ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZEF Arviointikone. Käyttöohje."

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS SISÄLLYS JOHDANTO MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA ALOITUS KYSYMYKSET Kysymysryhmien luominen Kysymysten luominen Jana Nelikenttä Vapaapalaute Vaihtoehtokysymys Monivalintakysymys Numerokysymys Yhteystiedot Kysymysryhmien ehdollistaminen Arvioinnin kääntäminen muille kielille Kysymysten tallentaminen Word- ja Xml-tiedostoksi Esikatselu ULKOASU ARVIOIJAT Arvioija- ja raporttiryhmät Sähköpostilliset arvioijat Sähköpostittomat arvioijat Arvioijalistan tuominen CSV-tiedoston luominen Excel-ohjelmalla Vastausten tuominen Raporttiryhmät KUTSUT SEURANTA RAPORTOINTI Raportin luominen

3 9.2. Raportin tulkitseminen Raporttien vertailu LOMAKKEEN LUONTI MUULLA TAVOIN HYVÄN ARVIOINTILOMAKKEEN OMINAISUUKSIA Esimerkkiprojekti...47 Projektina asiakastyytyväisyyskysely...47 Vaihe 1: Aloitus...48 Vaihe 2: Kysymykset...49 Vaihe 3: Ulkoasu...52 Vaihe 4: Arvioijat...52 Vaihe 5: Kutsuviestit...53 Vaihe 6: Seuranta...54 Raportti...55 Arviointi on valmis SANASTO

4 1. JOHDANTO ZEF Arviointikone kerää todistetusti korkeimmilla vastausprosenteilla tiedon ja mielipiteet halutuilta ryhmiltä tai henkilöiltä. Se analysoi, jäsentää ja muokkaa tiedon helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon ja tarjoilee ne sinulle kauniina ja hyödyllisinä raportteina. Sinun tehtäväksesi jää tutkitusti parhaiden tulosten hyödyntäminen käytännön toimenpiteinä. Esimerkkejä toteutetuista sovelluksista ovat asiakastyytyväisyysmittaukset, työhyvinvointikartoitukset, strategiaprosessit sekä innovaatio-, riski-, hanke- ja laatuarvioinnit. Kuva 1. Näin arviointikone toimii ZEF Arviointikone koostuu kolmesta osasta: Editorista, jolla lomake muodostetaan ja arviointiprosessi hallitaan, Player, joka on arvioijan käyttämä sovellus sekä Report, joka analysoi tulokset reaaliaikaisesti ja tulostaa raportit mm. MS Office muodoissa. ZEF Arviointikone on käyttötarpeeseen mukautuva tehokas työkalu, jolla vaativakin selvitys hoituu muutamassa päivässä. Kysymykset valitaan valmiista sisällöistä tai laaditaan itse. Vastaajat kutsutaan joko sähköpostitse tai kutsukortilla tai julkaistaan linkki arviointiin halutuilla nettisivuilla. Arviointikone kerää palautteen ja analysoi tulokset. Käyttö ei edellytä asennuksia koneellesi. ZEF muodostuu sanoista Z-scored Electronic Feedback. Z-scoring on menetelmä, joka poistaa tuloksista asennevääristymät ja tekee tuloksista tarkemmin tulkittavia. Voit tutustua menetelmään tarkemmin raportit-sivulla ladattavana olevasta esitteestä. Hoidat ZEF Arviointikoneella helposti kaikki arviointitarpeesi sähköisesti. Toivotamme iloisia hetkiä ja menestyksellisiä tuloksia käytön parissa. 4

5 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA Käyttö aloitetaan kirjautumalla Editoriin. Sisäänkirjautumisosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan olet saanut sopimuksen tai koulutuksen yhteydessä. Kuva 2. Sisäänkirjautuminen ZEF-Editoriin. Käyttöliittymän peruslogiikkaan voit tutustua seuraavalla sivulla. On tärkeää, että harjoittelet ZEF Editorissa liikkumista heti aluksi. Seuraavissa luvuissa käymme työvaiheittain läpi arviointilomakkeen luomisen. Suosittelemme, että etenet ensimmäisellä kerralla projektissasi työvaihe kerrallaan seuraten ohjeita. Luvussa 12 käydään läpi esimerkkiprojekti. Apua saat tämän käyttöohjeen lisäksi ZEF Editorista. Siellä jokaiseen toimintoon on sisällytetty ohje, jonka saat auki osoittamalla kysymysmerkki-painiketta. Jos et löydä apua ongelmaasi tästä dokumentista etkä Editorista, ota yhteyttä osoitteeseen Kuvan 3. aloitusikkuna on lähtöpisteesi arviointilomakkeen luontiin. Aluksi sinun on tärkeää oppia, miten liikut, luot ja muokkaat Editorissa. Kokeile ja etsi, mitä ominaisuuksia voit itse hyödyntää! Kuvan mukaiseen tilanteeseen pääset, kun luot ensimmäisen lomakkeen. Tämän opit seuraavassa luvussa. 5

6 Kuva 3. Miten ZEF Editor toimii Arviointilomakkeen luontiprosessi sisältää seitsemän vaihetta: 1. Aloitus-sivulla hallinnoit ja luot lomakkeita ja määrität perustietoja kuten lomakkeen otsikon, kielet ja tiedonkeruun tilan 2. Kysymykset-sivulla luot ja muokkaat kysymysryhmiä ja kysymyksiä sekä määrität vastausalueet 3. Ulkoasu-sivulla säädät vastausnäkymän ulkoasua ja toiminnallisuutta 4. Arvioijat-sivulla hallinnoit ja luot arvioijaryhmiä sekä arvioijia 5. Kutsuviestit-sivulla luot sähköpostiviestit kohderyhmillesi 6. Seurantasivulla lähetät kutsuviestit ja muistutukset kohderyhmillesi sekä seuraat vastausprosentteja ja määriä 7. Raportit-sivulla tarkastelet ja tulostat raportteja Seuraavaksi käymme jokaisen vaiheen läpi omassa luvussaan. 6

7 3. ALOITUS Aloitus-sivulla hallinnoidaan ja luodaan lomakkeita. Lomakkeet järjestetään kansioihin esimerkiksi aihepiirin mukaan. Kansiot ja lomakkeet näkyvät Aloitus-sivulla vasemmalla puolella listana. Uuden kansion luot klikkaamalla Uusi kansio kohtaa vasemmalta. Nimeä kansio ja tallenna se. Voit tarvittaessa muuttaa kansion nimeä klikkaamalla sen aktiiviseksi. Kaikki luodut kansiot näkyvät listana kuvan 4. mukaisesti. Kansion nimeä klikkaamalla tulee näkyviin sen sisältämät lomakkeet. Voit poistaa kansioita ja lomakkeita valitsemalla nimen oikealla puolella olevasta valintaruudusta poistettavat kansiot/lomakkeet ja klikkaamalla sen jälkeen Poista valitut nappia. Lomakkeet siirtyvät poistettaessa roskakoriin, joka sijaitsee kansioiden alapuolella. Roskakorista lomakkeet voi hävittää valitsemalla poistettavat lomakkeet ja klikkaamalla Poista valitut -nappia. Lomakkeen voi palauttaa roskakorista valitsemalla haluttu lomake sekä valitsemalla uusi kohdekansio kansioasetuksista oikealla ja painamalla sen jälkeen Tallenna. Samalla tavalla voit myös siirtää lomakkeita kansioista toiseen. Kuva 4. ZEF-arviointilomakkeen luominen. Uusi lomake -kohdasta pääset luomaan uuden arviointilomakkeen (Kuva 4.). Voit luoda lomakkeen neljän eri perusvaihtoehdon pohjalta. Aluksi käsitellään vaihtoehtoa Aloita tyhjältä pöydältä. Muihin vaihtoehtoihin palataan myöhemmin. Arviointilomakkeen luominen aloitetaan täyttämällä perustiedot (kuva 5.). Ensin arvioinnille annetaan kuvaava otsikko, joka näkyy vastaajille lomakkeessa. Otsikolle voi 7

8 antaa tarkemman kuvauksen, jos haluaa esimerkiksi selventää arvioinnin tarkoitusta. Valitse käytettävät kielet ja oletuskieli. Kysymykset luodaan aina oletuskielellä ja ne voidaan lopuksi kääntää toiselle kielelle. Tästä lisää kohdassa 4.6. Kuva 5. Lomakkeen perustietojen määrittäminen. Tiedonkeruu päällä -kohdasta määrität arvioinnin tilan. Tiedonkeruun täytyy olla päällä silloin, kun arviointi avataan ja/tai lähetetään arvioijille. Tiedon keruun ollessa suljettuna kukaan ei pääse vastaamaan kysymyksiin. Tilan voi vaihtaa jälkikäteen. Salli vastausten muuttaminen jälkikäteen -kohdasta valitaan, voiko vastaaja palata muokkaamaan vastauksiaan myöhemmin, vaikka on jo vastannut kaikkiin kysymyksiin. 8

9 Kävijäseurannat-kohdasta voit lisätä haluamasi seurantapalvelun tunnukset kenttiin, jolloin saat vastaamisesta monipuolisia tilastotietoja (kuva 6.). Palveluista näet mm. kartasta mistä päin maailmaa vastaajat ovat vastanneet tai kuinka kauan vastaaminen on kestänyt. Kuva 6. Kävijäseurannat. Lomakkeelle valitaan vielä kansio, johon se tallennetaan. Jos sopivaa kansiota ei löydy, voidaan lomaketta varten luoda tässä kohdassa uusi kansio kirjoittamalla uuden kansion nimi sille varattuun kenttään. Lopuksi lomake tallennetaan, jolloin se ilmestyy listaan vasemmalle ja valittavaksi ylös. Lomake saa tallennuksen yhteydessä myös ID-numeron tunnistusta varten. Kun lomake on luotu voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan eli kysymysten luomiseen. 9

10 4. KYSYMYKSET Kysymykset-sivulla määritellään kysymysryhmät, kysymykset ja vastausalueet. Kysymysten huolellinen suunnittelu ja ryhmittely on arvioinnin onnistumisen kannalta tärkeää Kysymysryhmien luominen Klikkaa Uusi kysymysryhmä kuvaketta (kuva 7.). Oikealle puolelle avautuu tila, jossa kysymysryhmälle annetaan nimi ja halutessa tarkentava kuvaus. Kysymysryhmän nimeksi voit laittaa esimerkiksi arvioitavan kokonaisuuden. Paina lopuksi tallenna. Voit poistaa ryhmän valintaruudusta ja klikkaamalla Poista valitut. Ryhmien järjestystä voit muuttaa siirtämällä niitä ylös/alas -napeista ryhmän nimen vieressä. Kysymysryhmien määrää ei ole rajoitettu. Kuva 7. Kysymysryhmien luominen Kysymysten luominen Klikkaa kysymysryhmän alapuolella olevaa Uusi kysymys kuvaketta (kuva 8.). Kirjoita kysymys sille varattuun nimi-kenttään, anna halutessa tarkentava kuvaus ja valitse kysymystyyppi. Käytettävissä olevat kysymystyypit ovat: jana-, nelikenttä-, vapaapalaute-, vaihtoehto-, monivalinta-, numero- ja yhteystietokysymys. Kysymysryhmässä voi olla erityyppisiä kysymyksiä sekaisin. 10

11 Kuva 8. Kysymyksen nimeäminen. Kun kysymys on tallennettu, se on näkyvissä kysymysryhmän alapuolella. Listasta näkyy minkä tyyppinen kysymys on ja sitä klikkaamalla pääsee muokkaamaan kysymystä. Kysymyksiä voidaan siirtää ja kopioida muihin ryhmiin tai poistaa kokonaan ja kysymysjärjestystä voidaan muuttaa. Alla on selitykset symbolien merkityksistä kysymystyypeistä. Jana: Kysymyksessä vastaus klikataan janalle. Vastausalueeksi määritellään janan otsikko ja päätepisteet (2 kpl). Voit lisätä janalle halutessasi asteikon. Vastausalue on janakysymyksissä kysymysryhmän sisällä kaikilla sama! Hymiötä voit käyttää vastaamisen havainnollistamiseen, ja kommenttiruutua vastauksen tarkentamiseen. Nelikenttä: Kysymyksessä vastaus klikataan nelikenttään. Vastausalueeksi määritellään akselien otsikot (2 kpl) ja päätepisteet (4 kpl). Voit lisätä akseleille halutessasi asteikon. Vastausalue on nelikenttäkysymyksissä kysymysryhmän sisällä kaikilla sama! Hymiötä voit käyttää vastaamisen havainnollistamiseen, ja kommenttiruutua vastauksen tarkentamiseen. Vapaapalaute: Kysymyksessä vastaus kirjoitetaan vastausalueella olevaan tekstitilaan. Tekstitilan voit rajata yhdelle riville (tekstirivi) tai antaa käyttöön koko vastausalue (tekstialue). Vaihtoehto: Vaihtoehtokysymyksessä vastaaja valitsee vaihtoehdoista sopivimman. Vaihtoehdon perään voi lisätä tekstikentän, jolloin vastaaja itse määrittää vaihtoehdon. 11

12 Monivalinta: Monivalinnassa vastaaja valitsee vaihtoehdoista sopivimmat. Vaihtoehdon perään voi lisätä tekstikentän, jolloin vastaaja itse määrittää vaihtoehdon. Numero: Kysymyksessä vastaus kirjoitetaan vastausalueella olevaan tekstitilaan. Numerokysymykseen voi vastata vain numerolla. Yhteystiedot: Kysymyksessä vastaus kirjoitetaan nimettyihin tekstiruutuihin. Tekstiruutuja voi kysymyksessä olla useita. Seuraavaksi voit siirtyä määrittelemään kysymysten vastausalueet Jana Janan vastausalueeksi määritellään otsikko ja päätepisteet (2 kpl). Voit lisätä janalle halutessasi myös numeraalisen asteikon. Asteikossa minimiarvo lisätään vasemman selitteen perässä olevaan pienempään kenttään ja maksimiarvo oikealla olevan selitteen perässä olevaan kenttään. Askel (eli kuinka usein numeroita näytetään) määritellään otsikon perässä olevaan kenttään. Selitteet tulee valita huolellisesti, jotta ne mittaisivat halutun asian ulottuvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Selite on ryhmäkohtainen, eli samassa ryhmässä oleville janakysymyksille tulee samat selitteet. (kuvat 9. ja 10.) Kuva 9. Editor näkymä. Kuva 10. Player näkymä. Näytä hymiö -kohdasta voit valita hymiön kuvaamaan siirtymistä asteikolla. Kommenttiruutu -kohdasta voit lisätä janakysymyksiin kommentointimahdollisuuden, jolloin arvioija kommentoi vastauksiaan kysymyskohtaisesti. 12

13 Nelikenttä Nelikentän vastausalueeksi määritellään otsikot (2kpl) ja päätepisteet (4 kpl). Voit lisätä nelikenttään halutessasi myös numeraalisen asteikon. Asteikossa minimiarvo lisätään vasemman/alemman selitteen perässä olevaan pienempään kenttään ja maksimiarvo oikealla/ylempänä olevan selitteen perässä olevaan kenttään. Askel (eli kuinka usein numeroita näytetään) määritellään otsikoiden perässä oleviin kenttiin. Nelikentässä voidaan antaa myös tarkentavat selitteet taulun kulma-alueille. Samassa ryhmässä oleville nelikenttäkysymyksien vastausalueisiin tulee samat selitteet. Selitteet tulee valita huolellisesti, jotta ne mittaisivat halutun asian ulottuvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. (kuva 13. ja 14.). Kuva 13. Editor näkymä. Kuva 14. Player näkymä. Tyypillinen valinta x/y-koordinaatistolle nykytilannetta arvioitaessa on suoriutuminen/tärkeys-dimensiopari, jolloin tärkeysarvo määritetään kasvamaan taulussa 13

14 ylöspäin ja suoriutumisarvot oikealle. Oikeaan yläkulmaan seuloutuvat tällöin tärkeät hyvin toimivat asiat, vasempaan yläkulmaan taas ne asiat, jotka ovat tärkeitä, mutta vaativat kehittämistoimenpiteitä. Kommenttiruutu-napista voit lisätä nelikenttäkysymyksiin kommentointimahdollisuuden, jolloin arvioija kommentoi vastauksiaan kysymyskohtaisesti. Näytä hymiö -kohdasta voit valita hymiön kuvaamaan siirtymistä asteikolla Vapaapalaute Vapaapalautekysymyksille voidaan määrittää vastausalueen koko. Tekstiriviin arvioija voi kirjoittaa yhden rivin tekstiä. Tekstialueeseen puolestaan mahtuu useamman rivin vastaus (kuvat 15. ja 16.). Kuva 15. Editor näkymä. Kuva 16. Player näkymä Vaihtoehtokysymys Vaihtoehtokysymyksessä vastaaja valitsee vaihtoehdoista sopivimman. Kysymykselle määritellään haluttu määrä vastausvaihtoehtoja käyttäen Uusi vaihtoehto painiketta. Kenttiin kirjoitetaan vaihtoehtojen nimet ja lopuksi tallennetaan. Vaihtoehtojen esityssuunnan voi myös valita vaihtoehtomäärittelyn yläpuolelta. Voit järjestellä vastausvaihtoehtoja tallentamisen jälkeen. Vaihtoehdon perään voi lisätä tekstikentän, jolloin vastaaja itse määrittää vaihtoehdon. Tekstikentän voit lisätä kentän oikealla puolella olevasta valintaruudusta. Vaihtoehdot voit myös kopioida aiemmin määritetystä kysymyksestä. Tällöin valitaan alasvetovalikosta kysymys, josta kopioidaan ja klikataan Kopioi-nappia. Vaihtoehdon voit poistaa punaisesta rastista. (Kuvat 17. ja 18..) 14

15 Kuva 17. Editor näkymä. Kuva 18. Player näkymä Monivalintakysymys Monivalintakysymyksen vaihtoehdot määritetään samalla tavalla kuin vaihtoehtokysymyksessä. (Kuvat 19. ja 20.) Kuva 19. Editor näkymä. Kuva 20. Player näkymä. 15

16 Numerokysymys Numerokysymykseen käyttäjä vastaa lukuarvolla, eikä sitä määritetä erikseen. (Kuvat 21. ja 22.) Kuva 21. Editor näkymä. Kuva 22. Player näkymä Yhteystiedot Yhteystiedot-kysymyksellä voit kysyä vastaajan yhteystietoja nimetyissä tekstikentissä. Kenttiä lisätään Uusi kenttä -painikkeesta ja poistetaan punaisesta rastista. Kenttiä voi järjestellä tallennuksen jälkeen. (Kuvat 23. ja 24.) Kuva 23. Editor näkymä. Kuva 24. Player näkymä. 16

17 4.3. Kysymysryhmien ehdollistaminen Kysymysryhmien ehdollistamisella voit rajata halutun kysymysryhmän arvioitavaksi vain tietylle joukolle (Kuva 25.). Klikkaamalla kerran kysymysryhmää, avautuu sivun oikealle puolelle kysymysryhmän ehdot. Näitä ehtoja on kaikki arviointilomakkeen monivalinta- ja vaihtoehtokysymykset. Listasta valitaan ehdot, joiden täytyttyä kysymysryhmä näytetään vastaajalle. Käytettävien ehtojen tulee sijaita aiemmissa kysymysryhmissä. Kuvassa 25. on esimerkki ehdollistamisesta. Taustatiedoissa kysytään ensin sukupuoli ja ikä. Seuraava kysymysryhmä on palvelut nuorille. Klikkaamalla ryhmää oikealle tulee ehdot, joista valitaan alle 19-vuotiaat ja vuotiaat. Näin Palvelut nuorille - kysymysryhmä avautuu arvioitavaksi vain sellaisille henkilöille, jotka valitsivat taustatiedoissa iäkseen <19 tai vuotta. Kysymysten välillä ehdot toimivat japeriaatteella. Eli jos ehdoissa asetetaan sukupuoleksi mies ja iäksi <19 ja vuotta niin tällöin kysymys näytetään <19 tai vuotiaille miehille. Kuva 25. Kysymysryhmien ehdollistaminen. 17

18 4.4. Arvioinnin kääntäminen muille kielille Käännä teksti -nappia painamalla pääset tekemään tekstikäännökset muille kielille. Käännä teksti -nappi näkyy Editorin alareunassa kun olet Aloitus-sivulla valinnut useamman kuin yhden kielen. (Kuva 26.) Kuva 26. Käännä tekstit nappi. Nappia painettuasi eteesi avautuu ikkuna, jossa vasemmalla puolella ovat lomakkeen alkuperäiset tekstit ja oikealla puolella tyhjät tilat, joihin voit kirjoittaa käännökset (kuva 27.). Muistaa tallentaa muutoksia tehdessäsi. Kuva 27. Arvioinnin kääntäminen muille kielille. 18

19 4.5. Kysymysten tallentaminen Word- ja Xml-tiedostoksi Kysymykset voidaan tallentaa Word- tai Xml-tiedostoksi kysymyslistan alla olevista napeista Tallenna Word-tiedostona ja Tallenna Xml-tiedostona. (Kuva 28.) Word-tiedostoa voit hyödyntää vastausten keräämiseen paperilla ja XML-tiedostoa lomakkeen kysymysten siirtämiseen toiselle käyttäjälle. Kuva 28. Kysymyksien tallentaminen Esikatselu Esikatseluun voit siirtyä milloin tahansa katsomaan miltä arviointilomakkeesi tällä hetkellä näyttää. Paina sivun alareunassa olevaa Esikatselu-nappia (Kuva 29.). Näet tekemäsi arviointilomakkeen juuri sellaisena, kuin se arvioijille tulee näkymään. Voit samalla testata arviointiin vastaamista. Kuva 29. Esikatselu 19

20 5. ULKOASU Ulkoasu-sivulla voit suunnitella ZEF Playerisi ulkonäköä ja toiminallisuutta. Luo uusi ulkoasu klikkaamalla Uusi ulkoasu tai käytä oletusulkoasua. Oikealle avautuu tila, jossa voit nimetä ja säätää ulkoasua tarpeisiisi sopivaksi. (Kuva 30). Kuva 30. Uuden ulkoasun suunnittelutila. 20

21 Esikatselu tarjoaa Playerin ulkoasusta suppean luonnoksen. Siitä voit esikatsella kysymyslistan asemointia ja logon sijaintia. Lopullista ulkoasua voit tarkastella osoittamalla järjestelmäpalkin Esikatselu-painiketta. Värimaailma-kohdasta voit valita playerissasi käytettävän värimaailman. Kysy räätälöintimahdollisuuksista ZEF asiantuntijaltasi. Voit halutessasi lisätä tiedostosta Logon näkymään playerin vasemmassa ylänurkassa tai käyttää tunnuksesi oletuslogoa. Kysymyslista-kohdassa voit päättää, haluatko näyttää kysymyslistaa vasemmalla vai alhaalla. Voit halutessasi myös laittaa kysymyslistan piiloon. Näytä ohjeruutu kohdasta voit halutessasi piilottaa Playerin yläpuolella näkyvän ohjeruudun. Näytä jatkuva kysymysten numerointi -kohdan ollessa päällä, kysymysryhmästä siirtyessä toiseen numerointi pysyy jatkuvana. Voit halutessasi räätälöidä vastaajille näytettävän Kiitosviestin sisältöä. Kirjoita näkyvään kenttään haluamasi kiitosteksti. Kiitosteksti näkyy vastaajille heti, kun he ovat klikanneet Valmisnappia. Tallenna ulkoasu ja esikatsele sitä klikkaamalla Esikatselu-nappia. Voit halutessasi palata muokkaamaan ulkoasua missä vaiheessa tahansa. Tallennetut ulkoasut ovat tunnuskohtaisia ja samaa ulkoasua voidaan hyödyntää myös eri lomakkeissa. Kuva 31. Oletusulkoasu 21

22 6. ARVIOIJAT Arvioijat-sivulla hallitaan erilaisia tapoja, joilla vastaukset kerätään arvioijilta. Arvioija on mahdollista tavoittaa sähköpostikutsulla, tulostettavalla kutsukortilla tai arvioijaryhmäkohtaisen linkin avulla. Sähköpostilla kutsuttavat arvioijat voi luoda järjestelmään joko yksitellen tai tuoda Excel-taulukkomuodossa CSV-tiedostona. Arvioijat voi tuoda järjestelmään myös vastauksineen, kun halutaan siirtää ZEF Editoriin jo olemassa oleva selvitys tai muu numeromuodossa oleva data. Sähköpostittomille arvioijille voidaan luoda kutsukortit tai käyttää yleistä julkista linkkiä riippuen siitä halutaanko rajata osallistuvien arvioijien määrää. Jokainen arvioija kuuluu ainakin yhteen arvioijaryhmään Arvioija- ja raporttiryhmät Uusi arvioijaryhmä -kohtaa klikkaamalla luot uuden arvioijaryhmän (Kuva 32.). Tämän jälkeen oikealle avautuu tila, jossa voit nimetä ja tallentaa ryhmän. Arviointiryhmiä voivat olla esimerkiksi yrityksen eri osastot (talous, hallinnointi, myynti jne.). Ryhmät mahdollistavat tulosten vertailun eri osallistujien välillä. Jokaisen arvioijan täytyy kuulua vähintään yhteen arvioijaryhmään, joten ryhmiä on luotava ainakin yksi. Lista luoduista arvioijaryhmistä tulee näkyviin vasemmalle. Kuva 32. Arvioijaryhmien luominen Sähköpostilliset arvioijat Lisää arvioija klikkaamalla Uusi arvioija -nappia (kuva 33.) Kutsuttavilla arvioijilla täytyy olla voimassaoleva sähköpostiosoite, johon kutsu lähetetään. Arvioijalle valitaan myös 22

23 kieli ja arvioijaryhmä(t). Mahdolliset kielet on valittu Aloitus-sivulla. Kaikki luodut arvioijat näkyvät listassa sivun vasemmassa laidassa arvioijaryhmän ollessa auki. Kuva 33. Arvioijan lisääminen. Arvioijakuvakkeissa olevat värit vaihtuvat arvioijan statuksen mukaan (kuva 34.). Punainen kuvake tarkoittaa sitä, että arvioijaa ei ole vielä kutsuttu arviointiin. Sininen kuvake kuvaa arvioijaa, joka on saanut kutsun, mutta ei vielä ole aloittanut vastaamista. Vihreä arvioija taas on vastannut kysymyksiin ja päättänyt arvioinnin. Kuva 34. Arvioijien statukset. 23

24 6.3. Sähköpostittomat arvioijat ZEF Arviointikone. Käyttöohje. Sähköpostittomia arvioijia varten voidaan luoda kutsukortteja tai pyytää heitä vastaamaan kysymyksiin julkisen linkin avulla. Sähköpostittomia arvioijia kutsutaan anonyymeiksi arvioijiksi, sillä heistä ei jää järjestelmään tarkempia käyttäjätietoja. Voit ryhmitellä anonyymejä arvioijia tarkemmin raporttiryhmillä. Tulostettavat kutsukortit luodaan arvioijaryhmäkohtaisesti klikkaamalla arvioijaryhmä aktiiviseksi, valitsemalla oikealla näkyvästä valikosta luotavien kutsukorttien määrä ja klikkaamalla Luo kutsukortit nappia (kuva 35.). Kutsukortteja pääsee tarkastelemaan ja tulostamaan klikkaamalla vasemmalla näkyvästä arvioijalistasta Lataa kutsukortit -linkkiä. Arvioijaryhmäkohtainen julkinen linkki näkyy ryhmää klikkaamalla oikealla puolella ryhmän nimen alapuolella. Voit julkaista linkin halutussa paikassa. Jokaisesta linkkiä klikanneesta luodaan anonyymi arvioija kyseiseen ryhmään. Kuva 35. Nimettöminä kutsuttavat arvioijat Arvioijalistan tuominen Arvioijat voidaan myös tuoda taulukkona CSV-muodossa klikkaamalla Tuo Excelistä (kuva 36.). Tällöin oikealle avautuu tila, jossa voit ladata CSV-muotoisena tiedostona esimerkkipohjan arvioijien tuomiseen tai pohjan vastausten tuomiseen. Arvioijalistaa tuotaessa tarkistetaan arvioijien sähköpostiosoite. Vain oikeassa muodossa olevat osoitteet lisätään arvioijiksi. Samasta näkymästä tuodaan myös valmiit listat järjestelmään. 24

25 CSV-muotoisessa arvioijalistassa määritetään arvioijan nimen ja sähköpostiosoitteen lisäksi myös arvioijaryhmät sekä oletuskieli arvioijalle. Myös arvioijakohtaiset tekstit voidaan määrittää arvioijalistassa. CSV-muotoisen rekisterin voi tehdä helposti Exceltaulukosta. Kuva 36. Arvioijalistan tuominen Arvioijalistan tuominen: 1 Lataa Editorista Arvioijat-välilehdeltä CSV-esimerkkipohja. 2 Täytä taulukkolaskentaohjelmalla arvioijien tiedot. 3 Tuo valmis CSV-tiedosto Editoriin. Valitse tuonnin asetukset ja osoita Tuo arvioijat -painiketta. 4 Seuraavaksi saat eteesi esikatselusivun, jossa voit tarkastella kymmentä ensimmäistä tuotavaa arvioijaa varmistaaksesi, että CSV-tiedosto on täytetty oikein. Osoita vielä Tuo arvioijat -painiketta tuodaksesi arvioijalistan. 25

26 6.5. CSV-tiedoston luominen Excel-ohjelmalla CSV-tiedostossa on seuraavat kentät: Name, Address, EvalGroup (arvioijaryhmä) sekä Lang (kieli). (Arvioijakohtaiset tekstit lisätään tarvittaessa kentillä MiscText1, MiscText2, MiscText3, MiscText4 ja MiscText5.) Ensimmäinen rivi määrittää sarakkeet ja niiden sisällön, näiden alle voidaan sitten täyttää arvioijien tietoja (kuva 37.). Kuva 37. Näkymä Excelissä. CSV-tiedoston tallentaminen tapahtuu seuraavasti: Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä kohta. Tallenna tiedosto CSV (luetteloerotin) (*.csv) muodossa (kuva 38.). Kuva 38. Tiedoston tallentaminen. 26

27 Kun olet painanut Tallenna nappia, tulee varmistuspyyntö tallennusmuodosta (kuva 39.). Kuva 39. Varmistuksen hyväksyminen. Klikkaa Kyllä-nappia, jolloin tiedosto tallentuu. Ilmoitus tulee siksi, että CSV-muotoiseen tiedostoon ei voi tallentaa solun muotoilua ja Excel-ohjelma kysyy, haluatko varmasti tallentaa tiedoston tässä muodossa. Tiedosto on valmis tuotavaksi järjestelmään luvun 6.4. mukaisesti. Seuraavassa esimerkki CSV-tiedoston rakenteesta tekstimuodossa: Name; Address;EvalGroup;Lang John Bill Luetteloerotin on edellisessä esimerkissä ;. Se voi olla myös, tai TAB (tabulaattorin lyönti). Tällöin tuontivaiheessa täytyy valita luetteloerottimen tyyppi Vastausten tuominen Klikkaa Lataa CSV-pohja vastausten tuomiseen -linkkiä Arvioijat-sivulta. Saat koneellesi taulukkomuotoisena arviointilomakkeen. Lisää vastaukset arvioijatietoineen riveittäin. Tallenna tiedosto CSV-muodossa ja tuo se järjestelmään Tuo arvioijat kohdasta. Jana- ja nelikenttäkysymyksissä vastaukset tuodaan asteikolla Esimerkiksi asteikolla 1-5 olevat vastaukset täytyy siis muuntaa tälle asteikolle. Vaihtoehtokysymyksissä vastaukset tuodaan numeroilla vaihtoehtojen järjestyksen perusteella. Esimerkiksi, vaihtoehtojen ollessa mies ja nainen siten, että mies-vaihtoehto on ylempänä, on vastausten tuonnissa mies numero 1 ja nainen numero 2. Monivalintakysymyksissä vastaukset tuodaan kirjaamalla valittujen vaihtoehtojen kohdalle numero 1. Vapaapalautteet ja kommentit lisätään omiin kohtiinsa Raporttiryhmät Raportointia varten voidaan arvioijien antaa myös itse määrittää ryhmä, johon kokee kuuluvansa, sisällyttämällä lomakkeeseen monivalinta- tai vaihtoehtokysymyksiä, joiden vaihtoehdoiksi ryhmät laitetaan. Uusi raporttiryhmä -kohdasta luodaan vaihtoehdoista ryhmiä raportointia varten (Kuva 40.). Nimeä ryhmä ja valitse vaihtoehdot, joiden perusteella ryhmä muodostetaan. 27

28 Arvioijien vastatessa kysymyksiin, vastaukset vaihtoehtoihin päivittyvät automaattisesti jo luotuihin raporttiryhmiin. Raporttiryhmät voidaan luoda missä vaiheessa arviointia tahansa - myös jälkikäteen. Kuva 40. Raporttiryhmien luominen. 28

29 7. KUTSUT Kutsuviestit kohdassa määritetään viestipohjat, joilla arvioijat kutsutaan vastaamaan. Kutsuviestit luodaan jokaiseen lomakkeeseen erikseen. Kutsuviestien luominen aloitetaan klikkaamalla Uusi viesti kuvaketta. Kutsu luodaan ikkunan oikealle avautuvassa tilassa (kuva 41.). Kuva 41. Kutsuviestin mallipohja. Viestin pohjana on malliviesti, jota voi käyttää sellaisenaan tai muokata sen halutunlaiseksi. Kutsuviesteissä tavallisen tekstin joukkoon upotetuilla muuttujilla (kuva 42.) voidaan määrittää tekstiin kohdat, joihin tulevia tietoja arvioija tarvitsee päästäkseen vastaamaan arviointiin. 29

30 Viestin sisältö -kohdan kysymysmerkkiä klikkaamalla saadaan esiin lista muuttujista. Muuttujista ainakin #WWW_CLIENT tulee olla jokaisessa kutsuviestissä. Tämä muuttuja sisältää suoran www-osoitteen arviointiin. Kutsut muilla kielillä avautuvat samaan näkymään oletuskielisen kutsun kanssa. Muistathan tallentaa viestisi aina, kun teet siihen muutoksia. Kuva 42. Kutsussa käytettävät muuttujat. 30

31 Kaikki tallennetut kutsuviestit näkyvät ylhäällä listana (kuva 43.). Pääset esikatselemaan kutsua silmä-kuvakkeesta. Kuva 43. Tallennetut kutsuviestit. Kuvassa 44. on esimerkki kutsuviestistä. Muuttujat ovat merkitty punaisella esikatselu näkymään. Kuva 44. Kutsusähköpostin esimerkkimalli. 31

32 8. SEURANTA Seuranta-sivulla lähetetään kutsut ja seurataan arvioijien vastaamistilanteen edistymistä (kuva 45.). Näet vastaamistilanteen aluksi ryhmittäin ja ryhmää klikkaamalla myös arvioijittain. Kuva 45. Vastaamisen seuranta. Tiedonkeruun tulee olla päällä, voidaksesi lähettää kutsuviestejä. Arvioinnin tilaa pääsee muuttamaan Aloitus-kohdasta. Lähettääksesi kutsun valitaan ensiksi alasvetovalikosta lähetettävä kutsuviesti. Tämän jälkeen määritetään kenelle kutsu lähetetään ja lopuksi klikataan Lähetä-nappia. Kutsu kaikki -valinta lähettää kaikille arvioijille kutsusähköpostin. Kutsu valitut -kohdasta lähetetään kutsuviesti halutuille arvioijaryhmille tai arvioijille. Kutsu uudet -valinta lähettää kutsun niille, joille sitä ei vielä ole lähetetty. Muistuta ei aloittaneita -kohdasta lähetetään valittu kutsuviesti kaikille niille arvioijille, jotka eivät ole vielä aloittaneet vastaamista. Muistuta ei lopettaneita -kohdasta voit muistuttaa valittuja arvioijia tai ryhmiä, jotka eivät vielä ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Voi myös halutessasi muistuttaa vastaajia vastattujen kysymysten määrän perusteella Vastanneet enintään kysymykseen valinnasta. Anonyymien arvioijien tietoja ei näy listassa. Vain vastausprosentista näkee, ovatko he vastanneet vai eivät. Arvioijakuvakkeissa olevat värit vaihtuvat arvioijan statuksen mukaan. Punainen kuvake tarkoittaa sitä, että arvioijaa ei ole vielä kutsuttu. Sininen kuvake kuvaa arvioijaa, joka on saanut kutsun, muttei vielä ole aloittanut vastaamista. Vihreä arvioija on vastannut kysymyksiin. 32

33 9. RAPORTOINTI ZEF Arviointikone. Käyttöohje. Raportit-sivulla tarkastelet ja tulostat raportteja reaaliaikaisesti. Raportit-sivulla on linkit raporttien luontiin ja vertailuun (kuva 46.). Raporttien luonnissa luot normaalisti raportit arvioinneistasi. Raporttien vertailu on puolestaan oiva työkalu erilaisten vertailujen tekemiseen erivärisin palloin. Tässä luvussa käymme ensin läpi raportin luomisen, sen jälkeen opimme jotain raportin tulkinnasta ja lopuksi käsittelemme raporttien vertailua. Kuva 46. Raportit-sivu Raportin luominen Luo raportti -kohtaa klikkaamalla raportti avautuu eteesi uuteen ikkunaan (Kuva 47.). Raportissa ylhäällä sinisellä pohjalla sijaitsevat asetukset ja alhaalla itse raportti. Raportin järjestelmätoiminnot näkyvät koko ajan ylhäällä. Asetuksista valitaan halutut toiminnot päälle ja klikataan yläreunassa näkyvää päivitä raportti nappia, jolloin raportti päivittyy alas näkyviin. Jatkossa asetuksia voi muuttaa ja muutokset päivitetään voimaan samalla tavalla päivitä raportti -napista. Raportin voi myös tallentaa halutussa muodossa. 33

34 Kuva 47. Miten raportti toimii 34

35 Kuva 48. Tarkasteltava raportti. Ylimpänä asetuksissa valitaan halutaanko raportti tulostaa absoluuttisilla ja/tai suhteellisilla arvoilla (kuva 48.). Oletuksena on valittuna absoluuttiset arvot. Absoluuttisessa raportissa vastausten keskiarvot tulostuvat täsmällisten vastauspisteiden mukaan. Suhteellinen raportti laskee tulokset käyttäen z-scoring menetelmää, jolloin keskiarvot asettuvat keskelle tauluja ja pisteet hajoavat tasaisesti tauluihin. Näin tuloksesta saadaan poistetuksi ns. asennevääristymät. Lisätietoa suhteellisesta raportista löydät Raportit-sivulta ladattavasta ZEF-menetelmän esitteestä. Molemmat raporttimuodot valitsemalla saadaan näkyviin absoluuttiset ja suhteelliset taulut allekkain. Kuva 49. Arvioijaryhmät. Arvioijaryhmät-kohdassa valitaan ne arvioijaryhmät, jotka halutaan raporttiin mukaan (kuva 49.). Kaikki arviointilomakkeeseen kuuluvat arvioijaryhmät voidaan tulostaa samaan raporttiin tai jokaisesta voidaan tehdä oma raporttinsa. Kuva 50. Arvioijaryhmäkohtaiset raportit Kun haluat vertailla eri arvioijaryhmien vastauksia, aktivoi kohta Tulosta arvioijaryhmäkohtaiset raportit (Kuva 50.). Kohta on oletuksena aktiivinen. Tällöin saat näkyviin eri arvioijaryhmien taulut allekkain. Pääset tarkastelemaan ryhmäkohtaisia vastauksia klikkaamalla kysymysryhmän alapuolella olevaa Näytä ryhmäkohtaiset taulut linkkiä. Kuva 51. Tekstit. Tekstit -kohdasta valitaan raportissa näytettävät tekstimuotoiset tulokset (kuva 51.). 35

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. JOHDANTO... 4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA... 5 3. ALOITUS... 7 4. KYSYMYKSET... 12 4.1. Kysymysryhmien luominen...13 4.2. Kysymysten luominen...14 4.2.1 Jana... 16 4.2.2.

Lisätiedot

ZEF Vaalikone. Käyttöohje.

ZEF Vaalikone. Käyttöohje. Sisällys SISÄLLYS...2 LUKU 1 TERVETULOA LUOMAAN VAALIKONETTA...3 Esittelyssä ZEF Vaalikone... 3 Miten opit käyttämään ZEF Editoria... 3 ZEF Editor -käyttöliittymä... 4 LUKU 2 OPI LUOMAAN VAALIKONE ZEF

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

ZEF Reaaliaikainen Vertailukone. Käyttöohje.

ZEF Reaaliaikainen Vertailukone. Käyttöohje. ZEF Reaaliaikainen Vertailukone. Käyttöohje. Sisällys LUKU 1 TERVETULOA LUOMAAN VERTAILUKONETTA...3 Esittelyssä ZEF Vertailukone...3 Miten opit käyttämään ZEF Editoria...4 ZEF Editor -käyttöliittymä...4

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Valmis paketti Perusopetusta säätelevän lain 21 :n mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Parhaat arvioinnin tulokset

ZEF Arviointikone. Parhaat arvioinnin tulokset ZEF Arviointikone Parhaat arvioinnin tulokset Valmiit sovellukset - Työyhteisön hyvinvointi - Asiakastyytyväisyys - Riskiarvioinnit - Laatuarvioinnit - Strategia-arvioinnit - Innovaatioarvioinnit - Mielipidevertailut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Käyttäjät ovat tyytyväisiä

Käyttäjät ovat tyytyväisiä ZEF Arviointikone Valmiit sovellukset - Työyhteisön hyvinvointi - Asiakastyytyväisyys - Riskiarvioinnit - Laatuarvioinnit - Strategia-arvioinnit - Innovaatioarvioinnit - Mielipidevertailut - Hankearvioinnit

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA KYSELYN LUONTI KYSELYN LUONTI Valitse kohta LUO KYSELY Seuraavaksi nimetään kysely ( nimi voidaan muuttaa myöhemmin ) KYSELYN SUUNNITTELUNÄKYMÄ ERI KYSYMYSTYYPIT VALINTA MONIVALINTA VAPAA TEKSTI ASTEIKKO

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi info@vapaatajat.fi Vapaat Ajat palvelun ohjeet psykoterapeuteille Tästä oppaasta löydät ohjeet Vapaat Ajat palvelun käyttöön. Käymme läpi palveluun rekisteröitymisen,

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Paina vihreää ok painiketta. Seuraavaksi paina kyllä ( haluatteko julkaista kyselyn? ). Mikäli haluatte korjata

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Raportointi Ohje Sisällysluettelo Yleistä... 3 VIP Raportointi -palvelun käyttöönotto... 3 Aloitussivu... 3 Sisäänrakennettu ohjeistus... 4 Luo raportti Perusraportoinnin

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Outlook Web App ver 1.2

Outlook Web App ver 1.2 Outlook Web App ver 1.2 Kirjautuminen Kirjoita selaimen osoiteriville: o365.edu.hel.fi Kirjoita opetuksen verkon tunnuksesi ja salasanasi avautuvalla kirjautumissivulla. Hetken odottelun jälkeen esiin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen.

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen. Onko tämä ensimmäinen käyntisi? Napsauta kohtaa Rekisteröidy. Täydennä avautuvalle sivulle sähköpostiosoitteesi ja anna salasana. Napsauta Seuraava, lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö. Jos olet jo kirjautunut

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Käyttöohjeet 2012-04-26

Käyttöohjeet 2012-04-26 2012-04-26 Vaihe 1: Kirjautuminen Jos koulusi on liittynyt Kouluruoka-sovellukseen, sinulle on toimitettu kirjautumistiedot sovellukseen. Jos et ole saanut kirjautumistietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen

Lisätiedot

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) Asiakas- ja Hallinto dokumentti

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) Asiakas- ja Hallinto dokumentti 11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PALAUTTEEN ANTAJALLE... 2 1.1 Käyttöohjeet... 2 2. YLLÄPITÄJÄLLE... 3 2.1 YLEISTÄ... 3 2.2 Yhteystietojen hallinnointi... 3 3. HALLINTASIVUT...

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014

Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014 Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. KIRJAUDU SISÄÄN... 3 2. ASETUKSET... 3 3. ALOITUS... 4 4. HAKU... 5 5. LATAA TIEDOSTOJA... 5 5.1. Käsittele dokumentteja...

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot