lähde) Destination (Kohde) Enable (Ota käyttöön) Verkkopuolen ulkoverkkoyhteyden liitäntä. Käyttäjäpuolen lähiverkkoyhteyden liitäntä. Ottaa portin peilauksen käyttöön. 3. Valitse Add (Lisää). Vaiheiden loppu Lopputulos Portin peilaus on määritetty. Jatkotoimet Voit myös muokata portin peilauksen määritystä tai poistaa sen taulukossa 8-7 esitetyillä tavoilla. Taulukko 8-7 Portin peilauksen toiminnot Painike Kuvaus Muokkaa määritystä. Poistaa määrityksen. SJ (R1.0) 8-12

1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5. 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5

1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5. 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5 1. JOHDANTO 4 1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5 3. ASENNUS 6 3.1 Laitteen asennus 6 3.2 Verkkoasetusten tekeminen 7 3.3 Kirjautuminen reitittimeen

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Suomenkielinen ohjelmisto ja ohjekirja suomenkielisillä kuvilla löytyy osoitteesta www.telewell.fi Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1.

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas My Net N900 Central -reititin Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali. Käyttäjän Pikaohje

Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali. Käyttäjän Pikaohje Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali Käyttäjän Pikaohje Esittely Uusi Cisco Model DPC3825 DOCSIS 3.0 tai EPC3825 EuroDOCSIS Wireless Residential Gateway Kotiterminaali

Lisätiedot

TW-3G Reititin. 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps. Ohjekirja

TW-3G Reititin. 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps. Ohjekirja TW-3G Reititin 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps Ohjekirja Copyright (c) TeleWell Oy 01/2010 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN ESITTELY... 4 1.1. Myyntipaketin sisältö... 4 1.2. Laitteen

Lisätiedot

TW-Wlan Reititin. Ohjekirja

TW-Wlan Reititin. Ohjekirja TW-Wlan Reititin Ohjekirja Copyright (c) TeleWell Oy 04/2011 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN ESITTELY... 4 1.1. Myyntipaketin sisältö... 4 1.2. Laitteen ominaisuudet... 5 1.3. Laitevaatimukset... 5 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE DNA Welho Laajakaista Kaapeli Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Tervetuloa DNA-asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

ThinkVantage Access Connections 4.1. Käyttöopas

ThinkVantage Access Connections 4.1. Käyttöopas ThinkVantage Access Connections 4.1 Käyttöopas ThinkVantage Access Connections 4.1 Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdan Liite D, Huomautuksia,

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas. Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE

Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas. Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE 2 Sisällysluettelo Kappale 1 GMT 3G+ yleistiedot 4 Laitteen osat 4 GMT 3G+ asetusten palautus 5 Kappale 2 Ennen

Lisätiedot

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual TW-525 WLAN 802.11n Ethernet Access Point User Manual Last revised on Jan 2011 Safety Warnings 1. Do not use the adapter in high humidity or high temperature environment. 2. Do not open or repair the case

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Langaton IP-kamera. Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SUOMI. Ver. 200805

Langaton IP-kamera. Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SUOMI. Ver. 200805 Langaton IP-kamera Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Langaton IP-kamera Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK Lue käyttöohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet HP Jetdirect -tulostuspalvelimet Hallintaopas (kiinteä ohjelmisto V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta saatua kirjallista

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas HP:n kannettava tietokone Viiteopas Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel on Intel Corporationin

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

Langaton REItItIn Käyttöohje N 150 F9K1001V5 8820ey01312fi V. A00

Langaton REItItIn Käyttöohje N 150 F9K1001V5 8820ey01312fi V. A00 Langaton REITITIN N150 F9K1001V5 Käyttöohje 8820ey01312fi V. A00 Sisällysluettelo Aloitusopas.... 1 Laatikon sisältö... 1 Ensimmäinen asennuskerta... 1 Asentaminen... 2 Langattomien laitteiden yhdistäminen...

Lisätiedot

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas FS-1118MFP Verkkoskannerin asennusopas Johdanto Tämä opas Tavaramerkkitietoja Opas sisältää ohjeet skannaustoimintojen ensiasennukseen. Lisäksi oppaassa kuvataan koneen peruskäyttö verkkoskannerina. Microsoft,

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot