1. TAUSTA 3 2. YHTEISEN KEHITTÄMISOHJELMAN TARVE 3 3. ALUEELLA TOIMIVAT KEHITTÄJÄT 3 4. OHJELMAN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET 4 5. KEHITTÄMISKOHTEET 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TAUSTA 3 2. YHTEISEN KEHITTÄMISOHJELMAN TARVE 3 3. ALUEELLA TOIMIVAT KEHITTÄJÄT 3 4. OHJELMAN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET 4 5. KEHITTÄMISKOHTEET 4"

Transkriptio

1

2 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. YHTEISEN KEHITTÄMISOHJELMAN TARVE 3 3. ALUEELLA TOIMIVAT KEHITTÄJÄT 3 4. OHJELMAN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET 4 5. KEHITTÄMISKOHTEET PELLOT JA VILJELYKASVIT Peltojen vuokraus ja myynti Erikoiskasvit Tattari/Gluteiiniton, puhdas kaura Marjakasvit Muut erikoiskasvit MAIDONTUOTANTO LIHANTUOTANTO HEVOSTALOUS KOTIMAINEN RUOKA MAASEUTUYRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSET MAATILAN TÖIDEN SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI, TYÖVOIMA UUDET MAATALOUDEN AMMATIT MAASEUTU- JA PUURAKENTAMINEN MAASEUDUN INFRA KYLÄ- JA YHDISTYSTOIMINTA Kylien palvelut Kylien yhteistoiminta Yhdistysten hankehallinnon välirahoitus MUU ALUETTA KOSKEVATTAVA HANKETOIMINTA & ALOITTEET 19 KEHITTÄMISKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN/YHTEENVETO

3 3 / TAUSTA Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen kunnat Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi, Ruovesi ja Virrat sijaitsevat etäällä kasvukeskuksista ja maakuntien keskusseuduista. Maa- ja metsätaloudella, maaseutuyrittäjyydellä ja kylien elinvoimalla on suuri merkitys alueelle. Maakuntien reuna-alueilla jokainen toimiala, yritys, säilyvä tai uusi työpaikka ja palvelu ovat erityisen tärkeitä, sillä näille alueille ei enää keskusseutujen positiivinen vaikutus ulotu yhtä voimakkaana kuin kaupunkien läheisyydessä sijaitseviin kuntiin. Pitkät etäisyydet edellyttävät, että alueella on jatkossakin lähipalveluita ja yritystoimintaa. Olemassa olevien elinkeinojen turvaaminen ja erityisesti uusien elinkeinojen ja työssäkäyntimahdollisuuksien sekä maaseudun vakituisen ja loma-asumisen kehittäminen on tärkeää. 2. YHTEISEN KEHITTÄMISOHJELMAN TARVE Maaseudun kehittämistarpeita on selvitetty v Ylä-Pirkanmaan alueen MASTU hankkeen kyselytutkimuksessa ja v päättyneessä Heidi Tanhuan vetämässä läntisen Keski- Suomen Tietolato hankkeessa. Maaseutuyrittäjät kokevat, että yritystoiminnan kehittämiseen tarvitaan apua liittyen investointien ja sukupolvenvaihdosten suunnitteluun ja aktivoimiseen, tilojen välisen yhteistyön lisäämiseen sekä tilan kannattavuuteen ja johtamiseen liittyvien asioiden kehittämiseen. Biotalous on maaseudun suuri mahdollisuus, johon liittyy mm. bioenergian tuotanto, energiatehokkuus ja puurakentamisen edistäminen. Loma-asumisen, luonto-, kokous- ja kylämatkailun kehittäminen nähdään myös mahdollisuutena. Maaseudulla vapaa-ajan ja ympärivuotisen asumisen näkökulmasta keskeisiksi asioiksi nousivat palvelujen turvaaminen lähipalveluin - erityisesti vanhuspalveluiden kehittämiselle on tarvetta. Maaseudulla asuminen kiinnostaa yhä useampaa ihmistä asumisen monet valinnanmahdollisuudet houkuttelevat muuttamaan maaseudulle. Moni asuu jo lähes puolet vuodesta kakkosasunnollaan ja noin vapaa-ajan asunnosta lähes kymmenellä prosentilla on jo ympärivuotisen asumisen valmiudet. Kunnilla on keskeinen rooli maankäytön ja kaavoituksen ohjaajina maallemuuton edistämisessä. 3. ALUEELLA TOIMIVAT KEHITTÄJÄT Alueen maaseudun kehittämiseen osallistuvat monet yhdistykset, yhtiöt, oppilaitokset, valtion ja kuntien viranomaiset, rahoituslaitokset sekä yrittäjät: mm. paikalliset tuottaja-, metsänhoito- ja kyläyhdistykset, MTK Keski-Suomi ja Pirkanmaa, pankit, Keulink Oy, Jykes Oy, Jämsek Oy, JAMK, JAO, POKE, Vesuri ryhmä ry, PoKo ry, Pirkan kylät, Keski-Suomen kylät ry, Pro Agria Pirkanmaa, Keski-Suomi ja E-S/ Häme, Keski-Suomen ELY -keskus, Pirkanmaan ELY -keskus, kunnat sekä maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen tukihallinto- ja kehittämisyksikkö. Myös keskeiset tiedotusvälineet mm. SuurKeuruu, Jämsän Seutu, KMV -lehti, Petäjävesi-lehti, Kuhmoisten Sanomat, Ruovesi-lehti, Suomenselän sanomat, Aamulehti, Keskisuomalainen ja Yleisradio ovat myös tärkeitä maaseudun kehittäjiä.

4 4 / OHJELMAN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET Ohjelman suunniteltu rahoitus tulee monesta pienestä lähteestä kunkin kehittämiskohteen mukaan. EU:n uusi ohjelmarahoituskausi koskee vuosia , jolloin tulevat voimaan myös uudet hakuohjeet. Rahoituksen haku avautunee vasta v alussa. Ohjelman toimenpiteiden rahoittamiseen on käytettävissä esimerkiksi ELY -keskusten myöntämä tuki eri rahastoista, toimintaryhmien hallinnoima leader hankerahoitus ja eri kuntien oma maaseudun kehittämiseen mahdollisesti varaama rahoitus. Lisäksi Keuruun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikölle varataan jo vuodelle 2014 määräraha, jonka kustannusvaikutus kohdistuu niihin kuntiin, joiden alueella kutakin kehittämiskohdetta toteutetaan. Yksikön työntekijöiden kehittämistyö on kuitenkin kustannusvaikutukseltaan neutraalia virkatyötä, jonka rahoittamiseen kaikki alueen kunnat osallistuvat samassa suhteessa kuin hallintoyksikön kustannuksiin. Ohjelman kehittämiskohteiden toteuttamista rahoittavat myös yksityiset henkilöt, yritykset ja yhdistykset. 5. KEHITTÄMISKOHTEET Ohjelma koostuu kehittämiskohteista, jotka nousivat esiin Tietolato hankkeen haastattelujen aikana ja jotka ovat hyvin samantapaisia myös Ylä-Pirkanmaalla MASTU (Maaseutuyritysten ja maaseudun yhdistysten tulevaisuus Ylä-Pirkanmaalla 2015) -hankkeen selvityksessä. Ohjelmassa huomioidaan soveltuvin osin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmat sekä toimintaryhmien vielä valmisteilla olevat tulevaa kautta koskevat ohjelmat. Kehittäminen kohdistuu ohjelmassa maatalous- ja maaseutuyrittämiseen sekä kylien kehittämiseen, jotta jatkossa kylien elinvoima tekee maaseudusta yhä kiinnostavamman paikan asua, elää, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Tavoitteena on, että kohdekohtaisia toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan kunkin esityksen alle laaditun taulukon mukaisesti. Taulukoissa on esitetty toimenpiteen toteuttaja, aikataulu sekä mahdollinen rahoitus. Toimenpide toteutetaan koko yhteistoiminta-alueella, ellei erikseen ole mainittu alueen osaa tai yksittäisiä kuntia. Yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnon kehittämisyksikkö päivittää ohjelmaa ja kehittämiskohteita koko suunnitellun toteuttamisen ajan. Ohjelmaan kootaan ja päivitetään myös kaikki lähiaikoina päättyneet ja meneillään olevat tätä aluetta koskettavat paikalliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset kehittämishankkeet kohderyhmittäin, jotta päällekkäistä kehittämistyötä tai - hankkeita ei tehdä. Ohjelma on siis elävä ja muuttuva sekä hyvin avoin uusille ideoille ja aloitteille PELLOT JA VILJELYKASVIT Peltojen vuokraus ja myynti Peltojen vuokraukseen ja myyntiin liittyy usein paljon tunteita ja päätös vuokrauksesta tai myynnistä on vaikea tehdä. Tarvitaan luotettavaa ja puolueetonta tahoa, joka opastaa kuinka vuokraus tai myynti voidaan toteuttaa. Alueen maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat toimia tällaisena puolueettomana ja luotettavana tahona ja tarvittaessa kannustaa luopuvia tiloja pellon vuokraukseen tai myyntiin aktiiviviljelijöille.

5 5 / 24 Peltojen vuokrauksen/myynnin edistäminen Tukihallinto- ja kehittämisyksikkö Kustannusneutraali Kunnilla on omistuksessa peltoa, jota vuokrataan viljelijöille. Tähän saakka vuokrauksen kilpailuttamisessa on pääsääntöisesti käytetty kriteerinä hintaa. Kunnat voivat halutessaan kilpailuttaa pellon vuokrauksen siten, että kilpailutuksessa huomioidaan myös laadulliset seikat: vuokrasopimukset tulee kilpailuttaa siten, että käytetään kriteerinä mahdollisimman pitkää vuokrakautta, jolloin viljelijän on mahdollista panostaa enemmän kunnossapitotoimiin ja tiloilla investointien suunnittelu on varmemmalla pohjalla - viljelijät voivat sitoutua myös ympäristötuen erityistukisopimuksiin saadessaan riittävän pitkät vuokrasopimukset. Tarjouspyynnöissä hinnan lisäksi kilpailutuksessa tulee huomioida peltojen kunnostus ja viljelykunnon ylläpito sekä myös logistinen etäisyys. Kuntien pellon vuokrasopimusten kilpailutus yhteistoimintaalueen maaseutuhallinnon kehittämisyksikölle Yhteistoiminta-alueen kuntien päätökset Kustannusneutraali Peltojen vuokrasopimusten kilpailutukseen yhteiset kriteerit Tukihallinto- ja kehittämisyksikkö Valmistelu opinnäytetyönä Kustannusneutraali Hukkakauratorjuntaa tehostetaan Pirkanmaan puolella palkkaamalla 4H-yhdistyksen nuoria hukkakauran tarkkailuun: v Ruovesi, v Mänttä-Vilppula Erikoiskasvit Tattari/gluteiiniton, puhdas kaura Sopimusviljelijöitä ja tattarin luomutuottajia tarvitaan lisää - kehittämisyksikössä voidaan toimia tiedon välittäjinä ja resurssien mukaan myös ohjata viljelijöitä yhteistyöhön tuotannon osalta. Tattarin sato vaihtelee erittäin paljon vuosittain, joten tarvitaan tutkimustietoa siitä, miten viljelyyn saadaan varmuutta. Viljely sopii erityisesti pienille kasvinviljelytiloille. Päättyneet hankkeet: Tattarin viljelyn kehittämiseksi MTT:n hallinnoima ja Ylä-Pirkanmaan tattariosuuskunnan yhteistyössä toteuttama tutkimushanke, joka on toteutettu Ylä-Pirkanmaalla. Tulevaisuudessa on tarpeen kouluttaa viljelijöitä, maaseutuelinkeinoviranomaisia sekä neuvontaa tarjoavia tahoja.

6 6 / 24 Toimivat hankkeet: Kasvi-Idea Keski-Suomessa tiedonvälityshanke ; luomu- ja erikoiskasvit, lähiruoka, v ohjelmakaudesta johtuvat tukimuutokset / ProAgria K-S Esiselvitys gluteeiinittoman kauran viljelymahdollisuuksista Kehittämisyksikkö, tattariosuuskunta,,toteutus opinnäytetyönä 2014 Kehittämisyksikkö Selvitys tattarin eri viljelymenetelmien vaikutuksesta satotasoon; vertailu E-S/Pirkanmaa 2016 Gluteiinittoman kauran/tattarin viljelyn koulutuksen ja neuvonnan organisointi alueella hankkeena Kehittämisyksikkö organisoi, palvelu ostetaan neuvojilta 2015 Kehittämisyksikkö, tattarinviljelijät tattariosuuskunta Marjakasvit Alueella on useita marjanviljelijöitä, joilla on tarvetta kehittää tuotantoaan ja siihen liittyvää osaamista. Tarvetta on esimerkiksi laatukoulutuksen järjestämiseen ja laatujärjestelmien auditointiin. Laatutarhakoulutus ja auditointi tulevat pakollisiksi niille yrittäjille, jotka toimittavat marjaa teollisuuteen ja jatkojalostukseen. Toimivat hankkeet: - Uusien yrittäjien aktivointi marjantuotantoon ( mm. mansikka), koulutus toiminnasta kiinnostuneille. Kehittämisyksikkö organisoi, toteutus ostopalveluna Kehittämisyksikkö, viljelijät Laatutarhakoulutuksen järjestäminen alueen marjanviljelijöille sekä järjestelmän auditointi Tarpeen selvittäminen Jämsä - Petäjävesi- Kuhmoinen, Pirkan- Toteutettu Keuruu-Multia -alueella ProAgria K-S Tarveselvitys Kehittämisyksikkö/opinnäytetyö. Toteutus ProAgria K-S, Pirkanmaa Kunnat, viljelijät Kehittämisyksikkö

7 7 / 24 maa Muut erikoiskasvit Valkuais- ja öljykasvit, kumina ja kaali ovat alueemme eri osissa tärkeitä erikoiskasveja, joiden viljelytekniikka- ja laatukoulutustarve sekä mahdollisesti viljelyn laajentamistarve huomioidaan ohjelmassa. Valkuais- ja öljykasvien tuotannolla pystytään hillitsemään maatilojen rehu- ja energiakustannuksia. Kumina on vakiinnuttanut asemansa alueen viljelykasvina ja uusia viljelysopimuksia tehdään rajoitetusti. Kaalinviljely on Keuruulla pääosin Vaissi Oy:n jalostustehtaan sopimustuotantoa, mutta myös Jämsässä ja Pirkanmaalla on kaalintuottajia. Päättyneitä hankkeita: - Toimivia hankkeita: - Koulutustarveselvitys Aloite Kehittämisyksikkö, toteutus opinnäytetyönä 2015 Kehittämisyksikkö 5.2. MAIDONTUOTANTO Yhteistoiminta-alueella on maidontuottajia v kpl. Tavoitteena on, että tuotettava maitomäärä ei vähene, vaikka tilaluku jonkin verran pienenee. Vuonna 2015 tapahtuvan maitokiintiöiden poistamisen vaikutus pyritään minimoimaan. Päättyneet hankkeet: Katso kohta 5.6. Toimivat hankkeet: Katso kohta 5.6. Selvitys kehitystarpeista, kysely opinnäytetyönä Oppilaitokset Kehittämisyksikkö

8 8 / LIHANTUOTANTO Nautakarjataloutta on v tilalla ja sianlihaa tuottaa 12 ja lampaanlihaa 9 tilaa. Päättyneet hankkeet: Katso. kohta 5.6. Monipuolinen lammas ja vuohi hanke , lammas- ja vuohitilojen tuotannon kehittäminen ja tehostaminen/ ProAgria E-Pohjanmaa Toimivat hankkeet: Katso kohta 5.6. Selvitys kehitystarpeista, kysely opinnäytetyönä Oppilaitokset Kehittämisyksikkö 5.4. HEVOSTALOUS Hevostiloja on v kpl tilakoko ja hevostalouden merkitys vaihtelee hyvin paljon eri tiloilla. Päättyneet hankkeet: Hevosten terveydenhuoltohanke, ; kehittää hevosten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa/suomen hevostietokeskus ry Toimivat hankkeet: Hevosvoimaa tiedotushanke maaseudun hevosyrittäjille /JAMK Selvitys kehitystarpeista, kysely opinnäytetyönä Oppilaitokset Kehittämisyksikkö 5.5. KOTIMAINEN RUOKA Lähiruoka on tuoretta, mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Kuluttajat ovat jo heränneet vaatimaan lähiruokaa kauppojen valikoimiin ja ravintoloihin. Suomalainen syö joka vuosi keskimäärin 153 ateriaa julkisissa keittiöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa tai palvelutaloissa. Julkisen keittiön asiakas ei itse päätä ruokansa alkuperää tai tuo-

9 9 / 24 tantomuotoa. Poliittiset päätökset, hankintayksiköiden toimintatavat ja lähiruokaa tarjoavien yritysten osaaminen määrittävät sen, mitä julkiset keittiöt tarjoavat. Kuluttajien toiveita kunnioittaen lähiruokaa tulee lisätä myös julkisissa hankinnoissa. Lähellä tuotettu ruoka liittyy kestävien hankintojen ketjuun ja se on ilmastomyönteinen valinta. Lähiruoka tukee alueen kasvua ja kehitystä sekä edesauttaa ekologisen kestävyyden periaatetta. Tuottajat haluavat tuottaa raaka-ainetta, mutta jalostajia ei ole lähialueella riittävästi. Päättyneet hankkeet: Keruutuotteet Keski-Suomessa selvityshanke /ProAgria K-S Luomu- ja lähiruuan tarjontaketjujen rakentaminen Pirkanmaalla -elinkeinojen kehittämishanke ; luomutuottajat, raaka-aineiden ostajat, jalostajat, ammattikeittiöt, erikoismyymälät, ravitsemisalan oppilaitokset, parannetaan luomukasvisten saatavuutta, lisätään luomukotieläintuotantoa /ProAgria Pirkanmaa Aitoja Makuja ja Elinvoimaa- AIME ; ruokaketjun mikroyritysten kilpailukyvyn edistäminen, tukee ruokaketjun yrityksiä kilpailuetujen tunnistamisessa ja kehittämisessä, vahvistaa liiketoimintaosaamista/jamk ProRu, pro ruokakulttuuri hanke ; Keski-Suomen ruokaketjun yrittäjyyden edistäminen, laaditaan strategia vuosille /JAMK Toimivat hankkeet: Kasvi-Idea Keski-Suomessa, tiedonvälityshanke, katso kohta Parasta pöytään Pirkanmaalla -hanke ; mikroelintarviketuottajat, poistetaan lähiruuan saatavuuden esteitä, lisää lähiruuan markkinointia /Ahlmanin koulun säätiö Selvitys Palvelu- ja hankintastrategiasta Virroilla ja Ruovedellä Kotikulmilta keittiöön hanke; lähiruuan tuottajien ja kuluttajien toiveiden, tarpeiden ja näkemysten yhteensovittaminen, ratkaisuja ruokapiirien haasteisiin/ Japa ry (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda) Ruokaketjulla kasvuun -hanke, ; keskisuomalaisen lähiruokaketjun rakentaminen, edistetään lähiruuan käyttöä ja parannetaan jalostusastetta/jamk Kehittämishanke lähija luomuruuan määrän lisäämiseksi julkisissa aterioissa. Lähiruuan saatavuuden parantaminen kuluttajille. Kehittämisyksikön aloite, oppilaitokset Toimintaryhmät (sis. kunta- ja yks.rahaa)

10 10 / 24 Lähiruokapiirit Ylä- Pirkanmaalle, malli Keski-Suomesta Aloite Kehittämisyksikkö, toteutus Poko ry 5.6. MAASEUTUYRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Etenkin Keski-Suomessa viljelijät toivovat, että alueella käynnistetään hanke, jolla kehitetään maaseutuyrityksiä ja - yrittäjyyttä sekä tuetaan niiden kilpailukykyä ja jatkuvuutta. Lyhyellä tähtäimellä hankkeen avulla on mahdollista lisätä viljelijöiden osaamista esimerkiksi lupa-asioihin liittyvissä asioissa sekä kannustaa viljelijöitä suunnitelmallisiin investointeihin kouluttamalla ja auttamalla heitä hallitsemaan hakumenettelyä nykyistä paremmin. Päättyneet hankkeet: Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta, koulutushanke ; investointien suunnittelu ja hallinta, rakennusprosessin suunnittelu ja läpivienti, eläinten jalostus, terveys ja hyvinvointi, ruokinta, yrityksen talouden hallinta. Pienryhmätoimintaa /JAMK Kilpailukykyä maidontuotantoon, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa; taloudellinen tulos nousuun, uudet mallit maitotilan johtamiseen /Seinäjoen AMK Toimivat hankkeet: MaitoPisnes koulutushanke ; investoinnit ja tekniikka maitotiloilla, ruokinta ja rehustus, elintarvikelaatua taloudellisesti/ ProAgria K-S ja E-Pohjanmaa MASTU /MTKVirrat Maatilat menestykseen Pirkanmaa, tilojen kannattavuuden ja toimintaedellytysten kehittäminen, investoinnit, tilajohtaminen ja salkunvaihto/ ProAgria Pirkanmaa Potkua maaseudun yritystoimintaan Pirkanmaalla, monipuolistetaan maaseudun elinkeinorakennetta, liitännäiselinkeinot, uusi yritystoiminta, asiakirjojen laatimisessa ja työllistämistuen hakemisessa avustaminen/ ProAgria Pirkanmaa Hankesuunnitelman päivitys Kehittyvä maaseutuyritys, tavoitteena maaseutuyrittäjyyden kilpailukyvyn edistäminen ja investointien aktivoiminen Ke-Mu-Pe-alueella (Jä- Ku?) Vastuullinen toteuttaja JAMK, yhteistyössä tuottajayhdistysten ja kehittämisyksikön sekä ProAgrian kanssa päivitys hanke toiminnassa ELY -keskus, kunnat, kehittämisyksikkö ja viljelijät Pitkällä tähtäimellä pysyvä tapa tarjota investointitukihakemuksiin liittyvää yleisneuvontaa on se, että alueen kehittämisyksikkö tarjoaa palvelua. Myös maaseudun muun yritystoiminnan aktivointiin

11 11 / 24 liittyvät tehtävät sopivat osittain maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtävän kuvaan - asiantuntemusta lisätään tiimikohtaisesti (Keuruu-Multia-Petäjävesi/Jämsä-Kuhmoinen/MäVi-Ruovesi-Virrat) kouluttautumalla ja erikoistumalla. Palvelu ei sisällä investointilaskelmien tekemistä. Maaseudun muun yritystoiminnan osalta toimialue on niin laaja, että siellä tarvitaan sekä yleis- että toimialakohtaista neuvontaa ja koulutusta. Tämän vuoksi tällä osa-alueella tarvitaan hyvää yhteistyötä kaikkien maaseudun kehittämiseen liittyvien toimijoiden kanssa. Kehittämisyksikön henkilöstön koulutus maatalouden investointi- ja rahoitusneuvontaan. Tehtävien määrittely. Maaseudun kehittämisyksikkö Kustannusneutraali Perusmaatalouden investointien aktivointi ja yleisneuvonta esim. rahoituksessa ja lupaasioissa Maaseudun kehittämisyksikkö 2014, syksy Rahoitusvaikutuksiltaan kustannusneutraali Maaseudun muun yritystoiminnan aktivointi, toimialakohtainen yleisneuvonta Maaseudun kehittämisyksikkö, neuvontajärjestöt, oppilaitokset, elinkeinoyhtiöt, toimintaryhmät Kehittämisyksikön osalta kustannusneutraali, yritykset Tiedotuksen tehostaminen: yhteistoimintaalueen nettisivut (Keuruun kaupunki) mm. alueen palvelukalenteri Maaseutuhallinnon tuki- ja kehittämisyksikkö, Keuruun kaupunki Maat.opiskelija/ opinnäyte Kustannusneutraali Kehittämisyksikkö Tietolato -hankkeen aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta, että maaseutuelinkeinoviranomaiset voisivat ottaa vastatakseen joitain ELY -keskuksen maatalouden investointirahoitukseen liittyviä tehtäviä (lomakkeiden tallennus, täydennyspyynnöt). Tästä vaihtoehdosta ei ole vielä Mavin/ELY -keskusten päätöstä. Maaseutuelinkeinoviranomaisten ja ELY -keskusten viranhaltijoiden yhteistyö ja hakemuskäsittelyn uudelleenorganisoinnin mahdollisuuksien selvittäminen Kehittämisyksikkö, ELYkeskukset 2015 Kustannusneutraali

12 12 / SUKUPOLVENVAIHDOKSET Maatilan sukupolvenvaihdos on pitkä ja monimutkainen prosessi, johon tarvitaan neuvontaa. Luopumistukilainsäädännön mukaisten sukupolvenvaihdosten lisäksi ovat yleistymässä muut tavat toteuttaa sukupolvenvaihdoksia. Myös maatilojen yhtiöittäminen ja maatilayhtymät ovat yleistymässä. Vuonna 2011 alueen keskisuomalaisissa kunnissa nuoren viljelijän aloitustukea sai 9 viljelijää ja muita sukupolvenvaihdoksia tehtiin seitsemän. Päättyneet hankkeet: TÄKY+ -koulutushanke (Maatilat kehittymään) ; maatilayritysten taloushallinnan ja sukupolvenvaihdosten edistäminen, ympäristöhoidon yhteistyö /MTK-Keski-Suomi Toiminnassa olevat hankkeet: TARKKA! (2014): maatalousyritysten kilpailukyvyn ja yhteistyön parantaminen ja kehittämistarpeisiin vastaaminen, sukupolvenvaihdosten ja myönteisten ympäristövaikutusten lisääminen valmennus yrityskohtaisesti ja tiedotus /MTK -Keski-Suomi, K-S ELY -keskus Potkua..hanke, ProAgria Pirkanmaa, katso kohta 5.6. Sukupolvenvaihdosja maatilan yhtiömuotojen neuvonnan järjestäminen alueella Aloittavien viljelijöiden opastaminen Starttipaketti + koulutuskierros ProAgria, MTK Keski- Suomi Tukihallinto- ja kehittämisyksikkö + ostopalvelu ProAgria, yrittäjät Kustannusneutraali/Kehittämisyksikkö 5.8. MAATILAN TÖIDEN SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI, TYÖVOIMA Maatila on kokonaisuus, jonka työt organisoidaan ja toteutetaan monin eri tavoin. Kyselytutkimuksessa tuli esiin, että tiloilla tarvittaisiin apua työn organisoinnin kokonaissuunnitteluun. Tiedossa ei ollut tahoa, joka hallitsisi kaikki maatilan työllistämiseen liittyvät toimintatavat (oma työ, ostopalvelu, urakointi, tilojen välinen yhteistyö, konerengas, sopimukset, maatalouslomitus, tilojen välinen työn vaihto sekä palkatun työvoiman käyttö) Tarvetta on käynnistää koko alueelle ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa eri työn organisointiin liittyvistä toimintamalleista sekä myös tilakohtaisesti auttaa tiloja ratkaisemaan maatilan töiden organisointiin ja toteuttamisen liittyviä toiminnallisia, taloudellisia ja sopimuksellisia kysymyksiä. Maatalouslomituspalvelun turvaaminen on tärkeää.

13 13 / 24 Maaseutuyritysten töiden organisointiin liittyvän hankkeen käynnistäminen JAMK, (TE -toimisto, lomahallinto, Kehittämisyksikkö) ELY -keskus, Kehittämisyksikkö, kunnat, yrittäjät, Alueella on maa- ja metsätalouden koulutusta tarjoavia oppilaitoksia, jotka tuottavat osaavaa työvoimaa. On tärkeää, että maatilat, maaseutuyritykset ja maaseutuhallinto toimivat hyvässä yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa ja tarjoavat opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja opinnäytetyön aiheita. Alueellisen maaseutuhallinnon yksikkö sitoutuu ottamaan vuosittain 1-3 työssäoppijaa ja tarjoaa aktiivisesti opiskelijoille opinnäytetyön aiheita: kesäharjoittelijan kustannukset ovat n euroa. PoKo ry:n opinnäytepörssin aktivointi ja toimintamallin laajentaminen Keski-Suomeen Työssä oppimis- ja opinnäytetyöt YTA- yksikössä: esim. hukkakauratarkastukset, maatilojen kehittämistarpeiden päivittäminen Em. tarpeen ilmoittaminen oppilaitoksille Työssä oppimispaikkojen välittäminen opiskelijoille Toimintaryhmät Poko ry ja Vesuriryhmä Maaseutuhallinnon tukihallinto- ja kehittämisyksikkö Oppilaitokset, maaseutuhallinnon tuki- ja kehittämisyksikkö(nettisivuille), tuottajaliitot 2015 Yritykset Kehittämisyksikkö 2015 Yrittäjät 5.9. UUDET MAATALOUDEN AMMATIT Eläinlääkäripulaa voi helpottaa kouluttamalla hyötyeläinterveydenhoitajia. Vastaava järjestelmä on käytössä jo ihmisten sairaanhoidossa, jossa on lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien ammattikunta erikseen. Eläinlääkinnän koulutuksessa voidaan soveltaa samaa käytäntöä. Pilottihankkeen käynnistäminen eläinterveydenhoitajakoulutuksen JAMK ELY -keskus,

14 14 / 24 saamiseksi alueelle. Maatalouden ja maaseudun toimintaympäristö on muuttunut rajusti. Myös viljelijöiltä vaaditaan entistä enemmän kansainvälistä osaamista. Ala kehittyy nopeasti ja usein uusimmat tiedot haetaan internetistä ulkomaisilta sivustoilta tai ulkomaan opintomatkoilta. Myös yritysten kansainvälinen kauppa on lisääntynyt eikä ole harvinaista, että monet tilat hankkivat koneita suoraan ulkomaita itse. Ulkomainen työvoiman käyttö lisääntyy edelleen. Tarvetta on, että luonnonvara-alan koulutuksessa huomioidaan kansainvälistymiseen liittyviä osaamistarpeita. Nykyisen agrologikoulutuksen suuntautumisvaihtoehto voisikin olla esimerkiksi kv -agrologi. Kansainvälisen pilottihankkeen käynnistäminen kumppanuusperiaatteella Saksaan ja Englantiin. TAMK Suorat EU-rahastot MAASEUTU- JA PUURAKENTAMINEN Kunnilla on edelleen kaavoitusmonopoli ja kunnat pystyvät omilla päätöksillään edistämään maaseuturakentamista. Vallalla on ajatus yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä, joka keskittää rakentamista ja palveluja keskusseudulle. Kuitenkin suurin markkinointivaltti maaseuturakentamisessa on väljä, luonnonläheinen asuminen. Kunnilla on merkittävä rooli maankäytön ohjaajina ja myös julkisina rakennuttajina. Kuntien tulee huomioida puurakentamisen mahdollisuudet ja energiatehokkuus kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Jokaisen alueen kunnan tulee ottaa puurakentamisen edistäminen kunnan strategisiin tavoitteisiin. Alueelle tulee saada pilottialueita, joilla puurakentamista voidaan lähteä toteuttamaan. Maaseuturakentamisen mahdollisuuksien hyödyntäminen kuntien maankäytön ja kaavoituksen suunnittelussa Hyvien käytäntöjen levittäminen ja kuntien sitouttaminen puurakentamiseen; Järjestetään 2-3 retkeä ja seminaaria puurakentamisen edistämi- Aloite YTR: kuntien maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavat lautakunnat Kehittämisyksikkö/ Petäjäveden kunta, kunnat Kustannusneutraali 2015 Kehittämisyksikkö, kunnat

15 15 / 24 seksi alueella MAASEUDUN INFRA Maaseudun yritystoiminnan kehittymisen kannalta on välttämätöntä että infra, kuten tiestö ja tietoliikenneyhteydet ovat sellaisessa kunnossa, että ne mahdollistavat kannattavan yritystoiminnan harjoittamisen maaseudulla. Kunnolliset yhteydet turvaavat myös sekä vakituista että vapaa-ajan asumista. Valtion Laajakaista kaikille strategia etenee vaihtelevasti, pisimmällä rakentamisessa ollaan Multialla, jossa valokuitu rakennetaan haja-asutusalueelle. Petäjävedellä päätös rakentamisesta on vielä kesken ja Kuhmoisissa valokuidun rakentamisesta kylille on luovuttu. Virroilla toteutetaan kyläkohtaisia hankkeita. Jämsässä mietitään vielä laajakaistayhteyksien toteuttamistapaa ja Keuruulla odotetaan valitusprosessien ratkeamista. Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa ei vielä ole valokuituun liittyviä hankkeita. Tavoitteena kuitenkin on, että koko toiminta-alueella saadaan toimivat tietoliikenneyhteydet vuoteen 2016 mennessä. Päättyneet hankkeet: Valokuitu Kurjenkylään, /Kurjenkylän kyläyhdistys ry Pirkanmaan avoin kuitu-hanke ; edistetään tietoverkkojen rakentamista siten, että syntyy riittävä kysyntä nopeiden verkkojen kannattavalle toteuttamiselle, alueen kunnille valmius ottaa aktiivinen rooli yhteyksien rakentamisessa, saadaan toimintamalli miten yhteydet rakennetaan /Pirkanmaan liitto Valokuituverkko Suinulaan (Jämsä) , selvitys liittyjien määrästä, rakennustyön kilpailuttaminen/ Suinulan kyläyhdistys ry Toiminnassa olevat hankkeet: Laajakaista kaikille 2015, valokuidun rakentamishanke /17; Keuruu, Petäjävesi, Multia /K-S Liitto, verkko-osuuskunta Kuuskaista, Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Kuituverkon rakentamisen aktivointi koko alueella Kehittämisyksikkö, kunnat Valtio, kunnat, operaattorit, yksityiset Langattoman laajakaistan ja paremman puhelinkuuluvuuden edistäminen/paikalliset hankkeet tai toiminta- Kunnat/Jämsä, Kuhmoinen, toimintaryhmät, kyläyhdistykset valtio, kunnat, operaattorit, toimintaryhmät

16 16 / 24 ryhmien oma hanke Tienhoitokuntien avustaminen esim. kunnostushankkeiden rahoituksen hakemisessa Kuntien palveluiden laajentaminen verkkoon -hanke Kehittämisyksikkö/ Virtain tiimi Kustannusneutraali Kunnat, JYO Vesuri ja Poko ry tai JYO KYLÄ- JA YHDISTYSTOIMINTA Kylien palvelut Kyläkoulujen lakkauttamisen sijaan kouluille tulee etsiä uusia toimintoja ja vahvistaa koulujen asemaa kylien monitoimikeskuksina, joina voivat toimia myös kylätalot. Tarkasteluun tulee ottaa palvelujen kokonaistaloudellinen edullisuus; onko edullisempaa tuottaa palvelut kylillä, lähellä käyttäjiä vai kuljettaa esim. vanhukset palveluiden ääreen taajamiin. Kyläkoulun markkinointia ja erilaistamista kannattaa edistää profiloimalla koulu alueen, harrastustoiminnan tai jonkun muun erityisalueen perusteella. Profiloitumisen tulee näkyä myös koulun käytännön toiminnassa. Myös kylillä on tärkeä rooli toimia aktiivisesti tontti- ja aluemarkkinoinnissa uusien asukkaiden saamiseksi kyliin. Päättyneet hankkeet: Tupamäen koulu kylätaloksi -2012, vanhan koulun kunnostus kyläläisten käyttöön, investointihanke/ Kuivasmäki - Kumpu kyläyhdistys ry, Petäjävesi Kylätalon keittiö, lämmitys ja piha- investointihanke -2012/ Ylä-Kintauden kyläyhdistys ry Porkkalan kylätalon kalustehankinnat, investointihanke uuden kylätalon kalustaminen ja varustaminen/porkkalan kyläyhdistys ry Palvelutuuli-hanke ; luo K-S:n alueelle toimivia ja monipuolisia palvelumalleja kyläkeskuksiin ja seurantaloille, monipalvelupisteitä kyläkeskuksiin/suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toiminnassa olevat hankkeet: Keskipisteessä, Längelmäen kylätalo ja sen toiminnan kehittäminen/jämsän 4H-yhdistys ry Pihlajaveden kylän olohuone, laite- ja kalustoinvestointihanke/pihlajaveden kyläyhdistys ry Kyläkoulujen/-talojen Kyläyhdistykset, kunnat, kehittä Vesuri ja Poko ry

17 17 / 24 palvelumahdollisuuksien selvittäminen -hanke misyksikkö Kauppa-auton sijasta maaseudulla tulee käynnistää palveluautotoiminta, joka peruselintarvikkeiden myynnin ohella voisi tarjota asiakkaille esimerkiksi apteekki-, kirjasto-, pankki ja postipalveluita. Myös kirjastoautojen palvelutarjontaa voi joissain tapauksissa laajentaa. Autoon voisi tilauksesta toimittaa esimerkiksi sellaiset pitkäaikaissairauksiin määrätyt lääkkeet, joita käyttäessään asiakkaat eivät tarvitse lääkärissä käyntiä tai erityistä neuvontaa (esim. insuliini ja verenpainelääkkeet.), sekä käsikauppalääkkeistä yleisimmät särkylääkkeet, yskänlääkkeet jne. Vastaavasti autoon voisi tilata esimerkiksi kirjoja kirjastosta ja autossa olevaa internet-päätettä voisi käyttää pankkiasioiden hoitamisen lisäksi esimerkiksi kaupungin ja muiden virastojen lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen. Kehittyessään toimintaan voisi kuulua myös terveydenhoitajan vastaanotto tilauksesta. Yllä hahmoteltu palvelutoiminta ei ole tällä hetkellä ainakaan kaikilta osin lainsäädännöllisesti mahdollista. On myös epätodennäköistä, että palveluauto saataisiin puhtaasti liiketaloudellisin perustein kannattavaksi. Palvelutarpeiden kasvaessa ja resurssien pienentyessä tulisi kuitenkin etsiä uusia, innovatiivisia toimintatapoja sellaisten palveluiden tuottamiseksi, joilla voitaisiin entistä paremmin tukea ikäihmisten kotona asumista. Asiaa tulisikin tarkastella kokonaisuutena ja tutkia, olisiko toiminnalla mahdollisuus saada pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä mm. asiointiliikenteen ja laitoshoitotarpeen vähenemisenä. Olisi myös selvitettävä, voitaisiinko palvelu-toimintaa hoitaa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, tai löytää perusteet toiminnalle kuntien välistä yhteistyötä lisäämällä. (Kallio 2010) Päättyneet hankkeet: Viisari ry:n KOKO-ohjelmassa tehty esiselvitys Konneveden kirjastoauton monipalvelukäytöstä 2012 Kylien bisneskeissit hanke; koko maan alueella toimien edistetään kylissä tapahtuvaa liiketoimintaa, hankkeessa vaikutetaan esteiden purkamisen mielessä kaikkiin niihin tahoihin, joiden suhtautumisesta kylien liiketoiminnan kehitys riippuu /SYTY ry Toiminnassa olevat hankkeet: Alueellisen pilottihankkeen käynnistäminen ja hyvien käytäntöjen käyttöönotto niiltä alueilta, joilla on jo vastaavaa toimintaa Kehittämisyksikkö, kuntien eri osastot, ELY, AVI Vesuri ja Poko ry

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset Nimike Vuosi Tekijät Kohderyhmä Mihin pyritty vaikuttamaan Johtopäätökset Makuja maalta 5.6.2008-31.12.2012 Kalajoen kaupunki; hallinnoija Rieska-Leaderin toiminta-alueen elintarviketuottajat ja alueella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot