Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4"

Transkriptio

1 Vuosihuolto 2007

2 2 TVO Vuosihuolto 2007

3 Sisällys Vastuullisuudella virheettömyyteen 2 Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4 Perinteiseen rytmitykseen 6 Kiinteiden säteilymittausjärjestelmien modernisointiprojekti käyntiin 7 Yhdessä vastuullisesti 8 Reaktorityöt 8 Turpiinityöt 8 Polttoainetyöt 8 Sähkö- ja automaatiotyöt 10 Venttiili-, pumppu- ja painelaitetyöt 10 Kiinteistöpalvelu 13 Oikea asenne tekee turvallisuuden 14 Säteilysuojelu 14 Työturvallisuus 14 Jätehuolto ja dekontaminointi 17 Palosuojelu 17 Kemia 17 Yritykset vuosihuollossa 18 Vuosihuolto numeroin 19 Vuosihuolto vuoden kokemus Olkiluodon vuosihuolloista 21 TVO Vuosihuolto

4 Vastuullisuudella virheettömyyteen WANO (World Association of Nuclear Operators) toteutti ns. vertaisarvioinnin (Peer Review) vuonna 2006 TVO:n toimintarutiineista. Arvioinnin toteuttivat runsaat kymmenen muiden maiden ydinvoimalaitosten asiantuntijaa. Tarkastukseen liittyi normaalin käyttöjakson aikaisen tarkastuksen lisäksi erikseen vuosihuoltotöiden toteutumisen ja rutiinien arviointi turvallisuuden kannalta. Tulokset eivät olleet pelkästään positiivisia, vaan toimintapoikkeamiakin havaittiin ja parannusehdotuksia toiminnan parantamiseksi saatiin. Merkittävimpinä poikkeamina todettiin työkohteissa ajoittainen huono järjestys ja siisteys, epäkohdat telineiden rakentamisessa ja niillä työskentelyssä sekä tiettyjen töiden työsuojelu-, säteilysuojelu- ja palosuojeluohjeiden noudattamattomuus. Lisäksi saadussa tarkastusraportissa todettiin, että esimiesten tulee jämäkämmin valvoa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Vaikka poikkeamiakin todettiin, raportissa mainittiin myös useita hyviä käytön ja vuosihuollon aikaisia toimintatapoja. Vuosihuollon teemaksi valittiin vastuullisuudella virheettömyyteen, osittain WANO-tarkastuksen tulosten perusteella. Työn virheettömyys ja laatu syntyy yksittäisen työn toteuttajan vastuullisella ja ammattimaisella toiminnalla, ei tarkastamalla tai valvomalla. Ne ovat vain varmistuskeinoja siltä varalta, että työn toteuttaja ei toimi sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Ydinvoimalaitoksella työskentely edellyttää yksilöltä vastuullisuutta ja korkeaa moraalia eli korkeaa turvallisuuskulttuuria. Työn toteuttajalla on vastuu työn laadusta ja esimiehillä valvonta- ja ohjausvastuu töiden sujumisesta viranomaisvaatimusten ja ydinvoimalaitoksen omien ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi siistijät eivät pidä työkohdetta puhtaana ja järjestyksessä, säteilyvalvojat eivät pue työntekijää oikeisiin suojavarusteisiin ja palomiehet eivät pidä palo-ovia kiinni, vaan näistä toimenpiteistä huolehtivat työpaikalla työskentelevät ammattimiehet. Em. erityisammattiryhmät siistijät, säteilyvalvojat ja palomiehet opastavat ja valvovat, että toiminta on asianmukaista ja tarvittaessa korjaavat havaitut poikkeamat. Tämän vuosihuollon aikana paneuduttiin edellisen vuoden seisokkien irto-osien hallinnan painopistealueen ja palosuojelun lisäksi erityisesti siisteyteen ja järjestykseen, säteilysuojeluun, työsuojeluun, kemikaalien käyttöön sekä esimiestoimintaan. Näihin asioihin paneuduttiin oman henkilökunnan koulutuksessa ja ulkopuolisen henkilökunnan tulokoulutuksessa, lisäksi laitosyksiköiden tiloihin oli asetettu huoneentauluja, joissa kerrottiin TVO:n tahtotila em. asioiden suhteen. Tulokset olivat erittäin rohkaisevia, asiat oli otettu vakavasti ja selvää parannusta edelliseen vuoteen oli havaittavissa. Asiat eivät vielä ole täysin kunnossa, vaan jatkuvan parantamisen periaatetta pitää jatkaa tulevissa vuosihuolloissa halutun tuloksen saavuttamiseksi. Olkiluoto 1:n (OL1) polttoaineenvaihtoseisokki alkoi ollen tyypillinen polttoaineenvaihtoseisokki ilman merkittäviä muutostöitä. Työt sujuivat suunnitellusti, laadukkaasti ja aikataulun mukaisesti, jopa aikataulun 5:llä tunnilla alittaen. Vuosihuollon pituudeksi muodostui 8 vuorokautta 14 tuntia. Olkiluoto 2:n (OL2) vuosihuolto oli huoltoseisokki ja se alkoi Merkittävimpinä töinä olivat generaattorin roottorin vaihto, kahden matalapaineturpiinin avaus, huolto ja roottorien kahdessa siipien kiinnitysurassa todettujen säröjen poissorvaus sekä turpiinipuolen laajahkot putkistojen vaihdot. Työt sujuivat lähes suunnitellusti pois lukien turpiiniroottorien sorvauksen viivästys sekä turpiinin kasauksen yhteydessä tapahtunut odottamaton turpiiniöljyn leviäminen turpiinihallin lattialle, yhteen matalapaineturpiiniin, lauhduttimeen sekä putkistojen pinnoille ja eristeisiin. Öljyä levisi kaikkiaan noin 600 litraa ja sen puhdistus aiheutti vuosihuollon viivästymisen noin puolellatoista vuorokaudella. Vuosihuollon kokonaispituudeksi tuli 16 vuorokautta ja 23 tuntia. Lyhyen ajojakson jälkeen turpiini jouduttiin pysäyttämään uudelleen ja jatkamaan öljyn puhdistusta turpiinilla todetun syttymän johdosta. Tästä lisäpuhdistuksesta aiheutui 17 tunnin käyttökatkos. Laitosyksikkö piti vielä kerran tämän jälkeen pysäyttää kahden turpii- 2 TVO Vuosihuolto 2007

5 nilaakerin korkeiden värinätasojen laskemiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tasapainotus onnistui ja laitosyksikkö on nyt rauhallisessa tuotantoajossa. Edellä mainitut tapahtumat osoittavat huolellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn merkityksen. Kun on kyse ihmisestä, niin inhimillisiä virheitäkin esiintyy, mutta meidän pitää tehdä kaikkemme, että niiden määrä ja vaikutus on minimaalinen ja ennen kaikkea tehdyistä ja todetuista virheistä pitää oppia. Yksi virhe on inhimillistä, mutta toinen samanlainen on tyhmyyttä. Pitää kuitenkin muistaa, että todetut poikkeamat koskevat vain hyvin pientä osaa vuosihuoltotöistä ja yleisesti ottaen työt sujuivat hyvin ilman ongelmia ja poikkeamia. Uskon, että olemme kaikki oppimme saaneet ja nyt pitääkin keskittyä täydellä innolla tulevaisuuteen, uusiin vuosihuoltotöihin ja uusiin haasteisiin. Yhtenä haasteena meillä kaikilla on eläköityvien henkilöiden ammattitaidon siirtäminen uudelle sukupolvelle, nuorille henkilöille. Ydinvoimalaitos ei käy ilman ulkopuolisia yrityksiä, ei ilman heidän henkilökuntaansa eikä ilman henkilökunnan korkeaa osaamista ja ammattitaitoa, ns. avainosaamista. Tästä meidän tulee yhdessä huolehtia. Kun otetaan huomioon vielä uuden valmistuvan yksikön, Olkiluoto 3:n, tarvitsema osaaminen, niin haaste on kova. Kiitoksia TVO:laisille, kiitoksia kaikille vuosihuoltoihin osallistuneille ulkopuolisille yrityksille ja heidän henkilökunnalleen, kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneille. Tapaamme työn merkeissä ensi vuoden vuosihuolloissa. Reijo Sundell Käyttöjohtaja TVO Vuosihuolto

6 Menestyksekäs käyttöjakso Säätösauvayhteiden iiristarkastus. Jatkuvaa parantamista Käyttöjakso oli tuotannon osalta jälleen kerran erinomainen. Tulokseen vaikuttivat tietenkin myös OL1:llä vuoden 2006 vuosihuollossa tehdyt turpiinilaitoksen modernisointityöt, joiden johdosta laitosyksikön sähköteho nousi noin 19 MW:lla. Vastaava muutos tehtiin OL2:lla vuotta aiemmin. OL1:n energiakäytettävyys oli 99,6 % ja OL2:n 99,0 %. Energiakäytettävyys on tuotettavissa olleen sähköenergian (brutto) suhde nimellisteholla (890 MW) vastaavana aikana tuotettavissa olleeseen energiaan. Käyttöjakson alussa OL1:n pikasulkujärjestelmän toimintojen varmistamiseksi laukaistiin reaktoripikasulku n. 35 %:n reaktoriteholta sekä liikutettiin säätösauvoja. Tuotannon menetys vastasi noin 20 tunnin tuotantoa täydellä teholla. Käyttöjaksolla jatkuivat OL1:n syöttövesipumppujen akselitiivisteiden vuodot, joiden johdosta tehoa menetettiin yhteensä noin 8 tunnin tuotanto. Reaktoripikasulku OL2:lla juuri ennen vuosihuoltoa katkaisi hyvän häiriöttömän ajon tilaston. OL2:n edellinen reaktoripikasulku sattui vuonna Ulkoisessa 400 kv:n verkossa tapahtuneen häiriön johdosta laukesi reaktoripikasulku laitosyksikön ollessa noin 93 %:n reaktoriteholla. Häiriön jälkeen laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon ja noin 95 %:n teholle laitosyksikkö pääsi Häiriön johdosta tuottamatta jäänyt energia vastasi noin 13 tunnin tuotantoa. Huhtikuussa alkanut Coast-down ajo jatkui klo saakka, jolloin reaktoriteho oli laskenut 95,2 %:iin ja alkoi laitosyksikön alasajo vuosihuoltoseisokkiin. Laitosyksikkö irtosi valtakunnan verkosta klo Olkiluoto 2 Laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon vuosihuollon R206 jälkeen klo ja täydelle teholle laitosyksikkö pääsi klo Välitulistimen lauhdetankin pintamittauksen höyryvuotoja korjattiin noin 30 %:n reaktoriteholla ja noin 60 %:n reaktoriteholla. Ulkoisessa 400 kv:n verkossa tapahtuneen häiriön johdosta laukesi reaktoripikasulku klo laitosyksikön ollessa noin 93 %:n reaktoriteholla. Häiriön jälkeen laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon klo 20.12, ja noin 95 %:n teholle laitosyksikkö pääsi klo Häiriön johdosta tuottamatta jäänyt energia oli noin MWh. Kaikki muut tuotantomenetykset olivat seurausta tehonalennusta vaatineista määräaikaiskokeista. Coast-down ajo alkoi klo pääkiertovirtauksen saavutettua maksimiarvonsa. Laitosyksikön alasajo vuosihuoltoseisokkiin aloitettiin 91,3 %:n reaktoriteholta klo ja verkosta irtoaminen tapahtui klo Edellinen käyttöjakso Olkiluoto 1 Laitosyksikkö tahdistettiin verkkoon vuosihuollon R106 jälkeen klo Vuosihuollon jälkeen 100 %:n teho saavutettiin 1.6. klo Syöttövesipumppujen liukurengastiivisteitä korjattiin 17.6., ja sekä Tehonmenetykset olivat pieniä. Kaikki muut tuotantomenetykset olivat seurausta tehonalennusta vaatineista määräaikaiskokeista. 4 TVO Vuosihuolto 2007

7 Tuotantolukemat OL1 OL2 Käyttöjakso Bruttosähköenergia GWh GWh Nettosähköenergia GWh GWh Tuotantomenetykset - viasta 24 GWh 0,3 % 20 GWh 0,3 % - voimatilanteesta 0 GWh 0,0 % 0 GWh 0,0 % - meriveden lämpötilasta 63 GWh 0,9 % 67 GWh 1,0 % Reaktori kriittisenä h h Generaattori tahdistettuna h h Energiakäytettävyys 99,6 % 99,0 % Laitosyksiköiden käyttö OL1 käyttö OL2 käyttö A=vuosihuolto, B=pikasulkujärjestelmän toiminnan varmistaminen, C=syöttövesipumpun korjaus, D=määräaikaiskoe, E=välitulistimen lauhdetankin vuodon korjaus, F=Coast-down, G=reaktoripikasulku ulkoisen verkon häiriön seurauksena TVO Vuosihuolto

8 Perinteiseen rytmitykseen Hitsausta OL2:n lauhduttimen eroosiosuojaukseen liittyvällä materiaalinvaihtotyömaalla. Vuosihuolloissa ollaan palattu ns. perinteiseen polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkirytmitykseen kahden työntäyteisemmän vuosihuoltojakson jälkeen. Vuosihuoltojen rytmitystä muutettiin tänä vuonna aiempiin vuosiin nähden siten, että nyt aloitettiin polttoaineenvaihtoseisokilla, jota seurasi huoltoseisokki. Aiempina vuosina aloitettiin huoltoseisokilla. Tämä osoittautui onnistuneeksi muutokseksi. Työhöntulorutiinit onnistuivat lähes ongelmitta, kun ulkopuolinen henkilökunta tuli kahdessa vaiheessa laitokselle, ensin polttoaineenvaihtoseisokkiin vajaat 600 henkilöä ja huoltoseisokkiin noin 300 henkilöä lisää. Jaksotuksen hyöty näkyy vielä selvemmin vuosina 2010 ja 2011, jolloin on laajat huoltoseisokit ja enemmän ulkopuolista työvoimaa matalapaineturpiinien uusimisen vuoksi vuosihuollot olivat ns. normaaleja vuosihuoltoja, joissa tehtiin normaaleja muutostöitä. Vuosihuoltojen 2007 teema, vastuullisuudella virheettömyyteen, jatkoi aiempien vuosien teemoja, joissa korostettiin irto-osien aiheuttamaa ongelmaa prosessille, siisteyttä ja järjestystä sekä työturvallisuutta. Molemmilla yksiköillä järjestettiin erillisiä katselmuksia ja arviointitilaisuuksia teemaan liittyvistä asioista. Yleinen havainto oli, että aiempiin vuosiin verrattuna siisteyden ja järjestyksen taso on noussut. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltopolitiikan tavoitteena on pitää laitosyksiköt jatkuvasti uudenveroisessa kunnossa, varmistaa häiriötön tuotantokyky sekä saatujen kokemuksien mukaan parantaa toimintaa jatkuvasti. Lisäksi vuosihuoltojen kesto, tuotanto ja kustannukset pyritään optimoimaan siten, että päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuutta vaarantamatta. Seisokin kesto on tyypillisesti noin yksi viikko. Vuosihuollot jaetaan kahteen tyyppiin, polttoaineenvaihtoseisokkiin (PVS) ja huoltoseisokkiin (HS). Polttoaineenvaihtoseisokissa tehdään polttoaineenvaihto, vikakorjaukset ja ne huollot, tarkastukset sekä kokeet, joiden suoritusväli on yksi vuosi. Muutostöistä toteutetaan vain laitoksen käyttövarmuuden tai tulevien huoltojen kannalta välttämättömät työt. Huoltoseisokissa tehdään em. töiden lisäksi kaikki isot huollot ja laajat muutostyöt. Huoltoseisokkien kesto on yleensä 2 3 viikkoa. Vuosihuollot jaksotetaan siten, että samana vuonna toisella laitosyksiköllä on huoltoseisokki ja toisella polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuollot aloitetaan polttoaineenvaihtoseisokilla. Aikataulut ohjaavat suunnittelua. Vuosihuoltotoiminta ei rajoitu vain seuraavan vuosihuollon suunnitteluun. Muutos- ja modernisointiprojektien suunnittelu on aloitettava vuosia ennen toteutusta, mikä vaikuttaa oleellisesti tulevien vuosihuoltojen luonteeseen ja kestoon ja siten koko vuosihuoltotoimintaan. Vuosihuollot RX07 aloitettiin toukokuun alussa OL1:n polttoaineenvaihtoseisokilla. R107 suunniteltu pituus oli 8 vrk 19 h ja toteutunut oli 8 vrk 14 h. Vuosihuolto käynnistyi hyvin, alasajo ja reaktorin avaaminen sujuivat suunniteltua nopeammin. Vuosihuollon kriittinen linja kulki reaktoritöissä, R107:ssä tehtiin normaalit polttoaineenvaihtoseisokin työt (ennakkohuollot, vikakorjaukset ja koestukset sekä polttoaineenvaihto), lisäksi ylimääräisinä merkittävinä töinä tarkastettiin säätösauvojen toimilaitteita (8 kpl) irto-osien suhteen, reaktoripaineastian yhdetarkastukset ja kolmen päähöyryventtiilien huollot. Testaukset ja kokeet osoittivat OL1:n olevan hyvässä tuotantokunnossa. Vuosihuolto R207:n suunnittelun lähtökohtana oli 15 vrk 8 h vuosihuolto. Toteutunut aikataulu oli 16 vrk 23 h. Vuosihuollon kriittinen linja kulki turpiinilaitoksen töissä, lähinnä turpiinien (MP1/MP2) roottorien siipiurasorvauksissa. Merkittävimpinä töinä normaalin polttoaineenvaihdon ja ennakkohuoltojen lisäksi R207:ssä tehtiin mm. reaktoripaineastian yhdetarkastukset ja säätösauvatoimilaitepesien hitsien tarkastukset, turpiiniroottorien siipiurasorvaukset, lauhdelinjojen putkistouusinta, matalapaineväliottolinjojen uusinta ja generaattorin roottorin vaihto. Kaikkiaan OL2:lla tehtiin yli sata erilaista muutostyötä. 6 TVO Vuosihuolto 2007

9 Kiinteiden säteilymittausjärjestelmien modernisointiprojekti käyntiin Vuosihuoltoaikataulua pidensi revision loppupuolella sattunut öljyvuoto ja sen siivous. Vuosihuolloissa RX07 työskenteli TVO:n oman väen lisäksi enimmillään noin 900 ulkopuolista urakoitsijaa noin 100 yrityksestä. Pääosa urakoitsijatyövoimasta tuli Satakunnan lähialueilta. Alustavat vuosihuoltokustannukset ovat noin 13,5 miljoonaa euroa. Kiinteillä säteilymittausjärjestelmillä valvotaan radioaktiivisten aineiden kulkua laitosyksiköiden eri prosessijärjestelmissä, sekä sitä etteivät työntekijät ja ympäristö altistu tarpeettomasti säteilylle. Kiinteät säteilymittausjärjestelmät on jaettu viiteen osajärjestelmään ja nykyisin ne sisältävät yhteensä 30 säteilymittaria laitosyksikköä kohden. Kiinteiden mittareiden lisäksi laitosyksiköillä on lukuisa määrä siirrettäviä ja kannettavia, säteilysuojelijoiden käytössä olevia säteilymittareita. Nykyiset säteilymittarit ovat laitosyksiköiden alkuperäisiä laitteita ja niiden ikääntymisen ja varaosien saannissa olleiden ongelmien takia järjestelmät modernisoidaan vuosien aikana. Nykyisten mittareiden uusinnan lisäksi laitosyksiköille asennetaan noin 20 uutta kiinteää säteilymittaria, joilla parannetaan päästöjen valvontaa ja työntekijöiden henkilöturvallisuutta. Uudet säteilymittarit toimittaa ranskalainen yritys MGP Instruments. Vuosihuollossa R207 uusittiin ensimmäinen osajärjestelmä 552, jolla valvotaan poistokaasujärjestelmän toimintaa ja järjestelmän kautta ympäristöön kulkeutuvien radioaktiivisten isotooppien määrää. Laitteiden uusintaan osallistui vuosihuollon aikana TVO:n henkilöstön lisäksi sähköasennuksista vastannut suomalainen alihankkija ja laitetoimittajan kaksi käyttöönottajaa Ranskasta. Vuosihuollon aikana laitteille tehtiin myös kattava käyttöönottokoe, jossa verrattiin mm. uusien laitteiden herkkyyttä vanhojen laitteiden herkkyyteen näytekaasun avulla. Tehtyjen kokeiden ja jo nyt saatujen käyttökokemusten perusteella tekniikka on tälläkin alueella edennyt huimasti ja järjestelmä 552 toimii laitteiden uusinnan jälkeen entistä paremmin havaiten entistä pienemmät aktiivisuuden muutokset poistokaasujärjestelmässä. Pultti on kiristettävä oikeaan kireyteen. Seuraavat kiinteiden säteilymittausjärjestelmien uusintaan liittyvät asennukset tullaan tekemään talven aikana, jolloin modernisoidaan poistokaasupiipun säteilymittausjärjestelmä, erillisten järjestelmien säteilymittausjärjestelmä ja huonetilojen säteilymittausjärjestelmä. TVO Vuosihuolto

10 Yhdessä vastuullisesti UPS-laitteiston diagnostiikkakoestus. Reaktorityöt OL1:llä oli vuorossa lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki ja siihen kuulumattomina ylimääräisinä töinä tehtiin kahden 323-yhteen tarkastus viime kesänä tehtyjen havaintojen perusteella. Myös yksi PRM-sondi vaihdettiin vikailmoituksen perusteella. Säätösauvatoimilaitteita vaihdettiin suunnitelman mukaisesti huollettuihin 8 kappaletta, jotka käsittivät myös vuoden 2006 revisiossa ennen laitosyksikön tehoajolle siirtymistä tehdyissä kokeissa momenttilaukaisseet toimilaitteet. Viime vuonna korjatut syöttöveden jakajat tarkastettiin irrottamatta niitä paikoiltaan. Pääkiertopumpuille suoritettiin eristysvastus- ja aksiaalivälysmittaukset. Mittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. OL2:n vuosihuollon suunnittelun perustana oli huoltoseisokki. Seisokissa tarkastettiin kaikki isot yhteet, 4 kappaletta 323- ja 312-yhteitä sekä 2 kappaletta 321-yhteitä. Tarkastustulokset olivat odotusten mukaisia. Kaikkien syöttövesijakajien korjatut hitsaukset tarkastettiin ennen niiden irrotusta. PRM-sondeja vaihdettiin 6 kappaletta. Reaktoriin asennettiin takaisin uusi talven aikana korjattu ja vuoden pois käytöstä ollut höyrynkuivain. 13 säätösauvatoimilaitetta vaihdettiin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti huollettuihin. Säätösauvatoimilaitehuollon yhteydessä suoritettiin 12 toimilaitepesän hitsaussaumojen tarkastus. Pääkiertopumpun 313 P2 moottori ja akseli vaihdettiin ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti. Eristysvastus- ja aksiaaliälysmittaukset tehtiin pumpuille, joita ei huollettu. Mittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. Turpiinityöt OL1:llä suunniteltuna laitehuoltona oli generaattorin ja turpiinin välisen radiaalilaakerin 6 huolto. Laakerin avauksen yhteydessä havaittiin laakerimetallivaurio niin ala- kuin sivupakassa. Vahingoittuneet pakat ja laakerille nostoöljyä tuottavat pumput vaihdettiin. Visuaalisia tarkastuksia tehtiin lauhduttimelle ja matalapaineturpiinille, lisäksi korkeapaineturpiinin linjaus tarkistettiin. Tarkastuksissa ei havaittu mitään poikkeavaa, ja vikakorjaukset olivat vähäisiä. OL2:lla tehtiin suuret ennakkohuoltotyöt turpiiniin liittyvissä järjestelmissä ja turpiinityöt olivat aikataulussa kriittisellä linjalla. Itse turpiiniakselilla avattiin tarkastuksia ja korjauksia varten matalapaineturpiinit 1 ja 2, kaikki radiaalilaakerit (2 9) ja painelaakeri lukuun ottamatta radiaalilaakeria 1. Matalapaineturpiinien roottorien 1 ja 2 tarkastuksissa havaittiin säröjä neljännen juoksusiipivaiheen kiinnitysurissa. Säröt sorvattiin pois ja koneistuksen jälkeen urille tehtiin kylmämuokkaus. Turpiinin sisäpesille tehtiin myös eroosiokorjauksia. Turpiinipäähöyryventtiileistä tarkastettiin kaksi korkeapaineventtiiliä, kaksi turpiinin ohitusventtiiliä, kaksi välitulistinventtiiliä, yksi väliottojärjestelmän takaiskuventtiili ja neljä lauhduttimen tyhjönmurtajaa. Kaksi matalapaineturpiinin säätö-/pikasulkuventtiiliä vaihdettiin ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti huollettuihin yksiköihin. Neljääntoista turpiinin päähöyryventtiiliin vaihdettiin toimilaitteet. Lauhduttimessa tehtiin normaalit tarkastukset kumioinnin korjauksessa ja tuubien pesu. Turpiinin öljyjärjestelmissä tehtiin myös lukuisia ennakkohuoltotöitä, joista merkittävimpiä olivat voimaöljypumpun ja laakeriöljypaineensäätöventtiilin huolto. Polttoainetyöt OL1:lla tehtiin yhteensä 631 polttoainesiirtoa. Reaktorisydämestä poistettiin 126 polttoainenippua, joiden tilalle tuotiin 124 tuoretta, GNF/ENUSA:n toimittamaa GE14- tyyppistä ja kaksi aiemmin reaktorisydämestä poistettua AREVA NP:n toimittamaa Atrium10B-tyyppistä polttoainenippua. Reaktorin sisäisiä polttoainesiirtoja tehtiin 328 kappaletta. Polttoainesiirtoihin ja säätösauvojen koevetoihin kului aikaa noin 72 tuntia. Vuosihuollon aikana viidelle GE14- ja kahdelle Atrium10B-polttoainenipulle tehtiin visuaalisia tarkastuksia, joissa ei löydetty mitään poikkeavaa. Säätösauvasiirtoja tehtiin yhteensä 7 kappaletta. Polttoaineen purun aikana reaktorista tuotiin pois kolme 8 TVO Vuosihuolto 2007

11 Olkiluoto 2:n generaattorin roottorin vaihto meneillään. TVO 9 Vuosihuolto 2007

12 Elektroniikkakortin vaihtotyö OL2:n relehuoneessa. säätösauvaa. Kaksi sauvaa oli tarkoitus siirtää sisäisesti säätöpositioista sulkupositioihin, mutta toinen todettiin vuotavaksi, joten se poistettiin ja korvattiin käytetyllä, ehjällä sauvalla. Kumpaankin säätöpositioon tuotiin uusi Marathon-säätösauva. OL2:lla tehtiin yhteensä 692 polttoainesiirtoa, joihin kului aikaa säätösauvojen koevetojen kanssa noin 94 tuntia. Reaktorisydämestä poistettiin 118 polttoainenippua, joiden tilalle tuotiin 116 tuoretta sekä kaksi aiemmin reaktorisydämestä poistettua Westinghouse Electric Swedenin toimittamaa SVEA96 Optima -polttoainenippua. Reaktorin sisäisiä polttoainesiirtoja tehtiin 280 kappaletta. Koska edellisellä käyttöjaksolla oli havaittu polttoainevuoto, kaikki sydämessä ollut polttoaine tiiveystarkastettiin. Vuotava nippu löydettiin ja se tarkastettiin visuaalisesti. Vuodon syytä ei pystytty selvittämään alustavissa tarkastuksissa, tarkemmat tarkastukset vuodon syyn selvittämiseksi tehdään tulevan syksyn aikana. Vuotavan nipun lisäksi tarkastettiin visuaalisesti kolme Optima-tyypin nippua, joista ei löydetty esteitä jatkosäteilytykselle. Säätösauvasiirtoja tehtiin yhteensä 56 kappaletta. Reaktorista poistettiin 14 säätösauvaa, jotka korvattiin uusilla sekä ehjillä, käytetyillä sauvoilla. Sisäisinä siirtoina vaihdettiin 18 säätösauvan paikkaa. Kaksi särölliseksi todettua säätösauvaa vaihdettiin vanhoihin, ehjiin sauvoihin. Kolmelle Marathon-säätösauvalle tehtiin visuaalinen tarkastus. Tarkastuksissa ei havaittu mitään poikkeavaa. Sähkö- ja automaatiotyöt OL1-polttoaineenvaihtoseisokissa toteutettujen vuosittaisten huolto- ja tarkastustöiden lisäksi merkittävimpiä töitä olivat painojen lisääminen päägeneraattorin magnetointikoneen puoleisiin kääminpäihin, yhden LPRMsondin vaihto ja akustojen 1.664B491 ja 1.679B291 vaihdot. Lisäksi 400 kv:n kentällä tehtiin Fingridin toimesta muutostöitä vuosihuollon ajan. Vuosihuollossa avatun generaattorin laakerin L6 havaittiin vaurioituneen edellisellä käyttöjaksolla ja sen laakerisegmentit vaihdettiin uusiin. Generaattorin magnetointikoneen puoleisten kääminpäiden värinät laskivat lisäpainojen vaikutuksesta suunnitellusti. OL2-huoltoseisokissa toteutettiin vuosittaisten huoltoja tarkastustöiden lisäksi merkittävimpinä kunnossapitotöinä generaattorin roottorin vaihto, neljän SIRM-detektorin ajokoneiston vaihto, kahden pääkiertopumpun taajuusmuuttajan vaiheyksiköiden vaihto ja kuuden LPRM-sondin vaihdot. Muutostöitä toteutettiin määrällisesti paljon, 42 kappaletta. Merkittävimpiä muutostöitä olivat poistokaasujärjestelmän säteilymittauksien uusinta, suojarakennuksen näytekaasu-analysaattoreiden uusinta, kaasuturpiinilaitoksen aiheuttamat muutokset laitosyksiköllä ja paristovarmennetun 380 kv:n verkon UPS:ien selektiivisyyden parantaminen. OL2-vuosihuollon aikana tapahtunut turpiinin öljyvahinko ja sitä seurannut syttymä aiheutti myös paljon sähkö- ja automaatiolisätöitä. Esiintyneet viat laitosyksiköillä pystyttiin korjaamaan hyvin. Kehitystavoitteena olleita töiden aloituskokouksia pidettiin yhteensä 140 kappaletta. Laitosyksiköiden vuosihuoltojen aikainen siisteystaso oli parempi kuin viime vuosina. Oman henkilöstön lisäksi vuosihuolloissa tehtyihin sähkö- ja automaatiotöihin osallistui 153 urakoitsijoiden työntekijää. Kokonaisuudessaan sähkö- ja automaatioalueen vuosihuoltotyöt menivät hyvin, ja vuosihuoltojen vastuullinen hoitaminen on selvästi kaikkien yhteinen asia. Venttiili-, pumppu- ja painelaitetyöt Molemmilla laitosyksiköillä tiiveyskoestettiin reaktorilaitoksen suojarakennuksen eristysventtiilit. Kummankin yksikön reaktorilaitoksella huollettiin kaksi sisäpuolista päähöyryventtiiliä. OL1:llä huollettiin yksi ja OL2:lla kaksi ulkopuolista päähöyryventtiiliä. Kummallakin yksiköllä huollettiin kolme päävarovent- 10 TVO Vuosihuolto 2007

13 Merkittävimmät työt Olkiluoto 1 Polttoaineenvaihto Säätösauvatoimilaitetarkastukset 8 kpl Päähöyryventtiilien takaiskuventtiilien modifiointi (311 V2, V3) Vikakorjaukset Määräaikaiskokeet ja vuosittain tehtävät koestukset Vuosittain tehtävät ennakkohuoltotehtävät Turpiinilaitoksen pesu Muutostyöt (yhteensä 28 kpl) - mekaaniset työt 11 kpl - instrumetointityöt 7 kpl - sähkötyöt 10 kpl Olkiluoto 2 Polttoaineenvaihto Safe-end hitsien tarkastus (reaktoripaineastian yhteet) MP-turpiinien avaus ja roottorien sorvaus (MP1/ MP2) Lauhdelinjojen putkistouusinnat Matalapaineväliottoputkien uusinta Generaattorin roottorin vaihto Venttiilien vaihtoja (esim. 321V4) Venttiilien toimilaitevaihtoja Säteilymittausjärjestelmien uusintaa EH-työt, vikakorjaukset Määräaikaistyöt, koestukset Muutostyöt (yhteensä 105 kpl) - mekaaniset työt 53 kpl - instrumentointityöt 24 kpl - sähkötyöt 26 kpl - rakennustyöt 2 kpl Olkiluoto 2:n generaattorin staattorin tarkastusta. TVO Vuosihuolto

14 OL1-laitosyksikön käynnistys Päävaroventtiilin sähköisen ohjausventtiilin kylmäkoestusta STUKin valvonnassa. OL2-laitosyksikön käynnistys *) Pitkä käynnistysaika johtui siitä, että reaktorityöt valmistuivat noin kaksi vuorokautta ennen MP-turpiinien huoltotyön päättymistä. 12 TVO Vuosihuolto 2007

15 tiiliä. OL2:lla uusittiin sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiili 321V4. Turpiinilaitoksella ja apurakennuksissa huollettiin OL1:llä 40 ja uusittiin 15 venttiiliä. Vastaavasti OL2:lla huollettiin 190 venttiiliä ja uusittiin 24 venttiiliä. OL2:lla perushuollettiin neljä lauhdepumppua ja kaksi syöttövesipumppua. Kummallakin yksiköllä huollettiin yksi päämerivesipumppu. Lisäksi OL2:lla vaihdettiin vikaantumisen vuoksi sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän pumppu 321P2. OL1:llä suoritettiin 6 painelaitteelle ja OL2:lla 28 painelaitteelle määräaikaistarkastus. OL2:lla tyhjennettiin merivesitunnelit S3 ja S4 laitehuoltojen ja korroosiosuojaustöiden vuoksi. OL1:llä tarkastettiin sukeltamalla merivesitunneli S1 sekä OL2:lla merivesitunnelit S1, S2 ja S4. Erillisen hyväksymismenettelyn vaatimia korjaussuunnitelmia laadittiin OL1:llä 5 ja OL2:lla 34 kappaletta. Edellisiin perustuen holkitettiin OL2:lla 8:n venttiilin poksit. Kiinteistöpalvelu Vuosihuolloissa panostettiin ulko-ovien edustojen ja kulkuteiden pitämiseen avoimina ja yleiseen järjestykseen työkohteissa. Telineiden tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota viikkotarkastuksiin. Parannusta edellisiin vuosiin tapahtui. Kiinteistöpalvelun vastuulla olevia muita tärkeimpiä töitä olivat nosto-, maalaus-, muutos-, ovihuolto-, timanttiporaus- ja palvelutyöt sekä erilaiset siirrot. Ne sujuivat rutiinilla. Nosturinkuljettajat ja telinetyöntekijät työskentelivät kolmivuorotyössä. Määräaikaistarkastuksissa ja ennakkohuoltotöiden piiriin kuuluvissa töissä ei löytynyt mitään erityistä. OL1:llä havaittiin turpiinirakennuksen matalan osan peltikaton kiinnityksen olevan puutteellinen, ja se korjattiin. Sähkötoimiston suunnittelemana ja koordinoimana OL1:n ja OL2:n turpiinirakennusten ukkossuojauksia parannettiin. Kiinteistöpalvelu vastasi rakennusteknisistä töistä näissä kohteissa. Rakennustoimiston suunnittelema OL2-lauhdutusaltaan vuorauksen elastinen yläsauma uusittiin. Sauman tehtävänä on estää märkätilassa roiskuvan ja seiniltä valuvan veden tunkeutuminen teräsvuorauksen ja betoniseinän väliin. Alkuperäinen materiaali oli menettänyt elastiset ominaisuutensa ja tartuntansa alustaan, eikä ollut enää vedenpitävä. Sauma kiertää lauhdutusaltaan yläreunan sekä sisä- että ulkokehällä, kokonaispituus on noin 100 metriä. Poikkileikkaukseltaan se on useita neliösenttejä, uuden silikonimassan kulutus oli lähes 150 litraa. Suurin työmäärä oli vanhan sauman poistamisessa. Työ oli tarkoitus tehdä osin veneistä, osin telineiltä. Alkuvaiheessa todettiin veneistä työskentely hitaaksi ja vaikeaksi, niinpä päätettiin tehdä telineet koko matkalle. Tämä lisäsi telinetöitä huomattavasti, mutta helpotti vastaavasti sauman purkutyötä ja uuden asentamista. Työ valmistui noin kahdeksassa vuorokaudessa, kaksi vuorokautta edellä aikataulusta. Purkutyötä tehtiin jatkuvana vuorotyönä, muut työt pääosin pitkässä päivävuorossa. Työmenetelmissä oli aluksi hieman kehittämistä, mutta kokonaisuutena työ sujui hyvin ja suunnitelmien mukaan ja lopputulos on hyvä. Vastaava työ tehdään OL1:llä R108:ssa. Venttiiliryhmän tarkastus endoskoopilla on tarkkaa työtä. TVO Vuosihuolto

16 Oikea asenne tekee turvallisuuden Silmämääräinen tarkastus pultin jengoille. Säteilysuojelu OL1:n polttoaineenvaihtoseisokin kokonaisannos oli 172,10 mmansv, joka on TVO:n historiassa kaikkein pienin yhden laitosyksikön vuosihuollossa kertynyt annos. Suurin henkilökohtainen annos 1,90 msv oli myös ennätyksellisen alhainen. OL1:n seisokin suurimmat työannokset kertyivät pääosin reaktorihuoltotöistä. Säteilysuojelun kannalta OL2:n huoltoseisokki oli OL1:n seisokkia selvästi haasteellisempi. OL2:n vuosihuollon kokonaisannos oli 859,15 mmansv, joka oli noin 14 % ennakkoarviota enemmän. Säteilyannosta kasvattivat vuosihuollon aikana ilmaantuneet vaativat lisätyöt, kuten esimerkiksi sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiilityö, pääkiertopumpun huoltotyö sekä turpiinin öljyvuodon aiheuttamat puhdistustoimenpiteet. OL2:n vuosihuollon suurimmat työannokset aiheutuivat reaktorihuoltotöistä, venttiilien vaihtotöistä, putkistouusinnoista sekä turpiinilaitoksen huoltotöistä. Suurin henkilöannos oli 9,05 msv. Käyttöjakson aikana OL2:lla havaitun pienen polttoainevuodon vaikutus jäi vähäiseksi eikä vuodosta aiheutunut merkittävää viivästystä vuosihuoltotöiden aloitukselle. OL1- ja OL2-seisokkien suurin henkilökohtainen säteilyannos jäi alle 10 msv:n eli alle viidesosan säteilylaissa säädetystä vuosiannosrajasta. OL1:lle vuosi sitten asennettu uusi höyrynkuivain on alentanut tuorehöyryn kosteutta merkittävästi. Kuivan tuorehöyryn ansiosta OL1:n turpiinilaitoksen annosnopeuksien yleistasojen havaittiin pudonneen keskimäärin noin 40 % viime vuoteen nähden. Säteilyn yleistasot OL2:n turpiinilaitoksella olivat sen sijaan kohonneet keskimäärin vähän yli kaksinkertaisiksi verrattuna vuoteen Edellisen vuosihuollon aikana vanha höyrynkuivan oli jouduttu asentamaan takaisin käyttöjakson ajalle. Nyt huollettu uusi höyrynkuivain voitiin ottaa jälleen käyttöön, joten OL2:n turpiiniin saadaan taas kuivempaa höyryä ja säteilytasojen voidaan olettaa jatkossa pienenevän. Säteilyturvakeskuksen mittausautossa tehtiin sisäisen kontaminaation mittauksia 81 henkilölle vuosihuoltojen aikana. Mittaustulosten perusteella voitiin todeta sisäisestä kontaminaatiosta aiheutuvien annosten jääneen vähäisiksi. Tämä osoittaa, että suojavarusteiden ja erityisesti hengityksensuojainten käyttö on ollut asianmukaista. Työturvallisuus Vuosihuoltojen työturvallisuustavoitteena oli edelleen nolla tapaturmaa. Myös läheltä piti -tapausten ilmoittamiseen kannustettiin. Alihankkijoiden työnjohdon, QCtarkastajien sekä S/A-muutosasentajien ja työnjohtajien koulutustilaisuuksissa oli erillinen osio työturvallisuudelle. Isoissa projektiluonteisissa töissä oli vaatimuksena etukäteen tehty riskikartoitus ja turvallisuussuunnitelma, joka tuli myös käydä läpi työhön osallistuvien henkilöiden kanssa (pre-job-briefing). Raskaisiin ja vaikeisiin nostoihin vaadittiin ennalta laadittu nostosuunnitelma. Kaikessa työturvallisuusinformaatiossa kiinnitettiin erityistä huomiota henkilökohtaisten suojainten käyttöön, telinetyöskentelyyn, kulkureittien vapaana pysymiseen ja nostoihin. Aloituskokouskäytäntöä jatkettiin. Kulkureittien merkkausta lattiaan lisättiin. OL1:n vuosihuollossa sattui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Poissaolopäiviä kertyi 19. Läheltä piti -tapauksia raportoitiin 12 kappaletta. OL2:n vuosihuollossa sattui viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa, näistä aiheutui 31 poissaolopäivää. Läheltä piti -tapauksia raportoitiin 36 kappaletta. Työturvallisuushenkilöstö teki työturvallisuuteen kohdistettuja tarkastuskierroksia vähintään keskimäärin joka toinen päivä. Tarkastusten yhteydessä kiinnitettiin huomiota työsuojeluasioiden ohella myös primääripiirin puhtauteen liittyviin asioihin. Työturvallisuusasenteessa oli havaittavissa muutosta positiivisempaan suuntaan. Työturvallisuustarkastusten yhteydessä annettuihin korjauskehotuksiin reagoitiin nopeasti, ja raportti asioiden korjaamisesta saatiin myös viivytyksettä. 14 TVO Vuosihuolto 2007

17 MP-turpiinin siipientarkistustyömaa. Piirustuksiin tutustumista OL2:n lauhduttimen eroosiosuojaukseen liittyvällä materiaalinvaihtotyömaalla. TVO Vuosihuolto

18 Nostolaite on tärkeä apuväline painavien putkenosien asennuksessa. Venttiilipesän työstämistä. Venttiilipesän hiontaa. Laakeripinnoitteen ultraäänitarkastus. 16 TVO Vuosihuolto 2007

19 Työ- ja lepoaikojen noudattamiseen sekä pitkiin peräkkäisiin työjaksoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Jätehuolto ja dekontaminointi Laitosyksiköiden vuosihuoltojen yhteydessä kertyi yhteensä 18 tonnia huoltojätettä ja 12 tonnia metalliromua. Nestemäisten jätteiden käsittelystä kertyi ulospumppauksia noin m 3. Merkittävimmät dekontaminoinnin työllistäjät olivat venttiilien ja pumppujen perushuoltoa varten irrotetut osat, OL2:n kahden matalapaineturpiinin siivistöt sekä huoltotöissä käytetyt työkalut. Palosuojelu Normaalin operatiivisen palosuojelun lisäksi varattiin ulkopuolisia palovartijoita OL1:n vuosihuoltoon 10 ja OL2:n vuosihuoltoon 15. Palovartijoiden tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia riittävästä kipinäsuojauksesta yhdessä työn suorittajan kanssa ja tarvittaessa poistaa syttyvä materiaali tulitöiden läheisyydestä. Tänä vuonna tulityölupia kirjoitettiin OL1:lle 80 ja OL2:lle 160. Tämän lisäksi palovartijat kiertelivät laitosalueella kontrolloiden muun muassa palo-osastojen eheyttä ja palokuorman laatua sekä määrää ympäri vuorokauden. Työtunteja kirjattiin palovartijoille OL1:llä 726 ja OL2:lla Vuosihuolloissa palotoimella oli erityisteemana paloosastoinnin säilyvyys korjaus- ja muutostöissä. Tulipalo on yksi pahimmista voimalaitosta kohtaavista onnettomuuksista ja tästä syystä palo-osastoinnin tehostamista korostettiin ennalta mm. aloituskokouksissa. Lisäksi tehtiin ulkopuolisia urakoitsijoita varten tulitöistä erillinen DVD-esitys laitoksen ympäristössä ja järjestettiin palamattomia roska-astioita tulityöpaikkojen läheisyyteen. Palo-osastoinnin teemaa korostettiin ennen vuosihuoltoja pidetyissä henkilökunta- ja aliurakoitsijatilaisuuksissa sekä lisäksi tehtiin laitosyksiköiden käytäville, kulkureiteille ja hisseihin useita huoneentauluja, joissa kerrottiin miten hyvin hoidettu palosuojelu tulee toteuttaa. Palosuojelujärjestelmiin (86) tehtiin uudistuksia lähinnä sprinklerilinjoille turpiinilaatan alapuolisiin tiloihin sekä generaattorin laakerin kohdesuojaukselle (862). Myös turpiinihallin paloilmoitusjärjestelmän (869) linjailmaisimet vaihdettiin ja koestettiin molemmilla yksiköillä. Kaikki voimalaitosrakennusten palovesilinjat, savuluukut ja paloa rajoittavat palopellit tarkistettiin niiltä osin, joita laitosyksiköiden käynnin aikana ei voida tehdä. Sammutusjärjestelmille tehtiin viranomais- ja määräaikaistarkastuksia. Kemia Aktivoituneiden korroosiotuotteiden määrä reaktorivedessä oli alasajon aikana OL1:llä tavanomainen ja OL2:lla hieman normaalia suurempi johtuen polttoainemateriaaleista peräisin olevan Co-58 aktivointituotteen kohonneista pitoisuuksista, kuten myös vuosina 2005 ja Vuosihuollon aikana sekä yksiköiden ylösajoissa seurataan prosessivesien epäpuhtauksia monin eri kemiallisin analyysein. Prosessivedet täyttivät kemian tavoitearvot hyvin. Vuosihuoltojen aikana analysoitiin 865 erilaista näytettä. Näytteestä tehdään keskimäärin 10 analyysiä. Kemia osallistui vesi- ja pyyhkäisynäytteiden analysointiin OL2:n turpiiniöljyvahingon puhdistustoimenpiteiden aikana. Säätösauvojen toimilaitteiden tarkastukset molemmilla yksiköillä teettivät runsaasti lisäanalyysejä. OL2:lla havaittiin heinäkuussa 2006 polttoainevuoto. Vuotava polttoaine löytyi fluxtilting-menetelmällä paikannetusta positiosta ja varmistui koko sydämen teleskooppisippauksessa. Vuotava polttoaine poistettiin reaktorista vuosihuollossa. Alasajossa ja vuosihuollossa prosessivesiin vapautuneiden fissiotuotteiden määrät olivat odotettua vähäisemmät. OL2:lla polttoainevuodosta johtuen esiintyi vähäisiä jalokaasu- ja jodipäästöjä ilmaan. OL2:n gamma-aktiivisten aineiden päästöt veteen olivat huoltoseisokista johtuen suuremmat kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. OL1:n gamma-aktiivisten aineiden päästöt veteen olivat alhaisemmat kuin tyypillisellä lyhyellä polttoaineenvaihtoseisokilla. TVO Vuosihuolto

20 Yritykset vuosihuollossa ABB Oy Service AIRIX Teollisuus Oy Alaratech Oy Alstom Finland Oy ALSTOM Power Sweden Ab Areva NP Arme Oy Asennus N&H Service Oy CLS-Engineering Oy Doseco Oy Empower Oy Etepa Teollisuuspalvelu Oy Eupart Oy Eurajoen Paloteam Oy Finnish Sea Service Oy Fortum Power and Heat Oy Ilmastointi Salminen Oy Inspecta Oy Inspecta Sertifiointi Oy Insta Group Oy Intellige NDT Jamtec Oy J. Rostedt Oy JS Oy Pietarsaari Karhukopio Oy Kone Oy Konecranes Service Oy Koneistus Lähteenmäki Oy Korroosiotyö Korkal Oy KPA-Teollisuusputkistot Oy KSB Finland Oy Kubetcon Oy Kumijaloste Oy Lapin Saumaus Veikko Peltomaa Loimaan Lattiapäällyste Helminen & Tuominen Lämpösulku Oy Maalausliike Reijo Heino Ky MAN Turbo Ag Metallityöpaja M.Laine Oy MGP Instruments NDT-Tekniikka Oy Noorfin Oy P & P Laakso Polartest Oy Pöyry Engineering Oy Rakennustyöt Ville Kauppi Oy Rauman Kansanterveystyön kuntayhtymä Rauman Metallipaja Oy Rauman Tekniikkakeskus Oy Rauvola & Simula Oy RMG Pointo Oy RTK-Palvelu Oy Sammet-Asennus Oy Sata-Electro Oy Securitas Oy Siemens AG Siemens Oy Sodexho Oy SP-Suunnittelu Oy SWECO Marine Oy SVS Supervise Service Oy Säkylän Sähkö-Puisto Oy Säteilyturvakeskus Tekmanni Service Oy Telinekataja Oy Teline-Rami Oy Timanttityö Santala Oy Vesi-Vasa Oy VTT Tuotteet ja tuotanto WesDyne TRC Ab Westinghouse Electric Sweden Ab YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 18 TVO Vuosihuolto 2007

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Sisällys 1 Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1 Toimintaympäristö 2 Keskeiset tapahtumat 3 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintaympäristö 3 Keskeiset tapahtumat 4 Liiketoiminnan tulos 5 Rahoitus ja maksuvalmius

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN Säteilyturvakeskuksen lähialueyhteistyö 1992-2002 1992-2002 SÄTEILYTURVAKESKUS Puh. (09) 759 881, telekopio (09) 759 88 500 Postiosoite: PL 14, 00881 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Energiatekniikan osasto Ydinvoimalaitoksen varalla olevien

Lisätiedot

News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö

News nro. 2/2011. Production Partner. BIS PP auttaa Yaraa vähentämään hiilidioksidipäästöjään. [Sisältö Production Partner News nro. 2/2011 [Sisältö Työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen Vaativia toimeksiantoja Uusi avarrus/jyrsinkone alentaa kustannuksia Ruotsin uusi sopimus ja uusi osasto Kunnianosoitus

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2014 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2013 Riikka Pastila (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2013 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2012 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto Sisällys TVO alansa edelläkävijä Olkiluoto Monen rakennuksen laitosyksikkö n PRIMÄÄRIPIIRI Reaktoripaineastia ja sisäosat Reaktorisydän ja polttoaine Reaktorin käyttö

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

Vuosiraportti 2009. Teollisuuden Voima Oyj

Vuosiraportti 2009. Teollisuuden Voima Oyj Vuosiraportti 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Tulevaisuus rakennetaan tänään Vuosiraportti 2009 Teollisuuden Voima Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Konalan ostoskeskus uudistuu

ISÄNNÖINTI 2012. Konalan ostoskeskus uudistuu ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Konalan ostoskeskus uudistuu Tässä numerossa: Energiatehokkuuden parantaminen S. 6 Huoneistoremontti ja muutostyöt

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Ilari Aro 1.11.2007 KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007

Ilari Aro 1.11.2007 KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007 MUISTIO 1 (7) Ilari Aro KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007 YHTEENVETO Säteilyturvakeskus teki yhteistyössä Venäjän ydinturvaviranomaisen Rostechnadzorin kanssa 8. 12. lokakuuta

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot