Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 23,98 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 956,35 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 40 48,19% 2. nainen 43 51,81% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 73 89,02% 2. naimaton 3 3,66% 3. muu (leski/eronnut) 6 7,32% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 14 16,87% Ammattikoulu/kurssi 10 12,05% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 1 1,20% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 30 36,14% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 12 14,46% Ylempi korkeakoulututkinto 15 18,07% Muu, mikä 1 1,20% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 6 7,23% 2. Ylempi toimihenkilö 8 9,64% 3. Alempi toimihenkilö 12 14,46% 4. Työntekijä 14 16,87% 5. Yrittäjä 6 7,23% 6. Maatalousyrittäjä 2 2,41% 7. Opiskelija 2 2,41% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 2 2,41% 9. Työtön/lomautettu 2 2,41% 10. Eläkeläinen 26 31,33% 11. Muu, mikä 3 3,61% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 21 25,61% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 1 1,22% 3. Valtio/ muu julkinen 4 4,88% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 21 25,61% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 7 8,54% 7. Ei työelämässä 28 34,15% 8. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 6 7,23% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 46 55,42% 26 31,33% 3 3,61% 5. Muu, mikä 2 2,41% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 3 3,80% ,65% ,85% ,11% 5. Oikeisto 6 7,59% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,79) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,41) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,13) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,63) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,82) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 4 % 10 % 27 % 44 % 15 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 1 1,20% 2. Etelä-Suomen Sanomat 75 90,36% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 62 74,70% 4. Käytän vain internettiä 4 4,82% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 14 16,87% 22 26,51% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,24) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,26) Seurakunta (avg: 2,70) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,21) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 2,75) 100 % Lääni (avg: 2,30) 100 % Suomi (avg: 4,13) 100 % Pohjola (avg: 3,15) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,25) 100 % Yhteensä 14 % 21 % 28 % 25 % 12 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 41 49,40% 2. Kyllä 42 50,60% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 21 25,30% 14 16,87% 3. Kylän keskustassa 23 27,71% 4. Haja-asutusalueella 25 30,12% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 20 24,69% ,99% Sivu 5

6 ,86% ,05% 5. Erittäin epätodennäköistä 6 7,41% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa en kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 2 2,56% ,82% ,49% ,31% 5. Erittäin hyvin 10 12,82% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 3,78) 100 % turvallinen (avg: 3,74) tunnettu (avg: 3,11) läheinen (avg: 3,38) välittävä (avg: 3,00) auttava (avg: 2,94) yhteisöllinen (avg: 2,77) urheilullinen (avg: 3,89) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 2,73) avoin (avg: 2,77) 100 % Yhteensä 4 % 21 % 33 % 32 % 9 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 50 64,10% 2. Kyllä 28 35,90% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 36 46,15% 2. Kyllä 42 53,85% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 22 27,16% 2. Kyllä 59 72,84% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 74 91,36% 2. rakennuksista 17 20,99% 3. ihmisistä 33 40,74% 4. historiasta 16 19,75% 5. saavutuksista 10 12,35% 6. muusta, mistä 27 33,33% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On 16 22,22% 2. Ei 56 77,78% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 1 1,25% ,00% ,25% ,00% 5. En koskaan 6 7,50% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 15 22,73% 2. Kotiseutuyhdistys 1 1,52% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 6 9,09% 4. Liikunta- tai urheiluseura 16 24,24% 5. Kulttuurijärjestö 6 9,09% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 3 4,55% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 26 39,39% 2 3,03% 8 12,12% 10. Eläkeläisjärjestö 8 12,12% 11. Ympäristöjärjestö 4 6,06% 12. Vapaaehtoisjärjestö 12 18,18% 13. Maanpuolustusjärjestö 3 4,55% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 3 4,55% 11 16,67% 17 25,76% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 56 70,89% 2. Ei 23 29,11% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 50 68,49% 2. Ei 23 31,51% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 76 92,68% 2. Ei 6 7,32% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,83) 100 % tansseja (avg: 1,95) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,54) 100 % kuvataidetta (avg: 1,35) 100 % Yhteensä 33 % 67 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 26,92% 2. Ei 57 73,08% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 29 38,16% 2. Ei 47 61,84% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä ,00% Yhteensä % 66. Tunnetteko en maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 18 23,08% 2. En 60 76,92% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 20 vuotta 37 vuotta 37 vuotta 20 vuotta 27 vuotta 17 vuotta 26 vuotta 34 vuotta 60 vuotta 7 vuotta 34 vuotta 40 vuotta 61 vuotta 11 vuotta 32 Sivu 1

12 vuotta 63 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 51 vuotta 40 vuotta 35 vuotta 2 vuotta 37 vuotta 4 vuotta 7 vuotta 45 vuotta 33 vuotta 60 vuotta 21 vuotta 43 vuotta 11 vuotta 14 vuotta 13 vuotta 10 vuotta 38 Sivu 2

13 vuotta 1 vuotta 5 vuotta 54 vuotta 17 vuotta 33 vuotta 2 vuotta 21 vuotta 21 vuotta 16 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 56 vuotta 30 vuotta 32 vuotta 2 vuotta 34 vuotta 38 vuotta 1 vuotta 4 vuotta 7 Sivu 3

14 vuotta 8 vuotta 11 vuotta 39 vuotta 38 vuotta 6 vuotta 20 vuotta 21 vuotta 35 vuotta 5 vuotta 2 vuotta 38 vuotta 25 vuotta 38 vuotta 43 vuotta 37 vuotta 13 vuotta 10 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 4 Sivu 4

15 vuotta 15 vuotta 3 vuotta 59 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 35 vuotta 26 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 5

16 Sivu 6

17 Sivu 7

18 Sivu 8

19 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä lehtori, opetustoimi osa-aika työssä 8. Nykyinen perhemuotonne? Muu, mikä yksi aikuinen, lapset 2 täysi-ikäisiä 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Pitäjän Uutiset -lehti Sisä-Savo, Joutsan Seutu Demari Karjala Joutsan Seutu Sivu 9

20 viikko häme Sisä-Savon Sanomat, Ylä-Karjala -lehti -lehti Orimattilan -Sanomat 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Maaseudun tulevaisuus HS, Maaseudun Tulevaisuu HS Nykypäivä HS HS HS HS helsingin sanomat, aamulehti Kansan Uutiset helsinginsanomat Maaseudun Tulevaisuus, HS Hesari, Demari HS Sivu 10

21 helsingin sanomat Helsingin sanomat Demari, Ilta-Sanomat Helsingin -Sanomat HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Virtailla Forssa, Hirvensalmi Kesälahti Sakkola, Lavia Pertunmaa, Rautu Kittilä, Oulainen Heinolan mlk, Karjala Lappee, Orimattila Pieksämäki, Suonenjoki, Käkisalmi, Räisälä Ruskeala, Käkisalmi Hollola, Viipuri Virolahti, Säkkijärvi Sivu 11

22 Heinola Korpilahti, Viipuri Rantasalmi Joutsa Sysmässä molemmat Vehkalahti (isä) Valkjärvi (äiti) luovutetulla Karjalankannaksella Hollola, Rautu Sippola, Viipuri Perho, Petsamo Pyhäselkä Pyhämaa, Lammi Haapajärvi ja Oulainen muolaa ja kaukola Rautjärvellä ja Hiitolassa siilinjärven maalaiskunnassa Leppävirta Ranua ja Pietarsaari Lapua, Alahärmä Hollola Hämeenlinna Nurmes Sivu 12

23 Sauvo, Kotka Tampere, Urjala Suomussalmi Koivisto, Tyrnävä Orimattila, Luhanka Koria, Jyväskylä Kauhava Hollola Kinnula Nokia ja Kyröskoski Ruokolahti ja Kouvola Forssa, Uurainen pälkjärvi Uusikirkko, Jokioinen Kannonkoski ja -karjala: ruskeala -jyväskylä Perho, Petsamo Sysmä. Hartola Leppävirta Leppävirta Ulkomailla sekä Helsingissä Koivisto ja Jyväskylä Sivu 13

24 Isä Koivistolla, Karjalassa Äiti Sippolassa isä lammi äiti lahti Orimattila Äyräpää (Karjala) ja Hollola, Rautu Oulun lääni Jäppilä Lumivaara, Salmi Hauho Äiti Heinävesi Isä Leppävirta Pohjois-Karjala ja Huittinen Pukkila ja Kiuruvesi Valkeala, Iitti Urjalassa Anjalankoski, Laihia Liperi, Värtsilä Kivennapa ja Viipuri Ähtäri, Teuva Kauhajoki, Jalasjärvi, Iitti Sivu 14

25 14. Mikä on syntymäkuntanne? Mänttä Mikkelin mlk Kesälahti Joutseno Mäntyharju Kittilä Heinola Pieksämäki Käkisalmi Isokyrö (evakkomatkalla) Valkeala Mäntsälä Enonkoski Joutsa Sivu 15

26 Sysmä Vehkalahti Heinolan mlk Perho Pyhäselkä Raahe kemiö Kärkölä Nilsiä pieksämäenmlk Leppävirta helsinki Ylihärmä Nurmes Pori Tampere Suomussalmi Sivu 16

27 Lappeenranta Jyväskylä Kauhava Kinnula Imatra Uurainen liperi Kalanti muurame Perho Hartola Leppävirta Leppävirta Helsinki Jyväskylä lahti Orimattila Sivu 17

28 Heinolan mlk Pirkanmaa Jäppilä Hauho Nilsiä Hollola Helsinki Iitti Urjala Kouvola Värtsilä Hämeenlinna Turku Vaasa 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 18

29 Joutseno Mäntyharju Vehkalahti Sivu 19

30 nastola kirkkonummi Alahärmä Sivu 20

31 Kinnula Imatra, () nastola Joensuu LAhti nastola Lahden seutua Lahtea nastola Hollola/ Häme Sivu 21

32 a Seinäjoki 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Ihmiset, harrastukset ja työ Missä on asunut suurimman osan elämästään. koti + työ + ystävät Tutut paikat, lapsuuden muistot Sukulaiset, ystävät, ympäristön tuttuus Koti, perhe, työ, harrastukset, ystävät, seurakunta Sivu 22

33 Pysyvä asunto Eläminen siellä, ympäröivä luonto, ihmissuhteet Viihtyisä asuinympäristö, palvelut, lapset käy koulua kotikunnassa Rauhallinen asuinympäristö Kauan oleminen Vesistöt, maastot Viihtyvyys, asunto Oma koti, lapset, perhe, työpaikka. Asuu siellä mielellään Juuret ja perinteet sekä ystävät ja sukulaiset Se, missä asioi ja on tekemisissä paikallisten päättäjien kanssa. Kauan asuminen samalla paikkakunnalla Oma koti 35 v. asuminen, perheen muodostuminen, lasten kasvaminen aikuisiksi, työ, koulut, harrastukset, osallistuminen, luottamustehtävät, ystävät, ympäristö, luonto, historiaan tutustuminen... ssa olen asunut vasta 2 vuotta, en ole ehtinyt perehtyä kuntaan enkä ympäristöönkään kuin työni kautta. Orimattilassa asuin 18 vuotta, mutta en kotiutunut sinne vaikka olin mukana monessa harrastuksessa. Koko työhistoria( 33 v) aikana olen nyt seitsemännessä asuinkunnassa. Joka paikassa olen viihtynyt, mutten erityisemmin kotiutunut. Tunnen organisaation, palvelu sekä ympäristö on miellyttävä asua. Työ, ystävät, juuret Tuttuus Asuinkunta syntymästä lähtien Ympäristö, lähipalvelut, kuten terveyskeskuspalvelut ym, kunnanvirasto, ystäviä asuu lähellä, työpaikka, harrastukset lähellä. Sivu 23

34 Koko ikä! Pitkään asuminen ja omien lasten kasvuympäristö ihmiset ja ympäristö se.että kunnassa on perhe,ystävät,oma koti,työ,muistot asunut paikoillaan kymmenen vuotta. entinen savolainen kotiutunut hyvin nastolaan, sopivan kokoinen kunta kauounki kuitenkin lähellä, hyvät linja-autoyhteydet.peruspalvelut kunnassa o.k perhe työ harrastukset Lapsuuden aikainen asuminen, koulunkäynti. Yhteisöllisyys ja ihmisten tunteminen tottumus, historia, jatkuvuus, paikan kauneus, tuttavat, Koti, ystävät, perhe Paikka, jossa on asunut pisimpään. No... Perhe ja työ Elämän aktiivisin aika on eletty täällä - lapset kasvoivat, työ yms. Pitkään oli Lpr kotiseutu, mutta sinne ei juuri yhteyksiä enää ole, vain hautapaikat. Syntymäkunta Kauneus, hyvä elää, olla ja yrittää. Loistavat ulkoilumahdollisuudet. Koti ja viihtyisä asuinympäristö - viihtyminen. Myös se, että kokee kunnan päätöksenteon suht. järkeväksi. Asuminen Läheiset ihmiset perhe, oma talo, ystävät, tuttu kauppa, talon ikkunasta avautuva maisema, lapsuusmuistot, tutut lenkkipolut. Sivu 24

35 Perus elämisen turvallisuuden tunteet,tunnesiteet ja tunne että kunta on osa minua. Sosiaaliset suhteet, työ, ympäristö koti Juuret -perhe täällä, ei tulisi mieleenkään muuttaa pois, olen sopeutunut Oma koti Maksetaan verot ja saadaan teiden kunnostus ja valaistus ym. palvelut Jos tuntee kuuluvansa siihen ja toimintoihin. Perhe, oma koti, työ. Se että siellä on jonkunlaiset juuret sekä yhteyksiä ihmisiin. Myös työpaikka vaikuttaa. Mitä enemmän juuria ja mitä tyytyväisempi juuriinsa on, sitä enemmän se tuntuu kotiseudulta. Myös oman asuinkunnan toiminta eri tilanteissa vaikuttaa eli saako vastakaikua vai onko kohtaamiset tylyjä. n kunta on oikeastaan kaikissa tilanteissa ollut tyly, siitä syystä en koe a kotikunnaksi vaikka asun siellä. Nuorin lapsi syntynyt ja muut kasvaneet seillä ja itse asunnut ja ollut työssö siellä jo 20 vuotta Tuttu ympäristö, löytää helposti palvelut, turvallisuus, lähisukulaiset. ympäristö ystävät Julkisten palvelujen läheisyys ja toimivuus Maisema, metsää, vesistöä, harjua Yhteisöllisyys, turvallisuus, tunnettuvuus. Oma koti, lasten syntymä, työpaikka, lähipalvelut, harrastusmahdollisuudet, kirkko, juurtuminen, oman paikan löytäminen, Perhe, koti, työ Kaunis luonto, turvallinen ympäristö, ihmiset. Sivu 25

36 Yhdistykset, tuttavat, "verot" Viihtyisyys Omat juuret. Omistusasunto siellä Tutut paikat ja palvelut Riittävästi tuttavia ympärillä, tutut maisemat, tietää riittävästi kuka vastaa/tietää mistäkin ja heihin voi olla yhteydessä tarvittaessa, arki pelaa Kunnasta tekee kotiseudun se, että viettää paljon aikaa siellä. Koti Lapset ja vunukat, seurakunta, luonto, asuinpaikka. Kiinteät yhteydet vuodesta 1955 lähtien. Siellä vietetty lapsuus tai nuoruus, tunneside ihmisiin, ystäviin ja paikkakuntaan yleensä Asunto, sukulaiset, kaverit. 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Urheilullisuus, luonto ja sen antamat mahdollisuudet väljä asuminen hyvät palvelut (lähipalvelut, päivähoito, koulut ja terveydenhuolto) Hyvä sijainti, hyvät kulkuyhteydet, luonto lähellä Hyvät palvelut + kehittyvä on Lahden jälkeen en urbaanein paikkakunta, muut landea Selkeimmin asumislähiö Paljon teollisuutta ja muualta muuttaneita. Paljon karjalan evakkojen jälkeläisiä. Teollisuus ja maatalous elävät sovussa yhdessä. Nauhataajama, ei selkeää keskustaa Sivu 26

37 Luonto, ulkoilumahdollisuudet, sopivien palvelujen läheisyys Nauhataajama Hyvät yhteydet ja palvelut Teolliset työpaikat, maisemat, terve suhde yrityksiin ja yrittäjyyteen. Luonto, nauhataajama Luonto lähellä Nauhataajama Kauniit maisemat, urheiluopisto, vahva kunta = riittävän iso Maaseutumaisuus, väljyys Kotikunta Ei mitkään piirteet Taajama-alueen nauhamaisuus, teollisuus, luonto, yhteishenki päätöksenteossa, toistaiseksi olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvä taloustilanne, heikot äänestysprosentit vaaleissa, Itse valitsin n sijainnin vuoksi, hyvät liikenneyhteydet itään ja länteen. Maisemat paljon kauniimmat kuin esim. Orimattilassa tai Kärkölässä. Kunta on teollisuuskunta Kunnan muoto - nauhamaisuus, ei kunnon keskustaa Voisin aivan hyvin asua muussakin kunnassa Pajulahden liikunta- ja urheiluopisto. Runsasveistöinen = kesäasukkaita. Vihreä ympäristö, hyvät liikuntamahdollisuudet Teollisuus Monipuolinen ja moni-ilmeinen ympäristö. nauhataajama ja sen huonot puolet asukkaille Sivu 27

38 en osaa sanoa. ehkä suurempi olen asunut( kärkölässä ja hämeenkoskella) paremmat kulkuyhteydet lahteen heikko imago ja identiteetti Tuttu, kun kauan asunut Tuskin eroaa kovinkaan paljon, Tosin paljon muualta muuttaneita. Hyvin toimeentuleva maalsikunta, jossa peruspalvelut kunnossa, toistaiseksi. Verorasitus nousemassa ikävällä tavalla 2010 alkaen... Ihmiset: kun teollisuus oli työllistävin, tuli paljon asukkaita eri puolilta Suomea, pieni kantaväestö. Luonto: vapaata luontoa vielä, upeita järvimaisemia, retkeilymahdollisuudet hyvät. Liikunta: monipuoliset mahdollisuudet. Erittäin kaunis ja hyvin hoidettu luonto. Luonnonläheisyys, kauneus, komeat miehet Lahdesta sen erottaa ympäristön siisteys, siis n eduksi. Nimi, eipä muuta Teollisuus - muuttokunta Kunta "nuori" Se että muualla esim. kouluavustajat saavat vakituisen työpaikan paitsi täällä ssa. Samoin perhepäivähoitajia pompotellaan naapurikuntia enemmän. Työttömyys,syrjäytyneisyys, romaani kulttuuri voimakasta. Kohtuullinen taloustilanne, poliittinen konsensus, ikärakenne, sosiaaliset vaikeudet. nauhataajama Luonto, liikuntamahdollisuudet, sijainti, työpaikkarakenne Ei mikään Järvet, hyvin toimivat palvelut Yhteistoiminta yritysten ja teollisuuden kanssa. Paljon juurettomia/huonosti voivia. Sivu 28

39 Koti täällä 18 v., ei todellista tietoa muusta. Sisäänpäin kääntyneisyys, pikkuvirkamiesten hitler-toiminta. Terveydenhuolto ei toimi, jos yleensä pääsee lääkärille, diagnoosi on epämääräinen ja aina joutuu menemään uudelleen lääkärille. Hammashoitoon ei pääse lainkaan ja päivystyksestäkään ei ole ollut apua. Tällaiset asiat ovat kuntalaisen kannalta perusasioita, jos ne eivät toimi, miettii helposti kunnan vaihtamista. Junttimainen pikku-kunta tulee valitettavasti mieleen sta. Mainos "Asetu taloksi" on ironinen, sillä jo rakennuslupa-asiat olivat meidän kohdalla niin vaikeita ja päätösten takana oli aina yksi ja sama pikkuhitleri joka keksi uusia asioita jotka muka eivät olleet hakemuksessa kohdallaan. Vastavaa on sitten ollut muissa kunnan palveluissa myös. Päätökset tehdään aika usein ilman avointa keskustelua eikä ainakaan kysytä niiltä joita asia koskee. ympäristö Yleismaisema on näissä en pikkukunnissa tasaisen masentava. Ihmiset kovin sisäänpäin lämpeneviä, tutustuminen todella vaikeaa uusiin ihmisiin. Samanlainen sisäsiittoinen kylä kuin muutkin, mutta luonto/maisemat keskivertoa hienommat Työnantajien teollisuusvaltaisuus. Urheilullisuus ja viihtyisyys sekä luonnonläheisyys tekee paljon. Teollisuus, nauhataajama Luonto, nuorekkuus Luonto, monipuolinen tuotantorakenne Työttömien ja romaanien suuri osuus väestöstä. Luonnonkaunis, ihana ympäristö ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Taideharrastuksiin ja kansalaisopistoon hyvät mahdollisuudet osallistua Lahteen verrattuna pienempi ja helposti lähestyttävä Lahteen verrattuna paljon pienempi, mutta palvelut pelaavat ihan hyvin Terveyskeskuksen palvelut hyviä. Lahden naapurikunnat ovat samanlaisia. Lahdesta tiedotusvälineet kertovat oudosta politiikasta: toriparkki, Kartano, VT 12. Nauhataajama, kohtal. talous Sivu 29

40 Loistopolulla yhdistetty nauhataajama, jossa on hyvä asua, luontoa riittää, palvelut suht. koht. kunnossa. Elinkeinorakenne, se on huomattavan teollistunut. Kunnasa on myös paljon juuretonta väestöä, jolla on ongelmia, päihde- ja toimeentulo-ongelmia. 23. Mikä on mielestänne en menestyksekkäin kunta? taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Heinola Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä /Heinola Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Padasjoki Sivu 30

41 taloudellisesti Hollola - sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola/ sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Artjärvi sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hämeenkoski Hämeenkoski sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti "ei ainakaan " sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sivu 31 taloudellisesti Hollola

42 sosiaalisesti/yhteisöllisesti Heinola taloudellisesti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hartola Asikkala taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hollola lahti artjärvi taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - Sivu 32

43 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hämeenkoski hollola nastola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti - hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola Iitti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti?? Sivu 33

44 sosiaalisesti/yhteisöllisesti? taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Hämeenkoski taloudellisesti - - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti lahti lahti hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti hollola lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Asikkala taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hollola heinola lahti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Hollola Sivu 34

45 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti, Hollola Ei ainakaan taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti nastola hollola nastola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Asikkala taloudellisesti Hollola, sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Sysmä Sivu 35

46 sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Heinola taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti (naapurikunnista käydään viemässä kauppohin rahaa) samanlaisia samanlaisia taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Sysmä Sivu 36

47 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Ruumisvarkaus. Tora-Matin ruumis varastettiin ruumishuoneelta, jotta Uudenkylän miehiä ei voitaisi syyttää taposta, koska ruumista ei ollut Kunnan keskus oli Uusikylä Alkuaan Uusikylä, hallintokunta. Kirkollisesti alistettiin Hollolalle keskiajan lopulla, jotta suuri katedraalikirkko saatiin tehtyä. en jakojäännös = Ruuhijärven neljännes l. likimain n kappelisrk:nalle. Suur-Hollolasta erotettu omaksi yhteisöksi Erä- ja rajahistoria, n ruumisvarkaat, Pietarin radan rakentaminen, n kartanot "ruumisvarkaus" Villähde ->Villähti, lähde joka pulpunnut "villisti". Ei varsinaisesti sta tiedossa tarinaa. "Kirkonvarkaat" - varastettiin kirkonrakennuspuut En tiedä, oletan n joskus erotetun Hollolasta, minkä arvelen olevan emäpitäjä keskiaikaisen kirkon perusteella. on aik. erotettu Hollolan suurkunnasta omaksi kunnakseen. Myöskin olen nähnyt näytelmän, jossa kerrottiin tarina nimityksestä "Ruumiin varkaat". En jaksa kirjoittaa niin paljon Sivu 37

48 On n historia I-III-kirjat. Oma näkemys: maanviljelyskulttuuri keskittynyt seuraamaan Salpausselän harjua, josta kehittynyt oma alue. Ruuhijärven käräjät! ei ole ei en jaksa etsiä historiasta on ollut osa Viipurintietä. n ruumiinvarkaat, aikansa julkkikset, vieläkin tunnetaan, vaikka eivät ihan parasta mainosta Hyvä historia kirjoitettu Omaa sukuani asunut ainakin 300 v pääosin maata viljellen, omaansa tai palkollisena Lukuisat kartanot piirtäneet kuvaansa Suomen historiaan Ruotsin ja Venäjän valtakaudella Ei kerrassaan mitään. Ei. Ilmeisesti alueella on ollut saamelaisia joskus, koska Kukkasjärvi on saamea ja tarkoittaa pitkää järveä. Maalaismaisemaa, kartanoita ja kesäasukkaita; monilla helsinkiläisillä on ollut täällä pieniä mökkesä, esim. Salijärven rannalla, he tulivat lauantaina töiden päätyttyä junalla Lahteen ja sieltä linja-autolla an ja sunnuntaina takaisin 140 v. EI Osa Hollolaa keskiajalla, 1600-l. n kappeli "Nyby", oma seurakunta ja kunta n. 200 v. n nimi Anastasia pyhimyksestä -, "ruumisvarkaiden" pitäjä. ei mitäänja kunnan historia ei kiinnosta yhtään Muinaislöydöt jo Ekr 1400-luvulla maininnat Uusikylä, Villähde, Maalla ja merellä kulkeva laiva ja ankkuriristi (kunnan vaakuna) jotenkin liittyy historiaan. - Ei ole. Sivu 38

49 Ei ole En tiedä Ei ole Tarina n ruumisvarkaista. Rautatien rakentaminen sekä vapaussota ovat osa n tarinaa. Lähteet matkalaisille, kirkontapulista varastettiin ruumis. - ei - n tapahtumat liittyvät Salpausselän harjua pitkin kulkeviin maanteihin ja rautatiehen. Nimi anastasiasta, kivikautista asutusta, muinaislinnan jäänteet, pronssikautinen kalmisto Ruuhijärvellä 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? Luonnon arvostus Liikunnan arvostus Perheen arvostus Luontoa pitää suojella Hyvän olon Lähidemokratiaa on. Virkamiehet tuttuja ja uudet koulutetaan... Kunnan teollistuessa voimakkasti 70-luvulla tänne muutti paljon väkeä Itä-Suomesta. Hyvä kotiuttaminen! Maaseudun ja teollisuuden kulku käsi kädessä. Huolehtiminen ja kohtuullisen avoin keskustelu. Avoimuus, välittäminen, yritteliäisyys, talkoohenki ->vähenevä Poliittiset voimasuhteet, urheilullisuus, harrastusmahdollisuudet, omillaan toimeen tulevia - luonnonläheinen - nopeat kulkuyhteydet Sivu 39

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 2882009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1 Mikä on nykyinen asuinkuntanne? 1 Artjärvi 29 3,36% 2 Asikkala 49 5,68% 3 Hartola 25 2,90% 4 Heinola

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio 1. Sukupuoli mies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 nainen 2. Ikä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alle 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2272 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUDESTA AMERIKKAAN JA MENEMISESTÄ VENÄJÄLLE

SIIRTOLAISUUDESTA AMERIKKAAN JA MENEMISESTÄ VENÄJÄLLE SIIRTOLAISUUDESTA AMERIKKAAN JA MENEMISESTÄ VENÄJÄLLE Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus Keskuskatu 32 I 60100 Seinäjoki Tel. 044-2592 447 www.migrationinstitute.fi

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2273 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi:

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi: Kevät 2015 (Kysely 10/2015) Suomen Kuntaliitto Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Marianne Pekola-Sjöblom PL 200, 00101 Helsinki Kuntalaiskysely 2015 A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia - kuntalaisten halukkuudesta mahdollisesti tarjottavaan kunnalliseen luottamustehtävään - kuntalaisten äänestysaikeista sekä arvioista erilaisten tekijöiden tärkeydestä

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot