NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE"

Transkriptio

1 NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE Loppuraportti VIITASAAREN 4H-YHDISTYS RY Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 2 1. Hankkeen toteuttaja Viitasaaren 4H-yhdistys ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Nurkkis Kylätalosta nurkka nuorille Hankkeen numero Yhteenveto hankkeesta Hanke toteutettiin ajalla Hankkeen hallinnoinnista ja toimenpiteiden toteutuksesta vastasi Viitasaaren 4H-yhdistys. Hankkeen tuloksena perustettiin nuorten ryhmiä Keihärinkoskelle, Keitelepohjaan, Niinilahteen ja Soliskylälle. Nuorten ryhmät ovat kokoontumisten lisäksi tehneet myös joitakin retkiä. Ryhmien toiminta tulee jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kylätaloille hankittiin esimerkiksi lautapelejä sekä askartelu- ja leipomistarvikkeita nuorten ja muidenkin kylätalon käyttäjien käyttöön. Keihärinkoskella kunnostettiin biljardipöytä ja parannettiin nuorten kokoontumistilan viihtyisyyttä. Nuorten kokoontumisten lisäksi hanke järjesti monia tapahtumia, joista viimeisimpänä nuorten elokuvayö. Olimme mukana myös lukuisissa kyläyhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja onnistuimme luomaan antoisaa yhteistyötä niin kylätoimijoiden kuin muidenkin organisaatioiden kanssa. Nuoria aktivoitiin, kylätalojen käyttöä lisättiin ja uutta toimintaa käynnistettiin. Hankkeeseen osallistuneilta tahoilta kerätty palaute oli pelkästään positiivista ja kiitollista. 4. Kuvaus hankkeesta 4.1 Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista Leader-toimintalinjaa: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen. Hankkeen toimenpiteitä ovat kylien kunnostus ja kehittäminen (Leader-toimenpiteet linjalla 3).

3 3 Hanke edistää maaseudun asuin- ja vapaa-ajanympäristön vetovoimaisuutta erityisesti nuorten keskuudessa. Kyläyhteisöjä ja erityisesti kylien nuoria asukkaita aktivoidaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Toiminnassa hyödynnetään ja parannetaan olemassa olevia rakenteita kuten kunnostettuja kylätaloja. Asukkaiden palveluiden laatua, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä parannetaan. Toimenpiteen 322 (Kylien kunnostus ja kehittäminen) tavoitteena on maaseudun aktiivinen kylätoiminta, joka luo monipuolisia kehittäjäverkostoja ja yhteistyötä sekä kasvattaa sosiaalista pääomaa. Hankkeen sisällöllisiin toimenpiteisiin kuuluvat paikallisyhteisöjen ja kylien asukkaiden aktivointi sekä toiminnan kehittäminen kylätaloille. Hankkeen avulla tuodaan lisäarvoa kylien elinoloihin, parannetaan viihtyvyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. b. Hankkeen tavoitteet Hankkeen ensisijaiseksi kohderyhmäksi on kirjattu 7-28-vuotiaat hajaasutusalueiden lapset ja nuoret. Muita kohderyhmiä ovat kyläyhdistykset ja muut kyläkunnilla toimivat seurat ja yhdistykset, kylien asukkaat, perheet ja kesäasukkaat. Tavoitteena on aktivoida kylien nuoret ja kylätoimijat yhdessä tekemään kylätaloista myös lasten ja nuorten tarpeisiin soveltuvia. Hanke myös tuottaa lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa kyläkunnilla. Tavoitteena on, että ainakin kolmelle kylälle syntyisi vakiintunut nuorten toimintaryhmä. Tarkoitus olisi saada mukaan myös yläasteikäisiä nuoria, jotka eivät yleensä osallistu perinteiseen nuoremmille suunnattuun kerhotoimintaan. Hankeaikana on tarkoitus perustaa 3-5 nuorten toimintaryhmää, jotka laativat hankkeen työntekijän avustuksella toimintasuunnitelman ja toteuttavat sen hankkeen sitä varten varaamalla avustuksella. Toiminnan arvioinnin ja raportoinnin jälkeen päätetään mahdollisen uuden toiminnan käynnistämisestä. Hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty taulukossa 1.

4 4 Taulukko 1. Hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Määrälliset tavoitteet Osallistuvia kyliä 3-5 Toimenpiteisiin osallistuvia nuoria Yhteistoimintaan osallistuvia seuroja ja yhdistyksiä 10 Nuorten kokoontumiset -Tapaamiskerrat yhteensä Tapaamiset / ryhmä / vuosi n. 12 Tutustumisretket kylätaloille 3-5 Laadulliset tavoitteet Kylätoiminnan aktivointi Kylätalojen käyttöasteen lisääminen Ilkivallan väheneminen Yhteisöllisyyden lisääntyminen Omatoimisuuden lisääntyminen Toteutettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nuorteniltojen järjestäminen vaikkapa kerran kuussa, nuorten oman tilan kunnostaminen kylätalolla, lasten toimintapäivän järjestäminen kylätalolla, pienimuotoinen retki, kesäleiri tai jokin muu nuorten tarpeelliseksi kokema toiminta. Nuorten ryhmät voivat vierailla toistensa luona eri kylillä, jolloin voidaan jakaa ideoita ja hyviä käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä nuorisotoimijoiden, kyläyhdistysten ja muiden kyläkunnilla toimivien yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi kaupungin tai seurakunnan nuoriso-ohjaaja voi käydä pitämässä nuorteniltoja kylien nuorille. Kylätoimijat ovat mukana suunnittelemassa toimintaa ja heidän kanssaan sovitaan esimerkiksi kylätalojen käyttöön liittyvistä pelisäännöistä. Hankkeen tuella voidaan lisäksi hankkia kylätaloille esimerkiksi lautapelejä tai muita pelivälineitä lasten ja nuorten käyttöön. 4.2 Hankkeen toteutus c. Toimenpiteet Hankkeen käynnistyminen vuonna 2011 Toiminnanjohtaja oli yhteydessä sellaisten kylien kyläyhdistyksiin, joissa nuorten toimintaa voitaisiin mahdollisesti käynnistää. Yhteydenottoja eri kylille oli

5 5 yhteensä kuusi ja toiminta käynnistyi alkuvaiheessa kolmella kylällä. Hankkeen tiedotetta jaettiin yhteistyökumppaneille mm. Viitasaaren kaupungin järjestämässä kyläillassa. Hankkeesta tiedotettiin myös muille Keski-Suomen 4Hyhdistyksille ja sitä esiteltiin Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n maaseutujaostolle. Lisäksi hanketta esiteltiin Keski-Suomen maaseutugaalassa. Toiminnanjohtaja osallistui Viisari ry:n hanketreffeille ja neuvotteli hankkeen toimenpiteisiin osallistumisesta Viitasaaren kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi hän ohjasi ja rohkaisi hankkeeseen osallistuvia nuoria toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kolmella kylällä alkoivat lasten ja nuorten ryhmien säännölliset kokoontumiset joko varttuneiden nuorten tai 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajan vetäminä. Keihärinkosken nuorisokellarilla alettiin suunnitella pieniä nuorisotilan kunnostustoimenpiteitä. Nuoret esimerkiksi maalasivat kellarin seiniä syksyllä Kyläillat talvella 2012 Hankkeeseen osallistuvilla kylillä (Keihärinkoski, Keitelepohja, Niinilahti ja Soliskylä) pidettiin kyläillat tammi-helmikuussa Kyläilloista ilmoitettiin paikallislehti Viitasaaren Seudussa. Niistä tiedotettiin myös kyläyhdistysten puheenjohtajille ja kylien nuorille, jotka puolestaan tiedottivat asiasta omilla kylillään. Paikalle kutsuttiin nuoria sekä kylätoimijoita ja muita asiasta kiinnostuneita. Iltojen aikana pyydettiin sekä nuorilta että aikuisilta toiveita ja ideoita siitä, miten kylätaloja voitaisiin hyödyntää nuorten toiminnassa ja millaista toimintaa nuorille voitaisiin järjestää. Toiminnanjohtaja laati kyläilloista muistiot sekä keskustelujen pohjalta toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot kullekin kylälle. Keihärinkoski Keihärinkosken kylätalolla nuorten toiminta käynnistyi heti vuonna Alussa nuorten ryhmän ohjaajana toimi 4H-toiminnanohjaaja Niina Heikura, myöhemmin toiminnanohjaaja Jyri Pajumäki. Syksyn mittaan suunniteltiin nuorisokellarin seinien ja lattian maalausta ja mahdollisia värivaihtoehtoja. Seinät saatiinkin maalattua syksyn aikana.

6 6 Jo alkuvaiheessa nuoret toivoivat esimerkiksi leffailtaoja, elokuva- tai keilausretkeä, yhteistä leipomista tai ruuanlaittoa, lautapelejä ja tilan viihtyisyyden parantamista. Kaikki toiveet eivät olleet hankkeen puitteissa toteuttamiskelpoisia, kuten digiboksi, kaiuttimet, playstation, musiikkilaitteet, dvd-soitin jne. Syksyn aikana leivottiin esimerkiksi pitsaa, asennettiin kellarin seinälle naulakko ja hankittiin kunnollinen roskis. Keihärinkosken kylätalolla on koko hankeajan kokoontunut kaksi ryhmää: varttuneemmat nuoret kellarilla ja ala-asteikäiset lapset kylätalon yläkerrassa. Lasten ryhmää ovat ohjanneet varttuneet nuoret, vuodesta 2011 kevääseen 2013 Anni Aalio ja Elina Argillander sekä syksyllä 2013 Nina Kauppinen. Nina Kauppista avusti hanketyöntekijä Satu Hackselius. Ryhmien kokoontumiset alkoivat vakiintua jo kevätkaudella Vuonna 2012 nuorisokellarin ohjaajina toimivat välillä vapaaehtoiset nuoret Ville Hulkkonen ja Giia Manninen, koska 4H-yhdistyksellä ei ollut koko ajan käytössä toiminnanohjaajaa. Sekä kevään että syksyn aikana ohjauksesta vastasi ajoittain toiminnanohjaaja Sanna Lappalainen. Nuorisokellarilla vierailivat ohjaajina myös Viitasaaren kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijät, mikä ilahdutti nuoria. Hanketoiminnan myötä kylän nuorten ja aikuisten yhteistoiminta alkoi lisääntyä ja ennakkoluulot vähenivät. Nuoret olivat mukana kylätalon pihatalkoissa keväällä 2012 ja he saivat myös luvan järjestää kylätalolla diskon ala-asteikäisille lapsille. Järjestämiseen osallistuivat myös kaupungin nuorisotyöntekijät. Vuoden 2012 aikana toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä alkoi lisääntyä. Toimintasuunnitelman mukaisesti nuorten käyttöön hankittiin askartelutarvikkeita, leivottiin ja tehtiin ruokaa ja katsottiin elokuvia kellarilla. Syksyllä 2012 toteutettiin nuorten toivoma elokuvaretki Jyväskylään. Keihärinkosken nuoria on yritetty kannustaa omatoimiseen varainhankintaan, jolloin he voisivat hankkeen päättymisen jälkeenkin toteuttaa esimerkiksi toivomiaan elokuvaretkiä ja muuta mahdollista toimintaa. Rahaa voitaisiin kerätä esimerkiksi myymällä leivonnaisia. Nuorisoryhmälle avattiin tarkoitusta varten oma pankkitili. Nuorten kanssa on myös alustavasti suunniteltu mahdollisia pienimuotoisia projekteja, joiden toteuttamiseen he voisivat hakea ulkopuolista ra-

7 7 hoitusta (esim. 4H Itse tehty raha). Heitä on kaikin tavoin yritetty aktivoida suunnittelemaan ja toteuttamaan oman näköistä ja itselle mieleistä toimintaa. Vuoden 2013 alusta lähtien nuorten ohjaajana toimi toiminnanohjaaja Sanna Lappalainen. Talvella 2013 nuorisokellarin biljardipöytä kunnostettiin Viitasaaren kaupungin nuorten työpajalla. Kaupunki lahjoitti kunnostuksen jälkeen kylätalolle uudet mailat ja pallot. Kevätkauden aikana hankkeen ja Keihärinkosken kyläyhdistyksen välinen yhteistyö lisääntyi ja hanketta pyydettiin mukaan kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Nuorisokellarille saatiin kevään aikana uusia kävijöitä. Keväällä saatiin järjestää nuorten disko kylätalolla ja tehtiin uusi elokuvaretki Jyväskylään. Kesällä järjestettiin kylätalolla nuorten toivoma yökerho eli yön yli kestävä kokoontuminen. Ohjelmassa oli mm. tikkupullan ja makkaran paistoa, elokuvien katselua ja yöpyminen kylätalolla. Nuorten avustuksella järjestettiin myös lasten avoin toimintapäivä, jossa oli mm. poniratsastusta, mönkijällä ajoa, askartelua ja mukavaa yhdessäoloa. Hanke järjesti lapsille toimintaa myös Keihärinkosken kalavestivaaleilla heinäkuussa. Syyskaudella lasten ryhmä sai uuden ohjaajan. Nuorisokellarin toiminta hiljeni hieman, koska aiemmin toimintaan osallistuneista nuorista osa ei enää asunut Keihärinkoskella tai ei muista syistä osallistunut toimintaan. Hanketyöntekijä Satu Hackselius kuitenkin ylläpiti toimintaa ja mukaan saatiin muutamia innostuneita nuoria, joiden kanssa toimintaa on suunniteltu osittain uusista lähtökohdista. Kaikkia toimintasuunnitelmassa suunniteltuja nuorisokellarin kunnostustoimenpiteitä ei hankeaikana toteutettu. Esimerkiksi sisäkaton uusiminen olisi ollut arvioitua suurempi ja hankalampi remontti, eikä se olisi kustannustenkaan puolesta onnistunut hankkeen puitteissa. Kellarille on kuitenkin tuotu mm. käytettyjä mattoja, sohvia, nojatuoleja, naulakko, tauluja ja seinäkello. Siellä on myös kahvinkeittomahdollisuus. Hankkeen päätteeksi kylätalolle hankittiin vielä muutamia lautapelejä ja leikkikirja.

8 8 Keitelepohja Keitelepohjan toiminta on keskittynyt nuorisoseurantalolle ja hanke on ollut yhteistyössä Keitelepohjan nuorisoseuran kanssa. Keitelepohjassa säännölliset kokoontumiset alkoivat vuonna Ryhmässä on ollut pääasiassa alaasteikäisiä lapsia ja ryhmän vetäjänä ovat toimineet varttuneet nuoret, Maarit Huuskonen vuodesta 2011 kevääseen 2013 ja Anni Friman syksyllä Nuorisoseurantalolle hankittiin askartelutarvikkeita, leipomisvälineitä kuten kulhoja ja lastoja, lautapelejä ja sählymailoja. Keväällä 2012 seurakunnan nuorisoohjaaja vieraili nuortenillan merkeissä ja lisäksi järjestettiin kaikille avoin valokuvauksen teemapäivä. Lasten ryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja vakiintuneesti koko hankeajan. Toimintaan on kuulunut mm. pelailua, ulkoilua, elokuvien katselua, keilausretki, leipomista, askartelua ja monenlaista yhdessäoloa. Varttuneita nuoria Keitelepohjassa on vain vähän ja heitä on ollut hankala tavoittaa ja aktivoida mukaan toimintaan. Kylätoimintakin on melko hiljaista, joten yhteisiä tapahtumia ei ole juuri ollut. Hanke on kuitenkin osallistunut vuosittain nuorisoseurantalolla järjestettyyn kylän joululaulutapahtumaan. Kyläläisiltä ei ole saatu konkreettisia ideoita toiminnan kehittämisestä, mutta järjestettyä toimintaa on kuitenkin kovasti arvostettu. Elokuussa 2013 hanke osallistui nuorisoseurantalolla järjestettyyn Superpäivä kylässä tapahtumaan yhdessä muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Toimintapisteellä lapset saivat mm. tehdä rintanappeja. Syksyllä ryhmä sai uuden ohjaajan ja lisäksi hanketyöntekijä Satu Hackselius vieraili joissakin kokoontumisissa. Syksyllä hanketyöntekijä järjesti nuortenillan, jossa suunniteltiin nuorten elokuvayötapahtumaa ja lisäksi kyseltiin nuorten toiveita oman kylän toiminnasta. Paikalla oli muutama innokas nuori ja he toivoivat kertaluontoista peli-iltaa nuorisoseurantalolle. Tämä ei ehtinyt toteutua hankeaikana, mutta jatkossakin yksittäisten nuorteniltojen järjestäminen on hyvin mahdollista.

9 9 Kymönkoski Hankkeen käynnistyessä toiminnanjohtaja oli yhteydessä Kymönkosken nuorisoseuraan ja tiedusteli halukkuutta osallistua hankkeen toimintaan. Yhteydenotto ei kuitenkaan johtanut toiminnan käynnistymiseen. Mäntylä Hankkeen käynnistyessä toiminnanjohtaja oli yhteydessä Mäntylän kyläyhdistykseen, mutta säännöllinen toiminta ei käynnistynyt. Kesällä 2013 Nurkkishanke ja Mäntylän kyläyhdistys kuitenkin toteuttivat yhteistyössä lasten toimintapäivän kylätalolla ja sen ympäristössä. Kylätalolla oli puuhapiste ja pihalla sai ajaa mönkijällä ja pelailla isolla joukolla. Ulkona syötiin myös eväitä ja lopuksi mentiin rantaan uimaan ja onkimaan. Päivään osallistui kaikenikäisiä lapsia ja nuoria sekä lasten vanhempia. Niinilahti Säännölliset kokoontumiset alkoivat Niinilahden kylätalolla vuonna Toimintaan on osallistunut enimmäkseen ala-asteikäisiä lapsia. Ryhmän vetäjänä toimi aluksi 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja, ensin Jyri Pajumäki ja myöhemmin Sanna Lappalainen. Keväällä 2013 toiminta loppui kesken kauden, koska kävijöitä ei ollut tarpeeksi. Kylätalolla oli myös seurakunnan kerhotoimintaa, eikä siihenkään riittänyt tarpeeksi kävijöitä. Syksystä 2013 lähtien kokoontumisia on järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa hyvällä menestyksellä. Kävijöitä on ollut runsaasti, uusi yhteistyö on ollut antoisaa ja vetäjinä toimivat varttuneet nuoret Anniina Palonen ja Maarit Timonen ovat aktiivisia ja innostuneita. Vuodesta 2012 lähtien on tehty onnistunutta yhteistyötä Niinilahden kyläyhdistyksen kanssa ja osallistuttu lukuisiin kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Keväällä 2012 hanke oli mukana laskiais- ja pääsiäistapahtumissa. Lisäksi järjestettiin linnunpönttöpäivä kyläläisten avustuksella sekä luontopolku. Niinilahdessa lasten vanhemmat ovat aktiivisesti esittäneet toiveita toiminnan järjestämisestä ja yhteistyö on ollut antoisaa. Syksyllä 2012 ryhmän toiminta painottui erityisesti näytelmäharrastukseen. Ohjaajana oli harrastajanäyttelijä Saara Kananen ja ryhmä valmisti pienet näytelmät kyläyhdistyksen isänpäiväjuhlaan ja joulun puurojuhlaan.

10 10 Keväällä 2013 hanke järjesti lapsille toimintaa Niinilahden kyläyhdistyksen järjestämillä puutarhamessuilla. Lapsiperheet viihtyivät messuilla hyvin, kun lapsille oli erilaisia piha-aktiviteetteja sekä luontopolku. Syksyllä säännöllinen toiminta käynnistyi yhteistyössä seurakunnan kanssa ja ryhmä tuotti jälleen pienen näytelmän kyläyhdistyksen puurojuhlaan. Puurojuhlan yhteydessä järjestettiin pihalle myös lasten tonttupolku. Syksyn aikana hanketyöntekijä järjesti kylätalolla elokuvayön suunnitteluun liittyvän nuortenillan, jossa oli tarkoitus kysellä myös nuorten toiveita oman kylän toiminnasta. Yksittäistä tapahtumaa pidettiin mahdollisena, mutta toisaalta nuoret ovat melko kiireisiä ja harrastavat paljon, joten asia ei edennyt tässä vaiheessa. Hankkeen aikana kylätalolle hankittiin mm. askartelutarvikkeita ja lautapelejä.ryhmän kokoontumisissa on esimerkiksi leivottu, liikuttu, leikitty, askarreltu ja pelailtu. Soliskylä Soliskylän kylätalolla säännöllinen toiminta käynnistyi kevätkaudella Kävijät ovat olleet pääasiassa ala-asteikäisiä ja vetäjinä toimivat aluksi Annika Ala- Korpi ja Jonna Markkanen. Syksystä 2012 kevääseen 2013 ryhmän vetäjinä olivat Inga Kokkoniemi ja Saara Puustinen, syksyllä 2013 Minja Niskanen ja Enni Siekkinen. Kaikki vetäjät ovat varttuneita nuoria. Soliskylällä hankkeen toiminta on painottunut säännöllisiin kokoontumisiin, joissa on mm. leikitty, ulkoiltu, askarreltu, leivottu ja pelattu. Kylätalolle hankittiin toimintasuunnitelman mukaisesti askartelutarvikkeita ja lautapelejä. Keväällä 2012 järjestettiin kyläläisten avustuksella linnunpönttöjen nikkarointipäivä. Soliskylällä ei ole ollut sellaista kylätoimintaa, johon hanke olisi voinut osallistua. Syksyllä 2013 elokuvayön suunnitteluun liittyvässä nuortenillassa kartoitettiin myös varttuneempien nuorten toiveita oman kylän toiminnasta. Keskustaan on sen verran lyhyt matka, että nuoret tuntuvat suuntaamaan mieluummin sinne, mikäli heille jää ylimääräistä vapaa-aikaa.

11 11 Nuorten elokuvayö Koska palkkakuluihin varattua rahoitusta ei käytetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, hankkeeseen haettiin muutosta ja saatiin lupa järjestää nuorten yhteinen tapahtuma Viitasaaren keskustan alueella. Jo keväällä 2013 suunniteltiin alustavasti nuorten elokuvayötä. Elokuussa pidettiin suunnittelupalaveri Kino Saaren yrittäjä Marko Nykäsen ja muutamien nuorten kanssa. Nuorille päätettiin esittää kaksi elokuvaa, joista ainakin toinen olisi uutuuselokuva. Ajankohdaksi sovittiin perjantai ja kyseisenä ajankohtana ensi-iltaan tuli nuoria kiinnostava elokuva Nälkäpeli vihan liekit. Toista elokuvaa päätettiin miettiä myöhemmin. Sivukylien nuoria ajatellen perjantai oli ehdottomasti paras päivä, koska silloin nuoret voivat jäädä keskustaan koulupäivän jälkeen. Lauantaina monella olisi vaikeuksia saada kyytiä. Hanketyöntekijä järjesti syksyn aikana nuortenillat kaikilla hankkeeseen osallistuvilla kylillä. Nuorten tavoittaminen oli vaikeaa, mutta paikalle saapuneilta kysyttiin mielipiteitä toisesta esitettävästä elokuvasta ja mahdollisesta muusta oheistoiminnasta tapahtuman aikana. Lopulta toiseksi elokuvaksi valikoitui Kalevala uusi aika. Nuorisotalon teatterissa on 153 paikkaa ja vastaava määrä lippuja oli jaossa nuorille ennakkoon. Elokuvayöstä tiedotettiin kouluilla ja nuorisotalolla sekä mm. kaupungin ja 4H-yhdistyksen verkkosivuilla. Yläasteella, lukiolla ja ammattikoululla myös kuulutettiin asiasta ja kaikilla kouluilla käytiin jakamassa lippuja ennakkoon. Lippuja oli jaossa myös kaupungintalon neuvonnassa ja lipun saattoi lisäksi varata puhelimitse. Elokuvayöstä oli pieni ennakkojuttu myös Wiita-Sanomissa ilmestyneessä 4H-liitteessä. Tapahtumailtana nuorisotalo avattiin klo 20. Aluksi soitettiin musiikkia ja ohjelmassa oli vapaata oleskelua. Ensimmäinen elokuva alkoi klo 21, toinen alkoi noin puolen tunnin jaloittelutauon jälkeen. Nuorten toiveiden mukaisesti myynnissä oli pizzapaloja, kahvia, virvokkeita ja hedelmiä, mutta kävijät eivät kuitenkaan innostuneet näitä ostamaan. Tapahtuma päättyi toisen elokuvan loppuessa klo 02, jolloin lähes kaikki nuoret poistuivat suoraan odottaviin kyyteihin.

12 12 Kalevala keräsi 45 katsojaa ja Nälkäpeli 88 katsojaa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 93 eri nuorta. Kaikki ennakkolipun hakeneet eivät saapuneet paikalle. Erityisesti Nälkäpeli oli nuorten mieleen ja yleisesti tapahtumasta pidettiin. d. Aikataulu Hankkeen toimenpiteet toteutettiin ajalla Hankesuunnitelmaan kirjattu alkuperäinen toteutusaikataulu oli Hankkeen käynnistyminen kuitenkin viivästyi suunnitellusta aikataulusta. Nuorten ryhmät aloittivat toimintansa Keihärinkoskella, Keitelepohjassa ja Niinilahdessa vuoden 2011 aikana, mutta vasta vuoden 2012 alussa järjestettiin tiedotustilaisuudet kylätaloilla yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Tämän jälkeen laadittiin ryhmille toimintasuunnitelmat. Viivästyneen käynnistymisen vuoksi hankkeen toteuttamiselle anottiin ja saatiin jatkoaikaa asti. Aluksi hankkeen käynnistyminen viivästyi, koska 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja ei kyennyt osoittamaan riittävästi työaikaa hankkeen toteuttamiseen. Suunnitelman mukaan 1/3 toiminnanjohtajan työajasta olisi varattu hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen. 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja vaihtui , mikä lisäsi haasteita entisestään. Uusi toiminnanjohtaja joutui käyttämään suuren osan työajastaan perehtymällä myös muihin kuin hankkeeseen liittyviin asioihin. Toimintaa haittasi lisäksi 4H-yhdistyksen vaikea taloustilanne. Toimenpiteiden aikataulu on esitetty taulukossa 2.

13 13 Taulukko 2. Hankkeen toimenpiteiden aikataulu. Ajankohta Toimenpiteet Tulos 2011 Yhteydenotot kyläyhdistyksiin ja Toiminta käynnistyi 3 kylällä, muihin yhteistyötahoihin, tiedotus, hankkeesta tiedotettiin toiminnan käynnistyminen yhteistyötahoille, nuorisokellarin kunnostustöitä Keihärinkoskella 1-2 / 2012 Yhteydenotot kyläyhdistyksiin, kyläillat kylätaloilla, väliraportointi Kyläillat 4 kpl, ajatuksia ja toiveita toiminnasta, toiminta käynnistyi 4. kylällä Kevät 2012 Kesä 2012 Ryhmille toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot, ryhmät toimivat, yhteistyö kyläyhdistysten kanssa Kesäloma, ei aktiivista toimintaa Toimivia ryhmiä 5, teemapäivät 3 kpl, 1 lasten disko, mukana olo kyläyhdistysten tapahtumissa 3 kpl, tarvikehankintoja kylätaloille Syksy 2012 Ryhmien toiminta jatkuu 5 vakiintunutta ryhmää, uusia ohjaajia ryhmille, tarvike- ja pelihankintoja kylätaloille, 1 nuorten elokuvaretki, mukana olo kyläyhdistysten tapahtumissa 2 kpl Kevät 2013 Kesä 2013 Syksy 2013 Väliraportointi, ryhmien toiminta vakiintunutta, yhteydenpito kyläyhdistyksiin Lasten toimintapäivät, yökerho Keihärinkoskella, Ryhmien toiminnan jatkuminen, uudet ryhmäohjaajat hanketyöntekijän, palkkaaminen, nuorten tapahtuman suunnittelu Viitasaaren keskustaan Mukana olo kyläyhdistysten tapahtumissa 3 kpl, 1 nuorten elokuvaretki, 1 nuorten keilausretki, biljardipöydän kunnostus, 1 nuorten disko Lasten toimintapäivät 2 kpl, 1 nuorten yökerho, mukana olo 1 kyläyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa Ryhmät aloittivat uusien ohjaajien voimin, nuorten elokuvayö Viitasaaren keskustassa, osallistuminen 1 kylätapahtumaan, toiminnanohjaaja Satu Hackselius , palautteen kerääminen, loppuraportointi e. Resurssit Hankkeen hallinnoinnista, toteutuksen organisoinnista ja osittain myös toteutuksesta on vastannut Viitasaaren 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja (Mari Ikähei-

14 14 monen asti, Heli Hyttinen asti). Nuorten ryhmiä ovat ohjanneet tai ohjauksessa avustaneet myös 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajat Niina Heikura, Jyri Pajumäki, Sanna Lappalainen ja Satu Hackselius sekä useat varttuneet nuoret (yhteensä 15 kappaletta). Sanna Lappalainen on lisäksi osallistunut lukuisiin kyläyhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Hanke on ollut mukana kyseisissä tapahtumissa tuottamalla niiden yhteyteen lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa. Toiminnanohjaajien palkkaukseen ei ole voitu käyttää hankkeelle myönnettyä rahoitusta, koska heidän palkkaukseensa on saatu palkkatukea. Syys-joulukuussa 2013 Satu Hackselius toimi hankkeessa palkattuna tuntityöntekijänä Nuorten kokoontumisia ja tapahtumia on järjestetty Keihärinkosken, Mäntylän, Niinilahden ja Soliskylän kylätaloilla sekä Keitelepohjan nuorisoseurantalolla. Hanke on maksanut tilojen käytöstä vuokraa 200 vuodessa, jos toiminta on ollut säännöllistä ja vakiintunutta. Kokoontumistilat keittiöineen ovat olleet nuorten käytössä, joten toimintaa on voinut suunnitella monipuolisesti. Hankeaikana kylätaloille on hankittu lasten ja nuorten toimintaa tukevia tarvikkeita kuten saksia ja muita askartelutarvikkeita, lautapelejä, palloja, sählymailoja ja leipomistarvikkeita. Keihärinkosken kylätalon alakerrassa on erityisesti nuorille tarkoitettu tila, nuorisokellari. Kellarilla tehtiin pienimuotoisia kunnostustoimia kuten seinien maalausta. Myös siellä oleva biljardipöytä kunnostettiin. Hankkeen käytössä ovat olleet 4H-yhdistyksen toimistotilat Viitasaaren kaupungintalolla. Hankeaikana kolmasosa toimiston vuokrasta on katettu hankerahoituksella. 4H-yhdistyksen tavoin hanke on voinut käyttää myös Viitasaaren kaupungintalon kopiointipalveluita. f. Toteutuksen organisaatio Viitasaaren 4H-yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa äänioikeus on jokaisella 14 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen mukaisesti ja edustaa yhdistystä. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

15 15 Viitasaaren 4H-yhdistyksen hallitus : Sami Wiik, puheenjohtaja Riitta Kemppainen, varapuheenjohtaja Hannele Kivelä, jäsen Saila Koljonen, jäsen Marjaana Kotilainen, jäsen Janne Varis, jäsen Johanna Moisio, varajäsen (-2012) Marko Niskanen, varajäsen Marjaleena Närhisalo, varajäsen (-2012) Riikka Saaranen, varajäsen (2013-) Terhi Saaranen, varajäsen (2013-) Toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Mari Ikäheimonen asti ja Heli Hyttinen Toimenpiteiden toteutuksesta on vastannut yhdistyksen toiminnanjohtaja. Kirjanpitäjänä on ollut Terttu Paananen Sydän-Suomen Taloushallinta Oy:stä. g. Kustannukset ja rahoitus Hankkeen käynnistyttyä 4H-yhdistys sai Viitasaaren kaupungilta 5000 korotonta lainaa. Kyseisen rahoituksen turvin hankkeen toimenpiteitä voitiin toteuttaa yhdistyksen vaikeassa taloustilanteessa. Laina maksettiin takaisin, kun hankkeesta saatiin ensimmäinen maksatus. Tämän jälkeen yhdistyksen taloustilanne koheni ja toimenpiteitä on voitu toteuttaa oman rahoituksen turvin. h. Raportointi ja seuranta Hankkeesta on tehty vuosiraportit ja täytetty seurantatietolomakkeet vuosittain. Lisäksi jokaiseen maksuhakemukseen on liitetty kuvaus hankkeen toteuttamisesta. Hankkeesta on tehty yhteensä viisi muutoshakemusta, jotka on käsitelty 4H-yhdistyksen hallituksessa. Muutoshakemuksilla on haettu hankkeelle jatkoaikaa sekä hyväksyntää kustannusarvion sisäisiin muutoksiin. Neljästä muutoshakemuksesta tehtiin päätös ELY-keskuksessa ja viidennen hakemuksen muutokset arvioitiin niin vähäisiksi, ettei erillistä muutospäätöstä tarvittu.

16 16 Vuonna 2012 kaikille hankkeessa mukana oleville kylille ja ryhmille laadittiin toimintasuunnitelmat ja kustannusarviot. Kyläilloista ja muista tapaamisista laadittiin muistioita yhteensä 25 kappaletta. Toiminnanjohtaja on seurannut hankkeen taloutta ja toteutuneita kustannuksia säännöllisesti ja tiedottanut asiasta myös 4H-yhdistyksen hallitusta. Hankkeen päättyessä hanketyöntekijä on pyytänyt suullista palautetta hankkeeseen osallistuneilta kylätoimijoilta, nuorilta, vanhemmilta ja ohjaajilta. Palautteet kirjattiin muistioiksi. i. Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelmassa mainitaan, että ongelmakohdaksi saattaa muodostua nuorten sitoutuminen toimintaan. Aktiiviset nuoret harrastavat paljon ja aikataulujen yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Kyläseurat saattavat myös suhtautua epäilevästi nuorten toimintaan omissa tiloissaan. Monilla kylien nuorilla on paljon harrastuksia ja toisaalta monet varttuneet nuoret lähtevät heti peruskoulun jälkeen muualle opiskelemaan. Nuorten tavoittaminen ja innostaminen toimimaan omalla kylällä osoittautui haasteelliseksi ja vaikeaksikin. Ala-asteikäisten lasten toiminnalle sen sijaan tuntuu olevan enemmän kysyntää ja tarvetta. Aikataulujen yhteensovittaminen ja toiminnan suunnittelu on haastavaa, koska nuoria ei ole paljon ja pienellä porukalla on kullakin omat menot, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi koulu vie paljon aikaa. Toimintaan osallistumista ohjaavat myös kaverisuhteet. Esimerkiksi Keihärinkosken aktiivisesti toiminut nuorten ryhmä oli tavallaan liiankin tiivis, jolloin uusien kävijöiden ei ollut kovin helppoa tulla mukaan toimintaan, vaikka se olikin kaikille avointa. Toisaalta jos yksi nuori jäi pois kokoontumisesta koulukiireiden vuoksi, niin välttämättä muutkaan eivät tulleet paikalle. Lopulta tiiviin porukan hajotessa toiminta oli vaarassa loppua kokonaan ja sitä jouduttiin käynnistelemään uudestaan. Jatkuvuus ja kävijöiden riittäminen muodostuu helposti ongelmaksi pienillä kylillä.

17 17 Varsinkin hankkeen alussa kylillä saattoi olla pientä epäluuloisuutta nuorten toimintaa kohtaan. Monilla kylillä ennakkoluulot kuitenkin vähenivät hankkeen aikana ja nuorten ja aikuisten yhteistoiminta lisääntyi. Tästä ovat hyvänä osoituksena esimerkiksi Keihärinkosken kylätalolla järjestetyt diskot. Suunnitelmallinen toiminta lasten ja nuorten parissa edellyttää osaavia ohjaajia. Nuoret tarvitsevat kannustusta ja taustatukea omille projekteilleen ja ideoilleen. Nuorten vaihtuessa toiminnan suunnittelukin on usein aloitettava alusta. Myös ohjaajien vaihtuminen hankaloittaa toiminnan jatkumista. Hankkeen toteuttamista hidasti se, että 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalla oli vaikeuksia osoittaa riittävästi työaikaa hankkeen toimenpiteille. Tätä hankaloitti entisestään se, että toiminnanjohtaja vaihtui hankkeen toteuttamisen aikana. Alkuvaiheessa toteutusta haittasi lisäksi yhdistyksen heikko taloustilanne. Ajoittain 4H-yhdistyksellä ei myöskään ollut käytettävissä yhtään toiminnanohjaajaa. 4.3 Yhteistyökumppanit Keihärinkosken kyläyhdistys Keitelepojan nuorisoseura Keski-Suomen Kylät ry Mäntylän kyläyhdistys Niinilahden kyläyhdistys Soliskylän kyläyhdistys Viitasaaren seurakunta Viitasaaren kaupunki Viisari ry 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen tulokset on esitetty taulukossa 3. Osallistuneisiin kyliin on laskettu myös Mäntylän kylä, jossa järjestettiin vain yksi kesätapahtuma. Säännöllistä toimintaa järjestettiin hankeaikana neljällä kylällä. Toimenpiteisiin osallistuneiden nuorten määrä sisältää kaikki 7-28-vuotiaat nuoret, jotka ovat osallistuneet säännöllisiin kokoontumisiin ja jotka on tilastoitu muissa tapahtumissa. Hankkeen järjestämiin tapahtumiin sisältyvät kyläillat, teema- ja toimintapäivät sekä nuorten elokuvayö. Kokonaisuutena asetetut tavoitteet toteutuivat melko hyvin.

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 4 1.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 4 1.2 KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/17 Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/17 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012

Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/11 Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/11 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot