Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 23,98 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 956,35 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 40 48,19% 2. nainen 43 51,81% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 73 89,02% 2. naimaton 3 3,66% 3. muu (leski/eronnut) 6 7,32% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 14 16,87% Ammattikoulu/kurssi 10 12,05% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 1 1,20% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 30 36,14% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 12 14,46% Ylempi korkeakoulututkinto 15 18,07% Muu, mikä 1 1,20% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 6 7,23% 2. Ylempi toimihenkilö 8 9,64% 3. Alempi toimihenkilö 12 14,46% 4. Työntekijä 14 16,87% 5. Yrittäjä 6 7,23% 6. Maatalousyrittäjä 2 2,41% 7. Opiskelija 2 2,41% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 2 2,41% 9. Työtön/lomautettu 2 2,41% 10. Eläkeläinen 26 31,33% 11. Muu, mikä 3 3,61% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 21 25,61% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 1 1,22% 3. Valtio/ muu julkinen 4 4,88% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 21 25,61% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 7 8,54% 7. Ei työelämässä 28 34,15% 8. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 6 7,23% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 46 55,42% 26 31,33% 3 3,61% 5. Muu, mikä 2 2,41% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 3 3,80% ,65% ,85% ,11% 5. Oikeisto 6 7,59% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,79) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,41) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,13) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,63) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,82) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 4 % 10 % 27 % 44 % 15 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 1 1,20% 2. Etelä-Suomen Sanomat 75 90,36% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 62 74,70% 4. Käytän vain internettiä 4 4,82% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 14 16,87% 22 26,51% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,24) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,26) Seurakunta (avg: 2,70) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,21) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 2,75) 100 % Lääni (avg: 2,30) 100 % Suomi (avg: 4,13) 100 % Pohjola (avg: 3,15) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,25) 100 % Yhteensä 14 % 21 % 28 % 25 % 12 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 41 49,40% 2. Kyllä 42 50,60% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 21 25,30% 14 16,87% 3. Kylän keskustassa 23 27,71% 4. Haja-asutusalueella 25 30,12% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 20 24,69% ,99% Sivu 5

6 ,86% ,05% 5. Erittäin epätodennäköistä 6 7,41% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa en kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 2 2,56% ,82% ,49% ,31% 5. Erittäin hyvin 10 12,82% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 3,78) 100 % turvallinen (avg: 3,74) tunnettu (avg: 3,11) läheinen (avg: 3,38) välittävä (avg: 3,00) auttava (avg: 2,94) yhteisöllinen (avg: 2,77) urheilullinen (avg: 3,89) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 2,73) avoin (avg: 2,77) 100 % Yhteensä 4 % 21 % 33 % 32 % 9 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 50 64,10% 2. Kyllä 28 35,90% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 36 46,15% 2. Kyllä 42 53,85% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 22 27,16% 2. Kyllä 59 72,84% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 74 91,36% 2. rakennuksista 17 20,99% 3. ihmisistä 33 40,74% 4. historiasta 16 19,75% 5. saavutuksista 10 12,35% 6. muusta, mistä 27 33,33% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On 16 22,22% 2. Ei 56 77,78% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 1 1,25% ,00% ,25% ,00% 5. En koskaan 6 7,50% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 15 22,73% 2. Kotiseutuyhdistys 1 1,52% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 6 9,09% 4. Liikunta- tai urheiluseura 16 24,24% 5. Kulttuurijärjestö 6 9,09% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 3 4,55% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 26 39,39% 2 3,03% 8 12,12% 10. Eläkeläisjärjestö 8 12,12% 11. Ympäristöjärjestö 4 6,06% 12. Vapaaehtoisjärjestö 12 18,18% 13. Maanpuolustusjärjestö 3 4,55% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 3 4,55% 11 16,67% 17 25,76% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 56 70,89% 2. Ei 23 29,11% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 50 68,49% 2. Ei 23 31,51% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 76 92,68% 2. Ei 6 7,32% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,83) 100 % tansseja (avg: 1,95) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,54) 100 % kuvataidetta (avg: 1,35) 100 % Yhteensä 33 % 67 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 26,92% 2. Ei 57 73,08% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 29 38,16% 2. Ei 47 61,84% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä ,00% Yhteensä % 66. Tunnetteko en maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 18 23,08% 2. En 60 76,92% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 20 vuotta 37 vuotta 37 vuotta 20 vuotta 27 vuotta 17 vuotta 26 vuotta 34 vuotta 60 vuotta 7 vuotta 34 vuotta 40 vuotta 61 vuotta 11 vuotta 32 Sivu 1

12 vuotta 63 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 51 vuotta 40 vuotta 35 vuotta 2 vuotta 37 vuotta 4 vuotta 7 vuotta 45 vuotta 33 vuotta 60 vuotta 21 vuotta 43 vuotta 11 vuotta 14 vuotta 13 vuotta 10 vuotta 38 Sivu 2

13 vuotta 1 vuotta 5 vuotta 54 vuotta 17 vuotta 33 vuotta 2 vuotta 21 vuotta 21 vuotta 16 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 56 vuotta 30 vuotta 32 vuotta 2 vuotta 34 vuotta 38 vuotta 1 vuotta 4 vuotta 7 Sivu 3

14 vuotta 8 vuotta 11 vuotta 39 vuotta 38 vuotta 6 vuotta 20 vuotta 21 vuotta 35 vuotta 5 vuotta 2 vuotta 38 vuotta 25 vuotta 38 vuotta 43 vuotta 37 vuotta 13 vuotta 10 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 4 Sivu 4

15 vuotta 15 vuotta 3 vuotta 59 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 35 vuotta 26 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 5

16 Sivu 6

17 Sivu 7

18 Sivu 8

19 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä lehtori, opetustoimi osa-aika työssä 8. Nykyinen perhemuotonne? Muu, mikä yksi aikuinen, lapset 2 täysi-ikäisiä 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Pitäjän Uutiset -lehti Sisä-Savo, Joutsan Seutu Demari Karjala Joutsan Seutu Sivu 9

20 viikko häme Sisä-Savon Sanomat, Ylä-Karjala -lehti -lehti Orimattilan -Sanomat 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Maaseudun tulevaisuus HS, Maaseudun Tulevaisuu HS Nykypäivä HS HS HS HS helsingin sanomat, aamulehti Kansan Uutiset helsinginsanomat Maaseudun Tulevaisuus, HS Hesari, Demari HS Sivu 10

21 helsingin sanomat Helsingin sanomat Demari, Ilta-Sanomat Helsingin -Sanomat HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Virtailla Forssa, Hirvensalmi Kesälahti Sakkola, Lavia Pertunmaa, Rautu Kittilä, Oulainen Heinolan mlk, Karjala Lappee, Orimattila Pieksämäki, Suonenjoki, Käkisalmi, Räisälä Ruskeala, Käkisalmi Hollola, Viipuri Virolahti, Säkkijärvi Sivu 11

22 Heinola Korpilahti, Viipuri Rantasalmi Joutsa Sysmässä molemmat Vehkalahti (isä) Valkjärvi (äiti) luovutetulla Karjalankannaksella Hollola, Rautu Sippola, Viipuri Perho, Petsamo Pyhäselkä Pyhämaa, Lammi Haapajärvi ja Oulainen muolaa ja kaukola Rautjärvellä ja Hiitolassa siilinjärven maalaiskunnassa Leppävirta Ranua ja Pietarsaari Lapua, Alahärmä Hollola Hämeenlinna Nurmes Sivu 12

23 Sauvo, Kotka Tampere, Urjala Suomussalmi Koivisto, Tyrnävä Orimattila, Luhanka Koria, Jyväskylä Kauhava Hollola Kinnula Nokia ja Kyröskoski Ruokolahti ja Kouvola Forssa, Uurainen pälkjärvi Uusikirkko, Jokioinen Kannonkoski ja -karjala: ruskeala -jyväskylä Perho, Petsamo Sysmä. Hartola Leppävirta Leppävirta Ulkomailla sekä Helsingissä Koivisto ja Jyväskylä Sivu 13

24 Isä Koivistolla, Karjalassa Äiti Sippolassa isä lammi äiti lahti Orimattila Äyräpää (Karjala) ja Hollola, Rautu Oulun lääni Jäppilä Lumivaara, Salmi Hauho Äiti Heinävesi Isä Leppävirta Pohjois-Karjala ja Huittinen Pukkila ja Kiuruvesi Valkeala, Iitti Urjalassa Anjalankoski, Laihia Liperi, Värtsilä Kivennapa ja Viipuri Ähtäri, Teuva Kauhajoki, Jalasjärvi, Iitti Sivu 14

25 14. Mikä on syntymäkuntanne? Mänttä Mikkelin mlk Kesälahti Joutseno Mäntyharju Kittilä Heinola Pieksämäki Käkisalmi Isokyrö (evakkomatkalla) Valkeala Mäntsälä Enonkoski Joutsa Sivu 15

26 Sysmä Vehkalahti Heinolan mlk Perho Pyhäselkä Raahe kemiö Kärkölä Nilsiä pieksämäenmlk Leppävirta helsinki Ylihärmä Nurmes Pori Tampere Suomussalmi Sivu 16

27 Lappeenranta Jyväskylä Kauhava Kinnula Imatra Uurainen liperi Kalanti muurame Perho Hartola Leppävirta Leppävirta Helsinki Jyväskylä lahti Orimattila Sivu 17

28 Heinolan mlk Pirkanmaa Jäppilä Hauho Nilsiä Hollola Helsinki Iitti Urjala Kouvola Värtsilä Hämeenlinna Turku Vaasa 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 18

29 Joutseno Mäntyharju Vehkalahti Sivu 19

30 nastola kirkkonummi Alahärmä Sivu 20

31 Kinnula Imatra, () nastola Joensuu LAhti nastola Lahden seutua Lahtea nastola Hollola/ Häme Sivu 21

32 a Seinäjoki 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Ihmiset, harrastukset ja työ Missä on asunut suurimman osan elämästään. koti + työ + ystävät Tutut paikat, lapsuuden muistot Sukulaiset, ystävät, ympäristön tuttuus Koti, perhe, työ, harrastukset, ystävät, seurakunta Sivu 22

33 Pysyvä asunto Eläminen siellä, ympäröivä luonto, ihmissuhteet Viihtyisä asuinympäristö, palvelut, lapset käy koulua kotikunnassa Rauhallinen asuinympäristö Kauan oleminen Vesistöt, maastot Viihtyvyys, asunto Oma koti, lapset, perhe, työpaikka. Asuu siellä mielellään Juuret ja perinteet sekä ystävät ja sukulaiset Se, missä asioi ja on tekemisissä paikallisten päättäjien kanssa. Kauan asuminen samalla paikkakunnalla Oma koti 35 v. asuminen, perheen muodostuminen, lasten kasvaminen aikuisiksi, työ, koulut, harrastukset, osallistuminen, luottamustehtävät, ystävät, ympäristö, luonto, historiaan tutustuminen... ssa olen asunut vasta 2 vuotta, en ole ehtinyt perehtyä kuntaan enkä ympäristöönkään kuin työni kautta. Orimattilassa asuin 18 vuotta, mutta en kotiutunut sinne vaikka olin mukana monessa harrastuksessa. Koko työhistoria( 33 v) aikana olen nyt seitsemännessä asuinkunnassa. Joka paikassa olen viihtynyt, mutten erityisemmin kotiutunut. Tunnen organisaation, palvelu sekä ympäristö on miellyttävä asua. Työ, ystävät, juuret Tuttuus Asuinkunta syntymästä lähtien Ympäristö, lähipalvelut, kuten terveyskeskuspalvelut ym, kunnanvirasto, ystäviä asuu lähellä, työpaikka, harrastukset lähellä. Sivu 23

34 Koko ikä! Pitkään asuminen ja omien lasten kasvuympäristö ihmiset ja ympäristö se.että kunnassa on perhe,ystävät,oma koti,työ,muistot asunut paikoillaan kymmenen vuotta. entinen savolainen kotiutunut hyvin nastolaan, sopivan kokoinen kunta kauounki kuitenkin lähellä, hyvät linja-autoyhteydet.peruspalvelut kunnassa o.k perhe työ harrastukset Lapsuuden aikainen asuminen, koulunkäynti. Yhteisöllisyys ja ihmisten tunteminen tottumus, historia, jatkuvuus, paikan kauneus, tuttavat, Koti, ystävät, perhe Paikka, jossa on asunut pisimpään. No... Perhe ja työ Elämän aktiivisin aika on eletty täällä - lapset kasvoivat, työ yms. Pitkään oli Lpr kotiseutu, mutta sinne ei juuri yhteyksiä enää ole, vain hautapaikat. Syntymäkunta Kauneus, hyvä elää, olla ja yrittää. Loistavat ulkoilumahdollisuudet. Koti ja viihtyisä asuinympäristö - viihtyminen. Myös se, että kokee kunnan päätöksenteon suht. järkeväksi. Asuminen Läheiset ihmiset perhe, oma talo, ystävät, tuttu kauppa, talon ikkunasta avautuva maisema, lapsuusmuistot, tutut lenkkipolut. Sivu 24

35 Perus elämisen turvallisuuden tunteet,tunnesiteet ja tunne että kunta on osa minua. Sosiaaliset suhteet, työ, ympäristö koti Juuret -perhe täällä, ei tulisi mieleenkään muuttaa pois, olen sopeutunut Oma koti Maksetaan verot ja saadaan teiden kunnostus ja valaistus ym. palvelut Jos tuntee kuuluvansa siihen ja toimintoihin. Perhe, oma koti, työ. Se että siellä on jonkunlaiset juuret sekä yhteyksiä ihmisiin. Myös työpaikka vaikuttaa. Mitä enemmän juuria ja mitä tyytyväisempi juuriinsa on, sitä enemmän se tuntuu kotiseudulta. Myös oman asuinkunnan toiminta eri tilanteissa vaikuttaa eli saako vastakaikua vai onko kohtaamiset tylyjä. n kunta on oikeastaan kaikissa tilanteissa ollut tyly, siitä syystä en koe a kotikunnaksi vaikka asun siellä. Nuorin lapsi syntynyt ja muut kasvaneet seillä ja itse asunnut ja ollut työssö siellä jo 20 vuotta Tuttu ympäristö, löytää helposti palvelut, turvallisuus, lähisukulaiset. ympäristö ystävät Julkisten palvelujen läheisyys ja toimivuus Maisema, metsää, vesistöä, harjua Yhteisöllisyys, turvallisuus, tunnettuvuus. Oma koti, lasten syntymä, työpaikka, lähipalvelut, harrastusmahdollisuudet, kirkko, juurtuminen, oman paikan löytäminen, Perhe, koti, työ Kaunis luonto, turvallinen ympäristö, ihmiset. Sivu 25

36 Yhdistykset, tuttavat, "verot" Viihtyisyys Omat juuret. Omistusasunto siellä Tutut paikat ja palvelut Riittävästi tuttavia ympärillä, tutut maisemat, tietää riittävästi kuka vastaa/tietää mistäkin ja heihin voi olla yhteydessä tarvittaessa, arki pelaa Kunnasta tekee kotiseudun se, että viettää paljon aikaa siellä. Koti Lapset ja vunukat, seurakunta, luonto, asuinpaikka. Kiinteät yhteydet vuodesta 1955 lähtien. Siellä vietetty lapsuus tai nuoruus, tunneside ihmisiin, ystäviin ja paikkakuntaan yleensä Asunto, sukulaiset, kaverit. 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Urheilullisuus, luonto ja sen antamat mahdollisuudet väljä asuminen hyvät palvelut (lähipalvelut, päivähoito, koulut ja terveydenhuolto) Hyvä sijainti, hyvät kulkuyhteydet, luonto lähellä Hyvät palvelut + kehittyvä on Lahden jälkeen en urbaanein paikkakunta, muut landea Selkeimmin asumislähiö Paljon teollisuutta ja muualta muuttaneita. Paljon karjalan evakkojen jälkeläisiä. Teollisuus ja maatalous elävät sovussa yhdessä. Nauhataajama, ei selkeää keskustaa Sivu 26

37 Luonto, ulkoilumahdollisuudet, sopivien palvelujen läheisyys Nauhataajama Hyvät yhteydet ja palvelut Teolliset työpaikat, maisemat, terve suhde yrityksiin ja yrittäjyyteen. Luonto, nauhataajama Luonto lähellä Nauhataajama Kauniit maisemat, urheiluopisto, vahva kunta = riittävän iso Maaseutumaisuus, väljyys Kotikunta Ei mitkään piirteet Taajama-alueen nauhamaisuus, teollisuus, luonto, yhteishenki päätöksenteossa, toistaiseksi olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvä taloustilanne, heikot äänestysprosentit vaaleissa, Itse valitsin n sijainnin vuoksi, hyvät liikenneyhteydet itään ja länteen. Maisemat paljon kauniimmat kuin esim. Orimattilassa tai Kärkölässä. Kunta on teollisuuskunta Kunnan muoto - nauhamaisuus, ei kunnon keskustaa Voisin aivan hyvin asua muussakin kunnassa Pajulahden liikunta- ja urheiluopisto. Runsasveistöinen = kesäasukkaita. Vihreä ympäristö, hyvät liikuntamahdollisuudet Teollisuus Monipuolinen ja moni-ilmeinen ympäristö. nauhataajama ja sen huonot puolet asukkaille Sivu 27

38 en osaa sanoa. ehkä suurempi olen asunut( kärkölässä ja hämeenkoskella) paremmat kulkuyhteydet lahteen heikko imago ja identiteetti Tuttu, kun kauan asunut Tuskin eroaa kovinkaan paljon, Tosin paljon muualta muuttaneita. Hyvin toimeentuleva maalsikunta, jossa peruspalvelut kunnossa, toistaiseksi. Verorasitus nousemassa ikävällä tavalla 2010 alkaen... Ihmiset: kun teollisuus oli työllistävin, tuli paljon asukkaita eri puolilta Suomea, pieni kantaväestö. Luonto: vapaata luontoa vielä, upeita järvimaisemia, retkeilymahdollisuudet hyvät. Liikunta: monipuoliset mahdollisuudet. Erittäin kaunis ja hyvin hoidettu luonto. Luonnonläheisyys, kauneus, komeat miehet Lahdesta sen erottaa ympäristön siisteys, siis n eduksi. Nimi, eipä muuta Teollisuus - muuttokunta Kunta "nuori" Se että muualla esim. kouluavustajat saavat vakituisen työpaikan paitsi täällä ssa. Samoin perhepäivähoitajia pompotellaan naapurikuntia enemmän. Työttömyys,syrjäytyneisyys, romaani kulttuuri voimakasta. Kohtuullinen taloustilanne, poliittinen konsensus, ikärakenne, sosiaaliset vaikeudet. nauhataajama Luonto, liikuntamahdollisuudet, sijainti, työpaikkarakenne Ei mikään Järvet, hyvin toimivat palvelut Yhteistoiminta yritysten ja teollisuuden kanssa. Paljon juurettomia/huonosti voivia. Sivu 28

39 Koti täällä 18 v., ei todellista tietoa muusta. Sisäänpäin kääntyneisyys, pikkuvirkamiesten hitler-toiminta. Terveydenhuolto ei toimi, jos yleensä pääsee lääkärille, diagnoosi on epämääräinen ja aina joutuu menemään uudelleen lääkärille. Hammashoitoon ei pääse lainkaan ja päivystyksestäkään ei ole ollut apua. Tällaiset asiat ovat kuntalaisen kannalta perusasioita, jos ne eivät toimi, miettii helposti kunnan vaihtamista. Junttimainen pikku-kunta tulee valitettavasti mieleen sta. Mainos "Asetu taloksi" on ironinen, sillä jo rakennuslupa-asiat olivat meidän kohdalla niin vaikeita ja päätösten takana oli aina yksi ja sama pikkuhitleri joka keksi uusia asioita jotka muka eivät olleet hakemuksessa kohdallaan. Vastavaa on sitten ollut muissa kunnan palveluissa myös. Päätökset tehdään aika usein ilman avointa keskustelua eikä ainakaan kysytä niiltä joita asia koskee. ympäristö Yleismaisema on näissä en pikkukunnissa tasaisen masentava. Ihmiset kovin sisäänpäin lämpeneviä, tutustuminen todella vaikeaa uusiin ihmisiin. Samanlainen sisäsiittoinen kylä kuin muutkin, mutta luonto/maisemat keskivertoa hienommat Työnantajien teollisuusvaltaisuus. Urheilullisuus ja viihtyisyys sekä luonnonläheisyys tekee paljon. Teollisuus, nauhataajama Luonto, nuorekkuus Luonto, monipuolinen tuotantorakenne Työttömien ja romaanien suuri osuus väestöstä. Luonnonkaunis, ihana ympäristö ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Taideharrastuksiin ja kansalaisopistoon hyvät mahdollisuudet osallistua Lahteen verrattuna pienempi ja helposti lähestyttävä Lahteen verrattuna paljon pienempi, mutta palvelut pelaavat ihan hyvin Terveyskeskuksen palvelut hyviä. Lahden naapurikunnat ovat samanlaisia. Lahdesta tiedotusvälineet kertovat oudosta politiikasta: toriparkki, Kartano, VT 12. Nauhataajama, kohtal. talous Sivu 29

40 Loistopolulla yhdistetty nauhataajama, jossa on hyvä asua, luontoa riittää, palvelut suht. koht. kunnossa. Elinkeinorakenne, se on huomattavan teollistunut. Kunnasa on myös paljon juuretonta väestöä, jolla on ongelmia, päihde- ja toimeentulo-ongelmia. 23. Mikä on mielestänne en menestyksekkäin kunta? taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Heinola Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä /Heinola Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Padasjoki Sivu 30

41 taloudellisesti Hollola - sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola/ sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Artjärvi sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hämeenkoski Hämeenkoski sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti "ei ainakaan " sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sivu 31 taloudellisesti Hollola

42 sosiaalisesti/yhteisöllisesti Heinola taloudellisesti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hartola Asikkala taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hollola lahti artjärvi taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - Sivu 32

43 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hämeenkoski hollola nastola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti - hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola Iitti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Heinola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti?? Sivu 33

44 sosiaalisesti/yhteisöllisesti? taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Hämeenkoski taloudellisesti - - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti lahti lahti hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti hollola lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Asikkala taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti hollola heinola lahti taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Hollola Sivu 34

45 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti, Hollola Ei ainakaan taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Artjärvi taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti nastola hollola nastola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Asikkala taloudellisesti Hollola, sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Sysmä Sivu 35

46 sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Heinola taloudellisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti (naapurikunnista käydään viemässä kauppohin rahaa) samanlaisia samanlaisia taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Sysmä Sivu 36

47 taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Ruumisvarkaus. Tora-Matin ruumis varastettiin ruumishuoneelta, jotta Uudenkylän miehiä ei voitaisi syyttää taposta, koska ruumista ei ollut Kunnan keskus oli Uusikylä Alkuaan Uusikylä, hallintokunta. Kirkollisesti alistettiin Hollolalle keskiajan lopulla, jotta suuri katedraalikirkko saatiin tehtyä. en jakojäännös = Ruuhijärven neljännes l. likimain n kappelisrk:nalle. Suur-Hollolasta erotettu omaksi yhteisöksi Erä- ja rajahistoria, n ruumisvarkaat, Pietarin radan rakentaminen, n kartanot "ruumisvarkaus" Villähde ->Villähti, lähde joka pulpunnut "villisti". Ei varsinaisesti sta tiedossa tarinaa. "Kirkonvarkaat" - varastettiin kirkonrakennuspuut En tiedä, oletan n joskus erotetun Hollolasta, minkä arvelen olevan emäpitäjä keskiaikaisen kirkon perusteella. on aik. erotettu Hollolan suurkunnasta omaksi kunnakseen. Myöskin olen nähnyt näytelmän, jossa kerrottiin tarina nimityksestä "Ruumiin varkaat". En jaksa kirjoittaa niin paljon Sivu 37

48 On n historia I-III-kirjat. Oma näkemys: maanviljelyskulttuuri keskittynyt seuraamaan Salpausselän harjua, josta kehittynyt oma alue. Ruuhijärven käräjät! ei ole ei en jaksa etsiä historiasta on ollut osa Viipurintietä. n ruumiinvarkaat, aikansa julkkikset, vieläkin tunnetaan, vaikka eivät ihan parasta mainosta Hyvä historia kirjoitettu Omaa sukuani asunut ainakin 300 v pääosin maata viljellen, omaansa tai palkollisena Lukuisat kartanot piirtäneet kuvaansa Suomen historiaan Ruotsin ja Venäjän valtakaudella Ei kerrassaan mitään. Ei. Ilmeisesti alueella on ollut saamelaisia joskus, koska Kukkasjärvi on saamea ja tarkoittaa pitkää järveä. Maalaismaisemaa, kartanoita ja kesäasukkaita; monilla helsinkiläisillä on ollut täällä pieniä mökkesä, esim. Salijärven rannalla, he tulivat lauantaina töiden päätyttyä junalla Lahteen ja sieltä linja-autolla an ja sunnuntaina takaisin 140 v. EI Osa Hollolaa keskiajalla, 1600-l. n kappeli "Nyby", oma seurakunta ja kunta n. 200 v. n nimi Anastasia pyhimyksestä -, "ruumisvarkaiden" pitäjä. ei mitäänja kunnan historia ei kiinnosta yhtään Muinaislöydöt jo Ekr 1400-luvulla maininnat Uusikylä, Villähde, Maalla ja merellä kulkeva laiva ja ankkuriristi (kunnan vaakuna) jotenkin liittyy historiaan. - Ei ole. Sivu 38

49 Ei ole En tiedä Ei ole Tarina n ruumisvarkaista. Rautatien rakentaminen sekä vapaussota ovat osa n tarinaa. Lähteet matkalaisille, kirkontapulista varastettiin ruumis. - ei - n tapahtumat liittyvät Salpausselän harjua pitkin kulkeviin maanteihin ja rautatiehen. Nimi anastasiasta, kivikautista asutusta, muinaislinnan jäänteet, pronssikautinen kalmisto Ruuhijärvellä 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? Luonnon arvostus Liikunnan arvostus Perheen arvostus Luontoa pitää suojella Hyvän olon Lähidemokratiaa on. Virkamiehet tuttuja ja uudet koulutetaan... Kunnan teollistuessa voimakkasti 70-luvulla tänne muutti paljon väkeä Itä-Suomesta. Hyvä kotiuttaminen! Maaseudun ja teollisuuden kulku käsi kädessä. Huolehtiminen ja kohtuullisen avoin keskustelu. Avoimuus, välittäminen, yritteliäisyys, talkoohenki ->vähenevä Poliittiset voimasuhteet, urheilullisuus, harrastusmahdollisuudet, omillaan toimeen tulevia - luonnonläheinen - nopeat kulkuyhteydet Sivu 39

Heinola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Heinola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Heinola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Heinola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 32,13 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 952,73 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Jokin muu kunta Sivu 1

Jokin muu kunta Sivu 1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO 1 PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO kysely tehtiin 5. 30.9.2013, kyselylomake s. 58 kyselyyn vastasi 707 kajaanilaista (2 % yli 14-vuotiaista kajaanilaisista), 609 hlöä avoimen linkin kautta ja 97

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila.

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila. MAASEUTUASUMISEN VETOIVOIMATEKIJÄT JA LAATU - kyselytutkimus viimeisen viidenvuoden aikana Länsi-Uudenmaan maaseudulle muuttaneille Koottu 25.3.2010 / MAL koordinaattori KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla Säkylän kunnan asukaslehti 1/2014 uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään uutinen 46 Tarmokas ja tarkka Satu Tietari uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla uutinen 48 Talo valmiiksi ilman stressiä

Lisätiedot

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö polemia Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kylien tulevaisuus Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KYLIEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat!

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat! ONNI ASUU MAALLA Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan Etsi ONNI ja voita Reiskat! Miltä sisäsivulta löysit Onnin? Vastaukset 31.8. mennessä sähköpostiin antti@tulila.fi Tervon ja Vesannon alueella toteutettavan

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2008 Lähiyhteisöllisyys ja alueellinen isännöinti Matinkylän liikenneongelmat ja metro Eteläisen Espoon kaavoitus Isännöinti on taitolaji Märkätilojen

Lisätiedot

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua.

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2013 uudistuva huhtasuo Taitoajoa Lohikoskipäivillä sivu 4 Lohikoski päivillä sivu 7 Huhtasuon uusi päiväkoti sivu 9 Huhtasuolle, Kangaslammelle

Lisätiedot