Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4"

Transkriptio

1 Vuosihuolto 2007

2 2 TVO Vuosihuolto 2007

3 Sisällys Vastuullisuudella virheettömyyteen 2 Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4 Perinteiseen rytmitykseen 6 Kiinteiden säteilymittausjärjestelmien modernisointiprojekti käyntiin 7 Yhdessä vastuullisesti 8 Reaktorityöt 8 Turpiinityöt 8 Polttoainetyöt 8 Sähkö- ja automaatiotyöt 10 Venttiili-, pumppu- ja painelaitetyöt 10 Kiinteistöpalvelu 13 Oikea asenne tekee turvallisuuden 14 Säteilysuojelu 14 Työturvallisuus 14 Jätehuolto ja dekontaminointi 17 Palosuojelu 17 Kemia 17 Yritykset vuosihuollossa 18 Vuosihuolto numeroin 19 Vuosihuolto vuoden kokemus Olkiluodon vuosihuolloista 21 TVO Vuosihuolto

4 Vastuullisuudella virheettömyyteen WANO (World Association of Nuclear Operators) toteutti ns. vertaisarvioinnin (Peer Review) vuonna 2006 TVO:n toimintarutiineista. Arvioinnin toteuttivat runsaat kymmenen muiden maiden ydinvoimalaitosten asiantuntijaa. Tarkastukseen liittyi normaalin käyttöjakson aikaisen tarkastuksen lisäksi erikseen vuosihuoltotöiden toteutumisen ja rutiinien arviointi turvallisuuden kannalta. Tulokset eivät olleet pelkästään positiivisia, vaan toimintapoikkeamiakin havaittiin ja parannusehdotuksia toiminnan parantamiseksi saatiin. Merkittävimpinä poikkeamina todettiin työkohteissa ajoittainen huono järjestys ja siisteys, epäkohdat telineiden rakentamisessa ja niillä työskentelyssä sekä tiettyjen töiden työsuojelu-, säteilysuojelu- ja palosuojeluohjeiden noudattamattomuus. Lisäksi saadussa tarkastusraportissa todettiin, että esimiesten tulee jämäkämmin valvoa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Vaikka poikkeamiakin todettiin, raportissa mainittiin myös useita hyviä käytön ja vuosihuollon aikaisia toimintatapoja. Vuosihuollon teemaksi valittiin vastuullisuudella virheettömyyteen, osittain WANO-tarkastuksen tulosten perusteella. Työn virheettömyys ja laatu syntyy yksittäisen työn toteuttajan vastuullisella ja ammattimaisella toiminnalla, ei tarkastamalla tai valvomalla. Ne ovat vain varmistuskeinoja siltä varalta, että työn toteuttaja ei toimi sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Ydinvoimalaitoksella työskentely edellyttää yksilöltä vastuullisuutta ja korkeaa moraalia eli korkeaa turvallisuuskulttuuria. Työn toteuttajalla on vastuu työn laadusta ja esimiehillä valvonta- ja ohjausvastuu töiden sujumisesta viranomaisvaatimusten ja ydinvoimalaitoksen omien ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi siistijät eivät pidä työkohdetta puhtaana ja järjestyksessä, säteilyvalvojat eivät pue työntekijää oikeisiin suojavarusteisiin ja palomiehet eivät pidä palo-ovia kiinni, vaan näistä toimenpiteistä huolehtivat työpaikalla työskentelevät ammattimiehet. Em. erityisammattiryhmät siistijät, säteilyvalvojat ja palomiehet opastavat ja valvovat, että toiminta on asianmukaista ja tarvittaessa korjaavat havaitut poikkeamat. Tämän vuosihuollon aikana paneuduttiin edellisen vuoden seisokkien irto-osien hallinnan painopistealueen ja palosuojelun lisäksi erityisesti siisteyteen ja järjestykseen, säteilysuojeluun, työsuojeluun, kemikaalien käyttöön sekä esimiestoimintaan. Näihin asioihin paneuduttiin oman henkilökunnan koulutuksessa ja ulkopuolisen henkilökunnan tulokoulutuksessa, lisäksi laitosyksiköiden tiloihin oli asetettu huoneentauluja, joissa kerrottiin TVO:n tahtotila em. asioiden suhteen. Tulokset olivat erittäin rohkaisevia, asiat oli otettu vakavasti ja selvää parannusta edelliseen vuoteen oli havaittavissa. Asiat eivät vielä ole täysin kunnossa, vaan jatkuvan parantamisen periaatetta pitää jatkaa tulevissa vuosihuolloissa halutun tuloksen saavuttamiseksi. Olkiluoto 1:n (OL1) polttoaineenvaihtoseisokki alkoi ollen tyypillinen polttoaineenvaihtoseisokki ilman merkittäviä muutostöitä. Työt sujuivat suunnitellusti, laadukkaasti ja aikataulun mukaisesti, jopa aikataulun 5:llä tunnilla alittaen. Vuosihuollon pituudeksi muodostui 8 vuorokautta 14 tuntia. Olkiluoto 2:n (OL2) vuosihuolto oli huoltoseisokki ja se alkoi Merkittävimpinä töinä olivat generaattorin roottorin vaihto, kahden matalapaineturpiinin avaus, huolto ja roottorien kahdessa siipien kiinnitysurassa todettujen säröjen poissorvaus sekä turpiinipuolen laajahkot putkistojen vaihdot. Työt sujuivat lähes suunnitellusti pois lukien turpiiniroottorien sorvauksen viivästys sekä turpiinin kasauksen yhteydessä tapahtunut odottamaton turpiiniöljyn leviäminen turpiinihallin lattialle, yhteen matalapaineturpiiniin, lauhduttimeen sekä putkistojen pinnoille ja eristeisiin. Öljyä levisi kaikkiaan noin 600 litraa ja sen puhdistus aiheutti vuosihuollon viivästymisen noin puolellatoista vuorokaudella. Vuosihuollon kokonaispituudeksi tuli 16 vuorokautta ja 23 tuntia. Lyhyen ajojakson jälkeen turpiini jouduttiin pysäyttämään uudelleen ja jatkamaan öljyn puhdistusta turpiinilla todetun syttymän johdosta. Tästä lisäpuhdistuksesta aiheutui 17 tunnin käyttökatkos. Laitosyksikkö piti vielä kerran tämän jälkeen pysäyttää kahden turpii- 2 TVO Vuosihuolto 2007

5 nilaakerin korkeiden värinätasojen laskemiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tasapainotus onnistui ja laitosyksikkö on nyt rauhallisessa tuotantoajossa. Edellä mainitut tapahtumat osoittavat huolellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn merkityksen. Kun on kyse ihmisestä, niin inhimillisiä virheitäkin esiintyy, mutta meidän pitää tehdä kaikkemme, että niiden määrä ja vaikutus on minimaalinen ja ennen kaikkea tehdyistä ja todetuista virheistä pitää oppia. Yksi virhe on inhimillistä, mutta toinen samanlainen on tyhmyyttä. Pitää kuitenkin muistaa, että todetut poikkeamat koskevat vain hyvin pientä osaa vuosihuoltotöistä ja yleisesti ottaen työt sujuivat hyvin ilman ongelmia ja poikkeamia. Uskon, että olemme kaikki oppimme saaneet ja nyt pitääkin keskittyä täydellä innolla tulevaisuuteen, uusiin vuosihuoltotöihin ja uusiin haasteisiin. Yhtenä haasteena meillä kaikilla on eläköityvien henkilöiden ammattitaidon siirtäminen uudelle sukupolvelle, nuorille henkilöille. Ydinvoimalaitos ei käy ilman ulkopuolisia yrityksiä, ei ilman heidän henkilökuntaansa eikä ilman henkilökunnan korkeaa osaamista ja ammattitaitoa, ns. avainosaamista. Tästä meidän tulee yhdessä huolehtia. Kun otetaan huomioon vielä uuden valmistuvan yksikön, Olkiluoto 3:n, tarvitsema osaaminen, niin haaste on kova. Kiitoksia TVO:laisille, kiitoksia kaikille vuosihuoltoihin osallistuneille ulkopuolisille yrityksille ja heidän henkilökunnalleen, kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneille. Tapaamme työn merkeissä ensi vuoden vuosihuolloissa. Reijo Sundell Käyttöjohtaja TVO Vuosihuolto

6 Menestyksekäs käyttöjakso Säätösauvayhteiden iiristarkastus. Jatkuvaa parantamista Käyttöjakso oli tuotannon osalta jälleen kerran erinomainen. Tulokseen vaikuttivat tietenkin myös OL1:llä vuoden 2006 vuosihuollossa tehdyt turpiinilaitoksen modernisointityöt, joiden johdosta laitosyksikön sähköteho nousi noin 19 MW:lla. Vastaava muutos tehtiin OL2:lla vuotta aiemmin. OL1:n energiakäytettävyys oli 99,6 % ja OL2:n 99,0 %. Energiakäytettävyys on tuotettavissa olleen sähköenergian (brutto) suhde nimellisteholla (890 MW) vastaavana aikana tuotettavissa olleeseen energiaan. Käyttöjakson alussa OL1:n pikasulkujärjestelmän toimintojen varmistamiseksi laukaistiin reaktoripikasulku n. 35 %:n reaktoriteholta sekä liikutettiin säätösauvoja. Tuotannon menetys vastasi noin 20 tunnin tuotantoa täydellä teholla. Käyttöjaksolla jatkuivat OL1:n syöttövesipumppujen akselitiivisteiden vuodot, joiden johdosta tehoa menetettiin yhteensä noin 8 tunnin tuotanto. Reaktoripikasulku OL2:lla juuri ennen vuosihuoltoa katkaisi hyvän häiriöttömän ajon tilaston. OL2:n edellinen reaktoripikasulku sattui vuonna Ulkoisessa 400 kv:n verkossa tapahtuneen häiriön johdosta laukesi reaktoripikasulku laitosyksikön ollessa noin 93 %:n reaktoriteholla. Häiriön jälkeen laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon ja noin 95 %:n teholle laitosyksikkö pääsi Häiriön johdosta tuottamatta jäänyt energia vastasi noin 13 tunnin tuotantoa. Huhtikuussa alkanut Coast-down ajo jatkui klo saakka, jolloin reaktoriteho oli laskenut 95,2 %:iin ja alkoi laitosyksikön alasajo vuosihuoltoseisokkiin. Laitosyksikkö irtosi valtakunnan verkosta klo Olkiluoto 2 Laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon vuosihuollon R206 jälkeen klo ja täydelle teholle laitosyksikkö pääsi klo Välitulistimen lauhdetankin pintamittauksen höyryvuotoja korjattiin noin 30 %:n reaktoriteholla ja noin 60 %:n reaktoriteholla. Ulkoisessa 400 kv:n verkossa tapahtuneen häiriön johdosta laukesi reaktoripikasulku klo laitosyksikön ollessa noin 93 %:n reaktoriteholla. Häiriön jälkeen laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon klo 20.12, ja noin 95 %:n teholle laitosyksikkö pääsi klo Häiriön johdosta tuottamatta jäänyt energia oli noin MWh. Kaikki muut tuotantomenetykset olivat seurausta tehonalennusta vaatineista määräaikaiskokeista. Coast-down ajo alkoi klo pääkiertovirtauksen saavutettua maksimiarvonsa. Laitosyksikön alasajo vuosihuoltoseisokkiin aloitettiin 91,3 %:n reaktoriteholta klo ja verkosta irtoaminen tapahtui klo Edellinen käyttöjakso Olkiluoto 1 Laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon vuosihuollon R106 jälkeen klo Vuosihuollon jälkeen 100 %:n teho saavutettiin 1.6. klo Syöttövesipumppujen liukurengastiivisteitä korjattiin 17.6., ja sekä Tehonmenetykset olivat pieniä. Kaikki muut tuotantomenetykset olivat seurausta tehonalennusta vaatineista määräaikaiskokeista. 4 TVO Vuosihuolto 2007

7 Tuotantolukemat OL1 OL2 Käyttöjakso Bruttosähköenergia GWh GWh Nettosähköenergia GWh GWh Tuotantomenetykset - viasta 24 GWh 0,3 % 20 GWh 0,3 % - voimatilanteesta 0 GWh 0,0 % 0 GWh 0,0 % - meriveden lämpötilasta 63 GWh 0,9 % 67 GWh 1,0 % Reaktori kriittisenä h h Generaattori tahdistettuna h h Energiakäytettävyys 99,6 % 99,0 % Laitosyksiköiden käyttö OL1 käyttö OL2 käyttö A=vuosihuolto, B=pikasulkujärjestelmän toiminnan varmistaminen, C=syöttövesipumpun korjaus, D=määräaikaiskoe, E=välitulistimen lauhdetankin vuodon korjaus, F=Coast-down, G=reaktoripikasulku ulkoisen verkon häiriön seurauksena TVO Vuosihuolto

8 Perinteiseen rytmitykseen Hitsausta OL2:n lauhduttimen eroosiosuojaukseen liittyvällä materiaalinvaihtotyömaalla. Vuosihuolloissa ollaan palattu ns. perinteiseen polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkirytmitykseen kahden työntäyteisemmän vuosihuoltojakson jälkeen. Vuosihuoltojen rytmitystä muutettiin tänä vuonna aiempiin vuosiin nähden siten, että nyt aloitettiin polttoaineenvaihtoseisokilla, jota seurasi huoltoseisokki. Aiempina vuosina aloitettiin huoltoseisokilla. Tämä osoittautui onnistuneeksi muutokseksi. Työhöntulorutiinit onnistuivat lähes ongelmitta, kun ulkopuolinen henkilökunta tuli kahdessa vaiheessa laitokselle, ensin polttoaineenvaihtoseisokkiin vajaat 600 henkilöä ja huoltoseisokkiin noin 300 henkilöä lisää. Jaksotuksen hyöty näkyy vielä selvemmin vuosina 2010 ja 2011, jolloin on laajat huoltoseisokit ja enemmän ulkopuolista työvoimaa matalapaineturpiinien uusimisen vuoksi vuosihuollot olivat ns. normaaleja vuosihuoltoja, joissa tehtiin normaaleja muutostöitä. Vuosihuoltojen 2007 teema, vastuullisuudella virheettömyyteen, jatkoi aiempien vuosien teemoja, joissa korostettiin irto-osien aiheuttamaa ongelmaa prosessille, siisteyttä ja järjestystä sekä työturvallisuutta. Molemmilla yksiköillä järjestettiin erillisiä katselmuksia ja arviointitilaisuuksia teemaan liittyvistä asioista. Yleinen havainto oli, että aiempiin vuosiin verrattuna siisteyden ja järjestyksen taso on noussut. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltopolitiikan tavoitteena on pitää laitosyksiköt jatkuvasti uudenveroisessa kunnossa, varmistaa häiriötön tuotantokyky sekä saatujen kokemuksien mukaan parantaa toimintaa jatkuvasti. Lisäksi vuosihuoltojen kesto, tuotanto ja kustannukset pyritään optimoimaan siten, että päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuutta vaarantamatta. Seisokin kesto on tyypillisesti noin yksi viikko. Vuosihuollot jaetaan kahteen tyyppiin, polttoaineenvaihtoseisokkiin (PVS) ja huoltoseisokkiin (HS). Polttoaineenvaihtoseisokissa tehdään polttoaineenvaihto, vikakorjaukset ja ne huollot, tarkastukset sekä kokeet, joiden suoritusväli on yksi vuosi. Muutostöistä toteutetaan vain laitoksen käyttövarmuuden tai tulevien huoltojen kannalta välttämättömät työt. Huoltoseisokissa tehdään em. töiden lisäksi kaikki isot huollot ja laajat muutostyöt. Huoltoseisokkien kesto on yleensä 2 3 viikkoa. Vuosihuollot jaksotetaan siten, että samana vuonna toisella laitosyksiköllä on huoltoseisokki ja toisella polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuollot aloitetaan polttoaineenvaihtoseisokilla. Aikataulut ohjaavat suunnittelua. Vuosihuoltotoiminta ei rajoitu vain seuraavan vuosihuollon suunnitteluun. Muutos- ja modernisointiprojektien suunnittelu on aloitettava vuosia ennen toteutusta, mikä vaikuttaa oleellisesti tulevien vuosihuoltojen luonteeseen ja kestoon ja siten koko vuosihuoltotoimintaan. Vuosihuollot RX07 aloitettiin toukokuun alussa OL1:n polttoaineenvaihtoseisokilla. R107 suunniteltu pituus oli 8 vrk 19 h ja toteutunut oli 8 vrk 14 h. Vuosihuolto käynnistyi hyvin, alasajo ja reaktorin avaaminen sujuivat suunniteltua nopeammin. Vuosihuollon kriittinen linja kulki reaktoritöissä, R107:ssä tehtiin normaalit polttoaineenvaihtoseisokin työt (ennakkohuollot, vikakorjaukset ja koestukset sekä polttoaineenvaihto), lisäksi ylimääräisinä merkittävinä töinä tarkastettiin säätösauvojen toimilaitteita (8 kpl) irto-osien suhteen, reaktoripaineastian yhdetarkastukset ja kolmen päähöyryventtiilien huollot. Testaukset ja kokeet osoittivat OL1:n olevan hyvässä tuotantokunnossa. Vuosihuolto R207:n suunnittelun lähtökohtana oli 15 vrk 8 h vuosihuolto. Toteutunut aikataulu oli 16 vrk 23 h. Vuosihuollon kriittinen linja kulki turpiinilaitoksen töissä, lähinnä turpiinien (MP1/MP2) roottorien siipiurasorvauksissa. Merkittävimpinä töinä normaalin polttoaineenvaihdon ja ennakkohuoltojen lisäksi R207:ssä tehtiin mm. reaktoripaineastian yhdetarkastukset ja säätösauvatoimilaitepesien hitsien tarkastukset, turpiiniroottorien siipiurasorvaukset, lauhdelinjojen putkistouusinta, matalapaineväliottolinjojen uusinta ja generaattorin roottorin vaihto. Kaikkiaan OL2:lla tehtiin yli sata erilaista muutostyötä. 6 TVO Vuosihuolto 2007

9 Kiinteiden säteilymittausjärjestelmien modernisointiprojekti käyntiin Vuosihuoltoaikataulua pidensi revision loppupuolella sattunut öljyvuoto ja sen siivous. Vuosihuolloissa RX07 työskenteli TVO:n oman väen lisäksi enimmillään noin 900 ulkopuolista urakoitsijaa noin 100 yrityksestä. Pääosa urakoitsijatyövoimasta tuli Satakunnan lähialueilta. Alustavat vuosihuoltokustannukset ovat noin 13,5 miljoonaa euroa. Kiinteillä säteilymittausjärjestelmillä valvotaan radioaktiivisten aineiden kulkua laitosyksiköiden eri prosessijärjestelmissä, sekä sitä etteivät työntekijät ja ympäristö altistu tarpeettomasti säteilylle. Kiinteät säteilymittausjärjestelmät on jaettu viiteen osajärjestelmään ja nykyisin ne sisältävät yhteensä 30 säteilymittaria laitosyksikköä kohden. Kiinteiden mittareiden lisäksi laitosyksiköillä on lukuisa määrä siirrettäviä ja kannettavia, säteilysuojelijoiden käytössä olevia säteilymittareita. Nykyiset säteilymittarit ovat laitosyksiköiden alkuperäisiä laitteita ja niiden ikääntymisen ja varaosien saannissa olleiden ongelmien takia järjestelmät modernisoidaan vuosien aikana. Nykyisten mittareiden uusinnan lisäksi laitosyksiköille asennetaan noin 20 uutta kiinteää säteilymittaria, joilla parannetaan päästöjen valvontaa ja työntekijöiden henkilöturvallisuutta. Uudet säteilymittarit toimittaa ranskalainen yritys MGP Instruments. Vuosihuollossa R207 uusittiin ensimmäinen osajärjestelmä 552, jolla valvotaan poistokaasujärjestelmän toimintaa ja järjestelmän kautta ympäristöön kulkeutuvien radioaktiivisten isotooppien määrää. Laitteiden uusintaan osallistui vuosihuollon aikana TVO:n henkilöstön lisäksi sähköasennuksista vastannut suomalainen alihankkija ja laitetoimittajan kaksi käyttöönottajaa Ranskasta. Vuosihuollon aikana laitteille tehtiin myös kattava käyttöönottokoe, jossa verrattiin mm. uusien laitteiden herkkyyttä vanhojen laitteiden herkkyyteen näytekaasun avulla. Tehtyjen kokeiden ja jo nyt saatujen käyttökokemusten perusteella tekniikka on tälläkin alueella edennyt huimasti ja järjestelmä 552 toimii laitteiden uusinnan jälkeen entistä paremmin havaiten entistä pienemmät aktiivisuuden muutokset poistokaasujärjestelmässä. Pultti on kiristettävä oikeaan kireyteen. Seuraavat kiinteiden säteilymittausjärjestelmien uusintaan liittyvät asennukset tullaan tekemään talven aikana, jolloin modernisoidaan poistokaasupiipun säteilymittausjärjestelmä, erillisten järjestelmien säteilymittausjärjestelmä ja huonetilojen säteilymittausjärjestelmä. TVO Vuosihuolto

10 Yhdessä vastuullisesti UPS-laitteiston diagnostiikkakoestus. Reaktorityöt OL1:llä oli vuorossa lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki ja siihen kuulumattomina ylimääräisinä töinä tehtiin kahden 323-yhteen tarkastus viime kesänä tehtyjen havaintojen perusteella. Myös yksi PRM-sondi vaihdettiin vikailmoituksen perusteella. Säätösauvatoimilaitteita vaihdettiin suunnitelman mukaisesti huollettuihin 8 kappaletta, jotka käsittivät myös vuoden 2006 revisiossa ennen laitosyksikön tehoajolle siirtymistä tehdyissä kokeissa momenttilaukaisseet toimilaitteet. Viime vuonna korjatut syöttöveden jakajat tarkastettiin irrottamatta niitä paikoiltaan. Pääkiertopumpuille suoritettiin eristysvastus- ja aksiaalivälysmittaukset. Mittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. OL2:n vuosihuollon suunnittelun perustana oli huoltoseisokki. Seisokissa tarkastettiin kaikki isot yhteet, 4 kappaletta 323- ja 312-yhteitä sekä 2 kappaletta 321-yhteitä. Tarkastustulokset olivat odotusten mukaisia. Kaikkien syöttövesijakajien korjatut hitsaukset tarkastettiin ennen niiden irrotusta. PRM-sondeja vaihdettiin 6 kappaletta. Reaktoriin asennettiin takaisin uusi talven aikana korjattu ja vuoden pois käytöstä ollut höyrynkuivain. 13 säätösauvatoimilaitetta vaihdettiin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti huollettuihin. Säätösauvatoimilaitehuollon yhteydessä suoritettiin 12 toimilaitepesän hitsaussaumojen tarkastus. Pääkiertopumpun 313 P2 moottori ja akseli vaihdettiin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti. Eristysvastus- ja aksiaaliälysmittaukset tehtiin pumpuille, joita ei huollettu. Mittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. Turpiinityöt OL1:llä suunniteltuna laitehuoltona oli generaattorin ja turpiinin välisen radiaalilaakerin 6 huolto. Laakerin avauksen yhteydessä havaittiin laakerimetallivaurio niin ala- kuin sivupakassa. Vahingoittuneet pakat ja laakerille nostoöljyä tuottavat pumput vaihdettiin. Visuaalisia tarkastuksia tehtiin lauhduttimelle ja matalapaineturpiinille, lisäksi korkeapaineturpiinin linjaus tarkistettiin. Tarkastuksissa ei havaittu mitään poikkeavaa, ja vikakorjaukset olivat vähäisiä. OL2:lla tehtiin suuret ennakkohuoltotyöt turpiiniin liittyvissä järjestelmissä ja turpiinityöt olivat aikataulussa kriittisellä linjalla. Itse turpiiniakselilla avattiin tarkastuksia ja korjauksia varten matalapaineturpiinit 1 ja 2, kaikki radiaalilaakerit (2 9) ja painelaakeri lukuun ottamatta radiaalilaakeria 1. Matalapaineturpiinien roottorien 1 ja 2 tarkastuksissa havaittiin säröjä neljännen juoksusiipivaiheen kiinnitysurissa. Säröt sorvattiin pois ja koneistuksen jälkeen urille tehtiin kylmämuokkaus. Turpiinin sisäpesille tehtiin myös eroosiokorjauksia. Turpiinipäähöyryventtiileistä tarkastettiin kaksi korkeapaineventtiiliä, kaksi turpiinin ohitusventtiiliä, kaksi välitulistinventtiiliä, yksi väliottojärjestelmän takaiskuventtiili ja neljä lauhduttimen tyhjönmurtajaa. Kaksi matalapaineturpiinin säätö-/pikasulkuventtiiliä vaihdettiin ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti huollettuihin yksiköihin. Neljääntoista turpiinin päähöyryventtiiliin vaihdettiin toimilaitteet. Lauhduttimessa tehtiin normaalit tarkastukset kumioinnin korjauksessa ja tuubien pesu. Turpiinin öljyjärjestelmissä tehtiin myös lukuisia ennakkohuoltotöitä, joista merkittävimpiä olivat voimaöljypumpun ja laakeriöljypaineensäätöventtiilin huolto. Polttoainetyöt OL1:lla tehtiin yhteensä 631 polttoainesiirtoa. Reaktorisydämestä poistettiin 126 polttoainenippua, joiden tilalle tuotiin 124 tuoretta, GNF/ENUSA:n toimittamaa GE14- tyyppistä ja kaksi aiemmin reaktorisydämestä poistettua AREVA NP:n toimittamaa Atrium10B-tyyppistä polttoainenippua. Reaktorin sisäisiä polttoainesiirtoja tehtiin 328 kappaletta. Polttoainesiirtoihin ja säätösauvojen koevetoihin kului aikaa noin 72 tuntia. Vuosihuollon aikana viidelle GE14- ja kahdelle Atrium10B-polttoainenipulle tehtiin visuaalisia tarkastuksia, joissa ei löydetty mitään poikkeavaa. Säätösauvasiirtoja tehtiin yhteensä 7 kappaletta. Polttoaineen purun aikana reaktorista tuotiin pois kolme 8 TVO Vuosihuolto 2007

11 Olkiluoto 2:n generaattorin roottorin vaihto meneillään. TVO 9 Vuosihuolto 2007

12 Elektroniikkakortin vaihtotyö OL2:n relehuoneessa. säätösauvaa. Kaksi sauvaa oli tarkoitus siirtää sisäisesti säätöpositioista sulkupositioihin, mutta toinen todettiin vuotavaksi, joten se poistettiin ja korvattiin käytetyllä, ehjällä sauvalla. Kumpaankin säätöpositioon tuotiin uusi Marathon-säätösauva. OL2:lla tehtiin yhteensä 692 polttoainesiirtoa, joihin kului aikaa säätösauvojen koevetojen kanssa noin 94 tuntia. Reaktorisydämestä poistettiin 118 polttoainenippua, joiden tilalle tuotiin 116 tuoretta sekä kaksi aiemmin reaktorisydämestä poistettua Westinghouse Electric Swedenin toimittamaa SVEA96 Optima -polttoainenippua. Reaktorin sisäisiä polttoainesiirtoja tehtiin 280 kappaletta. Koska edellisellä käyttöjaksolla oli havaittu polttoainevuoto, kaikki sydämessä ollut polttoaine tiiveystarkastettiin. Vuotava nippu löydettiin ja se tarkastettiin visuaalisesti. Vuodon syytä ei pystytty selvittämään alustavissa tarkastuksissa, tarkemmat tarkastukset vuodon syyn selvittämiseksi tehdään tulevan syksyn aikana. Vuotavan nipun lisäksi tarkastettiin visuaalisesti kolme Optima-tyypin nippua, joista ei löydetty esteitä jatkosäteilytykselle. Säätösauvasiirtoja tehtiin yhteensä 56 kappaletta. Reaktorista poistettiin 14 säätösauvaa, jotka korvattiin uusilla sekä ehjillä, käytetyillä sauvoilla. Sisäisinä siirtoina vaihdettiin 18 säätösauvan paikkaa. Kaksi särölliseksi todettua säätösauvaa vaihdettiin vanhoihin, ehjiin sauvoihin. Kolmelle Marathon-säätösauvalle tehtiin visuaalinen tarkastus. Tarkastuksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. Sähkö- ja automaatiotyöt OL1-polttoaineenvaihtoseisokissa toteutettujen vuosittaisten huolto- ja tarkastustöiden lisäksi merkittävimpiä töitä olivat painojen lisääminen päägeneraattorin magnetointikoneen puoleisiin kääminpäihin, yhden LPRMsondin vaihto ja akustojen 1.664B491 ja 1.679B291 vaihdot. Lisäksi 400 kv:n kentällä tehtiin Fingridin toimesta muutostöitä vuosihuollon ajan. Vuosihuollossa avatun generaattorin laakerin L6 havaittiin vaurioituneen edellisellä käyttöjaksolla ja sen laakerisegmentit vaihdettiin uusiin. Generaattorin magnetointikoneen puoleisten kääminpäiden värinät laskivat lisäpainojen vaikutuksesta suunnitellusti. OL2-huoltoseisokissa toteutettiin vuosittaisten huoltoja tarkastustöiden lisäksi merkittävimpinä kunnossapitotöinä generaattorin roottorin vaihto, neljän SIRM-detektorin ajokoneiston vaihto, kahden pääkiertopumpun taajuusmuuttajan vaiheyksiköiden vaihto ja kuuden LPRM-sondin vaihdot. Muutostöitä toteutettiin määrällisesti paljon, 42 kappaletta. Merkittävimpiä muutostöitä olivat poistokaasujärjestelmän säteilymittauksien uusinta, suojarakennuksen näytekaasu-analysaattoreiden uusinta, kaasuturpiinilaitoksen aiheuttamat muutokset laitosyksiköllä ja paristovarmennetun 380 kv:n verkon UPS:ien selektiivisyyden parantaminen. OL2-vuosihuollon aikana tapahtunut turpiinin öljyvahinko ja sitä seurannut syttymä aiheutti myös paljon sähkö- ja automaatiolisätöitä. Esiintyneet viat laitosyksiköillä pystyttiin korjaamaan hyvin. Kehitystavoitteena olleita töiden aloituskokouksia pidettiin yhteensä 140 kappaletta. Laitosyksiköiden vuosihuoltojen aikainen siisteystaso oli parempi kuin viime vuosina. Oman henkilöstön lisäksi vuosihuolloissa tehtyihin sähkö- ja automaatiotöihin osallistui 153 urakoitsijoiden työntekijää. Kokonaisuudessaan sähkö- ja automaatioalueen vuosihuoltotyöt menivät hyvin, ja vuosihuoltojen vastuullinen hoitaminen on selvästi kaikkien yhteinen asia. Venttiili-, pumppu- ja painelaitetyöt Molemmilla laitosyksiköillä tiiveyskoestettiin reaktorilaitoksen suojarakennuksen eristysventtiilit. Kummankin yksikön reaktorilaitoksella huollettiin kaksi sisäpuolista päähöyryventtiiliä. OL1:llä huollettiin yksi ja OL2:lla kaksi ulkopuolista päähöyryventtiiliä. Kummallakin yksiköllä huollettiin kolme päävarovent- 10 TVO Vuosihuolto 2007

13 Merkittävimmät työt Olkiluoto 1 Polttoaineenvaihto Säätösauvatoimilaitetarkastukset 8 kpl Päähöyryventtiilien takaiskuventtiilien modifiointi (311 V2, V3) Vikakorjaukset Määräaikaiskokeet ja vuosittain tehtävät koestukset Vuosittain tehtävät ennakkohuoltotehtävät Turpiinilaitoksen pesu Muutostyöt (yhteensä 28 kpl) - mekaaniset työt 11 kpl - instrumetointityöt 7 kpl - sähkötyöt 10 kpl Olkiluoto 2 Polttoaineenvaihto Safe-end hitsien tarkastus (reaktoripaineastian yhteet) MP-turpiinien avaus ja roottorien sorvaus (MP1/ MP2) Lauhdelinjojen putkistouusinnat Matalapaineväliottoputkien uusinta Generaattorin roottorin vaihto Venttiilien vaihtoja (esim. 321V4) Venttiilien toimilaitevaihtoja Säteilymittausjärjestelmien uusintaa EH-työt, vikakorjaukset Määräaikaistyöt, koestukset Muutostyöt (yhteensä 105 kpl) - mekaaniset työt 53 kpl - instrumentointityöt 24 kpl - sähkötyöt 26 kpl - rakennustyöt 2 kpl Olkiluoto 2:n generaattorin staattorin tarkastusta. TVO Vuosihuolto

14 OL1-laitosyksikön käynnistys Päävaroventtiilin sähköisen ohjausventtiilin kylmäkoestusta STUKin valvonnassa. OL2-laitosyksikön käynnistys *) Pitkä käynnistysaika johtui siitä, että reaktorityöt valmistuivat noin kaksi vuorokautta ennen MP-turpiinien huoltotyön päättymistä. 12 TVO Vuosihuolto 2007

15 tiiliä. OL2:lla uusittiin sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiili 321V4. Turpiinilaitoksella ja apurakennuksissa huollettiin OL1:llä 40 ja uusittiin 15 venttiiliä. Vastaavasti OL2:lla huollettiin 190 venttiiliä ja uusittiin 24 venttiiliä. OL2:lla perushuollettiin neljä lauhdepumppua ja kaksi syöttövesipumppua. Kummallakin yksiköllä huollettiin yksi päämerivesipumppu. Lisäksi OL2:lla vaihdettiin vikaantumisen vuoksi sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän pumppu 321P2. OL1:llä suoritettiin 6 painelaitteelle ja OL2:lla 28 painelaitteelle määräaikaistarkastus. OL2:lla tyhjennettiin merivesitunnelit S3 ja S4 laitehuoltojen ja korroosiosuojaustöiden vuoksi. OL1:llä tarkastettiin sukeltamalla merivesitunneli S1 sekä OL2:lla merivesitunnelit S1, S2 ja S4. Erillisen hyväksymismenettelyn vaatimia korjaussuunnitelmia laadittiin OL1:llä 5 ja OL2:lla 34 kappaletta. Edellisiin perustuen holkitettiin OL2:lla 8:n venttiilin poksit. Kiinteistöpalvelu Vuosihuolloissa panostettiin ulko-ovien edustojen ja kulkuteiden pitämiseen avoimina ja yleiseen järjestykseen työkohteissa. Telineiden tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota viikkotarkastuksiin. Parannusta edellisiin vuosiin tapahtui. Kiinteistöpalvelun vastuulla olevia muita tärkeimpiä töitä olivat nosto-, maalaus-, muutos-, ovihuolto-, timanttiporaus- ja palvelutyöt sekä erilaiset siirrot. Ne sujuivat rutiinilla. Nosturinkuljettajat ja telinetyöntekijät työskentelivät kolmivuorotyössä. Määräaikaistarkastuksissa ja ennakkohuoltotöiden piiriin kuuluvissa töissä ei löytynyt mitään erityistä. OL1:llä havaittiin turpiinirakennuksen matalan osan peltikaton kiinnityksen olevan puutteellinen, ja se korjattiin. Sähkötoimiston suunnittelemana ja koordinoimana OL1:n ja OL2:n turpiinirakennusten ukkossuojauksia parannettiin. Kiinteistöpalvelu vastasi rakennusteknisistä töistä näissä kohteissa. Rakennustoimiston suunnittelema OL2-lauhdutusaltaan vuorauksen elastinen yläsauma uusittiin. Sauman tehtävänä on estää märkätilassa roiskuvan ja seiniltä valuvan veden tunkeutuminen teräsvuorauksen ja betoniseinän väliin. Alkuperäinen materiaali oli menettänyt elastiset ominaisuutensa ja tartuntansa alustaan, eikä ollut enää vedenpitävä. Sauma kiertää lauhdutusaltaan yläreunan sekä sisä- että ulkokehällä, kokonaispituus on noin 100 metriä. Poikkileikkaukseltaan se on useita neliösenttejä, uuden silikonimassan kulutus oli lähes 150 litraa. Suurin työmäärä oli vanhan sauman poistamisessa. Työ oli tarkoitus tehdä osin veneistä, osin telineiltä. Alkuvaiheessa todettiin veneistä työskentely hitaaksi ja vaikeaksi, niinpä päätettiin tehdä telineet koko matkalle. Tämä lisäsi telinetöitä huomattavasti, mutta helpotti vastaavasti sauman purkutyötä ja uuden asentamista. Työ valmistui noin kahdeksassa vuorokaudessa, kaksi vuorokautta edellä aikataulusta. Purkutyötä tehtiin jatkuvana vuorotyönä, muut työt pääosin pitkässä päivävuorossa. Työmenetelmissä oli aluksi hieman kehittämistä, mutta kokonaisuutena työ sujui hyvin ja suunnitelmien mukaan ja lopputulos on hyvä. Vastaava työ tehdään OL1:llä R108:ssa. Venttiiliryhmän tarkastus endoskoopilla on tarkkaa työtä. TVO Vuosihuolto

16 Oikea asenne tekee turvallisuuden Silmämääräinen tarkastus pultin jengoille. Säteilysuojelu OL1:n polttoaineenvaihtoseisokin kokonaisannos oli 172,10 mmansv, joka on TVO:n historiassa kaikkein pienin yhden laitosyksikön vuosihuollossa kertynyt annos. Suurin henkilökohtainen annos 1,90 msv oli myös ennätyksellisen alhainen. OL1:n seisokin suurimmat työannokset kertyivät pääosin reaktorihuoltotöistä. Säteilysuojelun kannalta OL2:n huoltoseisokki oli OL1:n seisokkia selvästi haasteellisempi. OL2:n vuosihuollon kokonaisannos oli 859,15 mmansv, joka oli noin 14 % ennakkoarviota enemmän. Säteilyannosta kasvattivat vuosihuollon aikana ilmaantuneet vaativat lisätyöt, kuten esimerkiksi sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiilityö, pääkiertopumpun huoltotyö sekä turpiinin öljyvuodon aiheuttamat puhdistustoimenpiteet. OL2:n vuosihuollon suurimmat työannokset aiheutuivat reaktorihuoltotöistä, venttiilien vaihtotöistä, putkistouusinnoista sekä turpiinilaitoksen huoltotöistä. Suurin henkilöannos oli 9,05 msv. Käyttöjakson aikana OL2:lla havaitun pienen polttoainevuodon vaikutus jäi vähäiseksi eikä vuodosta aiheutunut merkittävää viivästystä vuosihuoltotöiden aloitukselle. OL1- ja OL2-seisokkien suurin henkilökohtainen säteilyannos jäi alle 10 msv:n eli alle viidesosan säteilylaissa säädetystä vuosiannosrajasta. OL1:lle vuosi sitten asennettu uusi höyrynkuivain on alentanut tuorehöyryn kosteutta merkittävästi. Kuivan tuorehöyryn ansiosta OL1:n turpiinilaitoksen annosnopeuksien yleistasojen havaittiin pudonneen keskimäärin noin 40 % viime vuoteen nähden. Säteilyn yleistasot OL2:n turpiinilaitoksella olivat sen sijaan kohonneet keskimäärin vähän yli kaksinkertaisiksi verrattuna vuoteen Edellisen vuosihuollon aikana vanha höyrynkuivan oli jouduttu asentamaan takaisin käyttöjakson ajalle. Nyt huollettu uusi höyrynkuivain voitiin ottaa jälleen käyttöön, joten OL2:n turpiiniin saadaan taas kuivempaa höyryä ja säteilytasojen voidaan olettaa jatkossa pienenevän. Säteilyturvakeskuksen mittausautossa tehtiin sisäisen kontaminaation mittauksia 81 henkilölle vuosihuoltojen aikana. Mittaustulosten perusteella voitiin todeta sisäisestä kontaminaatiosta aiheutuvien annosten jääneen vähäisiksi. Tämä osoittaa, että suojavarusteiden ja erityisesti hengityksensuojainten käyttö on ollut asianmukaista. Työturvallisuus Vuosihuoltojen työturvallisuustavoitteena oli edelleen nolla tapaturmaa. Myös läheltä piti -tapausten ilmoittamiseen kannustettiin. Alihankkijoiden työnjohdon, QCtarkastajien sekä S/A-muutosasentajien ja työnjohtajien koulutustilaisuuksissa oli erillinen osio työturvallisuudelle. Isoissa projektiluonteisissa töissä oli vaatimuksena etukäteen tehty riskikartoitus ja turvallisuussuunnitelma, joka tuli myös käydä läpi työhön osallistuvien henkilöiden kanssa (pre-job-briefing). Raskaisiin ja vaikeisiin nostoihin vaadittiin ennalta laadittu nostosuunnitelma. Kaikessa työturvallisuusinformaatiossa kiinnitettiin erityistä huomiota henkilökohtaisten suojainten käyttöön, telinetyöskentelyyn, kulkureittien vapaana pysymiseen ja nostoihin. Aloituskokouskäytäntöä jatkettiin. Kulkureittien merkkausta lattiaan lisättiin. OL1:n vuosihuollossa sattui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Poissaolopäiviä kertyi 19. Läheltä piti -tapauksia raportoitiin 12 kappaletta. OL2:n vuosihuollossa sattui viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa, näistä aiheutui 31 poissaolopäivää. Läheltä piti -tapauksia raportoitiin 36 kappaletta. Työturvallisuushenkilöstö teki työturvallisuuteen kohdistettuja tarkastuskierroksia vähintään keskimäärin joka toinen päivä. Tarkastusten yhteydessä kiinnitettiin huomiota työsuojeluasioiden ohella myös primääripiirin puhtauteen liittyviin asioihin. Työturvallisuusasenteessa oli havaittavissa muutosta positiivisempaan suuntaan. Työturvallisuustarkastusten yhteydessä annettuihin korjauskehotuksiin reagoitiin nopeasti, ja raportti asioiden korjaamisesta saatiin myös viivytyksettä. 14 TVO Vuosihuolto 2007

17 MP-turpiinin siipientarkistustyömaa. Piirustuksiin tutustumista OL2:n lauhduttimen eroosiosuojaukseen liittyvällä materiaalinvaihtotyömaalla. TVO Vuosihuolto

18 Nostolaite on tärkeä apuväline painavien putkenosien asennuksessa. Venttiilipesän työstämistä. Venttiilipesän hiontaa. Laakeripinnoitteen ultraäänitarkastus. 16 TVO Vuosihuolto 2007

19 Työ- ja lepoaikojen noudattamiseen sekä pitkiin peräkkäisiin työjaksoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Jätehuolto ja dekontaminointi Laitosyksiköiden vuosihuoltojen yhteydessä kertyi yhteensä 18 tonnia huoltojätettä ja 12 tonnia metalliromua. Nestemäisten jätteiden käsittelystä kertyi ulospumppauksia noin m 3. Merkittävimmät dekontaminoinnin työllistäjät olivat venttiilien ja pumppujen perushuoltoa varten irrotetut osat, OL2:n kahden matalapaineturpiinin siivistöt sekä huoltotöissä käytetyt työkalut. Palosuojelu Normaalin operatiivisen palosuojelun lisäksi varattiin ulkopuolisia palovartijoita OL1:n vuosihuoltoon 10 ja OL2:n vuosihuoltoon 15. Palovartijoiden tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia riittävästä kipinäsuojauksesta yhdessä työn suorittajan kanssa ja tarvittaessa poistaa syttyvä materiaali tulitöiden läheisyydestä. Tänä vuonna tulityölupia kirjoitettiin OL1:lle 80 ja OL2:lle 160. Tämän lisäksi palovartijat kiertelivät laitosalueella kontrolloiden muun muassa palo-osastojen eheyttä ja palokuorman laatua sekä määrää ympäri vuorokauden. Työtunteja kirjattiin palovartijoille OL1:llä 726 ja OL2:lla Vuosihuolloissa palotoimella oli erityisteemana paloosastoinnin säilyvyys korjaus- ja muutostöissä. Tulipalo on yksi pahimmista voimalaitosta kohtaavista onnettomuuksista ja tästä syystä palo-osastoinnin tehostamista korostettiin ennalta mm. aloituskokouksissa. Lisäksi tehtiin ulkopuolisia urakoitsijoita varten tulitöistä erillinen DVD-esitys laitoksen ympäristössä ja järjestettiin palamattomia roska-astioita tulityöpaikkojen läheisyyteen. Palo-osastoinnin teemaa korostettiin ennen vuosihuoltoja pidetyissä henkilökunta- ja aliurakoitsijatilaisuuksissa sekä lisäksi tehtiin laitosyksiköiden käytäville, kulkureiteille ja hisseihin useita huoneentauluja, joissa kerrottiin miten hyvin hoidettu palosuojelu tulee toteuttaa. Palosuojelujärjestelmiin (86) tehtiin uudistuksia lähinnä sprinklerilinjoille turpiinilaatan alapuolisiin tiloihin sekä generaattorin laakerin kohdesuojaukselle (862). Myös turpiinihallin paloilmoitusjärjestelmän (869) linjailmaisimet vaihdettiin ja koestettiin molemmilla yksiköillä. Kaikki voimalaitosrakennusten palovesilinjat, savuluukut ja paloa rajoittavat palopellit tarkistettiin niiltä osin, joita laitosyksiköiden käynnin aikana ei voida tehdä. Sammutusjärjestelmille tehtiin viranomais- ja määräaikaistarkastuksia. Kemia Aktivoituneiden korroosiotuotteiden määrä reaktorivedessä oli alasajon aikana OL1:llä tavanomainen ja OL2:lla hieman normaalia suurempi johtuen polttoainemateriaaleista peräisin olevan Co-58 aktivointituotteen kohonneista pitoisuuksista, kuten myös vuosina 2005 ja Vuosihuollon aikana sekä yksiköiden ylösajoissa seurataan prosessivesien epäpuhtauksia monin eri kemiallisin analyysein. Prosessivedet täyttivät kemian tavoitearvot hyvin. Vuosihuoltojen aikana analysoitiin 865 erilaista näytettä. Näytteestä tehdään keskimäärin 10 analyysiä. Kemia osallistui vesi- ja pyyhkäisynäytteiden analysointiin OL2:n turpiiniöljyvahingon puhdistustoimenpiteiden aikana. Säätösauvojen toimilaitteiden tarkastukset molemmilla yksiköillä teettivät runsaasti lisäanalyysejä. OL2:lla havaittiin heinäkuussa 2006 polttoainevuoto. Vuotava polttoaine löytyi fluxtilting-menetelmällä paikannetusta positiosta ja varmistui koko sydämen teleskooppisippauksessa. Vuotava polttoaine poistettiin reaktorista vuosihuollossa. Alasajossa ja vuosihuollossa prosessivesiin vapautuneiden fissiotuotteiden määrät olivat odotettua vähäisemmät. OL2:lla polttoainevuodosta johtuen esiintyi vähäisiä jalokaasu- ja jodipäästöjä ilmaan. OL2:n gamma-aktiivisten aineiden päästöt veteen olivat huoltoseisokista johtuen suuremmat kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. OL1:n gamma-aktiivisten aineiden päästöt veteen olivat alhaisemmat kuin tyypillisellä lyhyellä polttoaineenvaihtoseisokilla. TVO Vuosihuolto

20 Yritykset vuosihuollossa ABB Oy Service AIRIX Teollisuus Oy Alaratech Oy Alstom Finland Oy ALSTOM Power Sweden Ab Areva NP Arme Oy Asennus N&H Service Oy CLS-Engineering Oy Doseco Oy Empower Oy Etepa Teollisuuspalvelu Oy Eupart Oy Eurajoen Paloteam Oy Finnish Sea Service Oy Fortum Power and Heat Oy Ilmastointi Salminen Oy Inspecta Oy Inspecta Sertifiointi Oy Insta Group Oy Intellige NDT Jamtec Oy J. Rostedt Oy JS Oy Pietarsaari Karhukopio Oy Kone Oy Konecranes Service Oy Koneistus Lähteenmäki Oy Korroosiotyö Korkal Oy KPA-Teollisuusputkistot Oy KSB Finland Oy Kubetcon Oy Kumijaloste Oy Lapin Saumaus Veikko Peltomaa Loimaan Lattiapäällyste Helminen & Tuominen Lämpösulku Oy Maalausliike Reijo Heino Ky MAN Turbo Ag Metallityöpaja M.Laine Oy MGP Instruments NDT-Tekniikka Oy Noorfin Oy P & P Laakso Polartest Oy Pöyry Engineering Oy Rakennustyöt Ville Kauppi Oy Rauman Kansanterveystyön kuntayhtymä Rauman Metallipaja Oy Rauman Tekniikkakeskus Oy Rauvola & Simula Oy RMG Pointo Oy RTK-Palvelu Oy Sammet-Asennus Oy Sata-Electro Oy Securitas Oy Siemens AG Siemens Oy Sodexho Oy SP-Suunnittelu Oy SWECO Marine Oy SVS Supervise Service Oy Säkylän Sähkö-Puisto Oy Säteilyturvakeskus Tekmanni Service Oy Telinekataja Oy Teline-Rami Oy Timanttityö Santala Oy Vesi-Vasa Oy VTT Tuotteet ja tuotanto WesDyne TRC Ab Westinghouse Electric Sweden Ab YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 18 TVO Vuosihuolto 2007

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vuosihuoltoa tarkkaillaan valvomosta. Kannen kuva: Värinäanturin kiristäminen käynnissä.

Vuosihuoltoa tarkkaillaan valvomosta. Kannen kuva: Värinäanturin kiristäminen käynnissä. Vuosihuolto 2009 Vuosihuoltoa tarkkaillaan valvomosta. Kannen kuva: Värinäanturin kiristäminen käynnissä. Sisältö Vuosihuolto 2009 Yhteistyöllä ydinvoimaa Edellinen käyttöjakso Jälleen hyvät tuotantotulokset

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Copyright 2012 Citec Group Oy Ab 11 Sept 2014 SKI Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Westenergy Mustasaari Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

kahdella rivillä Outi Pelkonen

kahdella rivillä Outi Pelkonen tfennovoiman Esityksen otsikko teema-ilta yhdellä tai kahdella rivillä Outi Pelkonen 31.8.2016 Kokenut ja asiantunteva RAOS Project Oy on ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö Rosatom omistaa 34 % Fennovoimasta

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen Ajankohtaista Käyttötoimikunta 17.6.2013 Reima Päivinen Tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat Sähkömarkkinalain käsittely jatkuu eduskunnassa Fenno-Skan 1 siirtokapasiteettia rajoitettu 400 MW tasolle varotoimenpiteenä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA

HANHIKOSKI. Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi TAUSTAA HANHIKOSKI Ari Aalto Evijärven kunnanvaltuuston iltakoulu Evijärvi 16.10.2013 1 TAUSTAA Hanhikosken saneerauksen esiselvitys, raportti 9.8.2010 esitelty Kunnanhallitukselle 9.8.2010 Kunnanvaltuustolle

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Hanhikivi 1 -hanke KIP Ympäristöpäivä 27.5.2016 Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Voimajärjestelmän tila 27.5. klo 10 2 Sähkön lähteet Suomessa 2015 Turve 3,3 % Maakaasu 6,1 % Kivihiili 6,7

Lisätiedot

GG INDUSTRY PYÖRIVÄT LAITTEET KAIKENTYYPPISTEN PYÖRIVIEN LAITTEIDEN KOKONAISVALTAISET HUOLTOPALVELUT

GG INDUSTRY PYÖRIVÄT LAITTEET KAIKENTYYPPISTEN PYÖRIVIEN LAITTEIDEN KOKONAISVALTAISET HUOLTOPALVELUT KAIKENTYYPPISTEN PYÖRIVIEN LAITTEIDEN KOKONAISVALTAISET HUOLTOPALVELUT PALVELUKIRJO: Öljynjalostusteollisuus Elintarviketeollisuus Lämpöenergian tuotanto ja lämpöhuolto Laivanrakennus / Laivankorjaus Sähköenergian

Lisätiedot

Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus

Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 9 Tuotanto ja liikevaihto 9 Olkiluodon ydinvoimalaitos 10 OL1-

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö Hanhikivellä tositoimiin Juha Miikkulainen kehityspäällikkö 12.2.2015 Vahva tuki Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydennyshakemuksen perjantaina 5.12 äänin 115-74 Hanke voi nyt edetä poliittisesti

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Ratuke-seminaari

Ratuke-seminaari Ratuke-seminaari 31.10.2013 Miten kohti nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mitä käytännössä pitää tapahtua Timo Pinomäki VR Track Oy 31.10.2013, Ratuke-seminaari 2013, Timo Pinomäki 2 ,

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET

Lisätiedot

Janne Göös Toimitusjohtaja

Janne Göös Toimitusjohtaja Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 2 kehotärinän osaamisen ja koulutuksen hyödyntäminen tärinän vähentämisessä - LOPPURAPORTTI Projektin nimi: Kehotärinän hallittavuuden parantaminen

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001

TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001 TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Lokakuu 2001 TAUSTAA Tämän tilaston lähdeaineisto perustuu Suomen Kuntaliiton kesällä 2001 tekemään kyselyyn, joka osoitettiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

Rosatomin laitoksen turvallisuus

Rosatomin laitoksen turvallisuus Rosatomin laitoksen turvallisuus Miten varaudutaan vikoihin ja häiriöihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin Turvallisuusanalyysipäällikkö Janne Liuko 27.11.2013 Turvallisuuden varmistamisen tasot Seurausten

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot