TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT."

Transkriptio

1 PALVELUTARJOUS 2011

2 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119, ,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79, ,13 Päivystyskäynti lääkärin vastaanotolla Käynti 39, ,99 Lääkärin puhelinkontakti Kontakti 19, ,29 Lääkärin asiantuntijatehtävät Vuosi , ,40 Hoitajan vastaanotto Käynti 24, ,53 Sairaanhoitajan ohjantakäynti Käynti 85, ,60 Hoitajan hoidon arviointi Vuosi , ,21 Ryhmäohjaus Ryhmä 1 452, ,25 Terveysneuvonta Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 27, ,20 Seurantakäynti terveydenhoitajalla Käynti 34, ,60 Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 47, ,07 Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa Käynti 125, ,83 Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa Käynti 59, ,44 Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus Vuosi , ,86 Neuvolan kotikäynti Kotikäynti 111, ,91 Asiantuntijapalvelut Vuosi , ,26 Ryhmäneuvola Ryhmä 505, ,41 Perhevalmennus Ryhmä 1 271, ,49 Kuntoutus Fysioterapia, suppea Käynti 47, ,81 Fysioterapia, peruskäynti Käynti 55, ,25 Fysioterapia, laaja Käynti 102, ,95 Ryhmäterapia Ryhmä 93, ,46 Apuvälinepalvelut Tapahtuma 36, ,67 Puheterapia Käynti 51, ,56 Puheterapeuttinen tutkimus Tutkimusjakso 170, ,09 Kuntoutuksen asiantuntijatyö Vuosi , ,40 Hammashuolto Perushoidon käynti Käynti 77, ,35 Ensiapukäynti Käynti 61, ,28 Oikomishoidon käynti Käynti 82, ,56 Hoitohenkilökunnan käynti Käynti 36, ,69 Röntgenkäynti Käynti 34, ,75 Mielenterveyspalvelut Asiakastapaaminen Käynti 66, ,40 Vaativa asiakastapaaminen Käynti 150, ,30 Neuvonta ja ohjaus Vuosi , ,02 Ryhmäpalvelut Ryhmä 502, ,28 Asiantuntijatehtävät Vuosi , ,36 Psykologin tutkimusjakso Tutkimusjakso 570, ,29 Ostopalvelut Alihankintaostot , ,00 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,37 Oikomishoidon ulos myynti , Oman tuotannon sopimus ,37

3 PALVELUTOTEKUVAUKSET Palvelutuotteen nimi Vaativa käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - sairauksien ennaltaehkäisy - sairauksien hoito - terveyden edistäminen - jatkohoidon järjestäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 60 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - mielenterveyspotilaiden käynnit - aikaa vievät diabetes- ja muut potilaat (mm. kotisairaanhoito) - toimenpiteet, joissa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa ja kustannuksiltaan merkittäviä välineitä (mm. kierukan asettaminen) - lääkärin työpanos ja hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - lääkärin vastaanoton tilat - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-potilastietojärjestelmä ja arkistoidut kertomustiedot laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - tarkoituksenmukainen jatkohoito perusterveydenhuollossa tai tarpeen mukaan erikoissairaanhoidossa - asiakastyytyväisyyskyselyt

4 1. Palvelutuotteen nimi Päivystyskäynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien diagnosointi ja hoito - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 15 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 26.8 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet. hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

5 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin puhelinkontakti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - lääkärin tavoitettavuus - korvaa usein vastaanottokäynnin - terveydentilan arviointi ja hoidon seuranta - tutkimustulosten tiedustelu - hoito-ohjeet - soittoaika varataan etukäteen (hoitaja tai lääkäri itse) - soittoajan kesto 10 minuuttia - lääkäri soittaa potilaalle - soitto dokumentoidaan sairauskertomukseen - terveydentilan arviointia - laboratorio- ja muiden tutkimustulosten arviointia - hoito-ohjeet ja jatkohoidosta sekä seurannasta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 6 % - lääkärin vastaanottotilat - puhelin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

6 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin asiantuntijatehtävät 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - moniammatillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja kuntalaisten asioiden hoitamisessa - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - kokonaisvaltainen tilannearviointi - konsultaatiot eri ammattiryhmien välillä - mielenterveystyön palaverit (2 t/ vk) - kuntoutustyöryhmä (0,5 t/ vk) - kuntoutuksen asiakastyöryhmä (0,5 t / vk) - veteraanityöryhmä (8 t / v) - tartuntatautityöryhmä (0,5 t / vk) - vanhustenhuollon lääkäripalvelut (14 tuntia/vk) - lääkäreiden työajankäyttö muuhun 2 % ja vanhustenhuoltoon 5% - ryhmä- ja neuvottelutilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - potilasarkisto - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - ei turhia kontrollikäyntejä, eikä erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

7 Palvelutuotteen nimi Hoitajan vastaanottokäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin - edistetään kuntalaisten terveyden edistämistä, kotona selviytymistä ja itsehoitoa - terveydentilan arviointia ja hoito-ohjeita - sairauksien ja tapaturmien hoito, kun lääkärin vastaanotto ei ole tarpeen - lääkärin suunnitteleman jatkohoidon toteutus - ilman ajanvarausta klo ja ajanvarauksella klo hoidon tarve arvioidaan vastaanotolla tai edeltävästi puhelimitse - korvahuuhtelut, ompeleiden poistot, haavahoidot, injektiot, verenpaineen mittaukset, vieritestit, ihottumien arviot, infektiotautien arviointi ja hoito - tarvittaessa laboratorionäytteisiin lähettäminen, ajanvaraus ja tulosten tulkinta - tarvittaessa lääkärin konsultaatio, ajanvaraus lääkärille/hoitajalle - hoitovälinejakelukäynnit - kuulontutkimuskäynnit - rokotuskäynnit - kipsaukset, teippaukset, i.v-hoidot - sairaanhoitajan, terveyskeskusavustajan tai lääkintävahtimestarin työpanos - vastaanotto-, hoitovälinejakelun tilat - hoitotarvikkeet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä, tiedonhallintavälineet - matkustusresurssi - henkilöstö-, tiedonhallinta- ja taloushallinnon palvelut, puhtauspalvelut - koulutus, osaaminen - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

8 1. Palvelutuotteen nimi Sairaanhoitajan ohjantakäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - pitkäaikaissairauden hyvä hoitotasapaino - päivystyskäyntien ja sairaalajaksojen väheneminen - diagnoosi pystytään tekemään mahdollisimman varhaisessa - vaiheessa ja aloittamaan hoito - terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - tietoa sairaudesta - terveydentilan arviointia - hoito-ohjeiden saantia - turvataan jatkohoito - hyvä hoitomotivaatio itsehoitoon - diabetespotilaat - astmapotilaat - reumapotilaat - verenpainepotilaat - sydänpotilaat - uniapneapotilaat - ravitsemusvastaanotto - sairaanhoitajien oman vastaanottotoiminnan työajankäytöstä 10% - vastaanottoaika min - sairaanhoitajan vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - sairauden komplikaatioista johtuvien käyntimäärien väheneminen ja sairaalajaksojen väheneminen - palvelujen saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

9 Palvelutuotteen nimi Hoitajan hoidon arviointi 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - välitön yhteydensaanti - hoidon tarpeen arviointi - hoito-ohjeiden antaminen (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - terveydentilan arviointi - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten ja lähetteiden tekeminen - kirjaaminen ja tilastointi - ajan varaaminen ja konsultointi - hoitajien työajankäytöstä keskimäärin 19 % - puhelin, viestien vastaanottojärjestelmä - hoitajien vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - koulutus - hyvä ammattiosaaminen - riittävä ajankäyttö - asianmukaiset tilat ja laitteet - asiakkaan ohjautuminen tarkoituksenmukaiseen hoitoon - välitön yhteydensaanti - asiakastyytyväisyyskyselyt

10 Palvelutuotteen nimi Ryhmäohjaus 2. Asiakaskohderyhmä - painonhallinta- ja ensitietoa diabeteksesta -ryhmät, sydän- ja kolesteroliryhmät, astmaryhmät ja tupakkaryhmät - (palvelun kulun tai prosessin 5. Palvelun toteuttamiseen - hoidonohjauksen tarjoaminen mahd.laajoille asiakasryhmille - yksilöohjauksiin kohdistuvan paineen helpottaminen - asiakkaan tietoisuuden lisääminen ja omahoidon tukeminen sekä vertaistuen mahdollistaminen ryhmässä - sisältää 2-4 ryhmätapaamista ja tarvittaessa yhden seurantatapaamisen. - tapaamisten kesto t kerrallaan. - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut 6. Palvelun tuottamiseen henkilökunta, toiminta, tilat) sairaan-/terveydenhoitajan/lääkärin työpanos (valmistelu, tapaamiset, jälkiarviointi) - ryhmätoimintaan sopivat tilat esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) - ryhmäohjaustaidot - vuorovaikutustaidot - tieto ja ammattitaito - asianmukaiset tilat - ohjausmateriaali - asiakaspalaute - 15D elämänlaatumittari - asiakkaan terveydentilan seuranta jatkokäynneillä

11 1. Palvelutuotteen nimi Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Kutsuntaikäiset nuoret miehet ja varusmiespalvelukseen hakevat vapaaehtoiset naiset Seulontaikäiset naiset ja kontrolliin kutsutut, Terveysneuvonnan asiakkaat - kutsunnat - tietoa nuoren terveydentilasta asevelvollisuutta varten - PAPA kohdunkaulansyövän ehkäisy - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - kutsuntatarkastus kerärään tietoa nuoren terveydentilasta - PAPA haastattelu, näytteenotto, rintojen tutkimisen opastus - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - vastaanottokäynnin kesto min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 6,4 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - PAPA-vuosiraportti - välitön asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt

12 1. Palvelutuotteen nimi Seurantakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Terveysneuvonnan asiakkaat - äidin ja sikiön terveydentilan seuraaminen ja valmentautuminen synnytykseen - lapsen ja nuoren terveydentilan seuraaminen ja edistäminen ja vaikeuksien tunnistaminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - raskauden seurantakäynti äitiysneuvolassa - 6 vk, 4 kk, 8 kk ja 1.5 v. käynti lastenneuvolassa ja muut harkinnanvaraiset käynnit. - kouluterveydenhuollon tarkastukset 3., 5., 6., 7. ja 9. vuosiluokan oppilaat ja lukion 2. ja 3.luokan opiskelijat - vastaanottokäynnin kesto 30 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 19,3 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - riittävän tiheät ja säännölliset käynnit ovat edellytys ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluterveyskyselyt

13 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Odottavat perheet, lapset ja nuoret ja heidän perheensä - lasta odottavan perheen, lapsen, nuoren ja hänen perheen hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - tarvittavien tukitoimenpiteiden järjestäminen. - ensikäynti äitiysneuvolassa - lastenneuvolakäynnit 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 1 v., 2 v., 3 v., 4 v. 5 v. ja 6 v. iässä - kouluterveydenhuollon tarkastukset 1.ja 8.vuosiluokan oppilaat ja lukion 1. luokan opiskelijat sekä erityis- ja harjaantumiskoulun oppilaat vuosittain (sis. hyvinvointikartoitukset) - vastaanottokäynnin kesto 60 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 26,8 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - täydennyskoulutus - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - kokonaisvaltainen työskentely perheen kanssa vaatii perehtyneisyyttä, pitkäjänteistä työotetta ja aitoa kiinnostusta ja halua auttaa. -

14 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (4 v.), koululaiset (1 lk, 8 lk). - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - koululaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - lääkärin ajankäyttö min. - terveydenhoitajan avustava työpanos - vastaanottotilat ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus asiakkaan kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - hyvin toimiva moniammatillinen yhteistyö (terveydenhoitaja, päiväkodit, koulut, erityistyöntekijät, muut terveydenhuollon organisaatiot) - palveluiden riittävän hyvä saatavuus - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt

15 1. Palvelutuotteen nimi Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (6 vk, 4 kk, 8 kk, 1,5 v.), lasta odottavat perheet (ensikäynti, 28 rvk, 36 rvk, jälkitarkastus), koululaiset (5. lk,), opiskelijat (2. lk), perhesuunnitteluasiakkaat, kutsuntaikäiset, - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - perhesuunnittelun ja raskauden ehkäisyn optimaalinen toteutus - varusmiesten palvelukelpoisuuden onnistunut arviointi - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - terveyden riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - perheiden elämäntilanteen arviointia (osana perheen hyvinvointikartoitusta) - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - - lääkärin työaika min. - terveydenhoitajan työpanos - vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - palveluiden saatavuus riittävän hyvä - osallistuminen moniammatillisiin työryhmiin ja verkostoneuvotteluihin - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - normaaliin synnytykseen johtanut raskauden kulku (raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden välttäminen)

16 1. Palvelutuotteen nimi Neuvolan kotikäynti 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lasta odottavat perheet, vastasyntyneen perheet, lapsen ja nuoren perheet - perhekeskeisen ja luottamuksellisen suhteen solmiminen lapsiperheeseen - tutustuminen kaikkiin perheen jäseniin ja perheen arkiympäristöön ja elämäntapoihin - ennaltaehkäistä vaikeuksia ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat perheet - tukea vanhempia muuttuvassa elämäntilanteessa vanhemmuus, parisuhde, vauvan hoito - käynti lapsen ja perheen kotona - tutustuminen perheenjäseniin ja perheen elämäntilanteeseen sekä elinolosuhteisiin - äidin ja isän haastattelu ja havainnointi - tukea antava keskustelu vanhemmuus, vauvan hoito, imetys, parisuhde, vuorovaikutus - ohjaus ja neuvonta terveelliset elämäntavat - moniammatillisen yhteistyön suunnittelu ja aloitus riskiperheiden kohdalla - vauvan havainnointi ja tutkiminen - erityisesti äidin voinnin huomioiminen - toipuminen synnytyksestä, mieliala ja jaksaminen, vuorovaikutus vauvan kanssa ja tukea imetykseen - ohjaus ja neuvonta vauvan hoitoon liittyvissä asioissa - terveydenhoitajien työajankäytöstä 10,8 % - vastaanottotilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - riittävästi aikaa tutustua ja paneutua perheen tilanteeseen - hyvät vuorovaikutustaidot, tavoitteena luoda luottamuksellinen ja perhekeskeinen suhde - empaattinen asenne, tietoa ja ammattiaitoa - moniammatillista yhteistyötä - ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuranta jatkokäynneillä - asiakaspalaute

17 Palvelutuotteen nimi Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus 2. Asiakaskohderyhmä Äitiys-, perhesuunnittelu-, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat - nopea yhteys terveydenhoitajaan - lisää perheiden turvallisuuden tunnetta ja valmiuksia ratkaista terveysongelmia - hoidontarpeen arviointi ja hoito-ohjeiden antaminen - vähentää tarvetta mennä lääkärin vastaanotolle - tuetaan asiakkaiden itsehoitovalmiuksia (palvelun kulun tai prosessin - lapsen/asiakkaan terveydentilan arviointi - hoitoon ohjaus - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten kirjoittaminen - lähetteiden tekeminen (laboratorio, äitiysneuvola) - kirjaaminen sairauskertomusjärjestelmään, tilastointi - ajan varaaminen tai konsultointi tarvittaessa lääkärille ja muille asiantuntijoille - terveydenhoitajan työpanos - tilat, kalusteet, viestintävälineet - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - tietoa sairauksista ja niiden hoidosta - selkeää viestintää, kykyä itsenäisiin päätöksiin - yhteydenoton vaivattomuus - asiakaspalaute - palaute työyhteisöltä - asiakastyytyväisyyskyselyt

18 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäneuvola 2. Asiakaskohderyhmä Ensisynnyttäjä-äideille ja noin 2kk ikäiselle vauvoille - Antaa vertaistukea vauvaperheille ja tutustuttaa vauvaperheitä toisiinsa - Auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa. - Tukea äidin hyvinvointia ja lapsen kehitystä ja siten vaikuttaa myönteisesti äiti-lapsi-suhteeseen ja lapsen suotuisaan kehitykseen. - Ryhmä - ryhmänjäsenten tutustuttaminen toisiinsa ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen - rohkaistaan äitejä keskustelemaan kokemuksistaan synnytyksestä ja vauvanhoidosta, omasta jaksamisesta ja hyödyntämään vertaistukea - kerrotaan lapsiperheiden palveluista Kiimingissä ja rohkaistaan perheitä käyttämään niitä (perhekerhot, avoimet kerhot, musiikkileikkikoulu ym ) Jokaiselle äidille ja vauvalle on varattu n 15min henkilökohtaista aikaa - vauvan havainnointi ja tutkiminen - yksilöllisen tuen ja hoito-ohjeiden antaminen - kaksi terveydenhoitajaa, terveydenhoitajien kokonaistyöajasta 0,9 % - ryhmätoimintaan sopivat tilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaustaidot - vuorovaikutustaidot. - empaattinen asenne. - tieto ja ammattiaito. - asianmukaiset tila - - asiakaspalaute. - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuraaminen jatkokäynneillä.

19 1. Palvelutuotteen nimi Perhevalmennus 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lastaan odottavat perheet Muut lasta odottavat perheet tarpeidensa mukaan Antaa perheille valmiuksia muuttuvassa elämäntilanteessa (raskaus, synnytys, lastenhoito ja vanhemmuus) - perusinformaation antaminen raskaudesta, lapsen kehitykestä, synnytyksestä, imetyksestä sekä vanhemmuudesta - ohjeiden antaminen fyysisen kunnon ylläpitämisestä raskauden aikana ja sen jälkeen - ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa koko perheen hammashoidosta - ohjausta vastasyntyneen hoidosta ja antaa tietoa lastenneuvolatoiminnasta - terveydenhoitaja, tarv. muita asiantuntijoita - ryhmätoimintaan sopivat tilat - tarvittava materiaali - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaidot - asiakastyytyväisyys - palautekeskustelut

20 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, suppea 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista Palvelun käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään - kuntoneuvola ilman ajanvarausta tiistaisin klo koululaisten ryhtikontrollit ( 2. käynti jne.) - alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi - fysikaaliset hoidot esim. sähköstimulaatio, ultraääni - haastatteluun perustuva neuvonta ja ohjaus - tietoa itsehoidosta - hoidon tarpeen arviointi aika alle 30 min Fysioterapeutin työpanos Vastaanottotilat Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjeiden laadintaan = FysioTools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - asianmukaiset fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - materiaalit - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

21 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, peruskäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - koululaisten ensimmäinen ryhtitarkastuskäynti - terveydenhoitaja tai lääkäri on tehnyt tarpeen arvioinnin vastaanotollaan ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, josta aika sovitaan asiakkaan kanssa, tarvittaessa sovitaan kontrollikäynneistä - fysioterapia vastaanotolla - lääkäri on arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n.10 kertaa - vaativa alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi vastaanotolla, yksi käyntikerta - th tai lääkäri arvioinut tarpeen ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, jossa arviokäynnin jälkeen sovitaan hoitosarjasta - lymfaterapia, kerran hoitosarja - fysioterapeuttisiin mittauksiin perustuva ohjaus ja neuvonta, 2-5 käyntikertaa - vastaanottoaika min - Yhteys asiakkaaseen, ajan varaaminen, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin, muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti, kotihoito ja palvelukoti - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjelmien laadintaan = Fysio Tools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

22 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, laaja 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - fysioterapia asiakkaan kotona, koulussa tai päiväkodilla - lääkäri arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n. 10 kertaa - päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarpeen arviointi kotona selviytymisen tukemiseksi, käytön opastus, kuljetustarpeen arviointi esim. työpajan toteuttamana - apuvälinetarve tullut esim. asiakkaalta, omaisilta, kotihoidolta, palvelukodeista - asunnonmuutostöiden arviointi - asunnonmuutostyötarve tullut asiakkaan vammaan tai sairauteen liittyen esim. erikoissairaanhoidosta, kotihoidoista, vammaispalvelusta, kuntoutuslaitoksista, toteutetaan yhteistyössä moniammatillisesti vammaispalvelun, teknisten palveluiden ja apuvälinepalvelu tuottajien kanssa - Yhteydenotto asiakkaaseen, ajanvaraus, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin ja muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti ja palvelukodit - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - siirtymiset, terapia- ja apuvälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - potilastietojärjestelmä - Fysio Tools - mittarit - fysioterapiakoneet ja laitteet, terapiavälineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - lainattavien apuvälineiden saatavuus - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

23 1. Palvelutuotteen nimi Apuvälinepalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Apuvälinepalveluilla tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä Apuvälineprosessi: - lainausprosessi: apuvälineen tarpeen arviointia, sovitusta, käytön opastusta ja käytön seurantaa toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - palautusprosessi: apuvälineen vastaanottoa, palautuksen kirjaamista potilastietojärjestelmään, välineen kunnon tarkastusta, varastointia sekä tarvittaessa huollon järjestämistä toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät apuvälineiden tarpeen arviointia tarvittaessa asiakkaan kotona - palvelutapahtuman kesto min Terveyskeskuksen fysioterapeutit osallistuvat sairaanhoitopiirin järjestämään apuvälineyhteishankintatapahtumaan, jossa päätetään hankittavista apuvälineistä seuraavalle hankintakaudelle. Päivystykselliset apuvälineet (mm. kyynärsauvat, kipsikengät ja ortoosit) ovat terveyskeskuksen apuvälinelainaamossa. Apuvälinelainaamo toimintaa on 4 tuntia viikossa. - fysioterapeutin työpanos - tilojen asianmukaisuus apuvälinepalveluiden toiminnan kannalta - henkilökunnan työmatkapuhelimet - Effica Kunto, Effica-potilastietojärjestelmä, Kunto Apu (= esh:n käyttämä atk-ohjelma), Fysio Tools-ohjelma, atk-laitteet - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - Kunto Apu ohjelman käyttö - PPSHP:n apuvälineiden saatavuusperusteiden yhdenmukainen ja tasavertainen käyttö

24 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. - Ryhmältä saatava vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit Terveysliikunta ryhmät: - TULE 1- ryhmä 40 x vuodessa - TULE 2- ryhmä 40 x vuodessa - perhevalmennusryhmät 4 x vuodessa Erityisryhmät: - neurologinen aktiiviryhmä aivohalvauskuntoutujille 20 x vuodessa - parkinsonryhmä 20 x vuodessa - reumaryhmä 20 x vuodessa - yläraajaryhmä 24 x vuodessa - alaraajaryhmä 24 x vuodessa - kuntosaliryhmä SISU = Sinä Itse Selkäsi Uudistat ryhmä 36 x vuodessa - lastenryhmä 20 x vuodessa päiväkodeilla Fysioterapeutit arvioivat ja ohjaavat ryhmäläisiä sijoittumaan heille sopivaan ryhmään. Fysioterapeutit suunnittelevat ryhmien sisällöt, toteuttavat ryhmiä ja arvioivat tuloksellisuutta yhdessä ryhmäläisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. VOITAS (voimaa ja tasapainoa + 70-vuotiaille) ryhmien suunnittelu ja organisointi yhdessä Kiiminkijoen Opiston henkilökunnan kanssa. - ryhmien toteutus Kiiminkijoen Opiston toimesta kuntoutuksen ryhmätilassa Kiiminkijoen Opisto pitää iltaryhmiä kuntoutuksen ryhmätilassa. - - fysioterapeutin työpanos - asianmukaiset tilat - siirtymiset ja terapiavälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - fysioterapialaitteet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - Physio Tools asiakaskohtainen harjoitusohjelmisto - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - Fysio Tools - mittarit - fysioterapialaitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - moniammatillinen yhteistyö -

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Kokonaisvaltaiseen työ- toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Timo H Pehkonen ll, fysiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, KUntoutuspalvelut/Oulun

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta :nykytila ja tulevaisuuden tarpeet Perheeksi monitoimijuuden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 30.4.2009 Pekka Makkonen Marita Päivärinne Irmeli Leino Liisa Anttila ESITYKSEN SISÄLTÖ Case-työpaja työskentelyn

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot