Kireän talouden vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kireän talouden vuosi"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Kireän talouden vuosi Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2014 varjosti kiristyvä globaali taloudellinen tilanne, joka konkretisoitui sekä vähenevinä valtionosuuksina että erityisesti lähes kadonneina hankerahoituksina. Koulutustoiminnan kunnianhimoisena tavoitteena oli edelleenkin tuottaa aikaisempi määrä toimihenkilöjärjestöjen edustajien kanssa yhteisesti suunniteltuja, järjestökenttää tukevia koulutuksia sekä avoimina että tilauspalvelukoulutuksina. Avoimia koulutuksia järjestökenttään toteutuikin 105, kun niitä toteutui edellisenä vuonna 85. Osallistujia koulutuksissa oli Tilauskoulutuksia toteutui lähes sama määrä eli 131, kun vuonna 2013 toteutui 133. Hankkeisiin liittyviä koulutuksia puolestaan oli vain neljä. Ks. liitteet 1, 2 ja 3. Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen visio vuoteen 2018 on TJS Opintokeskus on luotettava ja asiantunteva järjestötoiminnan ja edunvalvonnan kehittämiskumppani. Strategia tiivistettynä lupaa, että TJS Opintokeskus toimii ennakoivasti ja vahvistaa osaamisellaan toimihenkilöjärjestöjen kykyä vastata työelämän haasteisiin. Yksinkertaisuuden vuoksi jatkossa vuosikertomuksessa toimijana mainitaan TJS Opintokeskus. Yleiset kehittämistoimenpiteet Vuonna 2014 TJS Opintokeskus 1 Jatkoi historiatutkimushanketta. Keväällä 2010 käynnistetyssä tutkimushankkeessa syntyy tietoa toimihenkilöliikkeen muotoutumisesta nykyiseen muotoonsa. Vuoden 2014 aikana tutkimustyö sai tuntuvan sykäyksen eteenpäin. Vuoden 2014 aikana hankkeen tutkijat Anu Hanna Anttila ja Ilkka Levä tekivät 29 yksilöhaastattelua sekä kaksi ryhmähaastattelua, joiden avulla täydennettiin arkistolähteistä saatuja tutkimuslöydöksiä. Lisäksi tietoja on koottu tilastoista (Tilastokeskus/aineistot palkkarakenteesta). Lastenhoitajat kurssilla 1950 luvulla. Kuva: Toimihenkilöarkisto Vuoden 2014 tutkimustyössä erityiskiinnostuksen kohteena on palkkatasa arvo, jota tarkastellaan sukupuolen ja koulutuksen kautta. Saatua uutta tutkimustietoa toimihenkilöliikkeen järjestäytymisen erityisyydestä ja sen sukupuolittuneisuuden ja luokittuneisuuden rakenteista ja mekanismeista voidaan hyödyntää niin koulutuksen kuin palkkauksen tasaarvokysymyksiä ratkaistaessa.

3 2 Jatkoi neljättä vuotta Reilu Peli verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi. Verkoston jäsenet toivat omia ongelmatapauksiaan verkoston käsittelyyn vertaistuen saamiseksi ja kirjoittivat blogikirjoituksia valitsemistaan aiheista. Verkosto järjesti kolme verkkoseminaaria työsuojelun ja hyvinvoinnin eri aiheista. Verkkoseminaareihin osallistui yhteensä 55 henkeä. Seminaarien hyödyntäminen liittojen luottamusmieskoulutuksessa ei onnistunut suunnitellulla tavalla aikatauluista johtuen. Laaditut seminaaritallenteet ovat myöhemmin hyödynnettävissä verkostossa. 3 Järjesti työttömien ja työttömyysuhan alla olevien jäsenten koulutuksia yhdessä akavalaisten ja STTK:laisten liittojen kanssa. Koulutukset toteutettiin Opetushallituksen myöntämällä opintosetelityyppisellä rahoituksella. Vuonna 2014 hankkeen yhteistyökumppaniksi ilmoittautui Ammattiliitto PRO:n Uudenmaan aluetoimikunta, jonka kanssa yhdessä järjestettiin työttömien koulutuksia Helsingissä ja Lohjalla. Koulutukset keräsivät 37 osallistujaa. Lisäksi vuoden 2014 syksyllä TJS selvitti yhteistyömahdollisuuksia Omaehtoisen työllistymisen tuki, OTTY ry:n kanssa. 4 Haki useasta lähteestä rahoitusta Tampereen seudun pienyrittäjien osaamisverkoston koulutusta ja osaamisverkoston luomista edistävälle hankkeelle. Ponnisteluista huolimatta rahoitusta ei saatu. 5 Oli edelleenkin mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa e mentoroinnin toimintamalleja kehittävässä hankkeessa. Hankkeesta TJS Opintokeskus saa työvälineitä, joiden avulla TJS Opintokeskuksen koulutuksissa voidaan auttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja luomaan omia tukiverkostojaan ja auttaa heitä kehittymään tehtävissään. 6 Oli mukana myös Tampereen Teknillisen yliopiston koordinoimassa työturvallisuuden johtamista kehittävässä tutkimushankkeessa. Työturvallisuuden johtajat tutkimushankkeessa luodaan tietoa esimerkiksi turvallisuusasiantuntijoihin kohdistuvista odotuksista ja heidän tuen tarpeestaan. Näitä tietoja TJS Opintokeskus hyödyntää omissa koulutuksissaan. 7 Osallistui Tekesin rahoittamaan Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä hankkeen tulosten levittämiseen. Hanketta toteuttivat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Hankkeesta saatiin tutkittua tietoa johtajuudesta sekä dialogisen johtamisen keinoja TJS Opintokeskuksen järjestöjen puheenjohtajien koulutuksiin sekä Akava akatemian johtamiskoulutuksiin. 8 Osallistui asiantuntijapanoksella Työterveyslaitoksen koordinoimaan Sopuisa työyhteisö hankkeeseen, jossa järjestettiin seminaareja ja luotiin Työterveyslaitoksen ylläpitämälle (Työhyvinvointifoorum.fi) sivulle työhyvinvointiaiheinen tietopankki. 9 Julkaisi heti alkuvuodesta uudet kotisivut. TJS:n palvelut pyrittiin tuomaan esille selkeämmin, monipuolisemmin ja eri näkökulmista esiin. Koulutushaku toimii kohderyhmittäin sekä paikkakunnan ja teeman mukaan. Koulutusten tietoja voi myös ladata tekstitiedostoksi tai pdf:ksi. Yksittäisten koulutusten tietoja voi helposti jakaa

4 sosiaaliseen mediaan. Etusivulle lisättiin kolme teemaa: edunvalvonta, työsuojelu ja järjestötoiminta, jotta toiminnan aihepiirit ja niihin liittyvät palvelut olisivat selkeästi esillä. 10 Uudisti alkusyksystä visuaalinen ilmeensä. Edellisen kerran ilme uudistettiin vuonna 2005, mutta sen jälkeen toiminta on kehittynyt ja muuttunut niin paljon, että TJS:n ilme haluttiin uudistaa nykyaikaisemmaksi. Ilmeeseen haettiin selkeyttä ja dynaamisuutta. Uuden logon väriä muutettiin astetta tummemmaksi ja pallon sisään sijoitetut kirjaimet kuvaavat ohjaajan (t) ja ohjattavan (j) kautta välittyviä polkuja (s). Pallomuoto liittyy myös omistajaorganisaatioihimme, Akavaan ja STTK:hon. 11 Päivitti Koulutukset ja palvelut esitteen uuden ilmeen myötä siten, että esitteitä tehtiin neljä erilaista eri kohderyhmille suunnattaviksi: järjestöaktiivit, henkilöstön edustajat, liittojen henkilöstö ja liittojen jäsenet. Esitteitä ei enää painatettu, vaan jaettiin sähköisenä. Myös TJStukiohje ja Reilu Peli tuotteiden esite uudistettiin. 12 Valitsi sähköisen uutiskirjeen toteuttajan. Suunnittelu aloitettiin syksyllä. Uutiskirjeen käyttöönotto siirtyy vuodelle Uutiskirjeen tavoitteena on tiedottaa paremmin TJS:n toiminnasta, yhteistyöstä liittojen kanssa. TJS Opintokeskus tuki liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä 1 Koska historiantutkimushanke tuottaa tietoa, minkä perusteella voidaan saada uusia ajatuksia ja välineitä järjestöjen tasa arvotyöhön, päätti TJS hakea hankerahaa yhdessä TCO:n (Ruotsi) ja Tehys fackavdelning på Åland r.f. (Ahvenanmaa) kanssa Pohjola Nordenilta tutkimuslöydösten muokkaamiseksi järjestöjen työvälineiksi. Rahoituspäätös oli kielteinen, joten tähän ei tällä erää ollut mahdollista ryhtyä. 2 Toteutti STTK:n edustajana yhteistyössä ETUI:n kanssa kaksi koulutusta, joissa osallistuttiin koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen: 1. Trade Union Renewal, Tuusulassa. Koulutukseen osallistui yhteensä 21 ammatti järjestötoimijaa eri EU maista ja viisi edustajaa suomalaisista järjestöistä. 2. European Trade Unions Action to Defend Labour & Trade Union Rights, Brysselissä. Koulutus jouduttiin siirtämään vuodelta 2014 vuodelle Koulutukseen osallistui yhteensä 13 ammattijärjestötoimijaa eri EU maista, joista yksi edustaja oli suomalaisesta järjestöstä. TJS:n Leo Junno kouluttamassa Trade Union Renewal koulutuksessa.

5 3 ETUI koulutuksista tiedottamista kehitettiin ja jatkettiin aiempien vuosien tapaan. Akavaan ja STTK:hon laadittiin koulutustiedotteita ETUI:n koulutuksista yhteensä 29 kpl. Lisäksi osallistuttiin vuosittaiseen koulutuskokoukseen ja ETUI:n koordinoimaan EU maiden ammattijärjestöoppilaitosten verkoston kehittämiseen. Verkoston toiminnan kehittämistyö jatkuu vuonna Tarjosi liittojen asiantuntijoille koulutuksia mm. kielitaidon, työlainsäädännön, kouluttamisen, työhyvinvoinnin tukemisen ja tietojenkäsittelytaitojen teemoista. Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille koulutus käynnistettiin 10. kerran. Ensimmäistä kertaa järjestettiin työlainsäädännön täydennyskoulutuksena työlainsäädännön jatkoseminaari em. työlainsäädännön koulutuksen jo suorittaneille. 5 Vuonna 2013 TJS Opintokeskus käynnisti yhteistyössä Tehyn koulutusosaston kanssa yhteisen koulutusten arviointihankkeen. Hankkeelta toivottiin uusia näkemyksiä, menetelmiä ja perusteluita järjestöjen koulutusten kehittämiseen. Hanke tuottikin kokonaan uutta tietoa mm. osallistujien tarpeista edunvalvontakoulutuksissa. Hankkeen tuloksia oli tarkoitus esitellä järjestöjen koulutusvastaaville, mutta tähän olisi tarvittu ylimääräisiä resursseja, joille ei löytynyt tarvittavaa hankerahoitusta. TJS Opintokeskus tuki aktiivijäsenten osaamisen kehittämistä 1 Opetus ja kulttuuriministeriön valtioavustusta, TJS tukea, suunnattiin edelleenkin aktiivisesti juuri aktiivijäsenten omaehtoiseen koulutustoimintaan. Keinoina olivat sekä selkeät hakukäytännöt ja sähköiset hakuohjelmat että helposti tavoitettavat neuvontapalvelut. Tukea välitettiin toimihenkilöjärjestöjen koulutuksille reilut euroa (vuonna 2013 reilut ). Vuoden 2014 aikana tuettuja koulutustunteja kertyi (vuonna tuntia). Ks. liite 4. Opiskelijoita koulutuksissa oli yhteensä Laati yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kansalaisten vaikuttamista aktivoivaa ja vaikuttamisosaamista lisäävää verkkosivustoa sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia ESR rahoitteisessa Järjestöt lähidemokratian tukena hankkeessa. TJS:n tuotti verkkosivustolle työelämävaikuttamiseen liittyvään osioon sisältöä ja järjesti kaksi kyseiseen teemaan liittyvää koulutuspilottia, jotka toteutettiin yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestöjen ja ammattijärjestön kanssa. TJS toteutti vuonna 2014 yhteistyössä muiden opintokeskusten kanssa vaikuttamisen webinaarisarjan. Lisäksi TJS toteutti yhdessä OK opintokeskuksen kanssa koko hankkeen arvioinnin. 3 Vuoden 2015 koulutustarjontaa suunniteltiin helmikuussa yhdessä liittojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisen suunnittelun päivämäärän saivat kutsutut valita kolmesta annetusta vaihtoehdosta. Kiinnostuneita oli nelisenkymmentä, mutta osallistumaan pystyi vain 10. Liittojen asiantuntijoiden esittämistä koulutusaiheista keskusteltiin ja lisäksi TJS esitteli palautteiden ja koulutusmuistioiden pohjalta työstettyjä koulutuksiaan.

6 4 Tarjosi yhdistysaktiiveille muun muassa yhdistystoimintaan ja hallitustyöskentelyyn (myös ruotsiksi), johtamiseen, viestintään, verkon hyödyntämiseen ja taloudenhoitoon liittyviä koulutuksia ja henkilöstön edustajille yt osaamiseeen, neuvottelutaitoon, henkiseen työsuojeluun, työhyvinvoinnin kehittämiseen, tunneosaamiseen ja vieraskieliseen kokousviestintään liittyviä koulutuksia. 5 Julkaisi Reilun Pelin työkalupakin työpaikkojen hyvinvoinnin kehittämiseen. Välineitä voivat käyttää esimiehet, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet tai työpaikkojen muut kehittäjät. Välineiden avulla koko työyhteisö saadaan mukaan hyvinvointia lisäävään kehittämiseen. Välineitä on yhteensä 11. Ne ovat diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Diasarjat ovat maksutta ladattavissa TJS:n verkkosivuilla. 6 TJS alkoi myydä keväällä vuoden 2013 lopussa valmistuneen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana oppaan julkaisuoikeuksia liitoille. Liitot saivat julkaista oppaan omilla sivuillaan omalla saatetekstillään täydennettynä. Oppaasta kiinnostuivat vain isommat liitot ja julkaisuoikeuden osti vain viisi liittoa. 7 TJS päivitti kirjan Potkut? Työ ja virkasuhteen päättäminen uusien oikeuspäätösten ja lakien pohjalta ja julkaisi sen kaikille avoimena sähköisenä julkaisuna. 8 Vuoden Välkky palkinto annettiin OP Pohjolan Henkilöstöyhdistys OPRY ry:n edunvalvontatyöryhmälle heidän luottamusmiehille järjestämistään räätälöidyistä ytkoulutuksista. Liittohallitus katsoi luottamusmiesten työn tukemisen ja helpottamisen olevan yhdistystoiminnan ytimessä ja erityisen tärkeää nyt, kun huonon taloustilanteen takia taloudelliset ja tuotannolliset syyt johtavat organisaatioissa yt menettelyyn ja irtisanomisiin. Toimintavuonna kokeiltiin ensimmäistä kertaa Välkkyehdokkaiden julkaisemista yleisölle (liittojen jäsenille). Yleisö sai myös äänestää omaa suosikkiaan. Äänestyksessä voiton vei Päällystöliiton luottamusmiesryhmä (26,5 % yhteensä n. 800 äänestä). Palkittuun OPRYn edunvalvontatyöryhmään kuuluvat Eija Laurila, Leena Ojala, Riitta Suonpää, Annamari Österberg ja Jesse Kankanen.

7 TJS Opintokeskuksen toimenpiteet oman osaamisen kehittämiseksi 1 Henkilöstö piti oman toiminnan kehittämis ja työhyvinvointipäiviä tammi, kesä ja elokuussa. Niiden aikana on mm. yhdessä opittu arvioimaan tulevien töiden määrää, mikä vähentää epävarmuutta työajan riittävyydestä. Myös tehtyjen koulutusten ja muiden kehittämistoimenpiteiden yhteinen reflektointi antaa realistista kuvaa toimintaympäristön muutoksista ja tulevista kehittämistarpeista. 2 Henkilöstö pyrki järjestämään kuukausittain koulutus ja viestintäprosessiensa kehittämisja seurantapäiviä, mutta yllättävät tilauskoulutukset tekivät toimintatavasta epävarman. Nopeat muutokset toimihenkilö kentässä vaativat kuitenkin jatkuvaa seurantaa, mutta vielä ei löydetty aivan sopivaa keinoa. Samaa opettelua aikataulujen kanssa jouduttiin tekemään myös koulutusten, palvelujen ja hankkeista tehtyjen dokumenttien ja saatujen palautteiden arvioinnissa pedagogisten menetelmien, prosessien, sisällön ja yhteistyötaitojen kehittämiseksi. Leo Junno, Sikke Leinikki, Salmieh Hassan Aintila ja Maija Granström suunnittelemassa. 3 Yhteisen kehittämistyön lisäksi jokainen työyhteisön jäsen kehitti itsekseenkin osaamistaan kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten avulla. Sosiaalisen median hyödyntämistä opiskeltiin useissa koulutuksissa samoin kuin Opintokeskuksen uuden taloushallintajärjestelmän käyttöä. Ammattiliittojen kansainväliseen työelämään liittyvät koulutukset saivat henkilöstöstä useita opiskelijoita samoin kuin Akava akatemian seminaarit. Lisäksi päivitettiin tietoja perinteisistä teemoista mm. elinikäisen oppimisen, kestävän kehityksen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun, uravalmennusten ja mentoroinnin koulutuksissa.

8 Nro Avoimet koulutukset 2014 Ajankohta Paikkakunta 1 Suunnittelupäivät Tampere Tampere 2 Office 2013, Word ja Outlook Helsinki 3 Työsopimus (TL9) Helsinki 4 Studia generalia/työ uuvuttaa naisia mitä voisi tehdä? Helsinki 5 Viestintävalmiuksia pohjoismaisiin kokouksiin (ruotsi) Helsinki 6 Nuorisotoiminnan kehittäminen Helsinki 7 Osaava yhdistys yhdistystoiminnan perusteet Helsinki 8 Valtion luottamusmiesten palkkausjärjestelmäkurssi Mäntsälä Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 10 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL9) Helsinki 11 Office 2010 Word ja Excel Helsinki 12 Akavalaisen edunvalvonnan talouspoliittiset Helsinki lähtökohdat 13 Esiintymis ja vuorovaikutustaitoja henkilöstön Helsinki edustajille 14 TJS:n koulutusten yhteinen suunnittelu Helsinki 15 Office 2013, Word ja Outlook Helsinki 16 Jaksaminen ja onnistuminen asiakaslähtöisessä työssä Helsinki 17 Yhdistyksen viestintä Helsinki 18 Studia generalia: Suomen kansantalouden ekologinen Helsinki jalanjälki 19 ipad hyötykäytössä Helsinki 20 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Kouvola 21 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Oulu 22 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL9) Helsinki 23 Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun Helsinki 24 Office 2010 Word ja Outlook Helsinki 25 Windows 8.1 koulutus Helsinki 26 Järjestäytyminen Helsinki 27 Windows 8.1 koulutus Helsinki 28 Windows 8.1 koulutus Helsinki 29 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Helsinki 30 Yhdistyksen talousprosessi liittojen työntekijöille Helsinki 31 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Helsinki 32 Työttömyysturva (TL9) Helsinki 33 Työeläkejärjestelmä (TL9) Helsinki 34 Excel 2013/2010 jatkokoulutus Excelin tehokkaampi Helsinki käyttö 35 Työn solmukohdat Helsinki 36 Reilu Peli 1 Työvälineitä henkilöstön edustajalle Helsinki ristiriitatilanteisiin 37 Office 2013, Excel Helsinki 38 Sujuvuutta vieraskieliseen jäsenpalveluun (englanti) Helsinki 39 Työaikalaki ja matka aika (TL9) Helsinki 40 Akava työelämän vaikuttajana Helsinki

9 Nro Avoimet koulutukset 2014 Ajankohta Paikkakunta 41 Työllistymisseminaari Helsinki 42 Yt menettelypäivä Oulu 43 Studia generalia: Eettisesti hyvä työ Helsinki 44 Ymmärrettävä jäsenviestintä Helsinki 45 Työllistymisseminaari Lohja Lohja 46 Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) Helsinki 47 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja Helsinki työsuhdekeksinnöt (TL9) 48 Akavalainen elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys Helsinki 49 Twitter Helsinki 50 Yliopiston luottamusmiesten neuvottelupäivät Helsinki 51 Studia generalia: Sosiaalisen median pelisäännöt Helsinki työsuhteessa 52 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Helsinki 53 Toimiva hallitustyöskentely Helsinki 54 LinkedIn Helsinki 55 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Porvoo 56 Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL9) Helsinki 57 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Helsinki 58 Suunnittelupäivät, Kotka Kotka 59 Aluevaikuttaminen Helsinki 60 Suunnitteluseminaari Helsinki 61 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Kirkkonummi 62 Tunneosaamista henkilöstön edustajille Helsinki 63 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät Helsinki menetelmät. (ASKO 6) 1. oj 64 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 65 Asiantuntija kouluttajana jatkopäivä koulutuksen jo Helsinki käyneille 66 Excel 2013/2010:n perusteiden hallinta Helsinki taulukkolaskenta tutuksi 67 Eläkeuudistus unohtuiko nuoret? Helsinki 68 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 69 Nuorisotoiminnan kehittäminen Oulu 70 Työ, työvoima ja politiikka mitä ay liike voisi tehdä Helsinki toisin? 71 ipad hyötykäytössä Helsinki 72 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Savonlinna 73 Nuorten aikuisten edunvalvonta tälle Helsinki vuosikymmenelle 74 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät Helsinki menetelmät.(asko 6) 2. oj 75 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät Helsinki menetelmät. (ASKO 6) 3. oj 76 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 77 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Tampere 78 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) Helsinki 4. oj 79 Office 2013/2010 käyttöliittymä haltuun Helsinki 80 Kirkon luottamusmiesten koulutuspäivät Seinäjoki

10 Nro Avoimet koulutukset 2014 Ajankohta Paikkakunta 81 Aktiivinen vaikuttaminen Helsinki 82 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Lahti 83 Jäsenhankinta englanniksi Helsinki 84 Järjestöt ja työhyvinvoinnin muutos STTK Vantaa Plusmiinus30 85 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) Helsinki 5. oj 86 Työoikeuden jatkoseminaari Helsinki 87 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Lappeenranta 88 Yleinen järjestäytymisaste ja tehokas jäsensuhteen Helsinki hoito 89 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 6. oj Helsinki 90 Kunnan luottamusmiesten peruskurssi Helsinki 91 Esiintymis ja vuorovaikutustaidot Helsinki 92 Akavan valtion lakkopäälliköiden koulutus Ulkomaat 93 Jäsenten osallistaminen sosiaalisessa mediassa liitoille Helsinki 94 Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille Helsinki (9pv) 95 Akavalainen yrittäjäpäivä Helsinki 96 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 7.oj Helsinki 97 Yt menettelypäivä Tampere 98 Järjestön toiminta sujuvammaksi Excelillä Helsinki 99 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL10) Helsinki 100 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Hämeenlinna 101 PowerPoint 2013/2010 jatkokoulutus Helsinki 102 Reilun Pelin työkalupakin julkistamistilaisuus Helsinki 103 Työelämän pelisäännöt mitä turvaa tuovat lait? Kotka 104 Toiminnan suunnittelua Helsinki 105 Akavalaisten työhyvinvoinnin parantaminen työsuojelu ja työterveyshuolto toimiviksi Helsinki Koulutuksia 105 kpl. Osallistujia 1616 henkilöä.

11 Nro Tilauskoulutus 2014 Ajankohta Paikkakunta 1 Tehy Kainuu Muutosvalmennus Kajaani 2 Ristiriitojen sovittelu ja vuorovaikutustaidot Helsinki Toimijoiden välisten ristiriitojen sovittelumallin laadinta järjestölle 3 Rahastonhoitajan talouskoulutus/pusirako/iol Tampere 4 Valtuuston strategiapäivä Helsinki 5 Muutosvalmennuskoulutus Lahti 6 Reilu Peli koulutus TEHY:n jäsenille Savonlinna 7 Reilu Peli koulutus TEHY:n jäsenilta Savonlinna 8 Taloudenhoito Helsinki 9 Yhdistystoiminnan peruskurssi Seinäjoki 10 Muutosvalmennuskoulutus Hämeenlinna 11 Osaava hallitus Helsinki 12 Työyhteisön pelisäännöt 2. työpaja Helsinki 13 Osaava hallitus Tuusula 14 Reilu Peli LAL, YKL, MHL 2pv Työvälineitä esimiehille Turku ristiriitatilanteisiin 15 Yhdistystoiminnan peruskurssi Hollola 16 Yhdistystoiminnan peruskurssi JYTY Kuopio Kuopio 17 Onnistuva yhdistys Helsinki 18 Työelämän muutokset Turku 19 Onnistuva verkosto Helsinki 20 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen Helsinki kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 21 STTK:n opiskelijatoiminnan kehittäminen Espoo 22 Puheenjohtaja ja sihteerikoulutus Rovaniemi 23 Osaava hallitus Helsinki 24 Asiallisen käyttäytymisen pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 25 Työyhteisön pelisäännöt 1. työpaja Helsinki 26 Osaaminen näkyväksi Kouvola 27 Opiskelijatyön kehittäminen Helsinki 28 Aluejohtoryhmän toiminnan kehittäminen Helsinki 29 Esiintymis ja vuorovaikutustaitoja Vaasa ammattiyhdistystoimijalle 30 Neuvottelutaitoja henkilöstönedustajille Vantaa 31 Reilu Peli YTY esimiehet Hki Helsinki 32 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY Vaasa Vaasa 33 VvL:n infotilaisuus verkossa Helsinki 34 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Vaasa 35 Haastavat vuorovaikutustilanteet Helsinki 36 Osaaminen näkyväksi Mikkeli 37 Reilu Peli YTY ja SMKJ Tku Turku 38 Aluejohtoryhmien neuvottelupäivien Helsinki työpajatyöskentely 39 Osaava hallitus Tampere 40 CV palautepaja Kouvola 41 Nya idéer till föreningsverksamhet Turku 42 VvL Webinaari Helsinki 43 Vaikuttamiskeinot aluetoiminnassa Kirkkonummi 44 Reilu Peli koulutus työsuojeluvaltuutetuille Espoo

12 Nro Tilauskoulutus 2014 Ajankohta Paikkakunta 45 Työyhteisön pelisäännöt 2. työpaja Helsinki 46 Työhyvinvointi muutoksessa Ratas ry Hki Helsinki 47 Työhyvinvointi muutoksessa Hyvinkää 48 Hammaslääkäriliiton Webinaari Helsinki 49 Pelisääntöjen laatiminen Oulu 50 CV palautepaja Mikkeli 51 Haastavat asiakastilanteet Helsinki 52 Paikallisen neuvottelutoiminnan koulutus Helsinki 53 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Vantaa 54 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille Ulkomaat 55 Reilu Peli YTN Kirkkonummi 56 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Helsinki 57 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille Helsinki 58 Neuvottelutaitoja henkilöstönedustajille Vihti 59 Reilu Peli jäsenilta Tampere 60 Työhyvinvointi muutoksessa Helsinki 61 Sinä osaat Helsinki 62 Jaostotoimijan jaksamisen haasteet Helsinki 63 Akavan webinaari Helsinki 64 Muutosvalmennuskoulutus Kokkola 65 Lapin alueen puheenjohtajien ja luottamusmiesten Rovaniemi neuvottelupäivä/miten tehostan paikallista edunvalvontaa 66 Kehitysryhmätyöskentely syys Helsinki 67 Tilinpäätöksen lukutaito Helsinki 68 Webinaari Akavan Erityisalat Helsinki 69 Aikaansaava hallitus, Jaostotoiminnan koulutus Helsinki 70 Reilu Peli verkoston esittely YSTEA Siuntio 71 Webinaari lakkokovalmiudet Helsinki 72 Yhdistystoiminnan peruskurssi Tuusula 73 Järjestötoiminnan peruskurssi Helsinki 74 Ruotsinkielisen jäsenpalvelun peruskoulutus Helsinki 75 Reilu Peli koulutus esimiehille Seinäjoki 76 Työpaja I Helsinki 77 Osaaminen näkyväksi Jyväskylä Jyväskylä 78 Trade Union Renewal STTK&ETUI Tuusula 80 Osaaminen näkyväksi Turku Turku 79 Kehitysryhmätyöskentely loka Helsinki 81 Toimiva hallitus Helsinki 82 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY risteily Ulkomaat 83 Osaaminen näkyväksi Kuopio Kuopio 84 Kehity vaikuttajana Tampere 85 Seurantatyöpaja I Helsinki 86 Luottamusmiesten koulutuspäivä tilinpäätöksen luku Seinäjoki 87 Työhyvinvointi muutoksessa Kelan toimihenkilöt Vantaa nuorisojaos 88 Reilu Peli YTY esimiehet Hki Helsinki 89 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille SuPer Helsinki 90 Osaaminen näkyväksi Oulu Oulu

13 Nro Tilauskoulutus 2014 Ajankohta Paikkakunta 91 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja Porvoo 92 Neuvottelutaidot Helsinki 93 Osaaminen näkyväksi Tampere Tampere 94 Reilu Peli koulutus toimijoille Hämeenlinna 95 Ryhmädynamiikka Vantaa 96 Työhyvinvointi iltamat Kirkkonummi 97 Puhtia paikallistoimintaan Saarijärvi 98 Työlainsäädäntö Ulkomaat 99 Yhdistyksen taloudenhoidon jatko Lahti 100 Yhdistystoiminnan jatkokurssi Porvoo 101 Neuvottelutaidot Helsinki 102 Miten tehdostan paikallista edunvalvontaa Sotkamo 103 Osaaminen näkyväksi Turku Turku 104 Osaamisen tunnistaminen Tampere 105 Pelisääntöjen laatiminen Helsinki 106 Strategiatyön valmennus Meton ja Agrologien liiton Seinäjoki hallitukselle 107 Kehitysryhmätyöskentely marras Helsinki 108 Esimiehen rooli työhyvinvoinnissa Seinäjoki 109 Reilu Peli YTY esimiehet Oulu Helsinki 110 Osaaminen näkyväksi Helsinki Helsinki 111 Förmannen roll i arbetsvälmående Vaasa 112 Neuvottelutaidot Helsinki 113 Toimihenkilöviran säilyttämisen teesit Helsinki 114 KAJ Webinaari Helsinki 115 Reilu Peli Työvälineitä henkiseen työsuojeluun ja Seinäjoki ristiriitatilanteisin, vertaistukipaja esimiehille 116 Sisu kiertue: Asenteisiin vaikuttaminen Kemi 117 Osaaminen näkyväksi Joensuu Joensuu 118 Paikallisen edunvalvonnan ja toimijoiden välisen Ikaalinen yhteistyön tehostaminen 119 Kehity vaikuttajana Työvälieneitä ammattiosaston Ikaalinen vaikuttamistyöhön 120 Sisu kiertue: Asenteisiin vaikuttaminen Seinäjoki 121 Insinööriliiton webinaari Helsinki 122 Neuvottelutaidot muutostilanteissa Lahti 123 Reilu Peli koulutus Talentian jäsenille Helsinki 124 Sisu kiertue: Asenteisiin vaikuttaminen Vantaa 125 Muutosvalmennuskoulutus Kuusamo 126 Reilu Peli Suomen Farmasialiitto SFL ry, Hki Helsinki 127 Neuvottelutaidot Helsinki 128 Luottamusmiesviestintä Helsinki 129 Nuori tehyläinen, jatkokoulutus Ulkomaat 130 Neuvottelutaidot Helsinki 131 Some koulutus Helsinki Tilauskoulutuksia 131 kpl. Osallistujia noin 2800.

14 Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Kehity vaikuttajana Järjestöt lähidemokratian tukena, Tampere verkostoitumis ja oppimisympäristö 2 Sihteerinä järjestössä Helsinki 3 Työpaikan neuvottelut verkkokoulutus Verkko 4 Kehity vaikuttajana Järjestöt lähidemokratian tukena, Pori verkostoitumis ja oppimisympäristö Hankekoulutuksia 4 kpl. Osallistujia noin 39 henkilöä.

15 Sija Järjestäjä Keskusjärjestö Tunnit 2014 Tunnit 2013 Ero tunnit Sija 2013 Kpl 2014 Kpl Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Akava Ammattiliitto Pro ry STTK Tehy ry STTK Suomen lähi ja perushoitajaliitto SuPer ry STTK Palkansaajajärjestö Pardia ry STTK Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry STTK Suomen Lääkäriliitto ry Akava Insinööriliitto IL Akava Akavan Erityisalat AE ry Akava Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA Akava Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry Akava Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry STTK Päällystöliitto ry Akava Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Akava Suomen Ekonomit Finlands Ekonomer ry Akava KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Akava Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Akava Upseeriliitto ry Akava Ammattiliitto Nousu ry STTK Ylemmät Toimihenkilöt YTN De Högre Tjänstemännen YTN Akava Suomen Farmasialiitto SFL ry Akava Vakuutusväen Liitto VvL ry STTK Suomen Lakimiesliitto ry Akava Kirkon alat ry STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry STTK Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry Akava Suomen Eläinlääkäriliitto ry Akava Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Akava Akava ry Akava Suomen Hammaslääkäriliitto ry Akava Agronomiliitto ry Akava Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry Akava Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry Akava Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry STTK Meijerialan Ammattilaiset MVL ry STTK Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. Akava Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry Akava Liiketalouden liitto LTA ry STTK Suomen Palomiesliitto SPAL ry STTK Suomen Puheterapeuttiliitto ry Akava Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Akava Suomen Psykologiliitto ry Akava Tieteentekijöiden liitto ry Akava Tradenomiliitto ry Akava Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Akava Metsänhoitajaliitto ry Akava Mediaunioni MDU ry STTK Suomen erityiskasvatuksen liitto ry Akava Tekniikka ja Terveys KTN ry Akava Liittojen lkm Tunnit 2014 Tunnit 2013 Ero tunnit Akava yhteensä: STTK yhteensä: Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS ry Yhteensä: Kpl 2014 Kpl 2013

VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA

VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA VUOSIKERTOMUS 2013 VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2013 kuvaa mainiosti ristiveto: toisaalta tehtiin hyvää

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012)

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Agronomiliitto 5 917 Akavan Erityisalat 26 589 Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 5 783 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 812 Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

Edelleen tiukkenevan talouden ehdoilla

Edelleen tiukkenevan talouden ehdoilla VUOSIKERTOMUS 2015 Edelleen tiukkenevan talouden ehdoilla Tässä vuosikertomuksessa kuvataan Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton sekä sen ylläpitämän TJS Opintokeskuksen toiminta vuonna 2015. Vuoden

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Akava ry Jäsenmääräkooste 1 (18) PS/hk 26.2.2015 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Sisällys Taulukot Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 2 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät suuruusjärjestyksessä

Lisätiedot

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10.

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10. 22.10.2012 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 19.-20.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry Yleiskirjeen 8/2015 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry JUKO 23. 24.4. peruutettu Tampere Plm- peruskurssi JUKO JUKO 7.-8.5. peruutettu Hämeenlinna Yhteistoimintakurssi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-edustajat ym.) ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 25.2.2015 Oulu. Ilmoittautuminen 28.1. mennessä. 5.11.2015

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2 Juko ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (5) JUKO 29. 30.1. Tampere Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 26. 27.3. Seinäjoki Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO

Lisätiedot

KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT

KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT YHDENVERTAISUUS ENNAKKOLUULOTTOMUUS TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 7 Liksaa ja laatua!

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto)

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Luottamusmieskoulutus JHL " 16.-20.1. KarjaaL Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ylempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit /JHL ry 12.1. - 16.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 1.6. - 5.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 23.3. - 25.3. Edunvalvonnan

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA

KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA 1 SISÄLTÖ KOULUTUSVUOSI 2016 AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 YHTEISTYÖJÄSENYHDISTYKSIEN AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 ALUEIDEN VIIKONLOPPUKURSSIT... 7 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI

KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI KEHITÄ OSAAMISTASI! SISÄLTÖ AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA...6 ALUEIDEN VIIKONLOPPUKURSSIT... 7 LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT...10 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7 9.12.2009 1 (6) Tehy ry 3.11.2009 KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUS V 2010 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 18.-20.1. Tehy Vantaa 29.-31.3. Tehy Helsinki 27.-29.1. Tehy Helsinki 7.-9.4. Tehy Vantaa 31.5.-2.6.

Lisätiedot

2012 ASKELia OSAAMISEEN

2012 ASKELia OSAAMISEEN 2012 ASKELia OSAAMISEEN ASKELia OSAAMISEEN Jyty tarjoaa vuonna 2012 monipuolista ja laadukasta koulutusta kaikille jäsenilleen. Hyvä ja tehokas edunvalvonta edellyttää monipuolista osaamista ja ajankohtaista

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Teknologiateollisuus ry Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta 2015 Tietoalan toimihenkilöt ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akavaakatemia Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akava-akatemia 1 Sisältö Johdanto: Akava-akatemian 5. toimintakausi 3 1 Perehdyttämiskoulutus 4 Perehdyttämiskoulutuksen aikataulu 4 Akava keskusjärjestö

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä LIITTO Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv ja työehtosopimusaiheita, -varauksia 2 kpl lm, tsv, varat (kevät/syksy) luottamusmiestapausten (ei mahd.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö.

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö. LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2009 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty oheisen liitteen

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4 Kunta-alan Unioni 13.1. 17.1. JHL-opisto, 24.3. 26.3. JHL-opisto, 2.6. 4.6. JHL-opisto, 25.8. 27.8. JHL-opisto, 8.12. 10.12. JHL-opisto, 27.1. 31.1. JHL-opisto, 3.3. 7.3. JHL-opisto, 7.4. 11.4. JHL-opisto,

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeen ABC

Ammattiyhdistysliikkeen ABC Ammattiyhdistysliikkeen Ammattiyhdistysliikkeen Suomessa turvataan työntekijöiden oikeuksia sekä lainsäädännöllä että työehtosopimuksilla. Nykyajan ihmisistä oikeudet tuntuvat itsestään selviltä. Mitään

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 9.12.2009 1 (13) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 Kuntasektorin sopimuskoulutus vuonna 2010 JHL ry Luottamusmieskoulutus 2010 JHL 11. 13.1.2010 Raasepori

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN KOULUTUKSET 2015

YHDISTYSTOIMINNAN KOULUTUKSET 2015 YHDISTYSTOIMINNAN KOULUTUKSET 2015 AIKAANSAAVA YHDISTYS - YHDISTYSTOIMINNAN JATKOKOULUTUS 14.3.2015 klo 9.30-16.30 Oulu. Ilmoittautuminen 13.2.2015 mennessä. 18.4.2015 klo 9.30-16.30 TJS Opintokeskus,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä OAJ kouluttaa 2011 OAJ kouluttaa yleistä Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ:n koulutus jakautuu edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) ja järjestökoulutukseen.

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno-tutkimus 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno-tutkimus 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Dinno-tutkimus 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot aktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry Ylemmät oimihenkilöt YN ry Ylempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä YHL Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori Luottamusmieskurssi 2 x 1 pv (kevät/syksy) Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä lm, tsv, varat yliopisto,

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot