SOPIMUS MUSIIKKIOPISTOJEN YHDISTYMISESTÄ JA MUSIIKKIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS MUSIIKKIOPISTOJEN YHDISTYMISESTÄ JA MUSIIKKIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVELLÄ"

Transkriptio

1 1 (5) SOPIMUS MUSIIKKIOPISTOJEN YHDISTYMISESTÄ JA MUSIIKKIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVELLÄ YHDISTYMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUS KOHDAT 2 JA 3 PÄIVITETTY Sopimuksen osapuolet Tampereen NMKY ry / Pirkanmaan musiikkiopisto, osoite Eteläpuisto 4, Tampere (y-tunnus ), jäljempänä PMO tai Pirkanmaan musiikkiopisto Ylöjärven kaupunki / Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto, osoite PL 22, Ylöjärvi (y-tunnus ), jäljempänä Ylöjärvi 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joiden mukaisesti Ylöjärvi antaa musiikkiopistotoiminnan (Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto) Tampereen NMKY ry:n / Pirkanmaan musiikkiopiston järjestettäväksi. Sopimuksen myötä valtionosuudet siirtyvät PMO:lle. Toiminnan laajuus Ylöjärvellä annettavan vuotuisen opetustuntimäärän ja opistossa opiskelevien ylöjärveläisten oppilaiden lukumäärän osalta säilyvät vuoden 2014 mukaisena. 3 Hallinto ja päätöksenteko 4 Henkilöstö Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan PMO:n hallintomallia, joka on määritelty PMO:n johtosäännössä. Johtosääntöä täydennetään vastaamaan tätä sopimusta. Ylöjärven kaupunki nimeää kaksi äänivaltaista edustajaa PMO:n johtokuntaan. Edustajan toimikausi on vähintään kaksi (2) vuotta. Sama henkilö voi toimia johtokunnassa yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi (6) vuotta. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston palveluksessa oleva, liitteen 1 mukainen henkilöstö siirtyy PMO:n palvelukseen alkaen. Henkilöstö siirtyy työsopimuslain 1 luvun 10 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti. Siirtyvälle henkilöstölle noudatetaan kunnallinen opetushenkilöstön työ- ja virkaehtosopimusta / kunnallista yleistä työ- ja virkaehtosopimusta sopimuskauden loppuun ( ) saakka. Ylöjärvi on velvollinen huolehtimaan yhteistoimintamenettelylain mukaisista velvoitteista oman siirtyvän henkilöstönsä osalta. Ylöjärvi pidättäytyy työnantajana toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteiden ehtojen yhdenmukaistamista. Ylöjärvi vastaa viranhaltijoiden ja työntekijöiden ennen luovutuspäivää ja luovutuspäivänä erääntyneistä tai kertyneistä palvelussuhteesta johtuvista palkka- tai muista saatavista niihin liittyvine lakisääteisine sivukuluineen. Siirtyvät kertyneet säästövapaat sekä ansaitut/pitämättömät vuosilomat jäävät lomavelaksi Ylöjärvelle. Luovutuspäivän jälkeen syntyvistä palvelussuhteisiin liittyvistä tai niihin perustuvista saatavista ja velvoitteista vastaa PMO.

2 Ylöjärvi korvaa PMO:lle sen vastattavaksi siirtyvät, ennen luovutuspäivää kertyneet vuosiloma-ajan palkka- ja lomarahakustannukset niihin liittyvine lakisääteisine sivukuluineen. Osapuolet laativat yhteenvedon tämän kohdan mukaan korvattavista kustannuksista. Yhteenvetoa täsmennetään luovutuspäivää vastaavaksi 30 päivän kuluessa luovutuspäivästä. Ylöjärvi suorittaa korvattavan summan 30 päivän kuluessa edellä mainitun täsmennyksen valmistumisesta. Ylöjärvellä säilyy vastuu sen palveluksessa kertyneistä eläkemenoperusteisista maksuista. Vastuu varhaiseläkemaksuista jakautuu Ylöjärven ja PMO:n kesken Kevan (kuntien eläkevakuutus) kohdentumisperiaatteiden mukaisesti. Niille Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston työntekijöille tai viranhaltijoille, jotka ovat syntyneet tai luvuilla ja ovat kunnallisen lisäeläkkeen saavuttaneet, myönnetään palkatonta keskeytystä eli palkatonta työlomaa tai virkavapautta Ylöjärven kaupungilta. Mikäli edellä mainittu viranhaltija tai työntekijä hakeutuu kokonaan tai määräaikaisesti PMO:n palveluksesta muun työnantajan palvelukseen tai irtisanoutuu muusta syystä, siitä on ilmoitettava Ylöjärven kaupungille virka- tai työvapaan keskeyttämistä ja palvelussuhteen päättämistä varten. 5 Ylöjärven toimipiste/palvelupiste 6 Soittimet Ylöjärvellä on PMO:n toimipiste. PMO nimeää toimipisteen hoitajan. Ylöjärvi järjestää PMO:lle sen tarvitsemat opetustilat sekä niiden kiinteistönhoidon ja siivouksen veloituksetta. Poikkeuksena nykyinen musiikkiopistorakennus, josta PMO maksaa vuosittain vahvistettavan vuokran ja siivouskulut. Mikäli nykyinen musiikkiopistorakennus poistuu musiikkiopistokäytöstä, osoittaa Ylöjärvi tilat musiikkiopisto-opetukselle. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston soittimet ovat Ylöjärven kaupungin omaisuutta. Musiikkiopistojen yhdistymisen jälkeen PMO hallinnoi soittimia sekä hoitaa niiden vuokraamisen ja huollot. PMO vastaa Ylöjärven musiikkiopistorakennuksessa olevien pianojen virittämisestä. Yhteiskäytössä olevien pianojen viritykset hoidetaan puoliksi. Soitinlista liitteenä (liite 2). Ylöjärven soittimet ovat ensisijaisesti ylöjärveläisten ja hämeenkyröläisten sekä toissijaisesti muiden käytössä. 7 Muu kalusto, nuotisto, opetusmateriaali, stipendi- ja soitinrahasto Ylöjärvellä musiikkiopiston käytössä olevan kaluston omistaa Ylöjärvi ja se jää PMO:n käyttöön yhdistymisen jälkeen. Nuotisto ja muu opetusmateriaali siirtyy PMO:n omistukseen. Ne palautuvat Ylöjärvelle, jos sopimus purkautuu viiden vuoden sisällä. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston stipendi- ja soitinrahastoa hoidetaan rahaston sääntöjen mukaan. 8 Opetuksen järjestäminen ja oppilaspaikat PMO:n rehtori päättää hakijoiden hyväksymisestä oppilaaksi sekä Ylöjärven toimipisteessä järjestettävästä opetuksesta, yhteistyössä toimipisteen hoitajan kanssa. Opetustoiminnan yhteensovittamisen osalta otetaan huomioon Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston ja PMO:n liitosselvityksessä esille nousseet linjaukset. Kevätlukukauden 2015 osalta musiikkiopiston opetus- ja konserttitoiminta toteutetaan Ylöjärvellä Länsi- Pirkanmaan musiikkiopistossa syksyllä 2014 tehdyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. 2 (5)

3 9 Yhteistyöryhmä PMO jatkaa yhteistyötä musiikkipainotteisten luokkien kanssa. Kerhotunneista aiheutuvat kulut maksaa Ylöjärvi. Oppilasmäärät lasketaan ja tilastojen mukaan. Oppilaan kotikuntana pidetään sitä kuntaa, jossa oppilaalla on kotikuntalain mukainen kotipaikka lukukauden alussa. 3 (5) Ylöjärven ja PMO:n välillä käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyöneuvottelut, joissa määritellään mm. Ylöjärven maksuosuuteen vaikuttavat tekijät. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat PMO:lta rehtori, toimistopäällikkö, toimipisteen hoitaja sekä Ylöjärveltä vapaaaikajohtaja ja sivistysosaston hallintopäällikkö. 10 Ylöjärven maksuosuus 11 Lukukausimaksut 12 Tietohallinto alkaen PMO:lle siirtyvät Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston tulot ja menot vuodelle 2015 on budjetoitu oheisessa tulo- ja menoarviossa (liite 3). Ylöjärven maksuosuus toiminnasta on euroa vuonna Ylöjärven maksuosuutta tarkastellaan vuosittain yhteistyöneuvotteluissa. PMO toimittaa Ylöjärvelle maksuosuuden perusteena olevat keskeiset tunnusluvut (esim. tilinpäätöstiedot, oppilaspaikan ja opetustunnin hinta). Investointikynnyksen ylittävistä hankinnoista sovitaan erikseen. PMO laskuttaa Ylöjärven maksuosuuden neljä (4) kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Maksuaika on 21 päivää. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistosta siirtyvien oppilaiden osalta noudatetaan kevätlukukauden 2015 maksuissa Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistossa syksyllä 2014 voimassa olevia taksoja. Siirtymäaika maksujen yhtenäistämiseksi on 1,5 vuotta. Perustason ja musiikkiopistotason oppilaiden lukukausimaksut ovat ylöjärveläisille ja hämeenkyröläisille vuosina (suluissa PMO): Kevätlukukausi 2015: 250 (320 ) Syyslukukausi 2015: 290 (320 ) Kevätlukukausi 2016: 290 (320 ) Syyslukukaudesta 2016 alkaen: PMO:n johtokunnan päättämä maksu. Kaikissa muissa maksuissa ja alennuksissa (avoin opetus/vapaalinja, musiikkileikkikoulu, bändikoulu, orkesterikoulu, sisarusalennus ym.) noudatetaan PMO:n voimassa olevia taksoja syyslukukaudesta 2015 alkaen. Ylöjärvi vastaa voimassa olevista leasing-sopimuksista niiden sopimuskausien loppuun asti. Luettelo siirtyvistä sopimuksista liitteenä (liite 4). Ylöjärvelle hankitun oppilashallinto-ohjelma Opuksen siirtymisestä PMO:lle sopii PMO suoraan ohjelman omistavan yrityksen kanssa. PMO on rekisterinpitäjä oppilashallinto-ohjelman Opus/Eepos sisältämille, olemassa oleville sähköisille asiakastiedoille, jotka sopimuksen myötä siirtyvät PMO:lle. PMO ei ole henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä muiden ennen sopimuksen voimaantuloa syntyneiden asiakastietojen osalta.

4 4 (5) Nykyiset tietokoneiden ja kopiokoneen leasing-sopimukset jatkuvat voimassaolevien sopimuskausien loppuun ja Ylöjärvi laskuttaa kustannukset PMO:lta. Ylöjärvi säilyttää tietoliikenneyhteydet opistorakennukseen ja laskuttaa kustannukset PMO:lta. 13 Sopimuksen muuttaminen Tämän sopimuksen muutoksista päätetään yhtäpitävästi Ylöjärven ao. lautakunnassa ja PMO:n johtokunnassa. 14 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ei päästä, siirtyy asian käsittely toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 15 Opetuksen järjestämislupa Ylöjärvi hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä musiikkiopiston opetuksen järjestämisluvan peruuttamista ja valtionosuustuntien siirtoa Tampereen NMKY ry/pmo:lle. Tampereen NMKY ry/pmo hakee vastaavasti ministeriöltä opetuksen järjestämislupaansa laajennusta koskemaan Ylöjärveä ja Hämeenkyröä sekä Ylöjärvelle myönnettyjen valtionosuustuntien siirtoa Tampereen NMKY ry/pmo:lle. 16 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus astuu voimaan, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö siirtää PMO:lle Ylöjärven musiikkiopistotoiminnan järjestämisluvan ja valtionosuustunnit vähintään samana kuin vuodelle Sopimuksen irtisanomisaika on vähintään 12 kk. Sopimus voidaan irtisanoa vain kalenterivuoden alusta alkaen. Allekirjoitukset Ylöjärvellä Ylöjärven kaupunki Kaupunginjohtaja Sivistysjohtaja Matti Hursti Tampereella Tampereen NMKY ry / Pirkanmaan musiikkiopisto Puheenjohtaja Matti Vainio Rehtori Jouni Auramo

5 5 (5) Liitteet Toiminnanjohtaja Timo Sinervo 1. Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä 2. Musiikkiopiston käytössä olevat Ylöjärven omistamat soittimet 3. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 siirtyvän toiminnan osalta 4. Luettelo siirtyvistä ja päättyvistä sopimuksista

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus)

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Kh 3.5.2010 Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Osapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (kuntayhtymä) Sopimuksen

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot