TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT."

Transkriptio

1 PALVELUTARJOUS 2011

2 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119, ,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79, ,13 Päivystyskäynti lääkärin vastaanotolla Käynti 39, ,99 Lääkärin puhelinkontakti Kontakti 19, ,29 Lääkärin asiantuntijatehtävät Vuosi , ,40 Hoitajan vastaanotto Käynti 24, ,53 Sairaanhoitajan ohjantakäynti Käynti 85, ,60 Hoitajan hoidon arviointi Vuosi , ,21 Ryhmäohjaus Ryhmä 1 452, ,25 Terveysneuvonta Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 27, ,20 Seurantakäynti terveydenhoitajalla Käynti 34, ,60 Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 47, ,07 Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa Käynti 125, ,83 Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa Käynti 59, ,44 Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus Vuosi , ,86 Neuvolan kotikäynti Kotikäynti 111, ,91 Asiantuntijapalvelut Vuosi , ,26 Ryhmäneuvola Ryhmä 505, ,41 Perhevalmennus Ryhmä 1 271, ,49 Kuntoutus Fysioterapia, suppea Käynti 47, ,81 Fysioterapia, peruskäynti Käynti 55, ,25 Fysioterapia, laaja Käynti 102, ,95 Ryhmäterapia Ryhmä 93, ,46 Apuvälinepalvelut Tapahtuma 36, ,67 Puheterapia Käynti 51, ,56 Puheterapeuttinen tutkimus Tutkimusjakso 170, ,09 Kuntoutuksen asiantuntijatyö Vuosi , ,40 Hammashuolto Perushoidon käynti Käynti 77, ,35 Ensiapukäynti Käynti 61, ,28 Oikomishoidon käynti Käynti 82, ,56 Hoitohenkilökunnan käynti Käynti 36, ,69 Röntgenkäynti Käynti 34, ,75 Mielenterveyspalvelut Asiakastapaaminen Käynti 66, ,40 Vaativa asiakastapaaminen Käynti 150, ,30 Neuvonta ja ohjaus Vuosi , ,02 Ryhmäpalvelut Ryhmä 502, ,28 Asiantuntijatehtävät Vuosi , ,36 Psykologin tutkimusjakso Tutkimusjakso 570, ,29 Ostopalvelut Alihankintaostot , ,00 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,37 Oikomishoidon ulos myynti , Oman tuotannon sopimus ,37

3 PALVELUTOTEKUVAUKSET Palvelutuotteen nimi Vaativa käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - sairauksien ennaltaehkäisy - sairauksien hoito - terveyden edistäminen - jatkohoidon järjestäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 60 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - mielenterveyspotilaiden käynnit - aikaa vievät diabetes- ja muut potilaat (mm. kotisairaanhoito) - toimenpiteet, joissa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa ja kustannuksiltaan merkittäviä välineitä (mm. kierukan asettaminen) - lääkärin työpanos ja hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - lääkärin vastaanoton tilat - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-potilastietojärjestelmä ja arkistoidut kertomustiedot laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - tarkoituksenmukainen jatkohoito perusterveydenhuollossa tai tarpeen mukaan erikoissairaanhoidossa - asiakastyytyväisyyskyselyt

4 1. Palvelutuotteen nimi Päivystyskäynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien diagnosointi ja hoito - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 15 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 26.8 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet. hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

5 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin puhelinkontakti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - lääkärin tavoitettavuus - korvaa usein vastaanottokäynnin - terveydentilan arviointi ja hoidon seuranta - tutkimustulosten tiedustelu - hoito-ohjeet - soittoaika varataan etukäteen (hoitaja tai lääkäri itse) - soittoajan kesto 10 minuuttia - lääkäri soittaa potilaalle - soitto dokumentoidaan sairauskertomukseen - terveydentilan arviointia - laboratorio- ja muiden tutkimustulosten arviointia - hoito-ohjeet ja jatkohoidosta sekä seurannasta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 6 % - lääkärin vastaanottotilat - puhelin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

6 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin asiantuntijatehtävät 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - moniammatillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja kuntalaisten asioiden hoitamisessa - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - kokonaisvaltainen tilannearviointi - konsultaatiot eri ammattiryhmien välillä - mielenterveystyön palaverit (2 t/ vk) - kuntoutustyöryhmä (0,5 t/ vk) - kuntoutuksen asiakastyöryhmä (0,5 t / vk) - veteraanityöryhmä (8 t / v) - tartuntatautityöryhmä (0,5 t / vk) - vanhustenhuollon lääkäripalvelut (14 tuntia/vk) - lääkäreiden työajankäyttö muuhun 2 % ja vanhustenhuoltoon 5% - ryhmä- ja neuvottelutilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - potilasarkisto - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - ei turhia kontrollikäyntejä, eikä erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

7 Palvelutuotteen nimi Hoitajan vastaanottokäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin - edistetään kuntalaisten terveyden edistämistä, kotona selviytymistä ja itsehoitoa - terveydentilan arviointia ja hoito-ohjeita - sairauksien ja tapaturmien hoito, kun lääkärin vastaanotto ei ole tarpeen - lääkärin suunnitteleman jatkohoidon toteutus - ilman ajanvarausta klo ja ajanvarauksella klo hoidon tarve arvioidaan vastaanotolla tai edeltävästi puhelimitse - korvahuuhtelut, ompeleiden poistot, haavahoidot, injektiot, verenpaineen mittaukset, vieritestit, ihottumien arviot, infektiotautien arviointi ja hoito - tarvittaessa laboratorionäytteisiin lähettäminen, ajanvaraus ja tulosten tulkinta - tarvittaessa lääkärin konsultaatio, ajanvaraus lääkärille/hoitajalle - hoitovälinejakelukäynnit - kuulontutkimuskäynnit - rokotuskäynnit - kipsaukset, teippaukset, i.v-hoidot - sairaanhoitajan, terveyskeskusavustajan tai lääkintävahtimestarin työpanos - vastaanotto-, hoitovälinejakelun tilat - hoitotarvikkeet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä, tiedonhallintavälineet - matkustusresurssi - henkilöstö-, tiedonhallinta- ja taloushallinnon palvelut, puhtauspalvelut - koulutus, osaaminen - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

8 1. Palvelutuotteen nimi Sairaanhoitajan ohjantakäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - pitkäaikaissairauden hyvä hoitotasapaino - päivystyskäyntien ja sairaalajaksojen väheneminen - diagnoosi pystytään tekemään mahdollisimman varhaisessa - vaiheessa ja aloittamaan hoito - terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - tietoa sairaudesta - terveydentilan arviointia - hoito-ohjeiden saantia - turvataan jatkohoito - hyvä hoitomotivaatio itsehoitoon - diabetespotilaat - astmapotilaat - reumapotilaat - verenpainepotilaat - sydänpotilaat - uniapneapotilaat - ravitsemusvastaanotto - sairaanhoitajien oman vastaanottotoiminnan työajankäytöstä 10% - vastaanottoaika min - sairaanhoitajan vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - sairauden komplikaatioista johtuvien käyntimäärien väheneminen ja sairaalajaksojen väheneminen - palvelujen saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

9 Palvelutuotteen nimi Hoitajan hoidon arviointi 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - välitön yhteydensaanti - hoidon tarpeen arviointi - hoito-ohjeiden antaminen (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - terveydentilan arviointi - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten ja lähetteiden tekeminen - kirjaaminen ja tilastointi - ajan varaaminen ja konsultointi - hoitajien työajankäytöstä keskimäärin 19 % - puhelin, viestien vastaanottojärjestelmä - hoitajien vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - koulutus - hyvä ammattiosaaminen - riittävä ajankäyttö - asianmukaiset tilat ja laitteet - asiakkaan ohjautuminen tarkoituksenmukaiseen hoitoon - välitön yhteydensaanti - asiakastyytyväisyyskyselyt

10 Palvelutuotteen nimi Ryhmäohjaus 2. Asiakaskohderyhmä - painonhallinta- ja ensitietoa diabeteksesta -ryhmät, sydän- ja kolesteroliryhmät, astmaryhmät ja tupakkaryhmät - (palvelun kulun tai prosessin 5. Palvelun toteuttamiseen - hoidonohjauksen tarjoaminen mahd.laajoille asiakasryhmille - yksilöohjauksiin kohdistuvan paineen helpottaminen - asiakkaan tietoisuuden lisääminen ja omahoidon tukeminen sekä vertaistuen mahdollistaminen ryhmässä - sisältää 2-4 ryhmätapaamista ja tarvittaessa yhden seurantatapaamisen. - tapaamisten kesto t kerrallaan. - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut 6. Palvelun tuottamiseen henkilökunta, toiminta, tilat) sairaan-/terveydenhoitajan/lääkärin työpanos (valmistelu, tapaamiset, jälkiarviointi) - ryhmätoimintaan sopivat tilat esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) - ryhmäohjaustaidot - vuorovaikutustaidot - tieto ja ammattitaito - asianmukaiset tilat - ohjausmateriaali - asiakaspalaute - 15D elämänlaatumittari - asiakkaan terveydentilan seuranta jatkokäynneillä

11 1. Palvelutuotteen nimi Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Kutsuntaikäiset nuoret miehet ja varusmiespalvelukseen hakevat vapaaehtoiset naiset Seulontaikäiset naiset ja kontrolliin kutsutut, Terveysneuvonnan asiakkaat - kutsunnat - tietoa nuoren terveydentilasta asevelvollisuutta varten - PAPA kohdunkaulansyövän ehkäisy - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - kutsuntatarkastus kerärään tietoa nuoren terveydentilasta - PAPA haastattelu, näytteenotto, rintojen tutkimisen opastus - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - vastaanottokäynnin kesto min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 6,4 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - PAPA-vuosiraportti - välitön asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt

12 1. Palvelutuotteen nimi Seurantakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Terveysneuvonnan asiakkaat - äidin ja sikiön terveydentilan seuraaminen ja valmentautuminen synnytykseen - lapsen ja nuoren terveydentilan seuraaminen ja edistäminen ja vaikeuksien tunnistaminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - raskauden seurantakäynti äitiysneuvolassa - 6 vk, 4 kk, 8 kk ja 1.5 v. käynti lastenneuvolassa ja muut harkinnanvaraiset käynnit. - kouluterveydenhuollon tarkastukset 3., 5., 6., 7. ja 9. vuosiluokan oppilaat ja lukion 2. ja 3.luokan opiskelijat - vastaanottokäynnin kesto 30 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 19,3 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - riittävän tiheät ja säännölliset käynnit ovat edellytys ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluterveyskyselyt

13 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Odottavat perheet, lapset ja nuoret ja heidän perheensä - lasta odottavan perheen, lapsen, nuoren ja hänen perheen hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - tarvittavien tukitoimenpiteiden järjestäminen. - ensikäynti äitiysneuvolassa - lastenneuvolakäynnit 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 1 v., 2 v., 3 v., 4 v. 5 v. ja 6 v. iässä - kouluterveydenhuollon tarkastukset 1.ja 8.vuosiluokan oppilaat ja lukion 1. luokan opiskelijat sekä erityis- ja harjaantumiskoulun oppilaat vuosittain (sis. hyvinvointikartoitukset) - vastaanottokäynnin kesto 60 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 26,8 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - täydennyskoulutus - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - kokonaisvaltainen työskentely perheen kanssa vaatii perehtyneisyyttä, pitkäjänteistä työotetta ja aitoa kiinnostusta ja halua auttaa. -

14 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (4 v.), koululaiset (1 lk, 8 lk). - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - koululaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - lääkärin ajankäyttö min. - terveydenhoitajan avustava työpanos - vastaanottotilat ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus asiakkaan kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - hyvin toimiva moniammatillinen yhteistyö (terveydenhoitaja, päiväkodit, koulut, erityistyöntekijät, muut terveydenhuollon organisaatiot) - palveluiden riittävän hyvä saatavuus - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt

15 1. Palvelutuotteen nimi Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (6 vk, 4 kk, 8 kk, 1,5 v.), lasta odottavat perheet (ensikäynti, 28 rvk, 36 rvk, jälkitarkastus), koululaiset (5. lk,), opiskelijat (2. lk), perhesuunnitteluasiakkaat, kutsuntaikäiset, - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - perhesuunnittelun ja raskauden ehkäisyn optimaalinen toteutus - varusmiesten palvelukelpoisuuden onnistunut arviointi - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - terveyden riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - perheiden elämäntilanteen arviointia (osana perheen hyvinvointikartoitusta) - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - - lääkärin työaika min. - terveydenhoitajan työpanos - vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - palveluiden saatavuus riittävän hyvä - osallistuminen moniammatillisiin työryhmiin ja verkostoneuvotteluihin - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - normaaliin synnytykseen johtanut raskauden kulku (raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden välttäminen)

16 1. Palvelutuotteen nimi Neuvolan kotikäynti 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lasta odottavat perheet, vastasyntyneen perheet, lapsen ja nuoren perheet - perhekeskeisen ja luottamuksellisen suhteen solmiminen lapsiperheeseen - tutustuminen kaikkiin perheen jäseniin ja perheen arkiympäristöön ja elämäntapoihin - ennaltaehkäistä vaikeuksia ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat perheet - tukea vanhempia muuttuvassa elämäntilanteessa vanhemmuus, parisuhde, vauvan hoito - käynti lapsen ja perheen kotona - tutustuminen perheenjäseniin ja perheen elämäntilanteeseen sekä elinolosuhteisiin - äidin ja isän haastattelu ja havainnointi - tukea antava keskustelu vanhemmuus, vauvan hoito, imetys, parisuhde, vuorovaikutus - ohjaus ja neuvonta terveelliset elämäntavat - moniammatillisen yhteistyön suunnittelu ja aloitus riskiperheiden kohdalla - vauvan havainnointi ja tutkiminen - erityisesti äidin voinnin huomioiminen - toipuminen synnytyksestä, mieliala ja jaksaminen, vuorovaikutus vauvan kanssa ja tukea imetykseen - ohjaus ja neuvonta vauvan hoitoon liittyvissä asioissa - terveydenhoitajien työajankäytöstä 10,8 % - vastaanottotilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - riittävästi aikaa tutustua ja paneutua perheen tilanteeseen - hyvät vuorovaikutustaidot, tavoitteena luoda luottamuksellinen ja perhekeskeinen suhde - empaattinen asenne, tietoa ja ammattiaitoa - moniammatillista yhteistyötä - ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuranta jatkokäynneillä - asiakaspalaute

17 Palvelutuotteen nimi Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus 2. Asiakaskohderyhmä Äitiys-, perhesuunnittelu-, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat - nopea yhteys terveydenhoitajaan - lisää perheiden turvallisuuden tunnetta ja valmiuksia ratkaista terveysongelmia - hoidontarpeen arviointi ja hoito-ohjeiden antaminen - vähentää tarvetta mennä lääkärin vastaanotolle - tuetaan asiakkaiden itsehoitovalmiuksia (palvelun kulun tai prosessin - lapsen/asiakkaan terveydentilan arviointi - hoitoon ohjaus - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten kirjoittaminen - lähetteiden tekeminen (laboratorio, äitiysneuvola) - kirjaaminen sairauskertomusjärjestelmään, tilastointi - ajan varaaminen tai konsultointi tarvittaessa lääkärille ja muille asiantuntijoille - terveydenhoitajan työpanos - tilat, kalusteet, viestintävälineet - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - tietoa sairauksista ja niiden hoidosta - selkeää viestintää, kykyä itsenäisiin päätöksiin - yhteydenoton vaivattomuus - asiakaspalaute - palaute työyhteisöltä - asiakastyytyväisyyskyselyt

18 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäneuvola 2. Asiakaskohderyhmä Ensisynnyttäjä-äideille ja noin 2kk ikäiselle vauvoille - Antaa vertaistukea vauvaperheille ja tutustuttaa vauvaperheitä toisiinsa - Auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa. - Tukea äidin hyvinvointia ja lapsen kehitystä ja siten vaikuttaa myönteisesti äiti-lapsi-suhteeseen ja lapsen suotuisaan kehitykseen. - Ryhmä - ryhmänjäsenten tutustuttaminen toisiinsa ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen - rohkaistaan äitejä keskustelemaan kokemuksistaan synnytyksestä ja vauvanhoidosta, omasta jaksamisesta ja hyödyntämään vertaistukea - kerrotaan lapsiperheiden palveluista Kiimingissä ja rohkaistaan perheitä käyttämään niitä (perhekerhot, avoimet kerhot, musiikkileikkikoulu ym ) Jokaiselle äidille ja vauvalle on varattu n 15min henkilökohtaista aikaa - vauvan havainnointi ja tutkiminen - yksilöllisen tuen ja hoito-ohjeiden antaminen - kaksi terveydenhoitajaa, terveydenhoitajien kokonaistyöajasta 0,9 % - ryhmätoimintaan sopivat tilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaustaidot - vuorovaikutustaidot. - empaattinen asenne. - tieto ja ammattiaito. - asianmukaiset tila - - asiakaspalaute. - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuraaminen jatkokäynneillä.

19 1. Palvelutuotteen nimi Perhevalmennus 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lastaan odottavat perheet Muut lasta odottavat perheet tarpeidensa mukaan Antaa perheille valmiuksia muuttuvassa elämäntilanteessa (raskaus, synnytys, lastenhoito ja vanhemmuus) - perusinformaation antaminen raskaudesta, lapsen kehitykestä, synnytyksestä, imetyksestä sekä vanhemmuudesta - ohjeiden antaminen fyysisen kunnon ylläpitämisestä raskauden aikana ja sen jälkeen - ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa koko perheen hammashoidosta - ohjausta vastasyntyneen hoidosta ja antaa tietoa lastenneuvolatoiminnasta - terveydenhoitaja, tarv. muita asiantuntijoita - ryhmätoimintaan sopivat tilat - tarvittava materiaali - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaidot - asiakastyytyväisyys - palautekeskustelut

20 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, suppea 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista Palvelun käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään - kuntoneuvola ilman ajanvarausta tiistaisin klo koululaisten ryhtikontrollit ( 2. käynti jne.) - alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi - fysikaaliset hoidot esim. sähköstimulaatio, ultraääni - haastatteluun perustuva neuvonta ja ohjaus - tietoa itsehoidosta - hoidon tarpeen arviointi aika alle 30 min Fysioterapeutin työpanos Vastaanottotilat Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjeiden laadintaan = FysioTools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - asianmukaiset fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - materiaalit - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

21 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, peruskäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - koululaisten ensimmäinen ryhtitarkastuskäynti - terveydenhoitaja tai lääkäri on tehnyt tarpeen arvioinnin vastaanotollaan ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, josta aika sovitaan asiakkaan kanssa, tarvittaessa sovitaan kontrollikäynneistä - fysioterapia vastaanotolla - lääkäri on arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n.10 kertaa - vaativa alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi vastaanotolla, yksi käyntikerta - th tai lääkäri arvioinut tarpeen ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, jossa arviokäynnin jälkeen sovitaan hoitosarjasta - lymfaterapia, kerran hoitosarja - fysioterapeuttisiin mittauksiin perustuva ohjaus ja neuvonta, 2-5 käyntikertaa - vastaanottoaika min - Yhteys asiakkaaseen, ajan varaaminen, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin, muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti, kotihoito ja palvelukoti - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjelmien laadintaan = Fysio Tools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

22 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, laaja 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - fysioterapia asiakkaan kotona, koulussa tai päiväkodilla - lääkäri arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n. 10 kertaa - päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarpeen arviointi kotona selviytymisen tukemiseksi, käytön opastus, kuljetustarpeen arviointi esim. työpajan toteuttamana - apuvälinetarve tullut esim. asiakkaalta, omaisilta, kotihoidolta, palvelukodeista - asunnonmuutostöiden arviointi - asunnonmuutostyötarve tullut asiakkaan vammaan tai sairauteen liittyen esim. erikoissairaanhoidosta, kotihoidoista, vammaispalvelusta, kuntoutuslaitoksista, toteutetaan yhteistyössä moniammatillisesti vammaispalvelun, teknisten palveluiden ja apuvälinepalvelu tuottajien kanssa - Yhteydenotto asiakkaaseen, ajanvaraus, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin ja muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti ja palvelukodit - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - siirtymiset, terapia- ja apuvälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - potilastietojärjestelmä - Fysio Tools - mittarit - fysioterapiakoneet ja laitteet, terapiavälineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - lainattavien apuvälineiden saatavuus - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

23 1. Palvelutuotteen nimi Apuvälinepalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Apuvälinepalveluilla tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä Apuvälineprosessi: - lainausprosessi: apuvälineen tarpeen arviointia, sovitusta, käytön opastusta ja käytön seurantaa toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - palautusprosessi: apuvälineen vastaanottoa, palautuksen kirjaamista potilastietojärjestelmään, välineen kunnon tarkastusta, varastointia sekä tarvittaessa huollon järjestämistä toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät apuvälineiden tarpeen arviointia tarvittaessa asiakkaan kotona - palvelutapahtuman kesto min Terveyskeskuksen fysioterapeutit osallistuvat sairaanhoitopiirin järjestämään apuvälineyhteishankintatapahtumaan, jossa päätetään hankittavista apuvälineistä seuraavalle hankintakaudelle. Päivystykselliset apuvälineet (mm. kyynärsauvat, kipsikengät ja ortoosit) ovat terveyskeskuksen apuvälinelainaamossa. Apuvälinelainaamo toimintaa on 4 tuntia viikossa. - fysioterapeutin työpanos - tilojen asianmukaisuus apuvälinepalveluiden toiminnan kannalta - henkilökunnan työmatkapuhelimet - Effica Kunto, Effica-potilastietojärjestelmä, Kunto Apu (= esh:n käyttämä atk-ohjelma), Fysio Tools-ohjelma, atk-laitteet - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - Kunto Apu ohjelman käyttö - PPSHP:n apuvälineiden saatavuusperusteiden yhdenmukainen ja tasavertainen käyttö

24 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. - Ryhmältä saatava vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit Terveysliikunta ryhmät: - TULE 1- ryhmä 40 x vuodessa - TULE 2- ryhmä 40 x vuodessa - perhevalmennusryhmät 4 x vuodessa Erityisryhmät: - neurologinen aktiiviryhmä aivohalvauskuntoutujille 20 x vuodessa - parkinsonryhmä 20 x vuodessa - reumaryhmä 20 x vuodessa - yläraajaryhmä 24 x vuodessa - alaraajaryhmä 24 x vuodessa - kuntosaliryhmä SISU = Sinä Itse Selkäsi Uudistat ryhmä 36 x vuodessa - lastenryhmä 20 x vuodessa päiväkodeilla Fysioterapeutit arvioivat ja ohjaavat ryhmäläisiä sijoittumaan heille sopivaan ryhmään. Fysioterapeutit suunnittelevat ryhmien sisällöt, toteuttavat ryhmiä ja arvioivat tuloksellisuutta yhdessä ryhmäläisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. VOITAS (voimaa ja tasapainoa + 70-vuotiaille) ryhmien suunnittelu ja organisointi yhdessä Kiiminkijoen Opiston henkilökunnan kanssa. - ryhmien toteutus Kiiminkijoen Opiston toimesta kuntoutuksen ryhmätilassa Kiiminkijoen Opisto pitää iltaryhmiä kuntoutuksen ryhmätilassa. - - fysioterapeutin työpanos - asianmukaiset tilat - siirtymiset ja terapiavälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - fysioterapialaitteet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - Physio Tools asiakaskohtainen harjoitusohjelmisto - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - Fysio Tools - mittarit - fysioterapialaitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - moniammatillinen yhteistyö -

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT

LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Laitoshoito Pitkäaikaishoito Hpv 136,53 7200 982 994 Intervallihoito Hpv 148,16 720 106 678 Tehostettu

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37 Sisällysluettelo 1 Hankkeen lähtökohdat...4 2 Hammashuollon toimintamallin luominen Posion kunnassa...6 3 Yksilön terveysohjaus ja suun terveydenhoito...10 3.1 Odottava perhe...15 3.2 Tutkimukset ja terveystarkastukset

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot