Suomen Poikaurheiluliitto v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940."

Transkriptio

1 141 Suomen Poikaurheiluliitto v Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei voitu pitää. Näin ollen vaalit v:tta 1940 varten ' jäivät suorittamatta. Tämän vuoksi liittojohtokunta päätti jatkaa toimintaansa siksi, kunnes liitolle yleisessä kokouksessa valitaan uusi johtokunta. Suomen Poikaurheiluliiton liittojohtokuntaan ovat näin ollen v:na 1940 kuuluneet toimistopäällikkö A. TyneLl ja työnjohtaja A. Osola Helsingistä, opettaja G. Valtonen Raumalta, opettaja L. Keinänen Ryttylästä, työnjohtaja U. Franck Turusta, res.luutnantti A. Laine Pieksämästä, opettaja I. Harju Tampereelta ja myyntipäällikkö A. Peltonen Oulunkylästä. Suomalaisen Partiopoikaliiton ja Suomen Poikaurheiluliiton keskinäistä yhteistoimintaa koskevan sopimuksen perusteella on Suomalaista Partiopoikaliittoa edustanut S uomen Poikaurheiluliiton liittojohtokunnassa voimistelunopettaja A. Sepponen Helsingistä. Svenska Finlands Idrottsförbundin ja Suomen Poikaurheiluliiton keskinäistä yhteistoimintaa koskevan sopimuksen mukaisesti on SFI:tä liittojohtokunnassa edustanut voimistelunopettaja T. Lindholm Kauniaisista. Liiton puheenjohtajana on edelleenkin toiminut toimistopäällikkö A. TyneLl, varapuheenjohtajana opettaja G. Valtonen ja liiton sihteerinä ja rahastonhoitajana toimistosihteeri I. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettu työ vai i o kun t a, jonka puheenjohtajana on ollut liiton puheenjohtaja, toimistopäällikkö A. TyneU ja jäseninä liittojohtokunnan jäsenet A. Osola, L. Keinänen, A. Peltonen ja I. Sinisalo, on hoitanut liiton juoksevat asiat sekä valmistellut ja hoitanut erikoistehtävät, mitkä liittojohtokunta on jättänyt sen hoidettaviksi. Liittojohtokunta kokoontui toimikautensa aikana 5 kertaa, kertyen näiden kokousten pöytäkirjoihin yhteensä 73 pykälää. Työvaliokunta kokoontui 5 kertaa, pöytäkirjapykäläluvun ollessa yhteensä 36. Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojohtokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: Liittojohto- Työvaliokunta kunta Tynell Osola Peltonen.... Keinänen Franck ,... Valtonen Harju.... Laine Sepponen.... Lindholm Liiton nimenkirjoittamisoikeus Yhteensä Liiton-toimintasääntöjen mukaisesti liiton nimen ovat olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, toimistopäällikkö A. Tynell tai varapuheenjohtaja, opettaja G. Valtonen yhdessä liiton sihteerin, toimistosihteeri I. Sinisalon tai liittojohtokunnan jäsenen, työnjohtaja A. Osolan kanssa. Liiton jäsenistö. Syttyneen sodan ja sen jälkeisten alueluovutusten vuoksi tiedot liiton jäsenmäärän suuruudesta samoinkuin toimivien jäsenseurojen lukumäärästä ovat puutteelliset.

2 142 Toimikauden päättyessä liiton jäsenluetteloissa esiintyi 582 jäsenseuran nimi ja 26,758 jäsentä. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon. Lisäksi liitto on kuulunut jäsenenä Suomen Retkeilymajajärjestöön. Yhteistoiminta muiden urheilujärjestöjen kanssa. Liitto on edelleenkin ollut yhteistoiminnassa Suomalaisen Partiopoikaliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin kanssa. Yhteistoimintaa koskevien sopimusten perusteella mainituilla järjestöillä on ollut oikeus nimetä oma edustajansa Suomen Poikaurheiluliiton liittojohtokuntaan. Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liittoa ovat v:n 1940 aikana pidetyissä SVUL:n liittokokouksissa edustaneet toimistopäällikkö A. Tynell ja tri L. Tanner Helsingistä, insinööri A. Tawast Tampereelta, opettaja G. Valtonen Raumalta ja työnjohtaja U. Franck Turusta. Edustus SVUL:n liittohallituksessa. Liiton edustajina SVUL:n liittohallituksessa ovat v olleet toimistopäällikkö A. Tynell, varamiehenään työnjohtaja A. Osola, tri L. Tanner, varamiehenään opettaja G. Valtonen sekä insinööri A. Tawast, varamiehenään työnjohtaja U. Franck. Edustus Pesäpallo liiton liittoneuvostossa. Liiton edustajina Pesäpalloliiton liittoneuvostossa ovat v olleet toimistopäällikkö A. Tynell ja toimistosihteeri 1. Sinisalo. Edustus Suomen Retkeilymajajärjestössä. Suomen Retkeilymajajärjestön edustajistossa on liittoa edustanut toimistosihteeri I. Sinisalo. L iiton yleiset kokoukset. Liiton vuosikokous pidettiin Helsingissä lokakuun 19 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna. 17 liiton jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa yhteensä 23. Kokouksessa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) Todettiin, että syttyneen sodan vuoksi ei v:n 1939 vuosikokousta oltu voitu pitää, vaikkakin se jo oli keritty kuuluttaa kokoon. 2) Hyväksyttiin toimenpide, jonka mukaan v:n 1939 liittojohtokunta oli jatkanut toimintaansa ja hoitanut liiton asiat liiton vuosikokoukseen asti. Tälle liittojohtokunnalle jätettiin valtuudet hoitaa liiton asioita v:n 1940 loppuun asti. 3) Todettiin, että Suomalaisen Partiopoikaliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin kanssa oli allekirjoitettu yhteistoimintaa tarkoittavat sopimukset. 4) Hyväksyttiin liiton v :n 1938 ja 1939 toimintakertomukset. 5) Vahvistettiin liiton v :n 1938 ja 1939 tilinpäätökset sekä myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus liiton tileihin ja hallintoon nähden. 6) Vahvistettiin liiton talousarvio v:ksi Talousarvio päättyi 115,000: - mk:aan. 7) Liiton puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1941 valittiin yksimielisesti liiton monivuotinen puheenjohtaja, toimistopäällikkö A. TyneU Helsingistä. 8) V:n 1941 liittojohtokuntaan valittiin opettaja G. Valtonen Raumalta, opettaja L. Keinänen Ryttylästä, työnjohtaja U. Franck Turusta, res.luutnantti A. Laine Pieksämästä, opettaja I. Harju Tampereelta, myyntipäällikkö A. Peltonen Oulunkylästä, työnjohtaja A. Osola ja maataiousteknikko A. Salmivaara Helsingistä. 9) Liiton edustajiksi v:n 1941 aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin valittiin toimistopäällikkö A. Tynell, tri L. Tanner, insinööri A. Tawast, opettaja G. Valtonen ja työnjohtaja U. Franck. 143

3 144 10) Liiton edustajiksi SVUL:n v:n 1941 hallitukseen valittiin toimistopäällikkö A. Tynell, varamiehenään työnjohtaja A. Osola, tri L. Tanner, varamiehenään opettaja G. Valtonen sekä insinööri A. Tawast, varamiehenään työnjohtaja U. Franck. 11) Liiton tilintarkastajiksi valittiin kamreeri S. Järvinen Helsingistä ja varatuomari M. Kauppila Tampereelta, varamiehiksi kauppias J. Järvinen ja kamreeri E. Koponen Helsingistä. 12) Vahvistettiin 9/10-38 tehty päätös liiton nimen muuttamisesta "Suomen Poikaurheiluliitto r.y:ksi". 13) Liittojohtokunnan jäsenen, opettaja I. Harjun alustuksen perusteella vahvistettiin uudet poikien urheilumerkin vaatimukset ja suoritussäännöt. Liiton kunniajäsenet. Maamme poikaurheilun hyväksi erittäin ansiokkaalla tavalla toimineet Juureva, Eemeli, varastonhoitaja, Hämeenlinna; Kolehmainen, HanIfes, kauppias, Helsinki; Vartia, Arvo, tarkastaja, Helsinki; kutsuttiin liiton vuosikokouksen päätöksellä 19/ liiton kunniajäseniksi. Propagandatoiminta. Sota ja sen jälkeiset sekavat ajat ehkäisivät suuresti liiton toimintaa. Vaikkakin liittojohtokunnassa harkittiin useita eri tapoja poikaurheilutoiminnan vauhtiin saattamiseksi, todettiin kuitenkin, että mahdollisuudet ovat kovin vähäiset, ennenkuin olot maassamme saadaan jälleen vakiinnutetuiksi. Tehdyssä propagandatyössä on noudatettu aikaisempia toimintamuotoja ja kokemuksia. Pääasiallisin propaganda kohdistui poikien urheilumerkkitoimintaan, jota koetettiin elvyttää. Katsoen olosuhteisiin merkkitoiminnassct, päästiinkin jokseenkin hyviin tuloksiin. Merkkitoiminta. Talven sota esti melkein tyystin poikien hiihtomerkkitoiminnan. Urheilumerkkitoiminta saatiin kesällä ja varsinkin syksyllä vauhtiin. Kun ottaa huomioon, että keväällä ei merkkitoimintaa ollut, saavutettua tulosta on pidettävä tyydyttävänä. Toimintakauden aikana suoritettiin seuraavat määrät poikien erilaisia urheilumerkkejä: a) Poikien hiihtomerkit: harrastajamerkkejä luokkamerkkejä b) Poikien urheilumerkit: III lk:n merkit II I " " " " kpl. 135" 435 kpl. 3,872 kpl. 1,675 " 353 " 5,900 Yhteensä 6,335 kpl. Tämän lisäksi on huomioonotettava, että muut urheilujärjestöt ovat suorituttaneet alansa poikaurheilumerkkejä määrät, mitkä ilmenevät asianomaisten liittojen toimintakertomuksista. Sodanjälkeinen aika oli yleensä vaikeata liiton toiminnassa, Eniten se vaikutti liiton kurssitoimintaan. Kun sopivat kurssipaikat oli varattu siirtoväen majoituspaikoiksi ja kun matkustaminen yleensä tuotti vaikeuksia, liiton oli luovuttava tänä vuonna niistä talvi- ja kesäkursseistaan, jotka tavanmukaise~ti oli pidetty aikaisempina vuosina Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Sen sijaan liitto pyrki avustamaan SVUL:n piirikuntia poikaleirien samoinkuin piirien poikaurheilukilpailujen järjestämisessä. Liiton avustamana SVUL:n Satakunnan piiri toimeenpani Porissa ajalla 25/6-2/7-40 poikien urheiluleirin, jolle osallistui piirin seuroista yhteensä 66 poikaa. Leirin johtajana toimi herra U. Viljanen ja opettajana hänen kanssaan voimistelunopettaja H. Torpo.

4 146 Neuvontatoiminta. Eri urheilunalojen neuvonnasta ovat huolehtineet asianomaisten liittojen valmentajat ja urheiluneuvojat. Varsinkin rata- ja kenttäurheiluneuvonta muodostui laajaksi. Suomen Urheiluliiton 24 piirineuvojaa piti SVUL:n piirikunnissa n. 100 paikkakunnalla n. 250 neuvontatilaisuutta, joihin osallistui yhteensä n. 6,000 poikaa. P esäpalloneuvonnasta ovat myös monet sadat pojat päässeet osalliseksi.. Tilaisuudessa liitto sai lahjoituksina vastaanottaa seuraavat palkintoesineet, joista tullaan kilpailemaan poikien talvi- ja kesäurheilupäivillä: Tuntematon lahjoittaja: Hopeatuoppi. O/Y Urheilutarpeita: Hopeatuoppi. Pesäpalloliitto: Uus'hopeinen pokaali. Taiteilija Bertel-Nordström : Veistos, joka saadaan myöhemmin. 147 Kilpailutoiminta. Sodan jälkeisen epävakaan ajan vuoksi liittojohto Kunta harkitsi useampaan otteeseen mahdollisuuksia poikien talvi- ja kesäurheilupäivien pitämiseksi. Kun majoitusolot olivat siirtoväen vuoksi vaikeat, ruoan saanti epävarmaa, ja kun matkustaminenkin tuotti vaikeuksia sen vuoksi, että ei voitu saada tavanmukaisia rautatiealennuksia ja kun lisäksi matkustaminen vaati erilaisia muodollisuuksia, liittojohtokunta päätyi lopulta siihen, että koko maata k.äsittävien poikaurheilupäivien pitämisestä oli luovuttava. Sensijaan SVUL:n piirikuntia kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin piirikunnallisten poikaurheilupäivien viettämiseksi. Useimmat piirit noudattivatkin kehoitusta ja järjestivät piirin poikaurheilupäivät. Liiton 25-vuotisjuhla. Sodan melskeisinä aikoina tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun poikaurheilutoiminta järjestetyssä muodossa otettiin SVUL:n ohjelmistoon. Tämän tapauksen muistoksi liitto oli kutsunut huomattavimpia poikaurheilumiehiä ja liittojen edustajia vaatimattomaan juhlatilaisuuteen, joka pidettiin Helsingissä lokakuun 19 p :nä. Tilaisuudessa muisteltiin poikaurheilutoiminnan alkuaikoj a samoinkuin keskusteltiin niistä toiminnan muodoista, jotka soveltuvat parhaiten nykyaikaiseen poikaurheilutoimintaan.

5 Suomen Poikaurheiluliiton tilinpäätös v Voi tt 0- j a t app i o ti l i D e b e t Kre d it An Kulunki-, palkka - ja vuokratili P alkkam enot Vuokram enot Yleiskulut " Posti-, puhelin- ja sähke t i ~ i Postikulut Uikolinjapuhelut Säh kekulut ,000 : - 1,500: - 1,440 : : : : " Kurssi-, neuvonta- ja propagandatili Propagandakul ut " Kokous- ja matkak ulu jentili Kokousma tkakulut ,003:- Sekalaiset k okouskulut ,419: 55 Edustustili : " 25-vuotisjuhlatili " Sekalaist en tili mk 20,940 : : 25 4,727 : 75 13,422: : 75 4,722: - 6,285:- 51,G47: 30 P er Tavaratili Urheilu- ja hiihtomerkeistä P ainotuotteista ,826: : - Veikkaushuollontili Määrärahatili SVUL:n avustus v Korkotili P ääomatili Tappio v : m k 7,305 : 45 4,000: - 20,825 : - 8,656 : 45 10,860: 40 51,647 : 30 Ta s e- tili An SVUL:n tili Rahaa " Arvopaperitili T avaratili Painotuotteita ,476 : 3;) Urheilumerkkejä : 6~ 187,734: - 25,875 : - Hiihtomerkkejä : 6~ 14,437: ===---- mk 228,096 : 50 P er SPL:n yleinen koulutusrahasto ,080: - Pääomati i Edellisten vuosien säästöt ,876: 90 Tappio v ,860: 40 20,016: 50 mk 228,096 : 50

6 151 Suomen Nyrkkeilyliitto v Liittojohtokunta. Kun v ei voitu pitää Nyrkkeilyliiton vuosikokousta, joka olisi valinnut uuden johtokunnan katsoi v v~littu johtokunta olevansa velvollinen: jatka :naan ~o~mmtaa, kunnes liiton vuosikokous voidaan pitää Ja ~USI.Jo~tokunta valita. Liiton puheenjohtajana toimi maiste.n Vtktor Smeds Helsingistä, varapuheenjohtajana kauppias Valle Resko Lappeenrannasta, muina johtokunnan jäseninä hra Eero Harmo Helsingistä hra Aarne Järvinen Porista, tarkastaja Gunnar Kuuseld Helsingistä varatuomari Kalervo Pellinen Forssasta ja johtaja Yrj6 Sarvilahti Vaasasta. Liiton sihteeri-rahastonhoitajana on toiminut faktori Veikko Paajanen... Liittojoh~?k~~ta on kokoontunut 13 kertaa. Pöytäk~.r~~~n on.. nal~sa kokouksissa merkitty yhteensä 148 pykalaa. Tyovahokunta, johon ovat kuuluneet V. Smeds, E. Harmo, G. Kuusela ja V. ' Paajanen, on kokoontunut 3 ke~~aa,. kaikkien jäsenten ollessa läsnä. Pöytäkirjaan on tyovaliokunnan kokouksissa merkitty 18 pykälää. Kirjelmiä liitto on lähettänyt 384. Johtokunnan jäsenet ovat olleet läsnä kokouksissa seuraavasti: Valle Resko ja Eero Harmo 13 kertaa, Viktor Smeds 12, Gunnar Kuusela 11, Yrjö Sarvilahti ja Aarne Järvinen 6, ja Kalervo Pellinen 5 kertaa. Sihteeri Paajanen on ollut kaikissa kokouksissa ja valmentaja Somerkoski 11. Toimikunnat. Vuoden kuluessa on ollut toiminnassa liittojohtokunnan valitsemat seuraavat toimikunnat: Tuomarijaosto: maisteri V. Smeds, puheenjohtaja, faktori V. Paajanen, sihteeri, ja tarkastaja G. Kuusela. Propagandavaliokunta: kauppias V. Resko -ja V. Paajanen. Valmennus- ja neuvontavaliokunta: V. Smeds, puheenjohtaja, V. Paajanen, sihteeri, valmentaja N. Somerkoski, V. Resko ja E. Harmo. Edustus SVUL:n elimissä. Liittoa edusti SVUL:n liittohallituksessa maisteri Viktor Smeds ja kauppias Valle Resko. SVUL:n liittokokouksissa on liittoa edustanut maisteri Viktor Smeds ja kauppias Valle Resko. Edustus muissa elimissä. Suomen Olympialaisen Komitean hallitukseen on edelleen valittu liiton puheenjohtaja, maisteri Viktor Smeds. Stadion-säätiöi>sä on liittoa edelleen edustanut herra Niilo Siikanen. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleen kuulunut Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon ja Kansainväliseen nyrkkeilyliittoon (Federa tion In terna tional Box Ama teur). Jäsenseurat. Liiton jäsenmäärä oli 158 seuraa ja niissä 8,208 jäsentä, vastaavien lukujen v olless!l s"u.. raa ja 9,608 jäsentä. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan kuluneena vuonna liiton puheenjohtaja, maisteri V. Smeds tai varapuheenjohtaja, kauppias V. Reslw yhdessä liiton sihteeri-rahastonhoitajan, faktori Veikko Paaja ~cn kanssa. ~ -- --

7 152 Liiton yleiset kokoukset. Sodan vuoksi ei liiton varsinaista vuosikokousta voitu pitää sääntöjen määräämänä aikana maaliskuussa, vaan se siirrettiin syksyyn. Marraskuun 3. p:nä pidettiin yhdistetty vuosi- ja jatkovuosikokous Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 31 seuran edustajat ja 20 muuta asianharrastajaa. Vuosikokouksessa hyväksyttiin liiton tilit ja toimintakertomus v sekä v talousarvio. Yhteistoiminta TUL:n kanssa aiheutti seuraavan muutoksen kilpailusääntöihin: Mikäli SNL tekee jonkun toisen maassa toimivan samaa kilpailumuotoa harrastavan urheilujärjestön kanssa erikoisia sopimuksia, voidaan Suomen mestaruuskilpailut järjestää sopimuksen edellyttämällä tavalla. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Vuosikokouksessa oli 'esillä useita alustuksia, joista tärkeimpinä mainittakoon seuraavat: Kauppias Valle Resko alusti kysymyksen poikanyrkkeilyn ottamisesta liiton ohjelmaan. Alustaja esitti runsaasti esimerkkejä ja lääkärien lausuntoja, joista kävi ilmi, ettei 12 unssin käsineillä suoritettu lyhyt nyrkkeilyottelu vahingoita poikia. Kokous hyväksyi seuraavan päätöslauseen: a) seuroja kehoitetaan järjestämään jäsentenvälisiä poikakilpailuja sekä piiri- tai aluemestaruuskilpailujen yhteydessä kilpailuja vuotiaille; b) sarjat määrätään kilpailupaikalla ottaen huomioon kilpailijan ikä, paino ja fyysillinen kunto; c) erät ovat eri ikäisille seuraavat: v. 2 X 1 min., v. 2 X 1.5 min.; d) kaikissa poikakilpailuissa käytetään 12 unssin käsineitä; e) kaikkiin poikakilpailuihin (jäsentenvälisiinkin) on haettava lupa liitolta, joka määrää kilpailuihin valvojan. Nämä määräykset ovat voimassa vuoden koeajan, jonka jälkeen ne uudelleen vahvistetaan kuluneen vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella. Valmentaja Somerkoski alusti kysymyksen nyrkkeilijöiden jakamisesta luokkiin. Alustus päättyi seuraavaan ehdotukseen: Nyrkkeilijät jaetaan luokkiin seuraavasti:... A-luokkaan: ne, jotka ovat olleet edustustehtavlssa, maaotteluissa tai näitä vastaavissa otteluissa (Suomen mestarit) sekä nyrkkeilijät, jotka ovat edustajien varamiehiä tai kilvoittelevat näistä paikoista; B-luokkaan: ne, jotka ovat sijoittuneet kaksissa ka~sallisissa kilpailuissa palkinnoille, voittaen kumma.ssa~m vähintään yhden vastustajan, tai saavuttanut kaksi vmttoa seuraotteluissa ; C-luokkaan: ne, jotka liiton sääntöjen mukaan ovat alokkaita. Asian laajakantoisuuden vuoksi ei kokous vielä hyväksynyt tehtyä ehdotusta, jota pidettiin yleen~ä onnistuneena. Asia jätettiin johtokunnan perusteelllsen harkinnan alaiseksi. Kurssi- ja neuvontatyö. Heti sodan päätyttyä ja toiminnan jälleen alettua kiinnitettiin päähuomio kurssi- ja neuvon~at?,öhön.. Val~ mentaja Some7'kos1ti järjesti neuvo?t~blals~uksla en puolille Suomea, järjestäen neuvontatilaisuuksien yh~eydessä kursseja. Ohjaajakurssit pidettiin Tammelundlss~, johtaja Pihlajan urheilumajassa elokuun p:na. Tammelundissa on edelleen järjestetty kolme valmen~u~leiriä, , ja Näihin lell'elhin ovat ottaneet osaa edustusnyrkkeilijät.. Somerkosken lisäksi ovat neuvontatyötä eri puolllla maata tehneet Rämö, Pehkonen, Alanne, Johtonen, S~volainen, Heikkilä, Harmo, Stenvall, Järvinen, Leskmen, Resko Rossi Räsänen, Koppinen. Vaimenn~s- ja neuvontatilaisuuksissa on ollut osanottajia runsaammin kuin koskaan ennen. Propagandatyö. Nyrkkeily toiminnasta on tehty huomattavasti suullista, kirjallista ja elokuvapropagandaa. Liiton toimesta 153

8 on kaikki maaottelut, muistokilpailut, mestaruuskilpailut ja liitto-ottelu elokuvattu ja esitetty täytekuvina eri elokuvateattereissa. Valle Resko ja Veikko Paajanen ovat pitäneet puheita nyrkkeilyn tunnetuksitekemiseksi ja harjoittaneet varsin laajaa kirjallista propagandatyötä. Heidän lisäkseen ovat nyrkkeilyyn innostuneet lehtimiehet kirjoittaneet hyvin suopeassa sävyssä nyrkkeilyurheilusta eri painotuotteissa. Myöskin radiossa on selostettu nyrkkeilyä. Yhteistoiminta TUL:n kanssa. Suomen Nyrkkeilyliitto ryhtyi heti toiminnan alettua tarmokkaasti ajamaan yhteistoiminta-asiaa TUL:n kans- ' sao Nyrkkeilyliiton puolesta valittiin asiaa edelleen kehittämään liiton puheenjohtaja Smeds ja sihteeri Paajanen. Monien neuvottelujen jälkeen hyväksyttiin ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus lokakuun 9. p :nä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti on kolme maaottelua järjestetty yhdessä ja sopimus edellyttää myöskin yhteisiä mestaruuskilpailuja, jotka ensimmäisen kerran järjestetään huhtikuun 6-7. p :nä Yhteistyösopimus perustuu täydelliseen yhdenvertaisuuteen niin taloudellisessa kuin urheilullisessakin suhteessa. Sopimuksen edellyttämään yhteiseen valintakomiteaan on valittu seuraavat henkilöt: Suomen Nyrkkeilyliitosta Viktor Smeds ja Valle Resko, Työväen Urheiluliitosta Usko Ronkanen ja Eino Kalervo. Kilpailujen yhteiseen järjestely toimikuntaan valittiin SNL:sta Viktor Smeds ja Veikko Paajanen sekä TUL:sta Tauno Peltonen ja Onni Helenius. Järjestely toimikunta on pitänyt 5 kokousta, joissa on tehty 90 p öytäkirjan pykälää. Valintakomitea on kokoontunut 3 kertaa ja tehnyt 36 pöytäkirjan pykälää. Kilpailutoiminta. Kuluvan vuoden aikana on järjestetty 1 kansainvälinen nyrkkeilykilpailu, 9 kansallista nyrkkeilykilpailua, 3 seuraottelua 1 liitto-ottelu ja 3 maaottelua. Mestaruuskilpailut järjestettiin Helsingissä Maa 0 t tel u t. Tanska-Suomi Köpenhaminassa Olli Lehtinen-Elmer Hultberg t.k.o. 2. erässä. Viggo Frederiksen-Toivo Rytkönen 3-0. H. Rasmussen-Nakskou-Eino Pelkonen 3-0. Yrjö Piitulainen-Kaj Franck 3-0. Sulo Rossi-Poul Kops 3-0. Viljo Suhonen-Gerhard Pettersson 3-0. O. Winter-Oiva Purho 2-1. Fr. Granstorp-Aleksi Lehtinen 2-1. Saksa-Suomi Helsingissä Olli Lehtinen-Hans Götzke pistevoitto. Yrjö Heino-Paul Bögershausen p.v. Alfred Graaf-Salomon Laasonen p.v. Yrjö Piitulainen-W. Trittschack p.v. Herbert Ntirnberg-Sulo Rossi t.k.o. 1. erässä. Rudolf Pepper- Olavi Kaartinen t.k.o. 3. erässä. Adolf Baurngarten-Aleksi Lehtinen p.v. Heinrichten Hofi-Keijo Karppinen t.k.o. 3. erässä. Ruotsi-Suomi Tukholmassa Olli Lehtinen-Allan Hansson t.k.o. 2. erässä. Veikko Huuskonen-Stig Kretiger ratkaisematon. Kurt Kretiger-Lauri Kostamo 2-0. Yrjö P iitulainen-hugo Andersson 2-0. G. Wrettman-Erkki Jokinen ratkaisematon. Karl-Gustaf Noren-Aatos Lundell 2-0. Per Eriksson-Otto Pakarinen 2-0. Olle Tandberg-Keijo Karppinen t.k.o. 1. erässä. V m e s t ari t. Kärpässarja: Olli Lehtinen, HV. Kääpiösarja: Veikko Huuskonen, HV. Höyhensarja: Eino Pelkonen, HV. Kevyt sarja: Yrjö Piitulainen, VN. Välisarja: Ake Granö, HNS. Keskisarja: Onni Palvas, HV. Raskas-keskisarja: Oiva Purho, VN. Raskas-sarja: Keijo Karppinen, VN. Seuramestari: Helsingin Voimailijat 18 pistettä.

9 156 Li i tt 0-0 tt e 1 u Voittaja SNL Maanantaina Kärpässarja: O. Lehtinen, SNL-Ville Kuusinen, TUL, 3-0. U. Fernelius, SNL- Y. Anttila, TUL, 3-0. Kääpiösarja: V. Huuskonen, SNL-K. Itäluoto, TUL, k.o. 1. erässä. A. Mantere, TUL-T. Rytkönen, SNL, 3-0. Höyhensarja: E. Pelkonen, SNL-U. Rask, TUL, 2-l. L. Kostamo, TUL-S. Laasonen, SNL, 3-0. Kevyt sarja: Y. Piitulainen, SNL-O. Nikulainen, TUL, t.k.o. 3. erässä. E. Rask, TUL-P. Asikainen, SNL, 3-0. Välisarja: E. Jokinen,TUL-Ake Granö, SNL, 3-0. O. Kaartinen, SNL-R. Hiltunen, TUL, 3-0. Keskisarja: A. Lundell, TUL-O. Palvas, SNL, 3-0. A. Piiparin en, SNL-A. Putkonen, TUL, 3-0. Raskas keskisarja: O. Pakarinen, TUL-O. Purho, SNL, 3-0. E. Vaelma, TUL-A. Lehtinen, SNL, 3-0. Raskas sarja: K. Karppinen, SNL-P. Mattsson, TUL, k.o. 3. erässä. H. Koivunen, SNL-A. Lundell, TUL, k.o. 2. erässä. Tiistaina Kärpässarja: Olli Lehtinen, SNL-Y. Anttila, TUL, t.k.o. 2. erässä. Ville Kuusinen, TUL-Unto Fernelius, SNL, 2-1. Kääpiösarja: Veikko Huuskonen, SNL-A. Mantere, TUL, 3-0. Toivo Rytkönen, SNL-K. Itäluoto, TUL, 3-0. Höyhensarja: Lauri Kostamo, TUL-Eino Pelkonen, SNL, Unto Rask, TUL-Salomon Laasonen, SNL, luovutus. Kevyt sarja: Yrjö Piitulainen, SNL-Erkki Rask, TUL, 3-0. Olli Nikulainen, TUL-Pauli Asikainen, SNL, 2-1. Välisarja: Ake Granö, SNL-R. Hiltunen, TUL, k.o. 2. erässä. Erkki Jokinen, TUL-Olavi Kaartinen, SNL, 3-0. Keskisarja: Aatos Lundell, TUL-Aarne Piiparinen, SNL, t.k.o. 1. erässz.. Onni Palvas, SNL-Ake Putkonen, TUL, 2-1. Raskas keskisarja: Oiva Purho, SNL-Eino Vaelma, TUL, k.o. 3. erässä. Oiva Pakarinen, TUL-Aleksi Lehtinen, SNL, 3-0. Raskas sarja: Hannes Koivunen, SNL-Paavo Mattsson, TUL, luovutus. Aatos Lundell, TUL-Keijo Karppinen, SNL, 3. varo 3. ero Alokasmestaruuskilpailuja ei sodan vuoksi järjestetty. Viljo Suhonen ja Olavi Kaartinen kävivät Köpenhamina sa kilpailemassa , häviten ottelun. Tuomaristo. Kuluvana vuonna ei ole uusia nyrkkeily tuomareita nimitetty sen vuoksi, että tuomarivaatimukset ja tuomarien luokkajakoa koskevat säännöt ovat parhaillaan suunnittelun alla. 1. tuomariluokkaan nostettiin Niillo Koppinen, EIF. Liiton ansiomerkki. Suomen Nyrkkeilyliiton ansiomerkki on annettu Niilo Koppiselle EIF:n 10-vuotisjuhlassa hänen nyrkkeilyn hyväksi Tammisaaressa tekemänsä työn tunnustukseksi, sekä johtaja Ilmari Pihlajalle tunnustukseksi hänen nyrkkeilyn hyväksi tekemästään työstä, varsinkin Vallilan poikanuorison keskuudessa. Nyrkkeilymme sankarivainajat. V sodassa olivat myöskin nyrkkeilymiehet runsaslukuisesti mukana, huomattavan osan nyrkkeilijöistämme ja nyrkkeilymme johtomiehistä palvellessa rintaman etujoukoissa. Useat heistä haavoittuivat, mutta paria poikkeusta lukuunottamatta ovat haavoittuneet jo toipuneet vammoistaan ja ovat jälleen mukana toiminnassa. Valitettavan suuri on kuitenkin niiden luku, jotka antoivat kaikkensa vapaustaistelussamme. Mainitsemme seuraavat tunnetuimmat nyrkkeilymiehet, jotka kaatuivat sankareina vv sodassa: 157

10 158 ALZan Andersson, A. Fristedt, U. Hirvonen, Birger Johansson, Eino Koli, Algot Koskela, Hara Kotkamaa, Unto Kuusisto, A. Käyhkö, ALZan Lindqvist, G. Nyström, Palo kas, P. Saarikoivu, Torsten Ström, Eero Vänskä. Suomen Nyrkkeilyliitto tekee kunniaa muistollenne, joka velvoittaa meitä sukupolvesta sukupolveen. Viipurin ja Itä-Karjalan piirin menetys. Myöskin rauhan teko aiheutti Nyrkkeilyliitolle raskaan iskun. Liitto menetti voimakkaimman piirinsä, Viipurin piirin. Karjalaiset nyrkkeilijät joutuivat hajaantumaan eri puolille Suomea ja kunniakkaat karjalaiset nyrkkeilyseurat joutuivat vuoden päättyessä luovuttamaan edustusnyrkkeilijänsä onnellisemmassa asemassa oleville seuroille.

11 Suomen Nyrkkeilyliiton tilinpäätös. v De b e t Voi t t 0- ja tappiotili Kredit An Kulunki-, pa!itka- ja vliokratili Palkkamenot Vuokramenot Yleiskulut " Posti-, puhelin- ja sähketili Postikulut Ulkolinjapuhelut Sähkekulut..... " Kurssi-, neuvonta- ja propagandatili Kurssimenot Neuvontakulut Propagandakulut.... " Kokous- ja matkakulujentili Kokousmatkakulut.... Sekalaiset kokouskulut ,500: - 1,375: - 3,345:- 841: 60 1,085: - 843: 70 3,324: - 43,540: 05 51,849: 20 12,537: : 30 " Kilpailujentili.... " Ulkomaisten kilpailujentili Tanska-Suomi maaottelukulut ,760: 50 Ruotsi-Suomi maaottelukulut... 13,740: 50 " Edustustili " Sekalaistenti!i mk 21,220: - 2,770: 30 98,713: 25 13,336: 30 5,350: - 64,501: - 285: 9J 11,503: 2, 217,680: 53 Per Tavaratili Painotuotteista : 90 Tuomarikorteista _:_-_ " Kilpailujentili Suomi-Saksa maaottelutulot Mestaruuskilpailutulot TUL-SNL ottelutulot.... TUL-SNL v ottelutu' ot Kilpailulupamaksut ,203: 25 15,939: 65 14,267: - 14,443: 15 1,250: - " Olympiava!mennustili Loppuosa valmennusmäärärahasta Veikltaushuollontili Määrärahatili SVUL:n avustus v Korkotili :90 92,103: 05 60,000: - 6,666: - 11,270: - 3,427: 95 PääomatiIi Tappio v ,995: 6!l mk 217,680: 50 Ta s e- tili An SVUL:n tili Rahaa " Arvopaperitei " Kalustotili " Henkilötili " Tavaratili Painotuotteita ,216: 10 24,875: - 1,900: - 18,079: 10 6,158: 80 mk 116,229:- Per SNL:n kannatusrahasto ,200:- Pääomatili Edellisten vuosien säästöt ,024: 60 Tappio v ,995: 60 15,029:- mk 116,229:-

12 Syttyneen sodan vuoksi Suomen Pa:n onnostoliitto ei kerinnyt pitää vuosikokoustaan v. 1939, joten liitolle ei voitu valita liittojohtokuntaa v:ksi Tämän vuoksi v:n 1939 liittojohtokunta päätti hoitaa liiton tehtäviä siksi, kunnes uusi johtokunta valitaan. Näin ollen lii ton v:n 1940 liittojohtokunnan ovat muodostaneet työnjohtaja Br. Nybe7'g ja vakuutusvirkailija V. Nyyssönen Helsing:stä, varatuomari T. Kaihlanen Hyvinkäältä, herra O. Lahtinen Uudestakaupungisca, tarkastaja V. Lamminsalo Joensuusta, teknikko R. Eklund Vaasasta ja herra P. Dickman Haagasta. Liiton puheenjohtajana on edelleenkin ollut työnjohtaja Br. Nyberg, varapuheenjohtajana varatuomari T. Kaihlanen sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä toimistosihteeri J. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettu työ v a li 0 kun t a, johon ovat kuuluneet työnjohtaja B r. Nyberg (puheenjohtajana), vakuutusvirkailija V. Nyyssönen, teknikko R. Eklund, herra P. Dickman ja toimistosihteeri J. ' Sinisalo, on hoitanut liiton juoksevat asiat sekä valmistellut ja hoitanut ne kysymykset, mitkä liittojohtokunta on jättänyt sen hoidettaviksi. Kun useammat liittojohtokunnan jäsenistä joutuivat olemaan sotapalveluksessa kesään asti, liiton työskentely voitiin aloittaa vasta syyskesällä. Toimikautenaan liitt ojohtokunta kokoontui 4 kertaa, kertyen näiden ko- kousten pöytäkirjoihin yhteensä 64 pykälää. Työvaliokunta kokoontui kerran, pöytäkirjapykälämäärän ollessa 7. Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojohtokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: 163 Suomen Painonnostoliitto v Liittojohtokunta. N imi Liittojohtok. Työvaliok. Yhteensä Nyberg Kaihlanen Eklund Nyyssönen Dickman Lahtinen Lamminsalo L iiton ni menkirjoittami soikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen määräysten muk::.:sesti olleet oikeutetut m erkitsemään liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg tai var apuheenjohtaja, varatuomari T. Kai hlanen yhdessä liiton sihteerin, toimistosihteeri J. Sinisalon t ai liittojohtokunnan jäsenen, vakuutusvirkailija V. Nyyssösen kanssa. Liiton j äsenistö. Syttyneen sodan ja alueluovutusten vuoksi tiedot liiton jäsenmäärän suuruudesta ovat puutteelliset. Toimikauden aikana liittyi liittoon 2 uutta jäsenseuraa, joten vuoden päättyessä jäsenluettelon mukaan lii ttoon kuului 39 jäsenseuraa ja 2,487 jäsentä. Liiton j äsenyy s. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä Suomen Voimist elu- j a U r heilu liittoon. Lisäksi liitto on kuulunut jäsenenä Kansainväliseen P ainonnostoliittoon (Federation Jnt ern ationale Halterophi le). Liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg oli jo aikaisemmin ollut n euvotteluissa Ruotsin painonnosto-

13 164 liiton puheenjohtajan, johtaja O. Björklundin kanssa pohj o:smaisen painonnqstoj ärj es tön perustamisesta. Syksyllä Ruotsin painonnosloliiton edustajien kanssa pidetyssä neuvottelutilaisuudessa Tukholmassa perustettiin Pohjoismainen Painonnostoliitto (Nordiska TyngdlYftningförbundet). Liiton presidentiksi valittiin johtaja O. Björklund Ruotsista ja varapresidentiksi työnjohtaja Br. Nyberg. Liittoon ilmoittautuivat jäseniksi Ruotsi, Suomi, Tanska ja Norja. Yhteistoiminta TUL:n kanssa. Sodan päätyttyä voitiin jälleen aloittaa neuvottelut yhteistoiminnan aikaansaamisesta Suomen Painonnosto Liton ja Työväen Urheiluliiton välillä. Kun SVUL ja TUL olivat solmineet yhteistoimintaa tarkoittavan keskinäisen sopimuksen, sen hyväksyi myöskin Suomen Painonnostoliitto ja solmi tätä sopimusta täydentämään seuraavan lisäsopimuksen : "Yhtyen kaikissa kohdissa Suomen Voimistelu- ja Ur ~ heiluliiton (SVUL) ja Työväen Urheiluliiton (TUL) kesken solmittuun yhteistoimintasopimukseen Suomen Painonnostoliitto (SPNL) ja Työväen Urheiluliitto (TUL) sopivat keskenään yhteistoiminnastaan lisäksi seuraavaa: 1 Suomen Painonnostoliitto ja Työväen Urheiluliitto järjestävät yhdessä Suomen mestaruuskilpailut ja maaottelut painonnostossa. 2 Liitto-, PllTl- ja seuraotteluissa menetellään SVUL:n ja TUL:n kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti selventäen kuitenkin, että piiri- ja seuraotteluilla tarkoitetaari tässä sopimuksessa ainoastaan samoilla paikkakunnilla toimivien seurojen tai samoilla alueilla toimivien piirien yhteisotteluja. 3 Liittojen yhdessä järjestämissä kilpailuissa ja osallistuttaessa maaotteluihin jaetaan kilpailujen tuottama mahdollinen voitto tai tappio tai maaotteluj'en kustannukset sopimuspuolten kesken edustajapaikkojen suhteessa. I 16e; 4 Milloin liitot yhdessä toimeenpanevat kilpailut, niiden järjestely töistä huolehtimaan valitaan toimikunta, johon kumpikin liitto nimeää kaksi (2) edustajaa. 5 Edustajat ja tuomarit maaotteluihin, pohjoismaisiin-, maailmanmestaruus- ja muihin vastaaviin kilpailuihin määrää Valitsemistoimikunta, johon SPNL ja TUL kumpik in valitsevat kaksi (2) edustajaa. Valitsemistoimikunta valitaan vuodeksi kerrallaan. 6 Suomen mestaruuskilpailut painonnostossa kahdenkädennostoissa toimeenpannaan maaliskuun viimeisenä sunnuntaina. J os tämä aika sattuu rukouspäiväksi, kilpailut pidetään viikkoa aikaisemmin. Suomen mestaruuskilpailut painonnostossa yhdenkädennostoissa toimeenpannaan marraskuun viimeisenä sunnuntaina. Jos tämä aika sattuu rukouspäiväksi, kilpailut pidetään viikkoa aikaisemmin. 7 Suomen mestaruuskilpailut painonnostossa ovat avoimet kaikille hyvämaineisille Suomen kansalaisoikeudet omaaville amatööri-painonnostaji1le. 8 Suomen mestaruuskilpailut painonnostossa järjestetään siten, että 1) kahden käden nostoissa SM-kilpailut toimeenpanevat SPNL tai sen jäsenseurat parittomina vuosina ja TUL tai sen jäsenseurat parillisina vuosina, sekä 2) yhdenkäden nostoissa SM-kilpailut toimeen panevat SPNL tai sen jäsenseurat parillisina vuosina ja TUL tai sen jäsenseurat parittomina vuosina. Asianomaisten kilpailujen järjestämisoikeudet myöntää asianoma 'nen liitto. Järjestäjän on kustannettava k.o. kilpailujen mestaruusmitalit, I, II ja II! palkintomitalin kuhunkin sarjaan. Mestaruuskilpailujen kutsu on julkaistava kumpaisenkin liiton virallisessa äänenkannattajassa. 9 Pohjoismaisiin ja maailmanmestaruuskilpailuihin sekä muihin niitä vastaaviin kilpailuihin osallistuttaessa kumpikin liitto maksaa itse omien edustajiensa matkakulut,

14 Tämän sopimuksen edellyttämistä maa- ja liitto-otteluista ja niiden järjestelyä koskevista yksityiskohdista sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 11 Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoittamispäivänä ja jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kaksi (2) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Sopimus purkautuu, jos SVUL:n ja TUL:n välinen yhteistoimintasopimus puretaan. 12 Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, joista toinen On SPNL:n ja toinen TUL:n hallussa. Edustus SVUL:n liittokokouksissa. Liittoa ovat edustaneet v:n 1940 aikana pidetyissä SVUL:n liittokokouksissa liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg ja liiton varapuheenjohtaja, vara1uomari T. Kaihlanen. Edustus SVUL:n liitto hallituksessa. Liit toa on edustanut SVUL:n liittohallituksessa v varatuomari T. Kaihlanen, varamiehenään kelloseppä A. Luoma Helsingistä. Edustus Stadion-säätiössä. Liittoa on Stadion-säätiössä edustanut liiton puheenjomaja, työnjohtaja Br. Nyberg. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisen Komitean vqltuuskunnassa on ollut liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nvber!J. _.. I Edustus SPNL:n ja TUL:n yhteistoimintakomiteassa. Liittoa ovat edus~aneet Suomen Painonnostoliiton ja Työväen Urhe:luliiton yhteistoimintaa koskevissa neuvotteluissa ja, kun yhteistoimintasopimus saatiin solmituksi, sopimuksen edellyttämässä yhteistoimintakomiteassa, liiton puheenjohtnja, työnjohtaja Br. Nyberg ja liiton sihte~ri, toimistosihteeri J. Sinisalo. Liiton yleiset kokoukset. Sodan vuoksi luon vuosikokous pidettiin vasta Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 15 jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa 20. Kokouksessa käsitellyisiä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavaa: 1) Todettiin, että syttyneen sodan vuoksi ei liiton vuosikokousta oltu voitu pitää v. 1939, jonka vuoksi hyväksyttiin se, että v:n 1939 liittojohtokunta on jatkanut toimintaansa ja hoitanut liiton asiat tähän vuosikokoukseen asti. Tämä liittqjohtokunta 'Valtuutettiin hoitamaan liiton asiat v:n 1940 loppuun asti. 2) Hyväksyttiin se, että liiton edustustehtäviä olivat v:nä 1940 hoitaneet ne henkilöt, jotka oli valittu näitä tehtäv!ä hoitamaan v:n 1939 aikana. 3) Hyväksyttiin liiton v:n 1938 ja 1939 toimintakertomukset. 4) Vahvistettiin liiton v:n 1938 ja 1939 tilinpäätökset ja m yönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus v:n 1938 ja 1939 tileihin ja. hallintoon nähden. 5) Vahvistettiin liiton talousarvio v:ksi Talousarvio päättyi 38,000: - mk:aan. 6) Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielises'i edelleen työnjohtaja Bruno Nyberg Helsingistä. 7) Päätettiin, että v:n 1941 liittojohtokuntaan valitaan maaseudulta 4 ja Helsingistä 2 edustajaa. Kun edustajaehdokkaat oli nimetty, suoritettiin äänestys, jonka mukaan maaseudulta valittiin liittojohtokuntaan varatuomari T. Ka:'hlanen Hyvinkäältä (13 ä.), teknikko R. Ekl'!Lnd Vaasasta (13 ä.), herra O. Lahtinen Uudesta.- 167

15 168 kaupungista (11 ä.), ja tarkastaja V. Lamminsalo Joensuusta (10 ä.) sekä Helsingistä vakuutusvirkailija V. Nyyssönen (11 ä.) ja herra P. Dickman Haagasta (8 ä.). Aänestyksessä saivat lisäksi maaseutulaisten edustajaehdokkaina rautatievirkamies E. Vuorensola Vehmaisista 8 ääntä ja johtaja J. Nappari Tampereelta 6 ääntä s2kä Helsingin ehdokkaista kelloseppä A. Luoma 5, insinööri L. Strömberg 4 ja herra O. Kuntsi 1 äänen. 8) Liiton edustajaksi v:n 1941 aikana pidet täviin SVUL:n liittokokouksiin valittiin työnjohtaja Br. Nyberg. 9) Liiton edustajaksi SVUL:n v:n 1941 hallitukseen valittiin varatuomari T. Kaihlanen, varalle työnjohtaja Br. Nyberg. 10) Liiton tilin arkastajiksi valittiin kamreeri S. Järvinen ja var atuomari M. Kauppila, varalle kaupp!as S. Järvinen ja kamreeri E. Koponen.. 11) Päätetti'n vastaisuudessa hyväksyä piirimestaruuskilpailuissa saavutetut tulokset Suomen ennätyksiksi. 12) Hyväksyttiin Suomen Painonnostoliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteistoimintaa koskeva sopimus. 13) Jr- ettiin liiton kunnia- ja ansiomerkit henkilöille, jotka mainitaan siv L i i t on kunniajäsenet. Suomen painonnostourheilun hyväksi suorinamansa suuriarvoisen työn johdosta liiton vuosikokous päätti yksimielisesti kutsua liiton monivuotisen puheenjohtajan, työnjohtaja Bruno Nybergin liiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Vuosikokouksessa hänelle ojennettiin ldon kunniajäsenmerkki N:o 1. Liiton ansiomerkit. SuomEn painonnostourheilussa ans'ok kaalla 'tavalla toimineille seuraaville henkilöille myönnettiin liiton vuosikokoukse sa liiton ansiomerkki: Turunen, J., konemestari, Tampere Killdiär, A., insinööri, Helsinki Strömberg, L., insinööri, Helsinki Eklu nd, R., teknikko, Vaasa Vuorensola, E., ~ähköttäjä, Vehmainen Lamminsalo, V., tarkastaja, JoenEuu Kaihlanen, T., varatuomari, Hyvinkää Anttila, L., k irjaltaja, Kerava Mustonen, R., nuohoojamestari, Helsinki Mannerla, E., toimittaja, Helsinki Lehmusto, H., fil. tri, Turku Paljakka, 0., rautatieläinen, Oulu Lahtinen, 0., herra, Uusikaupunki Rodianov, 1., kauppias, Helsinki ö sterlund, Goo työnjohtaja, Helsinki Kuntsi, 0., her ra, Helsinki Nappari, Joo johtaja, Tampere Kurssitoiminta. Toimikauden aikana pidettiin seuraavat painonnostokurssit: PainonnostokuTssit: 1) Oulu 3-5/ osanottajaa 2) Tampere 24-25/ 8...., ) Outokumpu 8-12/ osanottajaa TuomaTi kutssit: 1) Oulu 3-5/ osanottajaa 2) Tampere 24-25/ osanottajaa Neuvontatoiminta. Painonnostoneuvonnasta on huolehtinut edelleenk!n liiton puheenjohtaja, työnjohtaja Br. Nyberg. Hän on suorittanut neuvontamatkoja liiton jäsenseurojen keskuuteen. Lisäksi hän on neuvonut myöskin TUL:n painonnostajia. Neuvontamatkoillaan hän on ollut yhteydessä eri tehdasyhdyskuntien edustajien kanssa ja vaikuttanut siihen, että näissä tehdasltu toksissa on kiinnitetty huom:ota painonnostoon ja ryhdyay toimenpiteisiin sen ot-

16 . 170 tamiseksi tehdaslaitosten urheiluseurojen ohjelmaan. Valitettavasti nykyinen vaikea taloudellinen tilanne on estänyt 'painonnostotankojen hankkimista. Monet seurat ol ~ siva t ruvenneet työskentelemään painonnostoharrastuksen hyväksi, mutta seurojen jäsenet eivät ole päässeet harjoittelemaan, koska seurat eivät ole voineet hankkia nostotankoja. Tankolahjoitukset. Poistaakseen maassamme vallitsevaa tankopulaa ja auttaakseen varsinkin siirtolaisseuroja, Ruots'n painonnos t oli ~ tto ryhtyi toimenpiteisiin tankojen hankkimisek si lahjana Suomeen. Liiton toim enpiteestä johtui, että Ruots'sta lahjoitettiin liitolle 3 uutta tankoa, jotka sittemmin on toimitettu seuroille. Palkinto lahjoitukset. Liitto on saanut toimikauden aikana seur aavat palkintolahjoitukset: 1) Tuntematon Lahjoittaja, uushopeinen pokaali kilpailtavaksi SM-kilpailuissa 2-käden nostoissa sarjassa alle 60 kg. 2) Ri ihimäen Lasi tehdas OIY, kristallimaljakko kilpailtavaksi SM-kilpailuissa 2- käden nostoissa seurojen kesken palkintomiesten sijoitusten perusteella. Suomen painonnostomest aruuskilpailut. 1) 2-käden nostot. Suomen mestaruuskilpailut 2-käden nostoissa suoritettiin Oulussa 7/12-40, Oulun Pyrinnön ollessa kilpailujen järjestäjänä. Mestaruudet jakautuivat 1?euraaygsti ; Punn. Temp. Työntö Yhteensä kg. kg. k g. kg. Kärpässarja: O. Kuntsi, HAK H öy hensarja: G. ö sterlund, HAK., Kevytsarja: J. Turunen, TKV ~ Keskisarja: E. Vuorensola, TKV Raskas keskisarja: J. Vellamo, TKV,... " Raskassarja: P. Lehtinen, TKV..., Näissä kilpailuissa seurojen välillä kilpailtavana olevan Riihimäen Lasitehdas OIY:n lahjoittaman kristallimaijan sai vuodeksi haltuunsa (pisteet lasketaan 3, 2, 1) T ampereen Kisa-Veikot 12 pisteellä, toisena oli Oulun Pyrintö 7 ja kolmantena Helsingin Atleettiklubi 6 pisteellä. Sarjassa alle 60 kg kilpailtavana olevan Tuntemattoman lahjoittajan kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa G. österlund HAK:sta. 2) 1-käden nostot. Suomen mestaruuskilpailuja yhdenkäden nostoissa ei tänä vuonna voitu harjoitusajan lyhyyden vuoksi toimeenpanna. Taitomerkkisuoritukset. Toimikauden aikana suoritettiin seuraavat määrät painonnoston taitomerkkejä: 1 lk:n merkkejä II " " 1 kpl. 6 " 9 " ~6 kpl, 171

17 172 Suomen ennätykset. Toimikauden aikana saavutettiin seuraavat tulokset, jotka hyväksyttiin uusiksi Suomen ennätyksiksi: 2-k ä den p u n ne r r u s: S a r jaa 11 e.75 kg. 97,5 kg. E. Vuorensola, TKV, saavutettu Oulussa S a r jaa 11 e 82,5 kg. 97,5 kg. J. VeJlamo, TKV, saavutettu Helsingissä k ä den te m p a u s: S a r jaa 11 e 82,5 kg. 107,5 kg. J. Vellamo, TKV, saavutettu Tampereella k ä den työ n t ö: S a r jaa 11 e 82,5 kg. 135,0 kg. J. Vellamo, TKV, saavutettu Tampereella y m pia I a i n e n 3-0 tt e 1 u: S a r jaa II e 67,5 kg. 287,5 kg. J. Tokazier, Makkabi, saavutettu Hagassa S a r jaa 11 e 75 kg. 315,0 kg. E. Vuorensola, TKV, saavutettu Oulussa S a r jaa 11 e 82,5 kg. 332,5 kg. J. Vellamo, TKV, saavutettu Tampereella ,0 kg. J. Vellamo, TKV, saavutettu Helsingissä Edelläolevat tulokset huomioonottaen viralliset Suomen painonnostoennätykset olivat 1/1-41 seuraavat: 1 k ä den te m p a u s: sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, 52,50 kg. 1937; 60 kg. L. Strömberg, HAK, kg 1933; G. ö sterlund, HAK, kg. 1936; 67.5 kg. L. Strömberg HAK, kg. 1936; J. Tokazier, HAK, kg. 1936; 75 kg. M. Tokazier, HAK, kg. 1937; 82.5 kg. V. Lamminsalo, VN, kg. 1937; y kg. H. Forsström, HIK, kg k ä den työ n t ö: ~arja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, kg. 1~38; 60 kg. G. österlund, HAK, kg. 1938; 67.5 kg. J. Tokazier, HAK, kg. 1937; J. Turunen, VPN, kg. 1938: 75 kg. S. Lundström, HAK, kg. 1938; 82.5 kg. F. Grandell, HAK, kg. 1938; y kg. H. Forsström, HIK, kg k ä den p u n n e r r u s: sarja a. 56 kg. I. Rodionov, Start, kg. 1936; 60 kg. G. österlund, HAK, kg. 1938: 67.5 kg. T. Tauni, VPN, kg. 1939; 75 kg. E. Vuoren sola, VPN, kg. 1940; 82.5 kg. J. Vellamo, TKV, kg. 1940; y kg. H. Forsström, HIK, kg k ä den te m p a u s: sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, kg. 1939; 60 kg. G. österlund, HAK, kg. 1938; 67.5 kg. J. Tckazier, Makkabi, kg. 1938; 75 kg. M. Tokazier, Makkabi, kg. 1938; 82.5 kg. J. Vellamo, TKV, kg. 1940; y kg. H. Forsström, HIK, kg k ä den työ n t ö: sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, kg. 1939; 60 kg. G. österlund, HAK, kg ; 67.5 kg. L. Strömberg, HAK kg. 1937; 75 kg. M. Tokazier, Makkabi, kg. 1938; 82.5 kg. J. Vellamo, TKV, kg. 1940; y kg. H. Forsström, HIK, kg Yhteistulos Olymp. 3-ottelu: sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, kg. 1939; 60 kg. G. österlund, HAK, kg. 1939; 67.5 kg. J. Tokazier, Makkabi, kg. 1940; 75 kg. E. Vuorensola, TKV, kg. 1940; 82.5 kg. J. Vellamo, TKV, kg. 1940; y kg. H. Forsström, HIK, kg Y h t e i s t u los A n t w e r p e n-o t tel u: sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, kg. 1938; 60 kg. G. österlund, HAK, kg. 1936; 67.5 kg. J. Tokazier, Makkabi, kg. 1937; 75 kg. V. Rättö, VPN, kg. 1938; 82.5 kg. F. Grandell, HAK, kg. 1936; y kg. H. Forsström, HIK, kg Y h t e i s t u los 5 no s t 0 n 0 t t e I u: sarja a. 56 kg. O. Kuntsi, HAK, kg. 1937; 60 kg. G. österlund, HAK, kg. 1937; 67.5 kg. J. Tokazier, HAK, kg. 1937; 75 kg. M. Tokazier, HAK, kg. 1937; 82.5 kg. H. Forsström, HIK, 412.~0 kg. 1935: y kg. H. Forsström, HIK, kg

18 Suomen Painonnostoliiton tilinpäätös v Vo i t t 0- ja tappiot i l i D e b et An Kulunki-, palkka- ja vuokratili P alkkam enot Vuokram enot Yleiskulut Posti-, puhelin- ja sähketili P ostikulut Ulkolinjapuhelut Sä hkekulut ,000 : - 500:- 1,010 : : : 60 28: 10 Kurssi-, neuvonta- ja propagandatili ---- Neuvontakulut Propagandakulut Kokous- ja matkakulujentili 4,441: - 233: - Kokousm atkakulut... 2,988:- Sek alaiset kokouskulut ,250: 50.. Edustustili ,510 : : 20 4,674: - 4,238: :- mk 17,360 : 70 P er Tavaratili P ainotuotteista Taitom erkeistä.. Kilpailujentili Kilpailulupamaksut Määrärahatili SVUL:n avust us v Korkotili Sekalaistentili Pääomatili Tappio v Kr e d it 228: : :- 400:- 5,145: - 1,657: 2J 9,214: : 40 m k 17,360: 70 Ta s e- tili An SVUL:n tili R ah aa ,33J: 95 Tavaratili P ainotuotteita : 25 Taitomerkkejä : - 1,178 : 25 --== =---- m k 58,509 : 20 Per Pääomatili Edellisten vuosien säästöt T appio v ,225 : : : 20 mk : 20

19 71. Työvaliokunnalla on ollut 1 kokous, jossa tehtiin 11 pykälää. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet sen kokouksiin seuraavasti: Saarinen 7, Karvonen 5, Holmström 5, Rask 5, Ahti 2, Kuisma 2 ja Lindroos 1 kertaa. Työvaliokunnan kokouksissa ovat liittokunnan jäsenet olleet läsnä seuraavasti: Holmström, Kuisma, Tiitola, Honkanen, kukin kerran. 177 Suomen Jääkiekkoliitto v Liittojohtokunta. Suomen Jääkiekkoliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet insinööri Kauko Karvonen Helsingistä, maisteri Aaro Kivilinna Helsingistä, herra Bror Colliander Helsfngistä, herra Ragnar Ahti Turusta, herra Jarl Holmström Helsingistä, kamreeri Ilmari Honkanen Helsingistä ja herra Karl Rask Helsingistä. Varajäseninä liittojohtokuntaan ovat kuuluneet pankinprokuristi Alf af Forselles Helsingistä ja insinööri Mikko Tiitola Helsingistä. Lisäksi kutsuttiin liittojohtokuntaan isänn. Erkki Saarinen Helsingistä. Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajana on toiminut insinööri Kauko Karvonen ja varapuheenjohtajana maisteri Aaro Kivilinna. Sihteeri-taloudenhoitajana on toiminut vuoden alusta lokakuun loppuun SVUL:n toimistosihteeri ' Osmo Kupiainen, sekä V.t. sihteerinä marraskuun alusta vuoden loppuun isännöitsijä Erkki Saarinen. Aikana heinäkuun 10-elokuun 20 hoiti sihteeri-taloudenhoitajan tehtäviä herra Kalevi Ihalainen. Liiton juoksevia asioita on sen toimiston rinnalla hoitanut työvaliokunta, jonka puheenjohtajana on toiminut maisteri ' Kivilinna, sekä hänen kaatumisensa jälkeen kamreeri Ilmari Honkanen, ja johon jäseninä ovat kuuluneet kulloinkin pääkaupungissa olevat liittojohtokunnan jäsenet. Liittojohtokunnalla on ollut kaikkiaan 7 kokousta, ja niissä pidettyjen pöytäkirjojen yhteinen pykälä luku on Edustus SVUL:n elimissä. SVUL:n liittohallituksessa on liiton edustajana ollut maisteri Aaro Kivilinna, varamiehenään ekonoomi Ilmari Honkanen. SVUL:n liittokokouksissa on liittoa edustanut liiton puheenjohtaja, insinööri Kauko Karvonen, varamiehenään maisteri Aaro Kivilinna. Edustus Suomen Olympialaisessa komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisessa Komiteassa on ollut insinööri Kauko Karvonen. Jäsenyys LIHG:ssä. ~ Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Jääkiekkoliittoon (LIHG), jonka yleiskomiteaan maisteri Kivilinna on kuulunut liiton edustajana. Liiton nimenkirjoiitamisoikeus. Liiton nimen ovat v olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja Karvonen tai varapuheenjohtaja Kivilinna yhdessä sihteeri-taloudenhoitajan kanssa. Tilintar kastajat. Liiton edustajakokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet maisteri T. Tornivuori ja herra Y. Reijonen, varamiehinään johtaja G. Salenius ja herra G. Kuusela, kaikki Helsingistä.

20 178 Liiton jäsenistö. Liittoon kuului toimintakauden aikana seuraavat 32 jäsez:tseuraa: Ars~mal Helsingistä, Hausjärven Urheilijat, Hels~ng~ors Skndskoklubb, Helsingin Jalkapalloklubi, H~lsmglI~ Palloseura, Helsingin Toverit, Helsingin Unitas, Hameenlmnan Tarmo, Idrottsförening Kamraterna Helsingistä, Idrottsföreningen Kamraterna Turusta, Jämsänkos~en Ilv~s, Kadettioppilaskunta, Karhulan Katajaiset, KolIn Ipattl, Kronohagens Idrottsföreningen, Karhu Kissat, Lahden Luistelijat, Littoisten Vauhti Loimaan Palloilijat, Pisan Peikot, Riekkalan Vesa Su~ilan Sisu Suojärven Urheilijat, Tammerfors BOllklubb, 'Tam;ereen Ilves, Tampereen Kisa-Veikot, Tampereen Palloilijat, Tervakosken Pato, Turun Palloseura, Turun Riento Viipurin Pyöräilijät, Viipurin Reipas, Yhdistyneitten Villatehtaitten Palloilijat. Näistä liittyi v Kadettioppilaskunta. - Jäseniä seuroissa oli 1,91!... Aktiivisesti jääkiekkoa harrastamattomia seuroja ovat liitossa olleet Helsingin IFK, Yhd. Villatehtaitten Palloilijat, Kolin Ipatti, Pisan Peikot, Suojärven Urheilijat Hausjärven Urheilijat, Littoisten Vauhti Riekkalan Vesa' Sunilan Sisu ja Viipurin Pyöräilijät. ', Pii"it, toimikunnat ja asiamiehet.. SVU.L:n piirejä on käytetty hyväksl sellaisiakin, joi;sa el ole amoatakaan liiton seuraa, valitsemalla niihin jääkiekkojaosto. Liiton edustusjoukkueiden valitseminen oli annettu maisteri Kivilinnan tehtäväksi yksinään. Liiton asiamiehinä eri paikkakunnilla ovat olleet: insinööri A. Nyman Jämsänkoskella, herra H. Perho Loimaalla, voimistelun opettaja Tauno Luomi Keravalla ylioppilas Pauli Helkiö Jyväskylässä herra Pekka Ave~ Hämeenlinnassa, insinööri Martti Tiitola Sunilassa. Liittolwkoukset. V a r s i nai n e n v u 0 s i k 0 k 0 u s. SJKL:n varsinainen vuosikokous pidettiin Helsingissä, SVUL:n kokoushuoneustossa lokakuun 20 p:nä. Kokouk- sessa käsiteltiin varsinaisen syyskokouksen asioitten ohella myös pitämättä jääneen kevätkokouksen asiat. Kokouksessa oli edustettuina kaikkiaan 14 liiton jäsenseuraa ja läsnä 16 henkeä. Käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat: 1) vahvistettiin vuoden 1940 tilinpäätös, hyväksyttiin liiton vuoden 1939 vuosikertomus sekä myönnettiin liittojohtokunnalle tili- ja vastuuvapaus; 2) vuoden 1941 mestaruussarja päätettiin pelata kahdeksan joukkueen yksinkertaisena sarjana. Sarjassa pelaavat ilman muuta HJK, KIF, Hämeenlinnan Tarmo, TPS, Turun Riento, Turun IFK ja Tampereen Ilves. Kahdeksannesta sarjapaikasta karsivat TPK ja HSK. Liittojohtokunta sai täydet valtuudet sarjan ottelujärjestyksen määräämiseen. Viralliset äänenkannattajat. Liiton virallisina äänenkannattajina ovat v olleet Urheilu, Suomen Urheilulehti ja Idrottsbladet. Liiton kuulutukset on julkaistu Urheilussa. Kurssi- ja neuvontatoiminta. Poikkeuksellisten olojen vuoksi ei v ole ollut minkäanlaista kurssi- tai neuvontatoimintaa. Propaganda. Liiton taholta on jatkuvasti pyritty tekemään propagandaa jääkiekkoilun levittämiseksi. Kuluneen vuoden aikana on otettu yhteys Kymenlaakson seuroihin, Karhulan Katajaisiin ja Haminan Palloilijoihin, sekä Lahteen Lahden Urheilijoihin ja Valkeakoskelle, joissa on odotettavissa lähiaikoina huomattavampaakin jääkiekkoharrastuksen nousua. Pelivälineet. V ovat poikkaukselliset olosuhteet rajoittaneet ulkolaisten jääkiekkovälineiden saantia, joten oli mah ,

21 180 dollisimman paljon turvauduttava kotimaisiin valmisteisiin. Jääkiekkoradat. V ei peliratoja ole maassamme ylläpidetty ennenkuin joulukuussa, jolloin Helsingissä kunnostettiin liiton toimesta Hesperian rata. Radan isännöitsijänä on toiminut isännöitsijä Erkki Saarinen, ja ratatoimikuntaan ovat kuuluneet herrat Holmström ja Rask. K ilpailutoiminta. Kotimainen kilpailutoiminta v on rajoittunut muutamiin harvoihin piiri kunnallisiin otteluihin joulukuussa, sekä p elattuun karsintaotteluun mestaruussarjaan pääsystä HSK-TBK, jonka edellinen voitti 3-1. Kansainvälinen kilpailutoiminta. Vuoden lopulla vier?ili ruotsalainen seurajoukkue Karlbergs BK maassamme pelaten otteluja Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä pelasi Karlbergs BK m.m. kaupunkijoukkuetta vastaan, voittaen 1-0. Mestaruussarja. Puolustussotamme takia mestaruussarjaa ei v lainkaan pelattu. Samoin jäivät pelaamatta kaikki alemmat sarjat. Toiminn(]J"t yleinen kehitys. Huolimatta päättyneen vuoden lähes olemattomasta kilpailutoiminnasta, on maamme jääkiekkoilu menossa hyvää vauhtia eteenpäin. Kuluneiden vuosien uurastukset rupeavat kantamaan hedelmää, ja pelimuoto tulee yhä ehemmän suuren yleisön tietoisuuteen vetäen yhä uusia harrastajia mukaansa. V sota. V sota esti tyystin liiton kilpailutoiminnan pelikautena 1940, minkä vaikutus tuntuu vielä myöhemminkin. Olihan jääkiekkoilu eräs niitä harvoja urheilumuotoja, jotka sodan takia joutuivat kokonaiseksi vuodeksi keskeyttämään toimintansa. Myöskin sodan vaatimat uhrit olivat erittäin raskaat. Sankarivainajien joukossa ovat m.m. Suomen Jääkiekkoliiton ~oniv~oti~ nen varapuheenjohtaja ja edustaja LIHG:ssa malsten AaTO Kivilinna, jääkiekkoilun uranuurtajiin maassamm: luettava varatuomari Jussi Tiitola Tampereelta seka KIF:n pelaajat Olof Nyholm ja Allan Ingelin, joi~t~ N!..~ holm oli parhain ketjunjohtajamme. Sodan jalkolhm Jal myöskin Viipurin nouseva jääkiekkoharrastus. 18\ Piirien mestaruuskilpailut. Piirien mestaruuksista ei v lainkaan kilpailtu. Muut kilpailut. Joulukuussa pelattiin Helsingissä ystävyysottelu KIF -HJK 5-0. Pelituomarit. Pelituomarit hyväksyttiin edellisen vuoden kurssien 'perusteella, koska v ei mitään tuomarikursseja ole pidetty.

22 Suomen Jääkiekkoliiton tilinpäätös v Voi t t 0- ja tappiotili De b et Kr ed it An Kulunki-, palkka - j a vuokratili Palkkamenot Vuokra m enot Yleiskulut ,000 : - 1,000 : - 485:- " Posti-, puhelin- j a sähk etili ---- Postikulut Ulkolinjapuhelut Sähkekulut :- 128 : : 40 " Kurssi-, n euvonta - ja p ropaga n datili Propagandakulut " K okous- j a m atkakulu jente i Kokousmatkakulut ,965:- Sekalaiset kokou ~.ku : ut : 75 " Edustnstili ~.. " Sel{alaisten tili PääomatiIi Ylijäämä v mk 13,485: - 776: 80 2,518: 50 2,443: : - 4,441: 05 57,152 : 35 80,917:-45 Per Tavaratili Painotuotteista Pelaajien lu ette~oimi! m lksuja : :- " Kilpailujentili Karlberg BK-H:ki ottelun tu'ot " Olympiavalm ennu tili Loppuosa valmennusavustuksesta.... Määrärahatili SVUL:n avustus v. 1:: Korkotili mk 738: : 80 70,000: - 8,575 : - 811: :45 Ta s e- tili An S VUL:n tili Rahaa Kalus totili " Rada n tili '.. " Tavar atili Painotuotteita mk 57,534 : 15 7,945: - 15,865: - 7,242: 90 88,587: 05 Per Kurssi- ja propagandarahasto P ääomatili Edellisten vuosien säästöt... 6,434: 70 Ylijäämä v ,152: 35 mk 25,000: - 63,587: 05 88,537:

23 185 Liiton jäsenistö. Toimikauden lopussa yuului liiton jäsenyyteen. 13~ seuraa, JOlssa oli yhteensä 12,147 jäsent~. Edelhse.~a vuonna olivat vastaavat luvut 132 seuraa Ja 11,602 Ja- :::entä. Liiton jäsenyys. Suomen Uimaliitto v Liittojohtokunta. Suomen Uimaliiton liittojohtokuntaan ovat v:n 1940 aikana kuuluneet pankinjohtaja Toivo Aro Helsingistä puheenjohtajana, toimistopäällikkö Aaro Tynell Helsingistä varapuheenjohtajana, sekä muina jäseninä liikem:es Jussi Kahma, liikemies Jöns Lindquist, prokuristi Unto Palonen ja toimittaja Pekka Tiilikainen Helsingistä sekä konelatoja Yrjö Leksis Tampereelta. Liiton sihteerinä ja rahastonhoitajana on edelle-enkin toiminut prokuristi Esko Mäkinen Helsingistä. Liittojohtokunta on pitänyt vuoden aikana 7 kokousta, joiden pöytäkirjo:hin on kertynyt yhteensä 59 pykälää. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistunzet kokouksiin seuraa vasti: Aro.... Lindquist Tiilikainen Tynell.... Kahma.... Leksis Palonen Uimaopetusjaostoon ovat kuuluneet pankinjo:1taja Toivo Aro, to!mistopäällikkö Aaro Tynell, prokuris:i Unto Palonen prokuristi Esko Mäkinen, tohtorit Saima Tawast-Rancken ja Jarl Forssell, everstiluutnantti Yrjij Valkama ja komentaja Eino Huttunen Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä kansainväliseen uimaliittoon Federation Internationale de Natation Amateur ja Europan uimaliittoon Ligue Europeenne de Natation sekä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon. Edustus SVUL:n toimielimissä. SVUL:n liittohallitukseen on liiton edustajana kuulunut panknjohtaja Toivo Aro, varamiehenään prokuristi Esko Mäkinen, ja toimittaja Pekka Tiilikainen, varamieh nään liikemies Jöns Lindquist.. Edustajina SVUL:n liittokokouksissa ovat olleet TOlVO Aro ja Pekka TIilikainen. Edustus muissa järjestöissä. Kansainvälisen uimaliiton (FINA) johtokuntaan on kuulunut pankinjohtaja Toivo A~o. Suomen Olympialaisessa Komiteassa on liittoa edl.l.3- t~mut niinikään pankinjohtaja Toivo Aro. Stadion-säätiössä on liittoa edustanut rakennu3me5- tari Arvo Rissanen. Liiton nimenkirjoitusoikeus. Liiton toimintasääntöjen 20 :n mukaan ovat liiton nimen olleet oikeutettuja kirjoittamaan liiton puheenjohtaja, pank:njohtaja Toivo Aro tai varapuhee~johtaja, toimistopäällikkö Aaro Tynell yhdessä sihteerl?-,. pr~kuristi Esko Mäkisen tai iihen valtuutetun, tolmittaja Pekka Tiilikaisen kanssa ~

24 186 Liittokokoukset. Toimikauden a'kana on pidetty kaksi yleistä kokousta, nimittäin edellisenä vuonna pitämättä jäänyt vuosikokous ja säännöllinen vuosikokous. Vuosikokous 2/ pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa. Edustettuina oli 9 seuraa ja 13 henkilöä. Kokouksessa käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat: 1) Hyväksyttiin v:n 1938 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. 2) Hyväksyttiin 'talousarvio v:ksi ) Valittiin liiton puheenjohtajaksi edelleen pank'njohtaja Toivo Aro, sekä erovuoroiset johtokunnan jäsenet toimistopäällikkö Aaro Tynell, prokuristi Vnto Palonen ja liikemies Jöns Lindquist uudelleen johtokunnan jäseniksi. 4) Liiton edustajiksi SVUL:n liittohallitukseen valittiin pankinjohtaja Toivo Ar{), varamiehenään prokuristi Esko Mäkinen, ja toimittaja Pekka Tiilikainen, varamiehenään liikemies Jöns Lindquist. 5) Edustajiksi SVUL:n liittokok<luksiin v valittiin. hrat Toivo Aro ja Pekka Tiilikainen. Vuosikokous 23/ pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa. Saapuvilla oli 11 edustajaa 8 seurasta. Kokouksessa käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat: 1) Hyväksyttiin v:n 1939 toimintakertomus ja tilinpää1tös sekä myönnettiin liittojohtokunnalle vastuuvapaus. 2) Hyväksyttiin johwkunnan laatima talousarvio v:ksi ) Valittiin liittojohtokunnan puheenjohtajaksi edelleen pankinjohtaja Toivo Aro, ja erovuoroiset liittojohtokunnan jäsenet toimimaja Pekka Tilikainen, konelatoja Yrjö Leksis ja liikemies Jussi Kahma valittlin edelleen Ui ttoj oh tokun taan. 4) Liiton edustajiksi SVUL:n hallitukseen valittiin pank2njohtaja Toivo Aro, varamiehenään prokuristi Esko Mäkinen, ja toimittaja Pekka Tiilikainen, varamiehenään liikemies Jöns Lindquist. 5) Liiton edustajiksi SVUL:n li..!.ttokokouksiin v valittiin herrat Toivo Aro ja P. Tiilikainen. 6) Hylättiin Helsingin Uimarien ehdotus sääntöjen muuttamiseksi siten, että jäsenseura,t saisivat osallist~a mestaruuskilpailujen viestinuinteihin useammalla ku.n yhdellä joukkueella. 7) Helsingfors Simsällskapin aloitteesta päätettii~ julistaa Schäferin hengenpelastusmenetelmä viralliseksi menetelmäksi, mikäli asiasta hankihavat lääkärinlausunnot sitä puoltavat. Ansiomerkki. Liiton ansiomerkki annettiin liikemies Jussi Kahmalle hänen täyttäessään 50 vuotta. Rekisteröidyt kilpailutuomarit. a) Uimahyppyarvostelijat kaikissa kilpailuissa. Toivo Aro Arvo Rissanen Yrjö Valkama Esko Mäkinen Bertil Aulanko Atte Launos Unto Palonen Julius Wathen Esko Ahlava Yrjö Valkama Aarne Järvinen HU Allan Laesvirta S. H:son Schneidler Einari Teräsvirta Paavo Teräsvirta Unto Tuulos Kalle Tuulos T. Kirkkomäki K. Kainuvaara Ilmari Niemeläinen b) VesipaUotuomarit kaikissa kilpailuissa. HU Allan Lönnberg Toivo Virtanen Alpo Sundström 187 TaUS HSS ViUS.. ViUS RaRy HaUS YU HU.. HSS ~ - -,

25 188 c) Uimahyppyarvostetijat Altte Hanna HU Emil Koskinen Alvian Palho Jouni Pelttal i Kalle Virta Veikko Wathen A. Löfgren O. Heinonen Birger Kivelä Toivo Virtanen O. Rautia LaUs " Jorma Järvinen Leo Laakso Aatto Lehtinen Veikko Heinonen Kalervo Halme Oskar Forssell HSS " Per Forssell Jarl Forssell Ivar Löfgren Sven Lindström Einar Sundström O. Gruner A. Henriksson Helmer Saxberg Harald Käcklund Arthur Wettell Urpo P erjo Herman Salmi Jöns Lindquist Alpo Sundström P. E. Viden Ragnar österlund Atle Järvo " Geni Haskowskij.. Veikko Lavola SoUS G. Boisman LU Unto Kananen T. Sinkko E. Siivonen O. Heikinheimo KuUS " A. Tervo P. Strand E. Nurmi B. Laaksonen A. Keinänen kansallisissa ki~pailuissa. Felix Wester VaUS A. Hagman J. Lehto R. Hellman T. Haarala VaUS Kalevi Tammi Jussi Kahma J. Finne Lasse Onnela A. O. Arras TuUS Tauno Lehtonen Arvo Aaltonen PoUS Lauri Aaltonen 1. Parviainen Harri Lindstedt Niilo Mantere Yrjö Miilunpalo Toivo Kannikoski TaUS Jorma Ruissalo Tauno Helminen Risto Lindroos Yrjö Leksis.. Eino Vahvaselkä MiUS J. Turunen Aarne Iivanainen Pekka Ukkonen Mikko Hämäläinen Eino Nykänen Armas Vahvaselkä Onni Muttilainen Lauri Merikoski YU Kaarlo KaarIa ViUS Sem Pennanen Lasse Tirkkonen Leo Jäntti KoUS " Lauri Tirkkonen Aarne Salovaara Aarre Paananen Bruno Holmberg Vilho Malinen A. Reingoldt O. Mulli.. Vm Lehtinen YVU 1. Holmberg E. Kakkonen R. Kanerva J. Kunnas V. O. Pöyry N. Raninen Heikki Tulikoura O. Vanninen M. H. Rydman K. W. Tikka d) Vesipallotuomarit kansallisissa kilpailuissa. Pekka Tiilikain~n Uuno Alho Veikko Vähätaio R. Ilvesviita V. Nurmi Matti Saarniala E. Simpanen M. Suvanto Käile Tuulos Unto Tuulos A. Keinänen L. Aaltonen Wilho Grönberg Jarl Forssell Urpo Perjo Sven Lindström Jöns Lindquist Ivar Löfgren HU ViUS KuUS HSS Herman Salmi Einar Sunds:röm P. E. Viden C. Dsinnejs Geni Haskowsky 1. Sin ervo N. Söderström Jorma Järvinen O. Rautila Aatto Lehtinen Veikko Heinonen Erkki Palolampi Risto Lindroos Toivo Kannikoski Jussi Ronkainen Tauno Helminen A. O. Sarras G. Boisman Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta. 189 " TU HSS LaUS LaUS TaUS.. TuUS LU Kurssitoiminta oli toimikauden aikana tavallista laimeampaa, sillä sodan ja sen jälkeisten poikkeuksellisten olosuhte:den vuoksi pääsi toiminta alkamaan myöhään, eikä toimihenkilöitä ollut tarpeeksi käytettävissä. Kesäkuun 8-9 p:nä järjestettiin Helsingissä yhdessä Kenraali Mannerheimin LastensuDjeluliiton kanssa uimaopettajakurssit, joille osallistui 130 oppilasta. Kurssin johtajana toimi toimistopäällikkö Aaro Tynell ja opettajina rva Impi-Liisa K ilpeläinen sekä herrat P. Tiilikainen, A. Vartia, A. Harma, J. Wathen, B. Aulanko, A. Järvinen ja E. Simpanen. Tämän lisäksi ovat seurat järjestäneet uimaopettajakursseja liiton avustuksella seuraavasti:

26 190 Tampereen Uimaseura Aitolahdella Turun Uimaseura Aurassa..... Turun Uimaseura Vehmaalla Kokemäen Kova-Väki Kokemäellä.... Helsingfors Simsällskap Tammisaaressa / / / / /8. 40 Kesä- ja heinäkuussa toimi hollantilainen vapaaehtoisena sotaamme osallistunut Hans Borrmann liiton valmentajana. Kotimais:na valmentajina ovat edelleen olleet Toivo Virtanen (uinti), Bertil Aulanko (hypyt) ja Aarne Järvinen (vesipallo). Yleisradion ja sanomalehdistön välityksellä on tehty kesän aikana propagandaa uimaopetuksen hyväksi. Nuorten uin tim e r k k i ä on kesän kuluessa suoritettu 5,3 15 kpl ja yleistä uintimerkkiä 4,736 kpl, eli yhteensä 10,051 kpl. Liiton seurat ovat poikkeuksellisesta ajasta huolimatta päässeet suhteellsen hyviin tuloksiin uima- ja hengenpelastuspropag<mdan tekemisessä. Niinpä ovat seurat kesän kuluessa antaneet yhteensä 124 uimanäytöstä, joista 33 näytöstä on ollut seuran kotipaikkakunnan ulkopuolella. Uimakoulua on pidetty kaikkiaan 130 paikkakunnalla yhteensä 43 seuran järjestäminä. Näissä uimakouluissa on ollut oppilaita ja n iissä on seppelöity uimamaistereiksi tai -kandidaateiksi seuraavat määrät: Se ura Oppilaita Auran Vannas Ekenäs Simsällskap Haminan Uimaseura Heinolan Isku Helsingfors Simsällskap ,665 Helsingin Uimarit Huittisten Uimarit Hämeenlinnan Uimaseura Joensuun Uimaseura Jyväskylän Uimaseura Jämsänkosken Ilves Kajaanin Uimaseura Karis Simsällskap Kemin Uimaseura K okemäen Kova-Väki... 2,517 Kotiniemen Vesa Valmistuneita Kotkan Uimaseura.... Kymintehtaån Urheiluseura.... Lahden Uimaseura.... Lappeenrannan Uimarit.... Littoisten Vauhti Lohjan Urheilijat.... Mikkelin Uimaseura Oravais Simsällskap Oulun Uimaseura.... Pargas Idrottsförening.... Pietarsaaren Uimarit..... Porin Uimaseura.... Porvoon Uimarit Salon Uimarit.... Tampereen Uimaseura Tikkakosken Tikka Turun Uimaseura.... Tyrvään Voima Uudenkaupungin Uimaseura.... Vaajakosken Tehtaitten Urheilijat Vaasan Uimaseura Valkeakosken Uimaseura Varkauden Uimarit.... Virkkalan Kiri Ylä -Vuoksen Uimarit.... Abo Simklubb Kaikilta uimaseuroilta ei ole tullut tietoja uimaoppilaista ja valmistuneista, mutta saapuneitten ilmoitusten mukaan nousee koko oppilasmäärä 15,068:aan ja valmistuneiden luku 2,440:een. Nämä luvut, va:kka eivät olekaan ennätyksiä, ovat olosuhteisiin katsoen hyvin ilahduttavia, sillä työ on tehty poikkeuksellis~ssa oloissa ja ilman luovutettujen alueiden seurojen myötävaiku tusta. Kilpailutoiminta. Kotimainen kilpailutoiminta on vuoden aikana ollut yksinomaan kansallista. Vuoden aikana järjestettiin 8 kansallista kilpailua, 3 seuraottelua, Suomen mestaruuskilpailut, nuorten uintipäivä, maaseudun vesipallosarja sekä yhteistoim:ntakilpailu TUL:n kanssa "kaatuneiden urheilijain muistokilpailun" yhteydessä. Maaseudun uintipäivät jäivät v pitämättä. Uimarimme ovat tehneet yhden kilpailumatkan ulkomaille Helsingfors Simsällskapin ja Heikki Hietasen käydessä Tukholmassa. 191

27 192 Suomen mestaruuskilpailut järjesti Helsingin Uimarit Humallahden uimalaitoksella elokuun 4-5 p:nä. Kilpailussa saavutettiin seuraavat tulokset: Miesten kilpailut. 100 m:n vapaa uinti: 1) C. Dsinnejs, HSS, 1,03,6, 2) H. Hietanen, HU, 1,03,6, 3) J. Luhtinen, HU, 1,06, m:n vapa3uinti: 1) V. Nurmi, HU, 5,27,4, 2) R. Pelttari, HU, 5,29,2, 3) T. Elo, LU, 5,39,8. 1,500 m:n vapaauinti: 1) V. Nurmi, HU, 22,26,0, 2) R. Pelttari, HU, 22,38,7, 3) T. Elo, LU, 23,32, m:n selkäuinti: 1) O. Kaija, ViUS, 1,18,7, 2) T. Valkonen, KoUS, 1,20,8, 3) J. Saario, LUS, 1,21, m:n rintauinti: 1) J. Grahn, HSS, 2,55,9, 2) J. Juden, KoUS, 3,02,8, 3) E. Simpanen, HU, 3, X 200 m:n viesti: 1) HU (J. Aalto, H. Hietanen, R. Pelttan, V. Nurmi) 10,13,0, 2) HSS 10,23,4, 3) YU 11,04,3. Lautahypyt: 1) I. Niemeläinen, YU, 118,83, 2) O. Helnor.ell, HU, 110,16, 3) S. Salmi, VaUS, 99,88. Kerroshypyt: 1) I. Niemeläinen, YU, 82,57, 2) E. Lehtinen, KoUS, 71,78, 3) B. Kivelä, HU, 79,70. Suorat hypyt: 1) A. Palho, HU, 42,98, 2) I. Niemeläinen, YU, 34,72, 3) T. Kirkkomäki, RR. 31,78. Vesipalloilu: 1) HSS, 2) HU, 3) YU <ottelut: HSS-YU 15-3, HSS-HU 2-2, jatkoajan jälkeen 4-3>' Naisten kilpailut. 100 m:n vapaauinti: 1) Anna-Liisa Silvennoinen, MäU, 1,18,9, 2) Aune Heimolainen, MäU, 1,19,9, 3) Lisa. Hagelberg, HSS, 1,21, m:n vapaa u inti: 1) Lisa Hagelberg, HSS, 6,25,6, 2) Annikki Airaksinen, LU, 6,29,6, 3) Liisi Mäkinen, HU, 6,59, m :n selkäuinti: 1) Aino Mieskolainen, ViUS. 1,36,3, 2) Greta Nyman, HSS, 1,37,1, 3) Tuulikki Tuulos, TaUS 1,38, m:n rintauinti: 1) Sirkka Raninen, KUS, 3,16,7, 2) Tähkä Salisma, HäUS, 3,17,8, 3) Siiri Hedström, VaUS, 3,42,8. 4XI00 m:n viesti: 1) HSS (Anja Laitakari, Aino Puustinen, Ruth Strömsholm, L isa Hagelberg) 5,38,2, 2) MiUS 5,39,2, 3) HU 5,47,2. Lautahypyt: 1) Hilve Gråsten, HU Kerroshypyt: 1) Hilve Gråsten, HU, 25,55, 2) Maija-Liisa Hyvärinen, KUS, 22,10. KaI eva n uin tim a 1 jan sai vuodeksi haltuunsa Helsingin Uimarit pistemäärällä 39. Nuorten uintipäivän kilpailut järjesti Kotkan Uimaseura Kotkassa heinäkuun 14. p:nä. Kilpailuissa saavutettiin seuraavat tulokset: Poikien kilpailut. 100 m:n vapaauinti: 1) P. Hille, HU, 1,10,8, 2) N. Kittilä, HSS, 1,11,1, 3) Ch. Terenius, HSS, 1,12, m:n vapaa uinti: 1) O. Oksanen, VaUS, 5,57,5, 2) T. Manninen, JyUS, 6,17,9, 3) J. Salonen, HU, 6,19, m:n selkäuinti: 1) P. Hille, HU, 1,29,7, 2) T. Manninen, JyUS, 1,30,6, 3) P. Hara, YU, 1,32, m:n rintauinti: 1) K. Suutari, KoUS, 2,57,5, 2) S. Aro, YU, 3,02,0, 3) T. Henen, TaUS, 3,04,8. 4X 50 m:n viesti: 1) HSS 2,01,6, 2) HU 2,12,6, 3) LU 2,18,5. Lautahypyt: 1) A. Vilhunen, HaU, 43,87. Tyttöjen kilpailut. 100 m:n vapaauinti: 1) Aune Heimolainen, MäU, 1,19,6, 2) Irene Mutanen, YVU, 1,20,0, 3) Kirsti Koskinen, HaUS, 1,23, m:n selkäuinti: 1) Maila Petrell, HU, 1,37,4, 2) Ruth Strömsholm, HSS, 1,37,4, 3) Saila Seppä, HU, 1,42, m:n rintauinti: 1) Helvi Weckström, HSS, 1,34,5, 2) Vuokko Kivi, KoUS, 1,35,1, 3) Annikki Taskinen, KuUS, 1.36,7. Maaseudun vesipallokilpailuun osallistuivat Hämeenlinnan, Lahden, Tampereen ja Porin Uimaseurat. Alkukilpailuissa voitti Hämeenlinna Lahden 4-3 ja Tampere Porin 3-2. Loppuottelussa Hämeenlinnassa voitti Hämeenlinnan Uimaseura Tampereen Uimaseuran 7-2. "Kaatuneiden Urheilijain muistokilpailut" suoritettiin SVUL:n ja TUL:n yhteisesti järjestäminä Helsing:ssä Eri lajien voittajat olivat: Miesten kilpailut: 100 m :n vapaauinti: H. Hietanen. HU, 1,02, m:n vapaauinti: R. Pelttari, HU, 5,33, m:n selkäuinti: A. Länsipohja, HU. 1,20, m:n rintauinti: J. Grahn, HSS, 2,58,6. Hypyt: O. Heinonen, HU, 62,83. 6X 50 m:n viesti: HSS 2,51,0. 193

28 194 Naisten kilpai lut: 100 m:n vapaa uinti: Anna-Liisa Silvennoinen, MäU, 1,17, m:n selkä uinti: Aino Mieskolainen, ViUS, 1,36, m:n r intauinti: Margit Hietamäki, HTU (TUL), 3,13,2. 3 X 100 m:n sekaviesti: HSS 4,38,0. KiertopaLkinnot. Liikemies J u s s i K a h m a lahjoitti kiertopalkinnon kilpailtavaksi Suomen mestaruuskilpailujen 100 m:n vapaauinnissa. Palkinnon saa omakseen se uimari, joka ensiksi saa siihen kolme kiinnitystä tai alittaa 1 min. rajan. Palkinnon voitti C. Dsinnejs. Tukholmalainen taiteilija B e r tel - N 0 r d s t r ö m lahjoitti pronssisen "meren-neito"-patsaan Suomen Uimaliitolle helsinkiläisten uimaseurojen poikien, tyttöjen, miesten ja naisten yhdistetyssä viestinuinnissa kilpailtavaksi kahdesti vuodessa. Palkinnon saa haltuunsa se seura, joka ensiksi saavuttaa kymmenennen voittonsa. Naiset. 50 m. vap.uinti Ada Onnela 100 O. Kaija 200 " Disa Lindberg X 50 " 4X 100 " ",. selkä uinti Aino Mieskolainen " rintauinti Greta Nyman Sirkka RaniDen viesti " Helsin'gin Uimarit ') ') Yhteistoiminta TUL:n kanssa. 34, Oulu 1.15, Enso 2.49, Tampere 6.08,6 Helsinki 7.44,7 " 1.30, , , " 6.48, H :linna 2.22, Helsinki 5.22, Mikkeli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton tehtyä keskinäisen yhteistoimintasopimuksen aloitti Suomen Uimaliitto neuvottelut TUL:n kanssa yhteistoiminnasta uinnin alalla. Neuvottelijoikseen n imesi liitto pankinjohtaja Toivo Aron ja toimittaja Pekka Tiilikaisen. Vuoden loppuun mennessä olivat neuvottelut vielä keskeneräisiä. 195 Suomen ennätykset M i eh.et. Laji Nimi ' 50 m. vap.uinti H. Hietanen ,000 1, X fo 4X l(i() 4 y?rf) " " " " H " " V. Nurmi H. Hietanen V. Nurmi " selkäuinti O. Kaija " T. Valkonen " " L.Orlamo " rintauinti A. Paananen " T. Reingoldt " " " ".. viesti H:fors" Simsällskap 1) ' ) Helsingin" Uimarit ') Aika Vuosi Paikka 27, Helsinki 59, , , , Köpenham , Viipuri 14.00, ,8 " " 1.15, Enso 2.49,2.. Kotka 6.06, Helsinki 1.15,8 " Kotka 2.47, Helsinki 6.02,0 7.36,8 " 1.52, ,6 " 9.49, ) HSS (C. DSinnejs, H. Tiitinen, O. Grahn, N. Kahma.) 2) HSS (C. Dsinnejs, H. Tiitinen, O. Grahn, N. Kahma.) 3) HU (J. Aalto, P. Tiilikainen, V. Nurmi, H. Hietanen.) ') HU (Ada Onnela, Tatta Andersin, Paula Toivokoski, Sylvi HoskelU G) HU (Alice Vuorinen, Eini Kail'enius, Laila Savenius, Ada Onnela,)

29 \ De b e t An Kulunki-, palkka- ja v uokratili Palkkamenot.... Vuokram enot Yleiskulut.... Posti-, puhelin- ja sähketili Suomen Uimaliiton 22,800 : - 4,250: - 3,362 : 10 Postikulut :- Ulkolinjapuhelut : 50 Sähkekulut... 22: 40 " Kurssi-, n euvon ta- ja propagandatili ---- Kurssimenot Neuvontakulut Propagandakulut.... " Kokous- ja matkakulujentili Kokousmatkakulut Sekalaiset kokouskulut.... " Kilpailujentili Mestaruuskilpailukulut TUL-SUL liitto-ottelukulut.... Sekalaiset kulut ,515: - 2,179:25 3,097: - 1,816: - 3,354 : 75 Voi t t 0-540: : : - " Edustustili " Sek alaist en tili " P ääomatili Ylijäämä v ja 30,412: : 90 11,791: 25 5,170:75 1,754: 50 1,053: 25 3,896 : 50 6,226: 90 mk 60,988: 15 tilinpäätös v t a p p i ot ili Per T avaratili Painotuotteista Merkeistä ja m italeista Kil pailujentili Kilpailulupam aksut Veikkaushuollontili Määrärahatili 4,676: 25 35,105: 75 SVUL :n avustus v " Korkotili Kr e dit 39,782: - mk 136,082:- 900:- 2,222: - 13,720: - 4,364 : 15 m k 60,988: 15 An SVUL :n tili Rahaa " Arvopaperitili " Kalustotiii " Tavaratili Merkkejä ja mitaleja P ainotuotteita ,124: 30 1,185: 35 Ta s e- 112,770 : 35 10,001 : - 1: - 13,309 : 65 t i l i Per Vapaudenmaljar ahasto " Olympiarahasto " Stipendirahasto " Maaottelurahasto.... 3,300: - 20,000: - 5,000: - 40,000: - 68,300: - " P ääomatili Edellisten vuosien säästöt... 61,555: 10 Ylijääm ä v ,226: 90 67,782:- --===::.._:..-- mk 136,082 : -

30 SVUL:n piirijohtokuntien. kokoonpano oli seuraava: 199 SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, puheenjohtaja, Yrjö Vartio, varapuheenjohtaja, S. Isolammi, sihteeri ja rahastonhoitaja, L. M. Kauppi, A. Uusikylä, A. Mäkelä, V. Niukkala, A. Perttu, E. Kinnari, J. Koivumäki, O. Palo. SVUL:n piirit v S'y~L:~ ~oimintasääntöjen mukaisesti liitto on jaettu 18. purnn, JOlden asioita ovat hoitaneet piirikokous jaostojohtokunnat ja piirisihteerit. ' Pii~ien toiminta on yleensä ollut vilkasta ja hyviä tuloksia tuottavaa... Vuonna 1939 SVUL:n piireihin kuului seuraavat määrat vuoden loppuun mennessä jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä: Pii r i Seuroja Jäseniä V Etelä-Pohjanmaa V Helsinki " Häme V Itä-Karjala IIKainuu (' Keski-Pohjanmaa v Keski-Suomi ,-Kymenlaakso Lahti r ~appi / Oulu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta ,:,uur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Viipuri ~~~...:::.. SVUL:n Helsingin piiri: A. Tynell, puheenjohtaja, J. Lehtinen, sihteeri ja rahastonhoitaja, Väinö Lahtinen, A. Osola, L. Anttila, Väinö Arento, N. Mikkola, R. Mieho, P. Jaale, G. Kuusela, B. Nyberg, K. Berglund, U. Palonen, Lempi Hartikka, T. Ailio. SVUL:n Hämeen piiri: Yrjö Linnas, puheenjohtaja, Yrjö Kautia, varapuheenjohtaja, Viljo Ottela, rahastonhoitaja, Friti Vapaavuori, sihteeri, Lauri Antero, O. Mai Jala, P. Mannola, S. Sääksjärvi, J. Nappgri, U. Kanmto, F. Granroth, I. Harju, H. Sundström, R. Vaaja, R. Lindroos. SVUL:n Itä-Karjalan piiri: A. J. Huuskonen, puheenjohtaja, R. Penttinen, varapuheenjohtaja, Toivo Nieminen, sihteeri ja rahastonhoitaja, M. Uosikkinen, N. Järvelä, E. Parviainen, A. Hietanen, V. Peltonen, A. Lehtonen, T. Heikkurinen, A. Junni, K. Pakkanen. SVUL:n Kainuun piiri: K. E. Mustonen, puheenjohtaja, M. Jaatinen, varapuheenjohtaja, Y. Saarto, L. Heikkinen, H. Haukia, V. Tiainen, A. Manninen, O. Leimu, E. Leinonen, R. Salomaa, Erkki Kivi, sihteeri ja rahastonhoitaja, V. Räihä. SVUL:n Keski-Pohjanmaan piiri: K. Kleemola, puheenjohtaja, V. Ventonen, varapuheenjohtaja, Y. Kivelä, sihteeri ja rahastonhoitaja, K. Nissilä, Y. Tuunala, T. Lahti, M. Manner, M. Myllykangas, J. Sohlo, Y. Heusala, Alli Kotila. SV1]L:n Keski-Suomen piiri: T. Salava, puheenjohtaja, H. Leppälä, K. Pihlajamaa, Yrjö Keila, V. Järvinen,

31 200 M. Huttunen, Kalle Viel'to, V. Halinen, V. Lehtiö, M. Mäkinen, A. Nyman, P. Lahtinen, M. Oksanen. SVUL:n Kymenlaakson piiri: Emil Paavola, puheenjohtaja, I. Penttilä, varapuheenjohtaja, T. Korkeamäki, piirisihteeri ja råhastonhoitaja, A. Huusari, L eo Pylkkö, E. Raunio, S. Luukkonen, M. Muinonen, V. Brunila, O. Lindberg, M. Tiitola, K. Viitanen, Emil Loikala. SVUL:n Lahden piiri: A. Pöyry, puheenjohtaja, V. Mäkinen, varapuheenjohtaja, E. Järvinen, sihteeri ja rahastonhoitaja, J. Särö, A. Laamanen, E. Leskinen, E. Hakkarainen, O. Louhimo, L. Vil,tanen, L. Kolehmainen. SVUL:n Lapin piiri: V. Nopanen, puheenjohtaja, K. Messman, M. Pekkala, E. Lahdenperä, K. J. Tulkki. Kaltio, sihteeri, E. Koponen, A. Murto, E. Joutsijoki, E. SVUL:n Oulun piiri: G. Niemes, puheenjohtaja, E. Similä, sihteeri ja rahastonhoitaja, P. He:kkilä, E. Kantomaa, E. Junnola, K. Merikoski, L. Isola, A. Matinolli, Br. Vuorivirta, L. Littow, A. Nuorimo, R. Kontio, A. Hassinen, J. Ukkola. SVUL:n Pohjois-Karjalan piiri: E. Raunio, puheenjohtaja, A. Hallberg, varapuheenjohtaja, J. A. Rainola, sihteeri, S. Turunen, M. Kakkonen, A. Savolainen, M. Hannula, I. Natunen, E. Helsingius, O. Tolkki, A. R. Sainio. SVUL:n Pohjois-Savon piiri: K. Laakkonen, puheenjohtaja, M. Simojoki, varapuheenjohtaja, A. Weisell, sihteeri ja rahastonhoitaja, Paavo Syrjö, V. Turunen, Uuno Lyytikäinen, A. Kett\;men, K. Räsänen Eino Kuvaja, Yrjö Miettinen, Eino Oinonen, Aarne Vartiain en, E. Nurmi, Emil Tolonen, Kaisa Parviainen, M. K eränen. SVUL:n Satakunnan piiri: R. Mela, puheenjohtaja, H. Jaos, sihteeri, A. Järvinen, rahastonhoitaja, O. Tähtinen, E. L evon, A. Karjalainen, E. Puukko, Väinö Alava, O. Merikoski, Assari Salo, U. Eronen, E. Laitakallio, K. Lysmä, K. Tamminen, U. Viljanen. SVUL:n Suur-Sav on piiri: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, E. Nykänen, sihteeri ja rahastonhoitaja, A. Kuvaja, V. Ervola, T. Kontinen, V. Poikola, E. Muhonen, Y. Nykänen, U. Seppänen, J. Puusaari, J. Turunen. SVUL:n Uudenmaan piiri: L. Keinänen, puheenjohtaja, E. Arohonka, varapuheenjohtaja, A. Kosonen, sihteeri ja rahastonhoitaja, G. Visapuu, A. Turma, Urho Petäjä, V. Neitiniemi, G. Berglöf, K. Karvonen, H. Josefson, T. Neva, A. Katajavuori, L. Paukola, R. Eklund. SVUL:n Varsinais-Suomen piiri: Y. Salmela, puheenjohtaja, O. Välimaa, P. Karikko, sihteeri ja rahastonhoitaja, H. Arpiainen, R. Leimu, E. Koivunen, A. Leppänen, A. Mäenpää, K. Tuomisto, L. Ollitervo, A. L ehtonen, O. Tikkanen,. O. Viljanen, A. Karanko, K. A. Tanner, N. Martiala. SVUL:n Viipurin piiri: Emil Koponen, puheenjohtaja, K. Ojanen, rahastonhoitaja, A. Laine, sihteeri, A. Turunen, Toivu Uimonen, T. Sinkko, A. Vänskä, J. K. Elminen, V. Resko, Niilo Kulonen, E. Louhi, Veikko Lamminsalo, K. Kaarla, M. Rydman, E. T. Hallberg, K. KäkÖnen. 201

32 203 SVUL:n Toimisto v SVUL:n ja jäsenliittojen toimisto on sijainnut liiton omassa huoneistossa Helsingissä, Simonkatu 12. Suomen Hiihtoliiton toimisto on sijainnut edelleenkin' Lahdessa, Aleksanterinkatu 13. SVUL:n toimistopäällikkönä on toiminut Lauri Santala, joka samalla on hoitanut SVUL:n liitt'ohallituksen sihteerin ja Suomen Urheiluliiton toimistosihteerin sekä "Urheilun" päätoimittajan ja taloudenhoitajan tehtävät. SVUL:n toimistosihteereinä ovat toimineet kuluneen vuoden aikana Ilmari Sinisalo, Aaro Muurainen, Paavo Teräsvirta, Osmo Kupiainen ja Veikko Paajanen. Toimistosihteeri Sinisalo on toiminut sihteerinä Suomen Painilii1tossa, Suomen Painonnostoliitossa ja Suomen Poikaurheiluliitossa, toimistosihteeri TeräsviTta Suomen Voimisteluliitossa ja Suomen Pyöräilyliitossa toimisto-' sihteeri Kupiainen Pesäpalloliitossa ja Suomen Jääkiekkoli~tossa marraskuun 15 päivään sekä toimistosihteeri Paajanen Suomen Nyrkkeilyliitossa. Prokuristi Esko Mäkinen on edelleen hoitanut Suomen Uimaliiton 'Sihteerin tehtävät ja lehtori Yrjö Kaloniemi on toiminut Suomen Hiihtoliiton sihteerinä. Pesäpalloliiton ja Suomen Jääkiekkoliiton v.a. sihteerinä toimi isännöitsijä Erkki Saarinen marraskuun 15 päivästä alkaen. "Urheilun" toimitussihteerinä on toiminut toimittaja Toivo V. Narva ja "Veikkaajan" päätoimittajana isännöitsijä Erkki Saarinen ja toimitussihteerinä toimistosih teeri Veikko Paajanen.. Liiton kirjanpitäjänä on toiminut rouva Martta Ha~paniemi ja kassanhoitajana neiti Sinikka Aaltonen. TOlmistoapulaisina ovat toimineet rouva Astrid Forsberg ja neiti Onerva Oras. - Lähetteinä ovat olleet Paavo Tuomi ja Vera Koski. Toimistoon on saapunut kaikkiaan eri liitoille osoitettua kirjettä tai muuta lähetystä, mihin määrään sisältyy myös Suomen Hiihtoliiton toimistoon Lahteen saapuneet lähetykset. Toimistosta (Suomen Hiihtoliiton toimisto mukaanluettuna) on lähetetty kaikkiaan erilaista postilähetystä.

33 204 D eb et Suomen Voimistelu- ja An Palkkatili " Posti-, puhelin- ja sähketili Hallituksen matkakulutili " Edustustili : : : :.: : :::: : : :: : : :. " Piiritoiminnan avustustili " ~e~:t:~~tili ""..'.' :.:... :... :.:.:.:.... :.:.:... :.:.'.:.:.:.' Erikoisliittojen määrärahatili.. " ~~:i~~~i~ili.' '''''''' '' ''......:.:.:.:.:.:.:..' : :::: ': : : : " Veikkaajan tili Voi t t 0- ja 58,617: - 8,062: 45 7,651: - 4,518: 60 74,865: : 10 11,164: - 245,000: - 708:- 32,556: 25 17,744: 90 mk 501,948: 30 Urheiluliiton tilinpäätös v t a p p i 0 t i L i. Per Korkotili " Valtioaputili " Tippaushuollontili " Vuokratili " Arvopaperitili " Painotuotetili Pääomatili: Tappio v Kredit 54,887: ,500: - 40,654: 70 6,540: - 1,000: - 1,305: 90 15,060: 55 mk 501,948: 30 D eb et An Kassatili.... ' " Pankkitili Ar 't'li ': " vopa~erj 1...' " Kiinnevelkakirjaintili Painotuotetili " : " Prof. Wilskmarun mitalitili " ~~s~~~~~ :.:.:.:.:.:.: : : : : ::: : ::::: " Kiinteimistö Oy. L. Puistotie 13 Urheilun tili : : : : : : : : : : : : : : " Urheilun ilmoitussaatavientili Veikkaajan tili : :: :: : ::::::: ::: :: Ta s e : ,745: 45 4, : - 500,000: - 4,148: 60 1:- 1:- 37,506: - 15,721: 95 4,215: 75 9,818: 05 34,171: 50 mk 6,491,399: 40 t i Li. Per Erikoisliittojentili " Varattujen varojentili " Ph. U. Strengbergin tupakkatehtaan urheilurahasto " Saman käyttörahasto " F. O. Liliuksen testamenttirahasto.. " K. Mäkisen testamenttirahasto....., Prof. Wilskmanin muistorahasto.... " N. Toivosen testamenttirahasto ,517: 70 4,000:- 131,444: - 107,219: ,136: ,353: - K'redit 2,918,417: 80 72,000:- " SVUL:n järjestötoiminnan rahasto.. 607,221: 60 2,009,892:- Erikoisliittojen rahastot: Urheiluliitto ,000:- Voimisteluliitto ,000:- Painiliitto ,000:- Hiihtoliitto ,000:- Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000:- PyöräiJyliitto ,000: - 1,380,000:- " Henkilötili ,387: 65 " Urheilun tili ,295: - Pääomatili: Edellisten vuosien säästöt ,467 : 50 Tappio v ,060: : mk 6,491,399: 40

34 206 Jos verrataan liiton vuoden 1940 toimintaa aikaisempien vuosien saavutuksiin, on todettava, ettei sen laatu ja laajuus ole ollut puhtaasti urheilumielessä entisen veroista. Olihan liiton jäsenistö melkein kokonaisuudessaan armeijamme riveissä. Sotavuoden urheiluto:minnan merkitys maallemme ja kansallemme ei kuitenkaan jäänyt vähäiseksi ja varmaa on, että urheilullemme puolustussotamme ansiosta nyt annetaan kaikissa valtiollisissa- ja kansalaispiireissä entistä suurempi arvo. Liiton 35-vuotistoiminnan tulokset todettiin entistä paremmin ja pätevämmin puolustussotamme tehtävissä, ja juuri tämä tietoisuus kannustaa liittoa jatkuvasti toimimaan kansamme henkisen ruumiillisen kunnon edistämiseksi ja kehittämiseksi. Liittohallitus on voinut tyydytyksellä todeta, että liiton kaikki toimielimet poikkeuksellisista oloista huolimatta ovat heti rauhanteon jälkeen asiantuntemuksella ja uhrautuvasti jatkaneet sodan keskeyttämää urheilutoimintaa. Tämän toiminnan johdosta liittohallitus ilmituo parhaat kiitoksensa kaikille jäsenliitoille, piireille ja seuroille erityisesti kohdistaen kiitoksensa kaikille toimihenkilöille. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS. J. W. Rangell, SVUL:n puheenjohtaja. Lauri Santala, SVUL:n toimistopäällikkö. S is äl lys: Sivu SVUL (yleistä) SVUL:n Liittokokous : SVUL:n Liittohallitus Suomen Voimisteluliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Painiliitto : Suomen Pyöräilyliitto Pesäpalloliitto Suomen Poikaurheiluliitto 140 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Uimaliitto SVUL:n piirit SVUL:n toimisto

35 SUOMEN VOIMISTEL U- JA URHEIL ULIITOH TOIMINTAKERTOMUS V * HELSINKI 1945 KAUPPALEHTI OY:n KIRJAPAINO

36 Suomen Voimistelu-ja Urheiluliitto vuonna Helsinki Kauppalehti Oy:n Kirjapaino. Kun Suomen ja Venäjän välinen vuosien talvisota päättyi maaliskuun 13 päivänä Moskovassa tehtyyn rauhaan, päästiin urheilunkin alalla vähitellen toimimaan. Tosin toiminta-alue oli menetetyn Karjalan ja Hangon vuokra-alueen takia huomattavasti supistunut ja puolustusvoimat sitoivat riveihinsä yhä edelleenkin valtaisan osan Suomen parasta nuorisoa, mutta rauhan teko oli kuitenkin luonut uudet edellytykset Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitonkin toiminnalle. Sen johdosta, että urheilun merkitys talvisodassa entisestään huomattavasti tehostui, oli urheilu toiminnan menestymiselle luotu tavallaan uusi, vankka pohja. SVUL ja sen jäsenliitot kiiruhtivat käyttämään tätä tilaisuutta hyväkseen järjestämällä jo v propagandamielessä eräitä julkisia tilaisuuksia, joista ennen muuta mainittakoon Kaatuneiden Urheilijain Muistokilpailut ja yleisurheilun kolmimaaottelu Suomi-Ruotsi-Saksa. Samanaikaisesti edellytyksien mukaisesti järjestettiin neuvonta- ja kul'ssitilaisuuksia, joihin osanotto sodan seurauksien takia ei kuitenkaan muodostunut niin runsaaksi kuin aikaisempina vuosina. Kesäkuun 25 päivänä 1941 alkanut toinen puolustussotamme keskeytti kuitenkin urheilumme jälleenrakentamista koskevat enemmät toimenpiteet. Niinpä liiton jäsenistön valtaisan osan oli jälleen astuttava puoluslus-

37 voimain riveihin. - Sodan ankarat seuraukset ovat v olleet urheilullemme huomattavan suuret. Moni urheilija on poistunut liiton riveistä annettuaan kaikkensa isänmaan vapauden puolesta. Myös haavoittuneiden ja invaliideiksi jääneiden urheilijain lukumäärä on huomattavan suuri. Kun Suomi kertomusvuonna 1941 yli puolen vuoden ajan oli pakoitettu sotimaan, ei vapaaehtoisella urheilutoiminnalla voinut olla rauhanaikaisia edellytyksiä. Poikkeuksellisten olosuhteiden takia toisella vuosipuoliskolla varsinainen neuvonta- ja kurssitoiminta keskeytyi kokonaan, eikä alkuvuodenkaan toiminnan laajuutta ' ja saavutuksia ole vielä tätä kirjoitettaessa pätevästi todettu kurssien pitäjien toimiessa yhä edelleen sodan tehtävissä. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton organisatiosta ja jäsenliittojen toiminnasta vuonna 1941 voidaan esittää seuraavanlaisia yhteenvetoja viittaamalla myös kunkin toimielimen omiin vuosikertomuksiin. e) piirit, niiden piirikokoukset, piirijohtokunnat ja jaostot: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä-Karjalan piiri, 5) Kain u un piiri, 6) Keski - Pohj anmaan piiri, 7) Keski-Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden piiri, 10) Lapin piiri, 11) Oulun piiri, 12) Pohjois-Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Satakunnan puri, 15) Suur-Savon puri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton jäsenseu7'ojen lukumäärä. Poikkeuksellisten olosuhteiden takia on ollut mahdotonta toistaiseksi saada tarkkoja tietoja liiton jäsenseurojen lukumäärästä. Kun kertomusvuoden aikana ei ole tapahtunut ainakaan virallisia seuraeroamisia, voidaan liiton jäsenmääräksi toistaiseksi ottaa vuoden 1940 seuraluku, 1,021 yhdistysrekisteriin merkittyä urheiluseuraa. 5 Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio oli seuraava: a) liitto kongressi, b) liittokokous, c) liittohallitus, d) jäsenliitot, niiden liittokokoukset ja liittojohtokuunat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4) Suomen Painiliitto r.y., 5) Suomen Nyrkkeilyliitto r.y., 6) Suomen Painonnostoliitto r.y., 7) Suomen Pyöräilyliitto r.y., 8) Pesäpalloliitto r.y., 9) Suomen Poikaurheiluliitto r.y., 10) Suomen JääkiekkoliHto r.y., 11) Suomen Uimaliitto r.y., Liiton jäsenten yhteinen lukumäärä. Edellä selostetusta syystä on vuoden 1941 yksityisten jäsenten lukumääräksi toistaiseksi otettava vuoden 1940 jäsenmäärä t: a) miehiä ,955 b) naisia ,659 c) poikia ,018 d) tyttöjä , yhteensä 115,084 jäsentä. Kertomusvuonna liitto on erikoissopimuksilla ollut yhteistoiminnassa seuraavien laitosten ja järjestöjen kanssa: Suomen Puolustusvoimat, Suojeluskuntajärjestö, Työväen Urheiluliitto, Svenska Finlands Idrottsförbund, Svenska Finlands Skidförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Voimistelunopettajainliitto, Vapaan Työväen Urheiluliitto, Ken- I~ c,

38 6 raali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomalainen Partiopoikaliitto ja Suomen Retkeilymajajärjestö. SVUL:n ja jäsenliittojen kokoukset ja jäsenistöt. Sodan takia SVUL ja jäsenliitot ovat voineet pitää entistä harvemmin kokouksiaan, koska liittojen puheenjohtajat ja johtokuntien jäsenet melkein kaikki ovat _ olleet asepalveluksessa. Myös liittojen vuosikokoukset ovat yleensä jääneet pitämättä. Mitä taasen tulee jäsenliittojen jäsenmääriin, ei niitä ole toistaiseksi voitu tarkalleen todeta, joten seuraavassa julkaistaan vuoden 1940 jäsenmäärät: Toimiel i n Puheenjohtaja Liittokokous..... \ J. W. Rangell seu- jäse- roja I niä Kokouksien luku I :en luku Jäsenistö I - - I - - Liittohallitus... J. W. Rangell J ä s en 1 i i t 0 t: Urheiluliitto... U. KE'kkonen I Voimisteluliitto.. K. E. L'!väJahti f-95 4~. 762 Hiih tolii tto..... T. Aarre 7 1' Painiliitto V. J. Penttala ; Pesäpalloliitto... K. Pellinen 12 1, P yöräily liitto... E. Tilus Poikaurheiluliitto A. Tynell t' t'8 N yr kkeily lii tto.. V. Smeds Painonnostoliitto. B. Nyberg J ääkiekkoliitto.. K. Karvonen l Uimaliitto.... T. Aro 9 H3 132 I Tässä tilastossa ei ole huomioitu eräitä vuosikokouksia ja liittojen erikoistoimikuntien pitämiä kokouksia ja neuvottelu tilaisuuksia. I Kurssitoiminta. Poikkeuksellisten aikojen takia kurssi toimintaa voitiin hoitaa vain vuoden alkupuoliskolla. Tämän johdosta kurssien tulos jäi heikommaksi kuin eräinä aikaisempina vuosina. Eri kursseja toimeenpantiin seuraavasti:.. 1) voimistelukursseja , osanottajia 2) yleisurheilukursseja , 3) hiihtokursseja , 4) painikursseja , 5) poikaurheilukursseja , 6) nyrkkeilykursseja , 7) jääkiekkokursseja , 8) uimakursseja , 7 25, 105, , 30, 26, 406, 28, ~--~ Yhteensä osanottajia Koulutustoiminnan laajuutta. tavallaan kuvaa, että vakinaisina valmentajina ovat toimineet: urheiluvalmentajana Armas Valste, hiihtovalmentajana Veli Saarinen, nyrkkeilyvalmentajana Niilo Somerkoski ja painivalmentajana Aarne Reini. - Yleisurheilun neuvojina vuoden alkupuoliskolla toimivat: J. W. Björk, Y. Eliala, N. Fabricius, A. Gummerus, E. Hampaala, I. Harju, A. Huusari, M. Kajaani, P. Karikko, I. Karvonen, H. Lahtinen, A. Lehtonen, E. ja I. Leino, O. Maijala, U. Nikula, Y. Nora, P. Oura, E. Pystynen, O. Rajasaari, Aatto Reinikka, K. Salo, H. Taskinen, H. Torpo, E. Turunen, P. Virtanen ja V. Virtapohja. - Myös pyöräily- ja painonnostoneuvontaa on hoidettu palkkiovirkoina. Propagandatyö. SVUL:n ja jäsenliittojen propagandatyö ei ole voinut saavuttaa rauhanajan mittasuhteita. Huomattava kuitenkin on, että taitomerkkejä on voitu jakaa huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen tämä poikain merkkisuoritusten huomattavasta kasvusta. - Propagandatoiminnasta mainittakoon: a) tai tom e r k k i j ä r j e s tel m ä t: Vuonna 1941 on lunastettu seuraavat määrät erilaisia taitomerkkejä: Järjestelmä Mest. Ilk. II lk. III lk. Harr. Muut Yht. m. m. m. m. m. m. Rata.- ja kenttä.urheilu: miesten urheilumerkki naisten urheilumerkki Suunnista.Jninen

39 8 Jä r jestelmä Voimistelu: miesten taitomerkki... poikain taitomerkki Hiihto ja mäenlasku: hiihtomerkki harrastajamerkki m äenlaskumerkki Paini: taitomerkki Nyrkkeily: taitomerkki PesäpalIoilu: poikain pesäpallomerkki nuorten aluemest.m.... naisten aluemest.m. miesten aluemest.m. Poikaurheilu: urheilumerkki.... hiihtomerkki Pyöräily: t aitomerkki harrastajamerkki retkeilymerkki propagandamerkki.... Painonnosto: taitomerkki Mest. 1 Ik. II Ik. III Ik. Harr. Muut Yht. m. m. m. m. m. m Uinti: yleinen uintimerkki... 1,385 1,385 nuorten uintimerkki... 1,389 1,389 maisterimerkki kandidaattimerkki ~--~ Yhteensä ,203 10,129 40,921 3,480 55, , , ,406 Taitomerkkejä on näinollen lunastettu 55, Vertauksen vuoksi voidaan todeta, taava lukumäärä v oli vain 21, yhteensä että vas- 67 1, ,406 Propagandapäivät. Yleisiä propagandapäiviä tai -viikkoja, laskiaisena pidettyä yleistä hiihtopäivää lukuunottamatta, poikkeuksellisten olojen vuoksi ei ole voitu minkään urheilun alalla järjestää KilpaiZutoiminta. Kilpailutoiminnan avulla on voitu saada parhaiten herätetyksi kuluneenakin vuonna urheilijain ja yleisön mielenkiinto. Tosin kilpailutoimintakin jäi huomattavasti heikommaksi kuin normaalivuosina. Paitsi kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja, v toisen vuosipuoliskon aikana on yhdessä Työväen Urheiluliiton kanssa järjestetty eri puolilla maata n.s. "kotirintaman kilpailuja" sekä lisäksi seurojen jäsentenvälisiä kilpailuja. Kansanvälisiä ja kansallisia kilpailuja toimeenpantiin seuraavasti: Kansain- Kansalvälisiä lisia Yhteensä 1) rata- ja kenttäurheilukilpailuja ) suunnistamiskilpailuja ) voimistelukilpailuja ) hiihto- ja mäenlaskukilpailuja ) pesäpallo-otteluja (suursarja) ) painikilpailuja ) nyrkkeilykilpailuja ) painonnostokilpailuja ) pyöräilykilpailuja ) poikaurheilukilpailuja ) jääkiekkokilpailuja ) uintikilpailuja Yhteensä Edelläolevassa luettelossa kiinnittää erikoista huomiota rata- ja kenttäurheilukilpailujen pieni lukumäärä, mikä selvästi kuvastaa sodan aiheuttaman kilpailujen keskeytyksen. Mainittakoon, että kuluneena vuonna ehdittiin myöntää 95 rata- ja kenttäurheilun kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen järjestämislupaa, joista vain y llämaini tu t ehdittiin suorittaa. Vaikeista oloista huolimatta ovat muutamat liitot järjestäneet maaotteluja sekä lähettäneet joukkueita huomattaviin kansainvälisiin kilpailuihin ulkomailla. Näistä on ennenkaikkea mainittava osallistuminen maaizmanmestaruuskilpailuihin hiihdossa ja mäenlaskussa Cortinassa, jossa Suomi voitti 4 X 10 km viestinhiihdon, J. Kurikkala 50 km hiihdon ja Paavo Vierto ensimmäisenä suomalaisena mäenlaskun maailmanmestaruuden. 9

40 10 Kesällä sodan raivotessa rajoillamma lähetettiin yhteistyössä TUL:n kanssa suomalainen poikaurheilujoukkue Saksan valtakunnan urheiluliiton kutsumana ja Opetusministeriön suosiollisella myötävaikutuksella Breslaussa pidettyihin Hitler-Jugend järjestön kesäurheilupäiville. Kun suunnitellusta Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelusta oli olosuhteitten pakosta luovuttava, järjestettiin Tukholmassa 27-28/9 nuorisomaaottelu, joka päättyi Ruotsin voittoon pistemäärin Kaikkiaan liitto on osallistunut seuraaviin virallisiin maaotteluihin (voittajamaa ensiksi mainittuna): paini: 1. Saksa-Suomi Niirnbergissä 23/3, 5-2; nyrkkeily: 2. Suomi-Ruotsi Helsingissä 19/1, 13--J; 3. Saksa-Suomi Niirnbergissä 9/2, 12--4; jääkiekkoi!u: 4. Ruotsi-Suomi Tukholmassa 16/2, Liitto oli yhdessä Ruotsin kävelyliiton kanssa aloitteen tekijänä ainutlaatuisen marssimaaottelun aikaansaamiseksi Suomen ja Ruotsin välillä. Kilpailun laajakantoisuuden vuoksi kilpailujärjestelyihin kutsuttiin mukaan kaikki huomattavimmat liikuntatoimintajärjestöt, kuten Työväen Urheiluliitto, Puolustusvoimat, Suojeluskuntajärjestö, Lotta Svärd-yhdistys y.m. Toukokuussa suoritettu kilpailu sai valtavat mittasuhteet koko kansan asettuessa täysin yksimielisesti sitä tukemaan. Suomi sai liikkeelle yhteensä 1,507,111 marssijaa voittaen ylivoimaisesti Ruotsin, jonka vastaava luku oli 1,100,000. Kilpailusääntöjen mukainen osanottajien suhde oli 1-2 hyväksemme. Osanottajien lukumääri> marssi piirei ttäin: Miehet Naiset Pojat Tytöt Yht. Etelä-Karjala... 43,329 27,078 4,389 3,814 78,610 Etelä-Pohjanmaa.,.. 42,089 50,537 10,242 9, ,531 Helsinki...,.. 72,688 93,186 7,431 8, ,729 Häme..,... 57,840 69,901 11,229 9, ,937 K ain uu l,029 9,160 2,364 2,234 24,787 Keski-Pohjanmaa.,_. 25,726 26,849 5,720 5,324 63,619 Keski-Suomi... 30,420 32,965 6,524 5,976 75,885 Kymenlaakso ,972 31,272 4,397 3,900 82,541 Lahti.,-... "... 22,038 25,551 3,667 3,447 54,703 Lappi.., ,399 24,210 6,024 5,451 65,084 Oulu.... ",...,.. 28,173 27,792 6,781 6,374 69,120 P ohjois-karjala,..,.. 37,005 25,579 6,036 5,691 74,311 P ohjois-savo.,...,'. 33,468 36,445 8,346 7,867 86,126 Satakunta.. " ,909 40,042 8,150 7,551 91,652 Suur-Savo... 38,399 29,351 6,038 5,458 79,246 Uusimaa... 39,360 39,169 6,331 5,788 90,648 Varsinais-Suomi... 50,288 58,502 10,149 8, ,582 Yhteensä 640, , , ,572 1,507,111 Julkaisutoiminta. Liiton hoitama propagandatyö tapahtui tavallisesti voimakkaammin viikkojulkaisunsa "Urheilun" välityksellä. Aikaansaadakseen säännöllisen yhteyden asemiesten ja kotirintaman välille on liitto ilmaiseksi lähettänyt joukko-osastoihin n. 6,500 kpl. lehden jokaista numeroa. Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta lehti on ollut taloudellisesti kannattava jättäen mk:n 18,794: 40 suuruisen ylijäämän. Liitto on myös edelleen kustantanut veikkaustoimiston tukemaa "Veikkaaja"-lehteä, joka on ilmestynyt k er ran viikossa. - Lehden tuottama voitto oli mk 24,508: 15. Sanomalehti propaganda. Entiseen tapaan liitto on kuluneenakin vuonna ltihettänyt sanomalehtien julkaistavaksi eräitä urheilun merkitystä tehostavia artikkeleita ja urheilun järjestö-, kilpailu- y.m. toimintaa koskevaa uutisaineistoa. Radiopropaganda. Liitto on ollut yhteistoiminnassa Suomen Yleisradion kanssa hankkien radio-ohjelmistoon esitelmiä, haastatteluja, selostuksia y.m. 11

41 12 Jaetut avustukset. Saamistaan valtionavustuksista ja osittain omista ansaitsemistaan varoista liitot ovat myöntäneet piireille, urheiluseuroille ja seurojen välityksellä urheilijoille m.m. seuraaviin tarkoituksiin avustuksia ja stipendejä: 1) rata- ja kenttäurheilu: Avustusta seuroille urheiluvälineiden hankkimista varten ,600: _ Avustusta urheilijoille varustusten ja urheiluvälineiden hankkimista varten ,243: 75 Avustusta urheilijoille kursseille osallistumista varten ,077: 30 2) voimistelu: Yhteensä 120,921: 05 Avustusta piireille neuvontatyötä varten ,400:- Avustusta voimistelijoille kursseille osallistumista varten Avustusta voimistelijoille leireille osallistumista 5,660: - varten ,273: 50 3) paini: Yhteensä : 50 Avustusta piirineuvojien neuvottelupäiviä varten.. 4,283:- 4) pesäpalloilu: Avustusta seuroille suursarjaan osallistumista varten ,926: - Avustusta pesäpalloilijoille kurssi- ja neuvontapäiville osallistumista varten ,104: 20 5) poikaurheiju: Yhteensä Avustusta piireille Avustusta seuroille välineiden hankkimista varten Avustusta pojille leireille osallistumista varten.... Avustusta neuvottelupäivien osanottajille ,030: 20 8,000: - 1,500: - 6,553: 15 12,039: 75 6) pyöräily: Yhteensä 28,092: 90 Avustusta pyöräilijöille kursseille osallistumista varten ,076: -.Avustusta seuroille _ ,000: - 7) uinti: Yhtensä 7,076: - Avustusta uimareille kursseille ja neuvontapäiville osallistumista varten ,197: 50 8) painonnosto: Avustusta painonnostajille 'kursseille osallistumista varten 539:- Yhteenllä mk 211,478: 15 SVUL:n valtionapu. Liiton valtionavun suuruus oli mk 700,000:-. Jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä. Liitto kuului seuraaviin kansainvälisiin keskusjärjestöihin: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Kansainväliseen voimisteluliittoon (FIG), urheiluliittoon (IAAF), hiihtoliittoon (FIS) " " painiliittoon (IAWF), nyrkkeilyliittoon (FIBA) painonnostoliittoon (FIH), pyöräilyliittoon (UCI), jääkiekkoliittoon (LIHG), " uimaliittoon (FINA), Euroopan uimaliittoon (LEN), Pohjoismaiseen voimisteluliittoon (NGF), pyöräilyliittoon (NCF), " painonnostolii ttoon (NTLF). Edustukset. Alfred Kordelinin rahasto urheilun- ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa liittoa ovat edustaneet varatuomari V. J. Niiniluoto ja talousneuvos Aksel Ek, varamiehinä pääministeri J. W. RangeU ja tohtori Lauri Tanner. Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa liiton edustajana on toiminut pääministeri J. W. Rangell. O/Y Veikkaus toimisto A/B:n hallintoneuvostossa liittoa ovat edustaneet varatuomari A. Salmenkylä, pankinjohtaja Toivo Aro ja varatuomari Kullervo Pellinen. Yh~ tiön johtokunnassa liiton edustajana on ollut varatuoman Tauno Aa"re kuolemaansa saakka 21/6-41 ja 8/9-41 alkaen toimistopäällikkö Lauri Santala. Kansalaisjärjestöjen Raittiusvaliokunnassa ovat liittoa edustaneet kouluneuvos Arvo Vartia ja pankinjohtaja Toivo Aro. 13

42 15 SVUL:n Liittokokous v SVUL:n jäsenliitot ja piirit olivat vuosikokouksissaan valinneet edustajikseen vuoden 1941 liittokokouksiin seuraavat henkilöt: A. Jäsenliitot. Urheiluliitto: ministeri Urho Kekkonen, Helsinki; toimittaja Arvo Alanne, Oulu; kauppias Kalle Tuomi, Hämeenlinna; kamreeri Emil Koponen, Viipuri; varatuomari Anton Salmenkylä, Helsinki; tohtori Reino Leimu, Turku; Voimisteluliitto: everstiluutnantti K. E. Levälahti, Helsinki; lehtori Väinö Lahtinen, Helsinki; vaatturi Leo Pylkkö, Kotka; kirjanpitäjä J. Högström, Kuusankoski; opettaja L. Keinänen, Ryttylä; Hiihtoliitto: varatuomari Tauno Aarre, Lahti; tohtori A. Järvinen, Saarijärvi; johtaja Akseli Kaskela, Vierumäki; maanviljelijä E. Raunio, Virolahti; johtaja L. Kauppi, Rovaniemi; lehtori Ranne Roni, Helsinki; PainiLiitto: kapteeni V. J. Penttala, Kouvola; johtaja Hugo Jaos, Pori; rakennusmestari Matti Länsipuro, tarkastaja Arvo Haavisto, Ilmajoki; palomestari Emil Wecksten, Halla; Pesäpalloliitto: tuomari Kullervo Pellinen, Riihimäki; toimittaja Erkki Merinen. Helsinki; maisteri Olli Veijola, Kerava; varatuomari P asi Harvela, Hämeenlinna; agronoomi Valto Järvi, Ilmajoki; opettaja Akseli Ylikangas, Kuusankoski; Poikaurheiluliitto: tohtori L. Tanner, Helsinki; toimistopäällikkö A. Tynell, Helsinki; insinööri A. Tawast, Tampere; opettaja Gunnar Valtonen, Rauma; työnjohtaja U. Franck, Turku; Pyöräilyliitto: insinööri Eino Tilus, Helsinki; herra Sven Herlevi, Helsinki; kirjaltaja Lauri Anttila, Kerava; teknikko A. Salo, Helsinki; Nyrkkeilyliitto: maisteri Viktor Smeds, Helsinki; Valle Resko, Lappeenranta; Painonnostoliitto: työnjohtaja Bruno Nyberg, Helsinki; Jääkiekkoliitto: insinööri Kauko Karvonen, Helsinki; Uimaliitto: maisteri Toivo Aro, Helsinki; toimittaja Pekka Tiilikainen, Helsinki. B. Piirit. Etelä-Pohjanmaan piiri: pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa; Helsingin piiri: varastonhoitaja N. Mikkola, Helsinki; Hämeen piiri: varastonhoitaja Eemeli Juureva, Hämeenlinn a; Itä-Karjalan piiri: tohtori A. J. Huuskonen, Nurmes; Kainuun piiri: konttoripäällikkö K. E. Mustonen, Kajaani; Keski-Pohjanmaan piiri: kansanedustaja Kauno Kleemola, Kannus; Keski-Suomen piiri: kapteeni Kalle Vierto, Jyväskylä; Kymenlaakson piiri: raatimies E. Paavola, Hamina; Lahden piiri: johtaja A. Pöyry, Lahti; Oulun piiri: lennätinvirkamies Georg Niemes, Oulu; Lapin piiri: kelloseppä Väinö Nopanen, Rovaniemi; Pohjois-Karjalan piiri: metsänhoitaja A. Manner, Joensuu Pohjoi~-Savon piiri: opettaja Kalle Laakkonen, Kuopio; Satakunnan piiri: konttoristi Reino Mela, Pori; Suur-Savon piiri: prokuristi M. Hämäläinen, Mikkeli; Uudenmaan piiri: konttoripäällikkö Albin Kosonen, Riihimäki; Varsinais-Suomen piiri: isännöitsijä K. E. Laaksonen, Rusko; Viipurin piiri: kauppias Kalle Käkönen, Kirvu. Poikkeuksellisen ajan takia liittokokouksia ei voitu pitää, joten esim. varsinaiselle liittokokoukselle kuuluvien asioiden käsittely siirtyi seuraavaan vuoteen.

43 Suomen Hiihtoliitto: 7) varatuomari Tauno Aarre, varamies konsuli V. Nylund; 8) lehtori Y. Kaloniemi, varamies kapteeni K. Vierto; 9) johtaja Ä. Hallberg, varamies maanviljelijä E. Raunio; SVUL:n Liittohallitus v SVUL:n toimintasääntöjen 13 :n mukaisesti kukin SVUL:n jäsenliitto on valinnut vuoden 1941 liittohallitukseen yhden edustajan varamiehineen jokaista liittonsa seurojen lukumäärän alkavaa sataa kohti, enintään kuitenkin kolme edustajaa... Sama? säännön mukaisesti jäsenliittojen edustajat hittohallituksessa ovat täydentäneet hallitusta valitsemalla siihen viisi lisäjäsentä. Liittohallituksen kokoonpano. Liittohallituksen ovat muodostaneet seuraavat edustajat ja lisäjäsenet: Suomen VoimisteluliiUo: 1) opettaja L. Keinänen, varamies konttoripäällikkö M. Aittovaara; 2) lehtori V. Lahtinen, varamies kauppias E. Aaltonen 3) voimistelunopettaja K. Karvonen, varamies ap ulais~ poliisimestari E. Kok~o; Suomen Urheiluliitto: 4) ministeri Urho Kekkonen varamies insinööri Alarik Tawast;, 5) insinööri A. Kuusisto, varamies taksoitussihteeri T. Uimonen; 6) johtaja Y. Helanterä, varamies johtaja O. Rosokivi; Suomen Painiliitto: 10) kapteeni V. J. Penttala, varamies tarkastaja A. Haavisto; 11) osastonhoitaja V. Ikonen, varamies johtaja O. Rikkilä; 12) konttoristi Y. Vartio, varamies palomestari E. Wecksten; Suomen Pesäpalloliitto: 13) varatuomari Kullervo Pellinen, varamies kapteeni E. Haru; 14) toimittaja E. Merinen, varamies konttoristi A. Vänskä; 15) maisteri Olli Veijola, varamies herra A. Makkonen; Suomen Pyöräilyliitto: 16) insinööri E. Tilus, varamies kirjaltaja L. Anttila; 17) rakennusmestari A. Ervamaa, varamies C- E. Skogster; 18) teknikko A. Salo, varamies herra R. Mieho; Suomen Poikaurheiluliitto: 19) tohtori Lauri Tanner, varamies opettaja Gunnar Valtonen; 20) toimistopäällikkö A. Tynell, varamies työnjohtaja A. Osola; 21) insinööri Alarik Tawast, varamies työnjohtaja Uuno Franck; Suomen Nyrkkeilyliitto: 22) maisteri V. Smeds, varamies kauppias V. Resko; 23) konttoripäällikkö Y. Sarvilahti, varamies herra K. Räsänen;

44 18 Suomen Painonnostoliitto: 24) tuomari Torsti Kaihlanen, varamies työnjohtaja Br. Nyberg; Suomen Jääkiekkoliitto: 25) insinööri K. Karvonen, varamies isännöitsijä Erkki Saarinen; Suomen Uimaliitto: 26) pankinjohtaja Toivo Aro, varamies prokuristi Esko Mäkinen; 27) toimittaja Pekka Tiilikainen, varamies liikemies Jöns Lindqvist; Lisäjäsenet: 28) pankinjohtaja J. W. Rangell; 29) pääkonsuli Arvo Himberg; 30) varatuomari Kalervo Pellinen; 31) varatuomari A. Salmenkylä; 32) pääjohtaja Eero Rydman. Liittohallituksen virkailijat. Liittohallituksen puheenjohtajana on toiminut pankinjohtaja J. W. Rangell, varapuheenjohtajana tohtori Lauri Tanner ja sihteerinä toimistopäällikkö Lauri Santala. Liittohallituksen työvaliokunta. Liittohallituksen työvaliokunnan jäseninä ovat toimineet pankinjohtaja J.,w. Rangell, tohtori Lauri Tanner, varatuomari A. Salrnenkylä, toimittaja E. Merinen ja maisteri Viktor Smeds. - Valiokunnan sihteerinä on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala. Liittohallituksen ja työvaliokunnan kokoukset. Sodan takia liittohallitus on pitänyt vain 2 kokousta, joiden pöytäkirjoissa on yhteensä 1~ pykälää. Työvaliokunta on kokoontunut 11 kertaa, ja pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 64 pykälää. Liittohallituksen hoitamia asioita. Liittohallituksen ja sen työvaliokunnan hoitamista asioista voidaan todeta seuraavat: 1) hoitanut liiton rahavaroja ja muuta omai~u.utta; 2) huolehtinut v:n 1940 valtionapua koskevan hlltyksen ja toimintaselostuksen laatimisesta; 3) laatinut SVUL:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 1940; 4) valmistanut SVUL:n talousarvioehdo~uksen v ja suunnitelman jäsenliitoille makset~a::ista avustusmäärärahoista ja niiden osuuksista yhteisiin palkkaja vuokramenoihin; 5) jakanut v:n 1940 avustukset piire~ll~;.. 6) vastaanottanut ja asettamansa toimikunnan ~aljtyksellä hoitanut Tanskan urheiluliiton,.. k~atunei~~n suomalaisten urheilijain perheille ja invalndeille lah]oitettavaksi tarkoitetut 81,415: 86 Tanskan kruunua eli mk 746,342: 15; 7) sijoittanut SVUL:n hoidossa olevia varoja ostamalla Valhallankatu 6:ssa sijaitsevan kiinteimistön, jonka osakkeista Suomen Urheiluliitto omistaa 14, SVUL 1 jå Suomen Nyrkkeilyliitto 1 osakkeen; 8) käsitellyt ja yhdessä jäsenliittojen kanssa suhtautunut myönteisesti Suomen Urheiluopiston Kannat~sosa~ keyhtiön aloitteeseen sisäoppilaitoksen perustamiseksi Suomen Urheiluopiston yhteyteen; 9) tehnyt esityksiä ja antanut lausuntoja urheilun edistämistä tarkoittavista kysymyksistä; 10) hoitanut liiton juoksevia asioita; 11) valvonut SVUL:n toimiston toimintaa

45 20 De b e t Suomen Voimistelu- ja An Palkkatili " Postikulujentili " Puh elinkuluj entili " Sähkekulujentili " Kokousmatkakulujentili " Edustustili " Vuosikirjantili " Kirjastotili " Piiritoiminnan avustus tili " SVUL:n propaganda- ja järjestötoiminnan tili.. " Erikoisliittojen määrärahatili " Konttoritarvikkeiden tili " Valaistus;tili " Puhtaanapitotili " Vakuutusmaksujentili " Sanomalehtitili " Paina tustili ,..... " Lähettitili Siivoustili " 35-vuotispäiväkulutili Kongressikulutili " Sekalaisten tili D eb et Voi t t 0- ja : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - mk : 55 Ta s e- An Kassatili......, , : 35 " Shekkitili : 70 " Talletustentili : : 90 " Henkilötili : - " Arvopaperitili : 65 " Kalustotili ~ : 80 " Painotuotetili : 65 " Kirj astotili :- " Prof. Wilskmanin mitalitili :- " Kiinteimistö O/ Y L. Puistotie : 30 " Asuntp O/ Y Valhallankatu : : 35 " Erikoisliittojentili : 15 " Kiinnevelkakirj oj entili : - " Pääomatili: " Urheilun tili : 60 Tappio v : 25 Edellisten vuosien säästöt : : 30 mk : 75 Urheiluliiton tilinpäätös v t a p p i 0 t i L i. Per Arvopaperitili Painotuotetili Prof. Wilskmanin mitalitili.... Vuokratili " Valtioaputili Veikkaushuollontili Korkotili Pääomatili " Tappio v t i l i. Per Suomen Hiihtoliiton tili " Veikkaajan tili Maaottelumarssin tili " Erikoisliittojentili " Varattujen varojentili Ph. U. Strengbergin tupakkatehtaan urheilurahasto : 80 " Saman käyttö rahasto : - F. O. Liliuksen testamenttirahasto : 30 K. Mäkisen testamenttirahasto : 05 Prof. Wilskmanin muistorahasto : Kredit 9.000: : : : : : : : 25 mk : 55 Kredit : : : : : 75 " N. Toivosen testamenttirahasto :- SVUL:n järjestätoiminnan rahasto : :- Prof. Wilskmanin muistopatsastili : - Erikoisliittojen rahastot: Urheiluliitto :- Voimisteluliitto :- Painiliitto :- Hiihtoliitto : - Pesäpalloliitto :- Poikaurheiluliitto : - P.. "il l"tt : : - yora y _._. _. mk : 75

46 23 Suomen Voimisteluliitto v Liittojohtokunta. Suomen Voimisteluliiton puheenjohtajana on toiminut everstiluutnantti K. E. Levälahti Vierumäki varapuheenjohtajana lehtori Väinö Lahtinen Helsinki ' ja johtokunnan jäseninä prokuristi Väinö Salonen Helsinki kontt?ripäällikkö Martti Aittovaara, Helsinki: toimittaj~ Erkkt Palo lampi, Helsinki, apulaispoliisimestari Emil K.0~ko, Karj~a ~a vaatturi Leo Pylkkö, Kotka: Varajäsenma ovat tolmmeet hammaslääkäri A. Stenman Karhula ja opettaja L. Keinänen, Ryttylä. Svenska Finlands Idrottsförbundin edustajana liittojohtokunnassa on ollut lehtori Maximiliam Steiskal, Helsingistä. Liiton sihteerinä on. toiminut SVUL:n toimistosihteeri, voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta.. Liittoj~htokunnan jäsenistä on muodostettu työva ~lokunta, Johon ovat kuuluneet Väinö Lahtinen (puheen Johtaja), Martti Aittovaara, Erkki Palolampi ja Väinö Salonen. Liittojohtokunta on kokoontunut 4 kertaa ja tehnyt 166 pöytäkirjapykälää. Eri jäsenet ovat osallistuneet liittojohtokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: Lii tto j ohto- Työva iokunta kunta Yhteensä Levälahti 4 4 Aittovaara Kokko Lahtinen Palolampi Pylkkö Salonen Steiskal Valmennus- ja koulutusvaliokuntaan ovat kuuluneet everstiluutnantti K. E. Levälahti puheenjohtajana, lehtori Väinö Lahtinen sekä hammaslääkäri Birger Stenman. Valiokunta kokoontui 4 kertaa ja teki 47 pöytäkirjapykälää. Propagandavaliokuntaan kuuluivat toimittaja Erkki Palo lampi puheenjohtajana, konttoripäällikkö Martti Aittovaara ja arkkitehti Einari Teräsvirta. Kaikkien valiokuntien sihteerinä on ollut liiton sihteeri. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen 20 :n mukaisesti olleet oikeutettuja kirjoittamaan liiton puheenjohtaja K. E. Levälahti tai varapuheenjohtaja Väinö Lahtinen yhdessä joko liiton sihteerin Paavo Teräsvirran tai rahastonhoitajan Väinö Salosen kanssa. Liiton jäsenistö v Liittoon kuului vuoden loppuessa 595 seuraa, joissa oli jäsentä. Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa. Liitto kuul~u jäsenenä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon. Tämän lisäksi on liitto tekemiensä sopimusten perusteella ollut yhteistoiminnassa Työväen Urheiluliiton, Svenska Finlands Idrottsjörbundin ja Vapaa Työväen Urheiluliitto r.y:n kanssa.

47 24 Liitto on myös jäsenenä Pohjoismaisessa Voimisteluliitossa (Nordens Gymnastikförbund), ja Kansainvälisessä Voimisteluliitossa (Federation Internationale de Gymnastique.). Edustus SVUL:n toim:elimissä. Liiton edustajina SVUL:n liittokokouksissa ovat v:n 1941 aikana olleet everstiluutnantti K. E. Levälahti, lehtori V. Lahtinen, opettaja L. Keinänen, voimistelunopettaja E. Seeste ja kirjanpitäjä J. Högström. SVUL:n liittohallituksessa ovat liittoa v :n 1941 aikana edustaneet opettaja L. Keinänen Ryttylästä, varamiehenään konttoripäällikkö M. Aittovaara Helsingistä, lehtori V. Lahtinen, varamiehenään kauppias E. Aaltonen Tampereelta ja apulaispoliisimestari Emil Kokko Karjaalta, varamiehenään konttoristi A. Vänskä Helsingistä. Edustus Stadion-säätiössä. Liittqa on Stadion-säätiössä edustanut v :n 1941 aikana lehtori Väinö Lahtinen. Edustus Suomen Olympialaisessa komiteassa. Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa oli liiton edustajana everstiluutnantti K. E. Levälahti. Edustus Pohjoismaisessa Voimisteluliitossa. Liiton edustajana Pohjoismaisen Voimisteluliiton (Nordens Gymnastikförbund) hallituksessa on ollut tarkastaja A. Vartia Helsingistä ja hänen varamiehenään everstiluutnantti K. E. Levälahti Vierumäeltä. Edustus Kansainvälisessä Voimisteluliitossa. Liiton edustajina Kansainvälisen Voimisteluliiton (Federation Internationale de Gymnastique) hallituksessa on ollut lehtori O. Väänänen, teknillisessä komiteassa everstiluutnantti K. E. Levälahti ja naistoimikunnassa ri Saima Tawast-Rancken. Voimistelujoukkueen näytösmatka Ruotsissa. Liitto suunnitteli keväällä voimistelujoukkueen näytösmatkaa Ruotsiin ja sitä varten pidettiin Vierumäellä 24/3 karsintakilpailut, joihin kutsuttiin valmennukseen aikaisemmin valitut B-luokan voimistelijat. Kilpailujen jälkeen valittiin näytösjoukkueeseen seuraavat voimistelijat: L. Aarnio, P. Aaltonen, O. Linnanlahti, V. Minkkinen, H. Syrjälä, O. Rove, O. Seppä, M. Soininen ja R. Hynninen. Joukkueen johtajaksi valittiin hammaslääkäri B. Stenman. Joukkue esiintyi 2 viikkoa kestäneellä matkallaan seuraavilla paikkakunnilla: Norrköping, Tukholma, Göteborg, Halmstad ja Malmö. Kaikissa esiintymistilaisuuksissa oli runsaasti yleisöä ja sai joukkueemme kiitettävät arvostelut ansiokkaista suorituksistaan. Liiton vuosikokous pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa kesäkuun 15 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 5 jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa 11. Kokouksen päätöksistä mainittakoon; 1) hyväksyttiin liiton v :n 1940 toimintakertomus; 2) vahvistettiin liiton v:n 1940 tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus; 3) päätettiin järjestää yleiset voimistelujuhlat v. 1942, ehdolla, että liittojohtokunta voi lykätä juhlien toimeenpanon, ellei niiden toteuttaminen näytä mahdolliselta; 4) todettiin, että Suomen Voimisteluliiton ja Työväen Urheiluliiton Yhteistoimintavaliokunta oli myöntänyt A luokan telinevoimistelumestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden Kotkan Innolle; 5) päätettiin pitää jatkovuosikokous syksyllä liittojohtokunnan määräämänä aikana. Sodan syttymisen takia jäi jatkovuosikokous kuitenkin pitämättä. Kurssitoiminta. Toimikauden aikana ehdittiin järjestää Vierumäen Urheiluopistossa seuraavat valmennusleirit: 25

48 26 a) maaottelumiesten leiri 31/ 1-2/ 2, johto B. stenman, 12 osanotto b) B-joukkueen leiri 2/ 2--{)/ 2,,,,, " 13 " Neuvontatoiminta. Liiton avustuksella pidettiin piireittäin neuvonta- ja harj oi tustilaisuuksia voimistel ujuhlan ohj elman puitteissa. Propagandatoiminta. Liitto on toimikauden aikana ollut edelleen läheisessä vuorovaikutuksessa useiden ulkolaisten voimisteluliittojen kanssa. Erikoisen suurta suosiota saavutti liiton B joukkueen Ruotsiin tekemä näytös- ja propagandamatka, josta edellä jo mainittiin. Liiton kotimaisesta propagandan hoidosta on huolehtinut erikoinen propagandavaliokunta, jonka kokoonpano on mainittu edellä. Taitomerkit. Toimikauden aikana on suoritettu seuraavat määrät voimistelumerkkejä: Harrastaja;merkit: Ylemmän asteen harrastajamerkki Alemman Miesten taitomerkit: Mestarimerkit I lk:n kultamerkit I lk:n merkit II lk:n kultamerkit II lk:n merkit III lk:n Poikien taitomerkit: Yhteensä I lk:n merkit II lk:n. III lk:n.., merkkiä merkkiä 104 merkkiä 213 1,304 Yhteensä 1,621 merkkiä Voimistelun arvostelutuomarit. Toimintakauden aikana hyväksyttiin seuraavat 42 II lk:n arvostelutuomaria: Helsingin piiri: II lk. Ansas, Väinö, Kivinen, Toivo. Tanner, Toimi. Kainuun piiri: II lk. Heikkinen, Arvo. Ikola, Paavo Heikki. Jussila, Kyösti Sakari. Inkinen, Leo. Kauhanen, Matti. Kurkela, Emeli. Lyttinen, Allan. Meriläinen, Viljo. Muilu, Eerikki Johannes. Poikolainen, Tapio. Ruosanen, Toimi Kalervo. Ryynänen, Pertti. Saurala, Paavo. Siljola, Niilo V. A. Sinnemäki, Sulo RudoIt. Virtanen, Aake. Svenska Finlands Idrottsförbund: II lk. Ahrenskilde, Niels. Bertlin, Sigfrid. Dan, Falk. Enros, Birger. Gref, Lars. Gädda, Fridolf. Haglund, Hilding. Hammarström, Ragnar. Helmer, Frans. Jungar, Sven. Karlsson, Hjalmar. Kevin, Tor. Klockars, Hannes. Kuusisto, Vihtori. Lindholm, Alf. Lindholm, Åke. OlIonqvist, Lars. Reinlund, Bir ero 27

49 28 Salmi, Sulo. Siren, Lars. Smedman, Harold. Stenroos, Erik. Westlin, Onni. Kilpailutoiminta: a) Kansalliset ja kansainväliset kilpailut. Toimikauden aikana liiton jä~enseurat toimeenpanivat 5 kansallista kilpailua. Kansainvälisiä kilpailuja ei järjestetty. b) Suomen voimistelumestaruuskilpailut. Toimikauden aikaan ehdittiin pitää vain vapaaliikemestaruuskilpailut, jotka järjestettiin yhteistoimintasopimuksen perusteella yhdessä TUL:n kanssa. Joukkuemestaruus A-luokassa: 1) Sunilan Sisu (joht. B. Stenman) 53.5 pist.; 2) Tampereen Yritys (joht. A. Flinck) 48.3 pist. ; 3) Helsingin Työväen Voimistelijat (joht. Y. Ahtio) 45.4 pist. Joukkuemestaruus B-luokassa: 1) Helsingin Katajaiset (joht. T. Kivinen) 20.1 pisto SUOMEN VOIMISTELULIITON TILINP)\ÄTÖS V c) Maaottelut. Syttyneen sodan johdosta jouduttiin peruuttamaan suunnitellut maaottelut Saksaa ja Unkaria vastaan. d) Hopeaseppelekilpailut. Vapaaliikemestaruuskilpailujen yhteydessä kilpailtiin toisen kerran "hopeaseppeleestä". Sen voitti toistamiseen ylivoimaisesti Esa Seeste Sunilan Sisusta. Kiertopalkinllot. Toimintakauden aikana poistettiin ikuisesti kiertävä E. J. Aikalan V lahjoittama "Voimistelijapatsas" kilpailusta ja liitettiin liiton palkintokokoelmiin. SM-kilpailujen A-1uokassa kilpailtiin ensimmäisen kerran Elannon lahjoittamasta Karhu-veistoksesta, josta kilpaillaan 10 vuotta. Palkintoon sai SuniZan Sisu ensimmäisen kiinnityksen.

50 30 De b e t Suomen Voimisteluliiton Voi t t 0- An Palkka tili Vuokratili Postikulujentili Puhelinkulujentili Sähkekulujentili j Kurssimenojentili Neuvontamenojentili Propagandamenojentili Kokousmatkakulujentili Seka!. kokouskulujentili Avustustentili Painatuskulujentili Sekalaistentili Ruotsin matkakulujentili Liitto-ottelujentili Pääomatili: Ylijäämä v ja : : : - 848: : : : : : : : : : : : : 95 mk : 10 tilinpäätös v t i l i. Per Painotuotetili Voimistelumerkkitili SVUL:n avustustili Tuomarikorttientili Kilpailumaksujentili Korkotili Kredit : : : - 735:- 600: : 85 mk : 10 An SVUL:n tili Arvopaperitili Filmitili Painotuotetili. " Voimistelumerkkitili Kalustotili Ta s e : : : : : : - mk : 40 t a p p i 0 t i l i. Per SVL:n koulutusrahasto Maaottelurahasto M. Uosikkisen kiertopalkintorahasto Pääoma: Säästö edellisiltä vuosilta : : : : - Ylijäämä v : : 90 mk : ~O

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939 HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1939. Helsinki 1941. Kauppalehti Oy:n

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (H. Y.)

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (H. Y.) RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (H. Y.) RATSASTUSSEURAN SAANNOT (R. Y.) 1 Yhdistys, jonka nimi on Ratsastusseura ja kotipaikka Helsingin kaupunki, on edempänä 2 :ssä mainittujen ratsastusurheilun harrastajien

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT 1/5 1&. Yhdistyksen nimi on KARJALAN RETKEILIJÄT RY. ja kotipaikka JOENSUU Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. SEURAN TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni MDU r.y. toimihenkilöt Mediaunionin, sekä näiden sääntöjen mukaiseen

kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni MDU r.y. toimihenkilöt Mediaunionin, sekä näiden sääntöjen mukaiseen ITÄ-UUDENMAAN FAKTORIT RY 1 (8 ITÄ-UUDENMAAN FAKTORIT RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Itä-Uudenmaan Faktorit r.y ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot