NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE"

Transkriptio

1 NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE Loppuraportti VIITASAAREN 4H-YHDISTYS RY Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 2 1. Hankkeen toteuttaja Viitasaaren 4H-yhdistys ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Nurkkis Kylätalosta nurkka nuorille Hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Hanke toteutettiin ajalla Hankkeen hallinnoinnista ja toimenpiteiden toteutuksesta vastasi Viitasaaren 4H-yhdistys. Hankkeen tuloksena perustettiin nuorten ryhmiä Keihärinkoskelle, Keitelepohjaan, Niinilahteen ja Soliskylälle. Nuorten ryhmät ovat kokoontumisten lisäksi tehneet myös joitakin retkiä. Ryhmien toiminta tulee jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kylätaloille hankittiin esimerkiksi lautapelejä sekä askartelu- ja leipomistarvikkeita nuorten ja muidenkin kylätalon käyttäjien käyttöön. Keihärinkoskella kunnostettiin biljardipöytä ja parannettiin nuorten kokoontumistilan viihtyisyyttä. Nuorten kokoontumisten lisäksi hanke järjesti monia tapahtumia, joista viimeisimpänä nuorten elokuvayö. Olimme mukana myös lukuisissa kyläyhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja onnistuimme luomaan antoisaa yhteistyötä niin kylätoimijoiden kuin muidenkin organisaatioiden kanssa. Nuoria aktivoitiin, kylätalojen käyttöä lisättiin ja uutta toimintaa käynnistettiin. Hankkeeseen osallistuneilta tahoilta kerätty palaute oli pelkästään positiivista ja kiitollista. 4. Kuvaus hankkeesta 4.1 Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista Leader-toimintalinjaa: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen. Hankkeen toimenpiteitä ovat kylien kunnostus ja kehittäminen (Leader-toimenpiteet linjalla 3).

3 3 Hanke edistää maaseudun asuin- ja vapaa-ajanympäristön vetovoimaisuutta erityisesti nuorten keskuudessa. Kyläyhteisöjä ja erityisesti kylien nuoria asukkaita aktivoidaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Toiminnassa hyödynnetään ja parannetaan olemassa olevia rakenteita kuten kunnostettuja kylätaloja. Asukkaiden palveluiden laatua, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä parannetaan. Toimenpiteen 322 (Kylien kunnostus ja kehittäminen) tavoitteena on maaseudun aktiivinen kylätoiminta, joka luo monipuolisia kehittäjäverkostoja ja yhteistyötä sekä kasvattaa sosiaalista pääomaa. Hankkeen sisällöllisiin toimenpiteisiin kuuluvat paikallisyhteisöjen ja kylien asukkaiden aktivointi sekä toiminnan kehittäminen kylätaloille. Hankkeen avulla tuodaan lisäarvoa kylien elinoloihin, parannetaan viihtyvyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. b. Hankkeen tavoitteet Hankkeen ensisijaiseksi kohderyhmäksi on kirjattu 7-28-vuotiaat hajaasutusalueiden lapset ja nuoret. Muita kohderyhmiä ovat kyläyhdistykset ja muut kyläkunnilla toimivat seurat ja yhdistykset, kylien asukkaat, perheet ja kesäasukkaat. Tavoitteena on aktivoida kylien nuoret ja kylätoimijat yhdessä tekemään kylätaloista myös lasten ja nuorten tarpeisiin soveltuvia. Hanke myös tuottaa lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa kyläkunnilla. Tavoitteena on, että ainakin kolmelle kylälle syntyisi vakiintunut nuorten toimintaryhmä. Tarkoitus olisi saada mukaan myös yläasteikäisiä nuoria, jotka eivät yleensä osallistu perinteiseen nuoremmille suunnattuun kerhotoimintaan. Hankeaikana on tarkoitus perustaa 3-5 nuorten toimintaryhmää, jotka laativat hankkeen työntekijän avustuksella toimintasuunnitelman ja toteuttavat sen hankkeen sitä varten varaamalla avustuksella. Toiminnan arvioinnin ja raportoinnin jälkeen päätetään mahdollisen uuden toiminnan käynnistämisestä. Hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty taulukossa 1.

4 4 Taulukko 1. Hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Määrälliset tavoitteet Osallistuvia kyliä 3-5 Toimenpiteisiin osallistuvia nuoria Yhteistoimintaan osallistuvia seuroja ja yhdistyksiä 10 Nuorten kokoontumiset -Tapaamiskerrat yhteensä Tapaamiset / ryhmä / vuosi n. 12 Tutustumisretket kylätaloille 3-5 Laadulliset tavoitteet Kylätoiminnan aktivointi Kylätalojen käyttöasteen lisääminen Ilkivallan väheneminen Yhteisöllisyyden lisääntyminen Omatoimisuuden lisääntyminen Toteutettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nuorteniltojen järjestäminen vaikkapa kerran kuussa, nuorten oman tilan kunnostaminen kylätalolla, lasten toimintapäivän järjestäminen kylätalolla, pienimuotoinen retki, kesäleiri tai jokin muu nuorten tarpeelliseksi kokema toiminta. Nuorten ryhmät voivat vierailla toistensa luona eri kylillä, jolloin voidaan jakaa ideoita ja hyviä käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä nuorisotoimijoiden, kyläyhdistysten ja muiden kyläkunnilla toimivien yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi kaupungin tai seurakunnan nuoriso-ohjaaja voi käydä pitämässä nuorteniltoja kylien nuorille. Kylätoimijat ovat mukana suunnittelemassa toimintaa ja heidän kanssaan sovitaan esimerkiksi kylätalojen käyttöön liittyvistä pelisäännöistä. Hankkeen tuella voidaan lisäksi hankkia kylätaloille esimerkiksi lautapelejä tai muita pelivälineitä lasten ja nuorten käyttöön. 4.2 Hankkeen toteutus c. Toimenpiteet Hankkeen käynnistyminen vuonna 2011 Toiminnanjohtaja oli yhteydessä sellaisten kylien kyläyhdistyksiin, joissa nuorten toimintaa voitaisiin mahdollisesti käynnistää. Yhteydenottoja eri kylille oli

5 5 yhteensä kuusi ja toiminta käynnistyi alkuvaiheessa kolmella kylällä. Hankkeen tiedotetta jaettiin yhteistyökumppaneille mm. Viitasaaren kaupungin järjestämässä kyläillassa. Hankkeesta tiedotettiin myös muille Keski-Suomen 4Hyhdistyksille ja sitä esiteltiin Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n maaseutujaostolle. Lisäksi hanketta esiteltiin Keski-Suomen maaseutugaalassa. Toiminnanjohtaja osallistui Viisari ry:n hanketreffeille ja neuvotteli hankkeen toimenpiteisiin osallistumisesta Viitasaaren kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi hän ohjasi ja rohkaisi hankkeeseen osallistuvia nuoria toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kolmella kylällä alkoivat lasten ja nuorten ryhmien säännölliset kokoontumiset joko varttuneiden nuorten tai 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajan vetäminä. Keihärinkosken nuorisokellarilla alettiin suunnitella pieniä nuorisotilan kunnostustoimenpiteitä. Nuoret esimerkiksi maalasivat kellarin seiniä syksyllä Kyläillat talvella 2012 Hankkeeseen osallistuvilla kylillä (Keihärinkoski, Keitelepohja, Niinilahti ja Soliskylä) pidettiin kyläillat tammi-helmikuussa Kyläilloista ilmoitettiin paikallislehti Viitasaaren Seudussa. Niistä tiedotettiin myös kyläyhdistysten puheenjohtajille ja kylien nuorille, jotka puolestaan tiedottivat asiasta omilla kylillään. Paikalle kutsuttiin nuoria sekä kylätoimijoita ja muita asiasta kiinnostuneita. Iltojen aikana pyydettiin sekä nuorilta että aikuisilta toiveita ja ideoita siitä, miten kylätaloja voitaisiin hyödyntää nuorten toiminnassa ja millaista toimintaa nuorille voitaisiin järjestää. Toiminnanjohtaja laati kyläilloista muistiot sekä keskustelujen pohjalta toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot kullekin kylälle. Keihärinkoski Keihärinkosken kylätalolla nuorten toiminta käynnistyi heti vuonna Alussa nuorten ryhmän ohjaajana toimi 4H-toiminnanohjaaja Niina Heikura, myöhemmin toiminnanohjaaja Jyri Pajumäki. Syksyn mittaan suunniteltiin nuorisokellarin seinien ja lattian maalausta ja mahdollisia värivaihtoehtoja. Seinät saatiinkin maalattua syksyn aikana.

6 6 Jo alkuvaiheessa nuoret toivoivat esimerkiksi leffailtaoja, elokuva- tai keilausretkeä, yhteistä leipomista tai ruuanlaittoa, lautapelejä ja tilan viihtyisyyden parantamista. Kaikki toiveet eivät olleet hankkeen puitteissa toteuttamiskelpoisia, kuten digiboksi, kaiuttimet, playstation, musiikkilaitteet, dvd-soitin jne. Syksyn aikana leivottiin esimerkiksi pitsaa, asennettiin kellarin seinälle naulakko ja hankittiin kunnollinen roskis. Keihärinkosken kylätalolla on koko hankeajan kokoontunut kaksi ryhmää: varttuneemmat nuoret kellarilla ja ala-asteikäiset lapset kylätalon yläkerrassa. Lasten ryhmää ovat ohjanneet varttuneet nuoret, vuodesta 2011 kevääseen 2013 Anni Aalio ja Elina Argillander sekä syksyllä 2013 Nina Kauppinen. Nina Kauppista avusti hanketyöntekijä Satu Hackselius. Ryhmien kokoontumiset alkoivat vakiintua jo kevätkaudella Vuonna 2012 nuorisokellarin ohjaajina toimivat välillä vapaaehtoiset nuoret Ville Hulkkonen ja Giia Manninen, koska 4H-yhdistyksellä ei ollut koko ajan käytössä toiminnanohjaajaa. Sekä kevään että syksyn aikana ohjauksesta vastasi ajoittain toiminnanohjaaja Sanna Lappalainen. Nuorisokellarilla vierailivat ohjaajina myös Viitasaaren kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijät, mikä ilahdutti nuoria. Hanketoiminnan myötä kylän nuorten ja aikuisten yhteistoiminta alkoi lisääntyä ja ennakkoluulot vähenivät. Nuoret olivat mukana kylätalon pihatalkoissa keväällä 2012 ja he saivat myös luvan järjestää kylätalolla diskon ala-asteikäisille lapsille. Järjestämiseen osallistuivat myös kaupungin nuorisotyöntekijät. Vuoden 2012 aikana toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä alkoi lisääntyä. Toimintasuunnitelman mukaisesti nuorten käyttöön hankittiin askartelutarvikkeita, leivottiin ja tehtiin ruokaa ja katsottiin elokuvia kellarilla. Syksyllä 2012 toteutettiin nuorten toivoma elokuvaretki Jyväskylään. Keihärinkosken nuoria on yritetty kannustaa omatoimiseen varainhankintaan, jolloin he voisivat hankkeen päättymisen jälkeenkin toteuttaa esimerkiksi toivomiaan elokuvaretkiä ja muuta mahdollista toimintaa. Rahaa voitaisiin kerätä esimerkiksi myymällä leivonnaisia. Nuorisoryhmälle avattiin tarkoitusta varten oma pankkitili. Nuorten kanssa on myös alustavasti suunniteltu mahdollisia pienimuotoisia projekteja, joiden toteuttamiseen he voisivat hakea ulkopuolista ra-

7 7 hoitusta (esim. 4H Itse tehty raha). Heitä on kaikin tavoin yritetty aktivoida suunnittelemaan ja toteuttamaan oman näköistä ja itselle mieleistä toimintaa. Vuoden 2013 alusta lähtien nuorten ohjaajana toimi toiminnanohjaaja Sanna Lappalainen. Talvella 2013 nuorisokellarin biljardipöytä kunnostettiin Viitasaaren kaupungin nuorten työpajalla. Kaupunki lahjoitti kunnostuksen jälkeen kylätalolle uudet mailat ja pallot. Kevätkauden aikana hankkeen ja Keihärinkosken kyläyhdistyksen välinen yhteistyö lisääntyi ja hanketta pyydettiin mukaan kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Nuorisokellarille saatiin kevään aikana uusia kävijöitä. Keväällä saatiin järjestää nuorten disko kylätalolla ja tehtiin uusi elokuvaretki Jyväskylään. Kesällä järjestettiin kylätalolla nuorten toivoma yökerho eli yön yli kestävä kokoontuminen. Ohjelmassa oli mm. tikkupullan ja makkaran paistoa, elokuvien katselua ja yöpyminen kylätalolla. Nuorten avustuksella järjestettiin myös lasten avoin toimintapäivä, jossa oli mm. poniratsastusta, mönkijällä ajoa, askartelua ja mukavaa yhdessäoloa. Hanke järjesti lapsille toimintaa myös Keihärinkosken kalavestivaaleilla heinäkuussa. Syyskaudella lasten ryhmä sai uuden ohjaajan. Nuorisokellarin toiminta hiljeni hieman, koska aiemmin toimintaan osallistuneista nuorista osa ei enää asunut Keihärinkoskella tai ei muista syistä osallistunut toimintaan. Hanketyöntekijä Satu Hackselius kuitenkin ylläpiti toimintaa ja mukaan saatiin muutamia innostuneita nuoria, joiden kanssa toimintaa on suunniteltu osittain uusista lähtökohdista. Kaikkia toimintasuunnitelmassa suunniteltuja nuorisokellarin kunnostustoimenpiteitä ei hankeaikana toteutettu. Esimerkiksi sisäkaton uusiminen olisi ollut arvioitua suurempi ja hankalampi remontti, eikä se olisi kustannustenkaan puolesta onnistunut hankkeen puitteissa. Kellarille on kuitenkin tuotu mm. käytettyjä mattoja, sohvia, nojatuoleja, naulakko, tauluja ja seinäkello. Siellä on myös kahvinkeittomahdollisuus. Hankkeen päätteeksi kylätalolle hankittiin vielä muutamia lautapelejä ja leikkikirja.

8 8 Keitelepohja Keitelepohjan toiminta on keskittynyt nuorisoseurantalolle ja hanke on ollut yhteistyössä Keitelepohjan nuorisoseuran kanssa. Keitelepohjassa säännölliset kokoontumiset alkoivat vuonna Ryhmässä on ollut pääasiassa alaasteikäisiä lapsia ja ryhmän vetäjänä ovat toimineet varttuneet nuoret, Maarit Huuskonen vuodesta 2011 kevääseen 2013 ja Anni Friman syksyllä Nuorisoseurantalolle hankittiin askartelutarvikkeita, leipomisvälineitä kuten kulhoja ja lastoja, lautapelejä ja sählymailoja. Keväällä 2012 seurakunnan nuorisoohjaaja vieraili nuortenillan merkeissä ja lisäksi järjestettiin kaikille avoin valokuvauksen teemapäivä. Lasten ryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja vakiintuneesti koko hankeajan. Toimintaan on kuulunut mm. pelailua, ulkoilua, elokuvien katselua, keilausretki, leipomista, askartelua ja monenlaista yhdessäoloa. Varttuneita nuoria Keitelepohjassa on vain vähän ja heitä on ollut hankala tavoittaa ja aktivoida mukaan toimintaan. Kylätoimintakin on melko hiljaista, joten yhteisiä tapahtumia ei ole juuri ollut. Hanke on kuitenkin osallistunut vuosittain nuorisoseurantalolla järjestettyyn kylän joululaulutapahtumaan. Kyläläisiltä ei ole saatu konkreettisia ideoita toiminnan kehittämisestä, mutta järjestettyä toimintaa on kuitenkin kovasti arvostettu. Elokuussa 2013 hanke osallistui nuorisoseurantalolla järjestettyyn Superpäivä kylässä tapahtumaan yhdessä muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Toimintapisteellä lapset saivat mm. tehdä rintanappeja. Syksyllä ryhmä sai uuden ohjaajan ja lisäksi hanketyöntekijä Satu Hackselius vieraili joissakin kokoontumisissa. Syksyllä hanketyöntekijä järjesti nuortenillan, jossa suunniteltiin nuorten elokuvayötapahtumaa ja lisäksi kyseltiin nuorten toiveita oman kylän toiminnasta. Paikalla oli muutama innokas nuori ja he toivoivat kertaluontoista peli-iltaa nuorisoseurantalolle. Tämä ei ehtinyt toteutua hankeaikana, mutta jatkossakin yksittäisten nuorteniltojen järjestäminen on hyvin mahdollista.

9 9 Kymönkoski Hankkeen käynnistyessä toiminnanjohtaja oli yhteydessä Kymönkosken nuorisoseuraan ja tiedusteli halukkuutta osallistua hankkeen toimintaan. Yhteydenotto ei kuitenkaan johtanut toiminnan käynnistymiseen. Mäntylä Hankkeen käynnistyessä toiminnanjohtaja oli yhteydessä Mäntylän kyläyhdistykseen, mutta säännöllinen toiminta ei käynnistynyt. Kesällä 2013 Nurkkishanke ja Mäntylän kyläyhdistys kuitenkin toteuttivat yhteistyössä lasten toimintapäivän kylätalolla ja sen ympäristössä. Kylätalolla oli puuhapiste ja pihalla sai ajaa mönkijällä ja pelailla isolla joukolla. Ulkona syötiin myös eväitä ja lopuksi mentiin rantaan uimaan ja onkimaan. Päivään osallistui kaikenikäisiä lapsia ja nuoria sekä lasten vanhempia. Niinilahti Säännölliset kokoontumiset alkoivat Niinilahden kylätalolla vuonna Toimintaan on osallistunut enimmäkseen ala-asteikäisiä lapsia. Ryhmän vetäjänä toimi aluksi 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja, ensin Jyri Pajumäki ja myöhemmin Sanna Lappalainen. Keväällä 2013 toiminta loppui kesken kauden, koska kävijöitä ei ollut tarpeeksi. Kylätalolla oli myös seurakunnan kerhotoimintaa, eikä siihenkään riittänyt tarpeeksi kävijöitä. Syksystä 2013 lähtien kokoontumisia on järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa hyvällä menestyksellä. Kävijöitä on ollut runsaasti, uusi yhteistyö on ollut antoisaa ja vetäjinä toimivat varttuneet nuoret Anniina Palonen ja Maarit Timonen ovat aktiivisia ja innostuneita. Vuodesta 2012 lähtien on tehty onnistunutta yhteistyötä Niinilahden kyläyhdistyksen kanssa ja osallistuttu lukuisiin kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Keväällä 2012 hanke oli mukana laskiais- ja pääsiäistapahtumissa. Lisäksi järjestettiin linnunpönttöpäivä kyläläisten avustuksella sekä luontopolku. Niinilahdessa lasten vanhemmat ovat aktiivisesti esittäneet toiveita toiminnan järjestämisestä ja yhteistyö on ollut antoisaa. Syksyllä 2012 ryhmän toiminta painottui erityisesti näytelmäharrastukseen. Ohjaajana oli harrastajanäyttelijä Saara Kananen ja ryhmä valmisti pienet näytelmät kyläyhdistyksen isänpäiväjuhlaan ja joulun puurojuhlaan.

10 10 Keväällä 2013 hanke järjesti lapsille toimintaa Niinilahden kyläyhdistyksen järjestämillä puutarhamessuilla. Lapsiperheet viihtyivät messuilla hyvin, kun lapsille oli erilaisia piha-aktiviteetteja sekä luontopolku. Syksyllä säännöllinen toiminta käynnistyi yhteistyössä seurakunnan kanssa ja ryhmä tuotti jälleen pienen näytelmän kyläyhdistyksen puurojuhlaan. Puurojuhlan yhteydessä järjestettiin pihalle myös lasten tonttupolku. Syksyn aikana hanketyöntekijä järjesti kylätalolla elokuvayön suunnitteluun liittyvän nuortenillan, jossa oli tarkoitus kysellä myös nuorten toiveita oman kylän toiminnasta. Yksittäistä tapahtumaa pidettiin mahdollisena, mutta toisaalta nuoret ovat melko kiireisiä ja harrastavat paljon, joten asia ei edennyt tässä vaiheessa. Hankkeen aikana kylätalolle hankittiin mm. askartelutarvikkeita ja lautapelejä.ryhmän kokoontumisissa on esimerkiksi leivottu, liikuttu, leikitty, askarreltu ja pelailtu. Soliskylä Soliskylän kylätalolla säännöllinen toiminta käynnistyi kevätkaudella Kävijät ovat olleet pääasiassa ala-asteikäisiä ja vetäjinä toimivat aluksi Annika Ala- Korpi ja Jonna Markkanen. Syksystä 2012 kevääseen 2013 ryhmän vetäjinä olivat Inga Kokkoniemi ja Saara Puustinen, syksyllä 2013 Minja Niskanen ja Enni Siekkinen. Kaikki vetäjät ovat varttuneita nuoria. Soliskylällä hankkeen toiminta on painottunut säännöllisiin kokoontumisiin, joissa on mm. leikitty, ulkoiltu, askarreltu, leivottu ja pelattu. Kylätalolle hankittiin toimintasuunnitelman mukaisesti askartelutarvikkeita ja lautapelejä. Keväällä 2012 järjestettiin kyläläisten avustuksella linnunpönttöjen nikkarointipäivä. Soliskylällä ei ole ollut sellaista kylätoimintaa, johon hanke olisi voinut osallistua. Syksyllä 2013 elokuvayön suunnitteluun liittyvässä nuortenillassa kartoitettiin myös varttuneempien nuorten toiveita oman kylän toiminnasta. Keskustaan on sen verran lyhyt matka, että nuoret tuntuvat suuntaamaan mieluummin sinne, mikäli heille jää ylimääräistä vapaa-aikaa.

11 11 Nuorten elokuvayö Koska palkkakuluihin varattua rahoitusta ei käytetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, hankkeeseen haettiin muutosta ja saatiin lupa järjestää nuorten yhteinen tapahtuma Viitasaaren keskustan alueella. Jo keväällä 2013 suunniteltiin alustavasti nuorten elokuvayötä. Elokuussa pidettiin suunnittelupalaveri Kino Saaren yrittäjä Marko Nykäsen ja muutamien nuorten kanssa. Nuorille päätettiin esittää kaksi elokuvaa, joista ainakin toinen olisi uutuuselokuva. Ajankohdaksi sovittiin perjantai ja kyseisenä ajankohtana ensi-iltaan tuli nuoria kiinnostava elokuva Nälkäpeli vihan liekit. Toista elokuvaa päätettiin miettiä myöhemmin. Sivukylien nuoria ajatellen perjantai oli ehdottomasti paras päivä, koska silloin nuoret voivat jäädä keskustaan koulupäivän jälkeen. Lauantaina monella olisi vaikeuksia saada kyytiä. Hanketyöntekijä järjesti syksyn aikana nuortenillat kaikilla hankkeeseen osallistuvilla kylillä. Nuorten tavoittaminen oli vaikeaa, mutta paikalle saapuneilta kysyttiin mielipiteitä toisesta esitettävästä elokuvasta ja mahdollisesta muusta oheistoiminnasta tapahtuman aikana. Lopulta toiseksi elokuvaksi valikoitui Kalevala uusi aika. Nuorisotalon teatterissa on 153 paikkaa ja vastaava määrä lippuja oli jaossa nuorille ennakkoon. Elokuvayöstä tiedotettiin kouluilla ja nuorisotalolla sekä mm. kaupungin ja 4H-yhdistyksen verkkosivuilla. Yläasteella, lukiolla ja ammattikoululla myös kuulutettiin asiasta ja kaikilla kouluilla käytiin jakamassa lippuja ennakkoon. Lippuja oli jaossa myös kaupungintalon neuvonnassa ja lipun saattoi lisäksi varata puhelimitse. Elokuvayöstä oli pieni ennakkojuttu myös Wiita-Sanomissa ilmestyneessä 4H-liitteessä. Tapahtumailtana nuorisotalo avattiin klo 20. Aluksi soitettiin musiikkia ja ohjelmassa oli vapaata oleskelua. Ensimmäinen elokuva alkoi klo 21, toinen alkoi noin puolen tunnin jaloittelutauon jälkeen. Nuorten toiveiden mukaisesti myynnissä oli pizzapaloja, kahvia, virvokkeita ja hedelmiä, mutta kävijät eivät kuitenkaan innostuneet näitä ostamaan. Tapahtuma päättyi toisen elokuvan loppuessa klo 02, jolloin lähes kaikki nuoret poistuivat suoraan odottaviin kyyteihin.

12 12 Kalevala keräsi 45 katsojaa ja Nälkäpeli 88 katsojaa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 93 eri nuorta. Kaikki ennakkolipun hakeneet eivät saapuneet paikalle. Erityisesti Nälkäpeli oli nuorten mieleen ja yleisesti tapahtumasta pidettiin. d. Aikataulu Hankkeen toimenpiteet toteutettiin ajalla Hankesuunnitelmaan kirjattu alkuperäinen toteutusaikataulu oli Hankkeen käynnistyminen kuitenkin viivästyi suunnitellusta aikataulusta. Nuorten ryhmät aloittivat toimintansa Keihärinkoskella, Keitelepohjassa ja Niinilahdessa vuoden 2011 aikana, mutta vasta vuoden 2012 alussa järjestettiin tiedotustilaisuudet kylätaloilla yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Tämän jälkeen laadittiin ryhmille toimintasuunnitelmat. Viivästyneen käynnistymisen vuoksi hankkeen toteuttamiselle anottiin ja saatiin jatkoaikaa asti. Aluksi hankkeen käynnistyminen viivästyi, koska 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja ei kyennyt osoittamaan riittävästi työaikaa hankkeen toteuttamiseen. Suunnitelman mukaan 1/3 toiminnanjohtajan työajasta olisi varattu hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen. 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja vaihtui , mikä lisäsi haasteita entisestään. Uusi toiminnanjohtaja joutui käyttämään suuren osan työajastaan perehtymällä myös muihin kuin hankkeeseen liittyviin asioihin. Toimintaa haittasi lisäksi 4H-yhdistyksen vaikea taloustilanne. Toimenpiteiden aikataulu on esitetty taulukossa 2.

13 13 Taulukko 2. Hankkeen toimenpiteiden aikataulu. Ajankohta Toimenpiteet Tulos 2011 Yhteydenotot kyläyhdistyksiin ja Toiminta käynnistyi 3 kylällä, muihin yhteistyötahoihin, tiedotus, hankkeesta tiedotettiin toiminnan käynnistyminen yhteistyötahoille, nuorisokellarin kunnostustöitä Keihärinkoskella 1-2 / 2012 Yhteydenotot kyläyhdistyksiin, kyläillat kylätaloilla, väliraportointi Kyläillat 4 kpl, ajatuksia ja toiveita toiminnasta, toiminta käynnistyi 4. kylällä Kevät 2012 Kesä 2012 Ryhmille toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot, ryhmät toimivat, yhteistyö kyläyhdistysten kanssa Kesäloma, ei aktiivista toimintaa Toimivia ryhmiä 5, teemapäivät 3 kpl, 1 lasten disko, mukana olo kyläyhdistysten tapahtumissa 3 kpl, tarvikehankintoja kylätaloille Syksy 2012 Ryhmien toiminta jatkuu 5 vakiintunutta ryhmää, uusia ohjaajia ryhmille, tarvike- ja pelihankintoja kylätaloille, 1 nuorten elokuvaretki, mukana olo kyläyhdistysten tapahtumissa 2 kpl Kevät 2013 Kesä 2013 Syksy 2013 Väliraportointi, ryhmien toiminta vakiintunutta, yhteydenpito kyläyhdistyksiin Lasten toimintapäivät, yökerho Keihärinkoskella, Ryhmien toiminnan jatkuminen, uudet ryhmäohjaajat hanketyöntekijän, palkkaaminen, nuorten tapahtuman suunnittelu Viitasaaren keskustaan Mukana olo kyläyhdistysten tapahtumissa 3 kpl, 1 nuorten elokuvaretki, 1 nuorten keilausretki, biljardipöydän kunnostus, 1 nuorten disko Lasten toimintapäivät 2 kpl, 1 nuorten yökerho, mukana olo 1 kyläyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa Ryhmät aloittivat uusien ohjaajien voimin, nuorten elokuvayö Viitasaaren keskustassa, osallistuminen 1 kylätapahtumaan, toiminnanohjaaja Satu Hackselius , palautteen kerääminen, loppuraportointi e. Resurssit Hankkeen hallinnoinnista, toteutuksen organisoinnista ja osittain myös toteutuksesta on vastannut Viitasaaren 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja (Mari Ikähei-

14 14 monen asti, Heli Hyttinen asti). Nuorten ryhmiä ovat ohjanneet tai ohjauksessa avustaneet myös 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajat Niina Heikura, Jyri Pajumäki, Sanna Lappalainen ja Satu Hackselius sekä useat varttuneet nuoret (yhteensä 15 kappaletta). Sanna Lappalainen on lisäksi osallistunut lukuisiin kyläyhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Hanke on ollut mukana kyseisissä tapahtumissa tuottamalla niiden yhteyteen lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa. Toiminnanohjaajien palkkaukseen ei ole voitu käyttää hankkeelle myönnettyä rahoitusta, koska heidän palkkaukseensa on saatu palkkatukea. Syys-joulukuussa 2013 Satu Hackselius toimi hankkeessa palkattuna tuntityöntekijänä Nuorten kokoontumisia ja tapahtumia on järjestetty Keihärinkosken, Mäntylän, Niinilahden ja Soliskylän kylätaloilla sekä Keitelepohjan nuorisoseurantalolla. Hanke on maksanut tilojen käytöstä vuokraa 200 vuodessa, jos toiminta on ollut säännöllistä ja vakiintunutta. Kokoontumistilat keittiöineen ovat olleet nuorten käytössä, joten toimintaa on voinut suunnitella monipuolisesti. Hankeaikana kylätaloille on hankittu lasten ja nuorten toimintaa tukevia tarvikkeita kuten saksia ja muita askartelutarvikkeita, lautapelejä, palloja, sählymailoja ja leipomistarvikkeita. Keihärinkosken kylätalon alakerrassa on erityisesti nuorille tarkoitettu tila, nuorisokellari. Kellarilla tehtiin pienimuotoisia kunnostustoimia kuten seinien maalausta. Myös siellä oleva biljardipöytä kunnostettiin. Hankkeen käytössä ovat olleet 4H-yhdistyksen toimistotilat Viitasaaren kaupungintalolla. Hankeaikana kolmasosa toimiston vuokrasta on katettu hankerahoituksella. 4H-yhdistyksen tavoin hanke on voinut käyttää myös Viitasaaren kaupungintalon kopiointipalveluita. f. Toteutuksen organisaatio Viitasaaren 4H-yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa äänioikeus on jokaisella 14 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen mukaisesti ja edustaa yhdistystä. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

15 15 Viitasaaren 4H-yhdistyksen hallitus : Sami Wiik, puheenjohtaja Riitta Kemppainen, varapuheenjohtaja Hannele Kivelä, jäsen Saila Koljonen, jäsen Marjaana Kotilainen, jäsen Janne Varis, jäsen Johanna Moisio, varajäsen (-2012) Marko Niskanen, varajäsen Marjaleena Närhisalo, varajäsen (-2012) Riikka Saaranen, varajäsen (2013-) Terhi Saaranen, varajäsen (2013-) Toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Mari Ikäheimonen asti ja Heli Hyttinen Toimenpiteiden toteutuksesta on vastannut yhdistyksen toiminnanjohtaja. Kirjanpitäjänä on ollut Terttu Paananen Sydän-Suomen Taloushallinta Oy:stä. g. Kustannukset ja rahoitus Hankkeen käynnistyttyä 4H-yhdistys sai Viitasaaren kaupungilta 5000 korotonta lainaa. Kyseisen rahoituksen turvin hankkeen toimenpiteitä voitiin toteuttaa yhdistyksen vaikeassa taloustilanteessa. Laina maksettiin takaisin, kun hankkeesta saatiin ensimmäinen maksatus. Tämän jälkeen yhdistyksen taloustilanne koheni ja toimenpiteitä on voitu toteuttaa oman rahoituksen turvin. h. Raportointi ja seuranta Hankkeesta on tehty vuosiraportit ja täytetty seurantatietolomakkeet vuosittain. Lisäksi jokaiseen maksuhakemukseen on liitetty kuvaus hankkeen toteuttamisesta. Hankkeesta on tehty yhteensä viisi muutoshakemusta, jotka on käsitelty 4H-yhdistyksen hallituksessa. Muutoshakemuksilla on haettu hankkeelle jatkoaikaa sekä hyväksyntää kustannusarvion sisäisiin muutoksiin. Neljästä muutoshakemuksesta tehtiin päätös ELY-keskuksessa ja viidennen hakemuksen muutokset arvioitiin niin vähäisiksi, ettei erillistä muutospäätöstä tarvittu.

16 16 Vuonna 2012 kaikille hankkeessa mukana oleville kylille ja ryhmille laadittiin toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot. Kyläilloista ja muista tapaamisista laadittiin muistioita yhteensä 25 kappaletta. Toiminnanjohtaja on seurannut hankkeen taloutta ja toteutuneita kustannuksia säännöllisesti ja tiedottanut asiasta myös 4H-yhdistyksen hallitusta. Hankkeen päättyessä hanketyöntekijä on pyytänyt suullista palautetta hankkeeseen osallistuneilta kylätoimijoilta, nuorilta, vanhemmilta ja ohjaajilta. Palautteet kirjattiin muistioiksi. i. Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelmassa mainitaan, että ongelmakohdaksi saattaa muodostua nuorten sitoutuminen toimintaan. Aktiiviset nuoret harrastavat paljon ja aikataulujen yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Kyläseurat saattavat myös suhtautua epäilevästi nuorten toimintaan omissa tiloissaan. Monilla kylien nuorilla on paljon harrastuksia ja toisaalta monet varttuneet nuoret lähtevät heti peruskoulun jälkeen muualle opiskelemaan. Nuorten tavoittaminen ja innostaminen toimimaan omalla kylällä osoittautui haasteelliseksi ja vaikeaksikin. Ala-asteikäisten lasten toiminnalle sen sijaan tuntuu olevan enemmän kysyntää ja tarvetta. Aikataulujen yhteensovittaminen ja toiminnan suunnittelu on haastavaa, koska nuoria ei ole paljon ja pienellä porukalla on kullakin omat menot, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi koulu vie paljon aikaa. Toimintaan osallistumista ohjaavat myös kaverisuhteet. Esimerkiksi Keihärinkosken aktiivisesti toiminut nuorten ryhmä oli tavallaan liiankin tiivis, jolloin uusien kävijöiden ei ollut kovin helppoa tulla mukaan toimintaan, vaikka se olikin kaikille avointa. Toisaalta jos yksi nuori jäi pois kokoontumisesta koulukiireiden vuoksi, niin välttämättä muutkaan eivät tulleet paikalle. Lopulta tiiviin porukan hajotessa toiminta oli vaarassa loppua kokonaan ja sitä jouduttiin käynnistelemään uudestaan. Jatkuvuus ja kävijöiden riittäminen muodostuu helposti ongelmaksi pienillä kylillä.

17 17 Varsinkin hankkeen alussa kylillä saattoi olla pientä epäluuloisuutta nuorten toimintaa kohtaan. Monilla kylillä ennakkoluulot kuitenkin vähenivät hankkeen aikana ja nuorten ja aikuisten yhteistoiminta lisääntyi. Tästä ovat hyvänä osoituksena esimerkiksi Keihärinkosken kylätalolla järjestetyt diskot. Suunnitelmallinen toiminta lasten ja nuorten parissa edellyttää osaavia ohjaajia. Nuoret tarvitsevat kannustusta ja taustatukea omille projekteilleen ja ideoilleen. Nuorten vaihtuessa toiminnan suunnittelukin on usein aloitettava alusta. Myös ohjaajien vaihtuminen hankaloittaa toiminnan jatkumista. Hankkeen toteuttamista hidasti se, että 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalla oli vaikeuksia osoittaa riittävästi työaikaa hankkeen toimenpiteille. Tätä hankaloitti entisestään se, että toiminnanjohtaja vaihtui hankkeen toteuttamisen aikana. Alkuvaiheessa toteutusta haittasi lisäksi yhdistyksen heikko taloustilanne. Ajoittain 4H-yhdistyksellä ei myöskään ollut käytettävissä yhtään toiminnanohjaajaa. 4.3 Yhteistyökumppanit Keihärinkosken kyläyhdistys Keitelepojan nuorisoseura Keski-Suomen Kylät ry Mäntylän kyläyhdistys Niinilahden kyläyhdistys Soliskylän kyläyhdistys Viitasaaren seurakunta Viitasaaren kaupunki Viisari ry 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen tulokset on esitetty taulukossa 3. Osallistuneisiin kyliin on laskettu myös Mäntylän kylä, jossa järjestettiin vain yksi kesätapahtuma. Säännöllistä toimintaa järjestettiin hankeaikana neljällä kylällä. Toimenpiteisiin osallistuneiden nuorten määrä sisältää kaikki 7-28-vuotiaat nuoret, jotka ovat osallistuneet säännöllisiin kokoontumisiin ja jotka on tilastoitu muissa tapahtumissa. Hankkeen järjestämiin tapahtumiin sisältyvät kyläillat, teema- ja toimintapäivät sekä nuorten elokuvayö. Kokonaisuutena asetetut tavoitteet toteutuivat melko hyvin.

18 18 Taulukko 3. Hankkeen tulokset. Määrälliset tulokset Osallistuneet kylät 5 Toimivat ryhmät 5 Toimenpiteisiin osallistuneet nuoret 221 Tapahtumiin osallistuneet aikuiset 56 Nuorten kokoontumiset -Tapaamiskerrat yhteensä 332 -Tapaamiset / ryhmä / vuosi (keskimäärin n.) 21 Hankkeen järjestämät tapahtumat 13 Yhteistyö muiden järjestämissä tapahtumissa 12 Yhteistoimintaan osallistuneet seurat, yhdistykset ja organisaatiot 9 Tutustumisretket kylätaloille 0 Laadulliset tulokset Kylätoiminta lisääntyi Kylätalojen käyttö lisääntyi Yhteisöllisyys lisääntyi Omatoimisuus lisääntyi Syntyi uusia yhteistyökuvioita Keihärinkosken nuorisokellarin viihtyisyys parani Nuorisokellarin biljardipöytä kunnostettiin Kylätaloille saatiin pelejä ja muita tarvikkeita Syntyi uutta toimintaa Positiivisen palautteen perusteella ihmisten viihtyisyys ja tyytyväisyys lisääntyivät 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Todennäköisesti kaikkien perustettujen ryhmien toiminta tulee jatkumaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Osallistujilta, vanhemmilta, ohjaajilta ja kylätoimijoilta kysyttiin palautetta hankkeesta joulukuussa 2013 ja se oli pelkästään positiivista. On viihdytty ja tykätty, oltiin kiitollisia tehdystä työstä ja toivottiin kovasti jatkoa toiminnalle. Erityisen merkittävää on ollut tutustuminen ja hyvien suhteiden luominen kyläyhdistyksiin. Kyläyhdistysten kanssa on tehty erittäin onnistunutta yhteistyötä

19 19 kylätapahtuminen järjestämisessä ja tämä tulee jatkumaan edelleen. Ilman hanketta näitä yhteistyökuvioita tuskin olisi syntynyt. On varsin mielekästä järjestää lapsille ja nuorille toimintaa kylätapahtumissa, joihin varmasti tulee osallistujia. Toisaalta kylätoimijat ovat kiitollisia siitä, että he saavat tapahtumiinsa ohjelmaa ja lisäarvoa. Yhteistyön hyöty on molemminpuolinen. Keihärinkosken nuorisokellarilla yritetään jatkaa avointa nuorisotalotyyppistä toimintaa, jos sinne saadaan jatkossa riittävästi kävijöitä. Aktiivisen ryhmän hajoamisen jälkeen toiminta on jälleen käynnistymisvaiheessa. Nuorten kiinnostuksen mukaan kylillä voidaan jatkossa järjestää yksittäisiä nuorteniltoja. Kesän 2013 hyvien kokemusten innoittamana kesäisin on tarkoitus järjestää myös lasten toimintapäiviä eri kylillä. Esimerkiksi kesälle 2014 on asetettu tavoitteeksi kolme toimintapäivää. 6. Allekirjoitukset ja päiväys Viitasaari Sami Wiik Puheenjohtaja Viitasaaren 4H-yhdistys Satu Hackselius Toiminnanjohtaja Viitasaaren 4H-yhdistys

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 12.00 PAIKKA Yläaste, Saint Gilles Croix de vie KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 101 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 7.3.2016 Klo 16.30 PAIKKA Narvan monari KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 103 2 KOKOUKSEN AVAUS... 103 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 96 Nuorisovaltuuston kokous AIKA 8.2.2016 Klo 16.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 98 2 KOKOUKSEN AVAUS... 98 3 PUHEENJOHTAJAN JA

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

TUTUSTUMISMATKA PORTUGALI

TUTUSTUMISMATKA PORTUGALI TUTUSTUMISMATKA PORTUGALI 30.3-3.4.2016 Kokoontuminen Santermen asemalle Villa da Marmeleira Villa da Marmeleira on pieni kylä 80 km Lissabonista pohjoiseen jossa asukkaita n. 500. Portugalissa on samankaltaisia

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Hankkeen toteutusaika 10.3.2016-30.5.2018 Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Projektipäällikkö (50% työajalla) Merja Kaija

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Raportti Darts- esitttelyillasta Tuusulan Riihikallion nuorisotalolla 4.11.2015 Suomen Dartsliitto Eteläinen Piiri ry on aloittanut yhteistyön eteläisen Suomen nuorisotalojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Satu Sjöholm/Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto/Liikuntatoimi

Satu Sjöholm/Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto/Liikuntatoimi 18.2.2014 Satu Sjöholm/Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto/Liikuntatoimi Painopisteenä lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksia jaettaessa ovat koulupäivän monipuoliseen liikunnallistamiseen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yhteenveto kyselyn tuloksista Yhteenveto kyselyn tuloksista Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset ja kaupungin johdon tapaamiset 2013/6 2014/1 1 Yleistä kyselystä Lähetettiin sähköpostitse n. 50 yhdistykselle tai edustajalle Vastauksia

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan!

Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan! Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa 2015-2016 Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan! Miksi lähdettiin projektiin? Haettiin muotoa diakoniselle perhetyölle Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa.

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla Tiedotustilaisuudet Karstun seuratalolla 9.8.2016 Salon kaupungintalolla 10.8.2016 Jaana Joutsen Teemahanke yleisesti Leader-ryhmän kehittämishanke, jossa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Sivistyslautakunta 16.6.2016 70, oheismateriaali Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman arviointi lv 2015-16 Ohjaajat Anne Laukkanen Mirja Malinen (tiistaisin) Merja Miettinen Annika Niskanen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2010

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2010 Lapin toimintayksikkö 3.6.2010 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

TOIMINTATUKIHAKEMUS 2018

TOIMINTATUKIHAKEMUS 2018 Hakijan tiedot (Täytä kaikki kohdat. Muutoin tukea ei voida maksaa.) Hakija Rekisteröity Kyllä Ei Jäsenmäärä, joista alle 29 vuotiaita ja yli 65 vuotiaita Toiminta-alue (kylä) Toiminta-alueella asukkaita/harrastajia

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2013 Sivu 99

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2013 Sivu 99 KOKOUSAIKA 11.12.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kojo Katariina Haavisto Marika Bondfolk Aaron

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Luokanopettaja. Luokanopettaja. Ortodoksiuskonnon tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja / iltapäiväkerhonohjaaja

Luokanopettaja. Luokanopettaja. Ortodoksiuskonnon tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja / iltapäiväkerhonohjaaja Oppilaat Luokka Oppilasmäärä Opettaja 1-2 Pihlaja 9 Nina 1-Koivu 18 Riikka 1-Kuusi 19 Tiina 2-Mänty 21 Iina 2-Vaahtera 20 Hanna 3A 21 Kristiina 3B 22 Pauliina 4. lk 22 Saara 5. lk 17 Marjo 6. lk 24 Peter

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot