Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh: +44 (0) Suora fax: +44 (0) Sähköposti: Hyvä vastaanottaja, Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeus), Chancery Divisionin päätös, Companies Court asianumero 545 vuodelta 2009 Tämä raportti ( Raportti ) annetaan velkojille Nortel Networks Oy:n yrityssaneerauksen edistymisestä, sekä kirjeitse tapahtuvan velkojainkokouksen koollekutsumiseksi selvittäjien palkkion ja kulukorvausten määrittelemiseksi Englannin lain mukaista, vuoden 1986 maksukyvyttömyyssääntöä, Sääntö 2.47 ja 2.48:ää, soveltaen. Ilmoitus (Lomake 2.25B) kirjeitse tapahtuvan kokouksen pitämiseksi ja ehdotetuiksi päätöksiksi on Raportin liitteenä 3. Täyttäkää lomake 2.25B haluamanne äänestystuloksen mukaisesti, sekä saatavan ilmoitus äänestystarkoituksiin lomake, ja palauttakaa molemmat lomakkeet yllä olevaan osoitteeseen mennessä ennen kello 12 (GMT). Tämä Raportti kattaa toimenpiteet välillä ja Raportti liittyy päivättyyn selvittäjien saneerausohjelmaehdotukseen ( Saneerausohjelmaehdotus ) sekä päivättyyn ilmoitukseen velkojainkokouksen lopputuloksesta. Jäljennös Saneerausohjelmaehdotuksesta löytyy osoitteesta: Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill Ernst &Young LLP:stä, osoite: 1More London Place, London SE1 2AF, nimitettiin yhtiön selvittäjiksi ( Selvittäjät ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeuden, Oikeus ) määräyksellä ( Määräys ) Yhtiön johdon hakemuksesta. Määräyksen mukaisesti kullakin Selvittäjillä on yksin oikeus toteuttaa tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet. Tarkemmat tiedot Yhtiöstä ja yksityiskohdat Selvittäjien nimittämisestä ovat tämän Raportin liitteenä 1. Samana päivänä jolloin Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen, Oikeus antoi Nortel-yhtiöiden johdon hakemuksista määräyksen koskien kahdeksaatoista (18) Nortelkonsernin yhtiötä Euroopassa, Lähi-idässä jaafrikassa ( EMEA-alue ) Englannissa kotipaikan The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 omaavan Nortel yhtiön lisäksi. Lisätietoja yhtiöstä on liitteenä 1. Euroopan Yhteisön vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetuksen ( EY:n maksukyvyttömyysasetus ) 3 artiklan mukaisesti tuomioistuin, joka sijaitsee EY-jäsenvaltiossa, jossa yhtiön pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee, on toimivaltainen aloittamaan yhtiötä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn. Oikeus totesi, että yhdeksäätoista (19) EMEA-alueen yhtiötä ( EMEA-yhtiöt ) koskeva COMI sijaitsee Englannissa, joten Oikeus on toimivaltainen aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn, Englannin lain mukaisen yrityssaneerauksen näissä yhtiöissä. Nortel-konsernin ( Konserni ) raportointi tapahtuu käyttäen valuuttana Yhdysvaltain dollareita ("US$") ja kaikki tässä Raportissa olevat summat on esitetty Yhdysvaltain dollareissa, ellei erikseen ole toisin mainittu. 1. Yhteenveto ja yrityssaneerauksen edistyminen Selvittäjät nimitettiin EMEA-yhtiöihin tammikuussa Nimitys oli osa koko Konsernia koskevia uudelleenjärjestelytoimenpiteitä. Sittemmin Selvittäjät ovat vakauttaneet ja jatkaneet yhtiöiden liiketoimintaa, ylläpitäneet asiakas- ja toimittajasuhteita, sekä tarpeen mukaan toteuttaneet uudelleenjärjestelysuunnitelmaa. Selvittäjien Saneerausohjelmaehdotus hyväksyttiin ilman muutoksia kullekin EMEA-yhtiölle velkojainkokouksessa maaliskuussa Konsernin liiketoiminnat ovat myynnissä, ja Selvittäjät työskentelevät läheisesti Pohjois- Amerikan yhtiöiden kanssa liiketoimintojen arvon säilyttämiseksi ja myymiseksi velkojien edun mukaisesti. Nämä kaupat tullaan toteuttamaan konserninlaajuisesti US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltain konkurssilaki) mukaisella stalking horse prosessilla. Eräitä konserninlaajuisia kauppoja on jo julkistettu. Selvittäjät ovat myös neuvotelleet merkittäviä sopimuksia liittyen Konsernin siirtohinnoitteluun ja yhtiöiden välisiin palveluihin vuonna Tämä tukee EMEA-yhtiöiden liiketoimintaa ja selventää EMEA-yhtiöiden keskinäisiä vastuita. Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön toimivien liiketoimintaosien myynti edustaa parasta tapaa hankkia arvoa Yhtiön velkojille. Lisätietoja alla olevissa jaksoissa. 2. Yrityssaneerauksen taustaa Konserni on maailmanlaajuinen korkean teknologian tietoliikennelaitteiden ja palvelujen tuottaja teleoperaattoreille ja suurille yritysasiakkaille, ja sen toimiala on erittäin altis kilpailulle. Konserni koostuu 240 yhtiöstä neljällä alueella Pohjois-Amerikassa, Karibialla ja Etelä- Amerikassa ( CALA-alue ), Aasian ja Tyynen meren alueella, sekä EMEA-alueella. Yrityssaneerauksen alkuhetkellä Konserni työllisti noin henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 10,4 miljardia US$ ja Konsernin nettotappio kyseisenä aikana 5,8 miljardia US$. Tappio sisältää poistot, arvonalennukset ja muut kassavirtaan vaikuttamattomat erät. Konserni on tuottanut vuosien ajan tappiota, johtuen lähinnä Konsernin korkeasta kulurakenteesta sekä rahoitukseen liittyvistä velvoitteista, mukaan lukien 4,2 miljardin US$

3 3 velkakirjalaina Pohjois-Amerikassa, sekä kattamattomat eläkevastuut, joista tärkeimpänä mainittakoon Nortel Networks UK Ltd:n eläkejärjestelmä. Globaalin taloudellisen tilanteen huonontuessa vuonna 2008 Konserni joutui merkittävän liiketoimintapaineen alaiseksi ja sen liiketoiminta ja likviditeetti heikentyivät sekä globaalilla että alueellisella tasolla. Lisäksi taloudellisen tilanteen huononemisen ja osakemarkkinoiden romahtamisen seurauksena Konsernin eläkejärjestelmien alijäämä kasvoi huomattavasti. Laajan harkinnan ja eri vaihtoehtojen punninnan jälkeen Konsernissa tehtiin päätös siitä, että kattava taloudellinen ja liiketoiminnallinen uudelleenjärjestely voitaisiin tehokkaimmin saavuttaa eri alueilla toteutetulla velkojainsuojamenettelyllä. Kanadalaisen emoyhtiön (Nortel Networks Corporation) johto sekä muutama muu yhtiö hakivat Kanadan Companies Creditor Arrangement Actin (Kanadan yhtiöiden velkajärjestelylaki, CCAA ) mukaista velkojainsuojaa kanadalaiselta tuomioistuimelta. Samanaikaisesti eräät konsernin yhdysvaltalaisyhtiöt hakivat velkojansuojaa yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltain konkurssilaki) 11 luvun mukaisesti. Konsernin rakenne on sellainen, että EMEA-yhtiöt ovat riippuvaisia Konsernin muista yhtiöistä. Kun Pohjois-Amerikan yhtiöt hakivat velkojainsuojaa, Yhtiön johto, sekä 18 muuta EMEA-yhtiötä tekivät hakemuksen Selvittäjien määräämiseksi. Konsernissa velkojainsuojan hakeminen ei ulottunut CALA-alueeseen, Aasian ja Tyynen meren alueeseen, mukaan lukien LG-Nortel (joint venture yhtiö), eikä myöskään Nortel Government Servicesiin Pohjois-Amerikassa. Eräät Konsernin EMEA-alueen yhtiöistä, jotka eivät sijaitse EUmaissa, eivät ole hakeutuneet yrityssaneeraukseen ja ovat siten säilyneet johtonsa määräysvallassa. Nortel Networks (CALA) Inc, sekä israelilaiset Nortel-yhtiöt ovat myöhemmin hakeneet velkojainsuojamenettelyyn. 3. Selvittäjien Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen Yhtiön velkojainkokous pidettiin Saneerausohjelmaehdotus hyväksyttiin kokouksessa ilman muutoksia. Velkojaintoimikuntaa ( Toimikunta ) ei muodostettu. Maaliskuussa 2009 hyväksyttiin muita EMEA-yhtiöitä koskeva Selvittäjien saneerausohjelmaehdotus ilman muutoksia. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on saavuttaa yksi kolmesta tavoitteesta: (a) pelastaa Yhtiö toimivana liikeyrityksenä; tai (b) saavuttaa kokonaiskatsannollisesti parempi tulos Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiön purettaessa; tai (c) realisoida omaisuus jako-osuuden maksamiseksi yhdelle tai useammalle vakuusvelkojalle tai etuoikeutetulle velkojalle. Selvittäjien strategiana on ollut jatkaa Yhtiön liiketoimintaa tavoitteen (a) tai (b) saavuttamiseksi. EMEA-yhtiöt ja Pohjois-Amerikan yhtiöt toimivat hyvin itsenäisesti. Selvittäjät jatkavat työskentelyä sen eteen, että Pohjois-Amerikan liiketoiminnat, sekä muut liiketoiminnat voitaisiin

4 4 myydä toimivina liiketoimintayksiköinä. Strategian tarkoituksenmukaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti ja Selvittäjät jatkavat strategian toteuttamista niin kauan kuin se on Yhtiön velkojien edun mukaista. 4. Asiakkaat Yhtiö myy tuotteita ja palveluja asiakkailleen EMEA-alueella sekä suoria, että epäsuoria myyntikanavia pitkin. Suurimpien EMEA-alueen asiakkaiden osalta kauppasuhteet ovat luonteeltaan globaaleja ja perustuvat sopimuksiin, jotka on osin tehty Konsernin yhtiöiden ja asiakkaan välillä EMEA-alueen ulkopuolella, lähinnä Pohjois-Amerikassa. Selvittäjät ovat työskennelleet myös Konsernin muilla alueilla kartoittaakseen ja vakauttaakseen asiakaskuntaa tekemällä läheistä yhteistyötä Konserninlaajuisten asiakasvastuuryhmien kanssa. Tämän seurauksena on syntynyt keskusteluyhteys Konsernin asiakkaiden kanssa palvelutasojen säilyttämiseksi yrityssaneerauksen ajan business as usual tasolla eli palvelut säilytetään sisällöltään muuttumattomina yrityssaneerauksesta huolimatta. Yrityssaneerauksen aikana Yhtiö (ja muu Konserni) on jatkanut keskeytyksettä tuen ja palveluiden tuottamista asiakkailleen, jatkanut läheisen suhteen luomista asiakkaisiin ja toimittajiin, sekä asiakaspohjan rakentamista. Konsernin asiakaspohja on globaalisti tarkasteltuna suurilta osin säilynyt muuttumattomana yrityssaneerauksen ajan. Selvittäjät ovat tarkastaneet yksityiskohtaisesti Yhtiön ja sen asiakkaiden välisten sopimusten sopimusehdot uusien sopimusten luomiseksi ja vanhojen sopimusten uusimiseksi yrityssaneerauksen aikana. Tämän seurauksena Yhtiö on säilyttänyt markkina-asemansa ja luonut uusia asiakassopimuksia, sekä uudistanut tärkeitä olemassa olevia asiakassuhteita. Selvittäjät jatkavat työskentelyä Yhtiön johdon kanssa varmistaakseen jatkuvan saatavien perinnän asiakkailta normaalin liiketoiminnan ohella. Mikäli asiakas on viivästynyt maksuissaan, Selvittäjät ovat olleet yhteydessä viivästyneeseen tahoon avointen kysymysten selvittämiseksi ja maksujen vauhdittamiseksi. 5. Toimittajat Kaikkiin toimittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä Määräyksen antamisen jälkeen. Jatkokokouksia on pidetty, jotta toimittajat voivat varmistua Yhtiön (ja Konsernin) jatkuvista liiketoimintasuunnitelmista ja vaatimuksista palvelutoimituksiin liittyen. Tämän seurauksena tärkeimmät toimittajat ovat asettuneet tukemaan yrityssaneerausprosessia, mikä on mahdollistanut Selvittäjien laatiman nykyisen liiketoimintastrategian. 6. Liiketoimintakatsaus Konserni toimii lähtökohtaisesti kolmella liiketoiminta-alueella: Yritysratkaisut-liiketoimintaalueella, Metro Ethernet Networks liiketoiminta-alueella (MEN), sekä Teleoperaattoriliiketoiminta-alueella, joka koostuu Global System for Mobile Communications

5 5 alueesta (GSM), Carrier VoIP Application Solutions alueesta (CVAS) ja Code Division Multiple Access alueesta (CDMA). Yritysratkaisut-liiketoiminta-alue, jonka osuus on hieman alle neljäsosa maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, on tappiollinen. Tappiot ovat seurausta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jossa yritysasiakkaat ovat viivästyttäneet käyttöomaisuusinvestointeja, yhdistettynä Konsernin korkeaan henkilöstömäärään ja merkittäviin infrastruktuurikustannuksiin. Yritysratkaisutliiketoiminta-alue on kuitenkin jatkanut toimintaa arvokkaiden asiakassopimusten olemassaolon turvaamiseksi. MEN- ja Teleoperaattoriliiketoimita-alueilla käyttökate ennen konsernikuluja on positiivinen. Yhtiö on Nortel konsernissa cost plus yhtiö ( CPE ), ja veloittaa kaikki kulunsa sekä marginaalin toiminnastaan. Yhtiön kulut olivat 0,3 miljoonaa US$ ja tuotot 0,5 miljoonaa US$. Selvittäjät jatkavat Yhtiön liiketoimintaa mahdollisten omaisuuden myyntien arvon maksimoimiseksi. Selvittäjät seuraavat liiketoiminnan jatkamisesta aiheutuvia kuluja suhteessa velkojien intresseihin. Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön eri liiketoimintojen myyminen toimivina yksiköinä on omiaan johtamaan parempaan tulokseen velkojille, kuin jos liiketoiminta lopetettaisiin ja Yhtiön omaisuus realisoitaisiin välittömästi. 7. Uudelleenjärjestelelytoimenpiteet Ennen yrityssaneerauksen alkamista Konsernissa ryhdyttiin toimenpiteisiin kulujen vähentämiseksi, mukaan lukien henkilöstömäärän kartoitus. Tämän kartoituksen seurauksena ilmoitettiin , että Konserni vähentää maailmanlaajuisesti työntekijää. Tämä toimenpide täydensi aikaisemmin ilmoitettua, työntekijää koskevaa vähennystä Konsernissa (joka oli osa helmikuun 2008 uudelleenjärjestelysuunnitelmaa). Verotus Konsernin koko, monimutkainen rakenne ja konserniyhtiöiden keskinäinen riippuvuus on tehnyt tarkan verosuunnittelun välttämättömäksi Yhtiössä. Selvittäjät ovat kartoittaneet Yhtiön verotustilannetta sen varmistamiseksi, että verosäännöksiä noudatetaan, veroriskit ovat hallinnassa Selvittäjien hallinto huomioon ottaen, ja että veroaspektit huomioidaan mahdollisia liiketoiminta-alueita tai -yksiköitä koskevia kauppoja tehtäessä. Selvittäjät työskentelevät läheisesti Yhtiön verotiimin kanssa kaikissa yllä mainituissa asioissa. Myös Yhtiön ALV-tilannetta on selvitetty vastaavasti. 8. Liiketoimintojen myyntistrategia Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön eri liiketoimintojen myyminen johtaa Yhtiön velkojien kannalta vaihtoehtoisia menettelyitä parempaan lopputulokseen.

6 6 Kaikki merkittävät liiketoiminta-alueiden tai -yksikköjen myynnit on tarkoitus hoitaa maailmanlaajuisesti. Myynnit toteutetaan US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltojen konkurssilain) kohdan 363 mukaisina stalking horse huutokauppaprosesseina. Tarjoaja valitaan, ja sopimusperusteisesti sitoutetaan ostamaan liiketoiminta, ellei huutokauppaprosessissa saada parempaa tarjousta. Sen jälkeen kun tarjoaja on valittu, seuraa ajanjakso, jonka kuluessa tietyt ehdot on täytyttävä (esimerkiksi kilpailuoikeudelliset lupa-asiat) ennen kuin myynti toteutetaan. Mikäli ehdot eivät täyty, kauppa ei toteudu. Prosessi tarjoaa kohtuullisen varmuuden kaupasta, säilyttämällä kuitenkin kilpailuaspektin mahdollisimman hyvän tuoton saavuttamiseksi. Huutokauppaprosessi toteutetaan Yhdysvaltain ja Kanadan tuomioistuimissa hyväksyttyjen huutokauppaparametrien mukaisesti. Kyseinen prosessi on yleinen Pohjois-Amerikassa. Julkistetut kaupat Seuraavat stalking horse kaupat on tehty tämän Raportin päiväykseen mennessä. Ilmoitetut kauppahinnat ovat suuntaa antavia ja niissä ei ole huomioitu mahdollisia kaupasta aiheutuneita kuluja. Parhaillaan suunnitellaan kohdentumismetodeja ja saatujen tuottojen kohdentumista kullekin liiketoimintayksikölle. Yhtiölle ei toistaiseksi ole kohdennettu myyntituottoja. Mikäli Yhtiö tulee osalliseksi jostakin kaupasta, siihen sovelletaan prosessia, jossa kaupasta saadut globaalit tuotot sijoitetaan kolmannen hallinnoimalle, niin sanotulle escrow-tilille, kunnes saatujen tuottojen allokoinnista yksittäisten konserniyhtiöiden välillä on päästy sitovaan ratkaisuun. Neuvottelut kauppaprosessien allokointia Konsernin yhtiöiden välillä koskevasta mekanismista ovat parhaillaan kesken. Radware Ltd Maaliskuun eräät Konsernin yhtiöt myivät osia Konsernin Virtual Service Switches liiketoiminnasta Radware Ltd:lle 18 miljoonan US$ kauppahinnasta. Radware Ltd on teleoperaattoriyhtiö, jonka päätoimipaikka on Israelissa. Kaupan tuotot on sijoitettu escrow-tilille jakoa varten siihen saakka, kunnes allokointikaavasta on sovittu Konsernin sisällä. Yhtiö ei ole osallisena tähän sopimukseen. Ericsson AB Kesäkuun Konsernin osalta ilmoitettiin, että Konserni on tehnyt stalking horse sopimuksen Nokia Siemens Networks B.V:n kanssa pääosasta Konsernin Pohjois-Amerikan CDMA liiketoimintaa ja osaa LTE Acces liiketoiminnan varoista. Tämän jälkeen, huutokauppaprosessin seurauksena Konserni ilmoitti, että Ericsson AB ostaa kyseiset omaisuuserät 1,13 miljardia US$ hintaan, joka kauppa tulee hyväksyttää Yhdysvaltain ja Kanadan konkurssituomioistuimissa. Yhtiö, eivätkä muut EMEA-alueen yhtiöt ole osapuolia tässä kaupassa. EMEA-alueen yhtiöt kuitenkin jatkavat palvelujen tuottamista ja tukevat muutoinkin kauppaa EMEA-alueen saneerauksessa olevien yhtiöiden hyväksi, sekä osallistuvat mahdolliseen kauppahinnan allokointiprosessiin.

7 7 Avaya Inc Heinäkuun Konserni ilmoitti, että se on tehnyt stalking horse sopimuksen osake- ja omaisuuskaupasta Avaya Inc:n kanssa koskien Pohjois-Amerikan, CALA-alueen, sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen Yritysratkaisut-liiketoimintaa, sekä yhdessä erillisestä omaisuuskaupasta Avaya Inc:n kanssa koskien EMEA-alueen osuutta Yritysratkaisuista, kokonaiskauppahinnalla 475 miljoonaa US$. Sopimukset sisältävät lähes kaiken Konsernin Yritysratkaisu-liiketoimintaan liittyvän omaisuuden myynnin. Konsernin integroitu luonne huomioiden Selvittäjät jatkavat läheistä yhteistyötä Pohjois- Amerikan johtoryhmien kanssa mahdollisten ulkopuolisten tahojen ostohalukkuuden selvittämiseksi koskien jäljellejääviä Konsernin liiketoimintaosia. Mahdollisuuksia myydä muita liiketoimintayksiköitä tai -osia tutkitaan parhaillaan. Konsernissa on käynnissä toimenpiteitä koskien kolmea lisäkauppaa. 9. Selvittäjähallinnon aikainen maksuliikenne Liitteenä 2 ovat tiedot koskien Selvittäjien vastaanottamia ja suorittamia maksuja ( kuitit ja maksut, K & M ) ajalta , joista ilmenee kuittien kokonaisrahamäärä 0,9 miljoonaa US$, sekä tehtyjen maksujen määrä 0,9 miljoonaa US$. Kohdassa 6 on käsitelty tarkemmin varojen käyttötarkoitusta. Yhtiöllä oli käteisvaroja eri valuutoissa per yhteensä US$. Toimenpiteitä koskien jaksossa 8 esitettyjä kauppoja ei ole huomioitu kuiteissa ja maksuissa. K & M-tilityksessä on esitetty kassaan ja kassasta maksut, eikä kyseinen tilitys ole arvio tulevaisuuden mahdollisista realisoinneista tai kustannuksista. Lisätietoa kuiteista ja maksuista on liitteen 2 huomautuksissa. 10. Selvittäjien palkkio ja kulukorvaus Lakisääteiset määräykset koskien Selvittäjien palkkiota löytyvät Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:sta. Lisätietoa Selvittäjien laskutusperusteista koskien palkkio- ja kulukorvausta on liitteessä 3. Kun velkojatoimikuntaa ei ole muodostettu, vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:n mukaan Selvittäjien palkkio voidaan määrätä velkojainkokouksen päätöksellä. Ajalla saakka Selvittäjien kulut ovat olleet GB, josta GB on nostettu päivätyn tuomioistuimen määräyksen mukaisesti. Selvittäjät hakevat täten kirjeitse tapahtuvalla kokouksella (ks. Jakso 11) seuraavaa päätöstä velkojilta, koskien palkkiotaan liittyen Yhtiön yrityssaneeraukseen:

8 8 i) että Selvittäjien palkkio olisi sidottu käytettyyn aikaan ja henkilöstöön, jotka hoitavat yrityssaneerausta; ii) iii) että Selvittäjien kulut saakka, eli GB plus ALV hyväksyttäisiin; ja että Selvittäjillä olisi oikeus jatkossa nostaa ajoittain oman harkintansa mukaan ajankäytön mukainen korvaus kuluistaan ja palkkiostaan ilman velkojien erillistä suostumusta. Liitteenä 3 on yksityiskohtainen selvitys käytetystä ajasta, käytetyistä laskutushinnoista kunkin henkilön tuntitaksan mukaisesti, sekä kertomus tehdyistä toimenpiteistä mennessä Association of Business Recovery Professionals :n Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti. Yksityiskohdat Selvittäjien ajankäytöstä ja tuntitaksoista tullaa toimittamaan velkojille myös vastaisuudessa annettavissa raporteissa. Maksut muille asiantuntijoille Selvittäjät ovat lisäksi käyttäneet seuraavia asiantuntijoita apunaan yrityssaneerauksessa. Nämä asiantuntijat työskentelevät aikakustannusperusteisesti ja heidän laskutustaan seurataan sisäisillä tarkistusprosesseilla. Kyseiset asiantuntijat valittiin sen perusteella, että heillä on kokemusta samankaltaisista toimeksiannoista, ja asiantuntijoille on maksettu mennessä seuraavat palkkiot: Herbert Smith LLP US$ (juridinen neuvonanto) HH Partners OY US$ (juridinen neuvonanto) 11. Muut asiat Johdon tilannekatsaus Saneerausohjelmaehdotuksessa Selvittäjät esittivät harkitsevansa vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.30:n mukaisesti oikeuden päätöstä johdon tilannekatsauksen ( JT ) osittaiseksi salassapitämiseksi sen perusteella, että tilannekatsauksen sisältämä tieto voi olla arkaluontoista ja haitallista velkojien etujen kannalta. Harkittuaan asiaa Selvittäjät ovat päättäneet, että JT rekisteröidään Englannin ja Walesin kaupparekisteriin (Registrar of Companies for England and Wales) ( Englannin Kaupparekisteri ) kokonaisuudessaan. Jäljennös JT:stä on saatavilla Englannin Kaupparekisteristä tai kirjallisesta pyynnöstä Selvittäjiltä. Tiivistelmä JT:stä on liitteenä 4. JT on kirjoitettu euromääräisenä, jota valuuttaa käytetään paikallisessa lakisääteisessä kirjanpidossa. Kuitenkin, kuten edellä on todettu, Konsernin luvut on esitetty Yhdysvaltain dollareissa. Tämän Raportin liitteenä 4 olevassa tiivistelmässä Selvittäjät ovat esittäneet luvut Yhdysvaltain dollareina JT:n allekirjoituspäivän mukaisella kurssilla.

9 9 JT edustaa johdon arviota Yhtiön omaisuuden realisointiarvosta, mikä saattaa erota lopullisesta realisointiarvosta. Velkojien vaateita ei myöskään ole vielä määritetty ja ne voivat olla korkeampia tai matalampia kuin on esitetty. Kaikki arvot on esitetty ilman realisointiin liittyviä kuluja. Yhtiön johto on laatinut luvut, eivätkä Selvittäjät, Selvittäjien henkilökunta tai muutkaan ole tarkastaneet niitä erikseen. Yrityskiinnitys Säädetty osuus on osuus yrityskiinnityksen alaisista varoista, joka laitetaan sivuun vakuudettomia velkojia varten vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain jakson 176(A):n mukaisesti. Säädetty osuus soveltuu tai sen jälkeen tehtyihin yrityskiinnityksiin. Koska Yhtiön omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä, tällä ei ole vaikutusta yrityssaneeraukseen Yhtiön osalta. Pohjois-Amerikassa vireillä olevat prosessit Pohjois-Amerikassa kanadalaiset hakijat ja yhdysvaltalaiset velallisyhtiöt ovat hankkineet päätöksiä koskien velkojien vaatimusten ilmoitusprosesseja kussakin tuomiopiirissä. Molemmissa tuomiopiireissä tullaan toteuttamaan kuulutusmenettely koskien vaatimuksia, mukaan lukien toimittajien vaatimukset, jotka on esitetty ennen sekä sopimuksia, jotka on riitautettu tai torjuttu kyseisenä päivänä tai sen jälkeen. Tarpeen vaatiessa Selvittäjät esittävät ja vastaavat vaatimuksiin Yhtiön ja EMEA-alueen yhtiöiden puolesta. Niiden velkojien, joilla on vaatimuksia koskien näitä kahta tuomiopiiriä, tulisi hakea erillistä lainopillista neuvoa koskien vastaamista tällaisiin vaatimuksiin koskien Nortel-yhtiöitä. Velkojien jako-osuudet Toistaiseksi on vielä liian aikaista esittää arvioita velkojien mahdollisten jako-osuuksien määrästä ja maksuaikataulusta johtuen käynnissä olevista, useita Yhtiön liiketoimintojen osia koskevista myyntiprosesseista, ja siitä johtuen, että virallinen prosessi liittyen saatavien hyväksyntään/hylkäämiseen ei ole vielä alkanut. Selvittäjät toivovat, että liiketoimintaa koskevat kaupat saadaan saatettua päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä tai vuoden 2010 alkupuolella. Tällöin Selvittäjillä tullee olemaan paljon parempi näkemys omaisuuden realisointiarvoista, mutta myös vaateiden kokonaismäärästä, mukaan lukien ehdolliset vaateet, jotka voivat saada etusijan jako-osuuksia maksettaessa. Kuitenkin tässä vaiheessa on jo selvää, että kaupat tulevat olemaan monimutkaisia ja sopimusten tekemiseen ja kilpailuttamiseen mennee kuukausia. Lisäksi yrityssaneeraus tultaneen pitämään voimassa muutamia kuukausia kauppojen toteutumisesta (mahdollisesti 12 kuukautta tai pidempään), jotta ostajille voidaan tarjota tarvittavia siirtymäajan palveluja. Yrityssaneerauksen lopettamista koskevat seikat Muutamat Saneerausohjelmaehdotuksessa esitetyt, yrityssaneerauksen lopettamista koskevat vaihtoehdot säilyvät mahdollisina ja Selvittäjät tutkivat niitä. Selvittäjät uskovat, että tällä hetkellä on epätodennäköistä saavuttaa ensimmäinen yrityssaneerauksen tavoite, eli Yhtiön pelastaminen (juridisena henkilönä). Selvittäjät kuitenkin uskovat, että liiketoiminnan eri osat tullaan myymään velkojien hyväksi.

10 10 Vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain mukaisesti yrityssaneeraus päättyy automaattisesti vuoden kuluttua, mikäli Oikeus tai velkojat eivät myönnä yrityssaneeraukselle jatkoaikaa. Kyseessä olevan yrityssaneerauksen monimutkaisuudesta johtuen Selvittäjät todennäköisesti hakevat Oikeudelta yrityssaneerauksen pidentämistä, vaikka tämä seikka on riippuvainen hakemisajan olosuhteista. Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Velkojainkokouksen kirjeenvaihto Kuten edellä on todettu, kutsun täten koolle kirjeitse tapahtuvan velkojain kokouksen hakeakseni velkojien hyväksynnän koskien Selvittäjien palkkiota. Liitän tähän Lomake 2.25B:n, sekä jäljennöksen ehdotetuista päätöksistä. Merkitkää kunkin ehdotetun päätöksen yhteyteen, oletteko kyseisen päätöksen puolella vai sitä vastaan. Palauttakaa täytetty lomake 2.25B sekä päätösehdotukset klo 12 (GMT) mennessä.

11 11 Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Nortel Networks Oy:n (yrityssaneerauksessa) puolesta C Hill Selvittäjä Liitteet: Tietoa Yhtiöstä Selvittäjien kuitit jamaksut Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä ja ryhmä 2:n mukaisista kuluista Selvittäjien laskutus- ja kulumenettelytavat Tiivistelmä johdon tilannekatsauksesta Lomakkeet kirjeitse toteutettavaa velkojainkokousta varten Alla oleville yhtiöille, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Englannin ja Walesin valantehneiden tilintarkastajien instituutti) valtuuttaa AR Bloomin, SJ Harrisin ja C Hillin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjinä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti ja Association of Chartered Certified Accountants (Valantehneiden auktorisoitujen tilintarkastajien liitto) valtuuttaa AM Hudsonin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjänä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti. Yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. Edellä tarkoitetut Yhtiöt ovat: Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska SP Zoo; Nortel Networks Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding BV. Nortel Networks (Ireland) Limited -nimisen yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta

12 Liite 1 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Yhtiön tiedot Y-tunnus: Yhtiön nimi: Osoite: Toiminimihistoria: Nortel Networks Oy Arabianranta 6, 00560, Helsinki, Suomi Bay Networks Finland Oy Tiedot Selvittäjistä ja heidän nimittämisestään Selvittäjät: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, 1 More London Place, London, SE1 2AF Määräyksen pvm: Tuomioistuin: Asianumero: Selvittäjien vastuunjako: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, Yhtiön johdon hakemuksesta High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 545 vuonna 2009 Kenellä tahansa Selvittäjistä on yksin oikeus toteuttaa/toimeenpanna tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet Lausunto EY-sääntelystä EY:n maksukyvyttömyysasetus soveltuu tähän yrityssaneeraukseen ja yrityssaneeraustoimenpiteet ovat niin sanotusti päätoimenpiteitä. Tällä tarkoitetaan, että Yrityssaneeraus toteutetaan Iso-Britannian maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, eikä siihen sovelleta minkään muun Euroopan Unionin jäsenmaan lainsäädäntöä.

13 Osakepääoma Osaketyyppi Rekisteröity osakepääoma Liikkeellelaskettu & täysin maksettu Määrä Määrä Tavallinen Osakkeenomistaja Nortel Networks International Finance & Holdings B.V. 100% Yhtiön johto (nykyiset ja viimeisen kolmen vuoden ajalta) ja Yhtiön (nykyinen) sihteeri Nimi Johtaja tai siihteeri Nimityspäivä Eroamispäivä Nykyinen osakeomistus Rob Haitsma Johtaja 05/02/ /01/ Sharon Rolston Johtaja 15/08/ Joe O Connor Johtaja 15/02/ /01/ Simon Freemantle Johtaja 14/01/ Gordon Davies Johtaja 14/01/ BDO - corporate secretary Sihteeri n/a - -

14

15 EMEA-alueen yhtiöt Iso-Britannia-johtoisessa yrityssaneerauksessa: Yhteisö Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Maa Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia

16 Liite 2 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Selvittäjien lyhennelmä maksuliikenteestä (kuiteista ja maksuista) ajalta Tilannekatsaus Yhteensä -EUR Yhteensä -EUR Yhteensä -US $ Avaava tase (päivän päättyessä) Kuitit Liiketoiminta: - - Konserninsisäinen Muutverot Liikasuoritustenmaksunpalautus Muutkuitit Muut: - - Valuuttakurssierot Omaisuutta koskevat kaupat Maksut Liiketoiminta: - Palkkakustannukset, työntekijöiden etuudet javerot ( ) (276656) - Eläkemaksut (53 709) (71 764) - Muut maksut (41 282) (55160) - Kiinteistökulut (39 609) (52924) - Tarvikkeet (11 778) (15737) - Ulkopuoliset palvelut (1 603) (2142) Muut: - Selvittäjien palkkio- ja kulukorvaus ( ) (249753) - Juridiset palkkiot ( ) (157104) -Muidenasiantuntijapalvelujenkustannukset (16572) (22144) -Pankkikulutjakorot (332) (444) (676431) (903827) Päättävä tase Tilintäsmäytys: Käyttelytili Paikallisettalletustilit - - Yrityssaneerauksentalletustili

17 Lisätietoja maksuliikenteestä Lisätieto 1 Tilisaldot on ilmoitettu paikallisessa valuutassa (EUR), sekä lisäksi kaikkien yhtiöiden osalta US$:ssa. Avaavan taseen luvut on muunnettu käyttämällä Yhtiöltä saatuja tammikuun lopun spotvaluuttakursseja ja päättävän taseen luvut on muunnettu käyttämällä kesäkuun lopun spotvaluuttakursseja. Menettely vastaa Yhtiön sisäistä raportointipolitiikkaa. Liiketoimet jotka on toteutettu raportointijakson aikana on muutettu keskimääräisiä spotvaluuttakursseja käyttäen, jotka on saatu Oanda-palvelusta. Lisätieto 2 Kuittien ja maksujen yhteenvedossa käytetyt luvut ovat Yhtiöltä saatuja ja tilintarkastamattomia. Merkittäviä eriä on yleisluotoisesti tarkistettu määrältään ja kohtuullisuudeltaan. Lisätieto 3 Kaikki määrät koskien kuitteja ja maksuja on ilmoitettu bruttona sisältäen ALV:n tarpeen mukaan. Takaisinmaksettu tai yhtiöltä takaisin vaadittu ALV on kirjattu erilliselle riville kuitteja ja maksuja koskevaan analyysiin. Lisätieto 4 Kaikki määrät on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ellei toisin erikseen mainittu. Kassa saneerauksen alkaessa Euromääräisillä tileillä oli noin 0,05 miljoonaa US$:a vastaavat talletukset. Maksut kassaan/kuitit Kuittien kokonaismäärä mennessä on noin 0,9 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä Konsernin sisäisiin kuitteihin määrältään noin 0,9 miljoonaa US$. Konsernin sisäiset kuitit Yhtiö ei anna erillisiä Konsernin ulkoisia myyntilaskuja. Yhtiö toimittaa palkkahallintopalveluja Irlantiin. Yhtiö maksaa kaikki juoksevat kustannukset. Irlannin yhtiö korvaa Yhtiön kulut neljännesvuosittain. Muut verot Muiden verokuittien määrä on noin 0,03 miljoonaa US$:a liittyen myynti- ja tuloveron palautuksiin Yhtiölle.

18 Maksut Maksujen kokonaismäärä mennessä on noin 0,9 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä palkkakustannuksiin, noin 0,28 miljoonaa US$ sekä juridisiin maksuihin, 0,16 miljoonaa US$. Palkanlaskenta Palkka kulut ovat noin 0,28 miljoonaa US$ ja sisältävät nettopalkat, sekä työntekijöiden muut kustannukset, etuudet ja palkkausliitännäiset verot. Muut maksut Muut maksut, noin 0,06 miljoonaa US$ liittyvät lähinnä tilapäisen henkilöstön kustannuksiin. Kiinteistökulut Kiinteistökulut ovat määrältään noin 0,05 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä vuokranmaksuun koskien toisen kerroksen toimistotilaa Kiinteistö Oy Arabian Portaalissa.

19

20

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI JULKINEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI 13.3.2015 SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN JULKISUUS Tämä saneerausohjelmaehdotus liitteineen on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PERUSESITE

GLASTON OYJ ABP PERUSESITE 24.9.2009 GLASTON OYJ ABP PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Glaston Oyj Abp, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Glaston Oyj Abp:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot