PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS UUDISRAKENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS UUDISRAKENNUS

2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 2 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT Maaosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Tuennat ja vahvistukset Paalut Tuennat Vahvistukset Erityiset tuennat ja vahvistukset Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Kasvillisuus Erityisalueiden päällysteet Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Leikkivarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarastot Pihakatokset Aidat ja tukimuurit 36

3 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO-OSAT Perustukset Anturat Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Erityiset perustukset Alapohjat Alapohjalaatat Alapohjakanaalit Erityiset alapohjat Runko Väestönsuojat Kantavat seinät Pilarit Palkit Välipohjat Yläpohjat Runkoportaat Erityiset runkorakenteet Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko-ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Parvekkeet Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet Kattoikkunat ja luukut 66

4 1267 Erityiset vesikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako-osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Kaiteet Väliovet Erityisovet Tilaportaat Erityiset tilajako-osat Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit Muut erityiset tilaosat Tilaelementit Kylpyhuone-elementit Kylmähuone-elementit Saunaelementit Talotekniikan tilaelementit Hormielementit TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT 109

5 22 ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIETO-OSAT LAITEOSAT Siirtolaitteet Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestösuojalaitteet Allaslaitteet Erityiset tilalaitteet 5 KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT

6 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKE Päiväkoti Punahilkka Sudentie Vaasa Kaupungin osa: 25 Kortteli: 5 Tontti: 18 KOHDE Rakennushankkeessa rakennetaan suunnitelmien mukainen, pääosin yksikerroksinen, päiväkoti sekä suunnitelmien mukaiset jäte ja ulkoiluvälinevarastot Hankkeeseen kuuluu myös suunnitelmien mukaiset tontin piha ja kasvillisuustyöt sekä aitojen rakentaminen. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat tontin ulkopuoliset EV alueella toteutettavat liikennealueiden työt sekä kasvillisuustyöt. RAKENNUTTAJA Vaasan Talotoimi Kirkkopuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: Rakennuttajapäällikkö Markku Ahola puh , Arkkitehti Timo Viitala puh , Suunnitteluinsinööri Ahti Salonen puh , LVIA huoltopäällikkö Aarne Sokero puh , sähköinsinööri Sami Tiilikainen puh , Rakennustöiden valvoja Harri Hyvönen 1/110

7 Rakennustöiden valvoja Harri Hyvönen puh , KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT Kasvatus ja opetusvirasto Vaasanpuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Merja Martin puh Päiväkodin johtaja Jukka Jalkanen puh Suvilahden päiväkoti Jyväskylänkatu 2, VAASA Päiväkodin johtaja Jaana Rintala puh Unituulen päiväkoti Vanhan Vaasankatu 30, VAASA Vaasan Ruokapalvelut Sepänkyläntie Vaasa Yhteyshenkilöt: Ruokapalvelujohtaja Eeva Lampinen puh , Suunnittelusihteeri Leea Kormano puh , SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Vaasanpuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: Hilkka Maija Antila gsm /110

8 Yhteyshenkilöt: Hilkka Maija Antila gsm nurminen.fi Ann Louise Heikkilä puh ann nurminen.fi Rakennesuunnittelu Finmacon Oy Botnia Hovioikeudenpuistikko 19 F Vaasa Yhteyshenkilöt: Seppo Lamminaho puh , LVIA-suunnittelu Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy Rauhankatu Vaasa Yhteyhenkilöt: Kari Rintamäki puh , Ola Wistbacka puh , Sprinkleri-suunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Yhteyhenkilö: Martti Anttila puh , Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy Rauhankatu Vaasa Yhteyhenkilöt: Mats Bonns puh , /110

9 1 RAKENNUSOSAT Päiväkoti Punahilkka, Rakennusselostus , Urakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaan käyttöön omaan työsuorituk seensa vaikuttavat, rakentamisessa noudatettavat asiakirjat, kuten lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä huolehtimaan siitä, että ne ovat myös tilaajan edusta jienkäytettävissä työmaalla. Rakentamisessa on noudatettava lakeja, asetuksia, niihin rinnastettavia julkisoikeudellisia määräyksiä, sitovia rakentamista koskevia sääntöjä ja säännöksiä siinä laajuudessa kuin kohde edellyttää sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja rakentamista koskevia yleisiä ohjeita. Urakoitsijaa velvoittavia ovat: 1. Voimassa olevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset, määräykset 2. Rakentamista koskevat yleiset ohjeet mm. RT ohjetiedosto ja RT säännöstie dosto 3. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) 4. Kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet 5. Normiluetteloon kuuluvat RIL:n normit, ellei rakennusmääräyskokoelma niitä kumoa 6. Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet eri säädösten ja kohteen edellyttämässä laajuudessa 7. YSE MaaRYL 2000, RunkoRYL 2000, SisäRYL 2000, MaalausRYL 2001 Asiakirjat katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu, vaikkakin niiden voimaantulo olisi vasta rakennusaikana. Edellisten lisäksi urakoitsijan on suoritettava työnsä hyviä työtapoja noudattaen ja pyrkien mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Huom! Työselostuksen eri kohdissa ei aina ole viitattu eri säännöksiin ja normeihin jne. Niitä on noudatettava kaikissa töissä, ellei toisin mainita. 11 ALUEOSAT Viereisten rakennusten ja laitteiden tarkastus Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään työmaa alueen, viereisten kiinteistöiden ja tonttiin liittyvän katualueen katselmukset. Osanottajina urakoitsija, rakennuttaja ja rakennusten omistajan tai haltijan edustaja. Katselmuksissa todetaan ja dokumentoidaan rakennusten, laitteiden ja kasvillisuuden, naapuritonttien ja katualueiden pintarakenteiden kunto ja sovitaan työnaikaisista tarkkailutoimenpiteistä. Työn päätyttyä pidetään vastaava jälkikatselmus. Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä katualueilla ja rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien yms. sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. Mikäli työkohteen läheisyydessä vaurioitumisalttiina olevan laitteen sijainti on epävarma, on se varmistettava auki kaivaen. Kaivu on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen laitteen tärkeys ja laatu huomioiden, tarvittaessa käsityönä. 111 Maaosat 4/110

10 1111 Raivausosat Urakka alueena on koko tontti sekä siihen liittyvä EV alue rajatulta osaltaan. Raivaus suoritetaan suunnitelmapiirustusten mukaisilla rakennettavaksi, louhittavaksi, leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Urakka alueen ulkopuolella suoritetaan raivausta siinä määrin, mitä rakennustyöhön liittyvät johto, kaapeli, yms. kaivannot vaativat. MaaRYL Raivaus ja purku MaaRYL Alueen pintarakennetyöt MaaRYL 2000 D12 Olevat rakennukset ja rakenteet MaaRYL 2000 D15 Olevat alueen pintakerrokset Rakennusalueen raivaus Puiden korjuu alkukatselmuksessa poistettavaksi määrätyt puut katkotaan 2 m pituuteen ja pinotaan (ei maata vasten), kuljetus kaupungin osoittamaan paikkaan kuuluu RU:aan Raivaus ja jätepuun poisto rakennuspohjan ja istutettavien alueiden raivaus, jätepuun poisto sekä suojeltavan puuston alueen raivaus tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa Pintakerrosten poisto rakennuspohjan sekä rakennettavan ja istutettavan alueen pintakerrosten poisto tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen raivatulta alueelta poistetaan kaikki kannot ja juurakot alkutarkastuksessa määritetään kaadettavat puut ja niiden koontipaikka tontilla alkutarkastuksessa määritetään käyttökelpoisen ruokamulta aineksen varastointipaikka tontilla ruokamultakasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena kasoihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi käyttökelvottomat kaivumassat lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle muut raivausjätteet lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle 1112 Kaivannot Kaivannot on esitetty arkkitehti, rakenne ja LVIS suunnitelmissa. Kaivutyö suoritetaan siten, ettei kaivanto missään vaiheessa voi sortua. Mikäli valumista tms. tapahtuu, pääurakoitsijalle kuuluu mahdollinen paikallisesti valuvien luiskien verhoilu esim. suojapeitteillä tai suodatinkankaalla ja täytesoralla sekä muu työturvallisuuden vaatima tuenta. Pääurakoitsija huolehtii myös kaivantojen kuivatuksesta koko rakennustyön 5/110

11 suojapeitteillä tai suodatinkankaalla ja täytesoralla sekä muu työturvallisuuden vaatima tuenta. Pääurakoitsija huolehtii myös kaivantojen kuivatuksesta koko rakennustyön ajan. Kaivutöissä tulee noudattaa rakennesuunnitelmien lisäksi pohjatutkijan ohjetta. Tarvittavasta kaivantojen tukemisen ja telineiden suunnittelusta vastaa rakennusurakoitsija. Mikäli lämpötila laskee alle 0 oc, tehdään kaivu vähintään seuraavia talvityön periaatteita noudattaen: mikäli on vaara, että valmiin kaivannon pohja routaantuu, estetään routaantuminen tehokkaalla lämmityksellä ja /tai lämmöneristeellä. Eristys mitoitetaan kussakin tapauksessa erikseen routaantuva maakerros poistetaan kokonaan maanvaraisesti perustettavien rakenteiden alueelta. Myös täyttömateriaalin ottopaikka suojataan riittävän huolellisesti sateelta ja pakkaselta infrapunalämmitystä käytettäessä on ehdottomasti estettävä ilman virtaukset ko kohteen alueella lankalämmityksessä on käytettävä lisäksi lämmöneristettä sekä sorakerrosta tai paksumpaa sorakerrosta (min. paksuus 400 mm) ja suojapeitettä. MaaRYL Maankaivu MaaRYL Louhinta, kallionlujitus ja tiivistys MaaRYL 2000 D21 Alueen kaivannot MaaRYL 2000 D22 Alueen syvennykset MaaRYL 2000 E21 Rakennuskaivannot MaaRYL 2000 E22 Syvennykset ja kuopat MaaRYL 2000 D31 Alueen kaivannot kalliossa MaaRYL 2000 D32 Alueen syvennykset kalliossa MaaRYL 2000 E31 Rakennuskaivannot kalliossa MaaRYL 2000 E32 Syvennykset kalliossa RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Rakennuskaivanto ohje RIL Pihojen pohja ja päällysrakenteet Piha-alueen kaivannot Maakaivannot tehdään rakenne ja LVIS suunnitelmien mukaan Kaivantojen leikkaukset suoritetaan piha ja kulkualueiden rakennekerrosten alapintaan asti. Leikkauspinnan kaltevuus on esitetty rakennesuunnitelmissa Kaivantojen työohjeet on esitetty rakennesuunnitelmissa ja tyypeissä sekä kohdassa 113 Päällysteet Maakaivantojen pohjat on tehtävä siten, ettei niihin jää vettä kerääviä painanteita Mikäli joudutaan kaivamaan säilytettävien puiden juuristoalueella, on se mahdollisuuksien mukaan tehtävä lapiolla ja vältettävä koneellista kaivua 2,5 m 6/110

12 Mikäli joudutaan kaivamaan säilytettävien puiden juuristoalueella, on se mahdollisuuksien mukaan tehtävä lapiolla ja vältettävä koneellista kaivua 2,5 m lähempänä puun runkoa Säilytettävien puiden juurien katkomista on vältettävä mahdollisimman pitkälle Kaivannoissa puiden juuret suojataan. Suojauksessa noudatetaan RT Rakennus ja johtokaivannoissa tehdään siirtymäkiilat päällystettäville piha ja liikennealueille seuraavissa tapauksissa: o Johtokaivannon molemmin puolin, kun kaivannossa on maan sulana pitävä lämpöä luovuttava johto tai kaivanto on täytetty routimattomalla maalla. o Rakennuksen seinän viereen kun päällyste ulottuu routimattomalla maalla täytetyn sokkeli tai perusmuurikaivannon kohdalla seinään saakka. Siirtymäkiilat tehdään maakiiloina. Mikäli piirustuksista ei muuta ilmene, rakennetaan kiilat seuraavasti: Kiilan syvyys kaivannon reunassa (kiilan alkamiskohdassa) > 1,2 m (päällysrakenteen pinnasta kaivutasoon), kiilan kaltevuus < 1: Rakennuskaivannot Kaivannot tehdään rakennesuunnitelmien, salaojitussuunnitelman ja LVIS suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kaivua suoritetaan niin paljon kuin rakennusosat, niihin liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat vaativat. Kaivantoihin jäävän vapaan tilan tulee olla riittävä suoritettavia töitä varten. Liika kaivua vältetään. Kaivu suoritetaan siten, ettei kaivanto missään vaiheessa voi sortua. Vaaraa aiheuttavat irtokivet poistetaan. Työn aikana esille tulevien, töitä haittaavien tai vaurioitumisvaarassa olevien johtojen ja laitteiden vaatimista toimenpiteistä, kuten johtojen siirroista, suojauksista ja toteutumapiirustuksista sovitaan rakennuttajan tai tarvittaessa viranomaisten kanssa. Ennakolta tiedettävät siirrot ja suojaukset tehdään LVIS suunnitelmien ja selitysten mukaisesti. Perustamistason lähellä tapahtuva kaivutyö suoritetaan siten, ettei kaivannon pohja häiriinny maanvaraisten perustusten kohdalla. Heikosti kantavan kaivannon pohjalla vältetään moottoriajoneuvoliikennettä. Mikäli pohjamaa kaivutason alapuolelta häiriintyy, korvataan häiriintynyt maa aines rakenne ja pohjarakennussuunnitelmien mukaisella täytöllä. Kaivannon työnaikainen kuivatus järjestetään siten, ettei pohja tai pintaveden virtaus häiriinnytä kaivannon pohjaa. Jos maaperän laatu ja rakenne poikkeavat siitä, mitä asiakirjoissa on esitetty, on tästä ilmoitettava välittömästi rakennuttajalle ja rakennesuunnittelijalle. Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Louhinta Louhinta tehdään louhintasuunnitelman mukaan, jota täydennetään louhinnan 7/110

13 Louhinta tehdään louhintasuunnitelman mukaan, jota täydennetään louhinnan aikana. Louhintasuunnitelmassa on otettava huomioon suunniteltujen tilojen lisäksi rakennuspaikan kallioperä. Ennen louhintatöiden aloittamista tulee alueen raivaus, purku, tukemis ja kaivutyöt olla suoritetut, viereisten rakennusten ja rakenteiden suojaukset tehty, ympäristökatselmukset ja tärinäsuojaukset tehty sekä louhintakohteen välittömässä läheisyydessä olevien säilytettävien rakennusten vahvistus ja tuentatyöt sekä määritellyt esilujitus ja injektointityöt tehdyt. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä tilaajalla ennen louhintatöiden aloittamista louhintatyön yleissuunnitelma (Räjäytys ja louhintatyön järjestysohjeet 410/1986), jossa esitetään mm. louhintatyön eteneminen, louhintajärjestys ja ajat, työmaaliikenne, lujitustöiden vaiheistus, suojaus ja varotoimenpiteet sekä perusteet siitä, että tärinäraja ja muut vaatimukset täyttyvät. Kalliota louhitaan niin paljon kuin rakennusosat, niihin liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat vaativat. Louhittu pinta saa poiketa teoreettisesta louhintarajasta enintään RIL :ssa esitetyllä tavalla. Mikäli paljastetun kalliopinnan korkeusasema poikkeaa pohjatutkimuksen perusteella arvioidusta tasosta puoleen tai toiseen, vaaitaan kalliopinta noin 2m x 2m :n ruudukkoon koko urakkaan kuuluvalla louhittavalla alueella ennen louhinnan aloittamista perustamissuunnitelmien tai mahdollisten louhintamäärien muutosten tarkistamiseksi Louhintaa ja muita melua ja häiriöitä aiheuttavia töitä urakoitsija saa suorittaa viranomaisten antamien työlupien mukaisesti. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota räjäytysaikojen valintaan, räjäytyksistä ilmoittamiseen ja riittävien turvatoimien järjestämiseen. Louhinta ei saa aiheuttaa sinkoilua eikä paine, pöly tai meluhaittoja: o melunyläraja alueilla, joissa työmaahan kuulumaton henkilö voi oleskella, ei saa nousta suuremmaksi kuin 80 db(a) o paineilmakompressorit on eristettävä mineraalivillalla vuorattuun koppiin tai on käytettävä mineraalivillalla vaimennettuja kompressoreja o poraustyössä on käytettävä pölynerottimia ja estettävä pölyn leviäminen viereisiin rakennuksiin o kalliovaraisten rakenteiden sallittu louhintatärinä pystykomponentin heilahdus nopeuden suhteen on 50 mm/s, kun etäisyys räjäytyskohteesta on m, 30 mm/s, kun etäisyys on m ja 20 mm/s, kun etäisyys on suurempi kuin 50 m. Alle 5 metrin etäisyydellä syntyvä louhintatärinä muutetaan laskennallisesti 5 metrin etäisyydellä vaikuttavaksi louhintatärinäksi o mikäli rakennusalueella tehdään louhintatöiden aikana betonin valua, ei heilahdusnopeus saa ylittää valukohdassa arvoa 10 mm/s ennen kuin vähintään 70 tunnin sitomisajan kuluttua ja arvoa 35 mm/s ennen kuin vähintään viikon sitoutumisajan jälkeen o tärinämittauspisteet valitaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa o mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle, tärinöitä mitataan mittareilla, joiden lukematarkkuus on vähintään 1 mm/s Käytettävät työmenetelmät ja koneet sekä räjäytys ja sytytystarvikkeet on valittava työkohteen kallioperä ym. olosuhteisiin soveltuviksi siten, että saavutetaan suunnitelmien mukaista vastaava lopputulos. 8/110

14 valittava työkohteen kallioperä ym. olosuhteisiin soveltuviksi siten, että saavutetaan suunnitelmien mukaista vastaava lopputulos. Porauksen tulee pysyä toleranssien puitteissa ja panostusasteen kenttärei issä tulee olla sellainen, ettei kallioseinää rikota seinäreikien aiheuttamaa rikkonaisuusvyöhykettä syvemmälle. Mikäli epätarkasta porauksesta tai urakoitsijan huolimattomuudesta johtuva ylilouhinta on suurempi kuin sallittu työtarkkuus, on urakoitsijan suoritettava ylilouhinnasta aiheutuvat toimenpiteet (lujitus /betonointirakenteet tms.) ilman eri korvausta. Rakennuksen rakennuspohjaa varten tapahtuva louhinta: o anturaperustusten kohdalla kallio louhitaan vähintään 300 mm anturan alareunan alapuolelle o maanvaraisten lattioiden kohdalla louhitaan kokonaan salaojituskerroksen teoreettisen alapinnan alapuolelle o vaakasuora louhinta tehdään niin, ettei aiheettomia vettä kerääviä syvänteitä synny o irralliset kivet ja lohkareet poistetaan Katselmukset Ennen louhintatyön aloittamista ja louhinnan jälkeen suoritetaan louhintakohteen läheisyydessä olevissa rakennuksissa tai niiden osissa katselmukset. Katselmustoimenpiteet kuuluvat urakkaan ja niiden tekeminen on annettava puolueettomalle katselmusmiehelle. Katselmusten ajankohdasta tulee pääurakoitsijan ilmoittaa rakennuttajalle. Katselmustoimitusten pöytäkirjoista toimittaa pääurakoitsija yhden sarjan rakennuttajalle. Suojatoimenpiteet Urakoitsijan on huolehdittava tarvittavista suojatoimenpiteistä louhintatöiden aikana noudattaen viranomaisten antamia määräyksiä. Urakoitsija on vastuussa räjähdysaineiden varastoinnista työmaalla. Urakoitsija vastaa myös kaikista vahingoista, jotka mahdollisesti sattuvat rakennustöiden aikana (mahdolliset räjäytys yms. vahingot). Urakoitsija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan rakennuttajalle mahdollisista riskialttiista louhintatöistä ja työvaiheista. Räjäytystyö Räjäytystyössä noudatetaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ja niissä käytettävistä raaka aineista ja niiden varastoimisesta annettuja lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Riittävän lyhyillä nallien laukeamisväleillä ja oikealla sytytyksellä on estettävä heiton ja sinkoutumien aiheuttamat vaaratekijät. Räjäytyssuunnitelma on laadittava siten, että kallio särkyy rakennuttajan vaatimaan raekokoon ja että kiven sinkoutuminen, maan tärähtely ja ilmanpaine eivät vahingoita ympäristöä. Louhintatöiden jälkeen pidetään kalliopinnan katselmus, jossa todetaan kallion laatu louhinnan jälkeen. Louhintatärinä Kalliovaraisten rakenteiden sallittu louhintatärinä pystykomponentin heilahdusnopeuden suhteen on 50 mm/s, kun etäisyys räjäytyskohteesta on 5 20 m, 30 mm/s, kun etäisyys on m ja 20 mm/s, kun etäisyys on suurempi kuin 50 mm. Alle 5 m:n etäisyydellä syntyvä louhintatärinä muutetaan laskennollisesti 5 m:n etäisyydellä vaikuttavaksi louhintatärinäksi. Maanvaraisissa rakenteissa vastaavat tärinärajat ovat 35 mm/s, 21 mm/s ja 14 mm/s 9/110

15 Maanvaraisissa rakenteissa vastaavat tärinärajat ovat 35 mm/s, 21 mm/s ja 14 mm/s Louhintaa lähellä olevissa rakennuksissa olevat herkät laitteet on ennen louhinnan aloittamista eristettävä lattiasta kumivaimentimin rakennuttajan toimeksiannosta. Vaimentimilla on käytännössä yleisesti todettu päästävän vaimennussuhteeseen >10:1 ( lattia/laitteen jalka kumivaimentimen yläpuolella). Urakoitsija vastaa siitä, ettei kyseisiin lattioihin kohdistu suurempia tärinän heilahdusnopeuden vertikaalikomponentin huippuarvoja kuin v = 25 mm/s eikä laitteisiin vaimentimien yläpuolelle suurempia kiihtyvyyden arvoja kuin 0,25 g. Mikäli rakennusalueella tehdään louhintatöiden aikana betonin valua, ei heilahdusnopeus saa ylittää valukohdassa arvoa 10 m/s ennen kuin vähintään 70 tunnin sitoutumisajan kuluttua ja arvoa 35 mm/s ennen kuin vähintään viikon sitoutumisajan kulutta. Tärinän mittauspisteet valitaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa. Mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle. Tärinöitä mitataan vähintään 4 mittarilla, joiden lukematarkkuus on vähintään 1 mm/s. Räjäytyskenttien peittäminen Heittojen ja sinkoutumisten estämiseksi on kaikki räjäytettävät kentät peitettävä turvallisuusmääräysten 16:0 mukaisesti. Katselmuksen laajuus: Peittämisen laajuus: 1113 Kanaalit Uudet kaukolämpö, vesi, viemäri ja kaapelikanaalit sekä olemassa olevien hulevesiviemärien siirrot tehdään LVISA asemapiirrosten mukaan. Huom tarjouksessa erillistöina tarjottavat työt, joiden alue ja laajuus selviää Putkisuunnitelmista. Kanaalikaivannot toteutetaan työturvallisuuden kannalta riittävän loivaluiskaisina avokaivantoina. Putkikaivantojen pohjan leveys määritellään siten, että se on vähintään reunimmaisten putkien ulkoreunan etäisyys toisistaan mm ja kaivojen kohdalla kaivon ulkohalkaisija mm. Kaivu ulotetaan vähintään 150 mm putken muhvin alareunan alapuolelle ja erotetaan perusmaasta suodatin kankaalla. (kl. II). Erityisesti on huolehdittava, ettei putkien alle jää suuria kiviä. MaaRYL Putki ja johtokaivannon kaivaminen MaaRYL Kallion louhinta, lujitus ja tiivistys MaaRYL 2000 D21 Alueen kaivannot MaaRYL 2000 D22 Alueen syvennykset MaaRYL 2000 D21 Rakennuskaivannot MaaRYL 2000 E22 Syvennykset ja kuopat MaaRYL 2000 D31 Alueen kaivannot kalliossa MaaRYL 2000 D22 Alueen Syvennykset kalliossa MaaRYL 2000 E31 Rakennuskaivannot kalliossa MaaRYL 2000 E22 Syvennykset kalliossa RIL Putkikaivanto ohje Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus, KT 02 Sallittu mittapoikkeama ±100 mm vaakatasossa Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 % Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta Materiaalivaatimukset kirjassa LVI RYL 92 10/110

16 Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta Materiaalivaatimukset kirjassa LVI RYL Olemassa olevat kanaalit Olemassa oleviin kanaaleihin tehtävät muutokset ilmenevät LVIS asemapiirroksissa ja suunnitelmissa Ennen tontilla tehtävien kaivutöiden aloittamista selvitetään ja merkitään rakennuspaikalla olevat vanhat putkistot Nykyisten kanaalien siirto, suojaus, korjaus ja liitäntätyöt tehdään LVIS suunnitelmien mukaan kaivu ja täyttötöineen kaivun aikana paljastuvat vanhat putkistot, joita ei ole tarkoitus uusia tai siirtää, tuetaan niiden alkuperäisille paikoille Kaapelikanaali Kaivannon pohjan leveys 600 mm ja ohjesyvyys 800 mm. Kaapelikanaalit tehdään siten, että johtojen asennus ja peitesyvyys toteutuu sähköasemapiirustuksen ja sähkösuunnitelmien mukaan Alueen putkijohtokaivannot tehdään luiskattuina kaivantoina rakennesuunnitelmien ja LVIS suunnitelmien mukaan Pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle Kaukolämpökanaali Kaivannon pohjan leveys 1600 mm ja syvyys 2200 mm Kaukolämpökanaalit salaojitetaan vaikka siitä ei olisi salaojitussuunnitelmassa esitetty Katso myös LVI työselostus kuten kohdassa Kaapelikanaali Sade- ja jätevesikaivojen kaivannot Tasauskerros murske # 0 16 mm, paksuus 300 mm Ympärystäyttö murske # 0 16 mm kaivon ympärille 500 mm Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Huom! Uuden hulevesiviemäröinnin lisäksi RU:aan sisältyy kaikki ne toimenpiteet kuten; kaivu, pohjan vahvistus täyttö jne mitä olemassa olevan hulevesiviemärin siirtoon tarvitaan, itse viemärin siirtoa lukuun ottamatta. Tästä olemassa olevan hulevesiviemärin siirrosta aiheutuneesta työstä sekä tontilla että EV alueella on annettava erillishinta. kuten kohdassa Kaapelikanaali Salaojakanaali 11/110

17 Salaojakanaalit tehdään rakenne ja LVI suunnitelmien mukaisesti Kaivannot kaivetaan siten, että putkien alle jää vähintään 100 mm tilaa tasoituskerroksen tekoon ja vähintään 200 mm tila molemmille puolille salaojan suojakerrosta varten noudatetaan MaaRYL , sallittu mittapoikkeama ± 100 mm vaakatasossa 1114 Täyttöosat Rakennusalueen maastokorkeudet esitetään asemapiirustuksessa ja julkisivupiirustuksissa. Suunnitelmien mukaiset alueet täytetään ja tasataan siten että lopullinen pinta, tulee suunnitelmien mukaisiin korkeuksiin. Täyttöjä ei saa suorittaa ennen kuin peittyvät rakenteet on tarkastettu ja työmaan valvoja on tehnyt siitä merkinnät työmaapäiväkirjaan. MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen MaaRYL Valmis täyttö MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus Täytemaan tulee olla routimatonta eikä siinä ei saa olla orgaanisia jätteitä, lunta tai jäätä Täyttö on suoritettava siten, ettei valmiita ja olevia rakenteita vahingoiteta mm. kosteus ja lämpöeristeiden tai vastaavien läheisyydessä täyttötyö on suoritettava erittäin huolellisesti lapiotyönä Täyttö ja tiivistys suoritetaan käyttäen sellaisia kerrospaksuuksia, tiivistyskalustoa ja tiivistyskertoja että vaadittavat tiiviydet saavutetaan. Kts. MaaRYL 15 taulukko 15:T2 Talvityönä tehtävän täytön suhteen noudatetaan RIL 132 sekä VTT:n tiedotteessa 142 annettuja erikoisohjeita Pakkasaikana on huolehdittava, että rakenne ei pääse jäätymään ja että materiaali tiivistetään mahdollisimman kuivana MaaRYL Putki ja johtoasennus MaaRYL Putket, kaivot, rummut ja johdot MaaRYL Putki ja johtoasennusten maa ainekset ja routasuojamateriaalit MaaRYL Putkituksen alusta MaaRYL Putkien ja johtojen maarakenteet sekä salaojitus MaaRYL Valmis putki ja johtoasennus MaaRYL Putkiasennusten tarkastukset MaaRYL Luovutus RIL , Rakennusten veden ja kosteudeneristysohjeet RIL , Pohjarakennusohjeet RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Talonrakennuksen maarakenteet 12/110

18 RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Pihojen pohja ja päällysrakenteet Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 95 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 3: Tiiviysaste D 90 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pihantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö Noudatetaan pihantasaussuunnitelmassa esitettyjä rakennetyyppejä Istutus ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Päällystettävien alueiden maatäyttö Noudatetaan pihantasaussuunnitelmassa esitettyjä rakennetyyppejä Täytettävillä liikenne tai muilla päällystetyillä piha alueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL N Viher ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Suodatinkankaan limitys aina min. 500 mm. Louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tasataan oikeaan korkeuteen pienikokoisella louheella tai karkealla murskeella siten, että rakennekerrosten materiaali ei pääse valumaan louhepenkereen rakoihin Louheluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1 ja loivennetaan suunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen maatäytöllä 13/110

19 Louheluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1 ja loivennetaan suunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen maatäytöllä Louhepenkereen tiivistys penkereen pinnalta vähintään 5 tonnin täryjyrällä 8 jyräyskerralla Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT02; Suomen kuntaliitto Kaapelikaivantotyöt yleinen työselitys 99; Suomen kuntaliitto Mahdollisissa kanaalien täytöissä noudatetaan rakenne ja LVIAS suunnitelmia sekä seuraavia ohjeita. Kaukolämpökanaalien täyttö Alkutäyttö sora, maksimiraekoko 20 mm, paksuus 600 mm Lopputäyttö murske # 0 32 mm Salaojitus so putki muovi 117/100 ympärystäyttö 200 mm Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0 16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussoralla, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Maanvastaisen alapohjan alustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Maanvastaisen alapohjan täytön tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa tiiviyskokeet tehdään pohjatutkimuksen ohjeiden mukaan täytön tasaisuus ja mittavaatimukset RIL 132, kohta 4.2 Yleistä Maanvastaisten alapohjien alustäytöt tehdään rakennesuunnitelmien ja rakennetyyppien mukaisesti. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa Perustusten alustäyttö 14/110

20 Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa Täyttökerroksien tiiviysvaatimuksilla tarkoitetaan rakenteesta mitattujen kuivatilavuuspainojen ja ns. parannetulla Proctor kokeella määritettyjen maksimikuivatilavuuspainojen suhdetta. Soran maksimiraekoko 100 mm, paksuus 600 mm Yleistä Perustusten alustäyttö tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 m Yleistä Rakenteiden vierustäyttö tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Tontille sekä EV alueelle rakennetaavat penkereet on esitetty piha ja rakennesuunnitelmissa. MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen Tienrakennustöiden Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Yleiset perusteet, Leikkaukset, kaivannot ja avo ojarakenteet. Penger ja kerrosrakenteet. Lisäykset ja muutokset vuonna Tiehallinto TIEL Penkereet 15/110

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2

POIKKITIEN(Mt145) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIBELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VAIHE 2 TRJOUSPYYNTÖ, lisäkirje ( 1/1) 24.2.2014 POIKKITIEN(Mt145) PRNTMINEN VÄLILLÄ SIELIUKSENVÄYLÄ- POHJOISVÄYLÄ VIHE 2 LISÄKIRJE 1 Liittyen 8.1.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Poikkitien(Mt145)parantaminen

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot