REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta Copsa ry 13 Oppimisprosessi 14 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 17 Talousprosessi 19 Kansainvälisyysprosessi 20 Henkilöstön kehittäminen 21 Informaatiopalveluprosessi 24 Kirjasto- ja tietopalvelu 25 Markkinointiprosessi 27 Laatutyö 28 Osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun hallitus 29 2

3 REHTORIN KATSAUS Pitkään valmisteltu toiminimen muutos toteutui, kun kaupparekisteriin rekisteröitiin ylläpitäjänä Centria ammattikorkeakoulu Oy, rinnakkaistoiminimenä Centria yrkeshögskola Ab. Ammattikorkeakoulun nimi muutettiin alkaen muotoon Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola. Vuoden aikana valmisteltiin ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välistä sopimusta tavoitekaudelle Merkittävin asia valmistelussa oli ministeriön päätös leikata ammattikorkeakoululta 140 aloituspaikkaa. Matkailun ja esittävän taiteen koulutus päättyy kokonaan ja tekniikan koulutus vähenee merkittävästi. Aloituspaikkaleikkaukset ja yksikköhintatuloon tuleva rahoituksen väheneminen toivat ammattikorkeakoululle merkittävän toiminnan sopeuttamisvelvoitteen. Alueellinen yhteistyö Korkeakoulutoimijoiden strategista ja toiminnallista yhteistyötä toiminta-alueella ohjasi keskeisesti allekirjoitettu Botnia-yhteistyön kumppanuussopimus. Botnia-strategia 2015 vahvisti yhteistyötä ja kehitti sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulu sitoutui tähän strategiseen ja toiminnalliseen yhteistyöhön ja pitää sitä tärkeimpänä strategisena kumppanuutenaan. Ammattikorkeakoulu uudisti strategiansa vastaamaan hallitusohjelman, opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten sekä rakenteellisen kehittämisen asettamia velvoitteita. Päivitetty Strategia 2016 hyväksyttiin ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksessa Uudistuneessa strategiassa johtaminen ja strategian toimeenpano perustuvat ammattikorkeakoulun toimialueeseen, joka muodostuu kolmesta monialaisesta ja laajasti yhteistyötä tekevästä, aluepoliittisesti suhteellisen itsenäisestä talousalueesta. Tähän perustuen ammattikorkeakoulu organisoi toimintansa kolmelle kampukselle Kokkolaan, Ylivieskaan ja Pietarsaareen. Ammattikorkeakoulu jatkoi kampusyhteistyötä ja yhteisten infrastruktuuri- ja tukipalvelutoimintojen kehittämistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus teki kokouksessaan päätöksen organisoida 2013 alkaen toimintansa kahteen yksikköön: Kokkola-Pietarsaaren ja Ylivieskan yksiköt. Tuki- ja palvelutoiminnoissa parannettiin kustannustehokkuutta ja tuottavuutta karsimalla päällekkäisyyksiä ja keskittämällä toimintoja. Kuvatut rakenteelliset muutokset, säästövelvoitteet ja toimintojen uudelleen organisointi johti yhteistoimintalain edellyttämiin neuvotteluihin ja henkilöstövaikutuksiin. Vuonna 2012 henkilöstön määrä väheni 18 henkilöllä. Lainsäädäntö uudistuu Ammattikorkeakoulukentässä on vuoden aikana valmisteltu lakiuudistusta eduskunnan käsittelyyn tavoitteena uudistuva lainsäädäntö vuodesta 2014 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät ammattikorkeakoulun toimilupaan ja koulutustehtävään sekä rahoituksen perustana olevan yksikköhinnan laskentaperusteisiin. Rahoituksessa otetaan huomioon koko ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Yksikköhintarahoitus muuttuu kokonaan tulosperusteiseksi, jossa korostuvat suoritetut tutkinnot, opintoprosessin laatu ja tehokkuus sekä työllistyminen. Vuoden 2012 aikana ammattikorkeakoulu on uudistanut toimintaprosessejaan uudistuvan lainsäädännön suuntaan. Pekka Hulkko, rehtori 3

4 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA JA TASE LIIKEVAIHTO , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,71 Muut henkilösivukulut , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Liiketoiminnan muut kulut , ,89 LIIKEVOITTO , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 935,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,47 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,90 JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO , ,90 4

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,65 Muut pitkävaikutteiset menot , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,48 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,45 hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet , ,26 Muut osuudet 1 200, ,00 Muut saamiset , ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset 0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,69 Muut saamiset , ,41 Siirtosaamiset , ,71 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 607, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA , ,33 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Muut rahastot Muut rahastot , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,11 Tilikauden voitto , ,90 Oma pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,56 Ostovelat , ,15 Muut velat , ,38 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,87 yhteensä Vieras pääoma yhteensä , ,31 VASTATTAVAA , ,33 5

6 TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ, KOKKOLA-PIETARSAARI Vuoden 2012 alusta Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikkö sekä Pietarsaaren yksikkö yhdistyivät yhdeksi yksiköksi, jonka nimeksi tuli Kokkola-Pietarsaaren yksikkö. Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on kansainvälinen yksikkö, jolla on toimipisteet sekä Kokkolassa Talonpojankadun kampuksella että Pietarsaaressa Campus Allegrossa. Yksikön koulutus suunnitellaan ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän kanssa. Toiminta perustuu luottamukseen, avoimeen tiedonvälitykseen, jatkuvaan uudistumiseen sekä yrittäjyyden arvostamiseen ja tukemiseen. Toimintaperiaatteidensa myötä Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja sekä Kokkolan että Pietarsaaren alueella. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Kemiantekniikan koulutusohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Degree Programme in Business Management Degree Programme in Information Technology Degree Programme in Tourism Yksikössä tarjottavat ylemmät AMK-tutkinnot (yhteishaku 2012) Teknologiaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management (MBA) Oppiminen Yksikössä saavutettiin vuodelle 2012 asetettu tutkintotavoite. Valmistuneita opiskelijoita oli yhteensä 218. Tehostettu opintojen ohjaus edesauttoi tavoitteen saavuttamisessa. KOHU-hanke eteni suunnitelmien mukaan ja uudet opetussuunnitelmat saatiin valmiiksi. Suomessa asuvien ulkomaalaisten hakijoiden määrä kasvoi selvästi. Myös suomalaisten opiskelijoiden määrä vieraskielisissä koulutusohjelmissa on kasvanut. Kansainvälinen toiminta Kokkola-Pietarsaaren tekniikan ja liiketalouden yksikön opiskelijat edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli noin 500 ja vaihto-opiskelijoita viitisenkymmentä. Opiskelijavaihtoon lähti vuonna 2012 yhteensä 69 opiskelijaa, joista 49 oli pitkässä, yli kolme kuukautta kestävässä vaihdossa ulkomailla. Henkilökunnasta vaihtoon lähti yhteensä 34 henkilöä, joista yksi oli yli yhden kuukauden vaihto. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan volyymi oli 1,9 miljoonaa euroa. Pääasiassa käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet ovat joko opettajavetoisia tai niissä mukana olevat henkilöt toimivat osittain opetustehtävissä. Hankkeisiin on rekrytoitu opiskelijoita tarpeen mukaan. Vuoden aikana panostettiin erityisesti henkilökunnan Tyky-toimintaan. Henkilöstöstä tohtorin tutkinnon suoritti vuoden 2012 aikana yksi henkilö. Hannele Teir, yksikönjohtaja 6

7 Koulutusohjelmia 11 Tutkintoja 218 Hankkeita 25 7

8 Koulutusohjelmia 6 Tutkintoja 191 Hankkeita 32 8

9 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Ylivieskan yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja erityisesti Oulun Eteläisen alueella sekä laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikkö on monialainen ja se tarjoaa korkeakouluopetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Yksiköllä on kaksi päätehtävää; opetus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, joilla tähdätään vahvaan aluekehittämiseen. Tavoitteena on, että opetus ja innovaatiotoiminta toimivat keskenään synergisesti. TKI:n osuus koko yksikön toiminnan laajuudesta ja taloudesta on noin kolmannes. Yksikkö on aluekehitystyössä aktiivisesti mukana erilaisissa aluesuunnitteluprosesseissa ja se on merkittävä osa verkostoitunutta Oulun Eteläisen korkeakoulukeskusta. Ylivieskan yksikön toimintapoliittisena tavoitteena on yrittäjämäinen toiminta, jossa painotetaan käytännön myyntitoimintoja ja asiakassuhteiden jatkumista. Toiminnot on järjestetty tiimiperusteisiksi ja tiimitoiminnan edellytyksiä kehitetään jatkuvasti. Loppuvuoden toimintaa väritti koko ammattikorkeakoulun YT-prosessit ja toimintojen sopeuttaminen tulevien vuosien resurssien leikkauksiin. Yksikön perustamisesta asti yksikönjohtajana toiminut TT Keijo Nivala siirtyi tutkimus- ja innovaatiojohtajan tehtäviin ja uudeksi yksikönjohtajaksi valittiin FM Hannu Leppälä. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Mediatekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Degree Programme in Industrial Management Liiketalouden koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Yksikössä tarjottavat ylemmät AMK-tutkinnot (yhteishaku 2012) Teknologiaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management (MBA) Oppiminen Yksiköstä valmistui toimintavuonna 191 opiskelijaa. Valmistumispäivänä työpaikka oli 70 %:lla valmistuneista. Keskeyttäneiden määrä oli 121, joka oli noin 10 % kokonaisopiskelijamäärästä. Opiskelijarekrytoinnissa tekniikan nuorten koulutusta lukuun ottamatta onnistuttiin hyvin. Aikuiskoulutuksessa oli käynnissä muun muassa projektiluonteinen rakennusinsinöörikoulutus Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa sekä agrologikoulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Kansainvälinen hanketoiminta lisääntyi edelleen ja merkittävänä uutena hankkeena käynnistyi Centrian koordinoima ja hallinnoima sähköautotekniikan Pohjois-Suomen kehittämiskonsortio, jonka myötä toimintoja laajennettiin Oulun seudulle. TEKESin rahoittamia tai osarahoittamia hankkeita toimintavuonna oli yhteensä seitsemän. Erityistä kehittämispanostusta suunnattiin puulaboratorion palveluiden kehittämiseen sekä uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien tekniikoiden tutkimiseen. Kansainvälisyys Kansainvälisyys keskittyi englanninkielisen Industrial Management -koulutusohjelman aktiviteetteihin ja kohdemaina olivat muun muassa Puola, Unkari, Venäjä ja Saksa. Yleisesti kansainvälisyys lisääntyi edelleen yksikön operatiivisessa toiminnassa; opettaja- ja opiskelijavaihto oli vilkasta ja hanketoiminnan kansainvälinen verkostoituminen laajeni ja syveni. Kansainvälisiä hankkeita oli toiminnassa yhteensä yhdeksän. Keijo Nivala, yksikönjohtaja 9

10 itsenäistä selviytymistä tukevien esteettömien ratkaisujen ja täydentävien hoitomuotojen palveluohjauksen kehittäminen. Palvelutalossa avattu senioreitten maksuton kuntosali on tuottanut iäkkäille niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia. Tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin. Alueellista hyvinvoinnin kehittämistehtävää on ohjannut Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia. HYVINVOINNIN JA KULTTUURIN YKSIKKÖ, KOKKOLA Kokkolan hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö on monipuolinen korkeakouluyhteisö, joka vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen, lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä palvelutoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan muodostamana kokonaisuutena alan tavoitteisiin. Yksikön kaikkien koulutusohjelmien toteuttamisessa hyödynnetään synergiaetuja. Koulutusohjelmiin integroituva TKI-työ suuntautuu toiminta-alueella niin sosiaali- ja terveys- kuin kulttuurialan kehittämiseen. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan erilaisten arviointien tulokset sekä elinkeino- ja työelämän kehityksen ennakointitutkimukset ja haasteet. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Esittävän taiteen koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Oppiminen Haasteena oli edelleen syventää hyvinvointi- ja kulttuurialan pedagogista vuorovaikutusta. Koulutusten vetovoimaisuus on pysynyt korkeana. Sosiaali- ja terveysalan alueelliset palvelurakenneuudistukset ovat monipuolistaneet entisestäänkin syvällistä työelämäyhteistyötä. Sairaanhoitajakoulutuksen lisäämistarve näyttäytyy arjessa. Esittävän taiteen koulutusohjelman opintoihin sisältyvää työelämäyhteistyötä on edelleen kehitetty koulujen, kulttuurialan toimijoiden, hyvinvointialan organisaatioiden ja yritysten kanssa. Musiikin koulutusohjelman opiskelijat levittäytyivät Kokkolan seudun kouluihin toteuttaen osallistavia työpajoja. Hyvinvointialalla painoalueita olivat Näkyvyyttä ja kansainvälisyyttä Peruskoulussa toteutettujen työpajojen kautta tutustuttiin eri maiden ja maanosien musiikkiperinteeseen, mukana olivat muun muassa Irlanti, Iso- Britannia, Afroamerikka ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen musiikki, samalla opettajat integroivat samat aihepiirit kuvaamataidon, historian ja maantiedon opetukseen. Yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi Rocky Horror -musikaalilla. Konservatorion kanssa yhteistyö jatkui Folk Orchestra OFOn ja Ponsi-orkesterin kanssa. Musiikin koulutusohjelman lauluopiskelija Jesse Kaikuranta saavutti menestystä The Voice of Finland -ohjelmaformaatissa, josta hän ponnahti koko kansan tietoisuuteen. Opettajien kansainvälinen liikkuvuus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Opiskelijoiden kansainvälisyyspassi on edistänyt aktiivista kotikansainvälistymistä. Terve Afrikka -verkoston neljäs North-South-South -intensiivikurssi sekä verkostokokous järjestettiin Kampalassa, Ugandassa Kurssin 75 osallistujaa olivat Suomesta, Ugandasta ja Keniasta, joukossa opiskelijoita ja opettajia/ professoreita. Vuoden 2012 aikana Terve Afrikka -opettaja- ja opiskelijavaihto jatkui normaaliin tapaan. Esittävän taiteen Umodzi-verkosto sai CIMOn NSS-rahoituksen kaudelle , jolloin ensimmäiset opiskelijavaihdot, vastavuoroiset henkilöstövaihdot ja hallinnolliset vierailut toteutuivat. Itä-Afrikka-yhteistyöhön suuntautuva sosiaalialan STEPS-verkosto perustettiin ja North- South-South -hankehakemuksen laadinta käynnistettiin. Verkostoon kuuluu yhdeksän ammattikorkeakoulua Suomesta sekä partneriyliopistot Tansaniasta ja Etiopiasta. Sosiaalialan Erasmus IP-leirin (SPICY) suunnitteluverkoston kokous pidettiin Bialystokissa Puolassa marraskuussa ja leiri toteutuu maaliskuussa Australialaisen University of Tasmanian kanssa laadittiin opiskelijavaihtosopimus ja ensimmäiset suomalaiset hoitoalan vaihto-opiskelijat lähtevät Tasmaniaan helmikuussa Merja Joutsen-Onnela, yksikönjohtaja 10

11 Koulutusohjelmia 5 Tutkintoja 115 Hankkeita 10 11

12 Jäseniä 838 Tutoreita 70 Järjestettyjä tapahtumia 35 12

13 OPISKELIJAKUNTA COPSA RY Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsa ry on lakisääteinen opiskelijakunta, jonka päätehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja hyvinvointia. Vuonna 2012 Copsan edustajistossa toimi yhdeksän jäsentä ja hallituksessa seitsemän jäsentä. Lisäksi Copsalla oli kolme työntekijää, joista yksi määräaikaisesti toukokuun loppuun sekä kokoaikainen suunnittelija ja kokoaikainen toiminnanjohtaja. Copsan toimijat osallistuivat Samokin järjestämiin koulutuksiin sekä olivat aktiivisesti vaikuttamassa koulun työryhmissä ja tiimeissä tuoden opiskelijoiden näkökantoja esille. Tapahtumat Copsan toiminnassa näkyvimpänä osana on tapahtumien järjestäminen opiskelijoille. Perinteiset Tursajaiset järjestettiin jo 21. kerran. Myös suuren suosion saavuttanut Triangeli-risteily järjestettiin yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn sekä Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Centria ammattikorkeakoulusta tapahtumaan osallistui 150 opiskelijaa, eivätkä kaikki halukkaat päässeet mukaan. Uutuutena saimme järjestettyä Copsan historian ensimmäisen risteilyn MS Jennyllä Kokkolan leirintäalueelta Tankkarin saarelle syksyllä. Lisäksi keväällä järjestettiin kevätkauden lopettajaiset Kalajoella yhteistyössä paikallisen hankkeen ja ravintolayrittäjän kanssa. Ravintolatapahtumia järjestettiin kaikkiaan kymmenen. Näiden lisäksi Copsa järjesti liikuntatapahtumia, kuten jalkapalloturnauksen Pietarsaaressa. Tutorointi Copsa koulutti vuonna 2012 yhteensä noin 70 tutoria tehtäviinsä. Koulutukset jaksottuivat yksikköpäiviin sekä viikonloppukoulutukseen joka järjestettiin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Tutorit ovat opiskelijoiden tukena varsinkin opintojen alkutaipaleella. Päätehtävänä on ryhmäyttää ja saada opiskelijat viihtymään uudella opiskelupaikkakunnalla. Tutor-toiminta oli aktiivista, mikä näkyi myös kasvaneissa jäsenluvuissa. Tanja Kupiainen, toiminnanjohtaja 13

14 Opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen Rakenteellisessa kehittämistyössä ja koulutustarjonnan profiloinnin edistämisessä ammattikorkeakoulun olemassa olevat koulutusalat jaettiin kolmeen osaamiskokonaisuuteen, joita ovat a) Tekniikka, b) Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys sekä c) Hyvinvointi ja kulttuuri. Opetussuunnitelmauudistuksessa (KOHU-hankkeessa) koulutusohjelmien sisällöt uudistettiin. Uudistetut osaamisperusteiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön alkaen. Uudistustyössä huomioitiin sisältöjen lisäksi moduulirakenteen toteutuminen, kansainvälistymisen tavoitteet, työelämäyhteistyö ja hanketoiminta sekä voimavarojen käytön yhdenmukaistaminen. Myös verkko-opintoina toteutettavien AVERKO eoppimiskeskuksen yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen -moduuli ja monikulttuurinen työelämä -moduuli sisällytettiin uusiin opetussuunnitelmiin. Oppimisprosessi on järjestänyt vuonna 2012 seminaarin ja pedagogisia iltapäiviä, joiden tavoitteena on nostaa esille ammattikorkeakoulun hyviä pedagogisia käytänteitä ja jakaa osaamista. Keväällä 2012 tehtiin ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen itsearviointi. OPPIMISPROSESSI Ammattikorkeakoulutuksen uudistamisen tärkeiksi ja ajankohtaisiksi tavoitteiksi ovat nousseet läpäisyn nopeuttaminen, valmistumisasteen parantaminen ja työllistymisen edistäminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monentasoista kehittämistyötä ammattikorkeakouluissa. Keskiöön nousevat esimerkiksi opiskelijoiden opintoihin kiinnittymiseen ja tulokselliseen ohjaukseen liittyvät teemat, oppimisen tukijärjestelmät ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä opetussuunnitelmatyö. Kehittämistyö näyttäytyy muun muassa tietojärjestelmien ja ohjausmenetelmien sekä pedagogisten menetelmien ja valinnaisten opintopolkujen kehittämisenä. Suoritettujen tutkintojen määrä oli vuoden 2012 aikana 528 eli määrä kasvoi 46 tutkinnolla edellisestä vuodesta. Valmistumisvaiheessa olevien opintoja on tuettu muun muassa valmistumishautomotoiminnalla ja ohjausta tehostamalla. Kokonaisopiskelijamäärä tilastoinnissa oli 3594, josta normiaikaisia opiskelijoita oli Centrian ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aikuisopiskelija Tarja Lillhonga valittiin syksyllä valtakunnalliseksi vuoden aikuisopiskelijaksi. Opiskelijahallinnon järjestelmän uudistaminen Opetuksen ja opettajien työajan suunnittelun järjestelmässä (SoleOPS-hanke) otettiin käyttöön lisäominaisuuksia esim. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) muokkaamiseen, opiskelijoiden kehityskeskusteluihin, opintojaksolle ilmoittautumiseen ja opintojen etenemisen seurantaan. Syksyllä järjestelmää on laajennettu AHOT- ja sähköisen asioinnin -toiminnoilla sekä raportointikannalla, jotka otetaan käyttöön keväällä Ammattikorkeakoululle laadittiin SORA-lainsäädäntöön liittyvä soveltamisohje, joka otettiin käyttöön Yhteistyötä verkostoissa Botnia-strategian mukaisen yhteistyön toteutuksena Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhteishankkeena käynnistyi kesäkuussa 2012 Keskipohjalainen koulutusväylä -hanke, jonka tavoitteena on tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen tukitoimien sisällöllinen kehittäminen siten, että siirtyminen koulutusasteelta toiselle, työn ohessa opiskeleminen ja työstä välillä koulutukseen siirtyminen sujuisi ammattikorkeakoulun toimintaalueella opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja alueen työelämän tarpeita tukien. Pietarsaaressa koulutus siirtyi uusiin tiloihin Campus Allegrolle, jossa samalla käynnistyi Centria ammattikorkeakoulun, Novia ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen hanke, jonka tavoitteina on muun muassa alueellisen näkyvyyden lisääminen ja kampuksella toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden kaksoistutkinnon (Double Degree) suorittamiseen yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyökorkeakouluja ovat Groupe Sup de Co La Rochelle (La Rochelle Business School), Bambui National Polytechnic ja University of Lodz sekä CETYS Universidad. Ensimmäiset kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat La Rochelle Business School:sta ja tällä hetkellä meillä on seitsemän University of Lodz:n ja Bambui National Polytechnic:n opiskelijaa. Uutena kaksoistutkintopartnerina on saksalainen Niederrhein University of Applied Sciences. Helena Åkerlund, koulutusjohtaja 14

15 Tutkintojen määrä Erikoistumisopintoja Opiskelijamäärä

16 Asiakasrahoitus 1,6 M Hankkeiden omarahoitus 5 % Uusia hankehakemuksia 52 16

17 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOPROSESSI Järjestyksessään toiset Centria-messut järjestettiin Ylivieskassa Messuilla Centrian TKI-palvelut ja hankkeet esittäytyivät opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmien edustajille kaikkiaan 23 näytteilleasettajaosaston voimin. Aamupäivä oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja iltapäivän tilaisuus oli varattu kutsuvieraille. Messuihin tutustui päivän aikana noin 660 henkilöä, suurin vierailijaryhmä olivat opiskelijat, joita messuilla vieraili noin 430 henkilöä. Sidosryhmien edustajia oli paikalla noin 100 henkilöä. Messujen yhteydessä julkistettiin uusimmat Centrian sidosryhmäkyselyn tulokset. Tulosten perusteella Centrian toiminta koetaan merkittäväksi aluekehittämistyössä. Uutta ja vaikuttavaa WintEVE - sähköautohanke. WintEVE on yksi viidestä Tekes:n EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät ohjelmaan kuuluvasta hankkeesta. WintEVEprojektin tavoitteena on luoda ajoneuvon, käyttäjän ja ympäristön välille avoin toimiva kokonaisuus, mikä mahdollistaa sähköisten ajoneuvojen käytännön testauksen arktisissa olosuhteissa. Testausympäristössä yritykset voivat pilotoida uusia tuotteitaan ja palvelukonsepteja. Oleellisena osana on käyttäjien kokemuksien kartoitus ja palautteiden hyödyntäminen tuotekehityksessä ja tuotteistuksessa. Projektin aikana tuetaan alueen yrityksien ja oppilaitoksien verkostoitumista, uuden tiedon soveltamista ja kansainvälisten markkinoiden kartoitusta. Tulevaisuuden päämääränä on synnyttää arktinen tutkimuskeskus Pohjois-Suomeen, jossa WintEVE-hankkeessa syntyvä osaaminen ja asiantuntemus hyödynnetään useiden yritysten liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Projektin koordinoinnista vastaa Centria tutkimus ja kehitys. Mukana konsortiossa on 21 yritystä, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kajaanin ammattiopisto. Puutuotelaboratorion kehittäminen. Ylivieskassa puutuotealan palvelutoimintaa kehitettiin vuoden aikana ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla pystyttiin helpottamaan ja vakioimaan tarjouksien tekoa, tilaus-toimitus-prosessia, laskutusta ja jälkiseurantaa. Vuoden 2012 aikana käynnistyi myös Centrian ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Jedun yhteinen PuuAsTe-hanke, jolla kehitetään ja tuotteistetaan uusia puutuotepalveluja alueen puutuoteyritysten käyttöön. Akkulaboratorio. Kokkolassa otettiin käyttöön uusi akkukemikaalien tutkimus- ja testausympäristö. Laboratorio suunniteltiin, rakennettiin ja otettiin käyttöön hankkeessa, jonka kustannusarvio vuosille oli Nykyaikainen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen tutkimusympäristö mahdollistaa litiumioniakkukemikaalien valmistukseen liittyvien tuotantoteknologioiden kehittämisen sekä materiaalien ominaisuuksien karakterisoinnin. Honka-hanke. Honka-hankkeen tavoitteena oli tuottaa yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja alan yritysten kanssa Honkaharjun toimintakeskukseen esteetön toimintaympäristö, jossa on huomioitu esteetön asuminen sekä asumiseen että liikkumiseen liittyvä apuvälineistö ja uusin saatavilla oleva teknologia. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat saaneet välitöntä käyttäjäpalautetta Honkaharjun toimintakeskuksen esteettömään ympäristöön tuomistaan laitteista, kalusteista ja materiaaleista. Esteettömiin tiloihin ja pienapuvälineisiin on tutustunut kymmeniä erilaisia ryhmiä: ikääntyviä, liikuntarajoitteisia, omaisia sekä hyvinvointialalla työskenteleviä ja opiskelevia. Hyvisto-hanke. Hankkeessa on edelleen kehitetty helppokäyttöistä yhteystaulua ja tavoitteena on parantaa laitteen helppokäyttöisyyttä kohderyhmälle sopivaan muotoon. Yhteystaulun käyttökokeiluja on toteutettu sekä vanhus- että vammaistyössä. Kokemukset yhteystaulusta ovat olleet rohkaisevia ja kokeiluryhmät ovat olleet innokkaasti mukana. Lisäksi hankkeessa on kehitetty esteettömien tilojen simulointiin ja esteettömyystiedon lisäämiseen ja levittämiseen tarkoitettua työkalua. Esteettömyyssimulointityökaluun kehitetään muun muassa tilojen esteettömyysarviointimahdollisuutta eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Keijo Nivala, yksikönjohtaja 17

18 TALOUSPROSESSI Talousprosessi tukee ja ohjaa ammattikorkeakoulun toimintaa tuomalla talouden ja henkilöstöhallinnon näkökulman mukaan suunnitelmien laadintaan, toimintojen järjestämiseen ja tulosten seurantaan. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa määrämuotoisia lakisääteisiä raportteja ulkoisten sidosryhmien käyttöön ja sisäinen laskentatoimi raportteja sisäistä päätöksentekoa ja tilastointia varten. Toiminnan tavoitteena on vakaa talous, joka mahdollistaa tasokkaan opetustoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvät projektien omarahoitusosuudet sekä tulevat investoinnit. Ammattikorkeakoulun talouden hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota vuonna 2012 edellisvuosien kustannusten noususta johtuen samalla varautuen tulevien vuosien rajuihin yksikköhintatulorahoituksen leikkauksiin. Ammattikorkeakoulun taloudellinen kannattavuus paranikin huomattavasti edellisestä vuodesta. Mittavasta jälkirahoitteisesta TKI-toiminnasta johtuen ammattikorkeakoulun kassavarat ovat sitoutuneet yhä enenevässä määrin hanketoiminnan rahoittamiseen. Lisäksi kiinteistön peruskorjaukseen liittyvien pitkäaikaisten lainojen maksuaikataulu on ollut nopea. Nämä ovat edellyttäneet toiminnan taloudellisen kannattavuuden parantamista sekä huolellista kassanhallintaa, vaikka ammattikorkeakoulun maksuvalmius onkin ollut hyvä koko tilikauden. Maksuvalmiuden sekä kannattavuuden säilyttäminen edellyttävät jatkossakin rakenteellisia muutoksia, suunnitelmallisuutta, tarkkuutta sekä jatkuvaa seurantaa. Monia muutoksia Vuoden 2012 aikana ammattikorkeakoulun talous- ja henkilöstöhallintoa on uudelleenorganisoitu. Talous- ja henkilöstöhallinto on keskitetty yhteisten korkeakoulupalveluiden alle ja lisäksi on tapahtunut henkilöstö- ja toimenkuvamuutoksia. Talouden tiukentumisen vuoksi talouden toteutumista on vuonna 2012 seurattu kuukausittain aiemman neljännesvuosiraportoinnin sijaan ja toteutumat on kyetty raportoimaan ripeästi seurantakauden päättymisen jälkeen. Ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä Rondo päivitettiin uuteen R8-versioon tammikuussa Verohallinnon uusien verotuskäytänteiden vuoksi ammattikorkeakoulu järjesti taloushallinnon henkilöstölle räätälöidyn koulutuksen tulo- ja arvonlisäverotukseen liittyen sekä laati ohjeen verokäsittelystä. Näiden pohjalta muokattiin taloushallinnon järjestelmiin raportointimalli veroilmoituksen laatimisen helpottamiseksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamisen. Vuoden 2012 aikana on valmisteltu uutta tuloksellisuuteen perustuvaa rahoitusmallia käyttöönotettavaksi vuonna Ammattikorkeakouluille on myös valmisteilla taloushallinnon koodisto yliopistomallin mukaisesti tavoitteena korkeakoulujen yhtenäinen raportointi ja tilastotietojen vertailukelpoisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on järjestetty näihin liittyen useita taloushallinnon seminaareja vuoden 2012 aikana. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön perustama ammattikorkeakoulujen edustajista koostuva työryhmä on valmistellut ohjetta toimilupahakemuksessa vaadittavaa talouden mallinnusta varten, jossa ammattikorkeakoulustamme on ollut edustaja mukana. Ohje talouden mallintamiseen valmistuu maaliskuussa Piia Lindell, hallinto- ja talouspäällikkö 18

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot