PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS UUDISRAKENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS UUDISRAKENNUS

2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 2 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT Maaosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Tuennat ja vahvistukset Paalut Tuennat Vahvistukset Erityiset tuennat ja vahvistukset Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Kasvillisuus Erityisalueiden päällysteet Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Leikkivarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarastot Pihakatokset Aidat ja tukimuurit 36

3 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO-OSAT Perustukset Anturat Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Erityiset perustukset Alapohjat Alapohjalaatat Alapohjakanaalit Erityiset alapohjat Runko Väestönsuojat Kantavat seinät Pilarit Palkit Välipohjat Yläpohjat Runkoportaat Erityiset runkorakenteet Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko-ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Parvekkeet Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet Kattoikkunat ja luukut 66

4 1267 Erityiset vesikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako-osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Kaiteet Väliovet Erityisovet Tilaportaat Erityiset tilajako-osat Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit Muut erityiset tilaosat Tilaelementit Kylpyhuone-elementit Kylmähuone-elementit Saunaelementit Talotekniikan tilaelementit Hormielementit TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT 109

5 22 ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIETO-OSAT LAITEOSAT Siirtolaitteet Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestösuojalaitteet Allaslaitteet Erityiset tilalaitteet 5 KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT

6 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKE Päiväkoti Punahilkka Sudentie Vaasa Kaupungin osa: 25 Kortteli: 5 Tontti: 18 KOHDE Rakennushankkeessa rakennetaan suunnitelmien mukainen, pääosin yksikerroksinen, päiväkoti sekä suunnitelmien mukaiset jäte ja ulkoiluvälinevarastot Hankkeeseen kuuluu myös suunnitelmien mukaiset tontin piha ja kasvillisuustyöt sekä aitojen rakentaminen. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat tontin ulkopuoliset EV alueella toteutettavat liikennealueiden työt sekä kasvillisuustyöt. RAKENNUTTAJA Vaasan Talotoimi Kirkkopuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: Rakennuttajapäällikkö Markku Ahola puh , Arkkitehti Timo Viitala puh , Suunnitteluinsinööri Ahti Salonen puh , LVIA huoltopäällikkö Aarne Sokero puh , sähköinsinööri Sami Tiilikainen puh , Rakennustöiden valvoja Harri Hyvönen 1/110

7 Rakennustöiden valvoja Harri Hyvönen puh , KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT Kasvatus ja opetusvirasto Vaasanpuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Merja Martin puh Päiväkodin johtaja Jukka Jalkanen puh Suvilahden päiväkoti Jyväskylänkatu 2, VAASA Päiväkodin johtaja Jaana Rintala puh Unituulen päiväkoti Vanhan Vaasankatu 30, VAASA Vaasan Ruokapalvelut Sepänkyläntie Vaasa Yhteyshenkilöt: Ruokapalvelujohtaja Eeva Lampinen puh , Suunnittelusihteeri Leea Kormano puh , SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Vaasanpuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: Hilkka Maija Antila gsm /110

8 Yhteyshenkilöt: Hilkka Maija Antila gsm nurminen.fi Ann Louise Heikkilä puh ann nurminen.fi Rakennesuunnittelu Finmacon Oy Botnia Hovioikeudenpuistikko 19 F Vaasa Yhteyshenkilöt: Seppo Lamminaho puh , LVIA-suunnittelu Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy Rauhankatu Vaasa Yhteyhenkilöt: Kari Rintamäki puh , Ola Wistbacka puh , Sprinkleri-suunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Yhteyhenkilö: Martti Anttila puh , Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy Rauhankatu Vaasa Yhteyhenkilöt: Mats Bonns puh , /110

9 1 RAKENNUSOSAT Päiväkoti Punahilkka, Rakennusselostus , Urakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaan käyttöön omaan työsuorituk seensa vaikuttavat, rakentamisessa noudatettavat asiakirjat, kuten lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä huolehtimaan siitä, että ne ovat myös tilaajan edusta jienkäytettävissä työmaalla. Rakentamisessa on noudatettava lakeja, asetuksia, niihin rinnastettavia julkisoikeudellisia määräyksiä, sitovia rakentamista koskevia sääntöjä ja säännöksiä siinä laajuudessa kuin kohde edellyttää sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja rakentamista koskevia yleisiä ohjeita. Urakoitsijaa velvoittavia ovat: 1. Voimassa olevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset, määräykset 2. Rakentamista koskevat yleiset ohjeet mm. RT ohjetiedosto ja RT säännöstie dosto 3. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) 4. Kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet 5. Normiluetteloon kuuluvat RIL:n normit, ellei rakennusmääräyskokoelma niitä kumoa 6. Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet eri säädösten ja kohteen edellyttämässä laajuudessa 7. YSE MaaRYL 2000, RunkoRYL 2000, SisäRYL 2000, MaalausRYL 2001 Asiakirjat katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu, vaikkakin niiden voimaantulo olisi vasta rakennusaikana. Edellisten lisäksi urakoitsijan on suoritettava työnsä hyviä työtapoja noudattaen ja pyrkien mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Huom! Työselostuksen eri kohdissa ei aina ole viitattu eri säännöksiin ja normeihin jne. Niitä on noudatettava kaikissa töissä, ellei toisin mainita. 11 ALUEOSAT Viereisten rakennusten ja laitteiden tarkastus Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään työmaa alueen, viereisten kiinteistöiden ja tonttiin liittyvän katualueen katselmukset. Osanottajina urakoitsija, rakennuttaja ja rakennusten omistajan tai haltijan edustaja. Katselmuksissa todetaan ja dokumentoidaan rakennusten, laitteiden ja kasvillisuuden, naapuritonttien ja katualueiden pintarakenteiden kunto ja sovitaan työnaikaisista tarkkailutoimenpiteistä. Työn päätyttyä pidetään vastaava jälkikatselmus. Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä katualueilla ja rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien yms. sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. Mikäli työkohteen läheisyydessä vaurioitumisalttiina olevan laitteen sijainti on epävarma, on se varmistettava auki kaivaen. Kaivu on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen laitteen tärkeys ja laatu huomioiden, tarvittaessa käsityönä. 111 Maaosat 4/110

10 1111 Raivausosat Urakka alueena on koko tontti sekä siihen liittyvä EV alue rajatulta osaltaan. Raivaus suoritetaan suunnitelmapiirustusten mukaisilla rakennettavaksi, louhittavaksi, leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Urakka alueen ulkopuolella suoritetaan raivausta siinä määrin, mitä rakennustyöhön liittyvät johto, kaapeli, yms. kaivannot vaativat. MaaRYL Raivaus ja purku MaaRYL Alueen pintarakennetyöt MaaRYL 2000 D12 Olevat rakennukset ja rakenteet MaaRYL 2000 D15 Olevat alueen pintakerrokset Rakennusalueen raivaus Puiden korjuu alkukatselmuksessa poistettavaksi määrätyt puut katkotaan 2 m pituuteen ja pinotaan (ei maata vasten), kuljetus kaupungin osoittamaan paikkaan kuuluu RU:aan Raivaus ja jätepuun poisto rakennuspohjan ja istutettavien alueiden raivaus, jätepuun poisto sekä suojeltavan puuston alueen raivaus tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa Pintakerrosten poisto rakennuspohjan sekä rakennettavan ja istutettavan alueen pintakerrosten poisto tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen raivatulta alueelta poistetaan kaikki kannot ja juurakot alkutarkastuksessa määritetään kaadettavat puut ja niiden koontipaikka tontilla alkutarkastuksessa määritetään käyttökelpoisen ruokamulta aineksen varastointipaikka tontilla ruokamultakasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena kasoihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi käyttökelvottomat kaivumassat lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle muut raivausjätteet lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle 1112 Kaivannot Kaivannot on esitetty arkkitehti, rakenne ja LVIS suunnitelmissa. Kaivutyö suoritetaan siten, ettei kaivanto missään vaiheessa voi sortua. Mikäli valumista tms. tapahtuu, pääurakoitsijalle kuuluu mahdollinen paikallisesti valuvien luiskien verhoilu esim. suojapeitteillä tai suodatinkankaalla ja täytesoralla sekä muu työturvallisuuden vaatima tuenta. Pääurakoitsija huolehtii myös kaivantojen kuivatuksesta koko rakennustyön 5/110

11 suojapeitteillä tai suodatinkankaalla ja täytesoralla sekä muu työturvallisuuden vaatima tuenta. Pääurakoitsija huolehtii myös kaivantojen kuivatuksesta koko rakennustyön ajan. Kaivutöissä tulee noudattaa rakennesuunnitelmien lisäksi pohjatutkijan ohjetta. Tarvittavasta kaivantojen tukemisen ja telineiden suunnittelusta vastaa rakennusurakoitsija. Mikäli lämpötila laskee alle 0 oc, tehdään kaivu vähintään seuraavia talvityön periaatteita noudattaen: mikäli on vaara, että valmiin kaivannon pohja routaantuu, estetään routaantuminen tehokkaalla lämmityksellä ja /tai lämmöneristeellä. Eristys mitoitetaan kussakin tapauksessa erikseen routaantuva maakerros poistetaan kokonaan maanvaraisesti perustettavien rakenteiden alueelta. Myös täyttömateriaalin ottopaikka suojataan riittävän huolellisesti sateelta ja pakkaselta infrapunalämmitystä käytettäessä on ehdottomasti estettävä ilman virtaukset ko kohteen alueella lankalämmityksessä on käytettävä lisäksi lämmöneristettä sekä sorakerrosta tai paksumpaa sorakerrosta (min. paksuus 400 mm) ja suojapeitettä. MaaRYL Maankaivu MaaRYL Louhinta, kallionlujitus ja tiivistys MaaRYL 2000 D21 Alueen kaivannot MaaRYL 2000 D22 Alueen syvennykset MaaRYL 2000 E21 Rakennuskaivannot MaaRYL 2000 E22 Syvennykset ja kuopat MaaRYL 2000 D31 Alueen kaivannot kalliossa MaaRYL 2000 D32 Alueen syvennykset kalliossa MaaRYL 2000 E31 Rakennuskaivannot kalliossa MaaRYL 2000 E32 Syvennykset kalliossa RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Rakennuskaivanto ohje RIL Pihojen pohja ja päällysrakenteet Piha-alueen kaivannot Maakaivannot tehdään rakenne ja LVIS suunnitelmien mukaan Kaivantojen leikkaukset suoritetaan piha ja kulkualueiden rakennekerrosten alapintaan asti. Leikkauspinnan kaltevuus on esitetty rakennesuunnitelmissa Kaivantojen työohjeet on esitetty rakennesuunnitelmissa ja tyypeissä sekä kohdassa 113 Päällysteet Maakaivantojen pohjat on tehtävä siten, ettei niihin jää vettä kerääviä painanteita Mikäli joudutaan kaivamaan säilytettävien puiden juuristoalueella, on se mahdollisuuksien mukaan tehtävä lapiolla ja vältettävä koneellista kaivua 2,5 m 6/110

12 Mikäli joudutaan kaivamaan säilytettävien puiden juuristoalueella, on se mahdollisuuksien mukaan tehtävä lapiolla ja vältettävä koneellista kaivua 2,5 m lähempänä puun runkoa Säilytettävien puiden juurien katkomista on vältettävä mahdollisimman pitkälle Kaivannoissa puiden juuret suojataan. Suojauksessa noudatetaan RT Rakennus ja johtokaivannoissa tehdään siirtymäkiilat päällystettäville piha ja liikennealueille seuraavissa tapauksissa: o Johtokaivannon molemmin puolin, kun kaivannossa on maan sulana pitävä lämpöä luovuttava johto tai kaivanto on täytetty routimattomalla maalla. o Rakennuksen seinän viereen kun päällyste ulottuu routimattomalla maalla täytetyn sokkeli tai perusmuurikaivannon kohdalla seinään saakka. Siirtymäkiilat tehdään maakiiloina. Mikäli piirustuksista ei muuta ilmene, rakennetaan kiilat seuraavasti: Kiilan syvyys kaivannon reunassa (kiilan alkamiskohdassa) > 1,2 m (päällysrakenteen pinnasta kaivutasoon), kiilan kaltevuus < 1: Rakennuskaivannot Kaivannot tehdään rakennesuunnitelmien, salaojitussuunnitelman ja LVIS suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kaivua suoritetaan niin paljon kuin rakennusosat, niihin liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat vaativat. Kaivantoihin jäävän vapaan tilan tulee olla riittävä suoritettavia töitä varten. Liika kaivua vältetään. Kaivu suoritetaan siten, ettei kaivanto missään vaiheessa voi sortua. Vaaraa aiheuttavat irtokivet poistetaan. Työn aikana esille tulevien, töitä haittaavien tai vaurioitumisvaarassa olevien johtojen ja laitteiden vaatimista toimenpiteistä, kuten johtojen siirroista, suojauksista ja toteutumapiirustuksista sovitaan rakennuttajan tai tarvittaessa viranomaisten kanssa. Ennakolta tiedettävät siirrot ja suojaukset tehdään LVIS suunnitelmien ja selitysten mukaisesti. Perustamistason lähellä tapahtuva kaivutyö suoritetaan siten, ettei kaivannon pohja häiriinny maanvaraisten perustusten kohdalla. Heikosti kantavan kaivannon pohjalla vältetään moottoriajoneuvoliikennettä. Mikäli pohjamaa kaivutason alapuolelta häiriintyy, korvataan häiriintynyt maa aines rakenne ja pohjarakennussuunnitelmien mukaisella täytöllä. Kaivannon työnaikainen kuivatus järjestetään siten, ettei pohja tai pintaveden virtaus häiriinnytä kaivannon pohjaa. Jos maaperän laatu ja rakenne poikkeavat siitä, mitä asiakirjoissa on esitetty, on tästä ilmoitettava välittömästi rakennuttajalle ja rakennesuunnittelijalle. Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Louhinta Louhinta tehdään louhintasuunnitelman mukaan, jota täydennetään louhinnan 7/110

13 Louhinta tehdään louhintasuunnitelman mukaan, jota täydennetään louhinnan aikana. Louhintasuunnitelmassa on otettava huomioon suunniteltujen tilojen lisäksi rakennuspaikan kallioperä. Ennen louhintatöiden aloittamista tulee alueen raivaus, purku, tukemis ja kaivutyöt olla suoritetut, viereisten rakennusten ja rakenteiden suojaukset tehty, ympäristökatselmukset ja tärinäsuojaukset tehty sekä louhintakohteen välittömässä läheisyydessä olevien säilytettävien rakennusten vahvistus ja tuentatyöt sekä määritellyt esilujitus ja injektointityöt tehdyt. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä tilaajalla ennen louhintatöiden aloittamista louhintatyön yleissuunnitelma (Räjäytys ja louhintatyön järjestysohjeet 410/1986), jossa esitetään mm. louhintatyön eteneminen, louhintajärjestys ja ajat, työmaaliikenne, lujitustöiden vaiheistus, suojaus ja varotoimenpiteet sekä perusteet siitä, että tärinäraja ja muut vaatimukset täyttyvät. Kalliota louhitaan niin paljon kuin rakennusosat, niihin liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat vaativat. Louhittu pinta saa poiketa teoreettisesta louhintarajasta enintään RIL :ssa esitetyllä tavalla. Mikäli paljastetun kalliopinnan korkeusasema poikkeaa pohjatutkimuksen perusteella arvioidusta tasosta puoleen tai toiseen, vaaitaan kalliopinta noin 2m x 2m :n ruudukkoon koko urakkaan kuuluvalla louhittavalla alueella ennen louhinnan aloittamista perustamissuunnitelmien tai mahdollisten louhintamäärien muutosten tarkistamiseksi Louhintaa ja muita melua ja häiriöitä aiheuttavia töitä urakoitsija saa suorittaa viranomaisten antamien työlupien mukaisesti. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota räjäytysaikojen valintaan, räjäytyksistä ilmoittamiseen ja riittävien turvatoimien järjestämiseen. Louhinta ei saa aiheuttaa sinkoilua eikä paine, pöly tai meluhaittoja: o melunyläraja alueilla, joissa työmaahan kuulumaton henkilö voi oleskella, ei saa nousta suuremmaksi kuin 80 db(a) o paineilmakompressorit on eristettävä mineraalivillalla vuorattuun koppiin tai on käytettävä mineraalivillalla vaimennettuja kompressoreja o poraustyössä on käytettävä pölynerottimia ja estettävä pölyn leviäminen viereisiin rakennuksiin o kalliovaraisten rakenteiden sallittu louhintatärinä pystykomponentin heilahdus nopeuden suhteen on 50 mm/s, kun etäisyys räjäytyskohteesta on m, 30 mm/s, kun etäisyys on m ja 20 mm/s, kun etäisyys on suurempi kuin 50 m. Alle 5 metrin etäisyydellä syntyvä louhintatärinä muutetaan laskennallisesti 5 metrin etäisyydellä vaikuttavaksi louhintatärinäksi o mikäli rakennusalueella tehdään louhintatöiden aikana betonin valua, ei heilahdusnopeus saa ylittää valukohdassa arvoa 10 mm/s ennen kuin vähintään 70 tunnin sitomisajan kuluttua ja arvoa 35 mm/s ennen kuin vähintään viikon sitoutumisajan jälkeen o tärinämittauspisteet valitaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa o mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle, tärinöitä mitataan mittareilla, joiden lukematarkkuus on vähintään 1 mm/s Käytettävät työmenetelmät ja koneet sekä räjäytys ja sytytystarvikkeet on valittava työkohteen kallioperä ym. olosuhteisiin soveltuviksi siten, että saavutetaan suunnitelmien mukaista vastaava lopputulos. 8/110

14 valittava työkohteen kallioperä ym. olosuhteisiin soveltuviksi siten, että saavutetaan suunnitelmien mukaista vastaava lopputulos. Porauksen tulee pysyä toleranssien puitteissa ja panostusasteen kenttärei issä tulee olla sellainen, ettei kallioseinää rikota seinäreikien aiheuttamaa rikkonaisuusvyöhykettä syvemmälle. Mikäli epätarkasta porauksesta tai urakoitsijan huolimattomuudesta johtuva ylilouhinta on suurempi kuin sallittu työtarkkuus, on urakoitsijan suoritettava ylilouhinnasta aiheutuvat toimenpiteet (lujitus /betonointirakenteet tms.) ilman eri korvausta. Rakennuksen rakennuspohjaa varten tapahtuva louhinta: o anturaperustusten kohdalla kallio louhitaan vähintään 300 mm anturan alareunan alapuolelle o maanvaraisten lattioiden kohdalla louhitaan kokonaan salaojituskerroksen teoreettisen alapinnan alapuolelle o vaakasuora louhinta tehdään niin, ettei aiheettomia vettä kerääviä syvänteitä synny o irralliset kivet ja lohkareet poistetaan Katselmukset Ennen louhintatyön aloittamista ja louhinnan jälkeen suoritetaan louhintakohteen läheisyydessä olevissa rakennuksissa tai niiden osissa katselmukset. Katselmustoimenpiteet kuuluvat urakkaan ja niiden tekeminen on annettava puolueettomalle katselmusmiehelle. Katselmusten ajankohdasta tulee pääurakoitsijan ilmoittaa rakennuttajalle. Katselmustoimitusten pöytäkirjoista toimittaa pääurakoitsija yhden sarjan rakennuttajalle. Suojatoimenpiteet Urakoitsijan on huolehdittava tarvittavista suojatoimenpiteistä louhintatöiden aikana noudattaen viranomaisten antamia määräyksiä. Urakoitsija on vastuussa räjähdysaineiden varastoinnista työmaalla. Urakoitsija vastaa myös kaikista vahingoista, jotka mahdollisesti sattuvat rakennustöiden aikana (mahdolliset räjäytys yms. vahingot). Urakoitsija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan rakennuttajalle mahdollisista riskialttiista louhintatöistä ja työvaiheista. Räjäytystyö Räjäytystyössä noudatetaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ja niissä käytettävistä raaka aineista ja niiden varastoimisesta annettuja lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Riittävän lyhyillä nallien laukeamisväleillä ja oikealla sytytyksellä on estettävä heiton ja sinkoutumien aiheuttamat vaaratekijät. Räjäytyssuunnitelma on laadittava siten, että kallio särkyy rakennuttajan vaatimaan raekokoon ja että kiven sinkoutuminen, maan tärähtely ja ilmanpaine eivät vahingoita ympäristöä. Louhintatöiden jälkeen pidetään kalliopinnan katselmus, jossa todetaan kallion laatu louhinnan jälkeen. Louhintatärinä Kalliovaraisten rakenteiden sallittu louhintatärinä pystykomponentin heilahdusnopeuden suhteen on 50 mm/s, kun etäisyys räjäytyskohteesta on 5 20 m, 30 mm/s, kun etäisyys on m ja 20 mm/s, kun etäisyys on suurempi kuin 50 mm. Alle 5 m:n etäisyydellä syntyvä louhintatärinä muutetaan laskennollisesti 5 m:n etäisyydellä vaikuttavaksi louhintatärinäksi. Maanvaraisissa rakenteissa vastaavat tärinärajat ovat 35 mm/s, 21 mm/s ja 14 mm/s 9/110

15 Maanvaraisissa rakenteissa vastaavat tärinärajat ovat 35 mm/s, 21 mm/s ja 14 mm/s Louhintaa lähellä olevissa rakennuksissa olevat herkät laitteet on ennen louhinnan aloittamista eristettävä lattiasta kumivaimentimin rakennuttajan toimeksiannosta. Vaimentimilla on käytännössä yleisesti todettu päästävän vaimennussuhteeseen >10:1 ( lattia/laitteen jalka kumivaimentimen yläpuolella). Urakoitsija vastaa siitä, ettei kyseisiin lattioihin kohdistu suurempia tärinän heilahdusnopeuden vertikaalikomponentin huippuarvoja kuin v = 25 mm/s eikä laitteisiin vaimentimien yläpuolelle suurempia kiihtyvyyden arvoja kuin 0,25 g. Mikäli rakennusalueella tehdään louhintatöiden aikana betonin valua, ei heilahdusnopeus saa ylittää valukohdassa arvoa 10 m/s ennen kuin vähintään 70 tunnin sitoutumisajan kuluttua ja arvoa 35 mm/s ennen kuin vähintään viikon sitoutumisajan kulutta. Tärinän mittauspisteet valitaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa. Mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle. Tärinöitä mitataan vähintään 4 mittarilla, joiden lukematarkkuus on vähintään 1 mm/s. Räjäytyskenttien peittäminen Heittojen ja sinkoutumisten estämiseksi on kaikki räjäytettävät kentät peitettävä turvallisuusmääräysten 16:0 mukaisesti. Katselmuksen laajuus: Peittämisen laajuus: 1113 Kanaalit Uudet kaukolämpö, vesi, viemäri ja kaapelikanaalit sekä olemassa olevien hulevesiviemärien siirrot tehdään LVISA asemapiirrosten mukaan. Huom tarjouksessa erillistöina tarjottavat työt, joiden alue ja laajuus selviää Putkisuunnitelmista. Kanaalikaivannot toteutetaan työturvallisuuden kannalta riittävän loivaluiskaisina avokaivantoina. Putkikaivantojen pohjan leveys määritellään siten, että se on vähintään reunimmaisten putkien ulkoreunan etäisyys toisistaan mm ja kaivojen kohdalla kaivon ulkohalkaisija mm. Kaivu ulotetaan vähintään 150 mm putken muhvin alareunan alapuolelle ja erotetaan perusmaasta suodatin kankaalla. (kl. II). Erityisesti on huolehdittava, ettei putkien alle jää suuria kiviä. MaaRYL Putki ja johtokaivannon kaivaminen MaaRYL Kallion louhinta, lujitus ja tiivistys MaaRYL 2000 D21 Alueen kaivannot MaaRYL 2000 D22 Alueen syvennykset MaaRYL 2000 D21 Rakennuskaivannot MaaRYL 2000 E22 Syvennykset ja kuopat MaaRYL 2000 D31 Alueen kaivannot kalliossa MaaRYL 2000 D22 Alueen Syvennykset kalliossa MaaRYL 2000 E31 Rakennuskaivannot kalliossa MaaRYL 2000 E22 Syvennykset kalliossa RIL Putkikaivanto ohje Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus, KT 02 Sallittu mittapoikkeama ±100 mm vaakatasossa Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 % Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta Materiaalivaatimukset kirjassa LVI RYL 92 10/110

16 Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta Materiaalivaatimukset kirjassa LVI RYL Olemassa olevat kanaalit Olemassa oleviin kanaaleihin tehtävät muutokset ilmenevät LVIS asemapiirroksissa ja suunnitelmissa Ennen tontilla tehtävien kaivutöiden aloittamista selvitetään ja merkitään rakennuspaikalla olevat vanhat putkistot Nykyisten kanaalien siirto, suojaus, korjaus ja liitäntätyöt tehdään LVIS suunnitelmien mukaan kaivu ja täyttötöineen kaivun aikana paljastuvat vanhat putkistot, joita ei ole tarkoitus uusia tai siirtää, tuetaan niiden alkuperäisille paikoille Kaapelikanaali Kaivannon pohjan leveys 600 mm ja ohjesyvyys 800 mm. Kaapelikanaalit tehdään siten, että johtojen asennus ja peitesyvyys toteutuu sähköasemapiirustuksen ja sähkösuunnitelmien mukaan Alueen putkijohtokaivannot tehdään luiskattuina kaivantoina rakennesuunnitelmien ja LVIS suunnitelmien mukaan Pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle Kaukolämpökanaali Kaivannon pohjan leveys 1600 mm ja syvyys 2200 mm Kaukolämpökanaalit salaojitetaan vaikka siitä ei olisi salaojitussuunnitelmassa esitetty Katso myös LVI työselostus kuten kohdassa Kaapelikanaali Sade- ja jätevesikaivojen kaivannot Tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 300 mm Ympärystäyttö murske # 0 16 mm kaivon ympärille 500 mm Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Huom! Uuden hulevesiviemäröinnin lisäksi RU:aan sisältyy kaikki ne toimenpiteet kuten; kaivu, pohjan vahvistus täyttö jne mitä olemassa olevan hulevesiviemärin siirtoon tarvitaan, itse viemärin siirtoa lukuun ottamatta. Tästä olemassa olevan hulevesiviemärin siirrosta aiheutuneesta työstä sekä tontilla että EV alueella on annettava erillishinta. kuten kohdassa Kaapelikanaali Salaojakanaali 11/110

17 Salaojakanaalit tehdään rakenne ja LVI suunnitelmien mukaisesti Kaivannot kaivetaan siten, että putkien alle jää vähintään 100 mm tilaa tasoituskerroksen tekoon ja vähintään 200 mm tila molemmille puolille salaojan suojakerrosta varten noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama ± 100 mm vaakatasossa 1114 Täyttöosat Rakennusalueen maastokorkeudet esitetään asemapiirustuksessa ja julkisivupiirustuksissa. Suunnitelmien mukaiset alueet täytetään ja tasataan siten että lopullinen pinta, tulee suunnitelmien mukaisiin korkeuksiin. Täyttöjä ei saa suorittaa ennen kuin peittyvät rakenteet on tarkastettu ja työmaan valvoja on tehnyt siitä merkinnät työmaapäiväkirjaan. MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen MaaRYL Valmis täyttö MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus Täytemaan tulee olla routimatonta eikä siinä ei saa olla orgaanisia jätteitä, lunta tai jäätä Täyttö on suoritettava siten, ettei valmiita ja olevia rakenteita vahingoiteta mm. kosteus ja lämpöeristeiden tai vastaavien läheisyydessä täyttötyö on suoritettava erittäin huolellisesti lapiotyönä Täyttö ja tiivistys suoritetaan käyttäen sellaisia kerrospaksuuksia, tiivistyskalustoa ja tiivistyskertoja että vaadittavat tiiviydet saavutetaan. Kts. MaaRYL 15 taulukko 15:T2 Talvityönä tehtävän täytön suhteen noudatetaan RIL 132 sekä VTT:n tiedotteessa 142 annettuja erikoisohjeita Pakkasaikana on huolehdittava, että rakenne ei pääse jäätymään ja että materiaali tiivistetään mahdollisimman kuivana MaaRYL Putki ja johtoasennus MaaRYL Putket, kaivot, rummut ja johdot MaaRYL Putki ja johtoasennusten maa ainekset ja routasuojamateriaalit MaaRYL Putkituksen alusta MaaRYL Putkien ja johtojen maarakenteet sekä salaojitus MaaRYL Valmis putki ja johtoasennus MaaRYL Putkiasennusten tarkastukset MaaRYL Luovutus RIL , Rakennusten veden ja kosteudeneristysohjeet RIL , Pohjarakennusohjeet RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Talonrakennuksen maarakenteet 12/110

18 RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Pihojen pohja ja päällysrakenteet Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 95 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 3: Tiiviysaste D 90 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pihantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö Noudatetaan pihantasaussuunnitelmassa esitettyjä rakennetyyppejä Istutus ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Päällystettävien alueiden maatäyttö Noudatetaan pihantasaussuunnitelmassa esitettyjä rakennetyyppejä Täytettävillä liikenne tai muilla päällystetyillä piha alueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL N Viher ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Suodatinkankaan limitys aina min. 500 mm. Louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tasataan oikeaan korkeuteen pienikokoisella louheella tai karkealla murskeella siten, että rakennekerrosten materiaali ei pääse valumaan louhepenkereen rakoihin Louheluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1 ja loivennetaan suunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen maatäytöllä 13/110

19 Louheluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1 ja loivennetaan suunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen maatäytöllä Louhepenkereen tiivistys penkereen pinnalta vähintään 5 tonnin täryjyrällä 8 jyräyskerralla Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT02; Suomen kuntaliitto Kaapelikaivantotyöt yleinen työselitys 99; Suomen kuntaliitto Mahdollisissa kanaalien täytöissä noudatetaan rakenne ja LVIAS suunnitelmia sekä seuraavia ohjeita. Kaukolämpökanaalien täyttö Alkutäyttö sora, maksimiraekoko 20 mm, paksuus 600 mm Lopputäyttö murske # 0 32 mm Salaojitus so putki muovi 117/100 ympärystäyttö 200 mm Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0 16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussoralla, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Maanvastaisen alapohjan alustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Maanvastaisen alapohjan täytön tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa tiiviyskokeet tehdään pohjatutkimuksen ohjeiden mukaan täytön tasaisuus ja mittavaatimukset RIL 132, kohta 4.2 Yleistä Maanvastaisten alapohjien alustäytöt tehdään rakennesuunnitelmien ja rakennetyyppien mukaisesti. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa Perustusten alustäyttö 14/110

20 Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa Täyttökerroksien tiiviysvaatimuksilla tarkoitetaan rakenteesta mitattujen kuivatilavuuspainojen ja ns. parannetulla Proctor kokeella määritettyjen maksimikuivatilavuuspainojen suhdetta. Soran maksimiraekoko 100 mm, paksuus 600 mm Yleistä Perustusten alustäyttö tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 m Yleistä Rakenteiden vierustäyttö tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Tontille sekä EV alueelle rakennetaavat penkereet on esitetty piha ja rakennesuunnitelmissa. MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen Tienrakennustöiden Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Yleiset perusteet, Leikkaukset, kaivannot ja avo ojarakenteet. Penger ja kerrosrakenteet. Lisäykset ja muutokset vuonna Tiehallinto TIEL Penkereet 15/110

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 5 6 1000 8 1000.1 Yleistä 8 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 9 1110 Puuston ja muun kasvillisuuden kaataminen ja poisto 9 1111 Hyötypuun hakkuu 9 1111.1 Yleistä 9 1111.2 Työohjeet 9 1112 Jätepuun poisto

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Tätä lukua sovelletaan myös muihin sahaamalla valmistettuihin luonnonkivituotteisiin.

Tätä lukua sovelletaan myös muihin sahaamalla valmistettuihin luonnonkivituotteisiin. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen Standardien SFS-EN 1341 ja SFS 7017 mukaan laatta on kappale, jonka nimellisleveys on suurempi kuin 150 mm ja yleensä suurempi kuin 2 kertaa sen paksuus. Tätä lukua sovelletaan

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11. HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi 542 JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: I YLEISTÄ... 3 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET...

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä.

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä. NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Yksikköhintaluettelo P14142 21.5.2012 Urakoitsija Osoite Käsittelijä Puhelin Telefaksi

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA Peruskorjaus ARF0001 RAKENNUSSELOSTUS 29.02.2016 Rauman Asunnot OY Tarvolantie 1 Rakennusseloste s. 2 Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1 Rakennusosat...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot