PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

2 Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen, Tarja Hellström, Suvi Lehto-Lavikainen Graafinen suunnittelu ja taitto Mark Poutanen, Anna Räikkönen

3 ALKUSANAT Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalvelutarjonta on nyt koottu yhteen, kenties ensimmäistä kertaa näin laajasti. Koulutus- ja ohjauspalveluiden tarjoajia sekä erilaisia rahoitusmuotoja on lukuisia. Niillä kaikilla on oma osansa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viitekehyksessä. Ongelmana on ollut tarjonnan ja tiedon pirstaleisuus niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Olemme Opin ovi -projektien aikana nähneet, että verkostoituminen palvelutarjoajien kesken ja toisten toiminnan parempi tunteminen koituu myös asiakkaan eduksi. Aikuiskoulutus alkaa tässä oppaassa peruskoulun oppimäärästä aikuisille ja jatkuu pitkälle eläkeikään. Joitain tietoisia rajauksiakin teimme, esimerkiksi kuntouttavat palvelut on koottu laajemmin yhteen muissa julkaisuissa. Toivomme oppaan palvelevan aikuisten ja työyhteisöjen moninaisissa neuvontaja ohjaustehtävissä työskenteleviä. Kiitos kaikille tietojen toimittajille ja kommentteja antaneille tahoille sekä toimitustyöhön osallistuneille! Kesäkuussa 2011 Sari Niemi, Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti Pirjo Savolainen, Opin ovi, Hämeen ELY-keskus Projektit ovat saaneet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ja ne kuuluvat valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelmaan. Yleisissä tekstiosuuksissa on käytetty seuraavia lähteitä: Korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä Oppaassa mainittujen koulutus- ja ohjauspalvelujen tarjoajien verkkosivut Opetushallitus ja Näyttötutkinto-opas näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2011:4. Työ- ja elinkeinohallinnon verkkosivusto Paras yrittää. Sarjakuva yrityksen perustamisen vaiheista. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja B, osa 14, 2010.

4 SISÄLLYS AIKUISKOULUTUSTARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ... 6 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET... 8 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS... 9 Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonian instituutti Lahden konservatorio Muut alueen toimijat AMMATTIKORKEAKOULUTUS Lahden ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu YLIOPISTOKOULUTUS Lahden yliopistokeskus Aalto yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta, Lahden keskus Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Tampereen teknillinen yliopisto YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISKOULUTUS Aikuisten perusopetus Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio... 33

5 VAPAA SIVISTYSTYÖ Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kansalais- ja työväenopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto, Harjulan Setlementti ry Heinolan kansalaisopisto, Jyränkölän Setlementti ry Opintokeskukset TietoTupa aikuisopisto Liikunnan koulutuskeskukset Suomen urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut Työhönvalmennus ja työllistyvyyttä tukevat palvelut Maahanmuuttajien palvelut Oppimisvaikeuksiin liittyvät palvelut Fellmannia Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE RAHOITUS, TUET JA ETUUDET TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut... 69

6 AIKUISKOULUTUS- TARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 6 Yliopistokoulutus Lahden yliopistokeskus Vapaa sivistystyö Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kansalaisopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto Heinolan kansalaisopisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Liikunnan koulutuskeskukset Liikuntakeskus Pajulahti Vierumäen urheiluopisto Opintokeskukset Tietotupa Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Avoin yliopisto Ympäristöekologia Lahti School of Innovation Aalto yliopiston insinööritieteiden tiedekunta Tampereen teknillinen yliopisto Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio Itä-Hämeen opisto Koulutuskeskus Salpaus Tieteellinen jatkotutkinto (tohtori / lisensiaatti) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri / DI) Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) Ylioppilastutkinto Perusopetus Lahden kansanopisto

7 Ammattikorkeakoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Ammatillinen aikuiskoulutus Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonia instituutti Lahden kansanopisto Liikuntakeskus Pajulahti Suomen Urheiluopisto Lahden konservatorio Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) Kolmen vuoden työkokemus Ammattikorkeakoulututkinto (amk) Erikoisammattitutkinto (eat) Ammattitutkinto (at) Ammatillinen perustutkinto (pt) Peruskoulun oppimäärä aikuisille Työ- ja elämänkokemus Muualla hankittu osaaminen 7

8 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET 8 Opinnot jäivät aikoinaan kesken, miten voisin jatkaa niitä?

9 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. (L631/1998, muutos 1013/2005) Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnot ovat ns. työelämän tutkintoja, joissa tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opettajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 2. tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 4. henkilökohtaistaminen. 9 Näyttötutkinnot joustava osaamisen kehittämisen ja tutkinnon suorittamistapa Näyttötutkintojärjestelmä on erityisesti aikuisia varten suunniteltu joustava ammatillisen osaamisen kehittämisen ja tutkintojen suorittamisen tapa. Aikuisten ammatilliset tutkinnot suoritetaan useimmiten näyttötutkintoina. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Ennen tutkinnon suorittamista osallistutaan tavallisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka laajuus riippuu siitä, millaista osaamista opiskelijalla jo on. Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta Henkilökohtaistaminen tehdään tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen- ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheissa. Henkilökohtaistaminen sisältää lähtötilanteen kartoituksen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, soveltuvan tutkinnon sekä ohjaus ja tukitarpeiden määrittelyn ja henkilökohtaisen suunnitelman tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi sekä tutkinnon suorittamiseksi Näyttötutkintoihin hakeutuvilla ja niitä suorittavilla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta, neuvontaa ja muuta tukea. KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

10 Ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet alan työtehtäviin. aikuiset suorittavat ensisijaisesti näyttötutkintona. ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikille, mutta aikuiset yleensä suorittavat perustutkinnon huomattavasti nuoria lyhyemmässä ajassa. 10 Ammattitutkinto niille, joilla on jo alan peruskoulutus ja työkokemusta tai jotka ovat hankkineet vastaavan osaamisen työelämässä alan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon osoittamiseksi Erikoisammattitutkinto niille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vahvan työkokemuksen alalta. alan vaativimpien työtehtävien ja esimiestaitojen osoittamiseksi Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito kuvataan Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa työelämän työkokonaisuuksina. Valittavana on tällä hetkellä 53 perustutkintoa sekä yli 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. (lähde: Oph.fi) Ammatillista aikuiskoulutusta voidaan järjestää omaehtoisena ammatillisena lisäkoulutuksena oppisopimuskoulutuksena työvoimakoulutuksena henkilöstökoulutuksena esim. yhteishankintakoulutuksena yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa. (lähde: Oph.fi) Hyödyllisiä linkkejä ja aineistoja: Opetushallitus Näyttötutkinto-opas, 2011 (Oph) Työkalu oman osaamisen arviointiin ammatillisessa näyttötutkinnossa Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

11 Koulutuskeskus Salpaus Teinintie 4,15200 Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Koulutuskeskus Salpaus on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille. Salpauksen aikuiskoulutuspalveluita ovat aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus, ammatillinen lisäkoulutus, kieli- ja kulttuurikoulutus sekä ohjaava ja valmentava koulutus. Lisäksi voi suorittaa erilaisia lupakortteja ja sertifikaatteja. Salpauksessa on työelämäpalveluita yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa ja kouluttavat henkilöstöään joko täydennyskoulutuksena, yhteishankintakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Salpauksella on toimipisteitä eri puolella Päijät-Hämettä: Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Yrityksille ja yhteisöille järjestetään tilauksesta henkilöstökoulutusta myös heidän omissa tiloissaan tai muualla. 11 Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Yli 110 ammatillista perustutkintoa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä runsaasti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lupakortti- ja sertifikaattikoulutuksia. Omaehtoista koulutusta päivä- ja iltakoulutuksena, monimuotoisesti opiskellen. Hakutavat koulutuksiin vaihtelevat, osaan voi hakea joustavasti jatkuvalla haulla, osassa on hakuajat. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelemisesta ja tutkinnonsuorittamisesta. Lisätietoja opiskelemaan hakeutumisesta verkkosivuilta >> aikuiskoulutus KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

12 12 Kaikki Salpauksen koulutusalat Auto ja logistiikka Hius- ja kauneudenhoitoala Kauppa ja hallinto Kiinteistöpalvelut Kone ja metalli Kulta, hopea ja kaiverrus Kylmälaitetekniikka Laboratorioala Luonnonvara-ala Matkailu, ravitseminen ja leipomo-konditoria Muoviala Musiikki Nuoriso ja vapaa-aika Pintakäsittely Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puuala Rakentaminen ja talotekniikka/lvi Sirkusala Sisustus ja muotoilu Sosiaali- ja terveysala Sähkö ja elektroniikka Tieto- ja viestintätekniikka, ICT Turvallisuusala Vaatetusala Viestintäala Ympäristöala Yrittäjyysopinnot Lukiokoulutus Lupakorttikoulutus Kieli- ja kulttuurikoulutus Maahanmuuttajakoulutus Urheilijoiden ammatillinen koulutus Valmentava ja valmistava koulutus Vammaisten valmentava ja kuntouttava sekä ammatillinen koulutus

13 Työelämän passi- ja korttikoulutukset ADR-ajoluvat anniskelupassit asbestinpurkutyöt ensiapukoulutukset hygieniaosaamiskoulutus kattotulityökortti kuljettajan ammattipätevyys kylmälaiteasentajien pätevyyskoulutus märkätila-asentajan henkilösertifiointi sähkötyöturvallisuuskoulutukset tieturvakortti trukkiturvallisuus tulityökortti työelämäsertifikaatti maahanmuuttajille työturvallisuuskortit 13 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

14 Ohjaava ja valmentava koulutus työvoimakoulutuksena ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille: työelämävalmiuksiin, urasuunnitteluun ja eri aloille ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Valko) 14 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Aikuisten opinto-ohjaaja tiedottaa ja neuvoo aikuiskoulutuksen tarjontaan ja mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa ja ohjaa asiakkaita aikuiskoulutuspalveluihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja Eija Tamminen on tavattavissa myös Lahden säännöllisesti. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Opinto-ohjaaja, ohjaavat opettajat myös neuvovat opintojen rahoitukseen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa. Ohjauspalvelujen yhdyshenkilöt Aikuisten opinto-ohjaaja Eija Tamminen Työelämän kehittämispalvelut Koulutuspalveluita yrityksille ja elinkeinoelämälle Monialaista palvelua yrittäjyysosaamisen kehittämiseen ja työntekijöiden ammattitaidon päivittämiseen. Palveluihin kuuluvat mm. henkilöstökoulutukset, osaamiskartoitukset, lupakortti- ja sertifikaattikoulutukset, erilaiset asiantuntijapalvelut, työelämän monikulttuurisuuskoulutukset ja rekrytointi- ja työnohjauspalvelut sekä henkilöstökoulutusten rahoitusneuvonta. Lisätietoja: Myyntijohtaja Jyrki Pyykkönen

15 Lahden diakonian instituutti Vuorikatu 4, Lahti sähköpostiosoitteet muotoa Lahden diakonian instituutti on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jonka toiminnan arvot perustuvat kristilliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen. Koulutustoiminnassa painottuvat sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutusohjelmat. Lisäksi diakonian instituutissa järjestetään kirkollista ja eri alojen täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin. Koulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Lahden diakonian instituutissa aikuisille järjestetään näyttötutkintoina sekä ammatillisia perustutkintoja että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja näyttötutkintoihin johtavaa valmistavaa koulutusta. Aikuisten on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkintojen osia. Aikuiskoulutusta järjestetään lisäksi kurssimuotoisena täydennyskoulutuksena, tarvittaessa myös työpaikkojen tarpeisiin sovitettuna henkilöstökoulutuksena tai henkilöstön kehittämistoimintana. Aikuisille suunnattuja opintoja on periaatteessa mahdollista suorittaa työn ohessa. Työssäoppimisjaksoille on aina syytä varata oma aikansa opintovapaiksi. Ennen opiskelujen aloittamista tehdään jokaiselle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen suunnitelma ammatillisesta kehittymisen tarpeesta, tutkinnon ja opintojen suorittamisesta. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintosuorituksia. Koulutustarjonta toteutetaan instituutille osoitettujen koulutuspaikkojen rajoissa. 15 Koulutustarjonta näyttötutkintoina: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Sosiaali- ja terveysalojen, kasvatusalojen sekä kirkon työyhteisöille henkilöstön kehittämisprosessien suunnittelu- ja kehittämispalveluja yhteistyössä toteutettuja kehittämishankkeita ja -projekteja ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri: Työelämän kehittämispalvelut Terttu Pohjolainen apulaisrehtori tai KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

16 Lahden konservatorio 16 Sibeliuksenkatu 8, Lahti Lahden konservatorio antaa musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta musiikkialan ammattiin tähtääville, musiikin perusopetusta musiikinharrastajalle ja musiikkileikkikouluopetusta alle kouluikäisille lapsille. Ammatillisen koulutuksen osalta konservatorio on valtakunnallinen oppilaitos. Perusopetuksen osalta toimialueena on Lahden lisäksi kymmenen Päijät-Hämeen kuntaa. Toisen asteen tutkinto antaa valmiuksia korkea-asteen opintoihin, soittajan tehtäviin orkestereissa sekä sotilassoittajan tehtäviin. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä Sotilasmusiikkikoulun kanssa. Ammatillinen perustutkinto on vähimmäisedellytys vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta. Koulutustarjonta Musiikin perusopetus Musiikkiopistotaso vuotiaille Aikuisosasto vuotiaille Avoin osasto aikuisopiskelijoille Ammatillinen koulutus, musiikkialan perustutkinto 3-vuotisena muusikkokoulutuksena nuorten yhteishaun kautta näyttötutkintona näyttötutkintoon valmistava koulutus myös oppisopimuksena Ammatillinen lisäkoulutus / Instrumenttitaitojen kehittäminen (A-kurssi) Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri Sonja Lehtonen-Ayikar Muut alueen toimijat Myös seuraavat oppilaitokset järjestävät ammatillista aikuiskoulutusta Päijät-Hämeessä Kiipulan ammattiopisto Hyria koulutus Oy

17 AMMATTIKORKEAKOULUTUS Ammattikorkeakouluissa annetaan käytännönläheistä ja työelämälähtöistä korkeakouluopetusta tutkinto-opetus on maksutonta tutkintokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväisin ja syksyisin. ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen on yhteishaku tammikuussa ja aikuiskoulutukseen kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä Ammattikorkeakoulututkinto pohjakoulutukseksi käy lukio tai ammatillinen koulutus Tutkinnon voi opiskella kokopäivätoimisena opiskeluna (ns. nuorten tutkinnot), iltaja monimuoto-opiskeluna (ns. aikuisten tutkinnot) tai erillisellä koulutusohjelmalla (aiemman opistoasteen tutkinnon täydentämiseksi amk-tutkintoon) Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5 4,5 vuotta, ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu. 17 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Työelämässä oleville asiantuntijoille ammatillisen osaamisen syventämiseksi. Lähtökohtana ovat alueen yritysten osaamistarpeet ja opinnot tehdään työn ohella. Pääsyvaatimuksena on alalle soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta. Opinnot ovat laajuudeltaan opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää noin 1-1,5 vuotta. Tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Avoin ammattikorkeakoulu Kaikille avoin iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Sisällöltään ja vaativuudeltaan opinnot vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintoopetusta Järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin Maksullista, hinnat vaihtelevat opintojen laajuuden mukaan Erikoistumisopinnot ammattitaidon syventämiseksi kestävät noin 1 1,5 vuotta suunniteltu suoritettaviksi iltaisin ja viikonloppuisin maksullisia haku erikseen ilmoitettavana hakuaikana Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työssä käyville asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan tai hankkia uutta osaamista alakohtaista täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

18 18 Hyödyllisiä linkkejä Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Ammattikorkeakoulujen yhteishakusivu Tietoa avoimesta ammattikorkeakoulusta ja avoimen opiskelusta Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

19 Lahden ammattikorkeakoulu Teinintie 4, Lahti Postiosoite PL 214, Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Lahden ammattikorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiakaslähtöinen korkeakoulu painopisteinään muotoilu, ympäristö- ja innovaatio-osaaminen. Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Degree Programme in International Business, tradenomi (BBA) Degree Programme in Business Information Technology, tradenomi (BBA) Yrittäjyyden ja liiketoiminatosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management, Master of Business Administration 19 Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, restonomi (AMK) Matkailun koulutusohjelma, restonomi (AMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, restonomi (ylempi AMK) Muotoilu- ja taideinstituutti Kuvataiteen koulutusohjelma, kuvataiteilija (AMK) Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (ylempi AMK) Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK) Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Materiaalitekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Ympäristöteknologian koulutusohjelma, insinööri (AMK) KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

20 20 Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot Johtamisen erikoistumisopinnot Kansainvälinen liiketoiminta Palvelumuotoilu Service Design Pääinstrumentin erikoistumisopinnot Kuvataiteen erikoistumisopinnot Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Työterveyshuollon erikoistumisopinnot fysioterapeuteille ja terveydenhoitajille Neuvonta ja ohjaus haku- ja valinta-asioista: Hakutoimisto, Paasikivenkatu 7, Lahti Avoinna lukuvuoden aikana ma to klo ja pe klo opintosihteeri Koulutusalojen opintotoimistot ks. >> opiskelijapalvelut Avoin ammattikorkeakoulu Opetustarjontaa on eri koulutusaloilta. Opetus tapahtuu pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin sekä kesäaikaan. Tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana voi opiskella, mikäli niissä on tilaa ja opiskelijalla on kyseisen opintojakson mahdollisesti vaatimat esitiedot ja taidot. Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä polkuopintokäytäntö. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua suorittamalla 60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintotarjonta ja lisätiedot: >> avoinamk Neuvonta ja ohjaus Aikuiskoulutuspalvelut / Avoin ammattikorkeakouluopetus Toimistosihteeri Eija Illi, Koulutuskoordinaattori Katja Varjos,

21 Työelämän kehittämispalvelut Täydennyskoulutuksena: Ajankohtaista, ammatillista osaamista täydentävää koulutusta eri ammattiryhmille Räätälöityjä sekä valmiita koulutuskokonaisuuksia, seminaareja ja konsultointia kaikilta koulutusaloilta. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: Uusi OKM:n rahoittama kouluttautumismahdollisuus Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta Lisätietoja: Aikuiskoulutuspalvelut / Täydennyskoulutus Aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Piensoho, Koulutuskoordinaattori Sirpa Keminen, >> aikuiskoulutuspalvelut 21 Innovaatiokeskus yksilölliset kehityspalvelut henkilöstölle ja työorganisaatioille tutkimukset, selvitykset, kehitysprojektikumppanuudet Esim. henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen, tarvelähtöinen ja monialainen innovaatiotoiminta sekä erilaisten verkostojen kehittämisryhmät. kotimaiset ja kansainväliset projektit Lisätietoja: Palvelupäällikkö Elina Arasola, >> inno KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

22 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Kaskelantie 10, Vierumäki Vierumäellä toimiva Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yksikkö järjestää nuorten ja aikuisten liikunta-alan ammattikorkeakouluopinnot sekä toteuttaa liikunta-alan yritysten ja yhteisöjen henkilöstön täydennyskoulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojekteja. Koulutustarjonta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor s Degree Programme in Sports and Leisure Management Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Liikunnaohjaaja (ylempi AMK) ja Masters Degree Programme in Sport Development and Management Urheilujournalismin erikoistumisopinnot Urheilumarkkinoinnin erikoistumisopinnot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintotoimisto opintosihteeri Riikka Kirjonen Työelämän kehittämispalvelut Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut erillisprojektit. johtaja Matti Kauppinen

23 Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää opettajan-, opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutusta. Valtakunnallinen haku on vuosittain tammikuussa. Lahdessa koulutusta koordinoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Lisätietoja: kehittämiskoordinaattori, KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

24 YLIOPISTOKOULUTUS 24 Yliopistotutkinnot Yliopistot antavat teoreettispainotteista korkeakouluopetusta, jossa korostuu tieteellinen ajattelu ja valmiudet uuden tiedon tuottamiseen. Yliopistoissa voi suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tieteellisen jatkotutkinnon. Yliopistoon hakevalta vaaditaan yleensä ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden ammatillinen tutkinto. Useimpiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa. Yhteishaussa kaikkiin hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella ja kukin hakija voi hakea enintään yhdeksään koulutukseen. Hakeminen erillisvalintoihin vaihtelee yliopistoittain. Yliopistoissa tutkinto-opetus on maksutonta. Päätoimisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen jatkoksi maisteritutkinnon suorittaminen noin kaksi vuotta. Maisteri- ja DI-ohjelmat tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille osa ohjelmista suunniteltu työn ohessa opiskeltaviksi erilliset hakuajat Avoin yliopisto avointa kaikille iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus järjestetään usein yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten kanssa (kansalais- ja kansanopistot, kesäyliopistot). opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, voit myös opiskella kokonaan verkossa yksittäisiä kursseja ja laajempia opintokokonaisuuksia. opinnot voivat olla polku tutkintoon, koska ne hyväksytään yliopistossa vastaaviksi suorituksiksi Ikääntyvien yliopisto avoimen yliopiston toimintamuoto välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman muodollisia suorituksia. Hyödyllisiä linkkejä: Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta Haussa olevat yliopistokoulutukset ja hakulomake Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

25 Lahden yliopistokeskus Lahden yliopistokeskuksen tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen. Yliopistokeskus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Lahden yliopistokeskuksen muodostavat Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikkö ja siihen kuuluva Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö 25 Lahden yliopistokeskuksen yksiköt tarjoavat yliopistotason opetusta sekä tutkintoon johtavana perus- ja jatkokoulutuksena että eripituisina maisteri- ja täydennyskoulutusohjelmina ja avoimina yliopisto-opintoina. Koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille. Katso tarkemmat tiedot yksiköiden esittelyistä. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Kukin yksikkö ohjaa ja neuvoo opintoihin/opinnoissa omien koulutustensa osalta. Yleisesti alueen yliopistokoulutustarjonnasta, ennen muuta yliopistokeskuksen yksiköiden tarjoamista mahdollisuuksista, voi kysyä yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköstä. Mari Merenluoto KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Monialaista koulutusta Päijät-Hämeessä

Monialaista koulutusta Päijät-Hämeessä Salpaus-paketti 2012 Monialaista koulutusta Päijät-Hämeessä Koulutuskeskus Salpaus on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta sekä palveluja työelämälle. Salpaus toimii Päijät-

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016

Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 Hyvän elämän puolesta Aikuiskoulutus - lukuvuosi 2015-2016 sisällysluettelo Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta 3 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 4-5 Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011. www.oph.fi www.edu.fi

LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011. www.oph.fi www.edu.fi LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011 www.oph.fi www.edu.fi SISÄLLYSLUETTELO Kalvo(t) Liikunta-alan koulutus- ja tutkintokaavio 3 Ammatillinen peruskoulutus 4-5 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 6-12

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot