REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta Copsa ry 13 Oppimisprosessi 14 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 17 Talousprosessi 19 Kansainvälisyysprosessi 20 Henkilöstön kehittäminen 21 Informaatiopalveluprosessi 24 Kirjasto- ja tietopalvelu 25 Markkinointiprosessi 27 Laatutyö 28 Osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun hallitus 29 2

3 REHTORIN KATSAUS Pitkään valmisteltu toiminimen muutos toteutui, kun kaupparekisteriin rekisteröitiin ylläpitäjänä Centria ammattikorkeakoulu Oy, rinnakkaistoiminimenä Centria yrkeshögskola Ab. Ammattikorkeakoulun nimi muutettiin alkaen muotoon Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola. Vuoden aikana valmisteltiin ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välistä sopimusta tavoitekaudelle Merkittävin asia valmistelussa oli ministeriön päätös leikata ammattikorkeakoululta 140 aloituspaikkaa. Matkailun ja esittävän taiteen koulutus päättyy kokonaan ja tekniikan koulutus vähenee merkittävästi. Aloituspaikkaleikkaukset ja yksikköhintatuloon tuleva rahoituksen väheneminen toivat ammattikorkeakoululle merkittävän toiminnan sopeuttamisvelvoitteen. Alueellinen yhteistyö Korkeakoulutoimijoiden strategista ja toiminnallista yhteistyötä toiminta-alueella ohjasi keskeisesti allekirjoitettu Botnia-yhteistyön kumppanuussopimus. Botnia-strategia 2015 vahvisti yhteistyötä ja kehitti sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulu sitoutui tähän strategiseen ja toiminnalliseen yhteistyöhön ja pitää sitä tärkeimpänä strategisena kumppanuutenaan. Ammattikorkeakoulu uudisti strategiansa vastaamaan hallitusohjelman, opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten sekä rakenteellisen kehittämisen asettamia velvoitteita. Päivitetty Strategia 2016 hyväksyttiin ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksessa Uudistuneessa strategiassa johtaminen ja strategian toimeenpano perustuvat ammattikorkeakoulun toimialueeseen, joka muodostuu kolmesta monialaisesta ja laajasti yhteistyötä tekevästä, aluepoliittisesti suhteellisen itsenäisestä talousalueesta. Tähän perustuen ammattikorkeakoulu organisoi toimintansa kolmelle kampukselle Kokkolaan, Ylivieskaan ja Pietarsaareen. Ammattikorkeakoulu jatkoi kampusyhteistyötä ja yhteisten infrastruktuuri- ja tukipalvelutoimintojen kehittämistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus teki kokouksessaan päätöksen organisoida 2013 alkaen toimintansa kahteen yksikköön: Kokkola-Pietarsaaren ja Ylivieskan yksiköt. Tuki- ja palvelutoiminnoissa parannettiin kustannustehokkuutta ja tuottavuutta karsimalla päällekkäisyyksiä ja keskittämällä toimintoja. Kuvatut rakenteelliset muutokset, säästövelvoitteet ja toimintojen uudelleen organisointi johti yhteistoimintalain edellyttämiin neuvotteluihin ja henkilöstövaikutuksiin. Vuonna 2012 henkilöstön määrä väheni 18 henkilöllä. Lainsäädäntö uudistuu Ammattikorkeakoulukentässä on vuoden aikana valmisteltu lakiuudistusta eduskunnan käsittelyyn tavoitteena uudistuva lainsäädäntö vuodesta 2014 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät ammattikorkeakoulun toimilupaan ja koulutustehtävään sekä rahoituksen perustana olevan yksikköhinnan laskentaperusteisiin. Rahoituksessa otetaan huomioon koko ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Yksikköhintarahoitus muuttuu kokonaan tulosperusteiseksi, jossa korostuvat suoritetut tutkinnot, opintoprosessin laatu ja tehokkuus sekä työllistyminen. Vuoden 2012 aikana ammattikorkeakoulu on uudistanut toimintaprosessejaan uudistuvan lainsäädännön suuntaan. Pekka Hulkko, rehtori 3

4 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA JA TASE LIIKEVAIHTO , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,71 Muut henkilösivukulut , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Liiketoiminnan muut kulut , ,89 LIIKEVOITTO , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 935,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,47 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,90 JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO , ,90 4

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,65 Muut pitkävaikutteiset menot , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,48 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,45 hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet , ,26 Muut osuudet 1 200, ,00 Muut saamiset , ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset muut saamiset 0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,69 Muut saamiset , ,41 Siirtosaamiset , ,71 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 607, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,96 VASTAAVAA , ,33 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Muut rahastot Muut rahastot , ,45 Edellisten tilikausien voitto , ,11 Tilikauden voitto , ,90 Oma pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,56 Ostovelat , ,15 Muut velat , ,38 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,87 yhteensä Vieras pääoma yhteensä , ,31 VASTATTAVAA , ,33 5

6 TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ, KOKKOLA-PIETARSAARI Vuoden 2012 alusta Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikkö sekä Pietarsaaren yksikkö yhdistyivät yhdeksi yksiköksi, jonka nimeksi tuli Kokkola-Pietarsaaren yksikkö. Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on kansainvälinen yksikkö, jolla on toimipisteet sekä Kokkolassa Talonpojankadun kampuksella että Pietarsaaressa Campus Allegrossa. Yksikön koulutus suunnitellaan ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän kanssa. Toiminta perustuu luottamukseen, avoimeen tiedonvälitykseen, jatkuvaan uudistumiseen sekä yrittäjyyden arvostamiseen ja tukemiseen. Toimintaperiaatteidensa myötä Kokkola-Pietarsaaren yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja sekä Kokkolan että Pietarsaaren alueella. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Kemiantekniikan koulutusohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Degree Programme in Business Management Degree Programme in Information Technology Degree Programme in Tourism Yksikössä tarjottavat ylemmät AMK-tutkinnot (yhteishaku 2012) Teknologiaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management (MBA) Oppiminen Yksikössä saavutettiin vuodelle 2012 asetettu tutkintotavoite. Valmistuneita opiskelijoita oli yhteensä 218. Tehostettu opintojen ohjaus edesauttoi tavoitteen saavuttamisessa. KOHU-hanke eteni suunnitelmien mukaan ja uudet opetussuunnitelmat saatiin valmiiksi. Suomessa asuvien ulkomaalaisten hakijoiden määrä kasvoi selvästi. Myös suomalaisten opiskelijoiden määrä vieraskielisissä koulutusohjelmissa on kasvanut. Kansainvälinen toiminta Kokkola-Pietarsaaren tekniikan ja liiketalouden yksikön opiskelijat edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli noin 500 ja vaihto-opiskelijoita viitisenkymmentä. Opiskelijavaihtoon lähti vuonna 2012 yhteensä 69 opiskelijaa, joista 49 oli pitkässä, yli kolme kuukautta kestävässä vaihdossa ulkomailla. Henkilökunnasta vaihtoon lähti yhteensä 34 henkilöä, joista yksi oli yli yhden kuukauden vaihto. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan volyymi oli 1,9 miljoonaa euroa. Pääasiassa käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet ovat joko opettajavetoisia tai niissä mukana olevat henkilöt toimivat osittain opetustehtävissä. Hankkeisiin on rekrytoitu opiskelijoita tarpeen mukaan. Vuoden aikana panostettiin erityisesti henkilökunnan Tyky-toimintaan. Henkilöstöstä tohtorin tutkinnon suoritti vuoden 2012 aikana yksi henkilö. Hannele Teir, yksikönjohtaja 6

7 Koulutusohjelmia 11 Tutkintoja 218 Hankkeita 25 7

8 Koulutusohjelmia 6 Tutkintoja 191 Hankkeita 32 8

9 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Ylivieskan yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja erityisesti Oulun Eteläisen alueella sekä laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikkö on monialainen ja se tarjoaa korkeakouluopetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Yksiköllä on kaksi päätehtävää; opetus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, joilla tähdätään vahvaan aluekehittämiseen. Tavoitteena on, että opetus ja innovaatiotoiminta toimivat keskenään synergisesti. TKI:n osuus koko yksikön toiminnan laajuudesta ja taloudesta on noin kolmannes. Yksikkö on aluekehitystyössä aktiivisesti mukana erilaisissa aluesuunnitteluprosesseissa ja se on merkittävä osa verkostoitunutta Oulun Eteläisen korkeakoulukeskusta. Ylivieskan yksikön toimintapoliittisena tavoitteena on yrittäjämäinen toiminta, jossa painotetaan käytännön myyntitoimintoja ja asiakassuhteiden jatkumista. Toiminnot on järjestetty tiimiperusteisiksi ja tiimitoiminnan edellytyksiä kehitetään jatkuvasti. Loppuvuoden toimintaa väritti koko ammattikorkeakoulun YT-prosessit ja toimintojen sopeuttaminen tulevien vuosien resurssien leikkauksiin. Yksikön perustamisesta asti yksikönjohtajana toiminut TT Keijo Nivala siirtyi tutkimus- ja innovaatiojohtajan tehtäviin ja uudeksi yksikönjohtajaksi valittiin FM Hannu Leppälä. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Mediatekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Degree Programme in Industrial Management Liiketalouden koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Yksikössä tarjottavat ylemmät AMK-tutkinnot (yhteishaku 2012) Teknologiaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management (MBA) Oppiminen Yksiköstä valmistui toimintavuonna 191 opiskelijaa. Valmistumispäivänä työpaikka oli 70 %:lla valmistuneista. Keskeyttäneiden määrä oli 121, joka oli noin 10 % kokonaisopiskelijamäärästä. Opiskelijarekrytoinnissa tekniikan nuorten koulutusta lukuun ottamatta onnistuttiin hyvin. Aikuiskoulutuksessa oli käynnissä muun muassa projektiluonteinen rakennusinsinöörikoulutus Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa sekä agrologikoulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Kansainvälinen hanketoiminta lisääntyi edelleen ja merkittävänä uutena hankkeena käynnistyi Centrian koordinoima ja hallinnoima sähköautotekniikan Pohjois-Suomen kehittämiskonsortio, jonka myötä toimintoja laajennettiin Oulun seudulle. TEKESin rahoittamia tai osarahoittamia hankkeita toimintavuonna oli yhteensä seitsemän. Erityistä kehittämispanostusta suunnattiin puulaboratorion palveluiden kehittämiseen sekä uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien tekniikoiden tutkimiseen. Kansainvälisyys Kansainvälisyys keskittyi englanninkielisen Industrial Management -koulutusohjelman aktiviteetteihin ja kohdemaina olivat muun muassa Puola, Unkari, Venäjä ja Saksa. Yleisesti kansainvälisyys lisääntyi edelleen yksikön operatiivisessa toiminnassa; opettaja- ja opiskelijavaihto oli vilkasta ja hanketoiminnan kansainvälinen verkostoituminen laajeni ja syveni. Kansainvälisiä hankkeita oli toiminnassa yhteensä yhdeksän. Keijo Nivala, yksikönjohtaja 9

10 itsenäistä selviytymistä tukevien esteettömien ratkaisujen ja täydentävien hoitomuotojen palveluohjauksen kehittäminen. Palvelutalossa avattu senioreitten maksuton kuntosali on tuottanut iäkkäille niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia. Tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin. Alueellista hyvinvoinnin kehittämistehtävää on ohjannut Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia. HYVINVOINNIN JA KULTTUURIN YKSIKKÖ, KOKKOLA Kokkolan hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö on monipuolinen korkeakouluyhteisö, joka vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen, lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä palvelutoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan muodostamana kokonaisuutena alan tavoitteisiin. Yksikön kaikkien koulutusohjelmien toteuttamisessa hyödynnetään synergiaetuja. Koulutusohjelmiin integroituva TKI-työ suuntautuu toiminta-alueella niin sosiaali- ja terveys- kuin kulttuurialan kehittämiseen. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan erilaisten arviointien tulokset sekä elinkeino- ja työelämän kehityksen ennakointitutkimukset ja haasteet. Yksikössä tarjottavat nuorten koulutusohjelmat (yhteishaku 2012) Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Esittävän taiteen koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Oppiminen Haasteena oli edelleen syventää hyvinvointi- ja kulttuurialan pedagogista vuorovaikutusta. Koulutusten vetovoimaisuus on pysynyt korkeana. Sosiaali- ja terveysalan alueelliset palvelurakenneuudistukset ovat monipuolistaneet entisestäänkin syvällistä työelämäyhteistyötä. Sairaanhoitajakoulutuksen lisäämistarve näyttäytyy arjessa. Esittävän taiteen koulutusohjelman opintoihin sisältyvää työelämäyhteistyötä on edelleen kehitetty koulujen, kulttuurialan toimijoiden, hyvinvointialan organisaatioiden ja yritysten kanssa. Musiikin koulutusohjelman opiskelijat levittäytyivät Kokkolan seudun kouluihin toteuttaen osallistavia työpajoja. Hyvinvointialalla painoalueita olivat Näkyvyyttä ja kansainvälisyyttä Peruskoulussa toteutettujen työpajojen kautta tutustuttiin eri maiden ja maanosien musiikkiperinteeseen, mukana olivat muun muassa Irlanti, Iso- Britannia, Afroamerikka ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen musiikki, samalla opettajat integroivat samat aihepiirit kuvaamataidon, historian ja maantiedon opetukseen. Yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi Rocky Horror -musikaalilla. Konservatorion kanssa yhteistyö jatkui Folk Orchestra OFOn ja Ponsi-orkesterin kanssa. Musiikin koulutusohjelman lauluopiskelija Jesse Kaikuranta saavutti menestystä The Voice of Finland -ohjelmaformaatissa, josta hän ponnahti koko kansan tietoisuuteen. Opettajien kansainvälinen liikkuvuus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Opiskelijoiden kansainvälisyyspassi on edistänyt aktiivista kotikansainvälistymistä. Terve Afrikka -verkoston neljäs North-South-South -intensiivikurssi sekä verkostokokous järjestettiin Kampalassa, Ugandassa Kurssin 75 osallistujaa olivat Suomesta, Ugandasta ja Keniasta, joukossa opiskelijoita ja opettajia/ professoreita. Vuoden 2012 aikana Terve Afrikka -opettaja- ja opiskelijavaihto jatkui normaaliin tapaan. Esittävän taiteen Umodzi-verkosto sai CIMOn NSS-rahoituksen kaudelle , jolloin ensimmäiset opiskelijavaihdot, vastavuoroiset henkilöstövaihdot ja hallinnolliset vierailut toteutuivat. Itä-Afrikka-yhteistyöhön suuntautuva sosiaalialan STEPS-verkosto perustettiin ja North- South-South -hankehakemuksen laadinta käynnistettiin. Verkostoon kuuluu yhdeksän ammattikorkeakoulua Suomesta sekä partneriyliopistot Tansaniasta ja Etiopiasta. Sosiaalialan Erasmus IP-leirin (SPICY) suunnitteluverkoston kokous pidettiin Bialystokissa Puolassa marraskuussa ja leiri toteutuu maaliskuussa Australialaisen University of Tasmanian kanssa laadittiin opiskelijavaihtosopimus ja ensimmäiset suomalaiset hoitoalan vaihto-opiskelijat lähtevät Tasmaniaan helmikuussa Merja Joutsen-Onnela, yksikönjohtaja 10

11 Koulutusohjelmia 5 Tutkintoja 115 Hankkeita 10 11

12 Jäseniä 838 Tutoreita 70 Järjestettyjä tapahtumia 35 12

13 OPISKELIJAKUNTA COPSA RY Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsa ry on lakisääteinen opiskelijakunta, jonka päätehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja hyvinvointia. Vuonna 2012 Copsan edustajistossa toimi yhdeksän jäsentä ja hallituksessa seitsemän jäsentä. Lisäksi Copsalla oli kolme työntekijää, joista yksi määräaikaisesti toukokuun loppuun sekä kokoaikainen suunnittelija ja kokoaikainen toiminnanjohtaja. Copsan toimijat osallistuivat Samokin järjestämiin koulutuksiin sekä olivat aktiivisesti vaikuttamassa koulun työryhmissä ja tiimeissä tuoden opiskelijoiden näkökantoja esille. Tapahtumat Copsan toiminnassa näkyvimpänä osana on tapahtumien järjestäminen opiskelijoille. Perinteiset Tursajaiset järjestettiin jo 21. kerran. Myös suuren suosion saavuttanut Triangeli-risteily järjestettiin yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn sekä Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin kanssa. Centria ammattikorkeakoulusta tapahtumaan osallistui 150 opiskelijaa, eivätkä kaikki halukkaat päässeet mukaan. Uutuutena saimme järjestettyä Copsan historian ensimmäisen risteilyn MS Jennyllä Kokkolan leirintäalueelta Tankkarin saarelle syksyllä. Lisäksi keväällä järjestettiin kevätkauden lopettajaiset Kalajoella yhteistyössä paikallisen hankkeen ja ravintolayrittäjän kanssa. Ravintolatapahtumia järjestettiin kaikkiaan kymmenen. Näiden lisäksi Copsa järjesti liikuntatapahtumia, kuten jalkapalloturnauksen Pietarsaaressa. Tutorointi Copsa koulutti vuonna 2012 yhteensä noin 70 tutoria tehtäviinsä. Koulutukset jaksottuivat yksikköpäiviin sekä viikonloppukoulutukseen joka järjestettiin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Tutorit ovat opiskelijoiden tukena varsinkin opintojen alkutaipaleella. Päätehtävänä on ryhmäyttää ja saada opiskelijat viihtymään uudella opiskelupaikkakunnalla. Tutor-toiminta oli aktiivista, mikä näkyi myös kasvaneissa jäsenluvuissa. Tanja Kupiainen, toiminnanjohtaja 13

14 Opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen Rakenteellisessa kehittämistyössä ja koulutustarjonnan profiloinnin edistämisessä ammattikorkeakoulun olemassa olevat koulutusalat jaettiin kolmeen osaamiskokonaisuuteen, joita ovat a) Tekniikka, b) Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys sekä c) Hyvinvointi ja kulttuuri. Opetussuunnitelmauudistuksessa (KOHU-hankkeessa) koulutusohjelmien sisällöt uudistettiin. Uudistetut osaamisperusteiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön alkaen. Uudistustyössä huomioitiin sisältöjen lisäksi moduulirakenteen toteutuminen, kansainvälistymisen tavoitteet, työelämäyhteistyö ja hanketoiminta sekä voimavarojen käytön yhdenmukaistaminen. Myös verkko-opintoina toteutettavien AVERKO eoppimiskeskuksen yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen -moduuli ja monikulttuurinen työelämä -moduuli sisällytettiin uusiin opetussuunnitelmiin. Oppimisprosessi on järjestänyt vuonna 2012 seminaarin ja pedagogisia iltapäiviä, joiden tavoitteena on nostaa esille ammattikorkeakoulun hyviä pedagogisia käytänteitä ja jakaa osaamista. Keväällä 2012 tehtiin ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen itsearviointi. OPPIMISPROSESSI Ammattikorkeakoulutuksen uudistamisen tärkeiksi ja ajankohtaisiksi tavoitteiksi ovat nousseet läpäisyn nopeuttaminen, valmistumisasteen parantaminen ja työllistymisen edistäminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monentasoista kehittämistyötä ammattikorkeakouluissa. Keskiöön nousevat esimerkiksi opiskelijoiden opintoihin kiinnittymiseen ja tulokselliseen ohjaukseen liittyvät teemat, oppimisen tukijärjestelmät ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä opetussuunnitelmatyö. Kehittämistyö näyttäytyy muun muassa tietojärjestelmien ja ohjausmenetelmien sekä pedagogisten menetelmien ja valinnaisten opintopolkujen kehittämisenä. Suoritettujen tutkintojen määrä oli vuoden 2012 aikana 528 eli määrä kasvoi 46 tutkinnolla edellisestä vuodesta. Valmistumisvaiheessa olevien opintoja on tuettu muun muassa valmistumishautomotoiminnalla ja ohjausta tehostamalla. Kokonaisopiskelijamäärä tilastoinnissa oli 3594, josta normiaikaisia opiskelijoita oli Centrian ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aikuisopiskelija Tarja Lillhonga valittiin syksyllä valtakunnalliseksi vuoden aikuisopiskelijaksi. Opiskelijahallinnon järjestelmän uudistaminen Opetuksen ja opettajien työajan suunnittelun järjestelmässä (SoleOPS-hanke) otettiin käyttöön lisäominaisuuksia esim. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) muokkaamiseen, opiskelijoiden kehityskeskusteluihin, opintojaksolle ilmoittautumiseen ja opintojen etenemisen seurantaan. Syksyllä järjestelmää on laajennettu AHOT- ja sähköisen asioinnin -toiminnoilla sekä raportointikannalla, jotka otetaan käyttöön keväällä Ammattikorkeakoululle laadittiin SORA-lainsäädäntöön liittyvä soveltamisohje, joka otettiin käyttöön Yhteistyötä verkostoissa Botnia-strategian mukaisen yhteistyön toteutuksena Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhteishankkeena käynnistyi kesäkuussa 2012 Keskipohjalainen koulutusväylä -hanke, jonka tavoitteena on tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen tukitoimien sisällöllinen kehittäminen siten, että siirtyminen koulutusasteelta toiselle, työn ohessa opiskeleminen ja työstä välillä koulutukseen siirtyminen sujuisi ammattikorkeakoulun toimintaalueella opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja alueen työelämän tarpeita tukien. Pietarsaaressa koulutus siirtyi uusiin tiloihin Campus Allegrolle, jossa samalla käynnistyi Centria ammattikorkeakoulun, Novia ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen hanke, jonka tavoitteina on muun muassa alueellisen näkyvyyden lisääminen ja kampuksella toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden kaksoistutkinnon (Double Degree) suorittamiseen yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyökorkeakouluja ovat Groupe Sup de Co La Rochelle (La Rochelle Business School), Bambui National Polytechnic ja University of Lodz sekä CETYS Universidad. Ensimmäiset kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat La Rochelle Business School:sta ja tällä hetkellä meillä on seitsemän University of Lodz:n ja Bambui National Polytechnic:n opiskelijaa. Uutena kaksoistutkintopartnerina on saksalainen Niederrhein University of Applied Sciences. Helena Åkerlund, koulutusjohtaja 14

15 Tutkintojen määrä Erikoistumisopintoja Opiskelijamäärä

16 Asiakasrahoitus 1,6 M Hankkeiden omarahoitus 5 % Uusia hankehakemuksia 52 16

17 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOPROSESSI Järjestyksessään toiset Centria-messut järjestettiin Ylivieskassa Messuilla Centrian TKI-palvelut ja hankkeet esittäytyivät opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmien edustajille kaikkiaan 23 näytteilleasettajaosaston voimin. Aamupäivä oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja iltapäivän tilaisuus oli varattu kutsuvieraille. Messuihin tutustui päivän aikana noin 660 henkilöä, suurin vierailijaryhmä olivat opiskelijat, joita messuilla vieraili noin 430 henkilöä. Sidosryhmien edustajia oli paikalla noin 100 henkilöä. Messujen yhteydessä julkistettiin uusimmat Centrian sidosryhmäkyselyn tulokset. Tulosten perusteella Centrian toiminta koetaan merkittäväksi aluekehittämistyössä. Uutta ja vaikuttavaa WintEVE - sähköautohanke. WintEVE on yksi viidestä Tekes:n EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät ohjelmaan kuuluvasta hankkeesta. WintEVEprojektin tavoitteena on luoda ajoneuvon, käyttäjän ja ympäristön välille avoin toimiva kokonaisuus, mikä mahdollistaa sähköisten ajoneuvojen käytännön testauksen arktisissa olosuhteissa. Testausympäristössä yritykset voivat pilotoida uusia tuotteitaan ja palvelukonsepteja. Oleellisena osana on käyttäjien kokemuksien kartoitus ja palautteiden hyödyntäminen tuotekehityksessä ja tuotteistuksessa. Projektin aikana tuetaan alueen yrityksien ja oppilaitoksien verkostoitumista, uuden tiedon soveltamista ja kansainvälisten markkinoiden kartoitusta. Tulevaisuuden päämääränä on synnyttää arktinen tutkimuskeskus Pohjois-Suomeen, jossa WintEVE-hankkeessa syntyvä osaaminen ja asiantuntemus hyödynnetään useiden yritysten liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Projektin koordinoinnista vastaa Centria tutkimus ja kehitys. Mukana konsortiossa on 21 yritystä, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kajaanin ammattiopisto. Puutuotelaboratorion kehittäminen. Ylivieskassa puutuotealan palvelutoimintaa kehitettiin vuoden aikana ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla pystyttiin helpottamaan ja vakioimaan tarjouksien tekoa, tilaus-toimitus-prosessia, laskutusta ja jälkiseurantaa. Vuoden 2012 aikana käynnistyi myös Centrian ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Jedun yhteinen PuuAsTe-hanke, jolla kehitetään ja tuotteistetaan uusia puutuotepalveluja alueen puutuoteyritysten käyttöön. Akkulaboratorio. Kokkolassa otettiin käyttöön uusi akkukemikaalien tutkimus- ja testausympäristö. Laboratorio suunniteltiin, rakennettiin ja otettiin käyttöön hankkeessa, jonka kustannusarvio vuosille oli Nykyaikainen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen tutkimusympäristö mahdollistaa litiumioniakkukemikaalien valmistukseen liittyvien tuotantoteknologioiden kehittämisen sekä materiaalien ominaisuuksien karakterisoinnin. Honka-hanke. Honka-hankkeen tavoitteena oli tuottaa yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja alan yritysten kanssa Honkaharjun toimintakeskukseen esteetön toimintaympäristö, jossa on huomioitu esteetön asuminen sekä asumiseen että liikkumiseen liittyvä apuvälineistö ja uusin saatavilla oleva teknologia. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat saaneet välitöntä käyttäjäpalautetta Honkaharjun toimintakeskuksen esteettömään ympäristöön tuomistaan laitteista, kalusteista ja materiaaleista. Esteettömiin tiloihin ja pienapuvälineisiin on tutustunut kymmeniä erilaisia ryhmiä: ikääntyviä, liikuntarajoitteisia, omaisia sekä hyvinvointialalla työskenteleviä ja opiskelevia. Hyvisto-hanke. Hankkeessa on edelleen kehitetty helppokäyttöistä yhteystaulua ja tavoitteena on parantaa laitteen helppokäyttöisyyttä kohderyhmälle sopivaan muotoon. Yhteystaulun käyttökokeiluja on toteutettu sekä vanhus- että vammaistyössä. Kokemukset yhteystaulusta ovat olleet rohkaisevia ja kokeiluryhmät ovat olleet innokkaasti mukana. Lisäksi hankkeessa on kehitetty esteettömien tilojen simulointiin ja esteettömyystiedon lisäämiseen ja levittämiseen tarkoitettua työkalua. Esteettömyyssimulointityökaluun kehitetään muun muassa tilojen esteettömyysarviointimahdollisuutta eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Keijo Nivala, yksikönjohtaja 17

18 TALOUSPROSESSI Talousprosessi tukee ja ohjaa ammattikorkeakoulun toimintaa tuomalla talouden ja henkilöstöhallinnon näkökulman mukaan suunnitelmien laadintaan, toimintojen järjestämiseen ja tulosten seurantaan. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa määrämuotoisia lakisääteisiä raportteja ulkoisten sidosryhmien käyttöön ja sisäinen laskentatoimi raportteja sisäistä päätöksentekoa ja tilastointia varten. Toiminnan tavoitteena on vakaa talous, joka mahdollistaa tasokkaan opetustoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvät projektien omarahoitusosuudet sekä tulevat investoinnit. Ammattikorkeakoulun talouden hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota vuonna 2012 edellisvuosien kustannusten noususta johtuen samalla varautuen tulevien vuosien rajuihin yksikköhintatulorahoituksen leikkauksiin. Ammattikorkeakoulun taloudellinen kannattavuus paranikin huomattavasti edellisestä vuodesta. Mittavasta jälkirahoitteisesta TKI-toiminnasta johtuen ammattikorkeakoulun kassavarat ovat sitoutuneet yhä enenevässä määrin hanketoiminnan rahoittamiseen. Lisäksi kiinteistön peruskorjaukseen liittyvien pitkäaikaisten lainojen maksuaikataulu on ollut nopea. Nämä ovat edellyttäneet toiminnan taloudellisen kannattavuuden parantamista sekä huolellista kassanhallintaa, vaikka ammattikorkeakoulun maksuvalmius onkin ollut hyvä koko tilikauden. Maksuvalmiuden sekä kannattavuuden säilyttäminen edellyttävät jatkossakin rakenteellisia muutoksia, suunnitelmallisuutta, tarkkuutta sekä jatkuvaa seurantaa. Monia muutoksia Vuoden 2012 aikana ammattikorkeakoulun talous- ja henkilöstöhallintoa on uudelleenorganisoitu. Talous- ja henkilöstöhallinto on keskitetty yhteisten korkeakoulupalveluiden alle ja lisäksi on tapahtunut henkilöstö- ja toimenkuvamuutoksia. Talouden tiukentumisen vuoksi talouden toteutumista on vuonna 2012 seurattu kuukausittain aiemman neljännesvuosiraportoinnin sijaan ja toteutumat on kyetty raportoimaan ripeästi seurantakauden päättymisen jälkeen. Ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä Rondo päivitettiin uuteen R8-versioon tammikuussa Verohallinnon uusien verotuskäytänteiden vuoksi ammattikorkeakoulu järjesti taloushallinnon henkilöstölle räätälöidyn koulutuksen tulo- ja arvonlisäverotukseen liittyen sekä laati ohjeen verokäsittelystä. Näiden pohjalta muokattiin taloushallinnon järjestelmiin raportointimalli veroilmoituksen laatimisen helpottamiseksi. Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamisen. Vuoden 2012 aikana on valmisteltu uutta tuloksellisuuteen perustuvaa rahoitusmallia käyttöönotettavaksi vuonna Ammattikorkeakouluille on myös valmisteilla taloushallinnon koodisto yliopistomallin mukaisesti tavoitteena korkeakoulujen yhtenäinen raportointi ja tilastotietojen vertailukelpoisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on järjestetty näihin liittyen useita taloushallinnon seminaareja vuoden 2012 aikana. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön perustama ammattikorkeakoulujen edustajista koostuva työryhmä on valmistellut ohjetta toimilupahakemuksessa vaadittavaa talouden mallinnusta varten, jossa ammattikorkeakoulustamme on ollut edustaja mukana. Ohje talouden mallintamiseen valmistuu maaliskuussa Piia Lindell, hallinto- ja talouspäällikkö 18

19 19

20 20

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot