Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh: +44 (0) Suora fax: +44 (0) Sähköposti: Hyvä vastaanottaja, Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeus), Chancery Divisionin päätös, Companies Court asianumero 545 vuodelta 2009 Tämä raportti ( Raportti ) annetaan velkojille Nortel Networks Oy:n yrityssaneerauksen edistymisestä, sekä kirjeitse tapahtuvan velkojainkokouksen koollekutsumiseksi selvittäjien palkkion ja kulukorvausten määrittelemiseksi Englannin lain mukaista, vuoden 1986 maksukyvyttömyyssääntöä, Sääntö 2.47 ja 2.48:ää, soveltaen. Ilmoitus (Lomake 2.25B) kirjeitse tapahtuvan kokouksen pitämiseksi ja ehdotetuiksi päätöksiksi on Raportin liitteenä 3. Täyttäkää lomake 2.25B haluamanne äänestystuloksen mukaisesti, sekä saatavan ilmoitus äänestystarkoituksiin lomake, ja palauttakaa molemmat lomakkeet yllä olevaan osoitteeseen mennessä ennen kello 12 (GMT). Tämä Raportti kattaa toimenpiteet välillä ja Raportti liittyy päivättyyn selvittäjien saneerausohjelmaehdotukseen ( Saneerausohjelmaehdotus ) sekä päivättyyn ilmoitukseen velkojainkokouksen lopputuloksesta. Jäljennös Saneerausohjelmaehdotuksesta löytyy osoitteesta: Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill Ernst &Young LLP:stä, osoite: 1More London Place, London SE1 2AF, nimitettiin yhtiön selvittäjiksi ( Selvittäjät ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeuden, Oikeus ) määräyksellä ( Määräys ) Yhtiön johdon hakemuksesta. Määräyksen mukaisesti kullakin Selvittäjillä on yksin oikeus toteuttaa tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet. Tarkemmat tiedot Yhtiöstä ja yksityiskohdat Selvittäjien nimittämisestä ovat tämän Raportin liitteenä 1. Samana päivänä jolloin Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen, Oikeus antoi Nortel-yhtiöiden johdon hakemuksista määräyksen koskien kahdeksaatoista (18) Nortelkonsernin yhtiötä Euroopassa, Lähi-idässä jaafrikassa ( EMEA-alue ) Englannissa kotipaikan The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 omaavan Nortel yhtiön lisäksi. Lisätietoja yhtiöstä on liitteenä 1. Euroopan Yhteisön vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetuksen ( EY:n maksukyvyttömyysasetus ) 3 artiklan mukaisesti tuomioistuin, joka sijaitsee EY-jäsenvaltiossa, jossa yhtiön pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee, on toimivaltainen aloittamaan yhtiötä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn. Oikeus totesi, että yhdeksäätoista (19) EMEA-alueen yhtiötä ( EMEA-yhtiöt ) koskeva COMI sijaitsee Englannissa, joten Oikeus on toimivaltainen aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn, Englannin lain mukaisen yrityssaneerauksen näissä yhtiöissä. Nortel-konsernin ( Konserni ) raportointi tapahtuu käyttäen valuuttana Yhdysvaltain dollareita ("US$") ja kaikki tässä Raportissa olevat summat on esitetty Yhdysvaltain dollareissa, ellei erikseen ole toisin mainittu. 1. Yhteenveto ja yrityssaneerauksen edistyminen Selvittäjät nimitettiin EMEA-yhtiöihin tammikuussa Nimitys oli osa koko Konsernia koskevia uudelleenjärjestelytoimenpiteitä. Sittemmin Selvittäjät ovat vakauttaneet ja jatkaneet yhtiöiden liiketoimintaa, ylläpitäneet asiakas- ja toimittajasuhteita, sekä tarpeen mukaan toteuttaneet uudelleenjärjestelysuunnitelmaa. Selvittäjien Saneerausohjelmaehdotus hyväksyttiin ilman muutoksia kullekin EMEA-yhtiölle velkojainkokouksessa maaliskuussa Konsernin liiketoiminnat ovat myynnissä, ja Selvittäjät työskentelevät läheisesti Pohjois- Amerikan yhtiöiden kanssa liiketoimintojen arvon säilyttämiseksi ja myymiseksi velkojien edun mukaisesti. Nämä kaupat tullaan toteuttamaan konserninlaajuisesti US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltain konkurssilaki) mukaisella stalking horse prosessilla. Eräitä konserninlaajuisia kauppoja on jo julkistettu. Selvittäjät ovat myös neuvotelleet merkittäviä sopimuksia liittyen Konsernin siirtohinnoitteluun ja yhtiöiden välisiin palveluihin vuonna Tämä tukee EMEA-yhtiöiden liiketoimintaa ja selventää EMEA-yhtiöiden keskinäisiä vastuita. Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön toimivien liiketoimintaosien myynti edustaa parasta tapaa hankkia arvoa Yhtiön velkojille. Lisätietoja alla olevissa jaksoissa. 2. Yrityssaneerauksen taustaa Konserni on maailmanlaajuinen korkean teknologian tietoliikennelaitteiden ja palvelujen tuottaja teleoperaattoreille ja suurille yritysasiakkaille, ja sen toimiala on erittäin altis kilpailulle. Konserni koostuu 240 yhtiöstä neljällä alueella Pohjois-Amerikassa, Karibialla ja Etelä- Amerikassa ( CALA-alue ), Aasian ja Tyynen meren alueella, sekä EMEA-alueella. Yrityssaneerauksen alkuhetkellä Konserni työllisti noin henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 10,4 miljardia US$ ja Konsernin nettotappio kyseisenä aikana 5,8 miljardia US$. Tappio sisältää poistot, arvonalennukset ja muut kassavirtaan vaikuttamattomat erät. Konserni on tuottanut vuosien ajan tappiota, johtuen lähinnä Konsernin korkeasta kulurakenteesta sekä rahoitukseen liittyvistä velvoitteista, mukaan lukien 4,2 miljardin US$

3 3 velkakirjalaina Pohjois-Amerikassa, sekä kattamattomat eläkevastuut, joista tärkeimpänä mainittakoon Nortel Networks UK Ltd:n eläkejärjestelmä. Globaalin taloudellisen tilanteen huonontuessa vuonna 2008 Konserni joutui merkittävän liiketoimintapaineen alaiseksi ja sen liiketoiminta ja likviditeetti heikentyivät sekä globaalilla että alueellisella tasolla. Lisäksi taloudellisen tilanteen huononemisen ja osakemarkkinoiden romahtamisen seurauksena Konsernin eläkejärjestelmien alijäämä kasvoi huomattavasti. Laajan harkinnan ja eri vaihtoehtojen punninnan jälkeen Konsernissa tehtiin päätös siitä, että kattava taloudellinen ja liiketoiminnallinen uudelleenjärjestely voitaisiin tehokkaimmin saavuttaa eri alueilla toteutetulla velkojainsuojamenettelyllä. Kanadalaisen emoyhtiön (Nortel Networks Corporation) johto sekä muutama muu yhtiö hakivat Kanadan Companies Creditor Arrangement Actin (Kanadan yhtiöiden velkajärjestelylaki, CCAA ) mukaista velkojainsuojaa kanadalaiselta tuomioistuimelta. Samanaikaisesti eräät konsernin yhdysvaltalaisyhtiöt hakivat velkojansuojaa yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltain konkurssilaki) 11 luvun mukaisesti. Konsernin rakenne on sellainen, että EMEA-yhtiöt ovat riippuvaisia Konsernin muista yhtiöistä. Kun Pohjois-Amerikan yhtiöt hakivat velkojainsuojaa, Yhtiön johto, sekä 18 muuta EMEA-yhtiötä tekivät hakemuksen Selvittäjien määräämiseksi. Konsernissa velkojainsuojan hakeminen ei ulottunut CALA-alueeseen, Aasian ja Tyynen meren alueeseen, mukaan lukien LG-Nortel (joint venture yhtiö), eikä myöskään Nortel Government Servicesiin Pohjois-Amerikassa. Eräät Konsernin EMEA-alueen yhtiöistä, jotka eivät sijaitse EUmaissa, eivät ole hakeutuneet yrityssaneeraukseen ja ovat siten säilyneet johtonsa määräysvallassa. Nortel Networks (CALA) Inc, sekä israelilaiset Nortel-yhtiöt ovat myöhemmin hakeneet velkojainsuojamenettelyyn. 3. Selvittäjien Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen Yhtiön velkojainkokous pidettiin Saneerausohjelmaehdotus hyväksyttiin kokouksessa ilman muutoksia. Velkojaintoimikuntaa ( Toimikunta ) ei muodostettu. Maaliskuussa 2009 hyväksyttiin muita EMEA-yhtiöitä koskeva Selvittäjien saneerausohjelmaehdotus ilman muutoksia. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on saavuttaa yksi kolmesta tavoitteesta: (a) pelastaa Yhtiö toimivana liikeyrityksenä; tai (b) saavuttaa kokonaiskatsannollisesti parempi tulos Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiön purettaessa; tai (c) realisoida omaisuus jako-osuuden maksamiseksi yhdelle tai useammalle vakuusvelkojalle tai etuoikeutetulle velkojalle. Selvittäjien strategiana on ollut jatkaa Yhtiön liiketoimintaa tavoitteen (a) tai (b) saavuttamiseksi. EMEA-yhtiöt ja Pohjois-Amerikan yhtiöt toimivat hyvin itsenäisesti. Selvittäjät jatkavat työskentelyä sen eteen, että Pohjois-Amerikan liiketoiminnat, sekä muut liiketoiminnat voitaisiin

4 4 myydä toimivina liiketoimintayksiköinä. Strategian tarkoituksenmukaisuutta tarkkaillaan jatkuvasti ja Selvittäjät jatkavat strategian toteuttamista niin kauan kuin se on Yhtiön velkojien edun mukaista. 4. Asiakkaat Yhtiö myy tuotteita ja palveluja asiakkailleen EMEA-alueella sekä suoria, että epäsuoria myyntikanavia pitkin. Suurimpien EMEA-alueen asiakkaiden osalta kauppasuhteet ovat luonteeltaan globaaleja ja perustuvat sopimuksiin, jotka on osin tehty Konsernin yhtiöiden ja asiakkaan välillä EMEA-alueen ulkopuolella, lähinnä Pohjois-Amerikassa. Selvittäjät ovat työskennelleet myös Konsernin muilla alueilla kartoittaakseen ja vakauttaakseen asiakaskuntaa tekemällä läheistä yhteistyötä Konserninlaajuisten asiakasvastuuryhmien kanssa. Tämän seurauksena on syntynyt keskusteluyhteys Konsernin asiakkaiden kanssa palvelutasojen säilyttämiseksi yrityssaneerauksen ajan business as usual tasolla eli palvelut säilytetään sisällöltään muuttumattomina yrityssaneerauksesta huolimatta. Yrityssaneerauksen aikana Yhtiö (ja muu Konserni) on jatkanut keskeytyksettä tuen ja palveluiden tuottamista asiakkailleen, jatkanut läheisen suhteen luomista asiakkaisiin ja toimittajiin, sekä asiakaspohjan rakentamista. Konsernin asiakaspohja on globaalisti tarkasteltuna suurilta osin säilynyt muuttumattomana yrityssaneerauksen ajan. Selvittäjät ovat tarkastaneet yksityiskohtaisesti Yhtiön ja sen asiakkaiden välisten sopimusten sopimusehdot uusien sopimusten luomiseksi ja vanhojen sopimusten uusimiseksi yrityssaneerauksen aikana. Tämän seurauksena Yhtiö on säilyttänyt markkina-asemansa ja luonut uusia asiakassopimuksia, sekä uudistanut tärkeitä olemassa olevia asiakassuhteita. Selvittäjät jatkavat työskentelyä Yhtiön johdon kanssa varmistaakseen jatkuvan saatavien perinnän asiakkailta normaalin liiketoiminnan ohella. Mikäli asiakas on viivästynyt maksuissaan, Selvittäjät ovat olleet yhteydessä viivästyneeseen tahoon avointen kysymysten selvittämiseksi ja maksujen vauhdittamiseksi. 5. Toimittajat Kaikkiin toimittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä Määräyksen antamisen jälkeen. Jatkokokouksia on pidetty, jotta toimittajat voivat varmistua Yhtiön (ja Konsernin) jatkuvista liiketoimintasuunnitelmista ja vaatimuksista palvelutoimituksiin liittyen. Tämän seurauksena tärkeimmät toimittajat ovat asettuneet tukemaan yrityssaneerausprosessia, mikä on mahdollistanut Selvittäjien laatiman nykyisen liiketoimintastrategian. 6. Liiketoimintakatsaus Konserni toimii lähtökohtaisesti kolmella liiketoiminta-alueella: Yritysratkaisut-liiketoimintaalueella, Metro Ethernet Networks liiketoiminta-alueella (MEN), sekä Teleoperaattoriliiketoiminta-alueella, joka koostuu Global System for Mobile Communications

5 5 alueesta (GSM), Carrier VoIP Application Solutions alueesta (CVAS) ja Code Division Multiple Access alueesta (CDMA). Yritysratkaisut-liiketoiminta-alue, jonka osuus on hieman alle neljäsosa maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, on tappiollinen. Tappiot ovat seurausta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jossa yritysasiakkaat ovat viivästyttäneet käyttöomaisuusinvestointeja, yhdistettynä Konsernin korkeaan henkilöstömäärään ja merkittäviin infrastruktuurikustannuksiin. Yritysratkaisutliiketoiminta-alue on kuitenkin jatkanut toimintaa arvokkaiden asiakassopimusten olemassaolon turvaamiseksi. MEN- ja Teleoperaattoriliiketoimita-alueilla käyttökate ennen konsernikuluja on positiivinen. Yhtiö on Nortel konsernissa cost plus yhtiö ( CPE ), ja veloittaa kaikki kulunsa sekä marginaalin toiminnastaan. Yhtiön kulut olivat 0,3 miljoonaa US$ ja tuotot 0,5 miljoonaa US$. Selvittäjät jatkavat Yhtiön liiketoimintaa mahdollisten omaisuuden myyntien arvon maksimoimiseksi. Selvittäjät seuraavat liiketoiminnan jatkamisesta aiheutuvia kuluja suhteessa velkojien intresseihin. Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön eri liiketoimintojen myyminen toimivina yksiköinä on omiaan johtamaan parempaan tulokseen velkojille, kuin jos liiketoiminta lopetettaisiin ja Yhtiön omaisuus realisoitaisiin välittömästi. 7. Uudelleenjärjestelelytoimenpiteet Ennen yrityssaneerauksen alkamista Konsernissa ryhdyttiin toimenpiteisiin kulujen vähentämiseksi, mukaan lukien henkilöstömäärän kartoitus. Tämän kartoituksen seurauksena ilmoitettiin , että Konserni vähentää maailmanlaajuisesti työntekijää. Tämä toimenpide täydensi aikaisemmin ilmoitettua, työntekijää koskevaa vähennystä Konsernissa (joka oli osa helmikuun 2008 uudelleenjärjestelysuunnitelmaa). Verotus Konsernin koko, monimutkainen rakenne ja konserniyhtiöiden keskinäinen riippuvuus on tehnyt tarkan verosuunnittelun välttämättömäksi Yhtiössä. Selvittäjät ovat kartoittaneet Yhtiön verotustilannetta sen varmistamiseksi, että verosäännöksiä noudatetaan, veroriskit ovat hallinnassa Selvittäjien hallinto huomioon ottaen, ja että veroaspektit huomioidaan mahdollisia liiketoiminta-alueita tai -yksiköitä koskevia kauppoja tehtäessä. Selvittäjät työskentelevät läheisesti Yhtiön verotiimin kanssa kaikissa yllä mainituissa asioissa. Myös Yhtiön ALV-tilannetta on selvitetty vastaavasti. 8. Liiketoimintojen myyntistrategia Selvittäjien käsityksen mukaan Yhtiön eri liiketoimintojen myyminen johtaa Yhtiön velkojien kannalta vaihtoehtoisia menettelyitä parempaan lopputulokseen.

6 6 Kaikki merkittävät liiketoiminta-alueiden tai -yksikköjen myynnit on tarkoitus hoitaa maailmanlaajuisesti. Myynnit toteutetaan US Bankruptcy Coden (Yhdysvaltojen konkurssilain) kohdan 363 mukaisina stalking horse huutokauppaprosesseina. Tarjoaja valitaan, ja sopimusperusteisesti sitoutetaan ostamaan liiketoiminta, ellei huutokauppaprosessissa saada parempaa tarjousta. Sen jälkeen kun tarjoaja on valittu, seuraa ajanjakso, jonka kuluessa tietyt ehdot on täytyttävä (esimerkiksi kilpailuoikeudelliset lupa-asiat) ennen kuin myynti toteutetaan. Mikäli ehdot eivät täyty, kauppa ei toteudu. Prosessi tarjoaa kohtuullisen varmuuden kaupasta, säilyttämällä kuitenkin kilpailuaspektin mahdollisimman hyvän tuoton saavuttamiseksi. Huutokauppaprosessi toteutetaan Yhdysvaltain ja Kanadan tuomioistuimissa hyväksyttyjen huutokauppaparametrien mukaisesti. Kyseinen prosessi on yleinen Pohjois-Amerikassa. Julkistetut kaupat Seuraavat stalking horse kaupat on tehty tämän Raportin päiväykseen mennessä. Ilmoitetut kauppahinnat ovat suuntaa antavia ja niissä ei ole huomioitu mahdollisia kaupasta aiheutuneita kuluja. Parhaillaan suunnitellaan kohdentumismetodeja ja saatujen tuottojen kohdentumista kullekin liiketoimintayksikölle. Yhtiölle ei toistaiseksi ole kohdennettu myyntituottoja. Mikäli Yhtiö tulee osalliseksi jostakin kaupasta, siihen sovelletaan prosessia, jossa kaupasta saadut globaalit tuotot sijoitetaan kolmannen hallinnoimalle, niin sanotulle escrow-tilille, kunnes saatujen tuottojen allokoinnista yksittäisten konserniyhtiöiden välillä on päästy sitovaan ratkaisuun. Neuvottelut kauppaprosessien allokointia Konsernin yhtiöiden välillä koskevasta mekanismista ovat parhaillaan kesken. Radware Ltd Maaliskuun eräät Konsernin yhtiöt myivät osia Konsernin Virtual Service Switches liiketoiminnasta Radware Ltd:lle 18 miljoonan US$ kauppahinnasta. Radware Ltd on teleoperaattoriyhtiö, jonka päätoimipaikka on Israelissa. Kaupan tuotot on sijoitettu escrow-tilille jakoa varten siihen saakka, kunnes allokointikaavasta on sovittu Konsernin sisällä. Yhtiö ei ole osallisena tähän sopimukseen. Ericsson AB Kesäkuun Konsernin osalta ilmoitettiin, että Konserni on tehnyt stalking horse sopimuksen Nokia Siemens Networks B.V:n kanssa pääosasta Konsernin Pohjois-Amerikan CDMA liiketoimintaa ja osaa LTE Acces liiketoiminnan varoista. Tämän jälkeen, huutokauppaprosessin seurauksena Konserni ilmoitti, että Ericsson AB ostaa kyseiset omaisuuserät 1,13 miljardia US$ hintaan, joka kauppa tulee hyväksyttää Yhdysvaltain ja Kanadan konkurssituomioistuimissa. Yhtiö, eivätkä muut EMEA-alueen yhtiöt ole osapuolia tässä kaupassa. EMEA-alueen yhtiöt kuitenkin jatkavat palvelujen tuottamista ja tukevat muutoinkin kauppaa EMEA-alueen saneerauksessa olevien yhtiöiden hyväksi, sekä osallistuvat mahdolliseen kauppahinnan allokointiprosessiin.

7 7 Avaya Inc Heinäkuun Konserni ilmoitti, että se on tehnyt stalking horse sopimuksen osake- ja omaisuuskaupasta Avaya Inc:n kanssa koskien Pohjois-Amerikan, CALA-alueen, sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen Yritysratkaisut-liiketoimintaa, sekä yhdessä erillisestä omaisuuskaupasta Avaya Inc:n kanssa koskien EMEA-alueen osuutta Yritysratkaisuista, kokonaiskauppahinnalla 475 miljoonaa US$. Sopimukset sisältävät lähes kaiken Konsernin Yritysratkaisu-liiketoimintaan liittyvän omaisuuden myynnin. Konsernin integroitu luonne huomioiden Selvittäjät jatkavat läheistä yhteistyötä Pohjois- Amerikan johtoryhmien kanssa mahdollisten ulkopuolisten tahojen ostohalukkuuden selvittämiseksi koskien jäljellejääviä Konsernin liiketoimintaosia. Mahdollisuuksia myydä muita liiketoimintayksiköitä tai -osia tutkitaan parhaillaan. Konsernissa on käynnissä toimenpiteitä koskien kolmea lisäkauppaa. 9. Selvittäjähallinnon aikainen maksuliikenne Liitteenä 2 ovat tiedot koskien Selvittäjien vastaanottamia ja suorittamia maksuja ( kuitit ja maksut, K & M ) ajalta , joista ilmenee kuittien kokonaisrahamäärä 0,9 miljoonaa US$, sekä tehtyjen maksujen määrä 0,9 miljoonaa US$. Kohdassa 6 on käsitelty tarkemmin varojen käyttötarkoitusta. Yhtiöllä oli käteisvaroja eri valuutoissa per yhteensä US$. Toimenpiteitä koskien jaksossa 8 esitettyjä kauppoja ei ole huomioitu kuiteissa ja maksuissa. K & M-tilityksessä on esitetty kassaan ja kassasta maksut, eikä kyseinen tilitys ole arvio tulevaisuuden mahdollisista realisoinneista tai kustannuksista. Lisätietoa kuiteista ja maksuista on liitteen 2 huomautuksissa. 10. Selvittäjien palkkio ja kulukorvaus Lakisääteiset määräykset koskien Selvittäjien palkkiota löytyvät Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:sta. Lisätietoa Selvittäjien laskutusperusteista koskien palkkio- ja kulukorvausta on liitteessä 3. Kun velkojatoimikuntaa ei ole muodostettu, vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:n mukaan Selvittäjien palkkio voidaan määrätä velkojainkokouksen päätöksellä. Ajalla saakka Selvittäjien kulut ovat olleet GB, josta GB on nostettu päivätyn tuomioistuimen määräyksen mukaisesti. Selvittäjät hakevat täten kirjeitse tapahtuvalla kokouksella (ks. Jakso 11) seuraavaa päätöstä velkojilta, koskien palkkiotaan liittyen Yhtiön yrityssaneeraukseen:

8 8 i) että Selvittäjien palkkio olisi sidottu käytettyyn aikaan ja henkilöstöön, jotka hoitavat yrityssaneerausta; ii) iii) että Selvittäjien kulut saakka, eli GB plus ALV hyväksyttäisiin; ja että Selvittäjillä olisi oikeus jatkossa nostaa ajoittain oman harkintansa mukaan ajankäytön mukainen korvaus kuluistaan ja palkkiostaan ilman velkojien erillistä suostumusta. Liitteenä 3 on yksityiskohtainen selvitys käytetystä ajasta, käytetyistä laskutushinnoista kunkin henkilön tuntitaksan mukaisesti, sekä kertomus tehdyistä toimenpiteistä mennessä Association of Business Recovery Professionals :n Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti. Yksityiskohdat Selvittäjien ajankäytöstä ja tuntitaksoista tullaa toimittamaan velkojille myös vastaisuudessa annettavissa raporteissa. Maksut muille asiantuntijoille Selvittäjät ovat lisäksi käyttäneet seuraavia asiantuntijoita apunaan yrityssaneerauksessa. Nämä asiantuntijat työskentelevät aikakustannusperusteisesti ja heidän laskutustaan seurataan sisäisillä tarkistusprosesseilla. Kyseiset asiantuntijat valittiin sen perusteella, että heillä on kokemusta samankaltaisista toimeksiannoista, ja asiantuntijoille on maksettu mennessä seuraavat palkkiot: Herbert Smith LLP US$ (juridinen neuvonanto) HH Partners OY US$ (juridinen neuvonanto) 11. Muut asiat Johdon tilannekatsaus Saneerausohjelmaehdotuksessa Selvittäjät esittivät harkitsevansa vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.30:n mukaisesti oikeuden päätöstä johdon tilannekatsauksen ( JT ) osittaiseksi salassapitämiseksi sen perusteella, että tilannekatsauksen sisältämä tieto voi olla arkaluontoista ja haitallista velkojien etujen kannalta. Harkittuaan asiaa Selvittäjät ovat päättäneet, että JT rekisteröidään Englannin ja Walesin kaupparekisteriin (Registrar of Companies for England and Wales) ( Englannin Kaupparekisteri ) kokonaisuudessaan. Jäljennös JT:stä on saatavilla Englannin Kaupparekisteristä tai kirjallisesta pyynnöstä Selvittäjiltä. Tiivistelmä JT:stä on liitteenä 4. JT on kirjoitettu euromääräisenä, jota valuuttaa käytetään paikallisessa lakisääteisessä kirjanpidossa. Kuitenkin, kuten edellä on todettu, Konsernin luvut on esitetty Yhdysvaltain dollareissa. Tämän Raportin liitteenä 4 olevassa tiivistelmässä Selvittäjät ovat esittäneet luvut Yhdysvaltain dollareina JT:n allekirjoituspäivän mukaisella kurssilla.

9 9 JT edustaa johdon arviota Yhtiön omaisuuden realisointiarvosta, mikä saattaa erota lopullisesta realisointiarvosta. Velkojien vaateita ei myöskään ole vielä määritetty ja ne voivat olla korkeampia tai matalampia kuin on esitetty. Kaikki arvot on esitetty ilman realisointiin liittyviä kuluja. Yhtiön johto on laatinut luvut, eivätkä Selvittäjät, Selvittäjien henkilökunta tai muutkaan ole tarkastaneet niitä erikseen. Yrityskiinnitys Säädetty osuus on osuus yrityskiinnityksen alaisista varoista, joka laitetaan sivuun vakuudettomia velkojia varten vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain jakson 176(A):n mukaisesti. Säädetty osuus soveltuu tai sen jälkeen tehtyihin yrityskiinnityksiin. Koska Yhtiön omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä, tällä ei ole vaikutusta yrityssaneeraukseen Yhtiön osalta. Pohjois-Amerikassa vireillä olevat prosessit Pohjois-Amerikassa kanadalaiset hakijat ja yhdysvaltalaiset velallisyhtiöt ovat hankkineet päätöksiä koskien velkojien vaatimusten ilmoitusprosesseja kussakin tuomiopiirissä. Molemmissa tuomiopiireissä tullaan toteuttamaan kuulutusmenettely koskien vaatimuksia, mukaan lukien toimittajien vaatimukset, jotka on esitetty ennen sekä sopimuksia, jotka on riitautettu tai torjuttu kyseisenä päivänä tai sen jälkeen. Tarpeen vaatiessa Selvittäjät esittävät ja vastaavat vaatimuksiin Yhtiön ja EMEA-alueen yhtiöiden puolesta. Niiden velkojien, joilla on vaatimuksia koskien näitä kahta tuomiopiiriä, tulisi hakea erillistä lainopillista neuvoa koskien vastaamista tällaisiin vaatimuksiin koskien Nortel-yhtiöitä. Velkojien jako-osuudet Toistaiseksi on vielä liian aikaista esittää arvioita velkojien mahdollisten jako-osuuksien määrästä ja maksuaikataulusta johtuen käynnissä olevista, useita Yhtiön liiketoimintojen osia koskevista myyntiprosesseista, ja siitä johtuen, että virallinen prosessi liittyen saatavien hyväksyntään/hylkäämiseen ei ole vielä alkanut. Selvittäjät toivovat, että liiketoimintaa koskevat kaupat saadaan saatettua päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä tai vuoden 2010 alkupuolella. Tällöin Selvittäjillä tullee olemaan paljon parempi näkemys omaisuuden realisointiarvoista, mutta myös vaateiden kokonaismäärästä, mukaan lukien ehdolliset vaateet, jotka voivat saada etusijan jako-osuuksia maksettaessa. Kuitenkin tässä vaiheessa on jo selvää, että kaupat tulevat olemaan monimutkaisia ja sopimusten tekemiseen ja kilpailuttamiseen mennee kuukausia. Lisäksi yrityssaneeraus tultaneen pitämään voimassa muutamia kuukausia kauppojen toteutumisesta (mahdollisesti 12 kuukautta tai pidempään), jotta ostajille voidaan tarjota tarvittavia siirtymäajan palveluja. Yrityssaneerauksen lopettamista koskevat seikat Muutamat Saneerausohjelmaehdotuksessa esitetyt, yrityssaneerauksen lopettamista koskevat vaihtoehdot säilyvät mahdollisina ja Selvittäjät tutkivat niitä. Selvittäjät uskovat, että tällä hetkellä on epätodennäköistä saavuttaa ensimmäinen yrityssaneerauksen tavoite, eli Yhtiön pelastaminen (juridisena henkilönä). Selvittäjät kuitenkin uskovat, että liiketoiminnan eri osat tullaan myymään velkojien hyväksi.

10 10 Vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain mukaisesti yrityssaneeraus päättyy automaattisesti vuoden kuluttua, mikäli Oikeus tai velkojat eivät myönnä yrityssaneeraukselle jatkoaikaa. Kyseessä olevan yrityssaneerauksen monimutkaisuudesta johtuen Selvittäjät todennäköisesti hakevat Oikeudelta yrityssaneerauksen pidentämistä, vaikka tämä seikka on riippuvainen hakemisajan olosuhteista. Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Velkojainkokouksen kirjeenvaihto Kuten edellä on todettu, kutsun täten koolle kirjeitse tapahtuvan velkojain kokouksen hakeakseni velkojien hyväksynnän koskien Selvittäjien palkkiota. Liitän tähän Lomake 2.25B:n, sekä jäljennöksen ehdotetuista päätöksistä. Merkitkää kunkin ehdotetun päätöksen yhteyteen, oletteko kyseisen päätöksen puolella vai sitä vastaan. Palauttakaa täytetty lomake 2.25B sekä päätösehdotukset klo 12 (GMT) mennessä.

11 11 Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Nortel Networks Oy:n (yrityssaneerauksessa) puolesta C Hill Selvittäjä Liitteet: Tietoa Yhtiöstä Selvittäjien kuitit jamaksut Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä ja ryhmä 2:n mukaisista kuluista Selvittäjien laskutus- ja kulumenettelytavat Tiivistelmä johdon tilannekatsauksesta Lomakkeet kirjeitse toteutettavaa velkojainkokousta varten Alla oleville yhtiöille, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Englannin ja Walesin valantehneiden tilintarkastajien instituutti) valtuuttaa AR Bloomin, SJ Harrisin ja C Hillin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjinä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti ja Association of Chartered Certified Accountants (Valantehneiden auktorisoitujen tilintarkastajien liitto) valtuuttaa AM Hudsonin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjänä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti. Yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. Edellä tarkoitetut Yhtiöt ovat: Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska SP Zoo; Nortel Networks Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding BV. Nortel Networks (Ireland) Limited -nimisen yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta

12 Liite 1 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Yhtiön tiedot Y-tunnus: Yhtiön nimi: Osoite: Toiminimihistoria: Nortel Networks Oy Arabianranta 6, 00560, Helsinki, Suomi Bay Networks Finland Oy Tiedot Selvittäjistä ja heidän nimittämisestään Selvittäjät: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, 1 More London Place, London, SE1 2AF Määräyksen pvm: Tuomioistuin: Asianumero: Selvittäjien vastuunjako: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, Yhtiön johdon hakemuksesta High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 545 vuonna 2009 Kenellä tahansa Selvittäjistä on yksin oikeus toteuttaa/toimeenpanna tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet Lausunto EY-sääntelystä EY:n maksukyvyttömyysasetus soveltuu tähän yrityssaneeraukseen ja yrityssaneeraustoimenpiteet ovat niin sanotusti päätoimenpiteitä. Tällä tarkoitetaan, että Yrityssaneeraus toteutetaan Iso-Britannian maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, eikä siihen sovelleta minkään muun Euroopan Unionin jäsenmaan lainsäädäntöä.

13 Osakepääoma Osaketyyppi Rekisteröity osakepääoma Liikkeellelaskettu & täysin maksettu Määrä Määrä Tavallinen Osakkeenomistaja Nortel Networks International Finance & Holdings B.V. 100% Yhtiön johto (nykyiset ja viimeisen kolmen vuoden ajalta) ja Yhtiön (nykyinen) sihteeri Nimi Johtaja tai siihteeri Nimityspäivä Eroamispäivä Nykyinen osakeomistus Rob Haitsma Johtaja 05/02/ /01/ Sharon Rolston Johtaja 15/08/ Joe O Connor Johtaja 15/02/ /01/ Simon Freemantle Johtaja 14/01/ Gordon Davies Johtaja 14/01/ BDO - corporate secretary Sihteeri n/a - -

14

15 EMEA-alueen yhtiöt Iso-Britannia-johtoisessa yrityssaneerauksessa: Yhteisö Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Maa Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia

16 Liite 2 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Selvittäjien lyhennelmä maksuliikenteestä (kuiteista ja maksuista) ajalta Tilannekatsaus Yhteensä -EUR Yhteensä -EUR Yhteensä -US $ Avaava tase (päivän päättyessä) Kuitit Liiketoiminta: - - Konserninsisäinen Muutverot Liikasuoritustenmaksunpalautus Muutkuitit Muut: - - Valuuttakurssierot Omaisuutta koskevat kaupat Maksut Liiketoiminta: - Palkkakustannukset, työntekijöiden etuudet javerot ( ) (276656) - Eläkemaksut (53 709) (71 764) - Muut maksut (41 282) (55160) - Kiinteistökulut (39 609) (52924) - Tarvikkeet (11 778) (15737) - Ulkopuoliset palvelut (1 603) (2142) Muut: - Selvittäjien palkkio- ja kulukorvaus ( ) (249753) - Juridiset palkkiot ( ) (157104) -Muidenasiantuntijapalvelujenkustannukset (16572) (22144) -Pankkikulutjakorot (332) (444) (676431) (903827) Päättävä tase Tilintäsmäytys: Käyttelytili Paikallisettalletustilit - - Yrityssaneerauksentalletustili

17 Lisätietoja maksuliikenteestä Lisätieto 1 Tilisaldot on ilmoitettu paikallisessa valuutassa (EUR), sekä lisäksi kaikkien yhtiöiden osalta US$:ssa. Avaavan taseen luvut on muunnettu käyttämällä Yhtiöltä saatuja tammikuun lopun spotvaluuttakursseja ja päättävän taseen luvut on muunnettu käyttämällä kesäkuun lopun spotvaluuttakursseja. Menettely vastaa Yhtiön sisäistä raportointipolitiikkaa. Liiketoimet jotka on toteutettu raportointijakson aikana on muutettu keskimääräisiä spotvaluuttakursseja käyttäen, jotka on saatu Oanda-palvelusta. Lisätieto 2 Kuittien ja maksujen yhteenvedossa käytetyt luvut ovat Yhtiöltä saatuja ja tilintarkastamattomia. Merkittäviä eriä on yleisluotoisesti tarkistettu määrältään ja kohtuullisuudeltaan. Lisätieto 3 Kaikki määrät koskien kuitteja ja maksuja on ilmoitettu bruttona sisältäen ALV:n tarpeen mukaan. Takaisinmaksettu tai yhtiöltä takaisin vaadittu ALV on kirjattu erilliselle riville kuitteja ja maksuja koskevaan analyysiin. Lisätieto 4 Kaikki määrät on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ellei toisin erikseen mainittu. Kassa saneerauksen alkaessa Euromääräisillä tileillä oli noin 0,05 miljoonaa US$:a vastaavat talletukset. Maksut kassaan/kuitit Kuittien kokonaismäärä mennessä on noin 0,9 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä Konsernin sisäisiin kuitteihin määrältään noin 0,9 miljoonaa US$. Konsernin sisäiset kuitit Yhtiö ei anna erillisiä Konsernin ulkoisia myyntilaskuja. Yhtiö toimittaa palkkahallintopalveluja Irlantiin. Yhtiö maksaa kaikki juoksevat kustannukset. Irlannin yhtiö korvaa Yhtiön kulut neljännesvuosittain. Muut verot Muiden verokuittien määrä on noin 0,03 miljoonaa US$:a liittyen myynti- ja tuloveron palautuksiin Yhtiölle.

18 Maksut Maksujen kokonaismäärä mennessä on noin 0,9 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä palkkakustannuksiin, noin 0,28 miljoonaa US$ sekä juridisiin maksuihin, 0,16 miljoonaa US$. Palkanlaskenta Palkka kulut ovat noin 0,28 miljoonaa US$ ja sisältävät nettopalkat, sekä työntekijöiden muut kustannukset, etuudet ja palkkausliitännäiset verot. Muut maksut Muut maksut, noin 0,06 miljoonaa US$ liittyvät lähinnä tilapäisen henkilöstön kustannuksiin. Kiinteistökulut Kiinteistökulut ovat määrältään noin 0,05 miljoonaa US$. Tämä liittyy lähinnä vuokranmaksuun koskien toisen kerroksen toimistotilaa Kiinteistö Oy Arabian Portaalissa.

19

20

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 9. helmikuuta 2012 Viite:

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 6 Elokuuta 2014 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Sam Taylor Puh:

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot