Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika klo Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen, Kati Koskiniemi, Helena Kosonen, Sauli Kulku, Marjatta Paulorinne, Miska Petäjä, Jukka Poussa, Mauri Pälä, Anni Rusi, Riitta-Liisa Ruusukallio, Liisa Skyttä, Juha-Pekka Särkilahti, Marko Tala, Yrjö Oksanen, Marja Holopainen, Jussi Komulainen, Markku Raitaranta, Airi puheenjohtaja poissa poissa sihteeri tuomiokapitulin auditoija johtava kappalainen tuomiokapitulin auditoija Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN Veli-Pekka Järvinen Marja Oksanen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella AAPASUO SYLVI Aapasuo Sylvi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto JÄRVINEN ASKO Järvinen Asko Todistaa MARJA OKSANEN Marja Oksanen seurakuntasihteeri

2 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 2(14) Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjantarkastajat 3 4 Käsittelyjärjestys 3 5 Ilmoitusasiat 3 6 Seurakuntapastorin viran täyttö 4 7 Diakoniaviran täyttö 5 8 Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn sopimuksen lakkauttaminen 7 9 Suomen Lähetysseuran kanssa tehtävä sopimus Etiopian Dessien kaupunkiseurakunnan ja musiikkityön tukemiseksi 7 10 Suomen Lähetysseuran kotimaan työn sopimuksen purkaminen 8 11 Harjun seurakunnan toimintakertomukset Talouden toteutuma 9 13 Seuraava kokous 9 14 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 10

3 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 3(14) 1 Kokouksen avaus Veisattiin virsi 490, puheenjohtaja johdatti rukoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtava kappalainen Markku Komulainen on papiston esimies. Hän valmistelee seurakuntaneuvostoon tulevat henkilörekrytoinnit. Hänen läsnäolonsa hyväksyttiin puheoikeudella. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajat Vuorossa ovat Aapasuo Sylvi ja Asula-Myllynen Ritva. Koska Ritva Asula-Myllynen oli pois, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sylvi Aapasuo ja Asko Järvinen. 4 Käsittelyjärjestys 5 Ilmoitusasiat Hyväksyttiin esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. - Edellisen kokouksen pöytäkirja luettavissa osoitteessa: seurakuntaneuvosto - Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 58/2013 ja 1-2/ Kirkkoon liittynyt marraskuussa henkeä ja joulukuussa henkeä - Kirkosta eronnut välillä 121 henkilöä - Haukiluoma-Lamminpään alueneuvoston muistio Tesoman alueneuvoston muistio Lähetyksen- ja kansainvälisen diakonia toimikunnan muistio 1/ Lielahden-Lentävänniemen alueneuvoston muistiot ja Pispalan alueneuvoston muistio Torpan työskentely alkaa klo sopalla

4 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 4(14) D:HA: 26/021/ Seurakuntapastorin viran täyttö Esittely Seurakuntapastori Teuvo Suurnäkki on lähettämässään kirjeessä pyytänyt eroa seurakuntapastorin virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi alkaen, (liite 1).Teuvo Suurnäkki on toiminut Haukiluoma-Lamminpään aluepastorina. Lähtösaarna on Tesoman kirkossa helluntaina klo 10 alkavassa messussa. Haukiluoma-Lamminpään aluekokonaisuus on laaja. Sen aluetyön seurakuntapastorin viran tehtävänkuvaus kattaa miestyön, laitostyön sekä yhteiskunnallisen työn kokonaisuuksia. Lisäksi Harjun seurakunnassa pappisvirkojen määrä on Tampereen alueen alimpia väestöpohjaan nähden. Harjun seurakunnan jumalanpalvelusten, rippikoululaisten, Harjun alueen koulujen, laitosten, sekä kirkollisten toimitusten määrä, puoltavat myöskin viran jatkumista ja täyttämistä viranhoitajan eläköitymisen jälkeen (liite 2). Seurakuntapastorin virka on budjetoitu Harjun seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Tavoitteena on viran sisäinen täyttö. Esitys 1. Seurakuntaneuvosto lähettää Teuvo Suurnäkin eronpyynnön Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi, 2. valmistelee viran täyttöprosessia Tampereen seurakuntien sisäisen haun keinoin. Virasta kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittaa halukkuudestaan virkaan klo 16- mennessä, 3. nimeää valmistelutyöryhmän (valmistelujaosto, Markku Komulainen, Jukka-Pekka Ruusukallio) viran täyttöprosessia ja lausuntoa varten kokoukseen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja seurakuntaneuvoston lausuntoa varten Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, 4. esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, että viran voi ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan, 5. kiittää seurakuntapastori Teuvo Suurnäkkiä ansiokkaasta työstä vuosien aikana Harjun seurakunnassa. Muutoksenhaku Tiedoksi Päätettiin esityksen mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tuomiokapituli Teuvo Suurnäkki

5 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 5(14) D:HA: 27/021/ Diakoniaviran täyttö Esittely Diakoniatoimikunnan asettama työryhmä on laatinut diakoniaviran täytöstä seuraavan virantäyttöön liittyvän perustelun; Harjun seurakunnan diakoniatiimistä jäi eläkkeelle vuonna 2013 vanhustyönohjaaja Marja Kylä-Laaso ja sosiaaliohjaaja Satu Tahlo- Jortikka, joka vastasi diakonian monitoimitila Silmukan toiminnasta. Heidän tilalleen ei palkattu työntekijöitä. Silmukan olemassaolo turvattiin siirtämällä diakoni Pia Ojalahti Silmukan ohjaajaksi syksyllä Vanhustyönohjaajan tehtävät siirtyivät sosiaaliohjaaja Maija Lehtosen vastuulle. Diakoniatyön toimikunta esittää seurakuntaneuvostolle, että Harjun seurakunnassa säilytetään seitsemän diakonian virkaa. Diakonissa Leena Hytönen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle Vapautuvaa virkaa haetaan ensisijaisesti diakonian alue- ja perustyöhön Tesoman läntiselle palvelualueelle, jonka väestömäärä on n (Harjun seurakunnan väkiluku on n ). Diakoniatyö palvelee kaikkia väestöryhmiä, myös kirkkoon kuulumattomia. Diakoniatyön vastaanotoilla kävi vuonna 2013 yhteensä 2000 henkilöä. Harjun seurakunnan diakonian viranhaltijat sijoittuvat alueittain seuraavasti: Virpi-Hannele Kianen: Johtava diakonian viranhaltija Arja Tikka: Pispala, Hyhky, Tahmela, Epilä Marja Seppänen: Lamminpää, Haukiluoma, Lintuviita Antti Kulmala: Käräjätörmä, Tohloppi, Virontörmä Leena Hytönen: Tesoma, Ristimäki, Kohmankaari, Ikuri Pia Ojalahti: Kalkku, Rahola, Puisto-Kaarila, Winterin alue Ulla Pettinen: Lielahti, Ryydynpohja, Pohtola, Lentävänniemi Diakoniatiimiin kuuluvat myös vanhustyönohjaaja Maija Lehtonen, emäntä Minna Mäkelä, keittäjä Marjo Martikainen ja pastori Rainer Backström. Diakonian viranhaltijoiden työnkuvaan kuuluu asiakastyön lisäksi rippikouluohjaajan tehtävät ja Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen. Diakonian vastaanotot toteutetaan Pispalan, Tesoman ja Lielahden kirkolla. Tavoitteena on toteuttaa diakonian vastaanottotoimintaa työparityöskentelynä. Diakoniatyön haasteita ovat tulevina vuosina köyhyyden ja henkisen hädän kasvu sekä sukupolvien yli ulottuva näköalattomuus ja heikko usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Yhteiskunnan palveluetuuksien riit-

6 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 6(14) tämättömyys on myös haaste diakoniatyölle. Työtä tehdään syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisissa marginaaleissa elävien ihmisten parissa. Teemme yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Vanhusväestön laitospaikkoja vähennetään Tampereella ja ikäihmisten kotona asuminen lisääntyy. Tämä kasvattaa kotikäyntityön ja yksilökohtaisen kohtaamisen tarvetta. Tesoman työttömien ruokailu toteutetaan kahdesti viikossa Tesoman kirkolla. Ruokailijoiden määrä kasvaa tasaisesti. Diakoniatyön ruokailuihin osallistui vuonna 2013 yhteensä 8284 henkilöä. Avustamisen määrä näkyy diakonian vastaanotoilla myös ruokakassien suuressa määrässä. Ruokakasseja jaettiin Harjun alueella vuonna 2013 yhteensä 6819 kpl. Tampereen seurakuntayhtymän rekrytointiohjeen mukaan sisäinen täyttö on mahdollista seuraavin edellytyksin: Yhtymän virkasääntö 5, 4 mom. Haettavaksi julistaminen Virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on 1) viran täyttäminen väliaikaisesti muutoin kuin koeajaksi; 2) kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 :ssä tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen seurakuntajaon muuttamisen johdosta; 3) jäljempänä 19 :n 3 momentissa tarkoitettu siirtäminen toiseen virkasuhteeseen samassa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä tai siihen kuuluvassa toisessa seurakunnassa; 4) koeajaksi otetun viranhaltijan määrääminen vakinaiseksi; 5) viran uudelleen täyttäminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää siten, että virkaan valitaan joku muu kelpoisuusehdot hakuajan päättyessä täyttänyt hakija; 6) henkilön ottaminen sellaiseen virkaan, johon kuuluvat tehtävät tai suurimman osan niistä hän on viran perustamiseen saakka hoitanut tilapäisenä viranhaltijana tai työsopimussuhteessa vähintään kuusi kuukautta, mikäli hän täyttää viran kelpoisuusehdot; 7) kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :n 3 momentissa tarkoitettu kanttorin viran täyttäminen osa-aikaisena tai sivutoimisena; tai 8) muu erityisen painava syy. Sisäinen täytön edellytykset ovat voimassa. Esitys 1. Seurakuntaneuvosto valmistelee viran täyttöprosessia Tampereen seurakuntien sisäisen haun keinoin. Virasta kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittaa halukkuudestaan virkaan klo 16 mennessä, 2. nimeää valmistelutyöryhmän (valmistelujaosto, diak.toimikunnan pj Marja Koivisto, Virpi-Hannele Kianen, Markku Komulainen) viran täyttöprosessia ja lausuntoa varten kokoukseen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle.

7 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 7(14) Diakoniaviran voi ottaa vastaan alkaen. Muutoksenhaku Päätettiin esityksen mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. D:HA: 29/51/ Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn sopimuksen lakkauttaminen Esittely Esitys Muutoksenhaku Tiedoksi Harjun lähetystyön- ja kansainvälisen diakonian toimikunta esittää kokouksen muistiossa Harjun seurakuntaneuvostolle, että Harjun seurakunta lakkauttaisi Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn suuruisen nimikkosopimuksen Etiopian kirkkomusiikkikoulutuksen kanssa. Sopimusta tehdessä vuonna 2009 ajatuksena oli, että sopimuksesta osa (40%?) suuntautuisi Endrias Hussienin musiikkityön hyväksi Dessieen, mutta tätä ajatusta ei kirjattu sopimukseen auki. SLS:lta saadun tiedon mukaan tästä summasta ei ohjaudu yhtään Dessien musiikkityölle, vaan koko tuki on ohjautunut SLS:n Addis Abebassa sijaitsevassa kirkon musiikkikoululle. Endrias Hussien on vieraillut Harjun seurakunnassa kahdesti. Hän on antanut kasvot lähetystyölle ja Etiopiaan. Hänet mm. siunattiin 2009 lähetysjuhlilla ns. Harjun lähetystyöntekijäksi. Harjun seurakuntaa palvelisi paremmin, jos tuki kohdistuisi Dessieen. Suomen Lähetysseuran kanssa tehty sopimus Endrias Hussienin työn tukemiseksi lakkautetaan. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tähän päätöksen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle. Suomen Lähetysseura D:HA: 30/51/ Suomen Lähetysseuran kanssa tehtävä sopimus Etiopian Dessien kaupunkiseurakunnan ja musiikkityön tukemiseksi Esittely Harjun lähetystyön- ja kansainvälisen diakonian toimikunta esittää kokouksen muistiossa Harjun seurakuntaneuvostolle, että Harjun

8 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 8(14) seurakunta tekisi sopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa Etiopian Dessien kaupunkiseurakunnan ja musiikkityön tukemiseksi. Tämä on edellisessä pykälässä lakkautettavan sopimuksen korvaava sopimus, joka kohdentuu tarkemmin kuin lakkautettava sopimus. Esitys Muutoksenhaku Tiedoksi Harjun seurakunta tekee Suomen Lähetysseuran kanssa / vuosi kannatussopimuksen Etiopian Dessien kaupunkiseurakunnan ja sen musiikkityön tukemiseksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tähän päätöksen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle. Suomen Lähetysseura D:HA: 31/51/ Suomen Lähetysseuran kotimaan työn sopimuksen purkaminen Harjun Lähetystyön - ja kansainvälisen diakonian toimikunta esittää kokouksen muistossa Harjun seurakuntaneuvostolle, että Harjun seurakunta lakkauttaisi Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn 5045,64 suuruisen sopimuksen Anneli Hukarin kotimaan työlle. Anneli Hukarin kanssa tehty sopimus on tehty vuonna Hän jää eläkkeelle v alussa, joten on luontevaa lakkauttaa sopimus tässä tilanteessa. Esitys Muuoksenhaku Tiedoksi Suomen Lähetysseuran kanssa tehty sopimus Anneli Hukarin tekemän kotimaantyön hyväksi puretaan. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tähän päätöksen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostolle. Suomen Lähetysseura 11 Harjun seurakunnan toimintakertomukset 2013 Esittely Harjun seurakunnan toimintakertomukset liitteenä.

9 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 9(14) Valmistelujaosto keskusteli toimintakertomuksesta todeten että, keskustelu ja toimintakertomukseen perehtyminen luo pohjan myös Topalla pidettävään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden iltatyöskentelyyn. Työskentely valmistaa piispantarkistukseen. Sekä toimintakertomus, että Torpan työskentelystä laadittava muistio toimitetaan myös piispantarkistuksen toimittajille. Piispantarkistusohjeistuksen mukaisesti teema Torpan työskentelylle on Missä olemme. Tämä tarkoittaa menneen arviointia, toimintaympäristön analyysiä, yhteiskunnan muutosta, kirkon jäsenyyttä ja sen tukemista. Piispantarkistuksen yhteydessä pidettävässä tarkistuksen toimittajien, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä työskentelyssä teema ja painopiste on Mihin meitä kutsutaan. Siinä suuntaudumme selkeästi tulevaan, menneen ja nykytilanteen analyysimme pohjalta. Esitys Muutoksenhaku Seurakuntaneuvosto käy keskustelun vuoden 2013 toimintakertomuksista ja Harjun seurakunnan toiminnasta. Päätettiin esityksen mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. 12 Talouden toteutuma Esitys Esityslistan postituksen aikaan lopullinen talouden toteutuma ei ollut vielä valmis, mutta arvio on, että talouden toteutuma on hyvä. Talouden toteutuma vuodelta 2013: ,47, 436,47 ylitystä. Muutoksenhaku Todettiin talouden toteutuma. Ei muutoksenhakuoikeutta. 13 Seuraava kokous Seurakuntaneuvoston seuraava kokous on klo Tesoman kirkolla. Seurakuntaneuvosto ja työntekijät tapaavat Torpan kurssikeskuksessa klo alkaen.

10 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (14) 14 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenohjauksen ja päätti kokouksen klo

11 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (14) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälä 1-14 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1-7, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 8-10 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. vaatimusviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: nen ja -aika Tampereen Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 Postiosoite: Tampere Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 8-10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

12 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (14) tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika

13 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuun osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

14 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot