Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 23,98 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 956,35 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 40 48,19% 2. nainen 43 51,81% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 73 89,02% 2. naimaton 3 3,66% 3. muu (leski/eronnut) 6 7,32% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 14 16,87% Ammattikoulu/kurssi 10 12,05% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 1 1,20% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 30 36,14% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 12 14,46% Ylempi korkeakoulututkinto 15 18,07% Muu, mikä 1 1,20% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 6 7,23% 2. Ylempi toimihenkilö 8 9,64% 3. Alempi toimihenkilö 12 14,46% 4. Työntekijä 14 16,87% 5. Yrittäjä 6 7,23% 6. Maatalousyrittäjä 2 2,41% 7. Opiskelija 2 2,41% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 2 2,41% 9. Työtön/lomautettu 2 2,41% 10. Eläkeläinen 26 31,33% 11. Muu, mikä 3 3,61% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 21 25,61% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 1 1,22% 3. Valtio/ muu julkinen 4 4,88% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 21 25,61% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 7 8,54% 7. Ei työelämässä 28 34,15% 8. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 6 7,23% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 46 55,42% 26 31,33% 3 3,61% 5. Muu, mikä 2 2,41% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 3 3,80% ,65% ,85% ,11% 5. Oikeisto 6 7,59% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,79) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,41) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,13) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,63) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,82) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 4 % 10 % 27 % 44 % 15 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 1 1,20% 2. Etelä-Suomen Sanomat 75 90,36% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 62 74,70% 4. Käytän vain internettiä 4 4,82% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 14 16,87% 22 26,51% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,24) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,26) Seurakunta (avg: 2,70) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,21) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 2,75) 100 % Lääni (avg: 2,30) 100 % Suomi (avg: 4,13) 100 % Pohjola (avg: 3,15) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,25) 100 % Yhteensä 14 % 21 % 28 % 25 % 12 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 41 49,40% 2. Kyllä 42 50,60% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 21 25,30% 14 16,87% 3. Kylän keskustassa 23 27,71% 4. Haja-asutusalueella 25 30,12% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 20 24,69% ,99% Sivu 5

6 ,86% ,05% 5. Erittäin epätodennäköistä 6 7,41% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa en kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 2 2,56% ,82% ,49% ,31% 5. Erittäin hyvin 10 12,82% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 3,78) 100 % turvallinen (avg: 3,74) tunnettu (avg: 3,11) läheinen (avg: 3,38) välittävä (avg: 3,00) auttava (avg: 2,94) yhteisöllinen (avg: 2,77) urheilullinen (avg: 3,89) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 2,73) avoin (avg: 2,77) 100 % Yhteensä 4 % 21 % 33 % 32 % 9 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 50 64,10% 2. Kyllä 28 35,90% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 36 46,15% 2. Kyllä 42 53,85% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 22 27,16% 2. Kyllä 59 72,84% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 74 91,36% 2. rakennuksista 17 20,99% 3. ihmisistä 33 40,74% 4. historiasta 16 19,75% 5. saavutuksista 10 12,35% 6. muusta, mistä 27 33,33% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On 16 22,22% 2. Ei 56 77,78% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 1 1,25% ,00% ,25% ,00% 5. En koskaan 6 7,50% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 15 22,73% 2. Kotiseutuyhdistys 1 1,52% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 6 9,09% 4. Liikunta- tai urheiluseura 16 24,24% 5. Kulttuurijärjestö 6 9,09% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 3 4,55% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 26 39,39% 2 3,03% 8 12,12% 10. Eläkeläisjärjestö 8 12,12% 11. Ympäristöjärjestö 4 6,06% 12. Vapaaehtoisjärjestö 12 18,18% 13. Maanpuolustusjärjestö 3 4,55% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 3 4,55% 11 16,67% 17 25,76% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 56 70,89% 2. Ei 23 29,11% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 50 68,49% 2. Ei 23 31,51% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 76 92,68% 2. Ei 6 7,32% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,83) 100 % tansseja (avg: 1,95) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,54) 100 % kuvataidetta (avg: 1,35) 100 % Yhteensä 33 % 67 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 26,92% 2. Ei 57 73,08% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 29 38,16% 2. Ei 47 61,84% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä ,00% Yhteensä % 66. Tunnetteko en maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 18 23,08% 2. En 60 76,92% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 20 vuotta 37 vuotta 37 vuotta 20 vuotta 27 vuotta 17 vuotta 26 vuotta 34 vuotta 60 vuotta 7 vuotta 34 vuotta 40 vuotta 61 vuotta 11 vuotta 32 Sivu 1

12 vuotta 63 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 51 vuotta 40 vuotta 35 vuotta 2 vuotta 37 vuotta 4 vuotta 7 vuotta 45 vuotta 33 vuotta 60 vuotta 21 vuotta 43 vuotta 11 vuotta 14 vuotta 13 vuotta 10 vuotta 38 Sivu 2

13 vuotta 1 vuotta 5 vuotta 54 vuotta 17 vuotta 33 vuotta 2 vuotta 21 vuotta 21 vuotta 16 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 56 vuotta 30 vuotta 32 vuotta 2 vuotta 34 vuotta 38 vuotta 1 vuotta 4 vuotta 7 Sivu 3

14 vuotta 8 vuotta 11 vuotta 39 vuotta 38 vuotta 6 vuotta 20 vuotta 21 vuotta 35 vuotta 5 vuotta 2 vuotta 38 vuotta 25 vuotta 38 vuotta 43 vuotta 37 vuotta 13 vuotta 10 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 4 Sivu 4

15 vuotta 15 vuotta 3 vuotta 59 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 35 vuotta 26 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 5

16 Sivu 6

17 Sivu 7

18 Sivu 8

19 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä lehtori, opetustoimi osa-aika työssä 8. Nykyinen perhemuotonne? Muu, mikä yksi aikuinen, lapset 2 täysi-ikäisiä 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Pitäjän Uutiset -lehti Sisä-Savo, Joutsan Seutu Demari Karjala Joutsan Seutu Sivu 9

20 viikko häme Sisä-Savon Sanomat, Ylä-Karjala -lehti -lehti Orimattilan -Sanomat 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Maaseudun tulevaisuus HS, Maaseudun Tulevaisuu HS Nykypäivä HS HS HS HS helsingin sanomat, aamulehti Kansan Uutiset helsinginsanomat Maaseudun Tulevaisuus, HS Hesari, Demari HS Sivu 10

21 helsingin sanomat Helsingin sanomat Demari, Ilta-Sanomat Helsingin -Sanomat HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Virtailla Forssa, Hirvensalmi Kesälahti Sakkola, Lavia Pertunmaa, Rautu Kittilä, Oulainen Heinolan mlk, Karjala Lappee, Orimattila Pieksämäki, Suonenjoki, Käkisalmi, Räisälä Ruskeala, Käkisalmi Hollola, Viipuri Virolahti, Säkkijärvi Sivu 11

22 Heinola Korpilahti, Viipuri Rantasalmi Joutsa Sysmässä molemmat Vehkalahti (isä) Valkjärvi (äiti) luovutetulla Karjalankannaksella Hollola, Rautu Sippola, Viipuri Perho, Petsamo Pyhäselkä Pyhämaa, Lammi Haapajärvi ja Oulainen muolaa ja kaukola Rautjärvellä ja Hiitolassa siilinjärven maalaiskunnassa Leppävirta Ranua ja Pietarsaari Lapua, Alahärmä Hollola Hämeenlinna Nurmes Sivu 12

23 Sauvo, Kotka Tampere, Urjala Suomussalmi Koivisto, Tyrnävä Orimattila, Luhanka Koria, Jyväskylä Kauhava Hollola Kinnula Nokia ja Kyröskoski Ruokolahti ja Kouvola Forssa, Uurainen pälkjärvi Uusikirkko, Jokioinen Kannonkoski ja -karjala: ruskeala -jyväskylä Perho, Petsamo Sysmä. Hartola Leppävirta Leppävirta Ulkomailla sekä Helsingissä Koivisto ja Jyväskylä Sivu 13

24 Isä Koivistolla, Karjalassa Äiti Sippolassa isä lammi äiti lahti Orimattila Äyräpää (Karjala) ja Hollola, Rautu Oulun lääni Jäppilä Lumivaara, Salmi Hauho Äiti Heinävesi Isä Leppävirta Pohjois-Karjala ja Huittinen Pukkila ja Kiuruvesi Valkeala, Iitti Urjalassa Anjalankoski, Laihia Liperi, Värtsilä Kivennapa ja Viipuri Ähtäri, Teuva Kauhajoki, Jalasjärvi, Iitti Sivu 14

25 14. Mikä on syntymäkuntanne? Mänttä Mikkelin mlk Kesälahti Joutseno Mäntyharju Kittilä Heinola Pieksämäki Käkisalmi Isokyrö (evakkomatkalla) Valkeala Mäntsälä Enonkoski Joutsa Sivu 15

26 Sysmä Vehkalahti Heinolan mlk Perho Pyhäselkä Raahe kemiö Kärkölä Nilsiä pieksämäenmlk Leppävirta helsinki Ylihärmä Nurmes Pori Tampere Suomussalmi Sivu 16

27 Lappeenranta Jyväskylä Kauhava Kinnula Imatra Uurainen liperi Kalanti muurame Perho Hartola Leppävirta Leppävirta Helsinki Jyväskylä lahti Orimattila Sivu 17

28 Heinolan mlk Pirkanmaa Jäppilä Hauho Nilsiä Hollola Helsinki Iitti Urjala Kouvola Värtsilä Hämeenlinna Turku Vaasa 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 18

29 Joutseno Mäntyharju Vehkalahti Sivu 19

30 nastola kirkkonummi Alahärmä Sivu 20

31 Kinnula Imatra, () nastola Joensuu LAhti nastola Lahden seutua Lahtea nastola Hollola/ Häme Sivu 21

32 a Seinäjoki 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Ihmiset, harrastukset ja työ Missä on asunut suurimman osan elämästään. koti + työ + ystävät Tutut paikat, lapsuuden muistot Sukulaiset, ystävät, ympäristön tuttuus Koti, perhe, työ, harrastukset, ystävät, seurakunta Sivu 22

33 Pysyvä asunto Eläminen siellä, ympäröivä luonto, ihmissuhteet Viihtyisä asuinympäristö, palvelut, lapset käy koulua kotikunnassa Rauhallinen asuinympäristö Kauan oleminen Vesistöt, maastot Viihtyvyys, asunto Oma koti, lapset, perhe, työpaikka. Asuu siellä mielellään Juuret ja perinteet sekä ystävät ja sukulaiset Se, missä asioi ja on tekemisissä paikallisten päättäjien kanssa. Kauan asuminen samalla paikkakunnalla Oma koti 35 v. asuminen, perheen muodostuminen, lasten kasvaminen aikuisiksi, työ, koulut, harrastukset, osallistuminen, luottamustehtävät, ystävät, ympäristö, luonto, historiaan tutustuminen... ssa olen asunut vasta 2 vuotta, en ole ehtinyt perehtyä kuntaan enkä ympäristöönkään kuin työni kautta. Orimattilassa asuin 18 vuotta, mutta en kotiutunut sinne vaikka olin mukana monessa harrastuksessa. Koko työhistoria( 33 v) aikana olen nyt seitsemännessä asuinkunnassa. Joka paikassa olen viihtynyt, mutten erityisemmin kotiutunut. Tunnen organisaation, palvelu sekä ympäristö on miellyttävä asua. Työ, ystävät, juuret Tuttuus Asuinkunta syntymästä lähtien Ympäristö, lähipalvelut, kuten terveyskeskuspalvelut ym, kunnanvirasto, ystäviä asuu lähellä, työpaikka, harrastukset lähellä. Sivu 23

34 Koko ikä! Pitkään asuminen ja omien lasten kasvuympäristö ihmiset ja ympäristö se.että kunnassa on perhe,ystävät,oma koti,työ,muistot asunut paikoillaan kymmenen vuotta. entinen savolainen kotiutunut hyvin nastolaan, sopivan kokoinen kunta kauounki kuitenkin lähellä, hyvät linja-autoyhteydet.peruspalvelut kunnassa o.k perhe työ harrastukset Lapsuuden aikainen asuminen, koulunkäynti. Yhteisöllisyys ja ihmisten tunteminen tottumus, historia, jatkuvuus, paikan kauneus, tuttavat, Koti, ystävät, perhe Paikka, jossa on asunut pisimpään. No... Perhe ja työ Elämän aktiivisin aika on eletty täällä - lapset kasvoivat, työ yms. Pitkään oli Lpr kotiseutu, mutta sinne ei juuri yhteyksiä enää ole, vain hautapaikat. Syntymäkunta Kauneus, hyvä elää, olla ja yrittää. Loistavat ulkoilumahdollisuudet. Koti ja viihtyisä asuinympäristö - viihtyminen. Myös se, että kokee kunnan päätöksenteon suht. järkeväksi. Asuminen Läheiset ihmiset perhe, oma talo, ystävät, tuttu kauppa, talon ikkunasta avautuva maisema, lapsuusmuistot, tutut lenkkipolut. Sivu 24

35 Perus elämisen turvallisuuden tunteet,tunnesiteet ja tunne että kunta on osa minua. Sosiaaliset suhteet, työ, ympäristö koti Juuret -perhe täällä, ei tulisi mieleenkään muuttaa pois, olen sopeutunut Oma koti Maksetaan verot ja saadaan teiden kunnostus ja valaistus ym. palvelut Jos tuntee kuuluvansa siihen ja toimintoihin. Perhe, oma koti, työ. Se että siellä on jonkunlaiset juuret sekä yhteyksiä ihmisiin. Myös työpaikka vaikuttaa. Mitä enemmän juuria ja mitä tyytyväisempi juuriinsa on, sitä enemmän se tuntuu kotiseudulta. Myös oman asuinkunnan toiminta eri tilanteissa vaikuttaa eli saako vastakaikua vai onko kohtaamiset tylyjä. n kunta on oikeastaan kaikissa tilanteissa ollut tyly, siitä syystä en koe a kotikunnaksi vaikka asun siellä. Nuorin lapsi syntynyt ja muut kasvaneet seillä ja itse asunnut ja ollut työssö siellä jo 20 vuotta Tuttu ympäristö, löytää helposti palvelut, turvallisuus, lähisukulaiset. ympäristö ystävät Julkisten palvelujen läheisyys ja toimivuus Maisema, metsää, vesistöä, harjua Yhteisöllisyys, turvallisuus, tunnettuvuus. Oma koti, lasten syntymä, työpaikka, lähipalvelut, harrastusmahdollisuudet, kirkko, juurtuminen, oman paikan löytäminen, Perhe, koti, työ Kaunis luonto, turvallinen ympäristö, ihmiset. Sivu 25

36 Yhdistykset, tuttavat, "verot" Viihtyisyys Omat juuret. Omistusasunto siellä Tutut paikat ja palvelut Riittävästi tuttavia ympärillä, tutut maisemat, tietää riittävästi kuka vastaa/tietää mistäkin ja heihin voi olla yhteydessä tarvittaessa, arki pelaa Kunnasta tekee kotiseudun se, että viettää paljon aikaa siellä. Koti Lapset ja vunukat, seurakunta, luonto, asuinpaikka. Kiinteät yhteydet vuodesta 1955 lähtien. Siellä vietetty lapsuus tai nuoruus, tunneside ihmisiin, ystäviin ja paikkakuntaan yleensä Asunto, sukulaiset, kaverit. 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Urheilullisuus, luonto ja sen antamat mahdollisuudet väljä asuminen hyvät palvelut (lähipalvelut, päivähoito, koulut ja terveydenhuolto) Hyvä sijainti, hyvät kulkuyhteydet, luonto lähellä Hyvät palvelut + kehittyvä on Lahden jälkeen en urbaanein paikkakunta, muut landea Selkeimmin asumislähiö Paljon teollisuutta ja muualta muuttaneita. Paljon karjalan evakkojen jälkeläisiä. Teollisuus ja maatalous elävät sovussa yhdessä. Nauhataajama, ei selkeää keskustaa Sivu 26

37 Luonto, ulkoilumahdollisuudet, sopivien palvelujen läheisyys Nauhataajama Hyvät yhteydet ja palvelut Teolliset työpaikat, maisemat, terve suhde yrityksiin ja yrittäjyyteen. Luonto, nauhataajama Luonto lähellä Nauhataajama Kauniit maisemat, urheiluopisto, vahva kunta = riittävän iso Maaseutumaisuus, väljyys Kotikunta Ei mitkään piirteet Taajama-alueen nauhamaisuus, teollisuus, luonto, yhteishenki päätöksenteossa, toistaiseksi olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvä taloustilanne, heikot äänestysprosentit vaaleissa, Itse valitsin n sijainnin vuoksi, hyvät liikenneyhteydet itään ja länteen. Maisemat paljon kauniimmat kuin esim. Orimattilassa tai Kärkölässä. Kunta on teollisuuskunta Kunnan muoto - nauhamaisuus, ei kunnon keskustaa Voisin aivan hyvin asua muussakin kunnassa Pajulahden liikunta- ja urheiluopisto. Runsasveistöinen = kesäasukkaita. Vihreä ympäristö, hyvät liikuntamahdollisuudet Teollisuus Monipuolinen ja moni-ilmeinen ympäristö. nauhataajama ja sen huonot puolet asukkaille Sivu 27

38 en osaa sanoa. ehkä suurempi olen asunut( kärkölässä ja hämeenkoskella) paremmat kulkuyhteydet lahteen heikko imago ja identiteetti Tuttu, kun kauan asunut Tuskin eroaa kovinkaan paljon, Tosin paljon muualta muuttaneita. Hyvin toimeentuleva maalsikunta, jossa peruspalvelut kunnossa, toistaiseksi. Verorasitus nousemassa ikävällä tavalla 2010 alkaen... Ihmiset: kun teollisuus oli työllistävin, tuli paljon asukkaita eri puolilta Suomea, pieni kantaväestö. Luonto: vapaata luontoa vielä, upeita järvimaisemia, retkeilymahdollisuudet hyvät. Liikunta: monipuoliset mahdollisuudet. Erittäin kaunis ja hyvin hoidettu luonto. Luonnonläheisyys, kauneus, komeat miehet Lahdesta sen erottaa ympäristön siisteys, siis n eduksi. Nimi, eipä muuta Teollisuus - muuttokunta Kunta "nuori" Se että muualla esim. kouluavustajat saavat vakituisen työpaikan paitsi täällä ssa. Samoin perhepäivähoitajia pompotellaan naapurikuntia enemmän. Työttömyys,syrjäytyneisyys, romaani kulttuuri voimakasta. Kohtuullinen taloustilanne, poliittinen konsensus, ikärakenne, sosiaaliset vaikeudet. nauhataajama Luonto, liikuntamahdollisuudet, sijainti, työpaikkarakenne Ei mikään Järvet, hyvin toimivat palvelut Yhteistoiminta yritysten ja teollisuuden kanssa. Paljon juurettomia/huonosti voivia. Sivu 28

39 Koti täällä 18 v., ei todellista tietoa muusta. Sisäänpäin kääntyneisyys, pikkuvirkamiesten hitler-toiminta. Terveydenhuolto ei toimi, jos yleensä pääsee lääkärille, diagnoosi on epämääräinen ja aina joutuu menemään uudelleen lääkärille. Hammashoitoon ei pääse lainkaan ja päivystyksestäkään ei ole ollut apua. Tällaiset asiat ovat kuntalaisen kannalta perusasioita, jos ne eivät toimi, miettii helposti kunnan vaihtamista. Junttimainen pikku-kunta tulee valitettavasti mieleen sta. Mainos "Asetu taloksi" on ironinen, sillä jo rakennuslupa-asiat olivat meidän kohdalla niin vaikeita ja päätösten takana oli aina yksi ja sama pikkuhitleri joka keksi uusia asioita jotka muka eivät olleet hakemuksessa kohdallaan. Vastavaa on sitten ollut muissa kunnan palveluissa myös. Päätökset tehdään aika usein ilman avointa keskustelua eikä ainakaan kysytä niiltä joita asia koskee. ympäristö Yleismaisema on näissä en pikkukunnissa tasaisen masentava. Ihmiset kovin sisäänpäin lämpeneviä, tutustuminen todella vaikeaa uusiin ihmisiin. Samanlainen sisäsiittoinen kylä kuin muutkin, mutta luonto/maisemat keskivertoa hienommat Työnantajien teollisuusvaltaisuus. Urheilullisuus ja viihtyisyys sekä luonnonläheisyys tekee paljon. Teollisuus, nauhataajama Luonto, nuorekkuus Luonto, monipuolinen tuotantorakenne Työttömien ja romaanien suuri osuus väestöstä. Luonnonkaunis, ihana ympäristö ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Taideharrastuksiin ja kansalaisopistoon hyvät mahdollisuudet osallistua Lahteen verrattuna pienempi ja helposti lähestyttävä Lahteen verrattuna paljon pienempi, mutta palvelut pelaavat ihan hyvin Terveyskeskuksen palvelut hyviä. Lahden naapurikunnat ovat samanlaisia. Lahdesta tiedotusvälineet kertovat oudosta politiikasta: toriparkki, Kartano, VT 12. Nauhataajama, kohtal. talous Sivu 29

40 Loistopolulla yhdistetty nauhataajama, jossa on hyvä asua, luontoa riittää, palvelut suht. koht. kunnossa. Elinkeinorakenne, se on huomattavan teollistunut. Kunnasa on myös paljon juuretonta väestöä, jolla on ongelmia, päihde- ja toimeentulo-ongelmia. 23. Mikä on mielestänne en menestyksekkäin kunta? taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Heinola Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä /Heinola Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Padasjoki Sivu 30

41 taloudellisesti Hollola - sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola/ sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Artjärvi sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hämeenkoski Hämeenkoski sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti "ei ainakaan " sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sivu 31 taloudellisesti Hollola

42 sosiaalisesti/yhteisöllisesti Heinola taloudellisesti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hartola Asikkala taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hollola lahti artjärvi taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - Sivu 32

43 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hämeenkoski hollola nastola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti - hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola Iitti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti?? Sivu 33

44 sosiaalisesti/yhteisöllisesti? taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Hämeenkoski taloudellisesti - - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti lahti lahti hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti hollola lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Asikkala taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hollola heinola lahti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Hollola Sivu 34

45 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti, Hollola Ei ainakaan taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti nastola hollola nastola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Asikkala taloudellisesti Hollola, sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Sysmä Sivu 35

46 sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Heinola taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti (naapurikunnista käydään viemässä kauppohin rahaa) samanlaisia samanlaisia taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Sysmä Sivu 36

47 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Ruumisvarkaus. Tora-Matin ruumis varastettiin ruumishuoneelta, jotta Uudenkylän miehiä ei voitaisi syyttää taposta, koska ruumista ei ollut Kunnan keskus oli Uusikylä Alkuaan Uusikylä, hallintokunta. Kirkollisesti alistettiin Hollolalle keskiajan lopulla, jotta suuri katedraalikirkko saatiin tehtyä. en jakojäännös = Ruuhijärven neljännes l. likimain n kappelisrk:nalle. Suur-Hollolasta erotettu omaksi yhteisöksi Erä- ja rajahistoria, n ruumisvarkaat, Pietarin radan rakentaminen, n kartanot "ruumisvarkaus" Villähde ->Villähti, lähde joka pulpunnut "villisti". Ei varsinaisesti sta tiedossa tarinaa. "Kirkonvarkaat" - varastettiin kirkonrakennuspuut En tiedä, oletan n joskus erotetun Hollolasta, minkä arvelen olevan emäpitäjä keskiaikaisen kirkon perusteella. on aik. erotettu Hollolan suurkunnasta omaksi kunnakseen. Myöskin olen nähnyt näytelmän, jossa kerrottiin tarina nimityksestä "Ruumiin varkaat". En jaksa kirjoittaa niin paljon Sivu 37

48 On n historia I-III-kirjat. Oma näkemys: maanviljelyskulttuuri keskittynyt seuraamaan Salpausselän harjua, josta kehittynyt oma alue. Ruuhijärven käräjät! ei ole ei en jaksa etsiä historiasta on ollut osa Viipurintietä. n ruumiinvarkaat, aikansa julkkikset, vieläkin tunnetaan, vaikka eivät ihan parasta mainosta Hyvä historia kirjoitettu Omaa sukuani asunut ainakin 300 v pääosin maata viljellen, omaansa tai palkollisena Lukuisat kartanot piirtäneet kuvaansa Suomen historiaan Ruotsin ja Venäjän valtakaudella Ei kerrassaan mitään. Ei. Ilmeisesti alueella on ollut saamelaisia joskus, koska Kukkasjärvi on saamea ja tarkoittaa pitkää järveä. Maalaismaisemaa, kartanoita ja kesäasukkaita; monilla helsinkiläisillä on ollut täällä pieniä mökkesä, esim. Salijärven rannalla, he tulivat lauantaina töiden päätyttyä junalla Lahteen ja sieltä linja-autolla an ja sunnuntaina takaisin 140 v. EI Osa Hollolaa keskiajalla, 1600-l. n kappeli "Nyby", oma seurakunta ja kunta n. 200 v. n nimi Anastasia pyhimyksestä -, "ruumisvarkaiden" pitäjä. ei mitäänja kunnan historia ei kiinnosta yhtään Muinaislöydöt jo Ekr 1400-luvulla maininnat Uusikylä, Villähde, Maalla ja merellä kulkeva laiva ja ankkuriristi (kunnan vaakuna) jotenkin liittyy historiaan. - Ei ole. Sivu 38

49 Ei ole En tiedä Ei ole Tarina n ruumisvarkaista. Rautatien rakentaminen sekä vapaussota ovat osa n tarinaa. Lähteet matkalaisille, kirkontapulista varastettiin ruumis. - ei - n tapahtumat liittyvät Salpausselän harjua pitkin kulkeviin maanteihin ja rautatiehen. Nimi anastasiasta, kivikautista asutusta, muinaislinnan jäänteet, pronssikautinen kalmisto Ruuhijärvellä 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? Luonnon arvostus Liikunnan arvostus Perheen arvostus Luontoa pitää suojella Hyvän olon Lähidemokratiaa on. Virkamiehet tuttuja ja uudet koulutetaan... Kunnan teollistuessa voimakkasti 70-luvulla tänne muutti paljon väkeä Itä-Suomesta. Hyvä kotiuttaminen! Maaseudun ja teollisuuden kulku käsi kädessä. Huolehtiminen ja kohtuullisen avoin keskustelu. Avoimuus, välittäminen, yritteliäisyys, talkoohenki ->vähenevä Poliittiset voimasuhteet, urheilullisuus, harrastusmahdollisuudet, omillaan toimeen tulevia - luonnonläheinen - nopeat kulkuyhteydet Sivu 39

Jokin muu kunta Sivu 1

Jokin muu kunta Sivu 1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Lahti Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Lahti. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Lahti Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Lahti. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 38,84 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 955,60 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010 Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.3.2010 Väestörakenteen historia 1970 luku maatalouden alasajo Teollisuutta taajamiin Teollisuus väheni Muutto suuriin kaupunkeihin Tietoyhteiskunta Muutto

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan palvelut tehostuvat kokemustiedolla ja yhteistyöllä 26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa?

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Saara Vauramo,

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio 1. Sukupuoli mies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 nainen 2. Ikä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alle 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy Messututkimus RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Suorakanava Oy Yhteenveto RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 25 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B Aino Välkkilä Jaakko Ilkan koulu 9B Minun Ilmajokeni Suomessa on n. 320 kuntaa ja yksi niistä on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kotikuntani Ilmajoki. Ilmola, kuten se ruotsin kielellä kuuluu,

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Kysely 50+ ikäisille ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT 1. Haluaisimme ensimmäiseksi tietää minkälaisiin aktiviteetteihin osallistutte. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt minkäänlaista

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015

Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015 Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015 Jännitteet Luottamuspula - Läpinäkymättömyys Äänestysaktiivisuuden lasku Keskittymiskehitys SYNKÄT PILVET

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot