Koulun perustaminen VARKAUDEN YHTEISKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulun perustaminen VARKAUDEN YHTEISKOULU"

Transkriptio

1 VARKAUDEN YHTEISKOULU Koulun perustaminen Oppikouluja perustettiin väestön sivistystason nostamiseksi. Fennomaanit halusivat luoda uuden suomenkielisen sivistyneistön. Ja se edellytti suomenkielisiä oppikouluja. Ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu Jyväskylän lyseo oli perustettu Savossa oli perustettu Kuopion lyseo 1872, Mikkelin ruotsinkielinen lyseo 1872 (vuodesta 1883 kaksikielinen), Savonlinnan lyseo 1884 ja Pieksämäen yhteiskoulu Leppävirran ja Joroisten rajalla sijainneessa Varkauden teollisuustaajamassa asui 1900-luvun alussa jo 2500 asukasta mutta siinä ei ollut oppikoulua. Ensimmäinen yritys oppikoulun perustamiseksi tehtiin keväällä Perustava kokous piti oppikoulua tarpeellisena mutta kouluasia kariutui hanketta tukeneen Wahl & Co:n Varkauden tehtaiden heikentyneeseen taloustilanteeseen ja kiistelyyn olisiko koulu suomen vai ruotsinkielinen. Ensimmäinen maailmansota ja Suomen sisällissota siirsivät oppikouluhanketta. Kun olot Varkaudessa sisällissodan jälkeen alkoivat vähitellen palautua normaaleiksi, aika oli valmis suomalaisen oppikoulun perustamiselle. Väestöpohjaa oppikoululle oli, sillä taajamassa asui jo noin 4700 ihmistä. Yleinen kokous perusti kesällä 1919 yksityisen kannatusyhdistyksen omistaman Varkauden Suomalaisen Yhteiskoulun. Taustavoimina oli A. Ahlströmin omistaman tehtaan virkailijoita, kansakoulun opettajia, seudun maanviljelijöitä ja A. Ahlström Osakeyhtiö. Koulun ensimmäiseksi johtajaksi valittiin V.E. Pulliainen ( ). Oppikoulu alkoi kaksiluokkaisena Kansankeittiön rakennuksessa syyskuussa Oman koulukiinteistön rakentaminen aloitettiin keväällä 1921 Ahlströmin rahalahjoituksen turvin. Koulun toinen johtaja, U.K. Teittinen ( ) jakoi ensimmäiset keskikoulutodistukset vuonna Samana vuonna koulu pääsi pysyvän valtionavun piiriin. Oppilaat olivat lähtöisin tehtaan virkailijoiden kodeista, keskiluokasta, työväestöstä ja maanviljelijäperheistä.

2 Varkauden Yhteiskoulun rakennus Satakunnankadulla Varkauden Suomalaisen Yhteiskoulun kolmas johtaja, Mauno Koskinen toimi peräti 25 vuotta rehtorina ( ). Syyslukukauden alussa 1927 koulun nimi muuttui Varkauden Yhteiskouluksi. Samalla koulu alkoi laajentua kahdeksan luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppikouluksi. Ensimmäiset 18 abiturienttia (10 naista ja 8 miestä) osallistuivat ylioppilaskirjoituksiin keväällä 1930 ja heistä 14 sai valkolakin. Oppilasmäärä ja oppilaiden sosiaalinen tausta Varkauden Yhteiskoulun oppilasmäärä nousi vuosien 1921 ja 1939 välisenä aikana 125 oppilaasta 285 oppilaaseen luvun alkuvuosien talouslama hidasti oppilasmäärä nousua, koska etenkään työväestö ei voinut laittaa lapsiaan oppikouluun. Perheiden rahat eivät oikein riittäneet lukukausimaksuihin, maksullisiin oppikirjoihin ja ruokailuun. Oppilaiden kotitausta olikin virkamies- ja keskiluokkapainotteinen. Vuonna 1935 heidän osuutensa oli 58,5 prosenttia. Työväestön lapsia oli oppilaista 28,1 prosenttia. Varkauden ympäristön maanviljelijäperheistä oli oppilaista 13.4 prosenttia. Oppikoulu toimi kuitenkin omalta osaltaan alueella säätykierron väylänä. Koulussa vallitsi tyttöenemmistö. Esimerkiksi vuonna 1937 tyttöjä oli 143 ja poikia 115. Lukioluokat olivat vielä tuolloin pieniä: kuudesluokkalaisia oli 12, vuotta vanhempia 15 ja päättöluokkalaisia vain 10. Sota-aika varjostaa oppimista Varkauden Yhteiskoulussa oli muiden oppikoulujen tavoin jo lukuvuonna aloitettu väestönsuojeluopetus. Talvisota vaikutti koulutyön arkeen huomattavasti. Koulurakennuksessa oli ajoittain majoitettuna sotilaita, evakkoja ja sotasairaalan henkilökuntaa. Kaksi opettajaa ja

3 neljä poikaoppilaista oli rintamalla. Oppilaita toimi ilmavalvonta-, sairaala- ja lottatyössä. Jo ennen talvisotaa oli perustettu oppilaiden Toveri- eli Teinikunta harrastustoimintaa varten. Teinikuntalaiset ottivat kummilapsen, kävivät auttamassa perheenäitejä mm. puiden pilkkomisessa ja osallistuivat ns. asevelityöhön. Useimmat lukiolaispojat kuuluivat suojeluskuntaan ja tytöt Lotta Svärd järjestöön. Keskikouluikäiset toimivat vastaavissa järjestöjen poika- ja tyttöosastoissa. Varkauden yhteiskoulun oppilasmäärä nousi sotavuosina. Lukuvuonna koulussa oli yli neljäsataa oppilasta. Lukuvuonna oppilaita oli 533: poikia 198 ja tyttöjä 335. Oppilasmäärää kasvatti Varkauden työväestön lisääntynyt halu laittaa lapsiaan oppikouluun. Koulussa opiskeli myös 64 rannikko- ja rajaseuduilta evakuoitua oppilasta. Tilanahtauden vuoksi koulua käytiinkin kahdessa vuorossa omassa ja Tehtaankoulun kiinteistössä. Suomen lukiopojat kutsuttiin helmikuussa 1944 armeijaan ilmatorjuntakoulutukseen. Yhteiskoulussakin lukioluokille jäi vain tyttöjä, kun viimeiset kahdeksan poikaa lähtivät asepalvelukseen. Sotavuosina kaatui kaikkiaan neljäkymmentä koulun entistä tai parhaillaan kirjoilla ollutta oppilasta. Sota-ajan puute ilmeni oppilaiden aliravitsemuksena, kuluneina vaatteina sekä huonoina kenkinä. Vain puolet oppilaista pystyi ostamaan kouluruokaa, jota Varkauden kansanhuoltotoimisto ja Lotta Svärd järjestö valmistivat. Lukuvuonna lämmin ateria oli tarjolla vain kahdesti viikossa! Kenkien ostolupia jaettiin vain muutamille kymmenille oppilaalle. Koska koulurakennus oli syksyllä 1944 sotasairaalan käytössä, kouluvuosi saattoi alkaa vasta marraskuussa ja oppimistulokset heikkenivät. Koulun oppilasmäärä kuitenkin kasvoi 657 oppilaaseen. Lukion kuudennella opiskeli 36 nuorta, seitsemännellä 21 ja kahdeksannella 19. Vaikeuksista huolimatta koulua myös kehitettiin: Yhteiskoulun oma orkesteri aloitti toimintansa. Mikko Parviainen aloitti seuraavana syksynä orkesterin kapellimestarina (hän hoiti tehtävää 1970-luvun alkuvuosiin saakka). Takaisin rauhan aikaan Varkauden Yhteiskoulun olot alkoivat normalisoitua lukuvuonna Oppilasmäärä laski 621 oppilaaseen. Lukioluokilla opiskeli 71 oppilasta, heistä 16 oli päättöluokalla. Oppilasmäärää laski se, että Leppävirralle, Joroisiin ja Heinävedelle oli perustettu kunnalliset keskikoulut. Myös perheiden talousvaikeudet saattoivat vähentää maksullisen oppikoulun opiskelua. Sota vaikutti vielä ylioppilaskirjoituksissa. Kevään ylioppilaskirjoitusten lisäksi asepalveluksessa oleville päättöluokkalaisille järjestettiin ylioppilaskirjoitukset heinäkuussa ja marraskuussa oli vielä ns. sotaylioppilaskirjoitukset niille, joilta oli lukio jäänyt kesken jatkosodan vuoksi. Lukuvuonna lukio alkoi laajeta kaksisarjaiseksi: VI A:lla opiskeli 24 oppilasta, samoin VI B:llä. Seitsemäsluokkalaisia oli 22 ja koulun vanhimpia 13. Lukiolaiset saattoivat nyt valita pitkän matematiikan ja luonnonopin tai lyhyen matematiikan ja latinan. Koulussa alkoi myös eräänlainen opinto-ohjaus, kun Ahlström Oy:n diplomi-insinööri ja talouskoulun johtajatar esittelivät teinikunnalle omia alojaan. Yhteiskoulun teinikunnan toiminta vilkastui rauhan tultua ja keskikoulun luokille perustettiin teinikuntaa vastaava noviisien liitto. Teinikunta järjesti Aleksis Kivi -juhlan ja perinteisen eroamisjuhlan kahdeksasluokkalaisille. Teinikunnalla oli shakin, retkeilyn ja historian harrastajien kerhot. Urheilu oli tärkeässä asemassa oppikoululaisten keskuudessa, ja

4 suosituin talvilaji oli jääpallo. Teinikunnan edustajia osallistui valtakunnallisille ja alueellisille teinipäiville. VARKAUDEN YHTEISLYSEO Koulun alkuvuodet Varkauden Yhteiskoulusta tuli valtion koulu , mikä merkitsi koulun talouden vakiintumista. Koulun nimi muuttui Varkauden Yhteislyseoksi. Koulussa pystyi uusina aineina opiskelemaan englantia, kotitaloutta ja käsityötä. Ahlström tuki yhä koulua: se antoi vuosittain raha-avustuksen ja Tehtaan koulusta tiloja maksutta koulun käyttöön. Rehtori Olavi Turtiainen ( ) johti yhtä Suomen suurimmista maaseudun oppikouluista. Koulussa oli 573 oppilasta vuonna 1950, ja vuoteen 1955 mennessä määrä oli kohonnut jo 781 oppilaaseen. Tilanahtauteen toi helpotusta, kun koulutyö alkoi syksyllä 1956 Päiviönsaarella uudessa isossa koulurakennuksessa. Teinikunnan toiminta oli varsin vilkasta. Se puuhasi koululle mm. eläinlääkärin, toimittajan, apteekkarin ja arkkitehdin kertomaan ammattien vaatimuksista. Myös kerhojen määrä lisääntyi. Kirjallisuuden kerho, luonnonharrastajien Kahlaajat-kerho (ent. retkeilykerho), Varkauden Yhteislyseon urheilijat, tyttöjen kristillinen teinikerho Sanior ja shakkikerho tarjosivat oppilaille vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Uusi koulurakennus uusi aika Varkauden yhteislyseossa lukuvuonna opiskeli 850 oppilasta. Lukio alkoi laajentua kolmisarjaiseksi. Lukiossa oli nyt 167 oppilasta ja lukio alkoi laajentua kolmisarjaiseksi.

5 Varkauden Yhteislyseon uusi koulurakennus kesällä 1956 Vaikka Varkauteen perustettiin toinen oppikoulu, Kuoppakankaan yhteiskoulu 1960 ja se laajeni asteittain kahdeksanluokkaiseksi, Yhteislyseon oppilasmäärä ei juuri vähentynyt. Syksyllä 1959 koulun rehtorina aloittanut Lauri Mikkola ( ) sai johdettavakseen hyvin suuren koulun, jossa oli 888 oppilasta. Lukiolaisten määrä vaihteli vuosittain 203 oppilaasta 264 oppilaaseen. Suurta oppilasmäärää selittävät Varkauden väkiluvun kasvu, suurten ikäluokkien tulo oppikoulu- ja lukioikään ja yleinen oppikoulun arvostus. Varkauden Yhteislyseon viimeisen rehtorin, Erkki Karjalaisen ( ), aikana oppilasmäärä hieman laski, mutta vielä koulun viimeisenä toimintavuotena oppilaita oli 802. Lapsen oppikoulussa opiskelusta koitui perheille kustannuksia. Lukukausimaksu oli pienin menoerä. Siitä saattoi vapautua, jos sai vapaaoppilaspaikan. Eniten rahaa kului oppikirjoihin. Oppikirjakustannuksia saattoi pienentää käyttämällä aiemman ikäluokan kirjoja. Kouluruokailu maksoi myös. Niinpä oppilaista noin puolet kävi syömässä ruokalassa. Loput tyytyivät eväisiin. Teinikunta harrastuksia, konvia ja perinteitä Varkauden Yhteislyseon Teinikunta osallistui koulun virallisten ja oppilaiden omien perinteiden vaalimiseen sekä kasvatti omalta osaltaan oppilaita sosiaaliseen vastuuseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Teinikunnan erilaiset kerhot tarjosivat oppilaille harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi lukuvuonna oli ruotsin, saksan ja englannin kerhot, kristillinen teinikilta, urheilukerhoja (koripallo, lentopallo, pingis), elokuva- ja näytelmäkerhot sekä

6 tähtitieteellinen kerho ja luonnonhistoriallinen kerho Kahlaajat. Urheilun harrastajat perustivat jopa omanseuran eli Varkauden Yhteislyseon Urheilijat VYLU:n. Yhteislyseolla ja Kuoppakankaan Yhteiskoululla oli yhteinen tähtitieteenkerho Andromeda, johon kuului 40 jäsentä luku toi mukanaan valokuvauskerhon ja yhteiskunnallisen kerhon. Epäsäännöllisemmin toimivista kerhoista mainittakoon raittius-, keskustelu-, radiotekniikan-, jazz-, näytelmä- ja postimerkkikerho. Teinikunta toimitti myös omaa lehteä jäsenilleen. Teinikunta järjesti oppilaille teeiltoja ja konventteja (tai konvia) eli illanviettoja läpi koko luvun. Osa konventeista oli tarkoitettu oman koulun oppilaille ja niillä lujitettiin yhteishenkeä. Näitä olivat ns. nahkakonvat uusille oppilaille ja potkukonvat abiturienteille. Isompia, enimmillään tuhannen nuoren kutsukonventteja Varkauden ja lähikuntien nuorille järjestettiin 3 4 lukuvuoden aikana. Konvissa esiintyi pop-yhtyeitä, ja niissä tanssittiin ja seurusteltiin. Konvissa ilmeni jossakin määrin jännitteitä lyseolaisten ja ammattikoululaisten välillä. Teinikunta toimi aktiivisesti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa. Se organisoi itsenäisyyspäivän soihtukulkueen Pirtinniemen sankarihaudoille ainakin vuodesta Kuoppakankaan yhteiskoulun perustamisen jälkeen soihtukulkueeseen osallistuivat molempien koulujen teinikunnat. Soihtukulkueet lähtivät liikkeelle omilta kouluilta ja kokoontuivat sankarihaudoille. Vuosikymmen puolivälistä lähtien soihtukulkue jäi pois mutta kunniakäynnit sankarihaudoilla jatkuivat vuoteen Yhteislyseon teinikunta organisoi koulussa valtakunnalliset taksvärkkipäivät ja muut rahankeräykset sotainvalideille ja vammaisjärjestöille. Kun Suomessa kiinnostus kansainväliseen solidaarisuustyöhön ja sodanvastaiseen liikkeeseen oli lisääntynyt 1960-luvun jälkipuoliskolla, keräyskohteiksi tuli ns. kolmannessa maailmassa olevia kohteita.. Keräyskohteista mainittakoon: silmälasikeräys Intiaan, Mosambik-instituutti, Pohjois-Vietnam ja Chile Teinikunnan politisoituminen ja kouludemokratia Suomalaisen yhteiskunnan politisoituminen 1960-luvun lopulla heijastui myös Teinikuntaan. Sen jäsenet olivat yhä kiinnostuneempaa yhteiskunnallisista asioista. Niinpä Teinikunta järjesti koululla yhteiskunnallisia iltoja, joissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Teinikunnan yhteiskunnallinen kerho Bacchus teki lyseon opettajien ja oppilaiden puoluekannoista tutkimuksen, joka julkaistiin Warkauden Lehdessä! Warkauden lehteen haastateltiin Ahlströmin Varkauden tehtaiden johtaja Anders Ramsayta yritysdemokratiasta jne. Esimerkiksi lukuvuonna Teinikunta kampanjoi voimakkaasti yhteiskunnallisten aineiden uudistamiseksi, se oli järjestämässä koululle Neuvostoliitto 50 vuotta -tilaisuutta. Tekipä Teinikunta esityksen Voiton päivän juhlan järjestämisestä! Teinikunta organisoi ylempien luokkien ulosmarssin koulusta vastalauseena Suomen hallituksen päätökselle supistaa koulutusmenoja. Suomessa 1960-luvun lopulla esille nousseet vaatimukset koululaitoksen demokratisoimisesta oppilaiden vaikutusvallan lisäämisestä koulujen toiminnassa rantautuivat myös Yhteislyseoon. Lukuvuosina Yhteislyseossa pidettiin useita kouludemokratiaa käsitteleviä tilaisuuksia opettajille ja keskikoulun ylimmille ja lukioluokille. Eduskunta sääti viimein vuoden 1972 lopulla kouluneuvostoja koskevan lain. Sen mukaan opettajat, yli 16- vuotiaat oppilaat ja alle 16-vuotiaat oppilaat (apujäseniä) valitsivat suhteellisilla vaaleilla edustajansa kouluneuvostoon.

7 Ensimmäiset kouluneuvostovaalit pidettiin helmikuussa Varkauden yhteislyseossa kouluneuvoston oppilasjäsenten vaaleissa oli selvä poliittinen sävy, sillä ehdokkaita asettivat porvaririntama, yleisdemokraatit ja sitoutumattomat. Vaaleissa porvaririntama ja yleisdemokraatit saivat molemmat kaksi paikkaa. Ilmeisesti porvaririntama sai kuitenkin enemmän ääniä, koska heidän edustajansa valittiin kouluneuvoston varapuheenjohtajaksi. Merkittävää valtaa kouluneuvostoilla ei kuitenkaan ollut, sen toimialaan kuului lähinnä pienehköjä hallinnollisia asioita kuten järjestyssääntöjen muuttaminen ja rangaistusasiat. Urheilu Urheilu oli Varkauden Yhteiskoulussa ja sittemmin Varkauden Yhteislyseossa hyvin suosittu harrastus. Jääpallo oli poikien suosikkilaji 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa. Tämä ei ole ihme, sillä WP 35:n ensimmäiset menetysvuodet sijoittuvat juuri näihin aikoihin. Koulun joukkueet menestyivät oppikoulujen välissä Cup-muotoisissa sarjoissa parhaiten pesäpallossa ja koripallossa. Pesäpallon huippukausi sijoittui 1950-luvun lopulle, jolloin poikien joukkue oli lukuvuonna toinen ja seuraavan lukuvuonna neljäs. Koripallon valtakausi kesti 1960-luvun puolivälistä vuosikymmenen loppuun. Koulun joukkue sijoittui kerran viidenneksi, kolme kertaa kahdeksanneksi ja kerran joukkue oli 16 parhaan joukossa. Jalkapallossa ja jääkiekossa koulun joukkueet eivät saavuttaneet menestystä. Varkauden Yhteislyseon tyttöjoukkueet osallistuivat oppikoulujen cup-muotoisiin sarjoihin pesäpallossa. Valtakunnallisella tasolla tyttöjen joukkueet eivät menestyneet. Piiritason joukkue voitti luvulla kahdesti. Kulttuuri ja kansainvälisyys Varkauden Yhteislyseon kouluvuoden ja itsenäisyyspäivän juhlat olivat ohjelmaltaan korkeatasoisia. Lisäksi järjestettiin myös paljon erilaisia kulttuuritilaisuuksia. Koulussa oli vuosittain (vuosien 1959 ja 1975 välisenä aikana) teatteri- ja lausuntaesitys sekä yksi tai useampi konsertti. Laulutaitelija Matti Tuloisela, harmonikkamestari Veikko Ahvenainen, oopperalaulaja Jorma Hynninen, lausuntataiteilijat Yrjö Jyrinkoski ja Veikko Sinisalo toivat koulun oppilaille ja opettajille kulttuurin tuulahduksia unohtamatta esimerkiksi Tapiola Big Bandia. Paikallista väriä toivat Varkauden orkesterin sekä musiikkikoulun orkesterin konsertit. Koulussa käytiin esittämässä Tsehovia, ja vierailijoita kävi KOM- ja AHAA-teattereista. Koulun oppilaat kävivät katsomassa Varkauden teatterin ja Kuopion kaupunginteatterin näytelmiä. Lyseon kansainvälistymisen alkuna voinee pitää koulussa lukuvuonna Yhdysvalloista kotoisin ollutta vaihto-oppilasta. Kahta vuotta myöhemmin koulussa vierailivat nuorisoryhmät Yhdysvalloista ja ruotsalaisesta ystävyyskaupunki Sandvikenista. Seitsemän VI-luokkalaista (lukiolaista) teki vastavierailun Sandvikeniin Koulun perinteet ja arvostus Varkauden yhteislyseossa oli traditioita, jotka vaikuttivat koulun ilmapiiriin. Koulun juhlissa esiintyi aina koulun oma orkesteri. Oppilaat ja opettajat kokoontuivat keskusaulan ympärille yhteiseen aamuhartaukseen kuuntelemaan puhetta ja laulamaan virttä. Vielä 1960-luvun lopulla oppilailla piti olla aamuhartauksissa mukana virsikirja, joka tosin lukiopojilla oli saattanut vaihtua sanakirjaksi. Lyseossa järjestettiin arvokas ja perinteinen itsenäisyysjuhla. Juhla sisälsi orkesterin ja kuoron esittämää klassista suomalaista musiikkia, runoja ja juhlapuheen. Opettajakunta oli

8 pukeutunut juhlapukuihin. Vielä lukujen vaihteessa opettajina toimi sodassa upseereina palvelleita miehiä, joiden takeissa välkkyivät useat kunniamerkit. Koulussa noudatettiin varsin muodollista käytöstä ja järjestyssääntöjä rikkonut oppilas saatettiin erotettiin. Esimerkiksi 1960-luvun alussa erotettiin seitsemän lukion oppilasta sopimattoman käytöksen vuoksi. Vielä vuosikymmenen puolivälissä tytöt niiasivat ja pojat kumarsivat. Oppilaiden piti teititellä ainakin vanhempia opettajia. Varkauden Yhteislyseo oli Kuoppakankaan Yhteiskoulua arvostetumpi koulu. Tämä johtui pitkälti siitä, että lyseo oli vanhempi koulu ja sillä oli arvokkaat aina vuoteen 1919 ulottuvat perinteet. Kouluun oli enemmän pyrkijöitä ja lyseoon oli vaikeampi päästä. Oppilasaines oli siten parempaa kuin Kuoppakankaalla. Tämä näkyi luonnollisesti ylioppilaskirjoitustenkin tuloksissa. Se vahvisti ihmisten näkemyksiä siitä, että Lyseo on parempi koulu. Vanhojen ja abiturienttien perinteet Varkauden lyseossa abiturienttien tapa valmistaa ennen koulusta lähtöä fresko oli ilmeisesti alkanut jo 1930-luvun alussa luvun puolivälissä tehtiin yhteinen iso fresko, johon kaikkien abiturienttien ja luokanvalvojien kuvat ja henkilöön sopivat tekstit mahtuivat. Freskon tekoon käytettiin paljon aikaa, 2 3 viikkoa, eikä vaivoja säästelty. Muutama vastuuhenkilö ideoi ja luonnosteli freskon, joka sitten hieman isommalla joukolla viimeisteltiin. Valmis fresko sijoitettiin koulun ruokalaan. Abiturienttien määrän kasvettua siirryttiin luokkakohtaisiin freskoihin, jolloin luokat kilpailivat, millä luokalla on tasokkain fresko. Opettajakunnan osallistuminen potkukonviin oli itsestään selvyys. Potkukonvissa lukion 2. luokkalaiset esittivät jokaisesta abiturientista tehdyn humoristissävytteisen laulun, jossa käsiteltiin oppilaan luonnetta tai oppilaaseen liittyneitä tapahtumia. Lauluja harjoiteltiin etukäteen, ja esitykset olivat varsin tasokkaita. Lauluja esitettiin myös abiluokkien luokanohjaajista. Opettajakunta esitti myös ohjelmanumeroita, jotka seurasivat ajan trendejä luvun alussa opettajat esittivät ohjelmaa mm. suosikkiyhtye Beatlesiin liittyen. Vastavetona 1960-luvun lopun politisoituneelle ilmapiirille opettajakunta esitti Maon punainen kirja -irvailun. Abiturienttien penkkariajelu oli ohjelmassa jo ainakin 1950-luvulla, jolloin ajelu tehtiin hevosten rekiajeluna. Vasta 1960-luku toi mukanaan kuorma-autot. Kun Varkauteen oli perustettu kahdeksanluokkainen Kuoppakankaan yhteiskoulu, abiajelu kiersi tervehtimässä kilpailevaa koulua.

9 Varkauden Yhteislyseon abit penkkariajelulla 1960-luvun alussa Yhteislyseolla järjestettiin potkukonvan jälkeisenä päivänä penkinpainajaiset eli penkkarit varmuudella lukuvuonna Koulutiloissa pidettyjen penkkareiden traditio jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä kouluhallitus lähetti 1970-luvun alussa kouluille kirjeen, jossa todettiin, ettei koulu ole valvontavastuussa penkinpainajaisista. Syytä paimenkirjeeseen voi arvailla. Selitys saattaa piillä vuodessa 1969 ja keskioluen myynnin vapautumisessa ja sen aiheuttamissa häiriöissä. Abiturienttien perinteikäs purpuriesitys esitettiin luultavasti ensimmäisen kerran helmikuussa Tyttöjen liikunnanopettaja harjoitutti purpurin ja ohjasi sen esityksen. Purpuri esitettiin koulun keskusaulassa, ja koko koulun väki seurasi esitystä. Kyseessä oli pohjalainen häänäytelmä, jossa roolihahmoina oli 8 10 vanhaan sääty-yhteiskuntaan kuulunutta henkilöä. He olivat pukeutuneet roolinsa mukaisiin asuihin: morsian ja sulhanen, morsiamen isä ja äiti, kirkkoherra ja ruustinna, renki ja piika, nuori neito ja hänen sulhasensa, joskus myös vallesmanni jne. Perusideana oli hääteemaan liittyen parinmuodostus. Alkuvuosina purpurissa oli vain vanhoja tansseja, mutta myöhemmin mukaan liitettiin näytelmällisiä osuuksia, jotka sisälsivät leikkimielisiä kommentteja ajankohtaisista asioista. Purpuri oli Varkauden Yhteislyseossa (ja sittemmin Päiviönsaaren lukiossa) lukuvuoden odotettuja kohokohtia, ja sen äitinä voinee pitää lukuvuonna tytöille liikuntaa opettanutta Liisa Eskolaa.

10 Vuoden 1958 purpuria Abiturienttien lähdön jälkeen koulun vanhin ikäluokka vanhat saivat vuoronsa. Alkuvuosina vanhat juhlistivat uutta asemaansa vain pukeutumalla arvokkaasti. Perinne muuttui, kun mukaan tuli vanhojen tanssin esittäminen koulun oppilaille ja opettajille. Lyseon teinikunta järjesti 1960-luvun alussa vanhojen tansseista kurssin oppilaille mutta myöhemmin tanssia harjoiteltiin liikunnanopettajien opastuksella. Yhteislyseossa vanhojen tanssin arvostus jäi aina perinteikkäämmän abiturienttien purpurin varjoon. Päiviönsaaren lukio Oppilasmäärä, koulun henki ja kansainvälinen toiminta Varkaudessakin siirryttiin peruskoulujärjestelmään vuoden 1975 elokuussa. Lukiot itsenäistyivät ja keskikoulut sulautuivat peruskouluihin. Valtion koulu Varkauden Yhteislyseo muuttui Varkauden koululaitoksen Päiviönsaaren lukioksi. Koulun rehtorina toimi Erkki Karjalainen ( ). Aloitusvuonna lukiossa oli 269 oppilasta. Koulu oli hieman isompi kuin Yhteislyseo oli ollut viimeisenä toimintavuotenaan. Oppilasmäärä kasvoi 1980-luvulle tultaessa, ja huippulukema saavutettiin syksyllä 1983, jolloin lukiossa opiskeli 315 nuorta. Tämän jälkeen oppilasmäärä kääntyi laskuun, jota vauhditti Joroisten 1985 saama oma lukio ja Varkauden väkiluvun hidas väheneminen. Niinpä lukion kymmenen viimeisen toimintavuoden aikana koulussa opiskeli vuosittain keskimäärin 250 nuorta. Päiviönsaaren lukiossa ilmapiiri oli tasa-arvoisempi kuin Yhteislyseossa. Yhteislyseossa opettajien ja oppilaiden välillä oli ollut aina selvä ero. Oppilaat olivat kunnioittaneet opettajia ja opettajat vaatineet joskus hyvinkin muodollista käytöstä. Nyt opettajien auktoriteettiajattelu alkoi väistyä. Opettajat ja oppilaat muodostivat tasavertaisemman kouluyhteisön. Lukiossa

11 järjestettiin koulutyön piristykseksi konsertteja sekä taideiltapäivä. Vuonna 1976 Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja vanhempainyhdistyksen avulla alkoi tukioppilastoiminta. Toiminta lähti liikkeelle virkeästi, ja sen tavoitteen oli herättää oppilaissa yhteisvastuun tunnetta Päiviönsaaren lukion oppilasryhmät vierailivat Varkauden ystävyyskaupungeissa. Koulun 20 oppilasta vieraili 1970-luvun puolivälissä Tanskassa Nakskovissa. Päiviönsaaren lukion ja Kuoppakankaan lukion 20 oppilasta vieraili keväällä 1983 toistamiseen Nakskovissa. Lukuvuonna koulussa kävi vierailijoita Neuvostoliitosta Petroskoista, Unkarista Zalaegerszegista ja Nakskovista. Kaksi vuotta myöhemmin tapahtui vierailu ystävyyskaupunki Zalaegerszegiin. Teinikunta, oppilaskunta ja perinteet Päiviönsaaren lukion teinikunnan toiminta oli alkuvuosina laimeaa. Kokouksia oli vähän ja kerhotoiminta hiipui Luontokerho Kahlaajia lukuunottamatta. Lukuvuonna teinikunnan toiminta kuitenkin elpyi. Teinikunta kampanjoi tuolloin ilmaisen kouluruoan puolesta, järjesti mm. rokkikonventin, keräsi varoja pop-konserteilla ja diskoilloilla. Lisäksi se auttoi kesätöiden saamisessa, järjesti teema-viikkoja ja toimitti yhä omaa Teinidille lehteä. Lukiossa keväästä 1979 lähtien toiminut oppilaskunta jäi vahvan teinikunnan varjoon. Oppilaskunta kuitenkin suunnitteli koululle sisäisen tiedotuslehden ja toimitti Parvus-julkaisun. Teinikunnan, oppilaskunnan ja tukioppilastoiminnankin toiminta hiipui 1980-luvun puolivälissä. Oppilaskunta elpyi toimintaan uudestaan vasta syksyllä Päiviönsaaren lukion oppilaat jatkoivat vanhoja perinteitä. Vielä 1980 luvun alussa potkukonvissa oli paljon tasokasta ja huolellisesti valmisteltua ohjelmaa. Abiturienttien purpuri ja vanhojen tanssit olivat koulussa yhä hyvin suosittuja. Potkukonvat muuttuivat 1990-luvun myötä aiempaan verrattuna pelkistetymmiksi. Abiturienteille ei enää laulettu, ja ohjelmassa esitetyn huumorin taso huononi. Oppilaat pääsivät oppilaskuntatoiminnan myötä osallistumaan jälleen taksvärkkiin ja naamiaisillanviettoihin. Oppilaat remontoivat talkoovoimin oppilaiden käyttöön vapaa-ajanhuoneen. Koulussa vietettiin 1990-luvun alkuvuosina kulttuuriteemapäiviä sekä esimerkiksi vappuna 1992 ympäristöteemapäivää. Samana vuonna juhlittiin Suomi 75 vuotta -teemaa. Siihen kuului teemapäivän lisäksi kulkue läpi kaupungin ja juhla Kuoppakankaalla keskuskentällä.. KUOPPAKANKAAN YHTEISKOULU Varkauden Keskikoulu Varkauden ja sen naapurikuntien väkiluku jatkoi kasvuaan toisen maailmansodan jälkeen. Esimerkiksi Varkaudessa oli vuonna 1945 asunut ihmistä ja 1950 asukkaita oli jo Varkauden Yhteiskoulu (Varkauden Yhteislyseo syksystä 1947 lähtien) ei enää riittänyt

12 alueen ainoaksi oppikouluksi. Leppävirralla ja Joroisissa alkoikin oppikouluopetus vuoden 1945 syksyllä ja Heinävedellä vuotta myöhemmin. Varkauden kauppala anoi talvella 1950 turhaan uutta valtion ylläpitämää keskikoulua. Niinpä kauppala perusti syksyllä 1950 yksityisen Varkauden keskikoulun, joka aloitti toimintansa Tehtaan koulun tiloissa. Koulua johti väliaikaisesti Tehtaan koulun johtaja Lauri Mikkola. Ensimmäiseksi rehtoriksi valittiin Erik Hulkkonen ( ). Keskikoulun ensimmäiset päästötodistukset jaettiin keväällä 1955 kaikkiaan 16 oppilaalle. Tilanpuute oli noussut jo vakavaksi ongelmaksi. Se helpottui osittain, kun Varkauden Yhteislyseo siirtyi 1956 uusiin tiloihin Päiviönsaarelle, jolloin Varkauden keskikoulu siirtyi vapautuneisiin tiloihin. Oppilasmäärän kasvu pakotti kuitenkin vuokraamaan lisätiloja eri tahoilta, mm. Ahlströmiltä ja työväenopistolta. Vuosikymmenen lopulla koulussa oli 12 luokkaa ja noin 450 oppilasta. Kuoppakankaan yhteiskoulu Yleinen kehitys Varkauden ja naapurikuntien keskikouluista lukioon pyrkivien määrä kasvoi 1950-luvun kuluessa. Tähän vaikuttivat sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ja yleinen koulutushalukkuuden lisääntyminen. Aiempaa pienituloisemmistakin perheistä lähdettiin oppikoulutielle. Lukion ja ylioppilastutkinnon nähtiin antavan hyvän perustan elämälle, koska se monipuolisti ammattiuravaihtoehtoja. Varkauden Yhteislyseon lukioluokkien vastaanottokyky oli kuitenkin rajallinen, sillä koulu oli kaksisarjainen. Yhä isompi osa lukioon haluavista jäi koulun ulkopuolelle. Tosin Leppävirralta Yhteislyseon lukioluokille hakevien määrää vähensi Leppävirran yhteiskoulun muuttuminen kahdeksanluokkaiseksi vuoden 1958 syksystä lähtien. Varkauden Keskikoulun ylläpito siirrettiin vuoden 1960 alusta Kuoppakankaan yhteiskoulun kannatusyhtiölle ja keskikoulun nimi muutettiin Kuoppakankaan Yhteiskouluksi. Koulu sai valtioneuvostolta luvan laajentua lukuvuoden alusta asteittain kahdeksanluokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppikouluksi. Uuden koulun rakentaminen Kuoppakankaalle oli aloitettu marraskuussa 1960, ja tammikuun lopulla 1962 Kuoppakankaan yhteiskoulu aloitti toimintansa omassa rakennuksessa. Koulun ensimmäisenä rehtorina toimi jo Varkauden keskikoulun rehtorina ollut Esko Aaltonen ( ). Varkauden Väkiluvun kasvu ( asukasta vuonna 1959) ja suurten ikäluokkien tulo oppikouluikään johti syksyllä 1960 uuden, kauppalan ylläpitämän viisiluokkaisen yksityisen Varkauden Keskikoulu -nimisen oppikoulun, perustamiseen. Kun Kuoppakankaan Yhteiskoulu siirtyi Kuoppakankaalle, Varkauden Keskikoulu siirtyi vapautuneisiin tiloihin. Koulun rehtorina toimi Veikko Myllys ( ) ja Arvo Rissanen ( ). Kuoppakankaan yhteiskoulun ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat keväällä Koulun oppilasmäärä kasvoi nopeasti. Vuosikymmenen lopulla koulussa oli 28 luokkaa, joista lukioluokkia oli 8. Esko Aaltosen jäätyä eläkkeelle, koulun rehtoriksi valittiin Hele Hätönen ( ). Lukuvuonna koulun oppilasmäärä oli suurimmillaan. Oppilaita oli kaikkiaan 1032 ja heistä lukioluokilla opiskeli 236. Koulun oppilasmäärää kasvatti vuonna 1968

13 perustettu Varkauden iltakeskikoulu, joka muutettiin vuonna 1970 Kuoppakankaan Yhteiskoulun iltalinjaksi. Teinikunta perinteitä ja konvia Oppilaiden teinikunnan toiminta oli alkanut jo Varkauden keskikoulussa lukuvuonna Varkauden Yhteislyseon teinikunta on saattanut olla esikuvana, sillä alkuvaiheessa koulujen teinikunnilla oli vuosittain muutama yhteinen tilaisuus. Teinikunta liittyi lukuvuonna Suomen teiniliiton jäseneksi. Sen toiminta oli kuitenkin laimeaa Kuoppakankaan Yhteiskoulun lukio-opetuksen alkamiseen saakka. Teinikunta oli järjestämässä lukuvuonna alkanutta juhlavaa traditiota: itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta Pirtinniemen sankarihaudoille, jonne saapui soihtukulkue myös Varkauden Yhteislyseolta. Sankarihaudoilla pidettiin yhteinen muistotilaisuus. Suomen itsenäisyyttä juhlistettiin ilmeisesti viimeisen kerran soihtukulkueella vuonna Teinikunta keräsi useina vuosina rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Rahankeräykset suuntautuivat aluksi savolaisen kulttuurin edistämiseen. Keräyskohteina olivat Pohjois-Savon kulttuurirahasto ja Helsingin yliopiston savolainen osakunta luvun loppuvuosina kohteet muuttuivat valtakunnallisiksi. Oppilaille olivat mieleisiä teinikunnan vuosina järjestämät suuret kutsukonvat, joita järjestettiin aina kevättalvella. Ensimmäinen Kuopparysäys kokosi Kuoppakankaan Yhteiskoulun tiloihin varkautelaisia, leppävirtalaisia ja joroislaisia nuoria 700. Huipentumana oli vuoden 1967 konva, jolloin paikalla oli peräti 1000 nuorta. Kuopparysäyksessä saattoi nähdä ja kuulla pop-musiikin tähtiä. Esimerkiksi Danny saapui Pyhimys Volvollaan viihdyttämään nuorisoa. Isojen kutsukonvien loppumisen syitä voi arvailla. Taustalla saattavat olla lisääntyneet järjestysongelmat olihan keskiolut ilmaantunut ruokakauppoihin vuoden 1969 alussa. Varkauden Tori-torppa täyttikin pian isojen konvien loppumisen aiheuttaman tyhjiön. Koululla järjestettiin jatkossa enää pienempiä konvia. Vanhojen ja abiturienttien perinteet Kuoppakankaan yhteiskoulun lukiolaiset omaksuivat karsitussa muodossa perinteitä Varkauden yhteislyseolaisilta. Abiturientit tekivät ainakin vuodesta 1964 lähtien ennen koulusta lähtöä yhteisen ison freskon, jossa oli jokaisesta abiturientista ja luokanvalvojasta valokuva ja henkilön luonnetta tai ominaisuuksia kuvaava naseva teksti.

14 Osa Kuoppakankaan Yhteiskoulun freskosta vuodelta 1964 Penkkariajelu kuorma-auton lavalla kuului myös asiaan. Abiturientit julistivat koulusta lähtöään meluisalla kiertoajelulla kaupungin keskustassa säästä riippumatta. VII-luokkalaiset järjestivät abiturienteille potkukonvan, jossa jokaiselle abiturientille esitettiin humoristissävytteinen laulu. Lauluja esitettiin myös opettajista, jotka olivat pääsääntöisesti paikalla. Opettajakunta esitti juhlissa omaa ohjelmaa. Esimerkiksi vuonna 1967 opettajat esittivät Mustalaisleirin. Abiturienttien lähdön jälkeen kouluun jäänyt vanhin ikäluokka, Vanhat, pukeutui arvolleen sopivasti, mutta vanhojen tanssia ei vielä 1967 ollut. Vanhojen tanssin alku ajoittuu vuosien 1967 ja 1973 väliseen aikaan. Kouluneuvosto Koulunuorison yhteiskunnallinen aktivoituminen näkyi teinikunnan toiminnassa. Ajan iskulauseena oli koululaitoksen demokratisoiminen oppilaiden oli saatava lisää vaikutusvaltaa koulujen päätöksenteossa. Yhteiskoulun teinikunta teki lukuvuonna aloitteen kouluneuvoston perustamisesta. Teinikunnassa toimi lukuvuonna Koulupoliittinen kerho, jonka tehtävänä oli lisätä oppilaiden koulupoliittista tietoisuutta. Kouluneuvostoja koskeva laki säädettiin vuoden 1972 lopussa, ja ensimmäiset vaalit pidettiin vuoden 1973 helmikuussa. Kuoppakankaan Yhteiskoulussakin oppilasehdokkailla oli puolueittain vaaliliitot mutta vaaliliittojen nimistä ja kannatuksesta ei valitettavasti ole tietoa. Suurista odotuksista huolimatta kouluneuvostojen työ osoittautui hyvin arkiseksi. Kouluneuvostot käsittelivät rangaistusasioita, päättivät koevarauslistojen käyttöönotosta ja edistivät ruokailulippujen myyntiä. Kouluneuvosto ja vanhempainneuvosto anoivat Varkauden kaupunginhallitukselta lukiolaisillekin ilmaista kouluruokailua. Kerhot tietoa ja maailmankuvan avartumista Kuoppakankaan Yhteiskoulussa toimi runsaasti erilaisia kerhoja. Oppilaiden valittavana oli musiikki-, tanssi-, urheilu- ja valokuvaus- ja kaitafilmikerhojen ohella myös lukuaineisiin liittyviä kerhoja. Näistä mainittakoon fysiikan, kemian, matematiikan, englannin ja venäjän

15 kerhot. Koulussa toimi ja 70-luvun vaihteeseen saakka Teinikilta eli kristillinen teinikerho. Yhteiskunnallis-taloudellisen kerho toimi lukuvuosina Kerhossa pidettiin alustuksia ja keskusteltiin ajankohtaisista poliittisista ja taloudellisista kysymyksistä. Kerho antoi omalta osaltaan valmiuksia 1960-luvun lopun teinikunnan poliittiseen aktivoitumiseen. Kerhoista biologian ja tähtitieteenkerho Andromedan toiminta oli vilkkainta. Luonto Liittoon kuulunut Andromeda oli aluksi yhteinen Varkauden Yhteislyseon kanssa. Kerholaiset tekivät lintu- ja kasviretkiä Varkauden lähiympäristössä sekä maantieteeseen ja biologiaan liittyviä kartoituksia. Kerho järjesti myös opintoretkiä Itä ja Pohjois Suomen kohteisiin ja ulkomaillekin. Ulkomaan retket suuntautuivat Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Leningradiin. Lukuvuoden jälkeen Andromedan toiminta hiipui. Hengen ja ruumiin kulttuuri Kuoppakankaan Yhteiskoulu pyrki edistämään oppilaiden taideharrastuksia. Koulussa oli tarjolla valinnaisaineena kuoro- ja soitinyhtyetunnit lukuvuodesta alkaen, musiikin opetuksesta vastasi Nelly Lindroth (Himanka). Koulun juhlissa esiintyikin oman koulun kuoro ja orkesteri. Kuoro saavutti valtakunnallistakin menestystä, sillä lukiolaisista muodostettu Varkauden Yhteiskoulun teinikuoro sijoittui Suomen kulttuurikilpailuissa Tampereella lukuvuonna kuudenneksi. Koulussa järjestettiin myös useana vuonna henkisiä kilpailuja, jossa lajeina olivat lausunta, laulu, pianonsoitto ja kuvaamataito. Isommista produktioista mainittakoon lukuvuonna esitetty lapsiooppera Kukkaro, jonka laulajat olivat alaluokkalaisia mutta orkesteri koostui lukiolaisista. Urheilutoiminta oli vilkasta. Yhteiskoulun pojat pelasivat jääkiekossa, kori- ja jalkapallossa ystävyysotteluita Varkauden Yhteislyseon ja kauppaoppilaitoksen sekä Pieksämäen yhteiskoulun kanssa. Poikien joukkue osallistui oppikoulujen jääkiekko- ja koripallocupiin ilman mainittavaa menestystä. Oppikoulujen lentopallocupissa poikien joukkue pääsi toiselle kierrokselle. Yhteiskoulun tyttöjen joukkue osallistui säännöllisesti oppikoulujen pesäpallocupiin. Paras saavutus oli lukuvuonna hopea, kun joukkue hävisi loppuottelun Turun tyttölyseolle. Yhteiset kulttuuritilaisuudet ja Kansainvälinen toiminta Kuoppakankaan Yhteiskoulussa järjestettiin vuosittain useita kulttuuritilaisuuksia: konsertteja, lausuntaa, teatteria ja elokuvia. Monet Suomen eturivin taiteilijat kävivät vierailemassa koulussa. Esiintyjistä mainittakoon 1960-luvulla lausuntataiteilija Yrjö Jyrinkoski, laulaja Martti Tuloisela, viulisti Heimo Haitto ja koulujen musiikkikeskuksen yhtyeet luvulla koululla vierailivat muun muassa laulutaiteilija Jorma Hynninen, Liperit yhtye, Tapiola Big Band ja Gospel-yhtyeet. Paikallista kulttuuritarjontaa edustivat Varkauden musiikkiyhdistyksen orkesterin useat konsertit. Teatteritaidetta tarjosivat kouluteatterin ja KOM-teatterin vierailut sekä oppilaiden vierailut Varkauden teatterissa. Yhteiskoulussa panostettiin kulttuuritilaisuuksiin. Tilaisuudet olivat oppilaille maksullisia mutta koulukin osallistui kustannusten maksamiseen. Oppilaat saivat mahdollisuuden tutustua erilaisiin taidemuotoihin. Koulu täytti siten yhtä sen keskeistä tehtävää: kulttuuritraditioiden siirtämistä uusille ikäluokille.

16 Ensimmäinen virallinen koululaisvierailu ulkomaille tapahtui toukokuussa Kahdeksan VIja VII-luokkien oppilasta ruotsin lehtorin johdolla kävi tuolloin Varkauden ruotsalaisessa ystävyyskaupungissa Sandvikenissa. KUOPPAKANKAAN LUKIO Yleinen kehitys Peruskoulu-uudistuksen myötä Kuoppakankaan Yhteiskoulusta tuli Kuoppakankaan lukio ja Kuoppakankaan yläaste alkaen. Iltakoulu muuttui samalla Kuoppakankaan lukion iltalinjaksi. Kuoppakankaan lukion rehtoriksi valittiin jo Yhteiskoulun rehtorina toiminut Hele Hätönen. Hänen jälkeensä työtä jatkoi Jaakko Hendolin vuodesta Oppilasmäärät jatkoivat kasvuaan. Ennätys on lukuvuodelta , jolloin Kuoppakankaan lukiossa oli 21 luokkaa ja 313 oppilasta. Tämän jälkeen Varkauden ikäluokat alkoivat pienetä. Kun Joroinen sai oman lukion vuonna 1985, vähentyi Kuoppakankaan lukionkin oppilasmäärä, koska Joroisista oli ollut kotoisin noin 25 prosenttia lukion opiskelijoista. Vuonna 1982 lukioissa siirryttiin jaksotyöskentelyyn kurssimuotoisin oppimäärin. Uusien koululakien mukaiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön lukuvuoden alusta. Lukuvuonna kevään ylioppilaskirjoitusten arvosanojen keskiarvo oli parhaita koulun historiassa. Vain keväällä 1973 ne olivat olleet yhtä hyviä kuin tuona vuonna. Ylimääräiset kirjoitusaineet huomioiden tulos oli paras ja selvästi maan keskiarvoa korkeampi. Vanhojen ja abiturienttien perinteet Abiturienttien ja vanhojen perinteet siirtyivät pääpiirteittäin Kuoppakankaan Yhteiskoulusta Kuoppakankaan lukioon. Abiluokat valmistivat huolellisesti oman freskon tietyn teeman ympärille. Freskossa oli kuvat oppilaista ja luokanvalvojasta sekä osuva henkilöön liittyvä lyhyt teksti. Potkukonvat pidettiin koululla, ja niihin osallistuivat oppilaat ja opettajakunta. Lukion 2. luokkalaiset esittivät lauluja abiturienteista ja opettajista. Opettajia koskeva lauluperinne jatkui 1990-luvun alkuun saakka. Abiturienttien abiajelu rekoilla kuului asiaan. Ajoreitti suuntautui kaupungin keskustan läpi Päiviönsaaren lukion edustalle, jossa käytiin tervehtimässä kilpailevaa koulua. Abit viettivät penkkareitaan 1980-luvun alusta lähtien naapurikaupungeissa. Esimerkiksi 1984 Kuoppakankaan ja Päiviönsaaren lukioiden abiturientit suuntasivat Joensuuhun Kimmeliin tilausajobusseilla. Paikalle oli myös 5 6 muun lukion abiturientteja Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Abiristeilyperinne rantautui Kuoppakankaan lukioon 1990-luvun alussa. Vanhojen päivään kuului itsestään selvästi arvokas pukeutuminen, johon oppilaat panostivat vuosi vuodelta yhä enemmän. Kokonaisuuden viimeisteli tytöillä tyylikäs kampaus. Liikunnanopettajat vastasivat vanhojen tanssin opetuksesta ja ohjauksesta. Vanhojen tanssin suosio kasvoi, joten lukuvuodesta lähtien alkoivat yleisöesitykset. Vanhojen päivä

17 päättyi illanviettoon jossakin lähikunnassa sijaitsevassa vuokratussa huvipaikassa. Ohjelmana oli musiikkia, tanssia ja viihtymistä. Kouluneuvosto, oppilaskunnan hallitus ja tukioppilastoiminta Kouluneuvostoissa oppilaat saivat mielipiteitään esille arkisissa asioissa, kuten koulun järjestyssääntöjen uusimisessa ja rangaistusasioiden käsittelyssä. Maksuttoman kouluruokailun saamiseksi ja matkakustannusten korvaamiseksi Kuoppakankaan lukio ja Päiviönsaaren lukio yhdistivät voimansa. Lukioiden kouluneuvostot ja vanhempainneuvostot anoivat lukuvuonna Varkauden kaupunginhallitukselta ilmaista ruokailua lukiolaisille. Tavoite toteutuikin vuoden 1980 alusta lähtien. Lukuvuonna esitetty anomus lukiolaisten matkakustannusten korvaamista toteutui seuraavana lukuvuonna. Uusien koululakien voimaantulon myötä kouluneuvostot lakkautettiin elokuun alussa Tilalle perustettiin oppilaskunnat, jotka toivat esille oppilaiden näkökulmia koulukäytänteisiin. Kuoppakankaan lukion oppilaskunta aktivoitui lukuvuodesta Se organisoi Taksvärkin ja SPR:n keräykset. Kävipä oppilaskunnan hallitus kertomassa yläasteen 9. luokkalaisille lukiosta opiskeluvaihtoehtona. Kouluviihtyvyyden parantaminen oli keskeistä lukion oppilaskunnan toimintasarkaa. Niinpä se järjesti Kuoppakankaan yläasteen oppilaskunnan hallituksen kanssa pukeutumispäiviä vapun aattona ja 1990-lukujen vaihteessa. Lukuvuonna oppilaskunta aloitti myös jäätelön ja suklaan myynnin. Oppilaskunnan hallitus oli myös mukana järjestämässä Vanhojen tanssin yleisönäytöksiä. Kuoppakankaan lukion oppilaskunta järjesti vuoden 1992 syyskuun alussa 15 minuutin opintoseisauksen, jolla oppilaskunta protestoi lukioon kohdistuvia määrärahaleikkauksia. Tempauksella oppilaskunta myös tuki Suomen lukiolaisten liiton kamppailua lukukausimaksuja vastaan. Kuoppakankaan lukiossa yritettiin aloittaa oppilaiden henkisen tukemiseen tähdännyt tukioppilastoiminta lukuvuonna , mutta vain kolmasosa luokista oli kiinnostunut aikeesta. Seuraavana lukuvuonna toiminta kuitenkin alkoi Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta. Hengen ja ruumiin kulttuuri Kuoppakankaan lukion juhlissa esiintyi säännöllisesti kuoro ja orkesteri. Koska varsin monet koulun oppilaat opiskelivat Varkauden musiikkiopistossa, he saattoivat antaa musiikillisen panoksensa koulun juhlissa. Koska samassa rakennuksessa toimi lukion ohella yläaste, olivat kuoro ja orkesteri yhteisiä. Orkesterin vahvuus oli 1980-luvun alkuvuosina soittajaa. Lukion kuoro oli musiikin valinnaisaineena, joka mahdollisti kuoron harjoittelun. Lukuvuoden itsenäisyyspäivän juhlassa esiintyi myös opettajien ja oppilaiden yhteinen kuoro. Kuorolaulun suosiota osoittanee, että lukuvuonna perustettiin kuoron rinnalle uusi viihdekuoro. Teatteritaide aktivoitui 1990-luvun alussa. Joulukuussa 1991 koulun näytelmäkerho esitti Pikku prinssin. Näytelmä sisälsi myös oppilaiden esittämää musiikkia. Seuraavana vuotena ukion ilmaisutaidon ryhmä esitti näytelmät Skin ja Ulle Vaarnamon Zikhi bara nastar.

18 Varkauden lukion opiskelijoita Showtime musiikkiteatteriesityksen jälkimainingeissa 2002 Kuoppakankaan lukion joukkueet saavuttivat lentopallossa menestystä. Lukuvuonna tyttöjen lentopallojoukkue sai lukioiden SM-kilpailussa hopeaa. Joukkue oli myös seuraavana vuonna toiseksi paras. Poikien lentopallojoukkue selviytyi lukioiden tasokkaassa sarjassa 10 parhaan joukkoon. Lukuvuonna poikien lentopallojoukkue osallistui Koululiikuntaliiton 48 joukkueen sarjaan. Tulos oli mainio, sillä joukkue sijoittui sarjassa neljänneksi. Yhteiset kulttuuritilaisuudet ja kansainvälinen toiminta Kuoppakankaan lukiossa jatkui kulttuuritilaisuuksien perinne. Vuosittain kulttuuritilaisuuksia oli 5-6. Kulttuuritarjonta muodostui klassisesta musiikista, pop-musiikista, gospel-musiikista, lausuntataiteesta ja teatteriesityksistä. Musiikkiesityksistä mainittakoon Kuopion kaupunginorkesteri, Oiling Boiling -yhtye, Rüsselsheimin hanuriorkesteri ja hengellisen musiikin Gospel-yhtyeet, Jussi & the Boys, Varkauden hanuristit, pianisti Izumi Tateno ja Pekka Ruuska. Teatteri- ja tanssitaidetta tarjosivat koululla esimerkiksi Penniteatterin pantomiimiesitys Ahaa-teatteri, tanssiteatterit Aurinkobaletti ja Minimi. Kansainväliset yhteydet alkoivat vilkastua Kuoppakankaan lukiossa 1980-luvulla. Koululla vieraili lähes vuosittain ulkomaisia luennoitsijoita ja koulussa oli ulkomaisia vaihto-oppilaita. Myös Kuoppakankaan lukiosta lähti oppilaita ulkomaille vaihto-oppilaaksi. Lukiolaiset tekivät myös opintoretkiä ulkomaille. Kohteina olivat Varkauden tanskalainen ystävyyskaupunki Nakskov ja ruotsalainen ystävyyskaupunki Sandviken. Lukuvuonna oppilaita vieraili Ukrainassa. Vierailu oli ilmeisen onnistunut, koska Kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho lähetti erikseen kiitoskirjeen Kuoppakankaan lukioon:

19 Koululaisten Ukrainan matkan aikana koulunne mukana olleet oppilaat käyttäytyivät niin aktiivisesti ja hyvin, että heitä voi pitää esikuvallisina Suomen koululaitoksen edustajina ulkomailla. VARKAUDEN LUKIO Lukion synty ja opetus lukiossa Varkauden kaupungin virkamiesjohto ja poliittiset päättäjät alkoivat 1990-luvun alussa pohtia Päiviönsaaren ja Kuoppakankaan lukion yhdistämistä. Kaupungin taloustilanne oli heikentynyt, ja kaupunki joutui tiukalle säästökuurille. Kaikkien koulujen, myös lukioiden, resursseja leikattiin. Opetusryhmien kokoa suurennettiin ja henkilöstöä houkuteltiin palkattomiin lomiin. Toisaalta myös lukioon pyrkivien määrä oli vähentynyt. Varkaudessa ikäluokkien koko oli pienentynyt, eivätkä joroislaiset hakeneet enää Varkauden lukioihin. Päiviönsaaren lukion ja Kuoppakankaan lukion opettajakunnat vastustivat lukioiden yhdistämistä. Vastustus perustui osaksi koulujen perinteisiin ja osaksi pelkoon suurlukiossa ilmaantuvista ongelmista. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin joulukuussa 1993, että kaksi lukiota yhdistetään Varkauden lukioksi lukuvuoden 1995 alusta. Koulu päätettiin sijoittaa Kuoppakankaan lukion tiloihin, jotka saneerattaisiin ajanmukaisiksi. Samalla päätettiin, että lukiossa otetaan käyttöön uusi luokkiin jakamaton opetussuunnitelma. Lukiolle luvattiin taata riittävästi resursseja monipuolisen kurssitarjonnan toteuttamiseksi. Lukion rehtoriksi valittiin Jaakko Hendolin ( ). Ensimmäisenä lukuvuotena lukiossa oli 477 oppilasta ja 15 ryhmää. Päiviönsaaren lukiossa opiskelunsa aloittaneet lukion kolmannen vuosikurssin oppilaat opiskelivat vielä vanhassa koulussa. Syyskuussa 1995 alkanut lukiorakennuksen korjaustyö jatkui syyslukauden 1996 loppuun. Uusittu rakennus vihittiin virallisesti käyttöön helmikuussa Varkauden lukiossa uusina toimintamuotoina ovat olleet erilaiset projektit. Koulu oli mukana 1990-luvun loppuvuosina valtakunnallisessa LUMA-hankkeessa, jonka tarkoitus oli tehostaa luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden kokeellista opetusta. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa avasi uusia mahdollisuuksia kouluille. Varkauden lukio toteutti yhdessä irlantilaisen ja italialaisen lukion kanssa musiikkiteatteriprojektin vuosituhannen vaihteessa. Osana kielten opiskelua ja kansainvälisyyskasvatusta Ranskan, Saksan ja Espanjan opiskelijat ovat tehneet lähes vuosittain leirikoulumatkoja. Yhteiskuntaopin valinnaiskurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -ryhmä osallistui vuoden 2009 keväällä Euroopan unionin rahoittamaan Euroscola hankkeeseen ja vieraili opintoretkellä Strasbourgissa.

20 Varkauden lukion opiskelijoita opintomatkalla Strasbourgissa 2009 Varkauden lukion oppilaskunnan hallitus on pyrkinyt lisäämään opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä. Oppilaskunnan hallitus ylläpiti yhdessä lukion vanhempainyhdistyksen kanssa koulukahviota vuoden 2004 loppuun saakka. Kahvio menestyi taloudellisesti hyvin, ja sen liikevaihto oli noin euroa vuodessa. Erimielisyydet verottajan kanssa johtivat vaikeuksiin. Verottajan mukaan oppilaskuntaa ei voinut pitää yleishyödyllisenä yhteisönä, minkä vuoksi kahvion voitosta oli maksettava veroa. Tämä johti kahvion toiminnan lopettamiseen. Verrattain lyhyen historiansa aikana Varkauden lukio on saavuttanut menestystä urheilussa. Lukion poikien joukkue voitti Koululiikuntaliiton lentopallosarjan vuosina 2003 ja 2004 sekä oli 2005 hopealla. Kaukalopallossa koulun joukkue voitti kultaa vuonna Lisäksi lukion oppilaat ovat saavuttaneet yleisurheilussa, hiihdossa ja judossa useita mitaleita. Perinteet ja tulevaisuus Vanhat Päiviönsaaren ja Kuoppakankaan lukioiden perinteet siirtyivät pääpiirteittäin Varkauden lukioon. Vanhojen traditiot ovat säilyneet ja kenties vahvistuneetkin. Lukion 2. luokkalaiset ovat panostaneet vuosi vuodelta yhä enemmän omaan juhlapäiväänsä. Abiturienttien perinteet ovat 2000-luvulla köyhtyneet. Varkauden Yhteiskoulun ajoilta 1930-luvulta peräisin oleva abien freskoperinne on kenties katkeamassa. Ilmeisesti luokattomassa lukiossa ei synny

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 1970 2005

NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 1970 2005 NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 1970 2005 Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma syksy 2009 Kirkkohistoria Tekijä: Liisa Rossi SISÄLLYS TUTKIMUSTEHTÄVÄ 3 I JOHDANTO

Lisätiedot

Ylioppilaselämää ja maakuntahenkeä Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 1950 2000

Ylioppilaselämää ja maakuntahenkeä Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 1950 2000 Antero Alhonen Ylioppilaselämää ja maakuntahenkeä Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 1950 2000 Satakunta XX 1 Julkaisija Satakuntalainen Osakunta ISBN 952-10-0183-6 Vammalan kirjapaino Vammala

Lisätiedot

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ Kimmo Ikonen TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ 140 vuotta yleissivistävää opetusta 1872 2012 TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ HISTORIATOIMIKUNTA Timo Jalonen (puheenjohtaja) Pirjo Skyttä (sihteeri) Tapio Alapaattikoski

Lisätiedot

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Julkaistu toimittajakoulutuksen 80-vuotisjuhlaa varten 6.10.2006 laaditussa monisteessa Dokumentteja toimittajakoulutuksesta

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Helsingin Maalariammattikoulu 1930 2010: hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi

Helsingin Maalariammattikoulu 1930 2010: hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi Kasvatus & Aika 5 (2) 2011, 35 48 Helsingin Maalariammattikoulu 1930 2010: hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi Kristiina Kalleinen Katsaus käsittelee vuonna 1930 perustetun Helsingin Maalariammattikoulun

Lisätiedot

KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl

KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl TOIMITUS: VASTAAVA TOIMITTAJA: ESKO KALIMO PAINOPAIKKA: T. A. SAHALAN KIRJAPAINO OY

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

Leena Niemi. Päämajan varjossa. Mikkeli sotien aikana. Mikkelin seudun lottien perinne ja työ sotavuosina

Leena Niemi. Päämajan varjossa. Mikkeli sotien aikana. Mikkelin seudun lottien perinne ja työ sotavuosina Leena Niemi Päämajan varjossa Mikkeli sotien aikana Mikkelin seudun lottien perinne ja työ sotavuosina 2 Sisällys Lukijalle OSA 1: Mikkeli sotien aikana 1 Mikkelin strateginen asema ja puolustusjärjestelyt

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Joutsan Kotiseutulehti 2011

Joutsan Kotiseutulehti 2011 Joutsan Kotiseutulehti 2011 10 Joutsan Kotiseutulehti 2011 Sisällysluettelo Pääkirjoitus: Joutsa ihmisen kokoinen kunta...2 Terttu Hentinen Yhtenäiskoulua tehtiin talkoilla...3 Tohtoritervehdys Joutsan

Lisätiedot

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1 2 PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1925-2000 3 4 Taitto: Heikki Hiltunen KARISTO Oy Hämeenlinna ISBN 952-91-1832-5 SISÄLTÖ Saatesanat...6 1. Pitäjänmäki ja Pitäjänmäen Tarmo 1925 2000...8 2. Jäsenistö...

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2013 2014 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 va.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

Suomalainen Klubi. Kanttiinin lotat veteraani- ja maanpuolustusillan tähtiesiintyjinä.

Suomalainen Klubi. Kanttiinin lotat veteraani- ja maanpuolustusillan tähtiesiintyjinä. Helsingin Suomalainen Klubi Klubilehti 2/2010 Kanttiinin lotat veteraani- ja maanpuolustusillan tähtiesiintyjinä. Kanttiinin lotat -yhtyeessä laulavat (vas) Marja-Leena Pöyhtäri, Tuula Kohi, Rauni Kontu,

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 2/2014 RAJASEUTU 90 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 2/2014 RAJASEUTU 90 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 2/2014 RAJASEUTU 90 VUOTTA Kitee Vuoden Rajakunta 2014 1 Kesätervehdykset ja onnittelut, kiitokset ja muistamiset välität Sirkka Linnamiehen uniikeilla kukkakorteilla!

Lisätiedot

JOENSUUN POPMUUSIKOT RY 1971-1999

JOENSUUN POPMUUSIKOT RY 1971-1999 JOENSUUN POPMUUSIKOT RY 1971-1999 READY Kultaisen 60-luvun lopulla alkoivat nuoremmat soittajat kyllästyä vanhempien ylivaltaan ja omien asioiden huonoon hoitamiseen. Ammattiyhdistysliikkeen kaltainen

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

Ylioppilastulvaa pelätty Suomessa yli sata vuotta Pahin piina 1930-luvun alun pula-aikana

Ylioppilastulvaa pelätty Suomessa yli sata vuotta Pahin piina 1930-luvun alun pula-aikana Jyrki Männistö Ylioppilastulvaa pelätty Suomessa yli sata vuotta Pahin piina 1930-luvun alun pula-aikana 119 Tänä vuonna alle kolmannes hakijoista saa paikan yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Suuri

Lisätiedot

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu REHTORI Mikko Sani 5 539 168 APULAISREHTORI Ari Mäkinen 4 484 5778 KOULUN PERUSTAMISVUOSI 198 KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu 198 1925 Lahden Tyttölyseo 1925 1939 Lahden Yksityinen Tyttölyseo

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005

NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005 NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN VIIKKOKOKOUSMUISTIOT HEINÄKUU 2005 KOLME ENSIMMÄISTÄ VIIKKOKOKOUSTA KORVATTIIN KESÄTAPAHTUMILLA KLUBIKOKOUS 27.7.2005 Presidentti

Lisätiedot

TAMPEREEN TYÖVÄEN ESPERANTOSEURA ANTAŬEN R.Y.

TAMPEREEN TYÖVÄEN ESPERANTOSEURA ANTAŬEN R.Y. 17 TAMPEREEN TYÖVÄEN ESPERANTOSEURA ANTAŬEN R.Y. 1921 ANTAŬEN, REKISTERÖITY SEURA TAMPEREELLE Kansalaissodan jälkeen olivat ajat hiljalleen normalisoitumassa, luokkaristiriidat vaikuttivat kuitenkin edelleen.

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot