REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta Copsa ry 13 Oppimisprosessi 14 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 17 Talousprosessi 19 Kansainvälisyysprosessi 20 Henkilöstön kehittäminen 21 Informaatiopalveluprosessi 24 Kirjasto- ja tietopalvelu 25 Markkinointiprosessi 27 Laatutyö 28 Osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun hallitus 29 2

3 REHTORIN KATSAUS Pitkään valmisteltu toiminimen muutos toteutui, kun kaupparekisteriin rekisteröitiin ylläpitäjänä Centria ammattikorkeakoulu Oy, rinnakkaistoiminimenä Centria yrkeshögskola Ab. Ammattikorkeakoulun nimi muutettiin alkaen muotoon Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola. Vuoden aikana valmisteltiin ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välistä sopimusta tavoitekaudelle Merkittävin asia valmistelussa oli ministeriön päätös leikata ammattikorkeakoululta 140 aloituspaikkaa. Matkailun ja esittävän taiteen koulutus päättyy kokonaan ja tekniikan koulutus vähenee merkittävästi. Aloituspaikkaleikkaukset ja yksikköhintatuloon tuleva rahoituksen väheneminen toivat ammattikorkeakoululle merkittävän toiminnan sopeuttamisvelvoitteen. Alueellinen yhteistyö Korkeakoulutoimijoiden strategista ja toiminnallista yhteistyötä toiminta-alueella ohjasi keskeisesti allekirjoitettu Botnia-yhteistyön kumppanuussopimus. Botnia-strategia 2015 vahvisti yhteistyötä ja kehitti sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulu sitoutui tähän strategiseen ja toiminnalliseen yhteistyöhön ja pitää sitä tärkeimpänä strategisena kumppanuutenaan. Ammattikorkeakoulu uudisti strategiansa vastaamaan hallitusohjelman, opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten sekä rakenteellisen kehittämisen asettamia velvoitteita. Päivitetty Strategia 2016 hyväksyttiin ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksessa Uudistuneessa strategiassa johtaminen ja strategian toimeenpano perustuvat ammattikorkeakoulun toimialueeseen, joka muodostuu kolmesta monialaisesta ja laajasti yhteistyötä tekevästä, aluepoliittisesti suhteellisen itsenäisestä talousalueesta. Tähän perustuen ammattikorkeakoulu organisoi toimintansa kolmelle kampukselle Kokkolaan, Ylivieskaan ja Pietarsaareen. Ammattikorkeakoulu jatkoi kampusyhteistyötä ja yhteisten infrastruktuuri- ja tukipalvelutoimintojen kehittämistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus teki kokouksessaan päätöksen organisoida 2013 alkaen toimintansa kahteen yksikköön: Kokkola-Pietarsaaren ja Ylivieskan yksiköt. Tuki- ja palvelutoiminnoissa parannettiin kustannustehokkuutta ja tuottavuutta karsimalla päällekkäisyyksiä ja keskittämällä toimintoja. Kuvatut rakenteelliset muutokset, säästövelvoitteet ja toimintojen uudelleen organisointi johti yhteistoimintalain edellyttämiin neuvotteluihin ja henkilöstövaikutuksiin. Vuonna 2012 henkilöstön määrä väheni 18 henkilöllä. Lainsäädäntö uudistuu Ammattikorkeakoulukentässä on vuoden aikana valmisteltu lakiuudistusta eduskunnan käsittelyyn tavoitteena uudistuva lainsäädäntö vuodesta 2014 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät ammattikorkeakoulun toimilupaan ja koulutustehtävään sekä rahoituksen perustana olevan yksikköhinnan laskentaperusteisiin. Rahoituksessa otetaan huomioon koko ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Yksikköhintarahoitus muuttuu kokonaan tulosperusteiseksi, jossa korostuvat suoritetut tutkinnot, opintoprosessin laatu ja tehokkuus sekä työllistyminen. Vuoden 2012 aikana ammattikorkeakoulu on uudistanut toimintaprosessejaan uudistuvan lainsäädännön suuntaan. Pekka Hulkko, rehtori 3

4 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA JA TASE LIIKEVAIHTO , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,71 Muut henkilösivukulut , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Liiketoiminnan muut kulut , ,89 LIIKEVOITTO , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 935,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,47 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,90 JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO , ,90 4

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,65 Muut pitkävaikutteiset menot , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,48 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,45 hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet , ,26 Muut osuudet 1 200, ,00 Muut saamiset , ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset 0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,69 Muut saamiset , ,41 Siirtosaamiset , ,71 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 607, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA , ,33 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Muut rahastot Muut rahastot , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,11 Tilikauden voitto , ,90 Oma pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,56 Ostovelat , ,15 Muut velat , ,38 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,87 yhteensä Vieras pääoma yhteensä , ,31 VASTATTAVAA , ,33 5

6 TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ, KOKKOLA-PIETARSAARI Vuoden 2012 alusta Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikkö sekä Pietarsaaren yksikkö yhdistyivät yhdeksi yksiköksi, jonka nimeksi tuli Kokkola-Pietarsaaren yksikkö. Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on kansainvälinen yksikkö, jolla on toimipisteet sekä Kokkolassa Talonpojankadun kampuksella että Pietarsaaressa Campus Allegrossa. Yksikön koulutus suunnitellaan ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän kanssa. Toiminta perustuu luottamukseen, avoimeen tiedonvälitykseen, jatkuvaan uudistumiseen sekä yrittäjyyden arvostamiseen ja tukemiseen. Toimintaperiaatteidensa myötä Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja sekä Kokkolan että Pietarsaaren alueella. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Kemiantekniikan koulutusohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Degree Programme in Business Management Degree Programme in Information Technology Degree Programme in Tourism Yksikössä tarjottavat ylemmät AMK-tutkinnot (yhteishaku 2012) Teknologiaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management (MBA) Oppiminen Yksikössä saavutettiin vuodelle 2012 asetettu tutkintotavoite. Valmistuneita opiskelijoita oli yhteensä 218. Tehostettu opintojen ohjaus edesauttoi tavoitteen saavuttamisessa. KOHU-hanke eteni suunnitelmien mukaan ja uudet opetussuunnitelmat saatiin valmiiksi. Suomessa asuvien ulkomaalaisten hakijoiden määrä kasvoi selvästi. Myös suomalaisten opiskelijoiden määrä vieraskielisissä koulutusohjelmissa on kasvanut. Kansainvälinen toiminta Kokkola-Pietarsaaren tekniikan ja liiketalouden yksikön opiskelijat edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli noin 500 ja vaihto-opiskelijoita viitisenkymmentä. Opiskelijavaihtoon lähti vuonna 2012 yhteensä 69 opiskelijaa, joista 49 oli pitkässä, yli kolme kuukautta kestävässä vaihdossa ulkomailla. Henkilökunnasta vaihtoon lähti yhteensä 34 henkilöä, joista yksi oli yli yhden kuukauden vaihto. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan volyymi oli 1,9 miljoonaa euroa. Pääasiassa käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet ovat joko opettajavetoisia tai niissä mukana olevat henkilöt toimivat osittain opetustehtävissä. Hankkeisiin on rekrytoitu opiskelijoita tarpeen mukaan. Vuoden aikana panostettiin erityisesti henkilökunnan Tyky-toimintaan. Henkilöstöstä tohtorin tutkinnon suoritti vuoden 2012 aikana yksi henkilö. Hannele Teir, yksikönjohtaja 6

7 Koulutusohjelmia 11 Tutkintoja 218 Hankkeita 25 7

8 Koulutusohjelmia 6 Tutkintoja 191 Hankkeita 32 8

9 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Ylivieskan yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja erityisesti Oulun Eteläisen alueella sekä laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikkö on monialainen ja se tarjoaa korkeakouluopetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Yksiköllä on kaksi päätehtävää; opetus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, joilla tähdätään vahvaan aluekehittämiseen. Tavoitteena on, että opetus ja innovaatiotoiminta toimivat keskenään synergisesti. TKI:n osuus koko yksikön toiminnan laajuudesta ja taloudesta on noin kolmannes. Yksikkö on aluekehitystyössä aktiivisesti mukana erilaisissa aluesuunnitteluprosesseissa ja se on merkittävä osa verkostoitunutta Oulun Eteläisen korkeakoulukeskusta. Ylivieskan yksikön toimintapoliittisena tavoitteena on yrittäjämäinen toiminta, jossa painotetaan käytännön myyntitoimintoja ja asiakassuhteiden jatkumista. Toiminnot on järjestetty tiimiperusteisiksi ja tiimitoiminnan edellytyksiä kehitetään jatkuvasti. Loppuvuoden toimintaa väritti koko ammattikorkeakoulun YT-prosessit ja toimintojen sopeuttaminen tulevien vuosien resurssien leikkauksiin. Yksikön perustamisesta asti yksikönjohtajana toiminut TT Keijo Nivala siirtyi tutkimus- ja innovaatiojohtajan tehtäviin ja uudeksi yksikönjohtajaksi valittiin FM Hannu Leppälä. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Mediatekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Degree Programme in Industrial Management Liiketalouden koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Yksikössä tarjottavat ylemmät AMK-tutkinnot (yhteishaku 2012) Teknologiaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management (MBA) Oppiminen Yksiköstä valmistui toimintavuonna 191 opiskelijaa. Valmistumispäivänä työpaikka oli 70 %:lla valmistuneista. Keskeyttäneiden määrä oli 121, joka oli noin 10 % kokonaisopiskelijamäärästä. Opiskelijarekrytoinnissa tekniikan nuorten koulutusta lukuun ottamatta onnistuttiin hyvin. Aikuiskoulutuksessa oli käynnissä muun muassa projektiluonteinen rakennusinsinöörikoulutus Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa sekä agrologikoulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Kansainvälinen hanketoiminta lisääntyi edelleen ja merkittävänä uutena hankkeena käynnistyi Centrian koordinoima ja hallinnoima sähköautotekniikan Pohjois-Suomen kehittämiskonsortio, jonka myötä toimintoja laajennettiin Oulun seudulle. TEKESin rahoittamia tai osarahoittamia hankkeita toimintavuonna oli yhteensä seitsemän. Erityistä kehittämispanostusta suunnattiin puulaboratorion palveluiden kehittämiseen sekä uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien tekniikoiden tutkimiseen. Kansainvälisyys Kansainvälisyys keskittyi englanninkielisen Industrial Management -koulutusohjelman aktiviteetteihin ja kohdemaina olivat muun muassa Puola, Unkari, Venäjä ja Saksa. Yleisesti kansainvälisyys lisääntyi edelleen yksikön operatiivisessa toiminnassa; opettaja- ja opiskelijavaihto oli vilkasta ja hanketoiminnan kansainvälinen verkostoituminen laajeni ja syveni. Kansainvälisiä hankkeita oli toiminnassa yhteensä yhdeksän. Keijo Nivala, yksikönjohtaja 9

10 itsenäistä selviytymistä tukevien esteettömien ratkaisujen ja täydentävien hoitomuotojen palveluohjauksen kehittäminen. Palvelutalossa avattu senioreitten maksuton kuntosali on tuottanut iäkkäille niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia. Tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin. Alueellista hyvinvoinnin kehittämistehtävää on ohjannut Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia. HYVINVOINNIN JA KULTTUURIN YKSIKKÖ, KOKKOLA Kokkolan hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö on monipuolinen korkeakouluyhteisö, joka vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen, lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä palvelutoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan muodostamana kokonaisuutena alan tavoitteisiin. Yksikön kaikkien koulutusohjelmien toteuttamisessa hyödynnetään synergiaetuja. Koulutusohjelmiin integroituva TKI-työ suuntautuu toiminta-alueella niin sosiaali- ja terveys- kuin kulttuurialan kehittämiseen. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan erilaisten arviointien tulokset sekä elinkeino- ja työelämän kehityksen ennakointitutkimukset ja haasteet. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Esittävän taiteen koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Oppiminen Haasteena oli edelleen syventää hyvinvointi- ja kulttuurialan pedagogista vuorovaikutusta. Koulutusten vetovoimaisuus on pysynyt korkeana. Sosiaali- ja terveysalan alueelliset palvelurakenneuudistukset ovat monipuolistaneet entisestäänkin syvällistä työelämäyhteistyötä. Sairaanhoitajakoulutuksen lisäämistarve näyttäytyy arjessa. Esittävän taiteen koulutusohjelman opintoihin sisältyvää työelämäyhteistyötä on edelleen kehitetty koulujen, kulttuurialan toimijoiden, hyvinvointialan organisaatioiden ja yritysten kanssa. Musiikin koulutusohjelman opiskelijat levittäytyivät Kokkolan seudun kouluihin toteuttaen osallistavia työpajoja. Hyvinvointialalla painoalueita olivat Näkyvyyttä ja kansainvälisyyttä Peruskoulussa toteutettujen työpajojen kautta tutustuttiin eri maiden ja maanosien musiikkiperinteeseen, mukana olivat muun muassa Irlanti, Iso- Britannia, Afroamerikka ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen musiikki, samalla opettajat integroivat samat aihepiirit kuvaamataidon, historian ja maantiedon opetukseen. Yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi Rocky Horror -musikaalilla. Konservatorion kanssa yhteistyö jatkui Folk Orchestra OFOn ja Ponsi-orkesterin kanssa. Musiikin koulutusohjelman lauluopiskelija Jesse Kaikuranta saavutti menestystä The Voice of Finland -ohjelmaformaatissa, josta hän ponnahti koko kansan tietoisuuteen. Opettajien kansainvälinen liikkuvuus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Opiskelijoiden kansainvälisyyspassi on edistänyt aktiivista kotikansainvälistymistä. Terve Afrikka -verkoston neljäs North-South-South -intensiivikurssi sekä verkostokokous järjestettiin Kampalassa, Ugandassa Kurssin 75 osallistujaa olivat Suomesta, Ugandasta ja Keniasta, joukossa opiskelijoita ja opettajia/ professoreita. Vuoden 2012 aikana Terve Afrikka -opettaja- ja opiskelijavaihto jatkui normaaliin tapaan. Esittävän taiteen Umodzi-verkosto sai CIMOn NSS-rahoituksen kaudelle , jolloin ensimmäiset opiskelijavaihdot, vastavuoroiset henkilöstövaihdot ja hallinnolliset vierailut toteutuivat. Itä-Afrikka-yhteistyöhön suuntautuva sosiaalialan STEPS-verkosto perustettiin ja North- South-South -hankehakemuksen laadinta käynnistettiin. Verkostoon kuuluu yhdeksän ammattikorkeakoulua Suomesta sekä partneriyliopistot Tansaniasta ja Etiopiasta. Sosiaalialan Erasmus IP-leirin (SPICY) suunnitteluverkoston kokous pidettiin Bialystokissa Puolassa marraskuussa ja leiri toteutuu maaliskuussa Australialaisen University of Tasmanian kanssa laadittiin opiskelijavaihtosopimus ja ensimmäiset suomalaiset hoitoalan vaihto-opiskelijat lähtevät Tasmaniaan helmikuussa Merja Joutsen-Onnela, yksikönjohtaja 10

11 Koulutusohjelmia 5 Tutkintoja 115 Hankkeita 10 11

12 Jäseniä 838 Tutoreita 70 Järjestettyjä tapahtumia 35 12

13 OPISKELIJAKUNTA COPSA RY Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsa ry on lakisääteinen opiskelijakunta, jonka päätehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja hyvinvointia. Vuonna 2012 Copsan edustajistossa toimi yhdeksän jäsentä ja hallituksessa seitsemän jäsentä. Lisäksi Copsalla oli kolme työntekijää, joista yksi määräaikaisesti toukokuun loppuun sekä kokoaikainen suunnittelija ja kokoaikainen toiminnanjohtaja. Copsan toimijat osallistuivat Samokin järjestämiin koulutuksiin sekä olivat aktiivisesti vaikuttamassa koulun työryhmissä ja tiimeissä tuoden opiskelijoiden näkökantoja esille. Tapahtumat Copsan toiminnassa näkyvimpänä osana on tapahtumien järjestäminen opiskelijoille. Perinteiset Tursajaiset järjestettiin jo 21. kerran. Myös suuren suosion saavuttanut Triangeli-risteily järjestettiin yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn sekä Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Centria ammattikorkeakoulusta tapahtumaan osallistui 150 opiskelijaa, eivätkä kaikki halukkaat päässeet mukaan. Uutuutena saimme järjestettyä Copsan historian ensimmäisen risteilyn MS Jennyllä Kokkolan leirintäalueelta Tankkarin saarelle syksyllä. Lisäksi keväällä järjestettiin kevätkauden lopettajaiset Kalajoella yhteistyössä paikallisen hankkeen ja ravintolayrittäjän kanssa. Ravintolatapahtumia järjestettiin kaikkiaan kymmenen. Näiden lisäksi Copsa järjesti liikuntatapahtumia, kuten jalkapalloturnauksen Pietarsaaressa. Tutorointi Copsa koulutti vuonna 2012 yhteensä noin 70 tutoria tehtäviinsä. Koulutukset jaksottuivat yksikköpäiviin sekä viikonloppukoulutukseen joka järjestettiin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Tutorit ovat opiskelijoiden tukena varsinkin opintojen alkutaipaleella. Päätehtävänä on ryhmäyttää ja saada opiskelijat viihtymään uudella opiskelupaikkakunnalla. Tutor-toiminta oli aktiivista, mikä näkyi myös kasvaneissa jäsenluvuissa. Tanja Kupiainen, toiminnanjohtaja 13

14 Opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen Rakenteellisessa kehittämistyössä ja koulutustarjonnan profiloinnin edistämisessä ammattikorkeakoulun olemassa olevat koulutusalat jaettiin kolmeen osaamiskokonaisuuteen, joita ovat a) Tekniikka, b) Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys sekä c) Hyvinvointi ja kulttuuri. Opetussuunnitelmauudistuksessa (KOHU-hankkeessa) koulutusohjelmien sisällöt uudistettiin. Uudistetut osaamisperusteiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön alkaen. Uudistustyössä huomioitiin sisältöjen lisäksi moduulirakenteen toteutuminen, kansainvälistymisen tavoitteet, työelämäyhteistyö ja hanketoiminta sekä voimavarojen käytön yhdenmukaistaminen. Myös verkko-opintoina toteutettavien AVERKO eoppimiskeskuksen yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen -moduuli ja monikulttuurinen työelämä -moduuli sisällytettiin uusiin opetussuunnitelmiin. Oppimisprosessi on järjestänyt vuonna 2012 seminaarin ja pedagogisia iltapäiviä, joiden tavoitteena on nostaa esille ammattikorkeakoulun hyviä pedagogisia käytänteitä ja jakaa osaamista. Keväällä 2012 tehtiin ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen itsearviointi. OPPIMISPROSESSI Ammattikorkeakoulutuksen uudistamisen tärkeiksi ja ajankohtaisiksi tavoitteiksi ovat nousseet läpäisyn nopeuttaminen, valmistumisasteen parantaminen ja työllistymisen edistäminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monentasoista kehittämistyötä ammattikorkeakouluissa. Keskiöön nousevat esimerkiksi opiskelijoiden opintoihin kiinnittymiseen ja tulokselliseen ohjaukseen liittyvät teemat, oppimisen tukijärjestelmät ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä opetussuunnitelmatyö. Kehittämistyö näyttäytyy muun muassa tietojärjestelmien ja ohjausmenetelmien sekä pedagogisten menetelmien ja valinnaisten opintopolkujen kehittämisenä. Suoritettujen tutkintojen määrä oli vuoden 2012 aikana 528 eli määrä kasvoi 46 tutkinnolla edellisestä vuodesta. Valmistumisvaiheessa olevien opintoja on tuettu muun muassa valmistumishautomotoiminnalla ja ohjausta tehostamalla. Kokonaisopiskelijamäärä tilastoinnissa oli 3594, josta normiaikaisia opiskelijoita oli Centrian ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aikuisopiskelija Tarja Lillhonga valittiin syksyllä valtakunnalliseksi vuoden aikuisopiskelijaksi. Opiskelijahallinnon järjestelmän uudistaminen Opetuksen ja opettajien työajan suunnittelun järjestelmässä (SoleOPS-hanke) otettiin käyttöön lisäominaisuuksia esim. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) muokkaamiseen, opiskelijoiden kehityskeskusteluihin, opintojaksolle ilmoittautumiseen ja opintojen etenemisen seurantaan. Syksyllä järjestelmää on laajennettu AHOT- ja sähköisen asioinnin -toiminnoilla sekä raportointikannalla, jotka otetaan käyttöön keväällä Ammattikorkeakoululle laadittiin SORA-lainsäädäntöön liittyvä soveltamisohje, joka otettiin käyttöön Yhteistyötä verkostoissa Botnia-strategian mukaisen yhteistyön toteutuksena Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhteishankkeena käynnistyi kesäkuussa 2012 Keskipohjalainen koulutusväylä -hanke, jonka tavoitteena on tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen tukitoimien sisällöllinen kehittäminen siten, että siirtyminen koulutusasteelta toiselle, työn ohessa opiskeleminen ja työstä välillä koulutukseen siirtyminen sujuisi ammattikorkeakoulun toimintaalueella opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja alueen työelämän tarpeita tukien. Pietarsaaressa koulutus siirtyi uusiin tiloihin Campus Allegrolle, jossa samalla käynnistyi Centria ammattikorkeakoulun, Novia ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen hanke, jonka tavoitteina on muun muassa alueellisen näkyvyyden lisääminen ja kampuksella toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden kaksoistutkinnon (Double Degree) suorittamiseen yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyökorkeakouluja ovat Groupe Sup de Co La Rochelle (La Rochelle Business School), Bambui National Polytechnic ja University of Lodz sekä CETYS Universidad. Ensimmäiset kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat La Rochelle Business School:sta ja tällä hetkellä meillä on seitsemän University of Lodz:n ja Bambui National Polytechnic:n opiskelijaa. Uutena kaksoistutkintopartnerina on saksalainen Niederrhein University of Applied Sciences. Helena Åkerlund, koulutusjohtaja 14

15 Tutkintojen määrä Erikoistumisopintoja Opiskelijamäärä

16 Asiakasrahoitus 1,6 M Hankkeiden omarahoitus 5 % Uusia hankehakemuksia 52 16

17 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOPROSESSI Järjestyksessään toiset Centria-messut järjestettiin Ylivieskassa Messuilla Centrian TKI-palvelut ja hankkeet esittäytyivät opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmien edustajille kaikkiaan 23 näytteilleasettajaosaston voimin. Aamupäivä oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja iltapäivän tilaisuus oli varattu kutsuvieraille. Messuihin tutustui päivän aikana noin 660 henkilöä, suurin vierailijaryhmä olivat opiskelijat, joita messuilla vieraili noin 430 henkilöä. Sidosryhmien edustajia oli paikalla noin 100 henkilöä. Messujen yhteydessä julkistettiin uusimmat Centrian sidosryhmäkyselyn tulokset. Tulosten perusteella Centrian toiminta koetaan merkittäväksi aluekehittämistyössä. Uutta ja vaikuttavaa WintEVE - sähköautohanke. WintEVE on yksi viidestä Tekes:n EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät ohjelmaan kuuluvasta hankkeesta. WintEVEprojektin tavoitteena on luoda ajoneuvon, käyttäjän ja ympäristön välille avoin toimiva kokonaisuus, mikä mahdollistaa sähköisten ajoneuvojen käytännön testauksen arktisissa olosuhteissa. Testausympäristössä yritykset voivat pilotoida uusia tuotteitaan ja palvelukonsepteja. Oleellisena osana on käyttäjien kokemuksien kartoitus ja palautteiden hyödyntäminen tuotekehityksessä ja tuotteistuksessa. Projektin aikana tuetaan alueen yrityksien ja oppilaitoksien verkostoitumista, uuden tiedon soveltamista ja kansainvälisten markkinoiden kartoitusta. Tulevaisuuden päämääränä on synnyttää arktinen tutkimuskeskus Pohjois-Suomeen, jossa WintEVE-hankkeessa syntyvä osaaminen ja asiantuntemus hyödynnetään useiden yritysten liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Projektin koordinoinnista vastaa Centria tutkimus ja kehitys. Mukana konsortiossa on 21 yritystä, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kajaanin ammattiopisto. Puutuotelaboratorion kehittäminen. Ylivieskassa puutuotealan palvelutoimintaa kehitettiin vuoden aikana ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla pystyttiin helpottamaan ja vakioimaan tarjouksien tekoa, tilaus-toimitus-prosessia, laskutusta ja jälkiseurantaa. Vuoden 2012 aikana käynnistyi myös Centrian ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Jedun yhteinen PuuAsTe-hanke, jolla kehitetään ja tuotteistetaan uusia puutuotepalveluja alueen puutuoteyritysten käyttöön. Akkulaboratorio. Kokkolassa otettiin käyttöön uusi akkukemikaalien tutkimus- ja testausympäristö. Laboratorio suunniteltiin, rakennettiin ja otettiin käyttöön hankkeessa, jonka kustannusarvio vuosille oli Nykyaikainen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen tutkimusympäristö mahdollistaa litiumioniakkukemikaalien valmistukseen liittyvien tuotantoteknologioiden kehittämisen sekä materiaalien ominaisuuksien karakterisoinnin. Honka-hanke. Honka-hankkeen tavoitteena oli tuottaa yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja alan yritysten kanssa Honkaharjun toimintakeskukseen esteetön toimintaympäristö, jossa on huomioitu esteetön asuminen sekä asumiseen että liikkumiseen liittyvä apuvälineistö ja uusin saatavilla oleva teknologia. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat saaneet välitöntä käyttäjäpalautetta Honkaharjun toimintakeskuksen esteettömään ympäristöön tuomistaan laitteista, kalusteista ja materiaaleista. Esteettömiin tiloihin ja pienapuvälineisiin on tutustunut kymmeniä erilaisia ryhmiä: ikääntyviä, liikuntarajoitteisia, omaisia sekä hyvinvointialalla työskenteleviä ja opiskelevia. Hyvisto-hanke. Hankkeessa on edelleen kehitetty helppokäyttöistä yhteystaulua ja tavoitteena on parantaa laitteen helppokäyttöisyyttä kohderyhmälle sopivaan muotoon. Yhteystaulun käyttökokeiluja on toteutettu sekä vanhus- että vammaistyössä. Kokemukset yhteystaulusta ovat olleet rohkaisevia ja kokeiluryhmät ovat olleet innokkaasti mukana. Lisäksi hankkeessa on kehitetty esteettömien tilojen simulointiin ja esteettömyystiedon lisäämiseen ja levittämiseen tarkoitettua työkalua. Esteettömyyssimulointityökaluun kehitetään muun muassa tilojen esteettömyysarviointimahdollisuutta eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Keijo Nivala, yksikönjohtaja 17

18 TALOUSPROSESSI Talousprosessi tukee ja ohjaa ammattikorkeakoulun toimintaa tuomalla talouden ja henkilöstöhallinnon näkökulman mukaan suunnitelmien laadintaan, toimintojen järjestämiseen ja tulosten seurantaan. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa määrämuotoisia lakisääteisiä raportteja ulkoisten sidosryhmien käyttöön ja sisäinen laskentatoimi raportteja sisäistä päätöksentekoa ja tilastointia varten. Toiminnan tavoitteena on vakaa talous, joka mahdollistaa tasokkaan opetustoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvät projektien omarahoitusosuudet sekä tulevat investoinnit. Ammattikorkeakoulun talouden hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota vuonna 2012 edellisvuosien kustannusten noususta johtuen samalla varautuen tulevien vuosien rajuihin yksikköhintatulorahoituksen leikkauksiin. Ammattikorkeakoulun taloudellinen kannattavuus paranikin huomattavasti edellisestä vuodesta. Mittavasta jälkirahoitteisesta TKI-toiminnasta johtuen ammattikorkeakoulun kassavarat ovat sitoutuneet yhä enenevässä määrin hanketoiminnan rahoittamiseen. Lisäksi kiinteistön peruskorjaukseen liittyvien pitkäaikaisten lainojen maksuaikataulu on ollut nopea. Nämä ovat edellyttäneet toiminnan taloudellisen kannattavuuden parantamista sekä huolellista kassanhallintaa, vaikka ammattikorkeakoulun maksuvalmius onkin ollut hyvä koko tilikauden. Maksuvalmiuden sekä kannattavuuden säilyttäminen edellyttävät jatkossakin rakenteellisia muutoksia, suunnitelmallisuutta, tarkkuutta sekä jatkuvaa seurantaa. Monia muutoksia Vuoden 2012 aikana ammattikorkeakoulun talous- ja henkilöstöhallintoa on uudelleenorganisoitu. Talous- ja henkilöstöhallinto on keskitetty yhteisten korkeakoulupalveluiden alle ja lisäksi on tapahtunut henkilöstö- ja toimenkuvamuutoksia. Talouden tiukentumisen vuoksi talouden toteutumista on vuonna 2012 seurattu kuukausittain aiemman neljännesvuosiraportoinnin sijaan ja toteutumat on kyetty raportoimaan ripeästi seurantakauden päättymisen jälkeen. Ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä Rondo päivitettiin uuteen R8-versioon tammikuussa Verohallinnon uusien verotuskäytänteiden vuoksi ammattikorkeakoulu järjesti taloushallinnon henkilöstölle räätälöidyn koulutuksen tulo- ja arvonlisäverotukseen liittyen sekä laati ohjeen verokäsittelystä. Näiden pohjalta muokattiin taloushallinnon järjestelmiin raportointimalli veroilmoituksen laatimisen helpottamiseksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamisen. Vuoden 2012 aikana on valmisteltu uutta tuloksellisuuteen perustuvaa rahoitusmallia käyttöönotettavaksi vuonna Ammattikorkeakouluille on myös valmisteilla taloushallinnon koodisto yliopistomallin mukaisesti tavoitteena korkeakoulujen yhtenäinen raportointi ja tilastotietojen vertailukelpoisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on järjestetty näihin liittyen useita taloushallinnon seminaareja vuoden 2012 aikana. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön perustama ammattikorkeakoulujen edustajista koostuva työryhmä on valmistellut ohjetta toimilupahakemuksessa vaadittavaa talouden mallinnusta varten, jossa ammattikorkeakoulustamme on ollut edustaja mukana. Ohje talouden mallintamiseen valmistuu maaliskuussa Piia Lindell, hallinto- ja talouspäällikkö 18

19 19

20 20

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot