PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

2 Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen, Tarja Hellström, Suvi Lehto-Lavikainen Graafinen suunnittelu ja taitto Mark Poutanen, Anna Räikkönen

3 ALKUSANAT Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalvelutarjonta on nyt koottu yhteen, kenties ensimmäistä kertaa näin laajasti. Koulutus- ja ohjauspalveluiden tarjoajia sekä erilaisia rahoitusmuotoja on lukuisia. Niillä kaikilla on oma osansa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viitekehyksessä. Ongelmana on ollut tarjonnan ja tiedon pirstaleisuus niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Olemme Opin ovi -projektien aikana nähneet, että verkostoituminen palvelutarjoajien kesken ja toisten toiminnan parempi tunteminen koituu myös asiakkaan eduksi. Aikuiskoulutus alkaa tässä oppaassa peruskoulun oppimäärästä aikuisille ja jatkuu pitkälle eläkeikään. Joitain tietoisia rajauksiakin teimme, esimerkiksi kuntouttavat palvelut on koottu laajemmin yhteen muissa julkaisuissa. Toivomme oppaan palvelevan aikuisten ja työyhteisöjen moninaisissa neuvontaja ohjaustehtävissä työskenteleviä. Kiitos kaikille tietojen toimittajille ja kommentteja antaneille tahoille sekä toimitustyöhön osallistuneille! Kesäkuussa 2011 Sari Niemi, Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti Pirjo Savolainen, Opin ovi, Hämeen ELY-keskus Projektit ovat saaneet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ja ne kuuluvat valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelmaan. Yleisissä tekstiosuuksissa on käytetty seuraavia lähteitä: Korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä Oppaassa mainittujen koulutus- ja ohjauspalvelujen tarjoajien verkkosivut Opetushallitus ja Näyttötutkinto-opas näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2011:4. Työ- ja elinkeinohallinnon verkkosivusto Paras yrittää. Sarjakuva yrityksen perustamisen vaiheista. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja B, osa 14, 2010.

4 SISÄLLYS AIKUISKOULUTUSTARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ... 6 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET... 8 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS... 9 Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonian instituutti Lahden konservatorio Muut alueen toimijat AMMATTIKORKEAKOULUTUS Lahden ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu YLIOPISTOKOULUTUS Lahden yliopistokeskus Aalto yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta, Lahden keskus Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Tampereen teknillinen yliopisto YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISKOULUTUS Aikuisten perusopetus Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio... 33

5 VAPAA SIVISTYSTYÖ Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kansalais- ja työväenopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto, Harjulan Setlementti ry Heinolan kansalaisopisto, Jyränkölän Setlementti ry Opintokeskukset TietoTupa aikuisopisto Liikunnan koulutuskeskukset Suomen urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut Työhönvalmennus ja työllistyvyyttä tukevat palvelut Maahanmuuttajien palvelut Oppimisvaikeuksiin liittyvät palvelut Fellmannia Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE RAHOITUS, TUET JA ETUUDET TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut... 69

6 AIKUISKOULUTUS- TARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 6 Yliopistokoulutus Lahden yliopistokeskus Vapaa sivistystyö Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kansalaisopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto Heinolan kansalaisopisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Liikunnan koulutuskeskukset Liikuntakeskus Pajulahti Vierumäen urheiluopisto Opintokeskukset Tietotupa Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Avoin yliopisto Ympäristöekologia Lahti School of Innovation Aalto yliopiston insinööritieteiden tiedekunta Tampereen teknillinen yliopisto Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio Itä-Hämeen opisto Koulutuskeskus Salpaus Tieteellinen jatkotutkinto (tohtori / lisensiaatti) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri / DI) Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) Ylioppilastutkinto Perusopetus Lahden kansanopisto

7 Ammattikorkeakoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Ammatillinen aikuiskoulutus Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonia instituutti Lahden kansanopisto Liikuntakeskus Pajulahti Suomen Urheiluopisto Lahden konservatorio Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) Kolmen vuoden työkokemus Ammattikorkeakoulututkinto (amk) Erikoisammattitutkinto (eat) Ammattitutkinto (at) Ammatillinen perustutkinto (pt) Peruskoulun oppimäärä aikuisille Työ- ja elämänkokemus Muualla hankittu osaaminen 7

8 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET 8 Opinnot jäivät aikoinaan kesken, miten voisin jatkaa niitä?

9 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. (L631/1998, muutos 1013/2005) Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnot ovat ns. työelämän tutkintoja, joissa tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opettajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 2. tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 4. henkilökohtaistaminen. 9 Näyttötutkinnot joustava osaamisen kehittämisen ja tutkinnon suorittamistapa Näyttötutkintojärjestelmä on erityisesti aikuisia varten suunniteltu joustava ammatillisen osaamisen kehittämisen ja tutkintojen suorittamisen tapa. Aikuisten ammatilliset tutkinnot suoritetaan useimmiten näyttötutkintoina. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Ennen tutkinnon suorittamista osallistutaan tavallisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka laajuus riippuu siitä, millaista osaamista opiskelijalla jo on. Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta Henkilökohtaistaminen tehdään tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen- ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheissa. Henkilökohtaistaminen sisältää lähtötilanteen kartoituksen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, soveltuvan tutkinnon sekä ohjaus ja tukitarpeiden määrittelyn ja henkilökohtaisen suunnitelman tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi sekä tutkinnon suorittamiseksi Näyttötutkintoihin hakeutuvilla ja niitä suorittavilla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta, neuvontaa ja muuta tukea. KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

10 Ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet alan työtehtäviin. aikuiset suorittavat ensisijaisesti näyttötutkintona. ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikille, mutta aikuiset yleensä suorittavat perustutkinnon huomattavasti nuoria lyhyemmässä ajassa. 10 Ammattitutkinto niille, joilla on jo alan peruskoulutus ja työkokemusta tai jotka ovat hankkineet vastaavan osaamisen työelämässä alan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon osoittamiseksi Erikoisammattitutkinto niille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vahvan työkokemuksen alalta. alan vaativimpien työtehtävien ja esimiestaitojen osoittamiseksi Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito kuvataan Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa työelämän työkokonaisuuksina. Valittavana on tällä hetkellä 53 perustutkintoa sekä yli 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. (lähde: Oph.fi) Ammatillista aikuiskoulutusta voidaan järjestää omaehtoisena ammatillisena lisäkoulutuksena oppisopimuskoulutuksena työvoimakoulutuksena henkilöstökoulutuksena esim. yhteishankintakoulutuksena yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa. (lähde: Oph.fi) Hyödyllisiä linkkejä ja aineistoja: Opetushallitus Näyttötutkinto-opas, 2011 (Oph) Työkalu oman osaamisen arviointiin ammatillisessa näyttötutkinnossa Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

11 Koulutuskeskus Salpaus Teinintie 4,15200 Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Koulutuskeskus Salpaus on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille. Salpauksen aikuiskoulutuspalveluita ovat aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus, ammatillinen lisäkoulutus, kieli- ja kulttuurikoulutus sekä ohjaava ja valmentava koulutus. Lisäksi voi suorittaa erilaisia lupakortteja ja sertifikaatteja. Salpauksessa on työelämäpalveluita yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa ja kouluttavat henkilöstöään joko täydennyskoulutuksena, yhteishankintakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Salpauksella on toimipisteitä eri puolella Päijät-Hämettä: Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Yrityksille ja yhteisöille järjestetään tilauksesta henkilöstökoulutusta myös heidän omissa tiloissaan tai muualla. 11 Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Yli 110 ammatillista perustutkintoa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä runsaasti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lupakortti- ja sertifikaattikoulutuksia. Omaehtoista koulutusta päivä- ja iltakoulutuksena, monimuotoisesti opiskellen. Hakutavat koulutuksiin vaihtelevat, osaan voi hakea joustavasti jatkuvalla haulla, osassa on hakuajat. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelemisesta ja tutkinnonsuorittamisesta. Lisätietoja opiskelemaan hakeutumisesta verkkosivuilta >> aikuiskoulutus KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

12 12 Kaikki Salpauksen koulutusalat Auto ja logistiikka Hius- ja kauneudenhoitoala Kauppa ja hallinto Kiinteistöpalvelut Kone ja metalli Kulta, hopea ja kaiverrus Kylmälaitetekniikka Laboratorioala Luonnonvara-ala Matkailu, ravitseminen ja leipomo-konditoria Muoviala Musiikki Nuoriso ja vapaa-aika Pintakäsittely Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puuala Rakentaminen ja talotekniikka/lvi Sirkusala Sisustus ja muotoilu Sosiaali- ja terveysala Sähkö ja elektroniikka Tieto- ja viestintätekniikka, ICT Turvallisuusala Vaatetusala Viestintäala Ympäristöala Yrittäjyysopinnot Lukiokoulutus Lupakorttikoulutus Kieli- ja kulttuurikoulutus Maahanmuuttajakoulutus Urheilijoiden ammatillinen koulutus Valmentava ja valmistava koulutus Vammaisten valmentava ja kuntouttava sekä ammatillinen koulutus

13 Työelämän passi- ja korttikoulutukset ADR-ajoluvat anniskelupassit asbestinpurkutyöt ensiapukoulutukset hygieniaosaamiskoulutus kattotulityökortti kuljettajan ammattipätevyys kylmälaiteasentajien pätevyyskoulutus märkätila-asentajan henkilösertifiointi sähkötyöturvallisuuskoulutukset tieturvakortti trukkiturvallisuus tulityökortti työelämäsertifikaatti maahanmuuttajille työturvallisuuskortit 13 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

14 Ohjaava ja valmentava koulutus työvoimakoulutuksena ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille: työelämävalmiuksiin, urasuunnitteluun ja eri aloille ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Valko) 14 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Aikuisten opinto-ohjaaja tiedottaa ja neuvoo aikuiskoulutuksen tarjontaan ja mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa ja ohjaa asiakkaita aikuiskoulutuspalveluihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja Eija Tamminen on tavattavissa myös Lahden säännöllisesti. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Opinto-ohjaaja, ohjaavat opettajat myös neuvovat opintojen rahoitukseen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa. Ohjauspalvelujen yhdyshenkilöt Aikuisten opinto-ohjaaja Eija Tamminen Työelämän kehittämispalvelut Koulutuspalveluita yrityksille ja elinkeinoelämälle Monialaista palvelua yrittäjyysosaamisen kehittämiseen ja työntekijöiden ammattitaidon päivittämiseen. Palveluihin kuuluvat mm. henkilöstökoulutukset, osaamiskartoitukset, lupakortti- ja sertifikaattikoulutukset, erilaiset asiantuntijapalvelut, työelämän monikulttuurisuuskoulutukset ja rekrytointi- ja työnohjauspalvelut sekä henkilöstökoulutusten rahoitusneuvonta. Lisätietoja: Myyntijohtaja Jyrki Pyykkönen

15 Lahden diakonian instituutti Vuorikatu 4, Lahti sähköpostiosoitteet muotoa Lahden diakonian instituutti on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jonka toiminnan arvot perustuvat kristilliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen. Koulutustoiminnassa painottuvat sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutusohjelmat. Lisäksi diakonian instituutissa järjestetään kirkollista ja eri alojen täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin. Koulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Lahden diakonian instituutissa aikuisille järjestetään näyttötutkintoina sekä ammatillisia perustutkintoja että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja näyttötutkintoihin johtavaa valmistavaa koulutusta. Aikuisten on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkintojen osia. Aikuiskoulutusta järjestetään lisäksi kurssimuotoisena täydennyskoulutuksena, tarvittaessa myös työpaikkojen tarpeisiin sovitettuna henkilöstökoulutuksena tai henkilöstön kehittämistoimintana. Aikuisille suunnattuja opintoja on periaatteessa mahdollista suorittaa työn ohessa. Työssäoppimisjaksoille on aina syytä varata oma aikansa opintovapaiksi. Ennen opiskelujen aloittamista tehdään jokaiselle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen suunnitelma ammatillisesta kehittymisen tarpeesta, tutkinnon ja opintojen suorittamisesta. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintosuorituksia. Koulutustarjonta toteutetaan instituutille osoitettujen koulutuspaikkojen rajoissa. 15 Koulutustarjonta näyttötutkintoina: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Sosiaali- ja terveysalojen, kasvatusalojen sekä kirkon työyhteisöille henkilöstön kehittämisprosessien suunnittelu- ja kehittämispalveluja yhteistyössä toteutettuja kehittämishankkeita ja -projekteja ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri: Työelämän kehittämispalvelut Terttu Pohjolainen apulaisrehtori tai KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

16 Lahden konservatorio 16 Sibeliuksenkatu 8, Lahti Lahden konservatorio antaa musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta musiikkialan ammattiin tähtääville, musiikin perusopetusta musiikinharrastajalle ja musiikkileikkikouluopetusta alle kouluikäisille lapsille. Ammatillisen koulutuksen osalta konservatorio on valtakunnallinen oppilaitos. Perusopetuksen osalta toimialueena on Lahden lisäksi kymmenen Päijät-Hämeen kuntaa. Toisen asteen tutkinto antaa valmiuksia korkea-asteen opintoihin, soittajan tehtäviin orkestereissa sekä sotilassoittajan tehtäviin. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä Sotilasmusiikkikoulun kanssa. Ammatillinen perustutkinto on vähimmäisedellytys vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta. Koulutustarjonta Musiikin perusopetus Musiikkiopistotaso vuotiaille Aikuisosasto vuotiaille Avoin osasto aikuisopiskelijoille Ammatillinen koulutus, musiikkialan perustutkinto 3-vuotisena muusikkokoulutuksena nuorten yhteishaun kautta näyttötutkintona näyttötutkintoon valmistava koulutus myös oppisopimuksena Ammatillinen lisäkoulutus / Instrumenttitaitojen kehittäminen (A-kurssi) Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri Sonja Lehtonen-Ayikar Muut alueen toimijat Myös seuraavat oppilaitokset järjestävät ammatillista aikuiskoulutusta Päijät-Hämeessä Kiipulan ammattiopisto Hyria koulutus Oy

17 AMMATTIKORKEAKOULUTUS Ammattikorkeakouluissa annetaan käytännönläheistä ja työelämälähtöistä korkeakouluopetusta tutkinto-opetus on maksutonta tutkintokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväisin ja syksyisin. ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen on yhteishaku tammikuussa ja aikuiskoulutukseen kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä Ammattikorkeakoulututkinto pohjakoulutukseksi käy lukio tai ammatillinen koulutus Tutkinnon voi opiskella kokopäivätoimisena opiskeluna (ns. nuorten tutkinnot), iltaja monimuoto-opiskeluna (ns. aikuisten tutkinnot) tai erillisellä koulutusohjelmalla (aiemman opistoasteen tutkinnon täydentämiseksi amk-tutkintoon) Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5 4,5 vuotta, ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu. 17 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Työelämässä oleville asiantuntijoille ammatillisen osaamisen syventämiseksi. Lähtökohtana ovat alueen yritysten osaamistarpeet ja opinnot tehdään työn ohella. Pääsyvaatimuksena on alalle soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta. Opinnot ovat laajuudeltaan opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää noin 1-1,5 vuotta. Tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Avoin ammattikorkeakoulu Kaikille avoin iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Sisällöltään ja vaativuudeltaan opinnot vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintoopetusta Järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin Maksullista, hinnat vaihtelevat opintojen laajuuden mukaan Erikoistumisopinnot ammattitaidon syventämiseksi kestävät noin 1 1,5 vuotta suunniteltu suoritettaviksi iltaisin ja viikonloppuisin maksullisia haku erikseen ilmoitettavana hakuaikana Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työssä käyville asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan tai hankkia uutta osaamista alakohtaista täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

18 18 Hyödyllisiä linkkejä Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Ammattikorkeakoulujen yhteishakusivu Tietoa avoimesta ammattikorkeakoulusta ja avoimen opiskelusta Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

19 Lahden ammattikorkeakoulu Teinintie 4, Lahti Postiosoite PL 214, Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Lahden ammattikorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiakaslähtöinen korkeakoulu painopisteinään muotoilu, ympäristö- ja innovaatio-osaaminen. Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Degree Programme in International Business, tradenomi (BBA) Degree Programme in Business Information Technology, tradenomi (BBA) Yrittäjyyden ja liiketoiminatosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management, Master of Business Administration 19 Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, restonomi (AMK) Matkailun koulutusohjelma, restonomi (AMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, restonomi (ylempi AMK) Muotoilu- ja taideinstituutti Kuvataiteen koulutusohjelma, kuvataiteilija (AMK) Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (ylempi AMK) Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK) Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Materiaalitekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Ympäristöteknologian koulutusohjelma, insinööri (AMK) KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

20 20 Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot Johtamisen erikoistumisopinnot Kansainvälinen liiketoiminta Palvelumuotoilu Service Design Pääinstrumentin erikoistumisopinnot Kuvataiteen erikoistumisopinnot Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Työterveyshuollon erikoistumisopinnot fysioterapeuteille ja terveydenhoitajille Neuvonta ja ohjaus haku- ja valinta-asioista: Hakutoimisto, Paasikivenkatu 7, Lahti Avoinna lukuvuoden aikana ma to klo ja pe klo opintosihteeri Koulutusalojen opintotoimistot ks. >> opiskelijapalvelut Avoin ammattikorkeakoulu Opetustarjontaa on eri koulutusaloilta. Opetus tapahtuu pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin sekä kesäaikaan. Tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana voi opiskella, mikäli niissä on tilaa ja opiskelijalla on kyseisen opintojakson mahdollisesti vaatimat esitiedot ja taidot. Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä polkuopintokäytäntö. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua suorittamalla 60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintotarjonta ja lisätiedot: >> avoinamk Neuvonta ja ohjaus Aikuiskoulutuspalvelut / Avoin ammattikorkeakouluopetus Toimistosihteeri Eija Illi, Koulutuskoordinaattori Katja Varjos,

21 Työelämän kehittämispalvelut Täydennyskoulutuksena: Ajankohtaista, ammatillista osaamista täydentävää koulutusta eri ammattiryhmille Räätälöityjä sekä valmiita koulutuskokonaisuuksia, seminaareja ja konsultointia kaikilta koulutusaloilta. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: Uusi OKM:n rahoittama kouluttautumismahdollisuus Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta Lisätietoja: Aikuiskoulutuspalvelut / Täydennyskoulutus Aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Piensoho, Koulutuskoordinaattori Sirpa Keminen, >> aikuiskoulutuspalvelut 21 Innovaatiokeskus yksilölliset kehityspalvelut henkilöstölle ja työorganisaatioille tutkimukset, selvitykset, kehitysprojektikumppanuudet Esim. henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen, tarvelähtöinen ja monialainen innovaatiotoiminta sekä erilaisten verkostojen kehittämisryhmät. kotimaiset ja kansainväliset projektit Lisätietoja: Palvelupäällikkö Elina Arasola, >> inno KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

22 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Kaskelantie 10, Vierumäki Vierumäellä toimiva Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yksikkö järjestää nuorten ja aikuisten liikunta-alan ammattikorkeakouluopinnot sekä toteuttaa liikunta-alan yritysten ja yhteisöjen henkilöstön täydennyskoulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojekteja. Koulutustarjonta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor s Degree Programme in Sports and Leisure Management Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Liikunnaohjaaja (ylempi AMK) ja Masters Degree Programme in Sport Development and Management Urheilujournalismin erikoistumisopinnot Urheilumarkkinoinnin erikoistumisopinnot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintotoimisto opintosihteeri Riikka Kirjonen Työelämän kehittämispalvelut Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut erillisprojektit. johtaja Matti Kauppinen

23 Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää opettajan-, opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutusta. Valtakunnallinen haku on vuosittain tammikuussa. Lahdessa koulutusta koordinoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Lisätietoja: kehittämiskoordinaattori, KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

24 YLIOPISTOKOULUTUS 24 Yliopistotutkinnot Yliopistot antavat teoreettispainotteista korkeakouluopetusta, jossa korostuu tieteellinen ajattelu ja valmiudet uuden tiedon tuottamiseen. Yliopistoissa voi suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tieteellisen jatkotutkinnon. Yliopistoon hakevalta vaaditaan yleensä ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden ammatillinen tutkinto. Useimpiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa. Yhteishaussa kaikkiin hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella ja kukin hakija voi hakea enintään yhdeksään koulutukseen. Hakeminen erillisvalintoihin vaihtelee yliopistoittain. Yliopistoissa tutkinto-opetus on maksutonta. Päätoimisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen jatkoksi maisteritutkinnon suorittaminen noin kaksi vuotta. Maisteri- ja DI-ohjelmat tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille osa ohjelmista suunniteltu työn ohessa opiskeltaviksi erilliset hakuajat Avoin yliopisto avointa kaikille iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus järjestetään usein yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten kanssa (kansalais- ja kansanopistot, kesäyliopistot). opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, voit myös opiskella kokonaan verkossa yksittäisiä kursseja ja laajempia opintokokonaisuuksia. opinnot voivat olla polku tutkintoon, koska ne hyväksytään yliopistossa vastaaviksi suorituksiksi Ikääntyvien yliopisto avoimen yliopiston toimintamuoto välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman muodollisia suorituksia. Hyödyllisiä linkkejä: Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta Haussa olevat yliopistokoulutukset ja hakulomake Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

25 Lahden yliopistokeskus Lahden yliopistokeskuksen tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen. Yliopistokeskus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Lahden yliopistokeskuksen muodostavat Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikkö ja siihen kuuluva Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö 25 Lahden yliopistokeskuksen yksiköt tarjoavat yliopistotason opetusta sekä tutkintoon johtavana perus- ja jatkokoulutuksena että eripituisina maisteri- ja täydennyskoulutusohjelmina ja avoimina yliopisto-opintoina. Koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille. Katso tarkemmat tiedot yksiköiden esittelyistä. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Kukin yksikkö ohjaa ja neuvoo opintoihin/opinnoissa omien koulutustensa osalta. Yleisesti alueen yliopistokoulutustarjonnasta, ennen muuta yliopistokeskuksen yksiköiden tarjoamista mahdollisuuksista, voi kysyä yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköstä. Mari Merenluoto KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Työelämä. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t. Master s Degree in Sport Development and Management

Työelämä. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t. Master s Degree in Sport Development and Management Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Työelämä Ylemmät korkeakoulututkinnot, yliopistot ja amk:t Liikunnan ylempi amktutkinto, liikunnanohjaaja (YAMK) Master s Degree in Sport Development and Management Urheilujournalismin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot