TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT."

Transkriptio

1 PALVELUTARJOUS 2011

2 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119, ,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79, ,13 Päivystyskäynti lääkärin vastaanotolla Käynti 39, ,99 Lääkärin puhelinkontakti Kontakti 19, ,29 Lääkärin asiantuntijatehtävät Vuosi , ,40 Hoitajan vastaanotto Käynti 24, ,53 Sairaanhoitajan ohjantakäynti Käynti 85, ,60 Hoitajan hoidon arviointi Vuosi , ,21 Ryhmäohjaus Ryhmä 1 452, ,25 Terveysneuvonta Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 27, ,20 Seurantakäynti terveydenhoitajalla Käynti 34, ,60 Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 47, ,07 Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa Käynti 125, ,83 Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa Käynti 59, ,44 Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus Vuosi , ,86 Neuvolan kotikäynti Kotikäynti 111, ,91 Asiantuntijapalvelut Vuosi , ,26 Ryhmäneuvola Ryhmä 505, ,41 Perhevalmennus Ryhmä 1 271, ,49 Kuntoutus Fysioterapia, suppea Käynti 47, ,81 Fysioterapia, peruskäynti Käynti 55, ,25 Fysioterapia, laaja Käynti 102, ,95 Ryhmäterapia Ryhmä 93, ,46 Apuvälinepalvelut Tapahtuma 36, ,67 Puheterapia Käynti 51, ,56 Puheterapeuttinen tutkimus Tutkimusjakso 170, ,09 Kuntoutuksen asiantuntijatyö Vuosi , ,40 Hammashuolto Perushoidon käynti Käynti 77, ,35 Ensiapukäynti Käynti 61, ,28 Oikomishoidon käynti Käynti 82, ,56 Hoitohenkilökunnan käynti Käynti 36, ,69 Röntgenkäynti Käynti 34, ,75 Mielenterveyspalvelut Asiakastapaaminen Käynti 66, ,40 Vaativa asiakastapaaminen Käynti 150, ,30 Neuvonta ja ohjaus Vuosi , ,02 Ryhmäpalvelut Ryhmä 502, ,28 Asiantuntijatehtävät Vuosi , ,36 Psykologin tutkimusjakso Tutkimusjakso 570, ,29 Ostopalvelut Alihankintaostot , ,00 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,37 Oikomishoidon ulos myynti , Oman tuotannon sopimus ,37

3 PALVELUTOTEKUVAUKSET Palvelutuotteen nimi Vaativa käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - sairauksien ennaltaehkäisy - sairauksien hoito - terveyden edistäminen - jatkohoidon järjestäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 60 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - mielenterveyspotilaiden käynnit - aikaa vievät diabetes- ja muut potilaat (mm. kotisairaanhoito) - toimenpiteet, joissa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa ja kustannuksiltaan merkittäviä välineitä (mm. kierukan asettaminen) - lääkärin työpanos ja hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - lääkärin vastaanoton tilat - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-potilastietojärjestelmä ja arkistoidut kertomustiedot laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - tarkoituksenmukainen jatkohoito perusterveydenhuollossa tai tarpeen mukaan erikoissairaanhoidossa - asiakastyytyväisyyskyselyt

4 1. Palvelutuotteen nimi Päivystyskäynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien diagnosointi ja hoito - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 15 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 26.8 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet. hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

5 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin puhelinkontakti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - lääkärin tavoitettavuus - korvaa usein vastaanottokäynnin - terveydentilan arviointi ja hoidon seuranta - tutkimustulosten tiedustelu - hoito-ohjeet - soittoaika varataan etukäteen (hoitaja tai lääkäri itse) - soittoajan kesto 10 minuuttia - lääkäri soittaa potilaalle - soitto dokumentoidaan sairauskertomukseen - terveydentilan arviointia - laboratorio- ja muiden tutkimustulosten arviointia - hoito-ohjeet ja jatkohoidosta sekä seurannasta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 6 % - lääkärin vastaanottotilat - puhelin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

6 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin asiantuntijatehtävät 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - moniammatillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja kuntalaisten asioiden hoitamisessa - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - kokonaisvaltainen tilannearviointi - konsultaatiot eri ammattiryhmien välillä - mielenterveystyön palaverit (2 t/ vk) - kuntoutustyöryhmä (0,5 t/ vk) - kuntoutuksen asiakastyöryhmä (0,5 t / vk) - veteraanityöryhmä (8 t / v) - tartuntatautityöryhmä (0,5 t / vk) - vanhustenhuollon lääkäripalvelut (14 tuntia/vk) - lääkäreiden työajankäyttö muuhun 2 % ja vanhustenhuoltoon 5% - ryhmä- ja neuvottelutilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - potilasarkisto - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - ei turhia kontrollikäyntejä, eikä erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

7 Palvelutuotteen nimi Hoitajan vastaanottokäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin - edistetään kuntalaisten terveyden edistämistä, kotona selviytymistä ja itsehoitoa - terveydentilan arviointia ja hoito-ohjeita - sairauksien ja tapaturmien hoito, kun lääkärin vastaanotto ei ole tarpeen - lääkärin suunnitteleman jatkohoidon toteutus - ilman ajanvarausta klo ja ajanvarauksella klo hoidon tarve arvioidaan vastaanotolla tai edeltävästi puhelimitse - korvahuuhtelut, ompeleiden poistot, haavahoidot, injektiot, verenpaineen mittaukset, vieritestit, ihottumien arviot, infektiotautien arviointi ja hoito - tarvittaessa laboratorionäytteisiin lähettäminen, ajanvaraus ja tulosten tulkinta - tarvittaessa lääkärin konsultaatio, ajanvaraus lääkärille/hoitajalle - hoitovälinejakelukäynnit - kuulontutkimuskäynnit - rokotuskäynnit - kipsaukset, teippaukset, i.v-hoidot - sairaanhoitajan, terveyskeskusavustajan tai lääkintävahtimestarin työpanos - vastaanotto-, hoitovälinejakelun tilat - hoitotarvikkeet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä, tiedonhallintavälineet - matkustusresurssi - henkilöstö-, tiedonhallinta- ja taloushallinnon palvelut, puhtauspalvelut - koulutus, osaaminen - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

8 1. Palvelutuotteen nimi Sairaanhoitajan ohjantakäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - pitkäaikaissairauden hyvä hoitotasapaino - päivystyskäyntien ja sairaalajaksojen väheneminen - diagnoosi pystytään tekemään mahdollisimman varhaisessa - vaiheessa ja aloittamaan hoito - terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - tietoa sairaudesta - terveydentilan arviointia - hoito-ohjeiden saantia - turvataan jatkohoito - hyvä hoitomotivaatio itsehoitoon - diabetespotilaat - astmapotilaat - reumapotilaat - verenpainepotilaat - sydänpotilaat - uniapneapotilaat - ravitsemusvastaanotto - sairaanhoitajien oman vastaanottotoiminnan työajankäytöstä 10% - vastaanottoaika min - sairaanhoitajan vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - sairauden komplikaatioista johtuvien käyntimäärien väheneminen ja sairaalajaksojen väheneminen - palvelujen saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

9 Palvelutuotteen nimi Hoitajan hoidon arviointi 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - välitön yhteydensaanti - hoidon tarpeen arviointi - hoito-ohjeiden antaminen (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - terveydentilan arviointi - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten ja lähetteiden tekeminen - kirjaaminen ja tilastointi - ajan varaaminen ja konsultointi - hoitajien työajankäytöstä keskimäärin 19 % - puhelin, viestien vastaanottojärjestelmä - hoitajien vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - koulutus - hyvä ammattiosaaminen - riittävä ajankäyttö - asianmukaiset tilat ja laitteet - asiakkaan ohjautuminen tarkoituksenmukaiseen hoitoon - välitön yhteydensaanti - asiakastyytyväisyyskyselyt

10 Palvelutuotteen nimi Ryhmäohjaus 2. Asiakaskohderyhmä - painonhallinta- ja ensitietoa diabeteksesta -ryhmät, sydän- ja kolesteroliryhmät, astmaryhmät ja tupakkaryhmät - (palvelun kulun tai prosessin 5. Palvelun toteuttamiseen - hoidonohjauksen tarjoaminen mahd.laajoille asiakasryhmille - yksilöohjauksiin kohdistuvan paineen helpottaminen - asiakkaan tietoisuuden lisääminen ja omahoidon tukeminen sekä vertaistuen mahdollistaminen ryhmässä - sisältää 2-4 ryhmätapaamista ja tarvittaessa yhden seurantatapaamisen. - tapaamisten kesto t kerrallaan. - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut 6. Palvelun tuottamiseen henkilökunta, toiminta, tilat) sairaan-/terveydenhoitajan/lääkärin työpanos (valmistelu, tapaamiset, jälkiarviointi) - ryhmätoimintaan sopivat tilat esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) - ryhmäohjaustaidot - vuorovaikutustaidot - tieto ja ammattitaito - asianmukaiset tilat - ohjausmateriaali - asiakaspalaute - 15D elämänlaatumittari - asiakkaan terveydentilan seuranta jatkokäynneillä

11 1. Palvelutuotteen nimi Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Kutsuntaikäiset nuoret miehet ja varusmiespalvelukseen hakevat vapaaehtoiset naiset Seulontaikäiset naiset ja kontrolliin kutsutut, Terveysneuvonnan asiakkaat - kutsunnat - tietoa nuoren terveydentilasta asevelvollisuutta varten - PAPA kohdunkaulansyövän ehkäisy - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - kutsuntatarkastus kerärään tietoa nuoren terveydentilasta - PAPA haastattelu, näytteenotto, rintojen tutkimisen opastus - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - vastaanottokäynnin kesto min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 6,4 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - PAPA-vuosiraportti - välitön asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt

12 1. Palvelutuotteen nimi Seurantakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Terveysneuvonnan asiakkaat - äidin ja sikiön terveydentilan seuraaminen ja valmentautuminen synnytykseen - lapsen ja nuoren terveydentilan seuraaminen ja edistäminen ja vaikeuksien tunnistaminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - raskauden seurantakäynti äitiysneuvolassa - 6 vk, 4 kk, 8 kk ja 1.5 v. käynti lastenneuvolassa ja muut harkinnanvaraiset käynnit. - kouluterveydenhuollon tarkastukset 3., 5., 6., 7. ja 9. vuosiluokan oppilaat ja lukion 2. ja 3.luokan opiskelijat - vastaanottokäynnin kesto 30 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 19,3 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - riittävän tiheät ja säännölliset käynnit ovat edellytys ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluterveyskyselyt

13 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Odottavat perheet, lapset ja nuoret ja heidän perheensä - lasta odottavan perheen, lapsen, nuoren ja hänen perheen hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - tarvittavien tukitoimenpiteiden järjestäminen. - ensikäynti äitiysneuvolassa - lastenneuvolakäynnit 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 1 v., 2 v., 3 v., 4 v. 5 v. ja 6 v. iässä - kouluterveydenhuollon tarkastukset 1.ja 8.vuosiluokan oppilaat ja lukion 1. luokan opiskelijat sekä erityis- ja harjaantumiskoulun oppilaat vuosittain (sis. hyvinvointikartoitukset) - vastaanottokäynnin kesto 60 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 26,8 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - täydennyskoulutus - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - kokonaisvaltainen työskentely perheen kanssa vaatii perehtyneisyyttä, pitkäjänteistä työotetta ja aitoa kiinnostusta ja halua auttaa. -

14 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (4 v.), koululaiset (1 lk, 8 lk). - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - koululaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - lääkärin ajankäyttö min. - terveydenhoitajan avustava työpanos - vastaanottotilat ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus asiakkaan kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - hyvin toimiva moniammatillinen yhteistyö (terveydenhoitaja, päiväkodit, koulut, erityistyöntekijät, muut terveydenhuollon organisaatiot) - palveluiden riittävän hyvä saatavuus - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt

15 1. Palvelutuotteen nimi Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (6 vk, 4 kk, 8 kk, 1,5 v.), lasta odottavat perheet (ensikäynti, 28 rvk, 36 rvk, jälkitarkastus), koululaiset (5. lk,), opiskelijat (2. lk), perhesuunnitteluasiakkaat, kutsuntaikäiset, - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - perhesuunnittelun ja raskauden ehkäisyn optimaalinen toteutus - varusmiesten palvelukelpoisuuden onnistunut arviointi - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - terveyden riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - perheiden elämäntilanteen arviointia (osana perheen hyvinvointikartoitusta) - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - - lääkärin työaika min. - terveydenhoitajan työpanos - vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - palveluiden saatavuus riittävän hyvä - osallistuminen moniammatillisiin työryhmiin ja verkostoneuvotteluihin - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - normaaliin synnytykseen johtanut raskauden kulku (raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden välttäminen)

16 1. Palvelutuotteen nimi Neuvolan kotikäynti 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lasta odottavat perheet, vastasyntyneen perheet, lapsen ja nuoren perheet - perhekeskeisen ja luottamuksellisen suhteen solmiminen lapsiperheeseen - tutustuminen kaikkiin perheen jäseniin ja perheen arkiympäristöön ja elämäntapoihin - ennaltaehkäistä vaikeuksia ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat perheet - tukea vanhempia muuttuvassa elämäntilanteessa vanhemmuus, parisuhde, vauvan hoito - käynti lapsen ja perheen kotona - tutustuminen perheenjäseniin ja perheen elämäntilanteeseen sekä elinolosuhteisiin - äidin ja isän haastattelu ja havainnointi - tukea antava keskustelu vanhemmuus, vauvan hoito, imetys, parisuhde, vuorovaikutus - ohjaus ja neuvonta terveelliset elämäntavat - moniammatillisen yhteistyön suunnittelu ja aloitus riskiperheiden kohdalla - vauvan havainnointi ja tutkiminen - erityisesti äidin voinnin huomioiminen - toipuminen synnytyksestä, mieliala ja jaksaminen, vuorovaikutus vauvan kanssa ja tukea imetykseen - ohjaus ja neuvonta vauvan hoitoon liittyvissä asioissa - terveydenhoitajien työajankäytöstä 10,8 % - vastaanottotilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - riittävästi aikaa tutustua ja paneutua perheen tilanteeseen - hyvät vuorovaikutustaidot, tavoitteena luoda luottamuksellinen ja perhekeskeinen suhde - empaattinen asenne, tietoa ja ammattiaitoa - moniammatillista yhteistyötä - ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuranta jatkokäynneillä - asiakaspalaute

17 Palvelutuotteen nimi Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus 2. Asiakaskohderyhmä Äitiys-, perhesuunnittelu-, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat - nopea yhteys terveydenhoitajaan - lisää perheiden turvallisuuden tunnetta ja valmiuksia ratkaista terveysongelmia - hoidontarpeen arviointi ja hoito-ohjeiden antaminen - vähentää tarvetta mennä lääkärin vastaanotolle - tuetaan asiakkaiden itsehoitovalmiuksia (palvelun kulun tai prosessin - lapsen/asiakkaan terveydentilan arviointi - hoitoon ohjaus - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten kirjoittaminen - lähetteiden tekeminen (laboratorio, äitiysneuvola) - kirjaaminen sairauskertomusjärjestelmään, tilastointi - ajan varaaminen tai konsultointi tarvittaessa lääkärille ja muille asiantuntijoille - terveydenhoitajan työpanos - tilat, kalusteet, viestintävälineet - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - tietoa sairauksista ja niiden hoidosta - selkeää viestintää, kykyä itsenäisiin päätöksiin - yhteydenoton vaivattomuus - asiakaspalaute - palaute työyhteisöltä - asiakastyytyväisyyskyselyt

18 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäneuvola 2. Asiakaskohderyhmä Ensisynnyttäjä-äideille ja noin 2kk ikäiselle vauvoille - Antaa vertaistukea vauvaperheille ja tutustuttaa vauvaperheitä toisiinsa - Auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa. - Tukea äidin hyvinvointia ja lapsen kehitystä ja siten vaikuttaa myönteisesti äiti-lapsi-suhteeseen ja lapsen suotuisaan kehitykseen. - Ryhmä - ryhmänjäsenten tutustuttaminen toisiinsa ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen - rohkaistaan äitejä keskustelemaan kokemuksistaan synnytyksestä ja vauvanhoidosta, omasta jaksamisesta ja hyödyntämään vertaistukea - kerrotaan lapsiperheiden palveluista Kiimingissä ja rohkaistaan perheitä käyttämään niitä (perhekerhot, avoimet kerhot, musiikkileikkikoulu ym ) Jokaiselle äidille ja vauvalle on varattu n 15min henkilökohtaista aikaa - vauvan havainnointi ja tutkiminen - yksilöllisen tuen ja hoito-ohjeiden antaminen - kaksi terveydenhoitajaa, terveydenhoitajien kokonaistyöajasta 0,9 % - ryhmätoimintaan sopivat tilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaustaidot - vuorovaikutustaidot. - empaattinen asenne. - tieto ja ammattiaito. - asianmukaiset tila - - asiakaspalaute. - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuraaminen jatkokäynneillä.

19 1. Palvelutuotteen nimi Perhevalmennus 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lastaan odottavat perheet Muut lasta odottavat perheet tarpeidensa mukaan Antaa perheille valmiuksia muuttuvassa elämäntilanteessa (raskaus, synnytys, lastenhoito ja vanhemmuus) - perusinformaation antaminen raskaudesta, lapsen kehitykestä, synnytyksestä, imetyksestä sekä vanhemmuudesta - ohjeiden antaminen fyysisen kunnon ylläpitämisestä raskauden aikana ja sen jälkeen - ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa koko perheen hammashoidosta - ohjausta vastasyntyneen hoidosta ja antaa tietoa lastenneuvolatoiminnasta - terveydenhoitaja, tarv. muita asiantuntijoita - ryhmätoimintaan sopivat tilat - tarvittava materiaali - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaidot - asiakastyytyväisyys - palautekeskustelut

20 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, suppea 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista Palvelun käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään - kuntoneuvola ilman ajanvarausta tiistaisin klo koululaisten ryhtikontrollit ( 2. käynti jne.) - alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi - fysikaaliset hoidot esim. sähköstimulaatio, ultraääni - haastatteluun perustuva neuvonta ja ohjaus - tietoa itsehoidosta - hoidon tarpeen arviointi aika alle 30 min Fysioterapeutin työpanos Vastaanottotilat Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjeiden laadintaan = FysioTools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - asianmukaiset fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - materiaalit - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

21 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, peruskäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - koululaisten ensimmäinen ryhtitarkastuskäynti - terveydenhoitaja tai lääkäri on tehnyt tarpeen arvioinnin vastaanotollaan ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, josta aika sovitaan asiakkaan kanssa, tarvittaessa sovitaan kontrollikäynneistä - fysioterapia vastaanotolla - lääkäri on arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n.10 kertaa - vaativa alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi vastaanotolla, yksi käyntikerta - th tai lääkäri arvioinut tarpeen ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, jossa arviokäynnin jälkeen sovitaan hoitosarjasta - lymfaterapia, kerran hoitosarja - fysioterapeuttisiin mittauksiin perustuva ohjaus ja neuvonta, 2-5 käyntikertaa - vastaanottoaika min - Yhteys asiakkaaseen, ajan varaaminen, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin, muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti, kotihoito ja palvelukoti - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjelmien laadintaan = Fysio Tools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

22 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, laaja 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - fysioterapia asiakkaan kotona, koulussa tai päiväkodilla - lääkäri arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n. 10 kertaa - päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarpeen arviointi kotona selviytymisen tukemiseksi, käytön opastus, kuljetustarpeen arviointi esim. työpajan toteuttamana - apuvälinetarve tullut esim. asiakkaalta, omaisilta, kotihoidolta, palvelukodeista - asunnonmuutostöiden arviointi - asunnonmuutostyötarve tullut asiakkaan vammaan tai sairauteen liittyen esim. erikoissairaanhoidosta, kotihoidoista, vammaispalvelusta, kuntoutuslaitoksista, toteutetaan yhteistyössä moniammatillisesti vammaispalvelun, teknisten palveluiden ja apuvälinepalvelu tuottajien kanssa - Yhteydenotto asiakkaaseen, ajanvaraus, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin ja muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti ja palvelukodit - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - siirtymiset, terapia- ja apuvälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - potilastietojärjestelmä - Fysio Tools - mittarit - fysioterapiakoneet ja laitteet, terapiavälineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - lainattavien apuvälineiden saatavuus - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

23 1. Palvelutuotteen nimi Apuvälinepalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Apuvälinepalveluilla tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä Apuvälineprosessi: - lainausprosessi: apuvälineen tarpeen arviointia, sovitusta, käytön opastusta ja käytön seurantaa toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - palautusprosessi: apuvälineen vastaanottoa, palautuksen kirjaamista potilastietojärjestelmään, välineen kunnon tarkastusta, varastointia sekä tarvittaessa huollon järjestämistä toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät apuvälineiden tarpeen arviointia tarvittaessa asiakkaan kotona - palvelutapahtuman kesto min Terveyskeskuksen fysioterapeutit osallistuvat sairaanhoitopiirin järjestämään apuvälineyhteishankintatapahtumaan, jossa päätetään hankittavista apuvälineistä seuraavalle hankintakaudelle. Päivystykselliset apuvälineet (mm. kyynärsauvat, kipsikengät ja ortoosit) ovat terveyskeskuksen apuvälinelainaamossa. Apuvälinelainaamo toimintaa on 4 tuntia viikossa. - fysioterapeutin työpanos - tilojen asianmukaisuus apuvälinepalveluiden toiminnan kannalta - henkilökunnan työmatkapuhelimet - Effica Kunto, Effica-potilastietojärjestelmä, Kunto Apu (= esh:n käyttämä atk-ohjelma), Fysio Tools-ohjelma, atk-laitteet - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - Kunto Apu ohjelman käyttö - PPSHP:n apuvälineiden saatavuusperusteiden yhdenmukainen ja tasavertainen käyttö

24 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. - Ryhmältä saatava vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit Terveysliikunta ryhmät: - TULE 1- ryhmä 40 x vuodessa - TULE 2- ryhmä 40 x vuodessa - perhevalmennusryhmät 4 x vuodessa Erityisryhmät: - neurologinen aktiiviryhmä aivohalvauskuntoutujille 20 x vuodessa - parkinsonryhmä 20 x vuodessa - reumaryhmä 20 x vuodessa - yläraajaryhmä 24 x vuodessa - alaraajaryhmä 24 x vuodessa - kuntosaliryhmä SISU = Sinä Itse Selkäsi Uudistat ryhmä 36 x vuodessa - lastenryhmä 20 x vuodessa päiväkodeilla Fysioterapeutit arvioivat ja ohjaavat ryhmäläisiä sijoittumaan heille sopivaan ryhmään. Fysioterapeutit suunnittelevat ryhmien sisällöt, toteuttavat ryhmiä ja arvioivat tuloksellisuutta yhdessä ryhmäläisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. VOITAS (voimaa ja tasapainoa + 70-vuotiaille) ryhmien suunnittelu ja organisointi yhdessä Kiiminkijoen Opiston henkilökunnan kanssa. - ryhmien toteutus Kiiminkijoen Opiston toimesta kuntoutuksen ryhmätilassa Kiiminkijoen Opisto pitää iltaryhmiä kuntoutuksen ryhmätilassa. - - fysioterapeutin työpanos - asianmukaiset tilat - siirtymiset ja terapiavälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - fysioterapialaitteet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - Physio Tools asiakaskohtainen harjoitusohjelmisto - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - Fysio Tools - mittarit - fysioterapialaitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - moniammatillinen yhteistyö -

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina.

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. PALVELUTARJOUS 2012 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho

Lisätiedot

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina.

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. PALVELUSOPIMUS 2011 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho

Lisätiedot

PALVELUTUOTELUETTELO 2011

PALVELUTUOTELUETTELO 2011 PALVELUTARJOUS 2011 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 SOSIAALIPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Tuet, avustukset, ostopalvelut Tuet, avustukset Ostopalvelut 1 310 000 Aikuis- ja perhesosiaalityö Suoritteet

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT

LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Laitoshoito Pitkäaikaishoito Hpv 136,53 7200 982 994 Intervallihoito Hpv 148,16 720 106 678 Tehostettu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Työryhmä Apulaisylilääkäri Kyllikki Hyvönen ja Kaj Korhonen Terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen. - pilotointi laajoissa 4 v. tarkastuksissa. Irja Lampinen

Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen. - pilotointi laajoissa 4 v. tarkastuksissa. Irja Lampinen Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen - pilotointi laajoissa 4 v. tarkastuksissa Irja Lampinen 9.6.2011 Lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa hyödyntäen Kutsujärjestelmä ja ajanvaraus

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 Sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut; Kuntoutuksen osaamiskeskus Kuntoutussuunnittelu Apuvälinepalvelut

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen!

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Vastaa kyselyyn tiedossasi olevien tai terveystarkastuksessa esiin tulleiden tietojen pohjalta.

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian osastolle hoitojaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli

Lastenpsykiatrian osastolle hoitojaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lastenpsykiatrian osastolle hoitojaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat Omahoitaja / työpari Omahoitajien toiminta hoitojaksolla Perhehoitotyö Hoitohenkilökunta Lastenpsykiatrian

Lisätiedot