Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4"

Transkriptio

1 Vuosihuolto 2007

2 2 TVO Vuosihuolto 2007

3 Sisällys Vastuullisuudella virheettömyyteen 2 Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4 Perinteiseen rytmitykseen 6 Kiinteiden säteilymittausjärjestelmien modernisointiprojekti käyntiin 7 Yhdessä vastuullisesti 8 Reaktorityöt 8 Turpiinityöt 8 Polttoainetyöt 8 Sähkö- ja automaatiotyöt 10 Venttiili-, pumppu- ja painelaitetyöt 10 Kiinteistöpalvelu 13 Oikea asenne tekee turvallisuuden 14 Säteilysuojelu 14 Työturvallisuus 14 Jätehuolto ja dekontaminointi 17 Palosuojelu 17 Kemia 17 Yritykset vuosihuollossa 18 Vuosihuolto numeroin 19 Vuosihuolto vuoden kokemus Olkiluodon vuosihuolloista 21 TVO Vuosihuolto

4 Vastuullisuudella virheettömyyteen WANO (World Association of Nuclear Operators) toteutti ns. vertaisarvioinnin (Peer Review) vuonna 2006 TVO:n toimintarutiineista. Arvioinnin toteuttivat runsaat kymmenen muiden maiden ydinvoimalaitosten asiantuntijaa. Tarkastukseen liittyi normaalin käyttöjakson aikaisen tarkastuksen lisäksi erikseen vuosihuoltotöiden toteutumisen ja rutiinien arviointi turvallisuuden kannalta. Tulokset eivät olleet pelkästään positiivisia, vaan toimintapoikkeamiakin havaittiin ja parannusehdotuksia toiminnan parantamiseksi saatiin. Merkittävimpinä poikkeamina todettiin työkohteissa ajoittainen huono järjestys ja siisteys, epäkohdat telineiden rakentamisessa ja niillä työskentelyssä sekä tiettyjen töiden työsuojelu-, säteilysuojelu- ja palosuojeluohjeiden noudattamattomuus. Lisäksi saadussa tarkastusraportissa todettiin, että esimiesten tulee jämäkämmin valvoa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Vaikka poikkeamiakin todettiin, raportissa mainittiin myös useita hyviä käytön ja vuosihuollon aikaisia toimintatapoja. Vuosihuollon teemaksi valittiin vastuullisuudella virheettömyyteen, osittain WANO-tarkastuksen tulosten perusteella. Työn virheettömyys ja laatu syntyy yksittäisen työn toteuttajan vastuullisella ja ammattimaisella toiminnalla, ei tarkastamalla tai valvomalla. Ne ovat vain varmistuskeinoja siltä varalta, että työn toteuttaja ei toimi sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Ydinvoimalaitoksella työskentely edellyttää yksilöltä vastuullisuutta ja korkeaa moraalia eli korkeaa turvallisuuskulttuuria. Työn toteuttajalla on vastuu työn laadusta ja esimiehillä valvonta- ja ohjausvastuu töiden sujumisesta viranomaisvaatimusten ja ydinvoimalaitoksen omien ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi siistijät eivät pidä työkohdetta puhtaana ja järjestyksessä, säteilyvalvojat eivät pue työntekijää oikeisiin suojavarusteisiin ja palomiehet eivät pidä palo-ovia kiinni, vaan näistä toimenpiteistä huolehtivat työpaikalla työskentelevät ammattimiehet. Em. erityisammattiryhmät siistijät, säteilyvalvojat ja palomiehet opastavat ja valvovat, että toiminta on asianmukaista ja tarvittaessa korjaavat havaitut poikkeamat. Tämän vuosihuollon aikana paneuduttiin edellisen vuoden seisokkien irto-osien hallinnan painopistealueen ja palosuojelun lisäksi erityisesti siisteyteen ja järjestykseen, säteilysuojeluun, työsuojeluun, kemikaalien käyttöön sekä esimiestoimintaan. Näihin asioihin paneuduttiin oman henkilökunnan koulutuksessa ja ulkopuolisen henkilökunnan tulokoulutuksessa, lisäksi laitosyksiköiden tiloihin oli asetettu huoneentauluja, joissa kerrottiin TVO:n tahtotila em. asioiden suhteen. Tulokset olivat erittäin rohkaisevia, asiat oli otettu vakavasti ja selvää parannusta edelliseen vuoteen oli havaittavissa. Asiat eivät vielä ole täysin kunnossa, vaan jatkuvan parantamisen periaatetta pitää jatkaa tulevissa vuosihuolloissa halutun tuloksen saavuttamiseksi. Olkiluoto 1:n (OL1) polttoaineenvaihtoseisokki alkoi ollen tyypillinen polttoaineenvaihtoseisokki ilman merkittäviä muutostöitä. Työt sujuivat suunnitellusti, laadukkaasti ja aikataulun mukaisesti, jopa aikataulun 5:llä tunnilla alittaen. Vuosihuollon pituudeksi muodostui 8 vuorokautta 14 tuntia. Olkiluoto 2:n (OL2) vuosihuolto oli huoltoseisokki ja se alkoi Merkittävimpinä töinä olivat generaattorin roottorin vaihto, kahden matalapaineturpiinin avaus, huolto ja roottorien kahdessa siipien kiinnitysurassa todettujen säröjen poissorvaus sekä turpiinipuolen laajahkot putkistojen vaihdot. Työt sujuivat lähes suunnitellusti pois lukien turpiiniroottorien sorvauksen viivästys sekä turpiinin kasauksen yhteydessä tapahtunut odottamaton turpiiniöljyn leviäminen turpiinihallin lattialle, yhteen matalapaineturpiiniin, lauhduttimeen sekä putkistojen pinnoille ja eristeisiin. Öljyä levisi kaikkiaan noin 600 litraa ja sen puhdistus aiheutti vuosihuollon viivästymisen noin puolellatoista vuorokaudella. Vuosihuollon kokonaispituudeksi tuli 16 vuorokautta ja 23 tuntia. Lyhyen ajojakson jälkeen turpiini jouduttiin pysäyttämään uudelleen ja jatkamaan öljyn puhdistusta turpiinilla todetun syttymän johdosta. Tästä lisäpuhdistuksesta aiheutui 17 tunnin käyttökatkos. Laitosyksikkö piti vielä kerran tämän jälkeen pysäyttää kahden turpii- 2 TVO Vuosihuolto 2007

5 nilaakerin korkeiden värinätasojen laskemiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tasapainotus onnistui ja laitosyksikkö on nyt rauhallisessa tuotantoajossa. Edellä mainitut tapahtumat osoittavat huolellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn merkityksen. Kun on kyse ihmisestä, niin inhimillisiä virheitäkin esiintyy, mutta meidän pitää tehdä kaikkemme, että niiden määrä ja vaikutus on minimaalinen ja ennen kaikkea tehdyistä ja todetuista virheistä pitää oppia. Yksi virhe on inhimillistä, mutta toinen samanlainen on tyhmyyttä. Pitää kuitenkin muistaa, että todetut poikkeamat koskevat vain hyvin pientä osaa vuosihuoltotöistä ja yleisesti ottaen työt sujuivat hyvin ilman ongelmia ja poikkeamia. Uskon, että olemme kaikki oppimme saaneet ja nyt pitääkin keskittyä täydellä innolla tulevaisuuteen, uusiin vuosihuoltotöihin ja uusiin haasteisiin. Yhtenä haasteena meillä kaikilla on eläköityvien henkilöiden ammattitaidon siirtäminen uudelle sukupolvelle, nuorille henkilöille. Ydinvoimalaitos ei käy ilman ulkopuolisia yrityksiä, ei ilman heidän henkilökuntaansa eikä ilman henkilökunnan korkeaa osaamista ja ammattitaitoa, ns. avainosaamista. Tästä meidän tulee yhdessä huolehtia. Kun otetaan huomioon vielä uuden valmistuvan yksikön, Olkiluoto 3:n, tarvitsema osaaminen, niin haaste on kova. Kiitoksia TVO:laisille, kiitoksia kaikille vuosihuoltoihin osallistuneille ulkopuolisille yrityksille ja heidän henkilökunnalleen, kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneille. Tapaamme työn merkeissä ensi vuoden vuosihuolloissa. Reijo Sundell Käyttöjohtaja TVO Vuosihuolto

6 Menestyksekäs käyttöjakso Säätösauvayhteiden iiristarkastus. Jatkuvaa parantamista Käyttöjakso oli tuotannon osalta jälleen kerran erinomainen. Tulokseen vaikuttivat tietenkin myös OL1:llä vuoden 2006 vuosihuollossa tehdyt turpiinilaitoksen modernisointityöt, joiden johdosta laitosyksikön sähköteho nousi noin 19 MW:lla. Vastaava muutos tehtiin OL2:lla vuotta aiemmin. OL1:n energiakäytettävyys oli 99,6 % ja OL2:n 99,0 %. Energiakäytettävyys on tuotettavissa olleen sähköenergian (brutto) suhde nimellisteholla (890 MW) vastaavana aikana tuotettavissa olleeseen energiaan. Käyttöjakson alussa OL1:n pikasulkujärjestelmän toimintojen varmistamiseksi laukaistiin reaktoripikasulku n. 35 %:n reaktoriteholta sekä liikutettiin säätösauvoja. Tuotannon menetys vastasi noin 20 tunnin tuotantoa täydellä teholla. Käyttöjaksolla jatkuivat OL1:n syöttövesipumppujen akselitiivisteiden vuodot, joiden johdosta tehoa menetettiin yhteensä noin 8 tunnin tuotanto. Reaktoripikasulku OL2:lla juuri ennen vuosihuoltoa katkaisi hyvän häiriöttömän ajon tilaston. OL2:n edellinen reaktoripikasulku sattui vuonna Ulkoisessa 400 kv:n verkossa tapahtuneen häiriön johdosta laukesi reaktoripikasulku laitosyksikön ollessa noin 93 %:n reaktoriteholla. Häiriön jälkeen laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon ja noin 95 %:n teholle laitosyksikkö pääsi Häiriön johdosta tuottamatta jäänyt energia vastasi noin 13 tunnin tuotantoa. Huhtikuussa alkanut Coast-down ajo jatkui klo saakka, jolloin reaktoriteho oli laskenut 95,2 %:iin ja alkoi laitosyksikön alasajo vuosihuoltoseisokkiin. Laitosyksikkö irtosi valtakunnan verkosta klo Olkiluoto 2 Laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon vuosihuollon R206 jälkeen klo ja täydelle teholle laitosyksikkö pääsi klo Välitulistimen lauhdetankin pintamittauksen höyryvuotoja korjattiin noin 30 %:n reaktoriteholla ja noin 60 %:n reaktoriteholla. Ulkoisessa 400 kv:n verkossa tapahtuneen häiriön johdosta laukesi reaktoripikasulku klo laitosyksikön ollessa noin 93 %:n reaktoriteholla. Häiriön jälkeen laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon klo 20.12, ja noin 95 %:n teholle laitosyksikkö pääsi klo Häiriön johdosta tuottamatta jäänyt energia oli noin MWh. Kaikki muut tuotantomenetykset olivat seurausta tehonalennusta vaatineista määräaikaiskokeista. Coast-down ajo alkoi klo pääkiertovirtauksen saavutettua maksimiarvonsa. Laitosyksikön alasajo vuosihuoltoseisokkiin aloitettiin 91,3 %:n reaktoriteholta klo ja verkosta irtoaminen tapahtui klo Edellinen käyttöjakso Olkiluoto 1 Laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon vuosihuollon R106 jälkeen klo Vuosihuollon jälkeen 100 %:n teho saavutettiin 1.6. klo Syöttövesipumppujen liukurengastiivisteitä korjattiin 17.6., ja sekä Tehonmenetykset olivat pieniä. Kaikki muut tuotantomenetykset olivat seurausta tehonalennusta vaatineista määräaikaiskokeista. 4 TVO Vuosihuolto 2007

7 Tuotantolukemat OL1 OL2 Käyttöjakso Bruttosähköenergia GWh GWh Nettosähköenergia GWh GWh Tuotantomenetykset - viasta 24 GWh 0,3 % 20 GWh 0,3 % - voimatilanteesta 0 GWh 0,0 % 0 GWh 0,0 % - meriveden lämpötilasta 63 GWh 0,9 % 67 GWh 1,0 % Reaktori kriittisenä h h Generaattori tahdistettuna h h Energiakäytettävyys 99,6 % 99,0 % Laitosyksiköiden käyttö OL1 käyttö OL2 käyttö A=vuosihuolto, B=pikasulkujärjestelmän toiminnan varmistaminen, C=syöttövesipumpun korjaus, D=määräaikaiskoe, E=välitulistimen lauhdetankin vuodon korjaus, F=Coast-down, G=reaktoripikasulku ulkoisen verkon häiriön seurauksena TVO Vuosihuolto

8 Perinteiseen rytmitykseen Hitsausta OL2:n lauhduttimen eroosiosuojaukseen liittyvällä materiaalinvaihtotyömaalla. Vuosihuolloissa ollaan palattu ns. perinteiseen polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkirytmitykseen kahden työntäyteisemmän vuosihuoltojakson jälkeen. Vuosihuoltojen rytmitystä muutettiin tänä vuonna aiempiin vuosiin nähden siten, että nyt aloitettiin polttoaineenvaihtoseisokilla, jota seurasi huoltoseisokki. Aiempina vuosina aloitettiin huoltoseisokilla. Tämä osoittautui onnistuneeksi muutokseksi. Työhöntulorutiinit onnistuivat lähes ongelmitta, kun ulkopuolinen henkilökunta tuli kahdessa vaiheessa laitokselle, ensin polttoaineenvaihtoseisokkiin vajaat 600 henkilöä ja huoltoseisokkiin noin 300 henkilöä lisää. Jaksotuksen hyöty näkyy vielä selvemmin vuosina 2010 ja 2011, jolloin on laajat huoltoseisokit ja enemmän ulkopuolista työvoimaa matalapaineturpiinien uusimisen vuoksi vuosihuollot olivat ns. normaaleja vuosihuoltoja, joissa tehtiin normaaleja muutostöitä. Vuosihuoltojen 2007 teema, vastuullisuudella virheettömyyteen, jatkoi aiempien vuosien teemoja, joissa korostettiin irto-osien aiheuttamaa ongelmaa prosessille, siisteyttä ja järjestystä sekä työturvallisuutta. Molemmilla yksiköillä järjestettiin erillisiä katselmuksia ja arviointitilaisuuksia teemaan liittyvistä asioista. Yleinen havainto oli, että aiempiin vuosiin verrattuna siisteyden ja järjestyksen taso on noussut. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltopolitiikan tavoitteena on pitää laitosyksiköt jatkuvasti uudenveroisessa kunnossa, varmistaa häiriötön tuotantokyky sekä saatujen kokemuksien mukaan parantaa toimintaa jatkuvasti. Lisäksi vuosihuoltojen kesto, tuotanto ja kustannukset pyritään optimoimaan siten, että päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuutta vaarantamatta. Seisokin kesto on tyypillisesti noin yksi viikko. Vuosihuollot jaetaan kahteen tyyppiin, polttoaineenvaihtoseisokkiin (PVS) ja huoltoseisokkiin (HS). Polttoaineenvaihtoseisokissa tehdään polttoaineenvaihto, vikakorjaukset ja ne huollot, tarkastukset sekä kokeet, joiden suoritusväli on yksi vuosi. Muutostöistä toteutetaan vain laitoksen käyttövarmuuden tai tulevien huoltojen kannalta välttämättömät työt. Huoltoseisokissa tehdään em. töiden lisäksi kaikki isot huollot ja laajat muutostyöt. Huoltoseisokkien kesto on yleensä 2 3 viikkoa. Vuosihuollot jaksotetaan siten, että samana vuonna toisella laitosyksiköllä on huoltoseisokki ja toisella polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuollot aloitetaan polttoaineenvaihtoseisokilla. Aikataulut ohjaavat suunnittelua. Vuosihuoltotoiminta ei rajoitu vain seuraavan vuosihuollon suunnitteluun. Muutos- ja modernisointiprojektien suunnittelu on aloitettava vuosia ennen toteutusta, mikä vaikuttaa oleellisesti tulevien vuosihuoltojen luonteeseen ja kestoon ja siten koko vuosihuoltotoimintaan. Vuosihuollot RX07 aloitettiin toukokuun alussa OL1:n polttoaineenvaihtoseisokilla. R107 suunniteltu pituus oli 8 vrk 19 h ja toteutunut oli 8 vrk 14 h. Vuosihuolto käynnistyi hyvin, alasajo ja reaktorin avaaminen sujuivat suunniteltua nopeammin. Vuosihuollon kriittinen linja kulki reaktoritöissä, R107:ssä tehtiin normaalit polttoaineenvaihtoseisokin työt (ennakkohuollot, vikakorjaukset ja koestukset sekä polttoaineenvaihto), lisäksi ylimääräisinä merkittävinä töinä tarkastettiin säätösauvojen toimilaitteita (8 kpl) irto-osien suhteen, reaktoripaineastian yhdetarkastukset ja kolmen päähöyryventtiilien huollot. Testaukset ja kokeet osoittivat OL1:n olevan hyvässä tuotantokunnossa. Vuosihuolto R207:n suunnittelun lähtökohtana oli 15 vrk 8 h vuosihuolto. Toteutunut aikataulu oli 16 vrk 23 h. Vuosihuollon kriittinen linja kulki turpiinilaitoksen töissä, lähinnä turpiinien (MP1/MP2) roottorien siipiurasorvauksissa. Merkittävimpinä töinä normaalin polttoaineenvaihdon ja ennakkohuoltojen lisäksi R207:ssä tehtiin mm. reaktoripaineastian yhdetarkastukset ja säätösauvatoimilaitepesien hitsien tarkastukset, turpiiniroottorien siipiurasorvaukset, lauhdelinjojen putkistouusinta, matalapaineväliottolinjojen uusinta ja generaattorin roottorin vaihto. Kaikkiaan OL2:lla tehtiin yli sata erilaista muutostyötä. 6 TVO Vuosihuolto 2007

9 Kiinteiden säteilymittausjärjestelmien modernisointiprojekti käyntiin Vuosihuoltoaikataulua pidensi revision loppupuolella sattunut öljyvuoto ja sen siivous. Vuosihuolloissa RX07 työskenteli TVO:n oman väen lisäksi enimmillään noin 900 ulkopuolista urakoitsijaa noin 100 yrityksestä. Pääosa urakoitsijatyövoimasta tuli Satakunnan lähialueilta. Alustavat vuosihuoltokustannukset ovat noin 13,5 miljoonaa euroa. Kiinteillä säteilymittausjärjestelmillä valvotaan radioaktiivisten aineiden kulkua laitosyksiköiden eri prosessijärjestelmissä, sekä sitä etteivät työntekijät ja ympäristö altistu tarpeettomasti säteilylle. Kiinteät säteilymittausjärjestelmät on jaettu viiteen osajärjestelmään ja nykyisin ne sisältävät yhteensä 30 säteilymittaria laitosyksikköä kohden. Kiinteiden mittareiden lisäksi laitosyksiköillä on lukuisa määrä siirrettäviä ja kannettavia, säteilysuojelijoiden käytössä olevia säteilymittareita. Nykyiset säteilymittarit ovat laitosyksiköiden alkuperäisiä laitteita ja niiden ikääntymisen ja varaosien saannissa olleiden ongelmien takia järjestelmät modernisoidaan vuosien aikana. Nykyisten mittareiden uusinnan lisäksi laitosyksiköille asennetaan noin 20 uutta kiinteää säteilymittaria, joilla parannetaan päästöjen valvontaa ja työntekijöiden henkilöturvallisuutta. Uudet säteilymittarit toimittaa ranskalainen yritys MGP Instruments. Vuosihuollossa R207 uusittiin ensimmäinen osajärjestelmä 552, jolla valvotaan poistokaasujärjestelmän toimintaa ja järjestelmän kautta ympäristöön kulkeutuvien radioaktiivisten isotooppien määrää. Laitteiden uusintaan osallistui vuosihuollon aikana TVO:n henkilöstön lisäksi sähköasennuksista vastannut suomalainen alihankkija ja laitetoimittajan kaksi käyttöönottajaa Ranskasta. Vuosihuollon aikana laitteille tehtiin myös kattava käyttöönottokoe, jossa verrattiin mm. uusien laitteiden herkkyyttä vanhojen laitteiden herkkyyteen näytekaasun avulla. Tehtyjen kokeiden ja jo nyt saatujen käyttökokemusten perusteella tekniikka on tälläkin alueella edennyt huimasti ja järjestelmä 552 toimii laitteiden uusinnan jälkeen entistä paremmin havaiten entistä pienemmät aktiivisuuden muutokset poistokaasujärjestelmässä. Pultti on kiristettävä oikeaan kireyteen. Seuraavat kiinteiden säteilymittausjärjestelmien uusintaan liittyvät asennukset tullaan tekemään talven aikana, jolloin modernisoidaan poistokaasupiipun säteilymittausjärjestelmä, erillisten järjestelmien säteilymittausjärjestelmä ja huonetilojen säteilymittausjärjestelmä. TVO Vuosihuolto

10 Yhdessä vastuullisesti UPS-laitteiston diagnostiikkakoestus. Reaktorityöt OL1:llä oli vuorossa lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki ja siihen kuulumattomina ylimääräisinä töinä tehtiin kahden 323-yhteen tarkastus viime kesänä tehtyjen havaintojen perusteella. Myös yksi PRM-sondi vaihdettiin vikailmoituksen perusteella. Säätösauvatoimilaitteita vaihdettiin suunnitelman mukaisesti huollettuihin 8 kappaletta, jotka käsittivät myös vuoden 2006 revisiossa ennen laitosyksikön tehoajolle siirtymistä tehdyissä kokeissa momenttilaukaisseet toimilaitteet. Viime vuonna korjatut syöttöveden jakajat tarkastettiin irrottamatta niitä paikoiltaan. Pääkiertopumpuille suoritettiin eristysvastus- ja aksiaalivälysmittaukset. Mittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. OL2:n vuosihuollon suunnittelun perustana oli huoltoseisokki. Seisokissa tarkastettiin kaikki isot yhteet, 4 kappaletta 323- ja 312-yhteitä sekä 2 kappaletta 321-yhteitä. Tarkastustulokset olivat odotusten mukaisia. Kaikkien syöttövesijakajien korjatut hitsaukset tarkastettiin ennen niiden irrotusta. PRM-sondeja vaihdettiin 6 kappaletta. Reaktoriin asennettiin takaisin uusi talven aikana korjattu ja vuoden pois käytöstä ollut höyrynkuivain. 13 säätösauvatoimilaitetta vaihdettiin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti huollettuihin. Säätösauvatoimilaitehuollon yhteydessä suoritettiin 12 toimilaitepesän hitsaussaumojen tarkastus. Pääkiertopumpun 313 P2 moottori ja akseli vaihdettiin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti. Eristysvastus- ja aksiaaliälysmittaukset tehtiin pumpuille, joita ei huollettu. Mittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. Turpiinityöt OL1:llä suunniteltuna laitehuoltona oli generaattorin ja turpiinin välisen radiaalilaakerin 6 huolto. Laakerin avauksen yhteydessä havaittiin laakerimetallivaurio niin ala- kuin sivupakassa. Vahingoittuneet pakat ja laakerille nostoöljyä tuottavat pumput vaihdettiin. Visuaalisia tarkastuksia tehtiin lauhduttimelle ja matalapaineturpiinille, lisäksi korkeapaineturpiinin linjaus tarkistettiin. Tarkastuksissa ei havaittu mitään poikkeavaa, ja vikakorjaukset olivat vähäisiä. OL2:lla tehtiin suuret ennakkohuoltotyöt turpiiniin liittyvissä järjestelmissä ja turpiinityöt olivat aikataulussa kriittisellä linjalla. Itse turpiiniakselilla avattiin tarkastuksia ja korjauksia varten matalapaineturpiinit 1 ja 2, kaikki radiaalilaakerit (2 9) ja painelaakeri lukuun ottamatta radiaalilaakeria 1. Matalapaineturpiinien roottorien 1 ja 2 tarkastuksissa havaittiin säröjä neljännen juoksusiipivaiheen kiinnitysurissa. Säröt sorvattiin pois ja koneistuksen jälkeen urille tehtiin kylmämuokkaus. Turpiinin sisäpesille tehtiin myös eroosiokorjauksia. Turpiinipäähöyryventtiileistä tarkastettiin kaksi korkeapaineventtiiliä, kaksi turpiinin ohitusventtiiliä, kaksi välitulistinventtiiliä, yksi väliottojärjestelmän takaiskuventtiili ja neljä lauhduttimen tyhjönmurtajaa. Kaksi matalapaineturpiinin säätö-/pikasulkuventtiiliä vaihdettiin ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti huollettuihin yksiköihin. Neljääntoista turpiinin päähöyryventtiiliin vaihdettiin toimilaitteet. Lauhduttimessa tehtiin normaalit tarkastukset kumioinnin korjauksessa ja tuubien pesu. Turpiinin öljyjärjestelmissä tehtiin myös lukuisia ennakkohuoltotöitä, joista merkittävimpiä olivat voimaöljypumpun ja laakeriöljypaineensäätöventtiilin huolto. Polttoainetyöt OL1:lla tehtiin yhteensä 631 polttoainesiirtoa. Reaktorisydämestä poistettiin 126 polttoainenippua, joiden tilalle tuotiin 124 tuoretta, GNF/ENUSA:n toimittamaa GE14- tyyppistä ja kaksi aiemmin reaktorisydämestä poistettua AREVA NP:n toimittamaa Atrium10B-tyyppistä polttoainenippua. Reaktorin sisäisiä polttoainesiirtoja tehtiin 328 kappaletta. Polttoainesiirtoihin ja säätösauvojen koevetoihin kului aikaa noin 72 tuntia. Vuosihuollon aikana viidelle GE14- ja kahdelle Atrium10B-polttoainenipulle tehtiin visuaalisia tarkastuksia, joissa ei löydetty mitään poikkeavaa. Säätösauvasiirtoja tehtiin yhteensä 7 kappaletta. Polttoaineen purun aikana reaktorista tuotiin pois kolme 8 TVO Vuosihuolto 2007

11 Olkiluoto 2:n generaattorin roottorin vaihto meneillään. TVO 9 Vuosihuolto 2007

12 Elektroniikkakortin vaihtotyö OL2:n relehuoneessa. säätösauvaa. Kaksi sauvaa oli tarkoitus siirtää sisäisesti säätöpositioista sulkupositioihin, mutta toinen todettiin vuotavaksi, joten se poistettiin ja korvattiin käytetyllä, ehjällä sauvalla. Kumpaankin säätöpositioon tuotiin uusi Marathon-säätösauva. OL2:lla tehtiin yhteensä 692 polttoainesiirtoa, joihin kului aikaa säätösauvojen koevetojen kanssa noin 94 tuntia. Reaktorisydämestä poistettiin 118 polttoainenippua, joiden tilalle tuotiin 116 tuoretta sekä kaksi aiemmin reaktorisydämestä poistettua Westinghouse Electric Swedenin toimittamaa SVEA96 Optima -polttoainenippua. Reaktorin sisäisiä polttoainesiirtoja tehtiin 280 kappaletta. Koska edellisellä käyttöjaksolla oli havaittu polttoainevuoto, kaikki sydämessä ollut polttoaine tiiveystarkastettiin. Vuotava nippu löydettiin ja se tarkastettiin visuaalisesti. Vuodon syytä ei pystytty selvittämään alustavissa tarkastuksissa, tarkemmat tarkastukset vuodon syyn selvittämiseksi tehdään tulevan syksyn aikana. Vuotavan nipun lisäksi tarkastettiin visuaalisesti kolme Optima-tyypin nippua, joista ei löydetty esteitä jatkosäteilytykselle. Säätösauvasiirtoja tehtiin yhteensä 56 kappaletta. Reaktorista poistettiin 14 säätösauvaa, jotka korvattiin uusilla sekä ehjillä, käytetyillä sauvoilla. Sisäisinä siirtoina vaihdettiin 18 säätösauvan paikkaa. Kaksi särölliseksi todettua säätösauvaa vaihdettiin vanhoihin, ehjiin sauvoihin. Kolmelle Marathon-säätösauvalle tehtiin visuaalinen tarkastus. Tarkastuksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. Sähkö- ja automaatiotyöt OL1-polttoaineenvaihtoseisokissa toteutettujen vuosittaisten huolto- ja tarkastustöiden lisäksi merkittävimpiä töitä olivat painojen lisääminen päägeneraattorin magnetointikoneen puoleisiin kääminpäihin, yhden LPRMsondin vaihto ja akustojen 1.664B491 ja 1.679B291 vaihdot. Lisäksi 400 kv:n kentällä tehtiin Fingridin toimesta muutostöitä vuosihuollon ajan. Vuosihuollossa avatun generaattorin laakerin L6 havaittiin vaurioituneen edellisellä käyttöjaksolla ja sen laakerisegmentit vaihdettiin uusiin. Generaattorin magnetointikoneen puoleisten kääminpäiden värinät laskivat lisäpainojen vaikutuksesta suunnitellusti. OL2-huoltoseisokissa toteutettiin vuosittaisten huoltoja tarkastustöiden lisäksi merkittävimpinä kunnossapitotöinä generaattorin roottorin vaihto, neljän SIRM-detektorin ajokoneiston vaihto, kahden pääkiertopumpun taajuusmuuttajan vaiheyksiköiden vaihto ja kuuden LPRM-sondin vaihdot. Muutostöitä toteutettiin määrällisesti paljon, 42 kappaletta. Merkittävimpiä muutostöitä olivat poistokaasujärjestelmän säteilymittauksien uusinta, suojarakennuksen näytekaasu-analysaattoreiden uusinta, kaasuturpiinilaitoksen aiheuttamat muutokset laitosyksiköllä ja paristovarmennetun 380 kv:n verkon UPS:ien selektiivisyyden parantaminen. OL2-vuosihuollon aikana tapahtunut turpiinin öljyvahinko ja sitä seurannut syttymä aiheutti myös paljon sähkö- ja automaatiolisätöitä. Esiintyneet viat laitosyksiköillä pystyttiin korjaamaan hyvin. Kehitystavoitteena olleita töiden aloituskokouksia pidettiin yhteensä 140 kappaletta. Laitosyksiköiden vuosihuoltojen aikainen siisteystaso oli parempi kuin viime vuosina. Oman henkilöstön lisäksi vuosihuolloissa tehtyihin sähkö- ja automaatiotöihin osallistui 153 urakoitsijoiden työntekijää. Kokonaisuudessaan sähkö- ja automaatioalueen vuosihuoltotyöt menivät hyvin, ja vuosihuoltojen vastuullinen hoitaminen on selvästi kaikkien yhteinen asia. Venttiili-, pumppu- ja painelaitetyöt Molemmilla laitosyksiköillä tiiveyskoestettiin reaktorilaitoksen suojarakennuksen eristysventtiilit. Kummankin yksikön reaktorilaitoksella huollettiin kaksi sisäpuolista päähöyryventtiiliä. OL1:llä huollettiin yksi ja OL2:lla kaksi ulkopuolista päähöyryventtiiliä. Kummallakin yksiköllä huollettiin kolme päävarovent- 10 TVO Vuosihuolto 2007

13 Merkittävimmät työt Olkiluoto 1 Polttoaineenvaihto Säätösauvatoimilaitetarkastukset 8 kpl Päähöyryventtiilien takaiskuventtiilien modifiointi (311 V2, V3) Vikakorjaukset Määräaikaiskokeet ja vuosittain tehtävät koestukset Vuosittain tehtävät ennakkohuoltotehtävät Turpiinilaitoksen pesu Muutostyöt (yhteensä 28 kpl) - mekaaniset työt 11 kpl - instrumetointityöt 7 kpl - sähkötyöt 10 kpl Olkiluoto 2 Polttoaineenvaihto Safe-end hitsien tarkastus (reaktoripaineastian yhteet) MP-turpiinien avaus ja roottorien sorvaus (MP1/ MP2) Lauhdelinjojen putkistouusinnat Matalapaineväliottoputkien uusinta Generaattorin roottorin vaihto Venttiilien vaihtoja (esim. 321V4) Venttiilien toimilaitevaihtoja Säteilymittausjärjestelmien uusintaa EH-työt, vikakorjaukset Määräaikaistyöt, koestukset Muutostyöt (yhteensä 105 kpl) - mekaaniset työt 53 kpl - instrumentointityöt 24 kpl - sähkötyöt 26 kpl - rakennustyöt 2 kpl Olkiluoto 2:n generaattorin staattorin tarkastusta. TVO Vuosihuolto

14 OL1-laitosyksikön käynnistys Päävaroventtiilin sähköisen ohjausventtiilin kylmäkoestusta STUKin valvonnassa. OL2-laitosyksikön käynnistys *) Pitkä käynnistysaika johtui siitä, että reaktorityöt valmistuivat noin kaksi vuorokautta ennen MP-turpiinien huoltotyön päättymistä. 12 TVO Vuosihuolto 2007

15 tiiliä. OL2:lla uusittiin sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiili 321V4. Turpiinilaitoksella ja apurakennuksissa huollettiin OL1:llä 40 ja uusittiin 15 venttiiliä. Vastaavasti OL2:lla huollettiin 190 venttiiliä ja uusittiin 24 venttiiliä. OL2:lla perushuollettiin neljä lauhdepumppua ja kaksi syöttövesipumppua. Kummallakin yksiköllä huollettiin yksi päämerivesipumppu. Lisäksi OL2:lla vaihdettiin vikaantumisen vuoksi sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän pumppu 321P2. OL1:llä suoritettiin 6 painelaitteelle ja OL2:lla 28 painelaitteelle määräaikaistarkastus. OL2:lla tyhjennettiin merivesitunnelit S3 ja S4 laitehuoltojen ja korroosiosuojaustöiden vuoksi. OL1:llä tarkastettiin sukeltamalla merivesitunneli S1 sekä OL2:lla merivesitunnelit S1, S2 ja S4. Erillisen hyväksymismenettelyn vaatimia korjaussuunnitelmia laadittiin OL1:llä 5 ja OL2:lla 34 kappaletta. Edellisiin perustuen holkitettiin OL2:lla 8:n venttiilin poksit. Kiinteistöpalvelu Vuosihuolloissa panostettiin ulko-ovien edustojen ja kulkuteiden pitämiseen avoimina ja yleiseen järjestykseen työkohteissa. Telineiden tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota viikkotarkastuksiin. Parannusta edellisiin vuosiin tapahtui. Kiinteistöpalvelun vastuulla olevia muita tärkeimpiä töitä olivat nosto-, maalaus-, muutos-, ovihuolto-, timanttiporaus- ja palvelutyöt sekä erilaiset siirrot. Ne sujuivat rutiinilla. Nosturinkuljettajat ja telinetyöntekijät työskentelivät kolmivuorotyössä. Määräaikaistarkastuksissa ja ennakkohuoltotöiden piiriin kuuluvissa töissä ei löytynyt mitään erityistä. OL1:llä havaittiin turpiinirakennuksen matalan osan peltikaton kiinnityksen olevan puutteellinen, ja se korjattiin. Sähkötoimiston suunnittelemana ja koordinoimana OL1:n ja OL2:n turpiinirakennusten ukkossuojauksia parannettiin. Kiinteistöpalvelu vastasi rakennusteknisistä töistä näissä kohteissa. Rakennustoimiston suunnittelema OL2-lauhdutusaltaan vuorauksen elastinen yläsauma uusittiin. Sauman tehtävänä on estää märkätilassa roiskuvan ja seiniltä valuvan veden tunkeutuminen teräsvuorauksen ja betoniseinän väliin. Alkuperäinen materiaali oli menettänyt elastiset ominaisuutensa ja tartuntansa alustaan, eikä ollut enää vedenpitävä. Sauma kiertää lauhdutusaltaan yläreunan sekä sisä- että ulkokehällä, kokonaispituus on noin 100 metriä. Poikkileikkaukseltaan se on useita neliösenttejä, uuden silikonimassan kulutus oli lähes 150 litraa. Suurin työmäärä oli vanhan sauman poistamisessa. Työ oli tarkoitus tehdä osin veneistä, osin telineiltä. Alkuvaiheessa todettiin veneistä työskentely hitaaksi ja vaikeaksi, niinpä päätettiin tehdä telineet koko matkalle. Tämä lisäsi telinetöitä huomattavasti, mutta helpotti vastaavasti sauman purkutyötä ja uuden asentamista. Työ valmistui noin kahdeksassa vuorokaudessa, kaksi vuorokautta edellä aikataulusta. Purkutyötä tehtiin jatkuvana vuorotyönä, muut työt pääosin pitkässä päivävuorossa. Työmenetelmissä oli aluksi hieman kehittämistä, mutta kokonaisuutena työ sujui hyvin ja suunnitelmien mukaan ja lopputulos on hyvä. Vastaava työ tehdään OL1:llä R108:ssa. Venttiiliryhmän tarkastus endoskoopilla on tarkkaa työtä. TVO Vuosihuolto

16 Oikea asenne tekee turvallisuuden Silmämääräinen tarkastus pultin jengoille. Säteilysuojelu OL1:n polttoaineenvaihtoseisokin kokonaisannos oli 172,10 mmansv, joka on TVO:n historiassa kaikkein pienin yhden laitosyksikön vuosihuollossa kertynyt annos. Suurin henkilökohtainen annos 1,90 msv oli myös ennätyksellisen alhainen. OL1:n seisokin suurimmat työannokset kertyivät pääosin reaktorihuoltotöistä. Säteilysuojelun kannalta OL2:n huoltoseisokki oli OL1:n seisokkia selvästi haasteellisempi. OL2:n vuosihuollon kokonaisannos oli 859,15 mmansv, joka oli noin 14 % ennakkoarviota enemmän. Säteilyannosta kasvattivat vuosihuollon aikana ilmaantuneet vaativat lisätyöt, kuten esimerkiksi sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiilityö, pääkiertopumpun huoltotyö sekä turpiinin öljyvuodon aiheuttamat puhdistustoimenpiteet. OL2:n vuosihuollon suurimmat työannokset aiheutuivat reaktorihuoltotöistä, venttiilien vaihtotöistä, putkistouusinnoista sekä turpiinilaitoksen huoltotöistä. Suurin henkilöannos oli 9,05 msv. Käyttöjakson aikana OL2:lla havaitun pienen polttoainevuodon vaikutus jäi vähäiseksi eikä vuodosta aiheutunut merkittävää viivästystä vuosihuoltotöiden aloitukselle. OL1- ja OL2-seisokkien suurin henkilökohtainen säteilyannos jäi alle 10 msv:n eli alle viidesosan säteilylaissa säädetystä vuosiannosrajasta. OL1:lle vuosi sitten asennettu uusi höyrynkuivain on alentanut tuorehöyryn kosteutta merkittävästi. Kuivan tuorehöyryn ansiosta OL1:n turpiinilaitoksen annosnopeuksien yleistasojen havaittiin pudonneen keskimäärin noin 40 % viime vuoteen nähden. Säteilyn yleistasot OL2:n turpiinilaitoksella olivat sen sijaan kohonneet keskimäärin vähän yli kaksinkertaisiksi verrattuna vuoteen Edellisen vuosihuollon aikana vanha höyrynkuivan oli jouduttu asentamaan takaisin käyttöjakson ajalle. Nyt huollettu uusi höyrynkuivain voitiin ottaa jälleen käyttöön, joten OL2:n turpiiniin saadaan taas kuivempaa höyryä ja säteilytasojen voidaan olettaa jatkossa pienenevän. Säteilyturvakeskuksen mittausautossa tehtiin sisäisen kontaminaation mittauksia 81 henkilölle vuosihuoltojen aikana. Mittaustulosten perusteella voitiin todeta sisäisestä kontaminaatiosta aiheutuvien annosten jääneen vähäisiksi. Tämä osoittaa, että suojavarusteiden ja erityisesti hengityksensuojainten käyttö on ollut asianmukaista. Työturvallisuus Vuosihuoltojen työturvallisuustavoitteena oli edelleen nolla tapaturmaa. Myös läheltä piti -tapausten ilmoittamiseen kannustettiin. Alihankkijoiden työnjohdon, QCtarkastajien sekä S/A-muutosasentajien ja työnjohtajien koulutustilaisuuksissa oli erillinen osio työturvallisuudelle. Isoissa projektiluonteisissa töissä oli vaatimuksena etukäteen tehty riskikartoitus ja turvallisuussuunnitelma, joka tuli myös käydä läpi työhön osallistuvien henkilöiden kanssa (pre-job-briefing). Raskaisiin ja vaikeisiin nostoihin vaadittiin ennalta laadittu nostosuunnitelma. Kaikessa työturvallisuusinformaatiossa kiinnitettiin erityistä huomiota henkilökohtaisten suojainten käyttöön, telinetyöskentelyyn, kulkureittien vapaana pysymiseen ja nostoihin. Aloituskokouskäytäntöä jatkettiin. Kulkureittien merkkausta lattiaan lisättiin. OL1:n vuosihuollossa sattui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Poissaolopäiviä kertyi 19. Läheltä piti -tapauksia raportoitiin 12 kappaletta. OL2:n vuosihuollossa sattui viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa, näistä aiheutui 31 poissaolopäivää. Läheltä piti -tapauksia raportoitiin 36 kappaletta. Työturvallisuushenkilöstö teki työturvallisuuteen kohdistettuja tarkastuskierroksia vähintään keskimäärin joka toinen päivä. Tarkastusten yhteydessä kiinnitettiin huomiota työsuojeluasioiden ohella myös primääripiirin puhtauteen liittyviin asioihin. Työturvallisuusasenteessa oli havaittavissa muutosta positiivisempaan suuntaan. Työturvallisuustarkastusten yhteydessä annettuihin korjauskehotuksiin reagoitiin nopeasti, ja raportti asioiden korjaamisesta saatiin myös viivytyksettä. 14 TVO Vuosihuolto 2007

17 MP-turpiinin siipientarkistustyömaa. Piirustuksiin tutustumista OL2:n lauhduttimen eroosiosuojaukseen liittyvällä materiaalinvaihtotyömaalla. TVO Vuosihuolto

18 Nostolaite on tärkeä apuväline painavien putkenosien asennuksessa. Venttiilipesän työstämistä. Venttiilipesän hiontaa. Laakeripinnoitteen ultraäänitarkastus. 16 TVO Vuosihuolto 2007

19 Työ- ja lepoaikojen noudattamiseen sekä pitkiin peräkkäisiin työjaksoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Jätehuolto ja dekontaminointi Laitosyksiköiden vuosihuoltojen yhteydessä kertyi yhteensä 18 tonnia huoltojätettä ja 12 tonnia metalliromua. Nestemäisten jätteiden käsittelystä kertyi ulospumppauksia noin m 3. Merkittävimmät dekontaminoinnin työllistäjät olivat venttiilien ja pumppujen perushuoltoa varten irrotetut osat, OL2:n kahden matalapaineturpiinin siivistöt sekä huoltotöissä käytetyt työkalut. Palosuojelu Normaalin operatiivisen palosuojelun lisäksi varattiin ulkopuolisia palovartijoita OL1:n vuosihuoltoon 10 ja OL2:n vuosihuoltoon 15. Palovartijoiden tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia riittävästä kipinäsuojauksesta yhdessä työn suorittajan kanssa ja tarvittaessa poistaa syttyvä materiaali tulitöiden läheisyydestä. Tänä vuonna tulityölupia kirjoitettiin OL1:lle 80 ja OL2:lle 160. Tämän lisäksi palovartijat kiertelivät laitosalueella kontrolloiden muun muassa palo-osastojen eheyttä ja palokuorman laatua sekä määrää ympäri vuorokauden. Työtunteja kirjattiin palovartijoille OL1:llä 726 ja OL2:lla Vuosihuolloissa palotoimella oli erityisteemana paloosastoinnin säilyvyys korjaus- ja muutostöissä. Tulipalo on yksi pahimmista voimalaitosta kohtaavista onnettomuuksista ja tästä syystä palo-osastoinnin tehostamista korostettiin ennalta mm. aloituskokouksissa. Lisäksi tehtiin ulkopuolisia urakoitsijoita varten tulitöistä erillinen DVD-esitys laitoksen ympäristössä ja järjestettiin palamattomia roska-astioita tulityöpaikkojen läheisyyteen. Palo-osastoinnin teemaa korostettiin ennen vuosihuoltoja pidetyissä henkilökunta- ja aliurakoitsijatilaisuuksissa sekä lisäksi tehtiin laitosyksiköiden käytäville, kulkureiteille ja hisseihin useita huoneentauluja, joissa kerrottiin miten hyvin hoidettu palosuojelu tulee toteuttaa. Palosuojelujärjestelmiin (86) tehtiin uudistuksia lähinnä sprinklerilinjoille turpiinilaatan alapuolisiin tiloihin sekä generaattorin laakerin kohdesuojaukselle (862). Myös turpiinihallin paloilmoitusjärjestelmän (869) linjailmaisimet vaihdettiin ja koestettiin molemmilla yksiköillä. Kaikki voimalaitosrakennusten palovesilinjat, savuluukut ja paloa rajoittavat palopellit tarkistettiin niiltä osin, joita laitosyksiköiden käynnin aikana ei voida tehdä. Sammutusjärjestelmille tehtiin viranomais- ja määräaikaistarkastuksia. Kemia Aktivoituneiden korroosiotuotteiden määrä reaktorivedessä oli alasajon aikana OL1:llä tavanomainen ja OL2:lla hieman normaalia suurempi johtuen polttoainemateriaaleista peräisin olevan Co-58 aktivointituotteen kohonneista pitoisuuksista, kuten myös vuosina 2005 ja Vuosihuollon aikana sekä yksiköiden ylösajoissa seurataan prosessivesien epäpuhtauksia monin eri kemiallisin analyysein. Prosessivedet täyttivät kemian tavoitearvot hyvin. Vuosihuoltojen aikana analysoitiin 865 erilaista näytettä. Näytteestä tehdään keskimäärin 10 analyysiä. Kemia osallistui vesi- ja pyyhkäisynäytteiden analysointiin OL2:n turpiiniöljyvahingon puhdistustoimenpiteiden aikana. Säätösauvojen toimilaitteiden tarkastukset molemmilla yksiköillä teettivät runsaasti lisäanalyysejä. OL2:lla havaittiin heinäkuussa 2006 polttoainevuoto. Vuotava polttoaine löytyi fluxtilting-menetelmällä paikannetusta positiosta ja varmistui koko sydämen teleskooppisippauksessa. Vuotava polttoaine poistettiin reaktorista vuosihuollossa. Alasajossa ja vuosihuollossa prosessivesiin vapautuneiden fissiotuotteiden määrät olivat odotettua vähäisemmät. OL2:lla polttoainevuodosta johtuen esiintyi vähäisiä jalokaasu- ja jodipäästöjä ilmaan. OL2:n gamma-aktiivisten aineiden päästöt veteen olivat huoltoseisokista johtuen suuremmat kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. OL1:n gamma-aktiivisten aineiden päästöt veteen olivat alhaisemmat kuin tyypillisellä lyhyellä polttoaineenvaihtoseisokilla. TVO Vuosihuolto

20 Yritykset vuosihuollossa ABB Oy Service AIRIX Teollisuus Oy Alaratech Oy Alstom Finland Oy ALSTOM Power Sweden Ab Areva NP Arme Oy Asennus N&H Service Oy CLS-Engineering Oy Doseco Oy Empower Oy Etepa Teollisuuspalvelu Oy Eupart Oy Eurajoen Paloteam Oy Finnish Sea Service Oy Fortum Power and Heat Oy Ilmastointi Salminen Oy Inspecta Oy Inspecta Sertifiointi Oy Insta Group Oy Intellige NDT Jamtec Oy J. Rostedt Oy JS Oy Pietarsaari Karhukopio Oy Kone Oy Konecranes Service Oy Koneistus Lähteenmäki Oy Korroosiotyö Korkal Oy KPA-Teollisuusputkistot Oy KSB Finland Oy Kubetcon Oy Kumijaloste Oy Lapin Saumaus Veikko Peltomaa Loimaan Lattiapäällyste Helminen & Tuominen Lämpösulku Oy Maalausliike Reijo Heino Ky MAN Turbo Ag Metallityöpaja M.Laine Oy MGP Instruments NDT-Tekniikka Oy Noorfin Oy P & P Laakso Polartest Oy Pöyry Engineering Oy Rakennustyöt Ville Kauppi Oy Rauman Kansanterveystyön kuntayhtymä Rauman Metallipaja Oy Rauman Tekniikkakeskus Oy Rauvola & Simula Oy RMG Pointo Oy RTK-Palvelu Oy Sammet-Asennus Oy Sata-Electro Oy Securitas Oy Siemens AG Siemens Oy Sodexho Oy SP-Suunnittelu Oy SWECO Marine Oy SVS Supervise Service Oy Säkylän Sähkö-Puisto Oy Säteilyturvakeskus Tekmanni Service Oy Telinekataja Oy Teline-Rami Oy Timanttityö Santala Oy Vesi-Vasa Oy VTT Tuotteet ja tuotanto WesDyne TRC Ab Westinghouse Electric Sweden Ab YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 18 TVO Vuosihuolto 2007

Vuosihuolto 2008 1 Vuosihuollot 2008

Vuosihuolto 2008 1 Vuosihuollot 2008 1 Vuosihuollot 2008 Vuosihuolto 2008 Vuosihuollot 2008 2 Sisällys Havainnoi riskit huomioi poikkeamat 4 Edellinen käyttöjakso 5 Jälleen hyvät käyttökertoimet 5 Olkiluoto 1 5 Olkiluoto 2 5 Esittelyssä vuosihuollon

Lisätiedot

Vuosihuoltoa tarkkaillaan valvomosta. Kannen kuva: Värinäanturin kiristäminen käynnissä.

Vuosihuoltoa tarkkaillaan valvomosta. Kannen kuva: Värinäanturin kiristäminen käynnissä. Vuosihuolto 2009 Vuosihuoltoa tarkkaillaan valvomosta. Kannen kuva: Värinäanturin kiristäminen käynnissä. Sisältö Vuosihuolto 2009 Yhteistyöllä ydinvoimaa Edellinen käyttöjakso Jälleen hyvät tuotantotulokset

Lisätiedot

Vuosihuolto 2010. Sisältö. Vuosihuolto 2010 3. Turvallisesti tuotantoon

Vuosihuolto 2010. Sisältö. Vuosihuolto 2010 3. Turvallisesti tuotantoon Vuosihuolto 2010 Sisältö Vuosihuolto 2010 Turvallisesti tuotantoon Edellinen käyttöjakso Sähköä tasaisen varmasti ja luotettavasti Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Tuotantolukemat Laitosyksiköiden käyttö 2010

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vuosihuolto 2011. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä

Vuosihuolto 2011. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Vuosihuolto 2011 Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Taitto: Alasin Media Oy Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus

Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2007 OL3:n reaktorirakennuksen alaosan vaativat valutyöt tehtiin helmi-maaliskuussa. Kansikuva: Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt marraskuussa 2007.

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

TVO:n kuulumiset ja OL4

TVO:n kuulumiset ja OL4 TVO:n kuulumiset ja OL4 ATS Syysseminaari Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä Sähköntuotantoa ilman hiilidioksidipäästöjä Kustannustehokas ja valmis

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Porvoon jalostamon syttymätilastot. 1992-2013 Timo Nurkkala, teollisuuspalopäällikkö

Porvoon jalostamon syttymätilastot. 1992-2013 Timo Nurkkala, teollisuuspalopäällikkö Porvoon jalostamon syttymätilastot 1992-2013 Timo Nurkkala, teollisuuspalopäällikkö Syttymät Porvoon jalostamolla 70 60 Seisokki 50 Tulityökoulutus 40 Seisokki Seisokki Seisokki 30 20 10 0 Seisokki Seisokki

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä. OL1 &OL2 Vuosihuollot 2012

Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä. OL1 &OL2 Vuosihuollot 2012 Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä OL1 &OL2 Vuosihuollot 2012 Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Taitto: Alasin Media Oy Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen työturvallisuus Ovatko työssäoppimisen alkuperäiset

Lisätiedot

Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin

Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin ValNet Työpaja 3.9.2014 Juha Miikkulainen Kehityspäällikkö Fennovoiman omistuspohja Omistajilta lopullinen sitoumus Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2013. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2013. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2013 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Omistajat 8 Talouden tunnusluvut 9Olkiluodon ydinvoimalaitos 9 Tuotanto 13 Säteilyannokset

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - tulosseminaari toimijoille

OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - tulosseminaari toimijoille OULUSTA KAIVOSALAN YRITYSKESKITTYMÄ - tulosseminaari toimijoille 27.2.2014/BMS/J Kari 1 Liikevaihto 2012 53,3 m Omistussuhteet: Metsä Fibre 50,1% Industria 49,9% Käynnissäpitoyksiköt Kemi Äänekoski Joutseno

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Copyright 2012 Citec Group Oy Ab 11 Sept 2014 SKI Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Westenergy Mustasaari Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO 1 (2) The Regional Council of Satakunta

SATAKUNTALIITTO 1 (2) The Regional Council of Satakunta SATAKUNTALIITTO 1 (2) Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen KANNANOTTO 12.4.2010 Olkiluodolla kilpailuetuja lisäydinvoiman rakentamiseksi Suomalaisen energiapolitiikan tavoitteita ovat: kotimaista uusiutuvaa

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta

Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähköpäivä 2009 Riskien hallinta Sähkölaitetilojen suojaus Ari Ruohomäki Pohjola Vakuutus Oy Sähkölaitetilojen vahingot Kaikista palovahingoista noin 20-25% aiheutunut sähkölaitteista sähkölaitetilojen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 2/2013. Erja Kainulainen (toim.) STUK-B 167 / LOKAKUU 2013

Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 2/2013. Erja Kainulainen (toim.) STUK-B 167 / LOKAKUU 2013 / LOKAKUU 2013 B Ydinturvallisuus Neljännesvuosiraportti 2/2013 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / LOKAKUU 2013 Ydinturvallisuus

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus

Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Olkiluoto, suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 9 Tuotanto ja liikevaihto 9 Olkiluodon ydinvoimalaitos 10 OL1-

Lisätiedot

Taskutieto Taskutieto 2010 TVO 1

Taskutieto Taskutieto 2010 TVO 1 Taskutieto 2010 Taskutieto 2010 TVO 1 2 TVO Taskutieto 2010 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 4 Osakkaat ja osuudet 5 Tärkeitä päivämääriä 5 Avainluvut 10 Tuotanto ja liikevaihto 10 Ydinjätehuolto 11 Olkiluodon

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 04 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 07 Olkiluodon ydinvoimalaitos 8 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden tuotanto 10 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden käyttökertoimet

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1 Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt

Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt Pääskyvuoren koulun alasiivessä tehtiin entisten tutkimuksien toimenpide-ehdotusten mukaisesti levyulkoseinien purku, jotta ulkoseinän rakenteet nähtiin

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

Ol1&Ol2 Ydinvoimalaitosyksiköt. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Ol1&Ol2 Ydinvoimalaitosyksiköt. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Ol1&Ol2 Ydinvoimalaitosyksiköt Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Taitto: Mainostoimisto Briiffi Oy Valokuvat:

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Koulutus ja osaaminen Osaamisen päivittäminen 25.10.2017 Mari Plukka Laatupäällikkö Vaasan sairaanhoitopiiri Työnantaja vastaa osaamisen varmistamisesta Palvelun tuottajan

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus

Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu kesäkuu 2008 1 Toimitusjohtaja Pertti Simola siirtyi Pohjolan Voima Oy:n varatoimitusjohtajaksi 1.7. 2008, ja voimalaitostekniikkaosaston johtaja Jarmo Tanhua

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

kahdella rivillä Outi Pelkonen

kahdella rivillä Outi Pelkonen tfennovoiman Esityksen otsikko teema-ilta yhdellä tai kahdella rivillä Outi Pelkonen 31.8.2016 Kokenut ja asiantunteva RAOS Project Oy on ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö Rosatom omistaa 34 % Fennovoimasta

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kemijoki Oy Vesivoimalaitoksien valaistus

Kemijoki Oy Vesivoimalaitoksien valaistus Kemijoki Oy Vesivoimalaitoksien valaistus Jarkko Virtanen Asiantuntija jarkko.virtanen@kemijoki.fi 27.11.2017 1 Kemijoki Oy:n vesivoimalaitokset Ounasjoki Valajaskoski Petäjäskoski Ossauskoski Taivalkoski

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä. OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle

Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä. OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä OL4 Sähköä tulevaisuuden Suomelle OL4-hanke etenee Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ylimääräinen yhtiökokous teki vuoden 2011 lopussa päätöksen Olkiluoto

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 5/06 Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kiinteistöyhtiö saneerasi teollisuushallia. Meneillään oli kattotuolien vahvistaminen.

Lisätiedot

Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena

Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena 1 FinNuclear Workshop Hanasaari 28.8.2008 Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena Jukka Laaksonen Director General STUK 2 Puheenvuoroni pohjautuu ajatuksiin, joita herätti

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

SERVICE. Paineelliset haaroitus- ja tulppauspalvelut. TONISCO System Oy Kalkun kehätie 19 33330 Tampere FINLAND Tel. +358 3 2611 724 www.tonisco.

SERVICE. Paineelliset haaroitus- ja tulppauspalvelut. TONISCO System Oy Kalkun kehätie 19 33330 Tampere FINLAND Tel. +358 3 2611 724 www.tonisco. SERVICE Paineelliset haaroitus- ja tulppauspalvelut TONISCO System Oy Kalkun kehätie 19 33330 Tampere FINLAND Tel. +358 3 2611 724 www.tonisco.com TONISCO SERVICE RATKAISUT VENTTIILIEN JA PAINELINJOJEN

Lisätiedot

Taskutieto 2011 Taskutieto 2011 1

Taskutieto 2011 Taskutieto 2011 1 Taskutieto 2011 Taskutieto 2011 1 2 Taskutieto 2011 04 11 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto Olkiluodon ydinvoimalaitos 11 OL1-

Lisätiedot

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012 UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN Urpo Hassinen 30.3.2012 1 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS hankkeen suunnittelu ammattiavulla kartoitetaan potentiaaliset rakennukset ja kohteiden lähtötiedot: - tarvittavan lämpöverkon

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

Merkittävimmät häiriöt - kesä 2014. 1.9.2014 Timo Kaukonen

Merkittävimmät häiriöt - kesä 2014. 1.9.2014 Timo Kaukonen Merkittävimmät häiriöt - kesä 2014 1.9.2014 Timo Kaukonen 2 Tihisenniemi - Palokangas 110 kv katkaisija laukesi työvirheen vuoksi 12.6.2014 - Paikalliskytkijä oli suorittamassa Tihisenniemen sähköasemalla

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2014 Yhteenveto

Vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2014 Yhteenveto Vesiväylähankkeiden Yhteenveto 19.3.2015 Esityksen sisältö Johdanto Työn tavoitteet, sisältö ja aineisto Työturvallisuuspoikkeamat Tilannekatsaus Työtapaturmien vakavuudet Vakavat tapaturmat ja vaaratilanteet

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Turvallisuuden rakentaminen ydinvoimalassa

Turvallisuuden rakentaminen ydinvoimalassa Turvallisuuden rakentaminen ydinvoimalassa HAIPRO verkostotapaaminen 24.11.2011 Kouvola-talo Kari Forsberg Suojeluinsinööri Loviisan voimalaitos 1 Loviisan voimalaitos Fortum Power and Heat Oy, Power-divisioona

Lisätiedot