Kireän talouden vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kireän talouden vuosi"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Kireän talouden vuosi Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2014 varjosti kiristyvä globaali taloudellinen tilanne, joka konkretisoitui sekä vähenevinä valtionosuuksina että erityisesti lähes kadonneina hankerahoituksina. Koulutustoiminnan kunnianhimoisena tavoitteena oli edelleenkin tuottaa aikaisempi määrä toimihenkilöjärjestöjen edustajien kanssa yhteisesti suunniteltuja, järjestökenttää tukevia koulutuksia sekä avoimina että tilauspalvelukoulutuksina. Avoimia koulutuksia järjestökenttään toteutuikin 105, kun niitä toteutui edellisenä vuonna 85. Osallistujia koulutuksissa oli Tilauskoulutuksia toteutui lähes sama määrä eli 131, kun vuonna 2013 toteutui 133. Hankkeisiin liittyviä koulutuksia puolestaan oli vain neljä. Ks. liitteet 1, 2 ja 3. Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen visio vuoteen 2018 on TJS Opintokeskus on luotettava ja asiantunteva järjestötoiminnan ja edunvalvonnan kehittämiskumppani. Strategia tiivistettynä lupaa, että TJS Opintokeskus toimii ennakoivasti ja vahvistaa osaamisellaan toimihenkilöjärjestöjen kykyä vastata työelämän haasteisiin. Yksinkertaisuuden vuoksi jatkossa vuosikertomuksessa toimijana mainitaan TJS Opintokeskus. Yleiset kehittämistoimenpiteet Vuonna 2014 TJS Opintokeskus 1 Jatkoi historiatutkimushanketta. Keväällä 2010 käynnistetyssä tutkimushankkeessa syntyy tietoa toimihenkilöliikkeen muotoutumisesta nykyiseen muotoonsa. Vuoden 2014 aikana tutkimustyö sai tuntuvan sykäyksen eteenpäin. Vuoden 2014 aikana hankkeen tutkijat Anu Hanna Anttila ja Ilkka Levä tekivät 29 yksilöhaastattelua sekä kaksi ryhmähaastattelua, joiden avulla täydennettiin arkistolähteistä saatuja tutkimuslöydöksiä. Lisäksi tietoja on koottu tilastoista (Tilastokeskus/aineistot palkkarakenteesta). Lastenhoitajat kurssilla 1950 luvulla. Kuva: Toimihenkilöarkisto Vuoden 2014 tutkimustyössä erityiskiinnostuksen kohteena on palkkatasa arvo, jota tarkastellaan sukupuolen ja koulutuksen kautta. Saatua uutta tutkimustietoa toimihenkilöliikkeen järjestäytymisen erityisyydestä ja sen sukupuolittuneisuuden ja luokittuneisuuden rakenteista ja mekanismeista voidaan hyödyntää niin koulutuksen kuin palkkauksen tasaarvokysymyksiä ratkaistaessa.

3 2 Jatkoi neljättä vuotta Reilu Peli verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi. Verkoston jäsenet toivat omia ongelmatapauksiaan verkoston käsittelyyn vertaistuen saamiseksi ja kirjoittivat blogikirjoituksia valitsemistaan aiheista. Verkosto järjesti kolme verkkoseminaaria työsuojelun ja hyvinvoinnin eri aiheista. Verkkoseminaareihin osallistui yhteensä 55 henkeä. Seminaarien hyödyntäminen liittojen luottamusmieskoulutuksessa ei onnistunut suunnitellulla tavalla aikatauluista johtuen. Laaditut seminaaritallenteet ovat myöhemmin hyödynnettävissä verkostossa. 3 Järjesti työttömien ja työttömyysuhan alla olevien jäsenten koulutuksia yhdessä akavalaisten ja STTK:laisten liittojen kanssa. Koulutukset toteutettiin Opetushallituksen myöntämällä opintosetelityyppisellä rahoituksella. Vuonna 2014 hankkeen yhteistyökumppaniksi ilmoittautui Ammattiliitto PRO:n Uudenmaan aluetoimikunta, jonka kanssa yhdessä järjestettiin työttömien koulutuksia Helsingissä ja Lohjalla. Koulutukset keräsivät 37 osallistujaa. Lisäksi vuoden 2014 syksyllä TJS selvitti yhteistyömahdollisuuksia Omaehtoisen työllistymisen tuki, OTTY ry:n kanssa. 4 Haki useasta lähteestä rahoitusta Tampereen seudun pienyrittäjien osaamisverkoston koulutusta ja osaamisverkoston luomista edistävälle hankkeelle. Ponnisteluista huolimatta rahoitusta ei saatu. 5 Oli edelleenkin mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa e mentoroinnin toimintamalleja kehittävässä hankkeessa. Hankkeesta TJS Opintokeskus saa työvälineitä, joiden avulla TJS Opintokeskuksen koulutuksissa voidaan auttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja luomaan omia tukiverkostojaan ja auttaa heitä kehittymään tehtävissään. 6 Oli mukana myös Tampereen Teknillisen yliopiston koordinoimassa työturvallisuuden johtamista kehittävässä tutkimushankkeessa. Työturvallisuuden johtajat tutkimushankkeessa luodaan tietoa esimerkiksi turvallisuusasiantuntijoihin kohdistuvista odotuksista ja heidän tuen tarpeestaan. Näitä tietoja TJS Opintokeskus hyödyntää omissa koulutuksissaan. 7 Osallistui Tekesin rahoittamaan Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä hankkeen tulosten levittämiseen. Hanketta toteuttivat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Hankkeesta saatiin tutkittua tietoa johtajuudesta sekä dialogisen johtamisen keinoja TJS Opintokeskuksen järjestöjen puheenjohtajien koulutuksiin sekä Akava akatemian johtamiskoulutuksiin. 8 Osallistui asiantuntijapanoksella Työterveyslaitoksen koordinoimaan Sopuisa työyhteisö hankkeeseen, jossa järjestettiin seminaareja ja luotiin Työterveyslaitoksen ylläpitämälle (Työhyvinvointifoorum.fi) sivulle työhyvinvointiaiheinen tietopankki. 9 Julkaisi heti alkuvuodesta uudet kotisivut. TJS:n palvelut pyrittiin tuomaan esille selkeämmin, monipuolisemmin ja eri näkökulmista esiin. Koulutushaku toimii kohderyhmittäin sekä paikkakunnan ja teeman mukaan. Koulutusten tietoja voi myös ladata tekstitiedostoksi tai pdf:ksi. Yksittäisten koulutusten tietoja voi helposti jakaa

4 sosiaaliseen mediaan. Etusivulle lisättiin kolme teemaa: edunvalvonta, työsuojelu ja järjestötoiminta, jotta toiminnan aihepiirit ja niihin liittyvät palvelut olisivat selkeästi esillä. 10 Uudisti alkusyksystä visuaalinen ilmeensä. Edellisen kerran ilme uudistettiin vuonna 2005, mutta sen jälkeen toiminta on kehittynyt ja muuttunut niin paljon, että TJS:n ilme haluttiin uudistaa nykyaikaisemmaksi. Ilmeeseen haettiin selkeyttä ja dynaamisuutta. Uuden logon väriä muutettiin astetta tummemmaksi ja pallon sisään sijoitetut kirjaimet kuvaavat ohjaajan (t) ja ohjattavan (j) kautta välittyviä polkuja (s). Pallomuoto liittyy myös omistajaorganisaatioihimme, Akavaan ja STTK:hon. 11 Päivitti Koulutukset ja palvelut esitteen uuden ilmeen myötä siten, että esitteitä tehtiin neljä erilaista eri kohderyhmille suunnattaviksi: järjestöaktiivit, henkilöstön edustajat, liittojen henkilöstö ja liittojen jäsenet. Esitteitä ei enää painatettu, vaan jaettiin sähköisenä. Myös TJStukiohje ja Reilu Peli tuotteiden esite uudistettiin. 12 Valitsi sähköisen uutiskirjeen toteuttajan. Suunnittelu aloitettiin syksyllä. Uutiskirjeen käyttöönotto siirtyy vuodelle Uutiskirjeen tavoitteena on tiedottaa paremmin TJS:n toiminnasta, yhteistyöstä liittojen kanssa. TJS Opintokeskus tuki liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä 1 Koska historiantutkimushanke tuottaa tietoa, minkä perusteella voidaan saada uusia ajatuksia ja välineitä järjestöjen tasa arvotyöhön, päätti TJS hakea hankerahaa yhdessä TCO:n (Ruotsi) ja Tehys fackavdelning på Åland r.f. (Ahvenanmaa) kanssa Pohjola Nordenilta tutkimuslöydösten muokkaamiseksi järjestöjen työvälineiksi. Rahoituspäätös oli kielteinen, joten tähän ei tällä erää ollut mahdollista ryhtyä. 2 Toteutti STTK:n edustajana yhteistyössä ETUI:n kanssa kaksi koulutusta, joissa osallistuttiin koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen: 1. Trade Union Renewal, Tuusulassa. Koulutukseen osallistui yhteensä 21 ammatti järjestötoimijaa eri EU maista ja viisi edustajaa suomalaisista järjestöistä. 2. European Trade Unions Action to Defend Labour & Trade Union Rights, Brysselissä. Koulutus jouduttiin siirtämään vuodelta 2014 vuodelle Koulutukseen osallistui yhteensä 13 ammattijärjestötoimijaa eri EU maista, joista yksi edustaja oli suomalaisesta järjestöstä. TJS:n Leo Junno kouluttamassa Trade Union Renewal koulutuksessa.

5 3 ETUI koulutuksista tiedottamista kehitettiin ja jatkettiin aiempien vuosien tapaan. Akavaan ja STTK:hon laadittiin koulutustiedotteita ETUI:n koulutuksista yhteensä 29 kpl. Lisäksi osallistuttiin vuosittaiseen koulutuskokoukseen ja ETUI:n koordinoimaan EU maiden ammattijärjestöoppilaitosten verkoston kehittämiseen. Verkoston toiminnan kehittämistyö jatkuu vuonna Tarjosi liittojen asiantuntijoille koulutuksia mm. kielitaidon, työlainsäädännön, kouluttamisen, työhyvinvoinnin tukemisen ja tietojenkäsittelytaitojen teemoista. Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille koulutus käynnistettiin 10. kerran. Ensimmäistä kertaa järjestettiin työlainsäädännön täydennyskoulutuksena työlainsäädännön jatkoseminaari em. työlainsäädännön koulutuksen jo suorittaneille. 5 Vuonna 2013 TJS Opintokeskus käynnisti yhteistyössä Tehyn koulutusosaston kanssa yhteisen koulutusten arviointihankkeen. Hankkeelta toivottiin uusia näkemyksiä, menetelmiä ja perusteluita järjestöjen koulutusten kehittämiseen. Hanke tuottikin kokonaan uutta tietoa mm. osallistujien tarpeista edunvalvontakoulutuksissa. Hankkeen tuloksia oli tarkoitus esitellä järjestöjen koulutusvastaaville, mutta tähän olisi tarvittu ylimääräisiä resursseja, joille ei löytynyt tarvittavaa hankerahoitusta. TJS Opintokeskus tuki aktiivijäsenten osaamisen kehittämistä 1 Opetus ja kulttuuriministeriön valtioavustusta, TJS tukea, suunnattiin edelleenkin aktiivisesti juuri aktiivijäsenten omaehtoiseen koulutustoimintaan. Keinoina olivat sekä selkeät hakukäytännöt ja sähköiset hakuohjelmat että helposti tavoitettavat neuvontapalvelut. Tukea välitettiin toimihenkilöjärjestöjen koulutuksille reilut euroa (vuonna 2013 reilut ). Vuoden 2014 aikana tuettuja koulutustunteja kertyi (vuonna tuntia). Ks. liite 4. Opiskelijoita koulutuksissa oli yhteensä Laati yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kansalaisten vaikuttamista aktivoivaa ja vaikuttamisosaamista lisäävää verkkosivustoa sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia ESR rahoitteisessa Järjestöt lähidemokratian tukena hankkeessa. TJS:n tuotti verkkosivustolle työelämävaikuttamiseen liittyvään osioon sisältöä ja järjesti kaksi kyseiseen teemaan liittyvää koulutuspilottia, jotka toteutettiin yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen ja ammattijärjestön kanssa. TJS toteutti vuonna 2014 yhteistyössä muiden opintokeskusten kanssa vaikuttamisen webinaarisarjan. Lisäksi TJS toteutti yhdessä OK opintokeskuksen kanssa koko hankkeen arvioinnin. 3 Vuoden 2015 koulutustarjontaa suunniteltiin helmikuussa yhdessä liittojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisen suunnittelun päivämäärän saivat kutsutut valita kolmesta annetusta vaihtoehdosta. Kiinnostuneita oli nelisenkymmentä, mutta osallistumaan pystyi vain 10. Liittojen asiantuntijoiden esittämistä koulutusaiheista keskusteltiin ja lisäksi TJS esitteli palautteiden ja koulutusmuistioiden pohjalta työstettyjä koulutuksiaan.

6 4 Tarjosi yhdistysaktiiveille muun muassa yhdistystoimintaan ja hallitustyöskentelyyn (myös ruotsiksi), johtamiseen, viestintään, verkon hyödyntämiseen ja taloudenhoitoon liittyviä koulutuksia ja henkilöstön edustajille yt osaamiseeen, neuvottelutaitoon, henkiseen työsuojeluun, työhyvinvoinnin kehittämiseen, tunneosaamiseen ja vieraskieliseen kokousviestintään liittyviä koulutuksia. 5 Julkaisi Reilun Pelin työkalupakin työpaikkojen hyvinvoinnin kehittämiseen. Välineitä voivat käyttää esimiehet, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet tai työpaikkojen muut kehittäjät. Välineiden avulla koko työyhteisö saadaan mukaan hyvinvointia lisäävään kehittämiseen. Välineitä on yhteensä 11. Ne ovat diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Diasarjat ovat maksutta ladattavissa TJS:n verkkosivuilla. 6 TJS alkoi myydä keväällä vuoden 2013 lopussa valmistuneen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana oppaan julkaisuoikeuksia liitoille. Liitot saivat julkaista oppaan omilla sivuillaan omalla saatetekstillään täydennettynä. Oppaasta kiinnostuivat vain isommat liitot ja julkaisuoikeuden osti vain viisi liittoa. 7 TJS päivitti kirjan Potkut? Työ ja virkasuhteen päättäminen uusien oikeuspäätösten ja lakien pohjalta ja julkaisi sen kaikille avoimena sähköisenä julkaisuna. 8 Vuoden Välkky palkinto annettiin OP Pohjolan Henkilöstöyhdistys OPRY ry:n edunvalvontatyöryhmälle heidän luottamusmiehille järjestämistään räätälöidyistä ytkoulutuksista. Liittohallitus katsoi luottamusmiesten työn tukemisen ja helpottamisen olevan yhdistystoiminnan ytimessä ja erityisen tärkeää nyt, kun huonon taloustilanteen takia taloudelliset ja tuotannolliset syyt johtavat organisaatioissa yt menettelyyn ja irtisanomisiin. Toimintavuonna kokeiltiin ensimmäistä kertaa Välkkyehdokkaiden julkaisemista yleisölle (liittojen jäsenille). Yleisö sai myös äänestää omaa suosikkiaan. Äänestyksessä voiton vei Päällystöliiton luottamusmiesryhmä (26,5 % yhteensä n. 800 äänestä). Palkittuun OPRYn edunvalvontatyöryhmään kuuluvat Eija Laurila, Leena Ojala, Riitta Suonpää, Annamari Österberg ja Jesse Kankanen.

7 TJS Opintokeskuksen toimenpiteet oman osaamisen kehittämiseksi 1 Henkilöstö piti oman toiminnan kehittämis ja työhyvinvointipäiviä tammi, kesä ja elokuussa. Niiden aikana on mm. yhdessä opittu arvioimaan tulevien töiden määrää, mikä vähentää epävarmuutta työajan riittävyydestä. Myös tehtyjen koulutusten ja muiden kehittämistoimenpiteiden yhteinen reflektointi antaa realistista kuvaa toimintaympäristön muutoksista ja tulevista kehittämistarpeista. 2 Henkilöstö pyrki järjestämään kuukausittain koulutus ja viestintäprosessiensa kehittämisja seurantapäiviä, mutta yllättävät tilauskoulutukset tekivät toimintatavasta epävarman. Nopeat muutokset toimihenkilö kentässä vaativat kuitenkin jatkuvaa seurantaa, mutta vielä ei löydetty aivan sopivaa keinoa. Samaa opettelua aikataulujen kanssa jouduttiin tekemään myös koulutusten, palvelujen ja hankkeista tehtyjen dokumenttien ja saatujen palautteiden arvioinnissa pedagogisten menetelmien, prosessien, sisällön ja yhteistyötaitojen kehittämiseksi. Leo Junno, Sikke Leinikki, Salmieh Hassan Aintila ja Maija Granström suunnittelemassa. 3 Yhteisen kehittämistyön lisäksi jokainen työyhteisön jäsen kehitti itsekseenkin osaamistaan kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten avulla. Sosiaalisen median hyödyntämistä opiskeltiin useissa koulutuksissa samoin kuin Opintokeskuksen uuden taloushallintajärjestelmän käyttöä. Ammattiliittojen kansainväliseen työelämään liittyvät koulutukset saivat henkilöstöstä useita opiskelijoita samoin kuin Akava akatemian seminaarit. Lisäksi päivitettiin tietoja perinteisistä teemoista mm. elinikäisen oppimisen, kestävän kehityksen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun, uravalmennusten ja mentoroinnin koulutuksissa.

8 Nro Avoimet koulutukset 2014 Ajankohta Paikkakunta 1 Suunnittelupäivät Tampere Tampere 2 Office 2013, Word ja Outlook Helsinki 3 Työsopimus (TL9) Helsinki 4 Studia generalia/työ uuvuttaa naisia mitä voisi tehdä? Helsinki 5 Viestintävalmiuksia pohjoismaisiin kokouksiin (ruotsi) Helsinki 6 Nuorisotoiminnan kehittäminen Helsinki 7 Osaava yhdistys yhdistystoiminnan perusteet Helsinki 8 Valtion luottamusmiesten palkkausjärjestelmäkurssi Mäntsälä Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 10 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL9) Helsinki 11 Office 2010 Word ja Excel Helsinki 12 Akavalaisen edunvalvonnan talouspoliittiset Helsinki lähtökohdat 13 Esiintymis ja vuorovaikutustaitoja henkilöstön Helsinki edustajille 14 TJS:n koulutusten yhteinen suunnittelu Helsinki 15 Office 2013, Word ja Outlook Helsinki 16 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 17 Yhdistyksen viestintä Helsinki 18 Studia generalia: Suomen kansantalouden ekologinen Helsinki jalanjälki 19 ipad hyötykäytössä Helsinki 20 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Kouvola 21 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Oulu 22 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL9) Helsinki 23 Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 24 Office 2010 Word ja Outlook Helsinki 25 Windows 8.1 koulutus Helsinki 26 Järjestäytyminen Helsinki 27 Windows 8.1 koulutus Helsinki 28 Windows 8.1 koulutus Helsinki 29 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Helsinki 30 Yhdistyksen talousprosessi liittojen työntekijöille Helsinki 31 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Helsinki 32 Työttömyysturva (TL9) Helsinki 33 Työeläkejärjestelmä (TL9) Helsinki 34 Excel 2013/2010 jatkokoulutus Excelin tehokkaampi Helsinki käyttö 35 Työn solmukohdat Helsinki 36 Reilu Peli 1 Työvälineitä henkilöstön edustajalle Helsinki ristiriitatilanteisiin 37 Office 2013, Excel Helsinki 38 Sujuvuutta vieraskieliseen jäsenpalveluun (englanti) Helsinki 39 Työaikalaki ja matka aika (TL9) Helsinki 40 Akava työelämän vaikuttajana Helsinki

9 Nro Avoimet koulutukset 2014 Ajankohta Paikkakunta 41 Työllistymisseminaari Helsinki 42 Yt menettelypäivä Oulu 43 Studia generalia: Eettisesti hyvä työ Helsinki 44 Ymmärrettävä jäsenviestintä Helsinki 45 Työllistymisseminaari Lohja Lohja 46 Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) Helsinki 47 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja Helsinki työsuhdekeksinnöt (TL9) 48 Akavalainen elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys Helsinki 49 Twitter Helsinki 50 Yliopiston luottamusmiesten neuvottelupäivät Helsinki 51 Studia generalia: Sosiaalisen median pelisäännöt Helsinki työsuhteessa 52 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 53 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 54 LinkedIn Helsinki 55 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Porvoo 56 Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL9) Helsinki 57 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Helsinki 58 Suunnittelupäivät, Kotka Kotka 59 Aluevaikuttaminen Helsinki 60 Suunnitteluseminaari Helsinki 61 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Kirkkonummi 62 Tunneosaamista henkilöstön edustajille Helsinki 63 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät Helsinki menetelmät. (ASKO 6) 1. oj 64 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 65 Asiantuntija kouluttajana jatkopäivä koulutuksen jo Helsinki käyneille 66 Excel 2013/2010:n perusteiden hallinta Helsinki taulukkolaskenta tutuksi 67 Eläkeuudistus unohtuiko nuoret? Helsinki 68 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 69 Nuorisotoiminnan kehittäminen Oulu 70 Työ, työvoima ja politiikka mitä ay liike voisi tehdä Helsinki toisin? 71 ipad hyötykäytössä Helsinki 72 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Savonlinna 73 Nuorten aikuisten edunvalvonta tälle Helsinki vuosikymmenelle 74 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät Helsinki menetelmät.(asko 6) 2. oj 75 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät Helsinki menetelmät. (ASKO 6) 3. oj 76 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 77 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Tampere 78 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) Helsinki 4. oj 79 Office 2013/2010 käyttöliittymä haltuun Helsinki 80 Kirkon luottamusmiesten koulutuspäivät Seinäjoki

10 Nro Avoimet koulutukset 2014 Ajankohta Paikkakunta 81 Aktiivinen vaikuttaminen Helsinki 82 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Lahti 83 Jäsenhankinta englanniksi Helsinki 84 Järjestöt ja työhyvinvoinnin muutos STTK Vantaa Plusmiinus30 85 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) Helsinki 5. oj 86 Työoikeuden jatkoseminaari Helsinki 87 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Lappeenranta 88 Yleinen järjestäytymisaste ja tehokas jäsensuhteen Helsinki hoito 89 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 6. oj Helsinki 90 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 91 Esiintymis ja vuorovaikutustaidot Helsinki 92 Akavan valtion lakkopäälliköiden koulutus Ulkomaat 93 Jäsenten osallistaminen sosiaalisessa mediassa liitoille Helsinki 94 Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki (9pv) 95 Akavalainen yrittäjäpäivä Helsinki 96 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 7.oj Helsinki 97 Yt menettelypäivä Tampere 98 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 99 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL10) Helsinki 100 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Hämeenlinna 101 PowerPoint 2013/2010 jatkokoulutus Helsinki 102 Reilun Pelin työkalupakin julkistamistilaisuus Helsinki 103 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Kotka 104 Toiminnan suunnittelua Helsinki 105 Akavalaisten työhyvinvoinnin parantaminen työsuojelu ja työterveyshuolto toimiviksi Helsinki Koulutuksia 105 kpl. Osallistujia 1616 henkilöä.

11 Nro Tilauskoulutus 2014 Ajankohta Paikkakunta 1 Tehy Kainuu Muutosvalmennus Kajaani 2 Ristiriitojen sovittelu ja vuorovaikutustaidot Helsinki Toimijoiden välisten ristiriitojen sovittelumallin laadinta järjestölle 3 Rahastonhoitajan talouskoulutus/pusirako/iol Tampere 4 Valtuuston strategiapäivä Helsinki 5 Muutosvalmennuskoulutus Lahti 6 Reilu Peli koulutus TEHY:n jäsenille Savonlinna 7 Reilu Peli koulutus TEHY:n jäsenilta Savonlinna 8 Taloudenhoito Helsinki 9 Yhdistystoiminnan peruskurssi Seinäjoki 10 Muutosvalmennuskoulutus Hämeenlinna 11 Osaava hallitus Helsinki 12 Työyhteisön pelisäännöt 2. työpaja Helsinki 13 Osaava hallitus Tuusula 14 Reilu Peli LAL, YKL, MHL 2pv Työvälineitä esimiehille Turku ristiriitatilanteisiin 15 Yhdistystoiminnan peruskurssi Hollola 16 Yhdistystoiminnan peruskurssi JYTY Kuopio Kuopio 17 Onnistuva yhdistys Helsinki 18 Työelämän muutokset Turku 19 Onnistuva verkosto Helsinki 20 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen Helsinki kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 21 STTK:n opiskelijatoiminnan kehittäminen Espoo 22 Puheenjohtaja ja sihteerikoulutus Rovaniemi 23 Osaava hallitus Helsinki 24 Asiallisen käyttäytymisen pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 25 Työyhteisön pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 26 Osaaminen näkyväksi Kouvola 27 Opiskelijatyön kehittäminen Helsinki 28 Aluejohtoryhmän toiminnan kehittäminen Helsinki 29 Esiintymis ja vuorovaikutustaitoja Vaasa ammattiyhdistystoimijalle 30 Neuvottelutaitoja henkilöstönedustajille Vantaa 31 Reilu Peli YTY esimiehet Hki Helsinki 32 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY Vaasa Vaasa 33 VvL:n infotilaisuus verkossa Helsinki 34 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Vaasa 35 Haastavat vuorovaikutustilanteet Helsinki 36 Osaaminen näkyväksi Mikkeli 37 Reilu Peli YTY ja SMKJ Tku Turku 38 Aluejohtoryhmien neuvottelupäivien Helsinki työpajatyöskentely 39 Osaava hallitus Tampere 40 CV palautepaja Kouvola 41 Nya idéer till föreningsverksamhet Turku 42 VvL Webinaari Helsinki 43 Vaikuttamiskeinot aluetoiminnassa Kirkkonummi 44 Reilu Peli koulutus työsuojeluvaltuutetuille Espoo

12 Nro Tilauskoulutus 2014 Ajankohta Paikkakunta 45 Työyhteisön pelisäännöt 2. työpaja Helsinki 46 Työhyvinvointi muutoksessa Ratas ry Hki Helsinki 47 Työhyvinvointi muutoksessa Hyvinkää 48 Hammaslääkäriliiton Webinaari Helsinki 49 Pelisääntöjen laatiminen Oulu 50 CV palautepaja Mikkeli 51 Haastavat asiakastilanteet Helsinki 52 Paikallisen neuvottelutoiminnan koulutus Helsinki 53 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Vantaa 54 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Ulkomaat 55 Reilu Peli YTN Kirkkonummi 56 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Helsinki 57 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille Helsinki 58 Neuvottelutaitoja henkilöstönedustajille Vihti 59 Reilu Peli jäsenilta Tampere 60 Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 61 Sinä osaat Helsinki 62 Jaostotoimijan jaksamisen haasteet Helsinki 63 Akavan webinaari Helsinki 64 Muutosvalmennuskoulutus Kokkola 65 Lapin alueen puheenjohtajien ja luottamusmiesten Rovaniemi neuvottelupäivä/miten tehostan paikallista edunvalvontaa 66 Kehitysryhmätyöskentely syys Helsinki 67 Tilinpäätöksen lukutaito Helsinki 68 Webinaari Akavan Erityisalat Helsinki 69 Aikaansaava hallitus, Jaostotoiminnan koulutus Helsinki 70 Reilu Peli verkoston esittely YSTEA Siuntio 71 Webinaari lakkokovalmiudet Helsinki 72 Yhdistystoiminnan peruskurssi Tuusula 73 Järjestötoiminnan peruskurssi Helsinki 74 Ruotsinkielisen jäsenpalvelun peruskoulutus Helsinki 75 Reilu Peli koulutus esimiehille Seinäjoki 76 Työpaja I Helsinki 77 Osaaminen näkyväksi Jyväskylä Jyväskylä 78 Trade Union Renewal STTK&ETUI Tuusula 80 Osaaminen näkyväksi Turku Turku 79 Kehitysryhmätyöskentely loka Helsinki 81 Toimiva hallitus Helsinki 82 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY risteily Ulkomaat 83 Osaaminen näkyväksi Kuopio Kuopio 84 Kehity vaikuttajana Tampere 85 Seurantatyöpaja I Helsinki 86 Luottamusmiesten koulutuspäivä tilinpäätöksen luku Seinäjoki 87 Työhyvinvointi muutoksessa Kelan toimihenkilöt Vantaa nuorisojaos 88 Reilu Peli YTY esimiehet Hki Helsinki 89 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille SuPer Helsinki 90 Osaaminen näkyväksi Oulu Oulu

13 Nro Tilauskoulutus 2014 Ajankohta Paikkakunta 91 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja Porvoo 92 Neuvottelutaidot Helsinki 93 Osaaminen näkyväksi Tampere Tampere 94 Reilu Peli koulutus toimijoille Hämeenlinna 95 Ryhmädynamiikka Vantaa 96 Työhyvinvointi iltamat Kirkkonummi 97 Puhtia paikallistoimintaan Saarijärvi 98 Työlainsäädäntö Ulkomaat 99 Yhdistyksen taloudenhoidon jatko Lahti 100 Yhdistystoiminnan jatkokurssi Porvoo 101 Neuvottelutaidot Helsinki 102 Miten tehdostan paikallista edunvalvontaa Sotkamo 103 Osaaminen näkyväksi Turku Turku 104 Osaamisen tunnistaminen Tampere 105 Pelisääntöjen laatiminen Helsinki 106 Strategiatyön valmennus Meton ja Agrologien liiton Seinäjoki hallitukselle 107 Kehitysryhmätyöskentely marras Helsinki 108 Esimiehen rooli työhyvinvoinnissa Seinäjoki 109 Reilu Peli YTY esimiehet Oulu Helsinki 110 Osaaminen näkyväksi Helsinki Helsinki 111 Förmannen roll i arbetsvälmående Vaasa 112 Neuvottelutaidot Helsinki 113 Toimihenkilöviran säilyttämisen teesit Helsinki 114 KAJ Webinaari Helsinki 115 Reilu Peli Työvälineitä henkiseen työsuojeluun ja Seinäjoki ristiriitatilanteisin, vertaistukipaja esimiehille 116 Sisu kiertue: Asenteisiin vaikuttaminen Kemi 117 Osaaminen näkyväksi Joensuu Joensuu 118 Paikallisen edunvalvonnan ja toimijoiden välisen Ikaalinen yhteistyön tehostaminen 119 Kehity vaikuttajana Työvälieneitä ammattiosaston Ikaalinen vaikuttamistyöhön 120 Sisu kiertue: Asenteisiin vaikuttaminen Seinäjoki 121 Insinööriliiton webinaari Helsinki 122 Neuvottelutaidot muutostilanteissa Lahti 123 Reilu Peli koulutus Talentian jäsenille Helsinki 124 Sisu kiertue: Asenteisiin vaikuttaminen Vantaa 125 Muutosvalmennuskoulutus Kuusamo 126 Reilu Peli Suomen Farmasialiitto SFL ry, Hki Helsinki 127 Neuvottelutaidot Helsinki 128 Luottamusmiesviestintä Helsinki 129 Nuori tehyläinen, jatkokoulutus Ulkomaat 130 Neuvottelutaidot Helsinki 131 Some koulutus Helsinki Tilauskoulutuksia 131 kpl. Osallistujia noin 2800.

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto. KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2015 1 Kiljava-opaste Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa KOULUTUS 2015 PAMin koulutukset luottamushenkilöille Nappaa talteen! Ilmoittautuminen Ilmoittaudu netissä tai sähköpostitse Voit hakea kurssille netissä osoitteessa www. pam.fi/koulutus ja kirjautumalla

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot