Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen"

Transkriptio

1 1

2 Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen 2 2

3 Perustettu vuonna 1973 Keikyän musiikkiopisto Keikyän musiikkikoulu Äetsän musiikkikoulu Sastamalan musiikkiopisto 2009 alkaen Osastot: Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Musiikin perustason avoin osasto 3

4 Sisällysluettelo Musiikkiopiston 39. toimintavuosi... 5 Työvuosi... 7 Opetustuntimäärä... 7 Hallinto... 8 Opetustoiminta... 9 Muskari... 9 Musiikin perustaso... 9 Musiikkiopistotaso Musiikkiopiston avoin osasto Musiikin perusteet, mupe Opetushenkilökunta Oppilaat Solistiset tasokurssit Yleisten aineiden tasokurssit Perustason päättötodistuksen saivat Stipendit Oppilasluettelo Tapahtumakalenteri Syksy Kevät Konserttiohjelmat lukuvuonna Käytännön tietoja musiikkikoulun toiminnasta Yhteystiedot: Lukukausimaksut Pääsykokeet

5 MUSIIKKIOPISTON 39. TOIMINTAVUOSI Lukuvuosi Lukuvuonna Sastamalan musiikkiopiston tunnettuutta ja toimintaa 3-vuotiaassa kaupungissa tuotiin esille useilla eri tavoilla. Yhteistyö muiden kulttuuritoimijoiden kanssa laajeni. Mukaan saimme yhä uusia yhteistyötahoja, joiden tilaisuuksissa musiikkiopiston oppilaat olivat esiintyjinä. Musiikkiopisto järjesti oppilaskonsertteja ja soitinesittelyjä eri puolille kaupunkia. Esiintymistilaisuuksia oppilaille järjestettiin määrällisesti aiempaa enemmän. Aivan uusi ulottuvuus musiikkiopiston oppilaille oli saada vierailla esiintyjinä Tamperetalossa yhdessä muiden Pirkanmaan alueella toimivien tuntiperusteista valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten yhteisesti järjestämässä Kuulolla! -tapahtumassa kevätlukukaudella Noin viisikymmentä lasta ja nuorta edusti tilaisuudessa opettajiensa johdolla Sastamalan musiikkiopistoa näyttävästi ja taidolla! Orkesterimme esittämä samba oli valloittava: huolellisesti harjoiteltu ja äänimaisemaltaan rikas. Esityksestä välittyi suurelle yleisölle aidon tunnelman lisäksi soittamisen ja osaamisen riemu. Viikonlopputapahtuman yhteyteen järjestettiin myös Pirkanmaan alueen musiikkioppilaitosten opettajille yhteinen koulutustilaisuus. Yksi Kuulolla! -tapahtuman tavoitteista oli kehittää musiikkioppilaitosten yhteistyötä Pirkanmaalla. Lukuvuoden aikana peruskouluissa toteutetut soitinesittelyt saivat jatkoa edellisistä vuosista. Soitinesittelyvierailuille on ollut tilausta ja näitä tapahtumia on toteutettu opettajien opetustyön suomien ajallisten mahdollisuuksien puitteissa. Lukuvuonna opetushenkilökunnan virkajärjestelyt toivat merkittäviä muutoksia. Elokuussa 2011 täytettiin pianon-, viulun- ja lyömäsoitinopettajan virat sekä yhdistelmävirka musiikin perusteisiin ja yhtyesoittoon. Kulttuuripalveluiden ja musiikkiopiston yhteinen palvelusihteerin virka täytettiin lokakuusta 2011 alkaen. Oppilaitoksen kasvaessa uusiin mittoihin 50 %:sen palvelusihteerin saaminen helpotti hallinnollisten töiden organisointia. Tietotekniikan kehittäminen ja toimiston sijoittaminen pysyvästi yhteen paikkaan on tärkeä kehitysaskel sekä hallinnon että opettajien ja musiikinopetuspalveluja ostavien kannalta. Sastamalan musiikkiopiston opetustarjonta monipuolistui. Viulu-Suzuki opetus aloitettiin syyslukukaudella Suzuki-opetukseen kooltaan sopivien viulujen hankinta musiikkiopistolle mahdollisti Suzuki-opetuksen aloittamisen. Musiikin varhaiskasvatuksen soitinvalmennus sai näin uuden toivotun lisän. Sastamalan kaupungin prosessiorganisaatiossa tapahtui muutos, kun vuoden 2012 alusta alkaen koko laaja elämänlaadun osaprosessi musiikkiopisto mukanaan siirtyi osaksi kasvun ja kulttuurin prosessia. Kohti tulevaisuutta Kaikkina kuluneina vuosina olen nauttinut työstäni, joka on ollut mielenkiintoista ja monin tavoin haastavaa. Musiikkiopistossa annettava opetus on arvokasta lasten ja nuorten tervettä kehitystä edistävää kasvatus- ja opetustyötä. Tämä päämäärä kirkkaana mielessä pitäen on auttanut läpi vuosikymmenten, samoin kuin vahvojen, musiikkikulttuuria arvostavien musiikinystävien vankkumaton tuki tehtävälle kasvatustyölle. Huomiotta ei myöskään sovi jättää työyhteisön yhteen hiileen puhaltamisen taitoa. 5

6 Sastamalan musiikkiopistolle on rakennettu ja saatu vahva kivijalka, joka antaa hyvät puitteet kehittää musiikinopetusta yhäti laajenevassa Sastamalan kaupungissa. Pian 40- vuotisjuhlaa viettävälle oppilaitokselle, sen opiskelijoille ja henkilökunnalle toivotan onnea ja menestystä oppilaitoksen kehittämistyössä lasten ja nuorten parhaaksi. Yhteisistä antoisista työvuosista oppilaitani, työyhteisöäni ja yhteistyökumppaneita lämpimästi kiittäen, Kristiina Virtanen rehtori 6 6

7 TYÖVUOSI Syyslukukausi Kevätlukukausi OPETUSTUNTIMÄÄRÄ Syyslukausi 2011 Kevätlukausi Sambaorkesterin harjoitukset (kuva: Katariina Virtanen) 7

8 HALLINTO Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Lautakunnan toimialana on kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut sisältäen museotoimen ja musiikkiopiston, liikuntapalvelut, vapaa sivistystyö (kansalaisopisto) sekä kuntalaisten kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan edistäminen ja tukeminen. Sastamalan musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma on hyväksytty Sastamalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa Opetussuunnitelma tuli voimaan Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta : Jäsen Varajäsen Jokinen Jenni, pj. Kinnari Samuli, vpj. Einola-Nevander Päivi Hirvikoski Vesa Kynnysmaa Tuula Mäkipää Esa Sylander Ismo Topi Raija Tuominen Heli Kaaja Taru, kh.ed. Rinne Tomi, nuorisovaltuuston edustaja Toivo Johanna Rahkola Päivi Tenhunen Maija-Liisa Mustapuro Onni Heiskanen Anna-Mari Mäkipää Jarkko Inkinen Harri Ketola Heli, alk. Ketonen Terhi Pirttikoski Jaakko Väissi Jouko Nieminen Hannu Arja Valtonen, kulttuurijohtaja, valmistelija Mäki-Tanila Eero, johtaja, elämänlaatu- ja elävä maaseutu, esittelijä alkaen Arja Valtonen, kulttuurijohtaja, esittelijä Opetusministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla päättänyt tehdystä hakemuksesta myöntää Sastamalan kaupungille oikeuden saada taiteen perusopetukseen valtionosuutta laskennallisten opetustuntien määrän mukaan lukien. Musiikin opetus annetaan laajan oppimäärän mukaan. Valtionosuuden peruste vuodelle 2011 oli opetustuntia x 70,10 euroa/h. 8 8

9 OPETUSTOIMINTA Sastamalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain ( /633) mukaista musiikin perusopetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellisesti etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkeaasteiseen koulutukseen. Sastamalan musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetus jakaantuu neljään tasoon: varhaisiän musiikkikasvatus, musiikin perustaso, musiikkiopistotaso ja musiikin perustason avoin osasto. Musiikin perustasolle ja musiikkiopistotasolle pyritään pääsykokeiden kautta. Solistisen aineen oppituntien lisäksi musiikin saloihin perehdytään musiikin perusteiden eli mupen sekä yhteismusisoinnin tunneilla. Musiikkiopistopalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä elinikäiselle musiikin harrastamiselle sekä antaa mahdollisuudet hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkeaasteen koulutukseen. Tavoitteena on itseilmaisun valmiudet saanut itsenäinen ja sosiaalinen nuori sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tyytyväinen asiakas. 1. Muskari Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari kuuluu taiteen perusopetukseen. Muskari -tunneilla tutustutaan musiikkiin laulaen, leikkien, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja soittimiin tutustuen. Opetus etenee ikätasoittain: - Vauvamuskari - Vanhempi lapsi 1-vuotiaat -ryhmä - Vanhempi lapsi 2-vuotiaat -ryhmä - Muskari 3-vuotiaat - Muskari 4-vuotiaat - Muskari 5-vuotiaat - Soitinvalmennus 6-vuotiaat 2. Musiikin perustaso Jokaisella oppilaalla on pääaine, jota musiikin perutasolla opiskellaan viikoittain pääsääntöisesti 45 minuutin soittotunnilla. Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla solistisia aineita ovat: Jousisoittimet: Viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso Puupuhaltimet: Huilu, oboe, klarinetti, saksofoni, nokkahuilu, trumpetti Vaskipuhaltimet: Trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba Muut instrumentit: Harmonikka, kantele, klassinen laulu, klassinen kitara, sähkökitara, sähköbasso, rummut, piano, pianon vapaa säestys Solistisen aineen oheen kuuluvat musiikin perusteet sekä yhteismusisointi tarkoittaen bändiä, kuoroa, orkesterisoittoa ja kamarimusiikkia. Nämä oppitunnit ovat pituudeltaan pääsääntöisesti minuuttisia. 9

10 Musiikin perustasolla tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja, oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. 3. Musiikkiopistotaso Musiikin perustason opinnot suorittaneet voivat halutessaan jatkaa musiikkiopistotason opintoihin. Opetusta annetaan samoissa oppiaineissa ja oppiaineryhmissä kuin musiikin perustasoilla. Musiikkiopistotasolla tavoitteena on opittujen taitojen kehittäminen niin, että oppilaalla on edellytykset musiikinharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammatti- ja korkeakouluopintoihin. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävä opetusmenetelmä. Musiikkiopistotasolla oppilas laajentaa musiikin eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Musiikkiopistotasolla viikottainen soittotunti on 60 minuuttinen. Musiikkiopistotason opintojen aikana pääaineesta suoritetaan niin kutsuttu D-kurssi sekä musiikin perusteista jatko-opinnot. Ryhmäaineiden tunnit ovat kestoltaan minuuttia. Musiikkiopistotasolla oppilas kehittää musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta, tottuu omaksumaan ja hallitsemaan musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja oppii hahmottamaan musiikkia sekä kuullun että luetun pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. 4. Musiikkiopiston avoin osasto Avoimen osaston opiskelu on tarkoitettu musiikkia harrastaville lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaaksi otetaan hakija, joka ei halua opiskella musiikkiopiston varsinaisen opetussuunnitelman mukaan tai joka ei ole saanut pääsykokeissa opiskelupaikkaa. Tunnit pidetään pääasiassa ryhmäopetuksena ja oppituntien kestot ovat noin minuuttisia. Opetusta annetaan kitaran- ja viulunsoitossa, vaski- ja puupuhaltimissa sekä harmonikan- ja kanteleensoitossa

11 MUSIIKIN PERUSTEET, MUPE Taidon ja tiedon sulautumisesta soiva säveltaide Sastamalan musiikkiopiston opetussuunnitelmaan kuuluvat yleiset aineet, joita opiskellaan solistisen aineen ja yhteismusisoinnin ohessa musiikin perusteet eli mupe ryhmissä: Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet 7-vuotiaille Musiikin perusteet 8-vuotiaille Musiikin perusteet 1 Musiikin perusteet 2 Musiikin perusteet 2 täydentävä Musiikin perusteet 3 Musiikin perusteet 4 Musiikin perusteet 4 täydentävä Musiikin perusteet 5 Musiikin perusteet 6 Musiikin perusteet 7 Musiikin perusteet rumpaleille Musiikin perusteet aikuisille Ylhäällä vas. Musiikkiopiston lapsikuoro pikkujoulukeikalla (kuva: Suvi Kukkonen), oik. haitaria soittamassa Saaga Tuomi sekä opettaja Miila Viitaniemi (kuva: Kristiina Virtanen). Alhaalla vas. Aaro Pelttari ja opettaja Simo Rantanen (kuva: Kristiina Virtanen) ja oik. bändiharjoituksissa: Aleksi Inkinen (vas.), Otto Rahkola, Arttu Juvela ja Toni Hannula (kuva: Katariina Virtanen). 11

12 OPETUSHENKILÖKUNTA Nimi Rehtori Virtanen Kristiina Opetusaine piano Opettajat Ahjo Sandy Jokilehto Tuukka Kallio Tuuli Koskiluoma Mirjami Lilvanen Liisa Lipasti Sakari Markkanen Juuli Mattelmäki Vera Moisnik Hanna-Mari Neuvonen Sampo Nurminen Jorma Rantanen Simo Viitaniemi Miila Világi Livia Vilpakka Päivi Virtanen Katariina huilu pianon vapaa säestys piano viulu kantele piano oboe viulu, viulu-suzuki laulu lyömäsoittimet trumpetti, kornetti kitara, sähkökitara, sähköbasso harmonikka piano, säestys, pasuuna musiikin varhaiskasvatus musiikin perusteet, kitara, sähkökitara, yhtyeet, pianon vapaa säestys Ostopalveluopettajat Alanko Teija Mattinen Mirja Varjoranta Kimmo piano sello klarinetti 12 12

13 OPPILAAT Musiikin perustasolla, musiikkiopistotasolla, varhaiskasvatuksessa sekä perustason avoimella osastolla opiskeli lukuvuoden aikana yhteensä 427 oppilasta. (Tilanne syyskuu 2011) Osasto Musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso 210 Musiikin varhaiskasvatus 201 Avoin osasto 16 YHTEENSÄ 427 Musiikin perustason solististen pääaineiden opiskelu: Oppiaine f m Yht. Harmonikka Huilu Kantele Kitara (akustinen) Kitara (sähkökitara) Klarinetti Laulu Pasuuna Piano Pianon vapaa säestys Rummut ja lyömäsoittimet Saksofoni Sello Sähköbasso Trumpetti / kornetti Viulu YHTEENSÄ Avoimen osaston toimintaan osallistui lukuvuoden aikana solistisen aineen opiskelijoita sekä ainoastaan ryhmäopetukseen osallistuvia opiskelijoita. 13

14 Pääsykokeissa musiikkiopistoon pyrki ja sisään otettiin uusia oppilaita eri aineisiin seuraavasti: Oppiaine Pyrkijöitä Sisään otettuja f m Yht. f m Yht. Huilu Kantele Kitara (akustinen) Kitara (sähkökitara) Laulu Piano Piano vapaa säestys Rummut Saksofoni Sähköbasso Viulu YHTEENSÄ Trumpetistit Roosa Hakala ja Fanni Tamminen joulutunnelmissa Sylvään koululla (kuva: Suvi Kukkonen) 14 14

15 SOLISTISET TASOKURSSIT (*) koulun ulkopuolinen opiskelija) Nimi Opettaja Harmonikka, perustaso 3 Ahonen Saija Miila Viitaniemi Huilu, perustaso 1 Malmi Camilla Malmi Henrika Rusama Saara Vilmunen Annika Sandy Ahjo Sandy Ahjo Sandy Ahjo Sandy Ahjo Huilu, perustaso 2 Mäki-Kerttula Anni Ratia Aini Sandy Ahjo Sandy Ahjo Klassinen kitara, perustaso 1 Mäkilä Niki Katariina Virtanen Piano, perustaso 1 Junnila Ella Järvinen Elina Kiikala Annika Kopi Henna Lee Daniel Malmi Camilla Malmi Henrika Marjamäki Ilona Ylipaino Hilda Ylipekkala Siiri Tuuli Kallio Hanna-Mari Mõisnik Teija Alanko Sakari Lipasti Hanna-Mari Mõisnik Tuuli Kallio Tuuli Kallio Sakari Lipasti Tuuli Kallio Tuuli Kallio Piano, perustaso 2 Tabell Sonja Teija Alanko 15

16 Piano, perustaso 3 Helttula Katri Kinnari Mikko Tabell Suvi Ylöniemi Kaisla Livia Világi Kristiina Virtanen Teija Alanko Livia Világi Sähkökitara, perustaso 1 Hannula Toni Riutta Christian Salo Miika Siivonen Juuso-Pekka Tammisalo Veikko Katariina Virtanen Katariina Virtanen Katariina Virtanen Simo Rantanen Katariina Virtanen Viulu, perustaso 1 Bäckman Liina Lakkonen Rebecca Mirjami Koskiluoma Mirjami Koskiluoma Viulu, perustaso 2 Aarinen Pirita Jukarainen Amanda Järvelä Eveliina Kulo Maria Vera Mattelmäki Mirjami Koskiluoma Mirjami Koskiluoma Mirjami Koskiluoma 16 16

17 YLEISTEN AINEIDEN TASOKURSSIT Musiikin perusteet 1 Opettaja: Katariina Virtanen Bäckman Hanna Hakala Roosa Junnila Viljo Järvinen Elina Karvo Vilhelmiina Kopi Henna Koskinen Aurora Lakkonen Rebecca Lehtimäki Elsa Lehtinen Annika Lepistö Jenna Mansikkamäki Severi Mäkelä Anniina Mäkilä Niki Ojala Heikki Riutta Eemil Rusama Sofia Selin Säde Ylipaino Hilda Musiikin perusteet 2 Opettaja: Katariina Virtanen Bäckman Liina Holma Riina Inna Siiri Jalo Alli Junnila Vilma Koivula Linda Kolisoja Maria Kylväjä Salla-Maarit Laine Rebecca Linnainmaa Paula Malmi Camilla Malmi Henrika Mäkinen Essi Niininen Elviira Pajuranta Tuuli Pulkkinen Roosa Ratia Aini Vihavainen Saara Ylipekkala Siiri 17

18 Musiikin perusteet 3 Opettaja: Katariina Virtanen Aarinen Pirita Halme Alina Jalo Aapo Jukarainen Amanda Järvelä Eveliina Kinnanen Matleena Kolisoja Sofia Koski Heta Kulo Maria Lahtivirta Ronja Laitala Leena Liljeström Saga Liljeström Sara Malmi Johanna Mäenpää Vivian Mäki-Kerttula Anni Nummi Vilhelmiina Orpana Matilda Tammisalo Veikko Vilmunen Annika Vilmunen Erika Väkevä Oona Ylöniemi Kaisla Musiikin perusteet 4 (perustason päättösuoritus) Opettaja: Katariina Virtanen Kinnari Mikko Siuko Viivi Tabell Sonja Tabell Suvi Tirkkonen Loviisa Tokola Tuulia PERUSTASON PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAIVAT Ahonen Saija Helttula Katri Kinnari Mikko Tabell Suvi 18 18

19 STIPENDIT Sastamalan musiikkiopiston oppilasyhdistys ry:n kannatusstipendit saivat: Haapaniemi Hannes, Jalo Aapo, Koivula Linda, Liljeström Sara, Linnainmaa Paula, Mäkinen Eetu, Ratia Aini, Riutta Christian, Seppä Elina ja Ylöniemi Kaisla. Sastamalan Sydänyhdistyksen stipendin sai: Kinnari Mikko Lions Club Sastamala / Lindan ja Suodenniemen Maatalousnaisten stipendin sai: Kinnanen Matleena Äetsä / Keikyä Lions Ladyjen stipendit saivat: Aarinen Pirita ja Ahonen Saija Musiikkiopiston oppilasyhdistyksen stipendirahastoon tekivät lahjoituksen: Lions Club Sastamala / Linda, Sastamalan Sydänyhdistys, Suodenniemen Maatalousnaiset, Vammalan Rotaryklubi ja Äetsä / Keikyä Lions Ladyt Stipendejä jakamassa olivat Aleksi Sandroos ja Katariina Virtanen. Kevätkonsertissa stipendein palkitut (kuva: Miia Koskenheimo-Huhtala) 19

20 OPPILASLUETTELO Nimi Pääaine Syntymä- Kouluuntulovuosi vuosi (*siirtynyt toisesta musiikkiopistosta) Aalto Alpertti dr Aarinen Pirita vl Aarinen Sarita pf Aarnio Natalia pf Ahonen Johanna p v-s Ahonen Saija acc Alhosaari Aapo dr * Anttila Oskari dr * Buckingham Daniel pf Buckingham Lydia pf Bäckman Hanna vl Bäckman Liina vl Finska Adalmiina pf Haapaniemi Hannes p v-s Haapaniemi Juho vl * Haapaniemi Matias pf Haapaniemi Mikko cl Hakala Roosa tp * Hakanen Jani pf Halme Alina pf * Halme Torsti acc Halonen Tuomas pf Hannula Toni el-g Helttula Katri pf * Hirvonen Heidi pf Holma Riina dr Huoponen Sani vl Hyttinen Eelis acc Hyttinen Topias pf Ijäs Tenho el-g Inkinen Aleksi pf Inna Siiri pf Jaakkola Annu vl Jalo Aapo dr Jalo Alli vl Jukarainen Aata vl Jukarainen Amanda vl Junnila Ella pf Junnila Vappu fl Junnila Viljo ac-g Junnila Vilma pf * Juvela Arttu el-b Järvelä Eveliina vl Järvenpää Antti tb * Järvinen Elina pf Järvinen Melina pf

21 Kares Laura ac-g Karvo Vilhelmiina pf Keljo Riina ac-g Kiikala Anniina pf Kiikala Annika pf * Kimpanpää Amanda pf Kinnanen Matleena vl Kinnari Mikko pf Knuutila Oskari dr Koivula Essi vl Koivula Linda vl Kolisoja Maria pf Kolisoja Sofia pf Kopi Henna pf Koski Heta pf Koskinen Antti dr Koskinen Aurora vl Koski-Vähälä Saku dr Koski-Vähälä Tuuli pf Kraapo Julius ac-g Kuikka Hille pf Kulmala Anseliina vl Kulo Maria vl Kursi Ville pf Kuusela Aapeli vl Kuusela Lyydia pf Kuusisto Eetu-Oskari pf Kylväjä Salla-Maaria pf Lahdenniemi Päivi p v-s Lahtivirta Ronja p v-s * Laine Eeli el-g * Laine Rebekka vc * Laitala Elias dr * Laitala Leena pf * Lakkonen Rebecca vl * Laukkanen Viivi p v-s Lee Daniel pf Lee Rosemarie pf Lehtimäki Elsa pf Lehtinen Anette pf Lehtinen Annika dr Lehto Emma vl Lehto Siiri pf Lehtovirta Sami el-b Lemmetyinen Annamaria voc Lepistö Jenna pf Liemola Viivi pf * Liljeström Saga vl Liljeström Sara vl Lindroos Eetu dr Linnainmaa Heikki ac-g Linnainmaa Paula vl Lähde Roosa pf

22 Lähde Santra vl Malmi Camilla pf Malmi Henrika pf Malmi Johanna pf Mansikkamäki Severi el-b Marjamäki Ilona pf Marjamäki Tarmo voc Mikkola Iina kantele Mäenpää Vivian pf * Mäkelä Anniina vl Mäkelä Roosa pf Mäki-Kerttula Anni fl Mäki-Kerttula Iida vl Mäki-Kerttula Mikko dr Mäkilä Niki ac-g Mäkinen Antti pf Mäkinen Eetu ac-g Mäkinen Essi fl * Mäkinen Katariina pf Mäkinen Katri pf Mäkinen Suvi vl Niininen Elviira pf Nummi Mirjami p v-s Nummi Vilhelmiina pf Ojala Heikki pf Oksanen Rasmus pf Orpana Amanda acc Orpana Matilda vl * Pajuranta Tuuli pf Parkkinen Tua kantele Passi Veera pf Pelttari Aaro el-b Penkkimäki Heli vl Penkkimäki Minna el-g Perttula Konsta dr Pohjanterho Jan-Markus dr Pohjanterho Saga-Lilja pf Pohjanterho Tomas dr Pouru Vilma vl Puhakka Miko el-g Pulkkinen Roosa ac-g Pyhälä Sanni vl Rahkola Otto dr Rainio Sanna-Maija pf Rainio Viia pf Raittinen Johannes el-g Rantanen Helga vl Rantanen Martta fl Ratia Aini fl Raunio Tuomas tb * Reunanen Kalle dr Ritanen Touko dr * Riutta Eemil vl

23 Riutta Tuomas el-g Roschlau Julia pf Roschlau Oskar el-g Rusama Saara fl * Rusama Sofia vl Sakari Anu pf Salo Miika el-g Sandroos Aleksi p v-s Selin Säde vl Seppä Elina ac-g Seppälä Iiro dr Setälä Wiktoriina vc Siivonen Juuso-Pekka el-g Sirviö Laura pf * Siuko Viivi pf Siuko Vili sax Suutari Jonne ac-g Syrén Jaakko dr Tabell Sonja tp Tabell Suvi pf Tamminen Fanni tp Tammisalo Veikko ac-g Tammisalo Venla pf Tammisalo Vuokko pf Tanninen Elisa pf Tiensuu Marika pf Tirkkonen Loviisa cl * Toiviainen Jimi dr Toivola Valto dr Tokola Topias ac-g Tulonen Tatu tb Tuomi Iida vl Tuomi Saaga acc Tuomisto Noora p v-s Vainiomäki Joonatan dr Vainiomäki Judit pf Valkama Mervi pf Valtanen Annariina p v-s Valtanen Ilona pf Vesa Onni ac-g Viander Krista vl Vihavainen Johannes dr Vihavainen Saara pf * Vilmunen Annika pf Vilmunen Erika pf Wolff Ekke dr Vuokko Aleksi el-g Vuorinen Anniina pf Vuorinen Elina pf Väkevä Alma pf Yli-Hongisto Miikka voc Ylinen Lotta cl * Ylinen Wilma dr

24 Ylipaino Hilda pf Ylipaino Juho p v-s Ylipekkala Siiri pf Ylöniemi Kaisla pf MUSIIKIN VARHAISKASVATUS (muskari) Aalto Iida Aalto Niilo Aho Hanna Aho Hilda Ahokas Otava Ahonen Julia Ahonen Matias Alakruuvi Aamu Alamäki Alisa Anttila Iida Anttila Julius Anttila Roni Broman Riikka Eränen Aamu Friman Joni Grönblom Jimi Haakana Ilona Haapanen Juuso Heikkilä Kaisa Heikkilä Laura Heinimaa Oliver Heinonen Milja Henttonen Kasper Hiitti Veeti Hirvonen Jutta Huusko Nelli Hämäläinen Helmi Hämäläinen Hilla Ilkka Mimosa Iltanen Jenni Inkinen Enni Inkinen Neea Jalava Fiona Jalava Sofia Jalonen Elli Joensuu Petrus Joensuu Pihla Junttila Aino Junttila Anniina Juurikivi Sofia Järvenpää Jami Järvinen Aleksi Järvinen Lauri Järvinen Pihla Järvinen Sonja Kaaja Helga Kallio Aatos Kallio Helmi Kanerva Siiri Kartesalo Aino Kartesalo Eini Keivaara Luka Kerkkänen Miihkali Kiiskinen Aleksi Kimpanpää Eemeli Kimpanpää Lassi Kimpanpää Miia Kopi Hanna Korhonen Alisa-Emilia Korhonen Joona Korpela Luka Koskela Janne Krapi Senni Krebs Laura Kunnari Arttu Laaninen Tuomas Laitinen Daniel Lankinen Petra Lankinen Roope Lehtinen Kamilla Lehtinen Suvi Lehtinen Verneri Lehtiö Eero Lipand Mariliis Markkula Sofia Matintalo Minttu Meriluoto Luukas Metsäpelto Pinja Micetic Lidia Moisio Milla Mustalahti Aava Myllymäki Antti Mäkelä Aleksanteri Mäkelä Oskari Mäki-Laurila Veera Mäkinen Ada Mäkinen Elsa Mäkiranta Juho Nieminen Rasmus Niittymäki Verneri

25 Nykänen Sonja Olechnovic Milana Pajala Iiro Pajala Meeri Pajamäki Walter Pakkala Pinja Parvio Matilda Parvio Mikael Passi Anna Peltonen Aaron Peltonen Ronja Penttilä Vilma Peuraniemi Armi Peuraniemi Emma Peuraniemi Heidi Pietilä Tuomas Piirainen Wilfred Pirttikoski Niilo Pohjanterho Sascha Prusi Sanni Pärnasalu Hannele Rahola Anni Rantanen Niklas Rapeli Iida Rautiainen Miina Rautiainen Vilma Rauva Anton Riitinki Erika Ryömä Enni Ryömä Essi Saarinen Oona-Elena Saarinen Otto-Eemil Salonsaari Alvar Savolainen Aaro Savolainen Olli Seppä Timi Seppänen Evert Sipilä Seela Sisättö Seere Siuko Senni Siuronen Armas Sjösten Sara Soo Lauri Sorri Mariia Suoja Laura Suvila Emilia Syrjänen Maiju Takamaa Lumi Takamaa Säde Talvio Eero Tanskanen Veikka Tapio Jatro Tapio Jusse Tapiola Lenni Tero Olivia Teronen Anni Toivola Helvi Toivola Sylvi Toivonen Anni Toivonen Ella Tomula Roope Tuomisto Antti Tuomisto Olavi Tuomisto Tyyne Tuovinen Jenny Tähtinen Niklas Törmä Siiri Uusitalo Eino Vaittinen Veera Valkama Santtu Valkama Teemu Vidfelt Axel Vidfelt Emil Vidfelt Iiris Vihakas Ilmari Vihakas Lauri Viitamäki Oskari Virtanen Oliver Virtanen Viena Vistilä Jone Wolff Ella Vuorenoja Emmi Vuorenoja Topias Vuorenoja Veeti Vuorinen Helmi Vähäkoski Miska Yli-Erkkilä Elias Yli-Erkkilä Kukka-Maaria Ylikomi Alma Ylikomi Sanni 25

26 SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON AVOIN OSASTO Blinov Nikita Buckingham Lily Haapaniemi Saima Hujo Oskari Hujo Tino Juvela Aleksi Koskinen Sirpa Kulmala Asseri Lipand Sandra Matikainen Julia Matikainen Onni Micetic Alexander Punkka Linda Punkka Tuukka Selin Benjamin Seppänen Elvira Seppänen Evert Setälä Wiktoria Wolff Ella Ylhäällä vas. pikkuviulisti Lily Buckingham soittotunnilla (kuva: Kristiina Virtanen), oikealla Sylvään koulun koululaiskonsertissa (kuva: Katariina Virtanen), alhaalla Aapo and the boys: Christian Riutta (vas.), Eetu Mäkinen, Hannes Haapaniemi ja Aapo Jalo esiintymässä musiikkiopiston kevätkonsertissa (kuva:miia Koskenheimo-Huhtala) 26 26

27 TAPAHTUMAKALENTERI Syksy Opettajien kokous Ilmoittautumistilaisuudet opetuksen järjestämiseksi: klo Sastamalan musiikkiopistolla ja klo Marttilan koululla Lukuvuosi alkaa Vanhempienilta Sylvään koulun auditoriossa Kirjaset-tapahtuma Vammaisten kulttuuriviikon avajaiset Radio Mantan levyraati Yllätysten yö, musiikkia non-stop! Sastamalan musiikkiopiston salissa Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan lukion juhlasalissa Soiva joulukortti Hopun palvelukeskukseen Koululaisjoulukonsertti Muistolan koululla Koululaisjoulukonsertti Sylvään koululla Musiikkiopiston pikkujoulukonsertti Vammalan lukion juhlasalissa Joulusoittajaiset Syyslukukausi päättyy Musiikkiopiston lapsikuoro esiintymässä itsenäisyyspäivän juhlassa opettajansa Katariina Virtasen johdolla, säestäjänä Sakari Lipasti.(Kuva Maija Latva / Alueviesti) 27

28 Kevät Kevätlukukausi alkaa Musiikkikasvatusmessut, Kuulolla! Tampere-talossa Pienten pianistien iltapäiväkonsertti musiikkiopiston salissa Oppilaskonsertti Mouhijärven kirjastossa Soitinesittely Pehulan koululla Soitinesittely Varilan koululla Pianistien iltapäivä Mouhijärven seurakuntatalossa Pääsykokeet musiikkiopistoon pyrkiville Vappuparaati Vammalan torilla Oppilaskonsertti musiikkiopiston salissa Museoiden yö Äitienpäiväkonsertti Vammalan lukion juhlasalissa, Sakari Lipasti Kevätkonsertti Vammalan lukion juhlasalissa Kehitysvammaisten kesätapahtuma Viulu-suzuki ryhmä esiintymässä kevätkonsertissa (kuva Kristiina Virtanen) 28 28

29 KONSERTTIOHJELMAT LUKUVUONNA Yllätysten yö Sastamalan musiikkiopistolla klo Green day Wake me up when September ends Apollo: 1 Kurkela Sun särkyä anna mä en Amanda Jukarainen, laulu Green day When I come around Vivian Mäenpää, laulu Ronja Lahtivirta, koskettimet/laulu Veikko Tammisalo, sähkökitara Aapo Alhosaari, rummut säest. Katariina Virtanen, basso Bullet for my Valentine No easy way out Trollers: 1 Survivor Eye of the tiger Toni Hannula, sähkökitara Bullet for my Valentine All these things I hate Aleksi Inkinen, koskettimet Arttu Juvela, basso Otto Rahkola, rummut säest. Katariina Virtanen, sähkökitara Trad. Vem kan segla Niki Mäkilä. kitara 1 Muro Aamu Heikki Linnainmaa, kitara 1 säest. Katariina Virtanen, kitara klo J.S.Bach Menuetti Aurora Koskinen, viulu 2 Kroli Donkey Doodle Pirita Aarinen, viulu 2 Schumann Kaksi Krenatööriä Paula Linnainmaa, viulu 2 Suomi Minne käy ilmassa tie Aurora Koskinen, viulu 2 Rapsutus Pirita Aarinen, viulu Mollpolsen Paula Linnainmaa, viulu Japanilainen kuutamo Suvi Mäkinen, viulu 3 Sariola Ruoho huojuu tuulessa Aata Jukarainen, viulu 3 Kilpinen Metsämiehen laulu Aapeli Kuusela, viulu 3 Suomi Seitsemän miehen voima Dahms Ruusulle Juho Haapaniemi, viulu 3 Brahms Valssi Rebecca Lakkonen, viulu 3 J.S. Bach Giguetta Linda Koivula, viulu 3 Williams Across the Stars Sara Liljeström, viulu 3 Dvorak Humoreski Maria Kulo, viulu 3 Böhm Sarabande Matilda Orpana, viulu 3 29

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT Opettajat Korhonen, Harri...Rehtori Fredriksson, Päivikki...Apulaisrehtori, historia ja yhteiskuntaoppi Akkila, Susanna...Äidinkieli ja kirjallisuus Ala-Louko, Jukka...Liikunta ja terveystieto Auvinen,

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

Savonlinnan Taidelukion vuosikertomus lv. 2013-2014

Savonlinnan Taidelukion vuosikertomus lv. 2013-2014 Savonlinnan Taidelukion vuosikertomus lv. 2013-2014 Sisällysluettelo SAVONLINNAN TAIDELUKIO, LUKUVUOSI 2013 2014.............. 3 HISTORIAN LEHDILTÄ................................. 4 TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA.............................

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

Satakunnan Yleisurheilu ry

Satakunnan Yleisurheilu ry SATY Tiedotelehti 1/2013 Tiedotelehden sisältö Kenttäpäällikön palsta...2 Toimihenkilöt 2013...4 SATY:n hallitus...4 Muut toimihenkilöt...4 Toimikunnat...4 Koulutukset...5 Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi,

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

PRiMA ViSTA ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2006 HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2007!

PRiMA ViSTA ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2006 HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2007! PRiMA ViSTA ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2006 HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2007! APULAISREHTORIN SANA 3 TOIMISTO TIEDOTTAA YHTEYSTIEDOT 4 JOHTOKUNTA 5 AINEJOHTAJAT 5 OPPILASMAKSUT,

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12 K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 15/2011 3.8.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat teija kuuppo Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6 Toivo kantaa, vaikka

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Valitse sinulle sopivin sähkösopimus. Kalenteri 2015. Missä päin Suomea * asutkin, voit olla Vattenfallin asiakas. Tutustu eri sähkötuotteisiin,

Valitse sinulle sopivin sähkösopimus. Kalenteri 2015. Missä päin Suomea * asutkin, voit olla Vattenfallin asiakas. Tutustu eri sähkötuotteisiin, Kalenteri 2015 Kuva: Xanteri, Juva, Vattenfallin Energiahetki-kuvakisa Oletko muuttamassa? Laita sähköasiasi kerralla kuntoon: vattenfall.fi/muutto Valitse sinulle sopivin sähkösopimus Missä päin Suomea

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 4/07-08

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 4/07-08 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 4/07-08 Kanslia tiedottaa Rehtorin palsta Aukioloajat Kansliassa ei kesän aikana ole päivystystä. Kanslia avautuu jälleen elokuun 11. päivä ja on siitä lähtien

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44 Kahvi ja pulla Pääsiäinen 2014 Numero 44 2 Miksei minulle ole tullut tietoa? Välillä törmää kysymykseen, miksei joku ole saanut tietää jotain asiaa. Todella monesti vastaus selviää jatkokysymyksistä: Oletko

Lisätiedot

SUDET - LIIKU HYVÄSSÄ LAUMASSA JALKAPALLOJAOSTO KAUSI

SUDET - LIIKU HYVÄSSÄ LAUMASSA JALKAPALLOJAOSTO KAUSI SUDET - LIIKU HYVÄSSÄ LAUMASSA JALKAPALLOJAOSTO KAUSI 2015 KAUSIJULKAISU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Kausijulkaisu 2015 - Jalkapallojaosto 3 Puheenjohtajan tervehdys 4 Ennakkotunnelmat 5 Edustuksen otteluohjelma

Lisätiedot

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry 2015 Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on vuonna 2001 perustettu turkulainen, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys, joka pyrkii auttamaan Turun sekä sen lähialueiden

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

Näkymä Pispalaan säilyy Nuolialanlaaksoon pientaloja, Naistenmatkantieltä viherkäytävä Pyhäjärven rantaan

Näkymä Pispalaan säilyy Nuolialanlaaksoon pientaloja, Naistenmatkantieltä viherkäytävä Pyhäjärven rantaan SULO! SOLAKAMPI SUVIPIZZA Yksi täyte, puolikas juusto ja olematon hinta. KINKKUSULO, TONNIKALASULO, PEPPERONISULO, HERKKUSIENISULO Tarjoushinnat voimassa vain mainituilla täytteillä. Tuote myynnissä 1.6.

Lisätiedot

Tue seuraasi. Bonusta kaikille!

Tue seuraasi. Bonusta kaikille! KAUSIJULKAISU 2015 Tue seuraasi. Bonusta kaikille! Tiedäthän, että voit tukea LeKi-futista 3 prosentin lisäbonuksella tekemällä ostoksia Stadiumilla? Samalla oma henkilökohtainen bonuksesi säilyy. Eli

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORI SINFONIETTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORI SINFONIETTAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 2 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA/TP 2 KULTTUURILAUTAKUNTA 4 HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Omat vaarit ja isovaarit kiinnostavat Sivu 5. Suntio on kirkon käyntikortti Sivu 6. Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 12/2011 8.6.

Omat vaarit ja isovaarit kiinnostavat Sivu 5. Suntio on kirkon käyntikortti Sivu 6. Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 12/2011 8.6. K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 12/2011 8.6.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Urut soivat Padasjoella sivu 7 Omat vaarit ja isovaarit kiinnostavat

Lisätiedot

Nimi Name Yhteystiedot Contact Information. menestyksen tekijä

Nimi Name Yhteystiedot Contact Information. menestyksen tekijä Nimi Name Yhteystiedot Contact Information menestyksen tekijä KEVÄÄN 2008 YHTEISHAUT syksyllä 2008 alkava tutkintoon johtava koulutus Nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 14.1. 15.2.2008 Degree

Lisätiedot

LIMINGAN MUSIIKKIVIIKOT 48. Limingan musiikkileiri Konserttisarja

LIMINGAN MUSIIKKIVIIKOT 48. Limingan musiikkileiri Konserttisarja LIMINGAN MUSIIKKIVIIKOT 48. Limingan musiikkileiri Konserttisarja TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 LIMINGAN MUSIIKKIVIIKOT 2014 TOIMINTAKERTOMUS 48. LIMINGAN MUSIIKKILEIRI KONSERTTISARJA Sisältö 48. LIMINGAN MUSIIKKILEIRI

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki?

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? Minustakin maestro! Antti Hakkarainen Piano soikoon! Vapaan säestyksen aakkoset Käytännöllisyyttä ja toiminnallisuutta

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN LUKIO LUKUVUOSI 2012 2013

TAMMERKOSKEN LUKIO LUKUVUOSI 2012 2013 1 TAMMERKOSKEN LUKIO LUKUVUOSI 2012 2013 KUVIA TAMMERKOSKEN LUKIO Sammonkatu 2, 33540 Tampere lukiot.tampere.fi/tammerkoski Rehtori Matti Hännikäinen Apulaisrehtori Tuija Ylöniemi Sisäkannen kuvat: Kuvataiteen

Lisätiedot

ASENNETTA Kalenteri 2006

ASENNETTA Kalenteri 2006 ASENNETTA Kalenteri 2006 Pääkirjoitus S Taide elämään eison vieraassa kaupungissa, aurinko paistaa niin talviselta taivaalta kuin etelässä on mahdollista, silmäni ovat liimaantuneet valtaviin edessäni

Lisätiedot

PK-35:n seuralehti 2011. Mestaruutta puolustamassa

PK-35:n seuralehti 2011. Mestaruutta puolustamassa PK-35:n seuralehti 2011 Mestaruutta puolustamassa MILLAINEN PERHE, SELLAINEN PESUKONE. PESUKARHU PELASTAA PYYKKIPÄIVÄN! UPO-pesukoneet ovat täynnä elämää helpottavia ominaisuuksia: monipuoliset ohjelmat,

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/13-14

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/13-14 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/13-14 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/13-14 Kanslia tiedottaa... Rehtorin palsta... Näppärit tulivat, näkivät ja voittivat!... Opiston loppukevään

Lisätiedot