Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh: +44 (0) Suora fax: +44 (0) Sähköposti: Hyvä vastaanottaja, Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeus), Chancery Divisionin päätös, Companies Court asianumero 545 vuodelta 2009 Tämä raportti ( Raportti ) annetaan velkojille Nortel Networks Oy:n yrityssaneerauksen edistymisestä, sekä kirjeitse tapahtuvan velkojainkokouksen koollekutsumiseksi selvittäjien palkkion ja kulukorvausten määrittelemiseksi Englannin lain mukaista, vuoden 1986 maksukyvyttömyyssääntöä, Sääntö 2.47 ja 2.48:ää, soveltaen. Ilmoitus (Lomake 2.25B) kirjeitse tapahtuvan kokouksen pitämiseksi ja ehdotetuiksi päätöksiksi on Raportin liitteenä 3. Täyttäkää lomake 2.25B haluamanne äänestystuloksen mukaisesti, sekä saatavan ilmoitus äänestystarkoituksiin lomake, ja palauttakaa molemmat lomakkeet yllä olevaan osoitteeseen mennessä ennen kello 12 (GMT). Tämä Raportti kattaa toimenpiteet välillä ja Raportti liittyy päivättyyn selvittäjien saneerausohjelmaehdotukseen ( Saneerausohjelmaehdotus ) sekä päivättyyn ilmoitukseen velkojainkokouksen lopputuloksesta. Jäljennös Saneerausohjelmaehdotuksesta löytyy osoitteesta: Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill Ernst &Young LLP:stä, osoite: 1More London Place, London SE1 2AF, nimitettiin yhtiön selvittäjiksi ( Selvittäjät ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeuden, Oikeus ) määräyksellä ( Määräys ) Yhtiön johdon hakemuksesta. Määräyksen mukaisesti kullakin Selvittäjillä on yksin oikeus toteuttaa tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet. Tarkemmat tiedot Yhtiöstä ja yksityiskohdat Selvittäjien nimittämisestä ovat tämän Raportin liitteenä 1. Samana päivänä jolloin Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen, Oikeus antoi Nortel-yhtiöiden johdon hakemuksista määräyksen koskien kahdeksaatoista (18) Nortelkonsernin yhtiötä Euroopassa, Lähi-idässä jaafrikassa ( EMEA-alue ) Englannissa kotipaikan The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 omaavan Nortel yhtiön lisäksi. Lisätietoja yhtiöstä on liitteenä 1. Euroopan Yhteisön vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetuksen ( EY:n maksukyvyttömyysasetus ) 3 artiklan mukaisesti tuomioistuin, joka sijaitsee EY-jäsenvaltiossa, jossa yhtiön pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee, on toimivaltainen aloittamaan yhtiötä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn. Oikeus totesi, että yhdeksäätoista (19) EMEA-alueen yhtiötä ( EMEA-yhtiöt ) koskeva COMI sijaitsee Englannissa, joten Oikeus on toimivaltainen aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn, Englannin lain mukaisen yrityssaneerauksen näissä yhtiöissä. Nortel-konsernin ( Konserni ) raportointi tapahtuu käyttäen valuuttana Yhdysvaltain dollareita ("US$") ja kaikki tässä Raportissa olevat summat on esitetty Yhdysvaltain dollareissa, ellei erikseen ole toisin mainittu. 1. Yhteenveto ja yrityssaneerauksen edistyminen Selvittäjät nimitettiin EMEA-yhtiöihin tammikuussa Nimitys oli osa koko Konsernia koskevia uudelleenjärjestelytoimenpiteitä. Sittemmin Selvittäjät ovat vakauttaneet ja jatkaneet yhtiöiden liiketoimintaa, ylläpitäneet asiakas- ja toimittajasuhteita, sekä tarpeen mukaan toteuttaneet uudelleenjärjestelysuunnitelmaa. Selvittäjien Saneerausohjelmaehdotus hyväksyttiin ilman muutoksia kullekin EMEA-yhtiölle velkojainkokouksessa maaliskuussa Konsernin liiketoiminnat ovat myynnissä, ja Selvittäjät työskentelevät läheisesti Pohjois- Amerikan yhtiöiden kanssa liiketoimintojen arvon säilyttämiseksi ja myymiseksi velkojien edun mukaisesti. Nämä kaupat tullaan toteuttamaan konserninlaajuisesti US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltain konkurssilaki) mukaisella stalking horse prosessilla. Eräitä konserninlaajuisia kauppoja on jo julkistettu. Selvittäjät ovat myös neuvotelleet merkittäviä sopimuksia liittyen Konsernin siirtohinnoitteluun ja yhtiöiden välisiin palveluihin vuonna Tämä tukee EMEA-yhtiöiden liiketoimintaa ja selventää EMEA-yhtiöiden keskinäisiä vastuita. Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön toimivien liiketoimintaosien myynti edustaa parasta tapaa hankkia arvoa Yhtiön velkojille. Lisätietoja alla olevissa jaksoissa. 2. Yrityssaneerauksen taustaa Konserni on maailmanlaajuinen korkean teknologian tietoliikennelaitteiden ja palvelujen tuottaja teleoperaattoreille ja suurille yritysasiakkaille, ja sen toimiala on erittäin altis kilpailulle. Konserni koostuu 240 yhtiöstä neljällä alueella Pohjois-Amerikassa, Karibialla ja Etelä- Amerikassa ( CALA-alue ), Aasian ja Tyynen meren alueella, sekä EMEA-alueella. Yrityssaneerauksen alkuhetkellä Konserni työllisti noin henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 10,4 miljardia US$ ja Konsernin nettotappio kyseisenä aikana 5,8 miljardia US$. Tappio sisältää poistot, arvonalennukset ja muut kassavirtaan vaikuttamattomat erät. Konserni on tuottanut vuosien ajan tappiota, johtuen lähinnä Konsernin korkeasta kulurakenteesta sekä rahoitukseen liittyvistä velvoitteista, mukaan lukien 4,2 miljardin US$

3 3 velkakirjalaina Pohjois-Amerikassa, sekä kattamattomat eläkevastuut, joista tärkeimpänä mainittakoon Nortel Networks UK Ltd:n eläkejärjestelmä. Globaalin taloudellisen tilanteen huonontuessa vuonna 2008 Konserni joutui merkittävän liiketoimintapaineen alaiseksi ja sen liiketoiminta ja likviditeetti heikentyivät sekä globaalilla että alueellisella tasolla. Lisäksi taloudellisen tilanteen huononemisen ja osakemarkkinoiden romahtamisen seurauksena Konsernin eläkejärjestelmien alijäämä kasvoi huomattavasti. Laajan harkinnan ja eri vaihtoehtojen punninnan jälkeen Konsernissa tehtiin päätös siitä, että kattava taloudellinen ja liiketoiminnallinen uudelleenjärjestely voitaisiin tehokkaimmin saavuttaa eri alueilla toteutetulla velkojainsuojamenettelyllä. Kanadalaisen emoyhtiön (Nortel Networks Corporation) johto sekä muutama muu yhtiö hakivat Kanadan Companies Creditor Arrangement Actin (Kanadan yhtiöiden velkajärjestelylaki, CCAA ) mukaista velkojainsuojaa kanadalaiselta tuomioistuimelta. Samanaikaisesti eräät konsernin yhdysvaltalaisyhtiöt hakivat velkojansuojaa yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltain konkurssilaki) 11 luvun mukaisesti. Konsernin rakenne on sellainen, että EMEA-yhtiöt ovat riippuvaisia Konsernin muista yhtiöistä. Kun Pohjois-Amerikan yhtiöt hakivat velkojainsuojaa, Yhtiön johto, sekä 18 muuta EMEA-yhtiötä tekivät hakemuksen Selvittäjien määräämiseksi. Konsernissa velkojainsuojan hakeminen ei ulottunut CALA-alueeseen, Aasian ja Tyynen meren alueeseen, mukaan lukien LG-Nortel (joint venture yhtiö), eikä myöskään Nortel Government Servicesiin Pohjois-Amerikassa. Eräät Konsernin EMEA-alueen yhtiöistä, jotka eivät sijaitse EUmaissa, eivät ole hakeutuneet yrityssaneeraukseen ja ovat siten säilyneet johtonsa määräysvallassa. Nortel Networks (CALA) Inc, sekä israelilaiset Nortel-yhtiöt ovat myöhemmin hakeneet velkojainsuojamenettelyyn. 3. Selvittäjien Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen Yhtiön velkojainkokous pidettiin Saneerausohjelmaehdotus hyväksyttiin kokouksessa ilman muutoksia. Velkojaintoimikuntaa ( Toimikunta ) ei muodostettu. Maaliskuussa 2009 hyväksyttiin muita EMEA-yhtiöitä koskeva Selvittäjien saneerausohjelmaehdotus ilman muutoksia. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on saavuttaa yksi kolmesta tavoitteesta: (a) pelastaa Yhtiö toimivana liikeyrityksenä; tai (b) saavuttaa kokonaiskatsannollisesti parempi tulos Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiön purettaessa; tai (c) realisoida omaisuus jako-osuuden maksamiseksi yhdelle tai useammalle vakuusvelkojalle tai etuoikeutetulle velkojalle. Selvittäjien strategiana on ollut jatkaa Yhtiön liiketoimintaa tavoitteen (a) tai (b) saavuttamiseksi. EMEA-yhtiöt ja Pohjois-Amerikan yhtiöt toimivat hyvin itsenäisesti. Selvittäjät jatkavat työskentelyä sen eteen, että Pohjois-Amerikan liiketoiminnat, sekä muut liiketoiminnat voitaisiin

4 4 myydä toimivina liiketoimintayksiköinä. Strategian tarkoituksenmukaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti ja Selvittäjät jatkavat strategian toteuttamista niin kauan kuin se on Yhtiön velkojien edun mukaista. 4. Asiakkaat Yhtiö myy tuotteita ja palveluja asiakkailleen EMEA-alueella sekä suoria, että epäsuoria myyntikanavia pitkin. Suurimpien EMEA-alueen asiakkaiden osalta kauppasuhteet ovat luonteeltaan globaaleja ja perustuvat sopimuksiin, jotka on osin tehty Konsernin yhtiöiden ja asiakkaan välillä EMEA-alueen ulkopuolella, lähinnä Pohjois-Amerikassa. Selvittäjät ovat työskennelleet myös Konsernin muilla alueilla kartoittaakseen ja vakauttaakseen asiakaskuntaa tekemällä läheistä yhteistyötä Konserninlaajuisten asiakasvastuuryhmien kanssa. Tämän seurauksena on syntynyt keskusteluyhteys Konsernin asiakkaiden kanssa palvelutasojen säilyttämiseksi yrityssaneerauksen ajan business as usual tasolla eli palvelut säilytetään sisällöltään muuttumattomina yrityssaneerauksesta huolimatta. Yrityssaneerauksen aikana Yhtiö (ja muu Konserni) on jatkanut keskeytyksettä tuen ja palveluiden tuottamista asiakkailleen, jatkanut läheisen suhteen luomista asiakkaisiin ja toimittajiin, sekä asiakaspohjan rakentamista. Konsernin asiakaspohja on globaalisti tarkasteltuna suurilta osin säilynyt muuttumattomana yrityssaneerauksen ajan. Selvittäjät ovat tarkastaneet yksityiskohtaisesti Yhtiön ja sen asiakkaiden välisten sopimusten sopimusehdot uusien sopimusten luomiseksi ja vanhojen sopimusten uusimiseksi yrityssaneerauksen aikana. Tämän seurauksena Yhtiö on säilyttänyt markkina-asemansa ja luonut uusia asiakassopimuksia, sekä uudistanut tärkeitä olemassa olevia asiakassuhteita. Selvittäjät jatkavat työskentelyä Yhtiön johdon kanssa varmistaakseen jatkuvan saatavien perinnän asiakkailta normaalin liiketoiminnan ohella. Mikäli asiakas on viivästynyt maksuissaan, Selvittäjät ovat olleet yhteydessä viivästyneeseen tahoon avointen kysymysten selvittämiseksi ja maksujen vauhdittamiseksi. 5. Toimittajat Kaikkiin toimittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä Määräyksen antamisen jälkeen. Jatkokokouksia on pidetty, jotta toimittajat voivat varmistua Yhtiön (ja Konsernin) jatkuvista liiketoimintasuunnitelmista ja vaatimuksista palvelutoimituksiin liittyen. Tämän seurauksena tärkeimmät toimittajat ovat asettuneet tukemaan yrityssaneerausprosessia, mikä on mahdollistanut Selvittäjien laatiman nykyisen liiketoimintastrategian. 6. Liiketoimintakatsaus Konserni toimii lähtökohtaisesti kolmella liiketoiminta-alueella: Yritysratkaisut-liiketoimintaalueella, Metro Ethernet Networks liiketoiminta-alueella (MEN), sekä Teleoperaattoriliiketoiminta-alueella, joka koostuu Global System for Mobile Communications

5 5 alueesta (GSM), Carrier VoIP Application Solutions alueesta (CVAS) ja Code Division Multiple Access alueesta (CDMA). Yritysratkaisut-liiketoiminta-alue, jonka osuus on hieman alle neljäsosa maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, on tappiollinen. Tappiot ovat seurausta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jossa yritysasiakkaat ovat viivästyttäneet käyttöomaisuusinvestointeja, yhdistettynä Konsernin korkeaan henkilöstömäärään ja merkittäviin infrastruktuurikustannuksiin. Yritysratkaisutliiketoiminta-alue on kuitenkin jatkanut toimintaa arvokkaiden asiakassopimusten olemassaolon turvaamiseksi. MEN- ja Teleoperaattoriliiketoimita-alueilla käyttökate ennen konsernikuluja on positiivinen. Yhtiö on Nortel konsernissa cost plus yhtiö ( CPE ), ja veloittaa kaikki kulunsa sekä marginaalin toiminnastaan. Yhtiön kulut olivat 0,3 miljoonaa US$ ja tuotot 0,5 miljoonaa US$. Selvittäjät jatkavat Yhtiön liiketoimintaa mahdollisten omaisuuden myyntien arvon maksimoimiseksi. Selvittäjät seuraavat liiketoiminnan jatkamisesta aiheutuvia kuluja suhteessa velkojien intresseihin. Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön eri liiketoimintojen myyminen toimivina yksiköinä on omiaan johtamaan parempaan tulokseen velkojille, kuin jos liiketoiminta lopetettaisiin ja Yhtiön omaisuus realisoitaisiin välittömästi. 7. Uudelleenjärjestelelytoimenpiteet Ennen yrityssaneerauksen alkamista Konsernissa ryhdyttiin toimenpiteisiin kulujen vähentämiseksi, mukaan lukien henkilöstömäärän kartoitus. Tämän kartoituksen seurauksena ilmoitettiin , että Konserni vähentää maailmanlaajuisesti työntekijää. Tämä toimenpide täydensi aikaisemmin ilmoitettua, työntekijää koskevaa vähennystä Konsernissa (joka oli osa helmikuun 2008 uudelleenjärjestelysuunnitelmaa). Verotus Konsernin koko, monimutkainen rakenne ja konserniyhtiöiden keskinäinen riippuvuus on tehnyt tarkan verosuunnittelun välttämättömäksi Yhtiössä. Selvittäjät ovat kartoittaneet Yhtiön verotustilannetta sen varmistamiseksi, että verosäännöksiä noudatetaan, veroriskit ovat hallinnassa Selvittäjien hallinto huomioon ottaen, ja että veroaspektit huomioidaan mahdollisia liiketoiminta-alueita tai -yksiköitä koskevia kauppoja tehtäessä. Selvittäjät työskentelevät läheisesti Yhtiön verotiimin kanssa kaikissa yllä mainituissa asioissa. Myös Yhtiön ALV-tilannetta on selvitetty vastaavasti. 8. Liiketoimintojen myyntistrategia Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön eri liiketoimintojen myyminen johtaa Yhtiön velkojien kannalta vaihtoehtoisia menettelyitä parempaan lopputulokseen.

6 6 Kaikki merkittävät liiketoiminta-alueiden tai -yksikköjen myynnit on tarkoitus hoitaa maailmanlaajuisesti. Myynnit toteutetaan US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltojen konkurssilain) kohdan 363 mukaisina stalking horse huutokauppaprosesseina. Tarjoaja valitaan, ja sopimusperusteisesti sitoutetaan ostamaan liiketoiminta, ellei huutokauppaprosessissa saada parempaa tarjousta. Sen jälkeen kun tarjoaja on valittu, seuraa ajanjakso, jonka kuluessa tietyt ehdot on täytyttävä (esimerkiksi kilpailuoikeudelliset lupa-asiat) ennen kuin myynti toteutetaan. Mikäli ehdot eivät täyty, kauppa ei toteudu. Prosessi tarjoaa kohtuullisen varmuuden kaupasta, säilyttämällä kuitenkin kilpailuaspektin mahdollisimman hyvän tuoton saavuttamiseksi. Huutokauppaprosessi toteutetaan Yhdysvaltain ja Kanadan tuomioistuimissa hyväksyttyjen huutokauppaparametrien mukaisesti. Kyseinen prosessi on yleinen Pohjois-Amerikassa. Julkistetut kaupat Seuraavat stalking horse kaupat on tehty tämän Raportin päiväykseen mennessä. Ilmoitetut kauppahinnat ovat suuntaa antavia ja niissä ei ole huomioitu mahdollisia kaupasta aiheutuneita kuluja. Parhaillaan suunnitellaan kohdentumismetodeja ja saatujen tuottojen kohdentumista kullekin liiketoimintayksikölle. Yhtiölle ei toistaiseksi ole kohdennettu myyntituottoja. Mikäli Yhtiö tulee osalliseksi jostakin kaupasta, siihen sovelletaan prosessia, jossa kaupasta saadut globaalit tuotot sijoitetaan kolmannen hallinnoimalle, niin sanotulle escrow-tilille, kunnes saatujen tuottojen allokoinnista yksittäisten konserniyhtiöiden välillä on päästy sitovaan ratkaisuun. Neuvottelut kauppaprosessien allokointia Konsernin yhtiöiden välillä koskevasta mekanismista ovat parhaillaan kesken. Radware Ltd Maaliskuun eräät Konsernin yhtiöt myivät osia Konsernin Virtual Service Switches liiketoiminnasta Radware Ltd:lle 18 miljoonan US$ kauppahinnasta. Radware Ltd on teleoperaattoriyhtiö, jonka päätoimipaikka on Israelissa. Kaupan tuotot on sijoitettu escrow-tilille jakoa varten siihen saakka, kunnes allokointikaavasta on sovittu Konsernin sisällä. Yhtiö ei ole osallisena tähän sopimukseen. Ericsson AB Kesäkuun Konsernin osalta ilmoitettiin, että Konserni on tehnyt stalking horse sopimuksen Nokia Siemens Networks B.V:n kanssa pääosasta Konsernin Pohjois-Amerikan CDMA liiketoimintaa ja osaa LTE Acces liiketoiminnan varoista. Tämän jälkeen, huutokauppaprosessin seurauksena Konserni ilmoitti, että Ericsson AB ostaa kyseiset omaisuuserät 1,13 miljardia US$ hintaan, joka kauppa tulee hyväksyttää Yhdysvaltain ja Kanadan konkurssituomioistuimissa. Yhtiö, eivätkä muut EMEA-alueen yhtiöt ole osapuolia tässä kaupassa. EMEA-alueen yhtiöt kuitenkin jatkavat palvelujen tuottamista ja tukevat muutoinkin kauppaa EMEA-alueen saneerauksessa olevien yhtiöiden hyväksi, sekä osallistuvat mahdolliseen kauppahinnan allokointiprosessiin.

7 7 Avaya Inc Heinäkuun Konserni ilmoitti, että se on tehnyt stalking horse sopimuksen osake- ja omaisuuskaupasta Avaya Inc:n kanssa koskien Pohjois-Amerikan, CALA-alueen, sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen Yritysratkaisut-liiketoimintaa, sekä yhdessä erillisestä omaisuuskaupasta Avaya Inc:n kanssa koskien EMEA-alueen osuutta Yritysratkaisuista, kokonaiskauppahinnalla 475 miljoonaa US$. Sopimukset sisältävät lähes kaiken Konsernin Yritysratkaisu-liiketoimintaan liittyvän omaisuuden myynnin. Konsernin integroitu luonne huomioiden Selvittäjät jatkavat läheistä yhteistyötä Pohjois- Amerikan johtoryhmien kanssa mahdollisten ulkopuolisten tahojen ostohalukkuuden selvittämiseksi koskien jäljellejääviä Konsernin liiketoimintaosia. Mahdollisuuksia myydä muita liiketoimintayksiköitä tai -osia tutkitaan parhaillaan. Konsernissa on käynnissä toimenpiteitä koskien kolmea lisäkauppaa. 9. Selvittäjähallinnon aikainen maksuliikenne Liitteenä 2 ovat tiedot koskien Selvittäjien vastaanottamia ja suorittamia maksuja ( kuitit ja maksut, K & M ) ajalta , joista ilmenee kuittien kokonaisrahamäärä 0,9 miljoonaa US$, sekä tehtyjen maksujen määrä 0,9 miljoonaa US$. Kohdassa 6 on käsitelty tarkemmin varojen käyttötarkoitusta. Yhtiöllä oli käteisvaroja eri valuutoissa per yhteensä US$. Toimenpiteitä koskien jaksossa 8 esitettyjä kauppoja ei ole huomioitu kuiteissa ja maksuissa. K & M-tilityksessä on esitetty kassaan ja kassasta maksut, eikä kyseinen tilitys ole arvio tulevaisuuden mahdollisista realisoinneista tai kustannuksista. Lisätietoa kuiteista ja maksuista on liitteen 2 huomautuksissa. 10. Selvittäjien palkkio ja kulukorvaus Lakisääteiset määräykset koskien Selvittäjien palkkiota löytyvät Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:sta. Lisätietoa Selvittäjien laskutusperusteista koskien palkkio- ja kulukorvausta on liitteessä 3. Kun velkojatoimikuntaa ei ole muodostettu, vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:n mukaan Selvittäjien palkkio voidaan määrätä velkojainkokouksen päätöksellä. Ajalla saakka Selvittäjien kulut ovat olleet GB, josta GB on nostettu päivätyn tuomioistuimen määräyksen mukaisesti. Selvittäjät hakevat täten kirjeitse tapahtuvalla kokouksella (ks. Jakso 11) seuraavaa päätöstä velkojilta, koskien palkkiotaan liittyen Yhtiön yrityssaneeraukseen:

8 8 i) että Selvittäjien palkkio olisi sidottu käytettyyn aikaan ja henkilöstöön, jotka hoitavat yrityssaneerausta; ii) iii) että Selvittäjien kulut saakka, eli GB plus ALV hyväksyttäisiin; ja että Selvittäjillä olisi oikeus jatkossa nostaa ajoittain oman harkintansa mukaan ajankäytön mukainen korvaus kuluistaan ja palkkiostaan ilman velkojien erillistä suostumusta. Liitteenä 3 on yksityiskohtainen selvitys käytetystä ajasta, käytetyistä laskutushinnoista kunkin henkilön tuntitaksan mukaisesti, sekä kertomus tehdyistä toimenpiteistä mennessä Association of Business Recovery Professionals :n Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti. Yksityiskohdat Selvittäjien ajankäytöstä ja tuntitaksoista tullaa toimittamaan velkojille myös vastaisuudessa annettavissa raporteissa. Maksut muille asiantuntijoille Selvittäjät ovat lisäksi käyttäneet seuraavia asiantuntijoita apunaan yrityssaneerauksessa. Nämä asiantuntijat työskentelevät aikakustannusperusteisesti ja heidän laskutustaan seurataan sisäisillä tarkistusprosesseilla. Kyseiset asiantuntijat valittiin sen perusteella, että heillä on kokemusta samankaltaisista toimeksiannoista, ja asiantuntijoille on maksettu mennessä seuraavat palkkiot: Herbert Smith LLP US$ (juridinen neuvonanto) HH Partners OY US$ (juridinen neuvonanto) 11. Muut asiat Johdon tilannekatsaus Saneerausohjelmaehdotuksessa Selvittäjät esittivät harkitsevansa vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.30:n mukaisesti oikeuden päätöstä johdon tilannekatsauksen ( JT ) osittaiseksi salassapitämiseksi sen perusteella, että tilannekatsauksen sisältämä tieto voi olla arkaluontoista ja haitallista velkojien etujen kannalta. Harkittuaan asiaa Selvittäjät ovat päättäneet, että JT rekisteröidään Englannin ja Walesin kaupparekisteriin (Registrar of Companies for England and Wales) ( Englannin Kaupparekisteri ) kokonaisuudessaan. Jäljennös JT:stä on saatavilla Englannin Kaupparekisteristä tai kirjallisesta pyynnöstä Selvittäjiltä. Tiivistelmä JT:stä on liitteenä 4. JT on kirjoitettu euromääräisenä, jota valuuttaa käytetään paikallisessa lakisääteisessä kirjanpidossa. Kuitenkin, kuten edellä on todettu, Konsernin luvut on esitetty Yhdysvaltain dollareissa. Tämän Raportin liitteenä 4 olevassa tiivistelmässä Selvittäjät ovat esittäneet luvut Yhdysvaltain dollareina JT:n allekirjoituspäivän mukaisella kurssilla.

9 9 JT edustaa johdon arviota Yhtiön omaisuuden realisointiarvosta, mikä saattaa erota lopullisesta realisointiarvosta. Velkojien vaateita ei myöskään ole vielä määritetty ja ne voivat olla korkeampia tai matalampia kuin on esitetty. Kaikki arvot on esitetty ilman realisointiin liittyviä kuluja. Yhtiön johto on laatinut luvut, eivätkä Selvittäjät, Selvittäjien henkilökunta tai muutkaan ole tarkastaneet niitä erikseen. Yrityskiinnitys Säädetty osuus on osuus yrityskiinnityksen alaisista varoista, joka laitetaan sivuun vakuudettomia velkojia varten vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain jakson 176(A):n mukaisesti. Säädetty osuus soveltuu tai sen jälkeen tehtyihin yrityskiinnityksiin. Koska Yhtiön omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä, tällä ei ole vaikutusta yrityssaneeraukseen Yhtiön osalta. Pohjois-Amerikassa vireillä olevat prosessit Pohjois-Amerikassa kanadalaiset hakijat ja yhdysvaltalaiset velallisyhtiöt ovat hankkineet päätöksiä koskien velkojien vaatimusten ilmoitusprosesseja kussakin tuomiopiirissä. Molemmissa tuomiopiireissä tullaan toteuttamaan kuulutusmenettely koskien vaatimuksia, mukaan lukien toimittajien vaatimukset, jotka on esitetty ennen sekä sopimuksia, jotka on riitautettu tai torjuttu kyseisenä päivänä tai sen jälkeen. Tarpeen vaatiessa Selvittäjät esittävät ja vastaavat vaatimuksiin Yhtiön ja EMEA-alueen yhtiöiden puolesta. Niiden velkojien, joilla on vaatimuksia koskien näitä kahta tuomiopiiriä, tulisi hakea erillistä lainopillista neuvoa koskien vastaamista tällaisiin vaatimuksiin koskien Nortel-yhtiöitä. Velkojien jako-osuudet Toistaiseksi on vielä liian aikaista esittää arvioita velkojien mahdollisten jako-osuuksien määrästä ja maksuaikataulusta johtuen käynnissä olevista, useita Yhtiön liiketoimintojen osia koskevista myyntiprosesseista, ja siitä johtuen, että virallinen prosessi liittyen saatavien hyväksyntään/hylkäämiseen ei ole vielä alkanut. Selvittäjät toivovat, että liiketoimintaa koskevat kaupat saadaan saatettua päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä tai vuoden 2010 alkupuolella. Tällöin Selvittäjillä tullee olemaan paljon parempi näkemys omaisuuden realisointiarvoista, mutta myös vaateiden kokonaismäärästä, mukaan lukien ehdolliset vaateet, jotka voivat saada etusijan jako-osuuksia maksettaessa. Kuitenkin tässä vaiheessa on jo selvää, että kaupat tulevat olemaan monimutkaisia ja sopimusten tekemiseen ja kilpailuttamiseen mennee kuukausia. Lisäksi yrityssaneeraus tultaneen pitämään voimassa muutamia kuukausia kauppojen toteutumisesta (mahdollisesti 12 kuukautta tai pidempään), jotta ostajille voidaan tarjota tarvittavia siirtymäajan palveluja. Yrityssaneerauksen lopettamista koskevat seikat Muutamat Saneerausohjelmaehdotuksessa esitetyt, yrityssaneerauksen lopettamista koskevat vaihtoehdot säilyvät mahdollisina ja Selvittäjät tutkivat niitä. Selvittäjät uskovat, että tällä hetkellä on epätodennäköistä saavuttaa ensimmäinen yrityssaneerauksen tavoite, eli Yhtiön pelastaminen (juridisena henkilönä). Selvittäjät kuitenkin uskovat, että liiketoiminnan eri osat tullaan myymään velkojien hyväksi.

10 10 Vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain mukaisesti yrityssaneeraus päättyy automaattisesti vuoden kuluttua, mikäli Oikeus tai velkojat eivät myönnä yrityssaneeraukselle jatkoaikaa. Kyseessä olevan yrityssaneerauksen monimutkaisuudesta johtuen Selvittäjät todennäköisesti hakevat Oikeudelta yrityssaneerauksen pidentämistä, vaikka tämä seikka on riippuvainen hakemisajan olosuhteista. Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Velkojainkokouksen kirjeenvaihto Kuten edellä on todettu, kutsun täten koolle kirjeitse tapahtuvan velkojain kokouksen hakeakseni velkojien hyväksynnän koskien Selvittäjien palkkiota. Liitän tähän Lomake 2.25B:n, sekä jäljennöksen ehdotetuista päätöksistä. Merkitkää kunkin ehdotetun päätöksen yhteyteen, oletteko kyseisen päätöksen puolella vai sitä vastaan. Palauttakaa täytetty lomake 2.25B sekä päätösehdotukset klo 12 (GMT) mennessä.

11 11 Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Nortel Networks Oy:n (yrityssaneerauksessa) puolesta C Hill Selvittäjä Liitteet: Tietoa Yhtiöstä Selvittäjien kuitit jamaksut Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä ja ryhmä 2:n mukaisista kuluista Selvittäjien laskutus- ja kulumenettelytavat Tiivistelmä johdon tilannekatsauksesta Lomakkeet kirjeitse toteutettavaa velkojainkokousta varten Alla oleville yhtiöille, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Englannin ja Walesin valantehneiden tilintarkastajien instituutti) valtuuttaa AR Bloomin, SJ Harrisin ja C Hillin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjinä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti ja Association of Chartered Certified Accountants (Valantehneiden auktorisoitujen tilintarkastajien liitto) valtuuttaa AM Hudsonin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjänä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti. Yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. Edellä tarkoitetut Yhtiöt ovat: Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska SP Zoo; Nortel Networks Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding BV. Nortel Networks (Ireland) Limited -nimisen yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta

12 Liite 1 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Yhtiön tiedot Y-tunnus: Yhtiön nimi: Osoite: Toiminimihistoria: Nortel Networks Oy Arabianranta 6, 00560, Helsinki, Suomi Bay Networks Finland Oy Tiedot Selvittäjistä ja heidän nimittämisestään Selvittäjät: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, 1 More London Place, London, SE1 2AF Määräyksen pvm: Tuomioistuin: Asianumero: Selvittäjien vastuunjako: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, Yhtiön johdon hakemuksesta High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 545 vuonna 2009 Kenellä tahansa Selvittäjistä on yksin oikeus toteuttaa/toimeenpanna tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet Lausunto EY-sääntelystä EY:n maksukyvyttömyysasetus soveltuu tähän yrityssaneeraukseen ja yrityssaneeraustoimenpiteet ovat niin sanotusti päätoimenpiteitä. Tällä tarkoitetaan, että Yrityssaneeraus toteutetaan Iso-Britannian maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, eikä siihen sovelleta minkään muun Euroopan Unionin jäsenmaan lainsäädäntöä.

13 Osakepääoma Osaketyyppi Rekisteröity osakepääoma Liikkeellelaskettu & täysin maksettu Määrä Määrä Tavallinen Osakkeenomistaja Nortel Networks International Finance & Holdings B.V. 100% Yhtiön johto (nykyiset ja viimeisen kolmen vuoden ajalta) ja Yhtiön (nykyinen) sihteeri Nimi Johtaja tai siihteeri Nimityspäivä Eroamispäivä Nykyinen osakeomistus Rob Haitsma Johtaja 05/02/ /01/ Sharon Rolston Johtaja 15/08/ Joe O Connor Johtaja 15/02/ /01/ Simon Freemantle Johtaja 14/01/ Gordon Davies Johtaja 14/01/ BDO - corporate secretary Sihteeri n/a - -

14

15 EMEA-alueen yhtiöt Iso-Britannia-johtoisessa yrityssaneerauksessa: Yhteisö Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Maa Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia

16 Liite 2 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Selvittäjien lyhennelmä maksuliikenteestä (kuiteista ja maksuista) ajalta Tilannekatsaus Yhteensä -EUR Yhteensä -EUR Yhteensä -US $ Avaava tase (päivän päättyessä) Kuitit Liiketoiminta: - - Konserninsisäinen Muutverot Liikasuoritustenmaksunpalautus Muutkuitit Muut: - - Valuuttakurssierot Omaisuutta koskevat kaupat Maksut Liiketoiminta: - Palkkakustannukset, työntekijöiden etuudet javerot ( ) (276656) - Eläkemaksut (53 709) (71 764) - Muut maksut (41 282) (55160) - Kiinteistökulut (39 609) (52924) - Tarvikkeet (11 778) (15737) - Ulkopuoliset palvelut (1 603) (2142) Muut: - Selvittäjien palkkio- ja kulukorvaus ( ) (249753) - Juridiset palkkiot ( ) (157104) -Muidenasiantuntijapalvelujenkustannukset (16572) (22144) -Pankkikulutjakorot (332) (444) (676431) (903827) Päättävä tase Tilintäsmäytys: Käyttelytili Paikallisettalletustilit - - Yrityssaneerauksentalletustili

17 Lisätietoja maksuliikenteestä Lisätieto 1 Tilisaldot on ilmoitettu paikallisessa valuutassa (EUR), sekä lisäksi kaikkien yhtiöiden osalta US$:ssa. Avaavan taseen luvut on muunnettu käyttämällä Yhtiöltä saatuja tammikuun lopun spotvaluuttakursseja ja päättävän taseen luvut on muunnettu käyttämällä kesäkuun lopun spotvaluuttakursseja. Menettely vastaa Yhtiön sisäistä raportointipolitiikkaa. Liiketoimet jotka on toteutettu raportointijakson aikana on muutettu keskimääräisiä spotvaluuttakursseja käyttäen, jotka on saatu Oanda-palvelusta. Lisätieto 2 Kuittien ja maksujen yhteenvedossa käytetyt luvut ovat Yhtiöltä saatuja ja tilintarkastamattomia. Merkittäviä eriä on yleisluotoisesti tarkistettu määrältään ja kohtuullisuudeltaan. Lisätieto 3 Kaikki määrät koskien kuitteja ja maksuja on ilmoitettu bruttona sisältäen ALV:n tarpeen mukaan. Takaisinmaksettu tai yhtiöltä takaisin vaadittu ALV on kirjattu erilliselle riville kuitteja ja maksuja koskevaan analyysiin. Lisätieto 4 Kaikki määrät on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ellei toisin erikseen mainittu. Kassa saneerauksen alkaessa Euromääräisillä tileillä oli noin 0,05 miljoonaa US$:a vastaavat talletukset. Maksut kassaan/kuitit Kuittien kokonaismäärä mennessä on noin 0,9 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä Konsernin sisäisiin kuitteihin määrältään noin 0,9 miljoonaa US$. Konsernin sisäiset kuitit Yhtiö ei anna erillisiä Konsernin ulkoisia myyntilaskuja. Yhtiö toimittaa palkkahallintopalveluja Irlantiin. Yhtiö maksaa kaikki juoksevat kustannukset. Irlannin yhtiö korvaa Yhtiön kulut neljännesvuosittain. Muut verot Muiden verokuittien määrä on noin 0,03 miljoonaa US$:a liittyen myynti- ja tuloveron palautuksiin Yhtiölle.

18 Maksut Maksujen kokonaismäärä mennessä on noin 0,9 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä palkkakustannuksiin, noin 0,28 miljoonaa US$ sekä juridisiin maksuihin, 0,16 miljoonaa US$. Palkanlaskenta Palkka kulut ovat noin 0,28 miljoonaa US$ ja sisältävät nettopalkat, sekä työntekijöiden muut kustannukset, etuudet ja palkkausliitännäiset verot. Muut maksut Muut maksut, noin 0,06 miljoonaa US$ liittyvät lähinnä tilapäisen henkilöstön kustannuksiin. Kiinteistökulut Kiinteistökulut ovat määrältään noin 0,05 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä vuokranmaksuun koskien toisen kerroksen toimistotilaa Kiinteistö Oy Arabian Portaalissa.

19

20

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TUNNETUILLE VELKOJILLE 12.2.2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/CC/LO3554 Chris Coley Direct line: 0121 535 2394

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 9. helmikuuta 2012 Viite:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3554 Hannah Russell Direct line: 020 7951 4804 Direct fax: 020 7951 1345 Email: hrussell@uk.ey.com Hyvä vastaanottaja, Oy (Englannin lain

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2011 Ref:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 9 helmikuuta 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Sam Taylor

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)

Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Insolvency Act 1986 kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Maaliskuu 2009 Määritelmät Tässä saneerausohjelmaehdotuksessa

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 9. helmikuuta 2017 Ref: MLP/5W/SJH/DM/SL/LO3554/PCF16 Saskia Lawrence

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 11. elokuuta 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Saskia Lawrence

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP Tel: 020 7951 2000 1 More London PlaceFax: 020 7951 1345 London SE1 2AF www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 11. elokuuta 2017 Ref: MLP/5W/SJH/DM/SL/LO3554/PCF16 Puhelin: +44

Lisätiedot

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä Maksukyky-/maksukyvyttömyysseminaari Asianajaja Pekka Jaatinen 13.2.2009 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 6 Elokuuta 2014 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Sam Taylor Puh:

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk E 1 L KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 6 Elokuuta 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3554/PCF16 Sam East

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot