PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

2 Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen, Tarja Hellström, Suvi Lehto-Lavikainen Graafinen suunnittelu ja taitto Mark Poutanen, Anna Räikkönen

3 ALKUSANAT Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalvelutarjonta on nyt koottu yhteen, kenties ensimmäistä kertaa näin laajasti. Koulutus- ja ohjauspalveluiden tarjoajia sekä erilaisia rahoitusmuotoja on lukuisia. Niillä kaikilla on oma osansa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viitekehyksessä. Ongelmana on ollut tarjonnan ja tiedon pirstaleisuus niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Olemme Opin ovi -projektien aikana nähneet, että verkostoituminen palvelutarjoajien kesken ja toisten toiminnan parempi tunteminen koituu myös asiakkaan eduksi. Aikuiskoulutus alkaa tässä oppaassa peruskoulun oppimäärästä aikuisille ja jatkuu pitkälle eläkeikään. Joitain tietoisia rajauksiakin teimme, esimerkiksi kuntouttavat palvelut on koottu laajemmin yhteen muissa julkaisuissa. Toivomme oppaan palvelevan aikuisten ja työyhteisöjen moninaisissa neuvontaja ohjaustehtävissä työskenteleviä. Kiitos kaikille tietojen toimittajille ja kommentteja antaneille tahoille sekä toimitustyöhön osallistuneille! Kesäkuussa 2011 Sari Niemi, Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti Pirjo Savolainen, Opin ovi, Hämeen ELY-keskus Projektit ovat saaneet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ja ne kuuluvat valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -kehittämisohjelmaan. Yleisissä tekstiosuuksissa on käytetty seuraavia lähteitä: Korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä Oppaassa mainittujen koulutus- ja ohjauspalvelujen tarjoajien verkkosivut Opetushallitus ja Näyttötutkinto-opas näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2011:4. Työ- ja elinkeinohallinnon verkkosivusto Paras yrittää. Sarjakuva yrityksen perustamisen vaiheista. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja B, osa 14, 2010.

4 SISÄLLYS AIKUISKOULUTUSTARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ... 6 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET... 8 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS... 9 Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonian instituutti Lahden konservatorio Muut alueen toimijat AMMATTIKORKEAKOULUTUS Lahden ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu YLIOPISTOKOULUTUS Lahden yliopistokeskus Aalto yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta, Lahden keskus Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Tampereen teknillinen yliopisto YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISKOULUTUS Aikuisten perusopetus Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio... 33

5 VAPAA SIVISTYSTYÖ Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kansalais- ja työväenopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto, Harjulan Setlementti ry Heinolan kansalaisopisto, Jyränkölän Setlementti ry Opintokeskukset TietoTupa aikuisopisto Liikunnan koulutuskeskukset Suomen urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti OHJAAVAT JA VALMENTAVAT PALVELUT AIKUISILLE Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut Työhönvalmennus ja työllistyvyyttä tukevat palvelut Maahanmuuttajien palvelut Oppimisvaikeuksiin liittyvät palvelut Fellmannia Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka PALVELUT YRITTÄJILLE JA YRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVILLE RAHOITUS, TUET JA ETUUDET TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut... 69

6 AIKUISKOULUTUS- TARJONTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 6 Yliopistokoulutus Lahden yliopistokeskus Vapaa sivistystyö Kansanopistot Lahden kansanopisto Itä-Hämeen opisto Kansalaisopistot Wellamo-opisto Harjulan kansalaisopisto Heinolan kansalaisopisto Kesäyliopistot Päijät-Hämeen kesäyliopisto Liikunnan koulutuskeskukset Liikuntakeskus Pajulahti Vierumäen urheiluopisto Opintokeskukset Tietotupa Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Avoin yliopisto Ympäristöekologia Lahti School of Innovation Aalto yliopiston insinööritieteiden tiedekunta Tampereen teknillinen yliopisto Aikuisten lukiokoulutus Lahden yhteiskoulun aikuislukio Itä-Hämeen opisto Koulutuskeskus Salpaus Tieteellinen jatkotutkinto (tohtori / lisensiaatti) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri / DI) Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) Ylioppilastutkinto Perusopetus Lahden kansanopisto

7 Ammattikorkeakoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Ammatillinen aikuiskoulutus Koulutuskeskus Salpaus Lahden diakonia instituutti Lahden kansanopisto Liikuntakeskus Pajulahti Suomen Urheiluopisto Lahden konservatorio Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) Kolmen vuoden työkokemus Ammattikorkeakoulututkinto (amk) Erikoisammattitutkinto (eat) Ammattitutkinto (at) Ammatillinen perustutkinto (pt) Peruskoulun oppimäärä aikuisille Työ- ja elämänkokemus Muualla hankittu osaaminen 7

8 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET 8 Opinnot jäivät aikoinaan kesken, miten voisin jatkaa niitä?

9 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. (L631/1998, muutos 1013/2005) Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnot ovat ns. työelämän tutkintoja, joissa tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opettajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 2. tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 4. henkilökohtaistaminen. 9 Näyttötutkinnot joustava osaamisen kehittämisen ja tutkinnon suorittamistapa Näyttötutkintojärjestelmä on erityisesti aikuisia varten suunniteltu joustava ammatillisen osaamisen kehittämisen ja tutkintojen suorittamisen tapa. Aikuisten ammatilliset tutkinnot suoritetaan useimmiten näyttötutkintoina. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Ennen tutkinnon suorittamista osallistutaan tavallisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka laajuus riippuu siitä, millaista osaamista opiskelijalla jo on. Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta Henkilökohtaistaminen tehdään tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen- ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheissa. Henkilökohtaistaminen sisältää lähtötilanteen kartoituksen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, soveltuvan tutkinnon sekä ohjaus ja tukitarpeiden määrittelyn ja henkilökohtaisen suunnitelman tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi sekä tutkinnon suorittamiseksi Näyttötutkintoihin hakeutuvilla ja niitä suorittavilla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta, neuvontaa ja muuta tukea. KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

10 Ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet alan työtehtäviin. aikuiset suorittavat ensisijaisesti näyttötutkintona. ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikille, mutta aikuiset yleensä suorittavat perustutkinnon huomattavasti nuoria lyhyemmässä ajassa. 10 Ammattitutkinto niille, joilla on jo alan peruskoulutus ja työkokemusta tai jotka ovat hankkineet vastaavan osaamisen työelämässä alan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon osoittamiseksi Erikoisammattitutkinto niille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vahvan työkokemuksen alalta. alan vaativimpien työtehtävien ja esimiestaitojen osoittamiseksi Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito kuvataan Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa työelämän työkokonaisuuksina. Valittavana on tällä hetkellä 53 perustutkintoa sekä yli 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. (lähde: Oph.fi) Ammatillista aikuiskoulutusta voidaan järjestää omaehtoisena ammatillisena lisäkoulutuksena oppisopimuskoulutuksena työvoimakoulutuksena henkilöstökoulutuksena esim. yhteishankintakoulutuksena yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa. (lähde: Oph.fi) Hyödyllisiä linkkejä ja aineistoja: Opetushallitus Näyttötutkinto-opas, 2011 (Oph) Työkalu oman osaamisen arviointiin ammatillisessa näyttötutkinnossa Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

11 Koulutuskeskus Salpaus Teinintie 4,15200 Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Koulutuskeskus Salpaus on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille. Salpauksen aikuiskoulutuspalveluita ovat aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus, ammatillinen lisäkoulutus, kieli- ja kulttuurikoulutus sekä ohjaava ja valmentava koulutus. Lisäksi voi suorittaa erilaisia lupakortteja ja sertifikaatteja. Salpauksessa on työelämäpalveluita yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa ja kouluttavat henkilöstöään joko täydennyskoulutuksena, yhteishankintakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Salpauksella on toimipisteitä eri puolella Päijät-Hämettä: Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Yrityksille ja yhteisöille järjestetään tilauksesta henkilöstökoulutusta myös heidän omissa tiloissaan tai muualla. 11 Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Yli 110 ammatillista perustutkintoa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä runsaasti erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, lupakortti- ja sertifikaattikoulutuksia. Omaehtoista koulutusta päivä- ja iltakoulutuksena, monimuotoisesti opiskellen. Hakutavat koulutuksiin vaihtelevat, osaan voi hakea joustavasti jatkuvalla haulla, osassa on hakuajat. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelemisesta ja tutkinnonsuorittamisesta. Lisätietoja opiskelemaan hakeutumisesta verkkosivuilta >> aikuiskoulutus KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

12 12 Kaikki Salpauksen koulutusalat Auto ja logistiikka Hius- ja kauneudenhoitoala Kauppa ja hallinto Kiinteistöpalvelut Kone ja metalli Kulta, hopea ja kaiverrus Kylmälaitetekniikka Laboratorioala Luonnonvara-ala Matkailu, ravitseminen ja leipomo-konditoria Muoviala Musiikki Nuoriso ja vapaa-aika Pintakäsittely Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puuala Rakentaminen ja talotekniikka/lvi Sirkusala Sisustus ja muotoilu Sosiaali- ja terveysala Sähkö ja elektroniikka Tieto- ja viestintätekniikka, ICT Turvallisuusala Vaatetusala Viestintäala Ympäristöala Yrittäjyysopinnot Lukiokoulutus Lupakorttikoulutus Kieli- ja kulttuurikoulutus Maahanmuuttajakoulutus Urheilijoiden ammatillinen koulutus Valmentava ja valmistava koulutus Vammaisten valmentava ja kuntouttava sekä ammatillinen koulutus

13 Työelämän passi- ja korttikoulutukset ADR-ajoluvat anniskelupassit asbestinpurkutyöt ensiapukoulutukset hygieniaosaamiskoulutus kattotulityökortti kuljettajan ammattipätevyys kylmälaiteasentajien pätevyyskoulutus märkätila-asentajan henkilösertifiointi sähkötyöturvallisuuskoulutukset tieturvakortti trukkiturvallisuus tulityökortti työelämäsertifikaatti maahanmuuttajille työturvallisuuskortit 13 KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

14 Ohjaava ja valmentava koulutus työvoimakoulutuksena ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille: työelämävalmiuksiin, urasuunnitteluun ja eri aloille ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Valko) 14 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Aikuisten opinto-ohjaaja tiedottaa ja neuvoo aikuiskoulutuksen tarjontaan ja mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa ja ohjaa asiakkaita aikuiskoulutuspalveluihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja Eija Tamminen on tavattavissa myös Lahden säännöllisesti. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Opinto-ohjaaja, ohjaavat opettajat myös neuvovat opintojen rahoitukseen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa. Ohjauspalvelujen yhdyshenkilöt Aikuisten opinto-ohjaaja Eija Tamminen Työelämän kehittämispalvelut Koulutuspalveluita yrityksille ja elinkeinoelämälle Monialaista palvelua yrittäjyysosaamisen kehittämiseen ja työntekijöiden ammattitaidon päivittämiseen. Palveluihin kuuluvat mm. henkilöstökoulutukset, osaamiskartoitukset, lupakortti- ja sertifikaattikoulutukset, erilaiset asiantuntijapalvelut, työelämän monikulttuurisuuskoulutukset ja rekrytointi- ja työnohjauspalvelut sekä henkilöstökoulutusten rahoitusneuvonta. Lisätietoja: Myyntijohtaja Jyrki Pyykkönen

15 Lahden diakonian instituutti Vuorikatu 4, Lahti sähköpostiosoitteet muotoa Lahden diakonian instituutti on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jonka toiminnan arvot perustuvat kristilliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen. Koulutustoiminnassa painottuvat sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutusohjelmat. Lisäksi diakonian instituutissa järjestetään kirkollista ja eri alojen täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin. Koulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Lahden diakonian instituutissa aikuisille järjestetään näyttötutkintoina sekä ammatillisia perustutkintoja että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja näyttötutkintoihin johtavaa valmistavaa koulutusta. Aikuisten on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkintojen osia. Aikuiskoulutusta järjestetään lisäksi kurssimuotoisena täydennyskoulutuksena, tarvittaessa myös työpaikkojen tarpeisiin sovitettuna henkilöstökoulutuksena tai henkilöstön kehittämistoimintana. Aikuisille suunnattuja opintoja on periaatteessa mahdollista suorittaa työn ohessa. Työssäoppimisjaksoille on aina syytä varata oma aikansa opintovapaiksi. Ennen opiskelujen aloittamista tehdään jokaiselle tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen suunnitelma ammatillisesta kehittymisen tarpeesta, tutkinnon ja opintojen suorittamisesta. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintosuorituksia. Koulutustarjonta toteutetaan instituutille osoitettujen koulutuspaikkojen rajoissa. 15 Koulutustarjonta näyttötutkintoina: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Sosiaali- ja terveysalojen, kasvatusalojen sekä kirkon työyhteisöille henkilöstön kehittämisprosessien suunnittelu- ja kehittämispalveluja yhteistyössä toteutettuja kehittämishankkeita ja -projekteja ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri: Työelämän kehittämispalvelut Terttu Pohjolainen apulaisrehtori tai KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS

16 Lahden konservatorio 16 Sibeliuksenkatu 8, Lahti Lahden konservatorio antaa musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta musiikkialan ammattiin tähtääville, musiikin perusopetusta musiikinharrastajalle ja musiikkileikkikouluopetusta alle kouluikäisille lapsille. Ammatillisen koulutuksen osalta konservatorio on valtakunnallinen oppilaitos. Perusopetuksen osalta toimialueena on Lahden lisäksi kymmenen Päijät-Hämeen kuntaa. Toisen asteen tutkinto antaa valmiuksia korkea-asteen opintoihin, soittajan tehtäviin orkestereissa sekä sotilassoittajan tehtäviin. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä Sotilasmusiikkikoulun kanssa. Ammatillinen perustutkinto on vähimmäisedellytys vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta. Koulutustarjonta Musiikin perusopetus Musiikkiopistotaso vuotiaille Aikuisosasto vuotiaille Avoin osasto aikuisopiskelijoille Ammatillinen koulutus, musiikkialan perustutkinto 3-vuotisena muusikkokoulutuksena nuorten yhteishaun kautta näyttötutkintona näyttötutkintoon valmistava koulutus myös oppisopimuksena Ammatillinen lisäkoulutus / Instrumenttitaitojen kehittäminen (A-kurssi) Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintosihteeri Sonja Lehtonen-Ayikar Muut alueen toimijat Myös seuraavat oppilaitokset järjestävät ammatillista aikuiskoulutusta Päijät-Hämeessä Kiipulan ammattiopisto Hyria koulutus Oy

17 AMMATTIKORKEAKOULUTUS Ammattikorkeakouluissa annetaan käytännönläheistä ja työelämälähtöistä korkeakouluopetusta tutkinto-opetus on maksutonta tutkintokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväisin ja syksyisin. ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen on yhteishaku tammikuussa ja aikuiskoulutukseen kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä Ammattikorkeakoulututkinto pohjakoulutukseksi käy lukio tai ammatillinen koulutus Tutkinnon voi opiskella kokopäivätoimisena opiskeluna (ns. nuorten tutkinnot), iltaja monimuoto-opiskeluna (ns. aikuisten tutkinnot) tai erillisellä koulutusohjelmalla (aiemman opistoasteen tutkinnon täydentämiseksi amk-tutkintoon) Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5 4,5 vuotta, ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu. 17 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Työelämässä oleville asiantuntijoille ammatillisen osaamisen syventämiseksi. Lähtökohtana ovat alueen yritysten osaamistarpeet ja opinnot tehdään työn ohella. Pääsyvaatimuksena on alalle soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta. Opinnot ovat laajuudeltaan opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää noin 1-1,5 vuotta. Tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Avoin ammattikorkeakoulu Kaikille avoin iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Sisällöltään ja vaativuudeltaan opinnot vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintoopetusta Järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin Maksullista, hinnat vaihtelevat opintojen laajuuden mukaan Erikoistumisopinnot ammattitaidon syventämiseksi kestävät noin 1 1,5 vuotta suunniteltu suoritettaviksi iltaisin ja viikonloppuisin maksullisia haku erikseen ilmoitettavana hakuaikana Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työssä käyville asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan tai hankkia uutta osaamista alakohtaista täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

18 18 Hyödyllisiä linkkejä Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Ammattikorkeakoulujen yhteishakusivu Tietoa avoimesta ammattikorkeakoulusta ja avoimen opiskelusta Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

19 Lahden ammattikorkeakoulu Teinintie 4, Lahti Postiosoite PL 214, Lahti Vaihde Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa Lahden ammattikorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva asiakaslähtöinen korkeakoulu painopisteinään muotoilu, ympäristö- ja innovaatio-osaaminen. Koulutustarjonta Tutkintotavoitteinen koulutus Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, tradenomi (AMK) Degree Programme in International Business, tradenomi (BBA) Degree Programme in Business Information Technology, tradenomi (BBA) Yrittäjyyden ja liiketoiminatosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi AMK) Degree Programme in International Business Management, Master of Business Administration 19 Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, restonomi (AMK) Matkailun koulutusohjelma, restonomi (AMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, restonomi (ylempi AMK) Muotoilu- ja taideinstituutti Kuvataiteen koulutusohjelma, kuvataiteilija (AMK) Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (AMK) Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (ylempi AMK) Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK) Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Materiaalitekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma, insinööri (AMK) Ympäristöteknologian koulutusohjelma, insinööri (AMK) KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

20 20 Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, fysioterapeutti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (ylempi AMK) Erikoistumisopinnot Johtamisen erikoistumisopinnot Kansainvälinen liiketoiminta Palvelumuotoilu Service Design Pääinstrumentin erikoistumisopinnot Kuvataiteen erikoistumisopinnot Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Työterveyshuollon erikoistumisopinnot fysioterapeuteille ja terveydenhoitajille Neuvonta ja ohjaus haku- ja valinta-asioista: Hakutoimisto, Paasikivenkatu 7, Lahti Avoinna lukuvuoden aikana ma to klo ja pe klo opintosihteeri Koulutusalojen opintotoimistot ks. >> opiskelijapalvelut Avoin ammattikorkeakoulu Opetustarjontaa on eri koulutusaloilta. Opetus tapahtuu pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin sekä kesäaikaan. Tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana voi opiskella, mikäli niissä on tilaa ja opiskelijalla on kyseisen opintojakson mahdollisesti vaatimat esitiedot ja taidot. Lahden ammattikorkeakoulussa on käytössä polkuopintokäytäntö. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua suorittamalla 60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintotarjonta ja lisätiedot: >> avoinamk Neuvonta ja ohjaus Aikuiskoulutuspalvelut / Avoin ammattikorkeakouluopetus Toimistosihteeri Eija Illi, Koulutuskoordinaattori Katja Varjos,

21 Työelämän kehittämispalvelut Täydennyskoulutuksena: Ajankohtaista, ammatillista osaamista täydentävää koulutusta eri ammattiryhmille Räätälöityjä sekä valmiita koulutuskokonaisuuksia, seminaareja ja konsultointia kaikilta koulutusaloilta. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus: Uusi OKM:n rahoittama kouluttautumismahdollisuus Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja työelämän tehtäviin painottuen Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta Lisätietoja: Aikuiskoulutuspalvelut / Täydennyskoulutus Aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Piensoho, Koulutuskoordinaattori Sirpa Keminen, >> aikuiskoulutuspalvelut 21 Innovaatiokeskus yksilölliset kehityspalvelut henkilöstölle ja työorganisaatioille tutkimukset, selvitykset, kehitysprojektikumppanuudet Esim. henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen, tarvelähtöinen ja monialainen innovaatiotoiminta sekä erilaisten verkostojen kehittämisryhmät. kotimaiset ja kansainväliset projektit Lisätietoja: Palvelupäällikkö Elina Arasola, >> inno KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

22 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö Kaskelantie 10, Vierumäki Vierumäellä toimiva Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yksikkö järjestää nuorten ja aikuisten liikunta-alan ammattikorkeakouluopinnot sekä toteuttaa liikunta-alan yritysten ja yhteisöjen henkilöstön täydennyskoulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojekteja. Koulutustarjonta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor s Degree Programme in Sports and Leisure Management Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Liikunnaohjaaja (ylempi AMK) ja Masters Degree Programme in Sport Development and Management Urheilujournalismin erikoistumisopinnot Urheilumarkkinoinnin erikoistumisopinnot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opintotoimisto opintosihteeri Riikka Kirjonen Työelämän kehittämispalvelut Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut erillisprojektit. johtaja Matti Kauppinen

23 Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää opettajan-, opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutusta. Valtakunnallinen haku on vuosittain tammikuussa. Lahdessa koulutusta koordinoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Lisätietoja: kehittämiskoordinaattori, KOULUTUS JA OPPILAITOKSET AMMATTIKORKEAKOULUTUS

24 YLIOPISTOKOULUTUS 24 Yliopistotutkinnot Yliopistot antavat teoreettispainotteista korkeakouluopetusta, jossa korostuu tieteellinen ajattelu ja valmiudet uuden tiedon tuottamiseen. Yliopistoissa voi suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tieteellisen jatkotutkinnon. Yliopistoon hakevalta vaaditaan yleensä ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden ammatillinen tutkinto. Useimpiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa. Yhteishaussa kaikkiin hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella ja kukin hakija voi hakea enintään yhdeksään koulutukseen. Hakeminen erillisvalintoihin vaihtelee yliopistoittain. Yliopistoissa tutkinto-opetus on maksutonta. Päätoimisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen jatkoksi maisteritutkinnon suorittaminen noin kaksi vuotta. Maisteri- ja DI-ohjelmat tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille osa ohjelmista suunniteltu työn ohessa opiskeltaviksi erilliset hakuajat Avoin yliopisto avointa kaikille iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus järjestetään usein yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten kanssa (kansalais- ja kansanopistot, kesäyliopistot). opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, voit myös opiskella kokonaan verkossa yksittäisiä kursseja ja laajempia opintokokonaisuuksia. opinnot voivat olla polku tutkintoon, koska ne hyväksytään yliopistossa vastaaviksi suorituksiksi Ikääntyvien yliopisto avoimen yliopiston toimintamuoto välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman muodollisia suorituksia. Hyödyllisiä linkkejä: Tietoa korkea-asteen opiskelumahdollisuuksista ja opintoneuvontatahoista Päijät-Hämeessä Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta Haussa olevat yliopistokoulutukset ja hakulomake Tietoa mm. oppilaitoksista, tutkinnoista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ja opiskelun tietopalvelu

25 Lahden yliopistokeskus Lahden yliopistokeskuksen tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen. Yliopistokeskus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Lahden yliopistokeskuksen muodostavat Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikkö ja siihen kuuluva Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö 25 Lahden yliopistokeskuksen yksiköt tarjoavat yliopistotason opetusta sekä tutkintoon johtavana perus- ja jatkokoulutuksena että eripituisina maisteri- ja täydennyskoulutusohjelmina ja avoimina yliopisto-opintoina. Koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille. Katso tarkemmat tiedot yksiköiden esittelyistä. Ohjaus- ja neuvontapalvelut Kukin yksikkö ohjaa ja neuvoo opintoihin/opinnoissa omien koulutustensa osalta. Yleisesti alueen yliopistokoulutustarjonnasta, ennen muuta yliopistokeskuksen yksiköiden tarjoamista mahdollisuuksista, voi kysyä yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköstä. Mari Merenluoto KOULUTUS JA OPPILAITOKSET YLIOPISTOKOULUTUS

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot